English

 
DDA-5685

Offerundersøgelsen, 1995-2010

Primærundersøger

Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet, Forskningsafdeling III, Københavns Universitet
Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

I oktober 1993 udsendte regeringen en handlingplan vedrørende bekæmpelse af vold. Det indgik som en del af denne handlingsplan at tage initiativer til en bedre voldsstatistik og en bedre kortlægning af volden i det hele taget.

Abstract

Siden 2005 er der løbende gennemført landsdækkende, repræsentative interviewsundersøgelsen af 16-74 åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje.

Nøgleord

Forbrydelse, Hærværk, Identitetstyveri, Kriminalitet, Kriminalitetsoffer, Offer, Røveri, Trussel, Tvangssamleje, Tyveri, Vold, Voldsforbrydelse

Klassifikation

Retsvæsen, kriminalitet og retspleje: Kriminalitet, Retsvæsen, kriminalitet og retspleje

Universe

Aldersgrænser

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 232
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 95051
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Eller webbesvarelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 219

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1995-01-01
Slut: 2010-01-01

Citation

Flemming Balvig, Britta Kyvsgaard, Offerundersøgelsen, 1995-2010, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2013. 1 datafil: DDA-5685, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-5685

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-5685

Arkiv information

Modtaget: 2013-08-07
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer