Revision: 399

World Values Survey (Denmark): Cross-Sectional Study 1981-1999

Reference No.:9990

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDAS STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3235
    Invalid_cases 0
    Minimum 9990
    Maximum 9990
    Mean 9990
    Median 9990
    Standard deviation 0

 • V2 DDAS LØBENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3235
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 3235
    Mean 1618
    Median 1618
    Standard deviation 934

 • V3 UNDERSØGELSESNUMMER
  • SFI undersøgelsesnummer
  • %MD%NumberCodeCategory
   373711828291981 undersøgelsen
   3232103015231990 undersøgelsen
   3232102353561999 undersøgelsen
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V4 SEKVENSNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 0001-1182.
  • Sekvensnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3235
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 1182
    Mean 542
    Median 540
    Standard deviation 316

 • V5 INTERVIEWÅR
  • Interviewår
  • %MD%NumberCodeCategory
   3737118219811981
   3232103019901990
   3232102319991999
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V6 RESPONDENTENS KØN
  (Udfyldes uden at spørge)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.1/spm. 90.1/spm. 81.371b: Er De: (Spørgsmålteksten afviger i 1890 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   505016021Mand
   505016332Kvinde
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V7 RESPONDENTENS FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1890-1981.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.2/spm. 90.2/spm. 81.372: Hvilket år er De født? Skriv årstal: (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3235
    Invalid_cases 0
    Minimum 1890
    Maximum 1981
    Mean 1946
    Median 1949
    Standard deviation 19

 • V8 CIVILSTAND
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte!) (Kun én markering)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.6/spm. 90.3/spm. 81.243: Hvad er Deres nuværende formelle civilstand? (Spørgsmålteksten afviger i 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   525216941Gift
   15154772Samlevende i papirløst ægteskab
   661923Skilt
   11364Separeret
   662105Enke/enkemand
   19196266Enlig
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V9 CIVILSTAND 99
  (Svarmulighederne stemmer ikke overens med spørgeskemaet. Det modtagne materiales svarmuligheder er anvendt)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.6: Hvad er Deres nuværende formelle civilstand?
  • %MD%NumberCodeCategory
   10103111Ugift
   17175562Gift
   33864Skilt
   22695Enke/enkemand
   0016Reg. partner
   6868221211Deltog ikke
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V10 HAR RESPONDENTEN BØRN
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 90.84/spm. 81.264: Har De nogle børn? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   696922171Ja
   313110172Nej
   0 19Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V11 HVOR MANGE BØRN
  (Hvis 0 børn gå til spm. 10) (Ikke medtaget i datamaterialet) Spørgsmålet skal belyse om man er biologisk forælder eller evt. har adopteret. Tilgiftede børn etc. tælles ikke med.
  • Spørgsmål om respondenten
  • HVOR MANGE BØRN
  • Variable is filtered by: V10
   • Filtering variable: V10
  • Spm. 99.8/spm. 90.84/spm. 81.264a: Hvor mange børn har De selv fået? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) Skriv antal børn
  • %MD%NumberCodeCategory
   152249311 barn
   304497622 børn
   152147533 børn
   5716544 børn
   236555 børn
   124166 børn eller flere
   0 39Unknown
   31 101710Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 68
 • V12 ALDER V/UDDAN. SLUTNING
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.11/spm. 90.10/spm. 81.361: Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse? Skriv alder (Spørgsmålteksten afviger i 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0010112 år eller yngre
   2260213 år
   1718562314 år
   55159415 år
   99286516 år
   99298617 år
   77239718 år
   99297819 år
   1010318920 år
   30309781021 år eller mere
   00188Ved ikke
   1 2799Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V13 ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFTIG
  Ved folk med skiftende arbejdstider handler spørgsmålet om, hvor mange timer man er ansat til at arbejde i gennemsnit pr. uge. Respondenter på overgangsydelse kodes 04.
  • Spørgsmål om erhvervsmæss
  • Spm. 99.19/spm. 90.11/spm. 81.365: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? (Spørgsmålteksten afviger i 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   484815391Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 21 (ikke medtaget i datamaterialet)
   882722Ja, lønmodtager mindre end 30 timer om ugen, gå til spm. 21 (Ikke medtaget i datamaterialet)
   551663Ja, selvstændig, gå til spm. 24 (Ikke medtaget i datamaterialet)
   19196064Nej, efterlønner/førtidspensionist/ pensionist, gå til spm. 25 (Ikke medtaget i datamaterielet)
   551625Nej, hjemmegående, gå til spm. 29 (V15)
   772306Nej, studerende, gå til spm. 29 (V15)
   662077Nej, arbejdsløs
   22508Nej, andet, hvilket:, gå til spm. 29 (V15)
   0 399Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V14 RESP. STILLING KODET
  Respondentens hovedbeskæftigelse indplaceres i nedenstående)
  • Spørgsmål om erhvervsmæss
  • RESP. STILLING KODET
  • Variable is filtered by: V13
   • Filtering variable: V13
  • Hvad er/var Deres stilling mere præcist ? Spm. 99.28/spm. 90.19/spm. 81.367b: Kode for stilling (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   33941Selvstændig landmand
   11322Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør)
   12473Medhjælpende ægtefælle
   11384Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   561745Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   10113156Arbejder, faglært
   441237Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   20226518Ufaglært arbejder
   561709Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   222572310Funktionær med faguddannelse
   131542911Funktionær uden faguddannelse
   001212Landarbejder
   112513Ansat ved forsvaret
   113014Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   001415Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   111788Ved ikke
   5 16799Unknown
   5 174100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 89
 • V15 ER DE HOVERFORSØRGER
  Respondentens vurdering af hvem der er hovedforsørgeren gælder. Det vil dog som regel være den, der har den højeste indtægt.
  • Spørgsmål om husstandens
  • Spm. 99.29/spm. 90.20/spm. 81.369: Er De husstandens hovedforsørger? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   595919141Ja, gå til spm. 34 (V17)
   414113192Nej
   0 29Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V16 FORSØRGER STILLING KODET
  Hovedforsørgeren indplaceres i nedenstående koder):
  • Spørgsmål om husstandens
  • FORSØRGER STILLING KODET
  • Variable is filtered by: V15
   • Filtering variable: V15
  • Hvad er/var hans/hendes stilling mere præcist? Spm. 99.33/spm. 90.26/spm. 367b: Kode for stilling (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   26751Selvstændig landmand
   12272Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør)
   0013Medhjælpende ægtefælle
   12294Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   4101145Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   6161896Arbejder, faglært
   25587Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   4111248Ufaglært arbejder
   391049Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   92529510Funktionær med faguddannelse
   41213811Funktionær uden faguddannelse
   00312Landarbejder
   01813Ansat ved forsvaret
   00014Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   00115Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   00588Ved ikke
   5 15099Unknown
   59 1914100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 36
 • V17 BRUTTOINDKOMST HUSSTAND
  I tilfælde af kollektiver, bofællesskaber og kollegier gælder, at kun hvor der er en total fællesøkonomi er bofællesskabet en husstand. Når der ikke er fællesøkonomi, regnes respondenten som husstanden. Hvis man i et bofællesskab har fuld fællesøkonomi med nogle, for eksempel en samboende og et barn, regnes de til husstanden. Angiv den samlede indtægt med en nøjagtighed på ca. 10.000 20.000 kr.
  • Husstandens indkomst m.v.
  • Spm. 99.34/spm. 90.27/spm. 81.376: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag? Skriv samlede bruttoindkomst (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   892721Mindre end 60.000 kr.
   44126260.000 - 79.999 kr.
   55154380.000 - 99.999 kr.
   772314100.000 - 124.999 kr.
   661825125.000 - 149.999 kr.
   11113436150.000 - 199.999 kr.
   10103237200.000 - 249.999 kr.
   434513798250.000 kr. eller mere
   338788Ved ikke
   4 13899Unknown
   1001003235
   Response Rate: 96
 • V18 DISK. POLITIK MED VENNER
  • Husstandens indkomst m.v.
  • Spm. 99.37/spm. 90.38/spm. 81.342: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   24247761Ofte
   555517902Nu og da
   20206553Aldrig
   00128Ved ikke
   0 29Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V19 LYKKELIG ALT I ALT
  (Læs svarmulighederne op for den udspurgte - ved hvert andet interview fra oven og hvert andet nedefra!)
  • Husstandens indkomst m.v.
  • Spm. 99.39/spm. 90.41/spm. 81.128: Alt taget i betragtning - Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
  • %MD%NumberCodeCategory
   393912461Meget lykkelig
   555517832Ret lykkelig
   441433Ikke særlig lykkelig
   11174Meget ulykkelig
   11448Ved ikke
   0 29Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V20 TILHØRER EJ FORENING
  • Respondentens tilhørsforh
  • Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: Tilhører: a. Ingen
  • %MD%NumberCodeCategory
   24247711Tilhører ingen af de nævnte foreninger, gå til spm. 41 (Ej medtaget i datamaterialet)
   767624572Tilhører en eller flere af de nævnte foreninger
   0 79Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V21 TILHØRER: SOCIAL FOR.
 • V22 FRIV. ARB: SOCIAL FOR.
 • V23 TILHØRER: RELIGIØS FOR.
 • V24 FRIV. ARB: RELIGIØS FOR.
 • V25 TILHØRER: UDD/KUNST FOR.
 • V26 FRIV. ARB: UDD/KUNS FOR.
 • V27 TILHØRER: FAGFORENING
 • V28 FRIV. ARB: FAGFORENING
 • V29 TILHØRER: POLITISK FOR.
 • V30 FRIV. ARB: POLITISK FOR.
 • V31 TILHØRER: MENNESKERET.
 • V32 FRIV. ARB: MENNESKERET.
 • V33 TILHØRER: DYREBESKYT.FOR
 • V34 FRIV. ARB: DYREBESKYT.
 • V35 TILHØRER: FAGLIG FOR.
 • V36 FRIV. ARB: FAGLIG FOR.
 • V37 TILHØRER: UNGDOMSFOR.
 • V38 FRIV. ARB: UNGDOMSFOR.
 • V39 NABO: EJ TIDL. KRIMINEL
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) a. Personer med kriminel fortid
  • %MD%NumberCodeCategory
   577018410Ikke nævnt
   24307881Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V40 NABO: EJ ANDEN RACE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) b. Personer af anden race
  • %MD%NumberCodeCategory
   759324410Ikke nævnt
   671871Nævnt
   0028Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V41 NABO: EJ YDERSTE VENSTRE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) c. Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%NumberCodeCategory
   749124050Ikke nævnt
   792241Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V42 NABO: EJ DRANKERE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) d. Drankere
  • %MD%NumberCodeCategory
   496015790Ikke nævnt
   324010501Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V43 NABO: EJ YDERSTE HØJRE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) e. Personer fra de yderste højrefløj
  • %MD%NumberCodeCategory
   728823150Ikke nævnt
   10123141Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V44 NABO: EJ BØRNERIGE FAM.
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) f. Børnerige familier
  • %MD%NumberCodeCategory
   779524940Ikke nævnt
   451351Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V45 NABO: EJ PSYKISK SYGE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) g. Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%NumberCodeCategory
   708622630Ikke nævnt
   11143661Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V46 NABO: EJ INDVANDRERE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) i. Indvandrere/fremmedarbejdere
  • %MD%NumberCodeCategory
   718722880Ikke nævnt
   11133411Nævnt
   0018Ved ikke
   19 6059Unknown
   1001003235
   Response Rate: 81
 • V47 KAN STOLE PÅ FOLK
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 99.43/spm. 90.47/spm. 81.124: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%NumberCodeCategory
   555517861De fleste er til at stole på
   393912512Man kan ikke være for forsigtig
   661958Ved ikke
   0 39Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V48 INDFL. PÅ TILVÆRELSE
  (Vis skalakort) Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet - ikke livet indtil nu. Dette er en væsentlig skelnen, navnlig for ældre mennesker. Sæt kryds ud for det tal, som respondenten opgiver. Sæt ikke kryds midt mellem tallene.
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 99.44/spm. 90.48/spm. 81.127: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11461Overhovedet ingen indflydelse
   11402
   33873
   22794
   14144425
   12123736
   16165117
   26268478
   11113549
   121237510Overordentlig megen indflydelse
   227688Ved ikke
   0 599Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V49 TILFREDS/UTILFREDS M/LIV
  (Vis skalakort)
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 99.45/spm. 90.49/spm. 81.129: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11371Meget utilfreds
   00162
   11393
   11434
   661825
   551536
   10103197
   25258228
   20206509
   293095410Meget tilfreds
   001688Ved ikke
   0 499Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V50 JOB: GOD LØN
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? a. God løn
  • %MD%NumberCodeCategory
   454614460Ikke nævnt
   535417161Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V51 JOB: BEHAGELIG MENNESKER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? b. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%NumberCodeCategory
   20216610Ikke nævnt
   777925011Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V52 JOB: EJ ARBEJDSPRES
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? c. Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%NumberCodeCategory
   788025390Ikke nævnt
   19206231Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V53 JOB: TRYGHED I ANSÆT.
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? d. Tryghed i ansættelsen
  • %MD%NumberCodeCategory
   474815130Ikke nævnt
   515216491Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V54 JOB: AVANCEMENTMULIGHED
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? e. Gode muligheder for avancement
  • %MD%NumberCodeCategory
   818326220Ikke nævnt
   17175401Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V55 JOB: ET VELANSET JOB
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? f. Et velanset job
  • %MD%NumberCodeCategory
   838526970Ikke nævnt
   14154651Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V56 JOB: BEKVEM ARBEJDSTID
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? g. Bekvem arbejdstid
  • %MD%NumberCodeCategory
   636420260Ikke nævnt
   353611361Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V57 JOB: KUNNE UDFOLDE SIG
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? h. Mulighed for at udfolde sig
  • %MD%NumberCodeCategory
   505116280Ikke nævnt
   474815341Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V58 JOB: SAMFUNDSNYTTIGT
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? i. Et samfundsnyttigt job
  • %MD%NumberCodeCategory
   697122460Ikke nævnt
   28299161Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V59 JOB: GODE FERIER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? j. Gode ferier
  • %MD%NumberCodeCategory
   777925070Ikke nævnt
   20216551Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V60 JOB: MØDE MENNESKER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? k. Et job, hvor man kan møde mennesker
  • %MD%NumberCodeCategory
   545517400Ikke nævnt
   444514221Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V61 JOB: KUNNE UDRETTE NOGET
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? l. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%NumberCodeCategory
   434414040Ikke nævnt
   545617581Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V62 JOB: ANSVARSFULDT
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? m. Et ansvarsfuldt job
  • %MD%NumberCodeCategory
   575918540Ikke nævnt
   404113081Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V63 JOB: INTERESSANT
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? n. Et interessant job
  • %MD%NumberCodeCategory
   373811950Ikke nævnt
   616219671Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V64 JOB: PASSE TIL EVNER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • JOB: GOD LØN
  • Variable is filtered by: V65
   • Filtering variable: V65
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? o. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%NumberCodeCategory
   444514220Ikke nævnt
   545517401Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   2 5010Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V65 JOB: INGEN AF NÆVNTE
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? p. Ingen af disse
  • %MD%NumberCodeCategory
   989831620Ikke nævnt
   22501Nævnt
   0028Ved ikke
   1 219Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V66 VÆRDSÆTTELSE AF ARBEJDE
  Det drejer sig om respondentens egen vurdering. 'Det arbejde, De udfører', er ikke produktet, men arbejdsfunktionen.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.49/spm. 90.52/spm. 81.135: Hvor højt værdsætter De det arbejde, De udfører?
  • %MD%NumberCodeCategory
   386212361Meget
   16265112Noget
   461213Lidt
   24754Slet ikke
   23558Ved ikke
   0 99Unknown
   38 122810Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 62
 • V67 TILFREDS MED JOB
  (Vis skalakort)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.50/spm. 90.53/spm. 81.139: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%NumberCodeCategory
   01161Meget utilfreds
   01142
   11213
   11264
   351025
   351086
   7112227
   15254968
   13214229
   172856510Meget tilfreds
   00588Ved ikke
   0 1099Unknown
   38 1228100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 62
 • V68 FRIHED PÅ JOB
  (Vis skalakort)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.51/spm. 90.54/spm. 81.137: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
  • %MD%NumberCodeCategory
   24771Slet ingen frihed
   23532
   23643
   23584
   6101935
   461256
   7112157
   14224398
   10163209
   132243410Meget stor frihed
   111988Ved ikke
   0 1099Unknown
   38 1228100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 62
 • V69 SAMME ARBEJDE/SAMME LØN
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 99.53/spm. 90.56/spm. 81.142: Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af, at den anden tjener 1er mere om måneden end hun selv. (1981 = 600 kr/1990 = 800 kr) Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   676721711Retfærdigt
   26268392Uretfærdigt
   0003Ved ikke
   772218Ved ikke
   0 49Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V70 BØR FØLGE ARB.INSTRUKS
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 99.54/spm. 90.58/spm. 81.144: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om De ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   424213631Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   333310612Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   20206333Det kommer an på den konkrete situation
   551728Ved ikke
   0 69Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V71 DET GODE VERSUS DET ONDE
  (Vis kort 56)
  • Godt og ondt
  • Spm. 99.56/spm. 90.64/spm. 81.154: Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   10103101Mest enig i udsagn A
   818126072Mest enig i udsagn B
   551513Hverken enig i udsagn A eller B
   551628Ved ikke
   0 59Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V72 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.57/spm. 90.65/spm. 81.156: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   929229761Ja
   882572Nej, gå til spm. 59 (Ikke medtaget i datamaterialet)
   0 29Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V73 HVILKET TROSSAMFUND
  'Folkekirken' dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menighed. 'Jehovas Vidner, adventister m.v.' dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund - det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er i tvivl, noteres under 'andet'. Gå til spm. 60 (Ikke medtaget i datamaterialet)
  • Spørgsmål om respondenten
  • HVILKET TROSSAMFUND
  • Variable is filtered by: V72
   • Filtering variable: V72
  • Spm. 99.57/spm. 90.65/spm. 81.156: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Spm. 99.58/spm. 90.65/spm. 81.156: Hvilket? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   11311Romersk katolsk
   899728772Den danske Folkekirke
   00113Jehovas Vidne, adventist mv.
   0014Jøde
   0095Muslim
   01166Hindu
   0027Buddhist
   11208Andet, skriv hvilken
   00088Ved ikke
   0 1199Unknown
   8 257100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 92
 • V74 HVOR OFTE I KIRKE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.61/spm. 90.68/spm. 81.157: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   00151Oftere end 1 gang om ugen
   22712Ca. 1 gang om ugen
   882733Ca. 1 gang om måneden
   13134284Kun til jule-påskegudstjeneste
   551695Til andre højtider
   15154966Ca. 1 gang om året
   11113627Sjældnere end 1 gang om året
   444414138Aldrig, næsten aldrig
   0029Vil ikke svare
   00288Ved ikke
   0 499Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V75 ER DE TROENDE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.63/spm. 90.70/spm. 81.158: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%NumberCodeCategory
   646420801Et troende menneske
   20206342Et ikke troende menneske
   551523Overbevist ateist
   11113668Ved ikke
   0 39Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V76 FOLKEK. MORALSKE PROBLEM
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.64/spm. 90.71/spm. 81.159: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16165241Ja
   636320282Nej
   21216758Ved ikke
   0 89Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V77 FOLKEK. FAMILIEPROBLEMER
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.64/spm. 90.71/spm. 81.159: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: b. Familieproblemer?
  • %MD%NumberCodeCategory
   12123731Ja
   727223182Nej
   16175338Ved ikke
   0 119Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V78 FOLKEK. ÅNDELIGE BEHOV
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.64/spm. 90.71/spm. 81.159: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: c. Menneskets åndelige behov?
  • %MD%NumberCodeCategory
   353511221Ja
   444414142Nej
   21216878Ved ikke
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V79 TROR PÅ: GUD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: a. Gud?
  • %MD%NumberCodeCategory
   585818661Ja
   30319862Nej
   12123748Ved ikke
   0 99Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V80 TROR PÅ: LIV EFTER DØDEN
  Der tænkes her på den kristne opfattelse af liv efter døden.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: b. Et liv efter døden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   28289181Ja
   555517912Nej
   16165208Ved ikke
   0 69Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V81 TROR PÅ: HELVEDE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: c. Helvede?
  • %MD%NumberCodeCategory
   882521Ja
   848427142Nej
   882618Ved ikke
   0 89Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V82 TROR PÅ: PARADISET
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: d. Paradiset?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16165211Ja
   727223282Nej
   12123738Ved ikke
   0 139Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V83 TROR PÅ: SYNDEN
  At man tror, at mennesket er syndigt.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: e. Synden?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22227201Ja
   646520812Nej
   13134188Ved ikke
   0 169Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V84 TROR PÅ: REINKARNATION
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.66/spm. 90.73/spm. 81.163: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   14144441Ja
   737323692Nej
   13134128Ved ikke
   0 109Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V85 NÆRMEST DERES TRO
  (Vis kort 67) Kategori 1: En Gud, man kan tale med i et jeg-du forhold. Kategori 2: Ånd eller livskraft.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.67/spm. 90.74/spm. 81.166: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21216901Der er en personlig Gud
   30309842Der er en særlig åndelig kraft
   21216943Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro
   21216704Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   661918Ved ikke
   0 69Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V86 GUDS ROLLE FOR DERES LIV
  (Vis skalakort)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.68/spm. 90.75/spm. 81.167: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
  • %MD%NumberCodeCategory
   27278681Slet ingen rolle
   12123732
   11113513
   772114
   15154755
   662056
   551727
   551718
   33819
   7721810Meget stor rolle
   3310588Ved ikke
   0 599Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V87 FINDER TRØST I RELIGION
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.69/spm. 90.76/spm. 81.168: Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   27278731Ja
   656521152Nej
   772428Ved ikke
   0 59Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V88 BEDER DE BØN/MEDITERER
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 99.70/spm. 90.77/spm. 81.169: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%NumberCodeCategory
   464614801Ja
   535316992Nej
   22528Ved ikke
   0 49Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V89 ÆGTESKAB: TROSKAB
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) a. Troskab
  • %MD%NumberCodeCategory
   797925421Meget vigtigt
   18185942Ret vigtigt
   22703Ikke særlig vigtigt
   00108Ved ikke
   1 199Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V90 ÆGTESKAB: GOD INDKOMST
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) b. En tilstrækkelig stor indkomst
  • %MD%NumberCodeCategory
   992941Meget vigtigt
   424213592Ret vigtigt
   484815393Ikke særlig vigtigt
   00168Ved ikke
   1 279Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V91 ÆGTESKAB: SOCIALT LIGE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) c. Fra samme sociale lag
  • %MD%NumberCodeCategory
   11113481Meget vigtigt
   343511082Ret vigtigt
   535317013Ikke særlig vigtigt
   11338Ved ikke
   1 459Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V92 ÆGTESKAB: RESPEKT
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) d. Gensidig respekt og påskønnelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   808126021Meget vigtigt
   17175622Ret vigtigt
   11443Ikke særlig vigtigt
   0098Ved ikke
   1 189Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V93 ÆGTESKAB: SAMME RELIGION
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) e. Af samme religiøse overbevisning
  • %MD%NumberCodeCategory
   15154831Meget vigtigt
   29309542Ret vigtigt
   535317093Ikke særlig vigtigt
   22558Ved ikke
   1 349Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V94 ÆGTESKAB: GOD BOLIG
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) f. Gode boligforhold
  • %MD%NumberCodeCategory
   28289031Meget vigtigt
   555617892Ret vigtigt
   16165043Ikke særlig vigtigt
   00168Ved ikke
   1 239Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V95 ÆGTESKAB: POLITISK LIGE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) g. Af samme politisk overbevisning
  • %MD%NumberCodeCategory
   441371Meget vigtigt
   21216722Ret vigtigt
   737423633Ikke særlig vigtigt
   11288Ved ikke
   1 359Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V96 ÆGTESKAB: TOLERANCE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) h. Tolerance og forståelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   787925361Meget vigtigt
   20206492Ret vigtigt
   11223Ikke særlig vigtigt
   0058Ved ikke
   1 239Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V97 ÆGTESKAB: EJ BO FORÆLDRE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) i. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre
  • %MD%NumberCodeCategory
   545417461Meget vigtigt
   22227102Ret vigtigt
   21216843Ikke særlig vigtigt
   22658Ved ikke
   1 309Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V98 ÆGTESKAB: GODT SEX LIV
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) j. Et godt seksuelt samliv
  • %MD%NumberCodeCategory
   606019301Meget vigtigt
   363611602Ret vigtigt
   33913Ikke særlig vigtigt
   01168Ved ikke
   1 389Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V99 ÆGTESKAB: DEL HJEM PLIGT
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) k. Dele hjemlige pligter
  • %MD%NumberCodeCategory
   454514501Meget vigtigt
   424313732Ret vigtigt
   11113543Ikke særlig vigtigt
   00138Ved ikke
   1 459Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V100 ÆGTESKAB: BØRN
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) l. At der er børn
  • %MD%NumberCodeCategory
   363611681Meget vigtigt
   31319872Ret vigtigt
   31319993Ikke særlig vigtigt
   11468Ved ikke
   1 359Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V101 BARN BEGGE FORÆLDRE
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.76/spm. 90.87/spm. 81.256: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   626219961Enig
   323210462Uenig
   661888Ved ikke
   0 59Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V102 VÆSENT. KVINDE FÅ BØRN
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.77/spm. 90.88/spm. 81.257: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • %MD%NumberCodeCategory
   666621241Væsentligt at få børn
   20206332Ikke væsentligt
   15154748Ved ikke
   0 49Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V103 ÆGTESKAB FORÆLDET INSTI.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.78/spm. 90.89/spm. 81.246: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16165221Enig
   767624522Uenig
   882568Ved ikke
   0 59Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V104 ENLIG KVINDE ØNSKE BØRN
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.79/spm. 90.90/spm. 81.261: Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   626220161Ja
   22227132Nej
   12123923Det kommer an på
   331108Ved ikke
   0 49Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V105 RESPEKTERE FORÆLDRE
  (Vis kort 82)
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.82/spm. 90.92/spm. 81.259: Hvilket af disse to udsagn er De mest enig i? A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   373711821Mest enig i udsagn A
   525216752Mest enig i udsagn B
   551543Ingen af delene
   772178Ved ikke
   0 79Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V106 FORÆLDRE FORPLIGTELSER
  (Vis kort 83) Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om voksne børn, som er flyttet hjemmefra.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.83/spm. 90.93/spm. 81.260: Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   505016251Det er forældrenes pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for deres børn, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel
   373712002Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld
   772383Ingen af delene
   551658Ved ikke
   0 79Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V107 BØRN: GODE MANERER
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) a. Gode manerer
  • %MD%NumberCodeCategory
   383812340Ikke nævnt
   616219891Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V108 BØRN: SELVSTÆNDIGHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) b. Selvstændighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   28289010Ikke nævnt
   727223221Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V109 BØRN: HÅRDTARBEJDENDE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) c. Hårdt arbejdende
  • %MD%NumberCodeCategory
   979831520Ikke nævnt
   22711Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V110 BØRN: ANSVARSFØLELSE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) d. Ansvarsfølelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   24247810Ikke nævnt
   757624421Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V111 BØRN: FANTASI
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) e. Fantasi
  • %MD%NumberCodeCategory
   727223250Ikke nævnt
   28288981Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V112 BØRN: TOLERANCE/RESPEKT
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) f. Tolerance og respekt over for andre
  • %MD%NumberCodeCategory
   25258170Ikke nævnt
   747524061Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V113 BØRN: SPARSOMMELIGHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) g. Sparsommelighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   868627690Ikke nævnt
   14144541Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V114 BØRN: BESLUTSOMHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) h. Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%NumberCodeCategory
   767624490Ikke nævnt
   24247741Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V115 BØRN: KRISTNE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) i. Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%NumberCodeCategory
   929229660Ikke nævnt
   882571Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V116 BØRN: TÆNKE PÅ ANDRE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. j. Tænker på andre
  • %MD%NumberCodeCategory
   575718420Ikke nævnt
   434313811Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V117 BØRN: LYDIGHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) k. Lydighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   848427180Ikke nævnt
   16165051Nævnt
   0 129Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V118 TILHÆNGER AF ABORT 1.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.85/spm. 90.95/spm. 81.339: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) a. Hvis kvinden ikke er gift?
  • %MD%NumberCodeCategory
   626319961Tilhænger
   313210072Modstander
   451428Ved ikke
   3 909Unknown
   1001003235
   Response Rate: 97
 • V119 TILHÆNGER AF ABORT 2.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 99.85/spm. 90.95/spm. 81.339: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   646620791Tilhænger
   29309492Modstander
   441288Ved ikke
   2 799Unknown
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V120 DELTAGE: UNDERSKRIFT
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) a. Underskriftindsamling
  • %MD%NumberCodeCategory
   494915791Har deltaget
   27278852Ville muligvis deltage
   20206593Ville aldrig deltage
   331028Ved ikke
   0 109Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V121 DELTAGE: BOYKOT
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) b. Boykot
  • %MD%NumberCodeCategory
   14144481Har deltaget
   313210162Ville muligvis deltage
   474715263Ville aldrig deltage
   772348Ved ikke
   0 119Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V122 DELTAGE: DEMONSTRATION
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) c. Lovlige demonstrationer
  • %MD%NumberCodeCategory
   24247791Har deltaget
   353511412Ville muligvis deltage
   373712003Ville aldrig deltage
   331048Ved ikke
   0 119Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V123 DELTAGE: STREJKER
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) d. Overenskomststridige strejker
  • %MD%NumberCodeCategory
   15154881Har deltaget
   26268452Ville muligvis deltage
   535317153Ville aldrig deltage
   551778Ved ikke
   0 109Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V124 DELTAGE: BESÆTTELSER
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) e. Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • %MD%NumberCodeCategory
   22791Har deltaget
   10103122Ville muligvis deltage
   848427103Ville aldrig deltage
   441218Ved ikke
   0 139Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V125 FRIHED OG LIGHED
  Respondenten skal vælge mellem de to. Hvis respondenten er enig i begge noteres 'ved ikke'.
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.87/spm. 90.98/spm. 81.274: Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 87) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • %MD%NumberCodeCategory
   575718351Enig i udsagn A
   29299402Enig i udsagn B
   551613Hverken enig i udsagn A eller B
   992918Ved ikke
   0 89Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V126 VENSTRE/HØJRE PLACERING
  (Vis skalakort)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.88/spm. 90.99/spm. 81.275: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere Dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22531Venstreorienteret
   22732
   882573
   992784
   27288695
   13144246
   11113427
   11113468
   33949
   339710Højreorienteret
   9928888Ved ikke
   4 11499Unknown
   1001003235
   Response Rate: 96
 • V127 VIGTIGST: LANDETS MÅL
  (Vis kort 90) (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.90/spm. 90.103/spm. 81.277: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste 10 år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Og hvad er næstvigtigst? Første valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   495016001At oprette lov og orden i landet
   24247622At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   662023At bekæmpe stigende priser
   17175524At beskytte ytringsfriheden
   331098Ved ikke
   0 109Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V128 N.VIGTIGST: LANDETS MÅL
  (Vis kort 90) (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 99.90/spm. 90.103/spm. 81.277: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste 10 år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Og hvad er næstvigtigst? Andet valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   20206401At oprette lov og orden i landet
   22227182At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   13134253At bekæmpe stigende priser
   373712004At beskytte ytringsfriheden
   772418Ved ikke
   0 119Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V129 MINDRE VÆGT MAT. GODER
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgemålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) a. At der lægges mindre vægt på penge og materielle goder
  • %MD%NumberCodeCategory
   707122801Godt
   12123822Dårligt
   14144523Ligegyldigt
   33948Ved ikke
   1 279Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V130 MINDRE VÆGT PÅ ARBEJDE
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) b. At der lægges mindre vægt på arbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   28299151Godt
   575818502Dårligt
   10103293Ligegyldigt
   331118Ved ikke
   1 309Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V131 MERE VÆGT TEK. UDVIKLING
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) c. At der lægges mere vægt på den teknologiske udvikling
  • %MD%NumberCodeCategory
   484915421Godt
   28288902Dårligt
   18185793Ligegyldigt
   551558Ved ikke
   2 699Unknown
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V132 MERE VÆGT MENNESKE UDV.
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) d. At der lægges mere vægt på det enkelte menneskes udvikling
  • %MD%NumberCodeCategory
   888928601Godt
   33992Dårligt
   561763Ligegyldigt
   22648Ved ikke
   1 369Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V133 MERE RESPEKT AUTORITET
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) e. At der vises mere respekt for autoriteter
  • %MD%NumberCodeCategory
   343511101Godt
   383812262Dårligt
   22237273Ligegyldigt
   441358Ved ikke
   1 379Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V134 MERE VÆGT FAMILIELIV
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) f. At der lægges mere vægt på familielivet
  • %MD%NumberCodeCategory
   919129381Godt
   22542Dårligt
   661903Ligegyldigt
   11348Ved ikke
   1 199Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V135 MERE VÆGT NATUR. LIVSST.
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) g. At der lægges mere vægt på en enklere og mere naturlig livsstil
  • %MD%NumberCodeCategory
   798025561Godt
   331122Dårligt
   13134323Ligegyldigt
   331028Ved ikke
   1 339Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V136 TILLID: FOLKEKIRKEN
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) a. Den danske folkekirke
  • %MD%NumberCodeCategory
   10103221Meget stor tillid
   393912562Ret stor tillid
   363711723Ikke særlig stor tillid
   12123804Slet ingen tillid
   22778Ved ikke
   1 289Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V137 TILLID: FORSVARET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) b. Forsvaret
  • %MD%NumberCodeCategory
   882651Meget stor tillid
   393912472Ret stor tillid
   404012813Ikke særlig stor tillid
   11113514Slet ingen tillid
   22678Ved ikke
   1 249Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V138 TILLID: SKOLEVÆSENET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) c. Skolevæsenet
  • %MD%NumberCodeCategory
   14144411Meget stor tillid
   585918882Ret stor tillid
   24247813Ikke særlig stor tillid
   22664Slet ingen tillid
   11348Ved ikke
   1 259Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V139 TILLID: DAGSPRESSEN
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) d. Dagspressen
  • %MD%NumberCodeCategory
   33881Meget stor tillid
   28289032Ret stor tillid
   545517623Ikke særlig stor tillid
   13134334Slet ingen tillid
   11278Ved ikke
   1 229Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V140 TILLID: FAGFORENINGER
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) e. Fagforeninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   882551Meget stor tillid
   394012742Ret stor tillid
   383912423Ikke særlig stor tillid
   10103304Slet ingen tillid
   33838Ved ikke
   2 519Unknown
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V141 TILLID: POLITIET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) f. Politiet
  • %MD%NumberCodeCategory
   29299281Meget stor tillid
   585918902Ret stor tillid
   11113413Ikke særlig stor tillid
   11444Slet ingen tillid
   00118Ved ikke
   1 219Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V142 TILLID: FOLKETINGET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) g. Folketinget
  • %MD%NumberCodeCategory
   561771Meget stor tillid
   363611512Ret stor tillid
   464714983Ikke særlig stor tillid
   11113424Slet ingen tillid
   11418Ved ikke
   1 269Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V143 TILLID: DET OFFENTLIGE
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) h. Det offentlige
  • %MD%NumberCodeCategory
   551721Meget stor tillid
   444514292Ret stor tillid
   424213503Ikke særlig stor tillid
   661984Slet ingen tillid
   22538Ved ikke
   1 339Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V144 TILLID: RETSVÆSENET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem. (Spørgsmålteksten afviger i 1981)
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) n. Retsvæsenet
  • %MD%NumberCodeCategory
   21216811Meget stor tillid
   565718172Ret stor tillid
   18185853Ikke særlig stor tillid
   22784Slet ingen tillid
   22518Ved ikke
   1 239Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V145 BILLIGE: SOCIAL YDELSER
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) a. Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på
  • %MD%NumberCodeCategory
   848527261Slet ikke
   661952
   341133
   22504
   22545
   11216
   11237
   00118
   0009
   112110I høj grad
   001188Ved ikke
   0 1099Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V146 BILLIGE: UNDLADE BILLET
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) b. Undlade at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog
  • %MD%NumberCodeCategory
   757524311Slet ikke
   772202
   661833
   331004
   441345
   11356
   11357
   11318
   00159
   113710I høj grad
   00388Ved ikke
   0 1199Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V147 BILLIGE: SNYDE I SKAT
  Direkte snyd; ikke at udnytte de snørklede skatteregler til egen fordel, men at give forkerte oplysninger eller fortie indkomster. (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) c. Snyde i skat såfremt man har muligheden
  • %MD%NumberCodeCategory
   626320191Slet ikke
   882552
   882663
   441364
   772385
   33816
   11437
   22568
   11229
   3310010I høj grad
   00888Ved ikke
   0 1199Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V148 BILLIGE: TAGE ANDEN BIL
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) d. At tage og køre en bil, der tilhører en anden
  • %MD%NumberCodeCategory
   969630901Slet ikke
   33842
   11173
   0054
   00115
   0026
   0017
   0018
   0009
   00610I høj grad
   00488Ved ikke
   0 1499Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V149 BILLIGE: INDTAGE HASH
  Om man overhovedet indtager marihuana, hashish, 'hash' eller 'pot'. (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) e. Indtagelse af marihuana eller hash
  • %MD%NumberCodeCategory
   707022681Slet ikke
   441212
   551583
   331024
   772165
   22646
   22527
   22728
   11319
   3311110I høj grad
   112788Ved ikke
   0 1399Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V150 BILLIGE: LYVE FORDEL
  En bevidst løgn for at opnå en fordel. (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) f. Lyve til egen fordel
  • %MD%NumberCodeCategory
   606119571Slet ikke
   11113542
   11113483
   551684
   772165
   22676
   11377
   11308
   0079
   112210I høj grad
   001388Ved ikke
   0 1699Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V151 BILLIGE: UDENOMSFORHOLD
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) g. Gifte mænd og kvinder, der har et forhold uden for ægteskabet
  • %MD%NumberCodeCategory
   636420411Slet ikke
   661902
   661993
   441154
   10103105
   22756
   11417
   22548
   11199
   4411410I høj grad
   225588Ved ikke
   1 2299Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V152 BILLIGE: MODTAGE BESTIK
  Direkte bestikkelse; modtage betaling for at omgå reglerne. (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) h. Modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde
  • %MD%NumberCodeCategory
   919229471Slet ikke
   441332
   22513
   11244
   11295
   0066
   0037
   0068
   0029
   00910I høj grad
   00988Ved ikke
   0 1699Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V153 BILLIGE: HOMOSEKSUELLE
  Både mandlig og kvindelig, altså 'bøsser' og 'lesbiske'. (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) i. Homoseksualitet
  • %MD%NumberCodeCategory
   30309581Slet ikke
   22602
   22783
   22774
   15154895
   441436
   33967
   551518
   441199
   293095310I høj grad
   338288Ved ikke
   1 2999Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V154 BILLIGE: ABORT
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) j. Abort
  • %MD%NumberCodeCategory
   11113701Slet ikke
   11392
   33843
   22544
   992995
   33926
   33857
   441398
   441299
   272787110I høj grad
   112688Ved ikke
   32321030101Deltog ikke (spørgsmål ikke stillet i 1990)
   1 1799Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V155 BILLIGE: SKILSMISSE
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) k. Skilsmisse
  • %MD%NumberCodeCategory
   10103371Slet ikke
   22562
   441233
   33994
   21216845
   662076
   441327
   882438
   551639
   3535112810I høj grad
   114088Ved ikke
   1 2399Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V156 BILLIGE: AKTIV DØDSHJÆLP
  For eksempel ved at slukke for en respirator, eller ved at overdosere mængden af morfin til døende eller smerteplagede patienter. (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) l. Aktiv dødshjælp
  • %MD%NumberCodeCategory
   16165251Slet ikke
   331062
   551513
   33864
   16165165
   551666
   661987
   10103348
   551649
   252682210I høj grad
   4412888Ved ikke
   1 3999Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V157 BILLIGE: SELVMORD
  (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) m. Selvmord
  • %MD%NumberCodeCategory
   505016111Slet ikke
   772112
   551633
   33934
   13134225
   33926
   22667
   33848
   11459
   8826610I høj grad
   4414288Ved ikke
   1 4099Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V158 MEST KNYTTET TIL GEO. 1.
  (Vis kort 103) Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. Hvis respondenten ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • Geografisk område tilknyt
  • Spm. 99.103/spm. 90.111/spm. 81.346: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Første valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   494915801Den by eller det lokalområde jeg bor i
   18185742Den egn eller den landsdel jeg bor i
   26268463Mit land, hvilket:
   22594Europa
   33995Verden
   22678Ved ikke
   0 109Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V159 MEST KNYTTET TIL GEO. 2.
  (Vis kort 103) Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. Hvis respondenten ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • Geografisk område tilknyt
  • Spm. 99.103/spm. 90.111/spm. 81.346: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Andet valg:
  • %MD%NumberCodeCategory
   16165201Den by eller det lokalområde jeg bor i
   27278722Den egn eller den landsdel jeg bor i
   393912473Mit land, hvilket:
   882564Europa
   551525Verden
   551708Ved ikke
   1 189Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V160 STOLT VÆRE DANSKER
  • Geografisk område tilknyt
  • Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.105/spm. 90.112/spm. 81.348a: Hvor stolt er De over at være dansker?
  • %MD%NumberCodeCategory
   373812041Meget stolt
   424313642Ret stolt
   13134093Ikke særlig stolt
   22704Slet ikke stolt
   441228Ved ikke
   0 89Unknown
   2 5810Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 98
 • V161 PARTI TILTALER MEST
  Der må gerne svares det samme på begge spørgsmål, da vi ønsker at måle om der er sammenfald mellem ens foretrukne parti og det der stemmes på.
  • Geografisk område tilknyt
  • Spm. 99.107/spm. 90.120A/spm. 81.344.: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på? Hvilket politisk parti tiltaler Dem mest? Tiltaler mest (kun et svar): (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • %MD%NumberCodeCategory
   20276591Socialdemokratiet
   341082Det Radikale Venstre
   8112703Det Konservative Folkeparti
   23794Centrum-Demokraterne
   9112825Socialistisk Folkeparti
   12486Dansk Folkeparti
   12487Kristeligt Folkeparti
   13174258Venstre, Danmarks Liberale Parti
   33819Fremskridtspartiet
   113310Enhedslisten - De rød-grønne
   111811De Grønne
   00113Internationalen-Socialistisk Arbejderparti
   001214Danmarks Kommunistiske Parti
   00616Fælles Kurs
   112317Venstresocialisterne
   001019Danmarks Retsforbund
   111720Ingen af partierne
   00721Har ikke stemmeret
   111922Vil ikke stemme
   00223Vil stemme blankt
   112224Vil ikke svare
   101331488Ved ikke
   2 5999Unknown
   21 692100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 77
 • V162 NUV. HELBREDSTILSTAND
  Helbredstilstanden skal opfattes bredt, både fysisk og psykisk.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 99.118/spm. 90.45/spm. 81.121: Mener De, at Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed er:
  • %MD%NumberCodeCategory
   464614801Meget god
   313110022God
   17175423Nogenlunde
   441364Dårlig
   11435Meget dårlig
   00148Ved ikke
   1 189Unknown
   1001003235
   Response Rate: 99
 • V163 TANKER OM FORMÅL MED LIV
  'Tænker' betyder overvejer. Det behøver ikke være dybe, filosofiske tanker.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 99.119/spm. 90.61/spm. 81.146: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   31319961Ofte
   414213412En gang imellem
   19196263Sjældent
   772244Aldrig
   11448Ved ikke
   0 49Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V164 AMTER
  • Konstruerede variable
  • Amter
  • %MD%NumberCodeCategory
   11113691Københavns Amt
   441302Roskilde Amt
   662013Frederiksborg Amt
   551774Vestsjællands Amt
   661805Storstrøms Amt
   992766Fyns Amt
   10103147Nordjyllands Amt
   441358Viborg Amt
   551569Ringkøbing Amt
   131340510Århus Amt
   7721811Vejle Amt
   9928812Ribe/Sønderjyllands Amt
   001514Bornholms Amt
   111137115Københavns og Frederiksberg Kommune (Oprindeligt kodet 99)
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V165 REGIONER DELT I 3
  • Konstruerede variable
  • Regioner delt i 3
  • %MD%NumberCodeCategory
   23237401Hovedstad
   30309792Øerne i øvrigt
   474715163Jylland
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V166 ALDER UDFRA FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 18-92.
  • Konstruerede variable
  • Beregnet alder udfra fødselsår
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3235
    Invalid_cases 0
    Minimum 18
    Maximum 92
    Mean 43
    Median 40
    Standard deviation 18

 • V167 ALDER UDFRA CPR.NR
  Variablen er kodet i intervallet 18-92. 100 = Irrelevant (2212 tilfælde) (Beregnet alder for 1999 undersøgelsen)
  • Konstruerede variable
  • SFIs beregnet alder udfra cpr.nr.
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1023
    Invalid_cases 2212
    Minimum 18
    Maximum 92
    Mean 45
    Median 43
    Standard deviation 17

  Unknown/irrelevant/not participating - is 100.

 • V168 VÆGT 81
  Variablen er kodet i intervallet 0,37-1,66. Vægtvariablen er kun gældende for 1981 undersøgelsen. Vægtvariablen = 1 for de 2 andre undersøgelser.
  • Konstruerede variable
  • Vægt81
   • Double (2 Decimal(s))
   • Valid case(s) 3235
    Invalid_cases 0
    Minimum 0
    Maximum 2
    Mean 1
    Median 1
    Standard deviation 0

 • V169 ALDER 10 ÅRS INTERVAL
  • Konstruerede variable
  • Alder opdelt i 10-års intervaller
  • %MD%NumberCodeCategory
   2828910118-29 år
   2020653230-39 år
   1616532340-49 år
   1414465450-59 år
   1010328560-69 år
   77240670-79 år
   33102780-89 år
   005890-99 år
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V170 ALDER DELT I 3 KAT
  • Konstruerede variable
  • Alder opdelt i 3 kat.
  • %MD%NumberCodeCategory
   41411312118-35 år
   33331072236-55 år
   26268513Ældre end 56 år
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V171 ALDER OVER/UNDER 25
  • Konstruerede variable
  • Alder delt i over eller under 25 år
  • %MD%NumberCodeCategory
   20206581Mellem 18 og 25 år
   808025772Mellem 26 og 95 år
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V172 GEN. 9 ÅRSINTERVALLER
  • Konstruerede variable
  • Generationer i 9-årsintervaller
  • %MD%NumberCodeCategory
   551511Født 1973-1981
   13134062Født 1964-1972
   23237283Født 1955-1963
   17175624Født 1946-1954
   14144555Født 1937-1945
   10103276Født 1928-1936
   882637Født 1919-1927
   772218Født 1910-1918
   331039Født 1901-1909
   111810Født 1892-1900
   00111Født 1883-1891
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V173 GEN. 10 ÅRSINTERVALLER
  • Konstruerede variable
  • Generationer i 10-årsintervaller
  • %MD%NumberCodeCategory
   551771Født 1972-1981
   17175442Født 1962-1971
   23237513Født 1952-1961
   19196184Født 1942-1951
   12123905Født 1932-1941
   10103296Født 1922-1931
   882547Født 1912-1921
   551498Født 1902-1911
   11229Født 1892-1901
   00110Født 1882-1891
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V174 INDKOMST DELT I 3
  • Konstruerede variable
  • Indkomst delt i 3 kat
  • %MD%NumberCodeCategory
   30319651Under 150.000 kr
   21226662Mellem 151.000 og 250.000 kr
   434513793Mere end 250.000 kr
   33878Ved ikke
   4 1389Unknown
   1001003235
   Response Rate: 96
 • V175 GÅR IND F/KERNEFAMILIE
  • Konstruerede variable
  • Går respondenten ind for kernefamilien
  • %MD%NumberCodeCategory
   19196041Går ind for kernefamilien
   464715022Både- og
   26268453Går ind for nye familieværdier
   992798Ved ikke
   0 59Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V176 POSTMATERIALISME
  • Konstruerede variable
  • Ingleharts post-materialisme indeks
  • %MD%NumberCodeCategory
   12123851Materialister
   616219882Både - og
   19196043Post-materialister
   882478Ved ikke
   0 119Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V177 STATUS I CPR REGISTER
  • Konstruerede variable
  • Status i cpr register
  • %MD%NumberCodeCategory
   3210010231Aktiv, dansk statsborger
   68 221210Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V178 7.5 HVILKEN DATO
  Variablen er kodet i intervallet 01,00-31,00. 100 = Irrelevant/Deltog ikke (2212 tilfælde) (Dato for 1999 undersøgelsen)
  • Konstruerede variable
  • 7.5 Hvilken dato
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1023
    Invalid_cases 2212
    Minimum 1
    Maximum 31
    Mean 15
    Median 14
    Standard deviation 10

  Unknown/irrelevant/not participating - is 100.

