Revision: 399

What is The municipality experience on co-creation?

Reference No.:33087

Table of Contents

Instruction

Codebook reading guide
Information about applied curration process

Variable(s)

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 854
    Invalid_cases 0
    Minimum 33087
    Maximum 33087
    Mean 33087
    Median 33087
    Standard deviation 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 854
    Invalid_cases 0
    Minimum 1
    Maximum 854
    Mean 427.5
    Median 427.5
    Standard deviation 246.673

 • LBNR LBNR
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 854
    Invalid_cases 0
    Minimum 10000016
    Maximum 10008548
    Mean 10004279.493
    Median 10004277
    Standard deviation 2466.732

 • s_1 Hvad er din stilling?
  • %MD%NumberCodeCategory
   25472121Fagchef
   13251122Centerchef
   36263Stabschef
   12221014Andet
   47 403.Null
   100100854
   Response Rate: 53
 • s_2 Hvad er din stilling? - Andet
   • Text (max length: 55)
 • s_3 Hvilken forvaltning og afdeling arbejder du i? (Navnet på forvaltning og afdeling)
   • Text (max length: 153)
 • s_4 Hvilke arbejdsopgaver i den del af kommunen, som du er ansvarlig for, tager sigte på et samarbejde med de civile aktører (foreninger og frivillige m.fl.)
   • Text (max length: 255)
 • s_10 Hvilke fag- og ressortområder i forvaltningen er du ansvarlig for?
   • Text (max length: 255)
 • s_5 Har kommunen som helhed overordnede politikker og / eller strategier for samarbejder med civile aktører?
  • %MD%NumberCodeCategory
   29602481Ja
   48322Nej
   919793Ikke en selvstændig strategi, men indgår som en del af andre politikker
   13124Ved ikke
   510405Nej endnu ikke, men det er under udarbejdelse
   52 443.Null
   100100854
   Response Rate: 48
 • s_6 Har dit forvaltnings- og fagområde særlige politikker eller strategier for samarbejder med civile aktører?
  • %MD%NumberCodeCategory
   19391611Ja
   12251012Nej
   14291193Ikke en selvstændig politik eller strategi, men indgår som del af andre politikker
   0134Ved ikke
   36265Nej endnu ikke, men det er under udarbejdelse
   52 444.Null
   100100854
   Response Rate: 48
 • s_7 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Publikationer mv.
  • %MD%NumberCodeCategory
   31672691Ja
   1021832Nej
   612483Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_9 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Spilleregler for samarbejder f.eks. fra fagforeninger, Frivilligt Forum m.fl.
  • %MD%NumberCodeCategory
   19401581Ja
   16351402Nej
   12261023Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_11 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Forskningsbaseret viden om samarbejder (f.eks. rådgivning fra eller dialog med forskere på området)
  • %MD%NumberCodeCategory
   22461851Ja
   15321292Nej
   1022863Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_13 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Metoder eller modeller for samarbejder, fx ABCD metoden (Asset Based Community Development, borgerbudgettering m.fl.)
  • %MD%NumberCodeCategory
   614551Ja
   25542152Nej
   15321303Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_21 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Landsdækkende videnscentre vedr. frivilligt arbejde mv.
  • %MD%NumberCodeCategory
   23501991Ja
   14291162Nej
   1021853Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_19 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Lokale frivilligcentre
  • %MD%NumberCodeCategory
   29612441Ja
   13281112Nej
   511463Ved ikke
   53 453.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_17 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige
  • %MD%NumberCodeCategory
   13291151Ja
   19401592Nej
   15321263Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_23 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Landsorganisationer for foreninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   27572281Ja
   1124952Nej
   919773Ved ikke
   53 454.Null
   100100854
   Response Rate: 47
 • s_12 Har forvaltnings- og fagområdet brugt følgende som inspiration i udviklingen af samarbejder med civile aktører? - Andet, uddyb venligst
   • Text (max length: 194)
 • s_24 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Styrkelse af tilliden mellem borgere og kommunen
  • %MD%NumberCodeCategory
   34752911Meget
   919732
   1153
   25214
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_25 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Bedre kvalitet af den kommunale service
  • %MD%NumberCodeCategory
   31682651Meget vigtigt
   12261012Mindre vigtigt
   1283Slet ikke vigtigt
   24164Ved ikke
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_26 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Innovation og udvikling af den kommunale service
  • %MD%NumberCodeCategory
   33732851Meget vigtigt
   1123902Mindre vigtigt
   0143Slet ikke vigtigt
   13114Ved ikke
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_27 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Øget omkostningseffektivitet i den kommunale drift
  • %MD%NumberCodeCategory
   19411611Meget vigtigt
   20441702Mindre vigtigt
   49373Slet ikke vigtigt
   36224Ved ikke
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_28 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Bedre vidensgrundlag for kommunale beslutninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   25542111Meget vigtigt
   15331292Mindre vigtigt
   36243Slet ikke vigtigt
   37264Ved ikke
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_29 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Bedre løsninger af komplekse udfordringer
  • %MD%NumberCodeCategory
   31682641Meget vigtigt
   1023892Mindre vigtigt
   25203Slet ikke vigtigt
   24174Ved ikke
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_30 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Nedbringelse af de kommunale udgifter
  • %MD%NumberCodeCategory
   15341311Meget vigtigt
   22481892Mindre vigtigt
   612483Slet ikke vigtigt
   36224Ved ikke
   54 464.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_31 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Styrkelse af de civile aktørers rolle i samfundet
  • %MD%NumberCodeCategory
   34762941Meget vigtigt
   817672Mindre vigtigt
   1293Slet ikke vigtigt
   25184Ved ikke
   55 466.Null
   100100854
   Response Rate: 45
 • s_32 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Øget demokratisering af kommunale opgaver
  • %MD%NumberCodeCategory
   24522031Meget vigtigt
   15321262Mindre vigtigt
   25213Slet ikke vigtigt
   510394Ved ikke
   54 465.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_33 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Styrkelse af borgernes mestringsevne og empowerment gennem udførelse af frivilligt arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   29642491Meget vigtigt
   1225992Mindre vigtigt
   25183Slet ikke vigtigt
   36234Ved ikke
   54 465.Null
   100100854
   Response Rate: 46
 • s_8 Hvor vigtige er følgende begrundelser for forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører ? - Andet, uddyb venligst
   • Text (max length: 255)
 • s_14 Har I haft særligt fokus på at opbygge nye samarbejder med civile aktører inden for det seneste år?
  • %MD%NumberCodeCategory
   37823181Ja
   716622Nej
   1283Ved ikke
   55 466.Null
   100100854
   Response Rate: 45
 • s_15 Inden for hvilke specifikke fagområder eller målgrupper / emner har I haft særlig fokus på at opbygge samarbejde med civile aktører inden for det seneste år?
   • Text (max length: 255)
 • s_16_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave_1 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 109)
 • s_16_m Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave_1 - Målgrupper
   • Text (max length: 71)
 • s_16_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave_1 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 142)
 • s_17_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 2 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 141)
 • s_17_m Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 2 - Målgrupper
   • Text (max length: 75)
 • s_17_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 2 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)ø
   • Text (max length: 118)
 • s_18_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 3 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 136)
 • s_18_m Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 3 - Målgrupper
   • Text (max length: 50)
 • s_18_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 3 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 96)
 • s_19_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 4 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 142)
 • s_19_m Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 4 - Målgrupper
   • Text (max length: 53)
 • s_19_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 4 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 49)
 • s_20_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 5 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 60)
 • s_20_m Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 5 - Målgrupper
   • Text (max length: 60)
 • s_20_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 5 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 149)
 • s_21_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 6 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 54)
 • s_21_m HHvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 6 - Målgrupper
   • Text (max length: 84)
 • s_21_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 6 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 149)
 • s_22_p Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 7 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 73)
 • s_22_m Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 7 - Målgrupper
   • Text (max length: 61)
 • s_22_c Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 7 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 149)
 • s_102 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 8 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 48)
 • s_103 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 8 - Målgrupper
   • Text (max length: 34)
 • s_104 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde?Skriv venligst nedenfor - Opgave 8 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 69)
 • s_105 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde?Skriv venligst nedenfor - Opgave 9 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 77)
 • s_106 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 9 - Målgrupper
   • Text (max length: 78)
 • s_107 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 9 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 28)
 • s_108 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 10 - Problemstillinger / opgaver
   • Text (max length: 47)
 • s_109 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde?Skriv venligst nedenfor - Opgave 10 - Målgrupper
   • Text (max length: 21)
 • s_110 Hvilke problemstillinger / opgaver samarbejder I med civile aktører om inden for dit forvaltnings- og fagområde? Skriv venligst nedenfor - Opgave 10 - Civile aktører (foreninger, frivillige organisationer, m.fl.)
   • Text (max length: 44)
 • s_23_alt Hvis flere opgaver: Beskriv venligst opgaverne, målgrupperne og civile aktører.
   • Text (max length: 255)
 • s_16 Hvor mange projekter / indsatser, der involverer samarbejde med civile aktører, er i gang på nuværende tidspunkt inden for dit forvaltnings- og fagområde? (Hvis du ikke ved det præcise antal, så angiv et omtrentligt tal)
   • Double (0 Decimal(s))
   • Valid case(s) 226
    Invalid_cases 628
    Minimum 0
    Maximum 250
    Mean 12
    Median 5
    Standard deviation 26

 • s_50 Hvor mange projekter / indsatser, der involverer samarbejde med civile aktører, er i gang på nuværende tidspunkt inden for dit forvaltnings- og fagområde? (Hvis du ikke ved det præcise antal, så angiv et omtrentligt tal)
  • %MD%NumberCodeCategory
   151001301Ved ikke
   85 724.Null
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_18 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Borgere der arbejder frivilligt på en kommunal institution eller i et kommunalt projekt uden tilknytning til en forening eller organisation.
  • %MD%NumberCodeCategory
   24592031Samarbejdet med inden for det seneste år
   411382Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   512433Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   718634Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_22 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Større landsdækkende frivillige organisationer. Herunder også lokale afdelinger af større organisationer
  • %MD%NumberCodeCategory
   26642231Samarbejder med for tiden
   614492Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   49323Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   512434Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_34 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Lokale frivillige foreninger (F.eks. idræts-, fritids- og kulturforeninger eller sociale foreninger)
  • %MD%NumberCodeCategory
   30742561Samarbejder med for tiden
   512412Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   26203Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   49304Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_35 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Boligselskaber, boligsociale helhedsplaner, grundejerforeninger, lejerforeninger m.fl.
  • %MD%NumberCodeCategory
   19471631Samarbejder med for tiden
   716562Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   615533Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   922754Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_36 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Kirker/menighedsplejer
  • %MD%NumberCodeCategory
   1229991Samarbejder med for tiden
   615532Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   12291013Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   1127944Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_37 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Moskeer, andre trossamfund og religiøse foreninger
  • %MD%NumberCodeCategory
   25171Samarbejder med for tiden
   26212Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   20491703Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   16401394Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_38 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Væresteder
  • %MD%NumberCodeCategory
   1025871Samarbejder med for tiden
   512432Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   15361243Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   1127924Ved ikke
   59 508.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_39 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Frivilligcentre
  • %MD%NumberCodeCategory
   17421461Samarbejder med for tiden
   511392Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   1126903Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   821724Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_40 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Socialøkonomiske virksomheder
  • %MD%NumberCodeCategory
   923811Samarbejder med for tiden
   410332Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   13311073Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   15361264Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_41 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Selvejende institutioner (frie skoler, selvejende sociale institutioner, kultur og medborgerhuse m.fl.)
  • %MD%NumberCodeCategory
   17411421Samarbejder med for tiden
   512402Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   921733Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   1127924Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_42 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Virksomheder (som partnere ? ikke leverandøraftaler)
  • %MD%NumberCodeCategory
   18441511Samarbejder med for tiden
   411382Har samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   819653Har ikke samarbejdet med inden for de seneste 5 år
   1127934Ved ikke
   59 507.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_43 Hvilke af nedenstående civile aktører samarbejder dit forvaltnings- og fagområde med ? - Andre (skriv gerne hvilke)
   • Double (0 Decimal(s))

 • s_44 Hvor ofte gør kommunens konkrete samarbejder med civile aktører på tværs af den kommunale forvaltnings- og fagopdeling? (Svar indenfor dit eget forvaltnings- og fagområde)
  • %MD%NumberCodeCategory
   24141Altid
   14351212Ofte
   16401403Sommetider
   513444Sjældent
   0125Aldrig
   37256Ved ikke
   59 508.Null
   100100854
   Response Rate: 41
 • s_45 Hvor mange samarbejdspartnere indgår der i dit forvaltnings- og fagområdes konkrete samarbejder med civile aktører? 1 samarbejdspartner
  • %MD%NumberCodeCategory
   717591I alle samarbejder
   616552I omtrent 3 ud af 4 samarbejder
   512393I omtrent halvdelen af alle samarbejder
   614484I omtrent 1 ud af 4 samarbejder
   26215I ingen samarbejder
   14341166Ved ikke
   60 516.Null
   100100854
   Response Rate: 40
 • s_46 Hvor mange samarbejdspartnere indgår der i dit forvaltnings- og fagområdes konkrete samarbejder med civile aktører? 2- 3 samarbejdspartnere
  • %MD%NumberCodeCategory
   26191I alle samarbejder
   512422I omtrent 3 ud af 4 samarbejder
   718603I omtrent halvdelen af alle samarbejder
   821704I omtrent 1 ud af 4 samarbejder
   39295I ingen samarbejder
   14351196Ved ikke
   60 515.Null
   100100854
   Response Rate: 40
 • s_47 Hvor mange samarbejdspartnere indgår der i dit forvaltnings- og fagområdes konkrete samarbejder med civile aktører? 4 eller flere samarbejdspartnere
  • %MD%NumberCodeCategory
   13111I alle samarbejder
   26202I omtrent 3 ud af 4 samarbejder
   38263I omtrent halvdelen af alle samarbejder
   821724I omtrent 1 ud af 4 samarbejder
   821705I ingen samarbejder
   16411406Ved ikke
   60 515.Null
   100100854
   Response Rate: 40
 • s_48 Hvor i forvaltnings- og fagområdet er kommunens ansvar for udviklingen af samarbejder med civile aktører som regel placeret organisatorisk?
  • %MD%NumberCodeCategory
   410321I et center eller enhed, som koordinerer alle samarbejder med civile aktårer i hele kommunen (på tværs af forvaltn
   717572I et center eller enhed, som koordinerer alle samarbejder med civile aktører indenfor det pågældende forvaltnings-
   25642113Hos de medarbejdere i kommunen, som beskæftiger sig med det fagområde, som samarbejdet vedrører
   410324Anden placering, uddyb gerne
   61 522.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_49 Hvor i forvaltnings- og fagområdet er kommunens ansvar for udviklingen af samarbejder med civile aktører som regel placeret organisatorisk? - Anden placering, uddyb gerne
   • Text (max length: 183)
 • s_52 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Kommunen
  • %MD%NumberCodeCategory
   1027881Som regel
   18461532Sommetider
   39293Sjældent
   25184Aldrig
   513425Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_53 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Kommunen inviterer / rekrutterer enkeltstående frivillige til opgaver i den kommunale opgaveløsning
  • %MD%NumberCodeCategory
   615511Som regel
   18471542Sommetider
   718593Sjældent
   37224Aldrig
   513445Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_54 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Kommunen går i dialog med civile aktører om hvad, der kan samarbejdes om
  • %MD%NumberCodeCategory
   12321061Som regel
   18481572Sommetider
   49303Sjældent
   1284Aldrig
   39295Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_55 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Kommunen giver brugere af kommunale tilbud mulighed for at stå for opgaver og aktiviteter under det på gåldende kommunale tilbud
  • %MD%NumberCodeCategory
   410321Som regel
   16421382Sommetider
   616543Sjældent
   38284Aldrig
   924785Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_56 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Lokale civile aktører (foreninger, frivilligcenter m.fl) inviterer kommunen til samarbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   615491Som regel
   19491632Sommetider
   718613Sjældent
   24134Aldrig
   513445Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_57 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Regionale og/eller landsdækkende civile aktører (f.eks. idrætsorganisationer, sociale organisationer m.fl.) inviterer kommunen til samarbejder
  • %MD%NumberCodeCategory
   24141Som regel
   18461522Sommetider
   924803Sjældent
   38274Aldrig
   717575Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_58 Hvordan igangsættes forvaltnings- og fagområdets samarbejder med civile aktører typisk ? - Andet, uddyb gerne
   • Text (max length: 110)
 • s_59 Hvordan er kommunens samarbejde med civile aktører som regel organiseret på det pågåldende forvaltnings- og fagområde?
  • %MD%NumberCodeCategory
   26201Altid i formelle, skriftlige aftaler med klar rolle-, ansvars- og opgavefordeling
   16421402Ofte i formelle, skriftlige aftaler med klar rolle-, ansvars- og opgavefordeling
   16421373Ofte uformelt i netværk og efter sammenhæng uden en skriftlig aftale
   1284Altid uformelt i netværk og efter sammenhæng uden en skriftlig aftale
   38255Ved ikke
   61 524.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_60 Hvad karakteriserer kommunens samarbejde med civile aktører på dit forvaltnings- og fagområde? Noget, der foregår ved særlige lejligheder, arrangementer og konkrete opgaver eller situationer
  • %MD%NumberCodeCategory
   719611Som regel
   22561842Sommetider
   616523Sjældent
   25154Aldrig
   25175Ved ikke
   61 525.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_61 Hvad karakteriserer kommunens samarbejde med civile aktører på dit forvaltnings- og fagområde? Samarbejder i forvaltnings- og fagområdet er?? - Kortvarige i tid (mindre end seks måneder)
  • %MD%NumberCodeCategory
   512391Som regel
   17431432Sommetider
   12301003Sjældent
   25184Aldrig
   39295Ved ikke
   61 525.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_62 Hvad karakteriserer kommunens samarbejde med civile aktører på dit forvaltnings- og fagområde? Samarbejder i forvaltnings- og fagområdet er?? - Langvarige i tid (mere end seks måneder)
  • %MD%NumberCodeCategory
   16411341Som regel
   15381262Sommetider
   39283Sjældent
   24144Aldrig
   38275Ved ikke
   61 525.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_63 Hvad karakteriserer kommunens samarbejde med civile aktører på dit forvaltnings- og fagområde? Samarbejder i forvaltnings- og fagområdet er?? - En integreret og kontinuerlig del af kommunens daglige drift
  • %MD%NumberCodeCategory
   12321061Som regel
   12321052Sommetider
   718603Sjældent
   49314Aldrig
   38275Ved ikke
   61 525.Null
   100100854
   Response Rate: 39
 • s_65 Er den konkrete opgaveløsning i samarbejderne? - Parallel opgaveløsning mellem kommune og civile aktører, hvor hver part tager sig af hver sin del
  • %MD%NumberCodeCategory
   719611Som regel
   18461502Sommetider
   616523Sjældent
   38254Aldrig
   512395Ved ikke
   62 527.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_66 Er den konkrete opgaveløsning i samarbejderne? - Fælles opgaveløsning med tæt integreret samarbejde om de fleste af opgaverne
  • %MD%NumberCodeCategory
   617551Som regel
   18461522Sommetider
   820663Sjældent
   25174Aldrig
   411375Ved ikke
   62 527.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_67 Er den konkrete opgaveløsning i samarbejderne? - En blanding af parallel og integreret samarbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   924791Som regel
   19491592Sommetider
   49313Sjældent
   25174Aldrig
   513415Ved ikke
   62 527.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_68 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Efteruddannelse og kursus til medarbejdere om samarbejde med civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   24141Benyttes meget
   1130982Benyttes noget
   15381243Benyttes sjældent
   1027884Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_69 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Efteruddannelse og kursus til borgergrupper og civile aktører om samarbejde med kommunen
  • %MD%NumberCodeCategory
   1251Benyttes meget
   821692Benyttes noget
   16431383Benyttes sjældent
   13351124Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_70 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Fælles uddannelse og kursus for medarbejdere og civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   0141Benyttes meget
   411352Benyttes noget
   19491583Benyttes sjældent
   15391274Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_71 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Workshops, seminarer og lignende for medarbejdere, borgergrupper og civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   513421Benyttes meget
   16421362Benyttes noget
   1128903Benyttes sjældent
   717564Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_72 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagomrødet samarbejder med civile aktører? - Guidelines med informationer og redskaber til medarbejdere og/eller civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   514441Benyttes meget
   15401282Benyttes noget
   1129943Benyttes sjældent
   718584Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_73 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Medarbejdere med særlige kompetencer i og ansvar for samarbejde med civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   1026851Benyttes meget
   15391262Benyttes noget
   719613Benyttes sjældent
   616524Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_74 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Fast mødestruktur for dialog mellem kommune, borgere og civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   923741Benyttes meget
   13351142Benyttes noget
   1025823Benyttes sjældent
   617544Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_75 Hvordan understøtter forvaltnings- og fagområdet samarbejder med civile aktører? - Økonomiske midler til samarbejder mellem kommunale institutioner og civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   616531Benyttes meget
   15391252Benyttes noget
   1027873Benyttes sjældent
   718594Benyttes slet ikke
   62 530.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_76_1 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi tilstræber at undersøge om målene for samarbejdet mellem kommunen og civile aktører opnås
  • %MD%NumberCodeCategory
   86867310Ikke valgt
   14141231Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_2 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi udvikler (har udviklet) nye metoder til at måle værdiskabelse og effekt i netværk og samarbejde med civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   96968170Ikke valgt
   44371Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_3 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi måler på borgernes eller brugernes tilfredshed på det område, hvor der er etableret et samarbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   91917740Ikke valgt
   99801Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_4 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi måler på det samlede udbytte i lokalområdet på tværs af civilsamfund og kommune
  • %MD%NumberCodeCategory
   96968220Ikke valgt
   44321Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_5 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi måler på, hvor mange borgerere og frivillige aktører, der tager del i samarbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   90907690Ikke valgt
   1010851Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_6 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi opgør de samlede kommunale udgifter ved samarbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   95958110Ikke valgt
   55431Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_7 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi opgør de samlede frivillige arbejdskraftressourcer, som samarbejdet har resulteret i
  • %MD%NumberCodeCategory
   98988380Ikke valgt
   22161Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_8 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi måler på civile aktørers (foreninger m.fl.) tilfredshed med samarbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   91917760Ikke valgt
   99781Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_9 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Andet (uddyb gerne)
  • %MD%NumberCodeCategory
   95958100Ikke valgt
   55441Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_76_10 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Vi måler eller evaluerer ikke udbyttet af samarbejdet
  • %MD%NumberCodeCategory
   90907650Ikke valgt
   1010891Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • s_77 Hvordan måler I værdien og udbyttet af samarbejder? (Gerne flere svar) - Andet (uddyb gerne)
   • Text (max length: 124)
 • s_78 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Styrkelse af tilliden mellem borgere og kommunen
  • %MD%NumberCodeCategory
   1231991I høj grad
   18481552I nogen grad
   38263I mindre grad
   0144Slet ikke
   412385Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_79 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Bedre kvalitet af services
  • %MD%NumberCodeCategory
   925811I høj grad
   17451452I nogen grad
   616503I mindre grad
   13114Slet ikke
   411355Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_80 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Innovation og udvikling af den kommunale service
  • %MD%NumberCodeCategory
   718591I høj grad
   16431392I nogen grad
   925813I mindre grad
   1284Slet ikke
   411355Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_81 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Øget omkostningseffektivitet i den kommunale drift
  • %MD%NumberCodeCategory
   26201I høj grad
   1027882I nogen grad
   13341113I mindre grad
   615484Slet ikke
   617555Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_82 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Bedre vidensgrundlag
  • %MD%NumberCodeCategory
   720631I høj grad
   16431382I nogen grad
   822703I mindre grad
   25154Slet ikke
   411365Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_83 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Bedre løsninger af komplekse udfordringer
  • %MD%NumberCodeCategory
   718591I høj grad
   17441412I nogen grad
   718593I mindre grad
   37234Slet ikke
   512405Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_84 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Nedbringelse af de kommunale udgifter
  • %MD%NumberCodeCategory
   24131I høj grad
   821692I nogen grad
   13341093I mindre grad
   924784Slet ikke
   616535Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_85 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Styrkelse af de civile aktører
  • %MD%NumberCodeCategory
   1026831I høj grad
   17441412I nogen grad
   513423I mindre grad
   1264Slet ikke
   616505Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_86 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Øget demokratisering af kommunale opgaver
  • %MD%NumberCodeCategory
   616531I høj grad
   14371182I nogen grad
   822713I mindre grad
   25164Slet ikke
   720645Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_87 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Styrkelse af borgernes mestringsevne og empowerment gennem udførelse af frivilligt arbejde
  • %MD%NumberCodeCategory
   821671I høj grad
   14371182I nogen grad
   717563I mindre grad
   25174Slet ikke
   720645Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_88 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi ? - Andet, skriv venligst
   • Text (max length: 88)
 • s_89 Alt i alt, når I kigger på de samlede udgifter, I har haft i forbindelse med samarbejder med civile aktører, fx til personaletimer og drift, har I så på nuværende tidspunkt...
  • %MD%NumberCodeCategory
   512391Haft en økonomisk gevinst på den kommunale drift
   38252Haft en økonomisk merudgift på den kommunale drift
   719613Udgifter og gevinster går lige op
   12331054Gevinsten forventes at ligge længere ude i fremtiden
   1129925Ved ikke
   62 532.Null
   100100854
   Response Rate: 38
 • s_90 Mange civile aktører og borgergrupper har ikke ressourcer til at indgå i et samarbejde med kommunen
  • %MD%NumberCodeCategory
   39291I høj grad
   16421342I nogen grad
   1130973I mindre grad
   37224Slet ikke
   412385Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_92 Mange civile aktører (bl.a. foreninger, frivilligcentre og borgergrupper) har ikke den nødvendige faglige indsigt til at samarbejde med kommunen
  • %MD%NumberCodeCategory
   26191I høj grad
   12321012I nogen grad
   16421353I mindre grad
   410334Slet ikke
   410325Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_93 Der mangler evidens for/viden om virkningerne af samarbejder med civilsamfund
  • %MD%NumberCodeCategory
   39291I høj grad
   1231992I nogen grad
   924773I mindre grad
   616524Slet ikke
   720635Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_94 Mange medarbejdere i kommunen har ikke den fornødne viden om, hvilke mulige civile aktører man kan samarbejde med
  • %MD%NumberCodeCategory
   412381I høj grad
   19501602I nogen grad
   1026833I mindre grad
   1394Slet ikke
   49305Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_95 Uklare juridiske rammer for rækkevidden af det offentlige myndighedsansvar i samarbejder
  • %MD%NumberCodeCategory
   719601I høj grad
   1027872I nogen grad
   1129923I mindre grad
   513414Slet ikke
   512405Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_96 Manglende styrings- og dokumentationsredskaber, der kan indfange samarbejdernes effekt og værdi
  • %MD%NumberCodeCategory
   821671I høj grad
   13331072I nogen grad
   820653I mindre grad
   512394Slet ikke
   513425Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_97 At samarbejde med civilsamfund og frivillige er ikke en del af fagligt uddannede medarbejderes faglighed
  • %MD%NumberCodeCategory
   412381I høj grad
   15391252I nogen grad
   1026843I mindre grad
   514454Slet ikke
   39285Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_98 Utryghed hos borgere omkring hvorvidt samarbejder betyder, at man ikke får den støtte og omsorg fra professionelt personale, som man har behov for
  • %MD%NumberCodeCategory
   13101I høj grad
   615492I nogen grad
   13341083I mindre grad
   1026844Slet ikke
   822695Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_99 Samarbejder baseret på kontakter og tillid er skrøbelige
  • %MD%NumberCodeCategory
   24141I høj grad
   822692I nogen grad
   14371193I mindre grad
   923754Slet ikke
   513435Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_100 Vi vil gerne samarbejde med civile aktører, men har ikke den fornødne tid/kapacitet
  • %MD%NumberCodeCategory
   411361I høj grad
   1028882I nogen grad
   1131983I mindre grad
   821664Slet ikke
   410325Ved ikke
   63 534.Null
   100100854
   Response Rate: 37
 • s_101 Tak for din besvarelse af undersøgelsen. Hvis du har øvrige kommentarer i forhold til samarbejdet med civile aktører, er du velkommen til at notere dem her.
   • Text (max length: 255)
 • b_3 Kommune
   • Text (max length: 14)
 • stato_1 Samlet status - Ny
  • %MD%NumberCodeCategory
   1001008540Ikke valgt
   0001Valgt
   100
   Response Rate: 100
 • stato_2 Samlet status - Distribueret
  • %MD%NumberCodeCategory
   54544610Ikke valgt
   46463931Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • stato_3 Samlet status - Nogen svar
  • %MD%NumberCodeCategory
   82826970Ikke valgt
   18181571Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • stato_4 Samlet status - Gennemført
  • %MD%NumberCodeCategory
   66665660Ikke valgt
   34342881Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • stato_5 Samlet status - Frafaldet
  • %MD%NumberCodeCategory
   98988380Ikke valgt
   22161Valgt
   100100854
   Response Rate: 100
 • Svar Hvordan har respondenterne svaret?
  • %MD%NumberCodeCategory
   34342881Besvaret hele skemaet
   18191572Besvaret - men ikke hele skemaet
   46473933Ikke svaret
   2 16.Null
   100100854
   Response Rate: 98

Universe

MainUniverse

All Universes