Revision: 399

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen

DDA-3132

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3997
    Manglende 0
    Minimum 3132
    Maximum 3132
    Gennemsnit 3132
    Median 3132
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3997
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 3997
    Gennemsnit 1999
    Median 1999
    Standardafvigelse 1154

 • V3 RESPONDENT ID
  Variablen er kodet i intervallet 1 - 2967.
  • Respondent id
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3997
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 2967
    Gennemsnit 1038
    Median 751
    Standardafvigelse 876

 • V4 STEMTE VED VALG I 1994
  • Respondentens stemme ved
  • Spm. 7: Stemte De ved valget den 21. september? På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   292911551A. Socialdemokratiet
   441412B. Radikale
   11114493C: Konservative
   22914D. Centrum-Demokraterne
   772805F: Socialistisk Folkeparti
   22706Q. Kristeligt Folkeparti
   21218347V. Venstre
   441708Z. Fremskridtspartiet
   331099Ø. Enhedslisten
   112710Andre (Jacob Haugaard)
   112111Husker ikke parti
   6622112Vil ikke svare om parti
   113313Stemte blankt
   7729014Stemte ikke
   00715Andre svar
   229919Udokumenteret kode
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V5 STEMTE VED VALG I 1990
  • Respondentens stemme ved
  • Spm. 16: Stemte De ved det forrige folketingsvalg i december 1990? (Hvis ja:) På hvilket parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   282811171A. Socialdemokratiet
   331122B. Radikale
   11114553C: Konservative
   22834D. Centrum-Demokraterne
   0065E. Retsforbundet
   10103986F: Socialistisk Folkeparti
   0097G. De Grønne
   0008H. Det Humanistiske Parti
   0059P. Fælles Kurs
   226810Q. Kristeligt Folkeparti
   171769011V. Venstre
   4416312Z. Fremskridtspartiet
   112613Ø. Enhedslisten
   7726414Havde ikke stemmeret
   3313715Husker ikke parti
   5520616Vil ikke svare om parti
   6622517Stemte ikke
   001318Stemte blankt
   112019Andre svar
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V6 FØDSELSÅR
  Variablen er kodet i intervallet 0-81.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. 70: Hvilket år er De født? Født år: (To sidste cifre)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3997
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 81
    Gennemsnit 48
    Median 50
    Standardafvigelse 18

 • V7 ERHVERVSMÆS. BESKÆFTIGET
  Instruktion: Husmoder: Kun personer uden egen indtægt (nogle førtidspensionister, folkepensionister, arbejdsløse mv. kalder sig undertiden 'husmødre'. Men det er de ikke, hvis de er på overførselsindkomst). Studerende/skoleelev: Uddannelsessøgende uden løn i studietiden. Ude af erhverv i øvrigt: Denne kategori skulle helst være stort set tom, da alle burde kunne indplaceres i de øvrige kategorier.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. 71: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454518161Ja, lønmodtager (herunder lærling)
   662202Ja, selvstændig
   11463Ja, medhjælpende ægtefælle
   11504Nej, husmoder
   883295Nej, studerende/skoleelev
   11256Nej, arbejdsløs på orlov
   772747Nej, arbejdsløs i øvrigt
   331128Nej, på orlov
   0029Nej, aftjener værnepligt
   5521510Nej, førtidspension
   4416611Nej, på efterløn
   181871712Nej, pensionist i øvrigt (folkepension, tjenestemandspension o.lignende)
   001813Nej, ude af erhverv i øvrigt
   00614Udokumenteret kode
   0 199Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V8 KØN
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.1: Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   494919661Mand
   515120312Kvinde
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V9 ALDER
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.2: Alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   1123113-14 år
   1145215-17 år
   2299318-19 år
   88302420-24 år
   1010405525-29 år
   1010392630-34 år
   1010387735-39 år
   99366840-44 år
   99373945-49 år
   772971050-54 år
   662381155-59 år
   22981260-61 år
   441511362-64 år
   11531465 år
   11591566 år
   441461667-69 år
   662501770-74 år
   883131875 år eller derover
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V10 BOLIGENS ART
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.3: Boligens art:
  • %MD%AntalKodeKategori
   636325011Enfamilies hus
   22842Tofamilies hus
   883073Gård
   272710704Etageejendom, beboelsesejendom
   11355Værelse
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V11 EJER/LEJER BOLIG
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.4: Ejes eller lejes boligen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   666626321Ejerbolig
   441452Andelsbolig
   313112203Lejerbolig
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V12 STILLING I HUSSTANDEN
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.5: Svarpersonens stilling i husstanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464618361Husfader
   494919492Husmoder
   552123Anden voksen
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V13 HUSMODERS ERHVERV
  (Hvis arbejdsløs/på orlov: Husk erhverv) Hvis arbejdsløs: Husmoders erhverv, svar som det ville have været, da hun var i arbejde
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.6: Husmoderens erhverv
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135301Ingen kvindelig husmoder
   303012152Husmoder uden selverhverv
   404016083Husmoder med selverhverv, heltid
   14145664Husmoder med selverhverv, deltid
   22785Medhjælpende ægtefælle
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V14 ANTAL PERS. I HUSSTANDEN
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.7: Antal personer i husstanden:
  • %MD%AntalKodeKategori
   2626102411 person
   3636145222 personer
   151561733 personer
   171766144 personer
   5518255 personer
   226166 personer eller flere
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V15 ANTAL PERS. OVER 13 ÅR
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.8: Antal personer i husstanden 13 år eller derover:
  • %MD%AntalKodeKategori
   2727109211 person over 13 år (voksen)
   5353211322 personer over 13 år (voksne)
   131352733 personer over 13 år (voksne)
   6623344 personer over 13 år (voksne)
   112755 personer over 13 år (voksne)
   00566 eller flere personer over 13 år (voksne)
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V16 ANTAL PERS. 0-12 ÅR
  • Baggrundsvariable
  • ANTAL PERS. 0-12 ÅR
  • Variablen er filtreret af: V14
   • Filtrerende variable: V14
  • Spm. K.9: Antal personer i husstanden 12 år eller derunder:
  • %MD%AntalKodeKategori
   101339211 person
   81030122 personer
   238233 personer
   011744 personer
   00355 personer
   00066 personer eller flere
   567422357Ingen personer 12 år eller derunder
   24 96710Irrelevant
   1001003997
   Svarprocent: 76
 • V17 INGEN BØRN/UNGE
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Ingen børn eller unge
  • %MD%AntalKodeKategori
   404015980Ikke nævnt
   606023991Nævnt
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V18 BØRN 0-1 ÅR
 • V19 BØRN 2 ÅR
 • V20 BØRN 3-5 ÅR
 • V21 BØRN 6 ÅR
 • V22 BØRN 7-12 ÅR
 • V23 UNGE 13-19 ÅR
 • V24 UNGE 20-30 ÅR
 • V25 SKOLEUDDANNELSE
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.11: Egen skoleuddannelse (VIS KORT O)
  • %MD%AntalKodeKategori
   303011951A. Folkeskole 7 år eller kortere
   17176722B. Folkeskole 8 og 9 år
   343413413C. Mellemskole-/realeksamen eller 10. klasse
   20207894D. Studentereksamen/HF-eksamen
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V26 GRUNDLÆG. ERHVERVSUDDAN.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): E. Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   909035780Ikke nævnt
   10104111Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V27 AFSLUT. ERHVERVSUDDAN.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): F. Afsluttende erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   626224650Ikke nævnt
   383815241Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V28 HØJERE UDDAN.: KORT
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): G. Højere uddannelse af kort varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   929336910Ikke nævnt
   772981Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V29 HØJERE UDDAN.: MELLEM
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): H. Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   919136270Ikke nævnt