 • V179 7.6 HVILKEN MÅNED
  • Konstruerede variable
  • 7.6 Hvilken måned
  • %MD%NumberCodeCategory
   01124April
   15474815Maj
   4111176Juni
   310989September
   103031110Oktober
   00411November
   68 2212100Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 32
 • V180 7.7 HVILKEN ÅR
 • Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V181 TIDL. INTERVIEWET
  Variablen er kodet 'nej'. Irrelevant = 2212 tilfælde (Tidligere interviewet for 1999 undersøgelsen)
 • V182 FØDSELSREG. KODE
  Variablen er kodet i intervallet 0000-9518. 0000: ? 0101-0861: Dansk kommune 4602: ? 5102: Udlandet 5104: Finland 5106: Island 5110: Norge 5120: Sverige 5126: Belgien 5152: Jugoslavien 5154: Polen 5162: Sovjetunionen 5170: Storbritannien 5172: Tyrkiet 5180: Tyskland,Forb.Rep. 5182: Østrig 5244: Marokko 5272: Egypten 5295: Zimbabwe 5314: Canada 5316: Chile 5376: Uruguay 5418: Sri lanka 5436: Irak 5438: Iran 5444: Japan 5456: Libanon 5472: Pakistan 5484: Korea,Rep. 5488: Vietnam 5754: Bosnien-Herzegovina 5902: Færøerne 7001-9346: Dansk sogn 9501-9518: Grønland (sogn) 09999: Uoplyst 10000: Irrelevant/deltog ikke
  • Konstruerede variable
  • Fødselsregistreringskode
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 973
    Invalid_cases 2262
    Minimum 0
    Maximum 9518
    Mean 7100
    Median 7695
    Standard deviation 2299

  Unknown/irrelevant/not participating - is 9999.

 • V183 INTERVIEW ÅRSTID
  • Konstruerede variable
  • Interviewet forår/sommer/sensommer
  • %MD%NumberCodeCategory
   19606101Forår/sommer
   13404132Sensommer/efterår
   68 221210Irrelevant
   1001003235
   Response Rate: 32
 • V184 OMFANG KIRKEGANG I KAT
  • Konstruerede variable
  • Omfang kirkegang kategoriseret
  • %MD%NumberCodeCategory
   11113591Mindst en gang om måneden
   18185972Til højtider
   27278583Højst en gang om året
   444414134Aldrig eller næsten aldrig
   0025Vil ikke svare (Oprindeligt kodet 9)
   0028Ved ikke
   0 49Unknown
   1001003235
   Response Rate: 100
 • V185 UDDANNELSE
  • Konstruerede variable
  • Uddannelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   30309751Lav
   707022602Høj
   1001003235
   Response Rate: 100

Instrument

Main Sequence

 • Main Sequence
  • V3: SFI undersøgelsesnummer
  • V4: Sekvensnummer
  • V5: Interviewår
  • V6: Spm. 99.1/spm. 90.1/spm. 81.371b: Er De: (Spørgsmålteksten afviger i 1890 og 1990 undersøgelsen)
  • V7: Spm. 99.2/spm. 90.2/spm. 81.372: Hvilket år er De født? Skriv årstal: (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • V8: Spm. 99.6/spm. 90.3/spm. 81.243: Hvad er Deres nuværende formelle civilstand? (Spørgsmålteksten afviger i 1990 undersøgelsen)
  • V9: Spm. 99.6: Hvad er Deres nuværende formelle civilstand?
  • V10: Spm. 90.84/spm. 81.264: Har De nogle børn? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • If V10 then HVOR MANGE BØRN
  • V12: Spm. 99.11/spm. 90.10/spm. 81.361: Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse? Skriv alder (Spørgsmålteksten afviger i 1990 undersøgelsen)
  • V13: Spm. 99.19/spm. 90.11/spm. 81.365: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob? (Spørgsmålteksten afviger i 1990 undersøgelsen)
  • If V13 then RESP. STILLING KODET
  • V15: Spm. 99.29/spm. 90.20/spm. 81.369: Er De husstandens hovedforsørger? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • If V15 then FORSØRGER STILLING KODET
  • V17: Spm. 99.34/spm. 90.27/spm. 81.376: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag? Skriv samlede bruttoindkomst (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • V18: Spm. 99.37/spm. 90.38/spm. 81.342: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • V19: Spm. 99.39/spm. 90.41/spm. 81.128: Alt taget i betragtning - Hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
  • V20: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: Tilhører: a. Ingen
  • If V20 then TILHØRER: SOCIAL FOR.
  • V39: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) a. Personer med kriminel fortid
  • V40: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) b. Personer af anden race
  • V41: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) c. Personer fra den yderste venstrefløj
  • V42: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) d. Drankere
  • V43: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) e. Personer fra de yderste højrefløj
  • V44: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) f. Børnerige familier
  • V45: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) g. Nervøse/neurotiske personer
  • V46: Spm. 99.42/spm. 90.44/spm. 81.120: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) i. Indvandrere/fremmedarbejdere
  • V47: Spm. 99.43/spm. 90.47/spm. 81.124: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • V48: Spm. 99.44/spm. 90.48/spm. 81.127: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • V49: Spm. 99.45/spm. 90.49/spm. 81.129: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • If V65 then JOB: GOD LØN
  • V65: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? p. Ingen af disse
  • V66: Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.49/spm. 90.52/spm. 81.135: Hvor højt værdsætter De det arbejde, De udfører?
  • V67: Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.50/spm. 90.53/spm. 81.139: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • V68: Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.51/spm. 90.54/spm. 81.137: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
  • V69: Spm. 99.53/spm. 90.56/spm. 81.142: Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af, at den anden tjener 1er mere om måneden end hun selv. (1981 = 600 kr/1990 = 800 kr) Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden?
  • V70: Spm. 99.54/spm. 90.58/spm. 81.144: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om De ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • V71: Spm. 99.56/spm. 90.64/spm. 81.154: Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • V72: Spm. 99.57/spm. 90.65/spm. 81.156: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • If V72 then HVILKET TROSSAMFUND
  • V74: Spm. 99.61/spm. 90.68/spm. 81.157: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • V75: Spm. 99.63/spm. 90.70/spm. 81.158: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • V76: Spm. 99.64/spm. 90.71/spm. 81.159: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • V77: Spm. 99.64/spm. 90.71/spm. 81.159: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: b. Familieproblemer?
  • V78: Spm. 99.64/spm. 90.71/spm. 81.159: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: c. Menneskets åndelige behov?
  • V79: Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: a. Gud?
  • V80: Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: b. Et liv efter døden?
  • V81: Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: c. Helvede?
  • V82: Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: d. Paradiset?
  • V83: Spm. 99.65/spm. 90.73/spm. 81.163: Hvilke af følgende tror De på: e. Synden?
  • V84: Spm. 99.66/spm. 90.73/spm. 81.163: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • V85: Spm. 99.67/spm. 90.74/spm. 81.166: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • V86: Spm. 99.68/spm. 90.75/spm. 81.167: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
  • V87: Spm. 99.69/spm. 90.76/spm. 81.168: Finder De trøst og styrke i religionen?
  • V88: Spm. 99.70/spm. 90.77/spm. 81.169: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • V89: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) a. Troskab
  • V90: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) b. En tilstrækkelig stor indkomst
  • V91: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) c. Fra samme sociale lag
  • V92: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) d. Gensidig respekt og påskønnelse
  • V93: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) e. Af samme religiøse overbevisning
  • V94: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) f. Gode boligforhold
  • V95: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) g. Af samme politisk overbevisning
  • V96: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) h. Tolerance og forståelse
  • V97: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) i. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre
  • V98: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) j. Et godt seksuelt samliv
  • V99: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) k. Dele hjemlige pligter
  • V100: Spm. 99.75/spm. 90.83/spm. 81.248: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) l. At der er børn
  • V101: Spm. 99.76/spm. 90.87/spm. 81.256: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • V102: Spm. 99.77/spm. 90.88/spm. 81.257: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • V103: Spm. 99.78/spm. 90.89/spm. 81.246: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • V104: Spm. 99.79/spm. 90.90/spm. 81.261: Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • V105: Spm. 99.82/spm. 90.92/spm. 81.259: Hvilket af disse to udsagn er De mest enig i? A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen)
  • V106: Spm. 99.83/spm. 90.93/spm. 81.260: Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
  • V107: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) a. Gode manerer
  • V108: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) b. Selvstændighed
  • V109: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) c. Hårdt arbejdende
  • V110: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) d. Ansvarsfølelse
  • V111: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) e. Fantasi
  • V112: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) f. Tolerance og respekt over for andre
  • V113: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) g. Sparsommelighed
  • V114: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) h. Beslutsomhed/udholdenhed
  • V115: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) i. Opdragelse i den kristne tro
  • V116: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. j. Tænker på andre
  • V117: Spm. 99.84/spm. 90.94/spm. 81.262: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) k. Lydighed
  • V118: Spm. 99.85/spm. 90.95/spm. 81.339: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) a. Hvis kvinden ikke er gift?
  • V119: Spm. 99.85/spm. 90.95/spm. 81.339: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 undersøgelsen) b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?
  • V120: Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) a. Underskriftindsamling
  • V121: Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) b. Boykot
  • V122: Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) c. Lovlige demonstrationer
  • V123: Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) d. Overenskomststridige strejker
  • V124: Spm. 99.86A/spm. 90.97/spm. 81.267: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) e. Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • V125: Spm. 99.87/spm. 90.98/spm. 81.274: Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 87) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • V126: Spm. 99.88/spm. 90.99/spm. 81.275: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere Dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret?
  • V127: Spm. 99.90/spm. 90.103/spm. 81.277: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste 10 år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Og hvad er næstvigtigst? Første valg:
  • V128: Spm. 99.90/spm. 90.103/spm. 81.277: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste 10 år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Og hvad er næstvigtigst? Andet valg:
  • V129: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgemålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) a. At der lægges mindre vægt på penge og materielle goder
  • V130: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) b. At der lægges mindre vægt på arbejdet
  • V131: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) c. At der lægges mere vægt på den teknologiske udvikling
  • V132: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) d. At der lægges mere vægt på det enkelte menneskes udvikling
  • V133: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) e. At der vises mere respekt for autoriteter
  • V134: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) f. At der lægges mere vægt på familielivet
  • V135: Spm. 99.91/spm. 90.106/spm. 81.308: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) g. At der lægges mere vægt på en enklere og mere naturlig livsstil
  • V136: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) a. Den danske folkekirke
  • V137: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) b. Forsvaret
  • V138: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) c. Skolevæsenet
  • V139: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) d. Dagspressen
  • V140: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) e. Fagforeninger
  • V141: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) f. Politiet
  • V142: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) g. Folketinget
  • V143: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) h. Det offentlige
  • V144: Spm. 99.92/spm. 90.108/spm. 81.349: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) n. Retsvæsenet
  • V145: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) a. Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på
  • V146: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) b. Undlade at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog
  • V147: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) c. Snyde i skat såfremt man har muligheden
  • V148: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) d. At tage og køre en bil, der tilhører en anden
  • V149: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) e. Indtagelse af marihuana eller hash
  • V150: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) f. Lyve til egen fordel
  • V151: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) g. Gifte mænd og kvinder, der har et forhold uden for ægteskabet
  • V152: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) h. Modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde
  • V153: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) i. Homoseksualitet
  • V154: Spm. 99.100/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) j. Abort
  • V155: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) k. Skilsmisse
  • V156: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) l. Aktiv dødshjælp
  • V157: Spm. 99.100/spm. 90.110/spm. 81.315: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) m. Selvmord
  • V158: Spm. 99.103/spm. 90.111/spm. 81.346: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Første valg:
  • V159: Spm. 99.103/spm. 90.111/spm. 81.346: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Andet valg:
  • V160: Den filtrerende variabel er ikke medtaget i datamaterialet Spm. 99.105/spm. 90.112/spm. 81.348a: Hvor stolt er De over at være dansker?
  • V161: Spm. 99.107/spm. 90.120A/spm. 81.344.: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på? Hvilket politisk parti tiltaler Dem mest? Tiltaler mest (kun et svar): (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
  • V162: Spm. 99.118/spm. 90.45/spm. 81.121: Mener De, at Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed er:
  • V163: Spm. 99.119/spm. 90.61/spm. 81.146: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • V164: Amter
  • V165: Regioner delt i 3
  • V166: Beregnet alder udfra fødselsår
  • V167: SFIs beregnet alder udfra cpr.nr.
  • V168: Vægt81
  • V169: Alder opdelt i 10-års intervaller
  • V170: Alder opdelt i 3 kat.
  • V171: Alder delt i over eller under 25 år
  • V172: Generationer i 9-årsintervaller
  • V173: Generationer i 10-årsintervaller
  • V174: Indkomst delt i 3 kat
  • V175: Går respondenten ind for kernefamilien
  • V176: Ingleharts post-materialisme indeks
  • V177: Status i cpr register
  • V178: 7.5 Hvilken dato
  • V179: 7.6 Hvilken måned
  • V180: 7.7 Hvilket år
  • V181: Tidligere interviewet
  • V182: Fødselsregistreringskode
  • V183: Interviewet forår/sommer/sensommer
  • V184: Omfang kirkegang kategoriseret
  • V185: Uddannelse

Sub Sequences

 • seqc-Spm. 99.57/spm. 90.65/spm. 81.156: ...
 • seqc-Spm. 99.45/spm. 90.49/spm. 81.129: ...
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V38: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: k. Ungdomsarbejde (f.eks spejdere, ungdomsklubber el. lign.)
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V36: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: j. Faglige foreninger
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V34: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: i. Naturbeskyttelse, miljø, økologi og dyrebeskyttelse
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V32: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: h. Udviklingen i den tredje verden eller menneskerettighederne
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V30: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: f. Politiske partier eller partipolitiske grupper
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V28: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: e. Fagforeninger
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V26: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: d. Uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: ...
  • V24: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: c. Religiøse eller kirkelige organisationer
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
  • V22: Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113b: Udfører frivilligt arbejde: b. Socialt arbejde for ældre, handicappede og fattige
 • seqc-Spm. 99.40/spm. 90.42/spm. 81.113a: ...
 • seqc-Spm. 99.29/spm. 90.20/spm. 81.369: ...
 • seqc-Spm. 99.19/spm. 90.11/spm. 81.365: ...
 • seqc-Spm. 90.84/spm. 81.264: Har De nogl ...
 • HVOR MANGE BØRN
  • V11: Spm. 99.8/spm. 90.84/spm. 81.264a: Hvor mange børn har De selv fået? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen) Skriv antal børn
 • RESP. STILLING KODET
  • V14: Hvad er/var Deres stilling mere præcist ? Spm. 99.28/spm. 90.19/spm. 81.367b: Kode for stilling (Spørgsmålteksten afviger i 1990 og 1981 undersøgelsen)
 • FORSØRGER STILLING KODET
  • V16: Hvad er/var hans/hendes stilling mere præcist? Spm. 99.33/spm. 90.26/spm. 367b: Kode for stilling (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)
 • TILHØRER: SOCIAL FOR.
 • JOB: GOD LØN
  • V50: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? a. God løn
  • V51: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? b. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • V52: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? c. Ikke for meget arbejdspres
  • V53: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? d. Tryghed i ansættelsen
  • V54: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? e. Gode muligheder for avancement
  • V55: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? f. Et velanset job
  • V56: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? g. Bekvem arbejdstid
  • V57: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? h. Mulighed for at udfolde sig
  • V58: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? i. Et samfundsnyttigt job
  • V59: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? j. Gode ferier
  • V60: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? k. Et job, hvor man kan møde mennesker
  • V61: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? l. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • V62: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? m. Et ansvarsfuldt job
  • V63: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? n. Et interessant job
  • V64: Spm. 99.47/spm. 90.51/spm. 81.132: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? o. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
 • HVILKET TROSSAMFUND
  • V73: Spm. 99.57/spm. 90.65/spm. 81.156: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Spm. 99.58/spm. 90.65/spm. 81.156: Hvilket? (Spørgsmålteksten afviger i 1981 og 1990 undersøgelsen)

Universe

MainUniverse

All Universes

Concepts