Revision: 399

The International Value Project (Denmark): Panel 1990-1999

Reference No.:9991

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 9991
    Maximum 9991
    Mean 9991
    Median 9991
    Standard deviation 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 609
    Mean 305
    Median 305
    Standard deviation 176

 • V3 90 IPNR
  • Primærundersøgerens løbenummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 609
    Mean 305
    Median 305
    Standard deviation 176

 • V4 90 SFI UNDERSØGELSESNR
  • SFIs undersøgelsesnummer 1990
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 5071
    Maximum 5071
    Mean 5071
    Median 5071
    Standard deviation 0

 • V5 90 KØN
 • V6 90 FØDSELSÅR
  • Baggrundsoplysninger 1990
  • Spm. 90.2: Hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 1904
    Maximum 1972
    Mean 1950
    Median 1952
    Standard deviation 15

 • V7 90 CIVILSTAND
  • Baggrundsoplysninger 1990
  • Spm. 90.3: Er De:
  • %MD%NumberCodeCategory
   53533241Gift
   17171042Samlevende i papirløst ægteskab
   66353Skilt
   1144Separeret
   33185Enke/enkemand
   20201246Enlig, gå til spm. 5 (V9)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V8 90 ANTAL GANGE GIFT
 • V9 90 BOR SAMMEN M/FORÆLDRE
  • Baggrundsoplysninger 1990
  • Spm. 90.5: Bor De sammen med Deres forældre?
  • %MD%NumberCodeCategory
   88501Ja
   92925592Nej
   100100609
   Response Rate: 100
 • V10 90 RESP. SKOLEUDDANNELSE
  • Skole-/erhvervsuddannelse
  • Spm. 90.6: Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22111Går i skole
   191911827. klasse eller mindre
   774038. klasse + mellemskole uden eksamen
   13138249. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens afgangsprøve
   1145Teknisk forberedelseseksamen
   151593610. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   1157Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00181. real
   11692. real
   001103. real uden eksamen
   11411Realkursus uden eksamen
   221212Mellemskoleeksamen
   171710413Real-, pigeskole- og preliminæreksamen
   221414Gymnmasium eller HF uden eksamen
   181810915Studenter- eller HF-eksamen
   11516Andet (herunder udenlandsk skole)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V11 90 IGANG MED ERHV. UDD.
  • Skole-/erhvervsuddannelse
  • Spm. 90.7: Har De/er De igang med en erhvervsmæssig uddannelse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   61613711Ja, har én
   88502Ja, er igang med at få én
   31311883Nej, gå til spm. 10 (V14)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V12 90 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Skole-/erhvervsuddannelse
  • 90 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variable is filtered by: V11
   • Filtering variable: V11
  • Spm. 90.8: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført/ er De igang med?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1281Specialarbejderkursus, gå til spm. 10 (V14)
   32461922Faglig uddannelse (lærling, EFG-, fx kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   351931-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse, gå til spm. 10 (V14)
   46244Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse, gå til spm. 10 (V14)
   352052-3 årig teknisk uddannelse (fx laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje), gå til spm. 10 (V14)
   23126Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse, (fx maskin- el. byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør), gå til spm. 10 (V14)
   341871-årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygehjælper, beskæftigelsesvejleder), gå til spm. 10 (V14)
   341783-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygeplejerske, plejeassistent) gå til spm. 10 (V14)
   8114893-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (fx børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist), gå til spm. 10 (V14)
   693910Kandidat fra universitet eller højere læreanstalt (fx gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat), gå til spm. 10 (V14)
   12711Uddannet indenfor forsvar, politi, post- væsen, toldvæsen mv. gå til spm. 10 (V14)
   341712Anden uddannnelse, hvilken?
   31 188100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 69
 • V13 90 HVILKEN UDD. ANDET
 • V14 90 ALDER V/UDDANN. SLUT.
  • Skole-/erhvervsuddannelse
  • Spm. 90.10: Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse eller evt. erhvervsuddannelse? Alder:
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 597
    Invalid_cases 12
    Minimum 10
    Maximum 54
    Mean 21
    Median 20
    Standard deviation 6

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V15 90 ERHV.MÆS.BESKÆFTIGET
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • Spm. 90.?: Respondentens erhvervsmæssige beskæftigelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   55553351Ja, lønmodtager 30 timer/uge eller mere
   88482Ja, lønmodtager mindre end 30 timer/uge
   88493Ja, selvstændig
   1111674Nej, efterløn, pension, førtidspension
   22155Nej, hjemmegående
   66386Nej, studerende
   77417Nej, arbejdsløs
   22158Andet
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V16 90 BESKÆFTIGELSE
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • Spm. 90.11: Er De for tiden erhvervsmæssig beskæftiget, ud over bijob?
  • %MD%NumberCodeCategory
   71714331Ja, gå til spm. 14 (ikke medtaget i datamaterialet)
   29291762Nej
   100100609
   Response Rate: 100
 • V17 90 STILLINGSBESKRIVELSE
 • V18 90 VIRKSOMHEDSTYPE
 • V19 90 PRIVAT/OFF. SEKTOR
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 90.18: Er/var dette i den private/offentlige sektor?
  • %MD%NumberCodeCategory
   62663751Privat sektor
   1010582Staten
   55313Amt
   18191084Kommune
   0 19Unknown
   6 3610Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 94
 • V20 90 VIRKSOMHED, STILLING
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 90.19: Hvad er/var Deres stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22131Selvstændig landmand
   1162Selvstændig akademiker, evt. med 1-2 underordnede (advokat, ingeniør)
   44223Medhjælpende ægtefælle
   1174Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   45275Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   88486Arbejder, faglært
   22147Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   19201168Ufaglært arbejder
   78449Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   323419510Funktionær med faguddannelse
   10106011Funktionær uden faguddannelse
   00012Landarbejder
   11413Ansat ved forsvaret
   221114Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   11615Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   6 36100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 94
 • V21 90 ER DE HOVEDFORSØRGER
  • Husstanden
  • Spm. 90.20: Er De husstandens hovedforsørger?
  • %MD%NumberCodeCategory
   56563431Ja, gå til spm. 27 (V26)
   44442662Nej
   100100609
   Response Rate: 100
 • V22 90 HOVEDFORS. ERH.BESKÆF
 • V23 90 FORSØRGER STIL.BETEG
 • V24 90 FORSØRGER VIRK. TYPE
 • V25 90 FORSØRGER STIL. VIRK.
  • Husstanden
  • 90 HOVEDFORS. ERH.BESKÆF
  • Variable is filtered by: V21 && V22
   • Filtering variable: V21 V22
  • Spm. 90.26: Hvad er/var hans/hendes stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   38191Selvstændig landmand
   1252Selvstændig akademiker evt med 1-2 underordnede (advokat, ingeniør)
   0003Medhjælpende ægtefælle
   1484Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   411265Ejer/direktør for virksomhed (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   411266Arbejder, faglært
   1487Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   411258Ufaglært arbejder
   411269Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   11296710Funktionær med faguddannelse
   271511Funktionær uden faguddannelse
   00012Landarbejder
   01313Ansat ved forsvaret
   00014Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   00015Lærling, EFG-elev i butik/kontorfag
   63 381100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 37
 • V26 90 BRUTTOINDKOMST HUSST.
  • Husstandens indkomst 1990
  • Spm. 90.27: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 25000
    Maximum 888888
    Mean 367555
    Median 320000
    Standard deviation 239734

 • V27 90 INDBYGGERTAL
  • Områdets indbyggertal 199
  • Spm. 90.28: Hvor mange indbyggere er der i den by/ det sted hvor De bor?
  • %MD%NumberCodeCategory
   242414412.000 eller derunder
   995722.001 - 5.000 indbyggere
   885135.001 - 10.000 indbyggere
   111165410.001 - 20.000 indbyggere
   1717104520.001 - 50.000 indbyggere
   8846650.001 - 100.000 indbyggere
   23231387100.001 eller derover
   1148Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V28 90 FAMILIEFORH. V/10 ÅR
  • Familieforhold
  • Spm. 90.29: Hvorledes var Deres familieforhold, da De var 10 år gammel?
  • %MD%NumberCodeCategory
   91915571Boede med en far og en mor
   55322Boede kun med mor
   22103Boede kun med far, gå til spm. 32 (V31)
   22104Andet, gå til tekst 1 (Ikke medtaget i datamaterialet)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V29 90 MOR ERHVERVSUDDANN.
  • Mors erhvervsuddannelse
  • 90 MOR ERHVERVSUDDANN.
  • Variable is filtered by: V28
   • Filtering variable: V28
  • Spm. 90.30: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor på dette tidspunkt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   64673920Ingen erhvervsuddannelse, gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   1171Specialarbejderkursus, gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   17171032Faglig uddannelse (lærling, EFG-, fx kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   11631-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse, gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   0134Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse, gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   11752-3 årig teknisk uddannelse (fx laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje), gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   0016Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse, (fx. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet) maskinmester, teknikumingeniør)
   221171-årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygehjælper, beskæftigelsesvejleder), gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   331883-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygeplejerske, plejeassistent), gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   552893-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (fx børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist), gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   11410Kandidat fra universitet eller højere læreanstalt (fx gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat), gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   00211Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsen, toldvæsen mv., gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   11712Anden uddannelse, hvilken? gå til filter 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   3 20100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 97
 • V30 90 ANDEN ERHV.UDD. MOR
 • V31 90 FAR ERHVERVSUDDANN.
  • Fars erhvervsuddannelse
  • 90 FAR ERHVERVSUDDANN.
  • Variable is filtered by: V28
   • Filtering variable: V28
  • Spm. 90.32: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far på dette tidspunkt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   36392200Ingen erhvervsuddannelse, gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   33171Specialarbejderkursus, gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   32341942Faglig uddannelse (lærling, EFG-, fx kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   11631-årig handelseksamen, højere handelseksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse, gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   22124Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse, gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   11452-3 årig teknisk uddannelse (fx laborant, teknisk assistent, apoteksassistent, tandpleje), gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   34216Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse, (fx. maskin- eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør), gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   00171-årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygehjælper, beskæftigelsesvejleder), gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   00283-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (fx sygeplejerske, plejeassistent), gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   452693-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (fx børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist), gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   442510Kandidat fra universitet eller højere læreanstalt (fx gymnasielærer, civilingeniør, tandlæge, advokat), gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   221211Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsen, toldvæsen mv., gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   452612Anden uddannelse, hvilken? gå til tekst 1, (Ikke medtaget i datamaterialet)
   00188Ved ikke
   7 42100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 93
 • V32 90 ANDEN ERHV.UDD. FAR
 • V33 90 VIGTIGT: ARBEJDE
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.37: Vis kort A. Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: A. Arbejde?
  • %MD%NumberCodeCategory
   49492991Meget vigtigt
   43432642Ret vigtigt
   66363Ikke ret vigtigt
   22104Slet ikke vigtigt
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V34 90 VIGTIGT: FAMILIE
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.37: Vis kort A. Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: B. Familie?
  • %MD%NumberCodeCategory
   88885381Meget vigtigt
   1111642Ret vigtigt
   1153Ikke ret vigtigt
   0024Slet ikke vigtigt
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V35 90 VIGTIGT: VENNER
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.37: Vis kort A. Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: C. Venner og bekendte?
  • %MD%NumberCodeCategory
   49492991Meget vigtigt
   44452712Ret vigtigt
   66363Ikke ret vigtigt
   0014Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V36 90 VIGTIGT: FRITID
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.37: Vis kort A. Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: D. Fritid?
  • %MD%NumberCodeCategory
   49492971Meget vigtigt
   43432642Ret vigtigt
   77433Ikke ret vigtigt
   1144Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V37 90 VIGTIGT: POLITIK
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.37: Vis kort A. Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: E. Politik?
  • %MD%NumberCodeCategory
   99561Meget vigtigt
   35352162Ret vigtigt
   44442653Ikke ret vigtigt
   1111704Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V38 90 VIGTIGT: RELIGION
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.37: Vis kort A. Vær venlig at sige, hvor vigtigt hver af de følgende områder er i Deres liv: F. Religion?
  • %MD%NumberCodeCategory
   77411Meget vigtigt
   24241462Ret vigtigt
   40402423Ikke ret vigtigt
   29291784Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V39 90 TALE POLITIK M/VENNER
  • Forhold i resp. liv
  • Spm. 90.38: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   28281711Ofte
   54543272Nu og da
   18181103Aldrig
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V40 90 INDTÆGT: FORH. FORUR.
  • Udsagn om miljøet 1990
  • Spm. 90.40: Vis kort B. Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? A: Jeg ville give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%NumberCodeCategory
   39392371Helt enig
   46462832Enig
   1212713Uenig
   22114Helt uenig
   1178Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V41 90 SKAT/FORH. FORURENING
  • Udsagn om miljøet 1990
  • Spm. 90.40: Vis kort B. Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? B: Jeg ville gå med til en skatteforhøjelse, hvis de ekstra penge bliver brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%NumberCodeCategory
   28281681Helt enig
   42422572Enig
   23231413Uenig
   55294Helt uenig
   22148Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V42 90 MYNDIGHED FORH. FORUR
  • Udsagn om miljøet 1990
  • Spm. 90.40: Vis kort B. Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De oplyser om De er er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? C: Myndighederne skal mindske forurening af miljøet, men det må ikke koste mig noget
  • %MD%NumberCodeCategory
   77411Helt enig
   20201192Enig
   54543283Uenig
   17171044Helt uenig
   22148Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V43 90 LYKKELIG ALT I ALT
  • Lykkelig? 1990
  • Spm. 90.41: Alt taget i betragtning - vil De mene, at De er:
  • %MD%NumberCodeCategory
   44442671Meget lykkelig
   52523182Ret lykkelig
   33183Ikke særlig lykkelig
   0024Meget ulykkelig
   0038Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V44 90 TILHØRER EJ FORENING
  • Tilhørsforhold
  • Spm. 90.42: Tilhører Ingen
  • %MD%NumberCodeCategory
   1414831Tilhører ingen af de nævnte foreninger, gå til spm. 44 (V76)
   86865262Tilhører en eller flere af de nævnte foreninger
   100100609
   Response Rate: 100
 • V45 90 TILHØRER: SOCIAL ARB
 • V46 90 FRIV.ARB: SOCIAL ARB
 • V47 90 TILHØRER: RELI. FOR.
 • V48 90 FRIV.ARB: RELI. FOR.
 • V49 90 TILHØRER: FOR. UDDAN.
 • V50 90 FRIV.ARB: FOR. UDDAN.
 • V51 90 TILHØRER: FAGFORENING
 • V52 90 FRIV.ARB: FAGFORENING
 • V53 90 TILHØRER: POL. PARTI
 • V54 90 FRIV.ARB: POL. PARTI
 • V55 90 TILHØRER: BEBOERGRUP.
 • V56 90 FRIV.ARB: BEBOERGRUP.
 • V57 90 TILHØRER: MENN. RETT.
 • V58 90 FRIV.ARB: MENN. RETT.
 • V59 90 TILHØRER: MILJØ
 • V60 90 FRIV.ARB: MILJØ
 • V61 90 TILHØRER: FAGLIG FOR.
 • V62 90 FRIV.ARB: FAGLIG FOR.
 • V63 90 TILHØRER: UNGDOMSARB.
 • V64 90 FRIV.ARB: UNGDOMSARB.
 • V65 90 TILHØRER: SPORT/FRIT.
 • V66 90 FRIV.ARB: SPORT/FRIT.
 • V67 90 TILHØRER: KVINDEGRUP.
 • V68 90 FRIV.ARB: KVINDEGRUP.
 • V69 90 TILHØRER: FREDSBEVÆG.
 • V70 90 FRIV.ARB: FREDSBEVÆG.
 • V71 90 TILHØRER: FOR SUNDHED
 • V72 90 FRIV.ARB: FOR SUNDHED
 • V73 90 TILHØRER: ANDRE
 • V74 90 FRIV.ARB: ANDRE
 • V75 90 FORENING VED IKKE
 • V76 90 NABO: EJ TIDL. KRIM
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? A. Personer med kriminel fortid
  • %MD%NumberCodeCategory
   72724410Ikke nævnt
   28281681Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V77 90 NABO: EJ ANDEN RACE
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? B. Personer af anden race
  • %MD%NumberCodeCategory
   94945750Ikke nævnt
   66341Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V78 90 NABO: EJ YDER VENST.
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? C. Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%NumberCodeCategory
   95955760Ikke nævnt
   55331Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V79 90 NABO: EJ DRANKERE
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? D. Drankere
  • %MD%NumberCodeCategory
   67674080Ikke nævnt
   33332011Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V80 90 NABO: EJ YDER HØJRE
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? E. Personer fra de yderste højrefløj
  • %MD%NumberCodeCategory
   92925630Ikke nævnt
   88461Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V81 90 NABO: EJ BØRNEFAM.
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? F. Børnerige familier
  • %MD%NumberCodeCategory
   98985950Ikke nævnt
   22141Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V82 90 NABO: EJ NEUROTISKE
  • Naboer
  • Spm. 90.44: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? G. Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%NumberCodeCategory
   89895410Ikke nævnt
   1111681Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V83 90 NABO: EJ MUSLIMER
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? H. Muslimer/muhammedanere
  • %MD%NumberCodeCategory
   86865250Ikke nævnt
   1414841Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V84 90 NABO: EJ FREM.ARB.
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? I. Fremmedarbejdere
  • %MD%NumberCodeCategory
   91915570Ikke nævnt
   99521Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V85 90 NABO: EJ PERS M/AIDS
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? J. Personer, der har AIDS
  • %MD%NumberCodeCategory
   92925630Ikke nævnt
   88461Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V86 90 NABO: EJ NARKOMANER
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? K. Narkomaner
  • %MD%NumberCodeCategory
   47472860Ikke nævnt
   53533231Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V87 90 NABO: EJ HOMOSEKS.
  • Naboer
  • Spm. 90.44: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? L. Homoseksuelle
  • %MD%NumberCodeCategory
   90905460Ikke nævnt
   1010631Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V88 90 NABO: EJ JØDER
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? M. Jøder
  • %MD%NumberCodeCategory
   98985970Ikke nævnt
   22121Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V89 90 NABO: ER LIGEGLAD
  • Naboer
  • Spm. 90.44: Vis kort E. På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? O. Er ligeglad med, hvem der er mine naboer
  • %MD%NumberCodeCategory
   69694180Ikke nævnt
   31311911Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V90 90 NUV. HELBREDSTILST.
  • Helbredstilstand/troværdighed
  • Spm. 90.45: Mener De, at Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed er:
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543291Meget god
   30301852God
   1212713Nogenlunde
   33204Dårlig
   1145Meget dårlig
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V91 90 STOLE PÅ FOLK
  • Helbredstilstand/troværdighed
  • Spm. 90.47: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%NumberCodeCategory
   64643881De fleste er til at stole på
   33332032Man kan ikke være for forsigtig
   33188Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V92 90 INDFL. TILVÆRELSE
  • Spørgsmål om livet
  • Spm. 90.48: Vis kort F. Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. - Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor på skalaen De vil placere Dem selv.
  • %MD%NumberCodeCategory
   1141Overhovedet ingen indflydelse
   1152
   22103
   33164
   1313795
   1313806
   18181097
   32321928
   1010629
   885010Overordentlig megen indflydelse
   00188Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V93 90 U-/TILFREDS M/LIVET
  • Spørgsmål om livet
  • Spm. 90.49: Vis kort G. Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1181Meget utilfreds
   0032
   1183
   1164
   44255
   33166
   1111667
   28281708
   22221359
   282817210Meget tilfreds
   00088Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V94 90 VIGTIGST: FOLK I NØD
  • Spørgsmål om livet
  • Spm. 90.50: Vis kort H. Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste, og hvilken er den næstvigtigste? Vigtigst:
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181121Fordi de er uheldige
   1313822Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   28281723Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   35352144Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   22155Ingen af disse grunde
   22138Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V95 90 N.VIGTIG.: FOLK I NØD
  • Spørgsmål om livet
  • Spm. 90.50: Vis kort H. Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste, og hvilken er den næstvigtigste? Næstvigtigst:
  • %MD%NumberCodeCategory
   23231381Fordi de er uheldige
   17171012Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   22221323Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   29291764Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   44245Ingen af disse grunde
   66348Ved ikke
   1 49Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V96 90 JOB: INGEN AF NÆVNTE
  • Forhold ifm job
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? A. Ingen af disse
  • %MD%NumberCodeCategory
   1001006070Ikke nævnt
   0021Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V97 90 JOB: GOD LØN
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? B. God løn
  • %MD%NumberCodeCategory
   42422550Ikke nævnt
   58583521Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V98 90 JOB: BEHAG. MENNESKER
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: BEHAG. MENNESKER
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? C. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%NumberCodeCategory
   21211300Ikke nævnt
   78794771Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V99 90 JOB: EJ ARB.PRES
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: EJ ARB.PRES
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? D. Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%NumberCodeCategory
   83835030Ikke nævnt
   17171041Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V100 90 JOB: TRYG. ANSÆTTELSE
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: TRYG. ANSÆTTELSE
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? E. Tryghed i ansættelsen
  • %MD%NumberCodeCategory
   47472840Ikke nævnt
   53533231Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V101 90 JOB: AVANCEMENTMULIGH
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: AVANCEMENTMULIGH
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? F. Gode muligheder for avancement
  • %MD%NumberCodeCategory
   83835030Ikke nævnt
   17171041Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V102 90 JOB: VELANSET JOB
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: VELANSET JOB
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? G. Et velanset job
  • %MD%NumberCodeCategory
   85855170Ikke nævnt
   1515901Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V103 90 JOB: BEKVEM ARB.TID
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: BEKVEM ARB.TID
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? H. Bekvem arbejdstid
  • %MD%NumberCodeCategory
   66664010Ikke nævnt
   34342061Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V104 90 JOB: UDFOLDE SIG
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: UDFOLDE SIG
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? I. Mulighed for at udfolde sig
  • %MD%NumberCodeCategory
   52523160Ikke nævnt
   48482911Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V105 90 JOB: SAMFUNDSNYTTIGT
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: SAMFUNDSNYTTIGT
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? J. Et samfundsnyttigt job
  • %MD%NumberCodeCategory
   78784740Ikke nævnt
   22221331Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V106 90 JOB: GODE FERIER
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: GODE FERIER
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? K. Gode ferier
  • %MD%NumberCodeCategory
   81814940Ikke nævnt
   19191131Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V107 90 JOB: MØDE MENNESKER
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: MØDE MENNESKER
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? L. Et job, hvor man møder mennesker
  • %MD%NumberCodeCategory
   55553320Ikke nævnt
   45452751Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V108 90 JOB: UDRETTE NOGET
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: UDRETTE NOGET
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? M. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%NumberCodeCategory
   42422530Ikke nævnt
   58583541Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V109 90 JOB: ANSVARSFULDT
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: ANSVARSFULDT
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? N. Et ansvarsfuldt job
  • %MD%NumberCodeCategory
   55553340Ikke nævnt
   45452731Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V110 90 JOB: INTERESSANT
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: INTERESSANT
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? O. Et interessant job
  • %MD%NumberCodeCategory
   32321930Ikke nævnt
   68684141Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V111 90 JOB: PASSE TIL EVNER
  • Forhold ifm job
  • 90 JOB: PASSE TIL EVNER
  • Variable is filtered by: V96
   • Filtering variable: V96
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? P. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%NumberCodeCategory
   42422530Ikke nævnt
   58583541Nævnt
   0 210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V112 90 ERHV. BESKÆFTIGET NU
  • Forhold ifm job
  • Spm. 90.51: Vis kort I. Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? P. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%NumberCodeCategory
   71714331Respondenten er i arbejde, fortsæt med spm. 90.52 (V113)
   29291762Respondenten er ikke i arbejde, gå til spm. 55 (ikke medtaget i datamaterialet)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V113 90 VÆRDSÆT. AF ARBEJDET
 • V114 90 U-/TILFREDS M/JOB
  • Forhold ifm job
  • 90 U-/TILFREDS M/JOB
  • Variable is filtered by: V112
   • Filtering variable: V112
  • Spm. 90.53: Vis kort J. Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job?
  • %MD%NumberCodeCategory
   0131Utilfreds
   0132
   0013
   1284
   22105
   34176
   1014627
   21301298
   1420879
   182510910Tilfreds
   00088Ved ikke
   1 499Unknown
   29 176100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 70
 • V115 90 FRIHED PÅ JOB
  • Forhold ifm job
  • 90 FRIHED PÅ JOB
  • Variable is filtered by: V112
   • Filtering variable: V112
  • Spm. 90.54: Vis kort K. Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23151Slet ingen frihed
   22102
   23143
   23134
   57295
   57286
   1014587
   17241038
   1217759
   14198310Overordentlig stor frihed
   00188Ved ikke
   1 499Unknown
   29 176100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 70
 • V116 90 SAMME ARB/SAMME LØN
  • Forhold ifm job
  • Spm. 90.56: Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af, at den anden tjener 800 kroner mere om måneden end hun selv. Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   73734461Retfærdigt
   22221342Uretfærdigt
   55298Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V117 90 FØLGE ARB.INSTRUK.
  • Forhold ifm job
  • Spm. 90.58: Vis kort N. Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om De ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forvente at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   34342081Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   54543262Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   1111683Det kommer an på
   1178Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V118 90 FÅ JOB: ANSÆT. MÆND
  • Forhold ifm job
  • Spm. 90.59: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder
  • %MD%NumberCodeCategory
   77411Enig
   91915532Uenig
   22153Hverken eller
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V119 90 FÅ JOB: ANSÆT. DANSK
  • Forhold ifm job
  • Spm. 90.59: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? C. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere
  • %MD%NumberCodeCategory
   46462781Enig
   42422552Uenig
   1111643Hverken eller
   22128Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V120 90 TANKER OM FORMÅL LIV
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.61: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   29291761Ofte
   43432602En gang imellem
   21211283Sjældent
   77444Aldrig
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V121 90 DET ONDE VERSUS GODE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.64: Vis kort P. Jeg viser Dem her to udsagn, som kan fremkomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   77401Mest enig i udsagn A
   87875282Mest enig i udsagn B
   44243Hverken enig i udsagn A eller B
   33178Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V122 90 MEDLEM FOLKEKIRKEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.65: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%NumberCodeCategory
   91915551Ja (spm. 66 (V125 og V126) besvares ikke)
   99542Nej, gå til spm. 66 (V125)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V123 90 HVILKET TROSSAMFUND
  • Forhold omkring religion
  • 90 HVILKET TROSSAMFUND
  • Variable is filtered by: V122
   • Filtering variable: V122
  • Spm. 90.65: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? (Hvis ja) Hvilket?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1141Romersk katolsk
   89895432Protestant (Den danske Folkekirke)
   0003Jehovas Vidne, adventist mv.
   0004Jøde
   0025Muslim
   0006Hindu
   0007Buddhist
   1168Anden, skriv hvilken:
   00088Ved ikke
   9954100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V124 90 ANDET TROSSAMFUND
 • V125 90 TIDL. FOLKEK./ANDET
 • V126 90 TIDL. TROSSAMFUND
  • Forhold omkring religion
  • 90 TIDL. FOLKEK./ANDET
  • Variable is filtered by: V122 && V125
   • Filtering variable: V122 V125
  • Spm. 90.66: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? (Hvis ja) Hvilket?
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Romersk katolsk
   66372Protestant (Den danske Folkekirke)
   0023Jehovas Vidne, adventist mv.
   0014Jøde
   0015Muslim
   0016Hindu
   0007Buddhist
   0028Andet, skriv hvilket:
   00088Ved ikke
   9292562100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 100
 • V127 90 RELIGIØS OPDRAGELSE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.67: Har De fået en religiøs opdragelse i Deres barndomshjem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   41412521Ja
   57573482Nej
   1198Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V128 90 HVOR OFTE I KIRKE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.68: Vis kort Q. Hvor ofte går De i kirke? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb!
  • %MD%NumberCodeCategory
   0021Oftere end 1 gang om ugen
   22102Ca. 1 gang om ugen
   88463Ca. 1 gang om måneden
   1414884Kun til jule-påskegudstjeneste
   33205Til andre højtider
   17171036Ca. 1 gang om året
   1414887Sjældnere end 1 gang om året
   41412518Aldrig, næsten aldrig
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V129 90 REL. CEREM. FØDSEL
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.69: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: A. Fødsel?
  • %MD%NumberCodeCategory
   67674101Ja
   30301842Nej
   22158Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V130 90 REL. CEREM. ÆGTESKAB
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.69: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: B. Ægteskab?
  • %MD%NumberCodeCategory
   61613721Ja
   36362182Nej
   33198Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V131 90 REL. CEREMONI DØDEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.69: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: D. Døden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   76764641Ja
   22221322Nej
   22138Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V132 90 ER DE TROENDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.70: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%NumberCodeCategory
   67674071Et troende menneske
   24241452Et ikke troende menneske
   44233Overbevist ateist
   66348Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V133 90 KIRKE: MORALSKE PROB
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: A. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1515911Ja
   71714322Nej
   1414868Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V134 90 KIRKE: FAMILIEPROB.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: B. Familieproblemer?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111641Ja
   79794802Nej
   1111658Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V135 90 KIRKE: ÅNDE. BEHOV
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: C. Menneskets åndelige behov?
  • %MD%NumberCodeCategory
   39392401Ja
   46472832Nej
   1414858Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V136 90 KIRKE: SOC. PROBLEM
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.71: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: D. De sociale problemer vort samfund står over for i dag?
  • %MD%NumberCodeCategory
   66371Ja
   83835052Nej
   1111678Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V137 90 TROR PÅ: GUD
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.73: Hvilke af følgende tror De på: A. Gud?
  • %MD%NumberCodeCategory
   57573501Ja
   34342102Nej
   88498Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V138 90 TROR PÅ: LIV E. DØD
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.73: Hvilke af følgende tror De på: B. Et liv efter døden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   28281721Ja
   60603632Nej
   1212748Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V139 90 TROR PÅ: HELVEDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.73: Hvilke af følgende tror De på: E. Helvede?
  • %MD%NumberCodeCategory
   77411Ja
   89895412Nej
   44268Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V140 90 TROR PÅ: PARADISET
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.73: Hvilke af følgende tror De på: F. Paradiset?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17171041Ja
   76764602Nej
   77448Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V141 90 TROR PÅ: SYNDEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.73: Hvilke af følgende tror De på: G. Synden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22221311Ja
   71714322Nej
   77458Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V142 90 TROR PÅ: REINKARNA.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.73: Hvilke af følgende tror De på: I. Reinkarnation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1515931Ja
   76764602Nej
   99558Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V143 90 NÆRMEST EGEN TRO
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.74: Vis kort R. Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17171061Der er en personlig Gud
   35362162Der er en særlig åndelig kraft
   22221333Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på
   23231424Tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   22118Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V144 90 GUDS ROLLE FOR LIV
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.75: Vis kort S. Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv?
  • %MD%NumberCodeCategory
   26261561Ingen rolle
   1414872
   1212753
   99554
   1515915
   66346
   66367
   55318
   22149
   442710Meget stor rolle
   00188Ved ikke
   0 299Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V145 90 FINDER TRØST RELI.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.76: Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23231411Ja
   72724382Nej
   55288Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V146 90 BEDER/MEDITERER DE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 90.77: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%NumberCodeCategory
   42422541Ja
   57573492Nej
   1148Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V147 90 ÆGTESKAB: TROSKAB
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. A. Troskab
  • %MD%NumberCodeCategory
   78784731Meget vigtigt
   21211262Ret vigtigt
   1193Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V148 90 ÆGTESKAB: GOD INDK.
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. B. En rimelig stor indkomst
  • %MD%NumberCodeCategory
   1010601Meget vigtigt
   44442682Ret vigtigt
   46462793Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V149 90 ÆGTESKAB: SOC. LIGE
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. C. Fra samme sociale lag
  • %MD%NumberCodeCategory
   99541Meget vigtigt
   35352112Ret vigtigt
   55563363Ikke særlig vigtigt
   1148Ved ikke
   1 49Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V150 90 ÆGTESKAB: RESPEKT
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. D. Gensidig respekt
  • %MD%NumberCodeCategory
   83835041Meget vigtigt
   1616962Ret vigtigt
   1183Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V151 90 ÆGTESKAB: SAM. RELI.
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. E. Af samme religiøse overbevisning
  • %MD%NumberCodeCategory
   1414871Meget vigtigt
   28281722Ret vigtigt
   57573453Ikke særlig vigtigt
   0038Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V152 90 ÆGTESKAB: BOLIGFORH.
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. F. Gode boligforhold
  • %MD%NumberCodeCategory
   26261581Meget vigtigt
   56573442Ret vigtigt
   17171033Ikke særlig vigtigt
   0018Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V153 90 ÆGTESKAB: POL. LIGE
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. G. Af samme politiske overbevisning
  • %MD%NumberCodeCategory
   33211Meget vigtigt
   24241462Ret vigtigt
   72724363Ikke særlig vigtigt
   0028Ved ikke
   1 49Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V154 90 ÆGTESKAB: TOLERANCE
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. H. Tolerance og forståelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   79794811Meget vigtigt
   21211252Ret vigtigt
   0023Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V155 90 ÆGTESKAB: E BO FORÆL
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. I. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre
  • %MD%NumberCodeCategory
   53533251Meget vigtigt
   21211302Ret vigtigt
   24241483Ikke særlig vigtigt
   1158Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V156 90 ÆGTESKAB: G. SEXLIV
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. J. Et godt seksuelt samliv
  • %MD%NumberCodeCategory
   64643921Meget vigtigt
   34342052Ret vigtigt
   22113Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V157 90 ÆGTESKAB: DELE PLIGT
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. K. Dele hjemlige pligter
  • %MD%NumberCodeCategory
   47482881Meget vigtigt
   42432582Ret vigtigt
   1010583Ikke særlig vigtigt
   0028Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V158 90 ÆGTESKAB: BØRN
  • Lykkeligt ægteskab
  • Spm. 90.83: Vis kort U. Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. L. At der er børn
  • %MD%NumberCodeCategory
   41412471Meget vigtigt
   32321932Ret vigtigt
   27271653Ikke særlig vigtigt
   1148Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V159 90 HAR DE BØRN
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.84: Har De nogle børn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   68684171Ja
   32321922Nej, gå til spm. 86 (Ikke medtaget i datamaterialet)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V160 90 ANTAL BØRN
  • Børn og ægteskab
  • 90 ANTAL BØRN
  • Variable is filtered by: V159
   • Filtering variable: V159
  • Spm. 90.84: Har De nogle børn? Hvis ja: Hvor mange?
  • %MD%NumberCodeCategory
   15229111 barn
   314518622 børn
   13198133 børn
   7114444 børn
   231155 børn
   01366 børn eller flere
   0 19Unknown
   32 19210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 68
 • V161 90 HJEMMEBOENDE BØRN
 • V162 90 BARN BEGGE FORÆLDRE
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.87: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   68684141Enig
   28281702Uenig
   44248Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V163 90 VÆS. KVINDE FÅ BØRN
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.88: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • %MD%NumberCodeCategory
   73734451Væsentligt at få børn
   1515932Ikke væsentligt
   1212718Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V164 90 ÆGTESKAB FORÆ. INSTI
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.89: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181071Enig
   78784732Uenig
   55298Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V165 90 ENLIG KVINDE Ø. BØRN
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.90: Hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold, mener De dette er i orden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   69694211Ja
   18181102Nej
   1111693Det kommer an på
   1198Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V166 90 MOR NÆRT FORH. BØRN
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.91: Vis kort V. Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i de følgende påstande? A. En udearbejdende mor kan have et lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende
  • %MD%NumberCodeCategory
   53533211Helt enig
   31311882Enig
   1414843Uenig
   22114Helt uenig
   1158Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V167 90 UARB.MOR SKADER BARN
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.91: Vis kort V. Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i de følgende påstande? B. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder
  • %MD%NumberCodeCategory
   77401Helt enig
   20201212Enig
   55553373Uenig
   1515904Helt uenig
   33208Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V168 90 FL. KVINDER GÅ HJEM.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.91: Vis kort V. Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i de følgende påstande? C. Det er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   55311Helt enig
   17171032Enig
   53533223Uenig
   20201194Helt uenig
   66348Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V169 90 ARB. HJEM TILFR. ST.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.91: Vis kort V. Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i de følgende påstande? D. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge
  • %MD%NumberCodeCategory
   1515891Helt enig
   33332002Enig
   34342063Uenig
   88494Helt uenig
   1111648Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V170 90 ARB. KVINDES MULIGH.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.91: Vis kort V. Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i de følgende påstande? E. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig
  • %MD%NumberCodeCategory
   33332031Helt enig
   44442692Enig
   1616953Uenig
   33184Helt uenig
   44248Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V171 90 BEG. BIDRAGE INDK.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.91: Vis kort V. Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig er De i de følgende påstande? F. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst
  • %MD%NumberCodeCategory
   29291791Helt enig
   39392362Enig
   22221363Uenig
   44254Helt uenig
   55338Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V172 90 RESPEKTERE FORÆLDRE
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.92: Vis kort W. Hvilket af disse to udsagn er De mest enig i? A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger.
  • %MD%NumberCodeCategory
   38382311Mest enig i udsagn A
   52523142Mest enig i udsagn B
   99553Ingen af delene
   1198Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V173 90 FORÆLDRE FORPLIGT.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.93: Vis kort X. Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   49492991A. Det er forældrenes pligt/ansvar at gøre alt, hvad der står i deres magt, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel
   40402422B. Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld
   99553Ingen af delene
   22138Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V174 90 BØRN: GODE MANERER
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? A. Gode manerer
  • %MD%NumberCodeCategory
   38382290Ikke nævnt
   62623801Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V175 90 BØRN: SELVSTÆNDIGHED
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? B. Selvstændighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   16161000Ikke nævnt
   84845091Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V176 90 BØRN: HÅRDTARBEJ.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? C. Hårdtarbejdende
  • %MD%NumberCodeCategory
   97975910Ikke nævnt
   33181Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V177 90 BØRN: ANSVARSFØLELSE
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? D. Ansvarsfølelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111680Ikke nævnt
   89895411Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V178 90 BØRN: FANTASI
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? E. Fantasi
  • %MD%NumberCodeCategory
   58583550Ikke nævnt
   42422541Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V179 90 BØRN: TOLER./RESP.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? F. Tolerance og respekt over for andre
  • %MD%NumberCodeCategory
   16161000Ikke nævnt
   84845091Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V180 90 BØRN: SPARSOM.LIGHED
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? G. Sparsommelighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   86865220Ikke nævnt
   1414871Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V181 90 BØRN: BESLUTSOMHED
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? H. Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%NumberCodeCategory
   67674070Ikke nævnt
   33332021Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V182 90 BØRN: KRISTNE
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? I. Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%NumberCodeCategory
   92925590Ikke nævnt
   88501Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V183 90 BØRN: TÆNKE ANDRE
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? J. Tænker på andre
  • %MD%NumberCodeCategory
   51513080Ikke nævnt
   49493011Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V184 90 BØRN: LYDIGHED
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? K. Lydighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   82824980Ikke nævnt
   18181111Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V185 90 BØRN: VED IKKE
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.94: Vis kort Y. Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? Ved ikke
  • %MD%NumberCodeCategory
   1001006090Ikke nævnt
   0001Nævnt
   100
   Response Rate: 100
