Revision: 399

For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971)

DDA-7

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 INTERNT STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1302
    Manglende 0
    Minimum 7
    Maximum 7
    Gennemsnit 7
    Median 7
    Standardafvigelse 0

 • V2 PROJEKTNR.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1302
    Manglende 0
    Minimum 113
    Maximum 113
    Gennemsnit 113
    Median 113
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 114.

 • V3 SKEMANUMMER
  Respondentidentifikation De fire første cifre er en distriktskode, de to sidste er et løbenummer indenfor distriktet.
  • Skemanummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1302
    Manglende 0
    Minimum 110004
    Maximum 923221
    Gennemsnit 540123
    Median 522113
    Standardafvigelse 281445

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 999999.

 • V4 ANTAL BESØG
  • Antal besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   48496311Et interviewerbesøg
   34344412To interviewerbesøg
   13131673Tre interviewerbesøg
   33414Fire interviewerbesøg
   11115Fem interviewerbesøg
   0046Seks interviewerbesøg
   0017Syv interviewerbesøg
   0028Otte interviewerbesøg og derover
   0 49Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V5 FORANSTALTNINGER V.BESØG
  • Foranstaltninger i forbindelse med besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121461Oplysning
   24253112Aftale
   44484Brev
   0047Andet
   58607538Kontakt uden aftale eller oplysning
   3 409Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V6 RESULTAT AF BESØG
  • Resultat af besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   61617921Interview gennemført
   39395082Interview gennemført efter oplysning, aftale eller brev
   0003Afslag, ingen interesse, ikke tid eller aftale ikke overholdt
   0004Afslag, sygdom
   0005Afslag, andet (skriv:)
   0006Ikke truffet IP efter mindst 3 besøg
   0017Fejloplysninger i adressekort: flyttet
   0018Fejloplysninger i adressekort: død
   0009Andet (skriv:)
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V7 TILSTEDEVÆRENDE
  • Hvem var til stede under interviewet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58597531Alene med interviewpersonen
   28283592Ægtefælle/samlever
   44553Andre voksne
   44547Flere kategorier
   55668Børn
   1 159Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V8 INTERVIEW-DATO
  Datoen er kodet ddmm (dag-måned). 9999 Uoplyst
  • Interviewdato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1295
    Manglende 7
    Minimum 109
    Maximum 3708
    Gennemsnit 1948
    Median 2008
    Standardafvigelse 791

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 9999.

 • V9 INTERVIEWER-NUMMER
  • Interviewernummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1297
    Manglende 5
    Minimum 1
    Maximum 945
    Gennemsnit 235
    Median 164
    Standardafvigelse 198

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 999.

 • V10 VANSKELIGHEDER
  • Var der særlige vanskeligheder på enkelte områder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   878911281Nej
   33382Politiske spørgsmål
   0043Nationale spørgsmål
   0054Politiske og nationale spørgsmål
   77925Andet
   3 359Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V11 KØN I FØRSTE OMGANG
  • Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   49496390Mand
   51516631Kvinde
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V12 BOLIG
  • Bor IP i
  • %MD%AntalKodeKategori
   25253290Etagelejlighed, forhus
   11111Etagelejlighed, baghus
   33342Lejet værelse
   48486203Villa (rækkehus el.lign.)
   55604Villalejlighed
   13131695Landejendom
   55716Andet (noter)
   1 89Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V13 FØDSELSÅR
  Kodet som de to sidste cifre i fødselsårstallet. 54-51 under 21 år 50-47 21-24 år 106 46-42 25-29 år 158 41-37 30-34 år 130 36-32 35-39 år 127 31-27 40-44 år 117 26-22 45-49 år 126 21-17 50-54 år 109 16-12 55-59 år 110 11-07 60-64 år 101 06-02 65-69 år 95 01-97 70-74 år 61 96-76 75-95 år 62 75-56 over 95 år 55 uoplyst Total 1302
  • Hvilket år er De født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1302
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 32
    Median 30
    Standardafvigelse 22

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 55.

 • V14 HUSSTANDSSTØRRELSE
  • Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...) (logerende og IP medregnes)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111451En person
   30313962To personer
   20202573Tre personer
   23233014Fire personer
   991235Fem personer
   33436Seks personer
   22207Syv personer
   1198Otte personer
   0029Ni personer
   00110Ti personer
   00130Tredive personer
   0 499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V15 HUSSTANDSSAMMENSÆTNING
  Variablen er sumkodet 0000 IP bor alene 109 0001 Ægtefælle 994 0002 IP's far 45 0004 IP's mor 54 0010 IP's svigerfar 4 0020 IP's svigermor 7 0040 Børn 702 0100 Svigerbørn 9 0200 Børnebørn 13 0400 Andre familiemedlemmer 26 1000 Hushjælp 9 2000 Logerende 44 4000 Andre 43 8888 Ved ikke 9999 Uoplyst 42 Total 2101 (Hvis børn nævnt, gå til 6, ellers 7) Teksten 'IP bor alene' er et kvalificeret gæt ud fra det faktum, at 105 af de 109 er aleneboende IP'er fra spm. 4 (V14) Resten af de aleneboende (40) er kodet uoplyst.
  • (Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...) (logerende og IP medregnes)) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1260
    Manglende 42
    Minimum 0
    Maximum 6140
    Gennemsnit 248
    Median 41
    Standardafvigelse 844

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V16 ANTAL BØRN UNDER 8 ÅR
  • ((Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...)) (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?) (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? Under 8 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   70709140Ingen
   17172181Et barn
   11111432To børn
   22223Tre børn
   0014Fire børn
   0 49Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V17 ANTAL BØRN 8-14 ÅR
  • ((Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...) (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?) (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? 8-14 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   76769930Ingen
   15152001Et barn
   66802To børn
   22233Tre børn
   0014Fire børn
   0025Fem børn
   0 39Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V18 ANTAL BØRN 15-17 ÅR
  • ((Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...) (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?) (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? 15-17 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   878711310Ingen
   11111421Et barn
   22232To børn
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V19 ANTAL BØRN 1Å-20 ÅR
  • ((Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...) (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?) (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? 18-20 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   929211990Ingen
   77881Et barn
   11102To børn
   0 59Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V20 ANTAL BØRN OVER 20 ÅR
  • ((Hvor mange personer bor der her i lejligheden (huset...) (logerende og IP medregnes) (Hvis der bor andre end IP) Hvem er det?) (Hvis børn nævnt) Hvor gamle er Deres hjemmeboende børn? Over 20 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   949412190Ingen
   66721Et barn
   0062To børn
   0 59Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V21 CIVILSTAND
  • Hvad er Deres ægteskabelige stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   777810080Gift/faktisk samlevende, gå til spm. 8 (V22)
   44551Skilt, separeret, lever faktisk adskilt, gå til spm. 9 (V23)
   881022Enke/enkemand, gå til spm. 9 (V23)
   10101313Ugift, gå til spm. 9 (V23)
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V22 ÆGTEFÆLLES FØDSELSÅR
  Kodet som de to sidste cifre i fødselsårstallet. 54-51 under 21 år 7 50-47 21-24 år 59 46-42 25-29 år 127 41-37 30-34 år 115 36-32 35-39 år 109 31-27 40-44 år 105 26-22 45-49 år 96 21-17 50-54 år 102 16-12 55-59 år 92 11-07 60-64 år 78 06-02 65-69 år 42 01-97 70-74 år 47 96-78 75-93 år 27 77-56 over 93 år 55 uoplyst 296 Total 1302
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift/faktisk samlevende) Hvilket år er Deres ægtefælle født?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1006
    Manglende 296
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 31
    Median 30
    Standardafvigelse 19

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 55.

