English

 
DDA-830

Koldinghus Lens regnskaber 1635-36

Primærundersøger

Birgitte Dedenroth-Schou, Kolding Stadsarkiv,

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen omfatter en registrering af udgifter for lensmandsembedet i Koldinghus Len indsamlet med henblik på revision

Nøgleord

Lensindtægt, Lensudgifter

Klassifikation

Universe

Område, kommune, landsdel, etc., Lensregnskaber for Koldinghus Len, 1. maj 1635 til 30. april 1636.

Geografisk afgrænsning

Regional, Oplysningerne er gjort maskinlæsbare direkte på basis af lensregnskabet.

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet, Økonomiske transaktioner og sociale begivenheder, som har relevans for udgifter i Koldinghus Len.

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, DDA-0755: Koldinghus Lens regnskaber 1610-11.

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1635-05-01
Slut: 1636-04-30

Citation

Anemette S. Christensen, Birgitte Dedenroth-Schou, Koldinghus Lens regnskaber 1635-36, Dansk Data Arkiv, 1997. 1 datafil: DDA-830, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-830

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-830

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

DataCite XML mf.

Publikationer

Primærpublikationer

    Sekundærpublikationer

    • Dedenroth-Schou, Birgitte og Lund-Jensen, Erik, Edb-behandling af lensregnskaber, Odense, Dansk Data Arkiv, DDA-Nyt, nr. 30, 1984