Revision: 399

Ungdomsforløbsundersøgelsen, 2001

DDA-9172

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA-STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 9172
    Maximum 9172
    Gennemsnit 9172
    Median 9172
    Standardafvigelse 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2507
    Gennemsnit 1254
    Median 1254
    Standardafvigelse 724

 • V3 SFI-NUMMER
  • SFI-undersøgelsesnummer Undersøgelse 8485. Forholdet mellem generationerne. Ungdomsforløbsundersøgelsen 2001.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 8485
    Maximum 8485
    Gennemsnit 8485
    Median 8485
    Standardafvigelse 0

 • V4 BUNDTNUMMER
  Variablen er kodet 1 og i intervallet 500-672 og 41004.
  • Bundtnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 41004
    Gennemsnit 598
    Median 583
    Standardafvigelse 810

 • V5 BUNDTID
  Variablen er kodet 1 og i intervallet 25-337 og 100000.
  • Bundtid
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100000
    Gennemsnit 924
    Median 169
    Standardafvigelse 8660

 • V6 SKEMATYPE
  • Skematype
  • %MD%AntalKodeKategori
   9910024880Skema
   1 199Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V7 IP'S KØN
 • V8 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 99 (uoplyst - 2 tilfælde)
  • IPs køn og fødselsdag
  • Spm. 2: Hvornår er De født? Dag:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2505
    Manglende 2
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 16
    Median 16
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V9 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 99 (uoplyst - 1 tilfælde)
  • IPs køn og fødselsdag
  • Spm. 2: Hvornår er De født? Måned:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2506
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 12
    Gennemsnit 6
    Median 6
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V10 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1951-1956.
  • IPs køn og fødselsdag
  • Spm. 2: Hvornår er De født? År:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 1951
    Maximum 1956
    Gennemsnit 1954
    Median 1954
    Standardafvigelse 0

 • V11 BOEDE HOS BEGGE FORÆLDRE
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 3: Boede De hos begge Deres biologiske forældre under hele Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år og for det meste gik i skole?
  • %MD%AntalKodeKategori
   858521271Ja, gå til spm. 5 (V15)
   15153802Nej
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V12 ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 1
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 1
  • Variablen er filtreret af: V11
   • Filtrerende variable: V11
  • Spm. 4: Hvad skyldtes det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0151Begge forældre døde
   213502Faderen døde
   17253Moderen døde
   7481834Skilsmisse eller samlivsbrud
   14145Født uden for ægteskab
   0146Faderen fraværende i længere perioder
   0007Moderen fraværende i længere perioder
   14148IP er adopteret
   03109Anbragt udenfor hjemmet
   183010Har ikke kendt far, gå til spm. 10 (V23)
   2114311Andet
   0 299Uoplyst
   85 2127100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 15
 • V13 ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 2
  Variablen indeholder en liste over andre årsager. Blank = Uoplyst/irrelevant (2464 - tilfælde)
 • V14 ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 3
  Variablen indeholder en liste over andre årsager. Blank = Uoplyst/irrelevant (2493 - tilfælde)
 • V15 FARS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Interviewerinstruktion: (Sted- og adoptivfar regnes som far. Der vælges den beskæftigelse, der tidsmæssigt har fyldt mest under opvæksten. Faglærte og ikke-faglærte registereres som arbejdere, uanset om de var månedslønnede.)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • FARS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  • Variablen er filtreret af: V12
   • Filtrerende variable: V12
  • Spm. 5: Når De ser tilbage på Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år, hvad var da Deres fars hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21215141Ikke-faglært arbejder
   16174092Faglært arbejder
   27276753Funktionær/tjenestemand
   0014Arbejdsløs, gå til spm. 10 (V23)
   11135Anden offentlig forsørgelse, hvor far ikke var arbejdssøgende, gå til spm. 10 (V23)
   0016Hjemmegående (uden andet arbejde), gå til spm. 10 (V23)
   0007Under uddannelse, gå til spm. 10 (V23)
   15163848Selvstændig uden ansatte, gå til spm. 9 (V22)
   18184489Selvstændig med ansatte, gå til spm. 9 (V22)
   00010Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 9 (V22)
   112811Andet
   00188Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1 30100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 99
 • V16 FAR SELVSTÆNDIG
  Variablen er kodet i intervallet 1-300. 888 (ved ikke - 6 tilfælde) 999 (uoplyst - 8 tilfælde) 1000 (irrelevant - 2055 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V17 FAR HOVEDBESK. ANDET 1
  Variablen indeholder en liste over andre beskæftigelser. Blank = Uoplyst/irrelevant (2479 - tilfælde)
 • V18 FAR HOVEDBESK. ANDET 2
  Variablen indeholder en liste over andre beskæftigelser. Blank = Uoplyst/irrelevant (2500 - tilfælde)
 • V19 FAR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • ÅRSAG IKKE HOS BEGGE 1 FARS HOVEDBE ...
  • Variablen er filtreret af: V12 && V15
   • Filtrerende variable: V12 V15
  • Spm. 6: Hvor var Deres far hovedsageligt beskæftiget under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16243961I den offentlige sektor (inkl. selvejende institutioner fx inden for undervisning, børne- og ældreomsorg)
   467111482I det private erhvervsliv
   01103I en interesseorganisation eller bevægelse (fx fagbevægelsen)
   11164I et andelsselskab (typisk inden for landbrug)
   22405I et koncessioneret selskab (Koncessionerede selskaber, er selskaber der har eneret til en bestemt virksomhed, typisk inden for trafik samt el- og televirksomhed)
   0066Ikke beskæftiget, gå til spm. 10 (V23)
   01118Ved ikke
   0 39Uoplyst
   35 87710Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 65
 • V20 FAR LEDE ANSATTE
  Interviewerinstruktion: (Spm. vedrører stadig IP's opvækst. Under ledelse medregnes ikke oplæring af lærlinge og elever.)
 • V21 FAR ANTAL ARB.GIVERE
 • V22 FAR FULDTID/DELTID
 • V23 MORS HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Interviewerinstruktion: (Sted- og adoptivmor regnes som mor. Der vælges den beskæftigelse, der tidsmæssigt har fyldt mest under opvæksten. Faglærte og ikke-faglærte registereres som arbejdere, uanset om de var månedslønnede.)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 10: Når De ser tilbage på Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år, hvad var da Deres mors hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18184501Ikke-faglært arbejder
   44972Faglært arbejder
   12123083Funktionær/tjenestemand
   0004Arbejdsløs, gå til spm. 15 (V31)
   11145Anden offentlig forsørgelse, hvor mor ikke var arbejdssøgende, gå til spm. 15 (V31)
   464611656Hjemmegående (uden andet arbejde), gå til spm. 15 (V31)
   0017Under uddannelse, gå til spm. 15 (V31)
   22418Selvstændig uden ansatte, gå til spm. 14 (V30)
   11239Selvstændig med ansatte, gå til spm. 14 (V30)
   151537110Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 14 (V30)
   113411Andet
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V24 MOR SELVSTÆNDIG
  Variabelen er kodet i intervallet 1-15. 888 (ved ikke - 1 tilfælde) 999 (uoplyst - 1 tilfælde) 1000 (irrelevant - 2481 tilfælde)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • MOR SELVSTÆNDIG
  • Variablen er filtreret af: V23
   • Filtrerende variable: V23
  • Spm. 10: Når De ser tilbage på Deres opvækst - dvs. frem til De fyldte 16 år, hvad var da Deres mors hovedbeskæftigelse? Selvstændig med ansatte, skriv antal.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 25
    Manglende 2482
    Minimum 1
    Maximum 88
    Gennemsnit 7
    Median 2
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V25 MOR HOVEDBESK. ANDET 1
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser. Blank = Uoplyst/irrelevant (2473 - tilfælde)
 • V26 MOR HOVEDBESK. ANDET 2
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser. Blank = Uoplyst/irrelevant (2498 - tilfælde)
 • V27 MOR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • MOR ANSAT PRIVAT/OFF/LAN
  • Variablen er filtreret af: V23
   • Filtrerende variable: V23
  • Spm. 11: Hvor var Deres mor hovedsageligt beskæftiget under Deres opvækst
  • %MD%AntalKodeKategori
   14403541I den offentlige sektor (inkl. selvejende institutioner fx inden for undervisning, børne- og ældreomsorg)
   20575092I det private erhvervsliv
   0013I en interesseorganisation eller bevægelse (fx fagbevægelsen)
   0034I et andelsselskab (typisk inden for landbrug)
   01125I et koncessioneret selskab (Koncessionerede selskaber, er selskaber der har eneret til en bestemt virksomhed, typisk inden for trafik samt el- og televirksomhed)
   0156Ikke beskæftiget, gå til spm. 15 (V31)
   0158Ved ikke
   0 39Uoplyst
   64 161510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 35
 • V28 MOR LEDE ANSATTE
 • V29 MOR ANTAL ARB.GIVERE
 • V30 MOR FULDTID/DELTID
 • V31 FORÆLDRE HOLDT AVIS
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 15: Abonnerede Deres forældre på en avis dengang De boede hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   828220571Ja
   17174372Nej, gå til spm. 17 (V35)
   11138Ved ikke
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V32 AVIS LOKALOMRÅDE
  (Gerne flere kryds)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • AVIS LOKALOMRÅDE
  • Variablen er filtreret af: V31
   • Filtrerende variable: V31
  • Spm. 16.a: Hvilke slags avis var der tale om? Interviewerinstruktion: (Hvis det er svært at skelne mellem lokal- og landsdelsaviser, så gælder IPs egen vurdering. Aviser er dagblade.) a. En avis der dækkede et lokalområde
  • %MD%AntalKodeKategori
   34418441Nævnt
   485912102Ikke nævnt
   0038Ved ikke
   18 45010Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 82
 • V33 AVIS LANDSDEL/AMT
  (Gerne flere kryds)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • AVIS LANDSDEL/AMT
  • Variablen er filtreret af: V31
   • Filtrerende variable: V31
  • Spm. 16.b: Hvilke slags avis var der tale om? Interviewerinstruktion: (Hvis det er svært at skelne mellem lokal- og landsdelsaviser, så gælder IPs egen vurdering. Aviser er dagblade.) b. En avis der dækkede en landsdel eller et helt amt
  • %MD%AntalKodeKategori
   33408261Nævnt
   496012282Ikke nævnt
   0038Ved ikke
   18 45010Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 82
 • V34 AVIS LANDSDÆKKENDE
  (Gerne flere kryds)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • AVIS LANDSDÆKKENDE
  • Variablen er filtreret af: V31
   • Filtrerende variable: V31
  • Spm. 16.c. Hvilke slags avis var der tale om? Interviewerinstruktion: (Hvis det er svært at skelne mellem lokal- og landsdelsaviser, så gælder IPs egen vurdering. Aviser er dagblade.) c. En landsdækkende avis (fx Berlingske Tidende, Politikken, det daværende Aktuelt, Information og Kristelig Dagblad)
  • %MD%AntalKodeKategori
   23285781Nævnt
   597214762Ikke nævnt
   0038Ved ikke
   18 45010Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 82
 • V35 FAMILIE NOGEN SYGDOM
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 17: Havde De eller nogen i Deres nærmeste familie en alvorlig eller langvarig sygdom under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21215171Ja
   797919902Nej, gå til spm. 22 (V43)
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V36 SYGDOM FAR
 • V37 SYGDOM FAR EJ ARBEJDE
 • V38 SYGDOM MOR
 • V39 SYGDOM MOR EJ ARBEJDE
 • V40 SYGDOM MOR EJ HUSHOLD
  Interviewerinstruktion: Ikke at kunne tage sig af husholdningen gennem længere tid er 3 måneder eller mere.
 • V41 SYGDOM IP SELV
 • V42 SYGDOM SØSKENDE
 • V43 FAMILIE ØKONOMISK SVÆRT
  Interviewerinstruktion: (Økonomisk svært kan fx betyde, at IP var forhindret i at gøre noget, som var almindeligt for kammeraterne)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 22: Havde Deres familie det økonomisk svært, mens De boede hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9102381Ja, ofte
   19194782Ja, af og til
   14143433Nej, sjældent
   575714244Nej, aldrig
   11228Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V44 EJEDE EGEN BOLIG
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? a. Deres egen bolig
  • %MD%AntalKodeKategori
   696917341Ja
   31317712Nej
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V45 EJEDE BIL
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? b. Bil
  • %MD%AntalKodeKategori
   808019951Ja
   20205102Nej
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V46 EJEDE LYSTBÅD
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? c. Lystbåd
  • %MD%AntalKodeKategori
   441051Ja
   969624002Nej
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V47 EJEDE SOMMERHUS
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 23: Ejede Deres forældre på noget tidspunkt noget af følgende, mens De boede hjemme? d. Sommerhus
  • %MD%AntalKodeKategori
   18184591Ja
   828220452Nej
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V48 SAMME LOKALOMRÅDE
  Interviewerinstruktion: (Med lokalområde menes skoledistrikt. Fravær fra lokalområdet under et halvt år medregnes ikke.)
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 24: Boede De i det samme lokalområde, fra De blev født og frem til De fyldte 16 år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   666616581Ja, gå til spm. 26 (V50)
   34348492Nej
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V49 ANTAL STEDER BOEDE
  Interviewerinstruktion: (Flytning inden for samme kvarter medregnes ikke) Variablen er kodet i intervallet 2-27. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 9 tilfælde) 100 (irrelevant - 1658 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V50 10 ÅR SAMME KVARTER
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 26: Boede De 10 år eller længere på det samme sted - dvs. samme kvarter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   878721741Ja
   13133312Nej
   0 29Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V51 HVOR BOEDE DE LÆNGST
  • IPs opvækst Tekst 1: Førs
  • Spm. 27: Hvor boede De længst tid under Deres opvækst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35358681På landet/ i en landsby
   13133332I en mindre by (typisk stationsby)
   21215153I en mellemstor by (typisk købsstæder)
   12122944I en større by (dvs. Odense, Århus, Ålborg og Esbjerg)
   19194825I Hovedstadsområdet (IP definerer selv hovedstadsområdet)
   0076I udlandet
   0028Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V52 CIVILSTAND IP
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 28: Er De gift, samlevende eller enlig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686817091Gift
   13133272Samlevende
   19194713Enlig
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V53 ÅR FYTTEDE HJENMMEFRA
  Interviewerinstruktion: (Dvs. flyttet fra forældrene. Hvis IP er flyttet fra forældrene og tilbage igen, gælder tidspunktet for den varige flytning. Hvis IP aldrig er flyttet hjemmefra, kodes 7777.) Variablen er kodet i intervallet 1960-1987. 7777 (aldrig flyttet - 0 tilfælde) 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 25 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 29: Hvornår flyttede De hjemmefra? Skriv årstal,
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2482
    Manglende 25
    Minimum 1960
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1979
    Median 1973
    Standardafvigelse 196

