English

 
DDA-830

Koldinghus Lens regnskaber 1635-36

Primærundersøger

Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding Stadsarkiv,

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen omfatter en registrering af udgifter for lensmandsembedet i Koldinghus Len indsamlet med henblik på revision

Nøgleord

Lensindtægt, Lensudgifter

Klassifikation

Universe

Geografisk afgrænsning

Regional, Oplysningerne er gjort maskinlæsbare direkte på basis af lensregnskabet.

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, DDA-0755: Koldinghus Lens regnskaber 1610-11.

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1635-05-01
Slut: 1636-04-30

Citation

Anemette S. Christensen, Birgitte Dedenroth-Schou, Koldinghus Lens regnskaber 1635-36, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-830, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-830

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-830

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

    Sekundærpublikationer

    • Dedenroth-Schou, Birgitte og Lund-Jensen, Erik, Edb-behandling af lensregnskaber, Odense, Dansk Data Arkiv, DDA-Nyt, nr. 30, 1984