English

 
DDA-31509

Kommunalvalgundersøgelse 2013

Primærundersøger

Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, Odense Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan vælgerne får deres viden om kommunalvalget, og på hvilke måder vælgerne selv har deltaget i valget. Derudover skal denne undersøgelse forsøge at afdække, i hvilken grad vælgerne straffer politikerne efter skandaler. Dette bliver undersøgt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, der er indsamlet både som web-survey og telefonisk.

Abstract

Emnet for denne undersøgelse er kommunalvalget i 2013. Undersøgelsen kommer omkring vælgernes kendskab til deres egen kommune, hvad respondenten mener, der bør ændres, og deres egen tilfredshed med kommunens ydelser. Derudover kommer undersøgelsen omkring vælgernes kendskab til deres kandidater, den lokale politik og deres egen deltagelse i kommunalvalget. Undersøgelsen kommer også omkring hvilke faktorer, der var med til at bestemme hvilken kandidat, man stemte på, og hvad man mener om de politikere og politiske tiltag, der er blevet lavet i kommunen.

Nøgleord

Borgerinformation, Demokrati, Information om politik, Kommunale ydelser, Kommunalpolitik, Kommunalvalg, Personlig stemme, Politisk deltagelse, Politisk holdning, Politisk interesse, Politisk placering, Politisk viden, Tilfredshed, Vælgeradfærd

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger

Universe

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 173
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4528
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 79

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2013-01-01
Slut: 2013-12-31

Citation

Ulrik Kjær, Kommunalvalgundersøgelse 2013, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2017. 1 datafil: DDA-31509, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-31509

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-31509

Arkiv information

Modtaget: 2017-07-25
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer