English

 
DDA-4755

Fritidsundersøgelsen, 1998

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af fritidsaktiviteter og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie, samt holdningen til kultur- og fritidsaktiviteter.
Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1998 som interviews af udvalgte voksne på 16 år eller derover samt deres børn på mellem 7 og 15 år, idet forældrene blev spurgt, om de ville give tilladelse til, at deres barn efterfølgende blev interviewet.


Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen:
1. Oplysninger om voksne på 16 år eller derover:
- Baggrundsoplysninger om respondenten og dennes
ægtefælle/samlever: køn, alder, statsborgerskab,
skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, hovedbeskæftigelse,
privat/offentlig ansættelse, arbejdstid, husstandens
sammensætning, herunder børnenes alder.
- Teaterbesøg, herunder type af teater (permanente, turnerende,
amatør) og art af forestilling (skuespil, ballet, opera,
musical, revy, børneteater).
Amatørteater-virksomhed.
- Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre.
Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Biografbesøg.
Spillefilm på video og TV.
Evt. specielle spørgsmål om kortfilm.
- Billedkunst - besøg på kunstmuseer og -udstillinger.
Amatørvirksomhed.
- Besøg på andre museer, efter type.
- Andre aktiviteter, herunder foredragsarrangementer, dyreparker,
bingo.
- Foreningsmedlemskaber, -aktiviteter. Tillidshverv.
Græsrodsaktiviteter (uorganiserede).
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner, distriktsblade.
Læsning af aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad. Biblioteket som
informationscenter.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og
uorganiserede.
Tilskueraktiviteter.
- Folkekirkemedlemskab, kirkegang, andre trossamfund.
- Fritidsundervisning, deltagelse i aftenskole mv.2. Oplysninger om børn mellem 7 og 15 år, begge år inkluderet:
- Samvær og aktiviteter med forældre.
- Samvær og aktiviteter med venner.
- Tidsforbrug i skolen og på lektier.
- Pasningsordning efter skoletid.
Fritidsklub.
- Skemalagte fritidsinteresser (art og tidsforbrug).
Egne (selvorganiserede) fritidsinteresser.
- Arbejde. Deltagelse i husligt arbejde samt omfang af
fritidsarbejde.
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner.
Aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Biografbesøg.
Spillefilm på video og TV.
- Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre.
Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Teaterbesøg.
- Museumsbesøg.
- Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og
uorganiserede.
Tilskuer-aktiviteter

Nøgleord

Aftenskoleundervisning, Antenne, Bestyrelsesarbejde, Billedkunst, Bilreparation, Bingo, Biografbesøg, Blade, Boligvedligeholdelse, Børns tidsforbrug, CD afspiller, Computer, Dyrepark, Elektroniske medier, Eliteidræt, Fagforeningsmedlemskab, Faglitteratur, Filmklub, Fjernsyn, Folkekirken, Foredragsarrangement, Foreningsaktivitet, Foreningsmedlemskab, Forældrebestyrelse, Fritidsaktivitet, Fritidsjob, Fritidsklub, Fritidsundervisning, Frivilligt arbejde, Grammofon, Grundejerforening, Græsrod, Gæstebud, Handicapforening, Hobbyorganisation, Idrætsforening, Internetbrug, Kabel-tv, Kassettebåndoptager, Kirkegang, Kostvane, Kulturel udgift, Kulturvane, Kunst, Kunstfond, Kunstudstilling, Kvindeorganisation, Lektielæsning, Logemedlem, Lommepenge, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Menighedsarbejde, Miljøforening, Mobning, Motion, Musik, Musikinteresse, Musikudøvelse, Offentlig støtte, Parabol, Partimedlemskab, Pasningsordning, PC, Pensionistforening, Politisk møde, Radiovane, Religiøst tilhørsforhold, Samvær, Sang, Skatteforhøjelse, Skole, Skoleskift, Skønlitteratur, Socialt arbejde, Sport, Sportsklub, Sygebesøg, Teater, Teaterbesøg, Teaterforening, Tegneserie, Tidsanvendelse, Tillidshverv, TV, tv-vaner, Tøjfremstilling, Tøjreparation, Ugeblade, Ungdomsarbejde, Velgørenhedsorganisation, Venner, Video, ZOOLOGISK HAVE, Ældreråd

Klassifikation

Uddannelse: Grundskole- og førskoleuddannelse, Uddannelse, Information og kommunikation: Massemedier, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Ungdom, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Religion og værdier, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse

Universe

Andet

Geografisk afgrænsning

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype:

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1998-01-01
Slut: 1998-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen, 1998, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2003. 1 datafil: DDA-4755, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-4755

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-4755

Arkiv information

Modtaget: 2003-08-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer