English

 
DDA-559

Social status, stratifikation og mobilitet i Svendborg 1810-1855

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsens formål er at give en beskrivelse af social status, stratifikation og mobilitet i en dansk købstad før industrialiseringen. På baggrund af det foreliggende kildemateriales oplysninger er der valgt følgende indikatorer på social status: antal hjemmeboende børn, antal ansatte i husstand, antal ansatte i forretning/værksted, husstandsstørrelse samt fødested. Ved hjælp af gennemsnitstal for hver socialgruppe vil det blive undersøgt, om det på denne baggrund er muligt at differentiere mellem socialgrupperne. Dimensionen omkring social mobilitet vil blive beskrevet dels ved en undersøgelse af hver persons individuelle karrieremuligheder i løbet af et tiår (1845-1855), dels ved en sammenligning af to generationers socialgruppeangivelser. Det vil hermed være muligt at pege på miljøets eventuelle indflydelse på en persons livsforløb og de samfundsskabte rammer, der skaber grundlaget for en persons karriereforløb. Endelig vil den relative fordeling af værdierne blive beskrevet. Herved vil der blive givet et samlet billede af de fordelingsmæssige forhold i en dansk købstad omkring midten af det 19. århundrede

Nøgleord

Industrisamfund, Karriere, Social mobilitet, Social status, Social stratifikation, Status

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal, DK, Svendborg

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede dokumenter

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse, Struktureret registreringsskema.

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1810-01-01
Slut: 1855-12-31

Citation

Henrik Møller, Social status, stratifikation og mobilitet i Svendborg 1810-1855, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1997. 1 datafil: DDA-559, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-559

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-559

Arkiv information

Modtaget: 1997-01-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Møller, Henrik, Ulighedens strukturer. Social status, stratifikation og mobilitet i Svendborg 1810-1855, Speciale ved Historisk Institut, Odense Universitet, 157 pp., 1982