 • V186 90 TILHÆNGER ABORT 1.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.95: Vis kort Z. Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? C. Hvis kvinden ikke er gift
  • %MD%NumberCodeCategory
   59603621Tilhænger
   37372252Modstander
   33218Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V187 90 TILHÆNGER ABORT 2.
  • Børn og ægteskab
  • Spm. 90.95: Vis kort Z. Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? D. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn
  • %MD%NumberCodeCategory
   65653941Tilhænger
   33331992Modstander
   33168Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V188 90 INTER. FOR POLITIK
  • Interesse politik
  • Spm. 90.96: Hvor interesseret er De i politik?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1616971Meget interesseret
   42422532Noget interesseret
   32321953Ikke særlig interesseret
   1111644Slet ikke interesseret
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V189 90 DELTAGE: UNDERSKRIFT
  • Interesse politik
  • Spm. 90.97: Vis kort AA. Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? A. Underskriftindsamling
  • %MD%NumberCodeCategory
   57573471Har deltaget
   26261582Muligvis deltage
   1616973Aldrig deltage
   1178Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V190 90 DELTAGE: BOYKOT
  • Interesse politik
  • Spm. 90.97: Vis kort AA. Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? B. Boykot
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111641Har deltaget
   36362172Muligvis deltage
   50503033Aldrig deltage
   44248Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V191 90 DELTAGE: DEMONSTRAT.
  • Interesse politik
  • Spm. 90.97: Vis kort AA. Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? C. Lovlige demonstrationer
  • %MD%NumberCodeCategory
   30301821Har deltaget
   36362192Muligvis deltage
   33331993Aldrig deltage
   1198Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V192 90 DELTAGE: STREJKER
  • Interesse politik
  • Spm. 90.97: Vis kort AA. Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? D. Overenskomststridige strejker
  • %MD%NumberCodeCategory
   20201201Har deltaget
   26261612Muligvis deltage
   51513083Aldrig deltage
   33208Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V193 90 DELTAGE: BESÆT. BYG.
  • Interesse politik
  • Spm. 90.97: Vis kort AA. Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? E. Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • %MD%NumberCodeCategory
   22141Har deltaget
   88502Muligvis deltage
   88885343Aldrig deltage
   22108Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V194 90 FRIHED OG LIGHED
  • Interesse politik
  • Spm. 90.98: Vis kort BB. Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • %MD%NumberCodeCategory
   61613711Enig i udsagn A
   30301832Enig i udsagn B
   55333Hverken enig i udsagn A eller B
   44228Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V195 90 VENSTRE/HØJRE PLAC.
  • Interesse politik
  • Spm. 90.99: Vis kort CC. Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala ville De placere Dem selv?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1151Venstreorienteret
   1192
   1010603
   1111694
   26261565
   1010626
   1414877
   1313808
   44239
   221410Højreorienteret
   774388Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V196 90 MENN. ANSVAR SELV
  • Interesse politik
  • Spm. 90.101: Vis kort EE. Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1515901C. Det enkelte menneske burde have mere ansvar for at sørge for sig selv
   99532
   1616983
   1313774
   22231375
   77416
   66357
   66378
   22119
   332010Det offentlige burde have mere ansvar for at sikre, at der bliver sørget for alle
   11988Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V197 90 ARB.LØS AFSLÅ ARBEJ.
  • Interesse politik
  • Spm. 90.101: Vis kort EE. Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19191171D. Hvis arbejdsløse ikke tager det arbejde, de bliver tilbudt, bør de miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse
   88512
   1212733
   77434
   1515925
   1010616
   66387
   1010608
   44259
   663910Arbejdsløse bør have ret til at afslå et job, de ikke ønsker
   11988Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V198 90 U-/SUND KONKURRENCE
  • Interesse politik
  • Spm. 90.101: Vis kort EE. Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1616991E. Konkurrence er sundt. Det stimulerer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye ideer
   1414842
   18181113
   1313824
   18181085
   77416
   33207
   33198
   22109
   442310Konkurrence er usundt. Det bringer det værste frem i mennesket
   221188Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V199 90 VIGTIGT: LANDETS MÅL
  • Interesse politik
  • Spm. 90.103: Vis kort GG. Hvis De skulle vælge en af tingene på kortet, hvad synes De så er mest vigtigt? Og hvilken som nr. 2? Første valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   55553351At opretholde lov og orden i landet
   16161002At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   55313At bekæmpe stigende priser
   22221324At beskytte ytringsfriheden
   22108Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V200 90 N.VIGTIGT: LAND. MÅL
  • Interesse politik
  • Spm. 90.103: Vis kort GG. Hvis De skulle vælge en af tingene på kortet, hvad synes De så er mest vigtigt? Og hvilken som nr. 2? Andet valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   19191151At opretholde lov og orden i landet
   24241462At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   1414833At bekæmpe stigende priser
   39392404At beskytte ytringsfriheden
   44248Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V201 90 MINDRE VÆGT MAT. GOD
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. A. At der lægges mindre vægt på penge og materielle goder
  • %MD%NumberCodeCategory
   78784731Godt
   1111662Dårligt
   1010623Ligegyldigt
   1158Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V202 90 MINDRE VÆGT ARBEJDE
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. B. At der lægges mindre vægt på arbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   29291771Godt
   61613702Dårligt
   88493Ligegyldigt
   22108Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V203 90 MERE VÆGT TEK. UDVIK
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. C. At der lægges mere vægt på den teknologiske udvikling
  • %MD%NumberCodeCategory
   57573471Godt
   24241472Dårligt
   1515903Ligegyldigt
   33218Ved ikke
   1 49Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V204 90 MERE VÆGT MEN. UDVIK
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. D. At der lægges mere vægt på det enkelte menneskes udvikling
  • %MD%NumberCodeCategory
   92935611Godt
   33212Dårligt
   33163Ligegyldigt
   1188Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V205 90 MERE RESPEKT AUTORI.
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. E. At der vises mere respekt for autoriteter
  • %MD%NumberCodeCategory
   31311881Godt
   38382312Dårligt
   28291733Ligegyldigt
   22138Ved ikke
   1 49Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V206 90 MERE VÆGT FAM.LIVET
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. F. At der lægges mere vægt på familielivet
  • %MD%NumberCodeCategory
   93945691Godt
   0032Dårligt
   55313Ligegyldigt
   0038Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V207 90 MERE VÆGT NAT. LIVST
  • Samfundets levevis
  • Spm. 90.106: Vis kort II. På dette kort er opført en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde i en overskuelig fremtid. De bedes for hver ændring oplyse, om denne efter Deres mening er god eller dårlig, eller om ændringen er ligegyldig. G. At der lægges mere vægt på en enklere og mere naturlig livsstil
  • %MD%NumberCodeCategory
   82835021Godt
   44222Dårligt
   1213763Ligegyldigt
   1168Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V208 90 TILLID: FOLKEKIRKEN
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? A. Den danske folkekirke
  • %MD%NumberCodeCategory
   88481Meget stor tillid
   37372272Ret stor tillid
   42422543Ikke særlig stor tillid
   1212764Slet ingen tillid
   0038Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V209 90 TILLID: FORSVARET
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? B. Forsvaret
  • %MD%NumberCodeCategory
   77431Meget stor tillid
   37372272Ret stor tillid
   43432643Ikke særlig stor tillid
   1111684Slet ingen tillid
   1168Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V210 90 TILLID: SKOLEVÆSENET
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? C. Skolevæsenet
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181121Meget stor tillid
   64643892Ret stor tillid
   17171013Ikke særlig stor tillid
   0024Slet ingen tillid
   1148Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V211 90 TILLID: RETSVÆSENET
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? D. Retsvæsenet
  • %MD%NumberCodeCategory
   24241451Meget stor tillid
   55553362Ret stor tillid
   18181123Ikke særlig stor tillid
   1194Slet ingen tillid
   1168Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V212 90 TILLID: DAGSPRESSEN
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? E. Dagspressen
  • %MD%NumberCodeCategory
   22141Meget stor tillid
   27271622Ret stor tillid
   56563393Ikke særlig stor tillid
   1515924Slet ingen tillid
   0018Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V213 90 TILLID: FAGFORENING
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? F. Fagforeninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   77411Meget stor tillid
   39392372Ret stor tillid
   39402403Ikke særlig stor tillid
   1313814Slet ingen tillid
   1188Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V214 90 TILLID: POLITIET
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? G. Politiet
  • %MD%NumberCodeCategory
   28281721Meget stor tillid
   59593602Ret stor tillid
   1212723Ikke særlig stor tillid
   0034Slet ingen tillid
   0008Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V215 90 TILLID: FOLKETINGET
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? H. Folketinget
  • %MD%NumberCodeCategory
   66361Meget stor tillid
   39392362Ret stor tillid
   46462803Ikke særlig stor tillid
   99544Slet ingen tillid
   0028Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V216 90 TILLID: DET OFFENTL.
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? I. Det offentlige
  • %MD%NumberCodeCategory
   55321Meget stor tillid
   45452732Ret stor tillid
   44442683Ikke særlig stor tillid
   55284Slet ingen tillid
   1178Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V217 90 TILLID: SOC. SIKRING
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? K. Det sociale sikringssystem
  • %MD%NumberCodeCategory
   1313811Meget stor tillid
   56563382Ret stor tillid
   26261603Ikke særlig stor tillid
   44224Slet ingen tillid
   1178Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V218 90 TILLID: EU
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? L. Fællesmarkedet
  • %MD%NumberCodeCategory
   55311Meget stor tillid
   35352122Ret stor tillid
   42422543Ikke særlig stor tillid
   1616994Slet ingen tillid
   22128Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V219 90 TILLID: NATO
  • Tillid institutioner
  • Spm. 90.108: Vis kort JJ. Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? M. NATO
  • %MD%NumberCodeCategory
   1010581Meget stor tillid
   43432602Ret stor tillid
   34342053Ikke særlig stor tillid
   1111694Slet ingen tillid
   33168Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V220 90 BILLIGE: SOC. YDELSE
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? A. Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på
  • %MD%NumberCodeCategory
   79794841Slet ikke
   77412
   66383
   22124
   22115
   1186
   1157
   0038
   0009
   00310I høj grad
   11488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V221 90 BILLIGE: UNDL BILLET
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? B. Undlade at købe billet til offentlig transport (f.eks. bus/tog)
  • %MD%NumberCodeCategory
   72724391Slet ikke
   77432
   88463
   44254
   55305
   1156
   1177
   1188
   0009
   11510I høj grad
   00188Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V222 90 BILLIGE: SNYDE SKAT
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? C. Snyde i skat, såfremt man har muligheden
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543261Slet ikke
   1111662
   1111683
   66354
   88475
   33176
   1197
   33178
   1169
   221410I høj grad
   11488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V223 90 BILLIGE: TAGE BIL
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? E. At tage og køre en bil, der tilhører en anden
  • %MD%NumberCodeCategory
   95955761Slet ikke
   44232
   0033
   0014
   0035
   0006
   0007
   0008
   0009
   00110I høj grad
   00288Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V224 90 BILLIGE: INDT. HASH
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? F. Indtagelse af marihuana eller hash
  • %MD%NumberCodeCategory
   66664031Slet ikke
   66352
   77443
   33164
   99535
   22146
   22127
   22108
   0039
   331710I høj grad
   00188Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V225 90 BILLIGE: LYVE FORDEL
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? H. Lyve til egen fordel
  • %MD%NumberCodeCategory
   56563441Slet ikke
   1515912
   1111703
   55294
   77435
   1176
   1187
   1178
   0039
   11410I høj grad
   00388Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V226 90 BILLIGE: UDENOMSFORH
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? I. Gifte mænd/kvinder, der har et forhold
  • %MD%NumberCodeCategory
   59593601Slet ikke
   1010592
   88463
   55294
   1010615
   1196
   1187
   22128
   0019
   221510I høj grad
   11888Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V227 90 BILLIGE: MODT BESTIK
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? K. Modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde
  • %MD%NumberCodeCategory
   90905471Slet ikke
   55292
   22123
   1164
   1155
   0026
   0017
   0028
   0009
   00110I høj grad
   11488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V228 90 BILLIGE: HOMOSEKS.
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? L. Homoseksualitet
  • %MD%NumberCodeCategory
   30301831Slet ikke
   22102
   44223
   22124
   22231375
   55326
   44247
   66378
   22159
   202012210I høj grad
   221188Ved ikke
   1 499Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V229 90 BILLIGE: SKILSMISSE
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? O. Skilsmisse
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111641Slet ikke
   22112
   55333
   55284
   29291765
   66366
   55317
   1010598
   55289
   232313910I høj grad
   11488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V230 90 BILLIGE: AKT DØDSHJ.
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Q. Aktiv dødshjælp
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181081Slet ikke
   55292
   55323
   33204
   1414845
   66376
   88477
   1111688
   55299
   212112710I høj grad
   552888Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V231 90 BILLIGE: SELVMORD
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? R. Selvmord
  • %MD%NumberCodeCategory
   51513081Slet ikke
   55322
   55323
   44244
   1515905
   33166
   33177
   22128
   1179
   663410I høj grad
   663688Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V232 90 BILLIGE: AFF OFF STED
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? X. Smide affald på offentlige steder
  • %MD%NumberCodeCategory
   78784771Slet ikke
   99552
   55333
   33204
   33175
   0016
   0017
   0028
   0019
   00010I høj grad
   00188Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V233 90 BILLIGE: KØRE SPIRI.
  • Forhold resp. billiger
  • Spm. 90.110: Vis kort LL. I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? Y. Køre bil i spirituspåvirket tilstand
  • %MD%NumberCodeCategory
   88885381Slet ikke
   55312
   55283
   1174
   1155
   0006
   0007
   0008
   0009
   00010I høj grad
   00088Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V234 90 MEST KNYTTET GEO 1.
  • Geografisk tilknytning
  • Spm. 90.111: Vis kort MM. A. Hvilken af de på kortet nævnte geografiske grupper føler De Dem mest knyttet til? B. Og dernæst? Første valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   50503041Den by eller det lokalområde jeg bor i
   24241462Den egn eller landsdel jeg bor i
   22221323Mit land
   1184Europa
   22155Verden
   1148Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V235 90 MEST KNYTTET GEO 2.
  • Geografisk tilknytning
  • Spm. 90.111: Vis kort MM. A. Hvilken af de på kortet nævnte geografiske grupper føler De Dem mest knyttet til? B. Og dernæst? Andet valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   1212711Den by eller det lokalområde jeg bor i
   29291762Den egn eller landsdel jeg bor i
   42422533Mit land
   1010594Europa
   66345Verden
   22158Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V236 90 STOLT VÆRE DANSKER
  • Geografisk tilknytning
  • Spm. 90.112: Hvor stolt er De over at være dansker?
  • %MD%NumberCodeCategory
   38382311Meget stolt
   46472812Ret stolt
   1111663Ikke særlig stolt
   22124Slet ikke stolt
   22118Ved ikke
   1 810Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 99
 • V237 90 TILLID TIL DANSKER
  • Geografisk tilknytning
  • Spm. 90.116: Vis kort QQ. Nu vil jeg godt spørge Dem om, hvor megen tillid De har til de følgende grupper af mennesker. Vær venlig at benytte svarmulighederne på kortet og fortæl, hvor stor tillid De har til B. Danskere i almindelighed?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22221371Stor tillid
   59593592Nogen tillid
   1515943Hverken tillid eller mistillid
   22154Nogen mistillid
   0025Høj mistillid
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V238 90 FOLK MEST KNYTTET 1.
  • Geografisk tilknytning
  • Spm. 90.119: Hvilket folk, bortset fra danskere, føler De Dem mest knyttet til? Og hvilket kommer som nr. 2? Valg 1
  • %MD%NumberCodeCategory
   55311Amerikanere
   55332Englændere
   0013Finner
   22144Franskmænd
   66355Tyskere
   1156Islændinge
   30301847Nordmænd
   0028Russere
   17171039Svenskere
   10105910Andre (skriv)
   16169811Ingen
   774488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V239 90 FOLK KNYTTET OMK.
  • Geografisk tilknytning
  • Spm. 90.119: Hvilket folk, bortset fra danskere, føler De Dem mest knyttet til? Og hvilket kommer som nr. 2? Valg 1 med omkodning af kategorien andre
  • %MD%NumberCodeCategory
   55311Amerikanere
   55332Englændere
   0013Finner
   22144Franskmænd
   66355Tyskere
   1156Islændinge
   30301847Nordmænd
   0028Russere
   17171039Svenskere
   995510Andre (skriv)
   16169811Ingen
   11412Skandinaver
   774488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V240 90 FOLK MEST KNYT. ANDRE
 • V241 90 PARTI TILTALER MEST
  • Partipræference 1990
  • Spm. 90.120.A: Hvilket politisk parti tiltaler Dem mest? Tiltaler:
  • %MD%NumberCodeCategory
   26261571Socialdemokratiet
   44252Det Radikale Venstre
   1212753Det Konservative Folkeparti
   66374Centrum Demokraterne
   1616965Socialistisk Folkeparti
   0006Dansk Folkeparti
   1197Kristeligt Folkeparti
   1112708Venstre, Danmarks Liberale Parti
   55299Fremskridtspartiet
   00010Enhedslisten De rød-grønne
   11711De Grønne
   00012Det Humanistiske Parti
   00113Internationale-Socialistisk Arbejderparti
   00114Danmarks kommunistiske Parti
   00015Marxistisk-Leninistisk Parti
   11416Fælles Kurs
   11617Venstre Socialisterne
   00018Enhedslisten
   00219Danmarks Retsforbund
   00020Ingen af partierne
   00121Har ikke stemmeret
   11722Vil ikke stemme
   13138188Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V242 90 STEMME HVIS VALG NU
  • Partipræference 1990
  • Spm. 90.120.B. Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på?
  • %MD%NumberCodeCategory
   25251521Socialdemokratiet
   44232Det Radikale Venstre
   1212733Det Konservative Folkeparti
   66374Centrum Demokraterne
   1616965Socialistisk Folkeparti
   0006Dansk Folkeparti
   1197Kristeligt Folkeparti
   1212718Venstre, Danmarks Liberale Parti
   55329Fremskridtspartiet
   00010Enhedslisten De rød-grønne
   11911De Grønne
   00112Det Humanistiske Parti
   00113Internationale-Socialistisk Arbejderparti
   00214Danmarks kommunistiske Parti
   00015Marxistisk-Leninistisk Parti
   11416Fælles Kurs
   00217Venstre Socialisterne
   00018Enhedslisten
   00119Danmarks Retsforbund
   00020Ingen af partierne
   11421Har ikke stemmeret
   442522Vil ikke stemme
   11116588Ved ikke
   0 299Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V243 99 UNDERSØGELSESNUMMER
  • Identifikationsvariable 1
  • SFI undersøgelsesnummer 1999
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 5356
    Maximum 5356
    Mean 5356
    Median 5356
    Standard deviation 0

 • V244 99 BUNDTNUMMER
  • Identifikationsvariable 1
  • Bundtnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 331
    Mean 33
    Median 31
    Standard deviation 29

 • V245 99 BUNDTID
  • Identifikationsvariable 1
  • Bundtid
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 100000
    Maximum 100000
    Mean 100000
    Median 100000
    Standard deviation 0

 • V246 99 SKEMATYPE
  • Identifikationsvariable 1
  • Skematype
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Mean 0
    Median 0
    Standard deviation 0

 • V247 99 KØN
 • V248 99 FØDSELSÅR
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.2: Hvilket år er De født? Skriv årstal:
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 609
    Invalid_cases 0
    Minimum 1904
    Maximum 1972
    Mean 1950
    Median 1952
    Standard deviation 15

 • V249 99 LEVER I FAST FORHOLD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.3. Lever De i fast forhold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   77774691Ja
   23231402Nej, gå til spm. 5 (V251)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V250 99 GIFT MED PARTNER
 • V251 99 TIDL. FAST FORHOLD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.5: Har De på noget tidspunkt levet i fast parforhold, uden at være gift?
  • %MD%NumberCodeCategory
   38382301Ja
   62623772Nej
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V252 99 CIVILSTAND
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.6: Hvad er Deres nuværende formelle civilstand?
  • %MD%NumberCodeCategory
   61613701Gift
   77442Enke/enkemand
   1010583Skilt
   22114Separeret
   21211265Aldrig været gift, gå til spm. 8 (V254)
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V253 99 ANTAL GANGE GIFT
 • V254 99 ANTAL BØRN
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.8: Hvor mange børn har De selv fået? Skriv antal børn
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181110ngen børn
   1616951barn
   38382302børn
   18181103børn
   88474børn
   22115børn
   1146børn
   0018børn
   100100609
   Response Rate: 100
 • V255 99 HJEMMEBOENDE BØRN
 • V256 99 HUSSTANDSMEDL. O/18
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? a. I alderen fra 18 år og derover
  • %MD%NumberCodeCategory
   212112911 person
   696942122 personer
   884633 personer
   11944 personer
   00255 personer
   00166 personer
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V257 99 HUSSTANDSMEDL. 13-17
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? b. I alderen mellem 13 og 17 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   85855170Ingen personer
   13137711 person
   221422 personer
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V258 99 HUSSTANDSMEDL. 5-12
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? c. I alderen mellem 5 og 12 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   78784720Ingen personer
   13138211 person
   774522 personer
   11933 personer
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V259 99 HUSSTANDSMEDL YNGRE 5
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? d. Yngre end 5 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   87875310Ingen personer
   10106211 person
   221522 personer
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V260 99 ALDER AFSLUT. SK.UDD
  • Skole-/erhvervsuddannelse 99
  • Spm. 99.11: Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse? Skriv alder:
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 606
    Invalid_cases 3
    Minimum 12
    Maximum 48
    Mean 17
    Median 17
    Standard deviation 4

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99.

 • V261 99 HVILKEN SKOLEUDD.
  • Skole-/erhvervsuddannelse 99
  • Spm. 99.12: Hvilken skoleuddannelse har De nu?
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Går i skole
   202012127. klasse eller mindre
   663738. klasse + mellemskole uden eksamen
   13137749. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens adgangsprøver
   0035Teknisk forberedelseseksamen
   151589610. klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   1157Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00081. real
   00392. real
   2213103. real uden eksamen
   00111Realkurser uden eksamen
   332012Mellemskoleeksamen
   15159413Real-, pigeskole- og præliminæreksamen
   442714Gymnasium eller HF uden eksamen
   181811115Studenter- eller HF-eksamen
   11816Andet (herunder udenlandsk skole)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V262 99 IGANG M/ERHV. UDDAN.
  • Skole-/erhvervsuddannelse 99
  • Spm. 99.13. Har De/er De i gang med en erhvervsmæssig uddannelse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   69704221Ja, har én eller flere
   22132Ja, er i gang med at få én
   28281693Nej, gå til spm. 15 (V266)
   1 59Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V263 99 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Skole-/erhvervsuddannelse 99
  • 99 HVILKEN ERHVERVSUDD.
  • Variable is filtered by: V262
   • Filtering variable: V262
  • Spm. 99.14: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført/ er De i gang med?
  • %MD%NumberCodeCategory
   0011Specialarbejderkursus
   28391732Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   462731-årig handelseksamen, højere handels- eksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   35214Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   231452-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteker- assistent, tandpleje)
   35206Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   352071-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   352183-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent)
   8125193-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   8114710Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   231311Uddannet indenfor forsvar, politi, post- væsenet, toldvæsenet m.v.
   573212Anden uddannelse, hvilken:
   28 169100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 72
 • V264 99 ANDEN ERHV.UDDAN. 1.
 • V265 99 ANDEN ERHV.UDDAN. 2.
 • V266 99 BOR SAMMEN M/FORÆLDRE
  • Familieforhold v. 10 år
  • Spm. 99.15: Bor De sammen med Deres forældre?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22131Ja
   98985962Nej
   100100609
   Response Rate: 100
 • V267 99 FAMILIEFORH. V/10 ÅR
  • Familieforhold v. 10 år
  • Spm. 99.16: Hvorledes var Deres familieforhold, da De var 10 år gammel?
  • %MD%NumberCodeCategory
   90905481Boede med en far og en mor
   66372Boede kun med mor
   22153Boede kun med far, gå til spm. 18 (V271)
   1194Andet, gå til spm. 19 (V274)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V268 99 MORS ERHV.UDDANNELSE
  • Mors erhvervsuddan. 1999
  • 99 MORS ERHV.UDDANNELSE
  • Variable is filtered by: V267
   • Filtering variable: V267
  • Spm. 99.17: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor på dette tidspunkt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   61643740Ingen erhvervsuddannelse
   22101Specialarbejderuddannelse
   19201172Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   01331-årig handelseksamen, højere handels- eksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   1174Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   11652-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteker- assistent, tandpleje)
   0006Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   12971-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   331783-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent)
   442693-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   11610Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   00211Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, toldvæsenet m.v.
   11812Anden uddannelse, hvilken:
   4 24100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 96
 • V269 99 ANDEN ERHV.UDD MOR 1.
 • V270 99 ANDEN ERHV.UDD MOR 2.
 • V271 99 FARS ERHV. UDDANNELSE
  • Fars erhvervsuddan. 1999
  • 99 FARS ERHV. UDDANNELSE
  • Variable is filtered by: V267
   • Filtering variable: V267
  • Spm. 99.18: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far på dette tidspunkt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   35362140Ingen erhvervsuddannelse
   44251Specialarbejderuddannelse
   30311842Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   11531-årig handelseksamen, højere handels- eksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   22114Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   11652-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteker- assistent, tandpleje)
   44276Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygnings- konstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   00071-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   00183-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent)
   331893-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   442610Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   442711Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, toldvæsenet m.v.
   774112Anden uddannelse, hvilken:
   221513Havde ingen far
   1 9100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 99
 • V272 99 ANDEN ERHV.UDD FAR 1.
 • V273 99 ANDEN ERHV.UDD FAR 2.
 • V274 99 ERHV.MÆSSIG BESKÆFTIG
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • Spm. 99.19: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob?
  • %MD%NumberCodeCategory
   55553321Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 21 (V277)
   55292Ja, lønmodtager mindre end 30 timer om ugen, gå til spm. 21 (V277)
   55323Ja, selvstændig, gå til spm. 24 (V280)
   26261574Nej, efterlønner/førtidspensionist/ pensionist, gå til spm. 25 (V281)
   1185Nej, hjemmegående, gå til spm. 29 (V287)
   22136Nej, studerende, gå til spm. 29 (V287)
   55287Nej, arbejdsløs
   22108Nej, andet, hvilket:, gå til spm. 29 (V287)
   100100609
   Response Rate: 100
 • V275 99 EJ BESKÆFTIGET ANDET
 • V276 99 ARB.LØSPER. LÆNGDE
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • 99 ARB.LØSPER. LÆNGDE
  • Variable is filtered by: V274
   • Filtering variable: V274
  • Spm. 99.20: Hvor længe har De alt i alt været arbejdsløs, siden De første gang begyndte at arbejde?
  • %MD%NumberCodeCategory
   236101Mindre end et halvt år
   0722Mellem et halvt og et helt år
   0003Et år
   0724Mellem et og to år
   0725To år
   236106Længere end to år
   0417Har aldrig haft arbejde, gå til spm. 29 (V287)
   0418Ved ikke
   95 58110Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 5
 • V277 99 HAR DE UNDERORDNEDE
 • V278 99 ANTAL UNDERORDNEDE
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99999, 100000.

 • V279 99 ANSATTE INCL. RESP
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99999, 100000.

 • V280 99 ANSATTE HOS RESP.
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 1000.

 • V281 99 VIRKSOMHEDSTYPE 1.
 • V282 99 VIRKSOMHEDSTYPE 2.
 • V283 99 PRIVAT/OFF. SEKTOR
 • V284 99 STILLINGSBESKRIV. 1.
 • V285 99 STILLINGSBESKRIV. 2.
 • V286 99 RESP. STILLING KODET
  • Erhvervsmæssige beskæftigelse
  • 99 VIRKSOMHEDSTYPE 1.
  • Variable is filtered by: V274 && V276 && V281
   • Filtering variable: V274 V276 V281
  • Spm. 99.27: Hvad er/var Deres stilling mere præcist? Spm. 99.28: Kode for stilling
  • %MD%NumberCodeCategory
   22111Selvstændig landmand
   1152Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør)
   22113Medhjælpende ægtefælle
   22124Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   67385Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   1011636Arbejder, faglært
   34217Specialarbjeder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   1415878Ufaglært arbejder
   78459Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   384022910Funktionær med faguddannelse
   663611Funktionær uden faguddannelse
   00012Landarbejder
   00213Ansat ved forsvaret
   00214Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   00215Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   11588Ved ikke
   0 299Unknown
   6 38100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 93
 • V287 99 ER DE HOVERFORSØRGER
  • Husstandens hovedforsørger
  • Spm. 99.29: Er De husstandens hovedforsørger?
  • %MD%NumberCodeCategory
   66664021Ja, gå til spm. 34 (V294)
   34342072Nej
   100100609
   Response Rate: 100
 • V288 99 HOVEDFORS. ERH.BESKÆF
 • V289 99 H.FORS. VIRK. TYPE 1.
 • V290 99 H.FORS. VIRK. TYPE 2.
 • V291 99 FORS. STIL.BETEG. 1.
 • V292 99 FORS. STIL.BETEG. 2.
 • V293 99 FORS. STILLING KODET
  • Husstandens hovedforsørger
  • 99 HOVEDFORS. ERH.BESKÆF
  • Variable is filtered by: V287 && V288
   • Filtering variable: V287 V288
  • Spm. 99.32: Hvad er/var hans/hendes stilling mere præcist? Spm. 99.33: Kode for stilling
  • %MD%NumberCodeCategory
   1581Selvstændig landmand
   0122Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør)
   0003Medhjælpende ægtefælle
   1464Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   1585Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   312186Arbejder, faglært
   1467Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   312198Ufaglært arbejder
   313219Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   9365610Funktionær med faguddannelse
   13511Funktionær uden faguddannelse
   00012Landarbejder
   02313Ansat ved forsvaret
   00014Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   01115Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   02388Ved ikke
   0 199Unknown
   74 452100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 26
 • V294 99 BRUTTOINDK. HUSSTAND
  • Husstandsindkomst 1999
  • Spm. 99.34: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag? Skriv samlede bruttoindkomst
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 592
    Invalid_cases 17
    Minimum 50000
    Maximum 8888888
    Mean 736738
    Median 400000
    Standard deviation 1661388

  Unknown/irrelevant/not participating - is 9999999.

 • V295 99 INDBYGGERTAL
  • Områdets indbyggertal 199
  • Spm. 99.35: Hvor mange indbyggere er der i den by/det sted, hvor De bor?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21211301Færre en 2.000
   12127322.001 - 5.000
   10105835.001 - 10.000
   131381410.001 - 20.000
   1919114520.001 - 50.000
   101063650.001 - 100.000
   88467100.001 - 500.000
   66398Flere end 500.000
   11588Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V296 99 VIGTIGHED: ARBEJDE
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? a. Arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   41412481Meget vigtigt
   44442702Ret vigtigt
   88483Ikke ret vigtigt
   77424Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V297 99 VIGTIGHED: FAMILIE
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? b. Familie
  • %MD%NumberCodeCategory
   87875311Meget vigtigt
   1111682Ret vigtigt
   1163Ikke ret vigtigt
   0034Slet ikke vigtigt
   0018Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V298 99 VIGTIGHED: VENNER
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? c. Venner og bekendte
  • %MD%NumberCodeCategory
   51513121Meget vigtigt
   44442682Ret vigtigt
   44253Ikke ret vigtigt
   0014Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V299 99 VIGTIGHED: FRITID
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? d. Fritid
  • %MD%NumberCodeCategory
   45462771Meget vigtigt
   40402462Ret vigtigt
   1111663Ikke ret vigtigt
   22104Slet ikke vigtigt
   1198Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V300 99 VIGTIGHED: POLITIK
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? e. Politik
  • %MD%NumberCodeCategory
   77441Meget vigtigt
   35352132Ret vigtigt
   44442693Ikke ret vigtigt
   1313814Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V301 99 VIGTIGHED: RELIGION
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? f. Religion
  • %MD%NumberCodeCategory
   88461Meget vigtigt
   20201222Ret vigtigt
   46462783Ikke ret vigtigt
   26261604Slet ikke vigtigt
   0038Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V302 99 TALE POLITIK M/VENNER
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.37: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   27271671Ofte
   57573502Nu og da
   1515913Aldrig
   0018Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V303 99 INDTÆGT: FORH. FORUR.
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.38: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%NumberCodeCategory
   25251501Helt enig
   50503052Enig
   1616993Uenig
   55334Helt uenig
   33218Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V304 99 SKAT/FORHI FORUREN.
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.38: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. b. Jeg vil gå med til en skatteforhøjelse, hvis de ekstra penge bliver brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%NumberCodeCategory
   17171011Helt enig
   45452762Enig
   26261593Uenig
   1010604Helt uenig
   22128Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V305 99 MYNDIGH. FORHI FORUR.
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.38: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. c. Myndighederne skal mindske forurening af miljøet, men det må ikke koste mig noget
  • %MD%NumberCodeCategory
   77411Helt enig
   17171032Enig
   58583513Uenig
   1515894Helt uenig
   44248Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V306 99 LYKKELIG ALT I ALT
  • Forhold liv 1999
  • Spm. 99.39: Alt taget i betragtning - hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
  • %MD%NumberCodeCategory
   43432591Meget lykkelig
   53533222Ret lykkelig
   33203Ikke særlig lykkelig
   0014Meget ulykkelig
   1178Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V307 99 TILHØRER EJ FORENING
  • Tilhørsforhold foreninger
  • Spm. 99.40: Tilhører a: Ingen
  • %MD%NumberCodeCategory
   1313801Tilhører ingen af de nævnte foreninger, gå til spm. 41 (V339)
   87875292Tilhører en eller flere af de nævnte foreninger
   100100609
   Response Rate: 100
 • V308 99 TILHØRER: SOCIAL ARB
 • V309 99 FRIV.ARB: SOCIAL ARB
 • V310 99 TILHØRER: RELI. FOR.
 • V311 99 FRIV.ARB: RELI. FOR.
 • V312 99 TILHØRER: FOR. UDDAN.
 • V313 99 FRIV.ARB: FOR. UDDAN.
 • V314 99 TILHØRER: FAGFORENING
 • V315 99 FRIV.ARB: FAGFORENING
 • V316 99 TILHØRER: POL. PARTI
 • V317 99 FRIV.ARB: POL. PARTI
 • V318 99 TILHØRER: BEBOERGRUP.
 • V319 99 FRIV.ARB: BEBOERGRUP.
 • V320 99 TILHØRER: MENN.RETT.
 • V321 99 FRIV.ARB: MENN.RETT.
 • V322 99 TILHØRER: MILJØ
 • V323 99 FRIV.ARB: MILJØ
 • V324 99 TILHØRER: FAGLIG FOR.
 • V325 99 FRIV.ARB: FAGLIG FOR.
 • V326 99 TILHØRER: UNGDOMSARB.
 • V327 99 FRIV.ARB: UNGDOMSARB.
 • V328 99 TILHØRER: SPORT/FRIT.
 • V329 99 FRIV.ARB: SPORT/FRIT.
 • V330 99 TILHØRER: KVINDEGRUP.
 • V331 99 FRIV.ARB: KVINDEGRUP.
 • V332 99 TILHØRER: FREDSBEVÆG.
 • V333 99 FRIV.ARB: FREDSBEVÆG.
 • V334 99 TILHØRER: FOR SUNDHED
 • V335 99 FRIV.ARB: FOR SUNDHED
 • V336 99 TILHØRER: ANDRE
 • V337 99 FRIV.ARB: ANDRE
 • V338 99 TILHØRER: VED IKKE
 • V339 99 HVOR OFTE MED VENNER
  • Samvær 1999
  • Spm. 99.41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? a. Er sammen med venner
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543311Hver eller næsten hver uge
   383822921-2 gange om måneden
   77423Få gange om året
   1154Aldrig
   0015Har ingen eller er ikke medlem
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V340 99 HVOR OFTE M/ARB. KOLL
  • Samvær 1999
  • Spm. 99.41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? b. Er sammen med arbejdskollegaer uden for arbejdspladsen
  • %MD%NumberCodeCategory
   1010621Hver eller næsten hver uge
   191911821-2 gange om måneden
   33332013Få gange om året
   19191164Aldrig
   18181105Har ingen eller er ikke medlem
   0008Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V341 99 HVOR OFTE KIRKE M/AN.
  • Samvær 1999
  • Spm. 99.41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? c. Er sammen med mennesker i kirken, moskeen eller synagogen
  • %MD%NumberCodeCategory
   44251Hver eller næsten hver uge
   774021-2 gange om måneden
   38382333Få gange om året
   49493004Aldrig
   22115Har ingen eller er ikke medlem
   0008Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V342 99 HVOR OFTE KLUB M/AN.
  • Samvær 1999
  • Spm. 99.41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? d. Er sammen med mennesker i klubber eller foreninger (sportsklubber, kulturelle foreninger, o.l)
  • %MD%NumberCodeCategory
   37372241Hver eller næsten hver uge
   191911721-2 gange om måneden
   1515933Få gange om året
   24241464Aldrig
   44245Har ingen eller er ikke medlem
   0028Ved ikke
   0 39Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V343 99 NABO: EJ KRIMINEL
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? a. Personer med kriminel fortid
  • %MD%NumberCodeCategory
   71714310Ikke nævnt
   29291781Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V344 99 NABO: EJ ANDEN RACE
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? b. Personer af anden race
  • %MD%NumberCodeCategory
   95955760Ikke nævnt
   55331Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V345 99 NABO: EJ YDER VENST.
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? c. Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%NumberCodeCategory
   90905490Ikke nævnt
   1010601Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V346 99 NABO: EJ DRANKERE
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? d. Drankere
  • %MD%NumberCodeCategory
   64643910Ikke nævnt
   36362181Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V347 99 NABO: EJ YDER HØJRE
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? e. Personer fra de yderste højrefløj
  • %MD%NumberCodeCategory
   85855150Ikke nævnt
   1515941Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V348 99 NABO: EJ BØRNEFAM.
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? f. Børnerige familier
  • %MD%NumberCodeCategory
   97975900Ikke nævnt
   33191Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V349 99 NABO: EJ NEUROTISKE
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? g. Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%NumberCodeCategory
   86865230Ikke nævnt
   1414861Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V350 99 NABO: EJ MUSLIMER
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? h. Muslimer
  • %MD%NumberCodeCategory
   87875290Ikke nævnt
   1313801Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V351 99 NABO: EJ FREM.ARB.
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? i. Indvandrere/fremmedarbejdere
  • %MD%NumberCodeCategory
   91915540Ikke nævnt
   99551Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V352 99 NABO: EJ PERS M/AIDS
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? j. Personer, der har AIDS
  • %MD%NumberCodeCategory
   95955800Ikke nævnt
   55291Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V353 99 NABO: EJ NARKOMANER
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? k. Narkomaner
  • %MD%NumberCodeCategory
   46462800Ikke nævnt
   54543291Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V354 99 NABO: EJ HOMOSEKS.
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? l. Homoseksuelle
  • %MD%NumberCodeCategory
   92925630Ikke nævnt
   88461Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V355 99 NABO: EJ JØDER
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? m. Jøder
  • %MD%NumberCodeCategory
   98985940Ikke nævnt
   22151Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V356 99 NABO: EJ SIGØJNERE
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? n. Sigøjnere
  • %MD%NumberCodeCategory
   86865210Ikke nævnt
   1414881Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V357 99 NABO: ER LIGEGLAD
  • Naboer 1999
  • Spm. 99.42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? o. Er ligeglad med, hvem der er mine naboer
  • %MD%NumberCodeCategory
   72724390Ikke nævnt
   28281701Nævnt
   100100609
   Response Rate: 100
 • V358 99 KAN STOLE PÅ FOLK
  • Spørgsmål om livet 1999
  • Spm. 99.43: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%NumberCodeCategory
   66664031De fleste er til at stole på
   32321922Man kan ikke være for forsigtig
   22138Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V359 99 INDFL. PÅ TILVÆRELSE
  • Spørgsmål om livet 1999
  • Spm. 99.44: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1171Overhovedet ingen indflydelse
   1172
   22113
   22134
   1313825
   1111706
   1414867
   32321978
   1111709
   10106110Overordentlig megen indflydelse
   11588Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V360 99 U-/TILFREDS M/LIV
  • Spørgsmål om livet 1999
  • Spm. 99.45: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Meget utilfreds
   0012
   1183
   1154
   55315
   44256
   99567
   27271668
   24241479
   272716610Meget tilfreds
   11488Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V361 99 FOLK I NØD 1.
  • Spørgsmål om livet 1999
  • Spm. 99.46: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? Vigtigst:
  • %MD%NumberCodeCategory
   19191181Fordi de er uheldige
   1616972Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   1616973Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   32321964Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   1212715Ingen af disse grunde
   55308Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V362 99 FOLK I NØD 2.
  • Spørgsmål om livet 1999
  • Spm. 99.46: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? Næstvigtigst:
  • %MD%NumberCodeCategory
   19191171Fordi de er uheldige
   1313812Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   17181063Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   22221314Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   1616965Ingen af disse grunde
   1212728Ved ikke
   1 69Unknown
   100100609
   Response Rate: 99
 • V363 99 JOB: GOD LØN
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? a. God løn
  • %MD%NumberCodeCategory
   44442680Ikke nævnt
   56563391Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V364 99 JOB: BEHAG. MENNESKER
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? b. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%NumberCodeCategory
   19191140Ikke nævnt
   81814931Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V365 99 JOB: EJ ARB.PRES
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? c. Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%NumberCodeCategory
   85855160Ikke nævnt
   1515911Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V366 99 JOB: TRYG. ANSÆTTELSE
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? d. Tryghed i ansættelsen
  • %MD%NumberCodeCategory
   48482930Ikke nævnt
   52523141Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V367 99 JOB: AVANCEMENTMULIGH
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? e. Gode muligheder for avancement
  • %MD%NumberCodeCategory
   83835050Ikke nævnt
   17171021Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V368 99 JOB: ET VELANSET JOB
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? f. Et velanset job
  • %MD%NumberCodeCategory
   88885370Ikke nævnt
   1111701Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V369 99 JOB: BEKVEM ARB.TID
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? g. Bekvem arbejdstid
  • %MD%NumberCodeCategory
   65653980Ikke nævnt
   34342091Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V370 99 JOB: UDFOLDE SIG
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? h. Mulighed for at udfolde sig
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543270Ikke nævnt
   46462801Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V371 99 JOB: SAMFUNDSNYTTIGT
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? i. Et samfundsnyttigt job
  • %MD%NumberCodeCategory
   79794840Ikke nævnt
   20201231Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V372 99 JOB: GODE FERIER
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? j. Gode ferier
  • %MD%NumberCodeCategory
   82825000Ikke nævnt
   18181071Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V373 99 JOB: MØDE MENNESKER
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? k. Et job, hvor man kan møde mennesker
  • %MD%NumberCodeCategory
   59593580Ikke nævnt
   41412491Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V374 99 JOB: UDRETTE NOGET
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? l. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%NumberCodeCategory
   50503040Ikke nævnt
   50503031Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V375 99 JOB: ANSVARSFULDT
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? m. Et ansvarsfuldt job
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543280Ikke nævnt
   46462791Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V376 99 JOB: INTERESSANT
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? n. Et interessant job
  • %MD%NumberCodeCategory
   36362220Ikke nævnt
   63633851Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V377 99 JOB: PASSE TIL EVNER
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? o. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%NumberCodeCategory
   48482940Ikke nævnt
   51513131Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V378 99 JOB: INGEN AF NÆVNTE
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? p. Ingen af disse
  • %MD%NumberCodeCategory
   98985990Ikke nævnt
   1181Nævnt
   0028Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V379 99 ERHV. BESKÆFTIGET
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.48: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   64653921Ja
   35352152Nej, gå til spm. 52 (V384)
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V380 99 VÆRDSÆT. AF ARBEJDE
 • V381 99 U-/TILFREDS M/JOB
  • Forhold job 1999
  • 99 U-/TILFREDS M/JOB
  • Variable is filtered by: V379
   • Filtering variable: V379
  • Spm. 99.50: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Meget utilfreds
   0002
   1143
   0134
   24155
   35206
   1116647
   20311218
   1320799
   14228610Meget tilfreds
   00188Ved ikke
   0 199Unknown
   35 215100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 65
 • V382 99 FRIHED PÅ JOB
  • Forhold job 1999
  • 99 FRIHED PÅ JOB
  • Variable is filtered by: V379
   • Filtering variable: V379
  • Spm. 99.51: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
  • %MD%NumberCodeCategory
   0131Slet ingen frihed
   1262
   1153
   23114
   35185
   46226
   711437
   19301168
   1219749
   15249410Meget stor frihed
   00188Ved ikke
   0 199Unknown
   35 215100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 65
 • V383 99 TRYGHED I ANSÆT.
  • Forhold job 1999
  • 99 TRYGHED I ANSÆT.
  • Variable is filtered by: V379
   • Filtering variable: V379
  • Spm. 99.51.A: hvor tilfreds eller utilfreds er De med Deres tryghed i ansættelsen? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%NumberCodeCategory
   0131Meget utilfreds
   1152
   1263
   1144
   35185
   1296
   610397
   1218718
   1117689
   274116310Meget tilfreds
   12788Ved ikke
   0 199Unknown
   35 215100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 65
 • V384 99 ARB: NØDV. F/EVNER
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner?
  • %MD%NumberCodeCategory
   30301801Helt enig
   43432642Enig
   1111703Hverken enig eller uenig
   1212754Uenig
   22135Helt uenig
   1178Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V385 99 YDMYG. MODTAGE PENGE
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1313801Helt enig
   21211292Enig
   17171023Hverken enig eller uenig
   36362184Uenig
   1212715Helt uenig
   1188Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V386 99 DOVEN UDEN ARBEJDE
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Man bliver doven af ikke at arbejde?
  • %MD%NumberCodeCategory
   24241461Helt enig
   36362172Enig
   1212753Hverken enig eller uenig
   21211274Uenig
   66355Helt uenig
   1198Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V387 99 EN PLIGT AT ARBEJDE
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21211271Helt enig
   43432632Enig
   1313783Hverken enig eller uenig
   19191144Uenig
   33215Helt uenig
   1158Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V388 99 KUN ARBEJDE HVIS LYST
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22101Helt enig
   99522Enig
   1111683Hverken enig eller uenig
   51513114Uenig
   26261585Helt uenig
   1198Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V389 99 ARB. KOMMER FØRST
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1515911Helt enig
   32321932Enig
   19191173Hverken enig eller uenig
   27281674Uenig
   55335Helt uenig
   1168Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V390 99 SAMME ARB./SAMME LØN
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.53: Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af, at den anden tjener 1er mere om måneden end hun selv. Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   75754561Retfærdigt
   19191162Uretfærdigt
   66378Ved ikke
   100100609
   Response Rate: 100
 • V391 99 FØLGE ARB.INSTRUKS
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.54: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om De ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   35352151Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   27271632Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   36362183Det kommer an på den konkrete situation
   22128Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V392 99 FÅ JOBS: ANSÆT. DANSK
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.55: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere?
  • %MD%NumberCodeCategory
   33332001Enig
   53533242Uenig
   1111673Hverken eller
   33168Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V393 99 FÅ JOBS: ANSÆTTE MÆND
  • Forhold job 1999
  • Spm. 99.55: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder?
  • %MD%NumberCodeCategory
   44251Enig
   91915542Uenig
   44233Hverken eller
   1158Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V394 99 DET ONDE VERSUS GODE
  • Godt og ondt 1999
  • Spm. 99.56: Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   77451Mest enig i udsagn A
   86865212Mest enig i udsagn B
   55313Hverken enig i udsagn A eller B
   22118Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V395 99 MEDLEM FOLKEKIRKEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.57: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%NumberCodeCategory
   91915561Ja (Spm. 59 (V398) og spm 59A (V399) besvares ikke)
   99522Nej, gå til spm. 59 (V398)
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V396 99 HVILKET TROSSAMFUND
  • Forhold omkring religion
  • 99 HVILKET TROSSAMFUND
  • Variable is filtered by: V396
   • Filtering variable: V396
  • Spm. 99.57: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Spm. 99.58: Hvilket?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1141Romersk katolsk
   88975372Den danske Folkekirke
   0003Jehovas Vidne, adventist mv.
   0014Jøde
   0025Muslim
   0006Hindu
   0007Buddhist
   1298Andet, skriv hvilken
   1 49Unknown
   9 5210Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 91
 • V397 99 ANDET TROSSAMFUND
 • V398 99 TIDL. FOLKEK./ANDET
 • V399 99 TIDL. TROSSAMFUND
  • Forhold omkring religion
  • 99 TIDL. FOLKEK./ANDET
  • Variable is filtered by: V396 && V398
   • Filtering variable: V396 V398
  • Spm. 99.59: Har De nogensinde tilhørt folkekirken eller et andet trossamfund? Spm. 99.59A: Hvilket?
  • %MD%NumberCodeCategory
   0731Romersk katolsk
   686362Den danske Folkekirke
   0003Jehovas Vidne, adventist mv.
   0004Jøde
   0215Muslim
   0006Hindu
   0007Buddhist
   0218Anden
   02188Ved ikke
   0 299Unknown
   93 565100Irrelevant
   100100609
   Response Rate: 7
 • V400 99 HVOR OFTE I KIRKE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.60: Hvor ofte går De i kirke? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%NumberCodeCategory
   1141Oftere end 1 gang om ugen
   22152Ca. 1 gang om ugen
   1010593Ca. 1 gang om måneden
   1515894Kun til jule-påskegudstjeneste
   44275Til andre højtider
   19191156Ca. 1 gang om året
   77427Sjældnere end 1 gang om året
   41422528Aldrig, næsten aldrig
   0009Vil ikke svare
   00388Ved ikke
   0 399Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V401 99 OFTE KIRKE V/12 ÅR
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.61: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Oftere end 1 gang om ugen
   77452Ca. 1 gang om ugen
   1414863Ca. 1 gang om måneden
   1515904Kun til jule-påskegudstjeneste
   44235Til andre højtider
   1212756Ca. 1 gang om året
   55307Sjældnere end 1 gang om året
   40412468Aldrig, næsten aldrig
   0009Vil ikke svare
   11988Ved ikke
   0 299Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V402 99 REL. CEREM. FØDSEL
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.62: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: a. Fødsel?
  • %MD%NumberCodeCategory
   65653971Ja
   33331992Nej
   22128Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V403 99 REL. CEREM. ÆGTESKAB
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.62: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: b. Ægteskab?
  • %MD%NumberCodeCategory
   65653941Ja
   33331982Nej
   33168Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V404 99 REL. CEREMONI DØDEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.62: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: c. Døden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   80804891Ja
   18181072Nej
   22128Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V405 99 ER DE TROENDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.63: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%NumberCodeCategory
   75754571Et troende menneske
   1515932Et ikke troende menneske
   44233Overbevist ateist
   66358Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V406 99 KIRKE: MORALSKE PROB.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17171041Ja
   63633852Nej
   20201198Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V407 99 KIRKE: FAMILIEPROB.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: b. Familieproblemer?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111641Ja
   72724402Nej
   17171048Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V408 99 KIRKE: ÅNDE. BEHOV
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: c. Menneskets åndelige behov?
  • %MD%NumberCodeCategory
   44442651Ja
   38382332Nej
   18181108Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V409 99 KIRKE SOC. PROBLEM
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag?
  • %MD%NumberCodeCategory
   88481Ja
   75764592Nej
   16161008Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V410 99 TROR PÅ: GUD
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.65: Hvilke af følgende tror De på: a. Gud?
  • %MD%NumberCodeCategory
   63633861Ja
   25251542Nej
   1111688Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V411 99 TROR PÅ: LIV E. DØDEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.65: Hvilke af følgende tror De på: b. Et liv efter døden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   29291791Ja
   55553332Nej
   1616968Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V412 99 TROR PÅ: HELVEDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.65: Hvilke af følgende tror De på: c. Helvede?
  • %MD%NumberCodeCategory
   77401Ja
   86865212Nej
   88478Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V413 99 TROR PÅ: PARADISET
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.65: Hvilke af følgende tror De på: d. Paradiset?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1616991Ja
   73734432Nej
   1111668Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V414 99 TROR PÅ: SYNDEN
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.65: Hvilke af følgende tror De på: e. Synden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181081Ja
   71714332Nej
   1111678Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V415 99 TROR PÅ: TELEPATI
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.65: Hvilke af følgende tror De på: f. Telepati, dvs. tankeoverføring?
  • %MD%NumberCodeCategory
   28281681Ja
   62623772Nej
   1010638Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V416 99 TROR PÅ: REINKARNA.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.66: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1515931Ja
   74744522Nej
   1010638Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V417 99 NÆRMEST DERES TRO
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.67: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23231391Der er en personlig Gud
   37372272Der er en særlig åndelig kraft
   19191143Jeg ved ikke, hvad jeg tror
   17171054Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   44238Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V418 99 GUDS ROLLE FOR LIV
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.68: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
  • %MD%NumberCodeCategory
   22231371Slet ingen rolle
   1313812
   1112703
   88484
   18181095
   77446
   55317
   55308
   22149
   663710Meget stor rolle
   11788Ved ikke
   0 199Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V419 99 FINDER TRØST I REL.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.69: Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   29291761Ja
   65653952Nej
   66378Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V420 99 BEDER DE/MEDITERER
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.70: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%NumberCodeCategory
   50503061Ja
   48492952Nej
   1178Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V421 99 BEDER TIL GUD
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.71: Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111671Hver dag
   44272Mere end 1 gang om ugen
   221031 gang om ugen
   66374Mindst 1 gang om måneden
   1010585Flere gange om året
   1515926Sjældnere
   49503017Aldrig
   33168Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V422 99 LYKKEBRINGENDE AMULET
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.72: Har De en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft?
  • %MD%NumberCodeCategory
   99521Ja
   91915522Nej
   1148Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V423 99 AMULET KAN BESKYTTE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.73: Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert.
  • %MD%NumberCodeCategory
   72724391Nej, slet ikke
   55332
   44253
   1194
   55325
   22146
   22137
   33168
   0039
   11910Ja, helt sikkert
   221488Ved ikke
   0 299Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V424 99 POL. SOM EJ TROENDE
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Politikere, som ikke tror på Gud, er uegnede til at bestride offentlige stillinger?
  • %MD%NumberCodeCategory
   1151Helt enig
   22112Enig
   44253Hverken enig eller uenig
   37372264Uenig
   54543305Helt uenig
   22118Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V425 99 PRÆSTER O.L. EJ PÅV.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke, hvordan folk stemmer ved valgene?
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543271Helt enig
   28281712Enig
   55283Hverken enig eller uenig
   77444Uenig
   55305Helt uenig
   1188Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V426 99 BEDRE DK V/FL. TROE.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Det ville være bedre for Danmark, hvis der var flere mennesker med en stærk religiøs tro i offentlige stillinger?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22111Helt enig
   55332Enig
   55333Hverken enig eller uenig
   40402444Uenig
   44442655Helt uenig
   44228Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V427 99 PRÆSTER EJ PÅV. REG.
  • Forhold omkring religion
  • Spm. 99.74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringsbeslutninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   54543271Helt enig
   32321922Enig
   44253Hverken enig eller uenig
   77424Uenig
   22135Helt uenig
   1198Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V428 99 ÆGTESKAB: TROSKAB
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) a. Troskab
  • %MD%NumberCodeCategory
   82824981Meget vigtigt
   17171022Ret vigtigt
   1143Ikke særlig vigtigt
   1148Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V429 99 ÆGTESKAB: GOD INDK.
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) b. En tilstrækkelig stor indkomst
  • %MD%NumberCodeCategory
   55331Meget vigtigt
   38382322Ret vigtigt
   55553373Ikke særlig vigtigt
   1168Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V430 99 ÆGTESKAB: SOC. LIGE
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) c. Fra samme sociale lag
  • %MD%NumberCodeCategory
   66361Meget vigtigt
   32321962Ret vigtigt
   59603623Ikke særlig vigtigt
   22148Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V431 99 ÆGTESKAB: RESPEKT
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) d. Gensidig respekt og påskønnelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   81814951Meget vigtigt
   18181122Ret vigtigt
   0013Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V432 99 ÆGTESKAB: SAMME REL.
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) e. Af samme religiøse overbevisning
  • %MD%NumberCodeCategory
   1111691Meget vigtigt
   31311872Ret vigtigt
   55553343Ikke særlig vigtigt
   33188Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V433 99 ÆGTESKAB: BOLIGFORH.
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) f. Gode boligforhold
  • %MD%NumberCodeCategory
   1616951Meget vigtigt
   68684122Ret vigtigt
   1616973Ikke særlig vigtigt
   1148Ved ikke
   0 19Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V434 99 ÆGTESKAB: POL. LIGE
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) g. Af samme politiske overbevisning
  • %MD%NumberCodeCategory
   22141Meget vigtigt
   1314822Ret vigtigt
   83835043Ikke særlig vigtigt
   1178Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V435 99 ÆGTESKAB: TOLERANCE
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) h. Tolerance og forståelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   76764621Meget vigtigt
   23231422Ret vigtigt
   0033Ikke særlig vigtigt
   0008Ved ikke
   0 29Unknown
   100100609
   Response Rate: 100
 • V436 99 ÆGTESKAB: EJ BO FORÆL
  • Lykkeligt ægteskab 1999
  • Spm. 99.75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) i. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre
  • %MD%NumberCodeCategory
   52523171Meget vigtigt
   22231372Ret vigtigt
   22221313Ikke særlig vigtigt</