 • V23 INDKOMST 1970
  • Hvad var Deres egen skattepligtige indkomst i 1970, dvs. det beløb De nåede frem til på den selvangivelse, De udfyldte i januar i år? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   323341600 - 9.999 kr.
   1819237110.000 - 19.999 kr.
   1718224220.000 - 29.999 kr.
   1616205330.000 - 39.999 kr.
   7789440.000 - 49.999 kr.
   3344550.000 - 59.999 kr.
   3340660.000 og derover
   22238Ved ikke
   1 77
   1 179Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V24 ÆGTEFÆLLES INDKOMST 1970
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift/faktisk samlevende) Hvad var Deres ægtefælles skattepligtige indkomst i 1970? (Vis igen kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   293837800 - 9.999 kr.
   1115146110.000 - 19.999 kr.
   1013127220.000 - 29.999 kr.
   1114141330.000 - 39.999 kr.
   6876440.000 - 49.999 kr.
   2328550.000 - 59.999 kr.
   3439660.000 og derover
   56598Ved ikke
   1 147
   23 2949Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 76
 • V25 SKOLEUDDANNELSE
  • Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   707091102. fri mellem, 7. klasse, landsbyskole
   556913. fri mellem, 8. klasse
   334024. fri mellem, 9. klasse
   002310. klasse
   22314Eksamensmellemskole, reallinie, uden eksamen
   15151895Mellemskoleeksamen, realeksamen, præliminæreksamen, pigeskoleeksamen
   0046Gymnasium, HF, uden eksamen
   44507Studentereksamen, HF
   0068Andet
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V26 HØJSKOLEUDDANNELSE
  • Har De været på højskole, efterskole, landbrugsskole el.lign..? (Hvis ja:hvilke(n)?) (3 mdr. eller mere)
  • %MD%AntalKodeKategori
   787810100Nej
   22222901Ja:(skolen angivet i spørgeskema, men ikke kodet)
   0 29Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V27 ERHVERVSUDDANNELSE
  • Har De fået nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden De forlod skolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55557160Nej, gå til spm. 16 (V31)
   44445691Ja, gå til spm. 14 (V28)
   11142Under uddannelse som lærling, gå til spm. 16 (V31)
   0033Under uddannelse som studerende, gå til spm. 16 (V31)
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V28 ERHVERVSUDDANNELSESTYPE
  • (Har De fået nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden De forlod skolen?) Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25573260Faglære/mesterlære
   37421Specialarbejderkursus
   9191112Kontor og handel (faglære)
   0013Mellemteknisk uddannelse efter faglære
   36344Social uddannelse, 2-3 år efter stu- dentereksamen/realeksamen, sygepleje, børnehave
   1185Teknikum, HD 4 år efter praktisk uddannelse
   36336Seminarium, HA o.l.
   13197AS-området, akademisk uddannelse
   56 7289Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 44
 • V29 ERHVERVSUDD.-LÆNGDE
  • (Har De fået nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden De forlod skolen?) Hvor længe varede denne uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   37391Under 1 år
   242321-2 år
   9211153Over 2 år/3 år
   22502814Over 3 år/4 år
   513705Over 4 år/5 år
   263166 år og mere
   0 68
   57 7379Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 43
 • V30 SAMLET UDD.-LÆNGDE
  Antal år i spm. 11 (IP's skoleuddannelse) og spm. 15 (IP's erhvervsuddannelse) er adderet i en talkode. Ved udregningen er koderne 2 og 4 i spm. 11 regnet som 9 år, koderne 3, 5 og 6 som 10 år og koden 7 som 12 år.
  • Samlet uddannelseslængde
  • %MD%AntalKodeKategori
   494963777 år
   445388 år
   223099 år
   56711010 år
   13131681111 år
   88991212 år
   77951313 år
   55681414 år
   22301515 år
   11121616 år
   1171717 år
   11171818 år og derover
   1 1599Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V31 BOLIGFORM (EJER/LEJER)
  • Bor De til leje eller ejer De selv Deres bolig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   42425460Bor til leje
   22261Tjenestebolig (herunder fodermesterhus o.l.)
   0042Ejerlejlighed
   11123Aktielejlighed, andelslejlighed o.l.
   41415294Villaejer (herunder rækkehus o.l.)
   14141795Ejer af andre boligformer
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V32 BARNDOMSHJEMMETS LANDSD.
  • Hvor boede De det meste af tiden indtil De blev 15 år? (Hvis tvivl, skriv stedsbetegnelsen)
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162060Hovedstaden, gå til spm. 22 (V34)
   21212691Øerne
   991112Fyn
   14141773Nordjylland
   11121484Vestjylland
   21212725Østjylland
   77886Sønderjylland (Nordslesvig)
   0017Sydslesvig
   0038Øvrige Tyskland
   2 279Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V33 BARNDOMSBYENS STØRRELSE
  Hvis der er svaret 'hovedstaden' i spm. 20, kodes 0 her.
  • (Hvor boede De det meste af tiden indtil De blev 15 år? (Hvis tvivl, skriv stedsbetegnelsen)) Var det en (Vis kort 2)
  • %MD%AntalKodeKategori
   16172070Stor by
   11121481Middelstor købstad
   881002Mindre købstad
   22223Forstad
   13141734Stationsby el.lign..
   42465475På landet
   0 28
   8 1039Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V34 OPVÆKSTENS SAMFUNDSKLAS.
  • Man taler ofte om, at der er forskellige samfundsklasser i Danmark. Vil De sige at De voksede op i et arbejderhjem eller et middelklassehjem eller ingen af delene?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45455800Arbejderhjem
   46476001Middelklassehjem
   33422Andet
   44543Ingen af delene
   2 218
   0 59Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V35 FORSØRGERS SKOLEUDD.
  • Hvilken skoleuddannelse havde Deres far (enlig mor eller anden forsørger) ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   879211300Folkeskole og mellemskole uden eksamen
   11151Mellemskoleeksamen
   55592Realeksamen, præliminæreksamen eller pigeskoleeksamen
   22243Studentereksamen
   5 698
   0 59Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V36 FORSØRGENS SLÆGTSKABSFH.
  • (Udfyldes af intervieweren) Var der i spm. 23 tale om: (Hvis IP institutionsanbragt eller uden egentlig forsørger, gå til spm. 38 (V49)
  • %MD%AntalKodeKategori
   959512320Far
   33381Enlig mor
   22232Anden forsørger:(Angivet i spørgeskema, men ikke kodet)
   1 99Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V37 FORSØRGERS ERHVERVSUDD.
  • Fik Deres far (enlig mor eller anden forsørger) nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse ud over skoleuddannelsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59607670Nej, gå til spm. 27 (V41)
   39405051Ja, gå til spm. 25 (V38)
   2 248
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V38 FORSØRGERS ERHV.-UDD.TYP
  • (Fik Deres far (enlig mor eller anden forsørger) nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse ud over skoleuddannelsen?) (Hvis ja) Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29743720Faglære/mesterlære
   38421Specialarbejderkursus
   49482Kontor og handel (faglære)
   1293Mellemteknisk uddannelse efter faglære
   0144Social uddannelse, 2-3 år efter stu- dentereksamen/realeksamen, sygepleje, børnehave
   0145Teknikum, HD 4 år efter praktisk uddannelse
   13136Seminarium, HA o.l.
   13147AS-området, akademisk uddannelse
   0 28
   61 7949Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 39
 • V39 FORSØRGERS ERHV.UDD.LNGD
  • (Fik Deres far (enlig mor eller anden forsørger) nogen erhvervsuddannelse eller anden uddannelse ud over skoleuddannelsen?) (Hvis ja) Hvor længe varede denne uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   262111 år
   131122 år
   3103433 år
   155919944 år
   4165455 år
   141366 år
   01577 år
   12 1628
   62 8039Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 26
 • V40 FORSØRGERS SAM. UDD.LNGD
  Antal år i spm. 23 (forsørgers skoleuddannelse) og spm. 26 (forsørgers erhvervsuddannelse) er adderet i en talkode. Ved udregninger er koderne i spm. 23 regnet for: 0 = 7 år 1 = 9 år 2 = 10 år 3 = 12 år
  • Forsørgers samlede uddannelseslængde
  • %MD%AntalKodeKategori
   616979477 år
   222188 år
   11799 år
   33401010 år
   14151781111 år
   45531212 år
   11141313 år
   22221414 år
   1191515 år
   0031616 år
   0011717 år
   11101818 år og derover
   12 15099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 88
 • V41 FORSØRGERS STILLING
  Hvis vedkommende var pensionist eller død, spørges om senest foregående stilling som erhvervsaktiv.
  • Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30313961Selvstændig i landbrug, gartneri, etc.
   14141792Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport, etc.
   11113Selvstændig i liberale erhverv
   44554Højere funktionær, dvs. 5, 6 eller 7 i spm. 25 eller mindst 5 underordnede
   77935Funktionær i øvrigt
   12121556Faglærte arbejdere
   29293777Ufaglærte arbejdere
   0008Medhjælpende hustruer
   0069Andre i erhverv
   00510Under uddannelse (også lærlinge)
   11920Hjemmegående husmødre
   00030Alderspensionister
   00240Andre pensionister
   00350Andre udenfor erhverv
   0 188
   1 1099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V42 FORSØRGERS STATUS (SFI)
  Kodet efter Socialforskningsinstituttets statuskode, på grundlag af spm. 27-31.
  • Faders status
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Under uddannelse
   0023Statuslag 2 og 3
   22234Statuslag 4
   10101255Statuslag 5
   30303886Statuslag 6
   27283557Statuslag 7
   29303768Statuslag 8
   2 299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V43 FORSØRGERS ARBEJDSPLADS
  • (Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?) I hvilken slags virksomhed var han (hun) beskæftiget? (På samme tid som den stilling, der er nævnt i spm. 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   27283480Industri og håndværk
   12121561Handel og transport
   44552Serviceerhverv
   41435393Landbrug, gartneri, fiskeri
   11111374Stat og kommune
   22285Andet
   1 188
   2 219Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V44 FORSØRGERS ANSÆTT.-FORM
  • (Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?) Var Deres far (enlig mor eller anden forsørger) privat eller offentligt ansat eller selvstændig? (På samme tid som den stilling, der er nævnt i spm. 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   38404970Privat ansat, gå til spm. 35 (V46)
   12131571Offentligt ansat, gå til spm. 35 (V46)
   46485962Selvstændig, gå til spm. 34 (V45)
   2 258
   2 279Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V45 FORSØRGERS BRUGSSTØR.
  • (Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?) (Var Deres far (enlig mor eller anden forsørger) privat eller offentligt ansat eller selvstændig?) (Hvis selvstændig i landbruget) Hvor mange tønder land jord hørte med til ejendommen? (På samme tid som den stilling, der er nævnt i spm. 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   3113901 - 9 tdr. land
   62177110 - 19 tdr. land
   51659220 - 29 tdr. land
   830110330 - 59 tdr. land
   41657460 - 119 tdr. land
   15195120 - 239 tdr. land
   0136240 og derover
   1 78
   72 9319Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 28
 • V46 FORSØRGERS UNDERORDNEDE
  • (Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?) Kan De huske ca. hvor mange underordnede Deres far (enlig mor eller anden forsørger) havde? (På samme tid som den stilling der er nævnt i spm. 27-31)
  • %MD%AntalKodeKategori
   54627010Ingen
   263134511-5
   333526-10
   2221311-20
   117421-25
   1115526-50
   001651-100
   0037101 og derover
   11 1378
   3 379Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 87
 • V47 FORSØRGERS POL.INTERESSE
  • Kan De huske, om Deres far (enlig mor eller anden forsørger) var meget interesseret i politik, noget interesseret i politik eller kun lidt interesseret i politik, da De voksede op?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27313580Meget interesseret
   33374331Noget interesseret
   28323682Lidt interesseret
   0028Vil ikke svare
   9 1167
   2 259Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V48 FORSØRGERS PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Ved De, hvilket parti Deres far (enlig mor eller anden forsørger) dengang plejede at stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35464561Socialdemokratiet
   23313002Venstre
   8111073Det Konservative Folkeparti
   79854Radikale Venstre
   0045Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0158Retsforbundet
   11129Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00011Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00313Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   11815Andet, flere partier
   25 32099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 75
 • V49 BESKÆFTIGELSE
  • Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59597680Ja, gå til spm. 41 (V52)
   41415311Nej, gå til spm. 39 (V50)
   0 39Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V50 ARBEJDSLØSHEDSÅRSAG
  • (Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?) (Hvis nej) Hvorfor ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24220Midlertidigt syg, ferie, barselsorlov o.l. gå til spm. 41 (V52)
   1281Arbejdsløs, gå til spm. 40 (V51)
   19472482Husmoder, gå til spm. 62 (V76)
   24233Under uddannelse, gå til spm. 62 (V76)
   410524Invalidepensionist, gå til spm. 42 (V54)
   13311665Andre pensionister, gå til spm. 42 (V54)
   12126Andet, gå til spm. 41 (V52)
   59 7719Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 41
 • V51 ARBEJDSLØSHEDSLÆNGDE
  • (Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Hvis nej) Hvorfor ikke?) (Kun hvis arbejdsløs) Hvor længe har De været uden beskæftigelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   01220Under 14 dage, gå til spm. 41 (V52)
   0254114 dage - 1 måned, gå til spm. 41 (V52)
   162102Mere end 1 måned, gå til spm. 42 (V54)
   0003Ved ikke, gå til spm. 42 (V54)
   99 12869Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 1
 • V52 ARBEJDSLØSHEDSMÅNEDER
  • Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Hvis ja, midlertidigt ude af arbejde, arbejdsløs i op til en måned) Har De været uden beskæftigelse i mere end 1 måned indenfor det sidste år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   54877020Nej
   8131021Ja
   38 4989Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 62
 • V53 STILLING
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det)
  • %MD%AntalKodeKategori
   66761Selvstændig i landbrug, gartneri, etc.
   45562Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport, etc.
   1173Selvstændig i liberale erhverv
   881024Højere funktionær, dvs. 5, 6 eller 7 i spm. 14 eller mindst 5 underordnede
   16172105Funktionær i øvrigt
   11111426Faglærte arbejdere
   25263247Ufaglærte arbejdere
   11128Medhjælpende hustruer
   11129Andre i erhverv
   222010Under uddannelse (også lærlinge)
   212226820Hjemmegående husmødre
   00430Alderspensionister
   11840Andre pensionister
   00350Andre udenfor erhverv
   4 5899Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V54 LANDMANDSBIERHVERV
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det.) (Hvis selvstændig i landbrug) Evt. dobbelterhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Ufaglært
   0002Faglært
   0013Funktionær
   0024Selvstændig udenfor landbrug
   909911718Ikke landmand
   4 547
   5 719Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 90
 • V55 UGENTLIGE ARBEJDSTIMER
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det.) Hvor mange timer om ugen arbejder De normalt i denne stilling? (Hovedstillingen)
  • %MD%AntalKodeKategori
   565901-19 gå til spm. 62 (V76)
   6594852120 og derover
   1 98
   29 3829Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 70
 • V56 ARBEJDSGIVER
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   38574950Privat ansat, gå til spm. 46 (V58)
   17262231Offentligt ansat, gå til spm. 45 (V57)
   10161362Selvstændig (forpagtere o.l.) gå til spm. 46 (V58)
   11133Medhjælpende hustru, gå til spm. 46 (V58)
   33 4359Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 67
 • V57 ANSÆTTELSESFORM
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) (Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Kun hvis offentligt ansat) Er De tjenestemand?
  • %MD%AntalKodeKategori
   739930Ja
   11611441Nej
   0 38
   82 10629Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 18
 • V58 ERHVERVSGREN
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) I hvilken slags virksomhed er De beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24373150Industri og håndværk
   12181511Handel og transport
   69762Serviceerhverv
   711963Landbrug, gartneri og fiskeri
   15231954Stat og kommune
   23245Andet
   0 18
   34 4449Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 66
 • V59 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) (Er De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Kun hvis privat eller offentligt ansat) Hvor mange er der i alt beskæftiget på Deres arbejdsplads ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   91712101-5
   7128916-10
   815107211-25
   71395326-50
   2342302451 og derover
   2 268
   43 5629Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 55
 • V60 UNDERORDNEDE
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) Har De underordnede på Deres arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20302540Ja, gå til spm. 49 (V61)
   45705821Nej, gå til spm. 51 (V65)
   0 18
   36 4659Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 64
 • V61 ANTAL UNDERORDNEDE
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) (Har De underordnede på Deres arbejdsplads?) (Hvis ja eller selvstændig) Hvor mange underordnede har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   210290Ingen
   125515511-5
   3154126-10
   2822311-20
   127421-25
   1616526-50
   139651-100
   0137101 og derover
   78 10209Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 22
 • V62 BRUGSSTØRRELSE
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) (Hvis selvstændig i landbruget) Hvor mange tønder land jord hører i alt med til Deres ejendom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   02101 - 9 tdr. land
   1137110 - 19 tdr. land
   1179220 - 29 tdr. land
   24021330 - 59 tdr. land
   1158460 - 119 tdr. land
   11375120 - 239 tdr. land
   0006240 og derover
   0 28
   96 12479Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 4
 • V63 STATUS (SFI)
  Statuskode som Socialforskningsinstituttets. NB: gifte kvinder kodes med deres mands status, jf. V94; hvis kvinden har højere status end manden, kodes hun dog med denne.
  • Status (SFI)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221Under uddannelse
   0023Statuslag 2-3
   34434Statuslag 4
   10111355Statuslag 5
   23253056Statuslag 6
   26283457Statuslag 7
   28303598Statuslag 8
   7 919Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V64 STATUS (SVALASTOGA)
  Status iflg. Kaare Svalastogas statusskala,
  • Status (Svalastoga)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221Under uddannelse
   0012Middel-overklasse
   0043Lavere overklasse
   33364Højere middelklasse
   9101235Midterste middelklasse
   28303666Lavere middelklasse
   27293547Højere underklasse
   24263128Midterste underklasse
   6 849Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V65 ANSÆTT.-VARIGH. PÅ ARB.P
  • Hvad er Deres stilling? (Pensionister spørges om sidste stilling før pensionens begyndelse. Arbejdsløse spørges om sidste stilling før arbejdsløshed.) (Det, IP opfatter som sin hovedbeskæftigelse, og kun det) Hvor længe har De været ansat på Deres nuværende arbejdsplads? (I træk) (Hvis IP pensionist, gå til spm. 62 (V76))
  • %MD%AntalKodeKategori
   9161210Under 1 år
   172922311-4 år
   111813825-9 år
   2338294310 år og derover
   40 5269Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 60
 • V66 ANSÆTT.-VARIGH. I STILL.
  • Hvor længe har De været i Deres nuværende stilling? (Kun samme arbejdsplads)
  • %MD%AntalKodeKategori
   10171250Under 1 år
   193324511-4 år
   101813125-9 år
   1832240310 år og derover
   43 5619Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 57
 • V67 TIDLIGERE STILLING
  • Hvilken stilling havde De før?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23221Selvstændig i landbrug, gartneri, etc.
   12122Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport, etc.
   0023Selvstændig i liberale erhverv
   46504Højere funktionær, dvs. 5, 6 el. 7 i spm. 14 eller mindst 5 underordnede
   9151185Funktionærer i øvrigt
   610776Faglærte arbejdere
   17292227Ufaglærte arbejdere
   0028Medhjælpende hustruer
   1199Andre i erhverv
   475810Under uddannelse (også lærlinge), gå til spm. 62 (V76)
   121820Hjemmegående husmødre
   00030Alderspensionister
   00340Andre pensionister
   00150Andre udenfor erhverv
   142318160Har ikke haft andre (bruges kun i spm. 53), gå til spm. 62 (V76)
   40 52799Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 60
 • V68 SAMME ARB.-PLADS
  • Var De da beskæftiget på Deres nuværende arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   717920Ja
   35834521Nej
   58 7589Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 42
 • V69 ERHVERVSGREN
  • I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15351890Industri og håndværk
   8191041Handel og transport
   410552Serviceerhverv
   716853Landbrug, gartneri, fiskeri
   513704Stat og kommune
   24225Andet
   13167Har ikke været ansat andre steder, gå til spm. 61
   0 18
   58 7609Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 42
 • V70 ARBEJDSGIVER
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis IP har været ansat andre steder) Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32784200Privat ansat, gå til spm. 58 (V72)
   615791Offentligt ansat, gå til spm. 57 (V71)
   37362Selvstændig, gå til spm. 59 (V73)
   0013Medhjælpende hustru, gå til spm. 58 (V72)
   0 18
   59 7659Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 41
 • V71 ANSÆTTELSESFORM
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis IP har været ansat andre steder) (Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Hvis offentligt ansat) Var De tjenestemand?
  • %MD%AntalKodeKategori
   232290Ja
   568611Nej
   93 12129Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 7
 • V72 UNDERORDNEDE
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads? (Hvis IP har været ansat andre steder) (Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) (Hvis privat eller offentligt ansat) Havde De underordnede på Deres tidligere arbejdsplads?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10271340Ja gå til spm. 60 (V74)
   28733681Nej gå til spm. 62 (V76)
   0 38
   61 7979Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 39
 • V73 BRUGSSTØRRELSE
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis selvstændig i landbrug) Hvor mange tønder land jord hørte der til Deres ejendom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   05101 - 9 tdr. land
   051110 - 19 tdr. land
   1327220 - 29 tdr. land
   1419330 - 59 tdr. land
   0184460 - 119 tdr. land
   0005120 - 239 tdr. land
   0006240 og derover
   0008Ved ikke
   98 12809Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 2
 • V74 ANTAL UNDERORDNEDE
  Spm 61 er kodet i samme variabel, og med samme koder som spm. 60 (V74)
  • (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis IP har været ansat andre steder) (Var De privat ansat, offentligt ansat eller selvstændig?) ((Hvis privat eller offentligt ansat) Havde De underordnede på Deres tidligere arbejdsplads?) (Hvis ja eller selvstændig) Hvor mange underordnede havde De? Spm 61: (I hvilken slags virksomhed var De beskæftiget, før De blev ansat på Deres nuværende arbejdsplads?) (Hvis anden stilling på nuværende arbejdsplads) Hvor mange underordnede havde De i Deres tidligere stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   319340Ingen, gå til spm. 62 (V76)
   7488711-5, gå til spm. 62 (V76)
   2163026-10, gå til spm. 62 (V76)
   1611311-20, gå til spm. 62 (V76)
   023421-25, gå til spm. 62 (V76)
   148526-50, gå til spm. 62 (V76)
   012651-100, gå til spm. 62 (V76)
   1477101 og derover, gå til spm. 62 (V76)
   0 28
   86 11189Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 14
 • V75 TIDLIGERE STATUS (SFI)
  Socialforskningsinstituttets kode anvendes for tidligere stilling. Dersom IP ikke har angivet en tidligere stilling, kodes samme status som i var 64. Pensionister kodes 9.
  • Tidligere status (SFI)
  • %MD%AntalKodeKategori
   56671Under uddannelse
   0012Statuslag 2 & 3
   23304Statuslag 4
   891055Statuslag 5
   20222576Statuslag 6
   26293417Statuslag 7
   29323818Statuslag 8
   9 1209Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 91
 • V76 KLASSETILHØRSFØLELSE
  • Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   46485950Ja, gå til spm. 63 (V77)
   49526371Nej, gå til spm. 65 (V79)
   5 628
   1 89Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V77 SAMFUNDSKLASSE
  • (Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse?) (Hvis ja) Hvilken samfundsklasse er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20442560Arbejderklassen
   24533131Middelklassen
   0152Overklassen
   12133Andet
   1 108
   54 7059Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 45
 • V78 KLASSEIDENT.-STYRKE
  • Vil De sige, at De føler Dem meget stærkt, stærkt eller mindre stærkt knyttet til klassen nævnt i spm. 63?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9211110Meget stærkt, gå til spm. 70 (V80)
   12291561Stærkt, gå til spm. 70 (V80)
   21502702Mindre stærkt, gå til spm. 70 (V80)
   4 468
   55 7199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 41
 • V79 SAMFUNDSKLASSE
  • (Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, at De tilhører en bestemt samfundsklasse?) (Hvis nej eller ved ikke) Hvis De alligevel skulle placere Dem i en bestemt samfundsklasse, hvilken skulle det da være?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15341920Arbejderklassen
   27623471Middelklassen
   1182Overklassen
   12113Andet:
   11 1398
   46 6059Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 43
 • V80 ÆGTEF. SKOLEUDD.
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift - ellers spm. 82 (V95)) Hvilken skoleuddannelse har Deres ægtefælle?
  • %MD%AntalKodeKategori
   557172002. fri mellem, 7. klasse, landsbyskole
   343913. fri mellem, 8. klasse
   222424. fri mellem, 9. klasse
   004310. klasse
   22224Eksamensmellemskole, reallinie, uden eksamen
   12151555Mellemskoleeksamen, realeksamen, præliminæreksamen, pigeskoleeksamen
   0036Gymnasium, HF, uden eksamen
   45487Studentereksamen, HF
   0028Andet
   22 2859Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 78
 • V81 ÆGTEF. ERHVERVSUDD.
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift) Har Deres ægtefælle fået en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden han/hun forlod skolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   40525250Nej, gå til spm. 74 (V85)
   38484921Ja, gå til spm. 72 (V82
   22 2859Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 78
 • V82 ÆGTEF. ERHV.-UDD.-TYPE
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Har Deres ægtefælle fået en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden han/hun forlod skolen?) Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21552690Faglære/mesterlære
   37341Specialarbejderkursus
   9241192Kontor og handel (faglære)
   0143Mellemteknisk uddannelse efter faglære
   24214Social uddannelse, 2-3 år efter stu- dentereksamen/realeksamen, sygepleje, børnehave
   1285Teknikum, HD, 4 år efter praktisk uddannelse
   14186Seminarium, HA o.l.
   24207AS-området, akademisk uddannelse
   62 8099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 38
 • V83 ÆGTEF. ERHV.-UDD.-LÆNGDE
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Har Deres ægtefælle fået en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse siden han/hun forlod skolen?) Hvor længe varede denne uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25231Under 1 år
   373321-2 år
   9241143Over 2 år/3 år
   19512424Over 3 år/4 år
   38375Over 4 år/5 år
   252266 år og mere
   2 208
   62 8119Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 36
 • V84 ÆGTEF. SAMLET UDD.-LÆNGD
  Antal år i spm. 70 (ægtefælles skoleuddannelse) og spm. 73 (ægtefælles erhvervsuddannelse) er adderet og kodet i en talkode. Ved udregningen er koderne 2 og 4 i spm. 70 regnet som 9 år, koderne 3, 5 og 6 som 10 år og koden 7 som 12 år.
  • Ægtefælles samlede uddannelseslængde
  • %MD%AntalKodeKategori
   364747077 år
   232688 år
   233199 år
   67721010 år
   12151511111 år
   67751212 år
   57661313 år
   57661414 år
   22211515 år
   0051616 år
   0041717 år
   12161818 år og derover
   23 29999Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 77
 • V85 ÆGTEF. BESKÆFTIGELSE
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift) Er Deres ægtefælle erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48626240Ja, gå til spm. 76 (V87)
   29383841Nej, gå til spm. 75 (V86)
   23 2949Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 77
 • V86 ÆGTEF. ARB-LØSHEDSÅRSAG
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Er Deres ægtefælle erhvervsmæssigt beskæftiget?) (Hvis nej) Hvorfor ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13110Midlertidigt syg, ferie, bar- selsorlov o.l. gå til spm. 76 (V87)
   0141Arbejdsløs, gå til spm. 76 (V87)
   18622392Husmoder, gå til spm. 82 (V95)
   13103Under uddannelse, gå til spm. 82 (V95)
   27264Invalidepensionist, gå til spm. 76 (V87)
   622845Andre pensionister, gå til spm. 76 (V87)
   13106Andet, gå til spm. 76 (V87)
   71 9189Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 29
 • V87 ÆGTEF. STILLING
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)
  • %MD%AntalKodeKategori
   57651Selvstændig i landbrug, gartneri, etc.
   46582Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport, etc.
   0023Selvstændig i liberale erhverv
   68784Højere funktionær, dvs. 5, 6 el. 7 i spm. 72 eller mindst 5 underordnede
   12161535Funktionær i øvrigt
   8111046Faglærte arbejdere
   18252377Ufaglærte arbejdere
   11138Medhjælpende hustruer
   11129Andre i erhverv
   11710Under uddannelse (også lærlinge)
   172221520Hjemmegående husmødre
   00430Alderspensionister
   11740Andre pensionister
   00250Andre udenfor erhverv
   00160Har ikke haft andre (bruges kun i spm. 53, V67)
   26 34499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 74
 • V88 ÆGTEF. LANDMANDSBIERHV.
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)) Landmænd: evt. bierhverv:
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Ufaglært
   0002Faglært
   0003Funktionær
   0004Selvstændig udenfor landbrug
   73999468Ikke landmand
   3 367
   24 3139Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 73
 • V89 ÆGTEF. UGENTL. ARB-TIMER
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)) Hvor mange timer om ugen arbejder Deres ægtefælle normalt i denne stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5106901-19, gå til spm. 82 (V95)
   4890630120 og derover
   0 68
   46 5979Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 54
 • V90 ÆGTEF. ERHVERVSGREN
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)) I hvilken slags virksomhed er Deres ægtefælle beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18362330Industri og håndværk
   10191241Handel og transport
   714912Serviceerhverv
   612743Landbrug, gartneri, fiskeri
   612754Stat og kommune
   47465Andet
   51 6599Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 49
 • V91 ÆGTEF. ARBEJDSGIVER
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)) Er Deres ægtefælle privat eller offentligt ansat eller selvstændig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29573730Privat ansat
   11221401Offentligt ansat
   10201292Selvstændig (forpagter o.l.)
   1193Medhjælpende hustruer
   0 28
   50 6499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 50
 • V92 ÆGTEF. ANTAL UNDERORDNED
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)) Hvor mange underordnede har han/hun?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34694380Ingen
   91912211-5
   242326-10
   2425311-20
   014421-25
   1212526-50
   015651-100
   0147101 og derover
   1 178
   50 6529Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 49
 • V93 ÆGTEF. BRUGSSTØRRELSE
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling? (Hvis gift) Hvad er Deres ægtefælles stilling? (Hvis ægtefællen er pensionist eller arbejdsløs, spørges om sidste stilling før pension eller arbejdsløshed) (Kun hovedbeskæftigelse)) (Hvis selvstændig i landbruget, ellers spm. 82 (V95) Hvor mange tønder land jord hører med til ejendommen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   07401 - 9 tdr. land
   12313110 - 19 tdr. land
   12112220 - 29 tdr. land
   12816330 - 59 tdr. land
   1148460 - 119 tdr. land
   0745120 - 239 tdr. land
   0006240 og derover
   96 12459Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 4
 • V94 ÆGTEF. STATUS
  Statuskode som Socialforskningsinstituttets. NB: gifte kvinder kodes med deres mands status. Hvis kvinden har højere status end manden, kodes hun dog med denne.
  • Ægtefælles status (SFI)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Under uddannelse
   0023Statuslag 2-3
   34424Statuslag 4
   9121165Statuslag 5
   20262576Statuslag 6
   23302967Statuslag 7
   21272718Statuslag 8
   24 3089Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 76
 • V95 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Er De medlem af folkekirken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   969712540Ja, gå til spm. 84 (V97)
   33451Nej, gå til spm. 83 (V96)
   0 39Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V96 MEDLEM AF AND. TROSSAMF.
  • (Er De medlem af folkekirken?) (Hvis nej) Er De medlem af et andet trossamfund? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   112120Ja, men vil ikke oplyse hvilket (gå til spm. 86)
   224241Ja, gå til spm. 86 (V99)
   564652Nej, gå til spm. 85 (V98)
   92 12019Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 8
 • V97 FOLKEKIRKEINDMELDELSE
  • (Er De medlem af folkekirken?) (Hvis ja) Hvis man skulle melde sig ind for at blive medlem af folkekirken, ville De så melde Dem ind?
  • %MD%AntalKodeKategori
   67758670Ja
   23252931Nej
   6 808
   5 629Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V98 FOLKEKIRKERETNING
  • (Er De medlem af folkekirken?) (Hvis ja) Føler De Dem knyttet til en bestemt retning inden for folkekirken? Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11100Ja, vil ikke oplyse hvilken
   34451Ja, grundtvigianisme
   33332Ja, indre mission
   11103Ja, anden
   899211607Nej
   1 78
   3 379Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V99 RELIGIØS FORENING
  • Er De medlem af en eller flere kirkelige eller religiøse foreninger? Hvilke(n)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0030Ja, vil ikke oplyse hvilke(n)
   33441Ja
   969612487Nej
   0 18
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V100 KIRKEPOL. OPF. PARTIFORS
  • Synes De, at der i kirkelige og religiøse spørgsmål er forskel på de politiske partier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30433870Ja, gå til spm. 88 (V101)
   39575051Nej, gå til spm. 90 (V103)
   30 3968
   1 149Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 69
 • V101 KIRKEPOL. OPF. PARTIENST
  • (Synes De, at der i kirkelige og religiøse spørgsmål er forskel på de politiske partier?) (Hvis ja) Er der et eller flere partier, der stort set har samme opfattelse i kirkelige og religiøse spørgsmål, som De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17722211Ja, gå til spm. 89 (V102)
   728872Nej, gå til spm. 90 (V103)
   9 1188
   67 8769Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 24
 • V102 KIRKEPOL. OPF. PARTINAVN
  Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 0002 Det Radikale Venstre 0004 Det Konservative Folkeparti 0010 Retsforbundet 0020 Socialistisk Folkeparti 0040 Kommunisterne 0100 Kristeligt Folkeparti 0200 Slesvigsk Parti 0400 De Uafhængige 1000 Venstre 2000 Venstresocialisterne Ialt 218 8888 Ved ikke 9 9999 Uoplyst 1075 Total 1302
  • (Synes De, at der i kirkelige og religiøse spørgsmål er forskel på de politiske partier? (Hvis ja) Er der et eller flere partier, der stort set har samme opfattelse i kirkelige og religiøse spørgsmål, som De selv?) (Hvis ja) Hvilke(t) parti(er) er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 218
    Manglende 1084
    Minimum 1
    Maximum 2140
    Gennemsnit 693
    Median 1000
    Standardafvigelse 676

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V103 KIRKEGANG
  • Hvor ofte går De i kirke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111370Mindst 1 gang om måneden
   13141731Sjældnere
   66678572Kun ved højtiderne og andre særlige lejligheder
   991143Aldrig
   0 18
   2 209Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V104 VIGTIGSTE PROBLEM 1
  Ang. specifikation af kode for vigtigste problemer se note 3. 01-07, 09-19 : Diffuse svar 55 20-39 Erhverv og økonomi 239 40-49 Finanser 95 50-59 Bolig 175 60-69 Trafik o.l. 104 70-79 Sociale problemer 271 90-99 Kultur og uddannelse 43 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 21 81, 87-88: Fællesmarked 57 00, 08:Uoplyst 242 Total 1302
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 1
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1060
    Manglende 242
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 53
    Median 51
    Standardafvigelse 24

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V105 VIGTIGSTE PROBLEM 2
  Ang. specifikation af kode for vigtigste problemer se note 3. 01-07, 09-19 : Diffuse svar 56 20-39 Erhverv og økonomi 101 40-49 Finanser 90 50-59 Bolig 72 60-69 Trafik o.l. 94 70-79 Sociale problemer 235 90-99 Kultur og uddannelse 64 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 24 81, 87-88: Fællesmarked 43 00, 08:Uoplyst 523 Total 1302
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 2
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 779
    Manglende 523
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 58.555
    Median 60
    Standardafvigelse 23.919

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V106 VIGTIGSTE PROBLEM 3
  Ang. specifikation af kode for vigtigste problemer se note 3. 01-07, 09-19 : Diffuse svar 21 20-39 Erhverv og økonomi 57 40-49 Finanser 32 50-59 Bolig 39 60-69 Trafik o.l. 44 70-79 Sociale problemer 110 90-99 Kultur og uddannelse 42 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 19 81, 87-88: Fællesmarked 19 00, 08:Uoplyst 919 Total 1302
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 3
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 383
    Manglende 919
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 60.888
    Median 69
    Standardafvigelse 24.009

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V107 VIGTIGSTE PROBLEM 4
  Ang. specifikation af kode for vigtigste problemer se note 3. 01-07, 09-19 : Diffuse svar 18 20-39 Erhverv og økonomi 20 40-49 Finanser 17 50-59 Bolig 5 60-69 Trafik o.l. 14 70-79 Sociale problemer 26 90-99 Kultur og uddannelse 24 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 3 81, 87-88: Fællesmarked 6 00, 08:Uoplyst 1169 Total 1302
  • Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt:) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 4
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 134
    Manglende 1168
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 57
    Median 60
    Standardafvigelse 29

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V108 INTERESSEOMRÅDE 1
  • Hvad interesserer De Dem mest for? (Vis kort 3)
  • %MD%AntalKodeKategori
   31323980Samfundets økonomi
   29303721Sociale forhold
   22302Krige, uro
   77863Fællesmarkedet
   10101244Kunst, litteratur, musik
   22235Ulykker, drab
   56716Teknik og videnskab
   11121477Sport
   3 398
   1 129Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V109 INTERESSEOMRÅDE 2
  • Hvad interesserer De Dem næstmest for? (Vis kort 3)
  • %MD%AntalKodeKategori
   20212560Samfundets økonomi
   27293551Sociale forhold
   55602Krige, uro
   10111343Fællesmarkedet
   10111344Kunst, litteratur, musik
   56705Ulykker, drab
   891046Teknik og videnskab
   881027Sport
   5 648
   2 239Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V110 INTERESSEOMRÅDE 3
  • Hvad interesserer De Dem trediemest for? (Vis kort 3)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131470Samfundets økonomi
   13151681Sociale forhold
   9101152Krige, uro
   15171893Fællesmarkedet
   11121384Kunst, litteratur, musik
   78925Ulykker, drab
   9111236Teknik og videnskab
   10121367Sport
   11 1478
   4 479Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 85
 • V111 BEDSTE MEDIUM F. PROB. 1
  • Hvor får De bedst noget at vide om interesse 1? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   43455590TV
   9101211Radio
   25273302Aviser
   44473Tidsskrifter
   66794Bøger
   34455Andre mennesker
   11156Møder
   44497Andet
   2 258
   2 329Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V112 BEDSTE MEDIUM F. PROB. 2
  • Hvor får De bedst noget at vide om interesse 2? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   38415000TV
   13141631Radio
   27293462Aviser
   34453Tidsskrifter
   66724Bøger
   33355Andre mennesker
   11156Møder
   22307Andet
   3 348
   5 629Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V113 BEDSTE MEDIUM F. PROB. 3
  • Hvor får De bedst noget at vide om interesse 3? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   37444820TV
   9111191Radio
   25303302Aviser
   44493Tidsskrifter
   56634Bøger
   23315Andre mennesker
   11116Møder
   12177Andet
   5 708
   10 1309Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 85
 • V114 POL. INTERESSEINTENSITET
  • Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121551Meget
   37384802Noget
   49506353Kun lidt
   1 108
   2 229Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V115 POL. INTERESSEOMRÅDE 1
  • Hvilke politiske problemer interesserer Dem mest? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   14151870Betalingsbalance
   24253101Skat
   15162012Erhvervsliv, arbejdsmarked
   77863Undervisning
   20212564Sociale problemer
   12121515Bolig
   11106Forsvar, krig
   44477Markedsforhold
   3 458
   1 99Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V116 POL. INTERESSEOMRÅDE 2
  • Hvilke politiske problemer interesserer Dem næstmest? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   88980Betalingsbalance
   17182241Skat
   15161932Erhvervsliv, arbejdsmarked
   10111313Undervisning
   21232774Sociale problemer
   15161925Bolig
   33356Forsvar, krig
   55627Markedsforhold
   6 728
   1 189Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V117 POL. INTERESSEOMRÅDE 3
  • Hvilke politiske problemer interesserer Dem trediemest? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   78930Betalingsbalance
   12141621Skat
   13161752Erhvervsliv, arbejdsmarked
   9101173Undervisning
   15182014Sociale problemer
   15181985Bolig
   66726Forsvar, krig
   891067Markedsforhold
   11 1398
   3 399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 86
 • V118 BEDSTE MEDIUM F. OMRÅ. 1
  • Hvor får De bedst noget at vide om politisk interesse 1? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   40425150TV
   881021Radio
   30313862Aviser
   44533Tidsskrifter
   22204Bøger
   78935Andre mennesker
   22246Møder
   33417Andet
   2 268
   3 429Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V119 BEDSTE MEDIUM F. OMRÅ. 2
  • Hvor får De bedst noget at vide om politisk interesse 2? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36394690TV
   9101161Radio
   32344122Aviser
   44533Tidsskrifter
   11144Bøger
   67825Andre mennesker
   22236Møder
   22277Andet
   3 428
   5 649Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V120 BEDSTE MEDIUM F. OMRÅ. 3
  • Hvor får De bedst noget at vide om politisk interesse 3? (Kun et svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36424670TV
   89991Radio
   28333702Aviser
   23293Tidsskrifter
   11114Bøger
   78935Andre mennesker
   12186Møder
   23287Andet
   6 748
   9 1139Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 86
 • V121 DISKUSSION FAMILIE
  • Hvor tit taler man om politik i Deres nærmeste familie? Sker det ofte eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28283660Ofte
   55557101Kun i enkelte tilfælde
   14141842Overhovedet ikke
   33373IP er enlig
   0014Har ingen familie
   0015Andet
   0 28
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V122 DISKUSSION BEKENDTE
  • Hvor tit bliver der diskuteret politik blandt Deres bekendte uden for familien? Sker det tit eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222810Ofte
   58587511Kun i enkelte tilfælde
   19202522Overhovedet ikke
   0035Andet
   1 118
   0 49Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V123 DISKUSSION KOLLEGER
  • Hvor tit bliver der diskuteret politik blandt Deres kolleger? Sker det tit eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20232650Ofte
   27303481Kun i enkelte tilfælde
   20232652Overhovedet ikke
   22242824Har ingen kolleger
   0035Andet
   2 278
   9 1129Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V124 DISKUSSIONSAKTIVITET
  • Hvad plejer De selv at gøre, når De er sammen med andre og samtalen kommer ind på politik? Hvilken af disse beskrivelser synes De passer bedst på Dem? (Vis kort 5)
  • %MD%AntalKodeKategori
   66790Jeg plejer ikke at høre efter, når folk taler om politik
   24243071Jeg plejer ganske vist at høre efter, men jeg deltager aldrig i diskussionen
   31324092Det hænder undertiden, men ikke så tit at jeg siger, hvad jeg selv mener
   38384923Jeg plejer for det meste at være med i diskussionen og at sige min mening
   1 108
   0 59Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V125 HVERDAGSAVIS NR. 1
  • Plejer De at læse en hverdagsavis? Hvilken? (Plejer: mindst 3 gange om ugen) (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881011Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm. 120 (V139)
   55642Ekstrabladet
   77963BT
   66844Berlingske Tidende
   66845Politiken
   55706Aktuelt
   44537Morgenavisen Jyllandsposten
   11148Andre upolitiske hverdagsaviser
   0039Andre politiske hverdagsaviser
   445410Aarhus Stiftstidende
   444820Aalborg Stiftstidende
   444630Fyens Stiftstidende
   334440Andre, uspecificeret
   445250Andre socialdemokratiske hverdagsaviser
   334260Andre radikale hverdagsaviser
   445270Andre konservative hverdagsaviser
   303038880Andre venstre-hverdagsaviser
   1 799Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V126 HVERDAGSAVIS NR. 2
  • Plejer De at læse en hverdagsavis? Hvilken? (Plejer: mindst 3 gange om ugen) (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De næstmest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   821991Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm. 120 (V139)
   39452Ekstrabladet
   617803BT
   14174Berlingske Tidende
   24215Politiken
   25236Aktuelt
   26297Morgenavisen Jyllandsposten
   26298Andre upolitiske hverdagsaviser
   0139Andre politiske hverdagsaviser
   11710Aarhus Stiftstidende
   01520Aalborg Stiftstidende
   01330Fyens Stiftstidende
   00240Andre, uspecificeret
   121050Andre socialdemokratiske hverdagsaviser
   121060Andre radikale hverdagsaviser
   121070Andre konservative hverdagsaviser
   6178180Andre venstre-hverdagsaviser
   64 82899Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 36
 • V127 HVERDAGSAVIS NR. 3
  • Plejer De at læse en hverdagsavis? Hvilken? (Plejer: mindst 3 gange om ugen) (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De trediemest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8531001Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm. 120 (V139)
   212232Ekstrabladet
   15103BT
   0364Berlingske Tidende
   0365Politiken
   0356Aktuelt
   1477Morgenavisen Jyllandsposten
   0368Andre upolitiske hverdagsaviser
   0129Andre politiske hverdagsaviser
   02310Aarhus Stiftstidende
   01220Aalborg Stiftstidende
   01230Fyens Stiftstidende
   01140Andre, uspecificeret
   01250Andre socialdemokratiske hverdagsaviser
   01260Andre radikale hverdagsaviser
   01270Andre konservative hverdagsaviser
   151080Andre venstre-hverdagsaviser
   0 188
   85 111299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 15
 • V128 HVERDAGSAVIS ANTAL
  • Hvor mange hverdagsaviser plejer De at læse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   636982411 hverdagsavis
   222429022 hverdagsaviser
   667533 hverdagsaviser
   01644 hverdagsaviser
   00155 hverdagsaviser
   00266 hverdagsaviser
   8 980Irrelevant
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V129 AVISLÆSETID
  • (Hvor mange hverdagsaviser plejer De at læse?) (Hvis en eller flere) Hvor lang tid - sådan cirka - læser De avis til hverdag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   778700 - 19 minutter
   2628334120 - 39 minutter
   4347555240-79 minutter
   1618214380 minutter og derover
   1 148
   8 989Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 91
 • V130 LÆSERINTERESSE I AVIS 1
  Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 453 0002 Sociale problemer 605 0004 Udenrigspolitik 310 0010 Politik i almindelighed (lederen, m.v.) 581 0020 Andre landes sprog og kultur 126 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 235 0100 Sport 391 0200 Ulykker, dagens begivenheder 1025 0400 Underholdning 279 1000 Videnskab, teknik, oplysning 263 2000 Det meste 34 4000 Andet 164 8888 Ved ikke 5 9999 Uoplyst 102 Total 4573
  • Hvad plejer De at læse i hverdagsavis 1?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1195
    Manglende 107
    Minimum 2
    Maximum 5777
    Gennemsnit 1141
    Median 501
    Standardafvigelse 1397

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V131 LÆSERINTERESSE I AVIS 2
  Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 110 0002 Sociale problemer 140 0004 Udenrigspolitik 82 0010 Politik i almindelighed (lederen, m.v.) 146 0020 Andre landes sprog og kultur 33 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 62 0100 Sport 117 0200 Ulykker, dagens begivenheder 246 0400 Underholdning 68 1000 Videnskab, teknik, oplysning 62 2000 Det meste 16 4000 Andet 51 8888 Ved ikke 6 9999 Uoplyst 929 Total 2068
  • Hvad plejer De at læse i hverdagsavis 2?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 367
    Manglende 935
    Minimum 1
    Maximum 5717
    Gennemsnit 1067
    Median 310
    Standardafvigelse 1378

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V132 LÆSERINTERESSE I AVIS 3
  Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 23 0002 Sociale problemer 33 0004 Udenrigspolitik 17 0010 Politik i almindelighed (lederen, m.v.) 35 0020 Andre landes sprog og kultur 8 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 17 0100 Sport 27 0200 Ulykker, dagens begivenheder 53 0400 Underholdning 15 1000 Videnskab, teknik, oplysning 12 2000 Det meste 5 4000 Andet 10 8888 Ved ikke 2 9999 Uoplyst 1215 Total 1472
  • Hvad plejer De at læse i hverdagsavis 3?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 85
    Manglende 1217
    Minimum 1
    Maximum 4777
    Gennemsnit 972
    Median 302
    Standardafvigelse 1319

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V133 POL. LÆSNING I AVIS 1
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i hverdagsavis nr. 1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36394700Ofte
   44475681Undertiden
   12131582Aldrig
   8 1069Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V134 POL. LÆSNING I AVIS 2
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i hverdagsavis nr. 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11411470Ofte
   11401421Undertiden
   519692Aldrig
   0 18
   72 9439Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 27
 • V135 POL. LÆSNING I AVIS 3
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i hverdagsavis nr. 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   236310Ofte
   344381Undertiden
   121182Aldrig
   0 18
   93 12149Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 7
 • V136 PARTITILKNYT. F. AVIS 1
  • Synes De, at hverdagsavis 1 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31384100Nej
   10121261Ja: Socialdemokratiet
   56642Ja: Det Radikale Venstre
   15181933Ja: Det Konservative Folkeparti
   0055Ja: Andet
   22272927Ja: Venstre
   8 1048
   8 1089Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 84
 • V137 PARTITILKNYT. F. AVIS 2
  • Synes De, at hverdagsavis 2 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461480Nej
   312401Ja: Socialdemokratiet
   27212Ja: Det Radikale Venstre
   418583Ja: Det Konservative Folkeparti
   0145Ja: Andet
   416517Ja: Venstre
   4 478
   72 9339Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 25
 • V138 PARTITILKNYT. F. AVIS 3
  • Synes De, at hverdagsavis 3 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   345340Nej
   116121Ja: Socialdemokratiet
   0752Ja: Det Radikale Venstre
   115113Ja: Det Konservative Folkeparti
   0755Ja: Andet
   11187Ja: Venstre
   1 128
   93 12159Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 6
 • V139 SØNDAGSAVIS NR. 1
  • Plejer De at læse en søndagsavis? Hvilken? (Plejer: mindst 2 gange om måneden) (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De mest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25253251Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm. 130 (V149)
   15151972Berlingske Tidende
   10101243Politiken
   13131654Morgenavisen Jyllandsposten
   77965Søndagsaktuelt
   77886Aarhus Stiftstidende
   66787Aalborg Stiftstidende
   333710Frederiksborg Amts Avis
   334020Jydske Tidende
   334030Vendsyssel Tidende
   11840Demokraten
   00050Land og Folk
   779160Morgenposten
   00270Hovedbladet
   1 1199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V140 SØNDAGSAVIS NR. 2
  • Plejer De at læse en søndagsavis? Hvilken? (Plejer: mindst 2 gange om måneden) (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De næstmest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25663251Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm. 130 (V149)
   25262Berlingske Tidende
   38403Politiken
   38384Morgenavisen Jyllandsposten
   25235Søndagsaktuelt
   1296Aarhus Stiftstidende
   0167Aalborg Stiftstidende
   121210Frederiksborg Amts Avis
   01320Jydske Tidende
   00230Vendsyssel Tidende
   01440Demokraten
   00150Land og Folk
   01360Morgenposten
   00170Hovedbladet
   62 80999Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 38
 • V141 SØNDAGSAVIS NR. 3
  • Plejer De at læse en søndagsavis? Hvilken? (Plejer: mindst 2 gange om måneden) (Hvis flere blade) Hvilken avis læser De trediemest?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25923251Læser ingen, kun sjældent, af og til, gå til spm. 130 (V149)
   0152Berlingske Tidende
   0133Politiken
   0144Morgenavisen Jyllandsposten
   0265Søndagsaktuelt
   0006Aarhus Stiftstidende
   0017Aalborg Stiftstidende
   01210Frederiksborg Amts Avis
   00020Jydske Tidende
   01230Vendsyssel Tidende
   00140Demokraten
   00050Land og Folk
   00160Morgenposten
   01270Hovedbladet
   73 95099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 27
 • V142 SØNDAGSAVISLÆSETID
  • (Plejer De at læse en søndagsavis?) (Hvis ja) Hvor lang tid læser De avis om søndagen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454700 - 19 minutter
   1013129120 - 39 minutter
   2737354240-79 minutter
   3345435380 minutter og derover
   1 88
   25 3299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 74
 • V143 POL. LÆSN. I SØN.AVIS 1
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i søndagsavis 1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27373560Ofte
   32434161Undertiden
   15201962Aldrig
   0 48
   25 3309Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 74
 • V144 POL. LÆSN. I SØN.AVIS 2
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i søndagsavis 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   642730Ofte
   539671Undertiden
   219322Aldrig
   0 28
   87 11289Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 13
 • V145 POL. LÆSN. I SØN.AVIS 3
  • Læser De ofte, undertiden eller aldrig om politik i søndagsavis 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   273220Ofte
   12781Undertiden
   0002Aldrig
   98 12729Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 2
 • V146 PARTITILKNYT.F.SØNAVIS 1
  • Synes De, søndagsavis 1 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29453740Nej
   710881Ja: Socialdemokratiet
   46522Ja: Det Radikale Venstre
   18282393Ja: Det Konservative Folkeparti
   1175Ja: Andet
   610807Ja: Venstre
   9 1178
   26 3459Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 65
 • V147 PARTITILKNYT.F.SØNAVIS 2
  • Synes De, søndagsavis 2 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   542610Nej
   214211Ja: Socialdemokratiet
   110142Ja: Det Radikale Venstre
   323343Ja: Det Konservative Folkeparti
   0125Ja: Andet
   19137Ja: Venstre
   2 238
   87 11349Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 11
 • V148 PARTITILKNYT.F.SØNAVIS 3
  • Synes De, søndagsavis 3 støtter et bestemt parti? Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13070Nej
   02251Ja: Socialdemokratiet
   01332Ja: Det Radikale Venstre
   01333Ja: Det Konservative Folkeparti
   0415Ja: Andet
   01747Ja: Venstre
   0 38
   98 12769Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 2
 • V149 FJERNSYNSBESIDDELSE
  • Har De fjernsyn i husstanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888811460Ja, gå til spm. 132 (V151)
   12121511Nej, gå til spm. 131 (V150)
   0 59Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V150 FJERNSYN HOS ANDRE
  • (Har De fjernsyn i husstanden?) (Hvis nej) Ser De jævnligt fjernsyn hos andre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   433500Ja, gå til spm. 132 (V151)
   8671011Nej, gå til spm. 136 (V155)
   0 18
   88 11509Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 12
 • V151 FJERNSEERTID
  • (Har De fjernsyn i husstanden? (Hvis nej) Ser De jævnligt fjernsyn hos andre?) (Hvis ja i spm. 130 (V149) eller spm. 131 (V150) Hvor lang tid om dagen plejer De at se fjernsyn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   91011100 - 19 minutter
   1112140120 - 39 minutter
   2831365240-79 minutter
   4247546380 minutter og derover
   2 328
   8 1089Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V152 TV-AVISEN
  • (Har De fjernsyn i husstanden? (Hvis nej) Ser De jævnligt fjernsyn hos andre?) (Hvis ja i spm. 130 (V149) eller spm. 131 (V150) Hvor mange gange om ugen plejer De at se TV-avisen kl. 19.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33400Aldrig
   101113111 til 2 gange
   141517723 til 4 gange
   789535 til 6 gange
   58637504Hver dag eller næsten hver dag
   0 58
   8 1049Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V153 SEERINTERESSER
  Hvis svaret er 'det meste','politik' el.lign., spørg: 'er der alligevel ikke noget, De ser særlig meget?' - 'om hvad?' Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 309 0002 Sociale problemer 513 0004 Udenrigspolitik 446 0010 Partipolitik (politiske udsendelser m.v.) 0020 Andre landes sprog og kultur 187 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, boganmeldelser m.v.) 508 0100 Sport 436 0200 Ulykker, dagens begivenheder 535 0400 Underholdning 979 1000 Videnskab, teknik, oplysning 292 2000 Det meste 20 4000 Andet 62 8888 Ved ikke 9 9999 Uoplyst 113 Total 4771
  • (Har De fjernsyn i husstanden? (Hvis nej) Ser De jævnligt fjernsyn hos andre?) (Hvis ja i spm. 130 (V149) eller spm. 131 (V150) Hvilken slags udsendelser plejer De ellers at se?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1180
    Manglende 122
    Minimum 2
    Maximum 5662
    Gennemsnit 977
    Median 612
    Standardafvigelse 969

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V154 POLITIK I FJERNSYNET
  • (Har De fjernsyn i husstanden? (Hvis nej) Ser De jævnligt fjernsyn hos andre?) (Hvis ja i spm. 130 (V149) eller spm. 131 (V150) Ser De ofte, undertiden eller aldrig udsendelser om politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32354230Ofte
   48536311Undertiden
   11121412Aldrig
   0 28
   8 1059Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V155 RADIOLYTTERTID
  • Hvor lang tid om dagen plejer De at høre radio? (Musik på arbejdspladsen medregnes ikke)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22230Har ikke radio
   272835810-19 minutter
   1617210220-39 minutter
   1818229340-79 minutter
   3435445480 minutter og derover
   2 268
   1 119Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V156 RADIOAVIS
  • Plejer De at høre radioavisen en eller flere gange om dagen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   828410690Ja, 1 eller flere gange
   16162101Nej
   2 239Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V157 LYTTERINTERESSER
  Hvis svaret er 'det meste','politik' el.l.,spørg: Er der alligevel ikke noget De hører særligt meget?', 'om hvad?' Variablen er sumkodet 0001 Økonomi (erhvervsliv m.v.) 99 0002 Sociale problemer 206 0004 Udenrigspolitik 100 0010 Partipolitik (politiske udsendelser m.v.) 0020 Andre landes sprog og kultur 42 0040 Kunst, litteratur, musik (teater, hørespil, boganmeldelser m.v.) 679 0100 Sport 169 0200 Ulykker, dagens begivenheder 404 0400 Underholdning 562 1000 Videnskab, teknik, oplysning 131 2000 Det meste 9 4000 Andet 75 8888 Ved ikke 35 9999 Uoplyst 137 Total 2745
  • Hvilken slags udsendelser plejer De at høre?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1130
    Manglende 172
    Minimum 1
    Maximum 5270
    Gennemsnit 709
    Median 440
    Standardafvigelse 1014

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V158 POLITIK I RADIO
  • Hører De ofte, undertiden eller aldrig udsendelser om politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101260Ofte
   39415121Undertiden
   47496172Aldrig
   0 38
   3 449Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V159 POL. LÆSN. ANDETSTEDS
  • Er der andre steder, hvor De læser om politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   868811151Nej, gå til spm. 143 (V161)
   12121592Ja :
   0 18
   2 279Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V160 LÆSETID
  Variablens dataindhold er ikke brugbart
  • (Er der andre steder, hvor De læser om politik?) Hvor lang tid - sådan cirka - bruger De om ugen på at læse? (De i spm. 140 nævnte bøger/blade tilsammen)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 611
    Manglende 691
    Minimum 0
    Maximum 7
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 8.

 • V161 PARTI-GRUPPETILKNYTNING
  • Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58717501Ja, gå til spm. 144 (V162-V172)
   45482Måske, lidt, gå til spm. 144 (V162-V172)
   20252653Nej, gå til spm. 145
   16 2058
   3 349Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 82
 • V162 PARTI-GRUPPETILKNYT. A
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Socialdemokratiets gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   38814940Arbejdere
   37411De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   36342Lønmodtagere
   13193Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0155Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0036Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   13167Andre
   0 18
   53 6899Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 47
 • V163 PARTI-GRUPPETILKNYT. B
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Det Radikale Venstres gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   1570Arbejdere
   0231De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0222Lønmodtagere
   224313Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   217224Landmændene
   328365Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   113176Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   19127Andre
   0 18
   90 11719Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 10
 • V164 PARTI-GRUPPETILKNYT. C
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Det Konservative Folkepartis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   0150Arbejdere
   0121De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0132Lønmodtagere
   26233Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0124Landmændene
   18592365Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   8281106Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   14177Andre
   0 18
   69 9039Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 31
 • V165 PARTI-GRUPPETILKNYT. E
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Retsforbundets gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   02920Arbejdere
   01411De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   02922Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   02926Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   0007Andre
   0 18
   99 12949Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 1
 • V166 PARTI-GRUPPETILKNYT. F
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Socialistisk Folkepartis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   13821740Arbejdere
   18171De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   1492Lønmodtagere
   0013Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0246Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   1377Andre
   0 28
   84 10889Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 16
 • V167 PARTI-GRUPPETILKNYT. K
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Kommunisternes gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   10781260Arbejdere
   111171De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   1472Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0126Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   1697Andre
   0 28
   87 11399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 12
 • V168 PARTI-GRUPPETILKNYT. Q
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Kristeligt Folkepartis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   0710Arbejdere
   0711De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0712Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0714Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0716Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   167107Andre
   0 18
   99 12869Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 1
 • V169 PARTI-GRUPPETILKNYT. S
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Slesvigsk Partis gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   05030Arbejdere
   01711De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   01712Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0005Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   01716Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   0007Andre
   0 18
   99 12959Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 0
 • V170 PARTI-GRUPPETILKNYT. U
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? De Uafhængiges gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   0610Arbejdere
   0611De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0612Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   02545Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   15086Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   0617Andre
   0 18
   99 12859Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 1
 • V171 PARTI-GRUPPETILKNYT. V
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Venstres gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   1270Arbejdere
   0121De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0132Lønmodtagere
   15183Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   22752814Landmændene
   310395Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   14166Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   13107Andre
   0 18
   71 9259Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 29
 • V172 PARTI-GRUPPETILKNYT. Y
  • (Mener De, at nogle af partierne tager særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper?) (Hvis ja) Hvilke partier tænker De på? - og Hvilke befolkningsgrupper? Venstresocialisternes gruppetilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   669720Arbejdere
   111111De fattige (små, svage, mindrebemidlede)
   0552Lønmodtagere
   0003Middelstand (mellemklasse, funktionærer)
   0004Landmændene
   0225Forretningsfolk (erhvervsliv, kapitalister, arbejdsgivere)
   0226Overklasse (de rige, bedrestillede, højere middelstand)
   112127Andre
   0 18
   92 11979Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 8
 • V173 STATSMINISTERØNSKE
  • Hvem vil De helst have som statsminister?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29393740Baunsgaard
   19262451Krag
   23252Hartling
   12183Ninn-Hansen
   46554Aksel Larsen
   10141335Andre S
   46546Andre VKR
   35447Andre
   25 3298
   2 259Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 73
 • V174 REGERINGSØNSKE
  Alle partier, der er nævnt i spm. 147 og 148, er kodet under et efter følgende sumkode: 0001 Socialdemokratiet 615 0002 Det Radikale Venstre 512 0004 Det Konservative Folkeparti 435 0010 Retsforbundet 10 0020 Socialistisk Folkeparti 131 0040 Kommunisterne 12 0100 Kristeligt Folkeparti 15 0200 Slesvigsk Parti 0400 De Uafhængige 8 1000 Venstre 460 2000 Venstresocialisterne 25 4000 Samlingsregering (bruges kun alene) 37 5000 Alle partier (bruges kun alene) 9 8888 Ved ikke (bruges kun alene) 195 9999 Uoplyst (bruges kun alene) 24 Total 2488
  • Spm 147: Hvilket eller hvilke partier vil De helst have til at danne regering efter det kommende valg? Spm 148: Er der andre partier, De gerne vil have med i regeringen? Hvilke?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1083
    Manglende 219
    Minimum 1
    Maximum 5000
    Gennemsnit 660
    Median 40
    Standardafvigelse 923

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V175 GRUNDE F. VKR-REGERING
  Kun hvis 'VKR', dvs. den nuværende regering af Venstre, Konservative og Radikale, er nævnt i spm. 147 og 148. I alle andre tilfælde stilles i stedet spm. 150.
  • (Hvilket eller hvilke partier vil De helst have til at danne regering efter det kommende valg? Er der andre partier, De gerne vil have med i regeringen? Hvilke?) Hvorfor foretrækker De, at den nuværende regering fortsætter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13521741Tilfredshed med VKR
   519642Ufuldendt arbejde
   0013Tilhænger af parti/program
   1274Tillid til politikeren
   0015Gavner arbejderinteressen
   0126Gavner middelklasseinteressen
   0007Gavner de forfordelte (små, fattige, etc.)
   0018Gavner landbruget
   0129Gavner erhvervsliv
   12710Tilgodeser alle interesser ligeligt
   2103220Økonomisk politik
   00130Anden politik
   01440Personlig gavn
   262150Dog bedre end anden regering
   151870Andet
   1 788
   74 96099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 26
 • V176 GRUNDE F. ANDEN REGERING
  • (Hvilket eller hvilke partier vil De helst have til at danne regering efter det kommende valg? Er der andre partier, De gerne vil have med i regeringen? Hvilke?) (Hvis IP har nævnt andre regeringer end VKR) Hvorfor foretrækker De, at en sådan regering afløser den nuværende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9181231Utilfreds med VKR
   612812Ønske om forandring
   35383Tilhænger af parti/program
   12154Tillid til politikeren
   12221525Gavner arbejderinteressen
   12136Gavner middelklasseinteressen
   35367Gavner de forfordelte (små, fattige, etc.)
   0008Gavner landbruget
   0029Gavner erhvervsliv
   232410Tilgodeser alle interesser ligeligt
   353420Økonomisk politik
   121730Anden politik
   242540Personlig gavn
   232450Dog bedre end anden regering
   81510770Andet
   1 1688
   46 59599Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 53
 • V177 PENSIONSUDGIFTER
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Udgiften til folkepension og invalidepension udgør over halvdelen af statens samlede udgifter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20212621Helt rigtigt
   24253102Vistnok rigtigt
   21222723Vistnok forkert
   30323934Helt forkert
   5 659Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V178 EXPROPRIATION
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Ekspropriationslove skal altid til folkeafstemning, før de træder i kraft.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25293211Helt rigtigt
   17212272Vistnok rigtigt
   13151663Vistnok forkert
   30353924Helt forkert
   15 1969Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 85
 • V179 ARBEJDSANVISNING
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Hvis arbejdsløse ikke flytter til det sted, hvor de bliver anvist arbejde, kan understøttelsen tages fra dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33354351Helt rigtigt
   13141712Vistnok rigtigt
   14151823Vistnok forkert
   35364514Helt forkert
   5 639Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V180 REGERINGSFALD
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. I de sidste fem år er ingen regering kommet i mindretal i Folketinget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15181941Helt rigtigt
   13151632Vistnok rigtigt
   13161713Vistnok forkert
   41515394Helt forkert
   18 2359Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 82
 • V181 SPANIEN I NATO
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Spanien er medlem af NATO.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17202191Helt rigtigt
   10121262Vistnok rigtigt
   16192063Vistnok forkert
   40495224Helt forkert
   18 2299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 82
 • V182 TYSKLAND I FN
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Vesttyskland er medlem af FN.
  • %MD%AntalKodeKategori
   57647401Helt rigtigt
   16182112Vistnok rigtigt
   56663Vistnok forkert
   10121334Helt forkert
   12 1529Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 88
 • V183 HARTLING
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Poul Hartling er Danmarks udenrigsminister.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22221Helt forkert
   11142Vistnok forkert
   33433Vistnok rigtigt
   929411964Helt rigtigt
   2 279Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V184 NORDVIETNAM-ANERKENDELSE
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Danmark anerkender Nordvietnam diplomatisk.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18202301Helt rigtigt
   13151742Vistnok rigtigt
   10121363Vistnok forkert
   45525834Helt forkert
   14 1799Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 86
 • V185 EF
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. Fællesmarkedet er kun en handelspolitisk sammenslutning.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40455261Helt rigtigt
   17192252Vistnok rigtigt
   11121473Vistnok forkert
   21242784Helt forkert
   10 1269Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 90
 • V186 ENGLAND I EF
  • Jeg vil nu læse nogle påstande op, som jeg vil bede Dem tage stilling til. England er medlem af Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   991171Helt rigtigt
   44502Vistnok rigtigt
   33423Vistnok forkert
   808310464Helt forkert
   4 479Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V187 POLITIKERHENSYNTAGEN
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Politikere tager for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50506461Helt enig
   27273492Delvis enig
   88993Hverken enig eller uenig
   9101224Delvis uenig
   55655Helt uenig
   2 219Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V188 POLITIKERØDSELHED
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   63638171Helt enig
   21212712Delvis enig
   67843Hverken enig eller uenig
   66734Delvis uenig
   33425Helt uenig
   1 159Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V189 ORGANISATIONSMAGT
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Lige meget hvilke partier, der har magten, er det nogle store organisationer, der bestemmer, hvad der skal ske.
  • %MD%AntalKodeKategori
   49506321Helt enig
   25263312Delvis enig
   10101253Hverken enig eller uenig
   88994Delvis uenig
   66725Helt uenig
   3 439Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V190 NORDISK FORSVAR
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Norden burde have et fælles forsvar.
  • %MD%AntalKodeKategori
   38394911Helt enig
   15151922Delvis enig
   15162013Hverken enig eller uenig
   88994Delvis uenig
   21222795Helt uenig
   3 409Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V191 STATSVIRKSOMHED
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Staten bør eje alle virksomheder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44571Helt enig
   44552Delvis enig
   44463Hverken enig eller uenig
   11111374Delvis uenig
   76779905Helt uenig
   1 179Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V192 INDTÆGTSFORSKEL
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Personer med høj uddannelse har krav på en høj indtægt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   30313921Helt enig
   31324062Delvis enig
   881053Hverken enig eller uenig
   14141804Delvis uenig
   15161995Helt uenig
   2 209Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V193 RADIOCENSUR
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel
  • %MD%AntalKodeKategori
   22232901Helt enig
   12131612Delvis enig
   10101283Hverken enig eller uenig
   13131684Delvis uenig
   40415165Helt uenig
   3 399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V194 NATO-STØTTE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Danmark bør yde mere til NATO
  • %MD%AntalKodeKategori
   55651Helt enig
   78972Delvis enig
   15161973Hverken enig eller uenig
   15151924Delvis uenig
   53566955Helt uenig
   4 569Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V195 STATSBANERNE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Statsbanerne burde gå over på private hænder.
  • %MD%AntalKodeKategori
   21222781Helt enig
   10101242Delvis enig
   14141793Hverken enig eller uenig
   991174Delvis uenig
   43455635Helt uenig
   3 419Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V196 LIGELØN
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Alle burde få samme løn
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141831Helt enig
   78972Delvis enig
   44553Hverken enig eller uenig
   16162034Delvis uenig
   58587505Helt uenig
   1 149Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V197 VÆRDIGHEDSKRAV
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Straffede personer burde fratages valgret, når man lige ser bort fra folk, der kun har fået bøde og hæfte.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131691Helt enig
   77942Delvis enig
   991143Hverken enig eller uenig
   15151954Delvis uenig
   54557065Helt uenig
   2 249Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V198 NORDISK REGERING
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. De nordiske lande bør oprette en fælles regering.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10111331Helt enig
   11111412Delvis enig
   12121553Hverken enig eller uenig
   10101264Delvis uenig
   54566985Helt uenig
   4 499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V199 EJENDOMSRET
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Det offentlige griber for meget ind i den private ejendomsret.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50516501Helt enig
   20212602Delvis enig
   9101223Hverken enig eller uenig
   10101244Delvis uenig
   991115Helt uenig
   3 359Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V200 SKATTEPROGRESSION
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34354411Helt enig
   17172222Delvis enig
   991153Hverken enig eller uenig
   11111434Delvis uenig
   27283545Helt uenig
   2 279Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V201 PARTIFORBUD
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Partier, der går imod velfærdsstaten, burde forbydes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28303701Helt enig
   11121432Delvis enig
   12131563Hverken enig eller uenig
   13141754Delvis uenig
   30323975Helt uenig
   5 619Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V202 EFMEDLEMSKAB M. ENGLAND
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Danmark bør melde sig ind i Fællesmarkedet sammen med England.
  • %MD%AntalKodeKategori
   38404901Helt enig
   12131572Delvis enig
   21222673Hverken enig eller uenig
   77894Delvis uenig
   18192305Helt uenig
   5 699Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V203 FRI KONKURRENCE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Det er vigtigt at den frie konkurrence bevares.
  • %MD%AntalKodeKategori
   818210531Helt enig
   10101342Delvis enig
   44473Hverken enig eller uenig
   22264Delvis uenig
   11185Helt uenig
   2 249Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V204 ØKONOMISK LIGHED
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   35364601Helt enig
   18192362Delvis enig
   9101213Hverken enig eller uenig
   15151934Delvis uenig
   20202605Helt uenig
   2 329Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V205 SOCIALISTPARTIFORBUD
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Partier, der går ind for socialisme, burde forbydes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   881061Helt enig
   66782Delvis enig
   10101263Hverken enig eller uenig
   15151894Delvis uenig
   58607525Helt uenig
   4 519Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V206 STATSLØNGARANTI
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Det offentlige må sikre, at alle kan få arbejde til en rimelig løn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   66678641Helt enig
   17172232Delvis enig
   55653Hverken enig eller uenig
   56714Delvis uenig
   55635Helt uenig
   1 169Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V207 FORMUESKAT
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. De, der sparer op, skal ikke straffes gennem formueskatter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   68698881Helt enig
   13141742Delvis enig
   44573Hverken enig eller uenig
   45584Delvis uenig
   881095Helt uenig
   1 169Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V208 TURISTKONTROL
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Myndighederne skulle føre nøjere kontrol med, hvilke turister der bliver sluppet ind i landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   53546951Helt enig
   16162082Delvis enig
   881073Hverken enig eller uenig
   77854Delvis uenig
   14141815Helt uenig
   2 269Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V209 STÆRK MAND
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Det vil være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28303631Helt enig
   16172102Delvis enig
   15151893Hverken enig eller uenig
   881034Delvis uenig
   28293605Helt uenig
   6 779Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V210 INVESTERINGSKONTROL
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33354301Helt enig
   20222652Delvis enig
   16172073Hverken enig eller uenig
   10111294Delvis uenig
   14151885Helt uenig
   6 839Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V211 ORGANISATIONSPRES
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Den enkelte kommer ofte i klemme i forhold til de store organisationer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56597281Helt enig
   22232822Delvis enig
   13131633Hverken enig eller uenig
   33424Delvis uenig
   22285Helt uenig
   5 599Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V212 ARV
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Man må hindre, at folk kan blive rige, blot ved at arve.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131681Helt enig
   11111372Delvis enig
   9101233Hverken enig eller uenig
   16162094Delvis uenig
   49506445Helt uenig
   2 219Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V213 JORDEJENDOM
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Udlændinge bør ikke kunne eje jord i Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   65668401Helt enig
   11111442Delvis enig
   66803Hverken enig eller uenig
   881064Delvis uenig
   891095Helt uenig
   2 239Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V214 VALGRETSALDEROVERGRÆNSE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Personer, der er blevet senile, burde fratages valgretten.
  • %MD%AntalKodeKategori
   32334191Helt enig
   15161972Delvis enig
   12131603Hverken enig eller uenig
   10101264Delvis uenig
   27283545Helt uenig
   4 469Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V215 POLITIKONTROL
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Grupper, der ikke vil acceptere den demokratiske styreform, må finde sig i, at politiet holder øje med dem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   56577271Helt enig
   14141832Delvis enig
   66803Hverken enig eller uenig
   67834Delvis uenig
   15151925Helt uenig
   3 379Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V216 NATO
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Vi bør snarest melde os ud af NATO.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18202371Helt enig
   9101172Delvis enig
   20212563Hverken enig eller uenig
   12131574Delvis uenig
   34364375Helt uenig
   8 989Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V217 FREMMEDARBEJDERE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Udenlandsk arbejdskraft skal ikke have lov at trænge danskerne ud af arbejdspladserne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   73749471Helt enig
   12121542Delvis enig
   55613Hverken enig eller uenig
   66744Delvis uenig
   44505Helt uenig
   1 169Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V218 VALGRETSALDERUNDERGRÆNSE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Unge mennesker bør først få valgret i det øjeblik de har afsluttet deres uddannelse og bidrager aktivt til samfundet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   32324121Helt enig
   12121602Delvis enig
   55673Hverken enig eller uenig
   12121594Delvis uenig
   37384885Helt uenig
   1 169Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V219 VESTLIGT SAMARBEJDE
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Samarbejdet mellem de vestlige lande bør udvides kraftigt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   43465651Helt enig
   24263142Delvis enig
   18192323Hverken enig eller uenig
   55614Delvis uenig
   44525Helt uenig
   6 789Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V220 ORGANISATIONSMAGTMISBRUG
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. De store lønmodtagerorganisationer og erhvervsorganisationer har tiltaget sig en magt, som egentlig tilhører Folketinget.
  • %MD%AntalKodeKategori
   26283351Helt enig
   22242842Delvis enig
   23242943Hverken enig eller uenig
   10111334Delvis uenig
   12131585Helt uenig
   8 989Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V221 EF UDENRIGSPOLITIK
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Bliver vi medlem af Fællesmarkdet, mister vi enhver mulighed for at føre en selvstændig udenrigspolitik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   21232751Helt enig
   18192332Delvis enig
   15172013Hverken enig eller uenig
   15161974Delvis uenig
   22242895Helt uenig
   8 1079Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V222 EF UDEMOKRATISK
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Fællesmarkedets styreform er uforenelig med dansk demokratisk tradition.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17202241Helt enig
   12141612Delvis enig
   25283203Hverken enig eller uenig
   15171894Delvis uenig
   19212445Helt uenig
   13 1649Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 87
 • V223 EF UAFHÆNGIGHEDSTAB
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Medlemskab af Fællesmarkedet vil betyde en opgivelse af vor nationale uafhængighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   20222641Helt enig
   17192242Delvis enig
   15161963Hverken enig eller uenig
   14151774Delvis uenig
   26283395Helt uenig
   8 1029Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 92
 • V224 EF ØKONOMISK FORDEL
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Danmark vil have stor økonomisk fordel af en tilknytning til Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15161921Helt uenig
   14151782Delvis uenig
   22242913Hverken enig eller uenig
   22242924Delvis enig
   20212585Helt enig
   7 919Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V225 EF KAPITALIMPORT
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Udenlandsk kapital vil få for stor indflydelse på dansk industri ved medlemskab af fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34364431Helt enig
   26283372Delvis enig
   19202463Hverken enig eller uenig
   991114Delvis uenig
   66785Helt uenig
   7 879Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V226 EF MODSTAND
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Vi skal under ingen omstændigheder melde os ind i Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22232891Helt enig
   78952Delvis enig
   21222673Hverken enig eller uenig
   11121494Delvis uenig
   34354375Helt uenig
   5 659Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V227 EF KULTURTRUSEL
  • Og endelig nogle synspunkter der drejer sig om Fællesmarkedet: Medlemskab af Fællesmarkedet vil udgøre en trussel mod dansk kultur.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14161881Helt enig
   10111322Delvis enig
   18192293Hverken enig eller uenig
   14151854Delvis uenig
   37394765Helt uenig
   7 929Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V228 VALGDELTAGELSE I MORGEN
  • Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   959612330Ja, gå til spm. 199 (V229)
   44471Nej, gå til spm. 203 (V238)
   2 208
   0 29Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V229 PARTIVALG I MORGEN
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme?) (Hvis ja) Hvilket parti ville De stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   40485211Socialdemokratiet
   13161742Venstre
   12141503Det Konservative Folkeparti
   11131404Radikale Venstre
   45555Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   1188Retsforbundet
   0169Kommunisterne
   222210Kristeligt Folkeparti
   11711Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00213Slesvigsk Parti
   00414De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   16 21399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 84
 • V230 PARTIBEGRUNDELSE BEDST
  • (Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme? (Hvis ja) Hvilket parti ville De stemme på?) Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. (Vis kort 8) Hvilken af dem passer bedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26313371Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   23283042Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   14161773Det er dygtige folk, der står i spid- sen for partiet
   10121284Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   10121275Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   2 268
   16 2039Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 82
 • V231 PARTIBEGRUND NÆSTBEDST
  • (Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme? (Hvis ja) Hvilket parti ville De stemme på?) Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. (Vis kort 8) Hvilken af dem passer næstbedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22282881Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   15192002Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   16202133Det er dygtige folk, der står i spid- sen for partiet
   14171804Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   13161635Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   5 598
   15 1999Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 80
 • V232 PARTIBEGRUND TRE.BEDST
  • (Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme? (Hvis ja) Hvilket parti ville De stemme på?) Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. (Vis kort 8) Hvilken af dem passer dårligst på Dem selv? (fortsæt med spm. 205, V240)
  • %MD%AntalKodeKategori
   59591Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   715922Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   11221383Det er dygtige folk, der står i spid- sen for partiet
   10211314Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   16342145Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   33 4328
   18 2369Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 49
 • V233 ANDRE PARTIIPRÆFERENCER
  • Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36474700Ja, gå til spm. 202B (V234)
   41535371Nej, gå til spm. 205 (V240)
   4 538
   19 2429Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 77
 • V234 ALT. PARTIPRÆFERENCE 1
  Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 0002 Det Radikale Venstre 0004 Det Konservative Folkeparti 0010 Retsforbundet 0020 Socialistisk Folkeparti 0040 Kommunisterne 0100 Kristeligt Folkeparti 0200 Slesvigsk Parti 0400 De Uafhængige 1000 Venstre 2000 Venstresocialisterne 4000 Andet, gå til spm. 205 (V240) 8888 Ved ikke, gå til spm. 205 (V240) 9999 Uoplyst, gå til spm. 205 (V240) total
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på?) (Hvis ja) Hvilket eller hvilke partier er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 468
    Manglende 834
    Minimum 1
    Maximum 4000
    Gennemsnit 322
    Median 20
    Standardafvigelse 566

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V235 ALT. PARTIPRÆFERENCE 2
  Spørgsmålet stilles kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm. 202B, V234 Hvis De skulle anbringe disse partier i den rækkefølge, som De foretrækker dem, hvilket ville så blive parti nr.2 Parti nr. 1 er det, der er nævnt i spm. 198) Hvis der kun er anført et parti i 202B, kodes dette som partipræference nr. 2.
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket eller hvilke partier er det?)
  • %MD%AntalKodeKategori
   518711Socialdemokratiet
   620812Det Radikale Venstre
   516643Det Konservative Folkeparti
   0154Retsforbundet
   620805Socialistisk Folkeparti
   0156Kommunisterne
   1297Kristeligt Folkeparti
   01210Slesvigsk Parti
   02620De Uafhængige
   5166530Venstre
   131140Venstresocialisterne
   00077Andre svar
   0 388
   69 90099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 31
 • V236 ALT. PARTIPRÆFERENCE 3
  Spørgsmålet stilles kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm. 202B, V234 Hvis De skulle anbringe disse partier i den rækkefølge, som De foretrækker dem, hvilket ville så blive parti nr. 3?
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket eller hvilke partier er det?)
  • %MD%AntalKodeKategori
   115131Socialdemokratiet
   224202Det Radikale Venstre
   118153Det Konservative Folkeparti
   0004Retsforbundet
   1985Socialistisk Folkeparti
   0436Kommunisterne
   0437Kristeligt Folkeparti
   00010Slesvigsk Parti
   04320De Uafhængige
   1191630Venstre
   05440Venstresocialisterne
   00077Andre svar
   0 488
   93 121399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 7
 • V237 ALT. PARTIPRÆFERENCE 4
  Spørgsmålet stilles kun hvis der er nævnt mere end et parti i spm. 202B, V234 Hvis De skulle anbringe disse partier i den rækkefølge, som De foretrækker dem, hvilket ville så blive parti nr. 4? (fortsæt med spm. 205, V240)
  • (Er der et eller flere andre partier, De eventuelt også kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket eller hvilke partier er det?)
  • %MD%AntalKodeKategori
   02221Socialdemokratiet
   01112Det Radikale Venstre
   02223Det Konservative Folkeparti
   0004Retsforbundet
   0005Socialistisk Folkeparti
   01116Kommunisterne
   0007Kristeligt Folkeparti
   00010Slesvigsk Parti
   00020De Uafhængige
   022230Venstre
   011140Venstresocialisterne
   00077Andre svar
   0 188
   99 129299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 1
 • V238 GRUND TIL PASSIVITET
  • (Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme?) (Hvis nej) Hvad er grunden til, at De ikke ville stemme? (fortsæt med spm. 205, V240)
  • %MD%AntalKodeKategori
   01150Mistillid til eller foragt for partier
   126121Mangel på interesse for politik
   128132Mangel på indsigt i politik
   0213IP har alligevel ikke nogen indflydelse
   0944Intet parti dækker IP's synspunkter
   0215Fysiske vanskeligheder
   0006IP's parti uden chance for valg
   122107Andre
   0 38
   96 12539Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 4
 • V239 GRUND T TVIVL O.VALGDELT
  • (Hvis der var folketingsvalg imorgen, ville De så stemme?) (Hvis ved ikke) Hvad er det, der gør, at De er i tvivl om, om De vil stemme? (fortsæt med spm. 205, V240)
  • %MD%AntalKodeKategori
   01020Mistillid til eller foragt for partier
   01941Mangel på interesse for politik
   13882Mangel på indsigt i politik
   0003IP har alligevel ikke nogen indflydelse
   0514Intet parti dækker IP's synspunkter
   01025Fysiske vanskeligheder
   0006IP's parti uden chance for valg
   01947Andre
   0 38
   98 12789Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 2
 • V240 STEMT 1968
  • Stemte De ved sidste folketingsvalg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888911451Ja, gå til spm. 209 (V241)
   55702Nej
   66783Havde ikke stemmeret
   0 38
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V241 PARTI 1968
  NB: Hvis IP svarer et parti, som ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Stemte De ved sidste folketingsvalg?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på? (fortsæt med spm. 206, V242)
  • %MD%AntalKodeKategori
   37444861Socialdemokratiet
   15181962Venstre
   13161733Det Konservative Folkeparti
   13151634Radikale Venstre
   44475Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0058Retsforbundet
   0059Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   11711Venstresocialisterne
   11712Liberalt Centrum
   00313Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   16 20899Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 84
 • V242 STEMT 1966
  • Stemte De ved folketingsvalget i 1966?
  • %MD%AntalKodeKategori
   838510791Ja, gå til spm. 210 (V243)
   45582Nej
   10111343Havde ikke stemmeret
   1 138
   1 189Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V243 PARTI 1966
  NB: Hvis IP svarer et parti, der ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Stemte De ved folketingsvalget i 1966?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på? (fortsæt med spm. 207, V244)
  • %MD%AntalKodeKategori
   36464711Socialdemokratiet
   15191982Venstre
   13161643Det Konservative Folkeparti
   810984Radikale Venstre
   46575Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0168Retsforbundet
   0049Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne(stillede ej op)
   111212Liberalt Centrum
   00213Slesvigsk Parti (stillede ej op)
   01614De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   22 28399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 78
 • V244 STEMT 1964
  • Stemte De ved folketingsvalget i 1964?
  • %MD%AntalKodeKategori
   76809921Ja, gå til spm. 211 (V245)
   55592Nej
   15161933Havde ikke stemmeret
   2 308
   2 289Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V245 PARTI 1964
  NB: Hvis IP svarer et parti, der ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Stemte De ved folketingsvalget i 1964?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på? (fortsæt med spm. 208, V246)
  • %MD%AntalKodeKategori
   35494531Socialdemokratiet
   15211972Venstre
   11161453Det Konservative Folkeparti
   57684Radikale Venstre
   34335Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   1198Retsforbundet
   0049Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne (stillede ej op)
   00112Liberalt Centrum (stillede ej op)
   00313Slesvigsk Parti
   111114De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   29 37799Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 71
 • V246 STEMT 1960
  • Stemte De ved folketingsvalget i 1960?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66718611Ja, gå til spm. 212 (V247)
   56712Nej
   22232823Havde ikke stemmeret
   3 438
   3 459Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V247 PARTI 1960
  NB: Hvis IP svarer et parti, der ikke stillede op, siges: 'Partiet stillede vist ikke op ved det valg. Kan De huske, om det ikke var et andet parti, De stemte på ved det valg?' Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Stemte De ved folketingsvalget i 1960?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30503971Socialdemokratiet
   13221732Venstre
   9151223Det Konservative Folkeparti
   47564Radikale Venstre
   12175Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   1198Retsforbundet
   0149Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00011Venstresocialisterne (stillede ej op)
   00212Liberalt Centrum
   00313Slesvigsk Parti
   111014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   39 50999Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 61
 • V248 FØRSTE PARTIVALG
  Spørgsmålet stilles kun til personer, der er født 1934 eller tidligere, jf. spm. 3 (V13). Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Kan De huske første gang, De stemte ved et folketingsvalg? Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31544051Socialdemokratiet
   14251852Venstre
   610773Det Konservative Folkeparti
   46474Radikale Venstre
   0005Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   12148Retsforbundet
   12139Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00011Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   01413Slesvigsk Parti
   01414De Uafhængige
   01615Andet, flere partier
   42 54799Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 58
 • V249 FØRSTE PARTIVALG TIDSPKT
  • (Kan De huske første gang, De stemte ved et folketingsvalg? Hvilket parti stemte De da på? (stilles kun til IPer, der er født 1934 eller tidligere, jfr. spm. 3)) Kan De også huske, om det var lige efter, at De havde fået valgret, eller om der havde været et eller flere valg, hvor De ikke havde stemt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48856261Havde lige fået valgret
   9151122Havde ikke stemt en eller flere gange før
   13 1688
   30 3969Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 57
 • V250 ÆGTEF. VALGDELTAGELSE
  • (Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift eller faktisk samlevende) Tror De, Deres ægtefælle ville stemme, hvis der var folketingsvalg imorgen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   72969380Ja, gå til spm. 216 (V251)
   33331Nej, gå til spm. 217 (V252)
   1182Har ikke valgret, gå til spm. 217 (V252)
   2 308
   23 2939Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 75
 • V251 ÆGTEF. PARTIVALG
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • ((Hvad er Deres ægteskabelige stilling?) (Hvis gift eller faktisk samlevende) Tror De, Deres ægtefælle ville stemme, hvis der var folketingsvalg imorgen?) (Hvis ja) Hvilket parti tror de, Deres ægtefælle ville stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25473291Socialdemokratiet
   11201382Venstre
   714973Det Konservative Folkeparti
   611754Radikale Venstre
   35365Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0168Retsforbundet
   0029Kommunisterne
   121110Kristeligt Folkeparti
   00311Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00213Slesvigsk Parti
   00114De Uafhængige
   01415Andet, flere partier
   46 59899Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 54
 • V252 PARTITILHÆNGER
  • Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet. Eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   52536751Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti, gå til spm. 218 (V253)
   67843Ved ikke, i tvivl, gå til spm. 220 (V255)
   40415185Nej, betragter sig ikke som til- hænger af et bestemt parti, gå til spm. 220 (V255)
   1 188
   1 79Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V253 PARTIPRÆFERENCE
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet. Eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis ja) Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28553651Socialdemokratiet
   9171112Venstre
   714953Det Konservative Folkeparti
   47494Radikale Venstre
   13175Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0038Retsforbundet
   0149Kommunisterne
   11710Kristeligt Folkeparti
   01411Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00313Slesvigsk Parti
   00114De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   49 64399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 51
 • V254 PARTITILHØRSINTENSITET
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet. Eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis tilhænger af bestemt parti) Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så stærkt overbeviste. betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25493311Ja, stærkt overbevist, gå til spm. 222 (V257)
   27513482Nej, ikke stærkt over- bevist, gå til spm. 222 (V257)
   0023Andet svar: gå til spm. 222 (V257)
   48 6219Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 52
 • V255 PARTIPRÆFERENCE
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet. Eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis andet end ja) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end de andre partier? Hvilket parti? (Hvis andet end nej, fortsæt med spm. 222 (V257)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12371591Socialdemokratiet
   516672Venstre
   514603Det Konservative Folkeparti
   619824Radikale Venstre
   27315Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0138Retsforbundet
   0139Kommunisterne
   12810Kristeligt Folkeparti
   01411Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00113Slesvigsk Parti
   01314De Uafhængige
   12715Andet, flere partier
   67 87499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 33
 • V256 GR.T MANGL. PARTITILKNYT
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet. Eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne? (Hvis nej) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? Hvilket parti?) (Hvis nej ) Er der nogen særlig grund til, at De ikke føler Dem knyttet til et bestemt parti? Hvilken? (gerne flere svar)
  • %MD%AntalKodeKategori
   655841Nej
   218282Ja: interesserer sig slet ikke for politik
   17104Ja: har alligevel ingen ind- flydelse
   0346Ja: interesserer sig slet ikke for politik og har alligevel ingen indfly- delse
   01110Ja: giver problemer med andre mennesker
   01114Ja: har alligevel ingen indfly- delse og giver problemer med andre mennesker
   03420Ja: ved for lidt om politik
   03540Ja: intet parti dækker IP's synspunkt
   012100Ja: mistillid til eller foragt for partier
   1913200Ja: andet
   0 4888
   88 1146999Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 12
 • V257 DÅRLIGST LIDTE PARTIER
  • Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   889411470Ja, gå til spm. 222A (V258)
   66791Nej, gå til spm. 224 (V262)
   4 578
   1 199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V258 DÅRLIGST LIDTE PARTIER
  Hvis der kun er anført et parti i 222A, kodes dette som nødigst i spm. 223. Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 0002 Det Radikale Venstre 0004 Det Konservative Folkeparti 0010 Retsforbundet 0020 Socialistisk Folkeparti 0040 Kommunisterne 0100 Slesvigsk Parti 0200 Kristeligt Folkeparti 0400 De Uafhængige 1000 Venstre 2000 Venstresocialisterne 4000 Andet: 8888 Ved ikke/nej, gå til spm. 224 (V262) 9999 Uoplyst
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på?) Hvilket eller hvilke partier er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1148
    Manglende 154
    Minimum 1
    Maximum 9046
    Gennemsnit 1211
    Median 1006
    Standardafvigelse 1173

