Revision: 399

Den Danske Værdiundersøgelse 2017

DDA-34110

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
  • DDA studienummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3362
    Manglende 0
    Minimum 34110
    Maximum 34110
    Gennemsnit 34110
    Median 34110
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
  • DDA løbenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3362
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3362
    Gennemsnit 1682
    Median 1682
    Standardafvigelse 971

 • V3 RESPONDENTNUMMER
  • Respondentnummer
   • Text (max length: 8)
 • V4 DATAINDSAMLINGSMETODE. NOTER
  • Dataindsamlingsmetode. noter
  • %MD%AntalKodeKategori
   505016960Intervieweradministreret CAPI (dør-til-dør)
   505016661Selvadministreret CAWI (web) og PAPI (postal)
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V5 2017 VÆGT MED OPREGNING TIL POPULATION. NOTER
  • 2017 vægt med opregning til population. noter
   • Double (16 decimaler)
   • Gyldige 3362
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 4
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V6 ARBEJDE? - HVOR VIGTIGT I DIT LIV ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 1: Hvor vigtigt er hvert af de følgende områder i dit liv? Hvor vigtigt i dit liv er... Sæt ét kryds i hver linje
   a. Arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   363612021Meget vigtigt
   444414682Temmelig vigtigt
   10103503Ikke særlig vigtigt
   992904Slet ikke vigtigt
   11388Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V7 FAMILIE? - HVOR VIGTIGT I DIT LIV ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 1: Hvor vigtigt er hvert af de følgende områder i dit liv? Hvor vigtigt i dit liv er... Sæt ét kryds i hver linje
   b. Familie?
  • %MD%AntalKodeKategori
   888829501Meget vigtigt
   11113622Temmelig vigtigt
   11383Ikke særlig vigtigt
   0054Slet ikke vigtigt
   0028Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V8 VENNER OG BEKENDTE? - HVOR VIGTIGT I DIT LIV ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 1: Hvor vigtigt er hvert af de følgende områder i dit liv? Hvor vigtigt i dit liv er... Sæt ét kryds i hver linje
   c. Venner og bekendte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525217331Meget vigtigt
   414113882Temmelig vigtigt
   662153Ikke særlig vigtigt
   0094Slet ikke vigtigt
   0068Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V9 FRITID? - HVOR VIGTIGT I DIT LIV ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 1: Hvor vigtigt er hvert af de følgende områder i dit liv? Hvor vigtigt i dit liv er... Sæt ét kryds i hver linje
   d. Fritid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   444414771Meget vigtigt
   464615452Temmelig vigtigt
   992943Ikke særlig vigtigt
   00164Slet ikke vigtigt
   00168Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V10 POLITIK? - HVOR VIGTIGT I DIT LIV ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 1: Hvor vigtigt er hvert af de følgende områder i dit liv? Hvor vigtigt i dit liv er... Sæt ét kryds i hver linje
   e. Politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103391Meget vigtigt
   414113712Temmelig vigtigt
   424214113Ikke særlig vigtigt
   662074Slet ikke vigtigt
   11218Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V11 RELIGION? - HVOR VIGTIGT I DIT LIV ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 1: Hvor vigtigt er hvert af de følgende områder i dit liv? Hvor vigtigt i dit liv er... Sæt ét kryds i hver linje
   f. Religion?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772251Meget vigtigt
   17175582Temmelig vigtigt
   464615333Ikke særlig vigtigt
   303010084Slet ikke vigtigt
   11278Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V12 HVOR LYKKELIG ELLER ULYKKELIG SYNES DU SELV DU ER?
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 2: Alt taget i betragtning - hvor lykkelig eller ulykkelig synes du selv du er? Sæt kun ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   333311001Meget lykkelig
   585919652Ret lykkelig
   882613Ikke særlig lykkelig
   11254Slet ikke lykkelig
   0068Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V13 MENER DU AT DIT NUVÆRENDE HELBRED ALT I ALT ER
  • Liv, fritidsaktiviteter og arbejde
  • Spm. 3: Mener du, at dit nuværende helbred alt i alt er: Sæt kun ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   333311091Meget godt
   393913162Godt
   20206833Nogenlunde
   661994Dårligt
   11485Meget dårligt
   0048Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V14 RELIGIØSE ELLER KIRKELIGE ORGANISATIONER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Religiøse eller kirkelige organisationer (inkl. folkekirken)
  • %MD%AntalKodeKategori
   393913130Ikke nævnt
   616120361Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V15 FORENINGER FOR UDDANNELSE, KUNST, MUSIK OG KULTURELLE AKTIVITETER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Foreninger inden for uddannelse, kunst, musik og kulturelle aktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   818227400Ikke nævnt
   18186091Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V16 FAGFORENINGER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Fagforeninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   505016890Ikke nævnt
   494916601Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V17 POLITISKE PATIER ELLER PARTIPOLITISKE GRUPPER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Politiske partier eller partipolitiske grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   949431520Ikke nævnt
   661971Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V18 NATURBESKYTTELSE, MILJØ, ØKOLOGI, DYREBESKYTTELSE? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Naturbeskyttelse, miljø, økologi, dyrebeskyttelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   858528670Ikke nævnt
   14144821Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V19 FAGLIGE FORENINGER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Faglige foreninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   878829380Ikke nævnt
   12124111Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V20 SPORT, FRITIDSAKTIVITETER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Sport, fritidsaktiviteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   555618630Ikke nævnt
   444414861Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V21 HUMANITÆRE ELLER VELGØRENDE ORGANISATIONER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Humanitære eller velgørnde organisationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   767625640Ikke nævnt
   23237851Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V22 FORBRUGER ORGANISATIONER? MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Forbrugerorganisationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   919230750Ikke nævnt
   882741Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V23 SELVHJÆLPS- ELLER STØTTEGRUPPER?-MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Selvhjælps- eller støttegruppe
  • %MD%AntalKodeKategori
   949531710Ikke nævnt
   551781Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V24 ANDRE GRUPPER? - MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Andre grupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   898929960Ikke nævnt
   10113531Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V25 INGEN? - MEDLEM AF
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 4: Her er en liste over frivillige foreninger. Markér venligst hvilke, om nogen, du er medlem af? Gerne flere svar
   Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   929331040Ikke nævnt
   772451Nævnt
   0068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V26 HAR DU UDFØRT FRIVILLIGT ARBEJDE I DE SENESTE 6 MÅNEDER?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 5: Har du udført frivilligt arbejde i de seneste 6 måneder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   636321260Nej
   363712261Ja
   0058Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V27 PERSONER AF ANDEN RACE - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Personer af anden race
  • %MD%AntalKodeKategori
   969732390Ikke nævnt
   331011Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V28 ALKOHOLIKERE - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Alkoholikere
  • %MD%AntalKodeKategori
   676822690Ikke nævnt
   323210711Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V29 INDVANDRERE/UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Indvandrere/udenlandske arbejdstagere
  • %MD%AntalKodeKategori
   919130600Ikke nævnt
   882801Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V30 NARKOMANER - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Narkomaner
  • %MD%AntalKodeKategori
   353511810Ikke nævnt
   646421591Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V31 HOMOSEKSUELLE - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Homoseksuelle
  • %MD%AntalKodeKategori
   979732630Ikke nævnt
   22771Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V32 KRISTNE - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Kristne
  • %MD%AntalKodeKategori
   999933230Ikke nævnt
   11171Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V33 MUSLIMER - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Muslimer
  • %MD%AntalKodeKategori
   878729290Ikke nævnt
   12124111Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V34 JØDER - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Jøder
  • %MD%AntalKodeKategori
   989832850Ikke nævnt
   22551Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V35 ROMAER - VIL IKKE HAVE SOM NABO?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Romaer
  • %MD%AntalKodeKategori
   626220850Ikke nævnt
   373712551Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V36 HAR INTET IMOD DISSE PERSONER SOM NABO
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 6: På denne liste er angivet forskellige grupper af mennesker. Er der nogen, du ikke ville synes om at have som nabo? Gerne flere svar
   Nej, har ikke noget imod at have disse personer som nabo
  • %MD%AntalKodeKategori
   747424720Ikke nævnt
   26268681Nævnt
   00148Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V37 DE FLESTE ER TIL AT STOLE PÅ/MAN SKAL VÆRE FORSIGTIG NOK
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 7: Alt i alt - mener du, at de fleste er til at stole på eller mener du, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   777725891De fleste er til at stole på
   22237552Man kan ikke være for forsigtig
   0088Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V38 DIN FAMILIE - HVOR STOR TILLID?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 8: Vi vil gerne spørge dig, hvor stor tillid du har til mennesker fra forskellige grupper. Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   a. Din familie?
  • %MD%AntalKodeKategori
   939331151Stor tillid
   772252Nogen tillid
   00103Næsten ingen tillid
   0044Ingen tillid
   0048Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V39 MENNESKER I DIT NABOLAG - HVOR STOR TILLID?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 8: Vi vil gerne spørge dig, hvor stor tillid du har til mennesker fra forskellige grupper. Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   b. Mennesker i dit nabolag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   484816021Stor tillid
   464615592Nogen tillid
   441393Næsten ingen tillid
   11294Ingen tillid
   11278Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V40 MENNESKER, DU KENDER PERSONLIGT - HVOR STOR TILLID?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 8: Vi vil gerne spørge dig, hvor stor tillid du har til mennesker fra forskellige grupper. Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   c. Mennesker, du kender personligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   798026691Stor tillid
   20206562Nogen tillid
   11203Næsten ingen tillid
   0034Ingen tillid
   0078Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V41 MENNESKER DU MØDER FØRSTE GANG - HVOR STOR TILLID?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 8: Vi vil gerne spørge dig, hvor stor tillid du har til mennesker fra forskellige grupper. Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   d. Mennesker, du møder for første gang?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134281Stor tillid
   686822942Nogen tillid
   13134413Næsten ingen tillid
   441364Ingen tillid
   22538Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V42 MENNESKER MED EN ANDEN RELIGION - HVOR STOR TILLID?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 8: Vi vil gerne spørge dig, hvor stor tillid du har til mennesker fra forskellige grupper. Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   e. Mennesker med en anden religion?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21217091Stor tillid
   616220672Nogen tillid
   12123883Næsten ingen tillid
   331084Ingen tillid
   22788Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V43 MENNESKER AF EN ANDEN NATIONALITET - HVOR STOR TILLID?
  • Sociale aktiviteter/- relationer
  • Spm. 8: Vi vil gerne spørge dig, hvor stor tillid du har til mennesker fra forskellige grupper. Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   f. Mennesker af en anden nationalitet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23237851Stor tillid
   646421352Nogen tillid
   992933Næsten ingen tillid
   22674Ingen tillid
   22748Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V44 INFLYDELSER OVER TILVÆRELSE
  • Livet og arbejde
  • Spm. 9: Nogle mener, at de har det fulde herredømme over den måde deres tilværelse udvikler sig på, mens andre føler, at deres handlinger ingen indflydelse har på, hvordan det går dem. Hvor på skalaen vil du placere dig selv, når1 betyder overhovedet ingen indflydlse og 10 betyder overordentlig megen indflydelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11221Overhovedet ingen indflydelse
   11212
   11433
   22544
   772435
   772226
   16165507
   323210848
   19196359
   131345010Overordentlig megen indflydelse
   112888Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V45 HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED LIVET FOR TIDEN?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 10: Alt taget i betragtning - hvor tilfreds eller utilfreds er du men livet for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22511Meget utilfreds
   11292
   11493
   22564
   441505
   551556
   12124207
   26268788
   24248139
   222275010Meget tilfreds
   00988Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V46 GOD LØN - VIGTIG FOR DIG I FORBINDELSE MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   God løn
  • %MD%AntalKodeKategori
   414113900Ikke nævnt
   585819501Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V47 GODE ARBEJDSTIDER - VIGTIG FOR DIG I FORBINDELSE MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   Gode arbejdstider
  • %MD%AntalKodeKategori
   404013460Ikke nævnt
   595919941Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V48 MULIGHED FOR AT TAGE INITIATIV - VIGTIG FOR DIG I FORBINDELSE MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   Mulighed for at tage initiativ
  • %MD%AntalKodeKategori
   363612190Ikke nævnt
   636321211Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V49 GODE FERIEFORHOLD - VIGTIG FOR DIG I FORBINDELSE MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   Gode ferieforhold
  • %MD%AntalKodeKategori
   656521740Ikke nævnt
   353511661Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V50 ET JOB, HVOR MAN FØLER, MAN KAN UDRETTE NOGET VIGTIG IFB MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   Et job, hvor man føler, man kan udrette noget
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196240Ikke nævnt
   818127161Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V51 ET ANSVARSFULDT JOB - VIGTIG FOR DIG I FORBINDELSE MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   Et ansvarsfuldt job
  • %MD%AntalKodeKategori
   414113800Ikke nævnt
   585819601Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V52 INGEN AF OVENNÆVNTE - VIGTIG FOR DIG I FORBINDELSE MED JOB?
  • Livet og arbejde
  • Spm. 11: Her er en række aspekter, som nogle mennesker mener er vigtige i forbindelse med et job. Hvilke er vigtige for dig i forbindelse med et job? Sæt gerne flere krydser. Gerne flere svar
   Ingen af ovennævnte
  • %MD%AntalKodeKategori
   969632200Ikke nævnt
   441201Nævnt
   00128Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V53 ARBEJDE NØDVENDIGT FOR AT UDVIKLE SINE EVNER
  • Livet og arbejde
  • Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om arbejde? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Et arbejde er nødvendigt for at udvikle sine evner
  • %MD%AntalKodeKategori
   363612161Helt enig
   393913072Enig
   16165303Hverken enig eller uenig
   662114Uenig
   22595Helt uenig
   11288Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V54 YDMYGENDE AT MODTAGE PENGE UDEN AT ARBEJDE
  • Livet og arbejde
  • Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om arbejde? Sæt ét kryds i hver linje
   b. Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem
  • %MD%AntalKodeKategori
   14144651Helt enig
   21216952Enig
   303010133Hverken enig eller uenig
   25258254Uenig
   993135Helt uenig
   11368Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V55 MAN BLIVER DOVEN AF IKKE AT ARBEJDE
  • Livet og arbejde
  • Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om arbejde? Sæt ét kryds i hver linje
   c. Man bliver doven af ikke at arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   26268801Helt enig
   303010112Enig
   21217103Hverken enig eller uenig
   15154914Uenig
   772245Helt uenig
   11338Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V56 DET ER EN SAMFUNDSPLIGT AT ARBEJDE
  • Livet og arbejde
  • Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om arbejde? Sæt ét kryds i hver linje
   d. Det er ens pligt overfor samfundet at arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   373712311Helt enig
   414213912Enig
   15154913Hverken enig eller uenig
   551544Uenig
   22545Helt uenig
   11278Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V57 ARBEJDE KOMMER FØR FRITIDSHENSYN
  • Livet og arbejde
  • Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om arbejde? Sæt ét kryds i hver linje
   e. Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165501Helt enig
   333311162Enig
   24248083Hverken enig eller uenig
   21217024Uenig
   551535Helt uenig
   11228Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V58 ER DU MEDLEM AF FOLKEKIRKEN ELLER ET ANDET TROSSAMFUND?
  • Religion og tro
  • Spm. 13: Er du medlem af folkekirken eller andet trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   838327971Ja, gå til spm. 13A
   16165542Nej, gå til spm. 14
   0078Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V59 HVILKET TROSSAMFUND ER DU MEDLEM AF? KUN 2017
  • Religion og tro
  • Variablen er filtreret af: V58
   • Filtrerende variable: V58
  • Spm. 13A: Hvilket trossamfund er du medlem af? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   809626871Folkekirken
   11232Islamisk trossamfund
   0053Buddhistisk trossamfund
   0004Hinduistisk trossamfund
   0035Mosaisk trossamfund
   0026Asatro
   23767Andet
   0008Ved ikke
   0 19Uoplyst
   17 56510Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 83
 • V60 ANDET, SKRIV HVILKET
 • V61 HAR DU NOGENSINDE VÆRET MEDLEM AF ET TROSSAMFUND?
  • Religion og tro
  • Variablen er filtreret af: V58
   • Filtrerende variable: V58
  • Spm. 14: Har du nogensinde været medlem af et trossamfund?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10623471Ja
   6382092Nej
   0008Ved ikke
   0 29Uoplyst
   83 280410Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 17
 • V62 HVOR TIT GÅR DU I KIRKE? (ELLER LIGN) SE BORT FRA FAMILIEBEGIVENHEDER.
  • Religion og tro
  • Spm. 15: Hvor ofte går du i kirke (eller lign.: moske, synagoge)? Ved dette spørgsmål bedes du se bort fra bryllupper, begravelse og barnedåb. Sæt et kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Oftere end 1 gang om ugen
   22652Ca. 1 gang om ugen
   772213Ca. 1 gang om måneden
   28289384Ved særlige højtider (herunder jul og påske)
   15154965Ca. 1 gang om året
   16165326Sjældnere end 1 gang om året
   323210707Aldrig, næsten aldrig
   0068Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V63 HVOR TIT GIK DU I KIRKE I 12-ÅRS ALDEREN?
  • Religion og tro
  • Spm. 16: Hvor ofte gik du i kirke, da du var i 12-års alderen? Også her bedes du se bort fra bryllupper, begravelse og barnedåb. Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   11441Oftere end 1 gang om ugen
   661892Ca. 1 gang om ugen
   993083Ca. 1 gang om måneden
   26268624Ved særlige højtider (herunder jul og påske)
   14144615Ca. 1 gang om året
   13134416Sjældnere end 1 gang om året
   313110427Aldrig, næsten aldrig
   00138Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V64 UANSET OM DU GÅR I KIRKE ELLER EJ, VIL DU SÅ MENE DU ER ...
  • Religion og tro
  • Spm. 17: Uanset om du går i kirke eller ej, vil du så mene at du er... Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   606020141Et troende menneske
   303010062Et ikke troende menneske
   993093Overbevist ateist
   11318Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V65 TROR DU PÅ … GUD
  • Religion og tro
  • Spm. 18: Tror du på...Sæt ét kryds i hver linje
   a. Gud?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545518311Ja
   444414842Nej
   11388Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V66 TROR DU PÅ … ET LIV EFTER DØDEN?
  • Religion og tro
  • Spm. 18: Tror du på...Sæt ét kryds i hver linje
   b. Et liv efter døden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   363712201Ja
   606120282Nej
   22798Ved ikke
   1 359Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V67 TROR DU PÅ … HELVEDE?
  • Religion og tro
  • Spm. 18: Tror du på...Sæt ét kryds i hver linje
   c. Helvede?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882651Ja
   909130172Nej
   11388Ved ikke
   1 429Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V68 TROR DU PÅ … PARADIS?
  • Religion og tro
  • Spm. 18: Tror du på...Sæt ét kryds i hver linje
   d. Paradis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175731Ja
   808127032Nej
   11468Ved ikke
   1 409Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V69 TROR DU PÅ REINKARNATION?
  • Religion og tro
  • Spm. 19: Tror du på reinkarnation, det vil sige at sjælen efter døden får et nyt liv i et andet legeme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227311Ja
   777725812Nej
   11448Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V70 HVILKET AF DISSE UDSAGN KOMMER NÆRMEST DIN TRO?
  • Religion og tro
  • Spm. 20: Hvilket af disse udsagn kommer nærmest din tro? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   14144831Der er en personlig Gud
   393913052Der er en særlig åndelig kraft
   20206763Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro
   26268814Jeg tror ikke der er nogen åndelig kraft eller personlig Gud
   00148Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V71 HVOR STOR EN ROLLE SPILLER GUD I DIT LIV?
  • Religion og tro
  • Spm. 21: Hvor stor en rolle spiller Gud i dit liv? 10 betyder meget stor rolle, og 1 betyer slet ingen rolle
  • %MD%AntalKodeKategori
   3030102411. Slet ingen rolle
   131344922.
   111136633.
   7722644.
   121240155.
   6619466.
   7721977.
   5516888.
   226899.
   662001010. Meget stor rolle
   114388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V72 HVOR OFTE BEDER DU, BORTSET FRA VED RELIGIØSE RITUALER OG GUDSTJENESTER?
  • Religion og tro
  • Spm. 22: Hvor ofte beder du, bortset fra ved religiøse ritualer og gudstjenester? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   993091Hver dag
   441472Mere end 1 gang om ugen
   227731 gang om ugen
   551794Mindst 1 gang om måneden
   993025Flere gange om året
   21217036Sjældnere
   494916397Aldrig
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V73 TROSKAB - VIGTIGT FOR ET LYKKELIGT PARFORHOLD?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 23: Her er en liste over ting, som nogle mennesker anser for vigtige for, at et ægteskab eller parforhold er lykkeligt. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab eller parforhold? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Troskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   838328001Meget vigtig
   14144872Ret vigtig
   22663Ikke særlig vigtig
   0078Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V74 TILSTRÆKKELIG STOR INDKOMST - VIGTIGT FOR LYKKELIGT PARFORHOLD?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 23: Her er en liste over ting, som nogle mennesker anser for vigtige for, at et ægteskab eller parforhold er lykkeligt. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab eller parforhold? Sæt ét kryds i hver linje
   b. En tilstrækkelig stor indkomst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772361Meget vigtig
   434414572Ret vigtig
   484916293Ikke særlig vigtig
   11268Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V75 GODE BOLIGFORHOLD - VIGTIGT FOR LYKKELIGT PARFORHOLD?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 23: Her er en liste over ting, som nogle mennesker anser for vigtige for, at et ægteskab eller parforhold er lykkeligt. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab eller parforhold? Sæt ét kryds i hver linje
   c. Gode boligforhold?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186131Meget vigtig
   626320942Ret vigtig
   19196233Ikke særlig vigtig
   11198Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V76 VÆRE FÆLLES OM HUSLIGE ARBEJDE - VIGTIGT FOR LYKKELIGT PARFORHOLD?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 23: Her er en liste over ting, som nogle mennesker anser for vigtige for, at et ægteskab eller parforhold er lykkeligt. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab eller parforhold? Sæt ét kryds i hver linje
   d. At være fælles om det huslige arbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313110341Meget vigtig
   525217422Ret vigtig
   16165513Ikke særlig vigtig
   11268Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V77 AT DER ER BØRN - VIGTIGT FOR LYKKELIGT PARFORHOLD?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 23: Her er en liste over ting, som nogle mennesker anser for vigtige for, at et ægteskab eller parforhold er lykkeligt. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab eller parforhold? Sæt ét kryds i hver linje
   e. At der er børn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333310931Meget vigtig
   343511562Ret vigtig
   323210613Ikke særlig vigtig
   11388Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V78 TID TIL VENNER/HOBBYER-VIGTIGT FOR LYKKELIGT PARFORHOLD?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 23: Her er en liste over ting, som nogle mennesker anser for vigtige for, at et ægteskab eller parforhold er lykkeligt. Hvor vigtigt er det for et lykkeligt ægteskab eller parforhold? Sæt ét kryds i hver linje
   f. At have tid til egne venner og personlige hobbyer/aktiviteter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   494916411Meget vigtig
   444414832Ret vigtig
   662143Ikke særlig vigtig
   11198Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V79 ÆGTESKABET ER EN FORÆLDET INSTITUTION - ENIG ELLER UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 24: Er du enig eller uenig i følgende udsagn: Ægteskabet er en forældet institution?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175681Enig
   828227642Uenig
   11288Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V80 DET SKADER ET FØRSKOLEBARN AT MODEREN ARBEJDER?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   a. Det skader et førskole barn, hvis moderen arbejder
  • %MD%AntalKodeKategori
   22691Helt enig
   882642Enig
   474715813Uenig
   414113884Helt uenig
   22538Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V81 ET JOB ER OK MEN KVINDER VIL HELST GÅ HJEMME?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   b. Det er acceptabelt at have et job, men de fleste kvinder vil i virkeligheden helst gå hjemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   22701Helt enig
   10103272Enig
   454514993Uenig
   424214014Helt uenig
   22598Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V82 SKIDT FOR FAMILIELIVET, HVIS KVINDEN HAR JOB - ENIG EL. UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   c. Generelt går det ud over familielivet, hvis kvinden har fuldtidsjob
  • %MD%AntalKodeKategori
   33951Helt enig
   14144602Enig
   424214093Uenig
   404013394Helt uenig
   22538Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V83 MANDEN BØR TJENE PENGE, KVINDEN BØR PASSE HJEMMET - ENIG EL. UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   d. Det er mandens opgave at tjene penge; det er kvindens opgave at passe hjemmet og familien
  • %MD%AntalKodeKategori
   22511Helt enig
   441402Enig
   313110423Uenig
   636321024Helt uenig
   11258Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V84 MÆND ER BEDRE POLITISKE LEDERE END KVINDER-ENIG EL. UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   e. Generelt er mænd bedre politiske ledere end kvinder
  • %MD%AntalKodeKategori
   22541Helt enig
   772212Enig
   363712263Uenig
   545418144Helt uenig
   11438Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V85 UNIVERSITETSUDDANNELSE VIGTIGERE FOR DRENGE END PIGER-ENIG/ENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   f. En universitetsuddannelse er vigtigere for en dreng end en pige
  • %MD%AntalKodeKategori
   11211Helt enig
   22592Enig
   29299893Uenig
   676722544Helt uenig
   11368Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V86 MÆND GENERELT BEDRE ERHVERVSLEDERE END KVINDER-ENIG/UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   g. Generelt er mænd bedre erhvervsledere end kvinder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11471Helt enig
   10103242Enig
   363612053Uenig
   515217314Helt uenig
   22518Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V87 VIGTIGT MÅL I LIVET AT GØRE MINE FORÆLDRE STOLTE - ENIG/UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 25: For hvert af følgende udsagn bedes du angive, i hvilken grad du er enig eller uenig? Sæt ét kryds
   h. Et af mine vigtigste mål i livet er at gøre mine forældre stolte
  • %MD%AntalKodeKategori
   662111Helt enig
   303110242Enig
   424214093Uenig
   20206584Helt uenig
   22548Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V88 HVIS DER ER FÅ JOBS, PRIORITERE DANSKERE FREM FOR INDVANDRERE
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 26: Angiv for hvert af følgende udsagn, i hvilken grad du er enig eller uenig. Sæt ét kryds i hver linje
   a. Hvis der er få jobs, bør arbejdsgiverne prioritere danskerne frem for indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154881Helt enig
   19196382Enig
   24248143Hverken enig eller uenig
   26268654Uenig
   16165385Helt uenig
   11188Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V89 HVIS DER ER FÅ JOBS, HAR MÆND MERE RET TIL ARBEJDE END KVINDER
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 26: Angiv for hvert af følgende udsagn, i hvilken grad du er enig eller uenig. Sæt ét kryds i hver linje
   b. Hvis der er får jobs, har mænd mere ret til arbejde end kvinder
  • %MD%AntalKodeKategori
   11291Helt enig
   22522Enig
   882683Hverken enig eller uenig
   303010034Uenig
   595919955Helt uenig
   00158Ved ikke
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V90 HOMOSEKSUELLE LIGE SÅ GODE FORÆLDRE SOM ANDRE-ENIG/UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 27: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt et kryds i hver linje
   a. Homoseksuelle par er lige så gode forældre som andre par
  • %MD%AntalKodeKategori
   353511651Helt enig
   28289512Enig
   21217073Hverken enig eller uenig
   10103234Uenig
   441445Helt uenig
   22688Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V91 SAMFUNDSPLIGT AT FÅ BØRN - ENIG/UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 27: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt et kryds i hver linje
   b. Det er en samfundspligt at får børn
  • %MD%AntalKodeKategori
   441321Helt enig
   11113842Enig
   23237813Hverken enig eller uenig
   353511724Uenig
   26268745Helt uenig
   00168Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V92 VOKSNE BØRNS PLIGT AT PLEJE DERES FORÆLDRE - ENIG/UENIG?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 27: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt et kryds i hver linje
   c. Voksne børn har pligt til at sørge for pleje af deres forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   441311Helt enig
   17175602Enig
   28289393Hverken enig eller uenig
   363612004Uenig
   15155085Helt uenig
   11248Ved ikke
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V93 GODE MANERER. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Gode manerer
  • %MD%AntalKodeKategori
   24248060Ikke nævnt
   757525171Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V94 SELVSTÆNDIGHED. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Selvstændighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   21217010Ikke nævnt
   787826221Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V95 HÅRDT ARBEJDE. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Hårdt arbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   919130640Ikke nævnt
   882591Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V96 ANSVARSFØLELSE. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Ansvarsfølelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175800Ikke nævnt
   828227431Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V97 FANTASI. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Fantasi
  • %MD%AntalKodeKategori
   646521650Ikke nævnt
   343511581Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V98 TOLERANCE OG RESPEKT FOR ANDRE. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Tolerance og respekt for andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124040Ikke nævnt
   878729191Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V99 SPARSOMMELIGHED. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Sparsommelighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   919130650Ikke nævnt
   882581Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V100 BESLUTSOMHED/UDHOLDENHED. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Beslutsomhed/udholdenhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   707023590Ikke nævnt
   29299641Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V101 OPDRAGELSE I DEN KRISTNE TRO. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Opdragelse i den kristne tro
  • %MD%AntalKodeKategori
   939431400Ikke nævnt
   551831Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V102 TÆNKER PÅ ANDRE. VIGTIGST FOR BØRN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Tænker på andre
  • %MD%AntalKodeKategori
   393913160Ikke nævnt
   606020071Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V103 LYDIGHED. VIGTIGST FOR ET BARN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Lydighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   898930000Ikke nævnt
   10103231Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V104 INGEN. VIGTIGST FOR ET BARN?
  • Familieliv og ægteskab
  • Spm. 28: Her er en liste over egenskaber, som børn kan opmuntres til at udvikle hjemme. Hvilke anser du for at være vigtigst for et andet barn? Du må vælge op til fem. Gerne flere svar
   Ingen
  • %MD%AntalKodeKategori
   999933220Ikke nævnt
   0011Nævnt
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V105 HVOR INTERESSERET ER DU I POLITIK?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 29: Hvor interesseret er du i politik? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196351Meget interesseret
   474715942Noget interesseret
   27279243Ikke særlig interesseret
   662044Slet ikke interesseret
   0048Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V106 UNDERSKRIFTSINDSAMLING. HAR DU DELTAGET I DET?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 30: Nu beder vi dig se på denne liste over forskellige former for politiske handlinger. Vi beder dig angive for hver enkel handling, om du har deltaget, om det kan tænkes, at du vil deltage, eller om du aldrig under nogen omstændigheder vil deltage i handlingen. Har du deltaget i ...? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Underskriftsindsamling
  • %MD%AntalKodeKategori
   545518311Har deltaget
   303010112Ville muligvis deltage
   14144633Ville aldrig deltage
   11468Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V107 BOYKOT. HAR DU DELTAGET I DET?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 30: Nu beder vi dig se på denne liste over forskellige former for politiske handlinger. Vi beder dig angive for hver enkel handling, om du har deltaget, om det kan tænkes, at du vil deltage, eller om du aldrig under nogen omstændigheder vil deltage i handlingen. Har du deltaget i ...? Sæt ét kryds i hver linje
   b. Boykot
  • %MD%AntalKodeKategori
   19206521Har deltaget
   484815992Ville muligvis deltage
   29299623Ville aldrig deltage
   441238Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V108 LOVLIG DEMONSTRATION. HAR DU DELTAGET I DET?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 30: Nu beder vi dig se på denne liste over forskellige former for politiske handlinger. Vi beder dig angive for hver enkel handling, om du har deltaget, om det kan tænkes, at du vil deltage, eller om du aldrig under nogen omstændigheder vil deltage i handlingen. Har du deltaget i ...? Sæt ét kryds i hver linje
   c. Lovlig demonstration
  • %MD%AntalKodeKategori
   323210811Har deltaget
   414113622Ville muligvis deltage
   25258273Ville aldrig deltage
   22798Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V109 OVERENKOMSTSTRIDIG STREJKE. HAR DU DELTAGET I DET?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 30: Nu beder vi dig se på denne liste over forskellige former for politiske handlinger. Vi beder dig angive for hver enkel handling, om du har deltaget, om det kan tænkes, at du vil deltage, eller om du aldrig under nogen omstændigheder vil deltage i handlingen. Har du deltaget i ...? Sæt ét kryds i hver linje
   d. Overenskomststridig strejke
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196331Har deltaget
   444414852Ville muligvis deltage
   333311183Ville aldrig deltage
   331088Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V110 SKALA: VENSTREORIENTERET/HØJREORIENTERET?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 31: Når det drejer sig om politik taler man om 'venstreorienteret' og 'højreorienteret'. Hvor på skalaen vil du placere dig selv, hvis 1 betyder venstreorienteret og 10 højreorienteret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4414111. Venstreorienteret
   7723222.
   131345133.
   111136644.
   202068455.
   101034966.
   131344677.
   111238688.
   4412299.
   33931010. Højreorienteret
   338588Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V111 FORSØRGELSE. PLACER DINE HOLDNINGER
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 32A: Læs følgende udsagn og angiv, hvor på skalaen du vil placere dine egne holdninger:
  • %MD%AntalKodeKategori
   121239211. Den enkelte skal tage mere ansvar for at forsørge sig selv
   111137822.
   171756033.
   111138544.
   202067655.
   9928966.
   8826077.
   6621888.
   227499.
   331011010. Staten skal tage mere ansvar for at sikre forsørgelse af alle
   112788Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V112 ARBEJDSLØSE. PLACER DINE HOLDNINGER
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 32B: Læs følgende udsagn og angiv, hvor på skalaen du vil placere dine egne holdninger:
  • %MD%AntalKodeKategori
   141447911. Arbejdsløse skal tage et hvilket som helst ledigt job for at bevare retten til understøttelse
   131344622.
   171758433.
   111137544.
   151551355.
   8826266.
   8825777.
   6620788.
   338999.
   331141010. Arbejdsløse skal have ret til at nægte at tage et job, de ikke ønsker
   113288Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V113 KONKURRENCE. PLACER DINE HOLDNINGER
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 32C: Læs følgende udsagn og angiv, hvor på skalaen du vil placere dine egne holdninger:
  • %MD%AntalKodeKategori
   171756311. Konkurrence er godt
   161655022.
   202068333.
   141445444.
   181859655.
   5517866.
   4414877.
   228188.
   113799.
   11361010. Konkurrence er skadeligt
   113488Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V114 INDKOMSTMÆSSIG LIGHED. PLACER DINE HOLDNINGER
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 32D: Læs følgende udsagn og angiv, hvor på skalaen du vil placere dine egne holdninger:
  • %MD%AntalKodeKategori
   6619911. Der skal være større indkomstmæssig lighed
   5515922.
   9931733.
   8828244.
   212169655.
   111136166.
   141448177.
   131343188.
   5516699.
   662071010. Der skal være større økonomisk tilskyndelse til at gøre en indsats for den enkelte
   226188Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V115 PRIVATIERING VS. STATSEJE. PLACER DINE HOLDNINGER
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 32E: Læs følgende udsagn og angiv, hvor på skalaen du vil placere dine egne holdninger:
  • %MD%AntalKodeKategori
   7724311. Privatisering skal øges
   101032122.
   161653733.
   131343944.
   292996655.
   9931366.
   6620077.
   4414888.
   114299.
   22621010. Virksomheder skal i højere grad være statsejede
   338688Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V116 DEN VIGTIGSTE MÅLSÆTNING FOR LANDET
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 33: Man taler sommetider om, hvilke mål der skal sættes for landet for de næste ti år. Hvilket af målene anser du for at vigtigst? Spm. 33A: Og hvilket er det næst vigtigste? Sæt ét kryds i hver kolonne.
   33. Vigtigste
  • %MD%AntalKodeKategori
   363611971Høj økonomisk vækst
   441362Sikre et stærkt forsvar
   474815773Give folk større indflydelse på deres job og lokalsamfund
   772324Forsøge at forskønne vores byer og landområder
   551768Ved ikke
   1 449Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V117 DEN NÆSTVIGTIGSTE MÅLSÆTNING FOR LANDET
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Variablen er filtreret af: V116
   • Filtrerende variable: V116
  • Spm. 33: Man taler sommetider om, hvilke mål der skal sættes for landet for de næste ti år. Hvilket af målene anser du for at vigtigst? Spm. 33A: Og hvilket er det næst vigtigste? Sæt ét kryds i hver kolonne.
   33A. Næst vigtigste
  • %MD%AntalKodeKategori
   313310371Høj økonomisk vækst
   9103072Sikre et stærkt forsvar
   313310393Give folk større indflydelse på deres job og lokalsamfund
   21237084Forsøge at forskønne vores byer og landområder
   11478Ved ikke
   0 49Uoplyst
   7 22010Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 93
 • V118 HVILKE AF DISSE ANSER DU FOR AT VÆRE VIGTIGST?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 34: Hvis du skulle vælge, hvilke af disse ting anser du så for at være vigtigst? Spm. 35: Og hvad er næst vigtigst? Sæt ét kryds i hver kolonne
   34. Vigtigst
  • %MD%AntalKodeKategori
   525217381At opretholde lov og orden i landet
   11113812At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   33963At bekæmpe stigende priser
   27289204At beskytte ytringsfriheden
   551828Ved ikke
   1 459Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V119 HVILKE AF DISSE TING ANSER DU FOR AT VÆRE NÆSTVIGTIGST?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Variablen er filtreret af: V118
   • Filtrerende variable: V118
  • Spm. 34: Hvis du skulle vælge, hvilke af disse ting anser du så for at være vigtigst? Spm. 35: Og hvad er næst vigtigst? Sæt ét kryds i hver kolonne
   35. Næstvigtigst
  • %MD%AntalKodeKategori
   24268141At opretholde lov og orden i landet
   19206302At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger
   992913At bekæmpe stigende priser
   414413744At beskytte ytringsfriheden
   11218Ved ikke
   0 59Uoplyst
   7 22710Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 93
 • V120 HVIS KRIG, VILLE DU KÆMPE FOR DIT LAND?
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 36: Ingen håber selvfølgelig, at der bliver krig, men hvis det skete, ville du så være parat til at kæmpe for dit land?
  • %MD%AntalKodeKategori
   767625611Ja
   22227272Nej
   22668Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V121 GODT ELLER DÅRLIGT: ARBEJDE MINDRE VIGTIGT I LIVET
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 37: Her er to eksempler på ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter din mening gode, dårlige, eller er de ligegyldige? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Arbejde får mindre betydning i vores liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   424214021Godt
   424213962Dårligt
   15155173Ligegyldigt
   11358Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V122 GODT ELLER DÅRLIGT: I FREMTIDEN MERE RESPEKT FOR AUTORITETER
  • Aktuelle samfundsforhold
  • Spm. 37: Her er to eksempler på ændringer i vores levevis, der kunne indtræde indenfor en overskuelig fremtid. Er disse mulige ændringer efter din mening gode, dårlige, eller er de ligegyldige? Sæt ét kryds i hver linje
   b. At der i fremtiden vises mere respekt for autoriteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   595919751Godt
   21217052Dårligt
   19196363Ligegyldigt
   11398Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V123 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL DEN DANSKE FOLKEKIRKE
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   a. Den danske folkekirke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113771Meget stor tillid
   525217472Ret stor tillid
   27279133Ikke særlig stor tillid
   772214Slet ingen tillid
   33958Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V124 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL FORSVARET?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   b. Forsvaret?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16165431Meget stor tillid
   585819372Ret stor tillid
   22227353Ikke særlig stor tillid
   33944Slet ingen tillid
   11498Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V125 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL UDDANNELSESSYSTEMET?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   c. Uddannelsessystemet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155031Meget stor tillid
   646421352Ret stor tillid
   20206593Ikke særlig stor tillid
   11324Slet ingen tillid
   11298Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V126 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL MEDIERNE?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   d. Medierne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22771Meget stor tillid
   27279022Ret stor tillid
   575819323Ikke særlig stor tillid
   12124144Slet ingen tillid
   11328Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V127 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL FAGFORENINGERNE?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   e. Fagforeningerne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882561Meget stor tillid
   535317672Ret stor tillid
   323210673Ikke særlig stor tillid
   661914Slet ingen tillid
   22748Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V128 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL POLITIET?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   f. Politiet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   343411521Meget stor tillid
   555518452Ret stor tillid
   993103Ikke særlig stor tillid
   11424Slet ingen tillid
   00108Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V129 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL FOLKETINGET?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   g. Folketinget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772361Meget stor tillid
   434314372Ret stor tillid
   414113793Ikke særlig stor tillid
   882764Slet ingen tillid
   11318Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V130 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL DET OFFENTLIGE?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   h. Det offentlige?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551841Meget stor tillid
   525217402Ret stor tillid
   373712403Ikke særlig stor tillid
   551614Slet ingen tillid
   11328Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V131 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL DET SOIALE SIKRINGSSYSTEM?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   i. Det sociale sikringssystem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882641Meget stor tillid
   515117152Ret stor tillid
   343411373Ikke særlig stor tillid
   551584Slet ingen tillid
   23848Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V132 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL EU?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   j. EU?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551541Meget stor tillid
   414113752Ret stor tillid
   424214073Ikke særlig stor tillid
   10103444Slet ingen tillid
   22788Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V133 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL FN?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   k. FN?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113691Meget stor tillid
   585819412Ret stor tillid
   25258283Ikke særlig stor tillid
   441234Slet ingen tillid
   33978Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V134 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL SUNDHEDSSYSTEMET?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   l. Sundhedssystemet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186191Meget stor tillid
   595919962Ret stor tillid
   20206683Ikke særlig stor tillid
   22614Slet ingen tillid
   00168Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V135 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL RETSVÆSNET?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   m. Retsvæsenet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   28289281Meget stor tillid
   555518582Ret stor tillid
   14144743Ikke særlig stor tillid
   22604Slet ingen tillid
   11348Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V136 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL STORE VIRKSOMHEDER?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   n. Store virksomheder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441261Meget stor tillid
   434314332Ret stor tillid
   444414873Ikke særlig stor tillid
   662044Slet ingen tillid
   331048Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V137 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL MILJØORGANISATIONER?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   o. Miljøorganisationer?
  • %MD%AntalKodeKategori
   882711Meget stor tillid
   525217492Ret stor tillid
   323210853Ikke særlig stor tillid
   551724Slet ingen tillid
   22798Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V138 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL POLITISKE PARTIER?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   p. Politiske partier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22601Meget stor tillid
   26268892Ret stor tillid
   595919913Ikke særlig stor tillid
   10103464Slet ingen tillid
   22738Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V139 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL REGERINGEN?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   sp. Regeringen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441351Meget stor tillid
   363612162Ret stor tillid
   454515003Ikke særlig stor tillid
   14144614Slet ingen tillid
   11488Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V140 HVOR STOR TILLID HAR DU TIL SOCIALE MEDIER?
  • Tillid
  • Spm. 38: Du bedes angive, hvor stor tillid du har til hver enkelt af nedenstående institutioner. Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ikke særlig stor tillid eller slet ingen tillid? Hvor stor tillid har du til... Sæt ét kryds i hver linje
   r. Social medier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11231Meget stor tillid
   12124182Ret stor tillid
   555518383Ikke særlig stor tillid
   30309984Slet ingen tillid
   22808Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V141 STAT BESKATTER RIGE OG STØTTER FATTIGE KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39A: Staten beskatter de rige og understøtter de fattige. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551690Uforeneligt med demokrati
   5517811. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   4412422.
   6619333.
   5515544.
   121239955.
   8825666.
   131343077.
   171758688.
   101033399.
   14144851010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   114188Ved ikke
   0 1399Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V142 RELIGIØSE AUTORITETER FORTOLKER LOVEN I SIDSTE ENDE-KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39B: Religiøse autoriteter fortolker loven i sidste ende. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27279130Uforeneligt med demokrati
   3636121811. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   101034522.
   6621533.
   4412644.
   7723455.
   339066.
   114977.
   114988.
   112099.
   11371010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   225388Ved ikke
   0 1399Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V143 LEDERE VÆLGES VED FRIE VALG; KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39C: Folk vælger deres ledere ved det frie valg. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11300Uforeneligt med demokrati
   112911. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   001022.
   001333.
   112444.
   339755.
   226166.
   3310077.
   8827988.
   9929799.
   717123921010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   112088Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V144 ØKON. UNDERSTØTTELSE V. ARBEJDSLØSHED; KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39D: Borgerne understøttes økonomisk af staten ved arbejdsløshed. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33860Uforeneligt med demokrati
   4413711. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   228022.
   3311633.
   339844.
   7723455.
   6620666.
   121240277.
   202067788.
   121239399.
   27278981010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   112788Ved ikke
   0 899Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V145 MILI TAGER MAGTEN VED REG.INKOMPETENCE; KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39E: Militæret overtager magten, hvis regeringen er inkompetent. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   30309950Uforeneligt med demokrati
   3737123811. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   9929722.
   4414533.
   3310444.
   6620055.
   227566.
   339577.
   225988.
   114199.
   22711010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   113288Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V146 RETTIGHEDER HINDRER UNDERTRYKKELSE;KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39F: Borgerrettigheder beskytter borgerne mod statslig undertrykkelse. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22680Uforeneligt med demokrati
   226711. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   113622.
   112933.
   113344.
   5518155.
   3310766.
   6619177.
   131344988.
   131445399.
   515117011010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   113688Ved ikke
   0 1199Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V147 STATEN UDLIGNER BORGERNES INDKOMSTER; KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39G: Staten gør borgernes indkomster mere lige. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662080Uforeneligt med demokrati
   9931611. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   7723522.
   9928833.
   6618544.
   131342155.
   9929666.
   111137777.
   131344088.
   6619699.
   10113531010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   113888Ved ikke
   0 999Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V148 BORGERNE ADLYDER MAGTHAVERNE; KENDETEGNER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39H: Borgerne adlyder magthaverne. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   993140Uforeneligt med demokrati
   141548711. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   8827222.
   7722933.
   5516544.
   131342655.
   7723666.
   101034977.
   121240888.
   6618599.
   772491010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   113288Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V149 KØN HAR SAMME RETTIGHEDER; KENDETENGER DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 39: Mange ting er ønskværdige, men ikke alle er vigtige kendetegn for demokrati. Angiv for hver af følgende, i hvor høj grad du synes, det kendetegner et demokrati. Du kan svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke et vigtigt kendetegn for demokrati' og 10 betyder 'et vigtigt kendetegn for demokrati'.
   Spm. 39l: Kvinder har samme rettigheder som mænd. I hvor høj grad kendetegner det et demokrati?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11260Uforeneligt med demokrati
   112411. Ikke et vigtigt kendetegn for demokrati
   00822.
   001033.
   001344.
   114655.
   112966.
   114377.
   5518488.
   8826199.
   808026961010. Vigtigt kendetegn for demokrati
   00011Det er ikke foreneligt med demokrati
   111788Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V150 HVOR VIGTIGT ER DET FOR DIG AT BO I ET LAND MED DEMOKRATI?
  • Tillid
  • Spm. 40: Hvor vigtigt er det for dig at bo i et land med demokrati? Vis det på skalaen, hvor 1 betyder 'slet ikke vigtigt' og 10 betyder 'meget vigtigt'?
  • %MD%AntalKodeKategori
   001011. Slet ikke vigtigt
   00222.
   00333.
   00844.
   114755.
   113066.
   226777.
   6619288.
   7723099.
   828227611010. Meget vigtigt
   00888Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V151 HVOR DEMOKRATISK ER DIT LAND I DAG?
  • Tillid
  • Spm. 41: Hvor demokratisk er dit land i dag? Skalaen går fra 1 til 10, hvor 1 betyder 'slet ikke demokratisk' og 10 betyder 'fuldt demokratisk'.
  • %MD%AntalKodeKategori
   00511. Slet ikke demokratisk
   001022.
   112433.
   112244.
   3310755.
   3310466.
   111136277.
   232479088.
   252583299.
   323210871010. Fuld demokratisk
   001588Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V152 TILFREDS MED MÅDEN, DET POLITISKE SYSTEM I DIT LAND FUNGERER?
  • Tillid
  • Spm. 42: Hvor tilfreds er du med måden, det politiske system i dit land fungerer i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   227211. Slet ikke tilfreds
   225322.
   3311433.
   3311644.
   8826455.
   9929166.
   171756777.
   262686288.
   181859399.
   13134211010. Meget tilfreds
   00788Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V153 STÆRK LEDER, DER IKKE BEKYMRE SIG OM FOLKETING?
  • Tillid
  • Spm. 43: I det følgende nævnes forskellige typer politiske systemer. Hvad synes du om hvert enkelt system som en måde at regere landet på? Du kan vælge mellem meget godt, temmelig godt, temmelig dårligt og meget dårligt. Hvor godt eller dårligt synes du om den måde at regere vores land på?... Sæt ét kryds i hver linje.
   a. At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om folketing og valg
  • %MD%AntalKodeKategori
   441451Meget godt
   14144552Temmelig godt
   23237823Temmelig dårligt
   575719184Meget dårligt
   22558Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V154 EKSPERTER OG IKKE REGERINGEN TRÆFFER BESLUTNINGER?
  • Tillid
  • Spm. 43: I det følgende nævnes forskellige typer politiske systemer. Hvad synes du om hvert enkelt system som en måde at regere landet på? Du kan vælge mellem meget godt, temmelig godt, temmelig dårligt og meget dårligt. Hvor godt eller dårligt synes du om den måde at regere vores land på?... Sæt ét kryds i hver linje.
   b. At eksperter og ikke regeringen træffer beslutninger efter, hvad de mener, er bedst for landet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551731Meget godt
   27279082Temmelig godt
   383812823Temmelig dårligt
   27279114Meget dårligt
   22798Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V155 AT MILITÆRET STYRER LANDET?
  • Tillid
  • Spm. 43: I det følgende nævnes forskellige typer politiske systemer. Hvad synes du om hvert enkelt system som en måde at regere landet på? Du kan vælge mellem meget godt, temmelig godt, temmelig dårligt og meget dårligt. Hvor godt eller dårligt synes du om den måde at regere vores land på?... Sæt ét kryds i hver linje.
   c. At militæret styrer landet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11271Meget godt
   33902Temmelig godt
   14144583Temmelig dårligt
   828227474Meget dårligt
   11298Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V156 AT MAN HAR ET DEMOKRATISK POLITISK SYSTEM?
  • Tillid
  • Spm. 43: I det følgende nævnes forskellige typer politiske systemer. Hvad synes du om hvert enkelt system som en måde at regere landet på? Du kan vælge mellem meget godt, temmelig godt, temmelig dårligt og meget dårligt. Hvor godt eller dårligt synes du om den måde at regere vores land på?... Sæt ét kryds i hver linje.
   d. At man har et demokratisk system
  • %MD%AntalKodeKategori
   787826221Meget godt
   18186152Temmelig godt
   22673Temmelig dårligt
   11194Meget dårligt
   11318Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V157 AT MODTAGE SOCIALE YDELSER, MAN IKKE HAR KRAV PÅ. ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   a. At modtage sociale ydelser, man ikke har krav på?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7474248911. Slet ikke
   131343122.
   5517533.
   226444.
   227155.
   112766.
   113277.
   113488.
   00499.
   11271010. I høj grad
   00688Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V158 AT SNYDE I SKAT, HVIS MAN KAN. ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   b. At snyde i skat, hvis man kan?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7575251211. Slet ikke
   141446322.
   6618533.
   225644.
   226755.
   112166.
   001677.
   001288.
   00799.
   11191010. I høj grad
   00288Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V159 AT BRUGE MARIHUANA ELLER HASH SOM RUSMIDDEL?. ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   c. At bruge marihuana eller hash som rusmiddel?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4646154211. Slet ikke
   101033222.
   9930033.
   5517944.
   111136355.
   4411966.
   5515877.
   5515988.
   226399.
   441341010. I høj grad
   00988Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V160 MODTAGE BESTIKKELSE IFB. MED JOB EL. TILLIDSHVERV. ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   d. At modtage bestikkelse i forbindelse med job eller tillidserhverv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9090302411. Slet ikke
   6620622.
   225633.
   112344.
   112655.
   00466.
   00477.
   00488.
   00199.
   00101010. I høj grad
   00288Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V161 I HVILKEN GRAD ER HOMOSEKSUALITET ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   e. I hvilken grad synes du homoseksualitet er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3311511. Slet ikke
   113922.
   225733.
   115044.
   6621155.
   227566.
   3310877.
   7724788.
   9931099.
   636421341010. I høj grad
   001188Ved ikke
   0 599Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V162 I HVILKEN GRAD ER ABORT ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   f. I hvilken grad synes du abort er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3310411. Slet ikke
   225422.
   225233.
   226544.
   7724355.
   228366.
   6620577.
   111138188.
   101034799.
   545418211010. I høj grad
   00588Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V163 I HVILKEN GRAD SYNES DU SKILSMISSE ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   g. I hvilken grad synes du skilsmisse er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   113511. Slet ikke
   113222.
   225633.
   225244.
   7724455.
   3311766.
   5516877.
   111136988.
   101033099.
   585819501010. I høj grad
   00688Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V164 I HVILKEN GRAD SYNES DU AKTIV DØDSHJÆLP ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   h. I hvilken grad synes du aktiv dødshjælp er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5516811. Slet ikke
   339322.
   3310333.
   226644.
   101034155.
   6621566.
   131342577.
   202066788.
   101034299.
   27279171010. I høj grad
   112288Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V165 I HVILKEN GRAD SYNES DU SELVMORD ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   i. I hvilken grad synes du selvmord er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   3333111611. Slet ikke
   131344922.
   9930933.
   5518144.
   131344555.
   5516266.
   5517677.
   6619388.
   338899.
   662091010. I høj grad
   112888Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V166 UFORPLIGTENDE SEX. ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   j. I hvilken grad synes du uforpligtende sex er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   161655211. Slet ikke
   5516922.
   5517233.
   3310644.
   131342755.
   4415166.
   6621777.
   111136088.
   8826599.
   27279061010. I høj grad
   113388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V167 KØRE M. OFFENTLIG TRANSPORT UDEN BILLET. ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   k. I hvilken grad synes du, det er acceptabelt at køre med offentlig transport uden billet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6464216711. Slet ikke
   151551022.
   9929733.
   3311144.
   4412755.
   113766.
   113377.
   113288.
   001099.
   11331010. I høj grad
   00388Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V168 I HVILKEN GRAD SYNES DU PROSTITUTION ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   l. I hvilken grad synes du prostitution er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   252582511. Slet ikke
   111137822.
   121239233.
   6620944.
   181859755.
   6620966.
   7722177.
   7722088.
   338999.
   661971010. I høj grad
   112188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V169 KUNSTIG BEFRUGTNING (REAGENSGLASBEFRUGTNING). ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   m. I hvilken grad synes du kunstig befrugtning (reagensglasbefrugtning) er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   228111. Slet ikke
   114022.
   225333.
   115044.
   6621655.
   4414366.
   7724077.
   141445988.
   121240599.
   494916601010. I høj grad
   001388Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V170 I HVILKEN GRAD SYNES DU POLITISK VOLD ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   n. I hvilken grad synes du politisk vold er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8686290111. Slet ikke
   8825322.
   228333.
   113244.
   114255.
   001366.
   00877.
   00588.
   00299.
   0071010. I høj grad
   001488Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V171 I HVILKEN GRAD SYNES DU DØDSSTRAF ER ACCEPTABELT?
  • Moral og værdier
  • Spm. 44: Angiv for hver af de følgende handlinger, i hvilken grad du finder handlingen acceptabel. 1 betyder, at du slet ikke finder det acceptabelt, 10 betyder, at du i høj grad finder det acceptabelt. I hvilken grad synes du det er acceptabelt...
   o. I hvilken grad synes du dødsstraf er acceptabelt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5454180911. Slet ikke
   101035122.
   6620333.
   339544.
   8827355.
   4412166.
   4412577.
   5516088.
   227299.
   441411010. I høj grad
   001088Ved ikke
   0 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V172 HVOR TÆT FØLER DU DIG KNYTTET TIL DIN BY?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 45: Mennesker ser forskelligt på sig selv og verden. Hvor tæt følger du dig knyttet til følgende geografiske områder? Hvor tæt føler du dig knyttet til: Sæt ét kryds i hver linje
   a. Din by?
  • %MD%AntalKodeKategori
   363712271Meget tæt
   454515192Tæt
   17175563Ikke særlig tæt
   11484Slet ikke tæt
   0098Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V173 HVOR TÆT FØLER DU DIG KNYTTET TIL DEN LANDSDEL DU BOR I?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 45: Mennesker ser forskelligt på sig selv og verden. Hvor tæt følger du dig knyttet til følgende geografiske områder? Hvor tæt føler du dig knyttet til: Sæt ét kryds i hver linje
   b. Den egn eller den landsdel du bor i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333311021Meget tæt
   515116982Tæt
   15155053Ikke særlig tæt
   11444Slet ikke tæt
   0098Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V174 HVOR TÆT FØLER DU DIG KNYTTET TIL DANMARK?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 45: Mennesker ser forskelligt på sig selv og verden. Hvor tæt følger du dig knyttet til følgende geografiske områder? Hvor tæt føler du dig knyttet til: Sæt ét kryds i hver linje
   c. Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   606020301Meget tæt
   353511862Tæt
   441193Ikke særlig tæt
   11194Slet ikke tæt
   0068Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V175 HVOR TÆT FØLER DU DIG KNYTTET TIL EUROPA?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 45: Mennesker ser forskelligt på sig selv og verden. Hvor tæt følger du dig knyttet til følgende geografiske områder? Hvor tæt føler du dig knyttet til: Sæt ét kryds i hver linje
   d. Europa?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175831Meget tæt
   525217602Tæt
   26268873Ikke særlig tæt
   33984Slet ikke tæt
   11268Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V176 HVOR TÆT FØLER DU DIG KNYTTET TIL VERDEN?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 45: Mennesker ser forskelligt på sig selv og verden. Hvor tæt følger du dig knyttet til følgende geografiske områder? Hvor tæt føler du dig knyttet til: Sæt ét kryds i hver linje
   e. Verden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134481Meget tæt
   353511672Tæt
   414113763Ikke særlig tæt
   993054Slet ikke tæt
   22588Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V177 ER DU DANSK STATSBORGER?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 46: Er du dansk statsborger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   959532061Ja, gå til spm. 47
   441502Nej, gå til spm. 48
   0038Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V178 HVOR STOLT ER DU OVER AT VÆRE DANSKER?
  • Dit land og nationalitet
  • Variablen er filtreret af: V177
   • Filtrerende variable: V177
  • Spm. 47: Hvor stolt er du over at være dansker? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   475015871Meget stolt
   414313692Ret stolt
   672173Ikke særlig stolt
   11264Slet ikke stolt
   0078Ved ikke
   5 15610Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 95
 • V179 HVOR OFTE STEMMER DU TIL KOMMUNALVALG?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 48: De følgende spørgsmål handler om partier og om at stemme. Angiv for hver af følgende typer valg om du altid, sædvanligvis eller aldrig stemmer. Hvor ofte stemmer du til... Sæt ét kryds i hver linje
   a. Kommunalvalg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   828227491Altid
   14144612Sædvanligvis
   331043Aldrig
   11327Har ikke stemmeret
   0078Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V180 HVOR OFTE STEMMER DU TIL FOLKETINGSVALG?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 48: De følgende spørgsmål handler om partier og om at stemme. Angiv for hver af følgende typer valg om du altid, sædvanligvis eller aldrig stemmer. Hvor ofte stemmer du til... Sæt ét kryds i hver linje
   b. Folketingsvalg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   868729051Altid
   772362Sædvanligvis
   22723Aldrig
   441317Har ikke stemmeret
   0068Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V181 HVOR OFTE STEMMER DU TIL VALG PÅ EU-NIVEAU?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 48: De følgende spørgsmål handler om partier og om at stemme. Angiv for hver af følgende typer valg om du altid, sædvanligvis eller aldrig stemmer. Hvor ofte stemmer du til... Sæt ét kryds i hver linje
   c. Valg på Eu-niveau?
  • %MD%AntalKodeKategori
   686922961Altid
   20206722Sædvanligvis
   882613Aldrig
   33917Har ikke stemmeret
   11308Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V182 HVILKET (POLITISK) PARTI REPRÆSENTERER BEDST DINE HOLDNINGER?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 49A: Hvilket (politisk) parti repræsenterer bedst dine holdninger? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   27278981Socialdemokraterne
   772422Det Radikale Venstre
   551733Det Konservative Folkeparti
   661934Socialistisk Folkeparti
   11113785Dansk Folkeparti
   11356Nye Borgerlige
   20216887Venstre, Danmarks Liberale Parti
   331078Liberal Alliance
   662129Enhedslisten
   4412410Alternativet
   338511Vil stemme blankt
   6620188Ved ikke
   0 999Uoplyst
   1 17100Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V183 ER DER ET ANDET PARTI, DER APPELLERER TIL DIG?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 49B: Er der et andet parti, der appellerer til dig? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   13134351Socialdemokraterne
   662112Det Radikale Venstre
   782523Det Konservative Folkeparti
   10103214Socialistisk Folkeparti
   9103195Dansk Folkeparti
   11396Nye Borgerlige
   10103207Venstre, Danmarks Liberale Parti
   451508Liberal Alliance
   551809Enhedslisten
   6618610Alternativet
   3311411Vil stemme blankt
   222375288Ved ikke
   0 599Uoplyst
   2 78100Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 98
 • V184 STEMMEOPTÆLLINGEN FOREGÅR KORREKT; HVOR OFTE SKER DET?'
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Stemmeoptællingen foregår korrekt
  • %MD%AntalKodeKategori
   777826051Meget ofte
   19196432Temmelig ofte
   11403Sjældent
   11184Aldrig
   11398Ved ikke
   1 179Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V185 OPPOSITIONENSKANDIDATER FORHINDRES I AT OPSTILLE?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   b. Kandidater fra oppositionen forhindres i at stille op
  • %MD%AntalKodeKategori
   11431Meget ofte
   993082Temmelig ofte
   515217243Sjældent
   313210504Aldrig
   661958Ved ikke
   1 429Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V186 NYHEDERNE FAVORISERER REGERINGSPARTI;HVOR OFTE SKER DET?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   c. TV-nyhederne favoriserer regeringspartiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   551791Meget ofte
   30309952Temmelig ofte
   484916273Sjældent
   9103164Aldrig
   662048Ved ikke
   1 419Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V187 VÆLGERE BESTIKKES; HVOR OFTE SKER DET?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   d. Vælgere bestikkes
  • %MD%AntalKodeKategori
   22561Meget ofte
   10103432Temmelig ofte
   525217373Sjældent
   303010104Aldrig
   551698Ved ikke
   1 479Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V188 FAIR JOURNALISTISK DÆKNING AF VALG; HVOR OFTE SKER DET?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   e. Den journalistiske dækning af valget er fair
  • %MD%AntalKodeKategori
   20206641Meget ofte
   606120302Temmelig ofte
   15155083Sjældent
   11464Aldrig
   33868Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V189 DE VALGTILFORORDNEDE ER FAIR; HVOR OFTE SKER DET?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   f. De valgtilforordnede er fair
  • %MD%AntalKodeKategori
   626220701Meget ofte
   313110312Temmelig ofte
   33913Sjældent
   11334Aldrig
   331058Ved ikke
   1 329Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V190 RIGE MENNESKER KØBER STEMMER; HVOR OFTE SKER DET?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   g. Rige mennesker køber stemmer
  • %MD%AntalKodeKategori
   33921Meget ofte
   12123922Temmelig ofte
   515217173Sjældent
   27289224Aldrig
   662068Ved ikke
   1 339Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V191 VÆLGERE TRUES M. VOLD VED VALGSTEDERNE;HVOR OFTE SKER DET?
  • Dit land og nationalitet
  • Spm. 50: Hvor ofte vurderer du, at følgende sker, når der er valg her i landet? Sæt ét kryds i hver linje
   h. Vælgerne trues med vold ved valgstederne
  • %MD%AntalKodeKategori
   00161Meget ofte
   22712Temmelig ofte
   494916453Sjældent
   444514854Aldrig
   331168Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 99
 • V192 HVORDAN PÅVIRKER INDVANDRERE UDVIKLINGEN I DK?
  • Indvandring
  • Spm. 51: Nu vil vi gerne høre din mening om mennesker fra andre lande, der kommer til Danmark for at slå sig end - indvandrere. Hvordan påvirker disse mennesker udviklingen i Danmark efter din opfattelse? Sær ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   662141Meget dårligt
   21217002Temmelig dårligt
   474715703Hverken godt eller dårligt
   21217064Temmelig godt
   441245Meget godt
   11438Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V193 INDVANDRERE TAGER JOBS FRA DANSKERE-PLACER DINE SYNSPUNKTER
  • Indvandring
  • Spm. 52: Se venligst på de følgende udsagn og fortæl, hvor på skalaen dine synspunkter ligger.
   a. Hvor på skalaen vil du placere dine synspunkter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4411811. Indvandrere tager jobs fra danskere
   3310422.
   6618733.
   6621244.
   171757955.
   6620666.
   101032677.
   181860788.
   121241199.
   18185921010. Indvandrere tager ikke jobs fra danskere
   001388Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V194 INDVANDRERE FORVÆRRER PROBLEMER M KRIMINALITET?
  • Indvandring
  • Spm. 52: Se venligst på de følgende udsagn og fortæl, hvor på skalaen dine synspunkter ligger.
   b. Hvor på skalaen vil du placere dine synspunkter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   191964811. Indvandrere gør problemerne med kriminalitet værre
   131343622.
   171756133.
   141445544.
   141448455.
   4415166.
   6618677.
   6619288.
   4411999.
   331151010. Indvandrere gør ikke problemerne med kriminalitet værre
   001188Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V195 INDVANDRERE BELASTER VELFÆRDSSYSTEMET-PLACER DINE SYNSPUNKTER
  • Indvandring
  • Spm. 52: Se venligst på de følgende udsagn og fortæl, hvor på skalaen dine synspunkter ligger.
   c. Hvor på skalaen vil du placere dine synspunkter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   191962911. Indvandrere belaster velfærdssystemet
   131344822.
   161654233.
   141445944.
   151549655.
   6618866.
   5516777.
   6619888.
   3310099.
   331161010. Indvandrere belaster ikke velfærdssystemet
   001688Ved ikke
   0 399Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V196 BEDST FOR SAMFUNDET AT INDVANDRERE FASTHOLDER EGNE TRADITIONER
  • Indvandring
  • Spm. 52: Se venligst på de følgende udsagn og fortæl, hvor på skalaen dine synspunkter ligger.
   d. Hvor på skalaen vil du placere dine synspunkter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   227511. Samfundet er bedst tjent med at indvandrere fastholder deres egne skikke og traditioner
   227022.
   4414633.
   4413444.
   202066855.
   111136866.
   131343677.
   181859488.
   9930499.
   16165501010. Samfundet er bedst tjent med, at indvandrere ikke fastholder deres skikke
   001388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V197 VÆRE FØDT I DANMARK - VIGTIGT OR AT VÆRE RIGTIG DANSK?
  • Indvandring
  • Spm. 53: Nogle mener, at nedenstående punkter er vigtige for at være rigtig dansk. Andre mener, at de ikke er vigtige. Hvor vigtige mener du, at hver af de følgende ting er? Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk? Sæt ét kryds i hver linje
   a. At være født i Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175761Meget vigtigt
   27278922Temmelig vigtigt
   424214033Ikke særlig vigtigt
   14144744Slet ikke vigtigt
   0088Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V198 RESPEKTERE DANMARKS INST./LOVE-VIGTIGT FOR AT VÆRE RIGTIG DANSK?
  • Indvandring
  • Spm. 53: Nogle mener, at nedenstående punkter er vigtige for at være rigtig dansk. Andre mener, at de ikke er vigtige. Hvor vigtige mener du, at hver af de følgende ting er? Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk? Sæt ét kryds i hver linje
   b. At respektere Danmarks politiske institutioner og love
  • %MD%AntalKodeKategori
   787826331Meget vigtigt
   19196382Temmelig vigtigt
   22613Ikke særlig vigtigt
   11204Slet ikke vigtigt
   0078Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V199 AT HAVE DANSK FAMILIEBAGGRUND-VIGTIGT FOR AT VÆRE RIGTIG DANSK?
  • Indvandring
  • Spm. 53: Nogle mener, at nedenstående punkter er vigtige for at være rigtig dansk. Andre mener, at de ikke er vigtige. Hvor vigtige mener du, at hver af de følgende ting er? Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk? Sæt ét kryds i hver linje
   c. At have dansk familiebaggrund
  • %MD%AntalKodeKategori
   12123961Meget vigtigt
   25258252Temmelig vigtigt
   474715793Ikke særlig vigtigt
   16165414Slet ikke vigtigt
   00138Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V200 AT KUNNE TALE DANSK-VIGTIGT FOR AT VÆRE RIGTIG DANSK?
  • Indvandring
  • Spm. 53: Nogle mener, at nedenstående punkter er vigtige for at være rigtig dansk. Andre mener, at de ikke er vigtige. Hvor vigtige mener du, at hver af de følgende ting er? Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk? Sæt ét kryds i hver linje
   d. At kunne tale dansk
  • %MD%AntalKodeKategori
   575819311Meget vigtigt
   383812752Temmelig vigtigt
   441233Ikke særlig vigtigt
   11224Slet ikke vigtigt
   0078Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V201 VÆRE EN DEL AF DANSK KULTUR-VIGTIGT FOR AT VÆRE RIGTIG DANSK?
  • Indvandring
  • Spm. 53: Nogle mener, at nedenstående punkter er vigtige for at være rigtig dansk. Andre mener, at de ikke er vigtige. Hvor vigtige mener du, at hver af de følgende ting er? Hvor vigtigt er det for at være rigtig dansk? Sæt ét kryds i hver linje
   e. At være en del af en dansk kultur
  • %MD%AntalKodeKategori
   353611931Meget vigtigt
   525217432Temmelig vigtigt
   11113783Ikke særlig vigtigt
   11314Slet ikke vigtigt
   00128Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V202 AT VÆRE FØDT I EUROPA-VIGTIGT FOR AT VÆRE EUROPÆER?
  • Indvandring
  • Spm. 54: Mennesker har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være europære. I hvilken grad mener du, at følgende er vigtigt for at være europæer? I hvilken grad er det vigtigt for at være europæer? Sæt ét kryds i hver linje
   a. At være født i Europa
  • %MD%AntalKodeKategori
   18185921Meget vigtigt
   343411292Temmelig vigtigt
   383812623Ikke særlig vigtigt
   11113584Slet ikke vigtigt
   11178Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V203 EUROPÆISK FAMILIEBAGGRUND; VIGTIGT FOR AT VÆRE EUROPÆER?
  • Indvandring
  • Spm. 54: Mennesker har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være europære. I hvilken grad mener du, at følgende er vigtigt for at være europæer? I hvilken grad er det vigtigt for at være europæer? Sæt ét kryds i hver linje
   b. At have europæisk familiebaggrund
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124111Meget vigtigt
   333311192Temmelig vigtigt
   434314443Ikke særlig vigtigt
   11113594Slet ikke vigtigt
   11218Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V204 AT VÆRE KRISTEN-VIGTIGT FOR AT VÆRE EUROPÆER?
  • Indvandring
  • Spm. 54: Mennesker har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være europære. I hvilken grad mener du, at følgende er vigtigt for at være europæer? I hvilken grad er det vigtigt for at være europæer? Sæt ét kryds i hver linje
   c. At være kristen
  • %MD%AntalKodeKategori
   551651Meget vigtigt
   15154902Temmelig vigtigt
   424314273Ikke særlig vigtigt
   373712524Slet ikke vigtigt
   11198Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V205 EUROPÆISK KULTUR-VIGTIGT FOR AT VÆRE EUROPÆER?
  • Indvandring
  • Spm. 54: Mennesker har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være europære. I hvilken grad mener du, at følgende er vigtigt for at være europæer? I hvilken grad er det vigtigt for at være europæer? Sæt ét kryds i hver linje
   d. At være en del af europæisk kultur
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227461Meget vigtigt
   555518532Temmelig vigtigt
   18186063Ikke særlig vigtigt
   441244Slet ikke vigtigt
   11258Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V206 UDVIDELSEN AF EU-HVOR PÅ SKALAEN ER DINE HOLDNING?
  • Indvandring
  • Spm. 55: Nogle mener, at udvidelsen af EU skal fortsætte, mens andre mener, at den allerede er gået for vidt. Hvilket tal på skalaen beskriver bedst din holdning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5515811. Udvidelsen skal fortsætte
   228222.
   6621133.
   6621444.
   232377355.
   9931066.
   101032377.
   141445488.
   6620599.
   18185981010. Udvidelsen er gået for vidt
   112888Ved ikke
   0 699Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V207 VILLE AFGIVE INDTÆGT HVIS PENGENE BLEV BRUGT PÅ MILJØ
  • Miljøet
  • Spm. 56: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Jeg vil give en del af min indtægt, hvis jeg kunne være sikker på, at pengene blev brugt til at forhindre forurening af miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   19196351Helt enig
   393913032Enig
   27279073Hverken enig eller uenig
   10103334Uenig
   441365Helt uenig
   11458Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V208 SVÆRT FOR ÉN SOM MIG AT GØRE RET MEGET VED MILJØET
  • Miljøet
  • Spm. 56: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linje
   b. Det er bare for svært for én som mig at gøre ret meget ved miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   772281Helt enig
   20206862Enig
   20206563Hverken enig eller uenig
   414113684Uenig
   12123875Helt uenig
   11318Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V209 DER ER VIGTIGERE TING I LIVET END AT BESKYTTE MILJØET
  • Miljøet
  • Spm. 56: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linje
   c. Der er vigtigere ting i livet end at beskytte miljøet
  • %MD%AntalKodeKategori
   441251Helt enig
   15154902Enig
   28289403Hverken enig eller uenig
   383812924Uenig
   15154895Helt uenig
   11208Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V210 IKKE GØRE NOGET FOR MILJØET HVIS ANDRE IKKE GØR
  • Miljøet
  • Spm. 56: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linje
   d. Det giver ingen mening, at jeg gør noget for miljøet, hvis andre ikke også gør det
  • %MD%AntalKodeKategori
   772291Helt enig
   16165512Enig
   12124103Hverken enig eller uenig
   434314464Uenig
   21217025Helt uenig
   11208Ved ikke
   0 49Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V211 MANGE PÅSTANDE OM TRUSLER MOD MILJØET ER OVERDREVNE
  • Miljøet
  • Spm. 56: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver linje
   e. Mange af de påstande, man hører om trusler mod miljøet, er overdrevne
  • %MD%AntalKodeKategori
   33961Helt enig
   13134272Enig
   22227533Hverken enig eller uenig
   383812874Uenig
   22227385Helt uenig
   22568Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V212 TO UDSAGN OM ØKONOMIKS VÆKST?
  • Miljøet
  • Spm. 57: Her er to udsagn, man af og til hører i debatten om miljø og økonomisk vækst. Hvilket af udsagnene er tættest på din holdning? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   676722491Beskyttelse af miljøet bør prioriteres, selv hvis det betyder lavere økonomisk vækst og tab af jobs
   22227462Økonomisk vækst og jobskabelse bør have førsteprioritet, selv hvis det i nogen grad går ud over miljøet
   10103233Andet svar
   11328Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V213 VIDEOOVERVÅGE FOLK PÅ OFFENTLIGE STEDER?SKAL STATEN HAVE DEN RET?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 58: Synes du, at den danske stat skal have ret til at gøre følgende. Sæt ét kryds i hver linje
   a. Videoovervåge folk på offentlige steder?
  • %MD%AntalKodeKategori
   414113871Skal helt sikkert have denne ret
   414213952Skal formentlig have denne ret
   11113763Skal formentlig ikke have denne ret
   661864Skal helt sikkert ikke have denne ret
   00168Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V214 STATEN OVERVÅGE INFORMATION PÅ INTERNETTET?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 58: Synes du, at den danske stat skal have ret til at gøre følgende. Sæt ét kryds i hver linje
   b. Overvåger alle e-mails og anden information, der udveksles på internettet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662021Skal helt sikkert have denne ret
   17175752Skal formentlig have denne ret
   353511813Skal formentlig ikke have denne ret
   414113634Skal helt sikkert ikke have denne ret
   11338Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V215 STATEN MÅ INDSAMLE INFO OM FOLK UDEN DERES VIDEN?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 58: Synes du, at den danske stat skal have ret til at gøre følgende. Sæt ét kryds i hver linje
   c. Indsamle informationer om alle, der bor i Danmark uden deres viden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662031Skal helt sikkert have denne ret
   19196432Skal formentlig have denne ret
   28289503Skal formentlig ikke have denne ret
   464615344Skal helt sikkert ikke have denne ret
   11268Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V216 HVOR OFTE FØLGER DU MED I POLITIK I TV?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 59: Hvor ofte følger du med i politik, enten via tv, radio, internet-medier eller ved at læse avis? Hvor ofte følge du med i politik? Sæt ét kryds i hver linje
   a. I TV?
  • %MD%AntalKodeKategori
   383812761Hver dag
   23237722Flere gange om ugen
   15155143En eller to gange om ugen
   18186184Sjældent
   551725Aldrig
   0088Ved ikke
   0 29Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V217 HVOR OFTE FØLGER DU MED I POLITIK I RADIOEN?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 59: Hvor ofte følger du med i politik, enten via tv, radio, internet-medier eller ved at læse avis? Hvor ofte følge du med i politik? Sæt ét kryds i hver linje
   b. I radioen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25258251Hver dag
   18186052Flere gange om ugen
   12134193En eller to gange om ugen
   29309904Sjældent
   15155005Aldrig
   00118Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V218 HVOR OFTE FØLGER DU MED I POLITIK I AVISEN?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 59: Hvor ofte følger du med i politik, enten via tv, radio, internet-medier eller ved at læse avis? Hvor ofte følge du med i politik? Sæt ét kryds i hver linje
   c. I avisen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27279121Hver dag
   14154872Flere gange om ugen
   13134473En eller to gange om ugen
   28289344Sjældent
   17175665Aldrig
   0098Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V219 HVOR OFTE FØLGER DU MED I POLITIK PÅ SOCIALE MEDIER?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 59: Hvor ofte følger du med i politik, enten via tv, radio, internet-medier eller ved at læse avis? Hvor ofte følge du med i politik? Sæt ét kryds i hver linje
   d. På sociale medier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175591Hver dag
   17175812Flere gange om ugen
   15154963En eller to gange om ugen
   28289344Sjældent
   23237635Aldrig
   11198Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V220 FOLK I DIT NABOLAG-KOMMER DERES LEVEVILKÅR DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 60: I hvor høj grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Folk i dit nabolag
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175681I høj grad
   343411552I nogen grad
   27278973Til en vis grad
   14144834I mindre grad
   772265Slet ikke
   11288Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V221 FOLK I DET OMRÅDE DU BOR-KOMMER DERES LEVEVILKÅR DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 60: I hvor høj grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   b. Folk i det område du bor
  • %MD%AntalKodeKategori
   11113851I høj grad
   333310932I nogen grad
   303010163Til en vis grad
   18185944I mindre grad
   772405Slet ikke
   11278Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V222 DINE LANDSMÆND-KOMMER DERES LEVEVILKÅR DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 60: I hvor høj grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   c. Dine landsmænd
  • %MD%AntalKodeKategori
   17175821I høj grad
   333411242I nogen grad
   313110313Til en vis grad
   12124174I mindre grad
   551605Slet ikke
   11418Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V223 EUROPÆERE-KOMMER DERES LEVEVILKÅR DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 60: I hvor høj grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   d. Europæerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   772441I høj grad
   24248072I nogen grad
   353511913Til en vis grad
   24258224I mindre grad
   772495Slet ikke
   11428Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V224 MENNESKEHEDEN-KOMMER DERES LEVEVILKÅR DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 60: I hvor høj grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   e. Menneskeheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   18186171I høj grad
   26268802I nogen grad
   323210763Til en vis grad
   17175564I mindre grad
   551765Slet ikke
   22518Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V225 ÆLDRE MENNESKER - KOMMER DERES LEVEVILKÅR DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 61: I hvilken grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   a. Ældre mennesker
  • %MD%AntalKodeKategori
   494916351I høj grad
   353511842I nogen grad
   12124093Til en vis grad
   22794I mindre grad
   11335Slet ikke
   11178Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V226 ARBEJDSLØSE - KOMMER DERES LEVEVILKÅR I DANMARK DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 61: I hvilken grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   b. Arbejdsløse
  • %MD%AntalKodeKategori
   22227231I høj grad
   393913132I nogen grad
   27279023Til en vis grad
   993154I mindre grad
   22795Slet ikke
   11248Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V227 INDVANDRERE-KOMMER DERES LEVEVILKÅR I DANMARK DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 61: I hvilken grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   c. Indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154951I høj grad
   313110352I nogen grad
   313110393Til en vis grad
   16165254I mindre grad
   772305Slet ikke
   11338Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V228 SYGE OG HANDICAPPEDE-KOMMER DERES LEVEVILKÅR I DANMARK DIG VED?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 61: I hvilken grad føler du, at de følgende gruppers levevilkår i Danmark kommer dig ved? Sæt ét kryds i hver linje
   d. Syge og handicappede
  • %MD%AntalKodeKategori
   424214231I høj grad
   363612232I nogen grad
   16165283Til en vis grad
   441224I mindre grad
   11395Slet ikke
   11248Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V229 UDJÆVNE STORE INDKOMSTFORSKELLE-VIGTIGT FOR SAMFUNDET AT SØRGE FOR?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 62: Hvad skal et samfund sørge for? Angiv for hvert udsagn, om det er vigtigt eller ikke vigtigt for dig: Sæt ét kryds i hver linje
   a. At udjævne store indkomstforskelle befolkningen
  • %MD%AntalKodeKategori
   15154951Meget vigtigt
   404013442Temmelig vigtigt
   383812723Ikke særlig vigtigt
   662124Slet ikke vigtigt
   11328Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V230 ALLE FÅR DÆKKET BASALE BEHOV-VIGTIGT SAMFUNDET SØRGER FOR?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 62: Hvad skal et samfund sørge for? Angiv for hvert udsagn, om det er vigtigt eller ikke vigtigt for dig: Sæt ét kryds i hver linje
   b. At alle får dækket basale behov, dvs. mad, bolig, tøj, uddannelse og sundhed
  • %MD%AntalKodeKategori
   626321011Meget vigtigt
   343411382Temmelig vigtigt
   33923Ikke særlig vigtigt
   00134Slet ikke vigtigt
   00128Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V231 ANERKENDE ENKELTES PRÆSTATIONER-VIGTIGT SAMFUNDET AT SØRGE FOR?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 62: Hvad skal et samfund sørge for? Angiv for hvert udsagn, om det er vigtigt eller ikke vigtigt for dig: Sæt ét kryds i hver linje
   c. At anerkende den enkeltes præstationer
  • %MD%AntalKodeKategori
   333310981Meget vigtigt
   494916582Temmelig vigtigt
   15155093Ikke særlig vigtigt
   11504Slet ikke vigtigt
   11428Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V232 BESKYTTE MOD TERROR - VIGTIGT FOR SAMFUNDET AT SØRGE FOR?
  • Sikkerhed og leveforhold
  • Spm. 62: Hvad skal et samfund sørge for? Angiv for hvert udsagn, om det er vigtigt eller ikke vigtigt for dig: Sæt ét kryds i hver linje
   d. At beskytte mod terror
  • %MD%AntalKodeKategori
   757525131Meget vigtigt
   20206882Temmelig vigtigt
   441393Ikke særlig vigtigt
   00104Slet ikke vigtigt
   0098Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V233 ER DU EN MAND ELLER EN KVINDE?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 63: Er du en mand eller en kvinde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   484816271Mand
   515217312Kvinde
   0038Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V234 I HVILKET ÅR ER DU FØDT?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 64: I hvilket år er du født? Angiv dit fødeår:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3359
    Manglende 3
    Minimum 1920
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1967
    Median 1964
    Standardafvigelse 121

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V235 ER DU FØDT I DANMARK?
 • V236 I HVILKET LAND ER DU FØDT?
 • V237 I HVILKET ÅR KOM DU TIL DANMARK FOR AT BO?
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V238 ER DIN FAR FØDT I DANMARK?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 68: Er din far født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   909030231Ja
   10103302Nej
   0068Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V239 I HVILKET LAND ER DIN FAR FØDT?
 • V240 ER DIN MOR FØDT I DANMARK?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 70: Er din mor født i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   909030331Ja
   10103252Nej
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V241 I HVILKET LAND ER DIN MOR FØDT?
 • V242 HVAD ER DIN NUVÆRENDE CIVILSTAND?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 72: Hvad er din nuværende civilstand? 'Enkestand' og 'fraskilt' refererer kun til tidligere ægteskab eller registreret partnerskab, ikke til papirløst samliv. Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   545518321Gift
   33882Registreret partnerskab
   662033Enke/Enkemand
   10103244Fraskilt
   11205Frasepareret
   26268826Har aldrig indgået ægteskab eller registreret partnerskab, gå til spm. 75
   0088Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V243 BOEDE I SAMMEN, INDEN I INDGIK ÆGTESKAB/REGISTRERET PARTNERSKAB?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V242
   • Filtrerende variable: V242
  • Spm. 73: Boede du sammen med din ægtefælle eller registreret partner, inden I indgik ægteskab eller registreret partnerskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   608220281Ja
   13184322Nej
   0058Ved ikke
   0 29Uoplyst
   27 89510Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 73
 • V244 BOR DU SAMMEN MED EN PARTNER NU?
 • V245 ER DU I ET FAST PARFORHOLD?
 • V246 BOR DU SAMMEN MED DINE FORÆLDRE ELLER SVIGERFORÆLDRE?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 76: Bor du sammen med dine forældre eller svigerforældre? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   949431701Nej
   551642Ja, mine forældre
   00123Ja, mine svigerforældre
   0064Ja, både mine forældre og svigerforældre
   0038Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V247 ANTAL BØRN, DER BOR HOS DIG - HVOR MANGE BØRN HAR DU?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 77: Hvor mange børn har du? Hvor mange af dem bor hos dig, og hvor mange bor andre steder?
   a. Antal børn, der bor hos dig:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3325
    Manglende 37
    Minimum 0
    Maximum 10
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V248 ANTAL BØRN, DER BOR ANDRE STEDER - HVOR MANGE BØRN HAR DU?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 77: Hvor mange børn har du? Hvor mange af dem bor hos dig, og hvor mange bor andre steder?
   b. Antal børn, der bor andre steder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3330
    Manglende 32
    Minimum 0
    Maximum 7
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V249 HVOR MANGE PERSONER BESTÅR HUSTANDEN AF?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 78: Hvor mange personer - inklusive børn og dig selv - består din husholdning normalt af? Skriv antal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3340
    Manglende 22
    Minimum 1
    Maximum 88
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V250 HVOR GAMMEL ER DET YNGSTE MEDLEM AF DIN HUSHOLDNING
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 79: Hvor gammel er det yngste medlem af din husholdning? Skri alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2664
    Manglende 698
    Minimum 0
    Maximum 89
    Gennemsnit 36
    Median 26
    Standardafvigelse 26

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V251 HVOR GAMMEL VAR DU VED AFSLUTNING AF SKOLE/VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 80: Hvor gammel var du, da du afsluttede skolen eller en videregående uddannelse? Hvis du stadig går i skole, bedes du angive, hvor gammel du regner med at være, når du har afsluttet din uddannelse. Skriv alder:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3333
    Manglende 29
    Minimum 0
    Maximum 88
    Gennemsnit 23
    Median 22
    Standardafvigelse 7

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V252 HVAD ER DIT HØJESTE UDDANNELSESNIVEAU?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 81: Hvad er dit højeste uddannelsesniveau? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   00101Ingen skolegang. Børnehaveklasse. 1.-5. klasse.
   551652Folkeskole 6.-8. klasse
   772503Folkeskole 9.-10. klasse
   882664Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX
   551755Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige udda
   23237666Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social- of Sundhedsassistentuddannelsen og tilsv
   993107Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandple
   22227538Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer, F.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske,
   331029Universitetsbachelor. 1. del af kandidatuddannelse
   131344510Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed, F.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc
   00411Licentiat
   113712Forskeruddannelse. Ph.d., doktor
   226313Anden uddannelse, hvilken:
   00988Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V253 HAR DU I ØJEBLIKKET ET LØNNET JOB?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Spm. 82: Har du i øjeblikket et lønnet job? Hvis du har mere end ét job, bedes du angive dit primære job. Angiv 'Handicappet', hvis du på grund af et handicap ikke har et job. Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   46461535130 timer om ugen eller derover, gå til spm. 84
   882552Mindre end 30 timer om ugen, gå til spm. 84
   551713Selvstændig, gå til spm. 84
   0004Værnepligtig
   28289435Efterlønner/pensionist
   11256Hjemmegående
   661957Studerende
   33928Arbejdsløs
   11309Handicappet
   339710Andet
   001188Ved ikke
   0 899Uoplyst
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V254 HVIS ANDET, SPECIFICÉR:
 • V255 VAR DU ANSAT ELLER SELVSTÆNDIG I DIN SENESTE BESKÆFTIGELSE?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V253
   • Filtrerende variable: V253
  • Spm. 83: Var du ansat (på fuld tid eller deltid), eller selvstændig i din seneste beskæftigelse? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   358511781Ansat
   4101382Selvstændig
   24596Har aldrig haft et lønnet job
   0198Ved ikke
   1 179Uoplyst
   58 196110Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 41
 • V256 STILLING. ISCO08-UNDERGRUPPER
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V253
   • Filtrerende variable: V253
  • Stilling: ISCO08-undergrupper med op til 4 betydende cifre
  • %MD%AntalKodeKategori
   00120Militært arbejde
   0001Ledelsesarbejde
   0002Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
   0003Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
   0004Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
   0005Service- og salgsarbejde
   0046Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. Medhjælp
   0007Håndværkspræget arbejde
   0018Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
   0009Andet manuelt arbejde
   00311Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
   00112Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
   00413Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
   00114Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
   00021Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
   00022Arbejde inden for sundhedsområdet
   111723Undervisning og pædagogisk arbejde
   00024Arbejde inden for økonomi, administration og salg
   001325Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   00026Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
   00131Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
   00032Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
   00233Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
   00034Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
   00035Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
   00741Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
   00342Kundeservice
   00043Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
   00044Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
   00051Servicearbejde
   111852Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
   00853Omsorgsarbejde
   00054Rednings- og overvågningsarbejde
   001461Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
   00062Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
   00071Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
   00972Metal- og maskinarbejde
   00073Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
   00174Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
   00075Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
   00077Irrelevant
   00881Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
   00182Monteringsarbejde
   00183Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
   00088Ukendt
   00191Rengøringsarbejde
   00092Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
   00093Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
   00294Manuelt arbejde med tilberedning af mad
   00095Gadesalg og -service
   00296Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
   000110Militært arbejde på officersniveau
   000111Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
   2269112Øverste virksomhedsledelse
   000121Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
   002122Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
   000131Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
   003132Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
   005133Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
   002134Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
   000141Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
   0010142Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
   000143Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
   000210Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
   002211Arbejde inden for fysik og geologi
   003212Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
   000213Arbejde inden for biovidenskab
   006214Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
   000215Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
   001216Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
   006221Lægearbejde
   000222Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
   001223Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   000224Paramedicinsk arbejde
   002225Dyrlægearbejde
   001226Andet sundhedsarbejde
   1133231Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
   009232Undervisning ved erhvervsuddannelser
   1137233Almen undervisning efter grundskoleniveau
   000234Undervisning og pædagogisk arbejde
   004235Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
   000241Arbejde inden for finans og økonomi
   001242Arbejde inden for virksomhedsadministration – privat og offentlig
   002243Arbejde inden for salg, marketing og PR
   002251Udvikling og analyse af software og applikationer
   001252Arbejde med databaser og netværk
   003261Juridisk arbejde
   003262Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
   000263Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
   000264Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
   003265Arbejde med kunst og kreative fag
   000310Militært arbejde, øvrige rangordener
   000311Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
   000312Tilsynsførende inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed
   000313Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
   001314Teknikerarbejde inden for biovidenskab
   000315Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
   006321Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
   000322Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
   001323Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   001324Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
   000325Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
   001331Arbejde med finans, regnskab og matematik
   000332Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
   000333Arbejde inden for forretningsservice
   000334Administrativt sekretærarbejde
   000335Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
   000341Arbejde inden for jura og samfundsforhold
   000342Arbejde med sport og fitness
   000343Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
   001351Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   000352Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
   3392411Almindeligt kontorarbejde
   1120412Almindeligt sekretærarbejde
   000413Indtastningsarbejde
   000421Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
   001422Kundeinformationsarbejde
   001431Almindeligt beregningsarbejde
   001432Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
   000441Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
   000511Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
   1130512Kokkearbejde
   000513Tjenere og bartendere
   000514Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
   000515Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
   000516Andet servicearbejde
   001521Salgsarbejde på gade og marked
   1129522Salgsarbejde i butik
   1135523Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
   000524Andet salgsarbejde
   000531Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde
   007532Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
   000541Rednings- og overvågningsarbejde
   003611Arbejde med plantevækst
   002612Arbejde med dyreopdræt
   0013613Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
   001621Skovbrugsarbejde
   000622Arbejde med fiskeri og jagt
   000711Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
   000712Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
   000713Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
   001721Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
   000722Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
   005723Mekanikerarbejde
   000731Præcisionshåndværk
   001732Grafisk arbejde
   000741Installation- og reparation af elektrisk udstyr
   000742Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
   002751Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
   000752Håndværkspræget arbejde i træindustri
   000753Tekstil- og beklædningsarbejde
   000754Andet håndværkspræget arbejde
   000777Irrelevant
   000811Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
   001812Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
   000813Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
   001814Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
   000815Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
   006816Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
   000817Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
   000818Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
   000821Monteringsarbejde
   001831Lokomotivførerarbejde og tograngering
   000832Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
   000833Chauffører af busser og lastbiler
   000834Førere af mobile maskiner
   002835Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
   000888Ukendt
   1120911Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
   000912Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
   000921Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
   000931Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
   001932Manuelt produktionsarbejde
   000933Transport- og lagerarbejde
   000941Manuelt arbejde med tilberedning af mad
   000951Servicearbejde på gaden
   001952Gadesalg (undtagen madvarer)
   000961Renovationsarbejde
   002962Andet manuelt arbejde
   0001100Militært arbejde på officersniveau
   0001111Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
   0031112Øverste ledelse i offentlige virksomheder
   0031114Øverste ledelse i interesseorganisationer
   0001120Øverste virksomhedsledelse
   11191211Ledelse inden for økonomifunktioner
   0041212Ledelse inden for HR-funktioner
   00131213Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
   0061219Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
   11181221Ledelse af salg og marketing
   0051222Ledelse af reklame og PR
   0061223Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
   0011311Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
   0001312Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
   0051321Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
   0001322Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
   00101323Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
   00121324Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
   0001330Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
   11211341Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
   0001342Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
   0011343Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
   0041344Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
   11241345Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
   0041346Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
   0051349Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
   0011411Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
   0041412Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
   0001420Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
   0021431Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
   0031439Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
   0002100Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
   0032111Arbejde inden for fysik og astronomi
   0002112Arbejde inden for meteorologi
   0002113Arbejde inden for kemi
   0002114Arbejde inden for geologi og geofysik
   0002120Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
   0092131Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
   0022132Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
   0022133Arbejde inden for miljøbeskyttelse
   0092141Ingeniørarbejde i industri og produktion
   11202142Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
   0022143Ingeniørarbejde inden for miljø
   00102144Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
   0072145Ingeniørarbejde inden for kemi
   0002146Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
   00122149Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
   0032151Ingeniørarbejde inden for elektricitet
   0012152Ingeniørarbejde inden for elektronik
   0022153Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
   0062161Arbejde med bygningsarkitektur
   0002162Arbejde med landskabsarkitektur
   0012163Arbejde med produkt- og tøjdesign
   0042164Arbejde med by- og trafikplanlægning
   0002165Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
   0072166Arbejde med grafisk og multimediedesign
   11182211Almindeligt lægearbejde
   00102212Speciallægearbejde
   33912221Sygeplejerskearbejde
   0062222Jordemoderarbejde
   0002230Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   0002240Paramedicinsk arbejde
   0002250Dyrlægearbejde
   0072261Tandlægearbejde
   00102262Farmaceutarbejde
   0042263Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
   00132264Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
   0042265Kost- og ernæringsarbejde
   0052266Arbejde inden for audiologi og logopædi
   0032267Optiker/optometristarbejde
   00132269Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
   0002310Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
   0002320Undervisning ved erhvervsuddannelser
   0002330Almen undervisning efter grundskoleniveau
   331012341Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
   22832342Undervisning før grundskoleniveau
   0002343Pædagogisk arbejde
   0092351Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
   0072352Specialundervisning
   0032353Anden sprogundervisning
   0052354Anden musik- og sangundervisning
   0032355Anden undervisning inden for kreative fag
   0002356Anden undervisning inden for informationsteknologi
   0002357Specialpædagogisk arbejde
   11482359Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
   0002410Arbejde inden for finans og økonomi
   11442411Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
   00152412Rådgivning inden for finans, forsikring og investering
   0042413Arbejde med analyse, produktudvikling- og vedligeholdelse inden for finans og forsikring
   11202421Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
   0092422Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
   00122423Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
   0032424Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
   11262431Arbejde inden for reklame og marketing
   0022432Arbejde inden for PR
   0002433Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
   0082434Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
   00112511Systemanalytikerarbejde
   11282512Softwareudvikling
   0032513Web- og multimedieudvikling
   0012514Vedligeholdelse og dokumentation af software
   0032519Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
   0012521Design og administration af databaser
   0052522Systemadministration
   0022523Arbejde med computernetværk
   0012529Andet arbejde med databaser og netværk
   00112611Advokatarbejde
   0012612Dommerarbejde
   11172619Andet juridisk arbejde
   0012621Arkivar- og museumsinspektørarbejde
   00102622Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
   0012631Arbejde inden for samfundsøkonomi
   0002632Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
   0002633Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
   00122634Arbejde inden for psykologi
   11292635Socialrådgivningsarbejde
   0042636Arbejde inden for religion
   0022641Forfatterarbejde
   00112642Journalistisk arbejde
   0062643Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
   0032651Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
   00122652Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
   0002653Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
   00112654Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
   0002655Skuespilarbejde
   0002656Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
   0012659Andet arbejde med kunst og kreative fag
   0003100Militært arbejde, øvrige rangordener
   0023111Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab
   0073112Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
   0083113Teknikerarbejde inden for det elektriske område
   0043114Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
   0033115Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
   0013116Teknikerarbejde inden for det kemiske område
   0013117Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
   0083118Teknisk tegnearbejde
   0033119Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
   0023121Tilsynsførende inden for råstofindvinding
   0083122Tilsynsførende inden for fremstillingsvirksomhed
   0063123Tilsynsførende inden for bygge- og anlægsvirksomhed
   0013131Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
   0013132Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
   0003133Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
   0013134Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
   0003135Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
   0033139Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
   0013141Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
   0063142Landbrugsteknikerarbejde
   0013143Skovbrugsteknikerarbejde
   0013151Teknikerarbejde inden for skibsfart
   0063152Skibsførerarbejde
   0003153Flypilotarbejde
   0003154Flyvelederarbejde
   0003155Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
   0023211Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
   00153212Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
   0073213Arbejde inden for farmaci
   0003214Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
   0033221Assisterende arbejde inden for sygepleje
   0003222Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
   0003230Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   0003240Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
   0073251Arbejde med tandpleje
   0013252Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
   0003253Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
   0013254Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
   0033255Assisterende arbejde inden for fysioterapi
   0003256Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
   0003257Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
   0043258Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
   0003259Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
   0033311Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
   00113312Arbejde med kredit- og långivning
   11253313Regnskabsarbejde
   0033314Arbejde med statistik og matematik
   0023315Vurderings- og takseringsarbejde
   0063321Forsikringsarbejde
   11253322Salgsarbejde (agenter)
   00133323Indkøbsarbejde (agenter)
   0023324Erhvervsmæglerarbejde
   0053331Speditørarbejde
   0023332Konference- og eventplanlægning
   0083333Jobformidling
   0073334Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
   0023339Andet arbejde inden for forretningsservice
   11503341Kontorlederarbejde
   0023342Advokatsekretærarbejde
   11183343Chef- og direktionssekretærarbejde
   00163344Lægesekretærarbejde
   0003351Told- og grænsebetjentarbejde
   0043352Administration af skatte- og afgiftslovgivning
   0023353Formidling af offentlige ydelser
   0003354Udstedelse af pas, kørekort o.l.
   0003355Politimæssigt undersøgelsesarbejde
   0043359Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
   0043411Juridisk arbejde på mellemniveau
   0033412Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
   0003413Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
   0013421Sportsudøvere
   0053422Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
   0013423Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
   0033431Fotografarbejde
   0013432Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
   0043433Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
   0053434Køkkenchefarbejde
   0023435Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
   0023511Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0083512Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0003513Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0023514Internetteknikerarbejde
   0003521Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
   0013522Teknikerarbejde inden for telekommunikation
   0004110Almindeligt kontorarbejde
   0004120Almindeligt sekretærarbejde
   0004131Tekstbehandlingsarbejde
   0064132Dataregistreringsarbejde
   0094211Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter
   0004212Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
   0014213Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
   0004214Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
   0024221Rejsebureauarbejde
   0014222Informationsarbejde på kundekontaktcentre
   0024223Telefonomstillingsarbejde
   0014224Hotelreceptionistarbejde
   0004225Oplysnings- og forespørgselsarbejde
   0074226Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
   0034227Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
   0034229Andet kundeinformationsarbejde
   11274311Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
   0044312Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
   0064313Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
   11284321Lagerekspeditionsarbejde
   0004322Registreringsarbejde inden for produktion
   0014323Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
   0014411Biblioteksservicearbejde
   00144412Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
   0004413Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
   0004415Arbejde med arkivering og kopiering
   0014416Almindeligt kontorarbejde inden for HR
   0034419Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
   0045111Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
   0005112Kontrolarbejde under rejser
   0015113Turist- og rejselederarbejde
   0005120Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
   11265131Tjenerarbejde
   0025132Bartenderarbejde
   11255141Frisørarbejde
   0015142Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
   0005151Rengøringsinspektørarbejde
   0005152Husbestyrerarbejde
   11235153Ejendomsinspektørarbejde
   0005161Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
   0015162Kammertjenerarbejde
   0015163Bedemandsarbejde
   0015164Arbejde med kæledyr
   0025165Kørelærerarbejde
   0095169Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
   0005211Stade- og markedssalg
   0005212Gadesalg af fødevarer
   11185221Butiksejere
   00155222Butikslederarbejde
   22545223Salgsarbejde i butik
   0005230Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
   0005241Modelarbejde
   0005242Demonstrationsarbejde
   0005244Salgsarbejde i kundekontaktcentre
   0035245Salgsarbejde på servicestationer
   0005246Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
   0035249Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
   22595311Børneomsorgsarbejde
   0025312Hjælpelærerarbejde
   11395321Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
   33955322Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
   0045329Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
   0015411Brandslukningsarbejde
   0085412Politiarbejde
   0045413Fængselsbetjentarbejde
   0055414Sikkerhedsvagtarbejde
   0035419Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
   0036111Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
   0006112Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
   00106113Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
   0006114Dyrkning af blandede afgrøder
   0056121Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
   0006122Arbejde med opdræt af fjerkræ
   0006123Arbejde med bi- og silkeavl
   0026129Andet arbejde med dyreopdræt
   0006130Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
   0006210Skovbrugsarbejde
   0006221Arbejde inden for akvakultur
   0036222Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
   0006223Arbejde med havfiskeri
   0006224Jagtarbejde
   00147112Murer- og brolægningsarbejde
   0007113Stenhuggerarbejde
   0037114Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
   11437115Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
   0027119Andet bygningsarbejde – basis
   0007121Arbejde med tagdækning
   0047122Arbejde med gulv- og klinkelægning
   0007123Stukkatørarbejde
   0017124Arbejde med isolering af bygninger
   0007125Glarmesterarbejde
   00127126VVS-arbejde
   0047127Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
   00107131Malerarbejde
   0017132Sprøjtelakererarbejde
   0007133Rensning af bygninger
   0007211Formning og støbning af emner i metal
   0037212Svejsearbejde og skærebrænding
   0007213Pladesmedarbejde
   0027214Stålkonstruktionsarbejde
   0007215Riggerarbejde
   11277221Smedearbejde
   0037222Værktøjsmagerarbejde
   0067223Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
   0007224Arbejde med polering og slibning af emner i metal
   11187231Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
   0017232Flymekanikerarbejde
   0077233Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
   0017234Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
   0017311Finmekanikerarbejde
   0007312Håndfremstilling af musikinstrumenter
   0017313Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
   0007314Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
   0017315Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
   0027316Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
   0007317Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
   0007318Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
   0007319Andet præcisionshåndværk
   0027321Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
   0097322Trykkerarbejde
   0017323Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
   11367411Elektrikerarbejde
   0017412Elektromekanikerarbejde
   0027413Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
   0027421Elektronikmekanikerarbejde
   0007422Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
   00147511Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
   0047512Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
   0027513Fremstilling af mejeriprodukter
   0017514Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
   0007515Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
   0007516Fremstilling af tobaksprodukter
   0007521Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
   0057522Møbelsnedkerarbejde
   0017523Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
   0027531Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
   0007532Tilskærerarbejde
   0027533Syarbejde og beslægtet arbejde
   0007534Møbelpolstrerarbejde
   0007535Forarbejdning af skind
   0017536Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
   0017541Dykkerarbejde
   0007542Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
   0027543Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
   0007544Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
   0077549Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
   0007777Irrelevant
   0008111Mine- og stenbrudsarbejde
   0008112Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
   0008113Boreanlægsarbejde
   0008114Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
   0028121Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
   0008122Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
   0008131Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
   0008132Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
   0008141Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
   0038142Operatørarbejde ved fremstilling af plast
   0008143Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
   0008151Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
   0008152Operatørarbejde ved vævning og strikning
   0008153Operatørarbejde af symaskiner
   0008154Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
   0008155Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
   0008156Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
   0008157Operatørarbejde af vaskemaskiner
   0018159Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
   0008160Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
   0008171Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
   0018172Operatørarbejde ved træforarbejdning
   0008181Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
   0008182Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
   0028183Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
   00138189Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
   0018211Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
   0058212Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
   0058219Andet monteringsarbejde
   0018311Lokomotivførerarbejde
   0008312Tograngering
   0008321Motorcykelførere
   11228322Chauffører af biler, taxier og varevogne
   00138331Buschauffører
   11308332Lastbilchauffører
   0038341Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
   0088342Entreprenørmaskinførerarbejde
   0058343Kran- og liftførerarbejde
   0078344Truckførerarbejde
   0008350Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
   0008888Ukendt
   0009111Rengøringsarbejde i private hjem
   11359112Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
   0009121Manuel vask og presning af tøj
   0029122Rengøring af transportmidler
   0009123Vinduespudsning
   0029129Andet rengøringsarbejde
   0009211Manuelt arbejde inden for agerbrug
   0009212Manuelt arbejde inden for husdyravl
   0009213Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
   0039214Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
   0009215Manuelt skovarbejde
   0009216Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
   0009311Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
   0029312Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
   0039313Manuelt arbejde inden for byggesektoren
   11239321Pakkeriarbejde
   00119329Andet manuelt produktionsarbejde
   0019331Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
   0009332Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
   0029333Arbejde med lastning og losning
   00129334Arbejde med opfyldning af lager og butik
   0039411Tilberedning af fastfood
   00149412Køkkenhjælp mv.
   0009510Servicearbejde på gaden
   0009520Gadesalg (undtagen madvarer)
   0019611Indsamling af skrald og genbrugsartikler
   0029612Arbejde med affaldssortering
   0009613Gadefejning og beslægtet arbejde
   0009621Kurérarbejde og transport af bagage
   0049622Forefaldende arbejde
   0009623Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
   0069629Andet manuelt arbejde
   7724888888Ukendt
   1001003362
   Svarprocent: 100
 • V257 HVOR MANGE MEDARBEJDERE HAR/HAVDE DU?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V253
   • Filtrerende variable: V253
  • Spm. 85: Hvor mange medarbejdere har/havde du? (kun til selvstændige). Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   4411241Ingen
   44212821-9
   11134310-24
   1619425 eller flere
   0018Ved ikke
   0 39Uoplyst
   91 305310Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 9
 • V258 LØNMODTAGER: HAR DU ANSVAR FOR AT FØRE TILSYN MED ANDRE ANSATTE?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V253
   • Filtrerende variable: V253
  • Spm. 86: Har du i dit nuværende arbejde som lønmodtager (eller hvis uden for arbejdsmarkedet: havde du i dit sidste arbejde som lønmodtager) ansvar for at føre tilsyn med andre ansatte?
  • %MD%AntalKodeKategori
   27319071Ja
   606820132Nej
   11208Ved ikke
   1 289Uoplyst
   12 39410Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 87
 • V259 HVOR MANGE ANSATTE HAR/HAVDE DU ANSVAR FOR AT FØRE TILSYN MED?
 • V260 ARBEJDER DU FOR?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V253
   • Filtrerende variable: V253
  • Spm. 87: Arbejder du for? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   364112121En statslig eller anden offentlig institution
   475415872En privat virksomhed
   33913En privat organisation med almennyttigt formål
   11428Ved ikke
   1 369Uoplyst
   12 39410Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 87
 • V261 ER DIN ÆGTEFÆLLE/PARTNER FØDT I DANMARK?
 • V262 I HVILKET LAND ER DIN ÆGTEFÆLLE/PARTNER FØDT?
 • V263 HVAD ER DIN ÆGTEFÆLLES/PARTNERS HØJESTE UDDANNELSESNIVEAU?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V242
   • Filtrerende variable: V242
  • Spm. 89: Hvad er din ægtefælles/partners højeste uddannelsesniveau? Sæt ét kryds
  • %MD%AntalKodeKategori
   0021Ingen skolegang. Børnehaveklasse. 1.-5. klasse.
   34952Folkeskole 6.-8. klasse
   571533Folkeskole 9.-10. klasse
   461314Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX
   451195Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddann
   19276246Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social-
   7102377Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakadem
   16225248Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer,
   23699Universitetsbachelor. 1. del af kandidatuddannelse
   101432010Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af 5.-6. års varighed, F.eks
   00211Licentiat
   112912Forskeruddannelse. Ph.d., doktor
   112513Anden uddannelse, hvilken:
   011288Ved ikke
   0 1599Uoplyst
   30 1005100Irrelevant
   1001003362
   Svarprocent: 70
 • V264 HAR DIN ÆGTEFÆLLE/PARTNER ET LØNNET JOB?
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V242
   • Filtrerende variable: V242
  • Spm. 90: Har din ægtefælle/partner i øjeblikket et lønnet job? Hvis din ægtefælle/partner har mere end ét job, bedes du angive hans eller hendes primære job. Angiv 'Handicappet', hvis din ægtefælle/partner på grund af et handicap ikke har et job. Sæt ét kryds
   • Text (max length: 55)
 • V265 VAR DIN ÆGTEFÆLLE/PARTNER ANSAT EL. SELVSTÆNDIG I SENESTE JOB?
 • V266 PARTNERS STILLING. ISCO08-UNDERGRUPPER
  • Dig selv og partner/ægtefælle
  • Variablen er filtreret af: V242
   • Filtrerende variable: V242
  • Partners stilling: ISCO08-undergrupper med op til 4 betydende cifre
  • %MD%AntalKodeKategori
   01140Militært arbejde
   0001Ledelsesarbejde
   0002Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
   0003Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
   0004Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
   0005Service- og salgsarbejde
   0006Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. Medhjælp
   0007Håndværkspræget arbejde
   0008Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
   0009Andet manuelt arbejde
   00011Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
   00012Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
   00013Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
   00014Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
   00021Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
   00022Arbejde inden for sundhedsområdet
   00023Undervisning og pædagogisk arbejde
   00024Arbejde inden for økonomi, administration og salg
   00025Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   00026Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
   00031Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
   00032Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
   00033Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
   00034Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
   00035Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
   00041Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
   00042Kundeservice
   00043Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
   00044Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
   00051Servicearbejde
   00052Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
   00053Omsorgsarbejde
   00054Rednings- og overvågningsarbejde
   00061Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
   00062Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
   00071Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
   00072Metal- og maskinarbejde
   00073Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
   00074Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
   00075Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
   00077Irrelevant
   00081Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
   00082Monteringsarbejde
   00083Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
   00088Ukendt
   00091Rengøringsarbejde
   00092Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
   00093Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
   00094Manuelt arbejde med tilberedning af mad
   00095Gadesalg og -service
   00096Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
   000110Militært arbejde på officersniveau
   000111Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
   1123112Øverste virksomhedsledelse
   000121Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
   000122Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
   000131Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
   000132Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
   005133Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
   000134Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
   000141Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
   008142Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
   000143Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
   000210Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
   000211Arbejde inden for fysik og geologi
   002212Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
   000213Arbejde inden for biovidenskab
   000214Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
   000215Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
   000216Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
   000221Lægearbejde
   000222Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
   001223Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   000224Paramedicinsk arbejde
   002225Dyrlægearbejde
   000226Andet sundhedsarbejde
   1133231Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
   005232Undervisning ved erhvervsuddannelser
   1117233Almen undervisning efter grundskoleniveau
   000234Undervisning og pædagogisk arbejde
   000235Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
   001241Arbejde inden for finans og økonomi
   000242Arbejde inden for virksomhedsadministration – privat og offentlig
   000243Arbejde inden for salg, marketing og PR
   000251Udvikling og analyse af software og applikationer
   000252Arbejde med databaser og netværk
   000261Juridisk arbejde
   000262Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
   000263Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
   000264Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
   000265Arbejde med kunst og kreative fag
   000310Militært arbejde, øvrige rangordener
   000311Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
   000312Tilsynsførende inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed
   000313Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
   000314Teknikerarbejde inden for biovidenskab
   000315Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
   000321Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
   000322Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
   002323Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   001324Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
   000325Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
   000331Arbejde med finans, regnskab og matematik
   000332Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
   000333Arbejde inden for forretningsservice
   000334Administrativt sekretærarbejde
   000335Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
   000341Arbejde inden for jura og samfundsforhold
   000342Arbejde med sport og fitness
   000343Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
   000351Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   000352Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
   2254411Almindeligt kontorarbejde
   1126412Almindeligt sekretærarbejde
   000413Indtastningsarbejde
   000421Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
   000422Kundeinformationsarbejde
   000431Almindeligt beregningsarbejde
   000432Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
   000441Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
   000511Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
   1123512Kokkearbejde
   000513Tjenere og bartendere
   000514Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
   000515Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
   000516Andet servicearbejde
   000521Salgsarbejde på gade og marked
   000522Salgsarbejde i butik
   006523Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
   000524Andet salgsarbejde
   000531Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde
   000532Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
   000541Rednings- og overvågningsarbejde
   000611Arbejde med plantevækst
   000612Arbejde med dyreopdræt
   1123613Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
   001621Skovbrugsarbejde
   000622Arbejde med fiskeri og jagt
   000711Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
   000712Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
   000713Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
   000721Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
   000722Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
   000723Mekanikerarbejde
   000731Præcisionshåndværk
   000732Grafisk arbejde
   000741Installation- og reparation af elektrisk udstyr
   000742Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
   000751Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
   000752Håndværkspræget arbejde i træindustri
   000753Tekstil- og beklædningsarbejde
   000754Andet håndværkspræget arbejde
   000777Irrelevant
   000811Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
   000812Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
   000813Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
   000814Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
   000815Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
   0112816Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
   000817Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
   000818Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
   000821Monteringsarbejde
   000831Lokomotivførerarbejde og tograngering
   000832Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
   000833Chauffører af busser og lastbiler
   000834Førere af mobile maskiner
   000835Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
   000888Ukendt
   000911Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
   000912Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
   000921Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
   000931Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
   000932Manuelt produktionsarbejde
   000933Transport- og lagerarbejde
   000941Manuelt arbejde med tilberedning af mad
   000951Servicearbejde på gaden
   000952Gadesalg (undtagen madvarer)
   000961Renovationsarbejde
   000962Andet manuelt arbejde
   0001100Militært arbejde på officersniveau
   0001111Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
   0001112Øverste ledelse i offentlige virksomheder
   0021114Øverste ledelse i interesseorganisationer
   0001120Øverste virksomhedsledelse
   00111211Ledelse inden for økonomifunktioner
   0051212Ledelse inden for HR-funktioner
   00101213Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
   0051219Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
   01131221Ledelse af salg og marketing
   0011222Ledelse af reklame og PR
   0011223Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
   0001311Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
   0001312Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
   0051321Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
   0001322Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
   0031323Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
   01121324Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
   0001330Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0081341Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
   0041342Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
   0021343Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
   0001344Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
   01151345Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
   0021346Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
   0051349Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
   0001411Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
   0031412Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
   0001420Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
   0011431Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
   0001439Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
   0002100Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
   0002111Arbejde inden for fysik og astronomi
   0002112Arbejde inden for meteorologi
   0012113Arbejde inden for kemi
   0002114Arbejde inden for geologi og geofysik
   0002120Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
   00102131Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
   0022132Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
   0062133Arbejde inden for miljøbeskyttelse
   01122141Ingeniørarbejde i industri og produktion
   11182142Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
   0012143Ingeniørarbejde inden for miljø
   0052144Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
   0012145Ingeniørarbejde inden for kemi
   0002146Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
   11192149Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
   0022151Ingeniørarbejde inden for elektricitet
   0062152Ingeniørarbejde inden for elektronik
   0012153Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
   00112161Arbejde med bygningsarkitektur
   0012162Arbejde med landskabsarkitektur
   0022163Arbejde med produkt- og tøjdesign
   0012164Arbejde med by- og trafikplanlægning
   0002165Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
   0062166Arbejde med grafisk og multimediedesign
   11262211Almindeligt lægearbejde
   0062212Speciallægearbejde
   22532221Sygeplejerskearbejde
   0012222Jordemoderarbejde
   0002230Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   0002240Paramedicinsk arbejde
   0002250Dyrlægearbejde
   0022261Tandlægearbejde
   0012262Farmaceutarbejde
   0022263Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
   01132264Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
   0022265Kost- og ernæringsarbejde
   0012266Arbejde inden for audiologi og logopædi
   0012267Optiker/optometristarbejde
   01122269Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
   0002310Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter
   0002320Undervisning ved erhvervsuddannelser
   0002330Almen undervisning efter grundskoleniveau
   23792341Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
   23692342Undervisning før grundskoleniveau
   0002343Pædagogisk arbejde
   0012351Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
   00112352Specialundervisning
   0022353Anden sprogundervisning
   0042354Anden musik- og sangundervisning
   0002355Anden undervisning inden for kreative fag
   0002356Anden undervisning inden for informationsteknologi
   0002357Specialpædagogisk arbejde
   11292359Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
   0002410Arbejde inden for finans og økonomi
   12352411Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
   11272412Rådgivning inden for finans, forsikring og investering
   0042413Arbejde med analyse, produktudvikling- og vedligeholdelse inden for finans og forsikring
   01122421Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
   0092422Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
   11182423Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
   0062424Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
   11192431Arbejde inden for reklame og marketing
   0032432Arbejde inden for PR
   0012433Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
   0072434Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
   0092511Systemanalytikerarbejde
   11202512Softwareudvikling
   0032513Web- og multimedieudvikling
   0002514Vedligeholdelse og dokumentation af software
   0032519Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
   0002521Design og administration af databaser
   0052522Systemadministration
   0022523Arbejde med computernetværk
   0032529Andet arbejde med databaser og netværk
   0072611Advokatarbejde
   0012612Dommerarbejde
   00112619Andet juridisk arbejde
   0052621Arkivar- og museumsinspektørarbejde
   0092622Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
   0002631Arbejde inden for samfundsøkonomi
   0012632Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
   0012633Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
   01152634Arbejde inden for psykologi
   11222635Socialrådgivningsarbejde
   0032636Arbejde inden for religion
   0022641Forfatterarbejde
   11172642Journalistisk arbejde
   0042643Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
   0032651Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
   0032652Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
   0012653Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
   0042654Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
   0002655Skuespilarbejde
   0012656Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
   0032659Andet arbejde med kunst og kreative fag
   0003100Militært arbejde, øvrige rangordener
   0013111Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab
   0073112Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
   0023113Teknikerarbejde inden for det elektriske område
   0043114Teknikerarbejde inden for det elektroniske område
   0003115Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
   0023116Teknikerarbejde inden for det kemiske område
   0003117Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
   0063118Teknisk tegnearbejde
   0053119Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
   0003121Tilsynsførende inden for råstofindvinding
   0063122Tilsynsførende inden for fremstillingsvirksomhed
   0023123Tilsynsførende inden for bygge- og anlægsvirksomhed
   0013131Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
   0003132Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
   0003133Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
   0013134Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
   0003135Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
   0063139Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
   0013141Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
   0023142Landbrugsteknikerarbejde
   0003143Skovbrugsteknikerarbejde
   0013151Teknikerarbejde inden for skibsfart
   0063152Skibsførerarbejde
   0023153Flypilotarbejde
   0003154Flyvelederarbejde
   0003155Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
   0003211Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
   0073212Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
   0073213Arbejde inden for farmaci
   0003214Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
   0043221Assisterende arbejde inden for sygepleje
   0003222Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
   0003230Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
   0003240Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
   0083251Arbejde med tandpleje
   0013252Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
   0003253Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
   0013254Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
   0023255Assisterende arbejde inden for fysioterapi
   0013256Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
   0063257Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
   0053258Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
   0033259Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
   0023311Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
   0043312Arbejde med kredit- og långivning
   11173313Regnskabsarbejde
   0003314Arbejde med statistik og matematik
   0033315Vurderings- og takseringsarbejde
   0073321Forsikringsarbejde
   11263322Salgsarbejde (agenter)
   0043323Indkøbsarbejde (agenter)
   0003324Erhvervsmæglerarbejde
   01143331Speditørarbejde
   0023332Konference- og eventplanlægning
   0023333Jobformidling
   0093334Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
   0023339Andet arbejde inden for forretningsservice
   12393341Kontorlederarbejde
   0053342Advokatsekretærarbejde
   00103343Chef- og direktionssekretærarbejde
   11193344Lægesekretærarbejde
   0003351Told- og grænsebetjentarbejde
   0003352Administration af skatte- og afgiftslovgivning
   0043353Formidling af offentlige ydelser
   0003354Udstedelse af pas, kørekort o.l.
   0013355Politimæssigt undersøgelsesarbejde
   00103359Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
   0013411Juridisk arbejde på mellemniveau
   0013412Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
   0013413Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
   0003421Sportsudøvere
   0023422Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
   0003423Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
   0023431Fotografarbejde
   0013432Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
   0003433Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
   01123434Køkkenchefarbejde
   0003435Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
   0053511Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0073512Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0013513Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0003514Internetteknikerarbejde
   0013521Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
   0053522Teknikerarbejde inden for telekommunikation
   0004110Almindeligt kontorarbejde
   0004120Almindeligt sekretærarbejde
   0004131Tekstbehandlingsarbejde
   0004132Dataregistreringsarbejde
   0044211Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter
   0004212Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
   0004213Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
   0014214Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
   0034221Rejsebureauarbejde
   0014222Informationsarbejde på kundekontaktcentre
   0014223Telefonomstillingsarbejde
   0024224Hotelreceptionistarbejde
   0004225Oplysnings- og forespørgselsarbejde
   0014226Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
   0004227Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
   0014229Andet kundeinformationsarbejde
   11214311Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
   0034312Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
   0024313Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
   11184321Lagerekspeditionsarbejde
   0004322Registreringsarbejde inden for produktion
   0004323Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
   0004411Biblioteksservicearbejde
   0094412Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
   0004413Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
   0004415Arbejde med arkivering og kopiering
   0004416Almindeligt kontorarbejde inden for HR
   0034419Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
   0005111Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
   0005112Kontrolarbejde under rejser
   0005113Turist- og rejselederarbejde
   0005120Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
   00105131Tjenerarbejde
   0015132Bartenderarbejde
   0095141Frisørarbejde
   0025142Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
   0005151Rengøringsinspektørarbejde
   0035152Husbestyrerarbejde
   11185153Ejendomsinspektørarbejde
   0005161Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
   0005162Kammertjenerarbejde
   0005163Bedemandsarbejde
   0015164Arbejde med kæledyr
   0015165Kørelærerarbejde
   0025169Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
   0015211Stade- og markedssalg
   0015212Gadesalg af fødevarer
   01155221Butiksejere
   0075222Butikslederarbejde
   23725223Salgsarbejde i butik
   0005230Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
   0005241Modelarbejde
   0005242Demonstrationsarbejde
   0025244Salgsarbejde i kundekontaktcentre
   0015245Salgsarbejde på servicestationer
   0005246Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
   0035249Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
   12435311Børneomsorgsarbejde
   0005312Hjælpelærerarbejde
   12405321Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
   23695322Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
   0005329Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
   0015411Brandslukningsarbejde
   00105412Politiarbejde
   0015413Fængselsbetjentarbejde
   0055414Sikkerhedsvagtarbejde
   0035419Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
   0046111Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
   0006112Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
   00116113Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
   0006114Dyrkning af blandede afgrøder
   0066121Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
   0006122Arbejde med opdræt af fjerkræ
   0006123Arbejde med bi- og silkeavl
   0016129Andet arbejde med dyreopdræt
   0006130Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
   0006210Skovbrugsarbejde
   0016221Arbejde inden for akvakultur
   0006222Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
   0026223Arbejde med havfiskeri
   0006224Jagtarbejde
   01167112Murer- og brolægningsarbejde
   0007113Stenhuggerarbejde
   0037114Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
   11327115Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
   0007119Andet bygningsarbejde – basis
   0017121Arbejde med tagdækning
   0027122Arbejde med gulv- og klinkelægning
   0007123Stukkatørarbejde
   0007124Arbejde med isolering af bygninger
   0017125Glarmesterarbejde
   00117126VVS-arbejde
   0007127Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
   0087131Malerarbejde
   0007132Sprøjtelakererarbejde
   0007133Rensning af bygninger
   0007211Formning og støbning af emner i metal
   0047212Svejsearbejde og skærebrænding
   0037213Pladesmedarbejde
   0017214Stålkonstruktionsarbejde
   0017215Riggerarbejde
   11287221Smedearbejde
   0027222Værktøjsmagerarbejde
   0037223Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
   0007224Arbejde med polering og slibning af emner i metal
   11187231Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
   0017232Flymekanikerarbejde
   0057233Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
   0007234Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
   0017311Finmekanikerarbejde
   0007312Håndfremstilling af musikinstrumenter
   0027313Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
   0007314Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
   0007315Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
   0007316Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
   0007317Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
   0007318Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
   0007319Andet præcisionshåndværk
   0027321Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
   00107322Trykkerarbejde
   0017323Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
   11177411Elektrikerarbejde
   0077412Elektromekanikerarbejde
   0007413Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
   0027421Elektronikmekanikerarbejde
   0017422Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
   0077511Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
   0027512Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
   0027513Fremstilling af mejeriprodukter
   0007514Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
   0007515Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
   0007516Fremstilling af tobaksprodukter
   0007521Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
   0027522Møbelsnedkerarbejde
   0027523Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
   0007531Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
   0007532Tilskærerarbejde
   0047533Syarbejde og beslægtet arbejde
   0007534Møbelpolstrerarbejde
   0007535Forarbejdning af skind
   0037536Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
   0007541Dykkerarbejde
   0007542Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
   0007543Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
   0007544Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
   01167549Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
   0007777Irrelevant
   0008111Mine- og stenbrudsarbejde
   0008112Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
   0008113Boreanlægsarbejde
   0018114Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
   0028121Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
   0018122Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
   0008131Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
   0008132Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
   0018141Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
   0028142Operatørarbejde ved fremstilling af plast
   0018143Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
   0008151Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
   0008152Operatørarbejde ved vævning og strikning
   0008153Operatørarbejde af symaskiner
   0008154Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
   0008155Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
   0008156Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
   0018157Operatørarbejde af vaskemaskiner
   0008159Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
   0008160Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
   0008171Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
   0038172Operatørarbejde ved træforarbejdning
   0008181Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
   0008182Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
   0018183Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
   11178189Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
   0018211Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
   0028212Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
   0038219Andet monteringsarbejde
   0048311Lokomotivførerarbejde
   0008312Tograngering
   0008321Motorcykelførere
   11188322Chauffører af biler, taxier og varevogne
   0078331Buschauffører
   11178332Lastbilchauffører
   0028341Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
   0068342Entreprenørmaskinførerarbejde
   0048343Kran- og liftførerarbejde
   0068344Truckførerarbejde
   0008350Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
   0009211Manuelt arbejde inden for agerbrug
   0009212Manuelt arbejde inden for husdyravl
   0009213Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
   0009214Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
   0009215Manuelt skovarbejde
   0009216Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
   0009311Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
   0009312Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
   0009313Manuelt arbejde inden for byggesektoren
   0009321Pakkeriarbejde
   0009329Andet manuelt produktionsarbejde
   0009331Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
   0009332Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
   0009333Arbejde med lastning og losning
   0009334Arbejde med opfyldning af lager og butik
   0009411Tilberedning af fastfood
   0009412Køkkenhjælp mv.
   0009510Servicearbejde på gaden
   0009520Gadesalg (undtagen madvarer)
   0009611Indsamling af skrald og genbrugsartikler
   0009612Arbejde med affaldssortering
   0009613Gadefejning og beslægtet arbejde
   0009621Kurérarbejde og transport af bagage
   0009622Forefaldende arbejde
   0009623Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
   0009629Andet manuelt arbejde
   00088888Ukendt
   0019111
   12389112
   0029123
   0069214Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
   0029215Manuelt skovarbejde
   0019312Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
   0059313Manuelt arbejde inden for byggesektoren
   0099321Pakkeriarbejde
   0019329Andet manuelt produktionsarbejde
   0049331Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
   0029333Arbejde med lastning og losning
   00109334Arbejde med opfyldning af lager og butik
   0039411Tilberedning af fastfood
   00109412Køkkenhj