English

 
DDA-3132

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen

Del af serie

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

''Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelse'' blev oprindeligt indsamlet af Gallup for Jørgen Goul Andersen og Ole Borre.

Undersøgelsen indeholder data indsamlet i forbindelse med valgundersøgelsen samt data fra en ekstra bus indsamlet umiddelbart efter folketingsvalget i 1994. Datamaterialet indeholder 2 variable omkring stemmeplacering
ved daværende og forrige folketingsvalg samt en række baggrundvariable.


Følgende baggrundsvariable er medtaget i undersøgelsen: Køn, fødselsår, civilstand, erhvervsmæssig beskæftigelse, boligens art, husmoderens erhverv, antal personer i husstanden, antal børn i husstanden, skoleuddannelse, respondentens erhverv, privat eller offentlig ansat, respondentens brutto indkomst,
husstandens samlede brutto indkomst.


Nøgleord

Folketingsvalg, Valg, Vælgeradfærd

Klassifikation

Politik: Valg, Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Arbejde og beskæftigelse: Beskæftigelse, Social stratifikation: Køn og kønsroller, Social stratifikation: Familieliv og ægteskab (inkl husstandssammensætning og generation), Bolig- og lokalplanlægning: Bolig, Uddannelse, Økonomi: Indkomst, ejendom og investering/opsparing, Social stratifikation: Børn (se også børns udvikling og opdragelse)

Universe

Aldersgrænser, Danske statsborgere på 18 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National, DK

Datasæt

Bestil data

Variabler: 45
Observationsenheder: Individer,

Respondenter

I datasæt: 3997
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Andet

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 42

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 1995-01-01
Slut: 1995-02-28

Citation

Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2006. 1 datafil: DDA-3132, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-3132

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3132

Arkiv information

Modtaget: 2004-05-04
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Andersen, Jørgen Goul and Borre, Ole, Danish Election Survey 1994. Variables, Coding and Marginals, Århus: Department of Political Science, University of Aarhus, Working Paper No. 6, 70 pp., 1996
  • Andersen, Jørgen Goul, Velfærdsstatens folkelige opbakning.Social Forskning. Temanummer om Velfærdsstatens Fremtid. August 1995, , pp. 34-45, 1995
  • Andersen, Jørgen Goul, Velfærdssystem, marginalisering og medborgerskab, Dansk Sociologi, nr. 1/7. årg., pp. 6-39, 1996
  • Andersen, Jørgen Goul og Borre, Ole, Projektbeskrivelse. Valgundersøgelsen 1994, Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 1 fra Det danske Valgprojekt, 19 pp., 1995
  • Andersen, Jørgen Goul, (Hvorfor) vinder regeringen ikke på den økonomiske fremgang? Policy vurderinger, policy effects og andre forklaringer, Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 2 fra Det danske Valgprojekt, 32 pp., 1995
  • Andersen, Jørgen Goul, Valgkampen og valget 1994. Valgkampens meningsmålinger, Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 3 fra Det danske Valgprojekt, 35 pp., 1995
  • Andersen, Jørgen Goul, Personer eller politik? Partilederne og 1994-valget, Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 4 fra Det danske Valgprojekt, 34 pp, 1995
  • Andersen, Jørgen Goul, Hvordan skal arbejdsløsheden bekæmpes? Vælgernes syn på arbejdsmarkedspolitikken, Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, Arbejdspapir nr. 5 fra Det danske Valgprojekt, 71 pp, 1995
  • Borre, Ole and Andersen, Jørgen Goul, Voting and Political Attitudes in Denmark. A Study of the 1994 Election, Aarhus University Press, 352 pp., 1997