English

 
DDA-3905

Fritidsundersøgelsen 1993, børn

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning af børns kultur- og fritidsvaner.
Undersøgelsens primære datamateriale er indsamlet af Socialforskningsinstituttet i 1993 som telefon-/besøgsinterview af udvalgte børn på mellem 7 og 15 år, idet forældrene blev spurgt, om de ville give tilladelse til, at deres barn blev interviewet.


Følgende oplysninger indgår i undersøgelsen:
Oplysninger om børn mellem 7 og 15 år, begge år inkluderet:
- Samvær og aktiviteter med forældre.
- Samvær og aktiviteter med venner.
- Tidsforbrug i skolen og på lektier.
- Pasningsordning efter skoletid.
Fritidsklub.
- Skemalagte fritidsinteresser (art og tidsforbrug).
Egne (selvorganiserede) fritidsinteresser.
- Fritidsarbejde.
- Læsning af skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier,
underholdende blade, blade om særlige emner.
Aviser og stofområder i avisen.
- Biblioteksbenyttelse. Hyppighed og til hvad.
- TV-vaner og interesseområder. Radiovaner og interesseområder.
- Biografbesøg.
Spillefilm på video og TV.
- Koncertbesøg.
Brug af elektroniske medier (CD, LP, LB).
Egen udøvelse af musik og sang.
- Teaterbesøg.
- Museumsbesøg.
- SporNøgleord

Børns tidsforbrug, CD afspiller, Computer, Fritidsaktivitet, Fritidsklub, Grammofon, Kassettebåndoptager, Kostvane, Kulturvane, Lektielæsning, Lommepenge, Mobning, Pasningsordning, PC, Radiovane, Samvær, Skole, Skoleskift, Tidsanvendelse, tv-vaner, Venner, Video

Klassifikation

Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse), Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Information og kommunikation: Massemedier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer, Samfund og kultur: Tidsforbrug

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgeres børn mellem 7 og 15 år.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 205
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 647
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation, Tilsvarende emner er undersøgt i 1964 (DDA-0003), 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Undersøgelsens stikprøve udtrækkes fra CPR-registret eller Danmarks Statistiks Befolkningsstatistikregister.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Telefonisk interview, Telefoninterview med besøgsopfølgning til dem, som ikke har telefon eller ikke kunne træffes pr. telefon. Interview med børnene blev dog foretrukket gennemført ved besøgsinterview, hvilket betyder, at også den udtrukne forælder i disse børnefamilier er interviewet ved besøgsinterview. I forbindelse med denne undersøgelse, blev der lavet en tilsvarende undersøgelse af voksnes kultur- og fritidsaktiviteter.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 203

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1993-11-01
Slut: 1993-12-30

Citation

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen 1993, børn, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2001. 1 datafil: DDA-3905, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-3905

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3905

Arkiv information

Modtaget: 1998-04-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994
  • Andersen, Dines, Skolebørns fritid. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i 1993 sammenlignet med 1987, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:2, 150 pp., 1995
  • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1975-1998, København: Socialforskningsinstituttet, 00:1, 362 pp., 2000