Revision: 399

Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen

DDA-6301

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 6301
    Maximum 6301
    Gennemsnit 6301
    Median 6301
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4033
    Gennemsnit 2017
    Median 2017
    Standardafvigelse 1164

 • V3 NUMMER
  Variablen er kodet i interval 000001 - 100270.
  • Nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 100270
    Gennemsnit 1530
    Median 1299
    Standardafvigelse 3737

 • V4 POLITISK INTERESSE
  Spm. 3 i DDA-4189 og spm. 106 i DDA-6300
  • Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   252510141Meget
   494919622Noget
   23239283Kun lidt
   331244Slet ikke
   0055Ved ikke
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V5 PARTIVALG 1998
  Spm. 4 i DDA-4189 og spm. 107 i DDA-6300
  • Stemte De ved Folketingsvalget den 11. marts 1998? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1/Vis kort 34A
  • %MD%AntalKodeKategori
   292911751A: Socialdemokratiet
   441772B: Radikale Venstre
   9103833C: Konservative
   331384D: Centrum-Demokraterne
   993595F: Socialistisk Folkeparti
   552196O: Dansk Folkeparti
   22737Q: Kristeligt Folkeparti
   0098U: Demokratisk Fornyelse
   20208239V: Venstre
   227110Z: Fremskridtspartiet
   3312911Ø: Enhedslisten
   00512Kandidat uden for partierne
   00213Husker ikke parti
   5520014Vil ikke svare om parti
   112415Stemte blankt
   5519416Stemte ikke
   001417Ikke stemmeret
   113618Andre svar
   0 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V6 PARTIVALG 1994
  Spm. 9 i DDA-4189 og spm. 107A i DDA-6300
  • Stemte De ved det forrige folketingsvalg i september 1994? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1A
  • %MD%AntalKodeKategori
   272710951A: Socialdemokratiet
   441632B: Radikale Venstre
   11114333C: Konservative
   22884D: Centrum-Demokraterne
   993805F: Socialistisk Folkeparti
   11486Q: Kristeligt Folkeparti,
   20208187V: Venstre
   441558Z: Fremskridtspartiet
   331139Ø: Enhedslisten
   112910Andre
   227911Ikke Stemmeret
   115412Husker ikke parti
   5518313Vil ikke svare
   7727614Stemte ikke
   001915Stemte blankt
   2210016Andre svar
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V7 PARTIIDENTIFIKATION
  Spm. 10. i DDA-4189
  • Føler De Dem i almindelighed knyttet til et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   252510021Ja, knyttet
   24249492Nej
   11503Ved ikke
   5050203211Deltog ikke
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V8 TILHÆNGER AF BEST. PARTI
  Spm. 108 i DDA-6300
  • Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhænger af noget bestemt parti. Betragter De Dem selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af noget bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21218441Ja, tilhænger af bestemt parti
   24249762Nej ikke tilhænger
   441733I tvivl
   11394Ved ikke
   5050200111Deltog ikke
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V9 H/V PLACERING DEM SELV
  Spm. 31 i DDA-4189 og spm. 110 i DDA-6300
  • I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10/Vis kort 36 Dem selv:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11390Venstre
   229311
   5521422
   9938133
   101040544
   232393355
   121246666
   141455177
   111146088
   3311999
   3311710Højre
   6625511Ved ikke
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V10 RESPONDENTENS KØN
  Spm. K1 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Noter køn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505020101Mand
   505020232Kvinde
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V11 FØDSELSÅR
  Spm. K2 i DDA-4189 og DDA-6300 Variablen er kodet i interval 05 - 99. 0999 = Uoplyst (1) 1000 = Irrelevant (1)
  • Hvilke år er De født? Intv: Notér de sidste to cifre
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4031
    Manglende 2
    Minimum 5
    Maximum 80
    Gennemsnit 52
    Median 53
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V12 CIVILSTAND
  Spm. K6 i DDA-4189 og spm. K3 i DDA-6300
  • Må jeg spørge om Deres civilstand? Er De ...
  • %MD%AntalKodeKategori
   20207991Ugift
   505020182Gift
   14145563Samlevende (papirløst)
   993474Skilt/separeret/ tidligere samlevende
   883085Enke/enkemand
   0016Ved ikke
   0047Nægter
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V13 EGENINDKOMST
  Spm. K34 i DDA-4189 og spm. K4 i DDA-6300
  • Hvad er Deres årsindkomst - brutto - dvs. før skat? Intv: Vis kort K1/Vis kort 45
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103961Under 75.000 kr.
   99344275.000 - 99.999 kr.
   883313100.000 - 124.999 kr.
   10104144125.000 - 149.999 kr.
   772725150.000 - 174.999 kr
   883096175.000 - 199.999 kr.
   18187327200.000 - 249.999 kr.
   883148250.000 - 299.999 kr
   662299300.000 - 349.999 kr
   4414310350.000 - 399.999 kr.
   115911400.000 - 449.999 kr.
   113412450.000 - 499.999 kr.
   114013500.000 - 599.999 kr.
   001114600.000 - 699.999 kr.
   00715700.000 - 799.999 kr.
   001616800.000 og derover
   9938217dk,na
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V14 FAMILIEINDKOMST
  Spm. K36 i DDA-4189 og spm. K5 i DDA-6300
  • Hvad er husstandens samlede årsindkomst - brutto - dvs. før skat? Intv: Vis kort K1/Vis kort 45
  • %MD%AntalKodeKategori
   331341Under 75.000 kr.
   44163275.000 - 99.999 kr.
   441783100.000 - 124.999 kr.
   552134125.000 - 149.999 kr.
   441525150.000 - 174.999 kr
   441696175.000 - 199.999 kr.
   993797200.000 - 249.999 kr.
   551868250.000 - 299.999 kr
   993449300.000 - 349.999 kr
   7730210350.000 - 399.999 kr.
   9935211400.000 - 449.999 kr.
   7728112450.000 - 499.999 kr.
   8830613500.000 - 599.999 kr.
   4415314600.000 - 699.999 kr.
   226615700.000 - 799.999 kr.
   229116800.000 og derover
   141456417dk,na
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V15 BOLIGENS EJERFORHOLD
  Spm. K38 i DDA-4189 og spm. K7 i DDA-6300
  • Boligens ejerforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   282811131Lejet bolig
   883092Andelsbolig
   595923643Ejerbolig: Hus/rækkehus/ villa/gård
   662444Ejerbolig: Ejerlejlighed
   0 39Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V16 ANTAL VOKSNE HUSSTANDEN
  Spm. K26 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Antal personer i husstanden på 18 år og derover?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2929116911 person
   5858231922 personer
   9936733 personer
   3313644 personer
   112755 personer
   00966 personer eller derover
   0 69Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V17 INGEN HJ.BOENDE BØRN
  Spm. K22 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Hjemmeboende børn af husstanden? Ingen hjemmeboende børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   383815420Ikke nævnt
   616224801Nævnt
   0 119Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V18 BØRN 0 - 5 ÅR
  Spm. K22 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Hjemmeboende børn af husstanden? Børn 0-5 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   858534270Ikke nævnt
   15155951Nævnt
   0 119Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V19 BØRN 6 - 17 ÅR
  Spm. K22 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Hjemmeboende børn af husstanden? Børn/unge 6-17 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   767730830Ikke nævnt
   23239391Nævnt
   0 119Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V20 UNGEN 18 ÅR DEROVER
  Spm. K22 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Hjemmeboende børn af husstanden? Unge 18 år og derover
  • %MD%AntalKodeKategori
   909036340Ikke nævnt
   10103881Nævnt
   0 119Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V21 POSTNUMMER
  Spm. K23 i DDA-4189 og DDA-6300 Variablen er kodet i interval 1063-9990.
  • Hvad er Deres postnummer?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 1063
    Maximum 9990
    Gennemsnit 5710
    Median 5800
    Standardafvigelse 2483

 • V22 URBANISERING
  Spm. K48 i DDA-4189 og DDA-6300
  • Urbanisering? Hvilken type by bor De i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228751Et landdistrikt
   17176942En by med under 10.000 indbyggere
   303012233En by med 10.000-50.000 indbyggere
   10104184En by med 50.001-500.000 indbyggere
   20208125Hovedstadsområdet
   00106Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V23 SKOLEUDDANNELSE
  Spm. K40 i DDA-4189 og spm. K13 i DDA-6300
  • Hvad er Deres skoleuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197801Folkeskole 7 år eller kortere
   16166462Folkeskole 8/9 år mellemskole
   34341380310. klasse/realeksamen
   303012124Studentereksamen/HF-eksamen
   00105Na
   0 59Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V24 ERHV.UDD.: GRUNDLÆG.
  Spm. K42 i DDA-4189 og K14 i DDA-6300
  • Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   868734830Ikke nævnt
   13135411Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V25 ERHV.UDD.: AFSLUTTET
  Spm. K42 i DDA-4189 og K14 i DDA-6300
  • Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Afsluttet erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   666726760Ikke nævnt
   333313481Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V26 ERHV.UDD.: KORT VID.UDD
  Spm. K42 i DDA-4189 og K14 i DDA-6300
  • Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Højere uddannelse af kort varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   919136780Ikke nævnt
   993461Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V27 ERHV.UDD.: ML. VID. UDD
  Spm. K42 i DDA-4189 og K14 i DDA-6300
  • Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   868634710Ikke nævnt
   14145531Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V28 ERHV.UDD.: LANG VID. UDD
  Spm. K42 i DDA-4189 og K14 i DDA-6300
  • Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Højere uddannelse af lang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   919136680Ikke nævnt
   993561Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V29 ERHV.UDD.: INGEN
  Spm. K42 i DDA-4189 og K14 i DDA-6300
  • Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   747529980Ikke nævnt
   252510261Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V30 HOVEDSTILLING
  Spm. K12 i DDA-4189 og spm. K15 i DDA-6300
  • Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette.
  • %MD%AntalKodeKategori
   772911Arbejder, ufaglært (ej specialarbejder)
   662312Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   10104063Arbejder, faglært
   21218604Funktionær/Tjenestemand, lavere
   13135255Funktionær/Tjenestemand, højere
   11606Selvstændig landbruger
   11477Selvstændig detailhandler/ Håndværksmester
   441458Selvstændig iøvrigt
   12124719Lærling/Elev/Studerende
   232394310Ude af erhverv (pensionist/ førtidspensionist/efterløn)
   113211Gift kvinde uden erhverv
   001712Medhjælpende ægtefælle
   0 599Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V31 SEKTOR: PRIVAT ANSAT
  Spm. K16 i DDA-4189 og DDA-6300 Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Privat ansat
  • %MD%AntalKodeKategori
   676827220Ikke nævnt
   323212821Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V32 SEKTOR: OFF. ANSAT
  Spm. K16 i DDA-4189 og DDA-6300 Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Offentlig ansat
  • %MD%AntalKodeKategori
   747429700Ikke nævnt
   262610341Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V33 SEKTOR: SELVSTÆNDIG
  Spm. K16 i DDA-4189 og DDA-6300 Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Selvstændig erhvervsdrivende
  • %MD%AntalKodeKategori
   939437580Ikke nævnt
   662461Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V34 SEKTOR: UDE AF ERHVERV
  Spm. K16 i DDA-4189 og DDA-6300 Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Ikke ansat/ude af erhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   666626470Ikke nævnt
   343413571Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V35 SEKTOR: NÆGTER AT SVARE
  Spm. K16 i DDA-4189 og DDA-6300 Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Nægter at svare (Læs ikke op)
  • %MD%AntalKodeKategori
   9910039980Ikke nævnt
   0061Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V36 SEKTOR: VED IKKE
  Spm. K16 i DDA-4189 og DDA-6300 Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Ved ikke (Læs ikke op)
  • %MD%AntalKodeKategori
   979839180Ikke nævnt
   22861Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V37 ERHVERVSMÆSSIGT BESKÆFT.
  Spm. 54 i DDA-4189 og spm. 18 i DDA-6300 Intv: Vær meget omhyggelig med spørgsmålet, hvor vi skal have nøjagtig viden om: 1. På hvilken måde man er erhvervsmæssigt beskæftiget (hovedbeskæftigelse). 2. Hvilken stilling man har. 3. Hvilken branche, det er. Når vi skriver 'Hvad er Deres stilling helt nøjagtigt', så er det ikke nok f.eks. at skrive 'murer'. Der skal stå 'murerarbejdsmand', 'murersvend' eller 'murermester' - og der skal stå, hvilken branche, folk arbejder i, f.eks. 'specialarbejder i plastindustri', 'fuldmægtig i forsikringsselskab', 'kontorassistent i entreprenørvirksomhed', 'pædagog i skolefritidsordning'. Forklaring: * Studerende/skoleelev/under uddannelse: Uddannelsessøgende uden løn i studietiden (modsat lærlinge i praktik). Fuldtidsstuderende med lønnede bijobs registreres med hovedbeskæftigelse: Studerende. Der er også nogle uddannelsessøgende, der modtager revalideringsydelse eller anden overførselsindkomst, disse registreres også som uddannelsessøgende. * Husmoder: Kun personer uden anden indkomst (nogle førtidspensionister, folkepensionister, arbejdsløse m.v. kalder sig undertiden 'husmødre'. Men det er de ikke, hvis de modtager en form for overførselsindkomst i form af dagpenge, pension o.l.).
  • Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505020251Ja, lønmodtager (herunder lærling)
   662402Ja selvstændig
   10103863Nej, studerende/skoleelev/
   00204Ja, medhjælpende ægtefælle
   00185Nej, husmoder uden anden indkomst*
   0086Nej, arbejdsløs på orlov
   441757Nej, arbejdsløs på dagpenge
   11328Nej, arbejdsløs på bistandshjælp
   11379Nej, langtidssygemeldt
   115610Nej, på barsels-, forældre-, uddannelsesorlov (ikke arbejdsløs)
   00411Nej, aftjener værnepligt
   5519612Nej, førtidspensionist
   5519713Nej, på efterløn eller overgangsydelse
   151559714Nej, pensionist i øvrigt (folkepension tjenestemandspension m.v.)
   113215Nej, ude af erhverv i øvrigt (Intv: denne bør kun forekomme meget sjældent)
   00716Ubesvaret/ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 100
 • V38 ARBEJDSLØS SIDSTE 2 ÅR
  Spm. 55 i DDA-4189 og spm. 19 i DDA-6300 * Intv: Denne kategori opsamler dem, for hvem spørgsmålet ikke er relevant.
  • Har De selv været ramt af arbejdsløshed inden for de sidste to år? Hvis ja: Hvor lang tid har De gået ledig i dennne periode? Intv.: Vi ser bort fra vejrligsledighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   272710841Nej, har været uden for arbejdsmarkedet hele perioden (f.eks. som folkepensionist*)
   545421782Nej, har ikke været arbejdsløs
   22763Ja, under 1 måned
   331224Ja, 1-2 måneder (dvs. op til 3 mdr)
   331255Ja, 3-5 måneder (dvs. op til 6 mdr)
   331096Ja, 6-11 måneder (dvs. op til 1 år)
   331257Ja, 1 år eller mere
   22758Ja, hele perioden (spontant)
   331179Ved ikke/vil ikke svare
   1 2299Uoplyst
   1001004033
   Svarprocent: 99
 • V39 STILLING
  Variablen er kodet i interval 013410-199300. 999999 = Uoplyst/irrelevant (312).
  • Konstruerede variable
  • Hvad er Deres stilling og branche helt nøjagtigt? Stilling:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3721
    Manglende 312
    Minimum 13410
    Maximum 199303
    Gennemsnit 149150
    Median 145420
    Standardafvigelse 31808

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V40 NUV./TIDL. STILLING
  • Konstruerede variable
  • Hvad er Deres tidligere stilling og branche helt nøjagtigt? Stilling:
  • %MD%AntalKodeKategori
   636925391Nuværende stilling
   293111512Tidligere stilling
   1 319Uoplyst
   8 31210Irrelevant
   1001004033
   Svarprocent: 91
 • V41 BRANCHE
  Variablen er kodet i interval 00100-31200. 99999 = Uoplyst/irrelevant (312).
  • Konstruerede variable
  • Hvad er Deres tidligere stilling og branche helt nøjagtigt? Branche:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3721
    Manglende 312
    Minimum 100
    Maximum 31200
    Gennemsnit 8860
    Median 7480
    Standardafvigelse 8107

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999.

 • V42 BRANCHENØGLE IFT DS
  Variablen er kodet i interval 0000100-1853260. 9999999 = Uoplyst/irrelevant (312)
  • Konstruerede variable
  • Branchenøgle ift DS
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3721
    Manglende 312
    Minimum 100
    Maximum 1853260
    Gennemsnit 80403
    Median 7480
    Standardafvigelse 236313

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999999.

 • V43 DEMOGRAFISK VEJNING
  DDA-4189 og DDA-6300 Variablen er kodet i interval 0.009-2.990.
  • Konstruerede variable
  • Demografisk vægt
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V44 UFAKT
  Variablen er kodet i interval 0.410 - 4.769.
  • Konstruerede variable
  • Demografisk vægt (DDA-6300) (Når enkelte lokaliteter analyseres)
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 2032
    Manglende 2001
    Minimum 0
    Maximum 5
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.000.

 • V45 DEMOGRAFISK VEJNING
  Variablen er kodet i interval 0.013-4.340.
  • Konstruerede variable
  • Demografisk vægt (DDA-4189)
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 4
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 1

 • V46 POLITISK VEJNING
  Variablen er kodet i interval 0.362-2.900.
  • Konstruerede variable
  • Politisk vægt (DDA-4189)
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 2032
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10.000.

 • V47 WTF1
  Variablen er kodet i interval 0.38 - 1.20.
  • Konstruerede variable
  • Wtf1
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 1
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V48 WTFACT1
  Variablen er kodet i interval 0.01 - 4.77.
  • Konstruerede variable
  • Politisk vejning (demvgt)
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 5
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 1

 • V49 WTF2
  Variablen er kodet i interval 0.40 - 1.19.
  • Konstruerede variable
  • Wtf2
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 1
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V50 POL. VEJNING DEMVGTNY
  Variablen er kodet i interval 0.01 - 3.31.
   • Double (2 decimaler)
   • Gyldige 4033
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Nummer
  • V4: Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?
  • V5: Stemte De ved Folketingsvalget den 11. marts 1998? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1/Vis kort 34A
  • V6: Stemte De ved det forrige folketingsvalg i september 1994? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1A
  • V7: Føler De Dem i almindelighed knyttet til et bestemt parti?
  • V8: Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhænger af noget bestemt parti. Betragter De Dem selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SFer eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af noget bestemt parti?
  • V9: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10/Vis kort 36 Dem selv:
  • V10: Noter køn?
  • V11: Hvilke år er De født? Intv: Notér de sidste to cifre
  • V12: Må jeg spørge om Deres civilstand? Er De ...
  • V13: Hvad er Deres årsindkomst - brutto - dvs. før skat? Intv: Vis kort K1/Vis kort 45
  • V14: Hvad er husstandens samlede årsindkomst - brutto - dvs. før skat? Intv: Vis kort K1/Vis kort 45
  • V15: Boligens ejerforhold?
  • V16: Antal personer i husstanden på 18 år og derover?
  • V17: Hjemmeboende børn af husstanden? Ingen hjemmeboende børn
  • V18: Hjemmeboende børn af husstanden? Børn 0-5 år
  • V19: Hjemmeboende børn af husstanden? Børn/unge 6-17 år
  • V20: Hjemmeboende børn af husstanden? Unge 18 år og derover
  • V21: Hvad er Deres postnummer?
  • V22: Urbanisering? Hvilken type by bor De i?
  • V23: Hvad er Deres skoleuddannelse?
  • V24: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • V25: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Afsluttet erhvervsuddannelse
  • V26: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Højere uddannelse af kort varighed
  • V27: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • V28: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Højere uddannelse af lang varighed
  • V29: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Ingen
  • V30: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette.
  • V31: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Privat ansat
  • V32: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Offentlig ansat
  • V33: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Selvstændig erhvervsdrivende
  • V34: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Ikke ansat/ude af erhverv
  • V35: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Nægter at svare (Læs ikke op)
  • V36: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Ved ikke (Læs ikke op)
  • V37: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • V38: Har De selv været ramt af arbejdsløshed inden for de sidste to år? Hvis ja: Hvor lang tid har De gået ledig i dennne periode? Intv.: Vi ser bort fra vejrligsledighed.
  • V39: Hvad er Deres stilling og branche helt nøjagtigt? Stilling:
  • V40: Hvad er Deres tidligere stilling og branche helt nøjagtigt? Stilling:
  • V41: Hvad er Deres tidligere stilling og branche helt nøjagtigt? Branche:
  • V42: Branchenøgle ift DS
  • V43: Demografisk vægt
  • V44: Demografisk vægt (DDA-6300) (Når enkelte lokaliteter analyseres)
  • V45: Demografisk vægt (DDA-4189)
  • V46: Politisk vægt (DDA-4189)
  • V47: Wtf1
  • V48: Politisk vejning (demvgt)
  • V49: Wtf2

Undersekvenser

  Universer

  Univers

  Subuniverser

  Koncepter