   993621Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V30 HØJERE UDDAN.: LANG
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): I. Højere udddannelse af lang varighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   969638300Ikke nævnt
   441591Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V31 INGEN ERHVERVSUDDAN.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): Ingen erhvervsuddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   666626260Ikke nævnt
   343413631Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V32 ERHVERVSUDD. EJ SVARE
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): Vil ikke svare
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010039830Ikke nævnt
   0061Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V33 P.T. ORLOV
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, forældreorlov
  • %MD%AntalKodeKategori
   989839210Ikke nævnt
   22721Nævnt
   0 49Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V34 UDDANNELSESORLOV
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, uddannelsesorlov
  • %MD%AntalKodeKategori
   999939620Ikke nævnt
   11311Nævnt
   0 49Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V35 BARSELSORLOV
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, barselsorlov
  • %MD%AntalKodeKategori
   999939480Ikke nævnt
   11451Nævnt
   0 49Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V36 ANDEN ORLOV
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, anden orlov
  • %MD%AntalKodeKategori
   999939690Ikke nævnt
   11241Nævnt
   0 49Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V37 IKKE PÅ ORLOV
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   441760Ikke nævnt
   959638171Nævnt
   0 49Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V38 ERHVERV
  (Hvis svarpersonen er arbejdsløs/på orlov - husk erhverv) Hvis arbejdsløs: Svarpersonens erhverv, svar som det ville have været, da personen var i arbejde.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.14: Svarpersonens erhverv:
  • %MD%AntalKodeKategori
   772951Arbejder, ufaglært (ikke special arbejder)
   662212Arbejder, ufaglært (specialarbejder)
   993763Arbejder, faglært
   25259924Funktionær/tjenestemand, lavere
   772925Funktionær/tjenestemand, højere
   22626Selvstændig landbruger
   11457Selvstændig detailhandler/ håndværksmester
   331278Selvstændig i øvrigt
   11459Lærling/elev
   8833410Skoleelev/studerende
   2828110811Ude af erhverv (pensionist og lign.)
   115112Gift uden selverhverv
   114913Medhjælpende ægtefæller
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V39 PRIVAT ANSAT
  Hvis arbejdsløs: Ikke beskæftiget i offentlig/privat virksomhed for tiden.
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.16: Er De for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Privat virksomhed:
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135131Industri og håndværk
   552122Handel og transport
   11114273Serviceerhverv
   331284Landbrug, gartneri og fiskeri
   686827175Ikke beskæftiget i privat virksomhed for tiden
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V40 OFFENTLIG ANSAT
  Hvis arbejdsløs: Ikke beskæftiget i offentlig/privat virksomhed for tiden.
  • Baggrundsvariable
  • OFFENTLIG ANSAT
  • Variablen er filtreret af: V38
   • Filtrerende variable: V38
  • Spm. K.16: Er De for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Offentlig virksomhed:
  • %MD%AntalKodeKategori
   11241Forsvaret og politiet
   331022Offentlig administration (Stat, amt og kommune)
   682503Sundhedsvæsen, socialinstitution
   571954Undervisning, kultur, daginstitution
   12595Offenlig virksomhed: DSB, post, vejvæsen
   00136Offentlig værker
   587823387Ikke beskæftiget i offentlig virksomhed for tiden
   25 101610Irrelevant
   1001003997
   Svarprocent: 75
 • V41 EGEN BRUTTOINDKOMST
  På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. De skal blot fortælle mig bogstavet ud for den gruppe, der passer i Deres tilfælde. (VIS KORT Q)
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.17: Svarpersonens nuværende indkomst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124801A. Indtil 69.999 kr.
   17176952B. 70.000 - 119.999 kr.
   282811163C. 120.000 - 199.999 kr.
   23239084D. 200.000 - 299.999 kr.
   993415E. 300.000 - 399.999 kr.
   22946F. 400.000 - 499.999 kr.
   11297G. 500.000 - 599.999 kr.
   11258H. 600.000 kr. og derover
   662529Uoplyst
   115710Udokumenteret kode
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V42 HUSSTANDSINDKOMST
  Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer. hvis De tænker på husstandens nuværende samlede indtægt. (VIS KORT Q)
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K. 18: Husstandens samlede nuværende indkomst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   561931A. Indtil 69.999 kr.
   10114022B. 70.000 - 119.999 kr.
   16186213C. 120.000 - 199.999 kr.
   16196564D. 200.000 - 299.999 kr.
   18217345E. 300.000 - 399.999 kr.
   13145056F. 400.000 - 499.999 kr.
   662227G. 500.000 - 599.999 kr.
   451728H. 600.000 kr. og derover
   12 4929Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 88
 • V43 CIVILSTAND
  • Baggrundsvariable
  • Spm. K.19: Nuværende civilstand:
  • %MD%AntalKodeKategori
   20207921Ugift
   505020162Gift
   13135143Samlevende (papirløst)
   772654Skilt/sepateret/ tidligere samlevende
   10104105Enke/enkemand
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V44 ARLO: JA, ARBEJDSLØS
  • Baggrundsvariable
  • ARLO: ja, arbejdsløs
  • %MD%AntalKodeKategori
   929236890Ikke nævnt
   883001Nævnt
   0 89Uoplyst
   1001003997
   Svarprocent: 100
 • V45 RESPONDENTVÆGT
  (Læses med 4 decimaler) Variablen er kodet i intervallet 1693-70316.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3997
    Manglende 0
    Minimum 1693
    Maximum 70316
    Gennemsnit 10000
    Median 8452
    Standardafvigelse 6115

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Respondent id
  • V4: Spm. 7: Stemte De ved valget den 21. september? På hvilket parti?
  • V5: Spm. 16: Stemte De ved det forrige folketingsvalg i december 1990? (Hvis ja:) På hvilket parti?
  • V6: Spm. 70: Hvilket år er De født? Født år: (To sidste cifre)
  • V7: Spm. 71: Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget?
  • V8: Spm. K.1: Køn
  • V9: Spm. K.2: Alder
  • V10: Spm. K.3: Boligens art:
  • V11: Spm. K.4: Ejes eller lejes boligen?
  • V12: Spm. K.5: Svarpersonens stilling i husstanden?
  • V13: Spm. K.6: Husmoderens erhverv
  • V14: Spm. K.7: Antal personer i husstanden:
  • V15: Spm. K.8: Antal personer i husstanden 13 år eller derover:
  • If V14 then ANTAL PERS. 0-12 ÅR
  • V17: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Ingen børn eller unge
  • If V17 then BØRN 0-1 ÅR
  • V25: Spm. K.11: Egen skoleuddannelse (VIS KORT O)
  • V26: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): E. Grundlæggende erhvervsuddannelse
  • V27: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): F. Afsluttende erhvervsuddannelse
  • V28: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): G. Højere uddannelse af kort varighed
  • V29: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): H. Højere uddannelse af mellemlang varighed
  • V30: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): I. Højere udddannelse af lang varighed
  • V31: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): Ingen erhvervsuddannelse
  • V32: Spm. K.12: Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: (VIS KORT P): Vil ikke svare
  • V33: Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, forældreorlov
  • V34: Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, uddannelsesorlov
  • V35: Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, barselsorlov
  • V36: Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Ja, anden orlov
  • V37: Spm. K.13: Er De i øjeblikket på orlov fra Deres job? Nej
  • V38: Spm. K.14: Svarpersonens erhverv:
  • V39: Spm. K.16: Er De for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Privat virksomhed:
  • If V38 then OFFENTLIG ANSAT
  • V41: Spm. K.17: Svarpersonens nuværende indkomst?
  • V42: Spm. K. 18: Husstandens samlede nuværende indkomst?
  • V43: Spm. K.19: Nuværende civilstand:
  • V44: ARLO: ja, arbejdsløs

Undersekvenser

 • seqc-Spm. K.16: Er De for tiden beskæfti ...
 • seqc-Spm. K.10: Er der i husstanden hjem ...
 • seqc-Spm. K.8: Antal personer i husstand ...
 • ANTAL PERS. 0-12 ÅR
  • V16: Spm. K.9: Antal personer i husstanden 12 år eller derunder:
 • BØRN 0-1 ÅR
  • V18: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Børn, 0-1 år
  • V19: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Børn, 2 år
  • V20: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Børn, 3-5 år
  • V21: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Børn, 6 år
  • V22: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Børn, 7-12 år
  • V23: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Unge, 13-19 år
  • V24: Spm. K.10: Er der i husstanden hjemmeboende børn eller unge? Unge, 20-30 år
 • OFFENTLIG ANSAT
  • V40: Spm. K.16: Er De for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Offentlig virksomhed:

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter