English

 
DDA-715

Skibsbevægelser ud fra toldregnskaber i det 18. årh.

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen belyser småskibsfarten i hele det danske kongerige i tre år i det 18. årh. (1733, 1769 og 1798) ud fra toldregnskaber. Der henvises i øvrigt til Anders Monrad Møllers disputats: Fra galeoth til galease. Studier i de kongerigske provinsers søfart i det 18. årh

Nøgleord

Galease, Provinshandelsflåden 1700-1807, Redere, Skibsfart, Skipper, Søfart, Toldregnskaber

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Tidsbegrænsninger, Provinshandelsflåden i 1733, 1769 og 1798.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse, Struktureret registreringsskema.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1733-01-01
Slut: 1798-12-31

Citation

Anders Monrad Møller, Skibsbevægelser ud fra toldregnskaber i det 18. årh., Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-715, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-715

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-715

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Møller, Anders Monrad, Fra galeoth til galease. Studier i de kongerigske provinsers søfart i det 18. årh., Esbjerg: Fiskeri- og søfartsmuseet, 223 pp., 1981