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V259 DÅRLIGST LIDTE PARTIER 1
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket eller hvilke partier er det?) (Kun hvis der er nævnt mere end et parti) Hvilket af disse partier ville De nødigst stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131Socialdemokratiet
   12162Det Radikale Venstre
   9111183Det Konservative Folkeparti
   0014Retsforbundet
   12165Socialistisk Folkeparti
   55687176Kommunisterne
   45517Kristeligt Folkeparti
   00510Slesvigsk Parti
   233120De Uafhængige
   455230Venstre
   344040Venstresocialisterne
   00177Andre svar
   3 3688
   16 20599Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 81
 • V260 DÅRLIGST LIDTE PARTIER 2
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket eller hvilke partier er det?) (Kun hvis der er nævnt mere end et parti) Hvilket af disse partier ville De næstnødigst stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24311Socialdemokratiet
   34332Det Radikale Venstre
   9131123Det Konservative Folkeparti
   22204Retsforbundet
   11171435Socialistisk Folkeparti
   710906Kommunisterne
   46557Kristeligt Folkeparti
   11810Slesvigsk Parti
   354420De Uafhængige
   7119330Venstre
   182723240Venstresocialisterne
   00177Andre svar
   3 3688
   31 40499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 66
 • V261 DÅRLIGST LIDTE PARTIER 3
  • (Er der et eller flere partier, som De slet ikke kunne tænke Dem at stemme på? Hvilket eller hvilke partier er det?) (Kun hvis der er nævnt mere end et parti) Hvilket af disse partier ville De tredienødigst stemme på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36381Socialdemokratiet
   37452Det Radikale Venstre
   49573Det Konservative Folkeparti
   24274Retsforbundet
   11241475Socialistisk Folkeparti
   37436Kommunisterne
   36387Kristeligt Folkeparti
   01610Slesvigsk Parti
   363720De Uafhængige
   6137630Venstre
   7159040Venstresocialisterne
   00177Andre svar
   2 2788
   51 67099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 46
 • V262 VENNERS OPFATTELSE
  • Har De indtryk af, at Deres nærmeste venner har nogenlunde samme partipolitiske opfattelse eller en anden end De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18222291Ja, alle eller næsten alle har samme opfattelse
   22272802Ja, overvejende samme opfattelse
   32394153Nogle har samme, andre forskellig opfattelse
   8101014De fleste har en anden opfattelse
   23285Alle, eller næsten alle har en anden opfattelse
   18 2318
   1 189Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 81
 • V263 KOLLEGERS OPFATTELSE
  • Hvordan med kollegerne på Deres arbejdsplads? Har De nogenlunde samme partipolitiske opfattelse eller en anden end De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8131041Ja, alle eller næsten alle har samme opfattelse
   12191552Ja, overvejende samme opfattelse
   17282233Nogle har samme, andre forskellig opfattelse
   58634De fleste har en anden opfattelse
   22205Alle, eller næsten alle har en anden opfattelse
   18292367Har ingen kolleger
   21 2678
   18 2349Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 62
 • V264 POLITISK FORENING
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Er De medlem af en politisk forening? Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   845991Socialdemokratiet
   528602Venstre
   316353Det Konservative Folkeparti
   16124Radikale Venstre
   0005Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0138Retsforbundet
   0129Kommunisterne
   02410Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00113Slesvigsk Parti (Bund Deutscher Nordschleswiger)
   00114De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   83 108499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 17
 • V265 MØDEDELTAGELSE
  I denne variabel fandtes en blank i datafilen. Den er af DDA rettet til et 0. Tilhørende case ID: 214218.
  • (Er De medlem af en politisk forening?) (Hvis ja) Plejer De at gå til foreningens møder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8521060Ja
   848981Nej
   0 28
   84 10969Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 16
 • V266 TILLIDSPOST
  • (Er De medlem af en politisk forening?) (Hvis ja) Har De nogen tillidspost i foreningen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   213260Ja
   14871811Nej
   84 10959Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 16
 • V267 ANTAL BESØG
  • Start på Eftervalgsunders
  • Antal besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   57587451Et besøg
   28283632To besøg
   10101273Tre besøg
   33354Fire besøg
   11175Fem besøg
   0066Seks besøg
   0007Syv besøg
   0018Otte eller flere besøg
   1 89Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V268 FORANSTALTNING V. BESØG
  • Start på Eftervalgsunders
  • Foranstaltninger i forbindelse med besøg
  • %MD%AntalKodeKategori
   66761Oplysning
   22232882Aftale
   11174Brev
   69708938Kontakt uden aftale eller oplysning
   2 289Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V269 RESULTAT
  • Start på Eftervalgsunders
  • Resultat
  • %MD%AntalKodeKategori
   76769921Interview gennemført
   24243092Interview gennemført efter oplys- ning, aftale eller brev
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V270 DATO FOR INTERVIEW
  Datoen er kodet ddmm (dag-måned) 9999 Uoplyst
  • Start på Eftervalgsunders
  • Dato for interview
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1298
    Manglende 4
    Minimum 110
    Maximum 3009
    Gennemsnit 1270
    Median 910
    Standardafvigelse 951

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 9999.

 • V271 INTERVIEWERNR.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Interviewers nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1302
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 769
    Gennemsnit 234
    Median 172
    Standardafvigelse 196

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 999.

 • V272 SÆRLIGE VANSKELIGHEDER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Var der særlige vanskeligheder på enkelte områder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   878811331Nej
   22222Politiske spørgsmål
   10101305Andet
   1 179Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V273 KØN I ANDEN OMGANG
  Der er 16, der skifter køn i forhold til Forvalgsundersøgelsen.
 • V274 HVEM TIL STEDE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvem var til stede under interviewet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   68698851Alene med interviewpersonen
   19192472Ægtefælle/samlever
   44483Andre voksne
   33347Flere kategorier (ægtefælle og børn, etc.)
   55698Børn
   1 199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V275 VIGTIGSTE PROBLEM 1
  Denne variabel er trecifret. Første ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to sidste cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 60 20-39 Erhverv og økonomi 402 40-49 Finanser 122 50-59 Bolig 129 60-69 Trafik o.l. 77 70-79 Sociale problemer 137 90-99 Kultur og uddannelse 16 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 2 81, 87-88: Fællesmarked 232 00, 08:Uoplyst 125 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 1
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1299
    Manglende 3
    Minimum 10
    Maximum 999
    Gennemsnit 437
    Median 400
    Standardafvigelse 272

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V276 VIGTIGSTE PROBLEM 2
  Denne variabel er trecifret. Første ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to sidste cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 31 20-39 Erhverv og økonomi 247 40-49 Finanser 112 50-59 Bolig 129 60-69 Trafik o.l. 70 70-79 Sociale problemer 162 90-99 Kultur og uddannelse 47 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 13 81, 87-88: Fællesmarked 161 00, 08:Uoplyst 330 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 2
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1107
    Manglende 195
    Minimum 10
    Maximum 999
    Gennemsnit 478
    Median 500
    Standardafvigelse 276

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V277 VIGTIGSTE PROBLEM 3
  Denne variabel er trecifret. Det første ciffer er et retningsciffer som beskrevet i note 4. De to sidste cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 20 20-39 Erhverv og økonomi 89 40-49 Finanser 76 50-59 Bolig 62 60-69 Trafik o.l. 55 70-79 Sociale problemer 111 90-99 Kultur og uddannelse 37 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 16 81, 87-88: Fællesmarked 61 00, 08:Uoplyst 775 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 3
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 657
    Manglende 645
    Minimum 9
    Maximum 999
    Gennemsnit 472
    Median 500
    Standardafvigelse 286

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V278 VIGTIGSTE PROBLEM 4
  Denne variabel er trecifret. Det første ciffer er er retningsciffer som beskrevet i note 4. De to sidste cifre er en indholdskode som beskrevet i note 3. 01-07, 09-19: Diffuse svar 3 20-39 Erhverv og økonomi 26 40-49 Finanser 27 50-59 Bolig 14 60-69 Trafik o.l. 17 70-79 Sociale problemer 25 90-99 Kultur og uddannelse 11 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 9 81, 87-88: Fællesmarked 15 00, 08:Uoplyst 1155 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? (Hvis kun et eller to nævnt) Kan De ellers komme i tanke om nogle vigtige problemer? Problem 4
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 282
    Manglende 1020
    Minimum 9
    Maximum 999
    Gennemsnit 336
    Median 200
    Standardafvigelse 301

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V279 HV.PROB.INTERES.MEST 1
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvilke problemer har De - under valgkampen - været mest interesseret i at komme til at kende de politiske partiers stilling til? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   20222580Betalingsbalance
   19212471Skat
   10111352Erhvervsliv, arbejdsmarked
   23303Undervisning
   14161844Sociale problemer
   66765Bolig
   1186Forsvar, krig
   18202387Markedsforhold
   9 1138
   1 139Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 90
 • V280 HV.PROB.INTERES.MEST 2
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvilke problemer har De - under valgkampen - været næstmest interesseret i at komme til kende de politiske partiers stilling til? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   13151710Betalingsbalance
   16182051Skat
   13151752Erhvervsliv, arbejdsmarked
   44493Undervisning
   16192124Sociale problemer
   12131505Bolig
   22256Forsvar, krig
   12131537Markedsforhold
   11 1418
   2 219Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 88
 • V281 HV.PROB.INTERES.MEST 3
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvilke problemer har De - under valgkampen - været trediemest interesseret i at komme til at kende de politiske partiers stilling til? (Vis kort 1)
  • %MD%AntalKodeKategori
   9111210Betalingsbalance
   12151581Skat
   12151622Erhvervsliv, arbejdsmarked
   67743Undervisning
   15181904Sociale problemer
   12141555Bolig
   34416Forsvar, krig
   13161687Markedsforhold
   16 2048
   2 299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 82
 • V282 HV.BEDST FÅET OPLYS. 1
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvordan har De under valgkampen bedst fået noget at vide om politisk interesse nr. 1?
  • %MD%AntalKodeKategori
   59667700TV
   78881Radio
   19222512Aviser
   0013Uge/månedsblade
   0024Tidsskrifter
   0015Bøger
   22256Andre mennesker
   22297Andet
   6 818
   4 549Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 90
 • V283 HV.BEDST FÅET OPLYS. 2
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvordan har De under valgkampen bedst fået noget at vide om politisk interesse nr. 2?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48556220TV
   10121341Radio
   23272992Aviser
   0023Uge/månedsblade
   0054Tidsskrifter
   0045Bøger
   33346Andre mennesker
   22277Andet
   7 918
   6 849Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 87
 • V284 HV.BEDST FÅET OPLYS. 3
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvordan har De under valgkampen bedst fået noget at vide om politisk interesse nr. 3?
  • %MD%AntalKodeKategori
   47586090TV
   8101041Radio
   21262732Aviser
   0043Uge/månedsblade
   0164Tidsskrifter
   0035Bøger
   23286Andre mennesker
   23287Andet
   9 1198
   10 1289Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 81
 • V285 HV.BEDST FÅET OPLYS. 4
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvordan har De under valgkampen alt i alt bedst fået noget at vide om partiernes stilling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56647310TV
   78911Radio
   19222462Aviser
   0013Uge/månedsblade
   0034Tidsskrifter
   0025Bøger
   23326Andre mennesker
   22287Andet
   6 768
   7 929Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 87
 • V286 VALGKAMP I RADIO TV
  • Start på Eftervalgsunders
  • Fulgte De valgkampen i fjernsynet, i radioen eller begge dele?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212730Ingen af delene, gå til spm. 13 (V27)
   56567321Kun i fjernsynet
   66772Kun i radioen, gå til spm. 10 (V24)
   17172153Begge dele
   0 28
   0 39Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V287 PRÆSTATION I TV
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 89 0001 Socialdemokratiet 675 0002 Det Radikale Venstre 607 0004 Det Konservative Folkeparti 508 0010 Retsforbundet 360 0020 Socialistisk Folkeparti 547 0040 Kommunisterne 412 0100 Kristeligt Folkeparti 441 0200 Slesvigsk Parti 239 0400 Venstre 550 1000 Venstresocialisterne 357 8888 Ved ikke 32 9999 Uoplyst 338 Total 5155
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvert af partierne havde en aften i fjernsynet, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? (Hvis ja) Hvilke partiers præsentationsudsendelser fulgte De i TV?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 932
    Manglende 370
    Minimum 0
    Maximum 1777
    Gennemsnit 755
    Median 501
    Standardafvigelse 705

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V288 SPØRGSMÅL BAGEFTER
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 208 0001 Socialdemokratiet 544 0002 Det Radikale Venstre 481 0004 Det Konservative Folkeparti 408 0010 Retsforbundet 276 0020 Socialistisk Folkeparti 422 0040 Kommunisterne 322 0100 Kristeligt Folkeparti 334 0400 Venstre 412 1000 Venstresocialisterne 272 8888 Ved ikke 36 9999 Uoplyst 372 Total 4087
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvert af partierne havde en aften i fjernsynet, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? (Hvis ja) Fulgte De også spørgsmålene bagefter?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 894
    Manglende 408
    Minimum 0
    Maximum 1777
    Gennemsnit 557
    Median 401
    Standardafvigelse 642

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V289 TELEFONVAGTEN
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 217 0001 Socialdemokratiet 92 0002 Det Radikale Venstre 75 0004 Det Konservative Folkeparti 52 0010 Retsforbundet 41 0020 Socialistisk Folkeparti 63 0040 Kommunisterne 49 0100 Kristeligt Folkeparti 40 0400 Venstre 60 1000 Venstresocialisterne 46 8888 Ved ikke 18 9999 Uoplyst 933 Total 1686
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Fulgte De valgkampen i fjernsynet, i radioen eller begge dele?) (Kun hvis begge dele ) Fulgte De også telefonvagten i radioen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 351
    Manglende 951
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 222
    Median 0
    Standardafvigelse 479

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V290 ANDRE POL.UDSENDELS.I TV
  Variablen er sumkodet 000 Nej 240 001 Program 1 223 002 Program 2 177 004 Program 3 121 010 Program 4 461 020 Program 5 217 040 Program 6 280 100 Program 7 48 888 Ved ikke 42 999 Uoplyst 331 Total 2140
  • Start på Eftervalgsunders
  • Fjernsynet havde en del andre politiske udsendelser op mod valget. Så De nogen af dem? (Vis kort 2) (Hvis ja:) Hvilke?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 929
    Manglende 373
    Minimum 0
    Maximum 177
    Gennemsnit 28
    Median 20
    Standardafvigelse 32

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V291 HVILKE POLITIKER BEDST
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvilken politiker synes De bedst om i fjernsynet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28453680Hilmar Baunsgaard
   711921J.O. Krag
   35422Poul Hartling
   24313E. Ninn-Hansen
   12201624Aksel Larsen
   00010Andre radikale
   475511Andre socialdemokrater
   111012Andre venstre
   111113Andre konservative
   121714Andre SF'ere
   00415En kristeligt folkeparti-mand
   01616En venstresocialist
   11717En retsforbundsmand
   00018En slesviger
   01619En kommunist
   00020En ikke-politiker
   11 14088
   27 35199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 62
 • V292 PRÆSTATION I RADIO
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 728 0001 Socialdemokratiet 132 0002 Det Radikale Venstre 96 0004 Det Konservative Folkeparti 77 0010 Retsforbundet 50 0020 Socialistisk Folkeparti 93 0040 Kommunisterne 64 0100 Kristeligt Folkeparti 66 0400 Venstre 91 1000 Venstresocialisterne 61 8888 Ved ikke 25 9999 Uoplyst 367 Total 1850
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvert af partierne havde en aften i radioen, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? (Hvis ja) Hvilke partiers præsentationsudsendelser fulgte De?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 910
    Manglende 392
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 120
    Median 0
    Standardafvigelse 368

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V293 SPØRGSM.BAGEFTER I RADIO
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 762 0001 Socialdemokratiet 104 0002 Det Radikale Venstre 81 0004 Det Konservative Folkeparti 58 0010 Retsforbundet 42 0020 Socialistisk Folkeparti 71 0040 Kommunisterne 50 0100 Kristeligt Folkeparti 47 0400 Venstre 72 1000 Venstresocialisterne 45 8888 Ved ikke 22 9999 Uoplyst 376 Total 1730
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvert af partierne havde en aften i radioen, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? (Hvis ja) Fulgte De også spørgsmålene bagefter?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 904
    Manglende 398
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 92
    Median 0
    Standardafvigelse 330

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V294 TELEFONVAGTEN
  Variablen er sumkodet 0000 Ingen/nej 785 0001 Socialdemokratiet 71 0002 Det Radikale Venstre 59 0004 Det Konservative Folkeparti 41 0010 Retsforbundet 32 0020 Socialistisk Folkeparti 50 0040 Kommunisterne 42 0100 Kristeligt Folkeparti 28 0400 Venstre 46 1000 Venstresocialisterne 36 8888 Ved ikke 16 9999 Uoplyst 398 Total 1604
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvert af partierne havde en aften i radioen, hvor de gjorde rede for deres programmer. Bagefter blev der stillet spørgsmål til politikerne. Fulgte De nogle af disse udsendelser? Fulgte De også telefonvagten?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 888
    Manglende 414
    Minimum 0
    Maximum 1577
    Gennemsnit 69
    Median 0
    Standardafvigelse 292

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V295 LÆST POLITIK I AVISER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   46466000Ofte
   40405221Undertiden
   13131752Slet ikke
   0 38
   0 29Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V296 LÆST POL. I UGEBLADE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i ugeblade?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23320Ofte
   55671Undertiden
   889211432Slet ikke
   0006Vild kode
   1 108
   4 509Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V297 LÆST POL. I FAGBLADE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i fagblade?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66780Ofte
   12121541Undertiden
   788110172Slet ikke
   1 128
   3 419Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V298 LÆST POL. I TRYKSAGER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i tryksager?
  • %MD%AntalKodeKategori
   991140Ofte
   21212701Undertiden
   68708792Slet ikke
   1 128
   2 279Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V299 PARTIMØDER
  • Start på Eftervalgsunders
  • En del steder arrangerede partierne møder med foredrag og debatter. Har De været til sådan et vælgermøde i år? Hvilket eller hvilke partier deltog?
  • %MD%AntalKodeKategori
   959512420Nej
   11131A: Socialdemokratiet
   0032Det Radikale Venstre
   0013A og B
   0054C: Det Konservative Folkeparti
   00120F: Socialistisk Folkeparti
   00125F, A og C
   00140K: Kommunisterne
   006100Q: Kristeligt Folkeparti
   0041000Venstre
   0011005V, A og C
   11131007V, A, B og C
   0061027V, F, A, B, og C
   0011107V, Q, A, B og C
   0011207V, S (Sl. parti), A, B og C
   0012061Y (Venstresocialisterne) F, K og A
   0013167Y, V, F, K, Q, A, B og C
   0 19999Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V300 POLITISK DISKUSSION
  • Start på Eftervalgsunders
  • Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie? Med nogle af Deres venner? Med nogle af Deres kolleger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23233030Nej
   13131641Ja, med medlemmer af familien
   55632Ja, med venner
   17182273Ja, med medlemmer af familien og med venner
   55654Ja, med kolleger
   55635Ja, med medlemmer af familien og med kolleger
   77956Ja, med venner og kolleger
   24243167Ja, med medlemmer af familien med venner og med kolleger
   0 58
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V301 RÅDSPURGT OM POLITIK
  OBS: MD2 udelukker kategorien 'andre'.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Er der nogen, der har spurgt Dem til råds om politiske spørgsmål i de sidste tre uger før valget? (Hvis ja:) Hvem? (Gerne flere kryds)
  • %MD%AntalKodeKategori
   898911540Nej
   44581Ja, familie
   22262Ja, venner
   1193Ja, familie og venner
   22244Ja, kolleger
   0025Ja, familie og kolleger
   11106Ja, venner og kolleger
   11117Ja, familie, venner og kolleger
   11810Andre
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V302 OVERTALT NOGEN
  OBS: MD2 udelukker kategorien 'andre'.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Har De i de sidste tre uger før valget prøvet at overtale nogen til at stemme på et bestemt parti? (Hvis ja:) hvem? (Gerne flere kryds)
  • %MD%AntalKodeKategori
   909011750Nej
   22301Ja, familie
   11182Ja, venner
   11113Ja, familie og venner
   22264Ja, kolleger
   0055Ja, familie og kolleger
   11116Ja, venner og kolleger
   22227Ja, familie, venner og kolleger
   00310Andre
   0 18
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V303 FÅET MEST UD AF
  • Start på Eftervalgsunders
  • Når De har skullet danne Dem et indtryk af de forskellige partier og politikere, synes De så, De har fået mest ud af at tale med andre mennesker eller af at se fjernsyn, høre radio og læse aviser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12131600Tale med andre mennesker
   73789451Se fjernsyn, høre radio og læse aviser
   881022Lige meget
   5 708
   2 259Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 93
 • V304 SOC.DEM. MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 121 20-39 Erhverv og økonomi 319 40-49 Finanser 54 50-59 Bolig 33 60-69 Trafik o.l. 3 70-79 Sociale spørgsmål 31 90-99 Kultur og uddannelse 3 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 3 81, 87-88: Fællesmarked 168 00, 08:Uoplyst 567 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Der var jo en del spørgsmål, der blev rejst af de politiske partier under valgkampen. Hvilket spørgsmål synes De, at Socialdemokratiet lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1290
    Manglende 12
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 25
    Median 9
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V305 RADIKALE MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 107 20-39 Erhverv og økonomi 285 40-49 Finanser 13 50-59 Bolig 8 60-69 Trafik o.l. 4 70-79 Sociale spørgsmål 2 90-99 Kultur og uddannelse 3 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 3 81, 87-88: Fællesmarked 161 00, 08:Uoplyst 716 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Der var jo en del spørgsmål, der blev rejst af de politiske partier under valgkampen. Hvilket spørgsmål synes De, at det Radikale Venstre lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1290
    Manglende 12
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 21
    Median 8
    Standardafvigelse 25

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V306 KONSERVATIV MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 50 20-39 Erhverv og økonomi 222 40-49 Finanser 26 50-59 Bolig 7 60-69 Trafik o.l. 70-79 Sociale spørgsmål 6 90-99 Kultur og uddannelse 8 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 4 81, 87-88: Fællesmarked 171 00, 08:Uoplyst 808 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Der var jo en del spørgsmål, der blev rejst af de politiske partier under valgkampen. Hvilket spørgsmål synes De, at det Konservative Folkeparti lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1289
    Manglende 13
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 22
    Median 8
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V307 SF MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 30 20-39 Erhverv og økonomi 40 40-49 Finanser 22 50-59 Bolig 17 60-69 Trafik o.l. 1 70-79 Sociale spørgsmål 14 90-99 Kultur og uddannelse 3 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 22 81, 87-88: Fællesmarked 536 00, 08:Uoplyst 614 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Der var jo en del spørgsmål, der blev rejst af de politiske partier under valgkampen. Hvilket spørgsmål synes De, at Socialistisk Folkeparti lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1293
    Manglende 9
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 44
    Median 20
    Standardafvigelse 38

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V308 VENSTRE MEST VÆGT PÅ
  01-07, 09-19: Diffuse svar 32 20-39 Erhverv og økonomi 58 40-49 Finanser 1 50-59 Bolig 3 60-69 Trafik o.l. 1 70-79 Sociale spørgsmål 9 90-99 Kultur og uddannelse 3 80, 82-86, 89: Udenrigspolitik 2 81, 87-88: Fællesmarked 546 00, 08:Uoplyst 647 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • Der var jo en del spørgsmål, der blev rejst af de politiske partier under valgkampen. Hvilket spørgsmål synes De, at Venstre lagde mest vægt på under valgkampen?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1292
    Manglende 10
    Minimum 1
    Maximum 99
    Gennemsnit 42
    Median 8
    Standardafvigelse 37

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0.

 • V309 GENERELT MEST VÆGT PÅ
  • Start på Eftervalgsunders
  • Spørgsmål 23-27: Hvis IP har udtalt sig om det indtryk, han har fået af valgkampen, på tværs af partierne, kodes denne udtalelse her ud fra note 3.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0811Diffuse svar: alting, det hele, etc.
   01529Andet specifikt
   023310Politikernes troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   015218Politikernes stil (vaghed, nedladen- hed, irriterende talemåde)
   08119Andet specifikt (mht. henvisninger til politikere og partier)
   08120Nationaløkonomiske problemer: økonomien
   08140Offentlige indtægter og udgifter: skatter, moms og afgifter generelt
   08159Boligproblemer: andet specifikt
   08181Fred, internationale problemer: markedsforhold generelt
   1 160Irrelevant
   98 127399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 1
 • V310 FORSKEL MELLEM REGERINGE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Valget drejede sig jo blandt andet om, om vi skulle have en socialdemokratisk regering med Jens Otto Krag som statsminister, eller en borgerlig-liberal regering med Hilmar Baunsgaard som statsminister. Hvor stor forskel mener De, der er på, hvad disse to regeringer står for - stor forskel, en del forskel, eller næsten ingen forskel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19202430Stor forskel
   34364481En del forskel
   42445452Næsten ingen forskel, gå til spm. 32 (V43)
   5 658
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V311 HVOR FORSKEL STØRST
  Variablen er tocifret. Første ciffer er en indholdskode, andet ciffer angiver svarets partipolitiske retning. 99 uoplyst
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Valget drejede sig jo blandt andet om, om vi skulle have en socialdemokratisk regering med Jens Otto Krag som statsminister, eller en borgerlig-liberal regering med Hilmar Baunsgaard som statsminister. Hvor stor forskel mener De, der er på, hvad disse to regeringer står for - stor forskel, en del forskel, eller næsten ingen forskel?) (Hvis stor eller en del forskel) På hvilket punkt mener De, forskellen mellem de to regeringer er størst?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 685
    Manglende 617
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 42
    Median 35
    Standardafvigelse 27

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V312 HV.REGERING MEST GAVN AF
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvis De nu tænker på Deres egen økonomiske situation, hvilken af de to regeringer ville De personlig have mest gavn af? Eller ville der ikke være nogen forskel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36384660Socialdemokratisk/Krag
   23242961Borgerlig-liberal/Baunsgaard
   36384682Ingen forskel
   5 698
   0 39Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V313 INDSTILLING TIL EEC
  • Start på Eftervalgsunders
  • Det næste spørgsmål vil jeg bede Dem besvare ved at bruge en af de 5 svarmuligheder, De kan se på kortet her. (Vis kort 3) Hvad er Deres indstilling til Danmarks optagelse i Fællesmarkedet? Er den alt taget i betragtning positiv, negativ eller hverken positiv eller negativ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151991Meget positiv
   15151972Nærmest positiv
   23233043Hverken positiv eller negativ
   25253194Nærmest negativ
   16162085Meget negativ
   55698Ved ikke, gå til spm. 37 (V48)
   0 57
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V314 PARTIER SAMME INDSTILLIN
  • Start på Eftervalgsunders
  • Er der et eller flere af de politiske partier der stort set har samme opfattelse som De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   69898981Ja
   8111102Nej, gå til spm. 36 (V47)
   17 2178
   6 779Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 77
 • V315 HVILKE PARTIER
  Variablen er sumkodet 0001 Socialdemokratiet 327 0002 Det Radikale Venstre 240 0004 Det Konservative Folkeparti 245 0010 Retsforbundet 26 0020 Socialistisk Folkeparti 233 0040 Kommunisterne 53 0100 Kristeligt Folkeparti 14 0200 Slesvigsk Parti 1 0400 De Uafhængige 3 1000 Venstre 325 2000 Venstresocialisterne 45 8888 Ved ikke 19 9999 Uoplyst 394 Total 1995
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Er der et eller flere af de politiske partier der stort set har samme opfattelse som De selv?) (Hvis ja) Hvilke(t) parti(er) er det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 889
    Manglende 413
    Minimum 0
    Maximum 2170
    Gennemsnit 480
    Median 20
    Standardafvigelse 594

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 8888.

 • V316 EC-SPØRGSM. INTERESSERER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De sige, at spørgsmålet om Danmarks indtræden i Fællesmarkedet interesserer Dem meget, noget, kun lidt eller overhovedet ikke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36394741Meget
   34364442Noget
   20212593Kun lidt
   44544Overhovedet ikke
   0 48
   5 679Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 95
 • V317 DELTAGELSE VED FV
  • Start på Eftervalgsunders
  • Stemte De ved folketingsvalget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   949412220Ja, gå til spm. 38 (V43)
   66781Nej, gå til spm. 45 (V57)
   0008Ved ikke, gå til spm. 47 (V59)
   0 17
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V318 PARTI VED FV
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   39445051Socialdemokratiet
   16182082Venstre
   11131473Det Konservative Folkeparti
   13151714Radikale Venstre
   67815Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   11148Retsforbundet
   1179Kommunisterne
   121810Kristeligt Folkeparti
   11711Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00213Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   11 14299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V319 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis ja) Hvornår besluttede De Dem til at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   891060I de sidste dage før valget
   55631Tidligere i valgkampen
   76859952Før valgkampen
   0058Kan ikke huske/ved ikke
   0 27
   10 1319Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 90
 • V320 BEGRUNDELSE
  00-01 Godt parti, det bedste parti eller tautologiske svar af typen: vil gerne støtte partiet 76 10-19 Ideologiske svar 200 20-24, 26-29: Pragmatiske svar 124 30-39 Administrative evner 195 40-49 Egne og gruppers interesser 257 50-59 Henvisning til vane, opdragelse, etc. 143 60-61 Andre svar med specifikt indhold eller blandinger af ovenstående 40 25 Fællesmarkedspolitik 54 88 Ved ikke 37 77, 99:Vil ikke svare/uoplyst 176 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis ja) Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1126
    Manglende 176
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 33
    Median 32
    Standardafvigelse 19

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 77.

 • V321 ANDET PARTI JA/NEJ
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis ja) Tænkte De på at stemme på et andet parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20222560Ja, gå til spm. 42 (V54)
   69778991Nej, gå til spm. 43 (V55)
   1178Kan ikke huske/ ved ikke, gå til spm. 43 (V55)
   1 77
   10 1339Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V322 ANDET PARTI:HVILKET
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget? (Hvis ja) Tænkte De på at stemme på et andet parti?) (Hvis ja) Hvilket parti var det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   314351Socialdemokratiet
   29232Venstre
   314343Det Konservative Folkeparti
   423564Radikale Venstre
   524595Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   14108Retsforbundet
   0269Kommunisterne
   161610Kristeligt Folkeparti
   14911Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00013Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   81 105499Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 19
 • V323 STEMTE PERSONLIGT
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis ja) Som De ved, kan man sætte sit kryds enten ud for en person eller ud for partiet selv. Stemte De på en bestemt person eller på partiet selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56637280Partiet, gå til spm. 47 (V59)
   33374311En bestemt person, gå til spm. 44 (V56)
   0028Kan ikke huske/ ved ikke, gå til spm. 47 (V59)
   0 67
   10 1359Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 89
 • V324 KANDIDATENS KØN
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis ja) (Som De ved, kan man sætte sit kryds enten ud for en person eller ud for partiet selv. Stemte De på en bestemt person eller på partiet selv?) (Hvis IP stemte på en bestemt person) Hvem stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26813381Mandlig kandidat
   412512Kvindelig kandidat
   26278Kan ikke huske/ved ikke, gå til spm. 47 (V59)
   1 147
   67 8729Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 32
 • V325 BEGRUNDELSE F.UDEBLIVELS
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis nej) Hvad var grunden til, at De ikke stemte ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0430Mistillid til eller foragt for partier
   11081Mangel på interesse for politik
   0862Mangel på indsigt i politik
   0323IP har alligevel ingen ind- flydelse
   0654Intet parti dækker IP's synspunkt
   234275Fysiske vanskeligheder
   0006IP's parti uden chance for valg
   235287Andre
   0 18
   94 12229Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 6
 • V326 PARTIPRÆF.SOFAVÆLGERE
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved folketingsvalget?) (Hvis nej) Hvis De alligevel skulle vælge mellem partierne, hvilket parti ville De så vælge?
  • %MD%AntalKodeKategori
   350361Socialdemokratiet
   11182Venstre
   0753Det Konservative Folkeparti
   115114Radikale Venstre
   11185Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0008Retsforbundet
   0119Kommunisterne
   01110Kristeligt Folkeparti
   03211Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00013Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   94 123099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 6
 • V327 VALGRETSALDER AFSTEMNING
  • Start på Eftervalgsunders
  • Der var en folkeafstemning om valgretsalderen samtidig med valget. Stemte De? (Hvis ja) Stemte De for eller imod 20 års valgret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881070Stemte ikke
   57587481Stemte for
   33334242Stemte imod
   0 48
   1 199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V328 STEMTE VED FV 1968
  • Start på Eftervalgsunders
  • Stemte De ved forrige folketingsvalg i januar 1968?
  • %MD%AntalKodeKategori
   878711340Ja, gå til spm. 49 (V61)
   77971Nej, gå til spm. 51 (V65)
   55616Havde ikke stemmeret, gå til spm. 51 (V65)
   0068Kan ikke huske/ved ikke, gå til spm. 51 (V65)
   0 37
   0 19Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V329 PARTI 1968
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved forrige folketingsvalg i januar 1968?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36444721Socialdemokratiet
   16192022Venstre
   13151673Det Konservative Folkeparti
   13151654Radikale Venstre
   45505Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0168Retsforbundet
   0059Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00511Venstresocialisterne
   00412Liberalt Centrum
   00213Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   17 22299Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 83
 • V330 GRUND TIL PARTISKIFT
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Stemte De ved forrige folketingsvalg i januar 1968? (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på dengang?) (Kun hvis IP stemte på et andet parti i 1968 sml. Spm 38) Hvad er den vigtigste grund til, at De har skiftet parti siden 1968?
  • %MD%AntalKodeKategori
   219220Tilfredshed med nyt parti
   222261Utilfredshed med gammelt parti
   0342Politiker i nyt parti nævnt
   19113Politiker i gammelt parti nævnt
   1894Fællesmarkedet
   222255Et andet politisk spørgsmål
   1676Personlige forhold
   110128Ved ikke, vil ikke svare
   2 277
   89 11599Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 9
 • V331 POLITISK INTERESSE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget, eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141801Meget
   45465912Noget
   39405123Kun lidt
   1 88
   1 119Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V332 UDEN-INDEN-LOKALPOLITIK
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hvad interesserer De Dem mest for, udenrigspolitiske spørgsmål, kommunalpolitiske spørgsmål, eller dansk indenrigspolitik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10121280Udenrigspolitiske spørgsmål
   20242651Kommunalpolitiske spørgsmål
   54647062Dansk indenrigspolitik
   0013Udenrigspolitik og kommunalpolitik
   0054Udenrigspolitik og indenrigspolitik
   0165Kommunalpolitik og indenrigspolitik
   13 1658
   2 269Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 85
 • V333 STEMTE VED KV 1970
  • Start på Eftervalgsunders
  • I marts 1970, altså for halvandet år siden var der kommunevalg, stemte De ved kommunevalget dengang?
  • %MD%AntalKodeKategori
   838510850Ja
   14151861Nej, gå til spm. 55 (V69)
   2 258
   0 69Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V334 PARTI VED KV 1970
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (I marts 1970, altså for halvandet år siden var der kommunevalg, stemte De ved kommunevalget dengang?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte De på ved kommunevalget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35464561Socialdemokratiet
   15201972Venstre
   12161603Det Konservative Folkeparti
   8111054Radikale Venstre
   34405Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0038Retsforbundet
   0159Kommunisterne
   00010Kristeligt Folkeparti
   00311Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00413Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   121915Andet, flere partier
   24 31099Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 76
 • V335 GIFT
  • Start på Eftervalgsunders
  • Er De gift (eller faktisk samlevende) ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   777810070Ja, gå til spm. 56 (V70)
   21212771Nej, gå til spm. 59 (V73)
   11158Enke(mand)/fraskilt
   0 17
   0 29Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 100
 • V336 GIFT ÅR
  05-71 To sidste cifre af årstallet 999 88 Ved ikke 5 99 Uoplyst 298 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Er De gift (eller faktisk samlevende) ?) (Hvis gift) Hvilket år blev De gift? (Kun sidste ægteskab hvis gift flere gange) Skriv årstal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 999
    Manglende 303
    Minimum 5
    Maximum 71
    Gennemsnit 51
    Median 52
    Standardafvigelse 14

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 88.

 • V337 STEMTE ÆGTEFÆLLE
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Er De gift (eller faktisk samlevende) ?) (Hvis gift) Stemte Deres ægtefælle ved folketingsvalget i år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   72939370Ja, gå til spm. 58 (V72)
   56601Nej, gå til spm. 59 (V73)
   1196Havde ikke stemmeret, gå til spm. 59 (V73)
   0058Husker ikke/ved ikke, gå til spm. 59 (V73)
   0 17
   22 2909Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 78
 • V338 ÆGTEFÆLLES PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • ((Er De gift (eller faktisk samlevende) ?) (Hvis gift) Stemte Deres ægtefælle ved folketingsvalget i år?) (Hvis ja) Hvilket parti stemte Deres ægtefælle på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21452781Socialdemokratiet
   9191192Venstre
   613823Det Konservative Folkeparti
   511674Radikale Venstre
   48485Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   1188Retsforbundet
   0039Kommunisterne
   121110Kristeligt Folkeparti
   00211Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00113Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   52 68399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 48
 • V339 PARTIIDENT. JA ELL. NEJ
  • Start på Eftervalgsunders
  • Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56577311Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti, gå til spm. 60 (V74)
   66753Ved ikke, i tvivl gå til spm. 62 (V76)
   37374815Nej, betragter sig ikke som tilhænger af noget parti, gå til spm. 62 (V76)
   1 138
   0 29Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V340 PARTIIDENT. PARTI
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis ja) Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   29533841Socialdemokratiet
   10191342Venstre
   712903Det Konservative Folkeparti
   59684Radikale Venstre
   23255Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   1178Retsforbundet
   0039Kommunisterne
   11810Kristeligt Folkeparti
   00111Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00213Slesvigsk Parti
   00214De Uafhængige
   00015Andet, flere partier
   44 57899Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 56
 • V341 STÆRK ELL SVAG PARTIIDEN
  • Start på Eftervalgsunders
  • Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af Deres parti, mens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30533881Ja, stærkt overbevist, gå til spm. 63 (V77)
   26463412Nej, ikke stærkt overbevist, gå til spm. 63 (V77)
   1183Andet svar:
   43 5659Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 57
 • V342 PARTI FOR IKKE-IDENT
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis andet end ja) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end de andre partier? Hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11331401Socialdemokratiet
   515632Venstre
   413553Det Konservative Folkeparti
   721894Radikale Venstre
   413565Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0028Retsforbundet
   0149Kommunisterne
   12710Kristeligt Folkeparti
   12711Venstresocialisterne
   00012Liberalt Centrum
   00013Slesvigsk Parti
   00014De Uafhængige
   01615Andet, flere partier
   67 87399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 33
 • V343 BEGRUNDELSE FOR IDENT. 1
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) Hvorfor foretrækker De dette parti? Her er et kort med de mest almindelige begrundelser vi hører fra folk. Hvilken af dem passer bedst på Dem selv? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   32374111Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   22262922Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   15181993Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet
   9111214Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   78865Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   2 228
   13 1719Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 85
 • V344 BEGRUNDELSE FOR IDENT. 2
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) Hvorfor foretrækker De dette parti? Der er et kort med de mest almindelige begrundelser, vi hører fra folk. Hvilken af dem passer næstbedst på Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18212311Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   17202182Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   18222333Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet
   16202114Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   14171835Partiet har præget udviklingen gennem mange år
   4 538
   13 1739Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 83
 • V345 TIDLIGERE PARTIIDENT.
  Her er foretaget en standardisering af kodeværdierne i forhold til de oprindelige koder.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) Har De tidligere følt Dem som tilhænger af et andet parti? (hvis ja:) hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   633841Socialdemokratiet
   419482Venstre
   315383Det Konservative Folkeparti
   210264Radikale Venstre
   28215Socialistisk Folkeparti
   0006Fremskridtspartiet
   0007Centrums-Demokraterne
   0268Retsforbundet
   14119Kommunisterne
   00110Kristeligt Folkeparti
   02411Venstresocialisterne
   02512Liberalt Centrum
   00013Slesvigsk Parti
   02414De Uafhængige
   01315Andet, flere partier
   81 105199Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 19
 • V346 TIDLIGERE PARTIIDENT. ÅR
  16-71 To sidste cifre i årstal 240 77 Andre svar 2 88 Husker ikke/ved ikke 15 99 Uoplyst 1045 Total 1302
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, som ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer, kommunist, VSer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne? Har De tidligere følt Dem som tilhænger af et andet parti? (Hvis ja:) hvilket parti?) Hvor længe omtrent er det siden, De følte Dem som tilhænger af nævnte parti?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 242
    Manglende 1060
    Minimum 16
    Maximum 77
    Gennemsnit 60
    Median 64
    Standardafvigelse 11

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 88.

 • V347 NUL HUSEJERSKATTEFORDELE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Parcelhusejernes skattefordele skal afvikles
  • %MD%AntalKodeKategori
   21222711Helt enig
   18182302Delvis enig
   15151923Hverken enig eller uenig
   10111354Delvis uenig
   33344325Helt uenig
   3 429Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V348 SKATTEN NED OG MOMSEN OP
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Indkomstskatten bør nedsættes gennem en forhøjelse af momsen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192431Helt enig
   17182272Delvis enig
   14151863Hverken enig eller uenig
   11111434Delvis uenig
   36374715Helt uenig
   2 329Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V349 KAPITALMARKEDSRAAD
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Et offentligt råd bør dirigere långivningen til byggeri og erhvervsliv.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20222661Helt enig
   17182242Delvis enig
   23243003Hverken enig eller uenig
   991164Delvis uenig
   25263235Helt uenig
   6 739Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 94
 • V350 INDFØR REKLAME-TV-2
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Der bør oprettes et reklamefinansieret TV-2.
  • %MD%AntalKodeKategori
   46475981Helt enig
   12121552Delvis enig
   14141803Hverken enig eller uenig
   55594Delvis uenig
   22222825Helt uenig
   2 289Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V351 POLITIKER EJ HENSYN VALG
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • %MD%AntalKodeKategori
   40415251Helt enig
   31313992Delvis enig
   10101293Hverken enig eller uenig
   12121544Delvis uenig
   66725Helt uenig
   2 239Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V352 POLITIKERNE ØDSLE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge.
  • %MD%AntalKodeKategori
   57587421Helt enig
   22232902Delvis enig
   77963Hverken enig eller uenig
   991124Delvis uenig
   44465Helt uenig
   1 169Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V353 POLITIKER RIGT. BESLUTN.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   991131Helt uenig
   17172222Delvis uenig
   14141823Hverken enig eller uenig
   41425334Delvis enig
   18182305Helt enig
   2 229Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V354 POLITIKER OPG. PRINCIPP.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. De folk, der vil nå toppen i politik, bliver nødt til at opgive de fleste af deres principper.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24253171Helt enig
   31323982Delvis enig
   18182293Hverken enig eller uenig
   15151954Delvis uenig
   9101205Helt uenig
   3 439Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V355 POLITIK INDVIKLET
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår.
  • %MD%AntalKodeKategori
   52536821Helt enig
   28283602Delvis enig
   33353Hverken enig eller uenig
   77964Delvis uenig
   991195Helt uenig
   1 109Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V356 VED FOR LIDT OM POLITIK
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme.
  • %MD%AntalKodeKategori
   991191Helt enig
   991182Delvis enig
   44563Hverken enig eller uenig
   19192434Delvis uenig
   57587485Helt uenig
   1 189Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V357 SÅ MANGE ANDRE STEMMER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Der er så mange mennesker, der stemmer ved et folketingsvalg, at det ikke betyder noget for mig, om jeg stemmer eller lader være.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33451Helt enig
   55672Delvis enig
   33353Hverken enig eller uenig
   10101274Delvis uenig
   787910165Helt uenig
   1 129Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V358 KUN VED AT STEMME
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Kun ved at stemme ved folketingsvalg får folk som jeg indflydelse på de skiftende regeringers politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   71729221Helt enig
   15151902Delvis enig
   66733Hverken enig eller uenig
   44574Delvis uenig
   33385Helt uenig
   2 229Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V359 REGERINGER FORSK.POLITIK
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. En socialdemokratisk og en borgerligt ledet regering fører på mange punkter en forskellig politik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   41425331Helt enig
   30313912Delvis enig
   10111353Hverken enig eller uenig
   13131684Delvis uenig
   34455Helt uenig
   2 309Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V360 EJ FORSK.PÅ HV.PARTI.VIL
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Der er næsten ingen forskel på, hvad de store partier vil.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23232941Helt enig
   33334272Delvis enig
   10101253Hverken enig eller uenig
   22222824Delvis uenig
   12121525Helt uenig
   2 229Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 98
 • V361 GENERATIONSKLØFTEN
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med nogle påstande, der mere drejer sig om politik i almindelighed. Generationskløften er mere noget, man skriver om i aviserne, end noget der eksisterer i virkeligheden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   27283491Helt enig
   24253172Delvis enig
   12121543Hverken enig eller uenig
   18192384Delvis uenig
   16162055Helt uenig
   3 399Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 97
 • V362 UNDER INGEN OMSTÆND.I EC
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med 2 forskellige synspunkter på Fællesmarkedet. Vi skal under ingen omstændigheder melde os ind i Fællesmarkedet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23243011Helt enig
   66792Delvis enig
   22222823Hverken enig eller uenig
   12121564Delvis uenig
   34354385Helt uenig
   4 469Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V363 I EC SAMMEN MED ENGLAND
  • Start på Eftervalgsunders
  • Jeg fortsætter med 2 forskellige synspunkter på Fællesmarkedet. Danmark bør melde sig ind i Fællesmarkedet sammen med England.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19202461Helt uenig
   77852Delvis uenig
   18192323Hverken enig eller uenig
   13141744Delvis enig
   39415125Helt enig
   4 539Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 96
 • V364 ENGAGEMENT I EC-SPØRGSM.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Nogle mennesker er meget følelsesmæssigt engageret i spørgsmålet om Danmarks indtræden i Fællesmarkedet, mens andre ikke er det. Vil De sige, at De er meget, noget, kun lidt eller overhovedet ikke følelsesmæssigt engageret i spørgsmålet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131661Meget
   32324132Noget
   26263413Kun lidt
   25253264Overhovedet ikke
   33448Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001302
   Svarprocent: 99
 • V365 TERMOMETER SOC.DEM.
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Socialdemokratiet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1254
    Manglende 48
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 73
    Median 60
    Standardafvigelse 73

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V366 TERMOMETER RADIKALE
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. De Radikale
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1227
    Manglende 75
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 59
    Median 40
    Standardafvigelse 63

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V367 TERMOMETER KONSERVATIVE
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. De Konservative
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1224
    Manglende 78
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 79
    Median 40
    Standardafvigelse 93

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V368 TERMOMETER RETSFORBUNDET
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Retsforbundet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1184
    Manglende 118
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 73
    Median 0
    Standardafvigelse 107

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V369 TERMOMETER SF
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Socialistisk Folkeparti
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1235
    Manglende 67
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 100
    Median 50
    Standardafvigelse 107

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V370 TERMOMETER KOMMUNISTERNE
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Kommunisterne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1237
    Manglende 65
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 175
    Median 240
    Standardafvigelse 132

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V371 TERMOMETER KRIST.FOLKPAR
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Kristeligt Folkeparti
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1202
    Manglende 100
    Minimum 0
    Maximum 886
    Gennemsnit 106
    Median 20
    Standardafvigelse 128

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V372 TERMOMETER VENSTRE
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Venstre
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1241
    Manglende 61
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 80
    Median 40
    Standardafvigelse 91

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V373 TERMOMETER VENSTSOCIALIS
  • Start på Eftervalgsunders
  • (Vis kort 6) Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer, der kaldes sympatitermometeret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide dem. Alle de partier, De kan lide, skal De give plusgrader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minusgrader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det nul grader. Venstresocialisterne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1204
    Manglende 98
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 130
    Median 50
    Standardafvigelse 130

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V374 TERMOMETER LANDMÆNDENE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Landmændene
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1156
    Manglende 146
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 65
    Median 60
    Standardafvigelse 47

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V375 TERMOMETER ARBEJDSGIVERE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Arbejdsgiverne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1144
    Manglende 158
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 58
    Median 50
    Standardafvigelse 54

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V376 TERMOMETER VENSTREORIENT
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Venstreorienterede
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1100
    Manglende 202
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 111
    Median 40
    Standardafvigelse 118

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V377 TERMOMETER FUNKTIONÆRER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Funktionærerne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1104
    Manglende 198
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 51
    Median 40
    Standardafvigelse 53

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V378 TERMOMETER TYSKERNE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Tyskerne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1125
    Manglende 177
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 56
    Median 20
    Standardafvigelse 85

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V379 TERMOMETER FAGFORENINGER
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Fagforeningerne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1156
    Manglende 146
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 64
    Median 50
    Standardafvigelse 66

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V380 TERMOMETER STUDENTERNE
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Studenterne
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1133
    Manglende 169
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 60
    Median 40
    Standardafvigelse 78

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V381 TERMOMETER POLITIET
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Politiet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1181
    Manglende 121
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 65
    Median 60
    Standardafvigelse 36

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V382 TERMOMETER HØJREORIENT.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Vil De ved hjælp af sympatitermometeret give en række grupper og organisationer temperatur efter, hvor godt De synes om dem. Højreorienterede
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1048
    Manglende 254
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 65
    Median 20
    Standardafvigelse 93

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V383 TERMOMETER NINN-HANSEN
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Erik Ninn-Hansen
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1201
    Manglende 101
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 65
    Median 40
    Standardafvigelse 77

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V384 TERMOMETER ERIK SIGSGÅRD
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Erik Sigsgaard
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1183
    Manglende 119
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 95
    Median 40
    Standardafvigelse 112

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V385 TERMOMETER HIL.BAUNSGAAR
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Hilmar Baunsgaard
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1245
    Manglende 57
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 68
    Median 60
    Standardafvigelse 59

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V386 TERMOMETER J. O. KRAG
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Jens Otto Krag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1249
    Manglende 53
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 93
    Median 60
    Standardafvigelse 99

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V387 TERM. JACOB CHRISTENSEN
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Jacob Christensen
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1077
    Manglende 225
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 64
    Median 10
    Standardafvigelse 101

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V388 TERM. POUL HARTLING
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Poul Hartling
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1228
    Manglende 74
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 72
    Median 40
    Standardafvigelse 85

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V389 TERM. AKSEL LARSEN
  • Start på Eftervalgsunders
  • Endelig vil vi også gerne høre Deres mening om en række politikere, og igen beder vi Dem benytte sympatitermometeret. Aksel Larsen
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1247
    Manglende 55
    Minimum 0
    Maximum 300
    Gennemsnit 62
    Median 50
    Standardafvigelse 61

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V390 SAMPLING DISTRIKT NR.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Distrikt eller kommune (i hovedstaden: interviewdistrikt).
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 1100
    Maximum 9232
    Gennemsnit 5400
    Median 5221
    Standardafvigelse 2815

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V391 PCT. AF BEF. I HOVEDSTD.
  000-100 pct. 1965 NB: V391-V395 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Hovedstadens forstæder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 0
    Maximum 100
    Gennemsnit 21
    Median 0
    Standardafvigelse 40

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V392 PCT. AF BEF. I PROVINSBY
  000-100 pct. 1965 NB: V391-V395 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Provinsbyer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 0
    Maximum 100
    Gennemsnit 33
    Median 0
    Standardafvigelse 38

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V393 PCT. AF BEF. I P.FORST.
  000-100 pct. 1965 NB: V391-V395 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Provinsbyernes forstæder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 0
    Maximum 24
    Gennemsnit 2
    Median 0
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V394 PCT. AF BEF. I BYM.BEBYG
  000-100 pct. 1965 NB: V391-V395 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Bymæssige bebyggelser
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 0
    Maximum 79
    Gennemsnit 19
    Median 8
    Standardafvigelse 23

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V395 PCT. AF BEF. I LANDDISTR
  000-100 pct. 1965 NB: V391-V395 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Landdistrikter
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 0
    Maximum 85
    Gennemsnit 26
    Median 18
    Standardafvigelse 25

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V396 PCT. SELVST. NÆRINGSDR.
  000-100 pct. 1965 NB: V396-V399 er en fordeling af erhvervsaktive og summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Selvstændige m.v.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 6
    Maximum 43
    Gennemsnit 20
    Median 17
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V397 PCT. MEDHJ. HUST.
  000-100 pct. 1965 NB: V396-V399 er en fordeling af erhvervsaktive og summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Medhjælpende hustruer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 13
    Gennemsnit 4
    Median 3
    Standardafvigelse 3

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V398 PCT. FUNKTIONÆRER
  000-100 pct. 1965 NB: V396-V399 er en fordeling af erhvervsaktive og summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Funktionærer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 11
    Maximum 54
    Gennemsnit 29
    Median 30
    Standardafvigelse 11

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V399 PCT. ARBEJDERE
  000-100 pct. 1965 NB: V396-V399 er en fordeling af erhvervsaktive og summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl.
  • Start på Eftervalgsunders
  • Arbejdere
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 31
    Maximum 62
    Gennemsnit 47
    Median 47
    Standardafvigelse 7

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V400 PCT. MÆND I ERHV.
  000-100 pct. 1965
  • Start på Eftervalgsunders
  • Mænd i erhverv
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 59
    Maximum 83
    Gennemsnit 70
    Median 70
    Standardafvigelse 6

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V401 PCT. SOCIALDEM.
  000-100 pct. 1971 NB: V401-V410 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Socialdemokratiet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 19
    Maximum 59
    Gennemsnit 37
    Median 38
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V402 PCT.RADIKALE
  000-100 pct. 1971 NB: V401-V410 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Radikale Venstre
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 9
    Maximum 36
    Gennemsnit 15
    Median 14
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V403 PCT. KONSERVATIVE
  000-100 pct. 1971 NB: V401-V410 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Det Konservative Folkeparti Folkeparti
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 6
    Maximum 42
    Gennemsnit 16
    Median 15
    Standardafvigelse 7

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V404 PCT. RETSSTATSFOLK
  000-100 pct. 1971 NB: V401-V410 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl
  • Start på Eftervalgsunders
  • Retsforbundet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1301
    Manglende 1
    Minimum 1
    Maximum 5
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V405 PCT. SF'ERE
  000-100 pct. 1971 NB: V401-V410 summerer til 100 bortset fra afrundingsfejl