Revision: 399

International værdiundersøgelse, 1999 (Danmark)

DDA-5837

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 5837
    Maximum 5837
    Gennemsnit 5837
    Median 5837
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1023
    Gennemsnit 512
    Median 512
    Standardafvigelse 295

 • V3 UNDERSØGELSESNUMMER
  Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer 5356.
  • SFI undersøgelsesnummer 5356
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 5356
    Maximum 5356
    Gennemsnit 5356
    Median 5356
    Standardafvigelse 0

 • V4 BUNDTNUMMER
  Variablen er kodet i intervallet 001-235.
  • Bundtnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 235
    Gennemsnit 45
    Median 46
    Standardafvigelse 29

 • V5 BUNDTID
  Variablen er kodet 100000.
  • Bundtid
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 100000
    Maximum 100000
    Gennemsnit 100000
    Median 100000
    Standardafvigelse 0

 • V6 SKEMATYPE
  Variablen er kodet 0.
  • Skematype
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 0
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 0

 • V7 INTERVIEW ÅR
  Variablen er kodet 1999.
  • Interviewår
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 1999
    Maximum 1999
    Gennemsnit 1999
    Median 1999
    Standardafvigelse 0

 • V8 RESPONDENTENS KØN
  (Udfyldes uden at spørge)
 • V9 RESPONDENTENS FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 1907-1981.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 2: Hvilket år er De født? Skriv årstal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 1907
    Maximum 1981
    Gennemsnit 1953
    Median 1955
    Standardafvigelse 17

 • V10 LEVER I FAST FORHOLD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 3: Lever De i et fast forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   71717221Ja
   29293012Nej, gå til spm. 5 (V12)
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V11 ER DE GIFT MED PARTNER
 • V12 TIDL. LEVET FAST FORHOLD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 5: Har De på noget tidspunkt levet i fast forhold, uden at være gift?
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434411Ja
   57575812Nej
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V13 NUVÆRENDE CIVILSTAND
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 6: Hvad er Deres nuværende formelle civilstand?
  • %MD%AntalKodeKategori
   53535381Gift
   77722Enke/enkemand
   99893Skilt
   11144Separeret
   30303105Aldrig været gift, gå til spm. 8 (V15)
   0008Ved ikke
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V14 ANTAL GANGE GIFT
  Antal gange inkl. det nuværende ægteskab. Rent konkret må spørgsmålets udformning afhænge af situationen.
 • V15 ANTAL BØRN
  (Hvis 0 børn gå til spm. 10 (V17)) Spørgsmålet skal belyse om man er biologisk forælder eller evt. har adopteret. Tilgiftede børn etc. tælles ikke med.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 8: Hvor mange børn har De selv fået? Skriv antal børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   27272760Ingen børn
   151515811 barn
   343434422 børn
   171717533 børn
   444244 børn
   221855 børn
   00366 børn
   00377 børn
   00288 børn
   00199 børn
   0011010 børn
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V16 EGNE BØRN HJEMMEBOENDE
  Hvis der er tale om dele børn, der stadig bor hjemme, skal barnet regnes som hjemmeboende hos begge forældre, dvs. tælles med af respondenten som hjemmeboende.
 • V17 HUSSTANDSMEDL. OVER 18
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? a. I alderen fra 18 år og derover
  • %MD%AntalKodeKategori
   242424311 person
   636364022 personer
   101010733 personer
   332644 personer
   00355 personer
   00118Fejlkode
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V18 HUSSTANDSMEDL. 13-17 ÅR
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? b. I alderen mellem 13 og 17 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868810Ingen
   111111411 person
   222322 personer
   00333 personer
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V19 HUSSTANDSMEDL. 5-12 ÅR
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? c. I alderen mellem 5 og 12 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   82828360Ingen
   101010511 person
   777122 personer
   11833 personer
   00155 personer
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V20 HUSSTANDSMEDL YNGRE 5 ÅR
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 10: Hvor mange mennesker bor der i husstanden, inklusive Dem selv? d. Yngre end 5 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   84848610Ingen
   121212011 person
   443622 personer
   00333 personer
   00144 personer
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V21 ALDER V/AFSLUT. SKOLEUDD
  Variablen er kodet i intervallet 08-49. 88 = Ved ikke (1 tilfælde) 99 = Uoplyst (7 tilfælde)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 11: Hvor gammel var De, da De havde/vil De være når De har afsluttet Deres skoleuddannelse? Skriv alder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1016
    Manglende 7
    Minimum 8
    Maximum 88
    Gennemsnit 17
    Median 17
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V22 HVILKEN SKOLEUDD. HAR DE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 12: Hvilken skoleuddannelse har De nu?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Går i skole
   212121427. klasse eller mindre
   555638. klasse + mellemskole uden eksamen
   999449. klasse statskontrolleret prøve og folkeskolens adgangsprøver
   0055Teknisk forberedelseseksamen
   1919191610. klasses statskontrolleret prøve og folkeskolens udvidede afgangsprøver
   1197Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00181. real
   00092. real
   1115103. real uden eksamen
   00311Realkurser uden eksamen
   221912Mellemskoleeksamen
   121211913Real-, pigeskole- og præliminæreksamen
   555214Gymnasium eller HF uden eksamen
   212121815Studenter- eller HF-eksamen
   222016Andet (herunder udenlandsk skole)
   0 199Uoplyst
   0 1100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V23 IGANG M/ERHVERVSUDDAN.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 13. Har De/er De i gang med en erhvervsmæssig uddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66666721Ja, har én eller flere
   77672Ja, er i gang med at få én
   27272763Nej, gå til spm. 15 (V27)
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V24 HVILKEN ERHVERVSUDDAN.
  Hvis flere erhvervsuddannelser, angives den mest kompetencegivende (normalt den længstvarende).
  • Spørgsmål om respondenten
  • HVILKEN ERHVERVSUDDAN.
  • Variablen er filtreret af: V23
   • Filtrerende variable: V23
  • Spm. 14: Hvilken erhvervsuddannelse har De gennemført/ er De i gang med?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Specialarbejderkursus
   27372742Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   464331-årig handelseksamen, højere handels- eksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   35354Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   353452-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteker- assistent, tandpleje)
   45406Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   342771-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   453983-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent)
   9129393-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   9128910Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   221611Uddannet indenfor forsvar, politi, post- væsenet, toldvæsenet m.v.
   564812Anden uddannelse, hvilken:
   0 299Uoplyst
   27 276100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 73
 • V25 ANDEN ERHVERVSUDDAN. 1.
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Irrelevant = 975 tilfælde
 • V26 ANDEN ERHVERVSUDDAN. 2.
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Irrelevant = 1020 tilfælde
 • V27 BOR MED FORÆLDRE
  Ikke nødvendigvis biologiske, men 'reelle' forældre.
  • Respondentens familieforh
  • Spm. 15: Bor De sammen med Deres forældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66641Ja
   94949592Nej
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V28 FAMILIEFORHOLD V/10 ÅR
  Spørgsmålet går på, om man boede hos begge forældre, eller en enkelt af forældrene eller andet som f.eks. en institution. Far og mor behøver ikke være de biologiske forældre, men dem, som respondenten selv opfatter som sin mor og far.
  • Respondentens familieforh
  • Spm. 16: Hvorledes var Deres familieforhold, da De var 10 år gammel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   89899151Boede med en far og en mor
   77742Boede kun med mor
   11143Boede kun med far, gå til spm. 18 (V32)
   22204Andet, gå til spm. 19 (V35)
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V29 MORS ERHVERVSUDDANNELSE
  • Mors erhvervsuddannelse
  • MORS ERHVERVSUDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. 17: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres mor på dette tidspunkt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   60606180Ingen erhvervsuddannelse
   11151Specialarbejderuddannelse
   15151502Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   11931-årig handelseksamen, højere handels- eksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   22164Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   332652-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteker- assistent, tandpleje)
   0016Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygningskonstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   332771-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   444583-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent)
   554993-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   111110Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   00311Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, toldvæsenet m.v.
   221912Anden uddannelse, hvilken:
   3334100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V30 ANDEN ERHVERVSUDD MOR 1.
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Irrelevant = 1004 tilfælde
 • V31 ANDEN ERHVERVSUDD MOR 2.
  Variablen er blank.
 • V32 FARS ERHVERVSUDDANNELSE
  • Fars erhvervsuddannelse
  • FARS ERHVERVSUDDANNELSE
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. 18: Hvilken erhvervsuddannelse havde Deres far på dette tidspunkt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313130Ingen erhvervsuddannelse
   44391Specialarbejderuddannelse
   34343442Faglig uddannelse (lærling, EFG f.eks. kontorassistent, typograf, snedker, frisør)
   121531-årig handelseksamen, højere handels- eksamen (HH), 1-2 årig EDB-uddannelse
   22174Handelshøjskole (korrespondent, HA, HD) eller bankuddannelse
   111452-3 årig teknisk uddannelse (f.eks. laborant, teknisk assistent, apoteker- assistent, tandpleje)
   33316Videregående teknisk uddannelse, evt. efter gennemført faglig uddannelse (f.eks. maskin eller byggetekniker, bygnings- konstruktør, maskinmester, teknikumingeniør)
   00371-årig uddannelse indenfor social- eller sundhedsvæsenet (f.eks. sygehjælper, beskæftigelsesvejleder)
   00483-4 årig uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet (f.eks. sygeplejerske, plejeassistent)
   444093-4 årig uddannelse indenfor undervisning og oplysning (f.eks. børnehave-/fritids- pædagog, folkeskolelærer, bibliotekar, journalist)
   555410Kandidat fra universitetet eller højere læreanstalt (f.eks. gymnasielærer, civil- ingeniør, tandlæge, advokat)
   333311Uddannet indenfor forsvar, politi, postvæsenet, toldvæsenet m.v.
   776812Anden uddannelse, hvilken:
   222413Havde ingen far
   0 499Uoplyst
   2 20100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 98
 • V33 ANDEN ERHVERVSUDD FAR 1.
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Irrelevant = 955 tilfælde
 • V34 ANDEN ERHVERVSUDD FAR 2.
  Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Irrelevant = 1021 tilfælde
 • V35 ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFTIG
  Ved folk med skiftende arbejdstider handler spørgsmålet om, hvor mange timer man er ansat til at arbejde i gennemsnit pr. uge. Respondenter på overgangsydelse kodes 04.
  • Spørgsmål om erhvervsmæss
  • Spm. 19: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget, udover bijob?
  • %MD%AntalKodeKategori
   54545481Ja, lønmodtager 30 timer om ugen eller mere, gå til spm. 21 (V38)
   55512Ja, lønmodtager mindre end 30 timer om ugen, gå til spm. 21 (V38)
   33343Ja, selvstændig, gå til spm. 24 (V41)
   23232384Nej, efterlønner/førtidspensionist/ pensionist, gå til spm. 25 (V42)
   11115Nej, hjemmegående, gå til spm. 29 (V48)
   88796Nej, studerende, gå til spm. 29 (V48)
   44427Nej, arbejdsløs
   22208Nej, andet, hvilket:, gå til spm. 29 (V48)
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V36 EJ BESKÆFTIGET ANDET
  Variablen indeholder en liste over anden beskæftigelse. Irrelevant = 1003 tilfælde
 • V37 ARB.LØSPERIODES LÆNGDE
  • Spørgsmål om erhvervsmæss
  • ARB.LØSPERIODES LÆNGDE
  • Variablen er filtreret af: V35
   • Filtrerende variable: V35
  • Spm. 20: Hvor længe har De alt i alt været arbejdsløs, siden De første gang begyndte at arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   133141Mindre end et halvt år
   0732Mellem et halvt og et helt år
   0523Et år
   11774Mellem et og to år
   0215To år
   129126Længere end to år
   0527Har aldrig haft arbejde, gå til spm. 29 (V48)
   0218Ved ikke
   96 98110Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 4
 • V38 HAR DE UNDERORDNEDE
 • V39 ANTAL UNDERORDNEDE
  Variablen er kodet i intervalllet 0001-1000. 08888 = Ved ikke (1 tilfælde) 09999 = Uoplyst (2 tilfælde) 10000 = Irrelevant (820 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V40 ANTAL ANSATTE INCL. RESP
  (gå til spm. 25 (V42)) Variablen er kodet i intervallet 00000-17000. 088888 = Ved ikke (13 tilfælde) 099999 = Uoplyst (5 tilfælde) 100000 = Irrelevant (384 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V41 ANTAL ANSATTE HOS RESP.
  Variablen er kodet i intervallet 00-23. 099999 = Uoplyst (1 tilfælde) 100000 = Irrelevant (989 tilfælde)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99999, 100000.

 • V42 VIRKSOMHEDSTYPE 1.
 • V43 VIRKSOMHEDSTYPE 2.
  Variablen indeholder en liste over virksomheder. Irrelevant = 120 tilfælde
 • V44 PRIVAT/OFFENTLIG SEKTOR
  Ansatte i fagforeninger eller andre interesseorganisationer er privat ansatte. Selvom København og Frederiksberg teknisk set er amter, regnes de her som kommuner.
 • V45 STILLINGSBESKRIVELSE 1.
  Variablen indeholder en liste over stillingsbetegnelse. Irrelevant = 120 tilfælde
 • V46 STILLINGSBESKRIVELSE 2.
  Variablen indeholder en liste over stillingsbetegnelse. Irrelevant = 1011 tilfælde
 • V47 RESP. STILLING KODET
  • Spørgsmål om erhvervsmæss
  • VIRKSOMHEDSTYPE 1.
  • Variablen er filtreret af: V35 && V37 && V42
   • Filtrerende variable: V35 V37 V42
  • Spm. 27: Hvad er/var Deres stilling mere præcist? Spm. 28: Kode for stilling
  • %MD%AntalKodeKategori
   22181Selvstændig landmand
   1162Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør)
   11133Medhjælpende ægtefælle
   22204Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   56515Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   89846Arbejder, faglært
   34347Specialarbjeder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   16181648Ufaglært arbejder
   67659Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   333833510Funktionær med faguddannelse
   786711Funktionær uden faguddannelse
   00312Landarbejder
   00413Ansat ved forsvaret
   11814Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   00315Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   221788Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   12 120100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 87
 • V48 ER DE HOVERFORSØRGER
  Respondentens vurdering af hvem der er hovedforsørgeren gælder. Det vil dog som regel være den, der har den højeste indtægt.
  • Spørgsmål om husstandens
  • Spm. 29: Er De husstandens hovedforsørger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61616261Ja, gå til spm. 34 (V55)
   39393952Nej
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V49 HOVERFORSØGER ERH.BESKÆF
 • V50 FORSØRGER VIRK. TYPE 1.
  Variablen indeholder en liste over virksomhedstyper. Irrelevant = 688 tilfælde
 • V51 FORSØRGER VIRK. TYPE 2.
  Variablen indeholder en liste over virksomhedstyper. Irrelevant = 1018 tilfælde
 • V52 FORS. STILLINGSBETEG. 1.
  Variablen indeholder en liste over præcis stilling. Irrelevant = 688 tilfælde
 • V53 FORS. STILLINGSBETEG. 2.
  Variablen indeholder en liste over præcis stilling. Irrelevant = 1021 tilfælde
 • V54 FORSØRGER STILLING KODET
  • Spørgsmål om husstandens
  • HOVERFORSØGER ERH.BESKÆF
  • Variablen er filtreret af: V48 && V49
   • Filtrerende variable: V48 V49
  • Spm. 32: Hvad er/var hans/hendes stilling mere præcist? Spm. 33: Kode for stilling
  • %MD%AntalKodeKategori
   1391Selvstændig landmand
   1392Selvstændig akademiker, evt. med 1 eller 2 underordnede (advokat, ingeniør)
   0013Medhjælpende ægtefælle
   14144Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med 10 eller flere ansatte
   26195Ejer/direktør for virksomheden (hvis ikke kode 02) med færre end 10 ansatte
   515496Arbejder, faglært
   14147Specialarbejder (dvs. ufaglært med efteruddannelseskurser)
   26208Ufaglært arbejder
   311359Formand, inspektør, funktionær med ledelsesopgaver
   133912910Funktionær med faguddannelse
   272411Funktionær uden faguddannelse
   00112Landarbejder
   01213Ansat ved forsvaret
   00014Lærling, EFG-elev i håndværksfag
   00115Lærling, EFG-elev i butiks- eller kontorfag
   02588Ved ikke
   0 599Uoplyst
   67 686100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 32
 • V55 BRUTTOINDKOMST HUSSTAND
  I tilfælde af kollektiver, bofællesskaber og kollegier gælder, at kun hvor der er en total fællesøkonomi er bofællesskabet en husstand. Når der ikke er fællesøkonomi, regnes respondenten som husstanden. Hvis man i et bofællesskab har fuld fællesøkonomi med nogle, for eksempel en samboende og et barn, regnes de til husstanden. Angiv den samlede indtægt med en nøjagtighed på ca. 10.000 20.000 kr. Variablen er kodet i intervallet 14.000 - 3.000.000. 9999999 = Uoplyst (115 tilfælde)
  • Husstandens indkomst
  • Spm. 34: Omtrent hvor stor er husstandens samlede årlige bruttoindkomst, inklusive løn, pension eller anden indkomst, dvs. husstandens samlede indkomst inden fradrag? Skriv samlede bruttoindkomst
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 995
    Manglende 28
    Minimum 14000
    Maximum 8888888
    Gennemsnit 1129154
    Median 400000
    Standardafvigelse 2413298

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999999.

 • V56 INDBYGGERTAL
  • Områdets indbyggertal
  • Spm. 35: Hvor mange indbyggere er der i den by/det sted, hvor De bor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23232371Færre en 2.000
   111111022.001 - 5.000
   999035.001 - 10.000
   1111108410.001 - 20.000
   1919191520.001 - 50.000
   1212118650.001 - 100.000
   88807100.001 - 500.000
   88818Flere end 500.000
   00388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V57 VIGTIGHED: ARBEJDE
  'Vigtigt' skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? a. Arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   39393991Meget vigtigt
   45454592Ret vigtigt
   99933Ikke ret vigtigt
   66584Slet ikke vigtigt
   11128Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V58 VIGTIGHED: FAMILIE
  'Vigtigt' skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? b. Familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   87878901Meget vigtigt
   11111142Ret vigtigt
   11133Ikke ret vigtigt
   0054Slet ikke vigtigt
   0008Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V59 VIGTIGHED: VENNER
  'Vigtigt' skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? c. Venner og bekendte
  • %MD%AntalKodeKategori
   55555601Meget vigtigt
   39393992Ret vigtigt
   55503Ikke ret vigtigt
   11104Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V60 VIGTIGHED: FRITID
  'Vigtigt' skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? d. Fritid
  • %MD%AntalKodeKategori
   44444501Meget vigtigt
   44444472Ret vigtigt
   99933Ikke ret vigtigt
   22184Slet ikke vigtigt
   11118Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V61 VIGTIGHED: POLITIK
  'Vigtigt' skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? e. Politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   88821Meget vigtigt
   33333412Ret vigtigt
   44454543Ikke ret vigtigt
   14141414Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V62 VIGTIGHED: RELIGION
  'Vigtigt' skal forstås som betydningsfuldt i respondentens liv. Personer, der aldrig har haft arbejde, vil som oftest svare 'slet ikke vigtigt', men det behøver ikke at være sådan. Personer midlertidigt uden arbejde eller pensionister mv. skulle kunne besvare spørgsmålet.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 36: Hvor vigtige er hver af de følgende områder i Deres liv? f. Religion
  • %MD%AntalKodeKategori
   88801Meget vigtigt
   19191942Ret vigtigt
   43434393Ikke ret vigtigt
   29293004Slet ikke vigtigt
   1198Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V63 DISK. POLITIK MED VENNER
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 37: Når De er sammen med Deres venner, sker det så ofte, nu og da eller aldrig, at De taler om politiske forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252541Ofte
   55555642Nu og da
   20202033Aldrig
   0018Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V64 INDTÆGT/FORH. FORURENING
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 38: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292921Helt enig
   47474802Enig
   15151493Uenig
   66584Helt uenig
   44418Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V65 SKAT/FORH. FORURENING
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 38: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. b. Jeg vil gå med til en skatteforhøjelse, hvis de ekstra penge bliver brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212181Helt enig
   41424242Enig
   23232393Uenig
   10101054Helt uenig
   33348Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V66 MYNDIGHED FORH. FORUREN.
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 38: Jeg læser nu nogle udsagn om miljøet, for hvert udsagn vil jeg gerne have, at De siger om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig. c. Myndighederne skal mindske forurening af miljøet, men det må ikke koste mig noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111091Helt enig
   18181862Enig
   50505113Uenig
   17171764Helt uenig
   44378Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V67 LYKKELIG ALT I ALT
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 39: Alt taget i betragtning - hvor lykkelig eller ulykkelig synes De så selv, De er?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45454591Meget lykkelig
   49495042Ret lykkelig
   55503Ikke særlig lykkelig
   0044Meget ulykkelig
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V68 TILHØRER EJ FORENING
  • Respondentens tilhørsforh
  • Spm. 40: Tilhører: a: Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151501Tilhører ingen af de nævnte foreninger, gå til spm. 41 (V100)
   85858662Tilhører en eller flere af de nævnte foreninger
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V69 TILHØRER: SOCIAL FOR.
 • V70 FRIV. ARB: SOCIAL FOR.
 • V71 TILHØRER: RELIGIØS FOR.
 • V72 FRIV. ARB: RELIGIØS FOR.
 • V73 TILHØRER: UDD/KUNST FOR.
 • V74 FRIV. ARB: UDD/KUNS FOR.
 • V75 TILHØRER: FAGFORENING
 • V76 FRIV. ARB: FAGFORENING
 • V77 TILHØRER: POLITISK FOR.
 • V78 FRIV. ARB: POLITISK FOR.
 • V79 TILHØRER: BEBOERGRUPPE
 • V80 FRIV. ARB: BEBOERGRUPPE
 • V81 TILHØRER: MENNESKERET.
 • V82 FRIV. ARB: MENNESKERET.
 • V83 TILHØRER: DYREBESKYT.FOR
 • V84 FRIV. ARB: DYREBESKYT.
 • V85 TILHØRER: FAGLIG FOR.
 • V86 FRIV. ARB: FAGLIG FOR.
 • V87 TILHØRER: UNGDOMSFOR.
 • V88 FRIV. ARB: UNGDOMSFOR.
 • V89 TILHØRER: SPORTSFORENING
 • V90 FRIV. ARB: SPORTSFOR.
 • V91 TILHØRER: KVINDEGRUPPE
 • V92 FRIV. ARB: KVINDEGRUPPE
 • V93 TILHØRER: FREDSBEVÆGELSE
 • V94 FRIV. ARB: FREDSBEVÆG.
 • V95 TILHØRER: SUNDHEDSFOR.
 • V96 FRIV. ARB: SUNDHEDSFOR.
 • V97 TILHØRER: ANDEN FORENING
 • V98 FRIV. ARB: ANDEN FOR.
 • V99 TILHØRER: VED IKKE
 • V100 HVOR OFTE MED VENNER
  • Samvær
  • Spm. 41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? a. Er sammen med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   60606111Hver eller næsten hver uge
   303031121-2 gange om måneden
   77763Få gange om året
   22184Aldrig
   0045Har ingen eller er ikke medlem
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V101 HVOR OFTE MED ARB. KOLL.
  • Samvær
  • Spm. 41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? b. Er sammen med arbejdskollegaer uden for arbejdspladsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111171Hver eller næsten hver uge
   181818821-2 gange om måneden
   32323293Få gange om året
   18191894Aldrig
   19191915Har ingen eller er ikke medlem
   1178Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V102 HVOR OFTE KIRKE M/ANDRE
  Samvær kan omfatte såvel kirkelige handlinger som arrangementer i forbindelse med eller i forlængelse af disse.
  • Samvær
  • Spm. 41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? c. Er sammen med mennesker i kirken, moskeen eller synagogen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33331Hver eller næsten hver uge
   555421-2 gange om måneden
   35353583Få gange om året
   54545504Aldrig
   22245Har ingen eller er ikke medlem
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V103 HVOR OFTE KLUB M/ANDRE
  • Samvær
  • Spm. 41: Hvor ofte foretager De Dem følgende aktiviteter? d. Er sammen med mennesker i klubber eller foreninger (sportsklubber, kulturelle foreninger, o.l)
  • %MD%AntalKodeKategori
   38383851Hver eller næsten hver uge
   171717121-2 gange om måneden
   13131353Få gange om året
   25252604Aldrig
   77705Har ingen eller er ikke medlem
   0008Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V104 NABO: EJ TIDL. KRIMINEL
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? a. Personer med kriminel fortid
  • %MD%AntalKodeKategori
   69697070Ikke nævnt
   30313121Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V105 NABO: EJ ANDEN RACE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? b. Personer af anden race
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929430Ikke nævnt
   77751Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V106 NABO: EJ YDERSTE VENSTRE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? c. Personer fra den yderste venstrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   90919250Ikke nævnt
   99941Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V107 NABO: EJ DRANKERE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? d. Drankere
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646510Ikke nævnt
   36363681Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V108 NABO: EJ YDERSTE HØJRE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? e. Personer fra de yderste højrefløj
  • %MD%AntalKodeKategori
   79808110Ikke nævnt
   20202081Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V109 NABO: EJ BØRNERIGE FAM.
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? f. Børnerige familier
  • %MD%AntalKodeKategori
   95959740Ikke nævnt
   44451Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V110 NABO: EJ PSYKISK SYGE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? g. Nervøse/neurotiske personer
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868750Ikke nævnt
   14141441Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V111 NABO: EJ MUSLIMER
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? h. Muslimer
  • %MD%AntalKodeKategori
   83848530Ikke nævnt
   16161661Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V112 NABO: EJ INDVANDRERE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? i. Indvandrere/fremmedarbejdere
  • %MD%AntalKodeKategori
   89899110Ikke nævnt
   11111081Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V113 NABO: EJ FOLK MED AIDS
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? j. Personer, der har AIDS
  • %MD%AntalKodeKategori
   94949600Ikke nævnt
   66591Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V114 NABO: EJ NARKOMANER
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? k. Narkomaner
  • %MD%AntalKodeKategori
   40404110Ikke nævnt
   59606081Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V115 NABO: EJ HOMOSEKSUELLE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? l. Homoseksuelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   92929370Ikke nævnt
   88821Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V116 NABO: EJ JØDER
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? m. Jøder
  • %MD%AntalKodeKategori
   97979940Ikke nævnt
   22251Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V117 NABO: EJ SIGØJNERE
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? n. Sigøjnere
  • %MD%AntalKodeKategori
   84858630Ikke nævnt
   15151561Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V118 NABO: ER LIGEGLAD
  (Vis kort 42) (Gerne flere svar)
  • Personer, respondenten ik
  • Spm. 42: På dette kort er forskellige grupper af mennesker. Vær venlig at vælge dem ud, som De ikke ville synes om at have som naboer? o. Er ligeglad med, hvem der er mine naboer
  • %MD%AntalKodeKategori
   74747540Ikke nævnt
   26262651Nævnt
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V119 KAN STOLE PÅ FOLK
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 43: Alt i alt - mener De, at folk er til at stole på eller mener De, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646561De fleste er til at stole på
   32323302Man kan ikke være for forsigtig
   33358Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V120 INDFL. PÅ TILVÆRELSE
  (Vis skalakort) Det drejer sig om handlemuligheder i livet på nuværende tidspunkt og i resten af livet - ikke livet indtil nu. Dette er en væsentlig skelnen, navnlig for ældre mennesker. Sæt kryds ud for det tal, som respondenten opgiver. Sæt ikke kryds midt mellem tallene.
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 44: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres egne handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil De placere Dem selv, når 1 betyder overhovedet ingen indflydelse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Overhovedet ingen indflydelse
   11102
   22233
   22244
   12121235
   99936
   15151517
   31313188
   13131319
   121212410Overordentlig megen indflydelse
   111388Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V121 TILFREDS/UTILFREDS M/LIV
  (Vis skalakort)
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 45: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er De for tiden med livet? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1191Meget utilfreds
   0052
   11123
   22194
   55555
   55476
   99897
   24242498
   23232399
   282929110Meget tilfreds
   11688Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V122 HVORFOR FOLK I NØD 1.
  (Vis kort 46) 'Som er i nød' betyder fattige eller hjemløse.
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 46: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? Vigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181851Fordi de er uheldige
   16161652Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   16161633Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   32323254Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   12121225Ingen af disse grunde
   66598Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V123 HVORFOR FOLK I NØD 2.
  (Vis kort 46) 'Som er i nød' betyder fattige eller hjemløse.
  • Spørgsmål om livet m.v.
  • Spm. 46: Hvorfor er der nogen her i landet, som er i nød? Her følger fire mulige grunde. Hvilken grund mener De, er den vigtigste og hvilken er den næstvigtigste? Næstvigtigst:
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202031Fordi de er uheldige
   14141412Fordi de er dovne og mangler viljestyrke
   15161573Fordi der er uretfærdighed i vort samfund
   21212154Det er et uundgåeligt resultat af den moderne udvikling
   17171755Ingen af disse grunde
   12121198Ved ikke
   1 139Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V124 JOB: GOD LØN
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? a. God løn
  • %MD%AntalKodeKategori
   46464690Ikke nævnt
   54545491Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V125 JOB: BEHAGELIG MENNESKER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? b. Behagelige mennesker at samarbejde med
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222250Ikke nævnt
   78787931Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V126 JOB: EJ ARBEJDSPRES
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? c. Ikke for meget arbejdspres
  • %MD%AntalKodeKategori
   86868760Ikke nævnt
   14141421Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V127 JOB: TRYGHED I ANSÆT.
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? d. Tryghed i ansættelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505070Ikke nævnt
   50505111Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V128 JOB: AVANCEMENTMULIGHED
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? e. Gode muligheder for avancement
  • %MD%AntalKodeKategori
   82838430Ikke nævnt
   17171751Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V129 JOB: ET VELANSET JOB
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? f. Et velanset job
  • %MD%AntalKodeKategori
   89899070Ikke nævnt
   11111111Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V130 JOB: BEKVEM ARBEJDSTID
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? g. Bekvem arbejdstid
  • %MD%AntalKodeKategori
   68686910Ikke nævnt
   32323271Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V131 JOB: KUNNE UDFOLDE SIG
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? h. Mulighed for at udfolde sig
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505120Ikke nævnt
   49505061Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V132 JOB: SAMFUNDSNYTTIGT
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? i. Et samfundsnyttigt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   74747540Ikke nævnt
   26262641Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V133 JOB: GODE FERIER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? j. Gode ferier
  • %MD%AntalKodeKategori
   83848530Ikke nævnt
   16161651Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V134 JOB: MØDE MENNESKER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? k. Et job, hvor man kan møde mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   54545490Ikke nævnt
   46464691Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V135 JOB: KUNNE UDRETTE NOGET
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? l. Et job, hvor man føler man kan udrette noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   45454560Ikke nævnt
   55555621Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V136 JOB: ANSVARSFULDT
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? m. Et ansvarsfuldt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   52525340Ikke nævnt
   47474841Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V137 JOB: INTERESSANT
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? n. Et interessant job
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353560Ikke nævnt
   65656621Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V138 JOB: PASSE TIL EVNER
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? o. Et job, der passer til ens evner/færdigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   45464650Ikke nævnt
   54545531Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V139 JOB: INGEN AF NÆVNTE
  (Vis kort 47) (Gerne flere svar)
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 47: Jeg viser Dem her et kort med en række udsagn, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er for Dem vigtige i forbindelse med et job? p. Ingen af disse
  • %MD%AntalKodeKategori
   989910060Ikke nævnt
   11121Nævnt
   0028Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V140 ERHVERVSMÆS. BESKÆFTIGET
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 48: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   63636421Ja
   37373772Nej, gå til spm. 52 (V145)
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V141 VÆRDSÆTTELSE AF ARBEJDE
  Det drejer sig om respondentens egen vurdering. 'Det arbejde, De udfører', er ikke produktet, men arbejdsfunktionen.
 • V142 TILFREDS MED JOB
  (Vis skalakort)
  • Betydningsfulde forhold i
  • TILFREDS MED JOB
  • Variablen er filtreret af: V140
   • Filtrerende variable: V140
  • Spm. 50: Hvor tilfreds eller utilfreds er De alt i alt med Deres job? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Meget utilfreds
   1162
   1173
   1194
   33345
   44436
   77727
   16161648
   16161629
   131313810Meget tilfreds
   00599Uoplyst
   3737378100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V143 FRIHED PÅ JOB
  (Vis skalakort)
  • Betydningsfulde forhold i
  • FRIHED PÅ JOB
  • Variablen er filtreret af: V140
   • Filtrerende variable: V140
  • Spm. 51: Hvor stor frihed har De til at træffe afgørelser i forbindelse med Deres job? 1 betyder slet ingen frihed og 10 betyder meget stor frihed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1191Slet ingen frihed
   22202
   11123
   11144
   55555
   22206
   66577
   17171698
   13131359
   141414510Meget stor frihed
   00488Ved ikke
   00599Uoplyst
   3737378100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V144 TRYGHED I ANSÆTTELSEN
  (Vis skalakort) Med 'tryghed' menes ansættelsestryghed, overenskomstmæssig sikring mod fyring eller lokal aftale om jobsikkerhed.
  • Betydningsfulde forhold i
  • TRYGHED I ANSÆTTELSEN
  • Variablen er filtreret af: V140
   • Filtrerende variable: V140
  • Spm. 51.A: hvor tilfreds eller utilfreds er De med Deres tryghed i ansættelsen? 1 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Meget utilfreds
   11122
   1173
   1174
   33265
   22226
   55477
   11111138
   13131299
   252525310Meget tilfreds
   111288Ved ikke
   00599Uoplyst
   3737378100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V145 ARB: NØDVENDIGT F/EVNER
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353531Helt enig
   38383882Enig
   10101023Hverken enig eller uenig
   13141384Uenig
   33315Helt uenig
   1178Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V146 YDMYG. AT MODTAGE PENGE
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131351Helt enig
   23232392Enig
   14141463Hverken enig eller uenig
   33333414Uenig
   14141405Helt uenig
   22188Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V147 DOVEN UDEN ARBEJDE
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Man bliver doven af ikke at arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28282821Helt enig
   36363682Enig
   11111133Hverken enig eller uenig
   16161674Uenig
   66665Helt uenig
   22228Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V148 EN PLIGT AT ARBEJDE
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Det er ens pligt over for samfundet at arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222241Helt enig
   47474772Enig
   16161673Hverken enig eller uenig
   10101034Uenig
   33345Helt uenig
   11138Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V149 KUN ARBEJDE HVIS LYST
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? e. Folk bør kun arbejde, hvis de har lyst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22231Helt enig
   77712Enig
   11111103Hverken enig eller uenig
   47474824Uenig
   31313175Helt uenig
   11158Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V150 ARBEJDE KOMMER FØRST
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 52: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? f. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151551Helt enig
   33333372Enig
   17171773Hverken enig eller uenig
   25252574Uenig
   77715Helt uenig
   22208Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V151 SAMME ARBEJDE/SAMME LØN
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 53: Forestil Dem to sekretærer på samme alder, der udfører stort set samme arbejde. Den ene finder ud af, at den anden tjener 1er mere om måneden end hun selv. Den højest lønnede er imidlertid hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig. Er det efter Deres mening retfærdigt eller ej, at den ene sekretær tjener mere end den anden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77777891Retfærdigt
   17171732Uretfærdigt
   66578Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V152 BØR FØLGE ARB.INSTRUKS
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 54: Folk har forskellige opfattelser angående overholdelse af arbejdsinstruktioner. Nogle siger, at man i princippet bør følge de arbejdsinstruktioner, som ens overordnede giver, selv om De ikke er helt enige heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejdsinstruktioner uden at være overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan De tilslutte Dem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353531Man bør følge arbejdsinstruktionerne
   26262612Man må først være overbevist om, at disse er rigtige
   37373743Det kommer an på den konkrete situation
   33308Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V153 FÅ JOBS: ANSÆTTE DANSKER
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 55: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? a. Hvis der er få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33333391Enig
   52535372Uenig
   11111133Hverken eller
   33318Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V154 FÅ JOBS: ANSÆTTE MÆND
  • Betydningsfulde forhold i
  • Spm. 55: Er De enig eller uenig i følgende udsagn? b. Hvis der er få jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66621Enig
   88888972Uenig
   44443Hverken eller
   11148Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V155 DET GODE VERSUS DET ONDE
  (Vis kort 56)
  • Godt og ondt
  • Spm. 56: Jeg viser Dem her to udsagn, som kan forekomme i en diskussion om det gode og det onde. Hvilket udsagn er De mest enig i? A. Der findes helt klare retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og disse passer for alle uanset omstændighederne. B. Der vil aldrig kunne opstilles retningslinier for, hvad der er godt, og hvad der er ondt - det kommer helt an på omstændighederne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101031Mest enig i udsagn A
   83838492Mest enig i udsagn B
   44433Hverken enig i udsagn A eller B
   22248Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V156 MEDLEM AF FOLKEKIRKEN
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 57: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   90909191Ja (Spm. 59 (V159) og spm. 59A (V160) besvares ikke)
   10101022Nej, gå til spm. 59 (V159)
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V157 HVILKET TROSSAMFUND
  'Folkekirken' dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menighed. 'Jehovas Vidner, adventister m.v.' dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund - det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er i tvivl, noteres under 'andet'. (Gå til spm. 60 (V161))
  • Spørgsmål om respondenten
  • HVILKET TROSSAMFUND
  • Variablen er filtreret af: V156
   • Filtrerende variable: V156
  • Spm. 57: Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Spm. 58: Hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1181Romersk katolsk
   86978812Den danske Folkekirke
   0043Jehovas Vidne, adventist mv.
   0004Jøde
   0155Muslim
   0016Hindu
   0017Buddhist
   11108Andet, skriv hvilken
   00088Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   10 102100Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 89
 • V158 ANDET TROSSAMFUND
  Variablen indeholder en liste over andet trossamfund. Irrelevant = 1013 tilfælde
 • V159 TIDL. FOLKEKIRKEN/ANDET
 • V160 TIDL. TROSSAMFUND
  'Folkekirken' dækker også Indre Mission, Brødremenigheden og grundtvigske valgmenigheder tilknyttet folkekirken, samt svenske og norske lutherske menighed. 'Jehovas Vidner, adventister m.v.' dækker de helt selvstændige protestantiske trossamfund - det kan dreje sig om baptister, mormoner, metodister. Hvis man er i tvivl, noteres under 'andet'.
 • V161 HVOR OFTE I KIRKE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 60: Hvor ofte går De i kirke? Ved dette spørgsmål bedes De se bort fra kirkebesøg i forbindelse med bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1171Oftere end 1 gang om ugen
   22202Ca. 1 gang om ugen
   99943Ca. 1 gang om måneden
   16161634Kun til jule-påskegudstjeneste
   55515Til andre højtider
   17171736Ca. 1 gang om året
   77757Sjældnere end 1 gang om året
   42434348Aldrig, næsten aldrig
   0009Vil ikke svare
   00288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V162 HVOR OFTE KIRKE V/12 ÅR
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 61: Hvor ofte gik De i kirke, da De var i 12 års alderen? Også her bedes De se bort fra bryllupper, begravelser og barnedåb.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22201Oftere end 1 gang om ugen
   88782Ca. 1 gang om ugen
   14141423Ca. 1 gang om måneden
   15151534Kun til jule-påskegudstjeneste
   33285Til andre højtider
   12121206Ca. 1 gang om året
   55547Sjældnere end 1 gang om året
   40414148Aldrig, næsten aldrig
   0009Vil ikke svare
   111088Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V163 REL. CEREMONI V/FØDSEL
  Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtigste er her, at de er religiøse.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 62: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: a. Fødsel
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646551Ja
   34343482Nej
   22178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V164 REL. CEREMONI V/ÆGTESKAB
  Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtigste er her, at de er religiøse.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 62: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: b. Ægteskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   62626311Ja
   36363712Nej
   22198Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V165 REL. CEREMONI V/DØD
  Med 'religiøs ceremoni' tænkes navnlig på dåb, vielse, begravelse. Men det kan også være andre former for ceremonier - det vigtigste er her, at de er religiøse.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 62: Mener De, at det er vigtigt at holde en religiøs ceremoni i forbindelse med følgende begivenheder: c. Døden
  • %MD%AntalKodeKategori
   79798041Ja
   20202022Nej
   11158Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V166 ER DE TROENDE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 63: Uanset om De går i kirke eller ej, vil De da mene, at De er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   71717231Et troende menneske
   17171712Et ikke troende menneske
   55513Overbevist ateist
   77758Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V167 FOLKEK. MORALSKE PROBLEM
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: a. Det enkelte menneskes moralske problemer og behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161631Ja
   64646542Nej
   20202028Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V168 FOLKEK. FAMILIEPROBLEMER
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: b. Familieproblemer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131281Ja
   71717242Nej
   16161678Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V169 FOLKEK. ÅNDELIGE BEHOV
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: c. Menneskets åndelige behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   40404121Ja
   39393952Nej
   21212128Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V170 FOLKEK. SOCIALE PROBLEM
  Om folkekirken i det store og hele giver svar på det; ikke for respondenten selv, men for medlemmerne i almindelighed.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 64: Mener De, at den danske folkekirke giver svar på: d. De sociale problemer vort samfund står over for i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   910971Ja
   73747502Nej
   17171698Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V171 TROR PÅ: GUD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 65: Hvilke af følgende tror De på: a. Gud?
  • %MD%AntalKodeKategori
   62626351Ja
   28282862Nej
   10101008Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V172 TROR PÅ: LIV EFTER DØDEN
  Der tænkes her på den kristne opfattelse af liv efter døden.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 65: Hvilke af følgende tror De på: b. Et liv efter døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32323281Ja
   52525292Nej
   16161628Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V173 TROR PÅ: HELVEDE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 65: Hvilke af følgende tror De på: c. Helvede?
  • %MD%AntalKodeKategori
   99891Ja
   83838502Nej
   88798Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V174 TROR PÅ: PARADISET
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 65: Hvilke af følgende tror De på: d. Paradiset?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161671Ja
   72737402Nej
   11111118Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V175 TROR PÅ: SYNDEN
  At man tror, at mennesket er syndigt.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 65: Hvilke af følgende tror De på: e. Synden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18191881Ja
   71717232Nej
   10101058Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V176 TROR PÅ: TELEPATI
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 65: Hvilke af følgende tror De på: f. Telepati, dvs. tankeoverføring?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31313141Ja
   55565652Nej
   13131378Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V177 TROR PÅ: REINKARNATION
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 66: Tror De på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151571Ja
   74747522Nej
   11111118Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V178 NÆRMEST DERES TRO
  (Vis kort 67) Kategori 1: En Gud, man kan tale med i et jeg-du forhold. Kategori 2: Ånd eller livskraft.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 67: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest Deres tro?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242411Der er en personlig Gud
   36363692Der er en særlig åndelig kraft
   18181813Jeg ved ikke, hvad jeg tror
   17171774Jeg tror ikke, der er nogen form for åndelig kraft eller personlig Gud
   55518Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V179 GUDS ROLLE FOR DERES LIV
  (Vis skalakort)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 68: Hvor stor en rolle spiller Gud i Deres liv? 1 betyder slet ingen rolle og 10 betyder meget stor rolle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252551Slet ingen rolle
   13131352
   13131283
   66594
   16161645
   55556
   66637
   55518
   22259
   666610Meget stor rolle
   221988Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V180 FINDER TRØST I RELIGION
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 69: Finder De trøst og styrke i religionen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303111Ja
   63636442Nej
   66658Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V181 BEDER DE BØN/MEDITERER
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 70: Hænder det, at De beder en bøn, mediterer eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   50505151Ja
   48484932Nej
   11138Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V182 BEDER TIL GUD
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 71: Hvor ofte beder De til Gud, bortset fra ved gudstjenester?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121211Hver dag
   44442Mere end 1 gang om ugen
   443731 gang om ugen
   44404Mindst 1 gang om måneden
   10101005Flere gange om året
   13131366Sjældnere
   50505147Aldrig
   33298Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V183 HAR LYKKEBRING. AMULET
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 72: Har De en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151571Ja
   84848572Nej
   1178Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V184 TROR AMULET KAN BESKYTTE
  (Vis skalakort)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 73: Tror De på, at en lykkebringende amulet, såsom en maskot eller anden genstand med magisk kraft, kan beskytte eller hjælpe Dem? 1 betyder slet ikke og 10 betyder helt sikkert.
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646551Nej, slet ikke
   66662
   44433
   33294
   77765
   33326
   33357
   22238
   22169
   332610Ja, helt sikkert
   222088Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V185 POLITIKER SOM EJ TROENDE
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Politikere, som ikke tror på Gud, er uegnede til at bestride offentlige stillinger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11131Helt enig
   22242Enig
   55473Hverken enig eller uenig
   30303104Uenig
   58595985Helt uenig
   33288Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V186 PRÆSTER O.L. EJ PÅVIRKE
  'Religiøse ledere' omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke, hvordan folk stemmer ved valgene?
  • %MD%AntalKodeKategori
   61616191Helt enig
   23232372Enig
   44413Hverken enig eller uenig
   66634Uenig
   55515Helt uenig
   1198Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V187 BEDRE DK V/FLERE TROENDE
  'Religiøs tro' refererer til samtlige trosretninger, og ikke kun til kristendommen; altså hvis en politiker er stærk troende muslim eller mormon, eller jøde osv.
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? c. Det ville være bedre for Danmark, hvis der var flere mennesker med en stærk religiøs tro i offentlige stillinger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211Helt enig
   33342Enig
   66623Hverken enig eller uenig
   33333374Uenig
   52525285Helt uenig
   44378Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V188 PRÆSTER EJ PÅV. REGERING
  'Religiøse ledere' omfatter både repræsentanter fra den danske folkekirke og andre trossamfund (dvs. præster, biskopper, religiøse ledere af sekter osv.)
  • Spørgsmål om respondenten
  • Spm. 74: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? d. Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringsbeslutninger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58585961Helt enig
   25252582Enig
   66593Hverken enig eller uenig
   66624Uenig
   22255Helt uenig
   22198Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V189 ÆGTESKAB: TROSKAB
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) a. Troskab
  • %MD%AntalKodeKategori
   83848521Meget vigtigt
   14141422Ret vigtigt
   22173Ikke særlig vigtigt
   1198Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V190 ÆGTESKAB: GOD INDKOMST
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) b. En tilstrækkelig stor indkomst
  • %MD%AntalKodeKategori
   55491Meget vigtigt
   35363632Ret vigtigt
   58585953Ikke særlig vigtigt
   11138Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V191 ÆGTESKAB: SOCIALT LIGE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) c. Fra samme sociale lag
  • %MD%AntalKodeKategori
   66631Meget vigtigt
   32323262Ret vigtigt
   60606103Ikke særlig vigtigt
   22218Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V192 ÆGTESKAB: RESPEKT
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) d. Gensidig respekt og påskønnelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   84848571Meget vigtigt
   15151522Ret vigtigt
   0033Ikke særlig vigtigt
   1168Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V193 ÆGTESKAB: SAMME RELIGION
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) e. Af samme religiøse overbevisning
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121241Meget vigtigt
   29293002Ret vigtigt
   54545513Ikke særlig vigtigt
   44458Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V194 ÆGTESKAB: GOD BOLIG
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) f. Gode boligforhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181851Meget vigtigt
   59596002Ret vigtigt
   22222233Ikke særlig vigtigt
   11128Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V195 ÆGTESKAB: POLITISK LIGE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) g. Af samme politiske overbevisning
  • %MD%AntalKodeKategori
   22171Meget vigtigt
   13141382Ret vigtigt
   83838443Ikke særlig vigtigt
   22208Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V196 ÆGTESKAB: TOLERANCE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) h. Tolerance og forståelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   79798061Meget vigtigt
   20202062Ret vigtigt
   0043Ikke særlig vigtigt
   0038Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V197 ÆGTESKAB: EJ BO FORÆLDRE
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) i. At man ikke bor sammen med sine svigerforældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   52525321Meget vigtigt
   21212192Ret vigtigt
   21212153Ikke særlig vigtigt
   55548Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V198 ÆGTESKAB: GODT SEX LIV
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) j. Et godt seksuelt samliv
  • %MD%AntalKodeKategori
   55555641Meget vigtigt
   41414162Ret vigtigt
   22243Ikke særlig vigtigt
   11148Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V199 ÆGTESKAB: DEL HJEM PLIGT
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) k. Dele hjemlige pligter
  • %MD%AntalKodeKategori
   40404101Meget vigtigt
   48484902Ret vigtigt
   11111093Ikke særlig vigtigt
   11108Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V200 ÆGTESKAB: BØRN
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) l. At der er børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353541Meget vigtigt
   32323232Ret vigtigt
   30303073Ikke særlig vigtigt
   33358Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V201 ÆGTESKAB: DISK. PROBLEM
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) m. At være villig til at diskutere de problemer, som kan opstå mellem mand og kone
  • %MD%AntalKodeKategori
   76767731Meget vigtigt
   22222242Ret vigtigt
   11153Ikke særlig vigtigt
   0058Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V202 ÆGTESKAB: TID SAMMEN
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) n. At bruge så meget tid som muligt sammen med hinanden
  • %MD%AntalKodeKategori
   39393941Meget vigtigt
   48494952Ret vigtigt
   12121183Ikke særlig vigtigt
   11108Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V203 ÆGTESKAB: FÆLLES INTERES
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) o. At tale ofte om fælles interesser
  • %MD%AntalKodeKategori
   37383831Meget vigtigt
   54545522Ret vigtigt
   77753Ikke særlig vigtigt
   1178Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V204 ÆGTESKAB: SAMME OPRIND.
  • Betingelser for et lykkel
  • Spm. 75: Hvor vigtige er hver af de på kortet nævnte ting for, at et ægteskab skal være lykkeligt? Fortæl mig venligst for hver enkelt ting, om De anser det for meget vigtigt, ret vigtigt eller ikke særlig vigtigt. (Vis kort 75) p. Af samme etnisk oprindelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111131Meget vigtigt
   22222262Ret vigtigt
   59606083Ikke særlig vigtigt
   77718Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V205 BARN BEGGE FORÆLDRE
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 76: Er De enig eller uenig i følgende udsagn: For at et barn skal have en lykkelig opvækst er det nødvendigt, at der findes både en mor og en far i hjemmet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   63646491Enig
   31313212Uenig
   55508Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V206 VÆSENT. KVINDE FÅ BØRN
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 77: Mener De, at det er væsentligt i en kvindes liv at få børn, eller mener De dette ikke har nogen betydning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   68686981Væsentligt at få børn
   17181792Ikke væsentligt
   14141438Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V207 ÆGTESKAB FORÆLDET INSTI.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 78: Er De enig eller uenig i udtalelsen: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141421Enig
   79798062Uenig
   77718Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V208 ENLIG KVINDE ØNSKE BØRN
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 79: Mener De, det er i orden, hvis en enlig kvinde ønsker et barn uden at leve i et fast forhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   51515171Ja
   35353612Nej
   11111103Det kommer an på
   33328Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V209 VÆSENT. MAND FÅ BØRN
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 80: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? a. Det er væsentligt i en mands liv at få børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262691Helt enig
   34343442Enig
   17171753Hverken enig eller uenig
   14141414Uenig
   22215Helt uenig
   66668Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V210 ÆGTESKAB GØR LYKKELIG
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 80: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? b. Ægteskab eller et stabilt parforhold er en betingelse for at blive lykkelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151501Helt enig
   20202032Enig
   13131303Hverken enig eller uenig
   38383884Uenig
   12121225Helt uenig
   22238Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V211 MOR NÆRT FORHOLD T/BØRN
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? a. En udearbejdende mor kan have et lige så varmt og nært forhold til sine børn som en hjemmearbejdende
  • %MD%AntalKodeKategori
   53535421Helt enig
   32323252Enig
   12121183Uenig
   22184Helt uenig
   11158Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V212 UARBJ. MOR SKADER BARN
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? b. Det skader et før-skole barn, hvis moderen arbejder
  • %MD%AntalKodeKategori
   33331Helt enig
   14141432Enig
   51515173Uenig
   28282854Helt uenig
   44398Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V213 FLEST KVINDER GÅ HJEMME
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? c. Det er i orden at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   33271Helt enig
   14141412Enig
   48494953Uenig
   24242484Helt uenig
   10101068Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V214 ARB. I HJEM TILFREDSSTIL
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? d. At være hjemmegående husmor er lige så tilfredsstillende, som at have et arbejde, der giver penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121211Helt enig
   35353562Enig
   31313173Uenig
   88864Helt uenig
   13131368Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V215 ARB. KVINDES MULIGHED
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige. 'Uafhængighed' handler om at være økonomisk uafhængig.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? e. At have et arbejde er kvindens bedste mulighed for at være uafhængig
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353541Helt enig
   45454582Enig
   13131303Uenig
   22194Helt uenig
   56568Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V216 BEGGE BIDRAGE T/INDKOMST
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? f. Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242411Helt enig
   41414182Enig
   26272713Uenig
   44394Helt uenig
   55478Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V217 FÆDRE EGNEDE T/BØRNEPAS.
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? g. Fædre er i almindelighed lige så egnede til at passe deres børn, som mødre er
  • %MD%AntalKodeKategori
   40404111Helt enig
   42424292Enig
   14141403Uenig
   22164Helt uenig
   22228Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V218 MÆND HÅNDTERE FØLELSER
  Udsagnene gælder generelle forhold, og ikke respondentens personlige.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 81: Der tales meget om mænds og kvinders ændrede roller i familien. Hvor enig eller uenig er De i de følgende påstande? h. Mænd er ikke så gode som kvinder til at håndtere følelserne i et parforhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131291Helt enig
   44444462Enig
   29292953Uenig
   77734Helt uenig
   77758Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V219 RESPEKTERE FORÆLDRE
  (Vis kort 82)
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 82: Hvilket af disse to udsagn er De mest enig i? A. Uanset hvordan ens forældre er, må man altid elske og respektere dem. B. Det er ikke ens pligt at respektere og elske sine forældre, hvis de ikke har gjort sig fortjent til det gennem deres handlinger og meninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353561Mest enig i udsagn A
   55555622Mest enig i udsagn B
   77743Ingen af delene
   22258Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V220 FORÆLDRE FORPLIGTELSER
  (Vis kort 83) Spørgsmålet handler om hjemmeboende børn, ikke om voksne børn, som er flyttet hjemmefra.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 83: Hvilket af disse to udsagn beskriver bedst Deres mening om forældres ansvar/pligter over for deres børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58595971Det er forældrenes pligt at gøre alt, hvad der står i deres magt for deres børn, uanset om det skulle gå ud over deres egen trivsel
   31313182Forældre har også deres eget liv, og man kan ikke forlange, at de skal ofre deres egen trivsel for børnenes skyld
   88793Ingen af delene
   22248Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V221 BØRN: GODE MANERER
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. a. Gode manerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   72727361Nævnt som vigtigt
   28282842Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V222 BØRN: SELVSTÆNDIGHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. b. Selvstændighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   80808201Nævnt som vigtigt
   20202002Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V223 BØRN: HÅRDTARBEJDENDE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. c. Hårdt arbejdende
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211Nævnt som vigtigt
   98989992Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V224 BØRN: ANSVARSFØLELSE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. d. Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   81818241Nævnt som vigtigt
   19191962Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V225 BØRN: FANTASI
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. e. Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   37373751Nævnt som vigtigt
   63636452Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V226 BØRN: TOLERANCE/RESPEKT
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. f. Tolerance og respekt over for andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   87878871Nævnt som vigtigt
   13131332Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V227 BØRN: SPARSOMMELIGHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. g. Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   1010981Nævnt som vigtigt
   90909222Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V228 BØRN: BESLUTSOMHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. h. Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   32323251Nævnt som vigtigt
   68686952Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V229 BØRN: KRISTNE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. i. Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%AntalKodeKategori
   88831Nævnt som vigtigt
   92929372Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V230 BØRN: TÆNKE PÅ ANDRE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. j. Tænker på andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   56565681Nævnt som vigtigt
   44444522Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V231 BØRN: LYDIGHED
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. k. Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141461Nævnt som vigtigt
   85868742Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V232 BØRN: VED IKKE
  (Vis kort 84) (Højst 5 svar) Hvis respondenten hæfter sig ved færre end fem egenskaber er det i orden.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 84: Jeg viser Dem her et kort med en række egenskaber, børn kan opmuntres til at lære hjemme. Hvilke af disse anser De for særlig vigtige? De kan vælge op til 5 egenskaber. l. Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Nævnt
   9910010162Ikke nævnt
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V233 TILHÆNGER AF ABORT 1.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 85: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? a. Hvis kvinden ikke er gift?
  • %MD%AntalKodeKategori
   73747501Tilhænger
   17171712Modstander
   910978Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V234 TILHÆNGER AF ABORT 2.
  • Forhold omkring børn og æ
  • Spm. 85: Er De tilhænger eller modstander af retten til abort under følgende omstændigheder? b. Hvis et gift par ikke ønsker flere børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   65666681Tilhænger
   25252542Modstander
   99958Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V235 INTERESSERET I POLITIK
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 86: Hvor interesseret er De i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17171711Meget interesseret
   43434422Noget interesseret
   30303073Ikke særlig interesseret
   99944Slet ikke interesseret
   0038Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V236 DELTAGE: UNDERSKRIFT
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 86A: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) a. Underskriftindsamling
  • %MD%AntalKodeKategori
   55565651Har deltaget
   26272702Ville muligvis deltage
   16161603Ville aldrig deltage
   22218Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V237 DELTAGE: BOYKOT
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 86A: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) b. Boykot
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242441Har deltaget
   35363612Ville muligvis deltage
   37373763Ville aldrig deltage
   33358Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V238 DELTAGE: DEMONSTRATION
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 86A: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) c. Lovlige demonstrationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   28292911Har deltaget
   38383902Ville muligvis deltage
   30313113Ville aldrig deltage
   22248Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V239 DELTAGE: STREJKER
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 86A: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) d. Overenskomststridige strejker
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212181Har deltaget
   30303022Ville muligvis deltage
   45454613Ville aldrig deltage
   33358Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V240 DELTAGE: BESÆTTELSER
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 86A: Jeg beder Dem nu om at se på dette kort og fortælle mig, om De nogensinde har deltaget i nogen af disse handlinger, om det kunne tænkes, at De ville deltage i sådanne, eller om De aldrig ville deltage i sådanne handlinger? (Vis kort 86A) e. Besættelse af bygninger eller fabrikker
  • %MD%AntalKodeKategori
   33281Har deltaget
   12121202Ville muligvis deltage
   83838453Ville aldrig deltage
   22218Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V241 FRIHED OG LIGHED
  Respondenten skal vælge mellem de to. Hvis respondenten er enig i begge noteres 'ved ikke'.
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 87: Hvilket af disse to udsagn dækker bedst Deres opfattelse? (Vis kort 87) A. Både frihed og lighed er væsentlige. Men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville jeg nok anse den personlige frihed for vigtigst, altså frihed for alle til at udvikle sig uden hindringer. B. Der er ingen tvivl om, at både frihed og lighed er væsentlige, men stod jeg over for at skulle vælge mellem frihed og lighed, ville valget nok være lighed, altså lige muligheder og ikke så store sociale skel.
  • %MD%AntalKodeKategori
   64646551Enig i udsagn A
   24252502Enig i udsagn B
   44393Hverken enig i udsagn A eller B
   77748Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V242 VENSTRE/HØJRE PLACERING
  (Vis skalakort)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 88: Når det drejer sig om politik taler man om venstreorienteret og højreorienteret. Hvor på denne skala vil De placere Dem selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 betyder højreorienteret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33291Venstreorienteret
   33292
   910973
   99894
   26262685
   11111176
   12121197
   12121258
   33289
   222410Højreorienteret
   999388Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V243 MENNESKE ANSVAR SELV
  (Vis kort 89A)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 89A: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111131Det enkelte menneske burde have mere ansvar for at sørge for sig selv
   88862
   16161633
   11111174
   27282805
   66646
   66667
   77728
   22189
   111310Det offentlige burde have mere ansvar for at sikre, at der bliver sørget for alle
   332688Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V244 ARB.LØS RET AFSLÅ ARB.
  (Vis kort 89B)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 89B: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141401Hvis arbejdsløse ikke tager det arbejde, de bliver tilbudt, bør de miste deres arbejds- løshedsunderstøttelse
   99962
   13131283
   910974
   15151555
   66596
   10111077
   99958
   44449
   776810Arbejdsløse bør have ret til at afslå et job, de ikke ønsker
   332988Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V245 USUND/SUND KONKURRENCE
  (Vis kort 89A)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 89C: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131361Konkurrence er sundt. Det stimulerer folk til at arbejde hårdt og udvikle nye ideer
   13131352
   19191903
   14141434
   18181875
   55526
   55477
   66578
   22179
   222310Konkurrence er usundt. Det bringer det værste frem i mennesket
   333088Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V246 STØRRE FRIHED TIL FIRMA
  (Vis kort 89A)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 89D: Jeg vil gerne have Deres mening om nogle vigtige politiske emner. Hvor på en skala fra 1 til 10, vil De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121241Staten burde give større frihed til virksomhederne
   11111152
   14141403
   88774
   23232315
   55546
   77757
   77688
   22179
   333510Staten burde kontrollere virksomhederne mere effektivt
   888188Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V247 VIGTIGST: LANDETS MÅL
  (Vis kort 90)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 90: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste 10 år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Og hvad er næstvigtigst? Første valg
  • %MD%AntalKodeKategori
   57575831At oprette lov og orden i landet
   16161662At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   33273At bekæmpe stigende priser
   22222204At beskytte ytringsfriheden
   22218Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V248 N.VIGTIGST: LANDETS MÅL
  (Vis kort 90)
  • Respondentens interesse f
  • Spm. 90: Der tales for tiden meget om, hvilke mål landet skal stræbe efter de næste 10 år. På dette kort er der angivet nogle af de emner som forskellige mennesker mener skal prioriteres højst. Hvis De skulle vælge én af tingene på kortet hvad synes De så er vigtigst? Og hvad er næstvigtigst? Andet valg
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212181At oprette lov og orden i landet
   24242472At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   99893At bekæmpe stigende priser
   38383864At beskytte ytringsfriheden
   77768Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V249 MINDRE VÆGT MAT. GODER
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? a. At der lægges mindre vægt på penge og materielle goder
  • %MD%AntalKodeKategori
   65656601Godt
   13131362Dårligt
   14141473Ligegyldigt
   77758Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V250 MINDRE VÆGT PÅ ARBEJDE
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? b. At der lægges mindre vægt på arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303101Godt
   53535412Dårligt
   77753Ligegyldigt
   99918Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V251 MERE VÆGT TEK. UDVIKLING
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? c. At der lægges mere vægt på den teknologiske udvikling
  • %MD%AntalKodeKategori
   54555561Godt
   23242402Dårligt
   10101023Ligegyldigt
   11111168Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V252 MERE VÆGT MENNESKE UDV.
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? d. At der lægges mere vægt på det enkelte menneskes udvikling
  • %MD%AntalKodeKategori
   89899091Godt
   33262Dårligt
   44393Ligegyldigt
   44428Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V253 MERE RESPEKT AUTORITET
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? e. At der vises mere respekt for autoriteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   34343481Godt
   33343422Dårligt
   22222213Ligegyldigt
   10111078Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V254 MERE VÆGT FAMILIELIV
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? f. At der lægges mere vægt på familielivet
  • %MD%AntalKodeKategori
   92939461Godt
   1192Dårligt
   44383Ligegyldigt
   22248Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V255 MERE VÆGT NATUR. LIVSST.
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? g. At der lægges mere vægt på en enklere og mere naturlig livsstil
  • %MD%AntalKodeKategori
   74757601Godt
   33342Dårligt
   14141433Ligegyldigt
   88808Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V256 MERE MAGT LOK. MYNDIGHED
  Spørgsmålet handler om ændringer i hele samfundet.
  • Ændringer i samfundets le
  • Spm. 91: Jeg læser en række ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse ændringer efter Deres mening gode eller dårlige, eller er de ligegyldige? h. At der gives mere magt til lokale myndigheder
  • %MD%AntalKodeKategori
   37383821Godt
   32323232Dårligt
   16161653Ligegyldigt
   14141478Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V257 TILLID: FOLKEKIRKEN
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) a. Den danske folkekirke
  • %MD%AntalKodeKategori
   88851Meget stor tillid
   47474762Ret stor tillid
   32323263Ikke særlig stor tillid
   66624Slet ingen tillid
   77678Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V258 TILLID: FORSVARET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) b. Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   77741Meget stor tillid
   51515182Ret stor tillid
   32323293Ikke særlig stor tillid
   44444Slet ingen tillid
   55508Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V259 TILLID: SKOLEVÆSENET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) c. Skolevæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   910971Meget stor tillid
   63646482Ret stor tillid
   23232353Ikke særlig stor tillid
   11144Slet ingen tillid
   22228Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V260 TILLID: DAGSPRESSEN
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) d. Dagspressen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211Meget stor tillid
   30303062Ret stor tillid
   55555583Ikke særlig stor tillid
   11111104Slet ingen tillid
   22218Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V261 TILLID: FAGFORENINGER
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) e. Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   55541Meget stor tillid
   39404032Ret stor tillid
   41414163Ikke særlig stor tillid
   88804Slet ingen tillid
   66638Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V262 TILLID: POLITIET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) f. Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   26262681Meget stor tillid
   64646512Ret stor tillid
   88823Ikke særlig stor tillid
   11104Slet ingen tillid
   0058Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V263 TILLID: FOLKETINGET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) g. Folketinget
  • %MD%AntalKodeKategori
   55511Meget stor tillid
   42424282Ret stor tillid
   43434413Ikke særlig stor tillid
   66664Slet ingen tillid
   33308Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V264 TILLID: DET OFFENTLIGE
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) h. Det offentlige
  • %MD%AntalKodeKategori
   44361Meget stor tillid
   49495012Ret stor tillid
   39393993Ikke særlig stor tillid
   44424Slet ingen tillid
   44378Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V265 TILLID: SOCIAL SIKRING
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) i. Det sociale sikringssystem
  • %MD%AntalKodeKategori
   99871Meget stor tillid
   56565702Ret stor tillid
   29292963Ikke særlig stor tillid
   33274Slet ingen tillid
   44368Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V266 TILLID: EU
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) j. EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   22201Meget stor tillid
   23232322Ret stor tillid
   46464683Ikke særlig stor tillid
   22222234Slet ingen tillid
   77738Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V267 TILLID: NATO
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) k. NATO
  • %MD%AntalKodeKategori
   88831Meget stor tillid
   46464692Ret stor tillid
   28292913Ikke særlig stor tillid
   99894Slet ingen tillid
   88848Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V268 TILLID: FN
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) l. FN
  • %MD%AntalKodeKategori
   88851Meget stor tillid
   50505102Ret stor tillid
   27272753Ikke særlig stor tillid
   66574Slet ingen tillid
   99898Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V269 TILLID: SUNDHEDSSYSTEM
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) m. Sundhedssystemet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111121Meget stor tillid
   57585862Ret stor tillid
   27272783Ikke særlig stor tillid
   33274Slet ingen tillid
   11138Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V270 TILLID: RETSVÆSENET
  Spørgsmålene handler om institutioner i almindelighed. Det er en generel vurdering vi gerne vil have frem.
  • Respondentens tillid til
  • Spm. 92: Se venligst på dette kort og fortæl mig, hvor stor tillid De har til hver af disse institutioner - har De meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? (Vis kort 92) n. Retsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   16161591Meget stor tillid
   60606102Ret stor tillid
   18191883Ikke særlig stor tillid
   22234Slet ingen tillid
   44368Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V271 INT. SAMARBEJDE OM MILJØ
  • Internationalt samarbejde
  • Spm. 93: Er De enig eller uenig i følgende udtalelser omkring internationalt samarbejde? a. Danmark kan ikke løse landets miljøproblemer alene, men må samarbejde om at beskytte miljøet med internationale organisationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   65656651Helt enig
   23232322Enig
   88803Uenig
   22234Helt uenig
   22168Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V272 INT. SAMARBEJDE OM KRIM.
  • Internationalt samarbejde
  • Spm. 93: Er De enig eller uenig i følgende udtalelser omkring internationalt samarbejde? b. Danmark kan ikke løse landets kriminalitet alene, men må samarbejde med internationalt politi
  • %MD%AntalKodeKategori
   49495021Helt enig
   31313162Enig
   13131313Uenig
   33334Helt uenig
   33338Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V273 INT. SAMARBEJDE ARB.LØS
  • Internationalt samarbejde
  • Spm. 93: Er De enig eller uenig i følgende udtalelser omkring internationalt samarbejde? c. Danmark kan ikke løse landets arbejdsløshedproblemer alene, men må samarbejde med internationale organisationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   21212101Helt enig
   26262622Enig
   39394003Uenig
   77684Helt uenig
   77748Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V274 TILFREDS MED DEMOKRATIET
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 94: Er De alt i alt meget tilfreds, temmelig tilfreds, ikke særlig tilfreds eller slet ikke tilfreds med den måde hvorpå demokratiet udvikler sig i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121171Meget tilfreds
   51515192Temmelig tilfreds
   28282853Ikke særlig tilfreds
   33284Slet ikke tilfreds
   77678Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V275 DEN NUVÆRENDE REGERING
  (Vis skalakort)
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 95: Folk har forskellige opfattelser af hvilken regering et land bør have. Hvordan synes De tingene fungerer under den nuværende regering. 1 betyder meget dårligt; 10 betyder meget godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55551Meget dårligt
   45462
   10101053
   15151514
   23232385
   12121266
   14141417
   10101008
   22219
   111210Meget godt
   222188Ved ikke
   1 799Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V276 BORGERLIG REG. KLAR. SIG
  (Vis skalakort)
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 96: Hvordan synes De, de borgerlige regeringer fra 1982-1993 klarede problemerne? 1 betyder meget dårligt; 10 betyder meget godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33261Meget dårligt
   44442
   99913
   10101024
   18181825
   12121256
   13131327
   12121238
   33339
   222310Meget godt
   131313788Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V277 POL. SYSTEM: STÆRK LEDER
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 97: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg
  • %MD%AntalKodeKategori
   55491Meget godt
   88852Temmelig godt
   24242463Temmelig dårligt
   57575824Meget dårligt
   56568Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V278 POL. SYSTEM: EKSP. STYRE
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 97: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter hvad de mener er bedst for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   77691Meget godt
   20202072Temmelig godt
   33333343Temmelig dårligt
   32323234Meget dårligt
   88858Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V279 POL. SYSTEM: MILI. STYRE
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 97: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? c. At militæret styrer landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Meget godt
   0052Temmelig godt
   77703Temmelig dårligt
   90909194Meget dårligt
   22208Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V280 POL. SYSTEM: DEMO. STYRE
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 97: Jeg vil nu beskrive forskellige politiske systemer. Hvor godt eller dårligt synes De om disse forskellige måder at regere vores land på? d. At man har et politisk demokratisk system
  • %MD%AntalKodeKategori
   73737451Meget godt
   21212172Temmelig godt
   11143Temmelig dårligt
   1164Meget dårligt
   33358Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V281 DEMOKRATI: BEDRE
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 98: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? a. Et demokrati kan have problemer, men det er bedre end andre styreformer
  • %MD%AntalKodeKategori
   69707061Helt enig
   26262632Enig
   11113Uenig
   0034Helt uenig
   33328Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V282 DEMOKRATI: DÅRLIG ØKONOM
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 98: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? b. I et demokrati fungerer det økonomiske system dårligt
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141Helt enig
   12121202Enig
   54545503Uenig
   20202034Helt uenig
   13131288Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V283 DEMOKRATI: UBESLUTSOMME
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 98: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? c. Demokratier er ubeslutsomme og der er for meget ævl og kævl
  • %MD%AntalKodeKategori
   66581Helt enig
   34353522Enig
   39394003Uenig
   13141384Helt uenig
   67668Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V284 DEMOKRATI: FOR LIDT LOV
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 98: Jeg læser nu nogle af de udsagn folk af og til kommer med om et demokratisk system. Vil De efter hvert udsagn fortælle mig, om De er helt enig, enig, uenig eller helt uenig? d. Demokratier er ikke gode til at opretholde lov og orden
  • %MD%AntalKodeKategori
   22241Helt enig
   13131302Enig
   53535403Uenig
   24242434Helt uenig
   88778Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V285 RESPEKT MENNESKERETTIGH.
  • Forhold omkring politiske
  • Spm. 99: Hvor stor er respekten i dag for menneskerettighederne i Danmark? Føler De, at der er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   44454551Stor respekt for menneskerettighederne?
   41414222Nogen respekt?
   11111163Ikke særlig meget respekt?
   1174Slet ingen respekt?
   22188Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V286 BILLIGE: SOCIAL YDELSER
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) a. Modtage sociale ydelser, man ikke har krav på
  • %MD%AntalKodeKategori
   83838451Slet ikke
   99872
   33333
   22164
   11145
   1166
   1167
   0008
   0009
   11710I høj grad
   00488Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V287 BILLIGE: UNDLADE BILLET
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) b. Undlade at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   70717191Slet ikke
   910972
   99873
   44404
   33335
   11106
   11107
   1188
   0049
   11710I høj grad
   00288Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V288 BILLIGE: SNYDE I SKAT
  Direkte snyd; ikke at udnytte de snørklede skatteregler til egen fordel, men at give forkerte oplysninger eller fortie indkomster.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) c. Snyde i skat såfremt man har muligheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   65666671Slet ikke
   99942
   1010993
   44384
   66635
   22216
   1187
   11158
   0029
   111010I høj grad
   00188Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V289 BILLIGE: TAGE ANDEN BIL
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) d. At tage og køre en bil, der tilhører en anden
  • %MD%AntalKodeKategori
   96969801Slet ikke
   33282
   0033
   0024
   0005
   0006
   0007
   0018
   0009
   00210I høj grad
   00188Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V290 BILLIGE: INDTAGE HASH
  Om man overhovedet indtager marihuana, hashish, 'hash' eller 'pot'.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) e. Indtagelse af marihuana eller hash
  • %MD%AntalKodeKategori
   61616211Slet ikke
   44452
   77673
   55514
   88865
   22196
   22217
   44378
   11109
   443910I høj grad
   222188Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V291 BILLIGE: LYVE FORDEL
  En bevidst løgn for at opnå en fordel.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) f. Lyve til egen fordel
  • %MD%AntalKodeKategori
   60606131Slet ikke
   13131302
   11111153
   55534
   56565
   22196
   11147
   1188
   0029
   00010I høj grad
   11688Ved ikke
   1 799Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V292 BILLIGE: UDENOMSFORHOLD
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) g. Gifte mænd og kvinder, der har et forhold uden for ægteskabet
  • %MD%AntalKodeKategori
   65656641Slet ikke
   77732
   77723
   44374
   88845
   11106
   11117
   11148
   0039
   222110I høj grad
   332988Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V293 BILLIGE: MODTAGE BESTIK
  Direkte bestikkelse; modtage betaling for at omgå reglerne.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) h. Modtage bestikkelse i forbindelse med ens arbejdsområde
  • %MD%AntalKodeKategori
   92939431Slet ikke
   44402
   11143
   0054
   1185
   0016
   0017
   0028
   0019
   00010I høj grad
   00288Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V294 BILLIGE: HOMOSEKSUELLE
  Både mandlig og kvindelig, altså 'bøsser' og 'lesbiske'.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) i. Homoseksualitet
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202001Slet ikke
   22192
   22233
   22184
   13131375
   33346
   33297
   66578
   44459
   394040210I høj grad
   555388Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V295 BILLIGE: ABORT
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) j. Abort
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131281Slet ikke
   22192
   55503
   22204
   15151565
   45466
   66577
   88788
   66659
   363737210I høj grad
   332688Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V296 BILLIGE: SKILSMISSE
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) k. Skilsmisse
  • %MD%AntalKodeKategori
   77701Slet ikke
   22202
   44363
   33284
   16161655
   56566
   55507
   99908
   77719
   404040810I høj grad
   222488Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V297 BILLIGE: AKTIV DØDSHJÆLP
  For eksempel ved at slukke for en respirator, eller ved at overdosere mængden af morfin til døende eller smerteplagede patienter.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) l. Aktiv dødshjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111151Slet ikke
   33342
   44453
   22234
   13131355
   55516
   77757
   14141468
   66599
   262626610I høj grad
   776988Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V298 BILLIGE: SELVMORD
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) m. Selvmord
  • %MD%AntalKodeKategori
   47474791Slet ikke
   99962
   66603
   22254
   12121205
   22256
   22227
   33338
   22179
   666110I høj grad
   887788Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V299 BILLIGE: AFFALD OFF STED
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) n. Smide affald på offentlige steder
  • %MD%AntalKodeKategori
   79808111Slet ikke
   99902
   66663
   11144
   22245
   0026
   0047
   0008
   0019
   00410I høj grad
   00188Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V300 BILLIGE: KØRE SPIRITUS
  Overtræde færdselslovens grænser om spirituspåvirkning. Ikke om man 'føler at man godt kan køre selv om man har fået et par genstande'.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) o. Køre bil i spiritus påvirket tilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   92939461Slet ikke
   44422
   22173
   0014
   0055
   0016
   0007
   0028
   0009
   00410I høj grad
   00088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V301 BILLIGE: SORT ARBEJDE
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) p. Sort arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   23232391Slet ikke
   66622
   13131353
   99914
   20202065
   77676
   55547
   66578
   33279
   777010I høj grad
   111088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V302 BILLIGE: FORHOLD
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) q. Tilfældige seksuelle forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   44454551Slet ikke
   99882
   55503
   22204
   12121185
   33306
   33357
   44408
   44389
   111110910I høj grad
   333288Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V303 BILLIGE: OFF. RYGNING
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) r. Rygning i offentlige bygninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   25252531Slet ikke
   77712
   88803
   66604
   18191895
   66576
   55497
   66658
   33319
   131313710I høj grad
   222388Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V304 BILLIGE: OVERSK. FARTHA.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 100: I hvor høj grad billiger De hver af disse handlinger? 1 betyder, at De slet ikke billiger dem; 10 betyder, at De i høj grad billiger dem. (Vis skalakort) s. Overskride farthastighederne i tæt bebyggede områder
  • %MD%AntalKodeKategori
   56565701Slet ikke
   16161632
   10101063
   44384
   77695
   22216
   22177
   22178
   0039
   11710I høj grad
   11688Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V305 URETSM. SOCIALE YDELSER
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: a. Modtager sociale ydelser de ikke har krav på
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Næsten alle
   29292962Mange
   53535443Nogle
   13131304Næsten ingen
   44458Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V306 UNDLADER AT KØBE BILLET
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: b. Undlader at købe billet til offentlig transport f.eks. bus eller tog
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Næsten alle
   24242422Mange
   57575783Nogle
   13131344Næsten ingen
   66598Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V307 SNYDER I SKAT
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: c. Snyder i skat, såfremt de har muligheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   77691Næsten alle
   41414222Mange
   45454583Nogle
   44424Næsten ingen
   33268Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V308 FÅR UDFØRT SORT ARBEJDE
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: d. Får udført sort arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   15151571Næsten alle
   59606082Mange
   22232293Nogle
   11104Næsten ingen
   11128Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V309 INDTAGER MARIHUANA/HASH
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: e. Indtager marihuana eller hash
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Næsten alle
   24242412Mange
   54555573Nogle
   12121204Næsten ingen
   99948Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V310 SMIDER AFFALD OFFENTLIGT
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: f. Smider affald på offentlige steder
  • %MD%AntalKodeKategori
   44431Næsten alle
   39393942Mange
   43434393Nogle
   11111104Næsten ingen
   33308Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V311 KØRER FOR STÆRKT
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: g. Kører for stærkt i tæt bebyggede områder
  • %MD%AntalKodeKategori
   99941Næsten alle
   59606052Mange
   28282823Nogle
   22214Næsten ingen
   11138Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V312 KØRER SPIRITUSPÅVIRKET
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: h. Kører bil i spirituspåvirket tilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Næsten alle
   20202062Mange
   65656643Nogle
   12121214Næsten ingen
   22208Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V313 TILFÆLDIG SEKSUELLE FOR.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 101: Hvor mange mennesker her i landet foretager sig efter Deres mening følgende: i. Tilfældige seksuelle forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   11151Næsten alle
   35353562Mange
   49505053Nogle
   44384Næsten ingen
   10101028Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V314 TYVERI MAD: UNG MENNESKE
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 102: Hvor enig eller uenig er De i, at tyveri af madvarer fra en butik burde straffes hårdere hvis: a. Tyven er ung
  • %MD%AntalKodeKategori
   55501Helt enig
   13131292Enig
   12121263Hverken enig eller uenig
   36363684Uenig
   29292935Helt uenig
   55508Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V315 TYVERI MAD: FATTIG MENN.
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 102: Hvor enig eller uenig er De i, at tyveri af madvarer fra en butik burde straffes hårdere hvis: b. Tyven er fattig
  • %MD%AntalKodeKategori
   44361Helt enig
   77762Enig
   13131313Hverken enig eller uenig
   38383844Uenig
   33343425Helt uenig
   45468Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V316 TYVERI MAD: BUTIKSKÆDE
  • Forhold respondenten bill
  • Spm. 102: Hvor enig eller uenig er De i, at tyveri af madvarer fra en butik burde straffes hårdere hvis: c. Butikken tilhører en supermarkedskæde
  • %MD%AntalKodeKategori
   33311Helt enig
   56562Enig
   14141453Hverken enig eller uenig
   34343494Uenig
   38383865Helt uenig
   55488Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V317 MEST KNYTTET TIL GEO. 1.
  (Vis kort 103) Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. Hvis respondenten ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om.
  • Geografisk område tilknyt
  • Spm. 103: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Første valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   54545521Den by eller det lokalområde jeg bor i
   22222202Den egn eller den landsdel jeg bor i
   19201993Mit land, hvilket:
   11144Europa
   22185Verden
   11148Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V318 HVILKET LAND KNYTTET 1.
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V319 MEST KNYTTET TIL GEO. 2.
  (Vis kort 103) Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. Hvis respondenten ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om.
  • Geografisk område tilknyt
  • Spm. 103: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Andet valg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141441Den by eller det lokalområde jeg bor i
   33343412Den egn eller den landsdel jeg bor i
   37383793Mit land, hvilket:
   77744Europa
   33305Verden
   44428Ved ikke
   1 139Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V320 HVILKET LAND KNYTTET 2.
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V321 MINDST KNYTTET GEO. 1.
  (Vis kort 103) Det er respondentens egen fornemmelse af en tilknytning, vi søger. Lokalområdet er et sogn, en landsby, et kvarter. Egnen er et større område, som Sønderjylland, Nordjylland. Hvis respondenten ikke er dansk statsborger kan 'mit land' føre til misforståelser. Notér venligst, hvilket land, der i så fald er tale om.
  • Geografisk område tilknyt
  • Spm. 103: Hvilket af de geografiske områder, der står på kortet, føler De Dem mest knyttet til? Og dernæst? Hvilket område føler De Dem mindst knyttet til? Føler mindst tilknytning
  • %MD%AntalKodeKategori
   33311Den by eller det lokalområde jeg bor i
   33302Den egn eller den landsdel jeg bor i
   44423Mit land, hvilket:
   99914Europa
   57605865Verden
   20212048Ved ikke
   4 399Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 96
 • V322 HVILKET LAND EJ 1.
  Variablen indeholder en liste over lande.
 • V323 DANSK BORGERSKAB
  • Forhold omkring statsborg
  • Spm. 104: Har De dansk statsborgerskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   95969691Ja
   44412Nej, gå til spm. 106 (V325)
   0018Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V324 STOLT VÆRE DANSKER
 • V325 TILLID TIL DANSKERE
  • Forhold omkring statsborg
  • Spm. 106: Hvor stor tillid har De til danskere i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48484901Stor tillid
   44444502Nogen tillid
   66593Hverken tillid eller mistillid
   11144Nogen mistillid
   0015Høj grad af mistillid
   0048Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V326 STEMME HVIS VALG NU
  Der må gerne svares det samme på begge spørgsmål, da vi ønsker at måle om der er sammenfald mellem ens foretrukne parti og det der stemmes på.
  • Partipræference
  • Spm. 107: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på? Hvilket politisk parti tiltaler Dem mest? Stemme på (kun et svar):
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202001Socialdemokratiet
   44452Det Radikale Venstre
   66633Det Konservative Folkeparti
   33274Centrum-Demokraterne
   10101035Socialistisk Folkeparti
   44396Dansk Folkeparti
   22197Kristeligt Folkeparti
   25262608Venstre, Danmarks Liberale Parti
   11109Fremskridtspartiet
   222410Enhedslisten - De rød-grønne
   11611Har ingen stemmeret
   00312Ingen af partierne
   222013Vil ikke stemme
   221814Vil stemme blankt
   222515Vil ikke svare
   151515588Ved ikke
   1 699Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V327 PARTI TILTALER MEST
  Der må gerne svares det samme på begge spørgsmål, da vi ønsker at måle om der er sammenfald mellem ens foretrukne parti og det der stemmes på.
  • Partipræference
  • Spm. 107: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De så stemme på? Hvilket politisk parti tiltaler Dem mest? Tiltaler mest (kun et svar):
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191901Socialdemokratiet
   55482Det Radikale Venstre
   66613Det Konservative Folkeparti
   22254Centrum-Demokraterne
   10101065Socialistisk Folkeparti
   55486Dansk Folkeparti
   22217Kristeligt Folkeparti
   25262588Venstre, Danmarks Liberale Parti
   11109Fremskridtspartiet
   333310Enhedslisten - De rød-grønne
   00511Har ingen stemmeret
   221712Ingen af partierne
   00413Vil ikke stemme
   00214Vil stemme blankt
   222215Vil ikke svare
   161616088Ved ikke
   1 1399Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V328 FREMMEDE ARBEJDE HER
  (Vis kort 108) Med udviklingslandene menes de såkaldte tredjeverdenslande, altså i modsætning til industrilandene i Europa, USA og Australien.
  • Forhold omkring indvandre
  • Spm. 108: De næste spørgsmål drejer sig om folk fra udviklingslandene, der kommer hertil for at arbejde. Hvad mener De, at regeringen skal gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77731Lade alle der ønsker det komme ind i landet
   23232332Lade folk komme hertil så længe der er ledige jobs
   63646483Sætte grænser for hvor mange udlændinge der må komme ind i landet
   33264Forbyde folk fra andre lande at komme ind i landet
   44368Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V329 MENING INDV. SKIKKE
  (Vis kort 109) Her skelnes ikke mellem indvandrere og flygtninge.
  • Forhold omkring indvandre
  • Spm. 109: Hvilken af disse udtalelser kommer tættest på Deres opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191961Samfundet er bedst tjent med, at indvandrere fastholder deres egne skikke og traditioner
   63636412Samfundet er bedst tjent med, at indvandrere ikke fastholder deres skikke og traditioner, men i stedet overtager de traditioner der er i landet
   17181798Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V330 UDJÆVNE INDKOMSTFORSKEL
  • Forhold omkring samfundet
  • Spm. 110: Hvad skal samfundet gøre for, at man kan betragte det som retfærdigt? De bedes fortælle mig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget vigtigt og 5 betyder slet ikke vigtigt, hvor vigtigt det er for Dem, at samfundet gør følgende: a. Samfundet skal sørge for at udjævne store indkomstforskelle i befolkningen
  • %MD%AntalKodeKategori
   1010991Meget vigigt
   17181782
   27272773
   19191964
   23232345Slet ikke vigtigt
   33318Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V331 SAMFUND DÆKKE BAS. BEHOV
  • Forhold omkring samfundet
  • Spm. 110: Hvad skal samfundet gøre for, at man kan betragte det som retfærdigt? De bedes fortælle mig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget vigtigt og 5 betyder slet ikke vigtigt, hvor vigtigt det er for Dem, at samfundet gør følgende: b. Samfundet skal sørge for, at alle får dækket de basale behov for mad, bolig, tøj, uddannelse og sundhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   47474801Meget vigigt
   23232372
   16171683
   66574
   55515Slet ikke vigtigt
   22218Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V332 ANERKENDE PRÆSTATIONER
  • Forhold omkring samfundet
  • Spm. 110: Hvad skal samfundet gøre for, at man kan betragte det som retfærdigt? De bedes fortælle mig, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget vigtigt og 5 betyder slet ikke vigtigt, hvor vigtigt det er for Dem, at samfundet gør følgende: c. Samfundet skal anerkende den enkeltes præstationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353561Meget vigigt
   29292942
   14141433
   66574
   77735Slet ikke vigtigt
   99888Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V333 FØLGES MED I POLITIK
  • Forhold omkring samfundet
  • Spm. 111: Hvor ofte følger De med i politik, enten via tv, radio eller ved at læse avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   63646461Hver dag
   14141422Flere gange om ugen
   88853En eller flere gange om ugen
   10101054Sjældnere
   44375Aldrig
   0028Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V334 VIDEREGIVE OPLYSNINGER
  • Forhold omkring samfundet
  • Spm. 112: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? a. Sidder nogen inde med oplysninger, som kan medvirke til at retfærdigheden sker fyldest, bør de videregives til myndighederne
  • %MD%AntalKodeKategori
   44444511Helt enig
   35353532Enig
   12121213Hverken enig eller uenig
   55504Uenig
   1175Helt uenig
   33348Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V335 FOLK PASSE SIG SELV
  • Forhold omkring samfundet
  • Spm. 112: Hvor enig eller uenig er De i følgende udtalelser? b. Folk skal passe sig selv, og ikke blande sig for meget i hvad andre siger og gør
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111151Helt enig
   22222262Enig
   21212103Hverken enig eller uenig
   31323214Uenig
   10101065Helt uenig
   44388Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V336 LEVEST.: NÆRM. FAMILIE
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 113: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden, når det gælder: a. Deres nærmeste familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181881I høj grad
   16161592En hel del
   13131343Til en vis grad
   28282824Ikke særlig meget
   24242485Slet ikke
   1168Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V337 LEVEST.: NABOER
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 113: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden, når det gælder: b. Folk i nabolaget
  • %MD%AntalKodeKategori
   22161I høj grad
   99902En hel del
   21212123Til en vis grad
   34343504Ikke særlig meget
   32323305Slet ikke
   22188Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V338 LEVEST.: FOLK I OMRÅDE
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 113: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden, når det gælder: c. Folk i det område De bor i
  • %MD%AntalKodeKategori
   11151I høj grad
   77682En hel del
   21212163Til en vis grad
   36363654Ikke særlig meget
   32333325Slet ikke
   22188Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V339 LEVEST.: LANDSMÆND
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 113: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden, når det gælder: d. Deres landsmænd
  • %MD%AntalKodeKategori
   22251I høj grad
   99922En hel del
   27272773Til en vis grad
   32323264Ikke særlig meget
   27272765Slet ikke
   22188Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V340 LEVEST.: EUROPÆERNE
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 113: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden, når det gælder: e. Europæerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141I høj grad
   88822En hel del
   30303083Til en vis grad
   32323274Ikke særlig meget
   24252495Slet ikke
   33348Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V341 LEVEST.: MENNESKEHEDEN
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 113: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden, når det gælder: f. Menneskeheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   12121241I høj grad
   22232292En hel del
   35353533Til en vis grad
   15151504Ikke særlig meget
   12121205Slet ikke
   44408Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V342 LEVEST.: ÆLDRE
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 114: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden her i landet, når det gælder: a. Ældre mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   24242491I høj grad
   28282842En hel del
   26262613Til en vis grad
   15151494Ikke særlig meget
   66615Slet ikke
   11138Ved ikke
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V343 LEVEST.: ARBEJDSLØSE
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 114: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden her i landet, når det gælder: b. Arbejdsløse
  • %MD%AntalKodeKategori
   77721I høj grad
   17171692En hel del
   37373803Til en vis grad
   26262614Ikke særlig meget
   11111145Slet ikke
   22208Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V344 LEVEST.: INDVANDRER
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 114: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden her i landet, når det gælder: c. Indvandrerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   44421I høj grad
   10111072En hel del
   33333343Til en vis grad
   29292924Ikke særlig meget
   20202065Slet ikke
   33358Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V345 LEVEST.: SYGE/HANDICAP.
  • Respondentens bekymring f
  • Spm. 114: I hvor høj grad er De bekymret for levestandarden her i landet, når det gælder: d. Syge og handicappede
  • %MD%AntalKodeKategori
   22222211I høj grad
   31313192En hel del
   29292943Til en vis grad
   12121224Ikke særlig meget
   55515Slet ikke
   1198Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V346 FORBEDR. FORH. FAMILIE
  • Offervilje i forbindelse
  • Spm. 115: Er De parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for: a. Deres nærmeste familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   58585901Ja absolut
   29303012Ja
   66613Måske ja måske nej
   44434Nej
   1195Nej, absolut ikke
   11128Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V347 FORBEDR. FORH. NABOER
  • Offervilje i forbindelse
  • Spm. 115: Er De parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for: b. Mennesker i Deres nabolag/i lokalsamfundet
  • %MD%AntalKodeKategori
   99901Ja absolut
   37373742Ja
   32323273Måske ja måske nej
   17171714Nej
   33285Nej, absolut ikke
   22258Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V348 FORBEDR. FORH. ÆLDRE
  • Offervilje i forbindelse
  • Spm. 115: Er De parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for: c. Ældre mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   14151481Ja absolut
   50515142Ja
   24242473Måske ja måske nej
   77734Nej
   11115Nej, absolut ikke
   22238Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V349 FORBEDR. FORH. INDVAND.
  • Offervilje i forbindelse
  • Spm. 115: Er De parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for: d. Indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   55541Ja absolut
   23232382Ja
   34343503Måske ja måske nej
   23232344Nej
   99965Nej, absolut ikke
   44448Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V350 FORBEDR. FORH. SYGE/HAN.
  • Offervilje i forbindelse
  • Spm. 115: Er De parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for: e. Syge og handicappede mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   19191921Ja absolut
   49505032Ja
   22222273Måske ja måske nej
   66604Nej
   11105Nej, absolut ikke
   22248Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V351 FILTER 1
  • Forhold omkring hjælp til
  • Spm. 115: Er De parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for: e. Syge og handicappede mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   65656621Hvis kode 1 eller 2 i spm. 115c (V348), gå til spm. 116 (V352)
   35353562Ellers, gå til FILTER 2 (V357)
   0 59Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V352 HJÆLPE ÆLDRE: MORALSK
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V351 && V348
   • Filtrerende variable: V351 V348
  • Spm. 116: Der kan være mange grunde til at hjælpe de ældre i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig, hvor godt det passer med Deres opfattelse: a. Fordi De føler en moralsk forpligtigelse til at hjælpe
  • %MD%AntalKodeKategori
   12181191Passer virkelig meget
   27422752Passer meget
   16251663Passer til en vis grad
   58534Passer ikke særligt meget
   47445Passer slet ikke
   0038Ved ikke
   1 79Uoplyst
   35 35610Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 65
 • V353 HJÆLPE ÆLDRE: SYMPATISER
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V351 && V348
   • Filtrerende variable: V351 V348
  • Spm. 116: Der kan være mange grunde til at hjælpe de ældre i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig, hvor godt det passer med Deres opfattelse: b. Fordi De sympatiserer med dem
  • %MD%AntalKodeKategori
   1015991Passer virkelig meget
   29452942Passer meget
   16251663Passer til en vis grad
   710694Passer ikke særligt meget
   23215Passer slet ikke
   12118Ved ikke
   1 79Uoplyst
   35 35610Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 65
 • V354 HJÆLPE ÆLDRE: SAMF. INT.
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V351 && V348
   • Filtrerende variable: V351 V348
  • Spm. 116: Der kan være mange grunde til at hjælpe de ældre i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig, hvor godt det passer med Deres opfattelse: c. Fordi det er i samfundets interesse
  • %MD%AntalKodeKategori
   711731Passer virkelig meget
   23352342Passer meget
   16241593Passer til en vis grad
   914954Passer ikke særligt meget
   813835Passer slet ikke
   22168Ved ikke
   1 79Uoplyst
   35 35610Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 65
 • V355 HJÆLPE ÆLDRE: EGEN INT.
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V351 && V348
   • Filtrerende variable: V351 V348
  • Spm. 116: Der kan være mange grunde til at hjælpe de ældre i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig, hvor godt det passer med Deres opfattelse: d. Fordi det er i Deres egen interesse
  • %MD%AntalKodeKategori
   1015981Passer virkelig meget
   22332212Passer meget
   15231513Passer til en vis grad
   914944Passer ikke særligt meget
   913885Passer slet ikke
   1188Ved ikke
   1 79Uoplyst
   35 35610Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 65
 • V356 HJÆLPE ÆLDRE: GENGÆLD
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 1
  • Variablen er filtreret af: V351 && V348
   • Filtrerende variable: V351 V348
  • Spm. 116: Der kan være mange grunde til at hjælpe de ældre i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig, hvor godt det passer med Deres opfattelse: e. For at kunne gøre noget til gengæld
  • %MD%AntalKodeKategori
   914931Passer virkelig meget
   22332212Passer meget
   14221433Passer til en vis grad
   914924Passer ikke særligt meget
   914905Passer slet ikke
   23218Ved ikke
   1 79Uoplyst
   35 35610Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 65
 • V357 FILTER 2
  • Forhold omkring hjælp til
  • Spm. 116: Der kan være mange grunde til at hjælpe de ældre i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig, hvor godt det passer med Deres opfattelse: e. For at kunne gøre noget til gengæld
  • %MD%AntalKodeKategori
   29292921Hvis kode 1 eller 2 i spm. 115d (V349), gå til spm. 117 (V358)
   71717252Ellers, gå til spm. 118 (V363)
   1 69Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 99
 • V358 HJÆLPE INDV: FORPLIGTET
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 2
  • Variablen er filtreret af: V357 && V349
   • Filtrerende variable: V357 V349
  • Spm. 117: Der kan være mange grunde til at hjælpe indvandrerne i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig hvor godt det passer med Deres opfattelse: a. Fordi De føler en moralsk forpligtigelse til at hjælpe
  • %MD%AntalKodeKategori
   312351Passer virkelig meget
   11391122Passer meget
   10351013Passer til en vis grad
   26164Passer ikke særligt meget
   28225Passer slet ikke
   0018Ved ikke
   1 119Uoplyst
   71 72510Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 28
 • V359 HJÆLPE INDV: SYMPATISER
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 2
  • Variablen er filtreret af: V357 && V349
   • Filtrerende variable: V357 V349
  • Spm. 117: Der kan være mange grunde til at hjælpe indvandrerne i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig hvor godt det passer med Deres opfattelse: b. Fordi De sympatiserer med dem
  • %MD%AntalKodeKategori
   27191Passer virkelig meget
   829822Passer meget
   10371063Passer til en vis grad
   518534Passer ikke særligt meget
   27195Passer slet ikke
   1388Ved ikke
   1 119Uoplyst
   71 72510Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 28
 • V360 HJÆLPE INDV: SAMF. INT.
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 2
  • Variablen er filtreret af: V357 && V349
   • Filtrerende variable: V357 V349
  • Spm. 117: Der kan være mange grunde til at hjælpe indvandrerne i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig hvor godt det passer med Deres opfattelse: c. Fordi det er i samfundets interesse
  • %MD%AntalKodeKategori
   311331Passer virkelig meget
   13451292Passer meget
   828793Passer til en vis grad
   28244Passer ikke særligt meget
   26165Passer slet ikke
   1268Ved ikke
   1 119Uoplyst
   71 72510Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 28
 • V361 HJÆLPE INDV: EGEN INT.
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 2
  • Variablen er filtreret af: V357 && V349
   • Filtrerende variable: V357 V349
  • Spm. 117: Der kan være mange grunde til at hjælpe indvandrerne i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig hvor godt det passer med Deres opfattelse: d. Fordi det er i Deres egen interesse
  • %MD%AntalKodeKategori
   26171Passer virkelig meget
   723672Passer meget
   726753Passer til en vis grad
   723674Passer ikke særligt meget
   519545Passer slet ikke
   1278Ved ikke
   1 119Uoplyst
   71 72510Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 28
 • V362 HJÆLPE INDV: GENGÆLD
  • Forhold omkring hjælp til
  • FILTER 2
  • Variablen er filtreret af: V357 && V349
   • Filtrerende variable: V357 V349
  • Spm. 117: Der kan være mange grunde til at hjælpe indvandrerne i ens land. Jeg vil nu læse nogle begrundelser og bede Dem fortælle mig hvor godt det passer med Deres opfattelse: e. For at kunne gøre noget til gengæld
  • %MD%AntalKodeKategori
   14121Passer virkelig meget
   414392Passer meget
   620583Passer til en vis grad
   725724Passer ikke særligt meget
   931905Passer slet ikke
   26168Ved ikke
   1 119Uoplyst
   71 72510Irrelevant
   1001001023
   Svarprocent: 28
 • V363 NUV. HELBREDSTILSTAND
  Helbredstilstanden skal opfattes bredt, både fysisk og psykisk.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 118: Mener De, at Deres nuværende helbredstilstand i almindelighed er:
  • %MD%AntalKodeKategori
   43434361Meget god
   34353512God
   17171703Nogenlunde
   44364Dårlig
   11125Meget dårlig
   0018Ved ikke
   2 179Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 98
 • V364 TANKER OM FORMÅL MED LIV
  'Tænker' betyder overvejer. Det behøver ikke være dybe, filosofiske tanker.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 119: Hvor ofte tænker De på meningen og formålet med livet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36363701Ofte
   40404102En gang imellem
   19191903Sjældent
   44434Aldrig
   1178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V365 RELIGIØS OPDRAGELSE
  'Religiøs opdragelse' - fortolkning overlades til respondenten. Det behøver ikke at være med aftenbøn og søndagsskole.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 120: Har De fået en religiøs opdragelse i Deres barndomshjem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35353571Ja
   63636462Nej
   22178Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V366 FOLK MEST TILKNYTTET TIL
  'Folk' er en nation, et folkeslag. Hvis respondenten ikke er dansker, læses 'bortset fra danskere' ikke. Svarer en respondent, der ikke er dansk statsborger 'dansker', noteres dette under andre.
  • Respondentens helbredstil
  • Spm. 121: Hvilket folk, bortset fra danskere, føler De Dem mest knyttet til?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44401Amerikanere
   55522Englændere
   0033Finner
   11124Franskmænd
   55475Tyskere
   1176Islændinge
   19191957Nordmænd
   0038Russere
   10101019Svenskere
   202020410Andre
   222222911Ingen
   121212788Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V367 FOLK ANDRE TILKNYTTET
  Variablen indeholder en liste over andre folk.
 • V368 STATUS I CPR REGISTER
 • V369 KOMMUNENUMMER
  • Der er nu ikke flere spør
  • Kommunenummer
  • %MD%AntalKodeKategori
   8877101København
   1112147Frederiksberg
   117151Ballerup
   116153Brøndby
   001155Dragør
   2216157Gentofte
   1113159Gladsaxe
   003161Glostrup
   005163Herlev
   003165Albertslund
   005167Hvidovre
   116169Høje-Tåstrup
   002171Ledøje-Smørum
   117173Lyngby-Tårbæk
   004175Rødovre
   116181Søllerød
   004183Ishøj
   005185Tårnby
   002187Vallensbæk
   002189Værløse
   119201Allerød
   004205Birkerød
   116207Farum
   001208Fredensborg-Humlebæk
   003209Frederikssund
   118211Frederiksværk
   001213Græsted-Gilleleje
   004215Helsinge
   1114217Helsingør
   116219Hillerød
   001221Hundested
   002223Hørsholm
   005225Jægerspris
   003227Karlebo
   002229Skibby
   002233Slangerup
   002235Stenløse
   003237Ølstykke
   001251Bramsnæs
   1110253Greve
   003255Gundsø
   001257Hvalsø
   118259Køge
   002261Lejre
   118265Roskilde
   002267Skovbo
   004269Solrød
   002271Vallø
   001301Bjergsted
   004303Dianalund
   001305Dragsholm
   001307Fuglebjerg
   001309Gørlev
   001311Hashøj
   003313Haslev
   1110315Holbæk
   001317Hvidebæk
   002319Høng
   001321Jernløse
   005323Kalundborg
   003325Korsør
   002327Nykøbing-Rørvig
   117329Ringsted
   118333Slagelse
   116335Sorø
   000337Stenlille
   001341Tornved
   001343Trundholm
   003345Tølløse
   002351Fakse
   002353Fladså
   002355Holeby
   001357Holmegård
   002359Højreby
   001361Langebæk
   001363Maribo
   002365Møn
   002367Nakskov
   118369Nykøbing Falster
   002371Nysted
   117373Næstved
   002375Nørre Alslev
   002377Præstø
   001379Ravnsborg
   001381Rudbjerg
   001383Rødby
   116387Sakskøbing
   002389Stevns
   003391Stubbekøbing
   002393Suså
   002395Sydfalster
   117397Vordingborg
   001401Allinge-Gudhjem
   001403Hasle
   003405Nexø
   003407Rønne
   002409Åkirkeby
   002421Assens
   001423Bogense
   002427Egebjerg
   003429Ejby
   117431Fåborg
   001433Glamsbjerg
   001435Gudme
   001437Hårby
   002439Kerteminde
   002443Marstal
   002445Middelfart
   001447Munkebo
   003449Nyborg
   001451Nørre-Åby
   2221461Odense
   005471Otterup
   001473Ringe
   002477Ryslinge
   1111479Svendborg
   004483Søndersø
   001485Tommerup
   002487Tranekær
   003497Årslev
   001501Augustenborg
   001503Bov
   001505Bredebro
   001507Broager
   003509Chr-feld
   001511Gram
   002513Gråsten
   005515Haderslev
   001517Højer
   005519Lundtoft
   002521Løgumkl.
   003523Nordborg
   002525Nr.Rangstrup
   001527Rødding
   003529Rødekro
   001531Skærbæk
   117537Sønderborg
   002539Tinglev
   001541Tønder
   1110543Vojens
   005545Åbenrå
   001551Billund
   001553Blåbjerg
   001557Bramming
   1111561Esbjerg
   002563Fanø
   003565Grindsted
   003571Ribe
   004573Varde
   003575Vejen
   005577Ølgod
   002601Brædstrup
   001605Egtved
   117607Fredericia
   001609Gedved
   116613Hedensted
   2216615Horsens
   001617Jelling
   002619Juelsminde
   2217621Kolding
   004623Lunderskov
   003625Nørre-Snede
   001627Tørring-Uldum
   1111631Vejle
   001651Aulum-Haderup
   002653Brande
   1113657Herning
   118661Holstebro
   002663Ikast
   003665Lemvig
   005667Ringkjøbing
   004669Skjern
   005671Struer
   001673Thyborøn-Harboøre
   001675Thyholm
   003677Trehøje
   002679Ulfborg-Vemb
   002681Videbæk
   001683Vinderup
   003685Aaskov
   003701Ebeltoft
   001705Gjern
   116707Grenå
   002709Hadsten
   002711Hammel
   002715Hørning
   003719Mariager
   002721Midtdjurs
   002723Nørhald
   001725Nørre Djurs
   116727Odder
   003729Purhus
   1114731Randers
   002733Rosenholm
   002735Rougsø
   001737Ry
   002739Rønde
   002741Samsø
   1114743Silkeborg
   004745Skanderborg
   001747Sønderhald
   002749Them
   6662751Århus
   002761Bjerringbro
   001765Hanstholm
   000767Hvorslev
   001769Karup
   001771Kjellerup
   002773Morsø
   003775Møldrup
   003777Sallingsund
   119779Skive
   001781Spøttrup
   002783Sundsøre
   001785Sydthy
   003787Thisted
   001789Tjele
   1110791Viborg
   002801Arden
   002803Brovst
   004805Brønderslev
   003807Dronninglund
   005809Farsø
   001811Fjerritslev
   116813Frederikshavn
   001817Hals
   004819Hirtshals
   1110821Hjørring
   004827Løgstør
   002829Løkken-Vrå
   001831Nibe
   001833Nørager
   002835Pandrup
   004837Sejlflod
   003839Sindal
   003841Skagen
   001843Skørping
   003845Støvring
   116847Sæby
   002849Åbybro
   4436851Aalborg
   003861Års
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V370 AMTER
  • Der er nu ikke flere spør
  • Amter
  • %MD%AntalKodeKategori
   99971Københavns Amt
   44412Roskilde Amt
   77763Frederiksborg Amt
   66624Vestsjællands Amt
   66615Storstrøms Amt
   88796Fyns Amt
   11111097Nordjyllands Amt
   44408Viborg Amt
   55569Ringkøbing Amt
   141413910Århus Amt
   777211Vejle Amt
   999212Ribe/Sønderjyllands Amt
   111014Bornholms Amt
   998915Københavns samt Frederiksberg Kommune (oprindelig kodet 99)
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V371 REGIONER DELT I 3
  Ny variabel, hvor amterne er placeret i tre kategorier.
  • Der er nu ikke flere spør
  • Amter delt i 3
  • %MD%AntalKodeKategori
   18181861Hovedstad
   32323292Øerne i øvrigt
   50505083Jylland
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V372 ALDER UDFRA FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 18-92.
  • Der er nu ikke flere spør
  • Beregnet alder udfra fødselsår
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 18
    Maximum 92
    Gennemsnit 46
    Median 44
    Standardafvigelse 17

 • V373 ALDER UDFRA CPR.NR
  Variablen er kodet i intervallet 18-92.
  • Der er nu ikke flere spør
  • SFIs beregnet alder udfra cpr.nr.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 18
    Maximum 92
    Gennemsnit 45
    Median 43
    Standardafvigelse 17

 • V374 STATSBORGERSKABSKODE
  Variablen er kodet i intervallet 5100-5754. Uoplyst/Irrelevant = 50 tilfælde.
  • Der er nu ikke flere spør
  • Statsborgerskabskode
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 973
    Manglende 50
    Minimum 5100
    Maximum 5754
    Gennemsnit 5107
    Median 5100
    Standardafvigelse 56

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V375 0.B. RESULTAT FOR OMBLAD
  • Der er nu ikke flere spør
  • O.B. resultat for omblad
  • %MD%AntalKodeKategori
   999910171Bes. opnået
   1162Bes. delvis opnået
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V376 7.5. HVILKEN DATO
  Variablen er kodet i intervallet 01-31.
  • Der er nu ikke flere spør
  • 7.5 Hvilken dato
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1023
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 15
    Median 14
    Standardafvigelse 10

 • V377 7.6. HVILKE MÅNED
  • Der er nu ikke flere spør
  • 7.6 Hvilken måned
  • %MD%AntalKodeKategori
   11124April
   47474815Maj
   11111176Juni
   1010989September
   303031110Oktober
   00411November
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V378 7.7. HVILKET ÅR
 • V379 TIDL. INTERVIEWET
  Variablen er kodet 'nej' for samtlige respondenter.
 • V380 FØDSELSREG. KODE
  Variablen er kodet i intervallet 0000-9518: 0000: ? 0101-0861: Dansk kommune 4602: ? 5102: Udlandet 5104: Finland 5106: Island 5110: Norge 5120: Sverige 5126: Belgien 5152: Jugoslavien 5154: Polen 5162: Sovjetunionen 5170: Storbritannien 5172: Tyrkiet 5180: Tyskland,Forb.Rep. 5182: Østrig 5244: Marokko 5272: Egypten 5295: Zimbabwe 5314: Canada 5316: Chile 5376: Uruguay 5418: Sri lanka 5436: Irak 5438: Iran 5444: Japan 5456: Libanon 5472: Pakistan 5484: Korea,Rep. 5488: Vietnam 5754: Bosnien-Herzegovina 5902: Færøerne 7001-9346: Dansk sogn 9501-9518: Grønland (sogn) 10000: Uoplyst/Irrelevant
  • Der er nu ikke flere spør
  • Fødselsregistreringskode
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 973
    Manglende 50
    Minimum 0
    Maximum 9518
    Gennemsnit 7100
    Median 7695
    Standardafvigelse 2299

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V381 CIVILSTAND
  • Der er nu ikke flere spør
  • Civilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   30303111Ugift
   54545562Gift
   88864Skilt
   77695Enke/-mand
   0016Reg. partner
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V382 INTERVIEW ÅRSTID
  • Der er nu ikke flere spør
  • Interviewet i forår/sommer eller sensommer
  • %MD%AntalKodeKategori
   60606101Forår/sommer
   40404132Sensommer/efterår
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V383 ALDER 10 ÅRS INTERVAL
  Med udgangspunkt i V372 er alderen omkodet til 10-års intervaller.
  • Konstruerede variable
  • Alder i 10-års intervaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   2121211118-26 år
   2121212227-36 år
   2020202337-46 år
   1717178447-56 år
   1010105557-66 år
   7769667-76 år
   4443777-86 år
   0038Over 86 år
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V384 ALDER DELT I 3 KAT.
  Her er den beregnede alder delt i tre kategorier.
  • Konstruerede variable
  • Alder delt i 3
  • %MD%AntalKodeKategori
   3434350118-35 år
   3838392236-55 år
   27272813Ældre end 56 år
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V385 ALDER OVER/UNDER 25
  Alder omkodet til to kategorier.
  • Konstruerede variable
  • Alder delt i over eller under 25 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131341Mellem 18 og 25 år
   87878892Mellem 26 og 95 år
   1001001023
   Svarprocent: 100
 • V386 GEN. 9 ÅRSINTERVALLER
  Omkodning af V9 (fødselsår).
  • Konstruerede variable
  • Generationer i 9-årsintervaller
  • <
   %MD%AntalKodeKategori
   15151511Født 1973-1981
   19191992Født 1964-1972
   17171743Født 1955-1963
   17171784Født 1946-1954
   12121275Født 1937-1945
   99956Født 1928-1936
   66587Født 1919-1927
   44388Født 1910-1918