Revision: 399

Observa Political Index Polls, 1977

Reference No.:969

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2785
    Invalid_cases 0
    Minimum 969
    Maximum 969
    Mean 969
    Median 969
    Standard deviation 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2785
    Invalid_cases 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Mean 0
    Median 0
    Standard deviation 0

 • V3 DDA MEDLEMSNUMMER
  Denne variabel indeholder et firecifret nummer for medlemmerne af Observa's prøvevalgspanel.Disse er dog blanke af konfidentialitetshensyn.
  • St: Medlemsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2785
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 2785
    Mean 1393
    Median 1393
    Standard deviation 804

 • V4 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 2784
    Invalid_cases 1
    Minimum 0
    Maximum 99
    Mean 36
    Median 37
    Standard deviation 20

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999.

 • V5 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   27277421Hovedstadsområdet
   15154192Øerne, by
   13133623Øerne, land
   24246604Jylland, by
   22226015Jylland, land
   0 19Unknown
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V6 KØN
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   515114121Mand
   494913722Kvinde
   0 19Unknown
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V7 CIVILSTAND
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17184761Ugift
   687218872Gift
   671773Enke/enkemand
   33884Separeret/fraskilt
   6 1579Unknown
   1001002785
   Response Rate: 94
 • V8 ALDER
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   1212327121 - 24 år
   1212327225 - 29 år
   1920534330 - 39 år
   1415397440 - 49 år
   1617448550 - 59 år
   1313350660 - 69 år
   1011291770 år og derover
   0008Fejlkode
   4 1119Unknown
   1001002785
   Response Rate: 96
 • V9 STILLING I FAMILIEN
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   424411581Husfader
   444712292Husmoder
   882093Hjemmeboende søn eller datter
   00124Slægtning
   0015Husassistent, medhjælper
   11316Logerende
   5 1459Unknown
   1001002785
   Response Rate: 95
 • V10 I ERHVERV
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   474813191Ja, heldags
   16164372Ja, på deltid
   363710143Nej
   1 159Unknown
   1001002785
   Response Rate: 99
 • V11 STILLINGSGRUPPE
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   441121Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   441252Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   33873Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   15154274Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   22485Funktionær i øvrigt
   17174686Faglært håndværker og arbejder
   992457Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   13133498Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   15154289Pensionist
   181849410Husbestyrerinde, husassistent
   0 299Unknown
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V12 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0051Stort landbrug eller gartneri
   441152Middelstort landbrug eller gartneri
   561453Mindre landbrug eller gartneri
   11174Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   22555Middelstor forretning (firma)
   671776Mindre forretning (firma)
   11307Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   22538Arbejdsledere, værkførere, formænd
   12133309Faglærte håndværkere og arbejdere
   449910Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   141538711Ufaglærte arbejdere
   151642112Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   111231213Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   111231614Anden stilling, ikke kontorarbejde
   337015Lavere stilling, medhjælper
   337216Anden stilling
   00888Fejlkode
   6 17399Unknown
   1001002785
   Response Rate: 94
 • V13 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   464912851Ja
   485113412Nej
   6 1599Unknown
   1001002785
   Response Rate: 94
 • V14 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7131851Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   481232Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   25663Kvindeligt Arbejderforbund
   7131874Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   7131885Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   23476Dansk Kommunal Arbejderforbund
   8162307Øvrige organisationer under LO
   23478(Alle former for) Arbejdsgivere
   14263859Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   00788*UNDEFINED*
   47 132099Unknown
   1001002785
   Response Rate: 53
 • V15 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   565715701Folkeskole (afgang 7. klasse)
   31318602Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   12123353Gymnasium/HF
   1 209Unknown
   1001002785
   Response Rate: 99
 • V16 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   363710111Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   782052Højskole
   13133613Universitet eller anden højere læreanstalt
   414211444Ingen
   0028Fejlkode
   2 629Unknown
   1001002785
   Response Rate: 98
 • V17 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 14: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   596216311En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   451212To-familieshus
   31338623Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   11364Klublejlighed
   0008Fejlkode
   5 1359Unknown
   1001002785
   Response Rate: 95
 • V18 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 15: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   236811 værelse
   121333322 værelser
   222362233 værelser
   5861162844 værelser eller flere
   5 1349Unknown
   1001002785
   Response Rate: 95
 • V19 URBANISERINGSGRAD
  • Boligform
  • St. 16: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14143811København, Frederiksberg, Gentofte
   14143762Københavns omegnskommuner
   14143893Århus, Odense, Ålborg
   13133604Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   12123265Byer 10-30.000 indbyggere
   14143816Byer 2-9.999 indbyggere
   19195217Øvrige områder
   0008Fejlkode
   2 519Unknown
   1001002785
   Response Rate: 98
 • V20 7701 PRØVEVALGSNUMMER
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 01 for januar.
  • Boligform
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1395
    Invalid_cases 1390
    Minimum 1
    Maximum 1
    Mean 1
    Median 1
    Standard deviation 0

  Unknown/irrelevant/not participating - is 10.

 • V21 7701 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Boligform
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1395
    Invalid_cases 1390
    Minimum 0
    Maximum 992
    Mean 35
    Median 33
    Standard deviation 42

  Unknown/irrelevant/not participating - is 1000.

 • V22 7701 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Boligform
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14283961Hovedstadsområdet
   7142022Øerne, by
   6131793Øerne, land
   11233184Jylland, by
   11212995Jylland, land
   0 19Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V23 7701 KØN
  • Boligform
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   26517141Mand
   24496802Kvinde
   0 19Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V24 7701 CIVILSTAND
  • Boligform
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   8192201Ugift
   29728152Gift
   25623Enke/enkemand
   13354Separeret/fraskilt
   9 2639Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V25 7701 ALDER
  • Boligform
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   612161121 - 24 år
   613177225 - 29 år
   918255330 - 39 år
   816217440 - 49 år
   817235550 - 59 år
   714197660 - 69 år
   510144770 år og derover
   0018Fejlkode
   0 89Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V26 7701 STILLING I FAMILIEN
  • Boligform
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   37921Husfader
   22486082Husmoder
   15344223Hjemmeboende søn eller datter
   4101224Slægtning
   0065Husassistent, medhjælper
   0186Logerende
   5 1379Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V27 7701 I ERHVERV
  • Boligform
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22476071Ja, heldags
   6131742Ja, på deltid
   19405193Nej
   3 959Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V28 7701 STILLINGSGRUPPE
  • Boligform
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   24611Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   25692Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   13403Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   15304154Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   0005Funktionær i øvrigt
   10202726Faglært håndværker og arbejder
   35737Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   7131878Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   9182479Pensionist
   122810Husbestyrerinde, husassistent
   0 399Unknown
   50 1390100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V29 7701 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • Boligform
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0021Stort landbrug eller gartneri
   25502Middelstort landbrug eller gartneri
   26693Mindre landbrug eller gartneri
   0044Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   11145Middelstor forretning (firma)
   12276Mindre forretning (firma)
   0037Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   12208Arbejdsledere, værkførere, formænd
   37759Faglærte håndværkere og arbejdere
   41111910Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   378111Ufaglærte arbejdere
   61517212Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   389113Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   61516514Anden stilling, ikke kontorarbejde
   41011515Lavere stilling, medhjælper
   132916Anden stilling
   377488Fejlkode
   10 28599Unknown
   50 1390100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V30 7701 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   18444911Ja
   23566312Nej
   10 2739Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V31 7701 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   29421Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   17312Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   02113Kvindeligt Arbejderforbund
   214624Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   16265Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   0276Dansk Kommunal Arbejderforbund
   5291297Øvrige organisationer under LO
   17328(Alle former for) Arbejdsgivere
   4241109Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   34 94599Unknown
   50 1390100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 16
 • V32 7701 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   30628401Folkeskole (afgang 7. klasse)
   13273672Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   5111433Gymnasium/HF
   2 459Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V33 7701 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   16344591Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   37922Højskole
   5111423Universitet eller anden højere læreanstalt
   21445954Ingen
   25618Fejlkode
   2 469Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V34 7701 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 14: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   27587621En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   36842To-familieshus
   16344453Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   12204Klublejlighed
   01138Fejlkode
   3 719Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V35 7701 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 15: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   234211 værelse
   71519222 værelser
   132735333 værelser
   265572444 værelser eller flere
   3 849Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V36 7701 URBANISERINGSGRAD
  • Boligform
  • St. 16: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   6151741København, Frederiksberg, Gentofte
   6131542Københavns omegnskommuner
   5121353Århus, Odense, Ålborg
   4101154Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   6151735Byer 10-30.000 indbyggere
   7161906Byer 2-9.999 indbyggere
   7182087Øvrige områder
   0168Fejlkode
   9 2409Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V37 7701 VIL STEMME 31/1 77
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 31. januar 1977?
  • %MD%NumberCodeCategory
   499813651Ja
   12302Nej
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V38 7701 PRØVEVALG 31/1 77
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16324521A: Socialdemokratiet
   36812B: Radikale Venstre
   37913C: Konservative Folkeparti
   12334E: Danmarks Retsforbund
   36865F: Socialistisk Folkeparti
   12307K: Danmarks Kommunistiske Parti
   245510M: Centrum-Demokraterne
   245612Q: Kristeligt Folkeparti
   91824416V: Venstre
   123217Y: Venstresocialisterne
   71419818Z: Fremskridtspartiet
   00050Jeg er ikke fyldt 20 år den nævnte dag
   111451Jeg interesserer mig ikke for valget
   111652Andre årsager forhindrer min stemmeafgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   00388Fejlkode
   0 499Unknown
   50 1390100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V39 7701 FLERTALSREGERING
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. 1: Mener De, at der efter valget den 15. februar bør dannes en flertalsregering (dvs. en regering med repræsentanter fra partier, der tilsammen udgør et flertal i folketinget), eller mener De, at der bør dannes en mindretalsregering, som fra sag til sag skal finde flertal for sine lovforslag?
  • %MD%NumberCodeCategory
   387610511Mener der bør dannes en flertalsregering
   6121632Mener der bør dannes en mindretalsregering
   6121643Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   1 179Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V40 7701 AV-REGERING
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. 2: Såfremt Socialdemokratiet og Venstre tilsammen får flertal i det nye folketing, hvordan ser De da på en regering bestående af disse 2 partier?
  • %MD%NumberCodeCategory
   471031Overordentlig positivt
   14293962Positivt
   11223093Hverken positivt eller negativt
   11223094Negativt
   5101435Overordentlig negativt
   481146Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   1 209Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V41 7701 ANDEN STEMME
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. 3: Forestil Dem, at De ved folketingsvalget kunne stemme på 2 forskellige partier, hvilket parti ville De da give stemme nummer 2? (Vi hår ud fra, at det parti De (evt.) har sat kryds ved på foregående side er stemme nummer 1. Dette parti kan De altså ikke også sætte kryds ved her).
  • %MD%NumberCodeCategory
   6121621Socialdemokratiet
   7141912Radikale Venstre
   481123Konservative Folkeparti
   36804Danmarks Retsforbund
   481125Socialistisk Folkeparti
   23437Danmarks Kommunistiske Parti
   4810810Centrum-Demokraterne
   4810412Kristeligt Folkeparti
   51115016Venstre
   234217Venstresocialisterne
   357018Fremskridtspartiet
   51115049Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   011188Fejlkode
   2 6099Unknown
   50 1390100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V42 7701 VALGUDSKRIVELSE
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. 4: Nogle har påstået, at det var unødvendigt med et folketingsvalg nu, mens andre har erklæret sig enige i, at Anker Jørgensen udskrev valg. Er De personlig enig eller uenig i, at der nu er udskrevet folketingsvalg?
  • %MD%NumberCodeCategory
   9182541I høj grad enig
   13263642I nogen grad enig
   6131813Hverken enig eller uenig
   13263614Uenig
   6121665I høj grad uenig
   25636Ved ikke
   0 69Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 50
 • V43 7701 STATSMINISTER
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. 5: Hvilken politiker ser De helst som statsminister efter valget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19425371Anker Jørgensen
   25672Erling Jensen
   8172203Poul Hartling
   37864Mogens Glistrup
   12225Karl Skytte
   01116Orla Møller
   01127Anders Andersen
   24568Ingen af ovennævnte
   10212769Ved ikke
   00188Fejlkode
   4 10799Unknown
   50 1390100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V44 7701 Z I REGERING
  • Prøvevalg den 31. januar
  • Spm. 6: Hvorledes ser De på en borgerlig regering med deltagelse af Fremskridtspartiet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   491231Overordentlig positivt
   8162172Positivt
   5111523Hverken positivt eller negativt
   11222934Negativt
   16344575Overordentlig negativt
   481026Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   2 519Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V45 7701 PROFESSIONEL FODBOL
  • Professionel fodbold
  • Spm. 7: Bør man efter Deres mening udelukkende have amatørfodbold i Danmark (dvs. fodboldspil er en hobby for spillerne), eller bør man have professionel fodbold, således at spillerne får betaling for at spille fodbold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14283831Vi bør udelukkende have amatørfodbold
   8162222Vi bør også indføre professionel fodbold, således at fodboldspillerne kan leve af at spille fodbold (fuld professionalisme)
   14294023Vi bør også indføre professionel fodbold, således at fodboldspillerne får en vis betaling for at spille fodbold (halv professionalisme)
   471014Det er underordnet om fodbold her i landet er amatør- eller professionel fodbold
   9192575Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   0058Fejlkode
   1 259Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V46 7701 FODBOLD I TV
  • Professionel fodbold
  • Spm. 8: Ser De fodbold i fjernsynet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   20415591Ja, ofte
   18365002Ja, af og til
   11233173Nej aldrig eller næsten aldrig
   0018Fejlkode
   1 189Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V47 7701 FODBOLD PÅ BANE
  • Professionel fodbold
  • Spm. 9: Går De til fodboldkampe?
  • %MD%NumberCodeCategory
   47981Ja, ofte
   8172362Ja, af og til
   377610433Nej aldrig eller næsten aldrig
   1 189Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V48 7701 ENTREPRIS
  • Professionel fodbold
  • Spm. 10: Hvis går til fodboldkampe: Vil De, ifald der bliver indført professionel fodbold være indstillet på at betale højere entrepris?
  • %MD%NumberCodeCategory
   8582191Ja
   4291102Nej
   213483Ved ikke
   37 10189Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 14
 • V49 7701 BETALING/STANDARD
  • Besvares af alle
  • Spm. 11: Mener De, at betaling til spillerne vil medføre en højere standard i dansk fodbold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23496351Ja
   12273452Nej
   11243093Ved ikke
   0038Fejlkode
   4 1039Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V50 7701 BETALING/OFTERE SE
  • Besvares af alle
  • Spm. 12: Vil De, hvis der indføres professionel fodbold i Danmark, begynde at gå/gå oftere til fodbold?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7151861Ja
   32718972Nej
   6141753Ved ikke
   5 1379Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V51 7701 STEMME OM A-KRAFT
  • Atomkraftværker
  • Spm. 13: Fra politisk side har det været nævnt, at spørgsmålet om etablering af atomkraftværker i Danmark kunne gives ud til en folkeafstemning. Hvis der idag blev afholdt folkeafstemning om oprettelse af atomkraftværker i Danmark, ville De da stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   387810691Ja
   11223022Nej
   1 249Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V52 7701 JA/NEJ TIL A-KRAFT
  • Atomkraftværker
  • Spm. 14: Hvis ja i spm. 13: Ville De stemme ja til oprettelse af atomkraftværker i Danmark, ville De stemme nej eller ved De ikke, hvad De vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14353781Ja
   19485212Nej
   7171833Ved ikke
   11 3139Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 39
 • V53 7701 STEMME OM VALGRET
  • Valgretsalder
  • Spm. 15: Der har flere gange i de sidste måneder været tale om at nedsætte valgretsalderen til 18 år. Hvis der idag blev afholdt folkeafstemning om nedsættelse af valgretsalderen til 18 år, ville De da stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   428511661Ja
   7152082Nej
   1 219Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 49
 • V54 7701 JA/NEJ VALGRET
  • Valgretsalder
  • Spm. 16: Hvis ja i spm. 15: Ville De stemme ja til nedsættelse af valgretsalderen til 18 år, ville De stemme nej eller ved De ikke, hvad De vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   18435021Ja
   23536272Nej
   24453Ved ikke
   8 2219Unknown
   50 139010Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 42
 • V55 7702 PRØVEVALGSNUMMER
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 02 for februar.
  • Valgretsalder
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1203
    Invalid_cases 1582
    Minimum 2
    Maximum 2
    Mean 2
    Median 2
    Standard deviation 0

  Unknown/irrelevant/not participating - is 10.

 • V56 7702 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Valgretsalder
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1201
    Invalid_cases 1584
    Minimum 0
    Maximum 99
    Mean 34
    Median 33
    Standard deviation 21

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999, 1000.

 • V57 7702 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Valgretsalder
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   12293471Hovedstadsområdet
   6141682Øerne, by
   6131573Øerne, land
   10232784Jylland, by
   9212525Jylland, land
   0 19Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V58 7702 KØN
  • Valgretsalder
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23526281Mand
   21485742Kvinde
   0 19Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V59 7702 CIVILSTAND
  • Valgretsalder
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7191831Ugift
   26727122Gift
   26563Enke/enkemand
   13324Separeret/fraskilt
   8 2209Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 35
 • V60 7702 ALDER
  • Valgretsalder
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   511131121 - 24 år
   613154225 - 29 år
   818214330 - 39 år
   715185440 - 49 år
   717207550 - 59 år
   615178660 - 69 år
   511127770 år og derover
   0018Fejlkode
   0 69Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V61 7702 STILLING I FAMILIEN
  • Valgretsalder
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   38831Husfader
   19485262Husmoder
   13343713Hjemmeboende søn eller datter
   4101064Slægtning
   0165Husassistent, medhjælper
   0166Logerende
   4 1059Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 39
 • V62 7702 I ERHVERV
  • Valgretsalder
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19475301Ja, heldags
   5121402Ja, på deltid
   16404563Nej
   3 779Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V63 7702 STILLINGSGRUPPE
  • Valgretsalder
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   24521Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   25622Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   13353Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   12293484Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   0005Funktionær i øvrigt
   9202416Faglært håndværker og arbejder
   25637Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   6131578Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   8182189Pensionist
   122410Husbestyrerinde, husassistent
   0 399Unknown
   57 1582100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V64 7702 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • Valgretsalder
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Stort landbrug eller gartneri
   25462Middelstort landbrug eller gartneri
   26593Mindre landbrug eller gartneri
   0034Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   01135Middelstor forretning (firma)
   12246Mindre forretning (firma)
   0037Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   12168Arbejdsledere, værkførere, formænd
   27639Faglærte håndværkere og arbejdere
   41110710Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   276811Ufaglærte arbejdere
   51615112Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   387913Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   51514314Anden stilling, ikke kontorarbejde
   3109515Lavere stilling, medhjælper
   122216Anden stilling
   276888Fejlkode
   9 24099Unknown
   57 1582100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 35
 • V65 7702 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   15444291Ja
   20565452Nej
   8 2299Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 35
 • V66 7702 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19371Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   17272Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   0283Kvindeligt Arbejderforbund
   213524Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   16255Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   0266Dansk Kommunal Arbejderforbund
   4291147Øvrige organisationer under LO
   18308(Alle former for) Arbejdsgivere
   323919Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   29 81399Unknown
   57 1582100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 14
 • V67 7702 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   26627251Folkeskole (afgang 7. klasse)
   11273182Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   4101193Gymnasium/HF
   1 419Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 42
 • V68 7702 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   14343951Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   36742Højskole
   5111263Universitet eller anden højere læreanstalt
   18445114Ingen
   25568Fejlkode
   1 419Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 42
 • V69 7702 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 14: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   24586561En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   26652To-familieshus
   14343883Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   12184Klublejlighed
   01118Fejlkode
   2 659Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V70 7702 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 15: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   133111 værelse
   61517422 værelser
   112730033 værelser
   225562244 værelser eller flere
   3 769Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V71 7702 URBANISERING
  • Boligform
  • St. 16: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   6151551København, Frederiksberg, Gentofte
   5141362Københavns omegnskommuner
   4121183Århus, Odense, Ålborg
   4101034Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   5141445Byer 10-30.000 indbyggere
   6161656Byer 2-9.999 indbyggere
   6181817Øvrige områder
   0048Fejlkode
   7 1979Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 36
 • V72 7702 SET:PRÆSENTATION E
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Retsforbundet, mandag 31/1 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26551Set helt
   13272Set begyndelsen
   14403Set midten
   0004Set slutningen
   30878295Ikke set
   9 2529Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V73 7702 SET:KRYDSILD E
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Retsforbundet, mandag 31/1 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   0021Set helt
   18534932Set begyndelsen
   10312903Set midten
   5141294Set slutningen
   0015Ikke set
   0188Fejlkode
   10 2809Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V74 7702 SET:PRÆSENTATION Y
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Venstresocialisterne, tirsdag 1/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26551Set helt
   12212Set begyndelsen
   14383Set midten
   0004Set slutningen
   30888415Ikke set
   9 2489Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V75 7702 SET:KRYDSILD Y
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Venstresocialisterne, tirsdag 1/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   01271Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   288505Ikke set
   41 11469Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V76 7702 SET:PRÆSENTATION M
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Centrum-Demokraterne, onsdag 2/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26591Set helt
   12212Set begyndelsen
   13343Set midten
   0004Set slutningen
   31888615Ikke set
   8 2289Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 35
 • V77 7702 SET:KRYDSILD M
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Centrum-Demokraterne, onsdag 2/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   01471Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   286435Ikke set
   41 11539Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V78 7702 SET:PRÆSENTATION K
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Danmarks Kommunistiske Parti, torsdag 3/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26581Set helt
   12222Set begyndelsen
   13323Set midten
   0004Set slutningen
   31888605Ikke set
   8 2319Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 35
 • V79 7702 SET:KRYDSILD K
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Danmarks Kommunistiske Parti, torsdag 3/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   0531Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   295555Ikke set
   41 11459Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V80 7702 SET:PRÆSENTATION Q
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Kristeligt Folkeparti, fredag 4/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26531Set helt
   12232Set begyndelsen
   14393Set midten
   0004Set slutningen
   30888365Ikke set
   9 2529Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V81 7702 SET:KRYDSILD Q
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Kristeligt Folkeparti, fredag 4/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   01051Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   290465Ikke set
   41 11529Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V82 7702 SET:PRÆSENTATION C
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Konservative Folkeparti, søndag 6/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26581Set helt
   13292Set begyndelsen
   13313Set midten
   0004Set slutningen
   31888725Ikke set
   8 2139Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 36
 • V83 7702 SET:KRYDSILD C
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Konservative Folkeparti, søndag 6/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   0631Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   294485Ikke set
   41 11529Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V84 7702 SET:PRÆSENTATION F
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Socialistisk Folkeparti, mandag 7/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26611Set helt
   13322Set begyndelsen
   14353Set midten
   0004Set slutningen
   31878725Ikke set
   7 2039Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 36
 • V85 7702 SET:KRYDSILD F
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Socialistisk Folkeparti, mandag 7/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   0841Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   292475Ikke set
   41 11529Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V86 7702 SET:PRÆSENTATION B
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Radikale Venstre, tirsdag 8/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   26641Set helt
   13322Set begyndelsen
   24423Set midten
   0004Set slutningen
   35879645Ikke set
   4 1019Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V87 7702 SET:KRYDSILD B
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Radikale Venstre, tirsdag 8/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   01281Set helt
   018122Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   270475Ikke set
   41 11369Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V88 7702 SET:PRÆSENTATION Z
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Fremskridtspartiet, onsdag 9/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   37731Set helt
   13362Set begyndelsen
   13363Set midten
   0004Set slutningen
   33869075Ikke set
   5 1519Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 38
 • V89 7702 SET:KRYDSILD Z
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Fremskridtspartiet, onsdag 9/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   0951Set helt
   0002Set begyndelsen
   0003Set midten
   0004Set slutningen
   291485Ikke set
   41 11509Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V90 7702 SET:PRÆSENTATION V
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Venstre, torsdag 10/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   37741Set helt
   12282Set begyndelsen
   24473Set midten
   0004Set slutningen
   35879855Ikke set
   2 699Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V91 7702 SET KRYDSILD V
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Venstre, torsdag 10/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   01591Set helt
   0532Set begyndelsen
   0213Set midten
   0004Set slutningen
   278475Ikke set
   41 11439Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V92 7702 SET:PRÆSENTATION A
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Socialdemokratiet, fredag 11/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   9252621Set helt
   4121232Set begyndelsen
   38893Set midten
   0004Set slutningen
   21555915Ikke set
   5 1389Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 38
 • V93 7702 SET:KRYDSILD A
  • Boligform
  • Spm. 1: Har De set den nævnte udsendelse helt, delvist eller ikke set? Valgudsendelser i TV: Socialdemokratiet, fredag 11/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   343921Set helt
   113272Set begyndelsen
   344953Set midten
   0004Set slutningen
   0005Ikke set
   36 9899Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 8
 • V94 7702 VURDER:PRÆS. E
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Retsforbundet, mandag 31/1 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   14161Virkelig god
   10632852Over middel
   215683Jævnt god, middel
   215684Under middel
   14165Dårlig, ringe
   27 7509Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 16
 • V95 7702 VURDER:KRYDSILD E
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Retsforbundet, mandag 31/1 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7511831Virkelig god
   16212Over middel
   5411463Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0265Dårlig, ringe
   30 8479Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 13
 • V96 7702 VURDER:PRÆS. Y
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Venstresocialisterne, tirsdag 1/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   03121Virkelig god
   11663002Over middel
   213603Jævnt god, middel
   215674Under middel
   13145Dårlig, ringe
   27 7509Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 16
 • V97 7702 VURDER:KRYDSILD Y
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Venstresocialisterne, tirsdag 1/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   6501791Virkelig god
   17242Over middel
   5411473Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0155Dårlig, ringe
   30 8489Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 13
 • V98 7702 VURDER:PRÆS. M
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Centrum-Demokraterne, onsdag 2/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   03121Virkelig god
   11653062Over middel
   214673Jævnt god, middel
   315714Under middel
   14185Dårlig, ringe
   26 7299Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 17
 • V99 7702 VURDER:KRYDSILD M
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Centrum-Demokraterne, onsdag 2/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7531891Virkelig god
   16212Over middel
   5401433Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0265Dårlig, ringe
   30 8449Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 13
 • V100 7702 VURDER:PRÆS. K
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Danmarks Kommunistiske Parti, torsdag 3/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   02101Virkelig god
   11662982Over middel
   214623Jævnt god, middel
   315704Under middel
   13145Dårlig, ringe
   27 7499Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 16
 • V101 7702 VURDER:KRYDSILD K
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Danmarks Kommunistiske Parti, torsdag 3/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7501821Virkelig god
   16222Over middel
   6431553Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0155Dårlig, ringe
   30 8399Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 13
 • V102 7702 VURDER:PRÆS. Q
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Kristeligt Folkeparti, fredag 4/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   14201Virkelig god
   11652952Over middel
   214663Jævnt god, middel
   213584Under middel
   14185Dårlig, ringe
   27 7469Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 16
 • V103 7702 VURDER:KRYDSILD Q
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Kristeligt Folkeparti, fredag 4/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7491831Virkelig god
   16212Over middel
   5411513Jævnt god, middel
   0144Under middel
   03115Dårlig, ringe
   30 8339Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 13
 • V104 7702 VURDER:PRÆS. C
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Konservative Folkeparti, søndag 6/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   15221Virkelig god
   10612772Over middel
   213603Jævnt god, middel
   316744Under middel
   14195Dårlig, ringe
   27 7519Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 16
 • V105 7702 VURDER:KRYDSILD C
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Konservative Folkeparti, søndag 6/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   6441791Virkelig god
   16232Over middel
   7471923Jævnt god, middel
   0024Under middel
   03115Dårlig, ringe
   29 7969Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 15
 • V106 7702 VURDER:PRÆS. F
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Socialistisk Folkeparti, mandag 7/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   14181Virkelig god
   11632942Over middel
   214653Jævnt god, middel
   214664Under middel
   14205Dårlig, ringe
   27 7409Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 17
 • V107 7702 VURDER:KRYDSILD F
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Socialistisk Folkeparti, mandag 7/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   6431681Virkelig god
   15212Over middel
   7481903Jævnt god, middel
   0124Under middel
   03125Dårlig, ringe
   29 8109Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 14
 • V108 7702 VURDER:PRÆS. B
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Radikale Venstre, tirsdag 8/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   16301Virkelig god
   12653452Over middel
   213673Jævnt god, middel
   213684Under middel
   14235Dårlig, ringe
   24 6709Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 19
 • V109 7702 VURDER:KRYDSILD B
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Radikale Venstre, tirsdag 8/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7461941Virkelig god
   15202Over middel
   7441863Jævnt god, middel
   0024Under middel
   14185Dårlig, ringe
   28 7839Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 15
 • V110 7702 VURDER:PRÆS. Z
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Fremskridtspartiet, onsdag 9/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   14181Virkelig god
   12653222Over middel
   213633Jævnt god, middel
   315734Under middel
   14205Dårlig, ringe
   25 7079Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 18
 • V111 7702 VURDER:KRYDSILD Z
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Fremskridtspartiet, onsdag 9/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7471871Virkelig god
   15212Over middel
   6441733Jævnt god, middel
   0004Under middel
   14145Dårlig, ringe
   29 8089Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 14
 • V112 7702 VURDER:PRÆS. V
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Venstre, torsdag 10/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   13161Virkelig god
   14683842Over middel
   210593Jævnt god, middel
   314784Under middel
   15295Dårlig, ringe
   23 6379Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 20
 • V113 7702 VURDER:KRYDSILD V
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Venstre, torsdag 10/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   7501991Virkelig god
   15212Over middel
   6431683Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0275Dårlig, ringe
   29 8089Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 14
 • V114 7702 VURDER:PRÆS. A
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Socialdemokratiet, fredag 11/2 kl. 20.00: Præsentation
  • %MD%NumberCodeCategory
   310821Virkelig god
   4121022Over middel
   310813Jævnt god, middel
   12393264Under middel
   9302555Dårlig, ringe
   13 3579Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 30
 • V115 7702 VURDER:KRYDSILD A
  • Boligform
  • Spm. 2: (Hvis set helt eller delvist): Hvor godt eller dårligt syntes De om indholdet af udsendelsen? Valgudsendelser i TV: Socialdemokratiet, fredag 11/2 kl. 20.10: Krydsild
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Virkelig god
   5311422Over middel
   6351613Jævnt god, middel
   320914Under middel
   315705Dårlig, ringe
   27 7399Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 17
 • V116 7702 STEMTE 15/2 77
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • Spm. A: Stemte De ved folketingsvalget, tirsdag den 15. februar 1977?
  • %MD%NumberCodeCategory
   429911791Ja
   11152Nej
   0018Fejlkode
   0 89Unknown
   57 158210Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V117 7702 FOLKETINGSVALG 15/2
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • Spm. B: Hvis ja: Hvilket parti stemte De på ved folketingsvalget, tirsdag den 15. februar 1977? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke stemte ved folketingsvalget, tirsdag den 15. februar 1977?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14323861A: Socialdemokratiet
   25632B: Radikale Venstre
   38903C: Konservative Folkeparti
   13354E: Danmarks Retsforbund
   26695F: Socialistisk Folkeparti
   13377K: Danmarks Kommunistiske Parti
   255810M: Centrum-Demokraterne
   245012Q: Kristeligt Folkeparti
   71618616V: Venstre
   122617Y: Venstresocialisterne
   61517918Z: Fremskridtspartiet
   00150Jeg var ikke fyldt 20 år den nævnte dag
   01851Jeg interesserede mig ikke for valget
   01652Andre årsager forhindrede min stemmeafgivelse (sygdo bortrejse og lignende)
   0 999Unknown
   57 1582100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V118 7703 PRØVEVALGSNUMMER
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 03 for marts.
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1348
    Invalid_cases 1437
    Minimum 3
    Maximum 3
    Mean 3
    Median 3
    Standard deviation 0

  Unknown/irrelevant/not participating - is 10.

 • V119 7703 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1347
    Invalid_cases 1438
    Minimum 0
    Maximum 99
    Mean 33
    Median 33
    Standard deviation 20

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999, 1000.

 • V120 7703 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14293891Hovedstadsområdet
   7141912Øerne, by
   6131753Øerne, land
   11222964Jylland, by
   11222975Jylland, land
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V121 7703 KØN
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   25526971Mand
   23486512Kvinde
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V122 7703 CIVILSTAND
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7192031Ugift
   28727932Gift
   26633Enke/enkemand
   13374Separeret/fraskilt
   9 2529Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 39
 • V123 7703 ALDER
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   611154121 - 24 år
   612162225 - 29 år
   918246330 - 39 år
   816214440 - 49 år
   817231550 - 59 år
   715197660 - 69 år
   511143770 år og derover
   0 19Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V124 7703 STILLING I FAMILIEN
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   37881Husfader
   22495992Husmoder
   15344113Hjemmeboende søn eller datter
   491164Slægtning
   0065Husassistent, medhjælper
   0056Logerende
   4 1239Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V125 7703 I ERHVERV
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21475881Ja, heldags
   6131632Ja, på deltid
   18405043Nej
   3 939Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V126 7703 STILLINGSGRUPPE
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   24551Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   35702Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   13403Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   15304064Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   0005Funktionær i øvrigt
   9202636Faglært håndværker og arbejder
   35717Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   6131778Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   9182429Pensionist
   122210Husbestyrerinde, husassistent
   0 299Unknown
   52 1437100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V127 7703 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • Folketingsvalg den 15. fe
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Stort landbrug eller gartneri
   25502Middelstort landbrug eller gartneri
   26673Mindre landbrug eller gartneri
   0044Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   01135Middelstor forretning (firma)
   12246Mindre forretning (firma)
   0037Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   12198Arbejdsledere, værkførere, formænd
   37769Faglærte håndværkere og arbejdere
   41112110Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   377511Ufaglærte arbejdere
   61617012Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   388313Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   61415414Anden stilling, ikke kontorarbejde
   41111315Lavere stilling, medhjælper
   122516Anden stilling
   377688Fejlkode
   10 27299Unknown
   52 1437100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 39
 • V128 7703 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17444751Ja
   22566132Nej
   9 2609Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 39
 • V129 7703 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19401Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   17312Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   0293Kvindeligt Arbejderforbund
   214614Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   16265Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   0276Dansk Kommunal Arbejderforbund
   4291257Øvrige organisationer under LO
   17308(Alle former for) Arbejdsgivere
   4231009Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   33 91999Unknown
   52 1437100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 15
 • V130 7703 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   29628131Folkeskole (afgang 7. klasse)
   13273572Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   5101343Gymnasium/HF
   2 449Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V131 7703 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   16354541Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   37882Højskole
   5101333Universitet eller anden højere læreanstalt
   20445704Ingen
   25598Fejlkode
   2 449Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V132 7703 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 14: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   27597561En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   36792To-familieshus
   15334263Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   11174Klublejlighed
   3 709Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V133 7703 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 15: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   133511 værelse
   71518522 værelser
   122733833 værelser
   255670644 værelser eller flere
   3 849Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V134 7703 URBANISERING
  • Boligform
  • St. 16: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   6161771København, Frederiksberg, Gentofte
   5131492Københavns omegnskommuner
   5111263Århus, Odense, Ålborg
   4101164Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   6141635Byer 10-30.000 indbyggere
   7171916Byer 2-9.999 indbyggere
   7182027Øvrige områder
   0188Fejlkode
   8 2169Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V135 7703 VIL STEMME 14/3-77
  • Prøvevalg den 14. marts 1
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 14. marts 1977?
  • %MD%NumberCodeCategory
   489813241Ja
   12212Nej
   0 39Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V136 7703 PRØVEVALG 14/3-77
  • Prøvevalg den 14. marts 1
  • Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16334401A: Socialdemokratiet
   25662B: Radikale Venstre
   591263C: Konservative Folkeparti
   23464E: Danmarks Retsforbund
   35715F: Socialistisk Folkeparti
   13367K: Danmarks Kommunistiske Parti
   379510M: Centrum-Demokraterne
   00311P: Pensionistpartiet
   234412Q: Kristeligt Folkeparti
   71519816V: Venstre
   122917Y: Venstresocialisterne
   61316818Z: Fremskridtspartiet
   00050Jeg er ikke fyldt 20 år den nævnte dag
   011251Jeg interesserer mig ikke for valget
   00552Andre årsager forhindrer min stemmeafgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   00188Fejlkode
   0 899Unknown
   52 1437100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V137 7703 LÆGEHJÆLP
  • Læger
  • Spm. 1: Har De i løbet af de sidste 3 måneder - d.v.s. på denne side jul - haft brug for lægehjælp, fordi De personlig var syg?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16324321Ja
   32689032Nej
   0013Husker ikke
   0 129Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V138 7703 ANTAL GANGE LÆGE
  Antal gange er kodet. Uoplyst er kodet 99.
  • Læger
  • Spm. 2: Hvis ja i spm. 1: Hvor mange gange har De siden jul søgt lægehjælp?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 404
    Invalid_cases 2381
    Minimum 1
    Maximum 10
    Mean 2
    Median 2
    Standard deviation 2

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V139 7703 HVILKEN SLAGS LÆGE
  • Læger
  • Spm. 3: Besvares af alle: Af hvilken slags læge er De blevet behandlet (opsøgt i konsultationen/på hospitalet eller haft på hjemmebesøg) sidste gang?
  • %MD%NumberCodeCategory
   35799671Almindelig praktiserende læge
   12292Almindelig læge på et hospitals ambulatorium
   25663Speciallæge i dennes private praksis
   26684Speciallæge på et hospital
   13365Skadestue
   12196Natlæge
   0197Kiropraktor
   0188'Naturlæge' (ikke-autoriseret helbreder)
   11159Anden
   5 13199Unknown
   52 1437100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V140 7703 FORETRUKKEN LÆGE
  • Læger
  • Spm. 4: Ville De, hvis De skulle behandles af en speciallæge, foretrække at behandlingen foregik på et hospital eller i speciallægens private praksis?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17364741Foretrækker behandling af speciallæge på hospital
   10212802Foretrækker behandling af speciallæge i privat praksi
   20425563Ved ikke/kan ikke afgøre/helt afhængig af situationen
   1 389Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V141 7703 MINDRE VENTETID
  • Læger
  • Spm. 5: Hvorfor foretrækker De, at behandlingen foregår der? (på hospital eller i privatpraksis) Mindre eller ingen ventetid
  • %MD%NumberCodeCategory
   9312451Nævnt
   20695442ikke nævnt
   20 5599Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 28
 • V142 7703 STØRRE TILLID
  • Læger
  • Spm. 5: Hvorfor foretrækker De, at behandlingen foregår der? (på hospital eller i privatpraksis) Større tillid til behandlingen der
  • %MD%NumberCodeCategory
   14503951Nævnt
   14503942ikke nævnt
   20 5599Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 28
 • V143 7703 KENDER LÆGEN
  • Læger
  • Spm. 5: Hvorfor foretrækker De, at behandlingen foregår der? (på hospital eller i privatpraksis) Kender lægen
  • %MD%NumberCodeCategory
   7231821Nævnt
   22776072ikke nævnt
   20 5599Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 28
 • V144 7703 BEDRE APPARATUR
  • Læger
  • Spm. 5: Hvorfor foretrækker De, at behandlingen foregår der? (på hospital eller i privatpraksis) Bedre teknisk apparatur
  • %MD%NumberCodeCategory
   12413211Nævnt
   17594682ikke nævnt
   20 5599Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 28
 • V145 7703 VENLIGERE BEHANDL.
  • Læger
  • Spm. 5: Hvorfor foretrækker De, at behandlingen foregår der? (på hospital eller i privatpraksis) Venligere behandling
  • %MD%NumberCodeCategory
   5181391Nævnt
   23826502ikke nævnt
   20 5599Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 28
 • V146 7703 ANDEN FORDEL
  • Læger
  • Spm. 5: Hvorfor foretrækker De, at behandlingen foregår der? (på hospital eller i privatpraksis) Andet
  • %MD%NumberCodeCategory
   14351Nævnt
   27967542ikke nævnt
   20 5599Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 28
 • V147 7703 SVENSK TV 1
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Ja, svensk TV 1
  • %MD%NumberCodeCategory
   17364791Nævnt
   31648562Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V148 7703 SVENSK TV 2
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Ja, svensk TV 2
  • %MD%NumberCodeCategory
   17354701Nævnt
   31658652Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V149 7703 VESTTYSK TV
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Ja, vesttysk TV
  • %MD%NumberCodeCategory
   13263501Nævnt
   35749852Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V150 7703 ØSTTYSK TV
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Ja, østtysk TV
  • %MD%NumberCodeCategory
   13351Nævnt
   479713002Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V151 7703 NORSK TV
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Ja, norsk TV
  • %MD%NumberCodeCategory
   0021Nævnt
   4810013332Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V152 7703 KUN DANSK TV
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Nej, kun dansk TV
  • %MD%NumberCodeCategory
   18374881Nævnt
   30638472Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V153 7703 HAR SLET IKKE TV
  • Udenlandsk TV
  • Spm. 6: Har man mulighed for at modtage udenlandsk TV i husstanden? Nej, har slet ikke TV
  • %MD%NumberCodeCategory
   24501Nævnt
   469612852Ikke nævnt
   0 139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 48
 • V154 7703 PRÆST
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Præst
  • %MD%NumberCodeCategory
   18455021Nævnt
   22556142Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V155 7703 REDAKTØR
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Redaktør for et dagblad
  • %MD%NumberCodeCategory
   38881Nævnt
   379210282Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V156 7703 LÆGE
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Læge
  • %MD%NumberCodeCategory
   32798801Nævnt
   8212362Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V157 7703 FOLKESKOLELÆRER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Folkeskolelærer
  • %MD%NumberCodeCategory
   8202201Nævnt
   32808962Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V158 7703 POLITIMESTER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Politimester
  • %MD%NumberCodeCategory
   14364001Nævnt
   26647162Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V159 7703 SOCIALRÅDGIVER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Socialrådgiver
  • %MD%NumberCodeCategory
   9232621Nævnt
   31778542Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V160 7703 ATOMFYSIKER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Atomfysiker
  • %MD%NumberCodeCategory
   11273041Nævnt
   29738122Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V161 7703 APOTEKER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Apoteker
  • %MD%NumberCodeCategory
   7182031Nævnt
   33829132Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V162 7703 INGENIØR
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Ingeniør
  • %MD%NumberCodeCategory
   8192141Nævnt
   32819022Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V163 7703 SAGFØRER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Sagfører
  • %MD%NumberCodeCategory
   9222461Nævnt
   31788702Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V164 7703 GODSEJER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Proprietær/godsejer
  • %MD%NumberCodeCategory
   25571Nævnt
   389510592Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V165 7703 GYMNASIESKOLELÆRER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Gymnasieskolelærer
  • %MD%NumberCodeCategory
   38941Nævnt
   379210222Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V166 7703 OFFICER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Officer
  • %MD%NumberCodeCategory
   24501Nævnt
   389610662Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V167 7703 DIREKTØR
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Direktør i større virksomhed
  • %MD%NumberCodeCategory
   8212291Nævnt
   32798872Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V168 7703 KONTORCHEF
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Kontorchef i et ministerium
  • %MD%NumberCodeCategory
   14411Nævnt
   399610752Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V169 7703 TV-JOURNALIST
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. TV-journalist
  • %MD%NumberCodeCategory
   6151641Nævnt
   34859522Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V170 7703 AMBASSADØR
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Ambassadør
  • %MD%NumberCodeCategory
   6141561Nævnt
   34869602Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V171 7703 UNIVERSITETSPROFESS
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Universitetsprofessor
  • %MD%NumberCodeCategory
   8202271Nævnt
   32808892Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V172 7703 FOLKETINGSMEDLEM
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Folketingsmedlem
  • %MD%NumberCodeCategory
   4111181Nævnt
   36899982Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V173 7703 FABRIKANT
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Fabrikant
  • %MD%NumberCodeCategory
   6151621Nævnt
   34859542Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V174 7703 MINISTER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Minister
  • %MD%NumberCodeCategory
   7182011Nævnt
   33829152Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V175 7703 DOMMER
  • Stillingsvurdering
  • Spm. 7: Nedenfor vil De se en liste med forskellige stillinger. Afkryds venligst de 5 stillinger, som De har størst agtelse for. Dommer
  • %MD%NumberCodeCategory
   22546041Nævnt
   18465122Ikke nævnt
   8 2329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V176 7703 GENEREL LØNFORBEDRI
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Generelle lønforbedringer
  • %MD%NumberCodeCategory
   4171021Vigtigst
   4201192Næstvigtigst
   7331933Tredievigtigst
   6291704Mindst vigtig
   0138Fejlkode
   27 7619Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 21
 • V177 7703 STØRRE TRYGHED
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Større tryghed i beskæftigelsen
  • %MD%NumberCodeCategory
   20545641Vigtigst
   12333402Næstvigtigst
   4101023Tredievigtigst
   14384Mindst vigtig
   0028Fejlkode
   11 3029Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 38
 • V178 7703 KORTERE ARBEJDSTID
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Kortere arbejdstid
  • %MD%NumberCodeCategory
   314751Vigtigst
   4201082Næstvigtigst
   6301593Tredievigtigst
   7351854Mindst vigtig
   29 8219Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 19
 • V179 7703 LØNFB. LAVEST LØN
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Lønforbedringer for lavestlønnede
  • %MD%NumberCodeCategory
   18485081Vigtigst
   14363792Næstvigtigst
   4111163Tredievigtigst
   14404Mindst vigtig
   0168Fejlkode
   11 2999Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 38
 • V180 7703 ØKONOMISK DEMOKRATI
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Økonomisk demokrati
  • %MD%NumberCodeCategory
   18301Vigtigst
   17282Næstvigtigst
   321803Tredievigtigst
   8632354Mindst vigtig
   0018Fejlkode
   35 9749Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 13
 • V181 7703 LÆNGERE FERIE
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Længere ferie
  • %MD%NumberCodeCategory
   18331Vigtigst
   215652Næstvigtigst
   5321373Tredievigtigst
   7451944Mindst vigtig
   0018Fejlkode
   33 9189Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 15
 • V182 7703 STØRRE INDFLYDELSE
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Større medarbejderindflydelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   29501Vigtigst
   317922Næstvigtigst
   8442353Tredievigtigst
   5291514Mindst vigtig
   0018Fejlkode
   29 8199Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 19
 • V183 7703 VED IKKE
  • Overenskomstforhandlinger
  • Spm. 8: Herunder har vi opstillet en liste over 7 mulige resultater af overenskomstforhandlingerne. Hvor vigtige er de efter Ders mening? Ved ikke/kan ikke tage stilling
  • %MD%NumberCodeCategory
   114371Vigtigst
   04102Næstvigtigst
   113353Tredievigtigst
   4391024Mindst vigtig
   329768Fejlkode
   39 10889Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 9
 • V184 7703 SER:FISKERNE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Dansk TV: Fiskerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   367910041Følger med i
   8172122Set enkelte afsnit
   24563Aldrig set
   3 769Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V185 7703 SER:KURTISANERNE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Dansk TV: Kurtisanerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   12323451Følger med i
   9242572Set enkelte afsnit
   17444743Aldrig set
   10 2729Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 39
 • V186 7703 SER:TO BRØDRE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Dansk TV: To brødre
  • %MD%NumberCodeCategory
   25607031Følger med i
   11252992Set enkelte afsnit
   6151773Aldrig set
   6 1699Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 42
 • V187 7703 SER:HERSKAB OG TJEN
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Dansk TV: Herskab og tjenestefolk
  • %MD%NumberCodeCategory
   19465361Følger med i
   12303472Set enkelte afsnit
   10242833Aldrig set
   7 1829Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 42
 • V188 7703 SER:SVENSK TV 1.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Svensk TV: 1. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   384811Følger med i
   116152Set enkelte afsnit
   45 12529Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 3
 • V189 7703 SER:SVENSK TV 2.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Svensk TV: 2. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   191201Følger med i
   0922Set enkelte afsnit
   48 13269Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V190 7703 SER:SVENSK TV 3.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Svensk TV: 3. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   185171Følger med i
   01532Set enkelte afsnit
   48 13289Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V191 7703 SER:TYSK TV 1.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Vesttysk TV: 1. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   174341Følger med i
   026122Set enkelte afsnit
   47 13029Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V192 7703 SER:TYSK TV 2.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Vesttysk TV: 2. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   175211Følger med i
   02572Set enkelte afsnit
   47 13209Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V193 7703 SER:TYSK TV 3.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvilke af de serier, der sendes for tiden har De set enkelte afsnit af, og hvilke serier følger De med i (ser såvidt muligt alle afsnit)? Vesttysk TV: 3. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   193141Følger med i
   0712Set enkelte afsnit
   48 13339Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V194 7703 VURDER:FISKERNE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Dansk TV: Fiskerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   7171921Virkelig god
   9222542Over middel
   17424833Jævnt god, middel
   6141574Under middel
   26665Dårlig, ringe
   7 1969Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V195 7703 VURDER:KURTISANERNE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Dansk TV: Kurtisanerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   211601Virkelig god
   6281562Over middel
   9462573Jævnt god, middel
   212654Under middel
   13195Dårlig, ringe
   28 7919Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 20
 • V196 7703 VURDER:TO BRØDRE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Dansk TV: To brødre
  • %MD%NumberCodeCategory
   18545051Virkelig god
   9252392Over middel
   6181673Jævnt god, middel
   12214Under middel
   01115Dårlig, ringe
   15 4059Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V197 7703 VURDER:HERSKAB OG T
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Dansk TV: Herskab og tjenestefolk
  • %MD%NumberCodeCategory
   11393191Virkelig god
   8282302Over middel
   7262083Jævnt god, middel
   26464Under middel
   01115Dårlig, ringe
   19 5349Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 29
 • V198 7703 VURDER:SVENSK 1.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Svensk TV: 1. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   273661Virkelig god
   122202Over middel
   0333Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0115Dårlig, ringe
   45 12589Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 3
 • V199 7703 VURDER:SVENSK 2.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Svensk TV: 2. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   065131Virkelig god
   02552Over middel
   01023Jævnt god, middel
   0004Under middel
   0005Dårlig, ringe
   48 13289Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V200 7703 VURDER:SVENSK 3.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Svensk TV: 3. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   02441Virkelig god
   04782Over middel
   02443Jævnt god, middel
   0614Under middel
   0005Dårlig, ringe
   48 13319Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V201 7703 VURDER:TYSK 1.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Vesttysk TV: 1. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   143181Virkelig god
   140172Over middel
   01463Jævnt god, middel
   0214Under middel
   0005Dårlig, ringe
   47 13069Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V202 7703 VURDER:TYSK 2.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Vesttysk TV: 2. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   040101Virkelig god
   040102Over middel
   01643Jævnt god, middel
   0414Under middel
   0005Dårlig, ringe
   48 13239Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V203 7703 VURDER:TYSK 3.UDS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 9: Både fjernsynet herhjemme og de udenlandske TVstationer har i øjeblikket flere TV-serier på programmet. Hvor godt eller dårligt synes De om de serier, De har set enkelte afsnit af eller følger med i? Vesttysk TV: 3. udsendelse
  • %MD%NumberCodeCategory
   05381Virkelig god
   03352Over middel
   0713Jævnt god, middel
   0714Under middel
   0005Dårlig, ringe
   48 13339Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 1
 • V204 7703 COLOMBO
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Colombo
  • %MD%NumberCodeCategory
   14333841Nævnt
   28677672Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V205 7703 HUSET PÅ CHRISTIANS
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Huset på Christianshavn
  • %MD%NumberCodeCategory
   33799141Nævnt
   9212372Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V206 7703 KOJAK
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Kojak
  • %MD%NumberCodeCategory
   9222491Nævnt
   32789022Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V207 7703 MCCLOUD
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? McCloud
  • %MD%NumberCodeCategory
   20495671Nævnt
   21515842Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V208 7703 ARVINGERNE
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Arvingerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   4101191Nævnt
   379010322Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V209 7703 EDWARD VII
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Edward VII
  • %MD%NumberCodeCategory
   37841Nævnt
   389310672Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V210 7703 KOMMISÆREN
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Kommisæren
  • %MD%NumberCodeCategory
   14333791Nævnt
   28677722Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V211 7703 MÅNEBASE ALPHA
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Månebase Alpha
  • %MD%NumberCodeCategory
   6141621Nævnt
   36869892Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V212 7703 ONEDIN LINIEN
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Onedin Linien
  • %MD%NumberCodeCategory
   25521Nævnt
   399510992Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V213 7703 ANDRE SERIER
  • Serier i fjernsynet
  • Spm. 10: Er der nogen serier, De savner i TV? Andre
  • %MD%NumberCodeCategory
   5121431Nævnt
   368810082Ikke nævnt
   7 1979Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V214 7703 ALT FOR DAMERNE
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Alt for Damerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   39831Alle
   122223 ud af 4
   254532 ud af 4
   398941 ud af 4
   25757055Ingen
   15 4049Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V215 7703 ANDERS AND
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Anders And
  • %MD%NumberCodeCategory
   38711Alle
   011323 ud af 4
   132532 ud af 4
   265841 ud af 4
   27827495Ingen
   16 4329Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V216 7703 BILLED BLADET
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Billed Bladet
  • %MD%NumberCodeCategory
   25471Alle
   121623 ud af 4
   254932 ud af 4
   398041 ud af 4
   27797445Ingen
   15 4129Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V217 7703 DANSK FAMILIEBLAD
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Dansk Familieblad
  • %MD%NumberCodeCategory
   25481Alle
   121823 ud af 4
   143932 ud af 4
   254841 ud af 4
   28847805Ingen
   0018Fejlkode
   15 4149Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V218 7703 FAMILIE JOURNALEN
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Familie Journalen
  • %MD%NumberCodeCategory
   9232421Alle
   244223 ud af 4
   255132 ud af 4
   41010641 ud af 4
   22596255Ingen
   0018Fejlkode
   10 2819Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 38
 • V219 7703 FEMINA
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Femina
  • %MD%NumberCodeCategory
   14351Alle
   121423 ud af 4
   122032 ud af 4
   254741 ud af 4
   28877695Ingen
   17 4639Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 32
 • V220 7703 HENDES VERDEN
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Hendes Verden
  • %MD%NumberCodeCategory
   39881Alle
   01923 ud af 4
   143832 ud af 4
   266041 ud af 4
   26797385Ingen
   15 4159Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V221 7703 HJEMMET
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Hjemmet
  • %MD%NumberCodeCategory
   5131291Alle
   122123 ud af 4
   143432 ud af 4
   387841 ud af 4
   25736965Ingen
   0018Fejlkode
   14 3899Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V222 7703 HUS OG HJEM
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Hus og Hjem
  • %MD%NumberCodeCategory
   12191Alle
   01523 ud af 4
   01632 ud af 4
   121441 ud af 4
   30958305Ingen
   17 4749Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 31
 • V223 7703 SE OG HØR
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Se og Hør
  • %MD%NumberCodeCategory
   5131321Alle
   276423 ud af 4
   276932 ud af 4
   41211741 ud af 4
   22616005Ingen
   13 3669Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 35
 • V224 7703 SØNDAGS BT
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Søndags BT
  • %MD%NumberCodeCategory
   27671Alle
   121423 ud af 4
   276232 ud af 4
   397941 ud af 4
   25767055Ingen
   15 4219Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V225 7703 UDE OG HJEMME
  • Ugeblade
  • Spm. 11: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Ude og Hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   27611Alle
   011023 ud af 4
   132832 ud af 4
   254241 ud af 4
   28847665Ingen
   16 4419Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V226 7703 KØBT:ALT FOR DAMER
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Alt for Damerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   26591Alle
   00423 ud af 4
   121632 ud af 4
   133241 ud af 4
   30888245Ingen
   15 4139Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V227 7703 KØBT:ANDERS AND
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Anders And
  • %MD%NumberCodeCategory
   38721Alle
   01623 ud af 4
   011132 ud af 4
   121741 ud af 4
   29898195Ingen
   15 4239Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V228 7703 KØBT:BILLED BLADET
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Billed Bladet
  • %MD%NumberCodeCategory
   12191Alle
   00123 ud af 4
   01932 ud af 4
   121841 ud af 4
   31958605Ingen
   16 4419Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V229 7703 KØBT:DANSK FAMILIEB
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Dansk Familieblad
  • %MD%NumberCodeCategory
   13321Alle
   01823 ud af 4
   01832 ud af 4
   121841 ud af 4
   31938515Ingen
   15 4319Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V230 7703 KØBT:FAMILIE JOURNA
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Familie Journalen
  • %MD%NumberCodeCategory
   6161561Alle
   01923 ud af 4
   01932 ud af 4
   122341 ud af 4
   29808085Ingen
   12 3439Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 36
 • V231 7703 KØBT:FEMINA
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Femina
  • %MD%NumberCodeCategory
   12181Alle
   01623 ud af 4
   01732 ud af 4
   122041 ud af 4
   30948435Ingen
   16 4549Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 32
 • V232 7703 KØBT:HENDES VERDEN
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Hendes Verden
  • %MD%NumberCodeCategory
   27681Alle
   01723 ud af 4
   121732 ud af 4
   132541 ud af 4
   29878105Ingen
   15 4219Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V233 7703 KØBT:HJEMMET
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Hjemmet
  • %MD%NumberCodeCategory
   38761Alle
   01623 ud af 4
   01732 ud af 4
   122241 ud af 4
   29888185Ingen
   0028Fejlkode
   15 4179Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V234 7703 KØBT:HUS OG HJEM
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Hus og Hjem
  • %MD%NumberCodeCategory
   01131Alle
   00023 ud af 4
   00232 ud af 4
   00141 ud af 4
   31988595Ingen
   17 4739Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 31
 • V235 7703 KØBT:SE OG HØR
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Se og Hør
  • %MD%NumberCodeCategory
   39881Alle
   132723 ud af 4
   121932 ud af 4
   143941 ud af 4
   28827835Ingen
   0028Fejlkode
   14 3909Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 34
 • V236 7703 KØBT:SØNDAGS BT
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Søndags BT
  • %MD%NumberCodeCategory
   26511Alle
   00423 ud af 4
   122132 ud af 4
   143341 ud af 4
   29888055Ingen
   16 4349Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 33
 • V237 7703 KØBT:UDE OG HJEMME
  • Ugeblade
  • Spm. 12: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personligt købt indenfor de sidste 4 uger? Ude og Hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   14331Alle
   00223 ud af 4
   01932 ud af 4
   011241 ud af 4
   30948415Ingen
   16 4519Unknown
   52 143710Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 32
 • V238 7704 PRØVEVALGSNUMMER
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 04 for april.
  • Ugeblade
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1262
    Invalid_cases 1523
    Minimum 4
    Maximum 4
    Mean 4
    Median 4
    Standard deviation 0

  Unknown/irrelevant/not participating - is 10.

 • V239 7704 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Ugeblade
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1250
    Invalid_cases 1535
    Minimum 0
    Maximum 98
    Mean 33
    Median 32
    Standard deviation 20

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V240 7704 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Ugeblade
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   12273411Hovedstadsområdet
   6141732Øerne, by
   6141713Øerne, land
   11232944Jylland, by
   10222835Jylland, land
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V241 7704 KØN
  • Ugeblade
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23516461Mand
   22496162Kvinde
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V242 7704 CIVILSTAND
  • Ugeblade
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7161961Ugift
   33739192Gift
   37903Enke/enkemand
   24464Separeret/fraskilt
   0 119Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V243 7704 ALDER
  • Ugeblade
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   410124121 - 24 år
   510132225 - 29 år
   920246330 - 39 år
   715194440 - 49 år
   818227550 - 59 år
   715190660 - 69 år
   512148770 år og derover
   0 19Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V244 7704 STILLING I FAMILIEN
  • Ugeblade
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21465731Husfader
   21465822Husmoder
   37833Hjemmeboende søn eller datter
   0174Slægtning
   0015Husassistent, medhjælper
   0196Logerende
   0 79Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V245 7704 I ERHVERV
  • Ugeblade
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22496201Ja, heldags
   7151942Ja, på deltid
   16354423Nej
   0 69Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V246 7704 STILLINGSGRUPPE
  • Ugeblade
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   25631Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   25592Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   13413Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   7162064Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   0005Funktionær i øvrigt
   7151886Faglært håndværker og arbejder
   24527Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   6141728Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   8172189Pensionist
   92126310Husbestyrerinde, husassistent
   00099Uoplyst
   55 1523100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V247 7704 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • Ugeblade
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Stort landbrug eller gartneri
   25582Middelstort landbrug eller gartneri
   37843Mindre landbrug eller gartneri
   0064Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   12255Middelstor forretning (firma)
   37856Mindre forretning (firma)
   11157Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   12288Arbejdsledere, værkførere, formænd
   5121439Faglærte håndværkere og arbejdere
   234310Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   71519211Ufaglærte arbejdere
   71620312Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   51013013Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   61215514Anden stilling, ikke kontorarbejde
   133415Lavere stilling, medhjælper
   133416Anden stilling
   00288Fejlkode
   1 2299Unknown
   55 1523100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V248 7704 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22496171Ja
   23516332Nej
   0 129Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V249 7704 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   313791Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   28502Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   15313Kvindeligt Arbejderforbund
   313784Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   313835Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   13206Dansk Kommunal Arbejderforbund
   4161007Øvrige organisationer under LO
   13178(Alle former for) Arbejdsgivere
   6261659Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   23 63999Unknown
   55 1523100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 22
 • V250 7704 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   28617681Folkeskole (afgang 7. klasse)
   13293642Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   5101273Gymnasium/HF
   0 39Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V251 7704 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   17374701Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   481042Højskole
   5121523Universitet eller anden højere læreanstalt
   19425314Ingen
   0 59Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V252 7704 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 14: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   28627761En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   25582To-familieshus
   15324073Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   11154Klublejlighed
   0 69Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V253 7704 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 15: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   123011 værelse
   61316022 værelser
   112531233 værelser
   276075544 værelser eller flere
   0 59Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V254 7704 URBANISERINGSGRAD
  • Boligform
  • St. 16: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   6141791København, Frederiksberg, Gentofte
   6141742Københavns omegnskommuner
   6131663Århus, Odense, Ålborg
   6131674Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   5121515Byer 10-30.000 indbyggere
   6141726Byer 2-9.999 indbyggere
   9202537Øvrige områder
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V255 7704 VIL STEMME 18/4-77
  • Prøvevalg den 18. april 1
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 18. april 1977?
  • %MD%NumberCodeCategory
   429811711Ja
   12262Nej
   2 659Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V256 7704 PRØVEVALG 18/4-77
  • Prøvevalg den 18. april 1
  • Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   15344231A: Socialdemokratiet
   25592B: Radikale Venstre
   491143C: Konservative Folkeparti
   24444E: Danmarks Retsforbund
   24525F: Socialistisk Folkeparti
   12277K: Danmarks Kommunistiske Parti
   389510M: Centrum-Demokraterne
   133812Q: Kristeligt Folkeparti
   61518116V: Venstre
   122717Y: Venstresocialisterne
   61315818Z: Fremskridtspartiet
   00050Jeg er ikke fyldt 20 år den nævnte dag
   111451Jeg interesserer mig ikke for valget
   011252Andre årsager forhindrer min stemmeafgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   00188Fejlkode
   1 1799Unknown
   55 1523100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V257 7704 INDUSTRI:KVALITET
  • Den danske industri: kval
  • Spm. 1: Mener De, at danske industrivarer er ...
  • %MD%NumberCodeCategory
   25607081I høj grad kvalitetsmæssigt konkurrencedygtige med udenlandske produkter
   13313702I nogen grad kvalitetsmæssigt konkurrencedygtige med udenlandske produkter
   12213I mindre/ringe grad kvalitetsmæssigt konkurrencedyg- tige med udenlandske produkter
   37854Ved ikke/kan ikke besvare spørgsmålet
   3 789Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V258 7704 INDUSTRI:PRIS
  • Den danske industri: pris
  • Spm. 2: Mener De, at danske industrivarer er ...
  • %MD%NumberCodeCategory
   13341I høj grad prismæssigt konkurrencedygtige - dvs. prisen er gennemgående lavere end for de tilsvarende udenlandske varer
   15344262I nogen grad prismæssigt konkurrencedygtige - dvs. prisen er gennemgående den samme som for tilsvarende udenlandske varer
   24546793I mindre/ringe grad prismæssigt konkurrencedygtige - dvs. prisen er gennemgående højere end for de tilsvar ende udenlandske varer
   491084Ved ikke/Kan ikke besvare spørgsmålet
   1 159Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V259 7704 INDUSTRI:INDTJENING
  • Den danske industri: økon
  • Spm. 3: Mener De, at den danske industris indtjening er ...
  • %MD%NumberCodeCategory
   6141771For stor
   13293592Passende
   13293593For lille
   13283554Ved ikke/Kan ikke besvare spørgsmålet
   0 129Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V260 7704 KØB DANSK:HØRT OM
  • 'Køb dansk' kampagne
  • Spm. 4: Der har i flere år kørt en kampagne under mottoet Køb dansk. Har De hørt om denne kampagne?
  • %MD%NumberCodeCategory
   429311731Ja
   25672Nej
   11183Ved ikke
   0 49Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V261 7704 KØB DANSK:BETYDNING
  • 'Køb dansk' kampagne
  • Spm. 5: Hvor stor en betydning mener De, at denne kampagne har haft?
  • %MD%NumberCodeCategory
   13311Meget stor betydning
   5101282Stor betydning
   24546593Nogen betydning
   11263164Ringe/Ingen betydning
   38945Ved ikke
   1 349Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V262 7704 KØB DANSK:VIRKET
  • 'Køb dansk' kampagne
  • Spm. 6: Har køb dansk-kampagnen i en eller flere situationer fået Dem selv til at vælge et dansk produkt i stedet for et udenlandsk?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16354361Ja, det mener jeg bestemt
   14313832Ja måske, det tror jeg nok
   15344273Nej, det tror jeg ikke
   1 169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V263 7704 RYGER DE?
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Ryger De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22506191Ja
   22506232Nej
   1 209Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V264 7704 CIGARETTER FABRIK
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Hvis ryger: Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigaretter, fabriksfremstillede
  • %MD%NumberCodeCategory
   10642701Ryger hyppigt
   4291252Ryger af og til
   17293Ryger slet ikke
   30 8389Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 15
 • V265 7704 CIGARETTER HJEMMELA
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Hvis ryger: Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigaretter, hjemmelavede/-rullede
  • %MD%NumberCodeCategory
   117321Ryger hyppigt
   229532Ryger af og til
   454983Ryger slet ikke
   39 10799Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 7
 • V266 7704 CIGARER
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Hvis ryger: Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigarer
  • %MD%NumberCodeCategory
   18181Ryger hyppigt
   4541162Ryger af og til
   337803Ryger slet ikke
   38 10489Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 8
 • V267 7704 CERUTTER
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Hvis ryger: Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cerutter
  • %MD%NumberCodeCategory
   332931Ryger hyppigt
   5441262Ryger af og til
   224693Ryger slet ikke
   35 9749Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 10
 • V268 7704 CIGARILLOS
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Hvis ryger: Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Cigarillos
  • %MD%NumberCodeCategory
   19161Ryger hyppigt
   228482Ryger af og til
   4621063Ryger slet ikke
   39 10929Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 6
 • V269 7704 PIBE
  • Rygevaner
  • Spm. 7: Hvis ryger: Ryger De nedenstående tobaksvarer hyppigt, af og til eller slet ikke? Pibe
  • %MD%NumberCodeCategory
   4431181Ryger hyppigt
   436992Ryger af og til
   221583Ryger slet ikke
   35 9879Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 10
 • V270 7704 VIL STEMME OM EF
  • Fællesmarkedet
  • Spm. 8: Hvis der i dag blev gennemført en folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Fællesmarkedet, ville De da stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   409611011Ville stemme
   14412Ville ikke stemme
   4 1209Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V271 7704 FOR/IMOD EF
  • Fællesmarkedet
  • Spm. 8: Hvis ville stemme: Vil De i dag stemme for, imod eller ved De ikke, hvad De vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   17414811Vil i dag stemme for dansk medlemskab af Fælles- markedet
   19465292Vil i dag stemme imod dansk medlemskab af Fælles- markedet
   5131493Ved ikke/Er i tvivl
   0018Fejlkode
   4 1029Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 42
 • V272 7704 TILTALEFORMER
  • Tiltaleformer
  • Spm. 9: Hvorledes er Deres indstilling til tiltaleformen du eller De? Vil De foretrække, at man her i landet bevarer tiltaleformen De, eller vil De foretrække, at man i højere grad anvender dus-formen eller helt gik over til dus-formen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   11253131Jeg vil foretrække, at man bevarer tiltaleformen De
   16354362Jeg vil foretrække, at man i højere grad anvender dus formen
   16374563Jeg vil foretrække, at man helt gik over til dus- formen
   13414Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   1 169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V273 7704 FOR/IMOD SOMMERTID
  • Sommertid
  • Spm. 10: Hvert år i sommermånederne indføres der sommertid i en del lande omkring os. Dette gøres ved, at alle ure på en bestemt dag og tidspunkt stilles (fx) 1 time frem. Dette vil betyde, at ens døgn rykkes 1 time, således at man om aftenen får 1 times dagslys længere end ellers. Man har i flere år diskuteret, om der i Danmark skulle indføres sommertid - det kan være en fordel for nogle og en ulempe for andre. Hvad er Deres indstilling til indførelse af 1 times sommertid?
  • %MD%NumberCodeCategory
   26597331Jeg er tilhænger
   11243032Jeg er modstander
   8172143Kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   0 119Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V274 7704 ENERGIPOLITIKKEN
  • Energipolitikken
  • Spm. 11: Siden oliekrisen i 1974 har det på baggrund af risikoen for olieblokade og de stigende priser på råolie været klart, at merforbruget af olie må bremses for at undgå alvorlige økonomiske kriser med stigende ledighed og faldende levestandard. I diskussionen om hvordan vi bedst skaffer et tilskud af anden energi end olieenergi, påstår nogle, at atomkraft er den eneste mulighed for fremskaffelse af et energitilskud, der er tilstrækkeligt stort. Andre påstår, at mulighederne inden for de alternative energiformer som sol- og vindenergi og jordvarme er tilstrækkelig store. Hvilke af nedenstående muligheder mener De, at man bør satse på for at få reduceret merforbruget af olie?
  • %MD%NumberCodeCategory
   36711Mener, at vi hovedsageligt bør satse på atomenergi
   16364542Mener, at vi bør satse på både atomenergi og de al- ternative energiformer (sol- og vindenergi og jord- varme)
   21465713Mener, at vi hovedsageligt bør satse på de alternativ energiformer
   5121524Ved ikke/Kan ikke besvare spørgsmålet
   1 149Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V275 7704 RONING
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Roning
  • %MD%NumberCodeCategory
   01111Nævnt
   419911352Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V276 7704 SVØMNING
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Svømning
  • %MD%NumberCodeCategory
   6151771Nævnt
   35859692Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V277 7704 DYKNING
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Dykning (skindykning eller med luftflaske)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0041Nævnt
   4110011422Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V278 7704 VANDSKILØB
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Vandskiløb
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Nævnt
   4110011432Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V279 7704 SEJLADS
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Sejlads
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   4110011462Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V280 7704 SØSPEJDER
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Er søspejder
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   4110011462Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V281 7704 VINDSURFING
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Vindsurfing
  • %MD%NumberCodeCategory
   0011Nævnt
   4110011452Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V282 7704 LYSTFISKER KYST/BÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Lystfiskeri fra kyst eller båd
  • %MD%NumberCodeCategory
   38961Nævnt
   389210502Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V283 7704 LYSTFISKER Å/SØ
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Lystfiskeri i å eller sø
  • %MD%NumberCodeCategory
   38881Nævnt
   389210582Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V284 7704 INGEN AF DISSE
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvilken eller hvilke af nedennævnte former for sport/fritidsaktiviteter dyrker De personligt? Ingen af disse former for sport/fritidsaktiviteter dyrker jeg
  • %MD%NumberCodeCategory
   31748501Nævnt
   11262962Ikke Nævnt
   4 1169Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V285 7704 PLANER SEJLADS
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 13: Hvis ikke dyrker sejlads: Går De med planer om at dyrke en eller anden form for sejlads som fritidsinteresse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   36711Ja
   389410712Nej
   4 1209Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V286 7704 ANSKAFFE BÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 14: Hvis ja: Vil De i givet fald anskaffe Dem en båd?
  • %MD%NumberCodeCategory
   125251Ja, bestemt
   243432Ja, måske
   133333Nej
   42 11619Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 4
 • V287 7704 FORMER FOR BÅDE
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 15: Hvis ja i spm. 14: Hvilken af de former for både, der er nævnt i spm. 16, påtænker De at anskaffe?
  • %MD%NumberCodeCategory
   01591Sejlbåd (kølbåd/flerskrogsbåd)
   01382Motorsejler
   126163Motorbåd/Cabincruiser
   0004Speedbåd (mindre)
   0745Sejljolle
   021136Jolle med motor
   01067Robåd/Skydepram
   0538Andet
   03288Fejlkode
   43 120199Unknown
   55 1523100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 2
 • V288 7704 SEJLBÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Sejlbåd (kølbåd/flerskrogsbåd)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   0100102Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V289 7704 MOTORSEJLER
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Motorsejler
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   0100102Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V290 7704 MOTORBÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Motorbåd/Cabincruiser
  • %MD%NumberCodeCategory
   01011Nævnt
   09092Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V291 7704 SPEEDBÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Speedbåd (mindre)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   0100102Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V292 7704 SEJLJOLLE
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Sejljolle
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   0100102Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V293 7704 JOLLE MED MOTOR
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Jolle med motor
  • %MD%NumberCodeCategory
   04041Nævnt
   06062Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V294 7704 ROBÅD/SKYDEPRAM
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Robåd/Skydepram
  • %MD%NumberCodeCategory
   04041Nævnt
   06062Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V295 7704 ANDRE BÅDE
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Hvilke eller hvilken form for båd sejler De sædvanligvis i? Andet
  • %MD%NumberCodeCategory
   01011Nævnt
   09092Ikke nævnt
   45 12529Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V296 7704 EJER:SEJLBÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Sejlbåd (kølbåd/flerskrogsbåd)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   010092Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V297 7704 EJER:MOTORSEJLER
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Motorsejler
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   010092Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V298 7704 EJER:MOTORBÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Motorbåd/Cabincruiser
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   010092Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V299 7704 EJER:SPEEDBÅD
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Speedbåd (mindre)
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   010092Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V300 7704 EJER:SEJLJOLLE
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Sejljolle
  • %MD%NumberCodeCategory
   0001Nævnt
   010092Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 100
 • V301 7704 EJER:JOLLE M MOTOR
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Jolle med motor
  • %MD%NumberCodeCategory
   05651Nævnt
   04442Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V302 7704 EJER:ROBÅD/SKYDEPRA
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Robåd/Skydepram
  • %MD%NumberCodeCategory
   03331Nævnt
   06762Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V303 7704 EJER:ANDRE BÅDE
  • Sport/Fritidsaktiviteter
  • Spm. 16: Hvis dyrker sejlads: Ejer De denne båd/disse både? Andet
  • %MD%NumberCodeCategory
   01111Nævnt
   08982Ikke nævnt
   45 12539Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 0
 • V304 7704 ALT FOR DAMERNE
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Alt for Damerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   36731Alle
   121923 ud af 4
   234332 ud af 4
   489841 ud af 4
   378110265Ingen
   0 39Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V305 7704 ANDERS AND
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Anders And
  • %MD%NumberCodeCategory
   25611Alle
   011223 ud af 4
   133332 ud af 4
   133941 ud af 4
   408811095Ingen
   0 89Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V306 7704 BILLED BLADET
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Billed Bladet
  • %MD%NumberCodeCategory
   12221Alle
   01923 ud af 4
   122632 ud af 4
   245241 ud af 4
   409111095Ingen
   2 449Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V307 7704 DANSK FAMILIEBLAD
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Dansk Familieblad
  • %MD%NumberCodeCategory
   24491Alle
   111623 ud af 4
   123032 ud af 4
   245041 ud af 4
   408811095Ingen
   0028Fejlkode
   0 69Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V308 7704 FAMILIE JOURNALEN
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Familie Journalen
  • %MD%NumberCodeCategory
   8182301Alle
   234323 ud af 4
   256732 ud af 4
   4810141 ud af 4
   29658175Ingen
   0 49Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V309 7704 FEMINA
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Femina
  • %MD%NumberCodeCategory
   12271Alle
   011123 ud af 4
   122432 ud af 4
   255841 ud af 4
   419011385Ingen
   0 49Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V310 7704 HENDES VERDEN
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Hendes Verden
  • %MD%NumberCodeCategory
   36701Alle
   01923 ud af 4
   133732 ud af 4
   255741 ud af 4
   368510125Ingen
   0018Fejlkode
   3 769Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V311 7704 HJEMMET
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Hjemmet
  • %MD%NumberCodeCategory
   4101211Alle
   111823 ud af 4
   245332 ud af 4
   378441 ud af 4
   35789705Ingen
   0038Fejlkode
   0 139Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V312 7704 HUS OG HJEM
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Hus og Hjem
  • %MD%NumberCodeCategory
   11151Alle
   00423 ud af 4
   01732 ud af 4
   111841 ud af 4
   449612125Ingen
   0018Fejlkode
   0 59Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V313 7704 SE OG HØR
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Se og Hør
  • %MD%NumberCodeCategory
   37871Alle
   245323 ud af 4
   4911432 ud af 4
   61316141 ud af 4
   30678405Ingen
   0028Fejlkode
   0 59Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V314 7704 SØNDAGS BT
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Søndags BT
  • %MD%NumberCodeCategory
   12211Alle
   00423 ud af 4
   111532 ud af 4
   133841 ud af 4
   419411385Ingen
   2 469Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V315 7704 UDE OG HJEMME
  • Ugeblade
  • Spm. 17: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i indenfor de sidste 4 uger? Ude og Hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   25651Alle
   01823 ud af 4
   122632 ud af 4
   123141 ud af 4
   409011215Ingen
   0018Fejlkode
   0 109Unknown
   55 152310Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V316 7705 PRØVEVALGSNUMMER
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 05 for maj.
  • Ugeblade
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1314
    Invalid_cases 1471
    Minimum 5
    Maximum 5
    Mean 5
    Median 5
    Standard deviation 0

  Unknown/irrelevant/not participating - is 10.

 • V317 7705 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Ugeblade
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1302
    Invalid_cases 1483
    Minimum 0
    Maximum 98
    Mean 33
    Median 32
    Standard deviation 19

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V318 7705 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Ugeblade
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14293781Hovedstadsområdet
   7141892Øerne, by
   6131763Øerne, land
   10222864Jylland, by
   10222855Jylland, land
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V319 7705 KØN
  • Ugeblade
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   24526771Mand
   23486372Kvinde
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V320 7705 CIVILSTAND
  • Ugeblade
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   8162111Ugift
   34739582Gift
   37873Enke/enkemand
   24484Separeret/fraskilt
   0 109Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V321 7705 ALDER
  • Ugeblade
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   511138121 - 24 år
   510136225 - 29 år
   1020266330 - 39 år
   715200440 - 49 år
   918238550 - 59 år
   715195660 - 69 år
   511140770 år og derover
   0 19Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V322 7705 STILLING I FAMILIEN
  • Ugeblade
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21465961Husfader
   22466012Husmoder
   37913Hjemmeboende søn eller datter
   0174Slægtning
   0005Husassistent, medhjælper
   01136Logerende
   0 69Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V323 7705 I ERHVERV
  • Ugeblade
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   24506561Ja, heldags
   7162042Ja, på deltid
   16344483Nej
   0 69Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V324 7705 STILLINGSGRUPPE
  • Ugeblade
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   25601Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   25662Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   23443Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   7162084Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   0005Funktionær i øvrigt
   8172186Faglært håndværker og arbejder
   25627Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   6141808Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   7152039Pensionist
   102127310Husbestyrerinde, husassistent
   00099Uoplyst
   53 1471100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V325 7705 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • Ugeblade
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0031Stort landbrug eller gartneri
   24542Middelstort landbrug eller gartneri
   37853Mindre landbrug eller gartneri
   0184Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   12285Middelstor forretning (firma)
   37896Mindre forretning (firma)
   11187Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   12288Arbejdsledere, værkførere, formænd
   5121539Faglærte håndværkere og arbejdere
   234310Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   71519111Ufaglærte arbejdere
   81721812Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   51114813Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   61216114Anden stilling, ikke kontorarbejde
   133415Lavere stilling, medhjælper
   123116Anden stilling
   00288Fejlkode
   1 2099Unknown
   53 1471100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V326 7705 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   23506471Ja
   24506562Nej
   0 119Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V327 7705 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   312801Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   29602Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   14253Kvindeligt Arbejderforbund
   312784Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   313855Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   13226Dansk Kommunal Arbejderforbund
   315967Øvrige organisationer under LO
   13178(Alle former for) Arbejdsgivere
   6271749Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   01688Fejlkode
   24 67199Unknown
   53 1471100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 23
 • V328 7705 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   28597791Folkeskole (afgang 7. klasse)
   14293832Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   5111483Gymnasium/HF
   0 49Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V329 7705 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   18374891Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   481022Højskole
   6131753Universitet eller anden højere læreanstalt
   19415424Ingen
   0 69Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V330 7705 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 14: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   29628101En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   24582To-familieshus
   15334263Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   11154Klublejlighed
   0 59Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V331 7705 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 15: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   123011 værelse
   61316422 værelser
   122532333 værelser
   286179344 værelser eller flere
   0 49Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V332 7705 URBANISERING
  • Boligform
  • St. 16: I hvilket af nedennævnte områder bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7151971København, Frederiksberg, Gentofte
   7151942Københavns omegnskommuner
   6121623Århus, Odense, Ålborg
   6131664Øvrige byer over 30.000 indbyggere
   6121605Byer 10-30.000 indbyggere
   7141836Byer 2-9.999 indbyggere
   9192517Øvrige områder
   0 19Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V333 7705 VIL STEMME 16/5-77
  • Prøvevalg den 16. maj 197
  • Spm. A: Vil De stemme, såfremt der afholdes valg mandag den 16. maj 1977?
  • %MD%NumberCodeCategory
   459812591Ja
   12282Nej
   1 279Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V334 7705 PRØVEVALG 16/5-77
  • Prøvevalg den 16. maj 197
  • Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   16344411A: Socialdemokratiet
   25652B: Radikale Venstre
   5101313C: Konservative Folkeparti
   23424E: Danmarks Retsforbund
   25605F: Socialistisk Folkeparti
   12317K: Danmarks Kommunistiske Parti
   4810510M: Centrum-Demokraterne
   00211P: Pensionistpartiet
   134112Q: Kristeligt Folkeparti
   61317016V: Venstre
   123017Y: Venstresocialisterne
   61216218Z: Fremskridtspartiet
   00050Jeg er ikke fyldt 20 år den nævnte dag
   111951Jeg interesserer mig ikke for valget
   01752Andre årsager forhindrer min stemmeafgivelse (sygdom, bortrejse og lignende)
   00288Fejlkode
   0 699Unknown
   53 1471100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V335 7705 76:INGEN FERIE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? Ingen sommerferie
  • %MD%NumberCodeCategory
   6131621Nævnt
   408711242Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V336 7705 76:HJEMME
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: Hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   14313981Nævnt
   32698882Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V337 7705 76:SOMMERHUS
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: I sommerhus
  • %MD%NumberCodeCategory
   9192431Nævnt
   378110432Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V338 7705 76:FAMILIE/VENNER
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: Besøg hos familie/venner
  • %MD%NumberCodeCategory
   9192461Nævnt
   378110402Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V339 7705 76:CAMPINGTUR
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: På campingtur/bådferie
  • %MD%NumberCodeCategory
   481001Nævnt
   439211862Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V340 7705 76:BONDEGÅRD
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: På bondegård
  • %MD%NumberCodeCategory
   01121Nævnt
   469912742Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V341 7705 76:HOTEL/PENSIONAT
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: På hotel/Pensionat
  • %MD%NumberCodeCategory
   13361Nævnt
   459712502Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V342 7705 76:REJSE BUS/TOG
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I Danmark: Selskabsrejse med bus/tog
  • %MD%NumberCodeCategory
   11141Nævnt
   469912722Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V343 7705 76:CAMPING UDLAND
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I udlandet: På campingtur
  • %MD%NumberCodeCategory
   24471Nævnt
   449612392Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V344 7705 76:HOTEL UDLAND
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I udlandet: På hotel/pensionat/feriebolig
  • %MD%NumberCodeCategory
   36711Nævnt
   449412152Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V345 7705 76:BUS/TOG UDLAND
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I udlandet: Selskabsrejse med bus/tog
  • %MD%NumberCodeCategory
   13341Nævnt
   459712522Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V346 7705 76:CHARTERREJSE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? I udlandet: Selskabsrejse (charterrejse) med fly
  • %MD%NumberCodeCategory
   5121521Nævnt
   418811342Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V347 7705 76:ANDEN MÅDE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan tilbragte De Deres sommerferie sidste år (1976)? Anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   24481Nævnt
   449612382Ikke nævnt
   1 289Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V348 7705 77:INGEN FERIE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? Ingen sommerferie
  • %MD%NumberCodeCategory
   5101281Nævnt
   409011132Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V349 7705 77:HJEMME
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: Hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   12283481Nævnt
   32728932Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V350 7705 77:SOMMERHUS
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: I sommerhus
  • %MD%NumberCodeCategory
   8182211Nævnt
   378210202Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V351 7705 77:FAMILIE/VENNER
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: Besøg hos familie/venner
  • %MD%NumberCodeCategory
   7161931Nævnt
   388410482Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V352 7705 77:CAMPINGTUR
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: På campingtur/bådferie
  • %MD%NumberCodeCategory
   48981Nævnt
   419211432Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V353 7705 77:BONDEGÅRD
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: På bondegård
  • %MD%NumberCodeCategory
   0181Nævnt
   449912332Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V354 7705 77:HOTEL/PENSIONAT
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: På hotel/Pensionat
  • %MD%NumberCodeCategory
   12301Nævnt
   439812112Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V355 7705 77:REJSE BUS/TOG
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I Danmark: Selskabsrejse med bus/tog
  • %MD%NumberCodeCategory
   11161Nævnt
   449912252Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V356 7705 77:CAMPING UDLAND
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I udlandet: På campingtur
  • %MD%NumberCodeCategory
   13401Nævnt
   439712012Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V357 7705 77:HOTEL UDLAND
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I udlandet: På hotel/pensionat/feriebolig
  • %MD%NumberCodeCategory
   36701Nævnt
   429411712Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V358 7705 77:BUS/TOG UDLAND
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I udlandet: Selskabsrejse med bus/tog
  • %MD%NumberCodeCategory
   12281Nævnt
   449812132Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V359 7705 CHARTERREJSE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? I udlandet: Selskabsrejse (charterrejse) med fly
  • %MD%NumberCodeCategory
   38941Nævnt
   419211472Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V360 7705 77:ANDEN MÅDE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? Anden måde
  • %MD%NumberCodeCategory
   24461Nævnt
   439611952Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V361 7705 77:VED IKKE
  • Sommerferie
  • Spm. 1: Hvordan vil De tilbringe Deres sommerferie i år (1977)? Ved ikke
  • %MD%NumberCodeCategory
   5121431Nævnt
   398810982Ikke nævnt
   3 739Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V362 7705 STEMME OM A-KRAFT
  • Atomkraftværker
  • Spm. 2: Såfremt det blev bestemt, at der skulle afholdes folkeafstemning om oprettelse af atomkraftværker i Danmark, og denne folkeafstemning fandt sted idag, ville De da stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   388510631Ja
   7151902Nej
   2 619Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V363 7705 FOR/IMOD A-KRAFT
  • Atomkraftværker
  • Spm. 3: Hvis ja i spm. 2: Ville De stemme ja til oprettelse af atomkraftværker i Danmark, ville De stemme nej, eller ved De ikke, hvad De vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   13323511Ja
   19475262Nej
   8212333Ved ikke
   7 2049Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 40
 • V364 7705 STÆRK MAND
  • Styreformer
  • Spm. 4: Nedenfor har vi anført 5 udtalelser. Marker venligst i hvor høj grad De er enig eller uenig i hver af disse udtalelser. Det vil være fornuftigt at lade en stærk mand få magten i en økonomisk krisesituation.
  • %MD%NumberCodeCategory
   7162021Helt enig
   9212632Delvis enig
   9202503Hverken enig eller uenig
   491134Delvis uenig
   15344295Helt uenig
   2 579Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V365 7705 ALLA BORGERE
  • Styreformer
  • Spm. 4: Nedenfor har vi anført 5 udtalelser. Marker venligst i hvor høj grad De er enig eller uenig i hver af disse udtalelser. Alle borgere skal have lige muligheder for at påvirke de politiske beslutninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   25567101Helt enig
   11243082Delvis enig
   37873Hverken enig eller uenig
   36724Delvis uenig
   37875Helt uenig
   2 509Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V366 7705 STEMMERET/SOCIALHJÆ
  • Styreformer
  • Spm. 4: Nedenfor har vi anført 5 udtalelser. Marker venligst i hvor høj grad De er enig eller uenig i hver af disse udtalelser. Folk, der modtager socialhjælp, bør ikke have stemmeret
  • %MD%NumberCodeCategory
   36731Helt enig
   25652Delvis enig
   491123Hverken enig eller uenig
   5101294Delvis uenig
   32708835Helt uenig
   2 529Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V367 7705 VELFÆRDSSTATEN
  • Styreformer
  • Spm. 4: Nedenfor har vi anført 5 udtalelser. Marker venligst i hvor høj grad De er enig eller uenig i hver af disse udtalelser. Partier, der går imod velfærdsstaten, bør forbydes
  • %MD%NumberCodeCategory
   8182321Helt enig
   5111392Delvis enig
   6141703Hverken enig eller uenig
   6141764Delvis uenig
   19435385Helt uenig
   2 599Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V368 7705 DEMOKRATI
  • Styreformer
  • Spm. 4: Nedenfor har vi anført 5 udtalelser. Marker venligst i hvor høj grad De er enig eller uenig i hver af disse udtalelser. Demokrati er den bedste styreform
  • %MD%NumberCodeCategory
   31678651Helt enig
   8182332Delvis enig
   37953Hverken enig eller uenig
   24494Delvis uenig
   13415Helt uenig
   1 319Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V369 7705 ALKOHOLIKERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Alkoholikere
  • %MD%NumberCodeCategory
   5111341Meget positiv
   10232872Noget positiv
   13303713Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   11242964Noget negativ
   5121465Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 799Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V370 7705 AMERIKANERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Amerikanere
  • %MD%NumberCodeCategory
   11242981Meget positiv
   19425202Noget positiv
   11242963Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   37844Noget negativ
   12265Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 899Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V371 7705 MILTÆRNÆGTERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Militærnægtere
  • %MD%NumberCodeCategory
   6141681Meget positiv
   8192342Noget positiv
   8172123Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   11242934Noget negativ
   11263195Meget negativ
   0038Fejlkode
   3 859Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V372 7705 ENGLÆNDERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Englændere
  • %MD%NumberCodeCategory
   12273301Meget positiv
   19435182Noget positiv
   10222683Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   36764Noget negativ
   11175Meget negativ
   4 1059Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V373 7705 DEMONSTRANTER
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Demonstranter
  • %MD%NumberCodeCategory
   36741Meget positiv
   7161892Noget positiv
   9212503Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   9222624Noget negativ
   16364425Meget negativ
   3 979Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V374 7705 NORDMÆND
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Nordmænd
  • %MD%NumberCodeCategory
   22516221Meget positiv
   13293542Noget positiv
   8182213Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   11154Noget negativ
   01105Meget negativ
   3 929Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V375 7705 POLITIKERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Politikere
  • %MD%NumberCodeCategory
   7162001Meget positiv
   19435322Noget positiv
   9192383Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   8172094Noget negativ
   24465Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 889Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V376 7705 SVENSKERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Svenskere
  • %MD%NumberCodeCategory
   15344141Meget positiv
   18404912Noget positiv
   8192323Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   25674Noget negativ
   11175Meget negativ
   3 939Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V377 7705 FREMMEDARBEJDERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Fremmedarbejdere
  • %MD%NumberCodeCategory
   5111291Meget positiv
   13293562Noget positiv
   13293523Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   9212634Noget negativ
   5101275Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 869Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V378 7705 SOLDATER
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Soldater
  • %MD%NumberCodeCategory
   14323931Meget positiv
   17394742Noget positiv
   8192283Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   37874Noget negativ
   24485Meget negativ
   3 849Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V379 7705 TYPOGRAFER
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Typografer
  • %MD%NumberCodeCategory
   5111371Meget positiv
   9212572Noget positiv
   11242983Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   9212574Noget negativ
   10232845Meget negativ
   3 819Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V380 7705 AFHOLDSFOLK
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Afholdsfolk
  • %MD%NumberCodeCategory
   9212611Meget positiv
   14323912Noget positiv
   11253093Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   7161924Noget negativ
   36785Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 829Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V381 7705 RUSSERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Russere
  • %MD%NumberCodeCategory
   5111381Meget positiv
   13303592Noget positiv
   15354213Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   7151854Noget negativ
   491125Meget negativ
   0018Fejlkode
   4 989Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V382 7705 LANGHÅREDE MÆND
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Langhårede mænd
  • %MD%NumberCodeCategory
   5121481Meget positiv
   12283402Noget positiv
   11253143Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   8192314Noget negativ
   7162015Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 799Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V383 7705 BLOKADEVAGTER
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Blokadevagter
  • %MD%NumberCodeCategory
   37911Meget positiv
   6131642Noget positiv
   10222703Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   8182244Noget negativ
   17394825Meget negativ
   0018Fejlkode
   3 829Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V384 7705 GRØNLÆNDERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Grønlændere
  • %MD%NumberCodeCategory
   14313861Meget positiv
   17394822Noget positiv
   10222713Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   25634Noget negativ
   12255Meget negativ
   3 879Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V385 7705 TYSKERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Tyskere
  • %MD%NumberCodeCategory
   10222651Meget positiv
   19425182Noget positiv
   10232773Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   4101234Noget negativ
   23425Meget negativ
   3 899Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V386 7705 POLITIFOLK
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Politifolk
  • %MD%NumberCodeCategory
   22516261Meget positiv
   13303702Noget positiv
   6131633Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   23424Noget negativ
   12255Meget negativ
   3 889Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V387 7705 STUDENTER
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Studenter
  • %MD%NumberCodeCategory
   8172111Meget positiv
   15344232Noget positiv
   11253053Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   8172154Noget negativ
   36755Meget negativ
   3 859Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V388 7705 AKADEMIKERE
  • Befolkningsgrupper
  • Spm. 5: Hvordan er Deres indstilling til nedenstående befolkningsgrupper? Akademikere
  • %MD%NumberCodeCategory
   8182201Meget positiv
   15354242Noget positiv
   12283433Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   6151814Noget negativ
   25605Meget negativ
   3 869Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 44
 • V389 7705 BLOKADEBESTEMMELSE
  • Blokader
  • Spm. 6: I de senere år er det flere gange sket, at adgangen til en virksomhed er blevet spærret som følge af en fysisk blokade. Folketinget har imidlertid vedtaget en bestemmelse, der berettiger såvel de ansatte, som transport af varer, til uhindret ind- og udpassage fra virksomheden. Er De personlig tilhænger eller modstander af denne bestemmelse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   32688811Tilhænger
   9202532Modstander
   6121563Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   0038Fejlkode
   1 219Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V390 7705 POLITI MOD BLOKADE
  • Blokader
  • Spm. 7: For at sikre overholdelse af denne bestemmelse har det nogle gange - senest i forbindelse med blokaden af Berlinske Tidende - været nødvendigt at tage politiet til hjælp. Synes De, at politiet ved løsning af disse opgaver har optrådt korrekt, for hårdt eller for blidt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   28607781Korrekt
   491152For hårdt
   9192493For blidt
   5121524Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   0048Fejlkode
   1 169Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V391 7705 BERLINGSKE TIDENDE
  • Berlinske Tidende
  • Spm. 8: Konflikten på Berlingske Tidende har nu stået på i knap 4 måneder. Mener De, at de politiske myndigheder burde have stoppet konflikten tidligere, mener De, at der bør gribes ind på nuværende tidspunkt, eller mener De, at de politiske myndigheder ikke bør gribe ind i denne konflikt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   14303891Mener de politiske myndigheder burde have grebet ind tidligere
   491132Mener de politiske myndigheder bør gribe ind nu
   21455803Mener de politiske myndigheder bør undlade at gribe ind
   8162104Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   0188Fejlkode
   1 149Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V392 7705 OLIEFUND PÅ GRØNLAN
  Sæt venligst kryds ud for den svarmulighed, der bedst dækker Deres mening.
  • Grønland
  • Spm. 9: Grønland er diskussionsemne i øjeblikket bl.a. på baggrund af spørgsmålet om udvinding af de grønlandske naturværdier, først og fremmest olie. Hvordan mener De, at olieindtægter fra oliefund i Grønland skal fordeles?
  • %MD%NumberCodeCategory
   18405051Mener, at olieindtægterne bør være fælleseje for det danske rige (dvs. indgå i statskassen)
   18405082Mener, at olieindtægterne bør deles mellem Grønland o det øvrige Danmark (fx med halvdelen til Grønland og halvdelen til Syddanmark)
   5111343Mener, at olieindtægterne bør være særeje for Grønlan (dvs. i fuldt omfang forblive i Grønland)
   481024Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   12228Fejlkode
   2 439Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V393 7705 SELVSTYRE GRØNLAND
  • Grønland
  • Spm. 10: Der er udsigt til, at Grønland i nær fremtid får hjemmestyre, dvs. større uafhængighed af administrationen i København. Mener De, at hjemmestyret bør udvikle sig til selvstyre med total uafhængighed, eller mener De, at der fortsat bør være et rigsfællesskab?
  • %MD%NumberCodeCategory
   13273491Mener hjemmestyret bør udvikle sig til selvstyre for Grønland
   27597592Mener, at der fortsat bør være rigsfællesskab
   6141743Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   1 319Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V394 7705 SPIRITUS GRØNLAND
  • Grønland
  • Spm. 11: Grønland har store problemer i øjeblikket med kønssygdomme, sygdomme iøvrigt og kriminalitet som følge af et stærkt voksende spiritusforbrug. Hvilken af nedennævnte mulige løsninger på spiritusforbruget ser De helst?
  • %MD%NumberCodeCategory
   36731Indførelse af spiritusforbud
   7162082Indførelse af spiritusrationering
   10222823Kraftig forhøjelse af priserne på spiritus
   21475914Ingen af ovennævnte indgreb, men alene en forøget oplysningsvirksomhed
   481015Ved ikke/Kan ikke tage stilling
   11148Fejlkode
   2 459Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 46
 • V395 7705 SPARET PÅ ENERGI
  • Energibesparelser
  • Spm. 12: Siden energikrisen i slutningen af 1973 har der været iværksat forskellige kampagner for at få befolkningen til at spare på energiforbruget. Synes De, at De selv her i vinter har sparet på det daglige forbrug af energi?
  • %MD%NumberCodeCategory
   398610931Ja
   6141712Nej
   2 509Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 45
 • V396 7705 NEDSAT TEMPERATUR
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har nedsat temperaturen i stuer og lignende
  • %MD%NumberCodeCategory
   25617031Nævnt
   16394412Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V397 7705 LUKKET FOR VARMEN
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har lukket for varmen i et eller flere rum
  • %MD%NumberCodeCategory
   18455151Nævnt
   23556292Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V398 7705 SKRUET NED OM NATTE
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Skruer yderligere ned for varmen om natten
  • %MD%NumberCodeCategory
   18455111Nævnt
   23556332Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V399 7705 LUKKET OM NATTEN
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Lukker helt for varmen om natten i et eller flere rum
  • %MD%NumberCodeCategory
   10242741Nævnt
   31768702Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V400 7705 SPARET PÅ VARMT VAN
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Sparer på det varme vand
  • %MD%NumberCodeCategory
   16384361Nævnt
   25627082Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V401 7705 TERMOSTATER
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har siden 1974 fået påmonteret/opsat termostater
  • %MD%NumberCodeCategory
   7182041Nævnt
   34829402Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V402 7705 ISOLERET BEDRE
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har siden 1974 ladet boligen isolere bedre
  • %MD%NumberCodeCategory
   10242731Nævnt
   31768712Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V403 7705 TÆTNET DØRE/VINDUER
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har siden 1974 tætnet døre og/eller vinduer
  • %MD%NumberCodeCategory
   12283251Nævnt
   29728192Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V404 7705 FORSATSVINDUER
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har siden 1974 ladet forsatsvinduer sætte i
  • %MD%NumberCodeCategory
   5111291Nævnt
   368910152Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V405 7705 BEGRÆNSET KØRSLEN
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Har begrænset privatkørslen
  • %MD%NumberCodeCategory
   12303461Nævnt
   29707982Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V406 7705 SPARET ELEKTRICITET
  • Energibesparelser
  • Spm. 13: Hvis ja i spm. 12: På hvilken eller hvilke af nedennævnte måder har De sparet her i vinter? Sparer på elektriciteten
  • %MD%NumberCodeCategory
   26637171Nævnt
   15374272Ikke nævnt
   6 1709Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 41
 • V407 7705 ALT FOR DAMERNE
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Alt for Damerne
  • %MD%NumberCodeCategory
   36771Alle
   122223 ud af 4
   134132 ud af 4
   367341 ud af 4
   398410895Ingen
   0028Fejlkode
   0 109Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V408 7705 ANDERS AND
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Anders And
  • %MD%NumberCodeCategory
   25611Alle
   011223 ud af 4
   111732 ud af 4
   133941 ud af 4
   429011805Ingen
   0018Fejlkode
   0 49Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V409 7705 BILLED BLADET
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Billed Bladet
  • %MD%NumberCodeCategory
   11141Alle
   00623 ud af 4
   122432 ud af 4
   244941 ud af 4
   449312165Ingen
   0 59Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V410 7705 DANSK FAMILIEBLAD
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Dansk Familieblad
  • %MD%NumberCodeCategory
   23431Alle
   111723 ud af 4
   133632 ud af 4
   245141 ud af 4
   428911625Ingen
   0 59Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V411 7705 FAMILIE JOURNALEN
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Familie Journalen
  • %MD%NumberCodeCategory
   8172271Alle
   133623 ud af 4
   256332 ud af 4
   378941 ud af 4
   32688905Ingen
   0018Fejlkode
   0 89Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V412 7705 FEMINA
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Femina
  • %MD%NumberCodeCategory
   13341Alle
   011023 ud af 4
   122532 ud af 4
   133641 ud af 4
   439212075Ingen
   0 29Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V413 7705 HENDES VERDEN
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Hendes Verden
  • %MD%NumberCodeCategory
   36851Alle
   011123 ud af 4
   123232 ud af 4
   245341 ud af 4
   418611295Ingen
   0 49Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V414 7705 HJEMMET
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Hjemmet
  • %MD%NumberCodeCategory
   491181Alle
   122023 ud af 4
   234332 ud af 4
   367541 ud af 4
   388010545Ingen
   0018Fejlkode
   0 39Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V415 7705 HUS OG HJEM
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Hus og Hjem
  • %MD%NumberCodeCategory
   12271Alle
   00423 ud af 4
   01932 ud af 4
   111841 ud af 4
   459612485Ingen
   0 89Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V416 7705 SE OG HØR
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Se og Hør
  • %MD%NumberCodeCategory
   5111481Alle
   245223 ud af 4
   368132 ud af 4
   4810441 ud af 4
   33709235Ingen
   0028Fejlkode
   0 49Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V417 7705 SØNDAGS BT
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Søndags BT
  • %MD%NumberCodeCategory
   25671Alle
   122323 ud af 4
   245432 ud af 4
   367841 ud af 4
   398310835Ingen
   0 99Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V418 7705 UDE OG HJEMME
  • Ugeblade
  • Spm. 14: Hvor mange af de sidste 4 numre af nedenstående ugeblade har De personlig læst/kigget i inden for de sidste 4 uger? Ude og Hjemme
  • %MD%NumberCodeCategory
   24521Alle
   111623 ud af 4
   122432 ud af 4
   123241 ud af 4
   439011845Ingen
   0028Fejlkode
   0 49Unknown
   53 147110Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 47
 • V419 7706 PRØVEVALGSNUMMER
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 06 for juni.
  • Ugeblade
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1207
    Invalid_cases 1578
    Minimum 6
    Maximum 6
    Mean 6
    Median 6
    Standard deviation 0

  Unknown/irrelevant/not participating - is 10.

 • V420 7706 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Ugeblade
  • St. 1: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1196
    Invalid_cases 1589
    Minimum 0
    Maximum 98
    Mean 32
    Median 31
    Standard deviation 19

  Unknown/irrelevant/not participating - is 99, 100.

 • V421 7706 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • Ugeblade
  • St. 2: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   13293561Hovedstadsområdet
   6141722Øerne, by
   6131623Øerne, land
   9212544Jylland, by
   9222635Jylland, land
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V422 7706 KØN
  • Ugeblade
  • St. 3: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22526231Mand
   21485842Kvinde
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V423 7706 CIVILSTAND
  • Ugeblade
  • St. 4: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   7151821Ugift
   32758922Gift
   37823Enke/enkemand
   13404Separeret/fraskilt
   0 119Unknown
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V424 7706 ALDER
  • Ugeblade
  • St. 5: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   49111121 - 24 år
   49112225 - 29 år
   920242330 - 39 år
   716190440 - 49 år
   819228550 - 59 år
   716188660 - 69 år
   511135770 år og derover
   0 19Unknown
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V425 7706 STILLING I FAMILIEN
  • Ugeblade
  • St. 6: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   20465471Husfader
   20465502Husmoder
   37833Hjemmeboende søn eller datter
   0184Slægtning
   0015Husassistent, medhjælper
   01106Logerende
   0 89Unknown
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V426 7706 I ERHVERV
  • Ugeblade
  • St. 7: Er De erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21505981Ja, heldags
   7151832Ja, på deltid
   15354193Nej
   0 79Unknown
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V427 7706 STILLINGSGRUPPE
  • Ugeblade
  • St. 8: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   25561Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   25652Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   13413Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medarbejende i virksomheden
   7161884Funktionær/tjenestemand i stat, amt eller kommune
   0005Funktionær i øvrigt
   7161946Faglært håndværker og arbejder
   24477Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   6141658Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   7172059Pensionist
   92024610Husbestyrerinde, husassistent
   00099Uoplyst
   57 1578100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V428 7706 NØJAGTIG STILLING
  Erhvervsmæssigt beskæftigede: Placer Dem i den kategori der bedst svarer til Deres beskæftigelse. Husmødre, der også har en erhvervsmæssig beskæftigelse (udearbejdende): Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Hustruer til selvstændige, medarbejdende i mands/fælles forretning/firma/bedrift: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til virksomhedens art og størrelse. Dette gælder også sønner og døtre, der er medarbejdere i faders/moders virksomhed. Husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem i den kategori, der bedst svarer til Deres mands beskæftigelse. Er Deres mand pensionist eller er De enke, placerer De Dem efter Deres mands sidste erhverv. Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse: Placer Dem under Deres faders/moders erhverv. Pensionister: Placer Dem under Deres sidste erhverv. Arbejdsløse: Placer Dem under Deres sidste erhverv.
  • Ugeblade
  • St. 9: Sæt venligst et kryds i een af svarrubrikkerne nederst på siden efter følgende retningslinier:
  • %MD%NumberCodeCategory
   0011Stort landbrug eller gartneri
   24522Middelstort landbrug eller gartneri
   37783Mindre landbrug eller gartneri
   0184Stor forretning (firma) eller selvstændige med højere uddannelse i liberale erhverv
   12275Middelstor forretning (firma)
   37806Mindre forretning (firma)
   12187Boder, kørende handlende (også taxa- og lillebilvognmænd samt transportvirksomhed)
   12298Arbejdsledere, værkførere, formænd
   5111369Faglærte håndværkere og arbejdere
   134110Tillærte (tillæringskursus eller special- kursus)
   61517611Ufaglærte arbejdere
   71619212Ledende eller højere stilling samt funktio- nærer med akademisk/højere uddannelse
   51113413Anden stilling, hovedsagelig kontorarbejde
   51214614Anden stilling, ikke kontorarbejde
   133315Lavere stilling, medhjælper
   133216Anden stilling
   00388Fejlkode
   1 2199Unknown
   57 1578100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V429 7706 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 10: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   21495901Ja
   22516062Nej
   0 119Unknown
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V430 7706 HVILKEN FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   313771Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund
   29512Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund
   15293Kvindeligt Arbejderforbund
   312714Handels- og kontorfunktionærernes Forbund
   313765Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer
   14216Dansk Kommunal Arbejderforbund
   315917Øvrige organisationer under LO
   13158(Alle former for) Arbejdsgivere
   6271599Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   01588Fejlkode
   22 61299Unknown
   57 1578100Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 21
 • V431 7706 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 12: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   26607261Folkeskole (afgang 7. klasse)
   13303592Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   4101193Gymnasium/HF
   0 39Unknown
   57 157810Irrelevant
   1001002785
   Response Rate: 43
 • V432 7706 ERHVERVSUDDANNELSE