English

 
DDA-781

De danske officerer ca. 1648-1864

Primærundersøger

Gunner Lind, Afdeling for Historie, Københavns Universitet

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Materialet er numerisk kodede biografier fra fødsel til død, væsentligst dækkende embedskarriere, samt navn, løbenr. og pointers til familiemedlemmer i materialet. Hovedgrundlaget er manuskript af J.C.W. og K. Hirsch på det Kgl. Bibliotek. Desuden er anvendt et antal trykte værker og noget arkivmateriale. Data omfatter p.t. følgende grupper: stikprøve for hele perioden; total dækning af alle til 1662; supplerende stikprøve af høje officerer; familiemedlemmer, som selv er uden for stikprøven, men som er henvist til fra denne

Nøgleord

Danske officerer

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Geografisk afgrænsning

National, Struktureret registreringsskema.

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Totaltælling for årene 1648-1662. For hele perioden indgår endvidere supplerende stikprøve af høje officerer.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1648-01-01
Slut: 1864-12-31

Citation

Gunner Lind, De danske officerer ca. 1648-1864, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-781, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-781

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-781

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Lind, Gunner, Den dansk-norske hær i det 18. århundrede. Optimering, modernisering og professionalisering, Historisk Tidsskrift 86, 1986
  • Lind, Gunner, Navn, stand, rang og slægt. Navneskik i en gruppe embedsmænd under enevælden, Fortid og Nutid 35, 1986
  • Lind, Gunner, Optimal ressourceudnyttelse og militær struktur, Sådan skal Danmark forsvares (red. af Henning Sørensen), København, 1987
  • Lind, Gunner, Military and Absolutism. The Army Officers of Denmark-Norway as Social Group and Political Factor, 1660-1848, Scandinavian Journal of History 12:3, 1987