Revision: 399

Valgundersøgelsen 1998

DDA-4189

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 4189
    Maximum 4189
    Gennemsnit 4189
    Median 4189
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2001
    Gennemsnit 1001
    Median 1001
    Standardafvigelse 578

 • V3 NUMMER
  Variablen er kodet i interval 0001 - 8067.
  • Nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 8067
    Gennemsnit 1208
    Median 1150
    Standardafvigelse 807

 • V4 KORT
  Variablen har værdien 1 for samtlige respondenter.
  • Kort
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V5 VIGTIGSTE PROBLEM 1/4
  Variablen er kodet i interval 001-999. 1000 = Irrelevant (7).
  • Vigtigste problem for pol
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Vigtigste problem 1/4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1975
    Manglende 26
    Minimum 1
    Maximum 107
    Gennemsnit 53
    Median 57
    Standardafvigelse 22

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V6 VIGTIGSTE PROBLEM 2/4
  Variablen er kodet i interval 001-999. 1000 = Irrelevant (7).
  • Vigtigste problem for pol
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan De nævne flere vigtige problemer? (Gerne flere svar) Vigtigste problem 2/4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1632
    Manglende 369
    Minimum 1
    Maximum 108
    Gennemsnit 59
    Median 60
    Standardafvigelse 20

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V7 VIGTIGSTE PROBLEM 3/4
  Variablen er kodet i interval 006-999. 1000 = Irrelevant (7).
  • Vigtigste problem for pol
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan De nævne flere vigtige problemer? (Gerne flere svar) Vigtigste problem 3/4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 941
    Manglende 1060
    Minimum 6
    Maximum 105
    Gennemsnit 60
    Median 60
    Standardafvigelse 21

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V8 VIGTIGSTE PROBLEM 4/4
  Variablen er kodet i interval 006-999. 1000 = Irrelevant (7).
  • Vigtigste problem for pol
  • Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan De nævne flere vigtige problemer? (Gerne flere svar) Vigtigste problem 4/4:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 349
    Manglende 1652
    Minimum 6
    Maximum 106
    Gennemsnit 61
    Median 60
    Standardafvigelse 23

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V9 HAR EJ TALT OM POLITIK
  • Interesse for politik
  • Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.1: Nej, har ikke snakket om politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   868617200Ikke nævnt
   14142811Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V10 TALT POLITIK M/FAMILIE
  • Interesse for politik
  • Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.2: Ja, med familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275460Ikke nævnt
   737314551Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V11 TALT POLITIK M/VENNER
  • Interesse for politik
  • Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.3: Ja, med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   34346810Ikke nævnt
   666613201Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V12 TALT POLITIK M/KOLLEGER
  • Interesse for politik
  • Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.4: Ja, med kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   545410730Ikke nævnt
   46469281Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V13 HAR EJ FAM/VENNER/KOLLE.
  • Interesse for politik
  • Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.5: Har ikke familie/venner/kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919900Ikke nævnt
   11111Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V14 TALT POLITIK: VED IKKE
  • Interesse for politik
  • Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.6: Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   656513020Ikke nævnt
   35356991Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V15 POLITISK INTERESSE
  • Interesse for politik
  • Spm. 3: Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24244761Meget
   49499832Noget
   24244803Kun lidt
   33594Slet ikke
   0035Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V16 PARTIVALG 1998
  • Interesse for politik
  • Spm. 4: Stemte De ved Folketingsvalget den 11. marts? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   29295771A: Socialdemokratiet, gå til spm. 4.A (V17)
   44832B: Radikale, gå til spm. 4.A (V17)
   10101953C: Konservative, gå til spm. 4.A (V17)
   44814D: Centrum-Demokraterne, gå til spm. 4.A (V17)
   881615F: Socialistisk Folkeparti, gå til spm. 4.A (V17)
   771316O: Dansk Folkeparti, gå til spm. 4.A (V17)
   22417Q: Kristeligt Folkeparti, gå til spm. 4.A (V17)
   0058U: Demokratisk Fornyelse, gå til spm. 4.A (V17)
   23234639V: Venstre, gå til spm. 4.A (V17)
   224010Z: Fremskridtspartiet, gå til spm. 4.A (V17)
   335811Ø: Enhedslisten, gå til spm. 4.A (V17)
   00112Kandidat uden for partierne, gå til spm. 4.A (V17)
   00213Husker ikke parti, gå til spm. 6 (V21)
   336314Vil ikke svare om parti, gå til spm. 6 (V21)
   011015Stemte blankt, gå til spm. 6 (V21)
   447416Stemte ikke, gå til spm. 6 (V21)
   111417Ikke stemmeret, gå til spm. 8.A (V37)
   00018Andre svar gå til spm. 8.A (V37)
   0 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V17 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Interesse for politik
  • BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 4.A: (Til dem, de har stemt i spm. 4 (V16)). Hvornår besluttede De at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15162981I de sidste dage før valget
   11132302Tidligere i valgkampen
   657113013Vidste allerede før valgkampen
   0074Ved ikke
   8 16510Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 92
 • V18 STEMME KARAKTERISTISK
  • Interesse for politik
  • STEMME KARAKTERISTISK
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Vil De sige, De stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser - eller følte De nærmest, De måtte vælge det mindste onde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10112081Stemte med begejstring
   43468512Stemte med tilfredshed
   31336143Stemte med blandede følelser
   881534Måtte nærmest vælge det mindst onde
   01105Ved ikke
   8 16510Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 92
 • V19 STEMTE PERSONLIGT
  • Interesse for politik
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 5.A: (Til dem, der stemte i spm. 4 (V16)). Satte De blot Deres kryds ved et parti, eller stemte De på en bestemt kandidat? (hvis dette): Stemte De på en mand eller kvinde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48529551Stemte kun på parti
   27305492Stemte personligt - på en mand
   16183243Stemte personligt - på en kvinde
   0054Stemte personligt - køn uoplyst
   0035Ved ikke/ønsker ikke at oplyse
   8 16510Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 92
 • V20 ÅRSAG TIL PARTIVALG
  Variablen er kodet i interval 001-999. 1000 = Irrelevant (7).
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 1000.

 • V21 OVERVEJEDE ANDET PARTI
  • Interesse for politik
  • OVERVEJEDE ANDET PARTI
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 6: (Til dem, der har stemt, samt sofavælgere i spm. 4 (V16)). Tænkte De på at stemme på et (andet) parti? - Hvis ja: Hvilket parti? Intv: Ved sofavælgere overspringes ordet andet i spørgsmålsformuleringen. Kandidater opstillet uden for partierne regnes også som et parti. Hvis flere partier, skriv det parti, svarpersonen tænkte mest på. Intv: Vis kort 1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   565711261Nej
   551092A: Socialdemokratiet
   22433B: Radikale
   44894C: Konservative
   33595D: Centrum-Demokraterne
   55956F: Socialistisk Folkeparti
   44817O: Dansk Folkeparti
   11178Q: Kristeligt Folkeparti
   0029U: Demokratisk Fornyelse
   7713610V: Venstre
   111411Z: Fremskridtspartiet
   112812Ø: Enhedslisten
   00113Anden kandidat uden for partierne
   112614Andet svar
   8815915Ved ikke
   1 16100Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V22 BETYD. STATSBUDGET O.L.
  • Interesse for politik
  • BETYD. STATSBUDGET O.L.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.1: Statsbudgettet og statsgælden
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132531Af afgørende betydning
   27285432Af stor betydning
   27285413Af nogen betydning
   16173254Af mindre betydning
   11112115Ingen betydning
   23506Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V23 BETYD. ARB.LØSHED O.L.
  • Interesse for politik
  • BETYD. ARB.LØSHED O.L.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.2: Arbejdsløshed, dagpengesystem
  • %MD%AntalKodeKategori
   16173211Af afgørende betydning
   38407702Af stor betydning
   24254843Af nogen betydning
   11112114Af mindre betydning
   661115Ingen betydning
   11266Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V24 BETYD: FORHOLD TIL EU
  • Interesse for politik
  • BETYD: FORHOLD TIL EU
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.3: Forholdet til EU/Unionen
  • %MD%AntalKodeKategori
   18193591Af afgørende betydning
   28295672Af stor betydning
   22234503Af nogen betydning
   14152824Af mindre betydning
   10112035Ingen betydning
   33626Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V25 BETYD: MILJØSPØRGSMÅL
  • Interesse for politik
  • BETYD: MILJØSPØRGSMÅL
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.4: Miljøspørgsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   22234451Af afgørende betydning
   35377022Af stor betydning
   25264933Af nogen betydning
   991774Af mindre betydning
   55945Ingen betydning
   11126Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V26 BETYD: SUNDHEDSVÆSEN
  • Interesse for politik
  • BETYD: SUNDHEDSVÆSEN
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.5: Hospitaler og sundhedsvæsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   37397451Af afgørende betydning
   40428022Af stor betydning
   13132523Af nogen betydning
   33674Af mindre betydning
   22485Ingen betydning
   0096Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V27 BETYD: SKATTESPØRGSMÅL
  • Interesse for politik
  • BETYD: SKATTESPØRGSMÅL
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.6: Skattespørgsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   14152881Af afgørende betydning
   33346542Af stor betydning
   27285323Af nogen betydning
   15163054Af mindre betydning
   661225Ingen betydning
   11226Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V28 BETYD: FLYGTNINGE SPM
  • Interesse for politik
  • BETYD: FLYGTNINGE SPM
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.7: Flygtninge-/indvandrerspørgemål
  • %MD%AntalKodeKategori
   26275151Af afgørende betydning
   31336262Af stor betydning
   22234403Af nogen betydning
   11112114Af mindre betydning
   561105Ingen betydning
   11216Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V29 BETYD: EFTERLØN
  • Interesse for politik
  • BETYD: EFTERLØN
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.8: Spørgsmålet om efterlønnen fremover
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142761Af afgørende betydning
   24254722Af stor betydning
   22234413Af nogen betydning
   19203894Af mindre betydning
   14152865Ingen betydning
   33596Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V30 BETYD: ÆLDRESPM.
  • Interesse for politik
  • BETYD: ÆLDRESPM.
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.9: Ældrespørgsmål, f.eks. hjemmehjælp, plejehjem og ældreboliger
  • %MD%AntalKodeKategori
   27285361Af afgørende betydning
   34356802Af stor betydning
   20203943Af nogen betydning
   9101904Af mindre betydning
   551015Ingen betydning
   11226Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V31 BETYD: RETSPOLITIK
  • Interesse for politik
  • BETYD: RETSPOLITIK
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.10: Lov og orden, retssikkerhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   27285311Af afgørende betydning
   37397462Af stor betydning
   18193653Af nogen betydning
   991734Af mindre betydning
   45905Ingen betydning
   11186Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V32 BETYD: DYREVELFÆRD
  • Interesse for politik
  • BETYD: DYREVELFÆRD
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.11: Dyrevelfærd
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112161Af afgørende betydning
   26275182Af stor betydning
   26275153Af nogen betydning
   19203754Af mindre betydning
   13132535Ingen betydning
   22466Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V33 BETYD: LEJEVÆRDI
  • Interesse for politik
  • BETYD: LEJEVÆRDI
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.12: Spørgsmålet om afskaffelse af lejeværdien af egen bolig
  • %MD%AntalKodeKategori
   13142681Af afgørende betydning
   20214032Af stor betydning
   21224163Af nogen betydning
   20214034Af mindre betydning
   17183505Ingen betydning
   44836Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V34 BETYD: UDD. FOLKESKOLE
  • Interesse for politik
  • BETYD: UDD. FOLKESKOLE
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.13: Kvaliteten af uddannelsen i folkeskolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22234341Af afgørende betydning
   37397452Af stor betydning
   20203913Af nogen betydning
   991734Af mindre betydning
   671285Ingen betydning
   33526Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V35 BETYD: BØRNEFAMILIER
  • Interesse for politik
  • BETYD: BØRNEFAMILIER
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.14: Spørgsmålet om børnefamiliernes forhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   17183381Af afgørende betydning
   30326102Af stor betydning
   24254833Af nogen betydning
   14152864Af mindre betydning
   881605Ingen betydning
   22466Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V36 BETYD: MENINGSMÅLING
  • Interesse for politik
  • BETYD: MENINGSMÅLING
  • Variablen er filtreret af: V16
   • Filtrerende variable: V16
  • Spm. 7: (Til dem, der har stemt i spm. 4 (V16)). Øvrige gå til spm. 8.A (V37). Jeg nævner nu nogle emner, der blev diskuteret i valgkampen. Hvor stor betydning havde disse emner for Dem, da De skulle vælge parti? For hvert emne kan De benytte et af disse svar. (Vis kort 2). Intv: Vis kort 2. Intv: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar. Spm. 7.15: Meningsmålingernes spådom om en borgerlig regering
  • %MD%AntalKodeKategori
   881621Af afgørende betydning
   10101972Af stor betydning
   11122253Af nogen betydning
   15163034Af mindre betydning
   48509655Ingen betydning
   44716Ved ikke
   4 7810Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V37 SYMPATI: A
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   44780Synes meget dårligt om
   33681
   551062
   10101963
   991854
   18183525
   991866
   11112177
   13132588
   661149
   111121510Synes virkelig godt om partiet
   111311Ved ikke nok om
   111312Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V38 SYMPATI: B
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101930Synes meget dårligt om
   661221
   10101942
   12122453
   12122354
   16163235
   881676
   991767
   771348
   33669
   224510Synes virkelig godt om partiet
   336911Ved ikke nok om
   223212Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V39 SYMPATI: C
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   551060Synes meget dårligt om
   44891
   881682
   13132593
   13132614
   17173485
   10102076
   991907
   771508
   44809
   447810Synes virkelig godt om partiet
   224211Ved ikke nok om
   112312Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V40 SYMPATI: D
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   661280Synes meget dårligt om
   44841
   991842
   12122353
   15152924
   21214115
   12122366
   881637
   55988
   22499
   112810Synes virkelig godt om partiet
   336311Ved ikke nok om
   113012Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V41 SYMPATI: F
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102100Synes meget dårligt om
   11112111
   12122492
   10101963
   991794
   11112125
   991846
   881647
   771358
   55949
   447910Synes virkelig godt om partiet
   336211Ved ikke nok om
   112612Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V42 SYMPATI: O
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   37377480Synes meget dårligt om
   12122341
   10101982
   881603
   551074
   771495
   55986
   44727
   33528
   33539
   447210Synes virkelig godt om partiet
   223811Ved ikke nok om
   112012Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V43 SYMPATI: Q
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132560Synes meget dårligt om
   881681
   14142722
   14142813
   13132564
   15153045
   771476
   44897
   33518
   11249
   112210Synes virkelig godt om partiet
   559111Ved ikke nok om
   223912Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V44 SYMPATI: U
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.8: Demokratisk Fornyelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   35357080Synes meget dårligt om
   10101921
   661192
   33513
   22384
   33555
   11186
   11117
   11148
   0039
   00510Synes virkelig godt om partiet
   303060011Ved ikke nok om
   9918712Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V45 SYMPATI: V
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.9: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   661190Synes meget dårligt om
   771461
   881592
   991743
   881544
   12122345
   881636
   991777
   10102088
   10101959
   121223910Synes virkelig godt om partiet
   111611Ved ikke nok om
   111712Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V46 SYMPATI: Z
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.10: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   34346840Synes meget dårligt om
   14142781
   13132512
   10101993
   771334
   881645
   44786
   33547
   22378
   11299
   223110Synes virkelig godt om partiet
   223911Ved ikke nok om
   112412Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V47 SYMPATI: Ø
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.11: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   32326470Synes meget dårligt om
   13132641
   10102072
   881573
   551024
   771455
   44716
   33637
   33658
   22369
   223210Synes virkelig godt om partiet
   8815611Ved ikke nok om
   335612Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V48 SYMPATI: POUL NYRUP
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.1: Poul Nyrup Rasmussen
  • %MD%AntalKodeKategori
   991900Synes meget dårligt om
   551031
   771482
   991903
   991724
   15153075
   991886
   10102037
   12122378
   551009
   7715010Synes virkelig godt om
   00011Har ikke hørt om
   111312Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V49 SYMPATI: MARIAN. JELVED
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.2: Marianne Jelved
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112120Synes meget dårligt om
   771331
   10102032
   11112213
   11112174
   16163165
   881676
   991847
   881668
   44739
   224810Synes virkelig godt om
   111511Har ikke hørt om
   224612Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V50 SYMPATI: PER STIG MØLLER
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.3: Per Stig Møller
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122330Synes meget dårligt om
   881591
   14142752
   13132623
   15153014
   14142875
   881536
   661277
   44788
   22349
   112610Synes virkelig godt om
   111711Har ikke hørt om
   224912Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V51 SYMPATI: MIMI JACOBSEN
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.4: Mimi Jacobsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   55930Synes meget dårligt om
   44791
   771402
   10101963
   13132614
   19193835
   13132576
   13132547
   881648
   33669
   337010Synes virkelig godt om
   00611Har ikke hørt om
   223212Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V52 SYMPATI: HOLGER K.
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.5: Holger K. Nielsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   661200Synes meget dårligt om
   661291
   881702
   12122363
   12122324
   16163225
   10102096
   10102107
   991728
   44789
   335510Synes virkelig godt om
   111311Har ikke hørt om
   335512Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V53 SYMPATI: PIA KJÆRSGAARD
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.6: Pia Kjærsgaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   31316150Synes meget dårligt om
   12122421
   991852
   991893
   771494
   991765
   55986
   55957
   551068
   33629
   336610Synes virkelig godt om
   00111Har ikke hørt om
   111712Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V54 SYMPATI: JAN SJURSEN
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.7: Jann Sjursen
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102090Synes meget dårligt om
   771451
   11112262
   14142753
   13132524
   16163145
   771416
   44847
   44738
   11179
   111710Synes virkelig godt om
   559311Har ikke hørt om
   8815412Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V55 SYMPATI: UFFE ELLEMANN
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.8: Uffe Ellemann-Jensen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112110Synes meget dårligt om
   551071
   661232
   771443
   661264
   11112145
   771456
   11112137
   12122338
   10102069
   131326210Synes virkelig godt om
   00111Har ikke hørt om
   111612Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V56 SYMPATI: KIRSTEN JACOB.
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.9: Kirsten Jacobsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   881580Synes meget dårligt om
   44901
   771492
   881553
   991814
   13132665
   10101996
   11112197
   12122438
   771449
   7713610Synes virkelig godt om
   112011Har ikke hørt om
   224112Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V57 SYMPATI: FRANK AAEN
  • PPlacering af politiske p
  • Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.10: Frank Aaen
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214210Synes meget dårligt om
   12122401
   10101952
   881533
   661284
   991755
   44816
   44857
   33588
   22349
   113010Synes virkelig godt om
   111121111Har ikke hørt om
   9919012Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V58 PARTIVALG 1994
  • PPartiidentifikation Til
  • Spm. 9: Stemte De ved det forrige folketingsvalg i september 1994? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1A.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285551A: Socialdemokratiet
   44742B: Radikale
   12122363C: Konservative
   22464D: Centrum-Demokraterne
   881615F: Socialistisk Folkeparti
   11236Q: Kristeligt Folkeparti
   24244717V: Venstre
   44828Z: Fremskridtspartiet
   22369Ø: Enhedslisten
   001010Andre (herunder Jacob Haugaard)
   447911Havde ikke stemmeret
   335412Husker ikke parti
   335513Vil ikke svare om parti
   559314Stemte ikke
   00915Stemte blankt
   111716Andet svar
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V59 PARTIIDENTIFIKATION
  • PPartiidentifikation Til
  • Spm. 10: Føler De Dem i almindelighed knyttet til et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   505010021Ja, gå til spm. 11 (V60)
   47479492Nej, gå til spm. 13 (V62)
   22503Ved ikke, gå til spm. 13 (V62)
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V60 IDENTIFIKATIONPARTI
  • PPartiidentifikation Til
  • IDENTIFIKATIONPARTI
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Spm. 11 stilles hvis svaret 1 i spm. 10 (V59). Spm. 11: Hvilket parti er det?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18353551A: Socialdemokratiet
   23332B: Det Radikale Venstre
   6131263C: Det Konservative Folkeparti
   11124D: Centrum-Demokraterne
   48785F: Socialistisk Folkeparti
   12226O: Dansk Folkeparti
   12197Q: Kristeligt Folkeparti
   0008U: Demokratisk Fornyelse
   15303049V: Venstre
   111310Z: Fremskridtspartiet
   111211Ø: Enhedslisten
   00012Andre (herunder Jacob Haugaard)
   00013Havde ikke stemmeret
   00014Husker ikke parti
   122115Vil ikke svare om parti
   00116Stemte ikke
   00017Stemte blankt
   00118Andet svar
   00519Udokumenteret kode
   50 999100Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 50
 • V61 STYRKE PARTIIDEN.
  • PPartiidentifikation Til
  • STYRKE PARTIIDEN.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Spm. 12 stilles hvis svaret 1 i spm. 10 (V59). Spm. 12: Føler De Dem meget nært, ret nært eller ikke særligt nært knyttet til dette parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12232341Meget nært
   29585752Ret nært
   9181763Ikke særlig nært
   11134Ved ikke
   0 49Uoplyst
   50 99910Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 50
 • V62 PARTITILHØR
  • PPartiidentifikation Til
  • PARTITILHØR
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Spm. 13 stilles hvis svaret Nej eller ved ikke i spm. 10 (V59). Spm. 13: Er der alligevel et af de politiske partier, De føler Dem lidt mere knyttet til end andre? Hvis ja, hvilket?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9181821A: Socialdemokratiet
   23322B: Det Radikale Venstre
   36563C: Det konservative Folkeparti
   13264D: Centrum-Demokraterne
   49875F: Socialistisk Folkeparti
   24386O: Dansk Folkeparti
   11137Q: Kristeligt Folkeparti
   0008U: Demokratisk Fornyelse
   8161579V: Venstre
   121710Z: Fremskridtspartiet
   132711Ø: Enhedslisten
   00212Andre partier
   163231913Nej
   244214Ved ikke
   0 199Uoplyst
   50 1002100Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 50
 • V63 PARTIMEDLEMSKAB
  • PPartiidentifikation Til
  • Til alle Spm. 14: Er De, eller har De tidligere været medlem af et politisk parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132651Ja, er medlem
   14142872Nej, men tidligere medlem
   727214393Nej, har aldrig været medlem
   00104Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V64 BEDST LØSE ØKO. PROBLEM
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.1: Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336641Nuværende regering
   39397732Borgerlig regering
   23234643Ingen forskel
   551004Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V65 BEDST LØSE ARBEJDSLØSHED
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.2: Til at bekæmpe arbejdsløsheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   515110291Nuværende regering
   19193872Borgerlig regering
   23234663Ingen forskel
   661194Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V66 BEDST SIKRE STATSOVERSK.
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.3: Til at sikre overskud på statsbudgettet
  • %MD%AntalKodeKategori
   20203981Nuværende regering
   525210312Borgerlig regering
   19193823Ingen forskel
   991904Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V67 BEDST VARETAGE DK I EU
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.4: Til at varetage Danmarks interesser i EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224311Nuværende regering
   39397862Borgerlig regering
   31316123Ingen forskel
   991724Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V68 BEDST SIKRE MILJØET
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.5: Til at sikre miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   595911791Nuværende regering
   10102062Borgerlig regering
   25255093Ingen forskel
   551074Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V69 BEDST SIKRE LOV OG ORDEN
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.6: Til at sikre lov og orden
  • %MD%AntalKodeKategori
   18183611Nuværende regering
   41418192Borgerlig regering
   35357063Ingen forskel
   661154Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V70 BEDST SIKRE MEDBESTEM.
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.7: Til at sikre borgernes medbestemmelse i samfundet
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336621Nuværende regering
   22224392Borgerlig regering
   38387513Ingen forskel
   771494Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V71 BEDST SIKRE FRIHED
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.8: Til at sikre friheden for den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   25254931Nuværende regering
   36367292Borgerlig regering
   32326363Ingen forskel
   771434Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V72 BEDST BALANCE SKATTETRYK
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.9: Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed
  • %MD%AntalKodeKategori
   44448831Nuværende regering
   26265152Borgerlig regering
   21214303Ingen forskel
   991734Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V73 BEDST FLYGTNING POLITIK
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.10: Til at sikre en fornuftig flygtninge-/ indvandrepolitik
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336651Nuværende regering
   39397772Borgerlig regering
   21214233Ingen forskel
   771364Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V74 BEDST TIL BØRNEFAMILIER
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.11: Til at tilgodese børnefamiliernes behov
  • %MD%AntalKodeKategori
   555511061Nuværende regering
   13132552Borgerlig regering
   26265133Ingen forskel
   661274Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V75 BEDST TIL ÆLDREFORHOLD
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.12: Til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   44448871Nuværende regering
   17173492Borgerlig regering
   33336533Ingen forskel
   661124Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V76 BEDST SUNDHEDSVÆSEN
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.13: Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336681Nuværende regering
   24244752Borgerlig regering
   36367283Ingen forskel
   661304Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V77 UNDERVISNING FOLKESKOLEN
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.14: Til at sikre en god undervisning i folkeskolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   26265271Nuværende regering
   28285672Borgerlig regering
   37377453Ingen forskel
   881624Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V78 BEDST SIKRE DIG SELV
  • Hvilken regering kan beds
  • Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.15: - Og hvilken regering tror De, ville give Dem selv flest penge til rådighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   31316221Nuværende regering
   35356942Borgerlig regering
   23234643Ingen forskel
   11112214Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V79 SAMFUNDETS SOC. UDGIFTER
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16A: Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   31316161Mest enig med A
   636312692Mest enig med B
   44903Ikke enig med nogen af parterne
   11264Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V80 ØKONOMISK LIGHED
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16B: Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Udjævningen af indtægt er nået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   47479411Mest enig med A
   44448722Mest enig med B
   661193Ikke enig med nogen af parterne
   33694Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V81 STATSKONTROL ERHVERVSLIV
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16C: Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   575711321Mest enig med A
   32326462Mest enig med B
   661173Ikke enig med nogen af parterne
   551064Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V82 PRIVATISERING
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16D: Så et spørgsmål om bankernes og storindustriens stilling i vores land. A siger: Folketinget burde vedtage, at staten overtager bankerne og storindustrien. B siger: Bankerne og storindustrien bør fortsat være i privat eje.
  • %MD%AntalKodeKategori
   44801Mest enig med A
   909018072Mest enig med B
   33543Ikke enig med nogen af parterne
   33604Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V83 BRUGERBETALING
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16E: Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234551Mest enig med A
   696913872Mest enig med B
   551023Ikke enig med nogen af parterne
   33574Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V84 UDBYTTE VALGKAMP MEDIER
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16F: Så har vi et spørgsmål om, hvor meget man får ud af at følge valgkampen i aviser, radio og TV. A siger: Selv om man følger med i valgkampen, får man alligevel ikke ret meget at vide om, hvad de forskellige partier reelt vil. B siger: Ved at følge med i valgkampen får man ganske meget at vide om, hvad partierne vil.
  • %MD%AntalKodeKategori
   585811691Mest enig med A
   30306082Mest enig med B
   881653Ikke enig med nogen af parterne
   33594Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V85 ØKONOMISK HOVEDSTRATEGI
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 17: Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere arbejdspladser, nemlig følgende: Intv: Vis kort 4. 1. Velfærdsstrategien: Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentligt ansatte til ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 2. Eksportstrategien: Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne - samt på de servicejob i erhvervene, dette fører med sig. Bredt sagt, hvilken strategi mener De så, er den bedste?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36367121Velfærdsstrategien
   44448902Eksportstrategien
   12122393Ingen af dem
   881604Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V86 VIGTIGSTE MÅL
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 18: Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort med fire mål: Intv: Vis kort 5. Hvilke mål synes De, er det vigtigste? Og det næstvigtigste? Vigtigste (Kun 1 kryds):
  • %MD%AntalKodeKategori
   535310631At opretholde lov og orden
   17173482At give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger
   33513At bekæmpe prisstigninger
   25255084At beskytte ytringsfriheden
   22315Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V87 NÆSTVIGTIGST MÅL
  • Holdning til diverse poli
  • Spm. 18: Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort med fire mål: Intv: Vis kort 5. Hvilke mål synes De, er det vigtigste? Og det næstvigtigste? Næstvigtigste (Kun 1 kryds):
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234701At opretholde lov og orden
   21214202At give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger
   10102013At bekæmpe prisstigninger
   42428454At beskytte ytringsfriheden
   33655Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V88 OFF. UDGIFTER FORSVAR
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.1: Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   40407911For mange penge
   515110142Passende
   551003For få penge
   55964Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V89 OFF. UDG. SUNDHEDSVÆSEN
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.2: Sundhedsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22421For mange penge
   18183702Passende
   787815673For få penge
   11224Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V90 OFF. UDG. UDDANNELSE
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.3: Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   22481For mange penge
   525210422Passende
   41418273For få penge
   44844Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V91 OFF. UDG. FOLKEPENSION
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.4: Folkepension
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241For mange penge
   525210322Passende
   43438513For få penge
   55944Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V92 OFF. UDG. MILJØPROBLEM
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.5: Miljøproblemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112121For mange penge
   46469302Passende
   38387653For få penge
   55944Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V93 OFF. UDG. KULTUR
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.6: Kulturelle formål
  • %MD%AntalKodeKategori
   44448891For mange penge
   46469122Passende
   771383For få penge
   33624Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V94 OFF. UDG. DAGINSTITUTION
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.7: Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   661111For mange penge
   48489612Passende
   40407993For få penge
   661304Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V95 OFF. UDG. POLITIET
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.8: Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   33581For mange penge
   40407942Passende
   545410813For få penge
   33684Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V96 OFF. UDG. DAGPENGE
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.9: Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   19193761For mange penge
   646412822Passende
   12122393For få penge
   551044Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V97 OFF. UDG. BISTANDSHJÆLP
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.10: Bistandshjælp til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285621For mange penge
   535310622Passende
   991863For få penge
   10101914Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V98 OFF. UDG. BROER/MOTORVEJ
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.11: Broer og motorveje
  • %MD%AntalKodeKategori
   39397711For mange penge
   505010042Passende
   771363For få penge
   44904Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V99 OFF. UDG. ULANDSBISTAND
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.12: Ulandsbistand
  • %MD%AntalKodeKategori
   47479431For mange penge
   41418292Passende
   771413For få penge
   44884Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V100 OFF. UDG. FLYGTNINGE
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.13: Hjælp til flygtninge
  • %MD%AntalKodeKategori
   46469251For mange penge
   43438602Passende
   661283For få penge
   44884Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V101 OFF. UDG. ORLOVSORDNING
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.14: Orlovsordninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285521For mange penge
   48489542Passende
   18183693For få penge
   661264Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V102 OFF. UDG. HJEMMEHJÆLP
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.15: Hjemmehjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   22321For mange penge
   25255022Passende
   696913723For få penge
   55954Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V103 OFF. UDG. TILSKUDSORDN.
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.16: Tilskudsordninger til at få ledige i arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204051For mange penge
   48489672Passende
   20203993For få penge
   11112304Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V104 OFF. UDG. BØRNEFAMILIER
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.17: Tilskud til børnefamilier
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153001For mange penge
   646412822Passende
   14142883For få penge
   771314Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V105 OFF. UDG. KOL. TRANSPORT
  • Holdninger til offentlige
  • Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.18: Kollektiv transport
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112291For mange penge
   555510912Passende
   26265223For få penge
   881594Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V106 SYN PÅ SKAT
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 19A: Nogle partier foreslår at forhøje bruttoskatten og til gengæld sænke den almindelige indkomstskat. Synes De, det er et godt eller dårligt forslag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275341Godt forslag
   28285532Dårligt forslag
   14142793Spiller ingen større rolle
   881624Hverken godt eller dårligt
   24244735Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V107 OFF. SERVICE BIBLIOTEK
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.1: Bibliotekerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   565611201Udmærket
   34346872Ganske godt
   22433Ikke helt godt
   0084Dårligt
   771435Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V108 OFF. SERVICE SYGEHUS
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.2: Sygehusene
  • %MD%AntalKodeKategori
   881691Udmærket
   26265252Ganske godt
   45459093Ikke helt godt
   18183704Dårligt
   11285Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V109 OFF. SERVICE FOLKESKOLER
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.3: Folkeskolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   661211Udmærket
   43438542Ganske godt
   38387543Ikke helt godt
   661234Dårligt
   771495Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V110 OFF. SERVICE DAGINSTI.
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.4: Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   991761Udmærket
   46469272Ganske godt
   24244783Ikke helt godt
   44874Dårligt
   17173335Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V111 OFF. SERVICE HJEMMEHJÆLP
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.5: Hjemmehjælpen
  • %MD%AntalKodeKategori
   33701Udmærket
   17173462Ganske godt
   44448733Ikke helt godt
   26265114Dårligt
   10102015Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V112 SKATTELET./BEDRE SERVICE
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 20A: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad vil De da foretrække? A. Lavere skatter, eller B. Forbedring af den offentlige service
  • %MD%AntalKodeKategori
   42428451Foretrækker A
   535310522Foretrækker B
   551043Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V113 SKATTELET./AFDRAG GÆLDEN
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 20B: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad vil De da foretrække? A. Lavere skatter, eller B. Afdrag på statsgælden
  • %MD%AntalKodeKategori
   32326351Foretrækker A
   585811602Foretrækker B
   10102063Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V114 FOR/IMOD ØRESUNDSBROEN
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 21: Er De tilhænger eller modstander af? Intv: Læs op. Spm. 21.1: Øresundsbroen
  • %MD%AntalKodeKategori
   36367221Tilhænger
   40408002Modstander
   24244793Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V115 FOR/IMOD STOREBÆLTSBRO
  • Holdninger til skattestig
  • Spm. 21: Er De tilhænger eller modstander af? Intv: Læs op. Spm. 21.2: Storebæltsbroen
  • %MD%AntalKodeKategori
   595911831Tilhænger
   26265282Modstander
   14142903Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V116 AFSKAFFE LEJEVÆRDIEN
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: Spm. 24.1: Beskatningen af lejeværdi af egen bolig bør afskaffes
  • %MD%AntalKodeKategori
   31316231Helt enig
   17173442Nærmest enig
   19193743Hverken/eller
   11112244Nærmest uenig
   13132565Helt uenig
   991806Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V117 HØJ INDTÆGT/HÅRD BESKAT.
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.2: Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214291Helt enig
   22224502Nærmest enig
   17173363Hverken/eller
   18183604Nærmest uenig
   19193865Helt uenig
   22406Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V118 EJ RÅD T/SKATTELETTELSE
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.3: I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   24244721Helt enig
   31316292Nærmest enig
   18183583Hverken/eller
   15153104Nærmest uenig
   771355Helt uenig
   55976Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V119 EJ RÅD T/LØNSTIGNINGER
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.4: I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142851Helt enig
   26265232Nærmest enig
   17173463Hverken/eller
   26265184Nærmest uenig
   12122495Helt uenig
   44806Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V120 INDVANDRING TRUSSEL
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.5: Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234641Helt enig
   18183582Nærmest enig
   13132673Hverken/eller
   17173314Nærmest uenig
   28285595Helt uenig
   11226Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V121 ØKONOMISK VÆKST/MILJØ
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.6: Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser
  • %MD%AntalKodeKategori
   881561Helt enig
   17173322Nærmest enig
   17173373Hverken/eller
   27275344Nærmest uenig
   29295745Helt uenig
   33686Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V122 KONKURRENCEEVNE/MILJØ
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.7: Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne over for udlandet
  • %MD%AntalKodeKategori
   19193781Helt enig
   28285602Nærmest enig
   18183623Hverken/eller
   20203934Nærmest uenig
   13132565Helt uenig
   33526Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V123 ARB.LØSE VIL EJ ARBEJDE
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.8: Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204041Helt enig
   23234512Nærmest enig
   16163173Hverken/eller
   22224344Nærmest uenig
   16163295Helt uenig
   33666Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V124 UDMELDELSE AF NATO
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.9: Vi bør snarest melde os ud af NATO
  • %MD%AntalKodeKategori
   44891Helt enig
   44762Nærmest enig
   13132603Hverken/eller
   15152924Nærmest uenig
   585811625Helt uenig
   661226Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V125 MUSLIMSKE LANDE TRUSSEL
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.10: De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224401Helt enig
   19193782Nærmest enig
   17173413Hverken/eller
   17173404Nærmest uenig
   21214225Helt uenig
   44806Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V126 LOV/ORDEN HÅRDERE STRAF
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.11: Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   636312591Helt enig
   22224372Nærmest enig
   661223Hverken/eller
   55974Nærmest uenig
   33615Helt uenig
   11256Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V127 FORBYG. KRIMINALITET
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.12: Kriminalitet forhindres bedre med forebyggelse og vejledning end med hårde straffe
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285661Helt enig
   29295762Nærmest enig
   16163193Hverken/eller
   15152984Nærmest uenig
   10101915Helt uenig
   33516Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V128 PRIVATISERING BILLIGERE
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.13: Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private
  • %MD%AntalKodeKategori
   24244781Helt enig
   27275462Nærmest enig
   22224453Hverken/eller
   13132604Nærmest uenig
   991865Helt uenig
   44866Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V129 FLYGTNINGE SOC. BISTAND
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.14: Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112281Helt enig
   16163192Nærmest enig
   12122483Hverken/eller
   25255064Nærmest uenig
   32326445Helt uenig
   33566Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V130 OVERFØRSELSINDK. TRUER
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.15: Overførselsindkomsterne er ved at vokse os over hovedet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22224411Helt enig
   26265222Nærmest enig
   21214183Hverken/eller
   14142764Nærmest uenig
   881625Helt uenig
   991826Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V131 EJ RÅD VELFÆRDSSTAT
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.16: På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122401Helt enig
   22224412Nærmest enig
   16163123Hverken/eller
   26265174Nærmest uenig
   20203945Helt uenig
   55976Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V132 ØKO. LIGHED FOR ALLE
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.17: I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122481Helt enig
   16163302Nærmest enig
   14142823Hverken/eller
   26265164Nærmest uenig
   28285575Helt uenig
   33686Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V133 EURO./DANSK IDENTITET
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.18: Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102061Helt enig
   14142732Nærmest enig
   10101973Hverken/eller
   23234614Nærmest uenig
   41418285Helt uenig
   22366Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V134 RATIONAL. OFF. SEKTOR
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.19: Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   31316281Helt enig
   26265232Nærmest enig
   14142793Hverken/eller
   13132624Nærmest uenig
   10102035Helt uenig
   551066Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V135 EJ BØRNECHECK T/BEDREST.
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.20: Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter
  • %MD%AntalKodeKategori
   40407921Helt enig
   23234532Nærmest enig
   11112203Hverken/eller
   12122414Nærmest uenig
   12122395Helt uenig
   33566Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V136 FOR MANGE FÅR SOC. YDEL.
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.21: Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275461Helt enig
   30305912Nærmest enig
   16163233Hverken/eller
   13132634Nærmest uenig
   661215Helt uenig
   881576Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V137 KONTROL M/PRIVAT INVEST.
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.22: Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • %MD%AntalKodeKategori
   991811Helt enig
   11112152Nærmest enig
   25254973Hverken/eller
   18183574Nærmest uenig
   19193815Helt uenig
   18183706Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V138 LEJEVÆRDI BØR SÆNKES
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.23: Lejeværdien af egen bolig bør sænkes, også selv om det betyder, at indkomstskatten så må sættes i vejret
  • %MD%AntalKodeKategori
   15153021Helt enig
   14142902Nærmest enig
   22224463Hverken/eller
   16163124Nærmest uenig
   18183555Helt uenig
   15152966Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V139 DE FACTO FLYGT. STATUS
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.24: De facto flygtninge bør fortsat kunne få flygtningestatus i Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234571Helt enig
   17173382Nærmest enig
   12122443Hverken/eller
   14142794Nærmest uenig
   24244755Helt uenig
   10102086Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V140 BETALT OPHOLD UBESKATTET
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.25: En arbejdsgiver skal have lov til at betale for behandling af en medarbejder på et privathospital, uden at medarbejderen bliver beskattet deraf
  • %MD%AntalKodeKategori
   595911771Helt enig
   18183592Nærmest enig
   881513Hverken/eller
   551024Nærmest uenig
   771315Helt uenig
   44816Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V141 INDFØR. BESKÆF. FRADRAG
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.26: Der bør indføres et beskæftigelsesfradrag for folk, der er i arbejde, så der bliver større forskel mellem løn og understøttelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   32326401Helt enig
   26265302Nærmest enig
   13132673Hverken/eller
   10101924Nærmest uenig
   12122495Helt uenig
   661236Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V142 EFTERLØNSALD. HÆVES T/62
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.27: Efterlønsalderen bør hæves til 62 år i takt med, at vi bliver flere ældre i Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   20204001Helt enig
   20203922Nærmest enig
   14142843Hverken/eller
   16163204Nærmest uenig
   25255055Helt uenig
   551006Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V143 FORÆLDREORLOV AFSKAFFES
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.28: Forældreorlovsordningen bør afskaffes
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101991Helt enig
   991762Nærmest enig
   13132653Hverken/eller
   20203974Nærmest uenig
   44448865Helt uenig
   44786Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V144 GRØNNE AFG. BENZIN HÆVES
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.29: De grønne afgifter på benzin bør sætte i vejret
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132581Helt enig
   14142902Nærmest enig
   15152973Hverken/eller
   17173344Nærmest uenig
   37377505Helt uenig
   44726Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V145 REGERINGENS FLYGTNINGEPK
  • Holdninger til synspunkte
  • Spm. 24A: Regeringen har fremlagt forslag til en ændring af flygtninge-/indvandrerpolitikken, herunder forskellige stramninger. Mener De, at disse forslag til stramninger er passende, går for vidt, eller er de ikke vidtgående nok?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34346731Passende
   881652For vidtgående
   42428343Ikke vidtgående nok
   16163294Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V146 POLITIKERNE HENSYNSLØSE
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.1: Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • %MD%AntalKodeKategori
   29295881Helt enig
   32326312Nærmest enig
   17173363Hverken/eller
   15153034Nærmest uenig
   55985Helt uenig
   22456Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V147 TRÆFFER RIGTIGE BESLUTN.
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.2: Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   771471Helt enig
   36367262Nærmest enig
   25254923Hverken/eller
   20203934Nærmest uenig
   10102035Helt uenig
   22406Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V148 STÆRK MAND GRIBE MAGTEN
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.3: Det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112281Helt enig
   15152982Nærmest enig
   12122383Hverken/eller
   15153004Nærmest uenig
   43438545Helt uenig
   44836Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V149 REELT ENIGHED ML. PARTI
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.4: I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener, uenigheden skyldes mest taktik
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285531Helt enig
   38387592Nærmest enig
   12122313Hverken/eller
   15152944Nærmest uenig
   661185Helt uenig
   22466Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V150 POLITISK INDVIKLET
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.5: Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   29295861Helt enig
   28285522Nærmest enig
   12122453Hverken/eller
   19193714Nærmest uenig
   12122345Helt uenig
   11136Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V151 EJ SVÆRT TAGE STILLING
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.6: Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214191Helt enig
   33336682Nærmest enig
   16163253Hverken/eller
   20203914Nærmest uenig
   991725Helt uenig
   11266Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V152 FLERE FOLKEAFSTEMNINGER
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.7: Mange flere politiske spørgsmål burde afgøres ved, at de blev sendt til folkeafstemning
  • %MD%AntalKodeKategori
   16163131Helt enig
   16163152Nærmest enig
   12122493Hverken/eller
   24244744Nærmest uenig
   30305935Helt uenig
   33576Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V153 POLITIKERNE ØDSLE
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.8: Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275381Helt enig
   26265122Nærmest enig
   22224313Hverken/eller
   17173364Nærmest uenig
   771475Helt uenig
   22376Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V154 OPGIVET FØLGE MED I EU
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.9: Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   19193731Helt enig
   22224372Nærmest enig
   16163223Hverken/eller
   23234664Nærmest uenig
   19193805Helt uenig
   11236Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V155 FORSTÅR EJ ØKO. POLITIK
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.10: Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142821Helt enig
   21214272Nærmest enig
   16163123Hverken/eller
   29295764Nærmest uenig
   19193815Helt uenig
   11236Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V156 ØKO. UDLIGNING I EU
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.11: Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige med op
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122321Helt enig
   24244792Nærmest enig
   20203993Hverken/eller
   21214224Nærmest uenig
   17173335Helt uenig
   771366Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V157 FÆLLES FLYGT.POLITIK EU
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.12: Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336651Helt enig
   29295882Nærmest enig
   10101933Hverken/eller
   991844Nærmest uenig
   13132655Helt uenig
   551066Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V158 EU-PARLAMENT STØRRE MAGT
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.13: EU-parlamentet bør have større magt i forhold til Ministerrådet og Kommissionen
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102041Helt enig
   14142792Nærmest enig
   20203963Hverken/eller
   14142864Nærmest uenig
   21214205Helt uenig
   21214166Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V159 EU STORPOLITISK ROLLE
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.14: EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning
  • %MD%AntalKodeKategori
   881591Helt enig
   17173402Nærmest enig
   18183593Hverken/eller
   17173334Nærmest uenig
   25255035Helt uenig
   15153076Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V160 EU UDVIDES MOD ØST
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.15: EU bør med tiden udvides med nogle af de østeuropæiske lande
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336511Helt enig
   27275432Nærmest enig
   12122483Hverken/eller
   771414Nærmest uenig
   10102075Helt uenig
   11112116Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V161 EU BEKÆMPE ARB.LØSHED
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.16: Bekæmpelse af arbejdsløsheden bør sættes øverst på EUs dagsorden
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336541Helt enig
   34346802Nærmest enig
   15152993Hverken/eller
   881654Nærmest uenig
   661145Helt uenig
   44896Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V162 TILLID TIL POLITIKERNE
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 26: Hvor stor tillid har De til danske politikere i almindelighed? Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, eller meget lille tillid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44771Meget stor tillid
   555511052Ret stor tillid
   30305973Ret lille tillid
   991844Meget lille tillid
   22385Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V163 TILFREDSHED DEMOKRATIET
  • Holdninger til politik og
  • Spm. 27: Hvis vi ser på den måde demokratiet fungerer på her i landet, er De så i det store og hele meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, eller utilfreds med den måde demokratiet fungerer på i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25254961Meget tilfreds
   636312692Nogenlunde tilfreds
   881593Ikke særlig tilfreds
   33554Utilfreds
   11225Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V164 GENEREL HOLDNING TIL EU
  • Holdning til EU
  • Spm. 28: Hvordan er Deres generelle holdning til EU - meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ, eller meget negativ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   991871Meget positvi
   41418222Overvejende positiv
   18183633Neutral/hverken positiv eller negativ
   17173444Overvejende negativ
   11112185Meget negativ
   33546Ved ikke
   11137Vil ikke svare
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V165 STEMTE V/EDINBURGH I 93
  • Holdning til EU
  • Spm. 29: Stemte De ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om Edinburgh-aftalen i 1993?
  • %MD%AntalKodeKategori
   48489561Stemte ja
   30306042Stemte nej
   11203Stemte blankt
   881524Husker ikke
   661295Stemte ikke
   661276Havde ikke stemmeret
   11137Nægter
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V166 VIL STEMME DEN 28. MAJ
  • Holdning til EU
  • Spm. 30: Den 28. maj i år skal der afholdes en ny folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Amsterdam-traktaten. Tror De, at De vil stemme ved denne folkeafstemning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888817661Ja, vil stemme
   33582Nej, vil ikke stemme, gå til spm. 30B (V168)
   881613Ved ikke/usikker
   11164Har ikke stemmeret, gå til spm. 30B (V168)
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V167 HVAD STEMME DEN 28. MAJ
  • Holdning til EU
  • HVAD STEMME DEN 28. MAJ
  • Variablen er filtreret af: V166
   • Filtrerende variable: V166
  • Spm. 30.a.2: Vil De stemme ja eller nej til denne afstemning? (Hvis usikker): hælder De mest til et ja eller et nej?
  • %MD%AntalKodeKategori
   39407761Vil stemme ja
   14152812Hælder til et ja
   10101963Hælder til et nej
   20213964Vil stemme nej
   0045Vil stemme blank
   0016Vil ikke stemme
   0077Hælder mest til sofaen
   0008Har ikke stemmeret
   12122359Ved ikke endnu, kommer an på, hvad det går ud på, osv.
   223110Nægter at svare
   4 74100Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 96
 • V168 DK MELDE SIG UD AF EU
  • Holdning til EU
  • Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.1: Danmark bør melde sig ud af EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   888817650Ikke nævnt
   12122351Nævnt
   0018Fejlkode (oprindelig kodet 0)
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V169 BEVARE VETORET OG SELVST
  • Holdning til EU
  • Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.2: I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selvstændighed og have vetoret over for EU-beslutninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275490Ikke nævnt
   737314521Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V170 FLERE FÆLLESBESLUTNINGER
  • Holdning til EU
  • Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.3: De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fællesskabet
  • %MD%AntalKodeKategori
   888817660Ikke nævnt
   12122351Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V171 EUROPAS FORENEDE STATER
  • Holdning til EU
  • Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.4: EU bør med tiden udvikle sig til Europas forenede Stater med en fælles regering
  • %MD%AntalKodeKategori
   979719310Ikke nævnt
   33701Nævnt
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V172 BEGRUNDELSE FOR JA
  Variablen er kodet i interval 01-98. 100 = Irrelevant (7).
  • Holdning til EU
  • Spm. 30C: Vi vil gerne vide, hvilke overvejelser De gør Dem omkring Amsterdamtraktaten. Hvilke ting mener De, taler for at stemme ja? Ja:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1994
    Manglende 7
    Minimum 1
    Maximum 98
    Gennemsnit 65
    Median 70
    Standardafvigelse 36

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V173 BEGRUNDELSE FOR NEJ
  Variablen er kodet i interval 01-98. 100 = Irrelevant (7).
  • Holdning til EU
  • Spm. 30C: Vi vil gerne vide, hvilke overvejelser De gør Dem omkring Amsterdamtraktaten. Hvilke ting mener De, taler for at stemme ja? Hvilke ting mener De taler for at stemme nej? Nej:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1994
    Manglende 7
    Minimum 1
    Maximum 98
    Gennemsnit 63
    Median 97
    Standardafvigelse 40

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V174 H/V PLACERING: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.1: Dem selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   22390Venstre
   224211
   5510422
   9918333
   9918544
   222244455
   111121766
   151529377
   131326788
   447999
   447910Højre
   336911Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V175 H/V PLACERING: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.2: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22380Venstre
   224411
   448022
   151529433
   282855144
   323264755
   8815566
   335977
   112688
   00999
   112210Højre
   447611Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V176 H/V PLACERING: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.3: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11290Venstre
   223311
   336422
   8816633
   202040444
   353569555
   161631966
   447777
   112588
   00399
   00710Højre
   9917911Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V177 H/V PLACERING: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.4. Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0070Venstre
   00611
   112622
   112933
   112644
   559455
   141428666
   292958677
   242447288
   111121299
   7713810Højre
   6611911Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V178 H/V PLACERING: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.5: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   0070Venstre
   00811
   112222
   335133
   7713544
   363671455
   292958666
   111121177
   336888
   111199
   111910Højre
   8816911Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V179 H/V PLACERING: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.6: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   661150Venstre
   141428311
   323264822
   272753333
   8815444
   335555
   112666
   112077
   111888
   00999
   111310Højre
   6612711Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V180 H/V PLACERING: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.7: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11180Venstre
   112211
   112522
   223233
   223144
   336455
   335466
   448077
   8816188
   212141699
   474793810Højre
   8816011Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V181 H/V PLACERING: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.8: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11190Venstre
   00811
   223222
   224233
   6611744
   232346055
   252549166
   171733277
   9917788
   335799
   223210Højre
   121223411Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V182 H/V PLACERING: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.9: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   22360Venstre
   112211
   112222
   112333
   111344
   447155
   6611966
   212141977
   313162188
   191937799
   9918610Højre
   559211Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V183 H/V PLACERING: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.10: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11150Venstre
   111611
   112822
   112633
   223744
   335655
   225066
   559877
   9918688
   222243899
   444488910Højre
   8816211Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V184 H/V PLACERING: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.11: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   36367290Venstre
   292958611
   101020222
   447333
   223444
   224155
   00966
   00777
   001088
   111799
   112010Højre
   141427311Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V185 FLYGTNINGPLAC.: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11191Langt færre flygtninge
   18183702Lidt færre flygtninge
   46469223Det samme antal
   24244834Lidt flere flygtninge
   44825Mange flere flygtninge
   661256Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V186 FLYGTNINGPLAC.: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Langt færre flygtninge
   11112252Lidt færre flygtninge
   40407973Det samme antal
   29295724Lidt flere flygtninge
   551095Mange flere flygtninge
   14142816Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V187 FLYGTNINGPLAC.: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   12122481Langt færre flygtninge
   575711452Lidt færre flygtninge
   16163273Det samme antal
   33684Lidt flere flygtninge
   0045Mange flere flygtninge
   10102096Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V188 FLYGTNINGPLAC.: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Langt færre flygtninge
   15153082Lidt færre flygtninge
   41418223Det samme antal
   24244754Lidt flere flygtninge
   661225Mange flere flygtninge
   12122506Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V189 FLYGTNINGPLAC.: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11281Langt færre flygtninge
   551012Lidt færre flygtninge
   13132633Det samme antal
   42428504Lidt flere flygtninge
   25254955Mange flere flygtninge
   13132646Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V190 FLYGTNINGPLAC.: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   919118121Langt færre flygtninge
   33542Lidt færre flygtninge
   11153Det samme antal
   0034Lidt flere flygtninge
   0035Mange flere flygtninge
   661146Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V191 FLYGTNINGPLAC.: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22361Langt færre flygtninge
   14142732Lidt færre flygtninge
   42428473Det samme antal
   21214124Lidt flere flygtninge
   44775Mange flere flygtninge
   18183566Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V192 FLYGTNINGPLAC.: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.8: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142851Langt færre flygtninge
   565611172Lidt færre flygtninge
   18183593Det samme antal
   44774Lidt flere flygtninge
   0045Mange flere flygtninge
   881596Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V193 FLYGTNINGPLAC.: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   848416761Langt færre flygtninge
   771452Lidt færre flygtninge
   11293Det samme antal
   0024Lidt flere flygtninge
   0025Mange flere flygtninge
   771476Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V194 FLYGTNINGPLAC.: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   33621Langt færre flygtninge
   33582Lidt færre flygtninge
   881603Det samme antal
   23234644Lidt flere flygtninge
   41418235Mange flere flygtninge
   22224346Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V195 FLYGTNINGPLAC.: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234651Langt færre flygtninge
   33336522Lidt færre flygtninge
   30305973Det samme antal
   991844Lidt flere flygtninge
   22505Mange flere flygtninge
   33536Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V196 OFF. SEKTOR: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111Skære stærkt ned
   991762Skære lidt ned
   30306073Er passende
   48489604De må stige lidt
   551095De må sættes kraftigt i vejret
   771386Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V197 OFF. SEKTOR: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Skære stærkt ned
   12122462Skære lidt ned
   42428413Er passende
   30305944De må stige lidt
   22415De må sættes kraftigt i vejret
   13132626Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V198 OFF. SEKTOR: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132591Skære stærkt ned
   595911862Skære lidt ned
   13132673Er passende
   44754De må stige lidt
   0045De må sættes kraftigt i vejret
   10102106Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V199 OFF. SEKTOR: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Skære stærkt ned
   21214152Skære lidt ned
   47479383Er passende
   17173324De må stige lidt
   11165De må sættes kraftigt i vejret
   14142836Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V200 OFF. SEKTOR: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11171Skære stærkt ned
   33552Skære lidt ned
   771493Er passende
   48489514De må stige lidt
   29295765De må sættes kraftigt i vejret
   13132536Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V201 OFF. SEKTOR: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   535310541Skære stærkt ned
   21214302Skære lidt ned
   661163Er passende
   44824De må stige lidt
   11245De må sættes kraftigt i vejret
   15152956Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V202 OFF. SEKTOR: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11221Skære stærkt ned
   16163302Skære lidt ned
   47479493Er passende
   15153004De må stige lidt
   11245De må sættes kraftigt i vejret
   19193766Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V203 OFF. SEKTOR: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.8: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   21214191Skære stærkt ned
   545410722Skære lidt ned
   12122453Er passende
   44764De må stige lidt
   11165De må sættes kraftigt i vejret
   991736Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V204 OFF. SEKTOR: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   595911791Skære stærkt ned
   18183682Skære lidt ned
   661143Er passende
   33574De må stige lidt
   11125De må sættes kraftigt i vejret
   14142716Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V205 OFF. SEKTOR: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Skære stærkt ned
   33592Skære lidt ned
   661173Er passende
   24244734De må stige lidt
   44448895De må sættes kraftigt i vejret
   22224396Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V206 OFF. SEKTOR: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551101Skære stærkt ned
   29295902Skære lidt ned
   37377453Er passende
   21214184De må stige lidt
   33515De må sættes kraftigt i vejret
   44876Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V207 GRØN PLAC.: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Den mindst grønne politik
   22492
   33336673
   42428444
   15152925Den mest grønne politik
   771376Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V208 GRØN PLAC.: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Den mindst grønne politik
   44762
   37377353
   36367304
   10102025Den mest grønne politik
   12122486Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V209 GRØN PLAC.: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   44831Den mindst grønne politik
   33336622
   40408013
   10101944
   11195Den mest grønne politik
   12122426Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V210 GRØN PLAC.: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   22321Den mindst grønne politik
   11112242
   47479313
   22224384
   44795Den mest grønne politik
   15152976Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V211 GRØN PLAC.: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11141Den mindst grønne politik
   22382
   661153
   29295754
   515110205Den mest grønne politik
   12122396Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V212 GRØN PLAC.: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275411Den mindst grønne politik
   27275362
   17173363
   661284
   11285Den mest grønne politik
   22224326Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V213 GRØN PLAC.: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22331Den mindst grønne politik
   10102032
   40407973
   24244904
   661185Den mest grønne politik
   18183606Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V214 GRØN PLAC.: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.8: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   991871Den mindst grønne politik
   31316182
   35357053
   13132614
   22405Den mest grønne politik
   991906Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V215 GRØN PLAC.: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   30305981Den mindst grønne politik
   28285562
   16163163
   661124
   11235Den mest grønne politik
   20203966Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V216 GRØN PLAC.: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11271Den mindst grønne politik
   22352
   551063
   14142714
   595911795Den mest grønne politik
   19193836Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V217 GRØN PLAC.: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33571Den mindst grønne politik
   881592
   40407953
   30306054
   16163225Den mest grønne politik
   33636Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V218 BØRNEFAMILIER: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   33511Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   551002
   28285513
   41418134
   18183515Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   771356Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V219 BØRNEFAMILIER: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   22411Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   881582
   39397753
   31316194
   771415Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   13132676Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V220 BØRNEFAMILIER: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132551Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   36367212
   31316213
   771504
   11195Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   12122356Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V221 BØRNEFAMILIER: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   22501Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   12122472
   46469273
   20204104
   44775Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   14142906Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V222 BØRNEFAMILIER: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11221Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   33522
   881643
   32326424
   44448735Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   12122486Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V223 BØRNEFAMILIER: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   33336531Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   26265252
   14142823
   551074
   11285Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   20204066Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V224 BØRNEFAMILIER: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22401Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   771312
   23234693
   30306044
   24244745Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   14142836Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V225 BØRNEFAMILIER: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.8. Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142751Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   35357062
   31316223
   881694
   11255Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   10102046Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V226 BØRNEFAMILIER: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   37377321Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   25254992
   13132703
   44844
   11175Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   20203996Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V227 BØRNEFAMILIER: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   33512
   771453
   18183654
   49499805Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   21214306Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V228 BØRNEFAMILIER: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142881Støtten til børnefamilierne er rigelig allerede
   13132692
   36367213
   22224404
   10102095Væsentlig bedre støtte til børnefamilierne
   44746Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V229 LOV OG ORDEN: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   44821Går mest ind for lov og orden
   881632
   32326383
   34346724
   13132555Forebyggelse og human behandling
   10101916Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V230 LOV OG ORDEN: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   22491Går mest ind for lov og orden
   881542
   29295783
   29295884
   19193765Forebyggelse og human behandling
   13132566Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V231 LOV OG ORDEN: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   29295831Går mest ind for lov og orden
   42428422
   13132653
   33704
   11255Forebyggelse og human behandling
   11112166Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V232 LOV OG ORDEN: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   55941Går mest ind for lov og orden
   19193762
   44448783
   13132684
   44735Forebyggelse og human behandling
   16163126Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V233 LOV OG ORDEN: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22391Går mest ind for lov og orden
   33542
   771493
   30305984
   44448795Forebyggelse og human behandling
   14142826Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V234 LOV OG ORDEN: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   646412801Går mest ind for lov og orden
   15153082
   55953
   22324
   11255Forebyggelse og human behandling
   13132616Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V235 LOV OG ORDEN: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   551001Går mest ind for lov og orden
   14142722
   33336643
   21214184
   11112165Forebyggelse og human behandling
   17173316Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V236 LOV OG ORDEN: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.8: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   26265271Går mest ind for lov og orden
   42428502
   16163293
   33704
   11245Forebygglse og human behandling
   10102016Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V237 LOV OG ORDEN: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   616112131Går mest ind for lov og orden
   19193732
   661133
   11204
   11185Forebyggelse og human behandling
   13132646Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V238 LOV OG ORDEN: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   22421Går mest ind for lov og orden
   22462
   551093
   15152944
   545410725Forebyggelse og human behandling
   22224386Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V239 LOV OG ORDEN: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24244761Går mest ind for lov og orden
   24244792
   25254963
   14142764
   11112185Forebyggelse og human behandling
   33566Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V240 ØKONOMISK POLITIK: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   44791Meget stram økonomisk politik
   14142792
   37377333
   29295884
   771395Politik der øger forbruget
   991836Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V241 ØKONOMISK POLITIK: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   44741Meget stram økonomisk politik
   18183692
   44448903
   18183594
   33515Politik der øger forbruget
   13132586Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V242 ØKONOMISK POLITIK: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.3: Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   19193761Meget stram økonomisk politik
   47479412
   15152923
   661204
   11265Politik der øger forbruget
   12122466Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V243 ØKONOMISK POLITIK: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   33521Meget stram økonomisk politik
   21214132
   515110273
   991814
   11135Politik der øger forbruget
   16163156Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V244 ØKONOMISK POLITIK: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22471Meget stram økonomisk politik
   661152
   13132653
   37377344
   26265235Politik der øger forbruget
   16163176Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V245 ØKONOMISK POLITIK: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   34346881Meget stram økonomisk politik
   25255002
   12122313
   55924
   22425Politik der øger forbruget
   22224486Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V246 ØKONOMISK POLITIK: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22431Meget stram økonomisk politik
   16163282
   49499853
   991724
   11205Politik der øger forbruget
   23234536Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V247 ØKONOMISK POLITIK: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.8: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   25254911Meget stram økonomisk politik
   43438692
   13132583
   661244
   22325Politik der øger forbruget
   11112276Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V248 ØKONOMISK POLITIK: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   38387631Meget stram økonomisk politik
   24244802
   11112203
   44854
   22495Politik der øger forbruget
   20204046Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V249 ØKONOMISK POLITIK: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   22501Meget stram økonomisk politik
   44712
   10102033
   19193884
   38387635Politik der øger forbruget
   26265266Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V250 ØKO. POLITIK: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   771331Meget stram økonomisk politik
   26265222
   46469303
   11112184
   33585Politik der øger forbruget
   771406Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V251 EU PLACERING: A
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.1: Socialdemokratiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Vil have os ud af EU
   11192
   20203953
   41418144
   32326435Udbygning af EU
   661206Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V252 EU PLACERING: B
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.2: Det radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   0031Vil have os ud af EU
   22382
   22224433
   36367254
   23234705Udbygning af EU
   16163226Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V253 EU PLACERING: C
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.3. Det konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Vil have os ud af EU
   11292
   661243
   35356914
   48489665Udbygning af EU
   991846Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V254 EU PLACERING: D
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.4: Centrum-Demokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   0081Vil have os ud af EU
   22342
   16163293
   33336594
   34346875Udbygning af EU
   14142806Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V255 EU PLACERING: F
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285511Vil have os ud af EU
   39397822
   17173373
   33654
   22355Udbygning af EU
   12122316Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V256 EU PLACERING: O
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.6: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   626212391Vil have os ud af EU
   12122452
   661233
   33564
   22355Udbygning af EU
   15153036Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V257 EU PLACERING: Q
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.7: Kristeligt Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Vil have os ud af EU
   661142
   40408063
   22224394
   771435Udbygning af EU
   23234696Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V258 EU PLACERING: V
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.8: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   0051Vil have os ud af EU
   11142
   44753
   18183614
   707014085Udbygning af EU
   771386Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V259 EU PLACERING: Z
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.9: Fremskridtspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   545410811Vil have os ud af EU
   14142852
   881673
   44754
   22485Udbygning af EU
   17173456Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V260 EU PLACERING: Ø
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.10: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   696913751Vil have os ud af EU
   771442
   44833
   00104
   11305Udbygning af EU
   18183596Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V261 EU PLACERING: DEM SELV
  • Spørgsmål om partiernes p
  • Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13132701Vil have os ud af EU
   12122442
   31316173
   25255024
   14142745Udbygning af EU
   55946Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V262 SIDST VALG VAR KORREKT
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 39: I nogle lande mener folk, at valgene går rigtigt for sig. I andre lande mener folk, at valgene ikke går rigtigt for sig. Hvis De tænker på det sidste valg i Danmark, hvor vil De så placere det på denne skala fra ét til fem, hvor ÉT betyder, at det sidste valg gik rigtigt for sig, og FEM betyder, at det sidste valg ikke gik rigtigt for sig? Intv: Vis kort 18.
  • %MD%AntalKodeKategori
   888817631Sidste valg gik rigtigt for sig
   661232
   33593
   11214
   11225Sidste valg gik ikke rigtigt for sig
   11136Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V263 POLITISKE PARTIER
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 40: Nogle mener, at de politiske partier i Danmark tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener. Andre mener, at de politiske partier i Danmark ikke tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener. Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 19.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17173341De politiske partier tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener
   31316122
   30305963
   11112284
   10101965De politiske partier tager ikke hensyn til, hvad almindelige mennesker mener
   22356Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V264 POL. PARTIER NØDVENDIGE
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 41: Nogle mener, at politiske partier er nødvendige for, at vores politiske system kan fungere i Danmark. Andre mener, at partier ikke er nødvendige i Danmark. Hvis De bruger skalaen på dette kort, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 20.
  • %MD%AntalKodeKategori
   696913861De politiske partier er nødvendige for at vores politiske system kan fungere
   17173442
   881683
   22424
   22365De politiske partier er ikke nødvendige i Danmark
   11256Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V265 POL. FØLING MED FOLKET
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 42: Nogle siger, at medlemmerne af Folketinget har god føling med, hvad almindelige mennesker mener. Andre siger, at folketingsmedlemmerne ikke ved meget om, hvad almindelige mennesker mener. Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 21.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11112241Folketingsmedlemmerne har god føling med, hvad almindelige mennesker mener
   30305982
   31316243
   13132704
   13132605Folketingsmedlemmerne ved ikke meget om, hvad almindelige mennesker mener
   11256Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V266 FORSKEL HVEM HAR MAGTEN
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 43: Nogle mener, at det gør en forskel, hvem der er ved regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvis vi bruger skalaen på kortet her, hvor vil De så placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 22.
  • %MD%AntalKodeKategori
   42428461Det gøre en forskel, hvem der er ved regeringsmagten
   26265302
   18183643
   771384
   551065Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten
   11176Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V267 BETYD. HVAD FOLK STEMMER
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 44: Nogle mener, at uanset hvem folk stemmer på, så vil det ikke have nogen betydning for, hvad der sker. Andre mener, at hvem folk stemmer på, godt kan have betydning for, hvad der sker. Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 23.
  • %MD%AntalKodeKategori
   771361Det har ingen betydning, hvem folk stemmer på
   881562
   991893
   20204024
   545410875Det kan godt have betydning, hvem folk stemmer på
   22316Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V268 DANSKER YT. POL. MENING
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 45: Tror De, at de fleste danskere almindeligvis siger, hvad de mener, når de bliver spurgt om deres politiske mening, eller tror De, at de fleste almindeligvis skjuler deres egentlige mening? Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 24.
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285681De fleste danskere siger almindeligvis, hvad de mener om politik
   25255082
   22224493
   13132544
   991865De fleste skjuler almindeligvis deres egentlige mening
   22366Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V269 SELV VALG UDFRA HOLDN.
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 46: Nogle vælger parti mest ud fra deres politiske holdninger, andre vælger parti mest ud fra, hvilke partiledere de bedst kan lide. Hvis ÈT står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra sine politiske holdninger, og FEM står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, man bedst kan lide, hvor vil De da placere Dem selv? - og hvor mener De den typiske danske vælger skal placeres? Intv: Vis kort 25. Hvor omtrent vil De placere? Dem selv:
  • %MD%AntalKodeKategori
   515110241Vælger næsten udelukkende ud fra sine politiske holdninger
   22224462
   15152983
   661134
   55945Vælger næsten udelukkende ud fra de partiledere, man bedst kan lide
   11266Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V270 ANDRE VALG UDFRA HOLDN.
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 46: Nogle vælger parti mest ud fra deres politiske holdninger, andre vælger parti mest ud fra, hvilke partiledere de bedst kan lide. Hvis ÈT står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra sin politiske holdninger, og FEM står for at vælge parti næsten udelukkende ud fra, hvilke partiledere, man bedst kan lide, hvor vil De da placere Dem selv? - og hvor mener De den typiske danske vælger skal placeres? Intv: Vis kort 25. Hvor omtrent vil De placere? Den typiske danske vælger:
  • %MD%AntalKodeKategori
   991851Vælger næsten udelukkende ud fra sine politiske holdninger
   16163182
   36367243
   22224414
   11112285Vælger næsten udelukkende ud fra de partiledere, man bedst kan lide
   551056Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V271 FLYGTNINGE SENDES HJEM
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 47: Det diskuteres også, hvordan flygtninge, der får opholdstilladelse her i landet, skal behandles. Hvis ÈT står for, at flygtninge næsten altid skal sendes hjem, så hurtigt som muligt, og FEM står for, at flygtninge med ophold i landet skal integreres i det danske samfund, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 26. Hvor omtrent vil De placere Deres egen opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30306061Næsten altid sendes hjem så hurtig som muligt
   19193872
   23234703
   10101994
   15153045Skal integreres i det danske samfund
   22356Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V272 PROBLEM: DAGPENGEMISBRUG
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 48: Man diskuterer også, om arbejdsløses misbrug af dagpengesystemet er et problem. Hvis ÈT står for, at misbrug af dagpengesystemet er et meget stort problem, og FEM står for, at misbrug af dagpengesystemet ikke er et problem, der er værd at bekymre sig om, hvor vil De da placere Dem selv? Intv: Vis kort 27. Hvor omtrent vil De placere Dem selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14142821Meget stort problem
   23234612
   32326483
   16163144
   11112295Ikke værd at bekymre sig om
   33676Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V273 HUSKER KANDIDATER
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 49: Husker De navnet på nogle af de kandidater, der stillede op inden for Deres amt eller storkreds til folketingsvalget den 11. marts? PROBE: Kan De huske flere?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20203971Ja, 1 kandidat navn nævnt
   16163182Ja, 2 navne nævnt
   42428353Ja, 3 eller flere navne nævnt
   23234514Nej
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V274 ØKONOMISK SITUATION
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 50: Hvad mener De om den økonomiske situation i Danmark i dag? Vil De sige, at økonomien er virkelig god, god, hverken god eller dårlig, dårlig, eller meget dårlig
  • %MD%AntalKodeKategori
   10102021Virkelig god
   656513062God
   19193833Hverken/eller
   33694Dårlig
   11115Meget dårlig
   11306Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V275 ÆNDRING ØKO. SITUATION
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 51: Vil De sige, at landets økonomiske situation er blevet bedre, omtrent uændret, eller blevet værre inden for de sidste 12 måneder? (hvis bedre/dårligere): Vil De sige meget eller kun noget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33641Meget bedre
   26265262Noget bedre
   50509923Omtrent uændret
   13132634Noget værre
   11115Meget værre
   44746Ved ikke
   44717Udokumenteret kode
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V276 ØKO. UDBYTTE AF OPSVING
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 52: Hvor meget synes De, at folk som De selv har fået ud af det økonomiske opsving, sammenlignet med den øvrige befolkning: En del mere, lidt mere, det samme, lidt mindre eller meget mindre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44751En del mere
   20204082Lidt mere
   555511103Det samme
   991854Lidt mindre
   33515Meget mindre
   551016Har ingenting fået ud af det (kun hvis nævnt spontant)
   44717Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V277 KONTAKT MED MF
  • Variable der indgår i int
  • Spm. 53: Har De inden for de sidste 12 måneder haft nogen form for kontakt med et medlem af Folketinget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20203981Ja
   808015922Nej, ingen form for kontakt
   11113Ved ikke
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V278 KØN
 • V279 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i interval 05 - 99. 999 = Uoplyst (1).
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.2: Hvilke år er De født? Intv: Notér de sidste to cifre.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2000
    Manglende 1
    Minimum 5
    Maximum 99
    Gennemsnit 51
    Median 52
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V280 CIVILSTAND
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.6: Må jeg spørge om Deres civilstand? Er De ...
  • %MD%AntalKodeKategori
   19193831Ugift
   515110222Gift
   13132623Samlevende (papirløst)
   991754Skilt/separeret/ tidligere samlevende
   881565Enke/enkemand
   0016Ved ikke
   0027Nægter
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V281 EGENINDKOMST
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.34: Hvad er Deres årsindkomst - brutto - dvs. før skat? Intv: Vis kort K1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   991851Under 75.000 kr.
   88165275.000 - 99.999 kr.
   991873100.000 - 124.999 kr.
   10101944125.000 - 149.999 kr.
   771395150.000 - 174.999 kr
   881516175.000 - 199.999 kr.
   20204007200.000 - 249.999 kr.
   661118250.000 - 299.999 kr
   661279300.000 - 349.999 kr
   447510350.000 - 399.999 kr.
   223611400.000 - 449.999 kr.
   111912450.000 - 499.999 kr.
   112413500.000 - 599.999 kr.
   00814600.000 - 699.999 kr.
   00215700.000 - 799.999 kr.
   111416800.000 og derover
   8816417Ved ikke/vil ikke svare
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V282 FAMILIEINDKOMST
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.36: Hvad er husstandens samlede årsindkomst - brutto - dvs. før skat? Intv: Vis kort K1.
  • %MD%AntalKodeKategori
   33611Under 75.000 kr.
   4474275.000 - 99.999 kr.
   551023100.000 - 124.999 kr.
   551014125.000 - 149.999 kr.
   44765150.000 - 174.999 kr
   44836175.000 - 199.999 kr.
   11112307200.000 - 249.999 kr.
   33538250.000 - 299.999 kr
   991879300.000 - 349.999 kr
   8816010350.000 - 399.999 kr.
   9917111400.000 - 449.999 kr.
   6612912450.000 - 499.999 kr.
   8815413500.000 - 599.999 kr.
   447814600.000 - 699.999 kr.
   223215700.000 - 799.999 kr.
   335516800.000 og derover
   131325517Ved ikke/vil ikke svare
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V283 BOLIGENS EJERFORHOLD
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.38: Boligens ejerforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27275411Lejet bolig
   771342Andelsbolig
   595911733Ejerbolig: Hus/rækkehus/ villa/gård
   781504Ejerbolig: Ejerlejlighed
   0 39Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V284 ANTAL VOKSNE I HUSSTAND
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.26: Antal personer i husstanden på 18 år og derover?
  • %MD%AntalKodeKategori
   282956911 person
   5858115222 personer
   9918233 personer
   336844 personer
   111755 personer
   00766 personer eller derover
   0 69Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V285 INGEN HJ.BOENDE BØRN
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.22: Hjemmeboende børn af husstanden? Spm. K.22.1: Ingen hjemmeboende børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   37387500Ikke nævnt
   626212401Nævnt
   1 119Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V286 BØRN 0-5 ÅR
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.22: Hjemmeboende børn af husstanden? Spm. K.22.2: Børn 0-5 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   858517010Ikke nævnt
   14152891Nævnt
   1 119Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V287 BØRN 6-17 ÅR
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.22: Hjemmeboende børn af husstanden? Spm. K.22.3: Børn/unge 6-17 år
  • %MD%AntalKodeKategori
   767715290Ikke nævnt
   23234611Nævnt
   1 119Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V288 UNGE 18 ÅR DEROVER
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.22: Hjemmeboende børn af husstanden? Spm. K.22.4: Unge 18 år og derover
  • %MD%AntalKodeKategori
   909118010Ikke nævnt
   991891Nævnt
   1 119Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V289 POSTNUMMER
  Variablen er kodet i interval 1063-9990.
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.23: Hvad er Deres postnummer?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 1063
    Maximum 9990
    Gennemsnit 5651
    Median 5700
    Standardafvigelse 2491

 • V290 URBANISERING
  • Baggrundsvariable Til sid
  • Spm. K.48: Urbanisering? Hvilken type by bor De i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24244711Et landdistrikt
   18183562En by med under 10.000 indbyggere
   25255083En by med 10.000-50.000 indbyggere
   12122394En by med 50.001-500.000 indbyggere
   21214245Hovedstadsområdet
   0026Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V291 SKOLEUDDANNELSE
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.40: Hvad er Deres skoleuddannelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20214101Folkeskole 7 år eller kortere
   16163222Folkeskole 8/9 år mellemskole
   3333667310. klasse/realeksamen
   30305934Studentereksamen/HF-eksamen
   0045Vil ikke svare
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V292 ERHV.UDD.: GRUNDLÆG.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.42: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Spm. K.42.1: Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   858517000Ikke nævnt
   15152921Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V293 ERHV.UDD.: AFSLUTTET
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.42: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Spm. K.42.2: Afsluttet erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   636312610Ikke nævnt
   37377311Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V294 ERHV.UDD.: KORT VID. UDD
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.42: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Spm. K.42.3: Højere uddannelse af kort varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   919218270Ikke nævnt
   881651Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V295 ERHV.UDD.: ML. VID. UDD
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.42: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Spm. K.42.4: Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   878717320Ikke nævnt
   13132601Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V296 ERHV.UDD.: LANG VID. UDD
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.42: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Spm. K.42.5: Højere uddannelse af lang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   909118070Ikke nævnt
   991851Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V297 ERHV.UDD.: INGEN
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.42: Hvilken uddannelse har De udover skoleuddannelsen? Spm. K.42.6: Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   747514870Ikke nævnt
   25255051Nævnt
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V298 MEDLEM AF FAGFORENING
  Intv: Skriv fagforeningens navn helt ud. Du må kun bruge forkortelser for de mest kendte fagforeninger.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. 53A: Er De medlem af en fagforening? Hvis ja: Hvilken?
  • %MD%AntalKodeKategori
   646412731Ja, notér:
   0032Ja, husker ikke navn
   22323Nej, ikke medlem af fagforening, kun A-kasse (kun hvis spontant)
   661114Nej, ikke medlem af fagforening
   28285575Ved ikke/vil ikke svare
   1 259Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V299 UFAGLÆRT EJ SPECIAL
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.1: Arbejder, ufaglært (ej specialarbejder)
  • %MD%AntalKodeKategori
   929218420Ikke nævnt
   881541Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V300 UFAGLÆRT SPECIALARBEJDER
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.2: Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
  • %MD%AntalKodeKategori
   949418850Ikke nævnt
   661111Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V301 ARBEJDER FAGLÆRT
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.3: Arbejder, faglært
  • %MD%AntalKodeKategori
   898917850Ikke nævnt
   11112111Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V302 FUNKTIONÆR - LAVERE
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.4: Funktionær/Tjenestemand, lavere
  • %MD%AntalKodeKategori
   797915850Ikke nævnt
   21214111Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V303 FUNKTIONÆR - HØJERE
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.5: Funktionær/Tjenestemand, højere
  • %MD%AntalKodeKategori
   868617230Ikke nævnt
   14142731Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V304 SELVSTÆNDIG LANDBRUGER
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.6: Selvstændig landbruger
  • %MD%AntalKodeKategori
   989819520Ikke nævnt
   22441Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V305 DETAILH/HÅNDVÆRKSMESTER
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.7: Selvstændig detailhandler/Håndværksmester
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919780Ikke nævnt
   11181Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V306 SELVSTÆNDIG IØVRIGT
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.8: Selvstændig iøvrigt
  • %MD%AntalKodeKategori
   969619160Ikke nævnt
   44801Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V307 LÆRLING/ELEV/STUDERENDE
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.9: Lærling/Elev/Studerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   909017920Ikke nævnt
   10102041Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V308 UDE AF ERHVERV (PENS.)
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.10: Ude af erhverv (pensionist/førtidspensionist/ efterløn)
  • %MD%AntalKodeKategori
   757615080Ikke nævnt
   24244881Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V309 GIFT KVINDE UDEN ERHVERV
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.11: Gift kvinde uden erhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919790Ikke nævnt
   11171Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V310 MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLE
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette. Spm. K.12.12: Medhjælpende ægtefælle
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919850Ikke nævnt
   11111Nævnt
   0 59Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V311 HOVEDSTILLING
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.12: Hvad er Deres erhverv? Hvis p.t. arbejdsløs eller orlov, spørges om erhverv inden dette.
  • %MD%AntalKodeKategori
   771491Arbejder, ufaglært (ej specialarbejder)
   661112Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   10102073Arbejder, faglært
   20204094Funktionær/Tjenestemand, lavere
   14142725Funktionær/Tjenestemand, højere
   22416Selvstændig landbruger
   11167Selvstændig detailhandler/ Håndværksmester
   44738Selvstændig iøvrigt
   10102039Lærling/Elev/Studerende
   242448810Ude af erhverv (pensionist/ førtidspensionist/efterløn)
   111711Gift kvinde uden erhverv
   011012Medhjælpende ægtefælle
   0 599Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V312 SEKTOR: PRIVAT ANSAT
  Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.16: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Spm. K.16.1: Privat ansat
  • %MD%AntalKodeKategori
   656613030Ikke nævnt
   33346691Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V313 SEKTOR: OFF. ANSAT
  Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.16: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Spm. K.16.2: Offentlig ansat
  • %MD%AntalKodeKategori
   737414580Ikke nævnt
   26265141Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V314 SEKTOR: SELVSTÆNDIG
  Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.16: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Spm. K.16.3: Selvstændig erhvervsdrivende
  • %MD%AntalKodeKategori
   929318330Ikke nævnt
   771391Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V315 SEKTOR: UDE AF ERHVERV
  Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.16: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Spm. K.16.4: Ikke ansat/ude af erhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   676813440Ikke nævnt
   31326281Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V316 SEKTOR: NÆGTER AT SVARE
  Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.16: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Spm. K.16.5: Nægter at svare (Læs ikke op)
  • %MD%AntalKodeKategori
   9810019670Ikke nævnt
   0051Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V317 SEKTOR: VED IKKE
  Intv: Koncessionerede virksomheder (eneretsbevilling) eller halvoffentlige virksomheder, som f.eks Post Danmark, regnes til den offentlige sektor. Selskaber som Tele Danmark, som er fuldt eller overvejende på private hænder, regnes til den private sektor.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. K.16: Er De privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Spm. K.16.6: Ved ikke (Læs ikke op)
  • %MD%AntalKodeKategori
   979919480Ikke nævnt
   11241Nævnt
   1 299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V318 ERHVERVSMÆSSIGT BESKÆFT.
  Intv: Vær meget omhyggelig med Spm. 54, hvor vi skal have nøjagtig viden om: 1. På hvilken måde man er erhvervsmæssigt beskæftiget (hovedbeskæftigelse). 2. Hvilken stilling man har. 3. Hvilken branche, det er. Når vi skriver 'Hvad er Deres stilling helt nøjagtigt', så er det ikke nok f.eks. at skrive 'murer'. Der skal stå 'murerarbejdsmand', 'murersvend' eller 'murermester' - og der skal stå, hvilken branche, folk arbejder i, f.eks. 'specialarbejder i plastindustri', 'fuldmægtig i forsikringsselskab', 'kontorassistent i entreprenørvirksomhed', 'pædagog i skolefritidsordning'. Forklaring: * Studerende/skoleelev/under uddannelse: Uddannelsessøgende uden løn i studietiden (modsat lærlinge i praktik). Fuldtidsstuderende med lønnede bijobs registreres med hovedbeskæftigelse: Studerende. Der er også nogle uddannelsessøgende, der modtager revalideringsydelse eller anden overførselsindkomst, disse registreres også som uddannelsessøgende. * Husmoder: Kun personer uden anden indkomst (nogle førtidspensionister, folkepensionister, arbejdsløse m.v. kalder sig undertiden 'husmødre'. Men det er de ikke, hvis de modtager en form for overførselsindkomst i form af dagpenge, pension o.l.).
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. 54: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515110111Ja, lønmodtager (herunder lærling), gå til spm. 54A (V319)
   771322Ja selvstændig, gå til spm. 54A (V319)
   991793Nej, studerende/skoleelev/ under uddannelse*, gå til spm. 54A (V319)
   11114Ja, medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 54B (ikke medtaget i datamaterialet)
   01105Nej, husmoder uden anden indkomst*, gå til spm. 54B (ikke medtaget i datamaterialet)
   0056Nej, arbejdsløs på orlov, gå til spm. 54C (V320)
   44797Nej, arbejdsløs på dagpenge, gå til spm. 54C (V320)
   11118Nej, arbejdsløs på bistandshjælp, gå til spm. 54C (V320)
   11139Nej, langtidssygemeldt, gå til spm. 54C (V320)
   111810Nej, på barsels-, forældre-, uddannelsesorlov (ikke arbejdsløs), gå til spm. 54C (V320)
   00311Nej, aftjener værnepligt, gå til spm. 54C (V320)
   559112Nej, førtidspensionist, gå til spm. 54C (V320)
   5510513Nej, på efterløn eller overgangsydelse, gå til spm. 54C (V320)
   161631214Nej, pensionist i øvrigt (folkepension, tjenestemandspension m.v.), gå til spm. 54C (V320)
   111515Nej, ude af erhverv i øvrigt (Intv: denne bør kun forekomme meget sjældent), gå til spm. 54C (V320)
   00316Ubesvaret/ved ikke, gå til spm. 54C (V320)
   0 399Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V319 STILLING
  Variablen er kodet i interval 013410-199300. 1000000 = Irrelevant (7).
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 1000000.

 • V320 NUV./TIDL. STILLING
 • V321 BRANCHE
  Variablen er kodet i interval 00100-31200. 100000 = Irrelevant (7).
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100000.

 • V322 BRANCHENØGLE IFT DS
  Variablen er kodet i interval 0000100-1853260.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Branchenøgle ift DS
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 100
    Maximum 1853260
    Gennemsnit 75388
    Median 7410
    Standardafvigelse 230146

 • V323 ARBEJDSLØS SIDSTE 2 ÅR
  * Intv: Denne kategori opsamler dem, for hvem spørgsmålet ikke er relevant.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. 55: Har De selv været ramt af arbejdsløshed inden for de sidste to år? Hvis ja: Hvor lang tid har De gået ledig i dennne periode? Intv.: Vi ser bort fra vejrligsledighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   29295791Nej, har været uden for arbejdsmarkedet hele perioden (f.eks. som folkepensionist*)
   545510872Nej, har ikke været arbejdsløs
   22333Ja, under 1 måned
   33554Ja, 1-2 måneder (dvs. op til 3 mdr)
   33515Ja, 3-5 måneder (dvs. op til 6 mdr)
   33556Ja, 6-11 måneder (dvs. op til 1 år)
   33607Ja, 1 år eller mere
   22358Ja, hele perioden (spontant)
   11249Ved ikke/vil ikke svare
   1 2299Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 99
 • V324 ÆGTEF. ARB.LØS S. 2 ÅR
  *Intv: Denne kategori opsamler dem, for hvem spørgsmålet ikke er relevant.
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • ÆGTEF. ARB.LØS S. 2 ÅR
  • Variablen er filtreret af: V280
   • Filtrerende variable: V280
  • Intv: Hvis gift/samlevende, dvs. svar 2 eller 3 i K.6 (V280). Spm. 56: Har Deres ægtefælle/samlever været ramt af arbejdsløshed inden for de sidste to år? Hvis ja: Hvor lang tid har han/hun gået ledig i denne periode? Intv: Vi ser bort fra vejrligsledighed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18273621Nej, har været uden for arbejdsmarkedet hele perioden (f.eks som folkepensionist*)
   39597892Nej, har ikke været arbejdsløs
   11193Ja, under 1 måned
   23384Ja, 1-2 måneder (dvs. op til 3 mdr.)
   12295Ja, 3-5 måneder (dvs. op til 6 mdr.)
   12286Ja, 6-11 måneder (dvs. op til 1 år)
   23357Ja, 1 år eller mere
   11148Ja, hele perioden (spontant)
   11189Ved ikke
   1 1599Uoplyst
   33 654100Irrelevant
   1001002001
   Svarprocent: 67
 • V325 MÅ VI KONTAKTE DEM IGEN
  • Spørgsmål om uddannelse o
  • Spm. 57: Må vi eventuelt på et senere tidspunkt have lov at kontakte Dem igen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   878717311Ja
   13132612Nej
   0 99Uoplyst
   1001002001
   Svarprocent: 100
 • V326 DEMOGRAFISK VEJNING
  Variablen er kodet i interval 0.479-2.450.
  • Efterkodede variable
  • Demografisk vejning
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 2
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V327 POLITISK VEJNING
  Variablen er kodet i interval 0.362-2.900.
  • Efterkodede variable
  • Politisk vejning
   • Double (3 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Nummer
  • V4: Kort
  • V5: Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Vigtigste problem 1/4:
  • V6: Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan De nævne flere vigtige problemer? (Gerne flere svar) Vigtigste problem 2/4:
  • V7: Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan De nævne flere vigtige problemer? (Gerne flere svar) Vigtigste problem 3/4:
  • V8: Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer, De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan De nævne flere vigtige problemer? (Gerne flere svar) Vigtigste problem 4/4:
  • V9: Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.1: Nej, har ikke snakket om politik
  • V10: Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.2: Ja, med familie
  • V11: Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.3: Ja, med venner
  • V12: Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.4: Ja, med kolleger
  • V13: Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.5: Har ikke familie/venner/kolleger
  • V14: Spm. 2: Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner, eller med nogle af Deres kolleger? Intv: Mulighed for flere svar. Spm. 2.6: Ved ikke
  • V15: Spm. 3: Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet ikke interesseret i politik?
  • V16: Spm. 4: Stemte De ved Folketingsvalget den 11. marts? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1.
  • If V16 then BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • If V16 then STEMME KARAKTERISTISK
  • If V16 then STEMTE PERSONLIGT
  • If V16 then ÅRSAG TIL PARTIVALG
  • If V16 then OVERVEJEDE ANDET PARTI
  • If V16 then BETYD. STATSBUDGET O.L.
  • If V16 then BETYD. ARB.LØSHED O.L.
  • If V16 then BETYD: FORHOLD TIL EU
  • If V16 then BETYD: MILJØSPØRGSMÅL
  • If V16 then BETYD: SUNDHEDSVÆSEN
  • If V16 then BETYD: SKATTESPØRGSMÅL
  • If V16 then BETYD: FLYGTNINGE SPM
  • If V16 then BETYD: EFTERLØN
  • If V16 then BETYD: ÆLDRESPM.
  • If V16 then BETYD: RETSPOLITIK
  • If V16 then BETYD: DYREVELFÆRD
  • If V16 then BETYD: LEJEVÆRDI
  • If V16 then BETYD: UDD. FOLKESKOLE
  • If V16 then BETYD: BØRNEFAMILIER
  • If V16 then BETYD: MENINGSMÅLING
  • V37: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.1: Socialdemokratiet
  • V38: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.2: Det radikale Venstre
  • V39: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.3: Det konservative Folkeparti
  • V40: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.4: Centrum-Demokraterne
  • V41: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V42: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.6: Dansk Folkeparti
  • V43: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.7: Kristeligt Folkeparti
  • V44: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.8: Demokratisk Fornyelse
  • V45: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.9: Venstre
  • V46: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.10: Fremskridtspartiet
  • V47: Spm. 8A: Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om de enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere .... (Intv: Læs op). Intv: Vis kort 3. Spm. 8A.11: Enhedslisten
  • V48: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.1: Poul Nyrup Rasmussen
  • V49: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.2: Marianne Jelved
  • V50: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.3: Per Stig Møller
  • V51: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.4: Mimi Jacobsen
  • V52: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.5: Holger K. Nielsen
  • V53: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.6: Pia Kjærsgaard
  • V54: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.7: Jann Sjursen
  • V55: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.8: Uffe Ellemann-Jensen
  • V56: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.9: Kirsten Jacobsen
  • V57: Spm. 8B: Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere ....(Intv: Læs op) på denne skala? Intv: Vis kort 3. Spm. 8B.10: Frank Aaen
  • V58: Spm. 9: Stemte De ved det forrige folketingsvalg i september 1994? Hvis ja: På hvilket parti? Intv: Vis kort 1A.
  • V59: Spm. 10: Føler De Dem i almindelighed knyttet til et bestemt parti?
  • If V59 then IDENTIFIKATIONPARTI
  • If V59 then STYRKE PARTIIDEN.
  • If V59 then PARTITILHØR
  • V63: Til alle Spm. 14: Er De, eller har De tidligere været medlem af et politisk parti?
  • V64: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.1: Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed
  • V65: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.2: Til at bekæmpe arbejdsløsheden
  • V66: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.3: Til at sikre overskud på statsbudgettet
  • V67: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.4: Til at varetage Danmarks interesser i EU
  • V68: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.5: Til at sikre miljøet
  • V69: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.6: Til at sikre lov og orden
  • V70: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.7: Til at sikre borgernes medbestemmelse i samfundet
  • V71: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.8: Til at sikre friheden for den enkelte
  • V72: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.9: Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed
  • V73: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.10: Til at sikre en fornuftig flygtninge-/ indvandrepolitik
  • V74: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.11: Til at tilgodese børnefamiliernes behov
  • V75: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.12: Til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre
  • V76: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.13: Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen
  • V77: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.14: Til at sikre en god undervisning i folkeskolen
  • V78: Spm. 15: Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; Den nuværende Socialdemokratisk ledede regering, eller en borgerlig regering? Intv: Læs udsagnene op enkeltvis. Afvent svar, før du går til næste udsagn. Spm. 15.15: - Og hvilken regering tror De, ville give Dem selv flest penge til rådighed
  • V79: Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16A: Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • V80: Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16B: Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Udjævningen af indtægt er nået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes.
  • V81: Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16C: Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark.
  • V82: Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16D: Så et spørgsmål om bankernes og storindustriens stilling i vores land. A siger: Folketinget burde vedtage, at staten overtager bankerne og storindustrien. B siger: Bankerne og storindustrien bør fortsat være i privat eje.
  • V83: Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16E: Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling.
  • V84: Spm. 16: Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest Deres eget synspunkt. Spm. 16F: Så har vi et spørgsmål om, hvor meget man får ud af at følge valgkampen i aviser, radio og TV. A siger: Selv om man følger med i valgkampen, får man alligevel ikke ret meget at vide om, hvad de forskellige partier reelt vil. B siger: Ved at følge med i valgkampen får man ganske meget at vide om, hvad partierne vil.
  • V85: Spm. 17: Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere arbejdspladser, nemlig følgende: Intv: Vis kort 4. 1. Velfærdsstrategien: Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentligt ansatte til ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 2. Eksportstrategien: Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne - samt på de servicejob i erhvervene, dette fører med sig. Bredt sagt, hvilken strategi mener De så, er den bedste?
  • V86: Spm. 18: Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort med fire mål: Intv: Vis kort 5. Hvilke mål synes De, er det vigtigste? Og det næstvigtigste? Vigtigste (Kun 1 kryds):
  • V87: Spm. 18: Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort med fire mål: Intv: Vis kort 5. Hvilke mål synes De, er det vigtigste? Og det næstvigtigste? Næstvigtigste (Kun 1 kryds):
  • V88: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.1: Forsvaret
  • V89: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.2: Sundhedsvæsenet
  • V90: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.3: Uddannelse
  • V91: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.4: Folkepension
  • V92: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.5: Miljøproblemer
  • V93: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.6: Kulturelle formål
  • V94: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.7: Børnehaver og vuggestuer
  • V95: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.8: Politiet
  • V96: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.9: Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte
  • V97: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.10: Bistandshjælp til den enkelte
  • V98: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.11: Broer og motorveje
  • V99: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.12: Ulandsbistand
  • V100: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.13: Hjælp til flygtninge
  • V101: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.14: Orlovsordninger
  • V102: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.15: Hjemmehjælp
  • V103: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.16: Tilskudsordninger til at få ledige i arbejde
  • V104: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.17: Tilskud til børnefamilier
  • V105: Spm. 19: Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? Intv: Vis kort 6. Spm. 19.18: Kollektiv transport
  • V106: Spm. 19A: Nogle partier foreslår at forhøje bruttoskatten og til gengæld sænke den almindelige indkomstskat. Synes De, det er et godt eller dårligt forslag?
  • V107: Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.1: Bibliotekerne
  • V108: Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.2: Sygehusene
  • V109: Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.3: Folkeskolen
  • V110: Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.4: Børnehaver og vuggestuer
  • V111: Spm. 19B: Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. Intv: Vis kort 7. Spm. 19B.5: Hjemmehjælpen
  • V112: Spm. 20A: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad vil De da foretrække? A. Lavere skatter, eller B. Forbedring af den offentlige service
  • V113: Spm. 20B: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad vil De da foretrække? A. Lavere skatter, eller B. Afdrag på statsgælden
  • V114: Spm. 21: Er De tilhænger eller modstander af? Intv: Læs op. Spm. 21.1: Øresundsbroen
  • V115: Spm. 21: Er De tilhænger eller modstander af? Intv: Læs op. Spm. 21.2: Storebæltsbroen
  • V116: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: Spm. 24.1: Beskatningen af lejeværdi af egen bolig bør afskaffes
  • V117: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.2: Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag
  • V118: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.3: I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser
  • V119: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.4: I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger
  • V120: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.5: Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart
  • V121: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.6: Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser
  • V122: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.7: Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne over for udlandet
  • V123: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.8: Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde
  • V124: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.9: Vi bør snarest melde os ud af NATO
  • V125: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.10: De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed
  • V126: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.11: Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag
  • V127: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.12: Kriminalitet forhindres bedre med forebyggelse og vejledning end med hårde straffe
  • V128: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.13: Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private
  • V129: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.14: Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere
  • V130: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.15: Overførselsindkomsterne er ved at vokse os over hovedet
  • V131: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.16: På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag
  • V132: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.17: I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse
  • V133: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.18: Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker
  • V134: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.19: Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne
  • V135: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.20: Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter
  • V136: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.21: Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det
  • V137: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.22: Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • V138: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.23: Lejeværdien af egen bolig bør sænkes, også selv om det betyder, at indkomstskatten så må sættes i vejret
  • V139: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.24: De facto flygtninge bør fortsat kunne få flygtningestatus i Danmark
  • V140: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.25: En arbejdsgiver skal have lov til at betale for behandling af en medarbejder på et privathospital, uden at medarbejderen bliver beskattet deraf
  • V141: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.26: Der bør indføres et beskæftigelsesfradrag for folk, der er i arbejde, så der bliver større forskel mellem løn og understøttelse
  • V142: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.27: Efterlønsalderen bør hæves til 62 år i takt med, at vi bliver flere ældre i Danmark
  • V143: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.28: Forældreorlovsordningen bør afskaffes
  • V144: Spm. 24: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: Intv: Vis kort 8. Intv: Læs udsagnene op ét af gangen og afvent svar, før du læser næste udsagn op. Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Spm. 24.29: De grønne afgifter på benzin bør sætte i vejret
  • V145: Spm. 24A: Regeringen har fremlagt forslag til en ændring af flygtninge-/indvandrerpolitikken, herunder forskellige stramninger. Mener De, at disse forslag til stramninger er passende, går for vidt, eller er de ikke vidtgående nok?
  • V146: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.1: Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • V147: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.2: Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • V148: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.3: Det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation
  • V149: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.4: I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener, uenigheden skyldes mest taktik
  • V150: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.5: Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår
  • V151: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.6: Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål
  • V152: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.7: Mange flere politiske spørgsmål burde afgøres ved, at de blev sendt til folkeafstemning
  • V153: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.8: Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge
  • V154: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.9: Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår
  • V155: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.10: Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om
  • V156: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.11: Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige med op
  • V157: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.12: Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU
  • V158: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.13: EU-parlamentet bør have større magt i forhold til Ministerrådet og Kommissionen
  • V159: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.14: EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning
  • V160: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.15: EU bør med tiden udvides med nogle af de østeuropæiske lande
  • V161: Spm. 25: Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. Intv: Vis kort 8. Spm. 25.16: Bekæmpelse af arbejdsløsheden bør sættes øverst på EUs dagsorden
  • V162: Spm. 26: Hvor stor tillid har De til danske politikere i almindelighed? Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, eller meget lille tillid?
  • V163: Spm. 27: Hvis vi ser på den måde demokratiet fungerer på her i landet, er De så i det store og hele meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, eller utilfreds med den måde demokratiet fungerer på i Danmark?
  • V164: Spm. 28: Hvordan er Deres generelle holdning til EU - meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ, eller meget negativ?
  • V165: Spm. 29: Stemte De ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om Edinburgh-aftalen i 1993?
  • V166: Spm. 30: Den 28. maj i år skal der afholdes en ny folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Amsterdam-traktaten. Tror De, at De vil stemme ved denne folkeafstemning?
  • If V166 then HVAD STEMME DEN 28. MAJ
  • V168: Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.1: Danmark bør melde sig ud af EU
  • V169: Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.2: I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selvstændighed og have vetoret over for EU-beslutninger
  • V170: Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.3: De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fællesskabet
  • V171: Spm. 30B: På denne liste (vis kort) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i Intv: Vis kort 9. Spm. 30B.4: EU bør med tiden udvikle sig til Europas forenede Stater med en fælles regering
  • V172: Spm. 30C: Vi vil gerne vide, hvilke overvejelser De gør Dem omkring Amsterdamtraktaten. Hvilke ting mener De, taler for at stemme ja? Ja:
  • V173: Spm. 30C: Vi vil gerne vide, hvilke overvejelser De gør Dem omkring Amsterdamtraktaten. Hvilke ting mener De, taler for at stemme ja? Hvilke ting mener De taler for at stemme nej? Nej:
  • V174: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.1: Dem selv
  • V175: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.2: Socialdemokratiet
  • V176: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.3: Det radikale Venstre
  • V177: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.4. Det konservative Folkeparti
  • V178: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.5: Centrum-Demokraterne
  • V179: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.6: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V180: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.7: Dansk Folkeparti
  • V181: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.8: Kristeligt Folkeparti
  • V182: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.9: Venstre
  • V183: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.10: Fremskridtspartiet
  • V184: Spm. 31: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Intv: Vis kort 10. Og hvor vil De placere de enkelte partier? Intv: Læs partierne op et for et. Spm. 31.11: Enhedslisten
  • V185: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.1: Socialdemokratiet
  • V186: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.2: Det radikale Venstre
  • V187: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.3: Det konservative Folkeparti
  • V188: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.4: Centrum-Demokraterne
  • V189: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V190: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.6: Dansk Folkeparti
  • V191: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.7: Kristeligt Folkeparti
  • V192: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.8: Venstre
  • V193: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.9: Fremskridtspartiet
  • V194: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.10: Enhedslisten
  • V195: Spm. 32: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Intv: Vis kort 11. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 32.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V196: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.1: Socialdemokratiet
  • V197: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.2: Det radikale Venstre
  • V198: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.3: Det konservative Folkeparti
  • V199: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.4: Centrum-Demokraterne
  • V200: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V201: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.6: Dansk Folkeparti
  • V202: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.7: Kristeligt Folkeparti
  • V203: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.8: Venstre
  • V204: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.9: Fremskridtspartiet
  • V205: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.10: Enhedslisten
  • V206: Spm. 33: Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres stærkt ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. Intv: Vis kort 12. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 33.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V207: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.1: Socialdemokratiet
  • V208: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.2: Det radikale Venstre
  • V209: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.3: Det konservative Folkeparti
  • V210: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.4: Centrum-Demokraterne
  • V211: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V212: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.6: Dansk Folkeparti
  • V213: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.7: Kristeligt Folkeparti
  • V214: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.8: Venstre
  • V215: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.9: Fremskridtspartiet
  • V216: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.10: Enhedslisten
  • V217: Spm. 34: Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger at miljøhensynene efterhånden er ved at tage overhånd. På denne skala står 1 for den mindst grønne politik, mens 5 står for den mest grønne. Intv: Vis kort 13. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 34.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V218: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.1: Socialdemokratiet
  • V219: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.2: Det radikale Venstre
  • V220: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.3: Det konservative Folkeparti
  • V221: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.4: Centrum-Demokraterne
  • V222: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V223: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.6: Dansk Folkeparti
  • V224: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.7: Kristeligt Folkeparti
  • V225: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.8. Venstre
  • V226: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.9: Fremskridtspartiet
  • V227: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.10: Enhedslisten
  • V228: Spm. 35: Nogle partier mener, at det offentlige bør bruge flere penge til at støtte børnefamilierne med bedre orlovsmuligheder, bedre pasningstilbud o. lign. Andre partier mener, at det at have børn i høj grad er familiens eget ansvar, og at de offentlige udgifter til dette område allerede er rigeligt store. På denne skala står 1 for at støtten er rigelig i forvejen, og 5 for en væsentligt bedre støtte til børnefamilierne. Intv: Vis kort 14. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 35.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V229: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.1: Socialdemokratiet
  • V230: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.2: Det radikale Venstre
  • V231: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.3: Det konservative Folkeparti
  • V232: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.4: Centrum-Demokraterne
  • V233: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V234: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.6: Dansk Folkeparti
  • V235: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.7: Kristeligt Folkeparti
  • V236: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.8: Venstre
  • V237: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.9: Fremskridtspartiet
  • V238: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.10: Enhedslisten
  • V239: Spm. 36: Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. På denne skala står 1 for dem, der går mest ind for lov og orden, og 5 står for dem, der går mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. Intv: Vis kort 15. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 36.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V240: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.1: Socialdemokratiet
  • V241: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.2: Det radikale Venstre
  • V242: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.3: Det konservative Folkeparti
  • V243: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.4: Centrum-Demokraterne
  • V244: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V245: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.6: Dansk Folkeparti
  • V246: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.7: Kristeligt Folkeparti
  • V247: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.8: Venstre
  • V248: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.9: Fremskridtspartiet
  • V249: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.10: Enhedslisten
  • V250: Spm. 37: Også den økonomiske politik er omdiskuteret. Nogle partier mener, man skal føre en meget stram økonomisk politik, også selv om det kan gå ud over ledigheden. Andre partier mener, at man bør føre en økonomisk politik, der øger forbruget og dermed beskæftigelsen, også selv om det kan føre til større gældsætning. På denne skala står 1 for en meget stram økonomisk politik og 5 for en politik, der øger forbruget. Intv: Vis kort 16. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 37.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V251: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.1: Socialdemokratiet
  • V252: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.2: Det radikale Venstre
  • V253: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.3. Det konservative Folkeparti
  • V254: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.4: Centrum-Demokraterne
  • V255: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.5: Socialistisk Folkeparti (SF)
  • V256: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.6: Dansk Folkeparti
  • V257: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.7: Kristeligt Folkeparti
  • V258: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.8: Venstre
  • V259: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.9: Fremskridtspartiet
  • V260: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.10: Enhedslisten
  • V261: Spm. 38: Så kommer det sidste spørgsmål af denne type. Her står tallene på skalaen for vores forhold til EU. 1 står for de partier, der vil have os ud af EU, 5 står for dem der ønsker den hurtigst mulige udbygning af EU. Intv: Vis kort 17. Hvor omtrent vil De placere ...? Intv: Læs partinavnene op et for et. Spm. 38.11: Og hvor ville De placere Dem selv?
  • V262: Spm. 39: I nogle lande mener folk, at valgene går rigtigt for sig. I andre lande mener folk, at valgene ikke går rigtigt for sig. Hvis De tænker på det sidste valg i Danmark, hvor vil De så placere det på denne skala fra ét til fem, hvor ÉT betyder, at det sidste valg gik rigtigt for sig, og FEM betyder, at det sidste valg ikke gik rigtigt for sig? Intv: Vis kort 18.
  • V263: Spm. 40: Nogle mener, at de politiske partier i Danmark tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener. Andre mener, at de politiske partier i Danmark ikke tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener. Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 19.
  • V264: Spm. 41: Nogle mener, at politiske partier er nødvendige for, at vores politiske system kan fungere i Danmark. Andre mener, at partier ikke er nødvendige i Danmark. Hvis De bruger skalaen på dette kort, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 20.
  • V265: Spm. 42: Nogle siger, at medlemmerne af Folketinget har god føling med, hvad almindelige mennesker mener. Andre siger, at folketingsmedlemmerne ikke ved meget om, hvad almindelige mennesker mener. Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 21.
  • V266: Spm. 43: Nogle mener, at det gør en forskel, hvem der er ved regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvis vi bruger skalaen på kortet her, hvor vil De så placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 22.
  • V267: Spm. 44: Nogle mener, at uanset hvem folk stemmer på, så vil det ikke have nogen betydning for, hvad der sker. Andre mener, at hvem folk stemmer på, godt kan have betydning for, hvad der sker. Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 23.
  • V268: Spm. 45: Tror De, at de fleste danskere almindeligvis siger, hvad de mener, når de bliver spurgt om deres politiske mening, eller tror De, at de fleste almindeligvis skjuler deres egentlige mening? Hvis De bruger skalaen på kortet her, hvor vil De da placere Deres egen opfattelse? Intv: Vis kort 24.
  • V269: Spm. 46: Nogl