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V54 ANTAL GANGE GIFT/SAMBOEN
  Interviewerinstruktion: (Samboende vil sige have samme folkeregistetradresse) Variablen er kodet i intervallet 0-8. Hvis 0 gå til spm. 32 (V87).
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 30: Hvor mange gange har De været gift eller samboende siden De flyttede hjemmefra? Skriv antal gange:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2507
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 8
    Gennemsnit 2
    Median 1
    Standardafvigelse 1

 • V55 SAMLIV 1 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1962-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 2 tilfælde) 10000 (irrelevant - 73 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 1:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2432
    Manglende 75
    Minimum 1962
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1979
    Median 1975
    Standardafvigelse 140

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V56 SAMLIV 1 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   28297111Kun samboende
   697117182Blev gift
   0 59Uoplyst
   3 7310Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 97
 • V57 SAMLIV 1 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1969-2001. 7777 (ikke ophørt - 1291 tilfælde) 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 7 tilfælde) 10000 (irrelevant - 73 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 1 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 1:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2427
    Manglende 80
    Minimum 1969
    Maximum 8888
    Gennemsnit 5071
    Median 7777
    Standardafvigelse 2892

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V58 SAMLIV 1 ÅRSAG OPHØRTE
 • V59 SAMLIV 2 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1972-2001. 8888 (ved ikke - 3 tilfælde) 9999 (uoplyst - 4 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1576 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 2:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 927
    Manglende 1580
    Minimum 1972
    Maximum 8888
    Gennemsnit 2007
    Median 1983
    Standardafvigelse 392

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V60 SAMLIV 2 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   17474321Kun samboende
   20534912Blev gift
   0 89Uoplyst
   63 157610Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 37
 • V61 SAMLIV 2 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1972-2001. 7777 (ikke ophørt - 503 tilfælde) 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 6 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1576 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 2 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 2:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 925
    Manglende 1582
    Minimum 1972
    Maximum 8888
    Gennemsnit 5151
    Median 7777
    Standardafvigelse 2887

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V62 SAMLIV 2 ÅRSAG OPHØRTE
 • V63 SAMLIV 3 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1975-2001. 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2196 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 3:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 310
    Manglende 2197
    Minimum 1975
    Maximum 8888
    Gennemsnit 2033
    Median 1989
    Standardafvigelse 553

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V64 SAMLIV 3 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   7531641Kun samboende
   6471452Blev gift
   0 29Uoplyst
   88 219610Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 12
 • V65 SAMLIV 3 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1976-2001. 7777 (ikke ophørt - 159 tilfælde) 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 2 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2196 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 3 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 3:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 309
    Manglende 2198
    Minimum 1976
    Maximum 8888
    Gennemsnit 4991
    Median 7777
    Standardafvigelse 2900

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V66 SAMLIV 3 ÅRSAG OPHØRTE
 • V67 SAMLIV 4 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1978-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2412 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 94
    Manglende 2413
    Minimum 1978
    Maximum 8888
    Gennemsnit 2064
    Median 1990
    Standardafvigelse 711

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V68 SAMLIV 4 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   260561Kun samboende
   240382Blev gift
   0 19Uoplyst
   96 241210Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 4
 • V69 SAMLIV 4 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1981-2000. 7777 (ikke ophørt - 48 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2412 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 4 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 94
    Manglende 2413
    Minimum 1981
    Maximum 7777
    Gennemsnit 4946
    Median 7777
    Standardafvigelse 2908

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V70 SAMLIV 4 ÅRSAG OPHØRTE
 • V71 SAMLIV 5 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1977-1999. 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2474 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 5:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 32
    Manglende 2475
    Minimum 1977
    Maximum 1999
    Gennemsnit 1992
    Median 1993
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V72 SAMLIV 5 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   166211Kun samboende
   034112Blev gift
   0 19Uoplyst
   99 247410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 1
 • V73 SAMLIV 5 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1980-1999. 7777 (ikke ophørt - 20 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2474 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 5 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 5:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 32
    Manglende 2475
    Minimum 1980
    Maximum 7777
    Gennemsnit 5608
    Median 7777
    Standardafvigelse 2845

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V74 SAMLIV 5 ÅRSAG OPHØRTE
 • V75 SAMLIV 6 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1990-2001. 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2500 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 6:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 6
    Manglende 2501
    Minimum 1990
    Maximum 2001
    Gennemsnit 1995
    Median 1995
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V76 SAMLIV 6 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   05031Kun samboende
   05032Blev gift
   0 19Uoplyst
   100 250010Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 0
 • V77 SAMLIV 6 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1992-2001. 7777 (ikke ophørt - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2500 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 6 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 6:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 6
    Manglende 2501
    Minimum 1992
    Maximum 7777
    Gennemsnit 2960
    Median 1998
    Standardafvigelse 2360

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V78 SAMLIV 6 ÅRSAG OPHØRTE
 • V79 SAMLIV 7 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet i intervallet 1994-2001. 10000 (irrelevant - 2504 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 ÅR FLYT. SAMMEN
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.A: Hvornår flyttede De sammen? Samliv 7:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3
    Manglende 2504
    Minimum 1994
    Maximum 2001
    Gennemsnit 1997
    Median 1995
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V80 SAMLIV 7 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   06721Kun samboende
   03312Blev gift
   0009Uoplyst
   100 250410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 0
 • V81 SAMLIV 7 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) Variablen er kodet i intervallet 1996-1998. 7777 (ikke ophørt - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2504 tilfælde)
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 7 HVORNÅR OPHØRTE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.C. Hvornår ophørte samlivet? Samliv 7:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3
    Manglende 2504
    Minimum 1996
    Maximum 7777
    Gennemsnit 3924
    Median 1998
    Standardafvigelse 3337

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V82 SAMLIV 7 ÅRSAG OPHØRTE
 • V83 SAMLIV 8 ÅR FLYT. SAMMEN
  Variablen er kodet 2001. 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V84 SAMLIV 8 GIFT/SAMBOENDE
  • IP's familiemæssige still
  • SAMLIV 8 GIFT/SAMBOENDE
  • Variablen er filtreret af: V54
   • Filtrerende variable: V54
  • Spm. 31: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres samliv. Vi starter med den første gang, De flyttede sammen med en partner: Spm. 31.B: Var De kun samboende eller blev De på et tidspunkt gift? Samliv 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Kun samboende
   010012Blev gift
   0009Uoplyst
   100 250610Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V85 SAMLIV 8 HVORNÅR OPHØRTE
  Interviewerinstruktion: (Hvis samlivet ikke er ophørt kodes 7777 og spm. D springes over) 7777 (ikke ophørt - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V86 SAMLIV 8 ÅRSAG OPHØRTE
 • V87 IP ANTAL BØRN
  Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn, gå til tekst 3 (V223), side 24. Under børn medregnes kun egne biologiske børn og adoptivbørn)
  • IP's familiemæssige still
  • Spm. 32: Hvor mange børn har De selv i alt? Skriv antal:
  • %MD%AntalKodeKategori
   131333500 børn
   181844611 barn
   4747117922 barn
   171741533 barn
   4410944 barn
   111555 barn
   00666 barn
   00177 barn
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V88 BARN 1 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V89 BARN 1 KØN
 • V90 BARN 1 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 16 tilfælde) 99 (uoplyst - 3 tilfælde) 100 (irrelevant - 335 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V91 BARN 1 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 14 tilfælde) 99 (uoplyst - 3 tilfælde) 100 (irrelevant - 335 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V92 BARN 1 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1968-2000. 8888 (ved ikke - 2 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 335 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V93 BARN 1 BOET SAMMEN MED
  • Spørgsmål om IP's børn Så
  • BARN 1 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   748618661Hele dets opvækst
   671532En stor del af dets opvækst
   451113En mindre del af dets opvækst
   11324Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   0 109Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V94 BARN 1 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 1 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   33398320Svaret i E2/E3
   17204321Folkeskole
   12142962Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   11183Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0044Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   12335Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   551166Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   11287Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   22398Kort videregående uddannelse, under 3 år
   551149Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   6715610Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00511Uddannelse taget i udlandet
   001012Anden uddannelse
   235577Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   112188Ved ikke
   1 1399Uoplyst
   13 335100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V95 BARN 1 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • IP ANTAL BØRN BARN 1 UNDER/FØR UDDA ...
  • Variablen er filtreret af: V87 && V94
   • Filtrerende variable: V87 V94
  • Spm. 33.E.2: Afsluttet uddannelse? Barn 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   6171411Folkeskole
   6191592Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0163Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0184Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   14335Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   9282346Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   14357Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   14378Kort videregående uddannelse, under 3 år
   27599Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   132110Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   01712Anden uddannelse
   387077Ikke afsluttet uddannelse
   132488Ved ikke
   1 3299Uoplyst
   65 1641100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 33
 • V96 BARN 1 BESKÆFTEIGELSE
 • V97 BARN 2 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V98 BARN 2 KØN
 • V99 BARN 2 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 7 tilfælde) 99 (uoplyst - 4 tilfælde) 100 (irrelevant - 781 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V100 BARN 2 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 6 tilfælde) 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 781 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V101 BARN 2 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1971-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 781 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V102 BARN 2 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   629015481Hele dets opvækst
   35842En stor del af dets opvækst
   35813En mindre del af dets opvækst
   0054Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   0 89Uoplyst
   31 78110Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 69
 • V103 BARN 2 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 2 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   16244120Svaret i E2/E3
   28417101Folkeskole
   10152542Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   01103Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0014Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   11205Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   461026Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   11207Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   11228Kort videregående uddannelse, under 3 år
   23539Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   123710Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00211Uddannelse taget i udlandet
   00812Anden uddannelse
   236077Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00588Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   31 781100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 68
 • V104 BARN 2 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • IP ANTAL BØRN BARN 2 UNDER/FØR UDDA ...
  • Variablen er filtreret af: V87 && V103
   • Filtrerende variable: V87 V103
  • Spm. 33.E.2. Afsluttet uddannelse? Barn 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   424971Folkeskole
   318722Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0133Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0134Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   16235Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   4261076Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   14167Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   03118Kort videregående uddannelse, under 3 år
   14179Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   01410Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   01412Anden uddannelse
   2114677Ikke afsluttet uddannelse
   01588Ved ikke
   1 1999Uoplyst
   83 2080100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 16
 • V105 BARN 2 BESKÆFTEIGELSE
 • V106 BARN 3 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V107 BARN 3 KØN
 • V108 BARN 3 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-31. 88 (ved ikke - 5 tilfælde) 99 (uoplyst - 2 tilfælde) 100 (irrelevant - 1960 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V109 BARN 3 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 5 tilfælde) 100 (irrelevant - 1960 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V110 BARN 3 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1974-2000. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1960 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V111 BARN 3 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   20904901Hele dets opvækst
   15262En stor del af dets opvækst
   15263En mindre del af dets opvækst
   0144Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   0 19Uoplyst
   78 196010Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 22
 • V112 BARN 3 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 3 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   211590Svaret i E2/E3
   14663601Folkeskole
   28452Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0133Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0165Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   13166Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0137Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0138Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0029Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00110Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00111Uddannelse taget i udlandet
   01612Anden uddannelse
   173677Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   00288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   78 1960100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 22
 • V113 BARN 3 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • IP ANTAL BØRN BARN 3 UNDER/FØR UDDA ...
  • Variablen er filtreret af: V87 && V112
   • Filtrerende variable: V87 V112
  • Spm. 33.E.2. Afsluttet uddannelse? Barn 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   134211Folkeskole
   01062Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0324Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0325Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   020126Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0538Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0219Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   0201277Ikke afsluttet uddannelse
   03288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   97 2442100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 2
 • V114 BARN 3 BESKÆFTEIGELSE
 • V115 BARN 4 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V116 BARN 4 KØN
 • V117 BARN 4 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-30. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2375 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V118 BARN 4 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 99 (uoplyst - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2375 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V119 BARN 4 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1975-2000. 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2375 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V120 BARN 4 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   5911181Hele dets opvækst
   0452En stor del af dets opvækst
   0563En mindre del af dets opvækst
   0114Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   0 29Uoplyst
   95 237510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 5
 • V121 BARN 4 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 4 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0560Svaret i E2/E3
   476991Folkeskole
   0112Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0116Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   1182377Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   01188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   95 2375100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 5
 • V122 BARN 4 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • IP ANTAL BØRN BARN 4 UNDER/FØR UDDA ...
  • Variablen er filtreret af: V87 && V121
   • Filtrerende variable: V87 V121
  • Spm. 33.E.2. Afsluttet uddannelse? Barn 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   01411Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   02926Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   01418Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   029277Ikke afsluttet uddannelse
   014188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   100 2499100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 0
 • V123 BARN 4 BESKÆFTEIGELSE
 • V124 BARN 5 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V125 BARN 5 KØN
 • V126 BARN 5 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-24. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2484 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V127 BARN 5 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 1-11. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2484 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V128 BARN 5 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1982-2000. 10000 (irrelevant - 2484 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V129 BARN 5 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   173161Hele dets opvækst
   0922En stor del af dets opvækst
   01843En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   0 19Uoplyst
   99 248410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 1
 • V130 BARN 5 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 5 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0410Svaret i E2/E3
   157131Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0418Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   030777Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   04188Ved ikke
   99 2484100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 1
 • V131 BARN 5 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • IP ANTAL BØRN BARN 5 UNDER/FØR UDDA ...
  • Variablen er filtreret af: V87 && V130
   • Filtrerende variable: V87 V130
  • Spm. 33.E.2. Afsluttet uddannelse? Barn 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00077Ikke afsluttet uddannelse
   0100188Ved ikke
   0 199Uoplyst
   100 2505100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V132 BARN 5 BESKÆFTEIGELSE
 • V133 BARN 6 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V134 BARN 6 KØN
 • V135 BARN 6 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 1-30. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2499 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V136 BARN 6 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 3-11. 88 (ved ikke - 1 tilfælde) 100 (irrelevant - 2499 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V137 BARN 6 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1984-1998. 10000 (irrelevant - 2499 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V138 BARN 6 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   08661Hele dets opvækst
   01412En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   0 19Uoplyst
   100 249910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 0
 • V139 BARN 6 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 6 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   05041Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   038377Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   012188Ved ikke
   100 2499100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 0
 • V140 BARN 6 AFSLUT. UDDANELSE
  • Hvad laver barnet i dag:
  • IP ANTAL BØRN BARN 6 UNDER/FØR UDDA ...
  • Variablen er filtreret af: V87 && V139
   • Filtrerende variable: V87 V139
  • Spm. 33.E.2. Afsluttet uddannelse? Barn 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00077Ikke afsluttet uddannelse
   0100188Ved ikke
   100 2506100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V141 BARN 6 BESKÆFTEIGELSE
 • V142 BARN 7 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V143 BARN 7 KØN
 • V144 BARN 7 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet i intervallet 8-29. 100 (irrelevant - 2505 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V145 BARN 7 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet i intervallet 10-11. 100 (irrelevant - 2505 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V146 BARN 7 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1991-1993. 10000 (irrelevant - 2505 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V147 BARN 7 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 7 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   010021Hele dets opvækst
   0002En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   100 250510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V148 BARN 7 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 7 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 7:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   05011Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   050177Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   100 2505100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 0
 • V149 BARN 7 AFSLUT. UDDANELSE
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V150 BARN 7 BESKÆFTEIGELSE
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V151 BARN 8 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V152 BARN 8 KØN
 • V153 BARN 8 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet 21. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V154 BARN 8 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet 10. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V155 BARN 8 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet 1997. 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V156 BARN 8 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 8 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   010011Hele dets opvækst
   0002En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   100 250610Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V157 BARN 8 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 8 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 8:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   0100111Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   00077Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   100 2506100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V158 BARN 9 HVILKET SAMLIV
  Ja skriv hvilket nr. eller Nej skriv 77.
 • V159 BARN 9 KØN
 • V160 BARN 9 FØDSELSDAG
  Variablen er kodet 25. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V161 BARN 9 FØDSELSMÅNED
  Variablen er kodet 3. 100 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V162 BARN 9 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet 1999. 10000 (irrelevant - 2506 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V163 BARN 9 BOET SAMMEN MED
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 9 BOET SAMMEN MED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.D: Har De boet sammen med barnet under dets opvækst? Barn 9:
  • %MD%AntalKodeKategori
   010011Hele dets opvækst
   0002En stor del af dets opvækst
   0003En mindre del af dets opvækst
   0004Har hverken boet sammen med barnet eller haft samkvem med barnet
   100 250610Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V164 BARN 9 UNDER/FØR UDDAN.
  • Hvad laver barnet i dag:
  • BARN 9 UNDER/FØR UDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 33.E.1: Under eller før uddannelse? Barn 9:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Svaret i E2/E3
   0001Folkeskole
   0002Alm. gymnasium, HF, HHX og HTX
   0003Ikke-gymnasiale ungdomsuddannelse
   0004Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
   0005Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i efg-uddannelsen
   0006Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
   0007Anden faglig uddannelse, mindst 1 år
   0008Kort videregående uddannelse, under 3 år
   0009Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
   00010Lang videregående uddannelse, over 4 år
   00011Uddannelse taget i udlandet
   00012Anden uddannelse
   0100177Ikke under uddannelse incl. førskolebørn
   100 2506100Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V165 VISION STÆRKE RØDDER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION STÆRKE RØDDER
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn a. Det vigtigste er, at barnet er sammen med sin familie. På den måde får det stærke rødder
  • %MD%AntalKodeKategori
   637315771Helt enig
   20234922Delvis enig
   33633Hverken enig eller uenig
   11244Delvis uenig
   0085Helt uenig
   0058Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V166 VISION SATSE EGEN UDVIKL
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION SATSE EGEN UDVIKL
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn b. Det vigtigste er, at barnet står frit. På den måde vil det kunne satse fuldt ud på sin egen udvikling
  • %MD%AntalKodeKategori
   32388141Helt enig
   31367732Delvis enig
   8102103Hverken enig eller uenig
   9102274Delvis uenig
   551145Helt uenig
   11318Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V167 VISION FUNGERE NÆRE MILJ
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FUNGERE NÆRE MILJ
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn c. Det vigtigste er, at barnet kan begå sig i sit nære miljø. Det er her, det skal fungere
  • %MD%AntalKodeKategori
   475411661Helt enig
   26306432Delvis enig
   671593Hverken enig eller uenig
   561324Delvis uenig
   23615Helt uenig
   0078Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V168 VISION FRIT OG NÆRE PERS
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FRIT OG NÆRE PERS
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn d. Barnet må udvikle sig til at være et frit og uafhængigt menneske, men det må have visse nære personer, det kan regne med
  • %MD%AntalKodeKategori
   799119821Helt enig
   671422Delvis enig
   11253Hverken enig eller uenig
   0084Delvis uenig
   0035Helt uenig
   0098Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V169 VISION OPLEVE VERDEN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION OPLEVE VERDEN
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn e. Barnet må ud og opleve andre dele af verden end lige dets egen hjemegn
  • %MD%AntalKodeKategori
   586714601Helt enig
   18214632Delvis enig
   781653Hverken enig eller uenig
   22494Delvis uenig
   11205Helt uenig
   01128Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V170 VISION INDGÅ I FÆLLESSKA
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION INDGÅ I FÆLLESSKA
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn f. Barnet skal lære at tage hensyn til andre mennesker, sådan at det kan indgå i et fællesskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   829520681Helt enig
   34852Delvis enig
   0063Hverken enig eller uenig
   0024Delvis uenig
   0025Helt uenig
   0058Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V171 VISION SORTERE INFORMATI
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION SORTERE INFORMATI
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn g. Barnet skal lære at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. På den måde skal det blive i stand til at sortere mellem de mange informationer, der kommer gennem medierne
  • %MD%AntalKodeKategori
   758718841Helt enig
   8102132Delvis enig
   22423Hverken enig eller uenig
   0094Delvis uenig
   0045Helt uenig
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V172 VISION KNYTTE SIG FØLELS
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION KNYTTE SIG FØLELS
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn h. Barnet må blive i stand til at knytte sig følelsesmæssigt til andre mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   667716651Helt enig
   15183802Delvis enig
   34773Hverken enig eller uenig
   11274Delvis uenig
   0075Helt uenig
   01128Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V173 VISION BEGÅ SIG I VERDEN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION BEGÅ SIG I VERDEN
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn i. Man skal sørge for at rejse med sine børn, så de bliver vant til at begå sig andre steder i verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   36429031Helt enig
   26306472Delvis enig
   14163503Hverken enig eller uenig
   671484Delvis uenig
   451055Helt uenig
   11168Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V174 VISION FÆLLES OVER EGET
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FÆLLES OVER EGET
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn j. Barnet må lære at sætte fællesskabets interesser over sine egne interesser
  • %MD%AntalKodeKategori
   15173671Helt enig
   38449562Delvis enig
   16194043Hverken enig eller uenig
   12143094Delvis uenig
   561215Helt uenig
   00108Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V175 VISION KRITISK EVNE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION KRITISK EVNE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn k. Barnet skal lære at forstå en tekst, så det kan tage stilling til teksten. Det er vigtigt, at barnet udvikler en evne til at være kritisk
  • %MD%AntalKodeKategori
   687816961Helt enig
   14163572Delvis enig
   33743Hverken enig eller uenig
   11134Delvis uenig
   0095Helt uenig
   11198Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V176 VISION PRIS GOD LITTERAT
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION PRIS GOD LITTERAT
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn l. Barnet skal lære at skelne mellem god og dårlig litteratur. Det er vigtigt, at barnet kommer til at sætte pris på den gode litteratur
  • %MD%AntalKodeKategori
   30357591Helt enig
   27316702Delvis enig
   18214563Hverken enig eller uenig
   561364Delvis uenig
   451035Helt uenig
   22458Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V177 VISION NÆRE FØLELSES.REL
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION NÆRE FØLELSES.REL
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn m. Det er vigtigt, at barnet bliver i stand til at indgå i nære følelsesmæssige relationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   617115381Helt enig
   17204242Delvis enig
   671533Hverken enig eller uenig
   11194Delvis uenig
   0055Helt uenig
   11288Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V178 VISION FRIT OG UAFHÆNGIG
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FRIT OG UAFHÆNGIG
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn n. Barnet skal ikke binde sig til andre mennesker. Det skal stå så frit og uafhængigt som muligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   892051Helt enig
   20234892Delvis enig
   13153173Hverken enig eller uenig
   20235074Delvis uenig
   25296345Helt uenig
   11178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 87
 • V179 VISION UDDAN. ANDRE STED
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION UDDAN. ANDRE STED
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn o. På længere sigt skal barnet blive i stand til at tage en del af sin uddannelse i andre dele af verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   18204431Helt enig
   24275902Delvis enig
   25296243Hverken enig eller uenig
   9102164Delvis uenig
   10122545Helt uenig
   22408Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V180 VISION HUMANITÆRE OPGAVE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION HUMANITÆRE OPGAVE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn p. På længere sigt må barnet blive i stand til at påtage sig humanitære opgaver, så det kan rejse ud og hjælpe mennesker, der lider nød
  • %MD%AntalKodeKategori
   781811Helt enig
   17194182Delvis enig
   38449523Hverken enig eller uenig
   11132754Delvis uenig
   11132885Helt uenig
   22548Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V181 VISION FORSTÅ NATUREN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FORSTÅ NATUREN
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn q. Barnet skal lære at forstå, hvad der sker i naturen. Det skal blive i stand til at forklare, hvad der sker i naturen og miljøet omkring det
  • %MD%AntalKodeKategori
   424810411Helt enig
   29347362Delvis enig
   11132883Hverken enig eller uenig
   23564Delvis uenig
   11315Helt uenig
   01128Ved ikke
   0 89Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V182 VISION PRIS PÅ KUNST
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION PRIS PÅ KUNST
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn r. Barnet skal lære at skelne mellem rigtig kunst og efterligninger. Det må på denne måde lære at sætte pris på rigtig kunst
  • %MD%AntalKodeKategori
   781721Helt enig
   14163442Delvis enig
   29337233Hverken enig eller uenig
   12143084Delvis uenig
   23265665Helt uenig
   23558Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V183 VISION ARB. MED MENNESKE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION ARB. MED MENNESKE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn s. Barnet må blive i stand til at arbejde med de nære relationer mellem mennesker, så de bliver så gode som muligt. Det er det vigtigste i et menneskes liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   27326881Helt enig
   31367852Delvis enig
   18204433Hverken enig eller uenig
   561274Delvis uenig
   33705Helt uenig
   22548Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V184 VISION INTERNAT. SAMFUND
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION INTERNAT. SAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn t. Man må forberede sine børn på, at de skal være en del af det internationale samfund
  • %MD%AntalKodeKategori
   435010901Helt enig
   27326852Delvis enig
   10112403Hverken enig eller uenig
   33724Delvis uenig
   22545Helt uenig
   11278Ved ikke
   0 49Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V185 VISION SELV I CENTRUM
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION SELV I CENTRUM
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn u. Barnet skal lære at sætte sig selv i centrum, så det kan klare sig
  • %MD%AntalKodeKategori
   15173791Helt enig
   31367732Delvis enig
   15173693Hverken enig eller uenig
   17194144Delvis uenig
   9102185Helt uenig
   11148Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V186 VISION HJÆLPE MENNESKER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION HJÆLPE MENNESKER
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn v. Det er vigtigt, at barnet bliver i stand til at kunne hjælpe et andet menneske, når der er behov for det
  • %MD%AntalKodeKategori
   728418111Helt enig
   13153172Delvis enig
   11293Hverken enig eller uenig
   0024Delvis uenig
   0025Helt uenig
   0068Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V187 VISION KUNST/LITTERATUR
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION KUNST/LITTERATUR
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn w. Kun hvis barnet lærer at sætte pris på rigtig kunst og litteratur, kan det skabe sig en god tilværelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   22451Helt enig
   781672Delvis enig
   14163503Hverken enig eller uenig
   14163534Delvis uenig
   495612195Helt uenig
   12338Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V188 VISION FØLELSER VIGTIGST
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION FØLELSER VIGTIGST
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn x. Barnet må forberede sig på at bruge meget tid på at udvikle gode følelsesmæssige relationer. Det er vigtigere end alt andet
  • %MD%AntalKodeKategori
   16194011Helt enig
   31357692Delvis enig
   21255353Hverken enig eller uenig
   9112284Delvis uenig
   891895Helt uenig
   22458Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V189 VISION ARB. ANDRE STEDER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • VISION ARB. ANDRE STEDER
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 34: De visioner, De har for Deres barn/børn y. I dag må man forberede sine børn på, at de måske skal arbejde og fungere i andre dele af verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   24286131Helt enig
   29347312Delvis enig
   16194053Hverken enig eller uenig
   8102114Delvis uenig
   791855Helt uenig
   11228Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V190 UDSAGN ARB. NÆR BARNDOMS
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN ARB. NÆR BARNDOMS
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. a. Mine børn bør satse på at komme til at arbejde i nærheden af deres barndomshjem. Her er deres familie og venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   12361Helt enig
   561252Delvis enig
   16194043Hverken enig eller uenig
   16183914Delvis uenig
   485511965Helt uenig
   11148Ved ikke
   0 69Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V191 UDSAGN UDDAN. GAVNE SELV
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN UDDAN. GAVNE SELV
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. b. Mine børns uddannelse skal være til gavn for dem selv. Det er dem, der skal blive klogere. De skal ikke tage hensyn til alle mulige andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   556413871Helt enig
   16183942Delvis enig
   671433Hverken enig eller uenig
   561374Delvis uenig
   44955Helt uenig
   00108Ved ikke
   0 69Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V192 UDSAGN LEVE LIVET UNGE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN LEVE LIVET UNGE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. c. Mine børn skal leve livet mens de er unge. Så kan de altid senere gå i gang med at uddanne sig
  • %MD%AntalKodeKategori
   781701Helt enig
   22255482Delvis enig
   12142973Hverken enig eller uenig
   23275884Delvis uenig
   22255505Helt uenig
   11138Ved ikke
   0 69Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V193 UDSAGN UDDAN. NÆR BARNDO
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN UDDAN. NÆR BARNDO
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. d. Mine børn bør satse på at tage en uddannelse i nærheden af deres barndomshjem. Der er ingen grund til at rejse langt væk
  • %MD%AntalKodeKategori
   22501Helt enig
   661382Delvis enig
   12143053Hverken enig eller uenig
   16194134Delvis uenig
   505812495Helt uenig
   00108Ved ikke
   0 79Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V194 UDSAGN SKAL UDDANNELSE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN SKAL UDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. e. Mine børn skal tage en uddannelse, selv om de ikke har lyst til at læse
  • %MD%AntalKodeKategori
   14163471Helt enig
   12143022Delvis enig
   891953Hverken enig eller uenig
   11132804Delvis uenig
   414710265Helt uenig
   11168Ved ikke
   0 69Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V195 UDSAGN UDDAN. ANDET LAND
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN UDDAN. ANDET LAND
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. f. Mine børn skal satse på at tage en del af deres uddannelse i et andet land. det er man nødt til, hvis man virkelig skal blive til noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   22461Helt enig
   781682Delvis enig
   14163553Hverken enig eller uenig
   13153334Delvis uenig
   505812505Helt uenig
   11148Ved ikke
   0 69Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V196 UDSAGN ARB. HJÆLPE MENNE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN ARB. HJÆLPE MENNE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. g. Mine børn skal satse på at få et arbejde, hvor de kan gøre noget for andre mennesker. Det er vigtigere end løn og status
  • %MD%AntalKodeKategori
   34821Helt enig
   12143102Delvis enig
   26306493Hverken enig eller uenig
   19224704Delvis uenig
   25296295Helt uenig
   11278Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V197 UDSAGN ARB. FRIT LANDE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN ARB. FRIT LANDE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. h. Mine børn bør ikke være bundet til noget bestemt land. De må være så fri, at de den ene dag kan arbejde i New York og den anden dag i Tokyo
  • %MD%AntalKodeKategori
   16183951Helt enig
   16194122Delvis enig
   24285973Hverken enig eller uenig
   12143084Delvis uenig
   16183985Helt uenig
   23568Ved ikke
   0 69Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V198 UDSAGN FORDYBE SIG OMRÅD
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN FORDYBE SIG OMRÅD
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. i. Mine børn bør satse på et arbejde, hvor de kan blive ved med at fordybe sig i et bestemt område
  • %MD%AntalKodeKategori
   671541Helt enig
   12143092Delvis enig
   26306523Hverken enig eller uenig
   17204294Delvis uenig
   23265685Helt uenig
   23558Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V199 UDSAGN LØSE STORE PROBLE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • UDSAGN LØSE STORE PROBLE
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Spm. 35: Nu vil jeg bede Dem tage stilling til en række udsagn om Deres barns/børns uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. j. Mine børn bør satse på en uddannelse og et arbejde, hvor de kan være med til at løse nogle af de store problemer, som verden står overfor
  • %MD%AntalKodeKategori
   561201Helt enig
   14163572Delvis enig
   32377923Hverken enig eller uenig
   14173584Delvis uenig
   20234935Helt uenig
   22478Ved ikke
   0 59Uoplyst
   13 33510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 86
 • V200 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN
  Interviewerinstruktion: (Børn på efterskole regnes som hjemmeboende, og spm. 37 (V203) besvares ud fra dengang, de boede hjemme. Delebørn er hjemmeboende, hvis de bor halvdelen af tiden eller mere hos IP). Variablen er kodet i intervallet 0-5. 10 (irrelevant - 335 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V201 ANTAL IKKE-HJEMMEB. BØRN
  Interviewerinstruktion: (Børn på efterskole regnes som hjemmeboende, og spm. 37 (V203) besvares ud fra dengang, de boede hjemme. Delebørn er hjemmeboende, hvis de bor halvdelen af tiden eller mere hos IP). Variablen er kodet i intervallet 0-6. 10 (irrelevant - 335 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.

 • V202 FILTER 1
 • V203 FAMILIE PÅ BIBLIOTEK
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) a. Familien tager sammen på biblioteket
  • %MD%AntalKodeKategori
   23511Mindst en gang om ugen
   15243872Mindst en gang om måneden
   12193043Mindst en gang om året
   33538384Sjældent eller aldrig
   0008Ved ikke
   0 29Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V204 FAMILIE I SVØMMEHAL
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) b. Familien tager sammen i svømmehal
  • %MD%AntalKodeKategori
   35791Mindst en gang om ugen
   8132092Mindst en gang om måneden
   17284383Mindst en gang om året
   34548544Sjældent eller aldrig
   0 29Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V205 FAMILIE UD I NATUREN
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) c. Familien tager sammen ud i naturen
  • %MD%AntalKodeKategori
   13213341Mindst en gang om ugen
   28446952Mindst en gang om måneden
   15243863Mindst en gang om året
   6101624Sjældent eller aldrig
   0 59Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V206 FAMILIE I BIOGRAF
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) d. Familien går sammen i biografen
  • %MD%AntalKodeKategori
   0061Mindst en gang om ugen
   9142162Mindst en gang om måneden
   29477353Mindst en gang om året
   25396224Sjældent eller aldrig
   0 39Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V207 FAMILIE I TEATER
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) e. Familien tager sammen i teatret
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Mindst en gang om ugen
   23442Mindst en gang om måneden
   23365673Mindst en gang om året
   39619684Sjældent eller aldrig
   0 39Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V208 FAMILIE BESØG VENNER/FAM
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) f. Familien er sammen på besøg hos venner og familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   14233631Mindst en gang om ugen
   406310012Mindst en gang om måneden
   8132003Mindst en gang om året
   11134Sjældent eller aldrig
   0018Ved ikke
   0 49Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V209 FAMILIE MADLAVNING
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) g. Familien er sammen om praktisk arbejde som madlavning, rengøring eller indkøb
  • %MD%AntalKodeKategori
   436910901Mindst en gang om ugen
   11182852Mindst en gang om måneden
   23523Mindst en gang om året
   6101524Sjældent eller aldrig
   0 39Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V210 FAMILIE LEKTIER/SKOLE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) h. Familien snakker sammen om lektier og skole
  • %MD%AntalKodeKategori
   568813951Mindst en gang om ugen
   24622Mindst en gang om måneden
   0073Mindst en gang om året
   571134Sjældent eller aldrig
   0018Ved ikke
   0 49Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V211 FAMILIE SPISE AFTENSMAD
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) i. Familien spiser aftensmad sammen
  • %MD%AntalKodeKategori
   629815431Mindst en gang om ugen
   11232Mindst en gang om måneden
   0053Mindst en gang om året
   0184Sjældent eller aldrig
   0 39Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V212 FAMILIE SPOTRSAKTIVITETE
  • Nu vil jeg gerne stille D
  • IP ANTAL BØRN FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V87 && V202
   • Filtrerende variable: V87 V202
  • Spm. 37: Hvor ofte er familien - herunder det/de hjemmeboende børn - fælles om følgende aktiviteter? Interviewerinstruktion: (Spørgsmålet vedrører alle børn i husstanden. Det er ikke nødvendigt, at alle voksne og børn deltager i aktiviteten) j. Familien deltager i sportsaktiviteter sammen
  • %MD%AntalKodeKategori
   18284471Mindst en gang om ugen
   10172632Mindst en gang om måneden
   581303Mindst en gang om året
   30477404Sjældent eller aldrig
   0 29Uoplyst
   37 92510Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 63
 • V213 TRANPORTTID TIL BØRN
  Interviewerinstruktion: (Det er transporttiden med det oftest anvendte transportmiddel til det barn, der hyppigst er kontakt med).
 • V214 TELEFONSAMTALER BØRN
  Interviewerinstruktion: (Det barn der tales hyppigst med)
 • V215 HVORNÅR SÅ BØRN SIDST
  Interviewerinstruktion: (Her gælder spørgsmålet alle børnene som helhed. Hvis IP fx ser to forskellige børn indenfor 8 dage, så ser de børnene inden for den sidste uge).
 • V216 HJULPET RENGØR/VASK/INDK
  (Et kryds i hver linie)
 • V217 HJULPET BOLIG/HAVE
  (Et kryds i hver linie)
 • V218 HJULPET PASSE BØRNEBØRN
  (Et kryds i hver linie)
 • V219 GIVET BØRN ØKONOM. STØTT
  Interviewerinstruktion: (Almindelige gaver er fødselsdags- og julegaver o.l.).
 • V220 HVOR MEGET GIVET BØRN
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er ydet støtte til flere børn - da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V221 FÅET ØKONOM. STØTTE FRA
 • V222 HVOR MEGET FÅET FRA BØRN
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er modtaget støtte fra flere børn - da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V223 LEVER IP'S FORÆLDRE
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • Spm. 46: Hvordan var det nu. Lever nogen af Deres forældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35358761Har begge forældre, gå til spm. 51 (V232)
   33338372Faderen død
   21215243Begge døde
   11112704Moderen død gå til spm. 49 (V228)
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V224 HVOR GAMMEL BLEV FAR
  Interviewerinstruktion: (Hvis alderen ikke kendes, så bed IP om at give et skøn). Variablen er kodet i intervallet 27-94. 888 (ved ikke - 3 tilfælde) 999 (uoplyst - 6 tilfælde) 1000 (irrelevant - 1146 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V225 ÅRSAG FAR DØDE 1
 • V226 ÅRSAG FAR DØDE 2
  Variablen indeholder en liste over dødsårsager.
 • V227 FILTER 2
 • V228 HVOR GAMMEL BLEV MOR
  Interviewerinstruktion: (Hvis alderen ikke kendes, så bed IP om at give et skøn). Variablen er kodet i intervallet 24-92. 888 (ved ikke - 1 tilfælde) 999 (uoplyst - 2 tilfælde) 1000 (irrelevant - 1713 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V229 ÅRSAG MOR DØDE 1
 • V230 ÅRSAG MOR DØDE 2
  Variablen indeholder en liste over dødsårsager.
 • V231 FILTER 3
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • Spm. 50: Hvad var årsagen til at Deres mor døde? Skriv årsagen:
  • %MD%AntalKodeKategori
   21665241Hvis begge døde (kode 3 i spm. 46 (V223)) gå til spm. 59 (V244)
   11342702Ellers gå til spm. 51 (V232)
   68 171310Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 32
 • V232 TRANSPORTTID TIL FORÆLDR
  Interviewerinstruktion: (Det er transporttiden med det oftest anvendte transportmiddel - hvis forældrene ikke bor sammen da til den der er hyppigst kontakt med).
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • TRANSPORTTID TIL FORÆLDR
  • Variablen er filtreret af: V231
   • Filtrerende variable: V231
  • Spm. 51: Hvor lang tid tager det normalt for Dem at komme til Deres forældre/far/mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2532627110 minutter eller mindre
   2430598211-30 minutter
   1114270331-60 minutter
   141834941-3 timer
   4510454-6 timer
   112267-24 timer
   0027Mere end 1 døgn
   0058Ved ikke
   0 69Uoplyst
   21 52410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 79
 • V233 TELEFONSAMTALER FORÆLDRE
  Interviewerinstruktion: Den der er hyppigst kontakt med).
 • V234 HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • HVORNÅR SÅ FORÆLDRE SIDS
  • Variablen er filtreret af: V231
   • Filtrerende variable: V231
  • Spm. 53: Hvornår så De sidst Deres forældre/far/mor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28356971Inden for de sidste par dage
   23295702Inden for den sidste uge
   21265183Inden for den sidste måned
   571294Inden for det sidste halve år, gå til spm. 55 (V240)
   111656-12 måneder siden, gå til spm. 55 (V240)
   22496Ikke i de sidste 12 måneder, gå til spm. 55 (V240)
   0 49Uoplyst
   21 52410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 79
 • V235 HJULPET RENGØR/VASK/INDK
 • V236 HJULPET BOLIG/HAVE
 • V237 HJULPET PENGESAGER
 • V238 HJULPET TRANSPORT BEHAND
 • V239 HJULPET UDENDØRS/BESØG
 • V240 YDET FORÆLDRE ØKONOMISK
 • V241 BELØBS STØRRELSE YDET
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er ydet støtte til begge forældre da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V242 FÅET FORÆLDRE ØKONOMISK
 • V243 BELØBS STØRRELSE FÅET
  Interviewerinstruktion: (Hvis der er ydet støtte fra begge forældre da det tilfælde hvor støtten var størst).
 • V244 FAR SYGDOM NU
 • V245 FAR SYGDOM TIDLIGERE
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • Spm. 59: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) b. Nej, ingen sygdom tidligere
  • %MD%AntalKodeKategori
   33338351Nævnt
   646416132Ikke nævnt
   22598Ved ikke
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V246 FAR DØD
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • Spm. 59: Lider eller led Deres (biologiske) far af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) c. Far død
  • %MD%AntalKodeKategori
   545413611Nævnt
   464611462Ikke nævnt
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V247 FAR HAR SUKKERSYGE/DIABE
 • V248 FAR HAR NERVØSE LIDELSER
 • V249 FAR HAR EPILEPSI
 • V250 FAR HAR HOVEDPINE/MIGRÆN
 • V251 FAR HAR LAMMELSE I DEL
 • V252 FAR HAR FOR HØJT BLODTRY
 • V253 FAR HAR BLODPROP HJERTE
 • V254 FAR HAR BLODPROP HJERNE
 • V255 FAR HAR BRONKITIS KRONIS
 • V256 FAR HAR ASTMA
 • V257 FAR HAR ALLERGI
 • V258 FAR HAR EKSEM
 • V259 FAR HAR MAVESÅR
 • V260 FAR HAR GALDESTEN
 • V261 FAR HAR NYRESTEN
 • V262 FAR HAR UNDERLIVSSYGDOM
 • V263 FAR HAR MENSTRUATIONSBES
 • V264 FAR HAR PSORIASIS
 • V265 FAR HAR RYGSYGDOM
 • V266 FAR HAR KRÆFT
 • V267 FAR HAR TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper. Blank=Irrelevant (2471 tilfælde)
 • V268 FAR HAR AMPUTERET ARM/BE
 • V269 FAR HAR FJERNET ORGAN
 • V270 FAR HAR HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer. Blank=Irrelevant (2484 tilfælde)
 • V271 FAR HAFT SUKKERSYGE/DIAB
 • V272 FAR HAFT NERVØSE LIDELSE
 • V273 FAR HAFT EPILEPSI
 • V274 FAR HAFT HOVEDPINE/MIGRÆ
 • V275 FAR HAFT LAMMELSE I DEL
 • V276 FAR HAFT FOR HØJT BLODTR
 • V277 FAR HAFT BLODPROP HJERTE
 • V278 FAR HAFT BLODPROP HJERNE
 • V279 FAR HAFT BRONKITIS KRONI
 • V280 FAR HAFT ASTMA
 • V281 FAR HAFT ALLERGI
 • V282 FAR HAFT EKSEM
 • V283 FAR HAFT MAVESÅR
 • V284 FAR HAFT GALDESTEN
 • V285 FAR HAFT NYRESTEN
 • V286 FAR HAFT UNDERLIVSSYGDOM
 • V287 FAR HAFT MENSTRUATIONSBE
 • V288 FAR HAFT PSORIASIS
 • V289 FAR HAFT RYGSYGDOM
 • V290 FAR HAFT KRÆFT
 • V291 FAR HAFT TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper.
 • V292 FAR HAFT AMPUTERET ARM/B
 • V293 FAR HAFT FJERNET ORGAN
 • V294 FAR HAFT HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer. Blank=Irrelevant (2505 tilfælde)
 • V295 MOR SYGDOM NU
 • V296 MOR SYGDOM TIDLIGERE
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • Spm. 60: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) b. Nej, ingen sygdom tidligere
  • %MD%AntalKodeKategori
   434310841Nævnt
   565614052Ikke nævnt
   11188Ved ikke
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V297 MOR DØD
  • Spørgsmål om IP's forældr
  • Spm. 60: Lider eller led Deres (biologiske) mor af en af de sygdomme, på kortet som jeg nu viser Dem? (Vis kort 1) c. Mor død
  • %MD%AntalKodeKategori
   32327941Nævnt
   686817132Ikke nævnt
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V298 MOR HAR SUKKERSYGE/DIABE
 • V299 MOR HAR NERVØSE LIDELSER
 • V300 MOR HAR EPILEPSI
 • V301 MOR HAR HOVEDPINE/MIGRÆN
 • V302 MOR HAR LAMMELSE I DEL
 • V303 MOR HAR FOR HØJT BLODTRY
 • V304 MOR HAR BLODPROP HJERTE
 • V305 MOR HAR BLODPROP HJERNE
 • V306 MOR HAR BRONKITIS KRONIS
 • V307 MOR HAR ASTMA
 • V308 MOR HAR ALLERGI
 • V309 MOR HAR EKSEM
 • V310 MOR HAR MAVESÅR
 • V311 MOR HAR GALDESTEN
 • V312 MOR HAR NYRESTEN
 • V313 MOR HAR UNDERLIVSSYGDOM
 • V314 MOR HAR MENSTRUATIONSBES
 • V315 MOR HAR PSORIASIS
 • V316 MOR HAR RYGSYGDOM
 • V317 MOR HAR KRÆFT
 • V318 MOR HAR TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper.
 • V319 MOR HAR AMPUTERET ARM/BE
 • V320 MOR HAR FJERNET ORGAN
 • V321 MOR HAR HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer. Blank=Irrelevant (2330 tilfælde)
 • V322 MOR HAFT SUKKERSYGE/DIAB
 • V323 MOR HAFT NERVØSE LIDELSE
 • V324 MOR HAFT EPILEPSI
 • V325 MOR HAFT HOVEDPINE/MIGRÆ
 • V326 MOR HAFT LAMMELSE I DEL
 • V327 MOR HAFT FOR HØJT BLODTR
 • V328 MOR HAFT BLODPROP HJERTE
 • V329 MOR HAFT BLODPROP HJERNE
 • V330 MOR HAFT BRONKITIS KRONI
 • V331 MOR HAFT ASTMA
 • V332 MOR HAFT ALLERGI
 • V333 MOR HAFT EKSEM
 • V334 MOR HAFT MAVESÅR
 • V335 MOR HAFT GALDESTEN
 • V336 MOR HAFT NYRESTEN
 • V337 MOR HAFT UNDERLIVSSYGDOM
 • V338 MOR HAFT MENSTRUATIONSBE
 • V339 MOR HAFT PSORIASIS
 • V340 MOR HAFT RYGSYGDOM
 • V341 MOR HAFT KRÆFT
 • V342 MOR HAFT TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper. Blank=Irrelevant (2065 tilfælde)
 • V343 MOR HAFT AMPUTERET ARM/B
 • V344 MOR HAFT FJERNET ORGAN
 • V345 MOR HAFT HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer. Blank=Irrelevant (2487 tilfælde)
 • V346 SELV CENTRAL ERHVERVSLIV
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? a. Ja, i erhvervslivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   14143581Nævnt
   868621482Ikke nævnt
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V347 SELV CENTRAL OFF. ADMIN.
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? b. Ja, i offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   771731Nævnt
   939323332Ikke nævnt
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V348 SELV CENTRAL POLITIK
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? c. Ja, i det politiske liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   551181Nævnt
   959523882Ikke nævnt
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V349 SELV CENTRAL NEJ
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 61: Vil De sige, at De selv eller Deres ægtefælle/ partner har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? d. Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   787819461Nævnt
   22225602Ikke nævnt
   0 19Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V350 VENNER CENTRAL ERHVERVHS
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? a. Ja, i erhvervslivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26266491Nævnt
   747418562Ikke nævnt
   0 29Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V351 VENNER CENTRAL OFF. ADMI
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? b. Ja, i offentlig administration
  • %MD%AntalKodeKategori
   16164061Nævnt
   848420992Ikke nævnt
   0 29Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V352 VENNER CENTRAL POLITIK
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? c. Ja, i det politiske liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   19194681Nævnt
   818120372Ikke nævnt
   0 29Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V353 VENNER CENTRAL NEJ
  (Gerne flere kryds)
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 62: Vil De sige, at nogen i Deres omgangskreds blandt Deres venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor De bor? d. Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   616115271Nævnt
   39399782Ikke nævnt
   0 29Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V354 KONTAKT SKAFFE BØRN JOB
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V87)), sæt kryds i 3 uden at spørge). a. At skaffe børnene et job (et fritidsjob eller et rigtigt job)
  • %MD%AntalKodeKategori
   525213091Ja
   34348552Nej
   13133353Har ikke børn
   0038Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V355 KONTAKT SKAFFE BØRN LÆRE
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V87)), sæt kryds i 3 uden at spørge). b. At skaffe en læreplads til Deres barn/børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   434310701Ja
   444410932Nej
   13133353Har ikke børn
   0038Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V356 KONTAKT SKAFFE BØRN BOLI
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V87)), sæt kryds i 3 uden at spørge). c. At skaffe en bolig til Deres barn/børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   30307561Ja
   565614082Nej
   13133353Har ikke børn
   0018Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V357 KONTAKT RÅDGIVE UDDANNEL
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V87)), sæt kryds i 3 uden at spørge). d. At rådgive Dem med Deres barn/børns valg af uddannelsessted
  • %MD%AntalKodeKategori
   454511321Ja
   414110322Nej
   13133353Har ikke børn
   0028Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V358 KONTAKT SKAFFE SELV JOB
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? e. At skaffe Dem selv eller Deres ægtefælle et job/evt. nyt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   464711551Ja
   535313202Nej
   0078Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 99
 • V359 KONTAKT HJÆLPE SAGSBEHAN
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 63: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe Dem i de følgende situationer? f. At hjælpe Dem med sagsbehandlingen overfor en offentlig myndighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   535313181Ja
   464711632Nej
   0008Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 99
 • V360 KONTAKT HJÆLPE BØRN UDLA
  Interviewerinstruktion: (Hvis ingen børn (spm. 32 (V87)), sæt kryds i 3 uden at spørge).
  • IP's kontakter og forbind
  • Spm. 64: Vil De sige, at De selv har kontakter eller forbindelser i udlandet, der ville kunne hjælpe Dem, hvis Deres børn ønskede at uddanne sig eller arbejde i et andet land?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34348471Ja
   515212902Nej
   13133353Har ikke børn
   11298Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V361 IP HOVEDBESKÆFTIGELSE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP er på orlov, langtidssyg o.l., så bed IP om at svare ud fra det job, de er fraværende fra. IP registreres som faglært hhv. ikke-faglært arbejder, også selv om IP er på månedsløn).
  • IP's erhverv Tekst 5: Nu
  • Spm. 65: Hvad er Deres hovedbeskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123121Ikke-faglært arbejder/specialarbejder
   10102432Faglært arbejder
   565714153Funktionær/tjenestemand
   9102384Selvstændig erhvervsdrivende
   11215Medhjælpende ægtefælle
   33806Arbejdsløs på dagpenge eller bistandshjælp, gå til spm. 68 (V366)
   551147Førtidspensionist, gå til spm. 68 (V366)
   00108Hjemmearbejdende (uden andet arbejde), gå til spm. 68 (V366)
   11319Under uddannelse, gå til spm. 68 (V366)
   113710Andet, gå til spm. 68 (V366)
   00188Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V362 IP HOVEDBESKÆF. ANDET 1
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser. Blank=Irrelevant (2470 tilfælde)
 • V363 IP HOVEDBESKÆF. ANDET 2
  Variablen indeholder en liste over beskæftigelser. Blank=Irrelevant (2501 tilfælde)
 • V364 ARBEJDSTID UGE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP ikke umiddelbart kan svare, så bed IP om et skøn). Variablen er kodet i intervallet 3-120. 888 (ved ikke - 4 tilfælde) 999 (uoplyst - 5 tilfælde) 1000 (irrelevant - 272 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V365 OFF./PRIVAT ANSAT
  • IP's erhverv Tekst 5: Nu
  • OFF./PRIVAT ANSAT
  • Variablen er filtreret af: V361
   • Filtrerende variable: V361
  • Spm. 67: Er De beskæftiget i den private eller den offentlige sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38429461I den offentlige sektor (inkl. selvejende institutioner fx inden for undervisning, børne- og ældreomsorg)
   495612402I det private erhvervsliv
   11183I en interesseorganisation eller bevægelse (fx fagbevægelsen)
   0094I et andelsselskab (typisk inden for landbrug)
   11165I et koncessioneret selskab (Koncessionerede selskaber, er selskaber der har eneret til en bestemt virksomhed, typisk inden for trafik samt el- og televirksomhed)
   0028Ved ikke
   0 49Uoplyst
   11 27210Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 89
 • V366 HAFT UNDERORDNEDE
  Interviewerinstruktion: (Medhjælpende ægtefælle regnes ikke som underordnede).
  • IP's erhverv Tekst 5: Nu
  • Spm. 68: Har De/har De nogensinde haft en beskæftigelse, hvor De havde underordnede?
  • %MD%AntalKodeKategori
   555513831Ja
   454511242Nej, gå til spm. 70 (V368)
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V367 ANTAL UNDERORDNEDE
  Interviewerinstruktion: (Spm. gælder det største antal underordnede IP har haft).
 • V368 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED
  Interviewerinstruktion: (Spm. gælder det største antal underordnede IP har haft).
  • IP's erhverv Tekst 5: Nu
  • Spm. 70: Driver De/har De på noget tidspunkt drevet selvstændig virksomhed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   737318261Nej
   13133162Ja, men uden ansatte
   11112803Ja, med 1-9 ansatte
   22454Ja, med 10-19 ansatte
   11345Ja, med 20 eller flere ansatte
   0 69Uoplyst
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V369 ALDRIG HAFT ARBEJDE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP kun har haft arbejde i perioder, så registreres det sammenlagte antal år. Spørgsmålet omfatter ikke fritidsarbejde og ved siden af studier).
  • IP's erhverv Tekst 5: Nu
  • Spm. 71: Omtrent i hvor mange år har De haft erhvervsarbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Har aldrig haft erhvervsarbejde, gå til spm. 82 (V384)
   10010025002Ikke nævnt
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V370 ANTAL ÅR ERHVERVSARBEJDE
  Interviewerinstruktion: (Hvis IP kun har haft arbejde i perioder, så registreres det sammenlagte antal år. Spørgsmålet omfatter ikke fritidsarbejde og ved siden af studier). Variablen er kodet i intervallet 1-35. 88 (ved ikke - 2 tilfælde) 99 (uoplyst - 14 tilfælde) 100 (irrelevant - 7 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V371 HAFT ARBEJDE VAREDE 6 MD
 • V372 ÅR/MD ARB. HUSKER IKKE
 • V373 MÅNED FØRSTE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 137 tilfælde) 99 (uoplyst - 28 tilfælde) 100 (irrelevant - 85 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V374 ÅR FØRSTE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1960-1998. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 1 tilfælde) 10000 (irrelevant - 85 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V375 STADIG I DETTE ARBEJDE
 • V376 MÅNED NUVÆRENDE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1-12. 88 (ved ikke - 20 tilfælde) 99 (uoplyst - 8 tilfælde) 100 (irrelevant - 573 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V377 ÅR NUVÆRNEDE ARBEJDE
  Variablen er kodet i intervallet 1970-2001. 8888 (ved ikke - 1 tilfælde) 9999 (uoplyst - 9 tilfælde) 10000 (irrelevant - 573 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V378 ARBEJDSLØS 3 MÅNEDER
 • V379 ÅR SIDST ARBEJDSLØS
  Variablen er kodet i intervallet 1971-2001. 8888 (ved ikke - 18 tilfælde) 9999 (uoplyst - 9 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1622 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V380 FRAVÆRENDE PGA SYGDOM
 • V381 ÅR SIDST SYGEFRAVÆR
  Variablen er kodet i intervallet 1970-2001. 8888 (ved ikke - 3 tilfælde) 9999 (uoplyst - 4 tilfælde) 10000 (irrelevant - 2049 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V382 FRAVÆRENDE PGA BARSELSOR
 • V383 ÅR SIDST BARSELSORLOV
  Variablen er kodet i intervallet 1972-2000. 9999 (uoplyst - 6 tilfælde) 10000 (irrelevant - 1774 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V384 IP SYGDOM NU
  • IP's helbred
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) a. Nej, ingen sygdom nu
  • %MD%AntalKodeKategori
   575714341Nævnt
   434310732Ikke nævnt
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V385 IP SYGDOM TIDLIGERE
  • IP's helbred
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) b. Nej, ingen sygdom tidligere
  • %MD%AntalKodeKategori
   696917291Nævnt
   31317782Ikke nævnt
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V386 IP HAR SUKKERSYGE/DIABE
  • IP's helbred
  • IP HAR SUKKERSYGE/DIABE
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: a. Sukkersyge/diabetes
  • %MD%AntalKodeKategori
   13371Nævnt
   419710362Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V387 IP HAR NERVØSE LIDELSER
  • IP's helbred
  • IP HAR NERVØSE LIDELSER
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: b. Nervøse lidelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   37741Nævnt
   40939992Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V388 IP HAR EPILEPSI
  • IP's helbred
  • IP HAR EPILEPSI
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: c. Epilepsi
  • %MD%AntalKodeKategori
   12201Nævnt
   429810532Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V389 IP HAR HOVEDPINE/MIGRÆN
  • IP's helbred
  • IP HAR HOVEDPINE/MIGRÆN
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: d. Stærk hovedpine/migræne
  • %MD%AntalKodeKategori
   9212271Nævnt
   34798462Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V390 IP HAR LAMMELSE I DEL
  • IP's helbred
  • IP HAR LAMMELSE I DEL
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: e. Lammelse i nogen del af kroppen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11151Nævnt
   429910582Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V391 IP HAR FOR HØJT BLODTRY
  • IP's helbred
  • IP HAR FOR HØJT BLODTRY
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: f. Forhøjet blodtryk
  • %MD%AntalKodeKategori
   6141541Nævnt
   37869192Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V392 IP HAR BLODPROP HJERTE
  • IP's helbred
  • IP HAR BLODPROP HJERTE
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: g. Blodprop i hjerte eller hjertekrampe
  • %MD%AntalKodeKategori
   01121Nævnt
   429910612Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V393 IP HAR BLODPROP HJERNE
  • IP's helbred
  • IP HAR BLODPROP HJERNE
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: h. Hjerneblødning/blodprop i hjernen
  • %MD%AntalKodeKategori
   0011Nævnt
   4310010722Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V394 IP HAR BRONKITIS KRONIS
  • IP's helbred
  • IP HAR BRONKITIS KRONIS
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: i. Kronisk bronkitis
  • %MD%AntalKodeKategori
   24461Nævnt
   419610272Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V395 IP HAR ASTMA
  • IP's helbred
  • IP HAR ASTMA
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: j. Astma
  • %MD%AntalKodeKategori
   4101061Nævnt
   39909672Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V396 IP HAR ALLERGI
  • IP's helbred
  • IP HAR ALLERGI
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: k. Allergi
  • %MD%AntalKodeKategori
   12283021Nævnt
   31727712Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V397 IP HAR EKSEM
  • IP's helbred
  • IP HAR EKSEM
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: l. Eksem
  • %MD%AntalKodeKategori
   4101111Nævnt
   38909622Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V398 IP HAR MAVESÅR
  • IP's helbred
  • IP HAR MAVESÅR
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: m. Mavesår
  • %MD%AntalKodeKategori
   12251Nævnt
   429810482Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V399 IP HAR GALDESTEN
  • IP's helbred
  • IP HAR GALDESTEN
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: n. Galdesten
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Nævnt
   4310010682Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V400 IP HAR NYRESTEN
  • IP's helbred
  • IP HAR NYRESTEN
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: o. Nyresten
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Nævnt
   4310010682Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V401 IP HAR UNDERLIVSSYGDOM
  • IP's helbred
  • IP HAR UNDERLIVSSYGDOM
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: p. Underlivssygdom
  • %MD%AntalKodeKategori
   12221Nævnt
   429810512Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V402 IP HAR MENSTRUATIONSBES
  • IP's helbred
  • IP HAR MENSTRUATIONSBES
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: q. Menstruationsbesvær
  • %MD%AntalKodeKategori
   491001Nævnt
   39919732Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V403 IP HAR PSORIASIS
  • IP's helbred
  • IP HAR PSORIASIS
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: r. Psoriasis
  • %MD%AntalKodeKategori
   36661Nævnt
   409410072Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V404 IP HAR RYGSYGDOM
  • IP's helbred
  • IP HAR RYGSYGDOM
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: s. Rygsygdom
  • %MD%AntalKodeKategori
   11272851Nævnt
   31737882Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V405 IP HAR KRÆFT
  • IP's helbred
  • IP HAR KRÆFT
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: t. Kræft
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141Nævnt
   429910592Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V406 IP HAR TYPE KRÆFT
  Variablen indeholder en liste over kræfttyper. Blank=Irrelevant (2493 - tilfælde)
 • V407 IP HAR AMPUTERET ARM/BE
  • IP's helbred
  • IP HAR AMPUTERET ARM/BE
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: u. Fået amputeret ben eller arme
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Nævnt
   4310010732Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 100
 • V408 IP HAR FJERNET ORGAN
  • IP's helbred
  • IP HAR FJERNET ORGAN
  • Variablen er filtreret af: V384
   • Filtrerende variable: V384
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har nu: v. Fået fjernet et organ (fx lunge, nyre, bryst, livmoder)
  • %MD%AntalKodeKategori
   4101061Nævnt
   39909672Ikke nævnt
   57 143410Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 43
 • V409 IP HAR HVILKET ORGAN
  Variablen indeholder en liste over organer. Blank=Irrelevant (2401 tilfælde)
 • V410 IP HAFT SUKKERSYGE/DIAB
  • IP's helbred
  • IP HAFT SUKKERSYGE/DIAB
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: a. Sukkersyge/diabetes
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Nævnt
   311007762Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V411 IP HAFT NERVØSE LIDELSE
  • IP's helbred
  • IP HAFT NERVØSE LIDELSE
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: b. Nervøse lidelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   28591Nævnt
   29927192Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V412 IP HAFT EPILEPSI
  • IP's helbred
  • IP HAFT EPILEPSI
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: c. Epilepsi
  • %MD%AntalKodeKategori
   12141Nævnt
   30987642Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V413 IP HAFT HOVEDPINE/MIGRÆ
  • IP's helbred
  • IP HAFT HOVEDPINE/MIGRÆ
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: d. Stærk hovedpine/migræne
  • %MD%AntalKodeKategori
   5161221Nævnt
   26846562Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V414 IP HAFT LAMMELSE I DEL
  • IP's helbred
  • IP HAFT LAMMELSE I DEL
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: e. Lammelse i nogen del af kroppen
  • %MD%AntalKodeKategori
   12171Nævnt
   30987612Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V415 IP HAFT FOR HØJT BLODTR
  • IP's helbred
  • IP HAFT FOR HØJT BLODTR
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: f. Forhøjet blodtryk
  • %MD%AntalKodeKategori
   38661Nævnt
   28927122Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V416 IP HAFT BLODPROP HJERTE
  • IP's helbred
  • IP HAFT BLODPROP HJERTE
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: g. Blodprop i hjerte eller hjertekrampe
  • %MD%AntalKodeKategori
   13251Nævnt
   30977532Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V417 IP HAFT BLODPROP HJERNE
  • IP's helbred
  • IP HAFT BLODPROP HJERNE
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: h. Hjerneblødning/blodprop i hjernen
  • %MD%AntalKodeKategori
   12151Nævnt
   30987632Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V418 IP HAFT BRONKITIS KRONI
  • IP's helbred
  • IP HAFT BRONKITIS KRONI
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: i. Kronisk bronkitis
  • %MD%AntalKodeKategori
   12161Nævnt
   30987622Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V419 IP HAFT ASTMA
  • IP's helbred
  • IP HAFT ASTMA
  • Variablen er filtreret af: V385
   • Filtrerende variable: V385
  • Spm. 82: Lider eller har De lidt af nogle af de følgende sygdomme, der er på kortet, som jeg viser Dem? (Vis kort 1) Har haft: j. Astma
  • %MD%AntalKodeKategori
   26481Nævnt
   29947302Ikke nævnt
   69 172910Irrelevant
   1001002507
   Svarprocent: 31
 • V420 IP HAFT ALLERGI