English

 
DDA-3906

Fritidsundersøgelsen 1993, voksne

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af befolkningens kultur- og fritidsvaner og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie.
Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1993 som telefon-/besøgsinterview af udvalgte voksne på 16 år eller derover.


Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen:
1. Oplysninger om voksne på 16 år eller derover:
- Baggrundsoplysninger om respondenten og dennes
ægtefælle/samlever: køn, alder, statsborgerskab,
skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, hovedbeskæftigelse,
privat/offentlig ansættelse, arbejdstid, husstandens
sammensætning, herunder børnenes alder.
- Teaterbesøg, herunder type af teater (permanente, turnerende,
amatør) og art af forestilling (skuespil, ballet, opera,
musical, revy, børneteater).
Amatørteater-virksomhed.
- Musik, koncertbesøg, herunder musikgenre.
Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Biografbesøg.
Spillefilm på video og TV.
- Besøg på kunstmuseer og -udstillinger.
Amatørvirksomhed.
- Besøg på andre museer, efter type.
- Andre aktiviteter, herunder foredragsarrangementer, dyreparker,
bingo.
- Foreningsmedlemskaber, -aktiviteter. Tillidshverv.
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner, distriktsblade.
Læsning af aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad. Biblioteket som
informationscenter.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Sport og motion. Egne aktiviteter - organiserede og
uorganiserede.
Tilskuer-aktiviteter.
- Folkekirkemedlemskab, kirkegang, andre trossamfund.
- Fritidsundervisning, deltagelse i aftenskole mv

Nøgleord

Aftenskoleundervisning, Antenne, Bestyrelsesarbejde, Bilreparation, Bingo, Biografbesøg, Blade, Boligvedligeholdelse, CD afspiller, Computer, Dyrepark, Elektroniske medier, Fagforeningsmedlemskab, Faglitteratur, Filmklub, Foredragsarrangement, Foreningsaktivitet, Foreningsmedlemskab, Forældrebestyrelse, Fritidsaktivitet, Fritidsundervisning, Frivilligt arbejde, Grammofon, Grundejerforening, Gæstebud, Handicapforening, Hobbyorganisation, Idrætsforening, Kabel-tv, Kassettebåndoptager, Kirkegang, Kulturel udgift, Kulturvane, Kunst, Kunstfond, Kunstudstilling, Kvindeorganisation, Logemedlem, Medlem af folkekirken, Medlemskab, Menighedsarbejde, Miljøforening, Motion, Musikinteresse, Musikudøvelse, Offentlig støtte, Parabol, Partimedlemskab, PC, Pensionistforening, Politisk møde, Radiovane, Religiøst tilhørsforhold, Sang, Skatteforhøjelse, Skønlitteratur, Socialt arbejde, Sport, Sportsklub, Teater, Teaterbesøg, Teaterforening, Tegneserie, Tidsanvendelse, Tillidshverv, TV, tv-vaner, Tøjfremstilling, Tøjreparation, Ugeblade, Velgørenhedsorganisation, Video, ZOOLOGISK HAVE, Ældreråd

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Religion og værdier, Information og kommunikation: Massemedier, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Uddannelse, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Social stratifikation: Ungdom

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgere på 16 år eller derover.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 562
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1843
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Stikprøven har været simpel tilfældig, Men med en overrepræsentation af personer med hjemmeboende børn i alderen 7-15 år. Vægtvariabel V562 skal derfor benyttes for at få repræsentative tal. Skolebørnene indgår i børnedelen af Fritidsundersøgelsen 1993 (DDA-3605).

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Telefoninterview med besøgsopfølgning til dem, som ikke har telefon eller ikke kunne træffes pr. telefon.233 01

Testtype:

Antal spørgsmål: 560

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1993-11-01
Slut: 1993-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen 1993, voksne, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2001. 1 datafil: DDA-3906, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-3906

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3906

Arkiv information

Modtaget: 1998-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
  • Anker, Jørgen og Koch Nielsen, Inger, Det frivillige arbejde, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:3, 128 pp., 1995
  • Bunnage, David, De unge ældre i 1990'erne, København: Socialforskningsinstituttet, 96:18, 71 pp., 1996
  • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København: Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000