English

 
DDA-6951

Sociale og sundhedsmæssige uligheder i almennyttigt boligbyggeri, 1987

Primærundersøger

Jesper Bælum, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen er en tværsnitsundersøgelse baseret på tilgængelige registre, som beskriver sundhedstilstanden hos børn født i 1978 og i 1987 bosiddende i to forskellige socialområder - et socialt belastet og et noget mindre belastet område.

Vaccinationsdækningen fandtes lavere i det socialt belastede område og lavere blandt udenlandske børn. Der var en tendens til flere uvaccinerede børn blandt børn af mødre, der modtog offentlig ydelse samt blandt enlige forsørgere.

Undersøgelsen peger på, at social ulighed prædikerer sundhedsmæssig ulighed, og at der især synes at være behov for en sundhedsfremmende indsats over for socialt belastede miljøer som fx. indvandrerfamilier.

Nøgleord

Alment boligbyggeri, Boligbyggeri, Social ulighed, Sundhedsmæssig ulighed

Klassifikation

Sundhed

Universe

Andet

Geografisk afgrænsning

Lokal, Vollsmose-området bestående af 2 socialt forskellige områder - "firkanten" og det øvrige område. Firkanten er et afgrænset område med almennyttigt boligbyggeri. Det øvrige område er et mere heterogent distrikt med privat parcelbyggeri og landområder med enkelte landsbyer.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 115
Observationsenheder: Individer, 108 børn fra "firkanten" og 152 fra det øvrige område.

Respondenter

I datasæt: 260
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype:

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1987-01-01
Slut: 1987-12-30

Citation

Jesper Bælum, Sociale og sundhedsmæssige uligheder i almennyttigt boligbyggeri, 1987, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2004. 1 datafil: DDA-6951, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-6951

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-6951

Arkiv information

Modtaget: 2000-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har kontrolleret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Konsulter donor

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer