Dansk

 
DDA-3

Danish Leisure Study, 1964

Principal Investigator

Documentation

Codebook: Variables, universes, concepts, survey design and frequency distribution

Description

Purpose

See abstract

Abstract

The survey attempts to map out the population's spare time activities, with special reference to time consumption as regards radio and television. #The survey includes a number of demographic variables and some attitudinal information. The (duration of) activities - in the home as well as outside the home - of a typical day, from early morning to late at night, have been coded (time schedule variables)

Keywords

Evening class teaching, Subsidiary occupation, Visits to the cinema, Skills upgrading, Trade paper, Activity in associations, Leisure activity, Spare time education, Banquet, Church attendance, Cultural habit, Art, Course, Magazine, Member of the national church, Exercise, Pension, Radio listening habits, Religion, Viewer habits, Sports activity, Theatre visit, Use of time, Time use, Periodical, TV, TV habits, Weekly magazine, Adult training

Classification

Information and communication: Mass media, Society and culture: Social behaviour and attitudes, Society and culture: Cultural activities and participation, Society and culture: Leisure, tourism and sport, Society and culture: Time use

Universe

Age limits,

Geographic Coverage

National, A follow-up letter, containing information about the purpose of the survey, was sent to respondents who could not be contacted, and interviews were re-scheduled.

Data set

Order data

Variables: 289
Analysis unit: Individuals, Persons aged 15 or more, living in private households in Denmark.

Respondents

In data set: 4397
Original sample: NA

Method

Kind of data: Survey data

Time dimension: Cross-sectional study, #Similar subjects were examined in 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1987 (DDA-1237 and DDA-1342 to DDA-1346), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 and DDA-3906) and 1998 (DDA-4755).

Sampling procedure: Other

Action to minimize loos: A follow-up letter, containing information about the purpose of the survey, was sent to respondents who could not be contacted, and interviews were re-scheduled.

Data collection

Mode of collection: Face-to-face interview

Test type: Structured questionnaire

Number of questions: 287

Data Collector: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Temporal coverage

Start: 1964-01-01
End: 1964-12-30

Citation

P. H. Kühl, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Danish Leisure Study, 1964, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1976. 1 data file: DDA-3, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-3

Persistent identifier:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3

Archive information

Received: 1976-12-01
Published:

Access

Study state: The Danish Data Archive has fully documented and preserved the data in a long-term preservation format.
Access conditions: Free access

Metadata

DDI-L-3.1 XML Study metadata

Latest version: 1.0.0

Other metadata formats

DDA XML Study description

Publications

Primary publications

 • Kühl. P.-H.; Koch-Nielsen, I. og Westergaard, K., Fritidsvaner i Danmark med særligt hensyn til radio og fjernsyn, København, Teknisk Forlag, Publikation 25, 447 pp., 1966
 • Kühl, P.-H., Fritid 1964-1975. Udviklingstendenser i fritidsadfærd og kultur, København, Teknisk Forlag, Meddelelse 27, 70 pp., 1980
 • Kühl, P.-H. og Munk, Jens Kristian, Døgnrytme - fritidsanvendelse, Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 15, 100 pp., 1976
 • Kühl, P.-H., Radio/TV undersøgelsen. Nogle foreløbige resultater, Socialforskningsinstituttet, 200 pp., 1965
 • Socialforskningsinstituttet, Visse af ungdommens fritidsaktiviteter 1964 sammenlignet med 1946, 24 pp. + 27 pp. bilag, 1966
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997

Secondary publications

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, København: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Gershuny, Jonathan, Time Use and the Dynamics of the Service Sector, The Service Industries Journal, Vol. 7, No. 4, Frank Cass, London, 1987
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, The Multinational Longitudinal Time Budget Archive (MLTBA), University of Bath, 101 pp. + Appendix, 1987
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, Time Use in Seven Countries 1961 to 1984, University of Bath, 105 pp., 1986
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, Time Use in Seven Countries 1961 to 1984. Appendix One. Time-Studies in Various Countries, University of Bath, 125 pp., 1986
 • Willumsen, Jens Ole, Anvendelsen af Dansk Data Arkiv, Handelshøjskolen i Aarhus, 1980
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Ibsen, Bjarne, Danskernes idrætsaktivitet, København, Danmarks Højskole for Legemsøvelser, 47 pp., 1985
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994