Revision: 399

Danish Election Studies, Continuity File 1971-1981

Reference No.:658

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 9296
    Invalid_cases 0
    Minimum 658
    Maximum 658
    Mean 658
    Median 658
    Standard deviation 0

 • V2 DDA SEKVENSNUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 9296
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 9296
    Mean 4648
    Median 4648
    Standard deviation 2684

 • V3 UNDERSØGELSES ID
  Valgundersøgelsen 1979 er indsamlet gennem to omnibusundersøgelser (Omnibus nr. 20 og Omnibus nr. 21, 1979); disse er her kodet henholdsvis 6 og 7.
  • Identifikation af delundersøgelserne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   141413021Forvalgsundersøgelsen 1971
   141413022Eftervalgsundersøgelsen 1971
   665333Valgundersøgelsen 1973
   171716004Valgundersøgelsen 1975
   171716025Valgundersøgelsen 1977
   111110116Valgundersøgelsen 1979 (omnibus nr. 20)
   11119787Valgundersøgelsen 1979 (omnibus nr. 21)
   10109688Valgundersøgelsen 1981
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V4 RESPONDENT ID
  For- og Eftervalgsundersøgelserne 1971 og Valgundersøgelsen 1973 er tre bølger i en panelundersøgelse. I Forvalgsundersøgelsen 1971 blev ialt 1499, i Eftervalgsundersøgelsen ialt 1302 interviewet. I datamaterialet er kun medtaget de 1302 gengangere. I Valgundersøgelsen 1973 blev 533 af de 1302 interviewet.
  • Respondent-identifikation.
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 9296
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 923221
    Mean 184252
    Median 1048
    Standard deviation 304537

 • V5 DUBLETVARIABEL
  Kun Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 indeholder en dubletvariabel (Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981 indeholder en vægtvariabel - se V6). For undersøgelser, der ikke har en dubletvariabel, er variablen sat til værdien 0. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 100 100 100 71 62 100 100 1. - - - 15 21 - 2. - - - 11 14 - 3. - - - 2 4 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Dubletvariabel.
  • %MD%NumberCodeCategory
   898982280Originalt individ
   665741Første kopi af interviewet individ
   443992Anden kopi af interviewet individ
   11953Tredje kopi af interviewet individ
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V6 VÆGTVARIABEL
  Kun Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981 indeholder en vægtvariabel (Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 indeholder en dubletvariabel - se V5). For undersøgelser, der ikke har en vægtvariabel, er variablen sat til 1.
  • Vægtvariabel.
   • Double (6 Decimal(s))
   • Valid case(s) 9296
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 5
    Mean 1
    Median 1
    Standard deviation 0

 • V7 KØN
  Der er 16 der skifter køn fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 10 skifter køn fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Valgundersøgelsen 1973; den ene respondent, der er uoplyst i Valgundersøgelsen 1973 var oprindeligt kodet '2. Kvinde'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 49 49 52 50 49 49 49 2. 51 51 48 50 50 51 51 9. - - 0 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Køn.
  • %MD%NumberCodeCategory
   494945601Mand
   515147312Kvinde
   0 59Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V8 ALDER
  Oplysninger om fødselsår er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 (alderen er for disse tre undersøgelsers vedkommende beregnet ud fra fødselsåret). I Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 var der færre alderskategorier end det der er valgt som standard. 1975- og 1977-kategorierne er anført i parentes efter standard-kategorierne. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - - - 5 5 2. - - - 7 6 3 5 3. 8 8 3 6 8 10 9 4. 12 12 12 10 9 9 9 5. 20 20 23 18 17 20 20 6. 19 19 21 17 14 15 16 7. 17 17 16 24 21 13 12 8. 8 8 8 - 8 7 7 9. 7 7 7 - - 6 6 10. 9 9 11 17 17 12 12 99. - - - 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Alder.
  • %MD%NumberCodeCategory
   11111115-17 (-) (-) år
   33300218-19 (15-19) (15-19) år
   88700320-24 (20-24) (20-24) år
   1010960425-29 (25-29) (25-29) år
   19191798530-39 (30-39) (30-39) år
   17171569640-49 (40-49) (40-49) år
   18181652750-59 (50-64) (50-61) år
   66579860-64 (-) (62-66) år
   44404965-69 (-) (-) år
   131312191070 (65) (67) år eller derover
   0 499Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V9 SKOLEUDDANNELSE
  Oplysninger om svarpersonens skoleuddannelse er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981 var der kun tre uddannelseskategorier: 'Folkeskole', 'Mellem/realskole og 'Studentereksamen/HF'; disse tre kategorier er omkodet til henholdsvis værdierne 1, 3 og 4. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 70 70 67 54 53 62 63 2. 11 11 11 14 15 - 3. 15 15 17 22 23 26 26 4. 4 4 4 8 9 13 12 5. 1 1 0 1 1 - 9. - - - 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Svarpersonens skoleuddannelse.
  • %MD%NumberCodeCategory
   626257731Folkeskole (A-linie): 7 års skolegang eller kortere
   997962Folkeskole (A-linie): Mere end 7 års skolegang
   212119483Mellemskole eller realeksamen eller tilsvarende
   887204Studentereksamen eller tilsvarende eller højere uddannelse
   11545Vil ikke svare/andet
   0 59Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V10 CIVILSTAND
  I Valgundersøgelsen 1975 er 'samlevende' ikke indeholdt i nogen svarkategori. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 10 21 7 16 17 18 18 2. 77 77 81 73 70 68 69 3. 12 1 12 10 13 14 14 9. 1 0 0 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Civilstand.
  • %MD%NumberCodeCategory
   151514231Ugift
   747468342Gift/samlevende
   111110243Tidligere gift
   0 159Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V11 SVARPERSONS STILLING
  Oplysninger om svarpersonens stilling er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. I Valgundersøgelsen 1973 findes der kun en type funktionærer; disse er her omkodet vha. oplysninger fra Forvalgsundersøgelsen 1971, således at funktionærer, der i 1971-undersøgelsen var anført som højere funktionærer, er kodet som højere funktionærer, mens funktionærer, der i 1971-undersøgelsen ikke var anført som højere funktionærer - altså også andre end funktionærer - er kodet som lavere funktionærer. I Valgundersøgelsen 1977 er 'fisker' ikke eksplicit indeholdt i nogen svarkategori. I Valgundersøgelsen 1973 blev interviewerne instrueret om at spørge arbejdsløse om sidste stilling før arbejdsløshed. I Forvalgs- og Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 er selvstændige opdelt i flg. tre kategorier: 5. Selvstændig i landbrug, gartneri etc. 6. Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc. 7. Selvstændig i liberale erhverv 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 20 20 14 13 16 17 12 2. 10 10 11 10 8 7 9 3. 14 14 16 14 15 17 19 4. 7 7 8 7 8 14 10 5. 4 4 5 6 4 3 3 6. 4 4 4 1 1 3 2 7. 1 1 1 4 3 1 3 8. 1 1 2 4 2 2 3 9. 2 2 1 8 7 11 11 10. 18 18 17 17 20 20 22 11. 16 16 18 16 15 4 8 12. 0 0 3 - - - 99. 4 4 1 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Svarpersonens stilling.
  • %MD%NumberCodeCategory
   171715381Arbejder, ufaglært
   998152Arbejder, faglært
   161614543Funktionær, lavere
   998354Funktionær, højere
   444055Selvstændig landbruger, fisker
   222286Selvstændig detailhandler/selvstændig håndværksmester
   221827Selvstændig i øvrigt
   221958Medhjælpende hustru/ægtefælle
   665539Lærling/elev/studerende etc.
   1919175610Ude af erhverv (pensionist o.a.)
   1313118211Gift (kvinde) uden selverhverv
   002712Andre i erhverv
   1 12699Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V12 ERHVERVSGREN
  (V12 er omkodet til irrelevant hvis V11=9-11,13-99 og V12=9). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 24 24 23 - - 23 14 2. 12 12 10 - - 14 7 3. 6 6 6 - - 12 6 4. 7 7 8 - - 7 6 5. 15 15 17 - - 25 15 6. 2 2 2 - - 19 1 7. 0 0 0 - - - 9. 4 4 8 - - 25 10. 30 30 26 - - 0 26 11. - - - 100 100 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • ERHVERVSGREN
  • Variable is filtered by: V11
   • Filtering variable: V11
  • Spm. Erhvervsgren.
  • %MD%NumberCodeCategory
   151513581Industri og håndværk
   887112Handel og transport
   554763Servicevirksomhed
   554614Landbrug,gartneri,fiskeri
   121311495Stat og kommune
   554336Andet
   0037Ved ikke
   1213113910Irrelevant
   3436320211Variablen indgår ikke
   4 3649Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V13 BESKÆFTIGELSESSEKTOR
  Oplysninger om svarpersonens beskæftigelse er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Forvalgsundersøgelsen 1971 findes medhjælpende hustruer som en kategori - disse er omkodet til selvstændige. I Valgundersøgelserne 1975, 1979 og 1981 skelnes der kun mellem offentlig og privat beskæftigelse. Selvstændige er udskilt vha. V11 (kategorierne 5-8). (V13 er omkodet til irrelevant hvis V11=9-11,13-99 og V13=9) 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 38 38 37 72 - 46 44 2. 17 17 18 13 - 25 24 3. 11 11 12 15 - 10 10 9. 3 3 7 - - 0 3 10. 30 30 26 0 - 19 19 11. - - - - 100 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • ERHVERVSGREN
  • Variable is filtered by: V11
   • Filtering variable: V11
  • Spm. Privat eller offentlig beskæftigelse.
  • %MD%NumberCodeCategory
   404036801Privat
   161614902Offentlig
   10109183Selvstændig
   1616144410Irrelevant
   1718160211Variablen indgår ikke
   2 1629Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V14 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE
  I Forvalgsundersøgelsen 1971 blev selvstændige udspurgt særskilt om hvor mange ansatte de havde. De overførte svarkategorier er her '1-5 ansatte', '6-50 ansatte' og '51 ansatte og derover'. Oplysninger om arbejdspladsens størrelse er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelsen 1979 lød spørgsmålet: 'Hvor mange ansatte er der ialt ca. på den virksomhed hvor De arbejder/arbejdede, foruden ejeren og dennes familie altså antal arbejdere og funktionærer tilsammen?' De overførte svarkategorier er '0-4 ansatte', '5-49 ansatte' '50 ansatte og derover'. (V14 er omkodet til irrelevant, hvis V11=9-11,13-99 og V14=9). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 12 12 10 - 11 17 - 2. 23 23 24 - 21 28 - 3. 23 23 24 - 17 29 - 4. 2 2 2 - 49 1 - 9. 8 8 12 - 1 8 - 10. 32 32 28 - 1 18 - 11. - - - 100 - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • ERHVERVSGREN
  • Variable is filtered by: V11
   • Filtering variable: V11
  • Spm. Hvor mange er der beskæftiget på Deres arbejdsplads?
  • %MD%NumberCodeCategory
   101089011-5
   1718162226-50
   171815693Over 50
   9108604Ved ikke
   1415133910Irrelevant
   2829256811Variablen indgår ikke
   5 4489Unknown
   1001009296
   Response Rate: 95
 • V15 OVERHOVEDETS STILLING
  Oplysninger om husstandsoverhovedets stilling er delvist overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelsen 1979 og Valgundersøgelsen 1981 var spørgsmålet 'Husfaders stilling' (kategori 11 = 'Ingen husfader') I Forvalgs- og Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 er selvstændige opdelt i flg. tre kategorier: 5. Selvstændig i landbrug, gartneri etc. 6. Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc. 7. Selvstændig i liberale erhverv 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 22 22 16 13 17 12 11 2. 16 16 15 15 12 13 15 3. 14 14 16 14 14 14 15 4. 10 10 11 13 12 12 13 5. 7 8 9 15 9 6 6 6. 7 7 8 2 4 4 4 7. 1 1 1 6 6 5 6 8. - 0 - - - - 9. 1 1 1 2 2 3 2 10. 20 20 19 21 24 15 16 11. 1 1 1 0 0 14 13 12. 0 0 1 - - - 99. 1 1 2 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Husstandsoverhovedets stilling.
  • %MD%NumberCodeCategory
   161614821Arbejder, ufaglært
   141413262Arbejder, faglært
   141413153Funktionær, lavere
   121210824Funktionær, højere
   998055Selvstændig landbruger, fisker
   554316Selvstændig detailhandler/selvstændig håndværksmester
   443577Selvstændig i øvrigt
   0018Medhjælpende hustru/ægtefælle
   221809Lærling/elev/studerende etc.
   2020182210Ude af erhverv (pensionist o.a.)
   5542511Uden selverhverv/ingen husfader
   001612Andre i erhverv
   1 5499Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V16 AFLEDT STILLING
  Variablen er konstrueret vha. V11 (Svarpersonens stilling), variable omhandlende evt. tidligere stilling for personer udenfor erhverv og V15 (Husstandsoverhovedets stilling). Svarpersoner, der er i erhverv (V11=1-7,9,12) er overført direkte, mens personer udenfor erhverv enten er overført med en eventuel tidligere stilling eller med husstandsoverhovedets stilling. Oplysningerne indeholdt i den afledte stilling er delvist overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelsen 1975 findes ingen oplysninger om tidligere erhverv - så for denne undersøgelses vedkommende er kun V11 og V15 benyttet. I Valgundersøgelsen 1977 er 'fisker' ikke eksplicit indeholdt i nogen svarkategori. I Forvalgs- og Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 er selvstændige opdelt i flg. tre kategorier: 5. Selvstændig i landbrug, gartneri etc. 6. Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc. 7. Selvstændig i liberale erhverv 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 29 29 24 16 25 23 17 2. 14 14 15 12 10 9 11 3. 18 18 21 16 20 19 21 4. 10 10 10 10 12 17 12 5. 9 9 10 11 9 6 7 6. 7 7 8 2 5 5 4 7. 1 1 1 6 5 3 4 9. 2 2 1 8 7 11 11 10. 9 9 7 19 7 3 7 11. 1 1 1 0 - 4 6 12. 1 1 4 - 1 - 99. 1 1 0 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afledt stilling.
  • %MD%NumberCodeCategory
   242422071Arbejder, ufaglært
   111110602Arbejder, faglært
   191917603Funktionær, lavere
   121211194Funktionær, højere
   997975Selvstændig landbruger, fisker
   554616Selvstændig detailhandler/selvstændig håndværksmester
   332897Selvstændig i øvrigt
   0008Medhjælpende hustru/ægtefælle
   665609Lærling/elev/studerende etc.
   9980610Ude af erhverv (pensionist o.a.)
   2215111Uden selverhverv
   116012Andet/andre i erhverv
   0 2699Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V17 HUSMODERS STILLING
  Oplysningerne er delvist overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 10 10 7 7 8 9 7 2. 42 43 47 47 44 36 37 3. 27 26 25 20 22 26 22 4. 5 5 6 19 21 23 28 5. 2 2 2 8 4 6 6 9. 15 15 13 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Husmoders stilling.
  • %MD%NumberCodeCategory
   897891Ingen kvindelig husmoder
   424438852Husmoder uden selverhverv
   242522053Husmoder med heltidsarbejde
   161715264Husmoder med deltidsarbejde
   554365Medhjælpende hustru
   5 4559Unknown
   1001009296
   Response Rate: 95
 • V18 FADERS STILLING
  I 1971 var spørgsmålet: 'Hvad var Deres fars (enlig mors eller anden forsørgers) stilling, da vedkommende var på Deres alder?' Hvis vedkommende var pensionist eller død, spurgtes om senest foregående stilling som erhvervsaktiv. I Forvalgs- og Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973 er selvstændige opdelt i flg. tre kategorier: 5. Selvstændig i landbrug, gartneri etc. 6. Selvstændig i industri, håndværk, handel, transport etc. 7. Selvstændig i liberale erhverv 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 29 29 27 - 23 24 1 2. 12 12 12 - 15 11 1 3. 7 7 7 - 10 5 1 4. 4 4 5 - 8 13 1 5. 30 30 32 - 25 24 1 6. 14 14 14 - 9 15 0 7. 1 1 1 - 8 5 1 8. - - - - 0 - 9. 0 0 0 - 0 - 10. 0 0 0 - 0 - 11. 1 1 1 - 0 - 99. 2 2 1 - 2 4 95 101. - - - 100 - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Hvilken stilling havde Deres fader (evt. plejefader/moder), dengang De voksede op?
  • %MD%NumberCodeCategory
   192117271Arbejder, ufaglært
   9108402Arbejder, faglært
   564783Funktionær, lavere
   665194Funktionær, højere
   202318605Selvstændig landbruger, fisker
   9118716Selvstændig detailhandler/selvstændig håndværksmeste
   332527Selvstændig i øvrigt
   0018Medhjælpende hustru/ægtefælle
   00159Lærling/elev/studerende etc.
   001010Pensionist
   002811Gift (kvinde) uden selverhverv
   17201600101Variablen indgår ikke
   12 109599Unknown
   1001009296
   Response Rate: 88
 • V19 ANTAL BØRN UNDER 15 ÅR
  Oplysninger om antal børn er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 er der ingen kategori 'ingen børn'; uoplyst-kategorien er derfor omkodet til 'ingen børn'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 58 58 55 60 67 62 63 1. 16 16 17 17 15 17 19 2. 17 17 19 15 14 17 16 3. 7 7 8 5 4 4 3 4. 2 2 2 2 1 1 0 9. 0 0 - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Antal børn under 15 år.
  • %MD%NumberCodeCategory
   616156560Ingen børn
   1616152711 barn
   1616149022 børn
   5548033 børn
   1113544 eller flere børn
   0 89Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V20 HUSSTANDSTYPE
  Oplysninger om husstandstype er delvist overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 'Mindre børn', 'børn' og 'større børn' betyder at det ældste barn er i følgende aldersgrupper: Mindre børn: 0-7 år (1971,1973) eller 0-6 år (1975,1977). Børn : 8-14 år (1971,1973) eller 7-12 år (1975,1977). Større børn: 15-> år (1971,1973) eller 13-19 år (1975,1977). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 20 20 15 10 12 - 2. 17 17 17 12 10 - 3. 14 14 18 14 10 - 4. 0 0 0 24 22 - 5. 36 36 36 31 33 - 6. 12 12 13 10 13 - 9. 0 1 1 0 0 - 11. - - - - - 100 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Husstandstype.
  • %MD%NumberCodeCategory
   10109361Husstand uden børn (husfader under 45 år eller enlig under 45 år)
   10108922Husstand med mindre børn
   998533Husstand med børn
   887384Husstand med større hjemmeværende børn
   232321515Husstand uden børn (husfader 45 år eller derover)
   887496Enlig (45 år eller derover)
   3232295711Variablen indgår ikke
   0 209Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V21 INDKOMST
  Oplysninger om indkomst er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. I Valgundersøgelsen 1975 og i Valgundersøgelsen 1977 er 'Vil ikke svare' og 'Ved ikke' een svarkategori - som her er placeret under 'Ved ikke'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 32 32 22 24 23 25 18 2. 18 18 29 19 18 21 18 3. 17 17 26 22 20 19 32 4. 29 29 19 20 26 25 20 5. 1 1 0 - - 5 5 6. 2 2 2 15 13 5 7 9. 1 1 2 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Indkomst.
  • %MD%NumberCodeCategory
   252623591Laveste kvartil
   202018292Anden kvartil
   212119433Tredje kvartil
   242422494Højeste kvartil
   221865Vil ikke svare
   776836Ved ikke
   1 479Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V22 HUSSTANDSINDKOMST
  Oplysninger om husstandsindkomst er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. I For- og Eftervalgsundersøgelserne 1971 og i Valgundersøgelsen 1973 er der ikke stillet spørgsmål om husstandsindkomsten (kun om respondentens og evt. ægtefælles indtægt). Husstandsindkomsten er derfor for disse undersøgelser en tilnærmet størrelse. I Valgundersøgelsen 1975 og i Valgundersøgelsen 1977 er 'Vil ikke svare' og 'Ved ikke' een svarkategori - som her er placeret under 'Ved ikke'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 24 24 24 17 16 25 16 2. 16 16 27 17 19 16 23 3. 33 33 14 24 22 15 13 4. 19 19 28 19 23 25 25 5. 1 1 1 - - 6 6 6. 6 6 6 23 20 12 16 9. 1 1 1 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Husstandsindkomst.
  • %MD%NumberCodeCategory
   212119251Laveste kvartil
   181817082Anden kvartil
   232321253Tredje kvartil
   222220464Højeste kvartil
   332375Vil ikke svare
   131312336Ved ikke
   0 229Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V23 BOLIGENS ART
  Oplysninger om boligens art er overført fra Forvalgsundersøsøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 40 40 - 42 47 50 60 2. 8 8 - 7 5 6 6 3. 0 0 60 - - - 4. 1 1 - - - - 5. 4 4 - 2 3 - 6. - - 3 - - - 7. 2 2 - 4 2 6 6 8. 24 24 - 26 32 28 20 9. - - 21 - - - 10. 3 3 2 1 1 0 0 11. 13 13 12 18 10 9 8 12. 6 6 2 - - - 99. 1 1 1 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Boligens art.
  • %MD%NumberCodeCategory
   444441181Parcelhus (ejes af respondenten)
   665812Parcelhus (lejes af respondenten)
   333203Parcelhus (ejerskabsforhold ikke angivet)
   00164Lejlighed i parcelhus (ejes af respondenten)
   221885Lejlighed i parcelhus (lejes af respondenten)
   00156Lejlighed i parcelhus (ejerskabsforhold ikke angivet)
   332987Lejlighed i beboelsesejendom (ejes af respondenten)
   242422218Lejlighed i beboelsesejendom (lejes af respondenten)
   111129Lejlighed i beboelsesejendom (ejerskabsforhold ikke angivet)
   1112110Lejet værelse
   1212113011Gård (ejerskabsforhold ikke angivet)
   2215212Andet
   0 2499Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V24 REGION
  Oplysninger om region er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I For- og Eftervalgsundersøgelserne 1971 og Valgundersøgelsen 1973 er kategori 3 anvendt til Sjælland (i øvrigt) og LollandFalster, mens kategori 4 er anvendt til Bornholm. I Valgundersøgelsen 1975 er kategori 4 indeholdt i kategori 3. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 13 13 10 18 18 12 13 2. 8 8 8 11 11 16 14 3. 19 19 17 17 13 14 16 4. 1 1 2 - 4 4 3 5. 9 9 9 8 10 12 9 6. 6 6 7 4 6 11 11 7. 10 10 11 12 10 5 5 8. 20 20 21 19 17 20 18 9. 14 14 16 11 10 7 11 99. 0 0 0 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Region.
  • %MD%NumberCodeCategory
   141412921København, Frederiksberg, Gentofte
   111110142Københavns forstæder
   161614893Sjælland i øvrigt
   332374Lolland-Falster og Bornholm
   10109475Fyn
   886986Sydvestjylland
   998117Midt- og Vestjylland
   191917608Østjylland
   111110419Nordjylland
   0 799Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V25 URBANISERING
  Oplysninger om urbanisering er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelserne 1971 og 1973 er de første fem kategorier (kategori 6 findes ikke) overført direkte, mens øvrige kommunekoder er opdelt i provinsbyer og landdistrikter ud fra nogle statistiske oplysninger (stammende fra folketællingen i 1965) på en sådan måde, at en respondent, der bor i et område, hvori mere end 40 % af befolkningen i 1965 boede i landdistrikt, betragtes som boende i landdistrikt; omvendt hvis 40 % eller derunder boede i landdistrikt i det givne område betragtes respondenten som boende i provinsby. I Valgundersøgelsen 1975 og Valgundersøgelsen 1977 indeholkategori 5 både Ålborg og Nørresundby; i de øvrige valgundersøgelser indeholder kategorien kun Ålborg. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 13 13 10 18 18 12 13 2. 8 8 8 11 11 16 14 3. 4 4 5 4 6 5 5 4. 3 3 4 2 3 4 3 5. 3 3 3 2 2 1 2 6. - - - 2 2 - 7. 37 37 39 29 26 34 35 8. 31 31 32 32 31 28 28 9. 0 0 0 0 0 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Urbanisering.
  • %MD%NumberCodeCategory
   141412921København, Frederiksberg, Gentofte
   111110142Københavns forstæder
   554273Århus
   332914Odense
   222035Ålborg (og Nørresundby)
   11756Randers og Esbjerg
   333330797Provinsbyer
   313129088Landdistrikter
   0 79Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V26 KLASSEIDENTIFIKATION
  Oplysninger om klassetilhørsforhold er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. I 1979- og 1981-undersøgelserne spørges der eksplicit og udelukkende om arbejderklasse- eller middelklassetilhørsforhold. I de øvrige delundersøgelser er der afgivet svar som angiver overklassetilhørsforhold, disse svar er slået sammen med middelklassesvarene. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 20 20 16 - 24 27 29 2. 15 15 16 - 13 9 9 3. 1 1 1 - 10 10 7 4. 27 27 31 - 24 16 13 5. 24 24 21 - 27 32 33 6. 13 13 15 - 1 6 7 9. 1 1 0 - 1 1 1 11. - - - 100 - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, De tilhører en bestemt samfundsklasse? - (Hvis ja:) - Hvilken samfundsklasse er det? (Hvis nej:) - Hvis De alligevel skulle placere Dem i en bestemt samfundsklasse, hvilken skulle det da være?
  • %MD%NumberCodeCategory
   191917981Tilhører arbejderklassen
   10109472Tilknytning til arbejderklassen
   554703Ingen tilknytning
   181816954Tilknytning til middelklassen
   232321205Tilhører middelklassen
   776086Ved ikke, vil ikke svare, andet
   1717160011Variablen indgår ikke
   1 589Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V27 FAGLIG ORGANISATION
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - - 25 29 32 2. - - - - 9 12 14 3. - - - - 4 - 4. - - - - 5 5 5 5. - - - - 55 51 47 9. - - - - 1 2 1 11. 100 100 100 100 - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation?
  • %MD%NumberCodeCategory
   141412801Ja, en fagforening under LO
   665212Ja, en anden fagforening
   11703Ja, uspecificeret om fagforening er under LO
   332484Ja, en erhvervsorganisation
   252623605Nej, intet medlemsskab
   5151473711Variablen indgår ikke
   1 809Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V28 KIRKEGANG
  (Valgundersøgelsen 1979: '... eller til andre religiøse møder?) Oplysninger om kirkegang er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 11 11 10 - - 9 - 2. 13 13 14 - - 14 - 3. 66 66 65 - - 59 - 4. 9 9 9 - - 17 - 5. 0 0 0 - - 0 - 9. 2 2 2 - - 1 - 11. - - - 100 100 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Hvor ofte går De i kirke?
  • %MD%NumberCodeCategory
   555031Mindst 1 gang om måneden
   887242Sjældnere
   353532313Kun ved højtiderne og andre særlige lejligheder
   665974Aldrig
   00105Ved ikke
   4545417011Variablen indgår ikke
   1 619Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V29 POLITISK INTERESSE
  I For- og Eftervalgsundersøgelserne 1971 er kategori '4. slet ikke' ikke anvendt. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 12 14 19 19 20 20 21 2. 37 45 54 38 56 41 42 3. 49 39 24 29 18 30 29 4. - - 2 5 5 7 7 5. 1 1 - 0 - 0 0 9. 2 1 0 9 1 1 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 2: Spørgsmål om po
  • Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget eller kun lidt interesseret i politik?
  • %MD%NumberCodeCategory
   181816371Meget
   444540862Noget
   323229423Kun lidt
   443704Slet ikke
   00295Ved ikke
   2 2329Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V30 RELATIV POL. INTERESSE
  Oplysninger om det politiske interesseområde er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. I Valgundersøgelsen 1973 findes kun svarkategorierne 01-03, og 06. Hvor der er afgivet flere svar, er disse omkodet til '4. Lige interesseret'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 10 10 8 - - 5 7 2. 20 20 13 - - 12 13 3. 54 54 67 - - 40 29 4. 1 1 - - - 29 10 5. - - - - - 8 42 6. 13 13 9 - - 3 - 9. 2 2 2 - - 4 0 11. - - - 100 100 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 2: Spørgsmål om po
  • Hvad interesserer De Dem mest for - udenrigspolitik, kommunalpolitik eller dansk indenrigspolitik?
  • %MD%NumberCodeCategory
   554571Udenrigspolitik
   10119672Kommunalpolitik
   313128413Dansk indenrigspolitik
   776804Lige interesseret
   665735Ingen af delene
   554296Ved ikke
   3435320211Variablen indgår ikke
   2 1479Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V31 A-PRESSEN
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 87 87 86 92 91 95 94 1. 12 12 14 8 9 5 6 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? A-pressen.
  • %MD%NumberCodeCategory
   919184500Ikke læst
   998271Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V32 BERLINGSKE TIDENDE
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 91 91 92 88 99 89 92 1. 8 8 8 12 1 11 8 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Berlingske Tidende.
  • %MD%NumberCodeCategory
   929285530Ikke læst
   887241Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V33 POLITIKEN
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 91 91 91 93 91 88 91 1. 9 9 9 7 9 12 9 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Politiken.
  • %MD%NumberCodeCategory
   919184430Ikke læst
   998341Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V34 B.T.
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 85 85 87 81 98 83 85 1. 14 14 13 19 2 17 15 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? BT.
  • %MD%NumberCodeCategory
   878780510Ikke læst
   131312261Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V35 EKSTRA-BLADET
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 89 89 89 86 84 82 86 1. 10 10 11 14 16 18 14 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Ekstra-Bladet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   868680010Ikke læst
   141412761Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V36 JYLLANDSPOSTEN
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 93 93 92 93 93 92 92 1. 7 7 8 7 7 8 8 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Jyllands-posten.
  • %MD%NumberCodeCategory
   929385940Ikke læst
   776831Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V37 STIFTSTIDENDER
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 87 87 85 90 88 86 87 1. 13 13 15 10 12 14 13 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Aalborg, Aarhus eller Fyens Stiftstidende.
  • %MD%NumberCodeCategory
   878781040Ikke læst
   131311731Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V38 VENSTREPRESSEN
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 64 64 66 61 68 75 74 1. 36 36 34 39 32 25 26 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Venstrepressen.
  • %MD%NumberCodeCategory
   676762210Ikke læst
   333330561Læst
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V39 ANTAL AVISER LÆST
  Oplysningerne er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I alle de øvrige delundersøgelser stammer variablen ikke fra et direkte stillet spørgsmål, men er konstrueret som en sammentælling af de aviser, respondenterne angav at have læst. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 8 8 8 9 20 12 14 1. 63 63 61 61 60 51 57 2. 22 22 24 21 17 27 23 3. 6 6 6 6 3 8 5 4. 1 1 0 2 0 2 1 5. 0 0 0 1 0 0 0 6. 0 0 - 0 0 0 0 7. - - - 0 - 0 0 8. - - - 0 - 0 9. 1 1 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hvor mange hverdagsaviser plejer De at læse?
  • %MD%NumberCodeCategory
   121210710Ingen aviser
   595954801En avis
   222220642To aviser
   555103Tre aviser
   11974Fire aviser
   00305Fem aviser
   00146Seks aviser
   0047Syv aviser
   0078Otte eller flere aviser
   0 199Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V40 TV-UDSENDELSER
  I Forvalgsundersøgelsen 1971 - der lå forud for valgkampen lød det anvendte spørgsmål: 'Ser De ofte, undertiden eller aldrig udsendelser om politik?' Svaret 'ofte' er omdannet til kodeværdien '1. Alle, næsten alle', 'undertiden' til '2. De fleste' og 'aldrig' til '4. Slet ingen'. I Eftervalgsundersøgelsen 1971 og i Valgundersøgelsen 1973 var spørgsmålet: 'Fulgte De valgkampen i fjernsynet, i radioen eller begge dele?' Positive svar er på dette spørgsmål er omkodet til '1. Alle, næsten alle', mens negative svar er omkodet til '4. slet ingen'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 33 73 87 31 38 30 32 2. 49 - - 28 24 26 31 3. - - - 24 23 28 27 4. 11 27 12 8 10 14 10 5. 0 0 - 0 0 0 0 9. 8 0 1 10 5 3 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hvert parti havde en aften med udsendelse i TV. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   424338581Alle, næsten alle
   242522572De fleste
   171715503Kun enkelte
   131412064Slet ingen
   00245Ved ikke, husker ikke
   4 4019Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V41 RADIO-UDSENDELSER
  I Forvalgsundersøgelsen 1971 - der lå forud for valgkampen lød det anvendte spørgsmål: 'Hører De ofte, undertiden eller aldrig udsendelser om politik?' Svaret 'ofte' er omdannet til kodeværdien '1. Alle, næsten alle', 'undertiden' til '2. De fleste' og 'aldrig' til '4. Slet ingen'. I Eftervalgsundersøgelsen 1971 og i Valgundersøgelsen 1973 var spørgsmålet: 'Fulgte De valgkampen i fjernsynet, i radioen eller begge dele?' Positive svar er på dette spørgsmål er omkodet til '1. Alle, næsten alle', mens negative svar er omkodet til '4. slet ingen'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 10 22 42 7 8 5 6 2. 39 - - 9 10 6 9 3. - - - 25 22 19 25 4. 47 77 57 49 57 68 58 5. 0 0 - 1 1 1 1 9. 3 0 1 10 2 1 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Hvert parti havde en aften med udsendelse i radio. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • %MD%NumberCodeCategory
   111110391Alle, næsten alle
   111110272De fleste
   151513753Kun enkelte
   596155274Slet ingen
   11685Ved ikke, husker ikke
   3 2609Unknown
   1001009296
   Response Rate: 97
 • V42 AVISLÆSNING
  Forvalgsundersøgelsen 1971 lå forud for valgkampen; der spørges derfor ikke om læsning af avis i forbindelse med valgkampen, men derimod generelt om læsning om politik i diverse aviser (op til 3 hverdagsaviser og 3 søndagsaviser). Her er anvendt de svar, der er afgivet mht. den første hverdagsavis. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 36 46 59 45 41 42 47 2. 44 40 28 32 35 34 33 3. 12 13 12 13 21 22 18 4. - 0 - 1 1 1 1 9. 8 0 1 10 3 1 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • %MD%NumberCodeCategory
   434540341Ofte
   363733322Undertiden
   171715573Slet ikke
   00424Ved ikke, husker ikke
   4 3319Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V43 MASSEMEDIE-INDEKS
  Konstrueret vha. V40-V42: Bemærk at disse variable i forskellige henseender er uensartede i For- og Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973, hvilket for indekset har fortolkningsmæssige konsekvenser. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 13 15 4 22 25 31 26 2. 47 45 39 46 46 46 49 3. 22 40 56 21 20 17 20 9. 18 1 1 12 8 5 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Massekommunikations-indeks.
  • %MD%NumberCodeCategory
   222320071Sjælden brug af TV, radio og aviser
   465042572(Middel brug)
   252723213Hyppig brug af TV, radio og aviser
   8 7119Unknown
   1001009296
   Response Rate: 92
 • V44 TV: UNDERHOLDENDE
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 58 47 43 44 - 2. - - 29 26 37 36 - 3. - - 3 16 7 6 - 9. - - 0 0 1 0 - 10. - - 11 10 11 14 - 11. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • TV: UNDERHOLDENDE
  • Variable is filtered by: V40
   • Filtering variable: V40
  • Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Synes De, det har været underholdende at se valgkampen i fjernsynet?
  • %MD%NumberCodeCategory
   282826361Ja
   202018822Nej
   554993Ved ikke
   7766910Irrelevant
   3839357211Variablen indgår ikke
   0 389Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V45 TV: DISKUSSION
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 69 47 44 44 - 2. - - 19 26 36 36 - 3. - - 2 16 8 5 - 9. - - - 1 2 1 - 10. - - 10 11 11 14 - 11. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • TV: UNDERHOLDENDE
  • Variable is filtered by: V40
   • Filtering variable: V40
  • Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Synes De, at det har været vigtigt at følge valgkampen i fjernsynet for at kunne følge med i diskussioner?
  • %MD%NumberCodeCategory
   292926941Ja
   202018152Nej
   554843Ved ikke
   7767610Irrelevant
   3839357211Variablen indgår ikke
   1 559Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V46 TV: VANE
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 39 48 47 46 - 2. - - 45 17 22 24 - 3. - - 5 22 18 16 - 9. - - 0 3 2 1 - 10. - - 10 11 12 14 - 11. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • TV: UNDERHOLDENDE
  • Variable is filtered by: V40
   • Filtering variable: V40
  • Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Ville De alligevel have set fjernsyn på den tid, valgudsendelserne blev sendt?
  • %MD%NumberCodeCategory
   282926301Ja
   151513532Nej
   10109643Ved ikke
   7768210Irrelevant
   3839357211Variablen indgår ikke
   1 959Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V47 TV: STEMMEVEJLEDENDE
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 31 17 18 14 - 2. - - 57 57 65 68 - 3. - - 0 15 4 3 - 9. - - 0 1 2 1 - 10. - - 11 11 12 14 - 11. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • TV: UNDERHOLDENDE
  • Variable is filtered by: V40
   • Filtering variable: V40
  • Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Har De set valgudsendelserne for bedre at kunne finde ud af, hvilket parti De skulle stemme på?
  • %MD%NumberCodeCategory
   11119991Ja
   393936112Nej
   443533Ved ikke
   7768710Irrelevant
   3839357211Variablen indgår ikke
   1 749Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V48 DISKUSSION: FAMILIE
  I Forvalgsundersøgelsen 1971 - der lå forud for valgkampen lød spørgsmålet: 'Hvor tit taler man om politik i Deres nærmeste familie? Sker det ofte eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?' De positive svar på dette spørgsmål ('ofte' = 366 svar og 'kun i enkelte tilfælde' = 710 svar) er omkodet til '1. Ja, med medlemmer af familien', de negative svar er omkodet til '2. Nej ikke med nogen i familien'. Svarene 'Har ingen familie'/'Er enlig'/'Andet' er kodet under '9. Uoplyst'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 83 59 63 58 53 53 55 2. 14 40 37 21 32 34 34 3. 0 0 - 4 - 1 1 9. 3 0 0 18 16 12 10 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Familie.
  • %MD%NumberCodeCategory
   596655281Ja, med medlemmer af familien
   303327522Nej, ikke med nogen i familien
   111143Husker ikke/ved ikke
   10 9029Unknown
   1001009296
   Response Rate: 90
 • V49 DISKUSSION: VENNER
  I Forvalgsundersøgelsen 1971 lød spørgsmålet: 'Hvor tit bliver der diskuteret politik blandt Deres bekendte undenfor familien? Sker det tit eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?' De positive svar på dette spørgsmål ('ofte' = 281 svar og 'kun i enkelte tilfælde' = 751 svar) er omkodet til '1. Ja, med venner', de negative svar er omkodet til '2. Nej, ikke med venner', 'Andet' er kodet under '9. Uoplyst'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 79 54 68 48 47 44 49 2. 19 46 32 19 24 30 30 3. 1 0 - 4 - 1 1 9. 1 0 0 29 29 25 20 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Venner.
  • %MD%NumberCodeCategory
   536449401Ja, med venner
   283425982Nej, ikke med venner
   121253Husker ikke/ved ikke
   18 16339Unknown
   1001009296
   Response Rate: 82
 • V50 DISKUSSION: KOLLEGER
  I Forvalgsundersøgelsen 1971 lød spørgsmålet: Hvor tit bliver der diskuteret politik blandt Deres kolleger? Sker det tit eller kun i enkelte tilfælde eller overhovedet ikke?' De positive svar på dette spørgsmål ('ofte' = 265 svar og 'kun i enkelte tilfælde' = 348 svar) er omkodet til '1. Ja, med kolleger', de negative svar er omkodet til '2. Nej, ikke med kolleger'. 'Har ingen kolleger' er (ligesom 'Ved ikke' og 'Uoplyst') overført direkte, 'Andet' er kodet under '9. Uoplyst'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 47 41 48 36 33 33 42 2. 20 58 52 13 19 20 19 3. 22 - - 14 11 15 16 4. 2 0 - 4 2 1 2 9. 9 0 0 33 36 31 22 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Kolleger.
  • %MD%NumberCodeCategory
   384935331Ja, med kolleger
   263323952Nej, ikke med kolleger
   121611353Har ingen kolleger
   221734Husker ikke/ved ikke
   22 20609Unknown
   1001009296
   Response Rate: 78
 • V51 ANTAL DISKUSSIONSGRUPPER
  Dannet af V48, V49 og V50 som antallet af positive svar i de tre variable. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 8 23 18 14 26 28 26 1. 13 22 19 25 29 29 24 2. 39 30 31 26 24 23 20 3. 39 24 33 21 18 19 27 4. - 0 - 4 - 1 1 9. - 0 0 9 3 1 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Antal diskussionsgrupper.
  • %MD%NumberCodeCategory
   212219800Har ikke diskuteret politik i nogen gruppe
   242522391Har diskuteret politik i en gruppe
   272825122Har diskuteret politik i to grupper
   242522463Har diskuteret politik i tre grupper
   111124Husker ikke/ved ikke
   2 2079Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V52 POL.RÅD:SPURGT AF ANDRE
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 11 - - 12 14 - 2. - 89 - - 81 86 - 9. - - - - 7 1 - 11. 100 - 100 100 - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Er der nogen, der har spurgt Dem til råds om politiske spørgsmål i de sidste tre uger før valget?
  • %MD%NumberCodeCategory
   675961Ja
   454541662Nej
   4748440311Variablen indgår ikke
   1 1319Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V53 POL.RÅD:OVERTALT ANDRE
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 10 12 - 15 15 - 2. - 90 88 - 82 84 - 3. - 0 - - - - 9. - - 1 - 3 1 - 11. 100 - - 100 - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Avislæsevaner.
  • Har De i de sidste tre uger før valget prøvet at overtale nogen til at stemme på et bestemt parti?
  • %MD%NumberCodeCategory
   887101Ja
   505046422Nej
   0013Ved ikke
   4242387011Variablen indgår ikke
   1 739Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V54 PARTIIDENTIFIK.(RETNING)
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 13 11 19 10 19 12 - 1. 40 39 34 24 32 32 - 2. 10 12 10 5 3 4 - 3. 12 11 5 8 6 11 - 4. 1 1 1 2 2 1 - 5. 4 6 5 2 4 6 - 6. 1 1 1 2 2 1 - 7. - - 1 0 3 2 - 8. 1 1 3 4 2 2 - 9. 0 0 0 0 0 - 10. 14 15 16 16 9 10 - 11. 1 1 0 1 2 3 - 12. - - 3 6 5 4 - 13. 1 1 0 1 2 1 - 14. 2 1 1 9 2 9 - 99. 3 1 1 10 6 2 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 3: Partitilhørsfor
  • Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis ikke tilhænger:) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? - Hvilket parti? Partiidentifikation (retning):
  • %MD%NumberCodeCategory
   121311300Ingen partiidentifikation
   303127521A Socialdemokratiet
   665402B Radikale
   897683C Konservative
   111114E Retsforbundet
   443645F Socialistisk Folkeparti
   111136K Kommunisterne
   11957M Centrum-Demokraterne
   221668Q Kristeligt Folkeparti
   00149S Slesvigsk Parti
   1212107510V Venstre
   1112611Y Venstresocialisterne
   3326512Z Fremskridtspartiet
   119013Andre
   4437114Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 34899Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V55 PARTIIDENTIF.(STYRKE)
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 25 30 24 30 30 30 - 2. 26 26 23 17 20 19 - 3. 32 31 32 24 24 29 - 4. 13 11 19 15 18 17 - 9. 4 2 2 15 9 6 - 11. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 3: Partitilhørsfor
  • Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis tilhænger:) Hvilket parti? - Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist? (Hvis ikke tilhænger:) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? - Hvilket parti? Partiidentifikation (styrke):
  • %MD%NumberCodeCategory
   262824061Stærkt overbevist tilhænger af et bestemt parti
   192017662Tilhænger, men ikke stærkt overbevist
   252623073Står alligevel et parti nærmere end andre
   141412624Ikke nærmere noget parti
   101196811Variablen indgår ikke
   6 5879Unknown
   1001009296
   Response Rate: 94
 • V56 PARTIMEDLEMSSKAB
  Oplysningerne om medlemskab er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. (Uoplyst er indeholdt i '2. Nej' i 1971). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 17 17 13 - 13 9 10 2. 83 83 87 - 84 90 88 9. - - - - 4 1 2 11. - - - 100 - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 3: Partitilhørsfor
  • Er De medlem af en politisk forening (et parti, en vælgerforening)?
  • %MD%NumberCodeCategory
   111110061Ja
   717266042Nej
   1717160011Variablen indgår ikke
   1 869Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V57 REGERINGSØNSKE: A
  Oplysningerne om regeringsønsker er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 36 36 25 41 20 40 27 1. 47 47 41 46 60 57 52 2. 15 15 32 13 20 17 9. 2 2 2 - 0 4 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Socialdemokratiet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   343431180Ikke nævnt
   515247461Nævnt
   141412682Ved ikke
   2 1649Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V58 REGERINGSØNSKE: B
  Oplysningerne om regeringsønsker er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 44 44 20 69 65 81 55 1. 39 39 46 17 15 15 24 2. 15 15 32 13 20 18 9. 2 2 2 - 0 4 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Radikale.
  • %MD%NumberCodeCategory
   606155530Ikke nævnt
   252523081Nævnt
   141412712Ved ikke
   2 1649Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V59 REGERINGSØNSKE: C
  Oplysningerne om regeringsønsker er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 50 50 21 79 63 76 48 1. 33 33 46 8 17 20 31 2. 15 15 32 13 20 - 9. 2 2 2 - 0 4 21 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Konservative.
  • %MD%NumberCodeCategory
   616356330Ikke nævnt
   242522281Nævnt
   121210882Ved ikke
   4 3479Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V60 REGERINGSØNSKE: F
  Oplysningerne om regeringsønsker er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 73 73 57 81 72 84 53 1. 10 10 9 6 8 12 26 2. 15 15 32 13 20 18 9. 2 2 2 - 0 4 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500 0. 73 73 57 81 72 84 53 1. 10 10 9 6 8 12 26 2. 15 15 32 13 20 18 9. 2 2 2 - 0 4 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Socialistisk Folkeparti.
  • %MD%NumberCodeCategory
   747568620Ikke nævnt
   11119991Nævnt
   141412712Ved ikke
   2 1649Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V61 REGERINGSØNSKE: M
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. - - 55 84 65 86 54 1. - - 11 3 15 10 25 2. - - 32 13 20 18 9. - - 2 - 0 4 4 11. 100 100 - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Centrum-demokraterne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   535348970Ikke nævnt
   997981Nævnt
   9108812Ved ikke
   2828260411Variablen indgår ikke
   1 1169Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V62 REGERINGSØNSKE: Q
  Oplysningerne om regeringsønsker er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 82 82 64 77 75 87 69 1. 1 1 2 10 6 9 9 2. 15 15 32 13 20 18 9. 2 2 2 - 0 4 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Kristeligt Folkeparti.
  • %MD%NumberCodeCategory
   788072950Ikke nævnt
   665661Nævnt
   141412712Ved ikke
   2 1649Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V63 REGERINGSØNSKE: V
  Oplysningerne om regeringsønsker er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. 48 48 20 44 59 73 47 1. 35 35 47 43 21 24 32 2. 15 15 32 13 20 18 9. 2 2 2 - 0 4 4 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Venstre.
  • %MD%NumberCodeCategory
   525348780Ikke nævnt
   323329841Nævnt
   141412702Ved ikke
   2 1649Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V64 REGERINGSØNSKE: Z
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0. - - 55 75 73 92 72 1. - - 11 11 7 4 7 2. - - 32 13 20 18 9. - - 2 - 0 4 4 11. 100 100 - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Regeringsønsker (V57-V64)
  • Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Fremskridtspartiet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   565651850Ikke nævnt
   565101Nævnt
   9108812Ved ikke
   2828260411Variablen indgår ikke
   1 1169Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V65 PARTITERMOMETER: A
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 2 2 2 2 1 2 - 2. 1 1 - 1 1 1 - 3. 3 3 8 2 2 1 - 4. 2 2 0 3 1 3 - 5. 3 3 1 6 2 2 - 6. 19 19 16 14 7 10 - 7. 11 11 7 11 9 11 - 8. 9 9 4 10 14 15 - 9. 16 16 28 10 18 18 - 10. 13 13 5 11 14 15 - 11. 18 18 24 12 21 15 - 12. 2 2 1 6 7 7 - 99. 2 2 3 12 4 2 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Socialdemokratiet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   111301-100 grader
   11742-80 grader
   222083-60 grader
   221764-40 grader
   332705-20 grader
   1212109660 grader
   9108587+20 grader
   10119418+40 grader
   151513669+60 grader
   1112104610+80 grader
   1516141711+100 grader
   4438412Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 36299Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V66 PARTITERMOMETER: B
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 1 1 0 2 2 2 - 2. 1 1 - 1 1 1 - 3. 2 2 5 2 3 1 - 4. 1 1 0 3 3 3 - 5. 3 3 2 5 8 5 - 6. 16 16 15 16 21 17 - 7. 16 16 9 20 19 18 - 8. 18 18 8 15 14 18 - 9. 20 20 40 9 10 12 - 10. 11 11 3 6 5 8 - 11. 6 6 12 2 1 2 - 12. 4 4 2 7 10 11 - 99. 2 2 3 12 4 2 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. De Radikale.
  • %MD%NumberCodeCategory
   111201-100 grader
   11622-80 grader
   221753-60 grader
   221854-40 grader
   443995-20 grader
   1516143060 grader
   151614197+20 grader
   141513358+40 grader
   141412709+60 grader
   7764010+80 grader
   3432111+100 grader
   6758512Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 38799Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V67 PARTITERMOMETER: C
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 4 4 6 5 4 6 - 2. 2 2 - 2 3 4 - 3. 4 4 9 3 4 4 - 4. 4 4 1 3 5 6 - 5. 5 5 4 6 6 6 - 6. 23 23 23 22 14 16 - 7. 12 12 11 13 18 12 - 8. 14 14 8 10 13 12 - 9. 12 12 25 8 13 10 - 10. 9 9 3 4 6 7 - 11. 5 5 4 4 3 6 - 12. 4 4 2 7 10 9 - 99. 2 2 3 13 4 2 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. De Konservative.
  • %MD%NumberCodeCategory
   443861-100 grader
   222092-80 grader
   443353-60 grader
   443434-40 grader
   554665-20 grader
   1718162560 grader
   121211087+20 grader
   111110128+40 grader
   10119689+60 grader
   6655110+80 grader
   4437311+100 grader
   6656612Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 38699Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V68 PARTITERMOMETER: E
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 5 5 4 6 5 7 - 2. 2 2 1 2 2 3 - 3. 4 4 9 2 3 4 - 4. 4 4 1 5 4 6 - 5. 8 8 5 8 8 9 - 6. 46 46 40 29 26 28 - 7. 11 11 10 11 15 15 - 8. 6 6 6 5 10 7 - 9. 3 3 15 3 6 4 - 10. 1 1 2 2 3 1 - 11. 1 1 2 1 2 1 - 12. 7 7 4 12 12 13 - 99. 2 2 3 13 4 3 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Retsforbundet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   554601-100 grader
   222002-80 grader
   343153-60 grader
   443774-40 grader
   776635-20 grader
   3032282360 grader
   111210247+20 grader
   675788+40 grader
   443839+60 grader
   1213610+80 grader
   1110911+100 grader
   91085312Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 40799Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V69 PARTITERMOMETER: F
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 6 6 14 17 12 9 - 2. 4 4 1 7 5 5 - 3. 6 6 18 7 6 5 - 4. 7 7 3 6 9 7 - 5. 6 6 3 6 10 8 - 6. 22 22 23 14 16 14 - 7. 13 13 7 8 10 13 - 8. 11 11 4 5 8 11 - 9. 11 11 16 5 6 8 - 10. 6 6 2 3 4 5 - 11. 4 4 4 2 3 3 - 12. 3 3 2 8 9 10 - 99. 2 2 3 13 4 2 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Socialistisk Folkeparti.
  • %MD%NumberCodeCategory
   9108481-100 grader
   454032-80 grader
   665513-60 grader
   675874-40 grader
   675945-20 grader
   1516143660 grader
   10109177+20 grader
   887098+40 grader
   786919+60 grader
   4438610+80 grader
   3326311+100 grader
   6655712Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 38699Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V70 PARTITERMOMETER: K
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 31 31 33 39 27 31 - 2. 6 6 1 5 5 8 - 3. 8 8 14 5 8 6 - 4. 7 7 2 5 8 6 - 5. 7 7 3 3 8 6 - 6. 27 27 24 12 14 17 - 7. 5 5 6 5 5 7 - 8. 2 2 2 2 6 4 - 9. 1 1 8 2 5 2 - 10. 1 1 1 2 1 2 - 11. 1 1 2 2 2 1 - 12. 3 3 2 7 8 8 - 99. 2 2 3 12 4 3 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Kommunisterne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   293026601-100 grader
   564922-80 grader
   776103-60 grader
   565084-40 grader
   554885-20 grader
   1718158060 grader
   554497+20 grader
   332578+40 grader
   222149+60 grader
   1110510+80 grader
   119111+100 grader
   5649212Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 38299Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V71 PARTITERMOMETER: M
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 6 11 6 14 - 2. - - 0 4 3 6 - 3. - - 7 3 3 6 - 4. - - 1 4 3 6 - 5. - - 3 7 4 7 - 6. - - 26 23 13 19 - 7. - - 9 12 14 15 - 8. - - 8 9 19 9 - 9. - - 26 5 13 4 - 10. - - 3 2 8 2 - 11. - - 7 1 2 1 - 12. - - 2 7 8 9 - 99. - - 3 13 5 3 - 101. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Centrum-Demokraterne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   665801-100 grader
   222212-80 grader
   332343-60 grader
   332364-40 grader
   343205-20 grader
   1212109360 grader
   897667+20 grader
   776718+40 grader
   665139+60 grader
   2221110+80 grader
   1110311+100 grader
   5542912Ved ikke
   38403572101Variablen indgår ikke
   4 34799Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V72 PARTITERMOMETER: Q
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 15 15 5 4 10 13 - 2. 3 3 0 2 3 6 - 3. 5 5 6 2 3 5 - 4. 5 5 0 2 3 7 - 5. 6 6 2 3 8 7 - 6. 40 40 24 15 20 22 - 7. 9 9 12 14 16 14 - 8. 5 5 10 13 12 7 - 9. 3 3 23 12 7 4 - 10. 2 2 3 9 3 2 - 11. 1 1 9 6 2 1 - 12. 6 6 2 7 9 10 - 99. 2 2 3 13 4 3 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Kristeligt Folkeparti.
  • %MD%NumberCodeCategory
   9108691-100 grader
   332802-80 grader
   443453-60 grader
   443424-40 grader
   554595-20 grader
   2324216660 grader
   111210617+20 grader
   887208+40 grader
   675919+60 grader
   3328410+80 grader
   2221111+100 grader
   6760312Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 39799Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V73 PARTITERMOMETER: V
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 3 3 3 6 8 4 - 2. 3 3 0 1 4 3 - 3. 4 4 6 3 4 4 - 4. 4 4 1 2 7 4 - 5. 5 5 2 3 7 5 - 6. 20 20 14 9 14 13 - 7. 14 14 9 9 14 15 - 8. 15 15 7 10 13 15 - 9. 11 11 30 14 8 13 - 10. 9 9 6 12 5 9 - 11. 7 7 17 14 5 6 - 12. 3 3 2 6 8 8 - 99. 2 2 3 13 4 3 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Venstre.
  • %MD%NumberCodeCategory
   443891-100 grader
   222132-80 grader
   333023-60 grader
   443294-40 grader
   454045-20 grader
   1314122460 grader
   111210607+20 grader
   121210998+40 grader
   111210439+60 grader
   8870510+80 grader
   8871611+100 grader
   5544912Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 39599Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V74 PARTITERMOMETER: Y
  Sympatitermometeret er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 16 16 21 30 22 17 - 2. 7 7 3 7 7 9 - 3. 7 7 16 5 6 6 - 4. 6 6 3 6 9 7 - 5. 7 7 3 4 7 6 - 6. 34 34 32 14 15 16 - 7. 8 8 5 5 8 11 - 8. 4 4 3 4 4 7 - 9. 2 2 6 2 4 3 - 10. 1 1 0 2 3 3 - 11. 1 1 2 1 2 2 - 12. 5 5 3 8 9 11 - 99. 2 2 3 13 4 3 - 101. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Venstresocialisterne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   181917041-100 grader
   675782-80 grader
   665593-60 grader
   665434-40 grader
   565065-20 grader
   2021183660 grader
   776617+20 grader
   443878+40 grader
   332379+60 grader
   2215710+80 grader
   1111111+100 grader
   7763412Ved ikke
   1011968101Variablen indgår ikke
   4 41599Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V75 PARTITERMOMETER: Z
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 25 16 35 39 - 2. - - 1 4 4 7 - 3. - - 9 3 4 4 - 4. - - 1 3 3 4 - 5. - - 2 3 4 4 - 6. - - 23 14 12 12 - 7. - - 7 8 6 5 - 8. - - 3 8 6 5 - 9. - - 16 8 6 4 - 10. - - 1 6 5 3 - 11. - - 8 6 5 3 - 12. - - 1 8 8 8 - 99. - - 3 12 4 3 - 101. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Sympatitermometre (V65-V7
  • Sympatitermometer. Fremskridtspartiet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   181917161-100 grader
   332622-80 grader
   332583-60 grader
   221724-40 grader
   221885-20 grader
   9979660 grader
   443617+20 grader
   443308+40 grader
   443639+60 grader
   3323610+80 grader
   3328011+100 grader
   5542412Ved ikke
   38403572101Variablen indgår ikke
   4 33899Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V76 PARTI: FORRIGE VALG
  Forvalgsundersøgelsen 1971 : 23. januar 1968. Eftervalgsundersøgelsen 1971 : 23. januar 1968. Valgundersøgelsen 1973 : 21. september 1971. Valgundersøgelsen 1975 : 4. december 1973. Valgundersøgelsen 1977 : 9. januar 1975. Valgundersøgelsen 1979 : 15. februar 1977. Valgundersøgelsen 1981 : 23. oktober 1979. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 37 36 40 20 31 32 29 2. 13 13 17 7 4 3 4 3. 13 13 8 6 5 8 9 4. 0 1 1 2 2 2 2 5. 4 4 6 3 4 4 8 6. 0 0 1 2 2 2 0 7. - - - 3 2 3 3 8. - - 1 4 3 2 2 9. 0 0 0 0 0 0 10. 15 16 18 15 14 12 11 11. 1 0 0 0 1 3 2 12. - - - 12 7 6 5 13. 1 1 - 0 1 0 0 14. 6 5 0 8 8 10 9 15. - 1 1 - 2 2 2 16. 0 0 - 9 9 5 7 17. 5 7 2 4 5 6 6 18. - - - - 0 0 0 99. 5 5 5 4 1 1 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved forri
  • Stemte De ved forrige folketingsvalg? - på hvilket parti?
  • %MD%NumberCodeCategory
   323229351A Socialdemokratiet
   786842B Radikale
   998043C Konservative
   221494E Retsforbundet
   443895F Socialistisk Folkeparti
   111286K Kommunisterne
   221677M Centrum-Demokraterne
   221658Q Kristeligt Folkeparti
   00149S Slesvigsk Parti
   1415131710V Venstre
   1110511Y Venstresocialisterne
   5549212Z Fremskridtspartiet
   003913Andre
   7761714Havde ikke stemmeret
   118915Husker ikke partiet
   5546016Vil ikke svare om parti
   5548717Stemte ikke
   00818Stemte blankt
   3 24799Unknown
   1001009296
   Response Rate: 97
 • V77 PARTI: SIDSTE VALG
  Forvalgsundersøgelsen 1971 : 21. september 1971. Eftervalgsundersøgelsen 1971 : 21. september 1971. Valgundersøgelsen 1973 : 4. december 1973 Valgundersøgelsen 1975 : 9. januar 1975. Valgundersøgelsen 1977 : 15. februar 1977. Valgundersøgelsen 1979 : 23. oktober 1979. Valgundersøgelsen 1981 : 8. december 1981. Svarene er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 39 39 28 23 34 33 23 2. 13 13 12 5 3 5 4 3. 11 11 5 4 6 12 11 4. 1 1 2 2 3 2 2 5. 6 6 5 3 5 5 12 6. 1 1 2 3 2 1 0 7. - - 7 1 4 3 7 8. 1 1 3 5 2 2 2 9. 0 0 - 0 0 - 10. 16 16 15 21 10 11 11 11. 1 1 1 1 2 3 2 12. - - 12 10 7 5 5 13. - - - 0 1 0 1 14. - - - 8 6 6 5 15. - - - - 0 0 0 16. 0 0 - 8 10 6 6 17. 6 6 3 6 5 6 8 18. - - - 0 0 0 0 99. 5 5 5 0 0 1 2 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved sidst
  • Stemte De ved folketingsvalget? - på hvilket parti?
  • %MD%NumberCodeCategory
   323329651A Socialdemokratiet
   776602B Radikale
   998213C Konservative
   221534E Retsforbundet
   665135F Socialistisk Folkeparti
   111346K Kommunisterne
   332387M Centrum-Demokraterne
   222198Q Kristeligt Folkeparti
   00139S Slesvigsk Parti
   1415132610V Venstre
   1113511Y Venstresocialisterne
   5650212Z Fremskridtspartiet
   002413Andre
   4435314Havde ikke stemmeret
   001015Husker ikke partiet
   5548216Vil ikke svare om parti
   6654917Stemte ikke
   001918Stemte blankt
   2 18099Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V78 VÆLGERTYPE
  Variablen er konstrueret vha. V76 og V77. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 64 69 57 54 57 60 57 2. 15 10 33 18 15 12 14 3. 6 4 0 1 2 5 4 4. 8 10 3 7 7 8 10 9. 8 7 7 20 19 14 15 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved sidst
  • Vælgertype.
  • %MD%NumberCodeCategory
   606956051Kernevælger
   151814242Skifter
   343003Førstegangsvælger
   897454Sofavælger
   13 12229Unknown
   1001009296
   Response Rate: 87
 • V79 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  Svarene er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. I Valgundersøgelsen 1975 er 'Kan ikke huske/ved ikke' indeholdt i '9. Uoplyst'. (V79 er rekodet til irrelevant hvis V77=14,17,99 og V79=9). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 8 8 18 10 13 12 14 2. 5 5 13 9 10 9 11 3. 76 76 63 54 63 67 62 4. 0 0 - 1 1 0 1 5. 0 0 - - 1 2 1 9. 0 0 0 13 1 1 1 10. 10 10 7 12 11 8 11 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved sidst
  • BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Variable is filtered by: V77
   • Filtering variable: V77
  • Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Hvornår besluttede De Dem til at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • %MD%NumberCodeCategory
   111110371I de sidste dage før valget
   897852Tidligere i valgkampen
   666861703Før valgkampen
   11554Vil ikke svare
   11865Kan ikke huske/ved ikke
   101090110Irrelevant
   3 2629Unknown
   1001009296
   Response Rate: 97
 • V80 STEMMEBEGRUNDELSE
  Svarene er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. Der er ikke gennem alle årene i alle tilfælde brugt nøjagtigt de samme 'stikord' i kodningen. I nedenstående er gengivet samtlige anvendte stikord, uden skelen til i hvilken af delundersøgelserne de forekommer; dog er der anført årstal, når der er tale om emnemæssige forskelle (koderne 24, 81 92, 999). (V80 er rekodet til irrelevant, hvis V77=14,77,99 og V80=999). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------0-9 6 6 6 5 7 10 13 10-19 15 15 15 16 13 13 13 20-29 14 14 21 12 14 19 16 30-39 15 15 11 11 8 10 10 40-49 20 20 17 11 7 10 6 50-59 11 11 12 6 10 10 11 60-69 - - - - - 2 1 70-79 - - - - 1 1 2 80-89 - - - - 3 3 2 90-99 7 7 11 12 22 21 25 999. 2 2 0 15 3 1 1 1000. 10 10 6 13 12 0 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 1594 1598
  • Stemmeafgivelse ved sidst
  • BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Variable is filtered by: V77
   • Filtering variable: V77
  • Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den ... ? - (Hvis godt parti, partiets politik e.l. vage svar stilledes spørgsmålet:) - kan De sige det lidt mere konkret?
  • %MD%NumberCodeCategory
   333040Godt parti, det bedste parti
   221771Tautologiske svar af typen: 'vil gerne støtte partiet'
   11472Ønske om fornyelse/forandring/nye veje o.lign.
   00123God politik
   00334Det bedste for landet
   00425Pligt
   0056Tillid/mistillid generelt
   0077Demokrati/frihedsrettigheder
   00138Valgkampagne/optræden i TV/radio
   00269Udelukkelsesprincippet
   3327910Overbevisning, idealistiske grunde
   6655111Partiets ideer eller hvad det står for
   001012Fremskridtsvenligt parti
   116013Besindigt eller moderat parti, stabilitet
   115214Socialistisk indstilling
   1111315Borgerlig eller liberal indstilling
   2215616Partiets program (1971-1977: Det bedste for landet, for samfundet)
   00417Kvindelige kandidater
   00718Imod socialisme/kommunisme
   118019Andre ideologiske svar
   3329320Partiets politik, fører en god politik
   3329421Økonomisk politik
   1110722Skattepolitik
   117323Udgiftspolitik (holder hus etc.)
   2214724Socialpolitik (og -boligpolitik (1979))
   2215625Fællesmarkedspolitik
   119026Beskæftigelse/arbejdsløshed/dagpenge /lønstop, planlægning og langtidspolitik
   001627Energipolitik/atomkraft/miljø
   003728Skole- og kulturpolitik
   2215629Anden specifik politik
   1112430Regerer/har regeret godt
   2218731Ny regering
   2218632Almindelig tillid til parti/regeringen kunne fortsætte
   117833Dynamik/handlekraft/beslutsomhed/fasthed Partiet regerede bedre end 'de andre'
   2219334Tillid til kandidaten (kendte ham personligt), tillid til kandidaterne
   118335Sympati for borgerlige politikere
   003336Antipati mod borgerlige politikere
   115837Sympati for socialdemokratiske politikere/sympati for Anker Jørgensen
   003838Antipati mod socialdemokratiske politikere/antipati mod Anker Jørgensen
   014639Andet vedrørende administrative evner
   4437140Gavner os (d.v.s. IP, hans familie etc.), klassens eller samfundslagets interesser
   5547741Bedst for arbejderne, jeg er arbejder
   117842Pensionisterne
   115943Erhvervsdrivende/erhvervslivet
   1110144Landmændene
   004345Klassens eller samfundslagets situation eller levestandard
   00346Det tyske mindretals parti
   004247De fattige/småfolk/de dårligst stillede/sociale
   002149Andre grupper nævnt
   8871550Har altid stemt sådan, vane, plejer at stemme sådan
   003951Henvisning til miljø
   003752Vokset op med det
   001653Specielt: Arbejderhjem
   001854Overtalt af ægtefællen
   115955Tilhænger af partiet/støtter det/overbevist tilhænger
   002656Partiets stabilitet/pålidelighed/troværdighed
   114857Partiets samarbejdsvilje/ansvarlighed
   00658Stabilt folketing
   00059Andre henvisninger til barndom
   002160For socialdemokratiet
   00761Imod socialdemokratiet
   00262Rentepolitik/kredit/aktie- og obligationskurser
   00863Boligpolitik
   00264Ej røre pensionskasserne
   00365Pensionskasserne investerer i erhvervslivet
   00466Ungdomspolitik/uddannelsespolitik
   00467Jordpolitik
   001068Forsvarspolitik
   00969Nedrustning/afspænding/fredsbevægelsen
   00370Atomfri zone/atomfrit Norden
   00571Kristelig indstilling i politik/etisk holdning
   00072Lønpolitik
   00073Uro på arbejdsmarkedet/strejker/blokader
   00274Positivt om Glistrup
   00475Dommen over Glistrup/politisk dom
   00076Negativt om Glistrup
   001277Positivt om Erhard Jacobsen
   002778Vi skal have nye partier /kan ikke stole på de gamle partier
   002479Stort parti/kan gennemføre mere
   1110280Orden på det hele/rette op på det hele/mit parti kan ordne tingene
   001281Samarbejde over midten
   00982Samarbejde med organisationerne
   00083TV og radio
   00485ØD/OD
   00386Lov og orden/kriminalitet/vold
   00291Snerydning/trafikale problemer
   7766192Andre svar med specifikt indhold (1979: Desuden svar uden specifikation)
   00393I vildrede/vidste ikke hvem jeg skulle stemme på
   00894Ingen værd at stemme på
   003195Ej stemmeret
   002896Stemte ikke (syg/vejret/ej tid)
   1213497Blandinger af ovenstående
   2220598Vil ikke svare
   3329699Ved ikke
   887351000Irrelevant
   4 384999Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V81 PARTIBEGRUNDELSE
  (V81 er rekodet til irrelevant hvis V77=14,17,99 og V81=9). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - 34 44 38 - 2. - - - 12 14 13 - 3. - - - 11 9 9 - 4. - - - 7 8 9 - 5. - - - 5 8 9 - 6. - - - 4 5 14 - 9. - - - 14 1 1 - 10. - - - 13 11 8 - 11. 100 100 100 - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved sidst
  • BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Variable is filtered by: V77
   • Filtering variable: V77
  • Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Hvorfor foretrak De det parti De stemte på den ... ? - Her er et kort med de mest almindelige begrundelser, hvilken af Dem passer bedst på Dem selv? - (Vis kort)
  • %MD%NumberCodeCategory
   212219921Jeg kan godt lide de ideer, som partiet står for
   786792Partiets politik kommer mig og min familie til gode
   565033Det er dygtige folk, som står i spidsen for partiet
   454084Jeg har noget til fælles med de mennesker, som er tilhængere af dette parti
   443855Partiet har præget udviklingen i mange år
   554206Ved ikke/mere end et svar
   6652610Irrelevant
   4446410511Variablen indgår ikke
   3 2789Unknown
   1001009296
   Response Rate: 97
 • V82 OVERVEJEDE ANDET PARTI
  Svarene er overført fra Eftervalgsundersøgelsen 1971 til Forvalgsundersøgelsen 1971. (V82 er omkodet til irrelevant hvis V77=14,17,99 og V82=99). 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 3 3 5 4 9 5 5 2. 4 4 4 1 2 3 2 3. 3 3 2 3 3 2 3 4. 1 1 2 1 1 1 1 5. 5 5 2 2 1 3 4 6. 1 1 1 1 1 1 0 7. - - 5 0 3 2 5 8. 1 1 2 2 1 0 0 9. - - - 0 - - 10. 2 2 6 5 2 2 2 11. 1 1 0 1 1 1 1 12. - - 5 3 4 2 2 13. - - - 0 1 1 0 14. 69 69 57 51 53 64 58 99. 2 2 2 15 5 4 5 100. 10 10 7 12 11 8 11 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved sidst
  • BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Variable is filtered by: V77
   • Filtering variable: V77
  • Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Tænkte De på at stemme på et andet parti?
  • %MD%NumberCodeCategory
   554541A Socialdemokratiet
   332442B Radikale
   332563C Konservative
   11974E Retsforbundet
   332645F Socialistisk Folkeparti
   11656K Kommunisterne
   221647M Centrum-Demokraterne
   111058Q Kristeligt Folkeparti
   0019S Slesvigsk Parti
   3325910V Venstre
   117411Y Venstresocialisterne
   2221112Z Fremskridtspartiet
   003213Andre
   6164566414Tænkte ikke på at stemme på et andet parti
   1010920100Irrelevant
   5 48699Unknown
   1001009296
   Response Rate: 95
 • V83 STEMME I MORGEN
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 40 - - 22 35 34 25 2. 11 - - 5 2 5 4 3. 12 - - 4 6 12 11 4. 1 - - 1 3 2 1 5. 4 - - 3 4 6 13 6. 1 - - 3 2 1 0 7. - - - 1 4 2 8 8. 2 - - 5 2 2 2 9. 0 - - 0 0 0 10. 13 - - 19 9 10 10 11. 1 - - 1 2 4 2 12. - - - 11 6 5 5 13. 0 - - 1 0 0 0 14. - - - 7 5 5 5 15. 2 - - - 7 4 5 16. - - - 14 9 6 6 17. 4 - - 4 2 3 2 18. - - - 1 0 0 0 99. 11 - - 0 1 0 1 101. - 100 100 - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved et tæ
  • Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg imorgen?
  • %MD%NumberCodeCategory
   252623641A Socialdemokratiet
   443752B Radikale
   776603C Konservative
   111154E Retsforbundet
   443775F Socialistisk Folkeparti
   111046K Kommunisterne
   222027M Centrum-Demokraterne
   221838Q Kristeligt Folkeparti
   0099S Slesvigsk Parti
   101094910V Venstre
   2214111Y Venstresocialisterne
   5542712Z Fremskridtspartiet
   003113Andre
   3329614Har ikke stemmeret
   3326615Ved ikke parti
   6654716Vil ikke svare om parti
   2221817Vil ikke stemme
   002418Vil stemme blankt
   20201835101Variablen indgår ikke
   2 17399Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V84 FADERS PARTI
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971 og Valgundersøgelsen 1973. I Valgundersøgelsen 1971 var spørgsmålet: 'Ved De, hvilket parti Deres far (enlig mor eller anden forsørger) dengang plejede at stemme på?' - hvor 'dengang' betød 'da forsørgeren var på respondentens alder'. I Valgundersøgelsen 1979 var spørgsmålet: 'Kan De huske, hvilket parti Deres fader (hovedforsørger) plejede at stemme på, dengang De voksede op? 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 35 35 34 - 30 28 - 2. 7 7 6 - 5 6 - 3. 8 8 9 - 9 10 - 4. 0 0 0 - 1 1 - 5. 0 0 0 - 1 1 - 6. 1 1 1 - 1 1 - 7. - - - - 0 0 - 8. - - - - 0 0 - 9. 0 0 0 - 0 0 - 10. 23 23 24 - 18 19 - 11. - - - - 2 0 - 12. - - - - 2 1 - 13. 1 1 0 - - 0 - 99. 25 25 24 - 33 32 - 101. - - - 100 - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Stemmeafgivelse ved et tæ
  • Ved De hvilket parti Deres fader plejede at stemme på - (hvis ja:) - hvilket?
  • %MD%NumberCodeCategory
   232921411A Socialdemokratiet
   453942B Radikale
   685993C Konservative
   11484E Retsforbundet
   01415F Socialistisk Folkeparti
   11586K Kommunisterne
   0067M Centrum-Demokraterne
   0088Q Kristeligt Folkeparti
   00179S Slesvigsk Parti
   1519140910V Venstre
   002911Y Venstresocialisterne
   013812Z Fremskridtspartiet
   003113Andre
   28352568101Variablen indgår ikke
   21 190999Unknown
   1001009296
   Response Rate: 79
 • V85 VIGTIGSTE PROBLEM 1 (A)
  (Åbent spørgsmål, svarene noteredes af intervieweren). I Forvalgsundersøgen 1971 - der fandt sted før valget - var spørgsmålet: 'Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?' I alle undersøgelserne blev der presset for svar, hvis respondenten kun angav et eller to problemer. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1-9 3 13 5 10 5 8 8 10-19 1 1 6 6 1 1 1 20-29 14 30 26 74 80 80 72 30-39 4 1 20 0 1 1 1 40-49 7 9 27 3 2 2 5 50-59 14 10 4 1 5 2 2 60-69 8 6 1 0 1 2 5 70-79 21 11 7 2 2 4 4 80-89 6 18 2 0 0 0 1 90-99 3 1 1 0 1 1 1 999. 19 0 0 4 2 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 1594 1598
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er De vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 1. svar.
  • %MD%NumberCodeCategory
   00411Diffuse svar: Alting, det hele osv.
   00132Autoritetsorienteret: Skabe orden, for meget frihed osv.
   00223Samarbejdsorienteret og forståelsesorienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   00394Uspecificeret fremgang: Skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0045Ingen problemer
   111306Regeringsdannelse (handlekraftig regering, lade nye partier komme til, statsministerproblem)
   00117Planlægning og prioritering
   443988Ved ikke
   00379Andet specifikt
   00510Politikeres troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   1213711Politikernes samarbejdsvilje, uenighed, skænderier (kan/kan ikke, særinteresser, for sammenspiste, kritiserer hinanden)
   001212Politikernes egne interesser (ben, lønforhøjelser etc.)
   00313Politikernes kontakt med vælgerne
   00314Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00215Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed /vælgernes kompetence
   003716Administrationen (holde styr på den, begrænse den, skæres ned, papirnusseri, for langsom ekspedition, forenkles, rationaliseres)
   00317Interesseorganisationerne (lytte til dem, styre dem etc.)
   00118Politikernes stil (vaghed, irriterende talemåde, nedladenhed (1979-1981: LO/LO's indflydelse begrænses)
   00719Andet specifikt
   2020181320Økonomien
   2930271321Beskæftigelse, arbejdsløshed (generelt), arbejdsmarkedet, hindre arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft
   117422Opsparing og forbrug, støtte opsparing, begrænse forbruget (1981: Ungdomsarbejdsløshed)
   6654723Betalingsbalance, valutakurser, devaluering, handelsbalance
   001624Kredit og rente, aktie- og obligationskurser, kreditstramning, lempelse
   2216925Inflation, pristal, prisstop ønskes, ikke prisstop
   00826Produktion og investering
   014527Lønniveau, lønstop, lønkontrol, indefrysning, højere lønninger
   001528Ejendoms- og konkurrenceforhold (monopoler, økonomisk demokrati, udenlandske virksomheder, for/imod økonomisk demokrati, styrke konkurrencen, bedre monopolkontrol, investeringskontrol, nationalisere visse industrier, færre statsindgreb)
   003329Andet specifikt
   003430Landbrugets problemer
   00331Arbejdernes problemer, større arbejdsløshedsunder- støttelse, mindre arbejdsløshedsunderstøttelse, fremmedarbejderne hjem, kontrollere
   003332Industriens og håndværkets problemer/erhvervslivets vilkår
   00033Handelens problemer
   00434Små næringsdrivende
   1110735Undergrund, nordsøolie (1973-1975: Oliekrise, energipolitik (søge nye energikilder, statsopkøb, nationalisere olie, forhandle med araberne, fordele olien retfærdigt))
   00336Udenlandsk konkurrence/problemer (se dog 28)
   004437Ligeløn, lavtløn, kvinders ligeløn, lavtlønnede stilles bedre
   00238Profit og overskud, for store profitter, for ringe fortjeneste
   002739Andet specifikt
   2216940Skatter, moms og afgifter generelt
   00741Pro et contra sambeskatning/enlige
   00642Moms og skatteadministration, erhvervsdrivendes momsadministration, kildeskattedirektoratet
   2216043Indtægtskatternes højde (kan ikke betale sig at arbejde, progression, kildeskat, nogle grupper slipper for billigt, trækprocenten, skattesnyderi, lavtlønnede, bundgrænse, mellemindkomster, proportional- stræk, fradragsjunglen)
   00544Skattereform/fradragsjunglen (Momsen øges/nedsættes, momsen øges i stedet for indkomstskat)
   002645Indkomstpolitik, formueskatter nedsættes/bortfalder/ øges
   1110846Offentlige udgifters størrelse (staten skal spare)
   00347Offentlige udgifters fordeling
   00748Konkrete spareforslag
   003649Andet specifikt
   3431750Boligproblemet generelt og herunder flere og bedre boliger
   116051For dyre boliger, huslejeproblemer, billigere boliger, frit boligmarked, ikke frit boligmarked, stop for ejerlejligheder
   00352Boligtilskud/boligsikring (bevares, øges, nedsættes, fjernes)
   00153Slumsanering
   00254Almennyttigt boligbyggeris andel (bevares, øges, nedsættes)
   001755Jordpriser, grundspekulation
   003256Parcelhusproblemer (skatteforhold, ejendomsskatter, parcelhuse stilles bedre, lejeværdi bort, lavere vurde- ringer, lavere ejendomsskat, parcelhuse stilles dårligere, rentefradrag bort)
   00057Ejerlejligheder
   00658Uro på arbejdsmarket/strejker/blokade
   002359Andet specifikt (1977-1979: Augustforliget)
   2218260Forurening/miljøspørgsmål (spildevand, luftforurening, gift i madvarerne) - se også 66
   00361Trafikproblemer (generelt)
   00862Veje, broer, jernbaner (1981: Sønderjyske diger)
   00163Bytrafik (1981: Cykelstier/snerydning)
   00164Luftfart, lufthavn
   00165Fredning, adgang til skov og strand
   00066Støjplage
   00367Egnsudvikling (herunder grønlandsproblemer)/byudvik- ling
   117668Energispørgsmål/atomkraft/naturgas
   00569Andet specifikt
   2215170Sociale problemer
   2214471Folke- og invalidepension, pensionisters skatteproblemer, højere folkepension, højere pensionsalder, pensionister i arbejde, for let at få invalide- pension
   117272Omsorg for ældre (pensionister), syge, åndssvage og handicappede (mere forsorg; mindre, begrænse hospitalbyggeri)
   002373Generationsproblemer, ungdommen (gøre mere for de unge, unge burde bestille mere)
   002374Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem (for lidt, for meget)
   118475Narkomani, hash, alkoholisme (og forhandling af stof)
   002176Kriminalitet, lov og orden (større straffe, mere politi)
   002977Sociale udgifters størrelse (bevares, øges, skæres ned)
   002578Sociale goder bevares/forbedres, sociale udgifters fordeling
   114979Andet specifikt (1975: børnetilskud op, bevares, børnetilskud ned, bort)
   00380International forståelse etc.
   3328081Markedsforhold (EFTA, fællesmarked, nordisk samarbejde, generelt) se 87-88
   00582NATO (blive i NATO, styrke NATO, ud af NATO), Øst-Vest forhold
   001683Nedskæring af forsvaret/nedrustning/afspænding
   00284Tjenestetid (1981: Forsvaret styrkes)
   00685Ulandshjælp (bevares, øges, nedskæres)
   00586Krig og fred, fredsbevægelse, afspænding, nedrustnin
   00687For EF, mere integration, mindre integration
   002088Mod EF
   00889Andet specifikt
   001690Uddannelse (generelt)
   002791Folkeskolen (skoletidens længde, art, længere skoletid, kortere skoletid, frit valg, forældre større indflydelse)
   00392Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser
   00293Højere uddannelser (bevares, styrkes, nedskæres, adgangsbegrænsning)
   00994Økonomisk støtte til uddannelse (bevares, øges nedskæres, kun lån), studielån
   00295Omskoling, videreuddannelse
   00496Kulturpolitik, kunstfond o.lign. (mere støtte, mindre støtte)
   00297TV og radio (for dårlig, for venstreorienteret, demoraliserende, for demokratisk)
   001498Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/etiske holdninger
   001999Andet specifikt (1973-1975: porno)
   4 363999Unknown
   1001009296
   Response Rate: 96
 • V86 VIGTIGSTE PROBLEM 1 (B)
  (Svarene fra V85 er her ordnet i fjorten hovedgrupper). I Forvalgsundersøgen 1971 - der fandt sted før valget - var spørgsmålet: 'Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?' I alle undersøgelserne blev der presset for svar, hvis respondenten kun angav et eller to problemer. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 3 2 0 1 2 2 1 2. 1 3 8 11 1 1 3 3. 9 21 11 30 10 32 6 4. 3 6 13 3 7 21 5 5. 1 2 1 40 63 22 65 6. 3 1 1 1 1 1 0 7. 2 1 0 0 0 1 5 8. 7 9 29 3 3 4 2 9. 13 10 2 1 4 1 1 10. 8 6 2 0 0 1 1 11. - - 20 - 1 4 0 12. 21 11 7 2 2 4 4 13. 6 18 2 0 0 0 1 14. 3 1 1 0 1 1 1 99. 19 10 2 8 6 7 5 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 1. svar.
  • %MD%NumberCodeCategory
   221521Diffuse svar og generelle samfundsproblemer
   443402Politiske aktører
   202118133Økonomi
   9108124Økonomi. Specifikke problemer
   303227715Beskæftigelse, arbejdsmarkedet
   11986Arbejdsmarkedet og lønninger
   111037Erhversliv og profitter
   675598Offentlige indtægter og udgifter
   454159Boligproblemer
   2321510Forurening, trafik, fysisk planlægning
   2218311Energiproblemer
   7762112Sociale problemer
   4435113Internationale problemer, EF
   119814Kultur, uddannelse
   8 76599Unknown
   1001009296
   Response Rate: 92
 • V87 VIGTIGSTE PROBLEM 2 (A)
  (Åbent spørgsmål, svarene noteredes af intervieweren). I Forvalgsundersøgen 1971 - der fandt sted før valget - var spørgsmålet: 'Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?' I alle undersøgelserne blev der presset for svar, hvis respondenten kun angav et eller to problemer. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1-9 3 12 3 1 1 0 1 10-19 2 1 6 5 1 1 0 20-29 5 17 9 25 43 29 29 30-39 3 2 22 1 1 1 2 40-49 7 8 16 4 2 2 2 50-59 6 10 10 1 10 2 2 60-69 7 5 3 1 2 2 5 70-79 18 12 9 3 3 4 4 80-89 5 13 4 1 1 0 1 90-99 5 4 2 1 3 1 1 999. 40 15 14 59 34 57 54 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 1594 1598
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er De vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 2. svar.
  • %MD%NumberCodeCategory
   00121Diffuse svar: Alting, det hele osv.
   0062Autoritetsorienteret: Skabe orden, for meget frihed osv.
   0073Samarbejdsorienteret og forståelsesorienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   00154Uspecificeret fremgang: Skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0025Ingen problemer
   00156Regeringsdannelse (handlekraftig regering, lade nye partier komme til, statsministerproblem)
   00227Planlægning og prioritering
   231498Ved ikke
   01299Andet specifikt
   00810Politikeres troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   129611Politikernes samarbejdsvilje, uenighed, skænderier (kan/kan ikke, særinteresser, for sammenspiste, kritiserer hinanden)
   001012Politikernes egne interesser (ben, lønforhøjelser etc.)
   00113Politikernes kontakt med vælgerne
   00414Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00715Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed /vælgernes kompetence
   014516Administrationen (holde styr på den, begrænse den, skæres ned, papirnusseri, for langsom ekspedition, forenkles rationaliseres)
   00417Interesseorganisationerne (lytte til dem, styre dem etc.)
   00118Politikernes stil (vaghed, irriterende talemåde, nedladenhed (1979-1981: LO/LO's indflydelse begrænses)
   001319Andet specifikt
   61053720Økonomien
   91582821Beskæftigelse, arbejdsløshed (generelt), arbejdsmarkedet, hindre arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft
   013722Opsparing og forbrug, støtte opsparing, begrænse forbruget (1981: Ungdomsarbejdsløshed)
   61053823Betalingsbalance, valutakurser, devaluering, handelsbalance
   002424Kredit og rente, aktie- og obligationskurser, kreditstramning, lempelse
   2314025Inflation, pristal, prisstop ønskes, ikke prisstop
   001926Produktion og investering
   117627Lønniveau, lønstop, lønkontrol, indefrysning, højere lønninger
   001828Ejendoms- og konkurrenceforhold (monopoler, økonomisk demokrati, udenlandske virksomheder, for/imod økonomisk demokrati, styrke konkurrencen, bedre monopolkontrol, investeringskontrol, nationalisere visse industrier, færre statsindgreb)
   012829Andet specifikt
   014230Landbrugets problemer
   001331Arbejdernes problemer, større arbejdsløshedsunder- støttelse, mindre arbejdsløshedsunderstøttelse, fremmedarbejderne hjem, kontrollere
   013832Industriens og håndværkets problemer/erhvervslivets vilkår
   00533Handelens problemer
   001134Små næringsdrivende
   1211535Undergrund, nordsøolie (1973-1975: Oliekrise, energipolitik (søge nye energikilder, statsopkøb, nationalisere olie, forhandle med araberne, fordele olien retfærdigt))
   00436Udenlandsk konkurrence/problemer (se dog 28)
   002737Ligeløn, lavtløn, kvinders ligeløn, lavtlønnede stilles bedre
   00238Profit og overskud, for store profitter, for ringe fortjeneste
   013039Andet specifikt
   2316640Skatter, moms og afgifter generelt
   00341Pro et contra sambeskatning/enlige
   001242Moms og skatteadministration, erhvervsdrivendes momsadministration, kildeskattedirektoratet
   1212543Indtægtskatternes højde (kan ikke betale sig at arbejde, progression, kildeskat, nogle grupper slipper for billigt, trækprocenten, skattesnyderi, lavtlønnede, bundgrænse, mellemindkomster, proportional- stræk, fradragsjunglen)
   001144Skattereform/fradragsjunglen (Momsen øges/nedsættes, momsen øges i stedet for indkomstskat)
   002345Indkomstpolitik, formueskatter nedsættes/bortfalder/ øges
   128346Offentlige udgifters størrelse (staten skal spare)
   00347Offentlige udgifters fordeling
   00348Konkrete spareforslag
   012949Andet specifikt
   3630850Boligproblemet generelt og herunder flere og bedre boliger
   116751For dyre boliger, huslejeproblemer, billigere boliger, frit boligmarked, ikke frit boligmarked, stop for ejerlejligheder
   001052Boligtilskud/boligsikring (bevares, øges, nedsættes, fjernes)
   00053Slumsanering
   00154Almennyttigt boligbyggeris andel (bevares, øges, nedsættes)
   001055Jordpriser, grundspekulation
   116756Parcelhusproblemer (skatteforhold, ejendomsskatter, parcelhuse stilles bedre, lejeværdi bort, lavere vurde- ringer, lavere ejendomsskat, parcelhuse stilles dårligere, rentefradrag bort)
   00057Ejerlejligheder
   00558Uro på arbejdsmarket/strejker/blokade
   002459Andet specifikt (1977-1979: Augustforliget)
   2318060Forurening/miljøspørgsmål (spildevand, luftforurening, gift i madvarerne) - se også 66
   00761Trafikproblemer (generelt)
   001062Veje, broer, jernbaner (1981: Sønderjyske diger)
   00063Bytrafik (1981: Cykelstier/snerydning)
   00564Luftfart, lufthavn
   00165Fredning, adgang til skov og strand
   00266Støjplage
   00167Egnsudvikling (herunder grønlandsproblemer)/byudvik- ling
   128268Energispørgsmål/atomkraft/naturgas
   00969Andet specifikt
   1213470Sociale problemer
   1212071Folke- og invalidepension, pensionisters skatteproblemer, højere folkepension, højere pensionsalder, pensionister i arbejde, for let at få invalide- pension
   128772Omsorg for ældre (pensionister), syge, åndssvage og handicappede (mere forsorg; mindre, begrænse hospitalbyggeri)
   002373Generationsproblemer, ungdommen (gøre mere for de unge, unge burde bestille mere)
   115574Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem (for lidt, for meget)
   128775Narkomani, hash, alkoholisme (og forhandling af stof)
   013376Kriminalitet, lov og orden (større straffe, mere politi)
   013677Sociale udgifters størrelse (bevares, øges, skæres ned)
   013478Sociale goder bevares/forbedres, sociale udgifters fordeling
   116579Andet specifikt (1975: børnetilskud op, bevares, børnetilskud ned, bort)
   00280International forståelse etc.
   2419981Markedsforhold (EFTA, fællesmarked, nordisk samarbejde, generelt) se 87-88
   00982NATO (blive i NATO, styrke NATO, ud af NATO), Øst-Vest forhold
   002283Nedskæring af forsvaret/nedrustning/afspænding
   00184Tjenestetid (1981: Forsvaret styrkes)
   001385Ulandshjælp (bevares, øges, nedskæres)
   00786Krig og fred, fredsbevægelse, afspænding, nedrustnin
   001387For EF, mere integration, mindre integration
   013488Mod EF
   002189Andet specifikt
   115790Uddannelse (generelt)
   115891Folkeskolen (skoletidens længde, art, længere skoletid, kortere skoletid, frit valg, forældre større indflydelse)
   00892Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser
   00593Højere uddannelser (bevares, styrkes, nedskæres, adgangsbegrænsning)
   002394Økonomisk støtte til uddannelse (bevares, øges nedskæres, kun lån), studielån
   00395Omskoling, videreuddannelse
   001096Kulturpolitik, kunstfond o.lign. (mere støtte, mindre støtte)
   00597TV og radio (for dårlig, for venstreorienteret, demoraliserende, for demokratisk)
   001598Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/etiske holdninger
   002199Andet specifikt (1973-1975: porno)
   42 3871999Unknown
   1001009296
   Response Rate: 58
 • V88 VIGTIGSTE PROBLEM 2 (B)
  (Svarene fra V87 er her ordnet i fjorten hovedgrupper). I Forvalgsundersøgen 1971 - der fandt sted før valget - var spørgsmålet: 'Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?' I alle undersøgelserne blev der presset for svar, hvis respondenten kun angav et eller to problemer. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 3 1 0 0 0 0 0 2. 2 1 6 6 1 1 1 3. 2 9 2 3 12 5 7 4. 2 5 6 6 17 10 12 5. 1 4 1 15 14 11 11 6. 1 1 2 1 1 2 0 7. 2 1 0 1 1 1 6 8. 7 9 22 4 4 2 4 9. 6 10 5 1 9 2 1 10. 7 6 3 1 0 1 2 11. - 0 20 - 2 3 1 12. 18 12 9 3 3 4 6 13. 5 13 4 1 1 1 2 14. 5 4 2 1 3 1 1 99. 40 25 16 59 34 56 46 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 2. svar.
  • %MD%NumberCodeCategory
   11691Diffuse svar og generelle samfundsproblemer
   242042Politiske aktører
   6105373Økonomi
   8157844Økonomi. Specifikke problemer
   9168515Beskæftigelse, arbejdsmarkedet
   121216Arbejdsmarkedet og lønninger
   131327Erhversliv og profitter
   6105258Offentlige indtægter og udgifter
   484179Boligproblemer
   3423710Forurening, trafik, fysisk planlægning
   2419711Energiproblemer
   71367412Sociale problemer
   3632113Internationale problemer, EF
   2420514Kultur, uddannelse
   43 402299Unknown
   1001009296
   Response Rate: 57
 • V89 VIGTIGSTE PROBLEM 3 (A)
  (Åbent spørgsmål, svarene noteredes af intervieweren). I Forvalgsundersøgen 1971 - der fandt sted før valget - var spørgsmålet: 'Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?' I alle undersøgelserne blev der presset for svar, hvis respondenten kun angav et eller to problemer. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1-9 1 11 5 0 1 0 0 10-19 1 1 5 1 1 0 1 20-29 3 6 3 3 9 5 4 30-39 2 1 5 - 1 1 0 40-49 2 6 11 1 2 1 1 50-59 3 5 6 0 7 1 1 60-69 3 4 4 0 2 1 2 70-79 8 9 6 1 3 2 2 80-89 3 6 2 0 1 0 1 90-99 3 3 2 0 2 1 1 999. 71 50 52 92 72 87 88 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 1594 1598
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er De vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 3. svar.
  • %MD%NumberCodeCategory
   0041Diffuse svar: Alting, det hele osv.
   0002Autoritetsorienteret: Skabe orden, for meget frihed osv.
   01153Samarbejdsorienteret og forståelsesorienteret: få os til at forstå hinanden, skabe et bedre arbejdsklima
   0054Uspecificeret fremgang: Skabe fremgang, skabe et bedre samfund, gøre os til bedre mennesker
   0045Ingen problemer
   0096Regeringsdannelse (handlekraftig regering, lade nye partier komme til, statsministerproblem)
   0067Planlægning og prioritering
   261458Ved ikke
   01159Andet specifikt
   00110Politikeres troværdighed (lyver, holder ikke løfter, er usaglige)
   024411Politikernes samarbejdsvilje, uenighed, skænderier (kan/kan ikke, særinteresser, for sammenspiste, kritiserer hinanden)
   00612Politikernes egne interesser (ben, lønforhøjelser etc.)
   00513Politikernes kontakt med vælgerne
   00514Politikernes varetagelse af vælgerinteresser
   00415Demokrati/rettigheder/ytringsfrihed /vælgernes kompetence
   012816Administrationen (holde styr på den, begrænse den, skæres ned, papirnusseri, for langsom ekspedition, forenkles rationaliseres)
   00417Interesseorganisationerne (lytte til dem, styre dem etc.)
   00418Politikernes stil (vaghed, irriterende talemåde, nedladenhed (1979-1981: LO/LO's indflydelse begrænses)
   00419Andet specifikt
   1410220Økonomien
   1613121Beskæftigelse, arbejdsløshed (generelt), arbejdsmarkedet, hindre arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft
   00422Opsparing og forbrug, støtte opsparing, begrænse forbruget (1981: Ungdomsarbejdsløshed)
   1612923Betalingsbalance, valutakurser, devaluering, handelsbalance
   001124Kredit og rente, aktie- og obligationskurser, kreditstramning, lempelse
   024525Inflation, pristal, prisstop ønskes, ikke prisstop
   001126Produktion og investering
   011927Lønniveau, lønstop, lønkontrol, indefrysning, højere lønninger
   011228Ejendoms- og konkurrenceforhold (monopoler, økonomisk demokrati, udenlandske virksomheder, for/imod økonomisk demokrati, styrke konkurrencen, bedre monopolkontrol, investeringskontrol, nationalisere visse industrier, færre statsindgreb)
   001129Andet specifikt
   011930Landbrugets problemer
   00531Arbejdernes problemer, større arbejdsløshedsunder- støttelse, mindre arbejdsløshedsunderstøttelse, fremmedarbejderne hjem, kontrollere
   00932Industriens og håndværkets problemer/erhvervslivets vilkår
   00433Handelens problemer
   00834Små næringsdrivende
   012735Undergrund, nordsøolie (1973-1975: Oliekrise, energipolitik (søge nye energikilder, statsopkøb, nationalisere olie, forhandle med araberne, fordele olien retfærdigt))
   00036Udenlandsk konkurrence/problemer (se dog 28)
   012337Ligeløn, lavtløn, kvinders ligeløn, lavtlønnede stilles bedre
   00238Profit og overskud, for store profitter, for ringe fortjeneste
   011939Andet specifikt
   148840Skatter, moms og afgifter generelt
   00541Pro et contra sambeskatning/enlige
   00842Moms og skatteadministration, erhvervsdrivendes momsadministration, kildeskattedirektoratet
   137143Indtægtskatternes højde (kan ikke betale sig at arbejde, progression, kildeskat, nogle grupper slipper for billigt, trækprocenten, skattesnyderi, lavtlønnede, bundgrænse, mellemindkomster, proportional- stræk, fradragsjunglen)
   011844Skattereform/fradragsjunglen (Momsen øges/nedsættes, momsen øges i stedet for indkomstskat)
   00645Indkomstpolitik, formueskatter nedsættes/bortfalder/ øges
   012946Offentlige udgifters størrelse (staten skal spare)
   00147Offentlige udgifters fordeling
   00148Konkrete spareforslag
   011849Andet specifikt
   2818750Boligproblemet generelt og herunder flere og bedre boliger
   013151For dyre boliger, huslejeproblemer, billigere boliger, frit boligmarked, ikke frit boligmarked, stop for ejerlejligheder
   00552Boligtilskud/boligsikring (bevares, øges, nedsættes, fjernes)
   00253Slumsanering
   00254Almennyttigt boligbyggeris andel (bevares, øges, nedsættes)
   00655Jordpriser, grundspekulation
   012256Parcelhusproblemer (skatteforhold, ejendomsskatter, parcelhuse stilles bedre, lejeværdi bort, lavere vurde- ringer, lavere ejendomsskat, parcelhuse stilles dårligere, rentefradrag bort)
   00157Ejerlejligheder
   00258Uro på arbejdsmarket/strejker/blokade
   011959Andet specifikt (1977-1979: Augustforliget)
   1410260Forurening/miljøspørgsmål (spildevand, luftforurening, gift i madvarerne) - se også 66
   011361Trafikproblemer (generelt)
   00662Veje, broer, jernbaner (1981: Sønderjyske diger)
   00163Bytrafik (1981: Cykelstier/snerydning)
   00364Luftfart, lufthavn
   00065Fredning, adgang til skov og strand
   00266Støjplage
   00567Egnsudvikling (herunder grønlandsproblemer)/byudvik- ling
   125068Energispørgsmål/atomkraft/naturgas
   00769Andet specifikt
   138070Sociale problemer
   137871Folke- og invalidepension, pensionisters skatteproblemer, højere folkepension, højere pensionsalder, pensionister i arbejde, for let at få invalide- pension
   024272Omsorg for ældre (pensionister), syge, åndssvage og handicappede (mere forsorg; mindre, begrænse hospitalbyggeri)
   011773Generationsproblemer, ungdommen (gøre mere for de unge, unge burde bestille mere)
   012874Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem (for lidt, for meget)
   024675Narkomani, hash, alkoholisme (og forhandling af stof)
   012576Kriminalitet, lov og orden (større straffe, mere politi)
   012877Sociale udgifters størrelse (bevares, øges, skæres ned)
   011778Sociale goder bevares/forbedres, sociale udgifters fordeling
   125379Andet specifikt (1975: børnetilskud op, bevares, børnetilskud ned, bort)
   00280International forståelse etc.
   137781Markedsforhold (EFTA, fællesmarked, nordisk samarbejde, generelt) se 87-88
   00882NATO (blive i NATO, styrke NATO, ud af NATO), Øst-Vest forhold
   011883Nedskæring af forsvaret/nedrustning/afspænding
   00284Tjenestetid (1981: Forsvaret styrkes)
   00685Ulandshjælp (bevares, øges, nedskæres)
   00486Krig og fred, fredsbevægelse, afspænding, nedrustnin
   00787For EF, mere integration, mindre integration
   012088Mod EF
   011289Andet specifikt
   125490Uddannelse (generelt)
   024591Folkeskolen (skoletidens længde, art, længere skoletid, kortere skoletid, frit valg, forældre større indflydelse)
   00292Lærlingeuddannelser/erhvervsfaglige uddannelser
   00293Højere uddannelser (bevares, styrkes, nedskæres, adgangsbegrænsning)
   011494Økonomisk støtte til uddannelse (bevares, øges nedskæres, kun lån), studielån
   00295Omskoling, videreuddannelse
   011296Kulturpolitik, kunstfond o.lign. (mere støtte, mindre støtte)
   00297TV og radio (for dårlig, for venstreorienteret, demoraliserende, for demokratisk)
   00298Kirkelige spørgsmål/religionsundervisning/etiske holdninger
   012099Andet specifikt (1973-1975: porno)
   75 6961999Unknown
   1001009296
   Response Rate: 25
 • V90 VIGTIGSTE PROBLEM 3 (B)
  (Svarene fra V89 er her ordnet i fjorten hovedgrupper). I Forvalgsundersøgen 1971 - der fandt sted før valget - var spørgsmålet: 'Hvilke problemer mener De, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?' I alle undersøgelserne blev der presset for svar, hvis respondenten kun angav et eller to problemer. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 1 0 0 0 1 0 2. 1 1 5 2 1 1 1 3. 1 3 0 0 2 1 1 4. 1 2 2 1 5 2 4 5. 1 1 1 1 2 1 2 6. 1 1 1 0 1 1 0 7. 1 1 - - 1 0 3 8. 3 6 12 1 2 1 2 9. 3 5 5 0 6 1 1 10. 3 4 5 0 0 0 1 11. - - 5 - 1 2 0 12. 8 9 6 1 3 2 5 13. 3 6 2 0 1 0 1 14. 3 3 2 0 2 1 1 99. 71 60 55 92 72 87 77 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 3. svar.
  • %MD%NumberCodeCategory
   02391Diffuse svar og generelle samfundsproblemer
   151142Politiske aktører
   151023Økonomi
   2112304Økonomi. Specifikke problemer
   161335Beskæftigelse, arbejdsmarkedet
   12496Arbejdsmarkedet og lønninger
   13617Erhversliv og profitter
   3122678Offentlige indtægter og udgifter
   3112449Boligproblemer
   2714510Forurening, trafik, fysisk planlægning
   147711Energiproblemer
   41941412Sociale problemer
   2715613Internationale problemer, EF
   2715514Kultur, uddannelse
   76 711099Unknown
   1001009296
   Response Rate: 24
 • V91 BEDSTE MEDIUM
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 40 59 56 - 73 - 2. 8 7 5 - 4 - 3. 30 19 7 - 12 - 4. 4 0 0 - 1 - 5. 2 0 - - - - 6. 7 2 1 - 3 - 7. 5 2 22 - 1 - 8. 2 6 2 - 4 - 9. 3 4 8 - 3 - 11. - - - 100 - 100 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Afsnit 4: Politiske holdn
  • Hvordan har De bedst fået noget at vide om partiernes stilling til (problem nævnt i V85)?
  • %MD%NumberCodeCategory
   303027531TV
   332742Radio
   9108733Aviser
   11654Uge- og månedsblade/tidskrifter
   00215Bøger
   221636Andre mennesker
   332337Møder, andet
   221808Ved ikke
   4950455711Variablen indgår ikke
   2 1779Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V92 UD AF NATO
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 18 18 20 15 16 18 15 2. 9 9 8 6 8 6 6 3. 20 20 14 10 11 11 7 4. 12 12 13 7 11 10 9 5. 34 34 39 36 34 39 45 6. - - - - - 16 9. 8 8 5 27 20 16 2 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Vi bør snarest melde os ud af NATO.
  • %MD%NumberCodeCategory
   172015771Helt enig
   786692Delvis enig
   131512183Hverken enig eller uenig
   10129504Delvis uenig
   374334165Helt uenig
   221606Ved ikke
   14 13069Unknown
   1001009296
   Response Rate: 86
 • V93 EF STEMME I DAG
  I Valgundersøgelsen 1975 er 'Ved ikke' indeholdt i '4. Vil ikke svare'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 45 37 30 41 41 2. - - 44 38 50 41 40 3. - - 1 3 3 2 2 4. - - 0 13 2 1 1 5. - - 9 - 15 13 16 9. - - 1 9 1 2 1 11. 100 100 - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Hvis der blev afholdt en folkeafstemning i dag om EF, ville De så stemme ja eller nej?
  • %MD%NumberCodeCategory
   282825581Ville stemme ja
   303128072Ville stemme nej
   221503Ville stemme blankt
   332814Vil ikke svare
   786885Ved ikke
   2829260411Variablen indgår ikke
   2 2089Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V94 EF-MEDLEMSSKAB M ENGLAND
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 38 39 - - - - 2. 12 13 - - - - 3. 21 18 - - - - 4. 7 7 - - - - 5. 18 19 - - - - 9. 5 4 - - - - 11. - - 100 100 100 100 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Danmark bør melde sig ind i Fællesmarkedet sammen med England.
  • %MD%NumberCodeCategory
   111110021Helt enig
   443312Delvis enig
   554993Hverken enig eller uenig
   221744Delvis uenig
   554765Helt uenig
   7273669211Variablen indgår ikke
   1 1229Unknown
   1001009296
   Response Rate: 99
 • V95 ØKONOMISK LIGESTILLING
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 35 35 31 25 27 29 19 2. 18 18 22 17 19 17 17 3. 9 9 8 7 9 10 7 4. 15 15 18 11 21 15 21 5. 20 20 20 22 14 22 27 6. - - - - - 8 9. 3 3 1 19 10 8 2 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • %MD%NumberCodeCategory
   293126611Helt enig
   181916662Delvis enig
   897903Hverken enig eller uenig
   161714994Delvis uenig
   202218785Helt uenig
   11816Ved ikke
   8 7219Unknown
   1001009296
   Response Rate: 92
 • V96 INVESTERINGSKONTROL
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 33 33 41 25 29 38 19 2. 20 20 19 13 23 21 17 3. 16 16 14 11 14 9 10 4. 10 10 10 9 9 9 13 5. 14 14 10 14 9 10 23 6. - - - - - 16 9. 6 6 5 27 17 13 2 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • %MD%NumberCodeCategory
   313528771Helt enig
   192217882Delvis enig
   131411773Hverken enig eller uenig
   10119064Delvis uenig
   131512095Helt uenig
   221676Ved ikke
   13 11729Unknown
   1001009296
   Response Rate: 87
 • V97 SKATTEPROGRESSION
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 34 34 48 30 32 39 25 2. 17 17 21 15 20 19 18 3. 9 9 8 12 14 10 9 4. 11 11 10 9 10 9 11 5. 27 27 10 16 15 14 25 6. - - - - - 11 9. 2 2 2 19 10 8 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • %MD%NumberCodeCategory
   343731491Helt enig
   181916602Delvis enig
   10119753Hverken enig eller uenig
   10119274Delvis uenig
   192017525Helt uenig
   111086Ved ikke
   8 7259Unknown
   1001009296
   Response Rate: 92
 • V98 VENSTRE-HØJRE INDEKS
  Additivt indeks konstrueret vha. V95, V96 og V97. Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 24 24 30 18 23 27 13 2. 10 10 13 13 12 13 10 3. 23 23 24 16 21 22 19 4. 11 11 10 24 17 13 16 5. 18 18 14 14 16 12 18 6. 5 5 3 7 5 5 8 7. 9 9 6 8 6 7 16 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Venstre-højre indeks.
  • %MD%NumberCodeCategory
   232321111Mest venstreorienteret
   121210792.
   212119503.
   151514114.
   161614535.
   665186.
   887747Mest højreorienteret
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V99 ØD M/U CENTRAL FOND
  Svarmulighederne er i Valgundersøgelsen 1973 og i Valgundersøgelsen 1975 angivet som: 1. Der skal slet ikke indføres Økonomisk Demokrati 2. Der skal indføres Økonomisk Demokrati, men uden central fond 3. Der skal indføres Økonomisk Demokrati, der omfatter centrale fonds, styret af fagforeningerne 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 41 36 36 40 40 2. - - 29 18 24 20 16 3. - - 14 9 11 9 9 4. - - 15 28 29 31 32 9. - - 1 10 1 1 2 11. 100 100 - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Det har også været diskuteret, om de ansatte skulle være medejere af virksomhederne gennem en eller anden form for økonomisk demokrati - ØD - Der er tre muligheder: Hvilken synes De bedst om? - (vis kort)
  • %MD%NumberCodeCategory
   272825501Ikke ØD
   151513662ØD uden central fond
   776543ØD med central fond
   202119054Ved ikke
   2829260411Variablen indgår ikke
   2 2179Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V100 LØNSTOP
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - 51 39 45 36 2. - - - 18 27 22 23 3. - - - 4 7 8 9 4. - - - 6 11 10 13 5. - - - 5 7 7 9 6. - - - - - 8 9. - - - 16 10 7 2 11. 100 100 100 - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger.
  • %MD%NumberCodeCategory
   293127141Helt enig
   151613602Delvis enig
   454173Hverken enig eller uenig
   676044Delvis uenig
   454155Helt uenig
   11716Ved ikke
   3436313711Variablen indgår ikke
   6 5789Unknown
   1001009296
   Response Rate: 94
 • V101 ORGANISATIONSMAGT
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 26 26 - - - 36 - 2. 22 22 - - - 25 - 3. 23 23 - - - 10 - 4. 10 10 - - - 9 - 5. 12 12 - - - 9 - 9. 8 8 - - - 12 - 11. - - 100 100 100 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • De store lønmodtagerorganisationer og erhvervsorganisationer har tiltaget sig en magt, som egentlig tilhører Folketinget.
  • %MD%NumberCodeCategory
   151613901Helt enig
   111210432Delvis enig
   897873Hverken enig eller uenig
   554364Delvis uenig
   564965Helt uenig
   5153470311Variablen indgår ikke
   5 4419Unknown
   1001009296
   Response Rate: 95
 • V102 OVERENSKOMSTINDGREB
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - 28 26 29 - 2. - - - 16 17 18 - 3. - - - 10 10 10 - 4. - - - 14 20 20 - 5. - - - 11 15 14 - 9. - - - 22 14 9 - 11. 100 100 100 - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Folketinget må under ingen omstændigheder gribe ind i overenskomstforhandlingerne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   151714341Helt enig
   10108862Delvis enig
   665263Hverken enig eller uenig
   10119194Delvis uenig
   786735Helt uenig
   4448410511Variablen indgår ikke
   8 7539Unknown
   1001009296
   Response Rate: 92
 • V103 SOCIALT MISBRUG
  I Valgundersøgelsen 1981 er det synspunkt, der bliver taget stilling til følgende: 'De sociale reformer er gået for vidt. Folk burde i højere grad klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet'. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 71 46 36 41 18 2. - - 17 15 22 21 23 3. - - 5 10 13 10 11 4. - - 5 6 7 9 15 5. - - 2 6 9 11 24 6. - - - - - 8 9. - - 2 18 14 8 1 11. 100 100 - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
  • %MD%NumberCodeCategory
   293126961Helt enig
   141613412Delvis enig
   786943Hverken enig eller uenig
   665284Delvis uenig
   786755Helt uenig
   11686Ved ikke
   2830260411Variablen indgår ikke
   7 6909Unknown
   1001009296
   Response Rate: 93
 • V104 RADIO- OG TV-CENSUR
  Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 22 22 26 16 13 13 11 2. 12 12 15 10 12 10 8 3. 10 10 9 9 12 11 9 4. 13 13 13 9 14 13 13 5. 40 40 34 33 37 40 44 6. - - - - - 15 9. 3 3 3 23 12 14 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel.
  • %MD%NumberCodeCategory
   171915471Helt enig
   111310602Delvis enig
   10119343Hverken enig eller uenig
   121411424Delvis uenig
   384235185Helt uenig
   221486Ved ikke
   10 9479Unknown
   1001009296
   Response Rate: 90
 • V105 INDOKTRINERING I SKOLEN
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - 40 50 57 - 2. - - - 13 18 16 - 3. - - - 9 11 8 - 4. - - - 7 5 6 - 5. - - - 8 4 6 - 9. - - - 23 12 8 - 11. 100 100 100 - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Vi må være mere på vagt over for indoktrinering i skolerne.
  • %MD%NumberCodeCategory
   283025931Helt enig
   998052Delvis enig
   554683Hverken enig eller uenig
   343074Delvis uenig
   343045Helt uenig
   4448410511Variablen indgår ikke
   8 7149Unknown
   1001009296
   Response Rate: 92
 • V106 MORALSK UDVIKLING
  I 1973-, 1975- og 1977-undersøgelserne nævnes pornografi og Jesus-filmen som eksempler på den moralske udvikling. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - 43 32 41 48 - 2. - - 52 43 46 32 - 3. - - 4 15 12 18 - 9. - - 0 9 1 2 - 11. 100 100 - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Man har diskuteret den moralske udvikling i vort samfund. Mener De, at der er tale om en foruroligende udvikling, eller mener De, at den ikke er særlig foruroligende?
  • %MD%NumberCodeCategory
   252623621Foruroligende
   252623242Ikke foruroligende
   998173Ved ikke, det kommer an på
   3839357211Variablen indgår ikke
   2 2219Unknown
   1001009296
   Response Rate: 98
 • V107 STÆRK MAND
  I Valgundersøgelsen 1973 lød synspunktet: 'Det vil være fornuftigt ... '. Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 28 28 37 23 18 21 19 2. 16 16 19 12 18 13 11 3. 15 15 11 10 11 11 10 4. 8 8 9 9 11 9 9 5. 28 28 22 24 28 35 36 6. - - - - - 14 9. 6 6 2 23 15 11 1 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Det vil være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation.
  • %MD%NumberCodeCategory
   232621681Helt enig
   151613602Delvis enig
   121310793Hverken enig eller uenig
   9108404Delvis uenig
   293326945Helt uenig
   121336Ved ikke
   11 10229Unknown
   1001009296
   Response Rate: 89
 • V108 AUTORITETSTRO
  Additivt indeks over autoritær indstilling dannet vha. V104 og V107. Svarene er overført fra Forvalgsundersøgelsen 1971 til Eftervalgsundersøgelsen 1971. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 17 17 27 13 11 12 9 2. 12 12 11 12 11 12 9 3. 38 38 36 44 41 32 34 4. 10 10 7 13 12 12 17 5. 23 23 20 19 25 32 32 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Autoritær indstilling.
  • %MD%NumberCodeCategory
   141413121Mest autoritært indstillet
   121210712.
   383835003.
   121210724.
   252523415Mindst autoritært indstillet
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V109 POLITIKERHENSYNSLØSHED
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 50 40 48 42 33 29 24 2. 27 31 28 19 29 34 33 3. 8 10 7 10 12 13 16 4. 9 12 12 6 12 12 15 5. 5 6 2 3 5 6 5 6. - - - - - 6 9. 2 2 2 20 9 7 2 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • %MD%NumberCodeCategory
   374034341Helt enig
   293126562Delvis enig
   111210183Hverken enig eller uenig
   111210394Delvis uenig
   554195Helt uenig
   11626Ved ikke
   7 6689Unknown
   1001009296
   Response Rate: 93
 • V110 POLITIKERØDSELHED
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 63 57 69 54 43 50 - 2. 21 22 21 17 27 24 - 3. 7 7 4 6 11 9 - 4. 6 9 5 5 8 8 - 5. 3 4 1 3 3 4 - 9. 1 1 1 16 8 5 - 11. - - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge.
  • %MD%NumberCodeCategory
   485144741Helt enig
   202118472Delvis enig
   776433Hverken enig eller uenig
   665674Delvis uenig
   332745Helt uenig
   101196811Variablen indgår ikke
   6 5239Unknown
   1001009296
   Response Rate: 94
 • V111 POLITIKERPRINCIPLØSHED
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 24 33 28 19 22 - 2. - 31 32 22 35 33 - 3. - 18 14 10 10 10 - 4. - 15 13 9 14 13 - 5. - 9 6 6 9 13 - 9. - 3 3 25 13 10 - 11. 100 - - - - 100 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • De folk, der vil nå til toppen i politik, bliver nødt til at opgive de fleste af deres principper.
  • %MD%NumberCodeCategory
   182016781Helt enig
   232521342Delvis enig
   9108083Hverken enig eller uenig
   10118934Delvis uenig
   786395Helt uenig
   2427227011Variablen indgår ikke
   9 8749Unknown
   1001009296
   Response Rate: 91
 • V112 POLITIKERTILLID
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 18 10 7 8 13 8 2. - 41 36 23 32 31 29 3. - 14 14 14 14 13 17 4. - 17 24 18 22 23 25 5. - 9 13 18 13 14 14 6. - - - - - 6 9. - 2 2 19 10 7 1 11. 100 - - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.
  • %MD%NumberCodeCategory
   9108801Helt enig
   272924982Delvis enig
   121311083Hverken enig eller uenig
   182017124Delvis uenig
   121310895Helt uenig
   11576Ved ikke
   1415130211Variablen indgår ikke
   7 6509Unknown
   1001009296
   Response Rate: 93
 • V113 MISTILLIDSINDEKS
  Additivt indeks dannet vha. V109, V110, V111 og V112 (V112-kategorierne er vendt om inden adderingen). (I Forvalgsundersøgelsen 1971 mangler V111 og V112; V109 og V110 er derfor sat til dobbelt vægt, hvilket giver færre kategorier) (I Valgundersøgelsen 1981 mangler V110 og V111; V109 og V112 er derfor sat til dobbelt vægt, hvilket giver færre kategorier) 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. 67 12 21 18 14 14 28 2. - 10 13 13 12 11 - 3. 11 31 35 23 26 27 15 4. - 14 11 13 15 14 - 5. 18 17 13 25 19 20 35 6. - 6 3 4 6 5 - 7. 2 7 4 3 6 6 12 8. - 1 1 1 1 2 - 9. 3 3 0 1 2 2 10 ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Mistillid.
  • %MD%NumberCodeCategory
   242422161Høj grad af mistillid
   998072.
   232321773.
   10109674.
   212119275.
   443656.
   555107.
   11908.
   332379Høj grad af tillid
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V114 POLITIK FOR INDVIKLET
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 52 55 35 39 41 44 2. - 28 26 21 27 25 22 3. - 3 3 7 5 9 6 4. - 7 8 8 11 12 11 5. - 9 8 13 9 9 13 6. - - - - - 3 9. - 1 1 16 8 4 1 11. 100 - - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår.
  • %MD%NumberCodeCategory
   373934231Helt enig
   212319912Delvis enig
   554813Hverken enig eller uenig
   897644Delvis uenig
   998155Helt uenig
   00316Ved ikke
   1415130211Variablen indgår ikke
   5 4899Unknown
   1001009296
   Response Rate: 95
 • V115 VED FOR LIDT OM POLITIK
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 9 8 6 8 8 6 2. - 9 12 5 8 8 7 3. - 4 5 6 8 9 5 4. - 19 19 12 17 17 19 5. - 58 55 53 48 52 57 6. - - - - - 4 9. - 1 1 19 10 7 2 11. 100 - - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme.
  • %MD%NumberCodeCategory
   776161Helt enig
   776322Delvis enig
   665313Hverken enig eller uenig
   141513254Delvis uenig
   454942265Helt uenig
   00396Ved ikke
   1415130211Variablen indgår ikke
   7 6259Unknown
   1001009296
   Response Rate: 93
 • V116 SELVTILLIDSINDEKS
  Additivt indeks konstrueret vha. V114 og V115. 2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - 18 20 9 15 15 13 2. - 5 5 7 11 8 6 3. - 59 57 59 49 52 52 4. - 3 3 5 6 6 7 5. - 16 15 19 19 19 23 11. 100 - - - - - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Politisk selvtillid.
  • %MD%NumberCodeCategory
   121211591Mindste politiske selvtillid
   665892.
   474743493.
   554194.
   161614785Højeste politiske selvtillid
   1414130211Variablen indgår ikke
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V117 A-KRAFT STEMME
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - - - 24 20 2. - - - - - 55 63 3. - - - - - 3 3 4. - - - - - 1 1 5. - - - - - 16 13 9. - - - - - 1 1 11. 100 100 100 100 100 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Hvis der blev afholdt en folkeafstemning i dag om atomkraft, ville De så stemme ja eller nej?
  • %MD%NumberCodeCategory
   776681Ville stemme ja
   181816852Ville stemme nej
   11833Ville stemme blankt
   00384Vil ikke svare
   554555Ved ikke
   6868633911Variablen indgår ikke
   0 289Unknown
   1001009296
   Response Rate: 100
 • V118 ATOMKRAFT NØDVENDIG
  2 1971-1 1971-2 1973 1975 1977 1979 1981 ------------------------------------------------------------1. - - - - - 22 14 2. - - - - - 11 11 3. - - - - - 10 7 4. - - - - - 10 11 5. - - - - - 33 43 6. - - - - - 12 9. - - - - - 13 2 11. 100 100 100 100 100 - ------------------------------------------------------------VGT N = 1302 1302 533 1600 1602 3192 1500
  • Synspunkter (V92-V118). -
  • Det bliver nødvendigt at indføre atomkraft, hvis Danmark skal klare fremtidens energibehov.
  • %MD%NumberCodeCategory
   665851Helt enig
   443302Delvis enig
   332773Hverken enig eller uenig
   333154Delvis uenig
   111210415Helt uenig
   111156Ved ikke
   6870633911Variablen indgår ikke
   3 2949Unknown
   1001009296
   Response Rate: 97

Instrument

Main Sequence

 • Main Sequence
  • V3: Identifikation af delundersøgelserne.
  • V4: Respondent-identifikation.
  • V5: Dubletvariabel.
  • V6: Vægtvariabel.
  • V7: Køn.
  • V8: Alder.
  • V9: Svarpersonens skoleuddannelse.
  • V10: Civilstand.
  • V11: Svarpersonens stilling.
  • If V11 then ERHVERVSGREN
  • V15: Husstandsoverhovedets stilling.
  • V16: Afledt stilling.
  • V17: Husmoders stilling.
  • V18: Hvilken stilling havde Deres fader (evt. plejefader/moder), dengang De voksede op?
  • V19: Antal børn under 15 år.
  • V20: Husstandstype.
  • V21: Indkomst.
  • V22: Husstandsindkomst.
  • V23: Boligens art.
  • V24: Region.
  • V25: Urbanisering.
  • V26: Man taler ofte om, at der findes forskellige samfundsklasser i Danmark. Føler De selv, De tilhører en bestemt samfundsklasse? - (Hvis ja:) - Hvilken samfundsklasse er det? (Hvis nej:) - Hvis De alligevel skulle placere Dem i en bestemt samfundsklasse, hvilken skulle det da være?
  • V27: Er De medlem af en fagforening eller en erhvervsorganisation?
  • V28: Hvor ofte går De i kirke?
  • V29: Vil De sige, at De selv er meget interesseret i politik, noget eller kun lidt interesseret i politik?
  • V30: Hvad interesserer De Dem mest for - udenrigspolitik, kommunalpolitik eller dansk indenrigspolitik?
  • V31: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? A-pressen.
  • V32: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Berlingske Tidende.
  • V33: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Politiken.
  • V34: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? BT.
  • V35: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Ekstra-Bladet.
  • V36: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Jyllands-posten.
  • V37: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Aalborg, Aarhus eller Fyens Stiftstidende.
  • V38: Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags)? Venstrepressen.
  • V39: Hvor mange hverdagsaviser plejer De at læse?
  • V40: Hvert parti havde en aften med udsendelse i TV. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • V41: Hvert parti havde en aften med udsendelse i radio. Fulgte De alle eller næsten alle udsendelser, de fleste af dem, eller kun nogle enkelte af dem?
  • V42: Har De under valgkampen ofte, undertiden eller slet ikke læst om politik i aviser?
  • V43: Massekommunikations-indeks.
  • If V40 then TV: UNDERHOLDENDE
  • V48: Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Familie.
  • V49: Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Venner.
  • V50: Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Kolleger.
  • V51: Har De i de sidste tre uger op til valget diskuteret politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? Antal diskussionsgrupper.
  • V52: Er der nogen, der har spurgt Dem til råds om politiske spørgsmål i de sidste tre uger før valget?
  • V53: Har De i de sidste tre uger før valget prøvet at overtale nogen til at stemme på et bestemt parti?
  • V54: Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis ikke tilhænger:) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? - Hvilket parti? Partiidentifikation (retning):
  • V55: Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt politisk parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget parti. Plejer De selv at betragte Dem som fx socialdemokrat, radikal, konservativ, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et af partierne?) (Hvis tilhænger:) Hvilket parti? - Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så stærkt overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger af Deres parti eller ikke stærkt overbevist? (Hvis ikke tilhænger:) Er der alligevel et parti, som De synes, De står nærmere end andre partier? - Hvilket parti? Partiidentifikation (styrke):
  • V56: Er De medlem af en politisk forening (et parti, en vælgerforening)?
  • V57: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Socialdemokratiet.
  • V58: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Radikale.
  • V59: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Konservative.
  • V60: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Socialistisk Folkeparti.
  • V61: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Centrum-demokraterne.
  • V62: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Kristeligt Folkeparti.
  • V63: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Venstre.
  • V64: Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have til at danne regering? Fremskridtspartiet.
  • V65: Sympatitermometer. Socialdemokratiet.
  • V66: Sympatitermometer. De Radikale.
  • V67: Sympatitermometer. De Konservative.
  • V68: Sympatitermometer. Retsforbundet.
  • V69: Sympatitermometer. Socialistisk Folkeparti.
  • V70: Sympatitermometer. Kommunisterne.
  • V71: Sympatitermometer. Centrum-Demokraterne.
  • V72: Sympatitermometer. Kristeligt Folkeparti.
  • V73: Sympatitermometer. Venstre.
  • V74: Sympatitermometer. Venstresocialisterne.
  • V75: Sympatitermometer. Fremskridtspartiet.
  • V76: Stemte De ved forrige folketingsvalg? - på hvilket parti?
  • V77: Stemte De ved folketingsvalget? - på hvilket parti?
  • V78: Vælgertype.
  • If V77 then BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • V83: Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg imorgen?
  • V84: Ved De hvilket parti Deres fader plejede at stemme på - (hvis ja:) - hvilket?
  • V85: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er De vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 1. svar.
  • V86: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 1. svar.
  • V87: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er De vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 2. svar.
  • V88: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 2. svar.
  • V89: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er De vigtigste i dag som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 3. svar.
  • V90: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af? Vigtigste problem 3. svar.
  • V91: Hvordan har De bedst fået noget at vide om partiernes stilling til (problem nævnt i V85)?
  • V92: Vi bør snarest melde os ud af NATO.
  • V93: Hvis der blev afholdt en folkeafstemning i dag om EF, ville De så stemme ja eller nej?
  • V94: Danmark bør melde sig ind i Fællesmarkedet sammen med England.
  • V95: I politik bør man stræbe efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse.
  • V96: Staten har for lidt kontrol med de private investeringer.
  • V97: Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag.
  • V98: Venstre-højre indeks.
  • V99: Det har også været diskuteret, om de ansatte skulle være medejere af virksomhederne gennem en eller anden form for økonomisk demokrati - ØD - Der er tre muligheder: Hvilken synes De bedst om? - (vis kort)
  • V100: I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger.
  • V101: De store lønmodtagerorganisationer og erhvervsorganisationer har tiltaget sig en magt, som egentlig tilhører Folketinget.
  • V102: Folketinget må under ingen omstændigheder gribe ind i overenskomstforhandlingerne.
  • V103: Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det.
  • V104: Radio og TV burde tie yderliggående synspunkter ihjel.
  • V105: Vi må være mere på vagt over for indoktrinering i skolerne.
  • V106: Man har diskuteret den moralske udvikling i vort samfund. Mener De, at der er tale om en foruroligende udvikling, eller mener De, at den ikke er særlig foruroligende?
  • V107: Det vil være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation.
  • V108: Autoritær indstilling.
  • V109: Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener.
  • V110: Politikerne er for ødsle med skatteydernes penge.
  • V111: De folk, der vil nå til toppen i politik, bliver nødt til at opgive de fleste af deres principper.
  • V112: Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.
  • V113: Mistillid.
  • V114: Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår.
  • V115: Jeg ved så lidt om politik, at jeg egentlig ikke burde stemme.
  • V116: Politisk selvtillid.
  • V117: Hvis der blev afholdt en folkeafstemning i dag om atomkraft, ville De så stemme ja eller nej?
  • V118: Det bliver nødvendigt at indføre atomkraft, hvis Danmark skal klare fremtidens energibehov.

Sub Sequences

 • seqc-Vælgertype.
 • seqc-Massekommunikations-indeks.
 • seqc-Svarpersonens stilling.
 • ERHVERVSGREN
  • V12: Spm. Erhvervsgren.
  • V13: Spm. Privat eller offentlig beskæftigelse.
  • V14: Spm. Hvor mange er der beskæftiget på Deres arbejdsplads?
 • TV: UNDERHOLDENDE
  • V44: Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Synes De, det har været underholdende at se valgkampen i fjernsynet?
  • V45: Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Synes De, at det har været vigtigt at følge valgkampen i fjernsynet for at kunne følge med i diskussioner?
  • V46: Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Ville De alligevel have set fjernsyn på den tid, valgudsendelserne blev sendt?
  • V47: Spm. (Hvis svarpersonen fulgte valgkampen i TV:) Har De set valgudsendelserne for bedre at kunne finde ud af, hvilket parti De skulle stemme på?
 • BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • V79: Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Hvornår besluttede De Dem til at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • V80: Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte som De gjorde ved folketingsvalget den ... ? - (Hvis godt parti, partiets politik e.l. vage svar stilledes spørgsmålet:) - kan De sige det lidt mere konkret?
  • V81: Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Hvorfor foretrak De det parti De stemte på den ... ? - Her er et kort med de mest almindelige begrundelser, hvilken af Dem passer bedst på Dem selv? - (Vis kort)
  • V82: Spm. (Stemte De ved folketingsvalget den ... ?) (Hvis ja:) Tænkte De på at stemme på et andet parti?

Universe

MainUniverse

All Universes

Concepts

 • Afsnit 2: Spørgsmål om po
  Afsnit 2: Spørgsmål om politisk interesse og valgkampen.
 • Avislæsevaner.
  Avislæsevaner.
 • Afsnit 3: Partitilhørsfor
  Afsnit 3: Partitilhørsforhold og partivalg.
 • Regeringsønsker (V57-V64)
  Regeringsønsker (V57-V64). --------------- --------1Hvilket eller hvilke partier vil/ville De helst have i regering? 1Til dette spørgsmål har det i alle valgundersøgelserne været muligt at afgive flere svar herunder svaret Alle partier. Hvis der er svaret Alle partier er der i hver af variablene (V57-V64) omkodet til Nævnt. 1I Valgundersøgelsen 1973 er svarene kodet enten som enkeltpartiangivelser eller som kombinationer af partier. Under kombinationer af partier findes der kategorier, som ikke indholder en specifikation af de indgående partier (fx Andre trepartiregeringer); sådanne svar er omkodet til Ved ikke. I Valgundersøgelsen 1979 er kategorien Ved ikke ikke anvendt.
 • Sympatitermometre (V65-V7
  Sympatitermometre (V65-V75). ----------------- --------1Vi vil gerne høre, hvad De synes om de forskellige partier. Jeg har her et kort, der viser en slags termometer. Det kaldes sympatitermometret, og vi vil bede Dem give partierne temperatur efter, hvor godt De kan lide Dem. Alle de partier, De godt kan lide, skal De give plus-grader, og jo bedre De kan lide et parti, jo højere temperatur skal De give det. Partier, De synes dårligt om, skal De give minus-grader. Hvis De hverken synes godt eller dårligt om et parti, skal De give det 0 grader. (Vis kort) 1(I Eftervalgsundersøgelsen 1971 var det muligt at angive temperaturer, der lå imellem de i V65-V75 anførte. I Valgundersøgelsen 1973 løb skalaen fra -50 til +50 grader. Også her var det muligt at vælge mellemtemperaturer. Mellemtemperaturer er rundet af (til den nærmeste legale temperatur); i de tilfælde, hvor en given temperatur ligger lige midt imellem to temperaturer, er der rundet op til den numerisk set højeste legale værdi. For Valgundersøgelsen 1973 er værdierne forinden skaleret med en faktor 2 (-50 er omdannet til -100 osv. op til +50, der er omdannet til +100)).
 • Stemmeafgivelse ved forri
  Stemmeafgivelse ved forrige folketingsvalg. --------------- --- ------- -------------
 • Stemmeafgivelse ved sidst
  Stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg. --------------- --- ------ -------------
 • Stemmeafgivelse ved et tæ
  Stemmeafgivelse ved et tænkt folketingsvalg - i morgen. --------------- --- -- ----- -------------- - - -----
 • Afsnit 4: Politiske holdn
  Afsnit 4: Politiske holdninger.
 • Synspunkter (V92-V118). -
  Synspunkter (V92-V118). ----------- --------1Jeg fortsætter nu med en række synspunkter, som De sikkert kender fra den politiske debat. Nogle af dem vil De sikkert være enig i, mens De er uenig i andre. Jeg vil bede Dem om at besvare synspunkterne ved hjælp af et af de svar, som De kan se på kortet her (vis kort). (Enkelte af de følgende variable fremtrådte i de forskellige delundersøgelser ikke under ovenstående indledning).