English

 
DDA-779

Adressebog for hertugdømmerne Slesvig og Holsten, 1853-1863

Primærundersøger

Gunner Lind, Afdeling for Historie, Københavns Universitet

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Aktiviteterne i enkelte handelsvirksomheder i ''Adressbuch der Herzogthumer Schleswig, Holstein und Lauenburg'' 1853 og 1863 (Rendsburg 1853 og 1863) er indkodet for en stikprøve af Hertugdømmernes byer. I basismaterialet findes foruden det indkodede oplysninger om andre byer og årgange

Nøgleord

Handelsvirksomheder i slesvig og holsten

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Geografisk afgrænsning

Regional, Struktureret registreringsskema.

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1853-01-01
Slut: 1863-12-31

Citation

Gunner Lind, Adressebog for hertugdømmerne Slesvig og Holsten, 1853-1863, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-779, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-779

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-779

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Lind, Gunner, Adressbücher, I Quellen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschicte Schleswig-Holsteins (ed. af Klaus Greve), Kiel, 1985