English

 
DDA-6301

Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen

Del af serie

Primærundersøger

Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Til belysning af vælgervandringer samt partivalg inden for generationer og stillingsgrupper m.v. gennemføres ved hvert valg en suppleringsundersøgelse med få udvalgte baggrundsvariable samt partivalg. Herved tilvejebringes en stikprøve med ca. 4000 respondenter på centrale baggrundsvariable.
Suppleringsundersøgelsen gennemføres som regel ved at medtage et par efterfølgende spørgsmål om alder, stilling og partivalg ved seneste og forrige valg på en besøgsomnibus umiddelbart efter efter valgundersøgelsen (her medfølger desuden standardbaggrundsspørgsmål som køn, uddannelse, indkomst m.v.).


I 1998 er suppleringen hentet fra en survey-undersøgelse til projektet Demokrati fra Neden (DDA-6300), der blev gennemført af ACNielsen AIM A/S parallelt med og i umiddelbar forlængelse af valgundersøgelsen, 1998 (DDA-4189) med samme undersøgelsesmetodik, og med de samme sociale baggrundsvariable. Hertil kommer imidlertid også en del overlappende politiske variable, så der i 1998 som sædvanligt foreligger et særligt datasæt med ca. 4000 respondenter, men denne gang med et noget bredere udvalg af variable end normalt

Nøgleord

Folketingsvalg, Partiidentifikation, Partipræference, Politisk placering, Straf, Økonomisk vækst

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Uddannelse, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse

Universe

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 50
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4033
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 47

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1998-06-21
Slut: 1998-08-30

Citation

Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2001. 1 datafil: DDA-6301, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-6301

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-6301

Arkiv information

Modtaget: 2000-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Publikation kræver tilladelse

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer