English

 
DDA-506

Retsprotokoller fra Helsingør og Falster i det 17. og 18. årh.

Primærundersøger

Henrik Stevnsborg, Retsvidenskabeligt Institut A, Københavns Universitet
Jens Chr. V. Johansen, Institut for Historie, Københavns Universitet

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Projektet tager sigte mod en systematisk udnyttelse af danske retsarkiver fra det 17. og det 18. århundrede. Som undersøgelsesfelt er valgt de velbevarede serier af retsprotokoller fra Helsingør og Falster i denne periode. I projektet er anvendt den såkaldte sagtypologiske metode, efter hvilken materialet nedbrydes til dets mindste udelelige enhed, den enkelte sag, der klassificeres efter type. Herved er søgt etableret en overskuelig indgang til arkivalierne. Materialet skal tjene til at dokumentere, hvorledes danske retsarkiver kan gøres tilgængelige for historikere, sociologer og etnologer, der gennem materialet får adgang til informationer om underklassens liv, de højere sociale lags forhold samt om interaktionen mellem disse to grupper.
I projektet er der således registreret 17.061 sager fordelt med ca. 9.500 sager fra tiden omkring og efter udsendelsen af Danske Lov i 1683 samt - som et vigtigt sammenligningsgrundlag - ca. 7.500 sager fra perioden 1612-1629. På længere sigt vil det være formålstjenligt at udvide med en registrering over hele perioden fra det 17. til det 19. århundrede, eventuelt udvidet med en registrering af samtlige danske retsarkiver. Endelig er det muligt at koble projektet til tilsvarende udenlandske projekter


Nøgleord

Højere sociale lags forhold i det 17. og 18. århundrede, Retsprotokoller fra det 17. og 18. århundrede, Underklassens forhold i det 17. og 18. århundrede

Klassifikation

Historie: Historie

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal, DK, Helsingør; DK, Falster

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Andet

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Kodede tekstdata

Tidsdimension: Tværsnitsstudie, Materialet vil dog - afhængigt af fremtidige ressource-bevillinger - kunne udbygges i både tid og rum.

Udvælgelsesprocedurer: Andet

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Skriftlig undersøgelse, Struktureret kodeskema.

Testtype: Andet

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1612-01-01
Slut: 1730-12-31

Citation

Henrik Stevnsborg, Jens Chr. V. Johansen, Retsprotokoller fra Helsingør og Falster i det 17. og 18. årh., Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1988. 1 datafil: DDA-506, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-506

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-506

Arkiv information

Modtaget: 1988-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Johansen, Jens Chr. V. og Stevnsborg, Henrik, Skærmen afslører historisk krimi, Forskningen & Samfundet, nr. 3, pp. 21-22, 1985
  • Johansen, Jens Chr. V. og Stevnsborg, Henrik, "Herom findes intet i Danske Lov..." Om brugen af Danske Lov på Falster og i Helsingør, I Ditlev Tamm (ed.): Danske og Norske Lov i 300 år, pp. 179-205, 1983
  • Johansen, Jens Chr. V. og Stevnsborg, Henrik, Stigende vold, Forskningen & Samfundet,
  • Johansen, Jens Chr. V. og Stevnsborg, Henrik, 16.900 retssager. Om retsarkiver, sagtypologi og procesøkonomi, Fortid og Nutid 32, pp. 100-113, 1985
  • Johansen, Jens Chr. V. og Stevnsborg, Henrik, En sagtypologisk undersøgelse af retsarkiverne fra Helsingør og Falster. Et pilotprojekt, Københavns Universitet, Kriminalistisk Institut og Historisk Institut, Rapport til Statens humanistiske Forskningsråd og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 64 pp., 1984
  • Johansen, Jens Chr. V. og Stevnsborg, Henrik, Hasard ou myopie. Reflexions autour de deux theories de l'histoire du droit, Paris, Librairie Armand Colin, Annales E.S.C, 41:3 (mai-juin, 1986), pp. 601-624, 1986
  • Johansen, Jens Chr. V., "'24 Læss Wed att warme sig Wed'. Trolddom i Helsingør 1625-1626, Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984. Eds. Grethe Christensen et al., København, pp. 100-113, 1984
  • Johansen, Jens Chr. V., Witchcraft in Elsinore 1625-1626, Mentalities - Mentalites. An Interdisciplinary Journal - Un journal interdisciplinaire, 3, pp. 1-8, 1985
  • Johansen, Jens Chr. V., Falster and Elsinore, 1680-1705: a comparative study of rural and urban crime, Social History, 15, pp. 97-109, 1990