Dansk

 
DDA-33087

What is The municipality experience on co-creation?

Principal Investigator

Documentation

Codebook: Variables, universes, concepts, survey design and frequency distribution

Description

Purpose

See abstract

Abstract

Keywords

Borger, Civilsamfund, Effektivitet, Kommunal service, Kommune, Ledelse, Ledelsessystem, Netværk, New Public Governance, PROBLEMLØSNING, Samarbejde, Samarbejde med kommune, Samskabelse, Udvikling, Værdiskabelse, Wicked problems

Classification

Politics: Government, political systems and organisations

Universe

Geographic Coverage

National,

Data set

Order data

Variables: 147
Analysis unit: Groups

Respondents

In data set: 854
Original sample: NA

Method

Kind of data: Survey data, Qualitative data

Time dimension: Cross-sectional study,

Sampling procedure: Total count

Action to minimize loos: NA

Data collection

Mode of collection: Mail survey

Test type: Structured questionnaire

Number of questions: 0

Data Collector: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Temporal coverage

Start: 2015-05-01
End: 2006-02-28

Citation

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, What is The municipality experience on co-creation?, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2019. 1 data file: DDA-33087, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-33087

Persistent identifier:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-33087

Archive information

Received: 2019-12-12
Published:

Access

Study state: The Danish Data Archive has received data from the depositor.
Access conditions: Other access conditions

Metadata

DDI-L-3.1 XML Study metadata

Latest version: 1.0.0

Other metadata formats

DDA XML Study description

Publications

Primary publications

  • Bjarne Ibsen og Helle Hygum Espersen, Kommunernes samarbejde med civile aktører, KORA, 1-105, 2016

Secondary publications

  • Ibsen, B. & Espersen, H. H., Tættere på borgerne, Social Politik. Frivillighed og samskabelse, 27-33, 2017
  • Espersen, H. H. & Ibsen, B, Kommunernes samarbejde med civile aktører, Tidsskrift for Kultur og Fritid - Folkeoplysning, 4-13, 2016