Revision: 399

Observa Political Index Polls 1971: June

Reference No.:904

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 7105 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1239
    Invalid_cases 0
    Minimum 904
    Maximum 904
    Mean 904
    Median 904
    Standard deviation 0

 • V2 7105 DDA SEKVENSNUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1239
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 1239
    Mean 620
    Median 620
    Standard deviation 358

 • V3 7105 DDA NR PRØVEVALG
  Denne variabel indeholder en markering af den måned, hvor prøvevalget fandt sted. Der er kodet 05 for juni.
  • St: Prøvevalgsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1239
    Invalid_cases 0
    Minimum 5
    Maximum 5
    Mean 5
    Median 5
    Standard deviation 0

 • V4 7105 MEDLEMSNUMMER
  Denne variabel indeholder et firecifret nummer for medlemmerne af Observa's prøvevalgspanel.
  • St: Medlemsnummer
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1239
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 7272
    Mean 1993
    Median 907
    Standard deviation 1963

 • V5 7105 TV I HUSSTANDEN
  • St. 1: Har De TV i husstanden:
  • %MD%NumberCodeCategory
   818610021Ja, TV i husstanden
   14141692Nej, ikke TV i husstanden
   5 689Unknown
   1001001239
   Response Rate: 95
 • V6 7105 SER TV
  • St. 2: Hvor ofte ser De TV:
  • %MD%NumberCodeCategory
   50536231Ser TV hver dag eller næsten hver dag
   18192222Ser TV ca. 3-4 dage om ugen
   11111333Ser TV ca. et par dage om ugen
   44474Ser TV ca. een gang om ugen
   33375Ser TV ca. 2-3 gange om måneden
   33376Ser TV ca. een gang om måneden
   22217Ser TV sjældnere end een gang om måneden
   22218Ser faktisk aldrig TV
   233088Fejlkode
   5 6899Unknown
   1001001239
   Response Rate: 95
 • V7 7105 I ERHVERV
  Variablens indhold er gættet ud fra senere dokumentation.
  • st. 3: Beskæftigelse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   10891241Ja, erhvervsmæssigt beskæftiget
   111152Nej, ikke erhvervsmæssigt beskæftiget
   89 11009Unknown
   1001001239
   Response Rate: 11
 • V8 7105 GEOGRAFISK OMRÅDE
  • St. 4: I hvilken kommune bor De?
  • %MD%NumberCodeCategory
   27283401Hovedstadsområdet
   17172062Øerne, by
   14141683Øerne, land
   23232864Jylland, by
   19192355Jylland, land
   0 49Unknown
   1001001239
   Response Rate: 100
 • V9 7105 KØN
  • St. 5: Køn?
  • %MD%NumberCodeCategory
   52526411Mand
   48485942Kvinde
   0 49Unknown
   1001001239
   Response Rate: 100
 • V10 7105 CIVILSTAND
  • St. 6: Ægteskabelig stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   991081Ugift
   828210122Gift
   66803Enke/enkemand
   33314Separeret/fraskilt
   0018Fejlkode
   1 79Unknown
   1001001239
   Response Rate: 99
 • V11 7105 ALDER
  • St. 7: Alder
  • %MD%NumberCodeCategory
   8893121 - 24 år
   99115225 - 29 år
   1919230330 - 39 år
   2222270440 - 49 år
   2020243550 - 59 år
   1414169660 - 69 år
   99112770 år og derover
   0018Fejlkode
   0 69Unknown
   1001001239
   Response Rate: 100
 • V12 7105 STILLING I FAMILIEN
  • St. 8: Stilling i familien?
  • %MD%NumberCodeCategory
   46465661Husfader
   47485862Husmoder
   44553Hjemmeboende søn eller datter
   0044Slægtning
   0045Husassistent, medhjælper
   1186Logerende
   0018Fejlkode
   1 159Unknown
   1001001239
   Response Rate: 99
 • V13 7105 STILLINGSGRUPPE
  • St. 9: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   77811Selvstændig landbruger (herunder selvstændig gartner og fisker)
   55602Selvstændig forretningsdrivende (her- under også direktør, håndværksmester)
   77873Hustru til selvstændig landbruger eller forretningsdrivende, som er medhjælpende i virksomheden
   22222754Funktionær/tjenestemand
   21212555Faglært håndværker og arbejder, tillært og ufaglært arbejder
   1196Husbestyrerinde, husassistent
   22247Studerende uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   21212628Husmoder uden erhvervsmæssig beskæftigelse
   14141779Rentemodtager, folkepensionist, pensionist
   00288Fejlkode
   1 799Unknown
   1001001239
   Response Rate: 99
 • V14 7105 MEDLEM FAGLIG ORG.
  • Faglig organisation
  • St. 11: Er De medlem af en faglig organisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   40414901Ja
   56596942Nej
   4 559Unknown
   1001001239
   Response Rate: 96
 • V15 7105 HVILKEN FAGLIG ORG.
  Kode 6 er gættet ud fra senere dokumentation.
  • Faglig organisation
  • St. 12: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   616781Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund (DASF)
   39422Dansk Smede & Maskinarbejder-Forbund (DSMF)
   1293Kvindeligt Arbejderforbund
   411534Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
   410485Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer (FTF)
   0166Dansk Kommunal Arbejderforbund
   10241187Øvrige organisationer under LO
   12108(Alle former for) Arbejdsgivere
   10251229Øvrige organisationer ikke tilsluttet LO
   61 75399Unknown
   1001001239
   Response Rate: 39
 • V16 7105 SKOLEUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 13: Skolegang:
  • %MD%NumberCodeCategory
   74769201Folkeskole (afgang 7. klasse)
   21212542Mellemskole/realskole (afgang 8., 9., 10. klasse)
   33413Gymnasium/HF
   0038Fejlkode
   2 219Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V17 7105 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Skolegang og uddannelse
  • St. 14: Senere uddannelse:
  • %MD%NumberCodeCategory
   28283421Faglig eller teknisk skole (herunder landbrugsskole)
   88952Højskole
   55603Universitet eller anden højere læreanstalt
   57597044Ingen
   0018Fejlkode
   3 379Unknown
   1001001239
   Response Rate: 97
 • V18 7105 BOLIGFORM
  • Boligform
  • St. 15: Bor De i:
  • %MD%NumberCodeCategory
   54566731En-familieshus (herunder landbrugsejendom)
   881022To-familieshus
   34354253Tre-familieshus og etageejendom i øvrigt
   1174Klublejlighed
   3 329Unknown
   1001001239
   Response Rate: 97
 • V19 7105 ANTAL VÆRELSER
  • Boligform
  • St. 16: Antal værelser:
  • %MD%NumberCodeCategory
   222011 værelse
   181822122 værelser
   323239233 værelser
   464857444 værelser eller flere
   0018Fejlkode
   3 319Unknown
   1001001239
   Response Rate: 97
 • V20 7105 FØDSELSÅR
  Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne 00-67 er 1900-1967, 94-99 er 1894-1899.
  • Boligform
  • St. 17: I hvilket år er De født?
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 1234
    Invalid_cases 5
    Minimum 0
    Maximum 99
    Mean 32
    Median 26
    Standard deviation 26

  Unknown/irrelevant/not participating - is 999.

 • V21 7105 VIL STEMME 19/6 71
  • Prøvevalg den 19. juni 19
  • Spm. A: Vil De stemme såfremt der afholdes valg lørdag den 19. juni?
  • %MD%NumberCodeCategory
   979712061Ja
   33332Nej
   0009Uoplyst
   1001001239
   Response Rate: 100
 • V22 7105 PRØVEVALG 19/6 71
  • Prøvevalg den 19. juni 19
  • Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   42425241A: Socialdemokratiet
   13131552B: Radikale Venstre
   15151813C: Konservative Folkeparti
   11104E: Danmarks Retsforbund
   66795F: Socialistisk Folkeparti
   1177K: Danmarks Kommunistiske Parti
   222612Q: Kristeligt Folkeparti
   00314S: Slesvigsk Parti
   11715U: De Uafhængige
   171720816D: Venstre
   00617Y: Venstresocialisterne
   00450Jeg er ikke fyldt 21 år den nævnte dag
   111051Jeg interesserer mig ikke for valget
   221952Andre årsager forhindrer min stemmeafgivning (sygdom, bortrejse og lignende)
   00099Uoplyst
   1001001239
   Response Rate: 100
 • V23 7105 REGERINGENS VIRKE
  Afkryds venligst kun et sted.
  • Regeringens og opposition
  • Spm. 1: Hvorledes bedømmer De regeringens virke?
  • %MD%NumberCodeCategory
   44441Meget godt
   14151792Godt
   29293583Nogenlunde godt
   24253024Ikke særlig godt
   15151815Dårligt
   12121436Meget dårligt
   22227Ved ikke/kan ikke besvare spørgsmålet
   1 109Unknown
   1001001239
   Response Rate: 99
 • V24 7105 OPPOSITIONENS VIRKE
  Afkryds venligst kun et sted.
  • Regeringens og opposition
  • Spm. 2: Hvorledes bedømmer De oppositionens virke?
  • %MD%NumberCodeCategory
   22261Meget godt
   13131552Godt
   34344183Nogenlunde godt
   29303604Ikke særlig godt
   11111365Dårligt
   66766Meget dårligt
   44457Ved ikke/kan ikke besvare spørgsmålet
   2 239Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V25 7105 REGERINGSDANNELSE
  • Regeringens og opposition
  • Spm. 3: Hvis Socialdemokratiet efter det kommende folketingsvalg skulle danne regering, hvilken regeringsdannelse vil De da foretrække?
  • %MD%NumberCodeCategory
   25273151Socialdemokratiet (A) alene (mindretalsregering)
   21232642Socialdemokratiet (A) + Radikale Venstre (B)
   12131463Socialdemokratiet (A) + Venstre (D)
   9101144Socialdemokratiet (A) + Konservative Folkeparti (C)
   19212395Socialdemokratiet (A) + Socialistisk Folkeparti (F)
   66706Anden kombination med Socialdemokratiet (A)
   0018Fejlkode
   7 909Unknown
   1001001239
   Response Rate: 93
 • V26 7105 POSTVÆSEN
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Postvæsen
  • %MD%NumberCodeCategory
   78799661Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   991102Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   44513Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   77904Ved ikke/kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   2 219Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V27 7105 TELEFON
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Telefon
  • %MD%NumberCodeCategory
   50516251Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   23242902Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   16172023Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   88984Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 249Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V28 7105 JERNBANE/RUTEBIL
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Jernbane/rutebil
  • %MD%NumberCodeCategory
   44455421Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   30313732Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   16172033Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   77884Ved ikke/kan ikke tage stilling
   0038Fejlkode
   2 309Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V29 7105 INDENRIGSFLY
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Indenrigsfly
  • %MD%NumberCodeCategory
   23242841Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   27283342Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   36374463Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   11111334Ved ikke/kan ikke tage stilling
   3 429Unknown
   1001001239
   Response Rate: 97
 • V30 7105 CHARTERFLY
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Charterflyvning til udenlandske feriemål
  • %MD%NumberCodeCategory
   881011Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   17182142Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   61627513Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   12121434Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 309Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V31 7105 INDENRIGS FÆRGERUTE
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Indenrigs sejl-/færgeruter
  • %MD%NumberCodeCategory
   26263171Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   32334022Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   30313743Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   991104Ved ikke/kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   3 359Unknown
   1001001239
   Response Rate: 97
 • V32 7105 BANKER/SPAREKASSER
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Banker/Sparekasser
  • %MD%NumberCodeCategory
   24253031Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   23242872Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   41415023Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   10101224Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 259Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V33 7105 MEDICINALINDUSTRI
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Medicinalindustri
  • %MD%NumberCodeCategory
   37384641Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   21212552Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   29303613Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   11111364Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 239Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V34 7105 FORSIKRING
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Forsikringsselskaber
  • %MD%NumberCodeCategory
   32323921Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   23232832Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   34344183Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   10101224Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 249Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V35 7105 RADIO/TV
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Radio/TV spredning
  • %MD%NumberCodeCategory
   40415001Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   31313782Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   18182253Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   10101214Ved ikke/kan ikke tage stilling
   1 159Unknown
   1001001239
   Response Rate: 99
 • V36 7105 TV2
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? TV 2
  • %MD%NumberCodeCategory
   28283431Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   23242902Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   33344123Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   13131594Ved ikke/kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   3 349Unknown
   1001001239
   Response Rate: 97
 • V37 7105 OLIE-GASUDVINDING
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Olie- gasudvinding
  • %MD%NumberCodeCategory
   48495991Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   23242892Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   17172063Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   10101234Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 229Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V38 7105 UDV. NATURIGDOMME
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Udvinding af andre naturrigdomme
  • %MD%NumberCodeCategory
   46475681Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   24253002Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   15161893Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   13131614Ved ikke/kan ikke tage stilling
   2 219Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98
 • V39 7105 GRØNLAND NATURRIGD.
  • Virksomheder
  • Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Udvinding af naturrigdomme på Grønland (mineraler m.v.)
  • %MD%NumberCodeCategory
   50516161Af det offentlige (stat og/eller kommune)
   23242882Som en kombination, dvs. virksomheden ejes både af stat/kommune og privat
   13131643Som erhvervsvirksomhed (privatejet virksomhed)
   12121484Ved ikke/kan ikke tage stilling
   0018Fejlkode
   2 229Unknown
   1001001239
   Response Rate: 98

Instrument

Main Sequence

 • Main Sequence
  • V3: St: Prøvevalgsnummer
  • V4: St: Medlemsnummer
  • V5: St. 1: Har De TV i husstanden:
  • V6: St. 2: Hvor ofte ser De TV:
  • V7: st. 3: Beskæftigelse?
  • V8: St. 4: I hvilken kommune bor De?
  • V9: St. 5: Køn?
  • V10: St. 6: Ægteskabelig stilling?
  • V11: St. 7: Alder
  • V12: St. 8: Stilling i familien?
  • V13: St. 9: Stillingsgrupper: Her beder vi Dem oplyse, om De er beskæftiget som selvstændig, funktionær eller arbejder, eller om De er uden for erhverv som pensionist, studerende eller hjemmegående husmoder.
  • V14: St. 11: Er De medlem af en faglig organisation?
  • V15: St. 12: Er De medlem af en faglig organisation? Hvis ja: Hvilken organisation er De tilsluttet?
  • V16: St. 13: Skolegang:
  • V17: St. 14: Senere uddannelse:
  • V18: St. 15: Bor De i:
  • V19: St. 16: Antal værelser:
  • V20: St. 17: I hvilket år er De født?
  • V21: Spm. A: Vil De stemme såfremt der afholdes valg lørdag den 19. juni?
  • V22: Spm. B: Hvis ja: På hvilket parti vil De stemme? Spm. C: Hvis nej: Hvad er grunden til, at De ikke vil stemme?
  • V23: Spm. 1: Hvorledes bedømmer De regeringens virke?
  • V24: Spm. 2: Hvorledes bedømmer De oppositionens virke?
  • V25: Spm. 3: Hvis Socialdemokratiet efter det kommende folketingsvalg skulle danne regering, hvilken regeringsdannelse vil De da foretrække?
  • V26: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Postvæsen
  • V27: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Telefon
  • V28: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Jernbane/rutebil
  • V29: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Indenrigsfly
  • V30: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Charterflyvning til udenlandske feriemål
  • V31: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Indenrigs sejl-/færgeruter
  • V32: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Banker/Sparekasser
  • V33: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Medicinalindustri
  • V34: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Forsikringsselskaber
  • V35: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Radio/TV spredning
  • V36: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? TV 2
  • V37: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Olie- gasudvinding
  • V38: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Udvinding af andre naturrigdomme
  • V39: Spm. 4: Hvilke af nedennævnte virksomheder bør efter Deres mening drives af det offentlige (= stat og/eller kommune), hvilke bør drives som en kombination af stat/ kommune og privat virksomhed (stat/kommune ejer delvis og kontrollerer virksomheden), og hvilke bør drives som ren erhvervsvirksomhed (= privatejet virksomhed)? Udvinding af naturrigdomme på Grønland (mineraler m.v.)

Sub Sequences

  Universe

  MainUniverse

  All Universes

  Concepts

  • Faglig organisation
   Faglig organisation
  • Skolegang og uddannelse
   Skolegang og uddannelse
  • Boligform
   Boligform
  • Prøvevalg den 19. juni 19
   Prøvevalg den 19. juni 1971 På dette skema, som vi venligst beder Dem udfylde lørdag den 19. juni 1971, skal De ved at sætte kryds i rubrikken markere, om De vil afgive Deres stemme, såfremt der blev afholdt folketingsvalg på den nævnte dag, og på hvilket parti De ville stemme.
  • Regeringens og opposition
   Regeringens og oppositionens virke
  • Virksomheder
   Virksomheder