Revision: 399

Fritidsundersøgelsen 1975

DDA-48

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA-STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 48
    Maximum 48
    Gennemsnit 48
    Median 48
    Standardafvigelse 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1377
    Gennemsnit 689
    Median 689
    Standardafvigelse 398

 • V3 1.ID-NR.DEL2=HOVEDSTRATA
  • Hovedstrata: SFIs respondentidentifikation (del 2).
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182440København, Frederiksberg, Gentofte
   15152131Omegnskommuner
   20202782Sjælland iøvrigt
   44533Lolland-Falster
   11194Bornholm
   12121695Fyn
   77926Sønderjylland
   12121707Ribe-Ringkøbing
   10101398Vejle - Århus, Øst
   0009Viborg - Nordjylland
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V4 1.ID-NR.DEL3=1.STRATA
  • SFIs respondentidentifikation (del 3).
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 11
    Gennemsnit 3
    Median 2
    Standardafvigelse 2

 • V5 1.ID-NR.DEL4=SAMP.1.2.3
  • SFIs respondentidentifikation (del 4).
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V6 1.ID NR.DEL5=LØBENR.
  • SFIs respondentidentifikation (del 5).
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 304
    Gennemsnit 40
    Median 20
    Standardafvigelse 58

 • V7 1.2 CIVILSTAND
  • 1. BAGGRUNDSVARIABLE. Fr
  • 1.2. Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk, er De:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11191Separeret
   44592Fraskilt
   881063Enke(mand)
   24243324Ugift
   63638615Gift
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V8 1.3 ANTAL VÆRELSER
  • 1. BAGGRUNDSVARIABLE. Fr
  • 1.3. Hvor mange værelser har denne lejlighed/ dette hus, bortset fra køkken, bad og entre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   556611 værelse
   141419022 værelser
   232331133 værelser
   282838044 værelser
   151520255 værelser
   7710366 værelser
   9912477 værelser og flere
   0 19Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V9 1.4 BOLIGFORHOLD
  • 1. BAGGRUNDSVARIABLE. Fr
  • 1.4. Hvordan er Deres boligforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141Bor på kollegium, lærlingehjem
   11102Bor på pleje- og alderdomshjem
   0043Bor i kollektiv
   10101354Bor hos forældre
   11145Bor vederlagsfrit
   11146Er logerende
   0017Er forpagter (Dem selv el. evt. ægtefælle)
   39395398Er lejer (Dem selv el. evt. ægtefælle)
   46466369Er ejer (Dem selv el. evt. ægtefælle)
   111010Andet, skriv:
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V10 1.5 ANTAL PERS I BOLIGEN
  • 1. BAGGRUNDSVARIABLE. Fr
  • 1.5. Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/ huset? (Medregnet IP)
  • %MD%AntalKodeKategori
   151621311 person
   313143122 personer
   202128233 personer
   191926444 personer
   9912955 personer
   334366 personer
   11977 personer
   00188 personer
   00299 personer
   0 399Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V11 1.6.A ANTAL FAMILIEMEDL.
 • V12 1.6.B ANT.BØRN < 18 ÅR
 • V13 1.7 IPS KØN
  • NÆRMESTE FAMILIE: ------
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   50506951Mand
   50506822Kvinde
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V14 1.7 IPS FØDSELSÅR
  • NÆRMESTE FAMILIE: ------
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie 1.7. Interviewpersons fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1881
    Maximum 1996
    Gennemsnit 1931
    Median 1933
    Standardafvigelse 18

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V15 1.7 IPS STILLING
  • NÆRMESTE FAMILIE: ------
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Interviewpersons stilling. 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   33401Selvstændig landmand
   66852Selvstændig iøvrigt
   22343Medhjælpende ægtefælle
   77974Arbejder, faglært (også lærling)
   15152085Arbejder, ufaglært
   26263626Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   55707Studerende
   33448Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   161622310Pensionist
   121216211Husmor
   334812Arbejdsløs
   00213Langtidssyg
   00214Andet
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V16 1.7 OVERHOVEDS KØN
  • Spørgsmål vedr. familieo
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Familieoverhoveds køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   868611891Mand
   14141882Kvinde
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V17 1.7 OVERHOVEDS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. familieo
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Familieoverhoveds fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1374
    Manglende 3
    Minimum 1881
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1942
    Median 1926
    Standardafvigelse 325

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V18 1.7 OVERHOVEDS STILLING
  • Spørgsmål vedr. familieo
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Familieoverhoveds stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   66881Selvstændig landmand
   11111502Selvstændig iøvrigt
   0013Medhjælpende ægtefælle
   11111544Arbejder, faglært (også lærling)
   14141995Arbejder, ufaglært
   31314236Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   44547Studerende
   0058Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   191925510Pensionist
   11711Husmor
   223412Arbejdsløs
   00513Langtidssyg
   00014Andet
   0 299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V19 1.7 ANTAL PERS I FAMILIE
  • Generelle spørgsmål vedr
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Antal personer i familien.
  • %MD%AntalKodeKategori
   181824411 person
   313143122 personer
   202027533 personer
   191926544 personer
   9912455 personer
   223366 personer
   00477 personer
   00088 personer
   00199 personer
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V20 1.7 ANTAL PERS. > 16
  • Generelle spørgsmål vedr
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Antal personer i familien født før 1959.
  • %MD%AntalKodeKategori
   191925711 person
   595981222 personer
   171723833 personer
   556344 personer
   00555 personer
   00266 personer
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V21 1.7 ANTAL PERS. I ERHV.
  • Generelle spørgsmål vedr
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie C. Antal personer i familien med erhvervsarbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202780Ingen
   383852311 person
   363649222 personer
   556833 personer
   111344 personer
   00155 personer
   0 299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V22 1.7 ANTAL LØNMODTAGERE
  • Generelle spørgsmål vedr
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie D. Antal personer i familien som er lønmodtagere.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33334490Ingen
   363649511 person
   272737022 personer
   445133 personer
   11944 personer
   00155 personer
   0 299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V23 1.7 FAMILIETYPE
  • Generelle spørgsmål vedr
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie E. Familietype.
  • %MD%AntalKodeKategori
   881101Enlig mand uden børn
   0052Enlig mand med børn
   10101343Enlig kvinde uden børn
   11164Enlig kvinde med børn
   28283835Ægtepar uden børn
   12121666Ægtepar med 1 barn
   14141967Ægtepar med 2 børn
   66858Ægtepar med 3 børn
   22249Ægtepar med 4 el. flere børn
   191925810Andre familietyper
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V24 1.7 STILLING I FAMILIE
  • Generelle spørgsmål vedr
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie F. IPs stilling i familien.
  • %MD%AntalKodeKategori
   55557511Familieoverhoved
   34344692Kvindelig ægtefælle
   33363Barn (født 1956 eller 1957)
   991214Andet
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V25 1.7 SAMLEVER
  • Spørgsmål vedr. ægtefæll
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Ægtefælle eller samlever.
  • %MD%AntalKodeKategori
   62918581Ægtefælle
   68792Samlever
   0023Tidligere ægtefælle
   0004Samlever af samme køn
   32 43810Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 68
 • V26 1.7 SAMLEVERS KØN
  • Spørgsmål vedr. ægtefæll
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Ægtefælles eller samlevers køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   34504691Mand
   34504702Kvinde
   32 43810Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 68
 • V27 1.7 SAMLEVERS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. ægtefæll
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Ægtefælles eller samlevers fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 939
    Manglende 438
    Minimum 1884
    Maximum 1957
    Gennemsnit 1929
    Median 1930
    Standardafvigelse 16

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V28 1.7 SAMLEVERS STILLING
  • Spørgsmål vedr. ægtefæll
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Ægtefælles eller samlevers stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Fejlkode
   23291Selvstændig landmand
   46582Selvstændig iøvrigt
   34383Medhjælpende ægtefælle
   68794Arbejder, faglært (også lærling)
   10151415Arbejder, ufaglært
   21312936Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   12207Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   7119910Pensionist
   121816411Husmor
   111212Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00214Andet
   0 199Uoplyst
   32 441100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 68
 • V29 1.7 1. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24543241Mand
   20462712Kvinde
   57 78210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 43
 • V30 1.7 1. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 596
    Manglende 781
    Minimum 1915
    Maximum 1975
    Gennemsnit 1962
    Median 1962
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V31 1.7 1. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Selvstændig landmand
   0142Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   37424Arbejder, faglært (også lærling)
   25285Arbejder, ufaglært
   24226Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   25297Studerende
   21492948Skoleelev
   11261569Barn under skolealderen
   01310Pensionist
   01511Husmor
   11812Arbejdsløs
   00113Langtidssyg
   00014Andet
   57 783100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 43
 • V32 1.7 2. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13531801Mand
   12471612Kvinde
   75 103610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 25
 • V33 1.7 2. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 341
    Manglende 1036
    Minimum 1948
    Maximum 1975
    Gennemsnit 1966
    Median 1965
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V34 1.7 2. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010fejlkode
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0144Arbejder, faglært (også lærling)
   0155Arbejder, ufaglært
   0136Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0017Studerende
   15592018Skoleelev
   9361249Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00112Arbejdsløs
   00113Langtidssyg
   00014Andet
   75 1036100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 25
 • V35 1.7 3. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   552621Mand
   448572Kvinde
   0 19Uoplyst
   91 125710Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 9
 • V36 1.7 3. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 120
    Manglende 1257
    Minimum 1957
    Maximum 1974
    Gennemsnit 1967
    Median 1967
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V37 1.7 3. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0114Arbejder, faglært (også lærling)
   0115Arbejder, ufaglært
   0116Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   552638Skoleelev
   445549Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   91 1257100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 9
 • V38 1.7 4. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12771Mand
   173192Kvinde
   98 135110Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 2
 • V39 1.7 4. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 26
    Manglende 1351
    Minimum 1920
    Maximum 1974
    Gennemsnit 1967
    Median 1968
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V40 1.7 4. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0416Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   138108Skoleelev
   158159Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   98 1351100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 2
 • V41 1.7 5. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   08041Mand
   02012Kvinde
   100 137210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 0
 • V42 1.7 5. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 5
    Manglende 1372
    Minimum 1925
    Maximum 1971
    Gennemsnit 1960
    Median 1967
    Standardafvigelse 20

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V43 1.7 5. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   02515Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   05028Skoleelev
   02519Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1373100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 0
 • V44 1.7 6. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Sjette barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Mand
   0002Kvinde
   100 137710Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V45 1.7 6. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Sjette barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V46 1.7 6. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Sjette barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1377100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V47 1.7 7. BARNS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Syvende barns køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Mand
   0002Kvinde
   100 137710Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V48 1.7 7. BARNS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Syvende barns fødselsår.
   • Double (0 decimaler)

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V49 1.7 7. BARNS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Syvende barns stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1377100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V50 1.7 FADERS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Faders køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   91001241Mand
   91 125310Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V51 1.7 FADERS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Faders fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 119
    Manglende 1258
    Minimum 1896
    Maximum 1938
    Gennemsnit 1922
    Median 1923
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V52 1.7 FADERS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Faders stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   114171Selvstændig landmand
   116202Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   19114Arbejder, faglært (også lærling)
   111145Arbejder, ufaglært
   336446Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   1111310Pensionist
   00011Husmor
   03412Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   0 199Uoplyst
   91 1253100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 9
 • V53 1.7 MODERS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Moders køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   101001332Kvinde
   90 124410Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V54 1.7 MODERS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Moders fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 127
    Manglende 1250
    Minimum 1889
    Maximum 1944
    Gennemsnit 1925
    Median 1926
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V55 1.7 MODERS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Moders stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0562Selvstændig iøvrigt
   1683Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   115205Arbejder, ufaglært
   216216Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   181010Pensionist
   5486311Husmor
   02312Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   0 199Uoplyst
   90 1245100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 10
 • V56 1.7 SVIGERFARS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Svigerfaders køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010041Mand
   100 137310Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V57 1.7 SVIGERFARS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Svigerfaders fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3
    Manglende 1374
    Minimum 1901
    Maximum 1908
    Gennemsnit 1906
    Median 1908
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V58 1.7 SVIGERFARS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Svigerfaders stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   03312Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   067210Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   0 199Uoplyst
   100 1373100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 0
 • V59 1.7 SVIGERMORS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Svigermoders køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010032Kvinde
   100 137410Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V60 1.7 SVIGERMORS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Svigermoders fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2
    Manglende 1375
    Minimum 1884
    Maximum 1997
    Gennemsnit 1940
    Median 1940
    Standardafvigelse 80

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V61 1.7 SVIGERMORS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Svigermoders stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   0100210Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   0 199Uoplyst
   100 1374100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V62 1.7 BEDSTEFARS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Bedstefaders køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010011Mand
   100 137610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V63 1.7 BEDSTEFARS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Bedstefaders fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1
    Manglende 1376
    Minimum 1888
    Maximum 1888
    Gennemsnit 1888
    Median 1888

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V64 1.7 BEDSTEFARS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Bedstefaders stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010011Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1376100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V65 1.7 BEDSTEMORS KØN
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Bedstemoders køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010022Kvinde
   100 137510Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V66 1.7 BEDSTEMORS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Bedstemoders fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2
    Manglende 1375
    Minimum 1887
    Maximum 1890
    Gennemsnit 1888
    Median 1888
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V67 1.7 BEDSTEMORS STILLING
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Bedstemoders stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   0009Barn under skolealderen
   0100210Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1375100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V68 1.7 1. ØVR.FAMILIEMEDLEM
  • Øvrige familiemedlemmer.
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første øvrige familiemedlem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0661Barnebarn
   452562Broder
   230323Søster
   0004Nevø
   0005Niece
   0556Svigersøn
   0447Svigerdatter
   0008Svoger
   0009Svigerinde
   02210Fætter
   00011Kusine
   02212Onkel
   00013Tante
   00014Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand)
   0 199Uoplyst
   92 1269100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 8
 • V69 1.7 1. MEDLEMS KØN
  • Øvrige familiemedlemmer.
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første øvrige familiemedlems køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   564681Mand
   336392Kvinde
   0 19Uoplyst
   92 126910Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 8
 • V70 1.7 1. MEDLEMS FØDSELSÅR
  • Øvrige familiemedlemmer.
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første øvrige familiemedlems fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 104
    Manglende 1273
    Minimum 1898
    Maximum 1973
    Gennemsnit 1953
    Median 1958
    Standardafvigelse 14

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V71 1.7 1. MEDLEMS STILLING
  • Øvrige familiemedlemmer.
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Første øvrige familiemedlems stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0221Selvstændig landmand
   0332Selvstændig iøvrigt
   0113Medhjælpende ægtefælle
   112134Arbejder, faglært (også lærling)
   0665Arbejder, ufaglært
   0446Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   110117Studerende
   452558Skoleelev
   0229Barn under skolealderen
   05510Pensionist
   01111Husmor
   02212Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   01114Andet
   0 299Uoplyst
   92 1269100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 8
 • V72 1.7 2. ØVR.FAMILIEMEDLEM
  • Spørgsmål vedr. andet øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet øvrige familiemedlem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   01561Barnebarn
   142172Broder
   140163Søster
   0004Nevø
   0005Niece
   0006Svigersøn
   0007Svigerdatter
   0008Svoger
   0009Svigerinde
   00010Fætter
   00011Kusine
   02112Onkel
   00013Tante
   00014Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand)
   0 199Uoplyst
   97 1336100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 3
 • V73 1.7 2. MEDLEMS KØN
  • Spørgsmål vedr. andet øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet øvrige familiemedlems køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   258231Mand
   142172Kvinde
   0 19Uoplyst
   97 133610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 3
 • V74 1.7 2. MEDLEMS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. andet øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet øvrige familiemedlems fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 39
    Manglende 1338
    Minimum 1948
    Maximum 1973
    Gennemsnit 1961
    Median 1961
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V75 1.7 2. MEDLEMS STILLING
  • Spørgsmål vedr. andet øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Andet øvrige familiemedlems stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0834Arbejder, faglært (også lærling)
   0835Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0317Studerende
   272288Skoleelev
   0839Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   03112Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   0 199Uoplyst
   97 1337100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 3
 • V76 1.7 3. ØVR.FAMILIEMEDLEM
  • Spørgsmål vedr. tredje ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje øvrige familiemedlem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   02951Barnebarn
   02952Broder
   03563Søster
   0004Nevø
   0005Niece
   0006Svigersøn
   0617Svigerdatter
   0008Svoger
   0009Svigerinde
   00010Fætter
   00011Kusine
   00012Onkel
   00013Tante
   00014Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand)
   99 1360100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 1
 • V77 1.7 3. MEDLEMS KØN
  • Spørgsmål vedr. tredje ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje øvrige familiemedlems køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14781Mand
   15392Kvinde
   99 136010Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 1
 • V78 1.7 3. MEDLEMS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. tredje ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje øvrige familiemedlems fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 15
    Manglende 1362
    Minimum 1952
    Maximum 1971
    Gennemsnit 1963
    Median 1963
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V79 1.7 3. MEDLEMS STILLING
  • Spørgsmål vedr. tredje ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Tredje øvrige familiemedlems stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0614Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   01226Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0617Studerende
   15398Skoleelev
   01839Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   06112Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   99 1360100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 1
 • V80 1.7 4. ØVR.FAMILIEMEDLEM
  • Spørgsmål vedr. fjerde ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde øvrige familiemedlem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   06741Barnebarn
   0002Broder
   03323Søster
   0004Nevø
   0005Niece
   0006Svigersøn
   0007Svigerdatter
   0008Svoger
   0009Svigerinde
   00010Fætter
   00011Kusine
   00012Onkel
   00013Tante
   00014Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand)
   100 1371100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 0
 • V81 1.7 4. MEDLEMS KØN
  • Spørgsmål vedr. fjerde ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde øvrige familiemedlems køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   06741Mand
   03322Kvinde
   100 137110Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 0
 • V82 1.7 4. MEDLEMS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. fjerde ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde øvrige familiemedlems fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 6
    Manglende 1371
    Minimum 1956
    Maximum 1971
    Gennemsnit 1964
    Median 1964
    Standardafvigelse 6

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V83 1.7 4. MEDLEMS STILLING
  • Spørgsmål vedr. fjerde ø
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Fjerde øvrige familiemedlems stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   05038Skoleelev
   03329Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   017112Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1371100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 0
 • V84 1.7 5. ØVR.FAMILIEMEDLEM
  • Spørgsmål vedr. femte øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte øvrige familiemedlem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010011Barnebarn
   0002Broder
   0003Søster
   0004Nevø
   0005Niece
   0006Svigersøn
   0007Svigerdatter
   0008Svoger
   0009Svigerinde
   00010Fætter
   00011Kusine
   00012Onkel
   00013Tante
   00014Andre familiemedlemmer (fx barnebarns mand)
   100 1376100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V85 1.7 5. MEDLEMS KØN
  • Spørgsmål vedr. femte øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte øvrige familiemedlems køn.
  • %MD%AntalKodeKategori
   010011Mand
   0002Kvinde
   100 137610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V86 1.7 5. MEDLEMS FØDSELSÅR
  • Spørgsmål vedr. femte øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte øvrige familiemedlems fødselsår.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1
    Manglende 1376
    Minimum 1974
    Maximum 1974
    Gennemsnit 1974
    Median 1974

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V87 1.7 5. MEDLEMS STILLING
  • Spørgsmål vedr. femte øv
  • 1.7. Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie Femte øvrige familiemedlems stilling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Selvstændig landmand
   0002Selvstændig iøvrigt
   0003Medhjælpende ægtefælle
   0004Arbejder, faglært (også lærling)
   0005Arbejder, ufaglært
   0006Funktionær, tjenestemand (også elev og lærling)
   0007Studerende
   0008Skoleelev
   010019Barn under skolealderen
   00010Pensionist
   00011Husmor
   00012Arbejdsløs
   00013Langtidssyg
   00014Andet
   100 1376100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V88 1.8 SOCIAL STATUS
 • V89 1.9.10 BRANCHE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.8 SOCIAL STATUS
  • Variablen er filtreret af: V15
   • Filtrerende variable: V15
  • Spm. 1.9, 1.10. Branchekode.
  • %MD%AntalKodeKategori
   610830Landbrug, skovbrug, jagt, fiskeri
   0021Råstofudvinding (minedrift, sten- og kalkbrud)
   15262132Fremstillingsvirksomhed (industri, håndværk undt. byggevirksomhed)
   46513Bygge- og anlægsvirksomhed
   0164Offentlige værker (el-, gas-, vand- og varmeværker)
   10161315Handel og pengeomsætning m.v. (incl. forsikring og ejendomshandel)
   47576Transportvirksomhed (incl. rejsebureau, telefon- og postvæsen)
   17282317Offentlige tjenester og liberale erhverv
   36478Anden servicevirksomhed
   0 19Uoplyst
   40 55510Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 60
 • V90 1.9.11 STILLING GL. KODE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.8 SOCIAL STATUS
  • Variablen er filtreret af: V15
   • Filtrerende variable: V15
  • Spm. 1.11. Hvad er Deres arbejde på virksomheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12191591Selvstændige (forpagtere, bestyrere, medhjælpende ægtefæller)
   24332Lærlinge, elever
   14241993Funktionærer med administrative og/eller ledende funktioner
   0044Akademikere og andre højtuddannede uden funktionsangivelse, fx arkitekt
   23265Funktionærer med kundebetjening
   59746Funktionærer med klientbehandlende funktioner, fx skolevæsen, sygdomsbehandlende, politi
   35447Funktionærer med øvrige servicefunktioner incl. transportfunktioner
   59758Faglærte arbejdere
   0029Tillærte arbejdere (incl. specialarbejdere)
   11910Ufaglærte arbejdere inden for bygge-anlæg
   597311Ufaglærte arbejdere med produktionsfunktioner, arbejdsmænd
   243312Ufaglærte arbejdere med transport-, pakke-, lagerarbejde
   7119013Ufaglærte med servicefunktioner, tjenesteydelser og kundebetjening
   00014Andre ufaglærte
   00115Andet
   0 199Uoplyst
   40 554100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 60
 • V91 1.9.11 STILLING NYE KODE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.8 SOCIAL STATUS
  • Variablen er filtreret af: V15
   • Filtrerende variable: V15
  • Spm. 1.11. Hvad er Deres arbejde på virksomheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Fejlkode
   12191591Selvstændige (forpagtere, bestyrere, medhjælpende hustruer)
   24342Lærlinge, elever
   8131103Personer med ledende administrative funktioner
   712994Personer med andre administrative funktioner
   35375Kundebetjenende funktioner
   58696Klientbehandlende funktioner
   24307Undervisningsfunktioner
   9141198Produktionsfunktioner
   23249Inden for bygge- og anlæg
   121810Pakke- og lagerfunktioner
   232411Transportfunktioner
   7129612Øvrige servicefunktioner og tjenesteydelser
   00213Andet (fx sergent)
   0 199Uoplyst
   40 555100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 60
 • V92 1.12 UNDERORDNEDE
 • V93 1.13 ANTAL UNDERORDNEDE
 • V94 1.14 NEDSAT ARBEJDSTID 1
 • V95 1.15 NEDSAT ARBEJDSTID 2
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V96 1.16 NORMALT TIMETAL
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V97 1.17 BIERHVERV 1
 • V98 1.18 BIERHVERV,TIMETAL 1
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V99 1.19 LEDIGHEDSPERIODE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.8 SOCIAL STATUS
  • Variablen er filtreret af: V15
   • Filtrerende variable: V15
  • Spm. 1.19. Hvor længe har De været arbejdsløs? Mdr.: ___ uger: ___ dage: ___
  • %MD%AntalKodeKategori
   06311 uge og mindre
   0212Mere end 1 uge til og med 2 uger
   11783Mere end 2 uger til og med 1 måned
   130144Mere end 1 md. til og med 3 mdr.
   123115Mere end 3 mdr. til og med 6 mdr.
   121106Mere end 6 mdr. til og med 1 år
   0007Mere end 1 år
   0008Ved ikke
   97 133010Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 3
 • V100 1.20 VIRKSOMHED,LEDIGHED
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.8 SOCIAL STATUS
  • Variablen er filtreret af: V15
   • Filtrerende variable: V15
  • Spm. 1.20. Hvad slags virksomhed arbejdede De på, da De blev arbejdsløs?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0211Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri
   0002Råstofudvinding (minedrift, sten- og kalkbrud)
   251243Fremstillingsvirksomhed (industri, håndværk undt. byggevirks.)
   121104Bygge- og anlægsvirksomhed
   0005Offentlige værker (el-, gas-, vand- og varmeværker)
   0946Handel og pengeomsætning m.v. (incl. forsikring og ejendomshandel)
   0217Transportvirksomhed (incl. rejsebureau, telefon- og postvæsen)
   0638Offentlig tjenester og liberale erhverv
   0009Andre serviceydelser
   00010Direkte fra skole
   04211Direkte fra anden uddannelse
   04212Direkte fra værnepligt
   00013Direkte fra andet
   97 1330100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 3
 • V101 1.21 STILLING, LEDIGHED
 • V102 1.22 BIERHVERV 2
 • V103 1.23 BIERHVERV,TIMETAL 2
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V104 1.24 SKOLEUDDANNELSE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.8 SOCIAL STATUS
  • Variablen er filtreret af: V15
   • Filtrerende variable: V15
  • 1.24. Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33461Går i skole - gå til spm. 1.27 (V107)
   515170527. klasse eller mindre
   7710238. klasse - mellemskole uden eksamen
   445749. klasse statskontrolleret prøve
   0055Teknisk forberedelseseksamen
   2228610. klasse statskontrolleret prøve
   0067Udvidet teknisk forberedelseseksamen
   00481. real
   00392. real
   002103. real, uden eksamen
   00411Realkursus uden eksamen
   445212Mellemskoleeksamen
   171723413Real-, pigeskole-, preliminæreksamen
   00614Gymnasium eller HF uden eksamen
   8810915Studentereksamen eller HF
   111316Andet (herunder udenlandsk skoleuddannelse)
   0 199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V105 1.25 ERHVERVUDDANNELSE 1
 • V106 1.26 ERHVERVUDDANNELSE 2
 • V107 1.27 ERHVERVUDDANNELSE 3
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.27. Har De fuldført en erhvervsuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   49496761Ja
   51516992Nej - gå til spm. 1.29 (V109)
   0 29Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V108 1.28 ERHVERVUDDANNELSE 4
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.28 ERHVERVUDDANNELSE 4
  • Variablen er filtreret af: V107
   • Filtrerende variable: V107
  • Spm. 1.28. Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25341Akademisk uddannelse
   37482Teoretisk uddannelse af længere varighed (3 år eller flere)
   612833Teoretisk uddannelse af kortere varighed evt. kombineret med praktisk uddannelse
   59624Kortvarig uddannelse
   28583925Lærlingeuddannelse
   48576Tillæring
   0008Ved ikke
   0 29Uoplyst
   51 69910Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 49
 • V109 1.29 IPS BRUTTOINDKOMST
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.29. Hvor stor var Deres egen samlede indkomst i 1974, brutto dvs. før skat og fradrag er trukket fra?
  • %MD%AntalKodeKategori
   101014410 eller negativ indkomst
   8810821 - 9.999 kr.
   1717238310.000 - 19.999 kr.
   1111157420.000 - 29.999 kr.
   99122530.000 - 39.999 kr.
   88112640.000 - 49.999 kr.
   99130750.000 - 59.999 kr.
   7797860.000 - 69.999 kr.
   5567970.000 - 79.999 kr.
   22341080.000 - 89.999 kr.
   11151190.000 - 99.999 kr.
   334412100.000 - 149.999 kr.
   111713150.000 - 199.999 kr.
   111514200.000 -
   111615Vil ikke svare
   446088Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V110 1.30 IPS NETTOINDKOMST
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.30. Hvor stor var Deres egen nettoindkomst i 1974, dvs. efter skattetræk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   111114610 eller negativ indkomst
   111115421 - 9.999 kr.
   2323314310.000 - 19.999 kr.
   1616214420.000 - 29.999 kr.
   1313181530.000 - 39.999 kr.
   99126640.000 - 49.999 kr.
   4458750.000 - 59.999 kr.
   1120860.000 - 69.999 kr.
   2222970.000 - 79.999 kr.
   11181080.000 - 89.999 kr.
   0011190.000 - 99.999 kr.
   111112100.000 - 149.999 kr.
   00213150.000 - 199.999 kr.
   00214200.000 -
   111715Vil ikke svare
   668988Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V111 1.31 FAMS BRUTTOINDKOMST
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.31. Hvor stor var familiens samlede indkomst i 1974, brutto dvs. før skat og fradrag er trukket fra?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110 eller negativ indkomst
   111721 - 9.999 kr.
   6683310.000 - 19.999 kr.
   99120420.000 - 29.999 kr.
   6683530.000 - 39.999 kr.
   5571640.000 - 49.999 kr.
   88111750.000 - 59.999 kr.
   88113860.000 - 69.999 kr.
   7796970.000 - 79.999 kr.
   77921080.000 - 89.999 kr.
   66811190.000 - 99.999 kr.
   151521112100.000 - 149.999 kr.
   445413150.000 - 199.999 kr.
   223214200.000 -
   222415Vil ikke svare
   131318488Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V112 1.32 FAMS NETTOINDKOMST
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.32. Hvor stor var familiens samlede nettoindkomst i 1974, dvs. efter skattetræk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110 eller negativ indkomst
   222521 - 9.999 kr.
   1212169310.000 - 19.999 kr.
   99128420.000 - 29.999 kr.
   1212160530.000 - 39.999 kr.
   1111156640.000 - 49.999 kr.
   1010135750.000 - 59.999 kr.
   88105860.000 - 69.999 kr.
   5572970.000 - 79.999 kr.
   55651080.000 - 89.999 kr.
   22331190.000 - 99.999 kr.
   222912100.000 - 149.999 kr.
   11713150.000 - 199.999 kr.
   00514200.000 -
   222615Vil ikke svare
   181825088Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V113 1.33 ANTAL INDKOMSTER
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.33. Hvor mange af familiens medlemmer har bidraget til familiens indkomst i 1974.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0000Ingen
   383851911 medlem
   515170222 medlemmer
   9911833 medlemmer
   223044 medlemmer
   00455 medlemmer
   00166 medlemmer
   00077 medlemmer
   00088 medlemmer
   00099 medlemmer
   00288Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V114 1.34 BOLIGTYPE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.34. Boligtype.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Højhus (dvs. 8 etager el. derover)
   33334512Etagehus, forhus
   11153Etagehus, baghus
   47476454Fritliggende hus
   77985Kæde-, gård-, rækkehus
   11111466Landbrugsejendom
   11127Andet
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V115 1.35 URBANISERINGSGRAD
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.35. Urbaniseringsgrad.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182441Hovedstaden (København, Frederiksberg og Gentofte)
   17172332Hovedstadens forstæder
   23233153Større byer (bymæssige områder med mere end 10.000 indb.)
   12131724Mindre byer (bymæssige områder på mellem 2.000 - 10.000 indb.)
   12121615Bymæssig bebyggelse (bymæssige områder på mellem 200 - 2.000 indb.)
   18182446Landdistrikter
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V116 1.36 KOMMUNENS STØRELSE
  • Spørgsmål vedr. intervie
  • 1.36. Kommunens størrelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Under 3.000 indbyggere
   00023.000 - 4.999 indbyggere
   8811535.000 - 6.999 indbyggere
   8811447.000 - 9.999 indbyggere
   2525342510.000 - 19.999 indbyggere
   2121289620.000 - 49.999 indbyggere
   1313175750.000 - 99.999 indbyggere
   11111588100.000 - 499.999 indbyggere
   13131849500.000 indbyggere og derover
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V117 0.1 ANTAL BESØG
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Antal besøg i alt:
  • %MD%AntalKodeKategori
   484866411 besøg
   333345622 besøg
   131317833 besøg
   445744 besøg
   111655 besøg
   00466 besøg
   00177 besøg
   0 19Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V118 0.2.A 1. BESØG: DATO
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 1. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1373
    Manglende 4
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 18
    Median 18
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V119 0.2.B 1. BESØG: MÅNED
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 1. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V120 0.2.C 1. BESØG: KLOKKEN
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 1. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1325
    Manglende 52
    Minimum 900
    Maximum 2115
    Gennemsnit 1564
    Median 1600
    Standardafvigelse 271

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V121 0.3.A 2. BESØG: DATO
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 2. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 708
    Manglende 669
    Minimum 0
    Maximum 31
    Gennemsnit 21
    Median 21
    Standardafvigelse 5

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V122 0.3.B 2. BESØG: MÅNED
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 2. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 709
    Manglende 668
    Minimum 1
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V123 0.3.C 2. BESØG: KLOKKEN
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 2. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 681
    Manglende 696
    Minimum 900
    Maximum 2200
    Gennemsnit 1582
    Median 1630
    Standardafvigelse 295

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V124 0.4.A 3. BESØG: DATO
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 3. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 254
    Manglende 1123
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 23
    Median 25
    Standardafvigelse 7

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V125 0.4.B 3. BESØG: MÅNED
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 3. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 254
    Manglende 1123
    Minimum 1
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V126 0.4.C 3. BESØG: KLOKKEN
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: 3. besøg den:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 250
    Manglende 1127
    Minimum 855
    Maximum 2050
    Gennemsnit 1594
    Median 1700
    Standardafvigelse 297

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 10000.

 • V127 0.5 FORANSTALTNINGER
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Foranstaltninger i forbindelse med besøg:
  • %MD%AntalKodeKategori
   77921Oplysning
   28283842Aftale
   11183Brev
   64648804Kontakt uden aftale el. oplysning
   0025Oplysning + aftale
   0007Oplysning + aftale + brev
   0008Aftale + brev
   0 19Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V128 0.6 RESULTAT
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Resultat:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Interview kun delvis gennemført
   66669092Interview gennemført
   34344643Interview gennemført efter oplysning, aftale el. brev
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V129 0.7 TILSTEDE
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Hvem var tilstede under interviewet:
  • %MD%AntalKodeKategori
   53537251Alene med interviewperson
   26263572Ægtefælle/samlever
   771013Andre voksne
   77984Børn
   11125Ægtefælle/samlever + andre voksne
   44546Ægtefælle/samlever + børn
   0047Ægtefælle/samlever + andre voksne + børn
   11128Andre voksne + børn
   1 149Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V130 0.8 VANSKELIGHEDER
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Var der særlige vanskeligheder på enkelte områder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   77921Ja
   929312612Nej
   2 249Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 98
 • V131 0.9 IPS KØN
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: IPs køn:
  • %MD%AntalKodeKategori
   50506951Mand
   50506822Kvinde
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V132 0.10.A INT. OPTAGET DAG
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Adressekort retur. Interview gennemført.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 31
    Gennemsnit 20
    Median 20
    Standardafvigelse 6

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V133 0.10.B INT. OPTAGET MD.
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Adressekort retur. Interview gennemført.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V134 0.11 INTERVIEW NR
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Interviewernummer:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1377
    Manglende 0
    Minimum 4
    Maximum 764
    Gennemsnit 316
    Median 315
    Standardafvigelse 212

 • V135 0.12 INTERVIEWS VARIGHED
  • 2. OMBLADSSPØRGSMÅL.
  • Omblad: Interviewtid:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1347
    Manglende 30
    Minimum 20
    Maximum 185
    Gennemsnit 52
    Median 50
    Standardafvigelse 13

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V136 3.1 TRANSPORTMIDDEL
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.1. Hvilket transportmiddel bruger De hovedsagelig?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881051Gående hele vejen
   16162162Cykel
   77973Knallert
   11104Motorcykel/scooter
   40405445Egen bil
   33416Firmavogn
   33367Rutebil
   14141978Bus
   55649S-tog/tog
   445810Andet
   00188Ved ikke
   1 899Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V137 3.2 TRANSPORTTID
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.2. Hvordan ser De på den tid, der går med transport?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172361En nydelse
   32324422Behagelig/afslappende/afveksling
   34344723Ikke noget særligt
   10101434Lidt kedeligt
   44525Meget ubehageligt
   22248Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V138 3.3.A UNGDOMSSKOLE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.A. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Ungdomsskole/efterskole?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101371Ja
   879012002Nej
   1 89Uoplyst
   2 3210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V139 3.3.B FOLKEHØJSKOLE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.B. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Folkehøjskole?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111451Ja
   878911922Nej
   1 89Uoplyst
   2 3210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V140 3.3.C AFTENKURSUS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.C. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Aftenkursus?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48506651Ja
   49506712Nej
   1 89Uoplyst
   2 3310Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V141 3.3.D KORRESP. KURSUS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.D. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Korrespondancekursus?
  • %MD%AntalKodeKategori
   771001Ja
   909312362Nej
   1 99Uoplyst
   2 3210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V142 3.3.E SPECIAL. KURSUS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.E. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Specialarbejderkursus?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55671Ja
   929512692Nej
   1 99Uoplyst
   2 3210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V143 3.3.F OMSKOLING
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.F. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Omskoling?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33461Ja
   949712912Nej
   1 89Uoplyst
   2 3210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V144 3.3.G ANDET SKOLEKURSUS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.3.G. Har De, siden De forlod skolen, været på/deltaget i: Andet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101371Ja
   879011932Nej
   1 159Uoplyst
   2 3210Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 97
 • V145 3.4 REPARATIONSARBEJDE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.4. Har De selv eller nogen anden i familien indenfor det sidste år udført nogle reparationer eller forbedringer i Deres hus/lejlighed (evt. sommerhus)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   45456171Ja
   55557532Nej - gå til mellemtekst II (før V148)
   0008Ved ikke - gå til mellemtekst II (før V148)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V146 3.5.1 REPARATIONSARBEJDE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.5.1 REPARATIONSARBEJDE
  • Variablen er filtreret af: V145
   • Filtrerende variable: V145
  • Spm. 3.5. Hvilke? Selvudførte reparationer - 1. svar.
  • %MD%AntalKodeKategori
   1181El-arbejde
   23513152Malerarbejde
   715953Sætte tapet op
   13164Pålægge tæppe
   12145Indsætte vinduer
   511696Enklere snedkerarbejde
   12107Tagpålægning
   48498Murerarbejde
   36389Andet
   00088Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   55 753100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 45
 • V147 3.5.2 REPARATIONSARBEJDE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.5.1 REPARATIONSARBEJDE
  • Variablen er filtreret af: V145
   • Filtrerende variable: V145
  • Spm. 3.5. Hvilke? Selvudførte reparationer - 2. svar.
  • %MD%AntalKodeKategori
   25251El-arbejde
   8221042Malerarbejde
   10291353Sætte tapet op
   27334Pålægge tæppe
   13135Indsætte vinduer
   617796Enklere snedkerarbejde
   0167Tagpålægning
   25258Murerarbejde
   310469Andet
   00112Fejlkode
   01588Ved ikke
   11 15099Uoplyst
   55 755100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 34
 • V148 3.6 POL. UDSENDELSE (TV)
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.6. Har De set nogen politisk udsendelse i fjernsynet den sidste måned?
  • %MD%AntalKodeKategori
   879311921Ja
   67892Nej - gå til spm. 3.10.A (V162)
   0018Ved ikke - gå til spm. 3.10.A (V162)
   1 79Uoplyst
   6 8810Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V149 3.7.A TV OM FOLKETINGET
 • V150 3.7.B TV OM INDENRIGSPOL
 • V151 3.7.C TV OM UDENRIGSPOL
 • V152 3.7.D TV OM GLEMT EMNET
 • V153 3.7.E TV OM ANDET POL.
 • V154 3.8 DISKUTERET TV
 • V155 3.9.A - MED ÆGTEFÆLLE
 • V156 3.9.B - MED FORÆLDRE
 • V157 3.9.C - MED BØRN
 • V158 3.9.D - MED ARBEJDSKAMM.
 • V159 3.9.E - MED NABOER
 • V160 3.9.F - MED VENNER
 • V161 3.9 G - MED ANDRE
 • V162 3.10.A HVOR TIT TV-AVIS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.A. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: TV-avisen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   58628001Altid/næsten altid
   19202572Ofte
   14141863Undertiden
   33394Aldrig
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V163 3.10.B HVOR TIT TEATER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.B. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Teater/skuespil?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18202521Altid/næsten altid
   28303902Ofte
   36384903Undertiden
   11121504Aldrig
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V164 3.10.C HVOR TIT OPERA
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.C. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Opera?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66761Altid/næsten altid
   55702Ofte
   22243073Undertiden
   60648264Aldrig
   0058Ved ikke
   1 79Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V165 3.10.D HVOR TIT BALLET
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.D. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Ballet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77911Altid/næsten altid
   67852Ofte
   27283653Undertiden
   54587394Aldrig
   0038Ved ikke
   1 89Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V166 3.10.E HVOR TIT MUSIK
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.E. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Musik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14151921Altid/næsten altid
   30324092Ofte
   36395003Undertiden
   13141784Aldrig
   0038Ved ikke
   1 99Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V167 3.10.F HVOR TIT SPORT
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.F. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Sport?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23253231Altid/næsten altid
   20212752Ofte
   27293683Undertiden
   23243124Aldrig
   0058Ved ikke
   1 89Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V168 3.10.G HVOR TIT SKOLE-TV
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.G. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Skole-TV?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33361Altid/næsten altid
   66772Ofte
   17182343Undertiden
   68739304Aldrig
   0048Ved ikke
   1 109Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V169 3.10.H HVOR TIT FILMORI.
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.H. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Filmorientering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19212651Altid/næsten altid
   22243082Ofte
   31344323Undertiden
   20222764Aldrig
   0018Ved ikke
   1 99Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V170 3.10.I HVOR TIT TV-AKTU.
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.I. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: TV-aktuelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34364631Altid/næsten altid
   24263292Ofte
   24263343Undertiden
   11121484Aldrig
   0068Ved ikke
   1 119Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V171 3.10.J HVOR TIT KIRKELIG
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.J. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Kirkeligt forum?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101341Altid/næsten altid
   991192Ofte
   25273453Undertiden
   49526714Aldrig
   11138Ved ikke
   1 99Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V172 3.10.K HVOR TIT HVA'MÆ'K
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.K. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Hva mæ kulturen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9101281Altid/næsten altid
   12131622Ofte
   35384833Undertiden
   36394954Aldrig
   11158Ved ikke
   1 89Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V173 3.10.L HVOR TIT BØRNEUD.
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.L. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Børneudsendelser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10111411Altid/næsten altid
   18202512Ofte
   30334183Undertiden
   34374704Aldrig
   0038Ved ikke
   1 89Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V174 3.10.M HVOR TIT FILM
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.M. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Film?
  • %MD%AntalKodeKategori
   32344391Altid/næsten altid
   35384862Ofte
   22232973Undertiden
   44554Aldrig
   0028Ved ikke
   1 119Uoplyst
   6 8710Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V175 3.10.N HVOR TIT TÆT PÅ
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.N. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Forbrugermagasinet Tæt På?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28303821Altid/næsten altid
   22243062Ofte
   25263393Undertiden
   18192484Aldrig
   1178Ved ikke
   1 99Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V176 3.10.O HVOR TIT UNDERVIS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.10.O. Hvor tit ser De følgende TV-udsendelser: Voksenundervisning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33391Altid/næsten altid
   55632Ofte
   19212643Undertiden
   66719094Aldrig
   1178Ved ikke
   1 99Uoplyst
   6 8610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 93
 • V177 3.11 REGIONALPROGRAM
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.11. Hvor ofte hører De regionalprogrammet i radioen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   62628491Aldrig/sjældent
   23233202Nu og da (ikke dagligt)
   991203Dagligt
   11174Kender ikke sendetiden
   44565Kender ikke programmet
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   0 610Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V178 3.12 HVOR TIT RADIOAVIS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.12. Hvor tit hører De radioavisen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   991261Aldrig/sjældent
   12121612Nu og da (ikke dagligt)
   41415603Dagligt
   37385144Flere gange dagligt
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1 710Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V179 3.13 SEEMANN 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.13. Sig mig, om De føler, at denne påstand passer på Dem: Jeg føler mig ofte ensom.
  • %MD%AntalKodeKategori
   55701Passer helt
   881052Passer nogenlunde
   22303Ved såmænd ikke
   15152054Passer ikke særlig godt
   69709575Passer slet ikke
   0008Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V180 3.14 SEEMANN 2
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.14. Sig mig, om De føler, at denne påstand passer på Dem: Meget af det arbejde jeg udfører, synes jeg egentlig ikke om, men jeg må gøre det for at tjene tilstrækkeligt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131760Ikke arbejde
   66871Passer helt
   991292Passer nogenlunde
   33363Ved såmænd ikke
   16162184Passer ikke særlig godt
   52537225Passer slet ikke
   1 99Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V181 3.15.A BESØGE SYGE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.15.A. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling at besøge syge/ældre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23233161Ja
   767710492Nej
   0058Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V182 3.15.B HJÆLPE NABOER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.15.B. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling at hjælpe naboer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27273741Ja
   72729932Nej
   0038Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V183 3.15.C PASSE BØRNEBØRN
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.15.C. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling at passe børnebørn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141921Ja
   858611702Nej
   0048Ved ikke
   1 119Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V184 3.15.D DELTAGE FORENING
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.15.D. Bruger De regelmæssigt en del af Deres fritid til uden betaling at deltage i foreningsarbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17172381Ja
   828311302Nej
   0018Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V185 3.16 HVERDAGSAFTEN
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.16. Hvis De synes der skal ske noget en hverdagsaften, hvad gør De så?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66820Sker aldrig
   11151Kan ikke gå hjemmefra (børn o.l.)
   1172Bliver hjemme, har ingen steder at gå hen
   26263523Bliver hjemme og hygger sig
   19192584Inviterer gæster
   22305Går en tur
   66886Går på besøg hos familie
   16162197Går på besøg hos venner/bekendte
   66808Restaurant/o.l.
   10101379Biograf/teater
   333710Klubber/foreninger
   00111Bibliotek/medborgerhus
   223412Andet
   222688Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V186 3.17 BIOGRAFEN
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.17. Hvornår var De sidst i biografen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22211I går
   8811122-7 dage siden
   161622131-4 uger siden
   212128741-6 måneder siden
   24253375Mere end et halvt år siden
   20202746Går aldrig i biografen - gå til spm. 3.19 (V188)
   991198Husker ikke/ved ikke - gå til spm. 3.19 (V188)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V187 3.18 HVORFOR DEN FILM
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.18 HVORFOR DEN FILM
  • Variablen er filtreret af: V186
   • Filtrerende variable: V186
  • Spm. 3.18. Hvorfor valgte De netop den film? (Vigtigste grund).
  • %MD%AntalKodeKategori
   710971Ingen særlig grund/tilfældigt
   46582Læst aviskritik
   1183Hørt om i radioens filmkronik
   23294Set i fjernsynets filmorientering
   14201935Blevet anbefalet (personligt)
   46566Emnet interesserede
   46577Læst bogen, filmen lavet over
   11128Titlen fangede
   10151439Kan godt lide den type film
   01610På grund af instruktøren
   354411På grund af skuespillerne
   81211512Andet
   121615988Husker ikke sidste film/ved ikke
   1 1099Uoplyst
   28 390100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 71
 • V188 3.19 NOGENSINDE I TEATER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.19. Har De nogensinde været i teatret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   828311311Ja
   17172382Nej - gå til spm. 3.23 (V202)
   0018Ved ikke - gå til spm. 3.23 (V202)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V189 3.20.A VÆRET TIL OPERA
 • V190 3.20.B VÆRET TIL OPERET.
 • V191 3.20.C VÆRET TIL BALLET
 • V192 3.20.D VÆRET TIL SKUESP.
 • V193 3.20.E VÆRET TIL OPS.TEA
 • V194 3.20.F VÆRET TIL BØRNTEA
 • V195 3.21 TEATER DENNE SÆSON
 • V196 3.22.A VAR DE TIL OPERA
 • V197 3.22.B VAR DE TIL OPERET
 • V198 3.22.C VAR DE TIL BALLET
 • V199 3.22.D VAR DE TIL SKUESP
 • V200 3.22.E VAR DE TIL OPSTEA
 • V201 3.22.F VAR DE TIL BØRNET
 • V202 3.23 VÆSENTLIGSTE GRUND
 • V203 3.24 MEDLEM ABONNEMENTK.
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.24. Er De medlem af en abonnementskreds, teaterforening eller lignende?
  • %MD%AntalKodeKategori
   66781Ja
   939412872Nej
   0008Ved ikke
   1 129Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V204 3.25.A KLASSISK KONCERT
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.25.A. Har De inden for det sidste år været til klassisk koncert?
  • %MD%AntalKodeKategori
   77901Ja
   939312802Nej
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V205 3.25.B FOLKEMUSIK
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.25.B. Har De inden for det sidste år været til folkemusik/ vise-arrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101311Ja
   909012372Nej
   1 99Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V206 3.25.C JAZZ/BEAT
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.25.C. Har De inden for det sidste år været til jazz/ beat-arrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111451Ja
   898912222Nej
   1 109Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V207 3.25.D UNDERHOLDNING/POP
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.25.D. Har De inden for det sidste år været til underholdnings- eller poparrangement?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131731Ja
   868711912Nej
   1 139Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V208 3.26 IP SPILLER/SYNGER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.26. Spiller/synger De selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55741Både spiller og synger
   55702Ja, synger - gå til spm. 3.28 (V210)
   55733Ja, spiller
   848411514Nej - gå til spm. 3.28 (V210)
   1 99Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V209 3.27 IP INSTRUMENT
 • V210 3.28 SEEMANN 3
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.28. Sig mig, om De føler, at denne påstand passer på Dem: Man er næsten tvunget til at gøre forskellige ting som ikke er helt rigtigt og lovligt, hvis man skal komme nogen vegne her i verden!
  • %MD%AntalKodeKategori
   771001Passer helt
   17172302Passer nogenlunde
   881163Ved såmænd ikke
   20202704Passer ikke særlig godt
   47486505Passer slet ikke
   0018Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V211 3.29 SEEMANN 4
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.29. Sig mig, om De føler, at denne påstand passer på Dem: Jeg er ikke særlig interesseret i de formiddagsblade og ugeblade som de fleste lader til at synes om!
  • %MD%AntalKodeKategori
   33334501Passer helt
   16162232Passer nogenlunde
   66783Ved såmænd ikke
   25253404Passer ikke særlig godt
   20202755Passer slet ikke
   1 119Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V212 3.30 BÅNDOPTAGER 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.30. Har familien båndoptager?
  • %MD%AntalKodeKategori
   54547401Ja
   46466302Nej - gå til spm. 3.32 (V214)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V213 3.31 BÅNDOPTAGER 2
 • V214 3.32 GRAMMOFON
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.32. Har familien grammofon?
  • %MD%AntalKodeKategori
   51517011Ja
   49496692Nej
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V215 3.33 AVISLÆSNING 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.33. Læser De avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   979813391Ja
   22312Nej - gå til spm. 3.36 (V218)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V216 3.34 AVISLÆSNING 2
 • V217 3.35 AVISLÆSNING 3
 • V218 3.36 DISTRIKTSBLADE 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.36. Får De distriktsblade?
  • %MD%AntalKodeKategori
   969613181Ja
   44492Nej - gå til spm. 3.38 (V220)
   0038Ved ikke - gå til spm. 3.38 (V220)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V219 3.37 DISTRIKTSBLADE 2
 • V220 3.38 UGEBLADE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.38. Læser De ugeblade eller magasiner regelmæssigt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48496651Ja
   51517022Nej
   1 109Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V221 3.39 TEGNESERIER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.39. Læser De tegneseriehefter regelmæssigt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19192611Ja
   808111072Nej
   1 99Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V222 3.40 BIBLIOTEKSBRUG 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.40. Kommer De på biblioteket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   39395381Ja
   60618312Nej - gå til spm. 3.42 (V225)
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V223 3.41 BIBLIOTEKSBRUG 2
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.41 BIBLIOTEKSBRUG 2
  • Variablen er filtreret af: V222
   • Filtrerende variable: V222
  • Spm. 3.41.A. Hvad kommer De på biblioteket efter? 1. Svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   36924941For at låne bøger
   24222For at låne plader
   0003Udstilling
   0004Film
   1185Læsesalen
   0016Studiekreds
   0017Foredrag
   0008Musikaftener
   0029Musikbiblioteket
   121010Andet
   00088Ved ikke
   1 799Uoplyst
   60 832100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 39
 • V224 3.41 BIBLIOTEKSBRUG 3
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.41 BIBLIOTEKSBRUG 2
  • Variablen er filtreret af: V222
   • Filtrerende variable: V222
  • Spm. 3.41.B. Hvad kommer De på biblioteket efter? 2. Svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   212231For at låne bøger
   430592For at låne plader
   210213Udstilling
   0254Film
   318355Læsesalen
   0236Studiekreds
   0257Foredrag
   0128Musikaftener
   1479Musikbiblioteket
   181710Andet
   2122388Ved ikke
   25 34499Uoplyst
   60 833100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 15
 • V225 3.42 ANTAL BØGER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.42. Hvor mange bøger (bind) har familien ca.
  • %MD%AntalKodeKategori
   881111Under 10
   2021281210- 50
   2222305350-100
   36375004100-500
   12121625Over 500
   11108Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V226 3.43 I GANG MED BOG
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.43. Er De i gang med en bog for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   42425741Ja
   58587962Nej - gå til spm. 3.45 (V228)
   0008Ved ikke - gå til spm. 3.45 (V228)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V227 3.44 BOGTYPE
 • V228 3.45 EFTERUDDANNELSE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.45. Deltager De i nogen form for efteruddannelse, aftenskole eller frivillig kursusundervisning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16172271Ja
   838311432Nej
   0008Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V229 3.46 FOLKEKIRKEMEDLEM 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.46. Er De medlem af folkekirken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   939412821Ja - gå til spm. 3.48 (V231)
   66882Nej
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V230 3.47 TROSSAMFUNDSMEDLEM
 • V231 3.48 KIRKEFREKVENS
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.48. Går De ofte i kirke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   52527121Nej, aldrig
   21212832Kun til højtider
   21212903Af og til
   44564Et par gange om måneden
   222351 gang om ugen
   0038Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V232 3.49 FOLKEKIRKEMEDLEM 2
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.49. Hvis man skulle melde sig ind for at blive medlem af folkekirken, ville De så melde Dem ind?
  • %MD%AntalKodeKategori
   54547441Ja
   37385152Nej
   881088Ved ikke
   1 109Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V233 3.50 KUNSTINTERESSE 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.50. Interesserer De Dem for kunst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   49506801Ja
   47486542Nej - gå til spm. 3.53 (V236)
   33368Ved ikke - gå til spm. 3.53 (V236)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V234 3.51 KUNSTINTERESSE 2
 • V235 3.52 KUNSTINTERESSE 3
 • V236 3.53 KUNSTINTERESSE 4
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.53. Har De i denne sæson været på kunstmuseum?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13131781Ja
   868711892Nej
   0028Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V237 3.54 MUSEUMSBESØG
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.54. Har De i denne sæson været på noget andet museum?
  • %MD%AntalKodeKategori
   26273641Ja
   737310032Nej
   0038Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V238 3.55 DYRKER SPORT 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.55. Dyrker De sport (motion)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   31314301Ja
   33422Ja, men ikke for tiden
   65658963Nej - gå til spm. 3.57 (V241)
   0018Ved ikke - gå til spm. 3.57 (V241)
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V239 3.56 DYRKER SPORT 2
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.56 DYRKER SPORT 2
  • Variablen er filtreret af: V238
   • Filtrerende variable: V238
  • Spm. 3.56. Hvilke sportsgrene har De dyrket i det sidste år? 1. Svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   310451Svømning
   1282Søsport
   515713Fodbold
   26274Håndbold
   1175Andet boldspil (hold)
   0146Atletik
   13127Cykling
   13138Ridning
   0159Skiløb/orientering
   00210Skøjte
   4115111Badminton
   12912Tennis
   01613Andet boldspil (individuel)
   82511614Gymnastik
   121015Skydning
   00116Brydning/boksning/judo
   262917Trim/motion (kondi)
   142018Jagt/fiskeri
   273319Andet
   00088Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   65 898100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 34
 • V240 3.56 DYRKER SPORT 3
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.56 DYRKER SPORT 2
  • Variablen er filtreret af: V238
   • Filtrerende variable: V238
  • Spm. 3.56. Hvilke sportsgrene har De dyrket i det sidste år? 2. Svar
  • %MD%AntalKodeKategori
   16121Svømning
   0122Søsport
   15113Fodbold
   19194Håndbold
   0365Andet boldspil (hold)
   1486Atletik
   0367Cykling
   0138Ridning
   0249Skiløb/orientering
   01310Skøjte
   2143111Badminton
   02512Tennis
   03613Andet boldspil (individuel)
   2153214Gymnastik
   03615Skydning
   00116Brydning/boksning/judo
   181817Trim/motion (kondi)
   171518Jagt/fiskeri
   192019Andet
   03688Ved ikke
   19 26599Uoplyst
   65 898100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 16
 • V241 3.57 HVORDAN FERIE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.57. Hvorledes har De tilbragt Deres ferie (i 1974)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18182500Ingen ferie - gå til spm 3.59 (V243)
   22223051Hjemme
   991212I eget/familiens sommerhus
   33443I lejet sommerhus i Danmark
   0024På højskole eller lign.
   66785Campingplads, fastboende i Danmark
   0036Cykle/vandretur i Danmark
   33427Motoriseret tur i Danmark
   10101318Hos familie i Danmark
   22229Pensionat/hotel i Danmark
   334610Anden ferie i Danmark
   101013311Pensionat/hotel/lejlighed i udlandet
   667612Bilferie i udlandet
   8811613Anden rejse i udlandet
   00188Ved ikke
   1 799Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V242 3.58 HVORNÅR FERIE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.58 HVORNÅR FERIE
  • Variablen er filtreret af: V241
   • Filtrerende variable: V241
  • Spm. 3.58. I hvilken måned lå de fleste af Deres feriedage?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0041Januar
   1172Februar
   11103Marts
   12204April
   22265Maj
   9111236Juni
   46576387Juli
   12151628August
   45519September
   111310Oktober
   01611November
   11912December
   344588Ved ikke
   1 1399Uoplyst
   18 250100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 81
 • V243 3.59 HVOR TIT GÆSTER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.59. Hvor tit har De gæster hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14151991Sjældent/aldrig
   161722621 gang om måneden
   21212943Hver 14. dag
   27273744Ugentlig
   20202715Flere gange ugentlig
   0058Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V244 3.60 HVOR TIT BESØG
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.60. Hvor tit går De på besøg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14141891Sjældent/aldrig
   161621821 gang om måneden
   22223083Hver 14. dag
   29293994Ugentlig
   18182515Flere gange ugentlig
   0058Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V245 3.61 HVOR TIT FAMILIE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.61. Hvor tit omgåes De Deres familie?
  • %MD%AntalKodeKategori
   1190Ingen familie
   16162241Sjældent/aldrig
   181925421 gang om måneden
   16162193Hver 14. dag
   26263594Ugentlig
   22223035Flere gange ugentlig
   0028Ved ikke
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V246 3.62 MEDLEM AF FORENING
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.62. Er De medlem af nogle foreninger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   60618311Ja
   39395392Nej - gå til spm. 3.66 (V256)
   0008Ved ikke - gå til spm. 3.66 (V256)
   1 79Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V247 3.63.A FORENING 1
 • V248 3.63.B FORENING 2
 • V249 3.63.C FORENING 3
 • V250 3.63.D FORENING 4
 • V251 3.63.E FORENING 5
 • V252 3.63.F FORENING 6
 • V253 3.63.G FORENING 7
 • V254 3.64 FORENINGSMØDER
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.63.A FORENING 1
  • Variablen er filtreret af: V246
   • Filtrerende variable: V246
  • Spm. 3.64. Hvor mange foreningsmøder har De deltaget i inden for den sidste måned?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44736071Ingen
   7119421 møde
   475532 møder
   232743 møder
   121754 møder
   11965 møder
   00376 møder
   00287 møder
   00198 møder
   1216109 møder eller flere
   00188Ved ikke
   1 899Uoplyst
   39 537100Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 60
 • V255 3.65 TILLIDSHVERV
 • V256 3.66 SEEMANN 5
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.66. Sig mig, om De føler, at denne påstand passer på Dem: Det er ikke meget, jeg kan gøre ved de fleste vigtige problemer, som vi i dag stilles overfor!
  • %MD%AntalKodeKategori
   48486591Passer helt
   27273722Passer nogenlunde
   77913Ved såmænd ikke
   10111444Passer ikke særlig godt
   781035Passer slet ikke
   0008Ved ikke
   1 89Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V257 3.67 SEEMANN 6
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • 3.67. Sig mig, om De føler, at denne påstand passer på Dem: Alting her i verden er blevet så indviklet, at jeg faktisk ikke forstår, hvad der foregår?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24253361Passer helt
   21212842Passer nogenlunde
   66873Ved såmænd ikke
   24243284Passer ikke særlig godt
   24243325Passer slet ikke
   0018Ved ikke
   1 99Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V258 3.68 STRESS 1
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.68. Føler De Dem ofte stresset?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13211771Ja
   49786712Nej
   12158Ved ikke
   1 199Uoplyst
   36 49510Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 63
 • V259 3.69 STRESS 2
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.69. Hvor mener De, at årsagerne til, at De ofte føler Dem stresset, skal findes?
  • %MD%AntalKodeKategori
   650881Især i arbejdet
   111202Især uden for arbejdet
   536633Både i og uden for arbejdet
   0368Ved ikke
   1 209Uoplyst
   86 118010Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 13
 • V260 3.70 VELOPLAGTHED
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.70. Føler De Dem i almindelighed veloplagt eller træt når De kommer hjem fra Deres arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18292421Træt og uoplagt
   33544612Nogenlunde frisk
   10161363Absolut veloplagt
   1198Ved ikke
   2 349Uoplyst
   36 49510Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 62
 • V261 3.71 ANTAL FERIEDAGE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.71. Hvor mange dage har De holdt ferie fra arbejde sidste år?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9141201Ingen ferie
   465321 uge (under 9 dage)
   6108332 uger ( 9-15 dage)
   142319643 uger (16-22 dage)
   213429554 uger (23-29 dage)
   81210561 måned eller mere
   1198Ved ikke
   2 219Uoplyst
   36 49510Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 63
 • V262 3.72 FRITID/ARBEJDE
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.72. Hvis De fik valget mellem en ekstra fritime om dagen (samme indtægt) og en ekstra timeløn (samme arbejdstid), hvad ville De så vælge?
  • %MD%AntalKodeKategori
   37595051Ekstra fritime
   19302572Ekstra timeløn
   711978Ved ikke
   2 249Uoplyst
   36 49410Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 62
 • V263 3.73 ARBEJDSTIDSREDUKT.
  • 3. FRITIDSUNDERSØGELSEN.
  • Spm. 3.73. Hvorledes ville De helst have en eventuel arbejdstidsnedsættelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17282361I form af kortere daglig arbejdstid
   24393352Som forlænget weekend
   11181503Som længere ferie
   34354På anden måde
   711988Ved ikke
   2 299Uoplyst
   36 49410Irrelevant
   1001001377
   Svarprocent: 62
 • V264 3.74 IGÅR: UGEDAG
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. I går var en:
  • %MD%AntalKodeKategori
   66791Lørdag
   21212922Søndag
   16162223Mandag
   13131784Tirsdag
   18182425Onsdag
   10101446Torsdag
   16162207Fredag
   1001001377
   Svarprocent: 100
 • V265 3.74 KL. 5.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Vi begynder tidligt: Hvad foretog De Dem kl. 5.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   929312691Sov
   22212Toilette
   1183Spisning
   0054Husligt arbejde
   0015Andet praktisk arbejde i hjemmet
   0006Erhvervsarbejde hjemme
   0007Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0008Læste avis
   0019Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   00111Hørte radio
   00012Så TV
   00013Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00117Afslapning (hvil)
   00518Andet
   222219Erhvervsarbejde
   00220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00023Indkøb/ærinder
   00024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00031Tur
   111132Besøg hos familie
   111033Besøg hos andre end familie
   00234Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00236Andet
   00288Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V266 3.74 KL. 5.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 5.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   899012291Sov
   22332Toilette
   22233Spisning
   1174Husligt arbejde
   0015Andet praktisk arbejde i hjemmet
   0016Erhvervsarbejde hjemme
   0007Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0018Læste avis
   0019Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   00111Hørte radio
   00012Så TV
   00113Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00017Afslapning (hvil)
   00518Andet
   222819Erhvervsarbejde
   00620Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00023Indkøb/ærinder
   00024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00031Tur
   111232Besøg hos familie
   11933Besøg hos andre end familie
   00134Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00236Andet
   00288Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V267 3.74 KL. 6.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 6.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   828311311Sov
   55712Toilette
   33393Spisning
   11154Husligt arbejde
   0035Andet praktisk arbejde i hjemmet
   11136Erhvervsarbejde hjemme
   0007Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0018Læste avis
   0019Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   11711Hørte radio
   00012Så TV
   00113Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00117Afslapning (hvil)
   00518Andet
   334019Erhvervsarbejde
   11920Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00023Indkøb/ærinder
   00024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00031Tur
   111232Besøg hos familie
   111033Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00236Andet
   00288Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V268 3.74 KL. 6.15
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 6.15?
  • %MD%AntalKodeKategori
   767610451Sov
   55652Toilette
   66773Spisning
   22274Husligt arbejde
   0035Andet praktisk arbejde i hjemmet
   11206Erhvervsarbejde hjemme
   0017Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0068Læste avis
   0029Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   00411Hørte radio
   00012Så TV
   00213Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00517Afslapning (hvil)
   00618Andet
   334319Erhvervsarbejde
   222820Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00223Indkøb/ærinder
   00024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00131Tur
   111232Besøg hos familie
   111033Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00236Andet
   00288Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V269 3.74 KL. 6.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 6.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   71719771Sov
   55722Toilette
   66883Spisning
   33374Husligt arbejde
   1195Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22226Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0058Læste avis
   0029Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   00311Hørte radio
   00012Så TV
   00213Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00617Afslapning (hvil)
   00618Andet
   445919Erhvervsarbejde
   334620Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00023Indkøb/ærinder
   00024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00131Tur
   111232Besøg hos familie
   111033Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00236Andet
   00288Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V270 3.74 KL. 6.45
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 6.45?
  • %MD%AntalKodeKategori
   63648741Sov
   77962Toilette
   66793Spisning
   55654Husligt arbejde
   11105Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22296Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11108Læste avis
   0039Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   00411Hørte radio
   00012Så TV
   00413Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00417Afslapning (hvil)
   11718Andet
   668019Erhvervsarbejde
   556520Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00123Indkøb/ærinder
   00024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00231Tur
   111232Besøg hos familie
   111133Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00336Andet
   00288Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V271 3.74 KL. 7.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 7.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   56577781Sov
   77962Toilette
   991203Spisning
   55634Husligt arbejde
   0055Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22316Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11118Læste avis
   0039Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   111911Hørte radio
   00012Så TV
   00313Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00016Hobby
   00617Afslapning (hvil)
   111018Andet
   111114619Erhvervsarbejde
   333620Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00123Indkøb/ærinder
   00124Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00331Tur
   111132Besøg hos familie
   111033Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00436Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V272 3.74 KL. 7.15
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 7.15?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48486551Sov
   991292Toilette
   12121643Spisning
   66864Husligt arbejde
   11115Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22326Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0068Læste avis
   0049Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   00611Hørte radio
   00012Så TV
   00113Samvær med ægtefælle/børn
   00014Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00116Hobby
   11717Afslapning (hvil)
   111018Andet
   121216219Erhvervsarbejde
   445220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00323Indkøb/ærinder
   00124Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00030Motion/sport
   00031Tur
   111132Besøg hos familie
   111133Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00536Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V273 3.74 KL. 7.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 7.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44445991Sov
   55712Toilette
   14141913Spisning
   66884Husligt arbejde
   11195Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33356Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11108Læste avis
   0039Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   11711Hørte radio
   00012Så TV
   00313Samvær med ægtefælle/børn
   00114Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00316Hobby
   11717Afslapning (hvil)
   111418Andet
   141419219Erhvervsarbejde
   557520Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00421Afhentning af børn
   00222Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00423Indkøb/ærinder
   00124Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00230Motion/sport
   00131Tur
   111032Besøg hos familie
   111233Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00536Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V274 3.74 KL. 7.45
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 7.45?
  • %MD%AntalKodeKategori
   39395381Sov
   55732Toilette
   11111533Spisning
   771024Husligt arbejde
   22215Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33396Erhvervsarbejde hjemme
   0017Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11138Læste avis
   0039Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   111011Hørte radio
   00012Så TV
   00613Samvær med ægtefælle/børn
   00314Havde besøg af familie
   00215Havde gæster (udover familie)
   00316Hobby
   11917Afslapning (hvil)
   111018Andet
   151521119Erhvervsarbejde
   9912420Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   00322Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00523Indkøb/ærinder
   00124Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00029Møder
   00330Motion/sport
   00131Tur
   111032Besøg hos familie
   111233Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00536Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V275 3.74 KL. 8.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 8.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   35354841Sov
   55722Toilette
   10101373Spisning
   77994Husligt arbejde
   22225Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33366Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   1188Læste avis
   0029Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   222911Hørte radio
   00112Så TV
   11713Samvær med ægtefælle/børn
   00314Havde besøg af familie
   00115Havde gæster (udover familie)
   00516Hobby
   111117Afslapning (hvil)
   111018Andet
   222229819Erhvervsarbejde
   556520Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   00522Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   00523Indkøb/ærinder
   222524Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00129Møder
   00230Motion/sport
   00431Tur
   111232Besøg hos familie
   111133Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00035Havearbejde
   00436Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V276 3.74 KL. 8.15
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 8.15?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27273701Sov
   77932Toilette
   12121653Spisning
   10101334Husligt arbejde
   22245Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33396Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11128Læste avis
   0019Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   111411Hørte radio
   00012Så TV
   11713Samvær med ægtefælle/børn
   00314Havde besøg af familie
   00115Havde gæster (udover familie)
   11816Hobby
   11717Afslapning (hvil)
   111218Andet
   232432219Erhvervsarbejde
   445420Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00421Afhentning af børn
   00522Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   111123Indkøb/ærinder
   223224Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00329Møder
   00130Motion/sport
   11731Tur
   111132Besøg hos familie
   111233Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   00636Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V277 3.74 KL. 8.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 8.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25253411Sov
   44542Toilette
   12131713Spisning
   11111474Husligt arbejde
   22315Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33466Erhvervsarbejde hjemme
   0037Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22218Læste avis
   0049Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   111211Hørte radio
   00012Så TV
   00613Samvær med ægtefælle/børn
   00314Havde besøg af familie
   00115Havde gæster (udover familie)
   00616Hobby
   111317Afslapning (hvil)
   111318Andet
   252635019Erhvervsarbejde
   223220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   11722Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   111623Indkøb/ærinder
   333924Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00329Møder
   00230Motion/sport
   00631Tur
   111232Besøg hos familie
   111333Besøg hos andre end familie
   00034Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   11736Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V278 3.74 KL. 8.45
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 8.45?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20202791Sov
   44552Toilette
   10101363Spisning
   13131774Husligt arbejde
   33365Andet praktisk arbejde i hjemmet
   44516Erhvervsarbejde hjemme
   0047Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22268Læste avis
   11109Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   111111Hørte radio
   00012Så TV
   11813Samvær med ægtefælle/børn
   00214Havde besøg af familie
   00315Havde gæster (udover familie)
   111116Hobby
   111717Afslapning (hvil)
   111518Andet
   262736219Erhvervsarbejde
   334620Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   11722Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   111623Indkøb/ærinder
   334024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00329Møder
   00230Motion/sport
   00531Tur
   111532Besøg hos familie
   111133Besøg hos andre end familie
   00134Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   11836Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V279 3.74 KL. 9.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 9.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16162231Sov
   44612Toilette
   991273Spisning
   13131834Husligt arbejde
   33445Andet praktisk arbejde i hjemmet
   34486Erhvervsarbejde hjemme
   0057Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22308Læste avis
   11119Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   222211Hørte radio
   00112Så TV
   11813Samvær med ægtefælle/børn
   00514Havde besøg af familie
   00315Havde gæster (udover familie)
   111316Hobby
   111717Afslapning (hvil)
   111718Andet
   292939519Erhvervsarbejde
   111820Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00021Afhentning af børn
   11922Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   222923Indkøb/ærinder
   334424Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00329Møder
   00130Motion/sport
   11831Tur
   111732Besøg hos familie
   111233Besøg hos andre end familie
   00134Forlystelser/restaurant
   00235Havearbejde
   00436Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V280 3.74 KL. 9.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 9.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111541Sov
   44522Toilette
   991283Spisning
   14141874Husligt arbejde
   44545Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33476Erhvervsarbejde hjemme
   0067Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22348Læste avis
   11149Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   111011Hørte radio
   11712Så TV
   111013Samvær med ægtefælle/børn
   11714Havde besøg af familie
   00415Havde gæster (udover familie)
   111516Hobby
   222317Afslapning (hvil)
   112018Andet
   293040519Erhvervsarbejde
   111820Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   111522Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   333923Indkøb/ærinder
   334724Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00329Møder
   00330Motion/sport
   111531Tur
   111832Besøg hos familie
   111533Besøg hos andre end familie
   00234Forlystelser/restaurant
   00335Havearbejde
   00536Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V281 3.74 KL.10.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 10.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881131Sov
   33402Toilette
   891173Spisning
   13141854Husligt arbejde
   55655Andet praktisk arbejde i hjemmet
   34486Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   33368Læste avis
   11149Læste andet end avis
   00210Musik (grammofon/båndoptager)
   111311Hørte radio
   11912Så TV
   111113Samvær med ægtefælle/børn
   111014Havde besøg af familie
   00515Havde gæster (udover familie)
   111716Hobby
   111617Afslapning (hvil)
   111918Andet
   303141819Erhvervsarbejde
   111820Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   111522Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   334123Indkøb/ærinder
   445224Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00327Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00629Møder
   00630Motion/sport
   222431Tur
   222232Besøg hos familie
   222233Besøg hos andre end familie
   00134Forlystelser/restaurant
   00535Havearbejde
   00536Andet
   00588Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V282 3.74 KL.10.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 10.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55751Sov
   22282Toilette
   77923Spisning
   14141904Husligt arbejde
   55645Andet praktisk arbejde i hjemmet
   44506Erhvervsarbejde hjemme
   0027Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22328Læste avis
   22239Læste andet end avis
   00210Musik (grammofon/båndoptager)
   111811Hørte radio
   00412Så TV
   111713Samvær med ægtefælle/børn
   11914Havde besøg af familie
   111015Havde gæster (udover familie)
   222916Hobby
   111617Afslapning (hvil)
   111818Andet
   313142619Erhvervsarbejde
   222520Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   111822Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   445823Indkøb/ærinder
   445124Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00527Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00629Møder
   00630Motion/sport
   222431Tur
   222632Besøg hos familie
   222133Besøg hos andre end familie
   00134Forlystelser/restaurant
   00435Havearbejde
   11936Andet
   00588Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V283 3.74 KL.11.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 11.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44571Sov
   22282Toilette
   55733Spisning
   15162124Husligt arbejde
   44575Andet praktisk arbejde i hjemmet
   44526Erhvervsarbejde hjemme
   0067Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22348Læste avis
   11199Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   111411Hørte radio
   00312Så TV
   111713Samvær med ægtefælle/børn
   111414Havde besøg af familie
   111315Havde gæster (udover familie)
   223316Hobby
   222217Afslapning (hvil)
   111918Andet
   313142719Erhvervsarbejde
   111920Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   111622Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   557023Indkøb/ærinder
   445024Skole/uddannelsessted
   00025Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00527Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   11729Møder
   00630Motion/sport
   112031Tur
   222832Besøg hos familie
   222333Besøg hos andre end familie
   00434Forlystelser/restaurant
   00435Havearbejde
   11736Andet
   00588Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V284 3.74 KL.11.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 11.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33421Sov
   22222Toilette
   781033Spisning
   16162144Husligt arbejde
   44575Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33466Erhvervsarbejde hjemme
   1197Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22338Læste avis
   11179Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   00611Hørte radio
   00112Så TV
   111613Samvær med ægtefælle/børn
   111614Havde besøg af familie
   111115Havde gæster (udover familie)
   333616Hobby
   111717Afslapning (hvil)
   111518Andet
   313142319Erhvervsarbejde
   222320Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00321Afhentning af børn
   111622Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   556323Indkøb/ærinder
   344824Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00427Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   11829Møder
   00630Motion/sport
   222531Tur
   223332Besøg hos familie
   222633Besøg hos andre end familie
   00334Forlystelser/restaurant
   00435Havearbejde
   111236Andet
   00488Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V285 3.74 KL.12.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 12.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34481Sov
   11182Toilette
   20202733Spisning
   10101354Husligt arbejde
   33355Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22296Erhvervsarbejde hjemme
   11147Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11188Læste avis
   11109Læste andet end avis
   00210Musik (grammofon/båndoptager)
   11811Hørte radio
   00212Så TV
   11913Samvær med ægtefælle/børn
   111614Havde besøg af familie
   111215Havde gæster (udover familie)
   222316Hobby
   222417Afslapning (hvil)
   111218Andet
   303041319Erhvervsarbejde
   222320Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00521Afhentning af børn
   111422Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   445623Indkøb/ærinder
   334524Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00227Kirke
   00128Kulturelle interesser iøvrigt
   00529Møder
   00430Motion/sport
   111731Tur
   333932Besøg hos familie
   222533Besøg hos andre end familie
   00534Forlystelser/restaurant
   00235Havearbejde
   111536Andet
   00488Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V286 3.74 KL.12.15
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 12.15?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33381Sov
   22212Toilette
   26273633Spisning
   881054Husligt arbejde
   22295Andet praktisk arbejde i hjemmet
   11176Erhvervsarbejde hjemme
   11137Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11198Læste avis
   0069Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   111311Hørte radio
   00112Så TV
   11813Samvær med ægtefælle/børn
   11814Havde besøg af familie
   111215Havde gæster (udover familie)
   111816Hobby
   333517Afslapning (hvil)
   111018Andet
   292940219Erhvervsarbejde
   222520Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   11922Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   344823Indkøb/ærinder
   334224Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00227Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00429Møder
   00330Motion/sport
   111831Tur
   334132Besøg hos familie
   222733Besøg hos andre end familie
   00534Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   111236Andet
   00488Ved ikke
   1 1299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V287 3.74 KL.12.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 12.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44611Sov
   22272Toilette
   19202683Spisning
   881134Husligt arbejde
   22315Andet praktisk arbejde i hjemmet
   11146Erhvervsarbejde hjemme
   11127Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11148Læste avis
   1199Læste andet end avis
   00010Musik (grammofon/båndoptager)
   668211Hørte radio
   00312Så TV
   00513Samvær med ægtefælle/børn
   11714Havde besøg af familie
   111515Havde gæster (udover familie)
   111716Hobby
   333917Afslapning (hvil)
   111418Andet
   292939719Erhvervsarbejde
   222320Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   11922Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   334123Indkøb/ærinder
   334224Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00429Møder
   00330Motion/sport
   111931Tur
   334232Besøg hos familie
   222633Besøg hos andre end familie
   11734Forlystelser/restaurant
   00235Havearbejde
   111236Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V288 3.74 KL.13.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 13.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   881051Sov
   22252Toilette
   13131753Spisning
   881074Husligt arbejde
   33355Andet praktisk arbejde i hjemmet
   11186Erhvervsarbejde hjemme
   11127Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22248Læste avis
   22259Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   223011Hørte radio
   11712Så TV
   111213Samvær med ægtefælle/børn
   111214Havde besøg af familie
   111315Havde gæster (udover familie)
   111916Hobby
   779017Afslapning (hvil)
   111318Andet
   282939119Erhvervsarbejde
   222820Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00221Afhentning af børn
   111022Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   334123Indkøb/ærinder
   334324Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00127Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   00429Møder
   11730Motion/sport
   222231Tur
   334032Besøg hos familie
   222933Besøg hos andre end familie
   11734Forlystelser/restaurant
   00335Havearbejde
   11936Andet
   00388Ved ikke
   1 1299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V289 3.74 KL.13.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 13.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   891171Sov
   11152Toilette
   77933Spisning
   77954Husligt arbejde
   33445Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22226Erhvervsarbejde hjemme
   11137Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22278Læste avis
   33369Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   222411Hørte radio
   111212Så TV
   222113Samvær med ægtefælle/børn
   112014Havde besøg af familie
   111315Havde gæster (udover familie)
   222916Hobby
   8810917Afslapning (hvil)
   111418Andet
   292939319Erhvervsarbejde
   222220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   111122Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   445123Indkøb/ærinder
   333924Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00026Bibliotek
   00027Kirke
   00028Kulturelle interesser iøvrigt
   11929Møder
   00630Motion/sport
   223131Tur
   334132Besøg hos familie
   333733Besøg hos andre end familie
   00634Forlystelser/restaurant
   00335Havearbejde
   11736Andet
   00388Ved ikke
   1 1099Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V290 3.74 KL.14.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 14.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   781031Sov
   11132Toilette
   55723Spisning
   66864Husligt arbejde
   44535Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22286Erhvervsarbejde hjemme
   11157Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22218Læste avis
   33379Læste andet end avis
   00110Musik (grammofon/båndoptager)
   111911Hørte radio
   111512Så TV
   222413Samvær med ægtefælle/børn
   222414Havde besøg af familie
   222115Havde gæster (udover familie)
   333716Hobby
   7710017Afslapning (hvil)
   111418Andet
   292939619Erhvervsarbejde
   223420Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00121Afhentning af børn
   111322Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   444923Indkøb/ærinder
   222724Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00027Kirke
   00128Kulturelle interesser iøvrigt
   11929Møder
   11730Motion/sport
   333531Tur
   334732Besøg hos familie
   334233Besøg hos andre end familie
   00634Forlystelser/restaurant
   00235Havearbejde
   11836Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V291 3.74 KL.14.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 14.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   55661Sov
   1182Toilette
   77943Spisning
   66864Husligt arbejde
   44585Andet praktisk arbejde i hjemmet
   33356Erhvervsarbejde hjemme
   11167Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22238Læste avis
   33419Læste andet end avis
   00310Musik (grammofon/båndoptager)
   222111Hørte radio
   11912Så TV
   222213Samvær med ægtefælle/børn
   223014Havde besøg af familie
   222215Havde gæster (udover familie)
   334116Hobby
   556917Afslapning (hvil)
   111718Andet
   282838619Erhvervsarbejde
   334220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00321Afhentning af børn
   111422Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   445823Indkøb/ærinder
   111824Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00126Bibliotek
   00027Kirke
   00128Kulturelle interesser iøvrigt
   11929Møder
   11730Motion/sport
   334131Tur
   445532Besøg hos familie
   444933Besøg hos andre end familie
   11734Forlystelser/restaurant
   00235Havearbejde
   11736Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V292 3.74 KL.15.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 15.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44511Sov
   11112Toilette
   11111513Spisning
   44614Husligt arbejde
   33445Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22316Erhvervsarbejde hjemme
   11147Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22238Læste avis
   22309Læste andet end avis
   00510Musik (grammofon/båndoptager)
   112011Hørte radio
   111412Så TV
   222213Samvær med ægtefælle/børn
   333914Havde besøg af familie
   223015Havde gæster (udover familie)
   333516Hobby
   334117Afslapning (hvil)
   111618Andet
   272736719Erhvervsarbejde
   334020Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00521Afhentning af børn
   111322Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   445823Indkøb/ærinder
   111624Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00326Bibliotek
   00027Kirke
   00128Kulturelle interesser iøvrigt
   111029Møder
   11730Motion/sport
   445631Tur
   556532Besøg hos familie
   446033Besøg hos andre end familie
   11834Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   111236Andet
   00388Ved ikke
   1 1299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V293 3.74 KL.15.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 15.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22331Sov
   11102Toilette
   991283Spisning
   55704Husligt arbejde
   44495Andet praktisk arbejde i hjemmet
   22326Erhvervsarbejde hjemme
   11197Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22218Læste avis
   22329Læste andet end avis
   00410Musik (grammofon/båndoptager)
   223111Hørte radio
   111612Så TV
   222913Samvær med ægtefælle/børn
   334214Havde besøg af familie
   223115Havde gæster (udover familie)
   334516Hobby
   333917Afslapning (hvil)
   112018Andet
   252534019Erhvervsarbejde
   445020Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00521Afhentning af børn
   111022Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   445823Indkøb/ærinder
   111624Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00226Bibliotek
   00027Kirke
   00128Kulturelle interesser iøvrigt
   11829Møder
   11830Motion/sport
   445131Tur
   557332Besøg hos familie
   556833Besøg hos andre end familie
   11834Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   111136Andet
   00388Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V294 3.74 KL.16.00
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 16.00?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22311Sov
   11132Toilette
   77943Spisning
   66834Husligt arbejde
   33415Andet praktisk arbejde i hjemmet
   44496Erhvervsarbejde hjemme
   11207Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22338Læste avis
   33379Læste andet end avis
   00610Musik (grammofon/båndoptager)
   223411Hørte radio
   333512Så TV
   333613Samvær med ægtefælle/børn
   344814Havde besøg af familie
   333515Havde gæster (udover familie)
   334516Hobby
   334217Afslapning (hvil)
   111618Andet
   212128519Erhvervsarbejde
   446020Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   00321Afhentning af børn
   111122Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   556923Indkøb/ærinder
   111524Skole/uddannelsessted
   00325Teater/biograf
   00226Bibliotek
   00027Kirke
   00128Kulturelle interesser iøvrigt
   11829Møder
   111030Motion/sport
   334031Tur
   557532Besøg hos familie
   446133Besøg hos andre end familie
   11834Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   111236Andet
   00388Ved ikke
   1 1299Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V295 3.74 KL.16.15
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 16.15?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22281Sov
   11182Toilette
   66873Spisning
   771014Husligt arbejde
   33435Andet praktisk arbejde i hjemmet
   44556Erhvervsarbejde hjemme
   22237Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   33468Læste avis
   33359Læste andet end avis
   00510Musik (grammofon/båndoptager)
   222611Hørte radio
   334612Så TV
   333913Samvær med ægtefælle/børn
   334614Havde besøg af familie
   333615Havde gæster (udover familie)
   334416Hobby
   445217Afslapning (hvil)
   222218Andet
   161622319Erhvervsarbejde
   557220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   11721Afhentning af børn
   11822Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   556623Indkøb/ærinder
   111124Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00326Bibliotek
   00027Kirke
   00228Kulturelle interesser iøvrigt
   11729Møder
   111230Motion/sport
   333531Tur
   667732Besøg hos familie
   556533Besøg hos andre end familie
   11834Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   111136Andet
   00488Ved ikke
   1 1199Uoplyst
   1001001377
   Svarprocent: 99
 • V296 3.74 KL.16.30
  • 4. AKTIVITETER I GÅR. In
  • 3.74. Hvad foretog De Dem kl. 16.30?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22281Sov
   22242Toilette
   55693Spisning
   881144Husligt arbejde
   33465Andet praktisk arbejde i hjemmet
   44516Erhvervsarbejde hjemme
   22277Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   55628Læste avis
   33409Læste andet end avis
   00610Musik (grammofon/båndoptager)
   222811Hørte radio
   444912Så TV
   334513Samvær med ægtefælle/børn
   334714Havde besøg af familie
   333515Havde gæster (udover familie)
   334616Hobby
   445717Afslapning (hvil)
   222418Andet
   151520319Erhvervsarbejde
   556220Transport til/fra arbejde/skole o.l.
   11921Afhentning af børn
   00622Besøg på offentligt kontor/læge o.l.
   556423Indkøb/ærinder
   111024Skole/uddannelsessted
   00225Teater/biograf
   00426Bibliotek
   00027Kirke
   00228Kulturelle interesser iøvrigt
   11729Møder
   111430Motion/sport
   222831Tur
   557432Besøg hos familie
   445933Besøg hos andre end familie
   11934Forlystelser/restaurant
   00135Havearbejde
   111136Andet
   00488Ved ikke
   1 1099Uoplyst