English

 
DDA-34110

Den Danske Værdiundersøgelse 2017

Primærundersøger

Morten Frederiksen, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Social Arbejde

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge værdierne hos befolkninger i flere forskellige lande. Den nærværende undersøgelse er foretaget i Danmark. Undersøgelsen stillede spørgsmål til befolkningens holdning til politik, familie, samfundets rolle, indvandring, nationalfølelse, moral og tilhørsforhold. Undersøgelsen har til formål at undersøge udviklingen i værdier og holdninger på tværs af især europæiske lande.

Abstract

Denne undersøgelse er en del af Værdiundersøgelsen. Denne undersøgelse er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse, som bliver udsendt til en række respondenter i forskellige lande. Man har foretaget disse undersøgelser siden 1981. Spørgsmålene i spørgeskemaerne ændrer sig en smule fra år til år, dog går 80 % af alle spørgsmålene igen fra år til år. Den nærværende undersøgelse er fra 2017.

Nøgleord

Arbejde, Familie, Familieliv, Helbred, holdning, Holdning til EU, Holdning til indvandring, Holdning til samfundet, Ligestilling, Moralsk værdi, Nationalitet, Personlig lykke, Politik, Religion, Samfundsforhold, Social relation, Sociodemografisk profil, Tillid, Uddannelse, Værdi, Ægteskab

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger

Universe

Aldersgrænser

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 345
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 3362
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 128

Indsamler: Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Social Arbejde

Indsamlingsperiode

Start: 2017-01-01
Slut: 2017-12-31

Citation

Morten Frederiksen, Den Danske Værdiundersøgelse 2017, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2019. 1 datafil: DDA-34110, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-34110

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-34110

Arkiv information

Modtaget: 2018-11-22
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Andre adgangsbetingelser

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer