English

 
DDA-6898

International værdiundersøgelse, 1981-84, 1990-93 og 1995-97

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Det internationale komparative spørgeskemaprojekt: The European Values Survey har været gennemført i en lang række lande i og uden for Europa siden 1980. Der er tale om identiske spørgeskemaer i alle medvirkende lande.
Projektet drejer sig om måling af befolkningens værdier på forskellige dimensioner i et stort antal lande over hele Verden. Den første gennemførtes i 26 lande, herunder Danmark, i begyndelsen af 1980'erne (DDA-0829), den anden i ca. 40 lande i 1990 (DDA-1523) og den tredje i ca. 45 lande i 1995 (Danmark deltog ikke i denne interviewrunde).
Dette betyder, at der er tale om et enestående og overordentligt omfattende datamateriale, fordi der kommer til at foreligge umiddelbart sammenlignelige data fra en lang række lande målt på flere forskellige tidspunkter.Værdiundersøgelserne omfatter et bredt spektrum af værdier, men samler sig navnlig om værdier i forhold til religion, arbejde, politik, familie samt den overordnede moral. Det er derfor muligt at opstille hypoteser såvel inden for det enkelte område som for det samlede værdimønster.

Spørgsmålet om værdier kan deles op i to hovedspørgsmål:

1. Udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer, svarende til samfundsmæssige institutioner. I den forbindelse skal studierne af værdiændringer knyttes an til udviklingen i de relevante samfundsmæssige institutioner.

2. Forskelle i værdier og værdiudviklingen i forskellige dele af befolkningen. I begge tilfælde kan spørgsmålene undersøges inden for Danmark eller gennem sammenligninger med øvrige lande

Nøgleord

Abort, Alkoholkultur, Arbejdsforhold, Arbejdsinstruktion, Arbejdsløs, Beboergruppe, Bestikkelse, Besættelse, Borgerlig regering, Boykot, Bøn, Børn, Børneopdragelse, Børnerig familie, Dagspresse, Demonstration, Den europæiske union, Dyrebeskyttelsesgruppe, Erhvervsliv, Fagforening, Familieliv, FN, Foreningsmedlemskab, Forurening, Forældrerolle, Fredsbevægelse, Gud, Hastighedsoverskridelse, Helbred, Homoseksualitet, Industri, Indvandrer, Internationalt samarbejde, Kirkegang, Kirkelige organisationer, Kollegiale forhold, Konkurrence, Kriminel, Kunstforening, Kvindegruppe, Kvinderolle, Levestandard, Lighed, Livsindhold, Livssyn, Livsværdi, Lokaltilknytning, Lykke, Løgn, Manderolle, Medlem af folkekirken, Medmenneskelig tillid, Menneskerettigheder, Menneskerettighedsbevægelse, Miljøbevægelse, Moralsk værdi, Moralværdi, Musikforening, Muslim, Narkoman, National identitet, NATO, Partimedlemskab, Partipræference, Politik, Politisk placering, Politisk system, Postmateriel værdi, Regeringens virke, Regeringspræference, Religion, Religiøs bevægelse, Religiøs ceremoni, Rygning, Samfundsmål, Selvmord, Sigøjner, Skatteunddragelse, Skilsmisse, Skolevæsen, Social lighed, Social retfærdighed, Socialt arbejde, Socialt bedrageri, Sort arbejde, Spirituskørsel, Sportsklub, Stat, Stofmisbrug, Strejke, Sundhedsgruppe, Tilfredshed med arbejde, Tillid til medier, Tillid til offentlige institutioner, Tilværelse, Troskab, Tryghed i ansættelse, Udlændinge, Underskriftsindsamling, Ungdomsarbejde, Utroskab, Velbefindende, Venner, Ægteskab, Ældre, Økologibevægelse

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger

Universe

Aldersgrænser

Geografisk afgrænsning

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Kvoteudvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1981-01-01
Slut: 1997-12-30

Citation

Ronald Inglehart, International værdiundersøgelse, 1981-84, 1990-93 og 1995-97, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2001. 1 datafil: DDA-6898, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-6898

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-6898

Arkiv information

Modtaget: 2000-07-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har kontrolleret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Gundelach, Peter, National identitet i en globaliseringstid, Dansk Sociologi, nr. 1, 2001
  • Warburg, Margit; Lüchau, Peter and Andersen, Peter B., Gender, Profession, and Non-Conformal Religiosity, Journal of Contemporary Religion, Vol. 14, No. 2, 1999, pp. 277-290, 1999
  • Gundelach, Peter (red.), Danskernes værdier 1981-1999, København: Hans Reitzels Forlag, 307 pp., 2002