Revision: 399

Valgundersøgelsen 2015

DDA-31083

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
  • DDA studienummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4147
    Manglende 0
    Minimum 31083
    Maximum 31083
    Gennemsnit 31083
    Median 31083
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
  • DDA løbenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4147
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4147
    Gennemsnit 2074
    Median 2074
    Standardafvigelse 1197

 • V3 SÆT 1 FOR FULD GENNEMFØRT INTERVIEW
  • Set to 1 for fully complete interviews
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2001
    Manglende 2146
    Minimum 1
    Maximum 1
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 0

 • V4 LØBENUMMER
  • Løbenummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4147
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4147
    Gennemsnit 2074
    Median 2074
    Standardafvigelse 1197

 • V5 KØN
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 1: Int: Notér køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   275111151Mand
   264910912Kvinde
   47 194110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V6 FØDSELSÅR
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 2: I hvilket år er du født? Årstal:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2206
    Manglende 1941
    Minimum 99
    Maximum 1997
    Gennemsnit 1969
    Median 1969
    Standardafvigelse 43

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V7 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 3: Hvor mange hjemmeboende børn inklusiv din samlevers børn bor hos dig? Int: Det kan være IPs egne børn og ægtefælle/samlevers børn, der bor helt eller delvist sammen med IP. Børn, som IP har taget i pleje, er også hjemmeboende. Delebørn, der bor regelmæssigt hos IP, regnes også som hjemmeboende. Du har ingen børn, gå til spm. 4. Skriv antallet:
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2197
    Manglende 1950
    Minimum 0
    Maximum 7
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V8 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN 0-5 ÅR
  • Variablen er filtreret af: V7
   • Filtrerende variable: V7
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 3a: Hvis ingen hjemmeboende børn i den nævnte aldersgruppe, tast 0.
   Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 0-5 år
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 779
    Manglende 3368
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V9 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN 6-15 ÅR
  • Variablen er filtreret af: V7
   • Filtrerende variable: V7
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 3a: Hvis ingen hjemmeboende børn i den nævnte aldersgruppe, tast 0.
   Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 6-15 år
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 640
    Manglende 3507
    Minimum 0
    Maximum 6
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V10 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN 16-19 år
  • Variablen er filtreret af: V7
   • Filtrerende variable: V7
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 3a: Hvis ingen hjemmeboende børn i den nævnte aldersgruppe, tast 0.
   Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 16-19 år
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 373
    Manglende 3774
    Minimum 0
    Maximum 4
    Gennemsnit 0.831
    Median 1
    Standardafvigelse 0.652

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V11 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN 20 ÅR ELLER DEROVER
  • Variablen er filtreret af: V7
   • Filtrerende variable: V7
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 3a: Hvis ingen hjemmeboende børn i den nævnte aldersgruppe, tast 0.
   Hvor mange af dine hjemmeboende børn er i alderen fra 20 år og opefter
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 180
    Manglende 3967
    Minimum 0
    Maximum 3
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 10.

 • V12 BOR SAMMEN MED ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 4: Bor du sammen med en ægtefælle eller en samlever eller bor du ikke sammen med nogen partner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   264910691Bor sammen med en ægtefælle
   9183882Bor sammen med en samlever (papirløst)
   18347473Bor ikke sammen med nogen partner
   0 29Uoplyst
   47 194110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V13 BESKRIV OMRÅDE BOR I
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 5: Hvilken beskrivelse passer bedst på det område, hvor du bor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11214541København/Storkøbenhavn
   7132932Aarhus/Aalborg/Odense
   6122623En by med over 40.000 indbyggere
   5102144En by med 20.000 - 39.999 indbyggere
   471495En by med 10.000 - 19.999 indbyggere
   6122606En by med 3.000 - 9.999 indbyggere
   481757En by med 1.000 - 2.999 indbyggere
   361428En by med 200 - 999 indbyggere
   5102199En lille landsby med under 200 indbyggere, eller gård/hus på landet
   123888Ved ikke
   47 1941100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V14 VIGTIGSTE PROBLEM I POLITIK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 6: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilket problem, du mener, er det vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 1:
   • Text (max length: 210)
 • V15 VIGTIGSTE PROBLEM I POLITIK KODET
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 6: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilket problem, du mener, er det vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 1 kodet:
  • %MD%AntalKodeKategori
   01141Diffuse svar; alting
   01152Andet specifikt
   361253Ved ikke
   0049Uoplyst
   112810Ingen problemer
   00020Regeringsdannelse, herunder sammensætning
   00730Samarbejdsorienteret
   00140Uspecificeret fremgang for landet
   001145Fremtiden
   00046Stabilitet
   00850Planlægning og prioritering
   00260Fremme forståelsen af politiske spørgsmål
   00061Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål
   00270Indenrigspolitik
   00280Moral og etik
   00781Tillid/troværdighed
   00590Andre nonpolitiske svar
   004100Politikernes troværdighed
   004101Overholdelse af valgløfter
   0010110Politikernes samarbejde
   0010120Politikernes egne interesser
   000130Spærregrænsen hæves
   005140Politikernes varetagelse af befolkningens interesser
   004150Demokrati/rettigheder, herunder menneskerettigheder
   004160Administrationen (hovedstadens dominans etc.)
   001161Kommuner
   003170Bureaukrati
   002171Lovforenkling
   000180Nedskæringer på råd, nævn og udvalg
   005190Andet specifikt om politikere, administration og demokrati
   001191Kommunalreformen
   0112192Reformer af den offentlige sektor u.n.a.
   35107200Økonomien
   000201Indkomstpolitik
   36131210Beskæftigelsen, arbejdsløsheden, herunder arbejdsmarkedspolitik
   008211Ungdomsarbejdsløsheden
   001212Holder arbejdspladser i landet
   000220Privatisering
   002230Betalingsbalance/udlandsgæld
   006231Konkurrenceevne overfor udlandet
   000240Renteforhold
   000250Inflation, pristal
   001260Produktion og investering
   000270Ejendoms- og konkurrenceforhold
   003280Efterløn (for bevarelse af)
   000281Slette efterløn
   001282Pensionsbomben', 'Det grå guld'
   000283Udhuling af privat pension
   003290Andet specifikt om økonomien
   004291Økonomisk krise generelt
   000300Erhvervspolitik
   0010310Landbrugets problemer/fiskeri
   001311Økologi
   009320Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik
   000330Handelens problemer
   001340Små næringsdrivende, herunder selvstændige
   000350Nedsættelse af arbejdstiden
   000360Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger
   000370Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling
   000380Sort arbejde
   002390Andet specifikt om erhvervslivet og arbejdsvilkår, herunder fagforeninger og kreditforeningernes troværdighed
   007391Arbejdskraft fra Østeuropa/Social dumping
   000392Manglende arbejdskraft
   1234393Vækst
   0117400Skatter generelt
   004410Moms og afgifter generelt
   0010420Den offentlige sektor
   003421Offentlige udgifters stigning
   004422Offentlige udgifters fordeling
   0112423Offentlige besparelser
   002424Andet specifikt om det offentlige
   0113430Skattereform/skattetrykket
   0010431Indtægtsskatternes højde, herunder lønsomt at arbejde
   005432Skattelettelser
   000433Skattestop
   000434Samordningsfradrag/sambeskatning
   002435Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat
   000440Forbedring, regulering
   007450Finanspolitik
   000451Finansloven
   002452Erhvervslivets beskatning, herunder skattely mv.
   007490Andet specifikt om skattepolitik og afgifter
   004500For mange flygtninge/indvandrere (negative tilkendegivelser)
   001501Ikke flere flygtninge/indvandrere
   002502Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere
   001503Familiesammenføringer
   0010510For slap flygtninge/indvandrerpolitik, herunder for megen støtte/hjælp til flygtninge/indvandrere
   000511Bekvemmelighedsflygtninge
   004512Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere
   000513Tvangsægteskaber
   001514Andengenerationsindvandrere
   005520Andre specifikke negative tilkendegivelser, herunder muslimer i Danmark
   1128530Integration af flygtninge/indvandrere (neutrale tilkendegivelser)
   612266540Flygtninge/indvandrere u.n.a., herunder indvandrerdebatten
   1248550Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik
   008560Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser)
   006561Bekæmpelse af racisme
   009562For restriktiv politik og lovgivning på flygtninge/indvandrerområdet
   002563Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde
   004570Andre specifikke positive tilkendegivelser
   002580Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration
   1121590Grænsepolitik åbne grænser, grænsekontrol mv.
   1124600Sociale problemer, herunder socialpolitik og social velfærd
   1121610De svageste i samfundet
   003611De handicappedes forhold
   003612Hjemløse
   002613Narkomani/alkoholisme
   006614Omsorg for psykisk syge
   007615Syge
   006616Polarisering/marginalisering
   36140620Ældres vilkår/forhold
   008621Folke- og invalidepension
   007622Plejehjem/hjemmehjælp
   0011623Ældrepolitik generelt
   1124630Børnefamilier/daginstitutioner
   1249631Børns vilkår
   000632Barselspolitik
   002633Børnepolitik u.n.a.
   1239640Uddannelse/uddannelsesforhold generelt
   1251641Folkeskolen/skolepolitik
   004642Lærlingeuddannelser
   003643Højere uddannelser
   000644Forskning
   000645Omskoling, videreuddannelse
   004646Økonomisk støtte til studerende, herunder studerendes forhold
   36133650Sundheds-, sygehussektoren
   003651Ventelister
   000652Privathospitaler
   002653Ingen nedskæring i sundhedssektoren
   1246654Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik
   001660Boligproblemer
   002661Ungdomsboliger
   2368670Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspolitik u.n.a.
   1237671Ulighed og omfordeling
   000672Sociale goder bevares herunder vedrørende orlovsordninger
   000673Sociale udgifter ned
   000674Borgerløn
   000675Brugerbetaling
   001676Udlicitering
   2370677Overførselsindkomster/sociale ydelser/bistand o. lign.
   001678Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden
   0119679Bevarelse velfærden, sikre velfærden
   001680Vold
   005681Kriminalitet
   003682Lov og orden
   003683Retspolitik
   000684Politiet
   006690Andet specifikt socialpolitiske svar
   006691De unges problemer
   1133692Regionale problemer, herunder Bornholm
   002693Kulturpolitik
   001694Kirkelige spørgsmål
   004700Udenrigspolitik generelt
   000710Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMU en
   000711EU-forbehold
   000712EUs udvidelse
   002713Skepsis over for EU
   005714EU- forhold generelt, herunder forfatning
   000715EU (positiv)
   002720NATO, Mellemøsten
   000730Nedskæring af forsvaret
   000731Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   002732Forsvarspolitik u.n.a.
   002740Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed
   001741Ulandshjælp bremses
   000750Verdensfred
   003751Krig
   001752Terror
   001753Krigen i Irak og Afganistan, herunder Danmarks rolle
   003760Globalisering
   001770Bedre internationalt samarbejde
   006790Andre specifikke udenrigspolitiske svar
   36136800Miljø/miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål
   000810Forureningsproblemet
   000820Fødevarer
   004830Dyrevelfærd
   004840Andre specifikke miljøspørgsmål
   002850Infrastruktur
   002860Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt
   001870Offentlig transport
   000880Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund
   000890Andre specifikke trafikpolitiske svar
   003900Klare sig selv/personlig frihed
   002901Respekt for det enkelte menneske
   002902Accept af hinanden
   008903Plads til alle/solidaritet
   000904Alle kan og skal bidrage til samfundet
   000905Bevare danskheden
   0011000Vælte nuværende regering
   0001010Få en borgerlig regering
   0011020Få en socialistisk regering
   0001100Bevare nuværende regering
   0031200Andre specifikke politiske tilkendegivelser
   47 194110000Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V16 NÆSTVIGTIGSTE PROBLEM I POLITIK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 7: Kan du nævne det næstmest vigtige problem, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 2:
   • Text (max length: 208)
 • V17 NÆSTVIGTIGSTE PROBLEM I POLITIK KODET
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 7: Kan du nævne det næstmest vigtige problem, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 2 Kodet
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Diffuse svar; alting
   0052Andet specifikt
   592013Ved ikke
   12399Uoplyst
   236810Ingen problemer
   00020Regeringsdannelse, herunder sammensætning
   00330Samarbejdsorienteret
   00040Uspecificeret fremgang for landet
   00345Fremtiden
   00046Stabilitet
   00350Planlægning og prioritering
   00060Fremme forståelsen af politiske spørgsmål
   00061Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål
   00070Indenrigspolitik
   00080Moral og etik
   00281Tillid/troværdighed
   00390Andre nonpolitiske svar
   006100Politikernes troværdighed
   006101Overholdelse af valgløfter
   004110Politikernes samarbejde
   0010120Politikernes egne interesser
   000130Spærregrænsen hæves
   001140Politikernes varetagelse af befolkningens interesser
   002150Demokrati/rettigheder, herunder menneskerettigheder
   000160Administrationen (hovedstadens dominans etc.)
   000161Kommuner
   0114170Bureaukrati
   002171Lovforenkling
   000180Nedskæringer på råd, nævn og udvalg
   006190Andet specifikt om politikere, administration og demokrati
   000191Kommunalreformen
   0011192Reformer af den offentlige sektor u.n.a.
   2363200Økonomien
   001201Indkomstpolitik
   2499210Beskæftigelsen, arbejdsløsheden, herunder arbejdsmarkedspolitik
   004211Ungdomsarbejdsløsheden
   002212Holder arbejdspladser i landet
   000220Privatisering
   000230Betalingsbalance/udlandsgæld
   0112231Konkurrenceevne overfor udlandet
   000240Renteforhold
   000250Inflation, pristal
   001260Produktion og investering
   000270Ejendoms- og konkurrenceforhold
   001280Efterløn (for bevarelse af)
   001281Slette efterløn
   004282Pensionsbomben', 'Det grå guld'
   000283Udhuling af privat pension
   000290Andet specifikt om økonomien
   001291Økonomisk krise generelt
   002300Erhvervspolitik
   008310Landbrugets problemer/fiskeri
   003311Økologi
   0113320Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik
   000330Handelens problemer
   001340Små næringsdrivende, herunder selvstændige
   002350Nedsættelse af arbejdstiden
   000360Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger
   001370Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling
   000380Sort arbejde
   007390Andet specifikt om erhvervslivet og arbejdsvilkår, herunder fagforeninger og kreditforeningernes troværdighed
   0010391Arbejdskraft fra Østeuropa/Social dumping
   003392Manglende arbejdskraft
   0113393Vækst
   1123400Skatter generelt
   007410Moms og afgifter generelt
   0112420Den offentlige sektor
   003421Offentlige udgifters stigning
   002422Offentlige udgifters fordeling
   001423Offentlige besparelser
   000424Andet specifikt om det offentlige
   007430Skattereform/skattetrykket
   006431Indtægtsskatternes højde, herunder lønsomt at arbejde
   007432Skattelettelser
   000433Skattestop
   000434Samordningsfradrag/sambeskatning
   004435Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat
   001440Forbedring, regulering
   008450Finanspolitik
   002451Finansloven
   005452Erhvervslivets beskatning, herunder skattely mv.
   009490Andet specifikt om skattepolitik og afgifter
   006500For mange flygtninge/indvandrere (negative tilkendegivelser)
   007501Ikke flere flygtninge/indvandrere
   004502Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere
   001503Familiesammenføringer
   006510For slap flygtninge/indvandrerpolitik, herunder for megen støtte/hjælp til flygtninge/indvandrere
   001511Bekvemmelighedsflygtninge
   004512Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere
   000513Tvangsægteskaber
   000514Andengenerationsindvandrere
   003520Andre specifikke negative tilkendegivelser, herunder muslimer i Danmark
   1242530Integration af flygtninge/indvandrere (neutrale tilkendegivelser)
   47159540Flygtninge/indvandrere u.n.a., herunder indvandrerdebatten
   1245550Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik
   005560Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser)
   009561Bekæmpelse af racisme
   0010562For restriktiv politik og lovgivning på flygtninge/indvandrerområdet
   000563Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde
   000570Andre specifikke positive tilkendegivelser
   000580Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration
   0118590Grænsepolitik åbne grænser, grænsekontrol mv.
   0112600Sociale problemer, herunder socialpolitik og social velfærd
   1130610De svageste i samfundet
   008611De handicappedes forhold
   001612Hjemløse
   000613Narkomani/alkoholisme
   007614Omsorg for psykisk syge
   009615Syge
   002616Polarisering/marginalisering
   48170620Ældres vilkår/forhold
   009621Folke- og invalidepension
   0114622Plejehjem/hjemmehjælp
   0113623Ældrepolitik generelt
   1239630Børnefamilier/daginstitutioner
   1361631Børns vilkår
   000632Barselspolitik
   008633Børnepolitik u.n.a.
   2373640Uddannelse/uddannelsesforhold generelt
   2369641Folkeskolen/skolepolitik
   003642Lærlingeuddannelser
   005643Højere uddannelser
   000644Forskning
   000645Omskoling, videreuddannelse
   006646Økonomisk støtte til studerende, herunder studerendes forhold
   47148650Sundheds-, sygehussektoren
   004651Ventelister
   000652Privathospitaler
   003653Ingen nedskæring i sundhedssektoren
   1242654Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik
   005660Boligproblemer
   001661Ungdomsboliger
   1239670Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspolitik u.n.a.
   0115671Ulighed og omfordeling
   000672Sociale goder bevares herunder vedrørende orlovsordninger
   000673Sociale udgifter ned
   000674Borgerløn
   001675Brugerbetaling
   000676Udlicitering
   2375677Overførselsindkomster/sociale ydelser/bistand o. lign.
   003678Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden
   0011679Bevarelse velfærden, sikre velfærden
   000680Vold
   0010681Kriminalitet
   001682Lov og orden
   009683Retspolitik
   004684Politiet
   004690Andet specifikt socialpolitiske svar
   0010691De unges problemer
   1121692Regionale problemer, herunder Bornholm
   003693Kulturpolitik
   001694Kirkelige spørgsmål
   001700Udenrigspolitik generelt
   001710Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMU en
   001711EU-forbehold
   000712EUs udvidelse
   002713Skepsis over for EU
   008714EU- forhold generelt, herunder forfatning
   002715EU (positiv)
   001720NATO, Mellemøsten
   002730Nedskæring af forsvaret
   003731Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   002732Forsvarspolitik u.n.a.
   0010740Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed
   005741Ulandshjælp bremses
   001750Verdensfred
   001751Krig
   003752Terror
   001753Krigen i Irak og Afganistan, herunder Danmarks rolle
   002760Globalisering
   000770Bedre internationalt samarbejde
   003790Andre specifikke udenrigspolitiske svar
   2489800Miljø/miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål
   004810Forureningsproblemet
   003820Fødevarer
   0113830Dyrevelfærd
   003840Andre specifikke miljøspørgsmål
   004850Infrastruktur
   006860Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt
   002870Offentlig transport
   000880Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund
   000890Andre specifikke trafikpolitiske svar
   001900Klare sig selv/personlig frihed
   002901Respekt for det enkelte menneske
   003902Accept af hinanden
   005903Plads til alle/solidaritet
   003904Alle kan og skal bidrage til samfundet
   003905Bevare danskheden
   0001000Vælte nuværende regering
   0011010Få en borgerlig regering
   0001020Få en socialistisk regering
   0001100Bevare nuværende regering
   0011200Andre specifikke politiske tilkendegivelser
   47 194110000Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V18 HVILKE FLERE VIGTIGE PROBLEMER I POLITIK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 8: Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 4:
   • Text (max length: 207)
 • V19 HVILKE FLERE VIGTIGE PROBLEMER I POLITIK KODET
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 8: Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 4 - kodet:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Diffuse svar; alting
   0032Andet specifikt
   8153263Ved ikke
   361419Uoplyst
   5919710Ingen problemer
   00020Regeringsdannelse, herunder sammensætning
   00330Samarbejdsorienteret
   00040Uspecificeret fremgang for landet
   00045Fremtiden
   00046Stabilitet
   00150Planlægning og prioritering
   00360Fremme forståelsen af politiske spørgsmål
   00061Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål
   00070Indenrigspolitik
   00380Moral og etik
   00481Tillid/troværdighed
   00490Andre nonpolitiske svar
   003100Politikernes troværdighed
   001101Overholdelse af valgløfter
   004110Politikernes samarbejde
   0116120Politikernes egne interesser
   000130Spærregrænsen hæves
   003140Politikernes varetagelse af befolkningens interesser
   005150Demokrati/rettigheder, herunder menneskerettigheder
   005160Administrationen (hovedstadens dominans etc.)
   004161Kommuner
   009170Bureaukrati
   007171Lovforenkling
   000180Nedskæringer på råd, nævn og udvalg
   0112190Andet specifikt om politikere, administration og demokrati
   000191Kommunalreformen
   006192Reformer af den offentlige sektor u.n.a.
   1127200Økonomien
   000201Indkomstpolitik
   1362210Beskæftigelsen, arbejdsløsheden, herunder arbejdsmarkedspolitik
   008211Ungdomsarbejdsløsheden
   008212Holder arbejdspladser i landet
   001220Privatisering
   000230Betalingsbalance/udlandsgæld
   002231Konkurrenceevne overfor udlandet
   000240Renteforhold
   000250Inflation, pristal
   001260Produktion og investering
   000270Ejendoms- og konkurrenceforhold
   002280Efterløn (for bevarelse af)
   000281Slette efterløn
   002282Pensionsbomben', 'Det grå guld'
   000283Udhuling af privat pension
   002290Andet specifikt om økonomien
   001291Økonomisk krise generelt
   000300Erhvervspolitik
   0112310Landbrugets problemer/fiskeri
   004311Økologi
   004320Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik
   000330Handelens problemer
   004340Små næringsdrivende, herunder selvstændige
   001350Nedsættelse af arbejdstiden
   000360Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger
   000370Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling
   000380Sort arbejde
   009390Andet specifikt om erhvervslivet og arbejdsvilkår, herunder fagforeninger og kreditforeningernes troværdighed
   0114391Arbejdskraft fra Østeuropa/Social dumping
   000392Manglende arbejdskraft
   007393Vækst
   0114400Skatter generelt
   005410Moms og afgifter generelt
   008420Den offentlige sektor
   002421Offentlige udgifters stigning
   000422Offentlige udgifters fordeling
   003423Offentlige besparelser
   001424Andet specifikt om det offentlige
   0112430Skattereform/skattetrykket
   008431Indtægtsskatternes højde, herunder lønsomt at arbejde
   001432Skattelettelser
   000433Skattestop
   000434Samordningsfradrag/sambeskatning
   003435Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat
   001440Forbedring, regulering
   001450Finanspolitik
   000451Finansloven
   0010452Erhvervslivets beskatning, herunder skattely mv.
   0010490Andet specifikt om skattepolitik og afgifter
   004500For mange flygtninge/indvandrere (negative tilkendegivelser)
   000501Ikke flere flygtninge/indvandrere
   004502Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere
   000503Familiesammenføringer
   008510For slap flygtninge/indvandrerpolitik, herunder for megen støtte/hjælp til flygtninge/indvandrere
   001511Bekvemmelighedsflygtninge
   007512Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere
   000513Tvangsægteskaber
   000514Andengenerationsindvandrere
   001520Andre specifikke negative tilkendegivelser, herunder muslimer i Danmark
   1133530Integration af flygtninge/indvandrere (neutrale tilkendegivelser)
   35112540Flygtninge/indvandrere u.n.a., herunder indvandrerdebatten
   1123550Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik
   006560Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser)
   0010561Bekæmpelse af racisme
   0116562For restriktiv politik og lovgivning på flygtninge/indvandrerområdet
   000563Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde
   001570Andre specifikke positive tilkendegivelser
   000580Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration
   0112590Grænsepolitik åbne grænser, grænsekontrol mv.
   0115600Sociale problemer, herunder socialpolitik og social velfærd
   0119610De svageste i samfundet
   005611De handicappedes forhold
   003612Hjemløse
   000613Narkomani/alkoholisme
   0010614Omsorg for psykisk syge
   007615Syge
   001616Polarisering/marginalisering
   35120620Ældres vilkår/forhold
   006621Folke- og invalidepension
   006622Plejehjem/hjemmehjælp
   0113623Ældrepolitik generelt
   1131630Børnefamilier/daginstitutioner
   1129631Børns vilkår
   000632Barselspolitik
   004633Børnepolitik u.n.a.
   2365640Uddannelse/uddannelsesforhold generelt
   1361641Folkeskolen/skolepolitik
   006642Lærlingeuddannelser
   003643Højere uddannelser
   000644Forskning
   000645Omskoling, videreuddannelse
   005646Økonomisk støtte til studerende, herunder studerendes forhold
   2495650Sundheds-, sygehussektoren
   007651Ventelister
   000652Privathospitaler
   005653Ingen nedskæring i sundhedssektoren
   1132654Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik
   005660Boligproblemer
   003661Ungdomsboliger
   0112670Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspolitik u.n.a.
   0114671Ulighed og omfordeling
   000672Sociale goder bevares herunder vedrørende orlovsordninger
   000673Sociale udgifter ned
   001674Borgerløn
   000675Brugerbetaling
   001676Udlicitering
   2481677Overførselsindkomster/sociale ydelser/bistand o. lign.
   004678Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden
   0011679Bevarelse velfærden, sikre velfærden
   001680Vold
   009681Kriminalitet
   001682Lov og orden
   007683Retspolitik
   007684Politiet
   003690Andet specifikt socialpolitiske svar
   002691De unges problemer
   1126692Regionale problemer, herunder Bornholm
   000693Kulturpolitik
   000694Kirkelige spørgsmål
   006700Udenrigspolitik generelt
   001710Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMU en
   002711EU-forbehold
   000712EUs udvidelse
   004713Skepsis over for EU
   0112714EU- forhold generelt, herunder forfatning
   005715EU (positiv)
   002720NATO, Mellemøsten
   000730Nedskæring af forsvaret
   003731Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   001732Forsvarspolitik u.n.a.
   008740Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed
   001741Ulandshjælp bremses
   000750Verdensfred
   003751Krig
   003752Terror
   003753Krigen i Irak og Afganistan, herunder Danmarks rolle
   000760Globalisering
   003770Bedre internationalt samarbejde
   004790Andre specifikke udenrigspolitiske svar
   35109800Miljø/miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål
   001810Forureningsproblemet
   000820Fødevarer
   0010830Dyrevelfærd
   002840Andre specifikke miljøspørgsmål
   009850Infrastruktur
   005860Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt
   006870Offentlig transport
   001880Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund
   002890Andre specifikke trafikpolitiske svar
   001900Klare sig selv/personlig frihed
   001901Respekt for det enkelte menneske
   000902Accept af hinanden
   004903Plads til alle/solidaritet
   002904Alle kan og skal bidrage til samfundet
   001905Bevare danskheden
   0001000Vælte nuværende regering
   0001010Få en borgerlig regering
   0001020Få en socialistisk regering
   0001100Bevare nuværende regering
   0001200Andre specifikke politiske tilkendegivelser
   47 194110000Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V20 KAN DU NÆVNE FLERE VIGTIGE PROBLEMER I POLITIK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 9: Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 4:
   • Text (max length: 210)
 • V21 KAN DU NÆVNE FLERE VIGTIGE PROBLEMER I POLITIK KODET
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 9: Kan du nævne flere vigtige problemer, som politikerne skulle tage sig af i dag?
   Emne 4 - kodet:
  • %MD%AntalKodeKategori
   01141Diffuse svar; alting
   0092Andet specifikt
   13245243Ved ikke
   10194139Uoplyst
   71227310Ingen problemer
   00020Regeringsdannelse, herunder sammensætning
   00130Samarbejdsorienteret
   00040Uspecificeret fremgang for landet
   00145Fremtiden
   00146Stabilitet
   00150Planlægning og prioritering
   00160Fremme forståelsen af politiske spørgsmål
   00161Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål
   00070Indenrigspolitik
   00180Moral og etik
   00081Tillid/troværdighed
   00290Andre nonpolitiske svar
   001100Politikernes troværdighed
   002101Overholdelse af valgløfter
   003110Politikernes samarbejde
   0116120Politikernes egne interesser
   001130Spærregrænsen hæves
   004140Politikernes varetagelse af befolkningens interesser
   002150Demokrati/rettigheder, herunder menneskerettigheder
   003160Administrationen (hovedstadens dominans etc.)
   003161Kommuner
   006170Bureaukrati
   001171Lovforenkling
   001180Nedskæringer på råd, nævn og udvalg
   008190Andet specifikt om politikere, administration og demokrati
   000191Kommunalreformen
   003192Reformer af den offentlige sektor u.n.a.
   0114200Økonomien
   000201Indkomstpolitik
   1247210Beskæftigelsen, arbejdsløsheden, herunder arbejdsmarkedspolitik
   005211Ungdomsarbejdsløsheden
   000212Holder arbejdspladser i landet
   001220Privatisering
   000230Betalingsbalance/udlandsgæld
   006231Konkurrenceevne overfor udlandet
   000240Renteforhold
   000250Inflation, pristal
   001260Produktion og investering
   000270Ejendoms- og konkurrenceforhold
   000280Efterløn (for bevarelse af)
   000281Slette efterløn
   002282Pensionsbomben', 'Det grå guld'
   000283Udhuling af privat pension
   000290Andet specifikt om økonomien
   000291Økonomisk krise generelt
   002300Erhvervspolitik
   007310Landbrugets problemer/fiskeri
   006311Økologi
   000320Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik
   000330Handelens problemer
   006340Små næringsdrivende, herunder selvstændige
   000350Nedsættelse af arbejdstiden
   000360Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger
   002370Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling
   001380Sort arbejde
   003390Andet specifikt om erhvervslivet og arbejdsvilkår, herunder fagforeninger og kreditforeningernes troværdighed
   008391Arbejdskraft fra Østeuropa/Social dumping
   000392Manglende arbejdskraft
   006393Vækst
   0116400Skatter generelt
   003410Moms og afgifter generelt
   004420Den offentlige sektor
   000421Offentlige udgifters stigning
   001422Offentlige udgifters fordeling
   001423Offentlige besparelser
   002424Andet specifikt om det offentlige
   006430Skattereform/skattetrykket
   006431Indtægtsskatternes højde, herunder lønsomt at arbejde
   002432Skattelettelser
   000433Skattestop
   000434Samordningsfradrag/sambeskatning
   006435Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat
   002440Forbedring, regulering
   000450Finanspolitik
   000451Finansloven
   005452Erhvervslivets beskatning, herunder skattely mv.
   0112490Andet specifikt om skattepolitik og afgifter
   001500For mange flygtninge/indvandrere (negative tilkendegivelser)
   000501Ikke flere flygtninge/indvandrere
   003502Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere
   003503Familiesammenføringer
   002510For slap flygtninge/indvandrerpolitik, herunder for megen støtte/hjælp til flygtninge/indvandrere
   000511Bekvemmelighedsflygtninge
   002512Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere
   000513Tvangsægteskaber
   000514Andengenerationsindvandrere
   001520Andre specifikke negative tilkendegivelser, herunder muslimer i Danmark
   0116530Integration af flygtninge/indvandrere (neutrale tilkendegivelser)
   1246540Flygtninge/indvandrere u.n.a., herunder indvandrerdebatten
   0011550Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik
   006560Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser)
   009561Bekæmpelse af racisme
   0112562For restriktiv politik og lovgivning på flygtninge/indvandrerområdet
   000563Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde
   001570Andre specifikke positive tilkendegivelser
   003580Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration
   009590Grænsepolitik åbne grænser, grænsekontrol mv.
   006600Sociale problemer, herunder socialpolitik og social velfærd
   0113610De svageste i samfundet
   002611De handicappedes forhold
   003612Hjemløse
   002613Narkomani/alkoholisme
   002614Omsorg for psykisk syge
   006615Syge
   001616Polarisering/marginalisering
   1359620Ældres vilkår/forhold
   002621Folke- og invalidepension
   004622Plejehjem/hjemmehjælp
   006623Ældrepolitik generelt
   0117630Børnefamilier/daginstitutioner
   1122631Børns vilkår
   000632Barselspolitik
   003633Børnepolitik u.n.a.
   1242640Uddannelse/uddannelsesforhold generelt
   1241641Folkeskolen/skolepolitik
   008642Lærlingeuddannelser
   007643Højere uddannelser
   003644Forskning
   000645Omskoling, videreuddannelse
   004646Økonomisk støtte til studerende, herunder studerendes forhold
   1359650Sundheds-, sygehussektoren
   005651Ventelister
   000652Privathospitaler
   002653Ingen nedskæring i sundhedssektoren
   0119654Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik
   004660Boligproblemer
   000661Ungdomsboliger
   005670Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspolitik u.n.a.
   008671Ulighed og omfordeling
   001672Sociale goder bevares herunder vedrørende orlovsordninger
   000673Sociale udgifter ned
   000674Borgerløn
   001675Brugerbetaling
   000676Udlicitering
   1130677Overførselsindkomster/sociale ydelser/bistand o. lign.
   000678Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden
   000679Bevarelse velfærden, sikre velfærden
   000680Vold
   0118681Kriminalitet
   000682Lov og orden
   003683Retspolitik
   005684Politiet
   005690Andet specifikt socialpolitiske svar
   009691De unges problemer
   1121692Regionale problemer, herunder Bornholm
   001693Kulturpolitik
   000694Kirkelige spørgsmål
   004700Udenrigspolitik generelt
   001710Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMU en
   003711EU-forbehold
   001712EUs udvidelse
   002713Skepsis over for EU
   007714EU- forhold generelt, herunder forfatning
   001715EU (positiv)
   002720NATO, Mellemøsten
   002730Nedskæring af forsvaret
   001731Forsvaret bevares/sikkerhedspolitik
   003732Forsvarspolitik u.n.a.
   006740Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed
   004741Ulandshjælp bremses
   001750Verdensfred
   002751Krig
   000752Terror
   000753Krigen i Irak og Afganistan, herunder Danmarks rolle
   001760Globalisering
   000770Bedre internationalt samarbejde
   004790Andre specifikke udenrigspolitiske svar
   1357800Miljø/miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål
   003810Forureningsproblemet
   001820Fødevarer
   0010830Dyrevelfærd
   000840Andre specifikke miljøspørgsmål
   008850Infrastruktur
   008860Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt
   0114870Offentlig transport
   001880Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund
   002890Andre specifikke trafikpolitiske svar
   001900Klare sig selv/personlig frihed
   001901Respekt for det enkelte menneske
   000902Accept af hinanden
   001903Plads til alle/solidaritet
   000904Alle kan og skal bidrage til samfundet
   000905Bevare danskheden
   0001000Vælte nuværende regering
   0001010Få en borgerlig regering
   0001020Få en socialistisk regering
   0001100Bevare nuværende regering
   0011200Andre specifikke politiske tilkendegivelser
   47 194110000Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V22 SIDSTE 3 UGER SMALLE POLITIK MED FAMILIE/VENNER 1.
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 10: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Int: NB mulighed for flere svar - IP skal bare have diskuteret lidt om politik for at det kan kategoriseres som et ja. Der er ingen krav til f.eks. længde og indhold- (Vis kort 2).
   Svar 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   591941Nej, jeg har ikke snakket om politik
   387115682Ja, jeg har snakket om politik med familie
   6122633Ja, jeg har snakket om politik med venner
   361394Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
   12345Nej, jeg har ikke familie/venner/kolleger
   0038Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V23 SIDSTE 3 UGER SMALLE POLITIK MED FAMILIE/VENNER 2.
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 10: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Int: NB mulighed for flere svar - IP skal bare have diskuteret lidt om politik for at det kan kategoriseres som et ja. Der er ingen krav til f.eks. længde og indhold- (Vis kort 2).
   Svar 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Nej, jeg har ikke snakket om politik
   381212Ja, jeg har snakket om politik med familie
   277611063Ja, jeg har snakket om politik med venner
   5152184Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
   0035Nej, jeg har ikke familie/venner/kolleger
   0008Ved ikke
   65 269910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 35
 • V24 SIDSTE 3 UGER SMALLE POLITIK MED FAMILIE/VENNER 3.
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 10: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Int: NB mulighed for flere svar - IP skal bare have diskuteret lidt om politik for at det kan kategoriseres som et ja. Der er ingen krav til f.eks. længde og indhold- (Vis kort 2).
   Svar 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Nej, jeg har ikke snakket om politik
   17582Ja, jeg har snakket om politik med familie
   17523Ja, jeg har snakket om politik med venner
   16856604Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
   0145Nej, jeg har ikke familie/venner/kolleger
   0008Ved ikke
   81 337310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 19
 • V25 SIDSTE 3 UGER SMALLE POLITIK MED FAMILIE/VENNER 4.
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 10: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Int: NB mulighed for flere svar - IP skal bare have diskuteret lidt om politik for at det kan kategoriseres som et ja. Der er ingen krav til f.eks. længde og indhold- (Vis kort 2).
   Svar 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Nej, jeg har ikke snakket om politik
   0002Ja, jeg har snakket om politik med familie
   0003Ja, jeg har snakket om politik med venner
   0004Ja, jeg har snakket om politik med kolleger
   010035Nej, jeg har ikke familie/venner/kolleger
   0008Ved ikke
   100 414410Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 100
 • V26 HVOR INTERESSERET ER DU I POLITIK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 11: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194291Meget interesseret
   264910852Noget interesseret
   14275913Kun lidt interesseret
   24894Slet ikke interesseret
   0088Ved ikke
   47 194510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V27 MODTAGET PJECER EL FRA PARTIER VIA BREVPOST
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12a) Har du i den sidste måned før valget modtaget pjecer eller lignende fra partierne eller kandidaterne i din brevsprække eller postkasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   407516531Ja
   12224832Nej
   23638Ved ikke
   47 194810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V28 MODTAGET SMS-BESKED FRA ET PARTI
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12b) Har du i den sidste måned før valget modtaget SMS-besked fra et parti eller en kandidat?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23711Ja
   519621122Nej
   01158Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V29 MODTAGET E-MAILS FRA ET PARTI
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12c) Har du i den sidste måned før valget modtaget e-mails fra et parti eller en kandidat?
  • %MD%AntalKodeKategori
   471541Ja
   489120112Nej
   12338Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V30 KONTAKTET AF ET PARTI PÅ DIN BOPÆL
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12d) Har du i den sidste måned før valget oplevet, at en kandidat eller et partimedlem har kontaktet dig på din bopæl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23681Ja
   519621132Nej
   01178Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V31 KONTAKTET AF ET PARTI PÅ GADEN
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12e) Har du i den sidste måned før valget oplevet, at en kandidat eller et partimedlem har kontaktet dig på gaden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21408711Ja
   326013112Nej
   01168Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V32 TILMELDT LØBENDE INFO DIREKTE FRA PARTIER
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12f) Har du i den sidste måned før valget tilmeldt dig, så du modtager løbende information direkte fra partier eller kandidater fx via e-mail, Twitter, RSS eller SMS?
  • %MD%AntalKodeKategori
   471471Ja
   499320372Nej
   01148Ved ikke
   47 194910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V33 OPFORDRET AF OMGANGSKREDS TIL AT STEMME NOGET BESTEMT
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12g) Har du i den sidste måned før valget oplevet, at personer i din omgangskreds har opfordret dig til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18337341Ja
   356614482Nej
   01168Ved ikke
   47 194910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V34 BESØGT NOGLE AF PARTIERNES HJEMMESIDE
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøget mv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12h) Har du i den sidste måned før valget besøgt nogle af de politiske partiers hjemmesider (inkl. Facebook og lignende)? Hvis Ja stilles 12.h.1
  • %MD%AntalKodeKategori
   21398521Ja
   326113322Nej
   01138Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V35 1. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   1. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   6312611A: Socialdemokraterne
   28662B: Det Radikale Venstre
   16473C: Det Konservative Folkeparti
   13274F: Socialistisk Folkeparti
   2121005I: Liberal Alliance
   0036K: Kristendemokraterne
   29727O: Dansk Folkeparti
   211908V: Venstre
   17629Ø: Enhedslisten
   2108610Å: Alternativet
   00111Andet parti
   143188Ved ikke
   0 699Uoplyst
   79 3295100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 20
 • V36 2. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   2. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   16391A: Socialdemokraterne
   3181172B: Det Radikale Venstre
   14273C: Det Konservative Folkeparti
   17474F: Socialistisk Folkeparti
   213855I: Liberal Alliance
   0176K: Kristendemokraterne
   212807O: Dansk Folkeparti
   215978V: Venstre
   211729Ø: Enhedslisten
   2117210Å: Alternativet
   01611Andet parti
   00088Ved ikke
   84 3498100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 16
 • V37 3. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   3. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   16281A: Socialdemokraterne
   04202B: Det Radikale Venstre
   111483C: Det Konservative Folkeparti
   18344F: Socialistisk Folkeparti
   214635I: Liberal Alliance
   03146K: Kristendemokraterne
   214637O: Dansk Folkeparti
   217778V: Venstre
   111489Ø: Enhedslisten
   1115110Å: Alternativet
   01311Andet parti
   00088Ved ikke
   89 3698100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 11
 • V38 4. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   4. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   06161A: Socialdemokraterne
   0372B: Det Radikale Venstre
   0493C: Det Konservative Folkeparti
   116404F: Socialistisk Folkeparti
   110255I: Liberal Alliance
   0266K: Kristendemokraterne
   113347O: Dansk Folkeparti
   116408V: Venstre
   111299Ø: Enhedslisten
   1174410Å: Alternativet
   02411Andet parti
   00088Ved ikke
   94 3893100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 6
 • V39 5. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   5. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0561A: Socialdemokraterne
   0572B: Det Radikale Venstre
   0453C: Det Konservative Folkeparti
   0454F: Socialistisk Folkeparti
   128375I: Liberal Alliance
   0456K: Kristendemokraterne
   013177O: Dansk Folkeparti
   08108V: Venstre
   08119Ø: Enhedslisten
   1192510Å: Alternativet
   02311Andet parti
   00088Ved ikke
   97 4016100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 3
 • V40 6. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   6. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0321A: Socialdemokraterne
   0862B: Det Radikale Venstre
   0323C: Det Konservative Folkeparti
   0324F: Socialistisk Folkeparti
   0325I: Liberal Alliance
   025196K: Kristendemokraterne
   016127O: Dansk Folkeparti
   021168V: Venstre
   0439Ø: Enhedslisten
   0161210Å: Alternativet
   00011Andet parti
   00088Ved ikke
   98 4071100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 2
 • V41 7. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   7. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0421A: Socialdemokraterne
   0002B: Det Radikale Venstre
   0423C: Det Konservative Folkeparti
   0634F: Socialistisk Folkeparti
   0845I: Liberal Alliance
   0426K: Kristendemokraterne
   034177O: Dansk Folkeparti
   01688V: Venstre
   01899Ø: Enhedslisten
   04210Å: Alternativet
   02111Andet parti
   00088Ved ikke
   99 4097100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 1
 • V42 8. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   8. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001A: Socialdemokraterne
   0312B: Det Radikale Venstre
   0313C: Det Konservative Folkeparti
   0624F: Socialistisk Folkeparti
   0005I: Liberal Alliance
   0316K: Kristendemokraterne
   0007O: Dansk Folkeparti
   047178V: Venstre
   01979Ø: Enhedslisten
   019710Å: Alternativet
   00011Andet parti
   00088Ved ikke
   99 4111100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 1
 • V43 9. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   9. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0311A: Socialdemokraterne
   0312B: Det Radikale Venstre
   0723C: Det Konservative Folkeparti
   0004F: Socialistisk Folkeparti
   0005I: Liberal Alliance
   0316K: Kristendemokraterne
   0317O: Dansk Folkeparti
   0008V: Venstre
   059179Ø: Enhedslisten
   021610Å: Alternativet
   00011Andet parti
   00088Ved ikke
   99 4118100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 1
 • V44 10. PARTIS HJEMMESIDE BESØGT DEN SIDSTE MÅNED
  • Variablen er filtreret af: V34
   • Filtrerende variable: V34
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12.h.1: Hvilke partier har du besøgt den sidste måned? Der må gerne nævnes flere partier (Kig kort 3)
   10. parti
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001A: Socialdemokraterne
   0512B: Det Radikale Venstre
   0513C: Det Konservative Folkeparti
   0514F: Socialistisk Folkeparti
   0005I: Liberal Alliance
   0006K: Kristendemokraterne
   0007O: Dansk Folkeparti
   0008V: Venstre
   0009Ø: Enhedslisten
   0841610Å: Alternativet
   00011Andet parti
   00088Ved ikke
   100 4128100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 0
 • V45 FØLGER POLITISKE KANDIDATER/PARTIER PÅ FACEBOOK
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøgetmv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12i) "Følger" du eller har du klikket "synes godt om" på en eller flere af de politiske kandidater eller partiers Facebook-profiler?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12235091Ja
   407516572Nej
   11318Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V46 FØR VALGET DELTAGET I EN KANDIDATTEST/VALGTEST
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøgetmv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12j) Har du i sidste måned før valget deltaget i en kandidattest eller valgtest på fx TV, aviserne eller andre mediers hjemmesider? Hvis Ja stilles 12.j.1
  • %MD%AntalKodeKategori
   254610211Ja
   285311662Nej
   00108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 194910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V47 FULGTE DU ANBEFALING TESTEN GAV DIG
 • V48 FØR VALGTE OPFORDRET ANDRE TIL AT STEMME PÅ NOGET BESTEMT
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 12: Nu skal du tænke tilbage på den sidste måned før valget? INT: "På gaden indbefatter hele det "offentlige rum" ved indkøb, togstation, gågaden, strøgetmv. Kontaktet på gade skal forstås i bredeste forstand - eks. en rose eller ballon modtaget på strøget/gågaden eller det at få søgt tildelt en pjece. Kontaktet på bopæl skal forstås som at få "stemt-dørklokker", hvor kandidaten/partimedlemmet går fra dør til dør og opfordrer til at stemme på et parti/kandidat.
   12k) Har du i den sidste måned før valget opfordret andre til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13245371Ja
   397416342Nej
   11268Ved ikke
   47 195010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V49 ANTAL DAGE OM UGEN SER TV-NYHEDER
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 13: Hvor mange dage om ugen i en typisk uge ser du TV-nyheder, f.eks. TV-Avisen på DR1, Deadline på DR2, nyhederne på TV2, NYhederne på TV2News, tv2.dk eller dr.dk?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4817210 dage
   4715321 dag
   4715832 dage
   4817443 dage
   4817554 dage
   61226865 dage
   4715276 dage
   224191087 dage
   123488Ved ikke
   47 1951100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V50 ANTAL DAGE OM UGEN LÆSER AVIS
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 14: Hvor mange dage om ugen i en typisk uge læser du avis? Det kan være i både papirform eller på internettet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   91839010 dage
   5920821 dag
   5919332 dage
   4817743 dage
   3511554 dage
   4716265 dage
   3510776 dage
   203781187 dage
   123388Ved ikke
   47 1951100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V51 HVAD STEMTE DU VED FOLKETINGSVALGET DEN 18. JUNI 2015
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 15: Hvad stemte du ved folketingsvalget den 18. juni 2015? (Vis kort 4)
  • %MD%AntalKodeKategori
   13245301A: Socialdemokraterne
   351102B: Det Radikale Venstre
   23653C: Det Konservative Folkeparti
   351064F: Socialistisk Folkeparti
   481855I: Liberal Alliance
   01156K: Kristendemokraterne
   9173737O: Dansk Folkeparti
   9163598V: Venstre
   481839Ø: Enhedslisten
   3511910Å: Alternativet
   00511En kandidat uden for partierne
   113112Stemte blank
   2510013Stemte ikke
   00088Ved ikke
   0 1399Uoplyst
   47 1953100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V52 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 15: Hvornår besluttede du at stemme, som du gjorde? (Vis kort 5)
  • %MD%AntalKodeKategori
   6122571På selve valgdagen
   11204472I de sidste dage før valget
   9173713Tidligere i valgkampen
   8153294Jeg vidste allerede før valgkampen, men efter 1. januar 2015, hvad jeg ville stemme
   18347385Jeg vidste allerede før 1. januar 2015, hvad jeg ville stemme
   12498Ved ikke
   0 19Uoplyst
   47 195510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V53 BESØGTE AFSTEMNINGSSTED ALENE/MED FLERE 1.
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 16: Tænk tilbage på valgdagen, hvad der passer bedst på dig (kun dem som stemte jf spm. 15)? Her kan gives flere svar. (Vis kort 6)
   Svar 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   21428521Besøgte afstemningsstedet alene
   481642Besøgte afstemningsstedet med en eller flere som ikke stemte
   255010253Besøgte afstemningsstedet sammen med en eller flere som stemte
   0028Ved ikke
   0 69Uoplyst
   51 209810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V54 BESØGTE AFSTEMNINGSSTED ALENE/MED FLERE 2.
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 16: Tænk tilbage på valgdagen, hvad der passer bedst på dig (kun dem som stemte jf spm. 15)? Her kan gives flere svar. (Vis kort 6)
   Svar 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Besøgte afstemningsstedet alene
   045142Besøgte afstemningsstedet med en eller flere som ikke stemte
   055173Besøgte afstemningsstedet sammen med en eller flere som stemte
   0008Ved ikke
   99 411610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 1
 • V55 HVEM FULGTES DU MED 1.
  • Variablen er filtreret af: V53,V54
   • Filtrerende variable: V53 V54
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 17: Hvem fulgte du med, da du stemte? (Vis kort 6). Stilles kun til respondenter, der har svaret besøgte afstemningsstedet sammen med nogen (svar 2 eller 3) i ovenstående.
   Svar 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   22769091Et eller flere familiemedlemmer, der på bor på samme adresse som mig
   15582Et eller flere familiemedlemmer, der bor på anden adresse end mig
   391073En anden, der bor på samme adresse som mig
   14534En ven, der ikke bor på min adresse
   01155En nabo
   01136En kollega/studiekammerat
   12247En eller flere personer, som ikke havde stemmeret, fx et barn
   01108En anden som ikke er nævnt ovenfor
   71 295810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 29
 • V56 HVEM FULGTES DU MED 2.
  • Variablen er filtreret af: V53,V54
   • Filtrerende variable: V53 V54
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 17: Hvem fulgte du med, da du stemte? (Vis kort 6). Stilles kun til respondenter, der har svaret besøgte afstemningsstedet sammen med nogen (svar 2 eller 3) i ovenstående.
   Svar 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0871Et eller flere familiemedlemmer, der på bor på samme adresse som mig
   018152Et eller flere familiemedlemmer, der bor på anden adresse end mig
   0433En anden, der bor på samme adresse som mig
   0764En ven, der ikke bor på min adresse
   01085En nabo
   0226En kollega/studiekammerat
   148407En eller flere personer, som ikke havde stemmeret, fx et barn
   0228En anden som ikke er nævnt ovenfor
   98 406410Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 2
 • V57 HVEM FULGTES DU MED 3.
  • Variablen er filtreret af: V53,V54
   • Filtrerende variable: V53 V54
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 17: Hvem fulgte du med, da du stemte? (Vis kort 6). Stilles kun til respondenter, der har svaret besøgte afstemningsstedet sammen med nogen (svar 2 eller 3) i ovenstående.
   Svar 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Et eller flere familiemedlemmer, der på bor på samme adresse som mig
   01212Et eller flere familiemedlemmer, der bor på anden adresse end mig
   0003En anden, der bor på samme adresse som mig
   01214En ven, der ikke bor på min adresse
   01215En nabo
   01216En kollega/studiekammerat
   02527En eller flere personer, som ikke havde stemmeret, fx et barn
   02528En anden som ikke er nævnt ovenfor
   100 413910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 0
 • V58 HVEM FULGTES DU MED 4.
  • Variablen er filtreret af: V53,V54
   • Filtrerende variable: V53 V54
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 17: Hvem fulgte du med, da du stemte? (Vis kort 6). Stilles kun til respondenter, der har svaret besøgte afstemningsstedet sammen med nogen (svar 2 eller 3) i ovenstående.
   Svar 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001Et eller flere familiemedlemmer, der på bor på samme adresse som mig
   0002Et eller flere familiemedlemmer, der bor på anden adresse end mig
   0003En anden, der bor på samme adresse som mig
   0004En ven, der ikke bor på min adresse
   0005En nabo
   0006En kollega/studiekammerat
   0007En eller flere personer, som ikke havde stemmeret, fx et barn
   010018En anden som ikke er nævnt ovenfor
   100 414610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 100
 • V59 TÆNKTE PÅ AT STEMME PÅ ANDRE PARTIER
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 18: Tænkte du på at stemme på andre partier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   244610071Ja
   285411672Nej, gå til spm. 20
   0018Ved ikke, gå til spm. 20
   0 179Uoplyst
   47 195510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V60 HVILKET PARTI TÆNKTE AT STEMME PÅ 1.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 19a: Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? Det er muligt at give flere svar. (Vis kort 7)
   Svar 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   5191901A: Socialdemokraterne
   29862B: Det Radikale Venstre
   15533C: Det Konservative Folkeparti
   16594F: Socialistisk Folkeparti
   3121245I: Liberal Alliance
   0176K: Kristendemokraterne
   3131347O: Dansk Folkeparti
   3141448V: Venstre
   2101039Ø: Enhedslisten
   298910Å: Alternativet
   01711Et andet parti
   00512En kandidat uden for partierne
   00088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   76 3141100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V61 HVILKET PARTI TÆNKTE AT STEMME PÅ 2.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 19a: Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? Det er muligt at give flere svar. (Vis kort 7)
   Svar 2:
  • %MD%AntalKodeKategori
   18261A: Socialdemokraterne
   110342B: Det Radikale Venstre
   18263C: Det Konservative Folkeparti
   111374F: Socialistisk Folkeparti
   112385I: Liberal Alliance
   0266K: Kristendemokraterne
   17247O: Dansk Folkeparti
   113438V: Venstre
   112389Ø: Enhedslisten
   1144710Å: Alternativet
   01211Et andet parti
   02512En kandidat uden for partierne
   00088Ved ikke
   92 3821100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 8
 • V62 HVILKET PARTI TÆNKTE AT STEMME PÅ 3.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 19a: Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? Det er muligt at give flere svar. (Vis kort 7)
   Svar 3:
  • %MD%AntalKodeKategori
   01181A: Socialdemokraterne
   0322B: Det Radikale Venstre
   0753C: Det Konservative Folkeparti
   0754F: Socialistisk Folkeparti
   014105I: Liberal Alliance
   0006K: Kristendemokraterne
   01297O: Dansk Folkeparti
   01188V: Venstre
   01299Ø: Enhedslisten
   0191410Å: Alternativet
   03211Et andet parti
   00012En kandidat uden for partierne
   00088Ved ikke
   98 4075100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 2
 • V63 HVILKET PARTI TÆNKTE AT STEMME PÅ 4.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 19a: Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? Det er muligt at give flere svar. (Vis kort 7)
   Svar 4:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0611A: Socialdemokraterne
   0002B: Det Radikale Venstre
   0613C: Det Konservative Folkeparti
   01224F: Socialistisk Folkeparti
   0615I: Liberal Alliance
   0616K: Kristendemokraterne
   0617O: Dansk Folkeparti
   02548V: Venstre
   01229Ø: Enhedslisten
   019310Å: Alternativet
   00011Et andet parti
   00012En kandidat uden for partierne
   00088Ved ikke
   100 4131100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 0
 • V64 HVILKET PARTI TÆNKTE AT STEMME PÅ 5.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 19a: Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? Det er muligt at give flere svar. (Vis kort 7)
   Svar 5:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001A: Socialdemokraterne
   0002B: Det Radikale Venstre
   0003C: Det Konservative Folkeparti
   0004F: Socialistisk Folkeparti
   0005I: Liberal Alliance
   0006K: Kristendemokraterne
   0007O: Dansk Folkeparti
   02518V: Venstre
   05029Ø: Enhedslisten
   025110Å: Alternativet
   00011Et andet parti
   00012En kandidat uden for partierne
   00088Ved ikke
   100 4143100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 0
 • V65 HVILKET PARTI TÆNKTE AT STEMME PÅ 6.
  • Variablen er filtreret af: V59
   • Filtrerende variable: V59
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 19a: Hvilket parti eller partier tænkte du på at stemme på? Det er muligt at give flere svar. (Vis kort 7)
   Svar 6:
  • %MD%AntalKodeKategori
   0001A: Socialdemokraterne
   0002B: Det Radikale Venstre
   0003C: Det Konservative Folkeparti
   0004F: Socialistisk Folkeparti
   0005I: Liberal Alliance
   0006K: Kristendemokraterne
   0007O: Dansk Folkeparti
   0008V: Venstre
   0009Ø: Enhedslisten
   0100110Å: Alternativet
   00011Et andet parti
   00012En kandidat uden for partierne
   00088Ved ikke
   100 4146100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 100
 • V66 HVILKET PARTI STEMTE PÅ V FORRIGE VALG I 2011
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 20: Hvilket parti stemte du på ved det forrige folketingsvalg i september 2011? (Vis kort 8)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12235011A: Socialdemokraterne
   481772B: Det Radikale Venstre
   25993C: Det Konservative Folkeparti
   481654F: Socialistisk Folkeparti
   23685I: Liberal Alliance
   01116K: Kristendemokraterne
   6112357O: Dansk Folkeparti
   11214678V: Venstre
   471569Ø: Enhedslisten
   00310En kandidat uden for partierne
   012011Stemte blankt
   248112Stemte ikke
   5918913Havde ikke stemmeret
   00588Ved ikke
   0 1399Uoplyst
   47 1957100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V67 SYNES OM A : SOCIALDEMOKRATERNE
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21a) A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   24830Synes meget dårligt om partiet
   124311
   3511222
   5919933
   4818444
   91635755
   61225166
   81533077
   81531788
   3510599
   2510110Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   249688Ved ikke
   0 499Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 53
 • V68 SYNES OM B: DET RADIKALE VENSTRE
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21b) B: Det Radiale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   481770Synes meget dårligt om partiet
   3612811
   51022122
   61225533
   71327644
   71430455
   51021366
   4715477
   249688
   135899
   112310Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   61226888Ved ikke
   0 999Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V69 SYNES OM C: DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21c) C: Det Konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   592040Synes meget dårligt om partiet
   5920111
   71329222
   81431333
   71327644
   61225955
   3714466
   3511077
   237288
   113099
   011310Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   61226288Ved ikke
   0 699Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V70 SYNES OM F: SOCIALISTISK FOLKEPARTI
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21d) F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   471620Synes meget dårligt om partiet
   3714411
   61225522
   61124233
   61226544
   71327755
   5919066
   4816477
   3612388
   125499
   123410Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   61226488Ved ikke
   0 799Uoplyst
   47 1966100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V71 SYNES OM I: LIBERAL ALLIANCE
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21e) I: Liberal Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   9183810Synes meget dårligt om partiet
   5920311
   51021922
   51020733
   5918744
   5920455
   3613566
   4715177
   3511888
   248299
   124710Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   61124088Ved ikke
   0 899Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V72 SYNES OM O: DANSK FOLKEPARTI
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21f) O: Danske Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194080Synes meget dårligt om partiet
   5918811
   4817722
   4716133
   4715244
   5918855
   4715766
   5919377
   5919888
   3510599
   4715810Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   249088Ved ikke
   0 799Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V73 SYNES OM V: VENSTRE
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21g) V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   6112320Synes meget dårligt om partiet
   4817911
   51021822
   51021133
   4818044
   61123455
   4817966
   5920277
   61123088
   3612899
   248010Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   2510388Ved ikke
   0 699Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V74 SYNES OM Ø: ENHEDSLISTEN
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21h) Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   9173620Synes meget dårligt om partiet
   51022311
   51021122
   5919233
   5919044
   51021455
   3612366
   4714977
   3511888
   248299
   249010Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   51021888Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V75 SYNES OM Å: ALTERNATIVET
  • De enkelte partier
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 21: Hvor vil du placere... (Int: Læs partinavn op) ... på denne skala fra 0-10? INT: Hvis IP ikke kender partiet kodes 'ved ikke nok om'.
   21i) Å: Alternativet
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194080Synes meget dårligt om partiet
   5919411
   5919022
   4714833
   3612444
   5920055
   3511066
   3511877
   249688
   236999
   135710Synes virkelig godt om partiet
   00011Ved ikke nok om
   112145588Ved ikke
   0 1399Uoplyst
   47 1965100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V76 SYNES OM A: HELLE THORNING-SCHMIDT
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22a) A: Helle Thorning-Schmidt
  • %MD%AntalKodeKategori
   371420Synes meget dårligt om personen
   248911
   4714822
   4816733
   5918844
   61226255
   51021466
   71327777
   71429688
   4715899
   4816710Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   236688Ved ikke
   0 399Uoplyst
   48 1970100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V77 SYNES OM B: MORTEN ØSTERGAARD
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22b) B: Morten Østergaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   371420Synes meget dårligt om personen
   3612511
   4817522
   5920433
   61225244
   71328155
   51020766
   4715677
   248288
   112399
   112410Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   122349888Ved ikke
   0 899Uoplyst
   48 1970100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V78 SYNES OM C: SØREN PAPE
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22c) C: Søren Pape
  • %MD%AntalKodeKategori
   592000Synes meget dårligt om personen
   51020811
   61124122
   61225133
   61123544
   61123455
   3613766
   248877
   125288
   011899
   001010Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   122349988Ved ikke
   0 499Uoplyst
   48 1970100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V79 SYNES OM F: PIA OLSEN DYHR
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22d) F: Pia Olsen Dyhr
  • %MD%AntalKodeKategori
   24780Synes meget dårligt om personen
   237611
   4818022
   51021233
   61123844
   71430155
   51020866
   5920577
   3511288
   236799
   123310Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   112146388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   48 1970100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V80 SYNES OM I: ANDERS SAMUELSEN
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22e) I: Anders Samuelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   7132760Synes meget dårligt om personen
   4816411
   51021222
   5919733
   5919044
   61123655
   5918966
   4716177
   2510188
   237499
   136210Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   71430888Ved ikke
   0 699Uoplyst
   48 1971100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V81 SYNES OM O: KRISTIAN THULESEN DAHL
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22f) O: Kristian Thulesen Dahl
  • %MD%AntalKodeKategori
   5102180Synes meget dårligt om personen
   3613011
   4715622
   4715633
   4716144
   51021755
   5920366
   4818377
   51021388
   4715699
   5918710Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   5918988Ved ikke
   0 799Uoplyst
   48 1971100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V82 SYNES OM V: LARS LØKKE RASMUSSEN
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22g) V: Lars Løkke Rasmussen
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194190Synes meget dårligt om personen
   51021811
   51022222
   5920033
   5919744
   61124155
   4817566
   4816677
   3613288
   236999
   124510Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   248688Ved ikke
   0 699Uoplyst
   48 1971100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V83 SYNES OM Ø: JOHANNE SCHMIDT-NIELSEN
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22h) Ø: Johanne Schmidt-Nielsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   471590Synes meget dårligt om personen
   3511111
   4715022
   5918733
   51021044
   61225455
   51022266
   5920177
   4918588
   4714899
   4716210Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   4818388Ved ikke
   0 499Uoplyst
   48 1971100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V84 SYNES OM Å: UFFE ELBÆK
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22: Hvis vi bruger den samme skala fra 0-10, vil jeg bede dig placere, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore politisk ledere, når 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvis jeg nævner en partileder, som du ikke kender eller føler, du ikke ved nok om, skal du bare sige det. Den første politiske leder er Helle Thorning-Schmidt. Hvor vil du placere ... (Int: læs op) ... på denne skala fre 0-10? (Vis kort 10). Int. Hvis IP ikke kender den politiske leder, kodes 'ved ikke nok om'.
   22i) Å: Uffe Elbæk
  • %MD%AntalKodeKategori
   7132890Synes meget dårligt om personen
   4818411
   4918622
   4716133
   4716044
   61122955
   3714366
   4715577
   3511088
   236399
   135910Synes virkelig godt om personen
   00011Ved ikke nok om
   102043088Ved ikke
   0 799Uoplyst
   48 1971100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V85 EGENSKABEN TROVÆRDIG HELLE THORNING-SCHMIDT
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22aa: Hvor godt eller dårligt synes du egenskaben 'troværdig' passer på Helle Thorning-Schmidt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6112301Passer meget godt
   15296372Passer godt
   14275913Hverken eller
   9183894Passer dårligt
   6112455Passer meget dårligt
   24838Ved ikke
   48 197210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V86 EGENSKABEN TROVÆRDIG LARS LØKKE RASMUSSEN
  • Politiske ledere
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 22vv: Hvor godt eller dårligt synes du egenskaben 'troværdig' passer på Lars Løkke Rasmussen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13551Passer meget godt
   7143072Passer godt
   14275893Hverken eller
   13245254Passer dårligt
   15286135Passer meget dårligt
   24868Ved ikke
   48 197210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V87 TILHÆNGER AF BESTEMT PARTI
  • Parti præference
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 23: Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhænger af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF'er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti? (Vis kort 11).
  • %MD%AntalKodeKategori
   21408591Ja, jeg betragter mig selv som tilhænger af et bestemt politisk parti
   305712362Nej, jeg er ikke tilhænger af noget bestemt politisk parti, gå til spm. 27
   24768Ved ikke, gå til spm. 27
   0 49Uoplyst
   48 197210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V88 BESTEMT PARTI TILHÆNGER AF
  • Parti præference
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 24: Hvilket parti er der tale om? (Vis kort 12)
  • %MD%AntalKodeKategori
   6292521A: Socialdemokraterne
   15422B: Det Radikale Venstre
   13263C: Det Konservative Folkeparti
   15424F: Socialistisk Folkeparti
   16485I: Liberal Alliance
   0196K: Kristendemokraterne
   4171477O: Dansk Folkeparti
   5242098V: Venstre
   28709Ø: Enhedslisten
   011010Å: Alternativet
   00111Andet parti
   00288Ved ikke
   0 299Uoplyst
   79 3287100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 21
 • V89 STÆRKT OVERBEVIST TILHÆNGER ELLER IKKE
  • Parti præference
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 25: Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter du dig selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10504331Stærkt overbevist, gå til spm. 27
   10463942Ikke stærkt overbevist, gå til spm. 27
   14328Ved ikke, gå til spm. 27
   79 328810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 21
 • V90 ALLIGEVEL ET PARTI DU STÅR NÆRMERE
  • Parti præference
  • Variablen er filtreret af: V89
   • Filtrerende variable: V89
  • Variablen er filtreret af: V87
   • Filtrerende variable: V87
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 26: Er der alligevel et parti, som du synes, du står nærmere end andre partier? (Vis kort 3D)
  • %MD%AntalKodeKategori
   6182381A: Socialdemokraterne
   26752B: Det Radikale Venstre
   13433C: Det Konservative Folkeparti
   26724F: Socialistisk Folkeparti
   28995I: Liberal Alliance
   01116K: Kristendemokraterne
   5151937O: Dansk Folkeparti
   4111508V: Venstre
   281029Ø: Enhedslisten
   267310Å: Alternativet
   00111Andet parti
   51519312Nej, jeg står ikke noget parti nærmere end andre
   145588Ved ikke
   0 699Uoplyst
   68 2836100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 31
 • V91 ER DU/HAR DU TIDLIGERE MEDLEM AF POLITISK PARTI
  • Parti præference
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 27: Er du eller har du tidligere været medlem af et politisk parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   25991Ja, jeg er medlem
   7132862Nej, men jeg har tidligere været medlem
   438217743Nej, jeg har aldrig været medlem
   01138Ved ikke
   0 29Uoplyst
   48 197310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V92 KLASSEFORSKELLE I DANMARK
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 28: Synes du, der er klasseforskelle i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   397816141Ja
   7132752Nej, gå til spm. 30
   481718Ved ikke, gå til spm. 30
   3 1139Uoplyst
   48 197410Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V93 HVORDAN VISER KLASSEFORSKELLE SIG I DANMARK
 • V94 LÆNGDE AF ÅBENT SVAR Q29
 • V95 KAN MAN SE/HØRE HVILKET SAMFUNDSLAG PERSON KOMMER FRA
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 30: Mener du, at man kan se eller høre på et menneske i hvilket samfundslag, det hører hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   356614351Ja
   11214502Nej, gå til spm. 32
   7132778Ved ikke, gå til spm. 32
   0 99Uoplyst
   48 197610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V96 HVORDAN MENER DU AT KUNNE SE/HØRE DET 1.
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V95
   • Filtrerende variable: V95
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 31: Hvordan mener du at kunne se eller høre det? Det er muligt at svare flere ting. (Vis kort 13)
   Svar 1:
  • %MD%AntalKodeKategori
   17507121Tale
   10294112Sprogbrug
   4131863Påklædning
   27954Manerer
   12235Andet
   0 109Uoplyst
   65 271010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 34
 • V97 HVORDAN MENER DU AT KUNNE SE/HØRE DET 2.
 • V98 HVORDAN MENER DU AT KUNNE SE/HØRE DET 3.
 • V99 HVORDAN MENER DU AT KUNNE SE/HØRE DET 4.
 • V100 HVORDAN MENER DU AT KUNNE SE/HØRE DET 5.
 • V101 HVIS ANDET, UDDYB SVAR
 • V102 ANDRE MÅDER, NOTERET
 • V103 LÆNGDE AF ÅBENT SVAR Q13
 • V104 HØRER HJEMME I BESTEMT SAMFUNDSKLASSE
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 32: Føler du selv, st du hører hjemme i en bestemt samfundsklasse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   305812471Ja
   17337082Nej, gå til spm. 37
   591948Ved ikke, gå til spm. 37
   1 229Uoplyst
   48 197610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V105 HVILKEN SAMFUNDSKLASSE ER DET
 • V106 ENS STILLET ØKONOMISK I SAMFUNDSKLASSE
 • V107 SAMFUNDSKLASSE FÆLLES INTERESSER ANDRE SAMFUNDSKLASSER
 • V108 HVILKE FÆLLES INTERESSER
 • V109 LÆNGDEN AF ÅBENT SVAR I Q36
 • V110 SAMFUNDSKLASSE NÆRMESTE VENNER
 • V111 FØLER DIG TILPAS MED MENNESKER ALLE SAMFUNDSLAG
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 38: Føler du dig lige godt tilpas med mennesker fra alle samfundslag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   397616271Ja, gå til spm. 41
   8153182Nej
   591928Ved ikke
   1 309Uoplyst
   48 198010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V112 HVEM BEFINDER DU DIG IKKE GODT SAMMEN MED
 • V113 LÆNGDE AF ÅBENT SVAR Q39
 • V114 HVORFOR IKKE BEFINDE DIG GODT MED DISSE MENNESKER
 • V115 LÆNGDE AF ÅBENT SVAR Q40
 • V116 ENIG/UENIG M FOLK FRA ARBEJDERKLASSEN POL. SPØRGSMÅL
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 41: Kig på kort 1: Hvor enig eller uenig er du i almindelighed med folk fra arbejderklassen, når det handler om politiske spørgsmål?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23721Helt enig
   15286082Nærmest enig
   21418873Hverken enig eller uenig
   7132734Nærmest uenig
   11255Helt uenig
   7142998Ved ikke
   0 39Uoplyst
   48 198010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V117 ENIG/UENIG M FOLK FRA MIDDELKLASSEN POL. SPØRGSMÅL
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 42: Kig på kort 1: Hvor enig eller uenig er du i almindelighed med folk fra middelklassen, når det handler om politiske spørgsmål?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23741Helt enig
   20388232Nærmest enig
   21408603Hverken enig eller uenig
   24904Nærmest uenig
   0095Helt uenig
   7143058Ved ikke
   0 49Uoplyst
   48 198210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V118 ENIG/UENIG M FOLK FRA OVERKLASSEN POL. SPØRGSMÅL
  • Samfundsklasser
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 43: Kig på kort 1: Hvor enig eller uenig er du i almindelighed med folk fra overklassen, når det handler om politiske spørgsmål?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12391Helt enig
   8153162Nærmest enig
   19367683Hverken enig eller uenig
   13245254Nærmest uenig
   471515Helt uenig
   9173648Ved ikke
   0 29Uoplyst
   48 198210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V119 HÅNDTERING FLYGTNINGEPOLITIKKEN
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44a) Flygtningepolitikken
  • %MD%AntalKodeKategori
   8163361A: Socialdemokraterne
   361392B: Det Radikale Venstre
   11283C: Det Konservative Folkeparti
   24804F: Socialistisk Folkeparti
   12475I: Liberal Alliance
   0076K: Kristendemokraterne
   13265587O: Dansk Folkeparti
   5102098V: Venstre
   481689Ø: Enhedslisten
   112410Å: Alternativet
   51021711Partierne er lige gode/dårlige til det
   81633688Ved ikke
   0 499Uoplyst
   48 1994100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V120 HÅNDTERING SKATTEPOLITIKKEN
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44b) Skattepolitikken
  • %MD%AntalKodeKategori
   12234891A: Socialdemokraterne
   25982B: Det Radikale Venstre
   23653C: Det Konservative Folkeparti
   23634F: Socialistisk Folkeparti
   5102095I: Liberal Alliance
   0036K: Kristendemokraterne
   24807O: Dansk Folkeparti
   10204218V: Venstre
   24819Ø: Enhedslisten
   011610Å: Alternativet
   4918611Partierne er lige gode/dårlige til det
   102043588Ved ikke
   0 699Uoplyst
   48 1995100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V121 HÅNDTERING DANMARKS ØKONOMI
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44c) Danmarks økonomi
  • %MD%AntalKodeKategori
   14275751A: Socialdemokraterne
   24962B: Det Radikale Venstre
   12443C: Det Konservative Folkeparti
   12354F: Socialistisk Folkeparti
   361325I: Liberal Alliance
   0006K: Kristendemokraterne
   24947O: Dansk Folkeparti
   11224768V: Venstre
   12479Ø: Enhedslisten
   012010Å: Alternativet
   51020511Partierne er lige gode/dårlige til det
   102042188Ved ikke
   0 599Uoplyst
   48 1997100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V122 HÅNDTERING ØGET VÆKST I DANMARK
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44d) Øget vækst i Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   11214561A: Socialdemokraterne
   23712B: Det Radikale Venstre
   12453C: Det Konservative Folkeparti
   01184F: Socialistisk Folkeparti
   5102115I: Liberal Alliance
   0016K: Kristendemokraterne
   23727O: Dansk Folkeparti
   11204398V: Venstre
   12489Ø: Enhedslisten
   124410Å: Alternativet
   61124011Partierne er lige gode/dårlige til det
   122349988Ved ikke
   0 699Uoplyst
   48 1997100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V123 HÅNDTERING BEKÆMPELSE ARBEJDSLØSHEDEN
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44e) Bekæmpelsen af arbejdsløsheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   13255351A: Socialdemokraterne
   12522B: Det Radikale Venstre
   11273C: Det Konservative Folkeparti
   23754F: Socialistisk Folkeparti
   351045I: Liberal Alliance
   0026K: Kristendemokraterne
   24877O: Dansk Folkeparti
   8153288V: Venstre
   361349Ø: Enhedslisten
   123810Å: Alternativet
   81531211Partierne er lige gode/dårlige til det
   112145388Ved ikke
   0 399Uoplyst
   48 1997100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V124 HÅNDTERING BEKÆMPELSE AF TERROR
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44f) Bekæmpelsen af terror
  • %MD%AntalKodeKategori
   6122481A: Socialdemokraterne
   11312B: Det Radikale Venstre
   13553C: Det Konservative Folkeparti
   11234F: Socialistisk Folkeparti
   0055I: Liberal Alliance
   0026K: Kristendemokraterne
   7143047O: Dansk Folkeparti
   5102138V: Venstre
   23639Ø: Enhedslisten
   011210Å: Alternativet
   112246211Partierne er lige gode/dårlige til det
   183472688Ved ikke
   0 599Uoplyst
   48 1998100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V125 HÅNDTERING BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 44: Nu kommer der nogle spørgsmål til de politiske partiers håndtering af forskellige politiske områder. (Vis kort 14). Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere...
   44g) Bekæmpelsen af kriminalitet
  • %MD%AntalKodeKategori
   6112371A: Socialdemokraterne
   13572B: Det Radikale Venstre
   351133C: Det Konservative Folkeparti
   12414F: Socialistisk Folkeparti
   01205I: Liberal Alliance
   0046K: Kristendemokraterne
   9183877O: Dansk Folkeparti
   5102158V: Venstre
   23749Ø: Enhedslisten
   011910Å: Alternativet
   91736711Partierne er lige gode/dårlige til det
   152861088Ved ikke
   0 599Uoplyst
   48 1998100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V126 PARTI REPRÆSENTERER BEDST DE ÆLDRE
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45a) De ældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   9173601A: Socialdemokraterne
   01122B: Det Radikale Venstre
   11233C: Det Konservative Folkeparti
   24764F: Socialistisk Folkeparti
   11215I: Liberal Alliance
   0096K: Kristendemokraterne
   23459667O: Dansk Folkeparti
   23658V: Venstre
   471589Ø: Enhedslisten
   00610Å: Alternativet
   4714911Partierne er lige gode/dårlige til det
   71429388Ved ikke
   0 899Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V127 PARTI REPRÆSENTERER BEDST LAVESTE INDKOMSTGRUPPER
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45b) De laveste indkomstgrupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194151A: Socialdemokraterne
   0092B: Det Radikale Venstre
   0093C: Det Konservative Folkeparti
   5112284F: Socialistisk Folkeparti
   12345I: Liberal Alliance
   0016K: Kristendemokraterne
   491827O: Dansk Folkeparti
   13588V: Venstre
   18367639Ø: Enhedslisten
   011710Å: Alternativet
   3511011Partierne er lige gode/dårlige til det
   81531388Ved ikke
   0 799Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V128 PARTI REPRÆSENTERER BEDST DE VELHAVENDE
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45c) De velhavende
  • %MD%AntalKodeKategori
   13621A: Socialdemokraterne
   11302B: Det Radikale Venstre
   11214433C: Det Konservative Folkeparti
   0064F: Socialistisk Folkeparti
   14265605I: Liberal Alliance
   0036K: Kristendemokraterne
   11227O: Dansk Folkeparti
   14286018V: Venstre
   01199Ø: Enhedslisten
   00610Å: Alternativet
   247711Partierne er lige gode/dårlige til det
   71430788Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V129 PARTI REPRÆSENTERER BEDST DE UNGE
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45d) De unge
  • %MD%AntalKodeKategori
   5102231A: Socialdemokraterne
   24862B: Det Radikale Venstre
   11213C: Det Konservative Folkeparti
   491824F: Socialistisk Folkeparti
   481805I: Liberal Alliance
   0016K: Kristendemokraterne
   12467O: Dansk Folkeparti
   361228V: Venstre
   11224769Ø: Enhedslisten
   3612810Å: Alternativet
   5920311Partierne er lige gode/dårlige til det
   112247088Ved ikke
   0 899Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V130 PARTI REPRÆSENTERER BEDST ARBEJDERKLASSEN
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45e) Arbejderklassen
  • %MD%AntalKodeKategori
   20398361A: Socialdemokraterne
   0092B: Det Radikale Venstre
   01163C: Det Konservative Folkeparti
   6122504F: Socialistisk Folkeparti
   11295I: Liberal Alliance
   0026K: Kristendemokraterne
   491827O: Dansk Folkeparti
   471468V: Venstre
   5102169Ø: Enhedslisten
   001010Å: Alternativet
   3613011Partierne er lige gode/dårlige til det
   71531088Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V131 PARTI REPRÆSENTERER BEDST MIDDELKLASSEN
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45f) Middelklassen
  • %MD%AntalKodeKategori
   14275701A: Socialdemokraterne
   471482B: Det Radikale Venstre
   12473C: Det Konservative Folkeparti
   23674F: Socialistisk Folkeparti
   24905I: Liberal Alliance
   0036K: Kristendemokraterne
   371427O: Dansk Folkeparti
   10204258V: Venstre
   13619Ø: Enhedslisten
   011610Å: Alternativet
   4818011Partierne er lige gode/dårlige til det
   91838888Ved ikke
   0 999Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V132 PARTI REPRÆSENTERER BEDST OVERKLASSEN
  • Håndtering af politiske områder
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 45: Nu vil jeg gerne spørge dig, hvilket parti, du mener, bedst repræsenterer bestemte grupper i samfundet. hvilket parti repræsenterer bedst...? INT: Der må kun vælges ét parti. (Vis kort 14)
   45g) Overklassen
  • %MD%AntalKodeKategori
   13611A: Socialdemokraterne
   11292B: Det Radikale Venstre
   12245073C: Det Konservative Folkeparti
   0084F: Socialistisk Folkeparti
   11214395I: Liberal Alliance
   0056K: Kristendemokraterne
   11257O: Dansk Folkeparti
   14275848V: Venstre
   01129Ø: Enhedslisten
   00810Å: Alternativet
   2510311Partierne er lige gode/dårlige til det
   91735588Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   48 2001100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 52
 • V133 ENIG A/B SAMFUNDETS SOCIALE UDGIFTER
  • Samfundets sociale udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 46: Nu kommer en række politiske påstande, som du kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Du skal svare, om du er mest enig med person A eller mest enig med person B. Selvom du ikke er helt enig med nogen af parterne, ville jeg alligevel bede dig svare, hvilken påstand, der kommer nærmest dit eget synspunkt. Først kommer et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig selv uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu. Er du...? (Vis kort 15)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12245171Mest enig med A
   336413692Mest enig med B
   471523Ikke enig med nogen af parterne
   24968Ved ikke
   0 29Uoplyst
   48 201110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V134 ENIG A/B LEVESTANDARD/INDTÆGTSFORHOLD
  • Levestandard/indtægtsforhold
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 47: Nu kommer et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes bør stort set bibeholdes. Er du...? (Vis kort 15)
  • %MD%AntalKodeKategori
   265010671Mest enig med A
   18357412Mest enig med B
   5102043Ikke enig med nogen af parterne
   361228Ved ikke
   0 29Uoplyst
   48 201110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V135 ENIG A/B STATENS KONTROL ERHVERVSLIVET
  • Statens kontrol erhvervsliv
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 48: Det næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol af erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvertfald ikke være mindre, end den er i dagens Danmark. Er du...? (Vis kort 15)
  • %MD%AntalKodeKategori
   265010671Mest enig med A
   18347342Mest enig med B
   471463Ikke enig med nogen af parterne
   491838Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 201310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V136 ENIG A/B BRUGERBETALING DEN OFF. SEKTOR
  • Bruger betaling
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 49: Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige seltor. B siger: Bortset fra enkelte ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling. Er du...(Vis kort 15)
  • %MD%AntalKodeKategori
   8153131Mest enig med A
   397616242Mest enig med B
   351043Ikke enig med nogen af parterne
   24888Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 201410Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V137 FAMILIENS ØKONOMISKE SITUATION I DAG
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 50: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de sidste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   50a) Hvordan er din egen og din families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   481671Meget bedre
   13255242Noget bedre
   265010683Ingen ændring
   5112254Noget dårligere
   23705Meget dårligere
   24758Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 201510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V138 DANMARKS ØKONOMISKE SITUATION I DAG
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 50: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de sidste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   50b) Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   361251Meget bedre
   275211042Noget bedre
   11214563Ingen ændring
   5102204Noget dårligere
   11305Meget dårligere
   591928Ved ikke
   0 59Uoplyst
   49 201510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V139 ERHVERVSLIVETS KONKURRENCEEVNE I DAG
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 50: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de sidste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   50c) Hvordan synes du, erhvervslivets konkurrenceevne er i dag sammenlignet med for 3 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12451Meget bedre
   17336982Noget bedre
   14275633Ingen ændring
   6122544Noget dårligere
   12505Meget dårligere
   12245148Ved ikke
   0 79Uoplyst
   49 201610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V140 VELFÆRDEN I DANMARK I DAG
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 50: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de sidste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   50d) Hvordan synes du, det står til i dag sammenlignet med for 3 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11301Meget bedre
   9183822Noget bedre
   22428993Ingen ændring
   13265554Noget dårligere
   24895Meget dårligere
   481708Ved ikke
   0 69Uoplyst
   49 201610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V141 INTEGRATIONEN ETNISKE MINORITETER I DAG
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 50: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen i Danmark har været de sidste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   50e) Hvordan synes du, det går med integrationen af de etniske minoriteter i dag sammenlignet med for 3 år siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   01161Meget bedre
   5102202Noget bedre
   22428923Ingen ændring
   12234884Noget dårligere
   5112265Meget dårligere
   7132858Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 201710Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V142 ARB.LØSHED FALDET MED 40.000 SIDEN 2011
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 51: SPLIT med tre betingelser (tildele randomiseret)
   Spm. 51.a: Version 1: Arbejdsløsheden i Danmark er faldet med 40.000 personer siden 2011
  • %MD%AntalKodeKategori
   02171Meget stort fald
   3181302Stort fald
   4231653Ret stort fald
   3201404Hverken stort eller lille fald
   3161105Ret lille fald
   211766Lille fald
   02127Meget lille fald
   18568Ved ikke
   0 19Uoplyst
   83 344010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 17
 • V143 ARB.LØSHED FALDET MED 40.000 HELLE TH.S TILTRÅDTE
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 51: SPLIT med tre betingelser (tildele randomiseret)
   Spm. 51.b: Version 2: Arbejdsløsheden i Danmark er faldet med 40.000 personer, siden Helle Thorning-Schmidts regering trådte til i 2011
  • %MD%AntalKodeKategori
   02161Meget stort fald
   3181302Stort fald
   5261883Ret stort fald
   4221624Hverken stort eller lille fald
   211805Ret lille fald
   210736Lille fald
   13257Meget lille fald
   17488Ved ikke
   83 342510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 17
 • V144 ARB.LØSHED FALDET MED 40.000 LARS LØKKE DAGPENGEREFORM
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 51: SPLIT med tre betingelser (tildele randomiseret)
   Spm. 51.c: Version 3: Arbejdsløsheden i Danmark er faldet med 40.000 personer, siden Lars Løkke Rasmussens regering gennemførte dagpengereformen i 2011
  • %MD%AntalKodeKategori
   03181Meget stort fald
   213942Stort fald
   4241663Ret stort fald
   4231614Hverken stort eller lille fald
   212825Ret lille fald
   213936Lille fald
   02137Meget lille fald
   210728Ved ikke
   0 19Uoplyst
   83 344710Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 17
 • V145 FAMILIENS ØKONOMISKE SITUATION OM 3 ÅR
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 52: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   52a) Hvordan tror du, din egen og din families økonomiske situation vil være om 3 år sammenlignet med i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   471481Meget bedre
   15296112Noget bedre
   254810223Ingen ændring
   591904Noget dårligere
   11305Meget dårligere
   361208Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V146 DANMARKS ØKONOMISKE SITUATION OM 3 ÅR
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 52: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   52b) Hvordan tror du, den økonomiske situation for Danmark vil være om 3 år sammenlignet med i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12481Meget bedre
   24469772Noget bedre
   14275653Ingen ændring
   6122534Noget dårligere
   12365Meget dårligere
   6112428Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V147 ERHVERVSLIVETS KONKURRENCEEVNE OM 3 ÅR
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 52: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   52c) Hvordan tror du, erhvervslivets konkurrenceevne vil være om 3 år sammenlignet med i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24751Meget bedre
   22439082Noget bedre
   14285973Ingen ændring
   371424Noget dårligere
   11245Meget dårligere
   9183738Ved ikke
   0 59Uoplyst
   49 202310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V148 VELFÆRDEN I DANMARK OM 3 ÅR
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 52: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   52d) Hvordan tror du, det står til med velfærden i Danmark om 3 år sammenlignet med i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12341Meget bedre
   11214432Noget bedre
   19377903Ingen ændring
   12245144Noget dårligere
   371415Meget dårligere
   591998Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V149 INTEGRATIONEN ETNISKE MINORITETER OM 3 ÅR
  • Udviklingen i Danmark
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 52: Nu kommer der nogle spørgsmål om, hvordan du tror, udviklingen i Danmark vil være de næste 3 år. Jeg vil bede dig svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (Vis kort 16)
   52e) Hvordan tror du, det står til med integrationen af de etniske minoriteter om 3 år sammenlignet med i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13541Meget bedre
   8163372Noget bedre
   16326843Ingen ændring
   12234834Noget dårligere
   8153125Meget dårligere
   6122518Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V150 ANSVAR ØKONOMISKE SITUATION I DANMARK
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 53: I hvor høj grad mener du, at den tidligere socialdemokratisk-radikale regering har ansvaret for den økonomiske situation i Danmark? Brug venligst en skala fra 0-10, hvor 0 betyder 'Har slet ikke ansvar' og 10 betyder 'Har i høj grad ansvar'. (Vis kort 17)
  • %MD%AntalKodeKategori
   12330Har slet ikke ansvar
   123211
   248322
   3713833
   3613544
   91736355
   61225666
   101941377
   71328388
   247899
   3511410Har i meget høj grad ansvar
   5919488Ved ikke
   0 199Uoplyst
   49 2024100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V151 VÆRE FORSIGTIG NÅR LAVER STORE ÆNDRINGER I SIT LIV
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54a) Jeg synes, man skal være forsigtig, når man laver store ændringer i sit liv
  • %MD%AntalKodeKategori
   13265481Helt enig
   19377882Nærmest enig
   10193993Hverken enig eller uenig
   6122524Nærmest uenig
   23685Helt uenig
   13628Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V152 SKAL HANDLE MODIGT OPNÅ MEST MULIGT I LIVET
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54b) Jeg synes, man skal handle modigt for at opnå mest muligt i livet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11224741Helt enig
   21428882Nærmest enig
   13255213Hverken enig eller uenig
   361234Nærmest uenig
   12415Helt uenig
   23718Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V153 LIDE AT UDFORSKE MÆRKELIGE EGNE OG STEDER
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54c) Jeg kan lide at udforske mærkelige egne og steder
  • %MD%AntalKodeKategori
   12234881Helt enig
   17337072Nærmest enig
   12234953Hverken enig eller uenig
   5112264Nærmest uenig
   351145Helt uenig
   24878Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V154 KAN LIDE AT GØRE SKRÆMMENDE TING
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54d) Jeg kan lide at gøre skræmmende ting
  • %MD%AntalKodeKategori
   24941Helt enig
   6122452Nærmest enig
   12245053Hverken enig eller uenig
   13265594Nærmest uenig
   15306425Helt uenig
   23738Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V155 KAN LIDE NYE OG SPÆNDENDE ERFARINGER
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54e) Jeg kan lide nye og spændende erfaringer, selvom jeg bliver nødt til at bryde reglerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   592011Helt enig
   12234792Nærmest enig
   13265443Hverken enig eller uenig
   9183874Nærmest uenig
   10204215Helt uenig
   24868Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V156 FORETRÆKKER VENNER SPÆNDENDE/UFORSIGELIGE
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54f) Jeg foretrække venner, som er spændende og uforudsigelige
  • %MD%AntalKodeKategori
   361331Helt enig
   11214372Nærmest enig
   20398283Hverken enig eller uenig
   9183724Nærmest uenig
   6122645Helt uenig
   24848Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V157 FINDER DET LET AT ACCEPTERE RISICI
  • Økonomiske situation
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 54: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Vis kort 1)
   54g) Generelt finder jeg det let at acceptere risici
  • %MD%AntalKodeKategori
   361321Helt enig
   12244992Nærmest enig
   15306383Hverken enig eller uenig
   11224694Nærmest uenig
   7132825Helt uenig
   25978Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 202610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V158 OFFENTLIGE UDGIFTER FORSVARET
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55a) Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   10384031For mange penge
   11414402Passende
   3121243For få penge
   3101068Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V159 OFFENTLIGE UDGIFTER SUNDHEDSVÆSENET
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55b) Sundhedsvæsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   13311For mange penge
   8293132Passende
   17656963For få penge
   13338Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V160 OFFENTLIGE UDGIFTER UDDANNELSE
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55c) Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   13291For mange penge
   13485192Passende
   11444683For få penge
   15578Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V161 OFFENTLIGE UDGIFTER FOLKEPENSION
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55d) Folkepension
  • %MD%AntalKodeKategori
   13301For mange penge
   13515522Passende
   9363893For få penge
   2101028Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V162 OFFENTLIGE UDGIFTER MILJØPROBLEMER
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55e) Miljøproblemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   27731For mange penge
   11444672Passende
   11424503For få penge
   28818Ved ikke
   0 49Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V163 OFFENTLIGE UDGIFTER KULTURELLE FORMÅL
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55f) Kulturelle formål
  • %MD%AntalKodeKategori
   10374001For mange penge
   11444732Passende
   3101083For få penge
   28908Ved ikke
   0 49Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V164 OFFENTLIGE UDGIFTER BØRNEHAVER/VUGGESTUER
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55g) Børnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   13271For mange penge
   9353742Passende
   14566003For få penge
   27728Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V165 OFFENTLIGE UDGIFTER TERRORBEKÆMPELSE
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55h) Terrorbekæmpelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   4141521For mange penge
   13505382Passende
   5181953For få penge
   5181888Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V166 OFFENTLIGE UDGIFTER ARB.LØSHEDSUNDERSTØTTELSE
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55i) Arbejdsløshedsunderstøttelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   4161761For mange penge
   13495242Passende
   7262763For få penge
   29978Ved ikke
   0 29Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V167 OFFENTLIGE UDGIFTER KONTANTHJÆLP
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55j) Kontanthjælp til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   7282991For mange penge
   11444752Passende
   5181953For få penge
   2101028Ved ikke
   0 49Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V168 OFFENTLIGE UDGIFTER ULANDSBISTAND
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55k) Ulandsbistand
  • %MD%AntalKodeKategori
   10404241For mange penge
   10384092Passende
   3131393For få penge
   29988Ved ikke
   0 59Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V169 OFFENTLIGE UDGIFTER FLYGTNINGE/INDVANDRERE
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55l) Flygtninge og indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   10384021For mange penge
   9353712Passende
   5191993For få penge
   29998Ved ikke
   0 49Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V170 OFFENTLIGE UDGIFTER HJEMMEHJÆLP
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55m) Hjemmehjælp
  • %MD%AntalKodeKategori
   02191For mange penge
   7262802Passende
   16646813For få penge
   29928Ved ikke
   0 39Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V171 OFFENTLIGE UDGIFTER MOTORVEJE/BROER
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55n) Motorveje og broer
  • %MD%AntalKodeKategori
   5212261For mange penge
   16606452Passende
   2101033For få penge
   29938Ved ikke
   0 89Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V172 OFFENTLIGE UDGIFTER POLITIET
  • Offentlige udgifter
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 55: Jeg vil nu spørge om dit syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil nu læse nogle offentlige opgaver op, og vor hver opgave bedes du angive om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til opgaven. Bruger det offentlige for mange penge, passende eller for få penge på... (Vis kort 18)
   55o) Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   14441For mange penge
   11424502Passende
   12454833For få penge
   29928Ved ikke
   0 69Uoplyst
   74 307210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V173 LAVERE SKATTER/FORBEDRING OFF. SERVICE
  • Skatten
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 56: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? A: Lavere skatter eller B: Forbedring af den offentlige service. (Vis kort 19)
  • %MD%AntalKodeKategori
   15306391A: Lavere skatter
   336513702B: Forbedring af den offentlige service
   351108Ved ikke
   0 19Uoplyst
   49 202710Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V174 SÆNKNING INDKOMSTSKATTEN/MOMS OG AFGIFTER
  • Skatten
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 57: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? A: Sænkning af indkomstskatten eller B: Sænkning af moms og afgifter. (Vis kort 20)
  • %MD%AntalKodeKategori
   15306381A: Sænkning af indkomstskatten
   326213132B: Sænkning af moms og afgifter
   481678Ved ikke
   0 19Uoplyst
   49 202810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V175 SÆNKNING TOPSKATTEN/INDKOMSTSKATTEN ALLE INDKOMSTER
  • Skatten
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 58: Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville du da foretrække? A: Sænkning af topskatten eller B: Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster (Vis kort 21)
  • %MD%AntalKodeKategori
   8153151A: Sænkning af topskatten
   407916712B: Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster
   361318Ved ikke
   0 29Uoplyst
   49 202810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V176 HØJE INDTÆGTER BURDE BESKATTES HÅRDERE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59aa) Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   8153131Helt enig
   10204252Nærmest enig
   10204323Hverken enig eller uenig
   9183784Nærmest uenig
   11224705Helt uenig
   24938Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 203310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V177 IKKE RÅD TIL SKATTELETTELSER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ab) I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   11234751Helt enig
   15296162Nærmest enig
   9193923Hverken enig eller uenig
   7132804Nærmest uenig
   481635Helt uenig
   491858Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 203310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V178 IKKE RÅD TIL LØNSTIGNINGER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ac) I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   491821Helt enig
   11214392Nærmest enig
   15296023Hverken enig eller uenig
   13255204Nærmest uenig
   471585Helt uenig
   5102098Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 203310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V179 IKKE RÅD TIL AT ØGE OFF. UDGIFTER TIL VELFÆRDSOPGAVER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ad) I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til at øge de offentlige udgifter til velfærdsopgaver
  • %MD%AntalKodeKategori
   481771Helt enig
   9173692Nærmest enig
   12234963Hverken enig eller uenig
   16306434Nærmest uenig
   6122455Helt uenig
   491818Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 203310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V180 INDVANDRING ALVORLIG TRUSSEL NATIONAL EGENARR
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ae) Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart
  • %MD%AntalKodeKategori
   6222341Helt enig
   4171782Nærmest enig
   4151553Hverken enig eller uenig
   4141514Nærmest uenig
   7282985Helt uenig
   14388Ved ikke
   0 29Uoplyst
   75 309110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V181 INDVANDRING ALVORLIG TRUSSEL DANSK KULTUR
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59af) Indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur
  • %MD%AntalKodeKategori
   6252611Helt enig
   4171792Nærmest enig
   4161713Hverken enig eller uenig
   5181914Nærmest uenig
   5212205Helt uenig
   13278Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 309310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V182 ØKONOMISK VÆKST SIKRES UDBYGNING AF INDUSTRI
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ag) Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser
  • %MD%AntalKodeKategori
   371411Helt enig
   7143032Nærmest enig
   10194063Hverken enig eller uenig
   13265484Nærmest uenig
   14275605Helt uenig
   371408Ved ikke
   0 89Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V183 INDSATS FORBEDRE MILJØ MÅ IKKE SKADE ERHVERVSLIVET
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ah) Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivets konkurrenceevne
  • %MD%AntalKodeKategori
   8153251Helt enig
   14275632Nærmest enig
   11224683Hverken enig eller uenig
   9183804Nærmest uenig
   6122545Helt uenig
   351078Ved ikke
   0 99Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V184 VOLDSFORBRYDELSER BØR STRAFFES LANGT HÅRDERE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ai) Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end, det er tilfældet i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   24479811Helt enig
   12245062Nærmest enig
   7143003Hverken enig eller uenig
   361304Nærmest uenig
   24915Helt uenig
   24908Ved ikke
   0 89Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V185 MANGE OFFENTLIGE AKTIVITETER KUNNE UDFØRES BEDRE/BILLIGERE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59aj) Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private
  • %MD%AntalKodeKategori
   8153201Helt enig
   11214442Nærmest enig
   12234853Hverken enig eller uenig
   9173674Nærmest uenig
   8163385Helt uenig
   371448Ved ikke
   0 89Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V186 FLYGTNINGE/INDVANDRERE SAMME RET SOCIAL BISTAND
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ak) Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere
  • %MD%AntalKodeKategori
   471461Helt enig
   7132762Nærmest enig
   9183793Hverken enig eller uenig
   13255284Nærmest uenig
   16326715Helt uenig
   25978Ved ikke
   0 99Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 51
 • V187 IKKE RÅD TIL AT OPRETHOLDE VELFÆRDSSTATEN
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59al) På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   591951Helt enig
   11224522Nærmest enig
   13265383Hverken enig eller uenig
   10214304Nærmest uenig
   7142925Helt uenig
   491868Ved ikke
   0 139Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V188 DANSK ØKONOMI GRUNDLÆGGENDE SUND OG STÆRK
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59am) Dansk økonomi er i dag grundlæggende sund og stærk
  • %MD%AntalKodeKategori
   6122521Helt enig
   22449122Nærmest enig
   13265433Hverken enig eller uenig
   481724Nærmest uenig
   12475Helt uenig
   481658Ved ikke
   0 159Uoplyst
   49 204110Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V189 SAMME ØKONOMISKE VILKÅR UANSET UDDANNELSE/BESKÆFTIGELSE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59an) I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår uanset uddannelse og beskæftigelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   9183771Helt enig
   11224512Nærmest enig
   9193933Hverken enig eller uenig
   11214444Nærmest uenig
   7142895Helt uenig
   371408Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V190 FØLGER SIG LIGE SÅ MEGET SOM EUROPÆER SOM DANSKER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ao) Du føler dig lige så meget som europæer, som du føler dig som dansker
  • %MD%AntalKodeKategori
   5102161Helt enig
   9183812Nærmest enig
   9183673Hverken enig eller uenig
   13255334Nærmest uenig
   13255225Helt uenig
   24748Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V191 HÅNDVÆRKERFRADRAGET BØR GENINDFØRES
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ap) Håndværkerfradraget bør genindføres
  • %MD%AntalKodeKategori
   17347211Helt enig
   11224592Nærmest enig
   9173573Hverken enig eller uenig
   471544Nærmest uenig
   5101995Helt uenig
   5102048Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V192 SPARES PENGE EFFEKTIVISERE DEN OFF. SEKTOR
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59aq) Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   12245031Helt enig
   12255182Nærmest enig
   7142913Hverken enig eller uenig
   8153204Nærmest uenig
   7142955Helt uenig
   481678Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V193 GJORT FOR LIDT FOR AT BEKÆMPE ARBEJDSLØSHEDEN
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ar) Regeringen har gjort for lidt for at bekæmpe arbejdsløsheden
  • %MD%AntalKodeKategori
   7142871Helt enig
   11224562Nærmest enig
   16316583Hverken enig eller uenig
   10193964Nærmest uenig
   351155Helt uenig
   491818Ved ikke
   0 49Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V194 FOR MANGE FÅR SOCIALE YDELSER UDEN AT DE TRÆNGER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59as) Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det
  • %MD%AntalKodeKategori
   13255271Helt enig
   14275682Nærmest enig
   10194063Hverken enig eller uenig
   7132784Nærmest uenig
   471475Helt uenig
   481688Ved ikke
   0 39Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V195 STATEN FOR LIDT KONTROL MED PRIVATE INVESTERINGER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59at) Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • %MD%AntalKodeKategori
   5112201Helt enig
   8153212Nærmest enig
   14296013Hverken enig eller uenig
   6122594Nærmest uenig
   491845Helt uenig
   12245028Ved ikke
   0 109Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V196 EN FEJL AT HÆVE EFTERLØNSALDEREN
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59au) Det var en fejl at hæve efterlønsalderen
  • %MD%AntalKodeKategori
   12244911Helt enig
   8163352Nærmest enig
   10214303Hverken enig eller uenig
   8163254Nærmest uenig
   7142905Helt uenig
   5102148Ved ikke
   0 129Uoplyst
   49 205010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V197 EN FEJL AT SENDE DANSKE SOLDAER I KAMP I AFGHANISTAN
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59av) Det var en fejl at sende danske soldater i kamp i Afghanistan
  • %MD%AntalKodeKategori
   8313261Helt enig
   4141462Nærmest enig
   6222293Hverken enig eller uenig
   4151544Nærmest uenig
   3111155Helt uenig
   28898Ved ikke
   0 69Uoplyst
   74 308210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 26
 • V198 DANSKE SOLDATER BØR DELTAGE I VÆBNEDE AKTIONER
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ax) Danske soldater bør deltage i væbnede aktioner for at kæmpe for frihed og demokrati rundt om i verden
  • %MD%AntalKodeKategori
   3111161Helt enig
   6232352Nærmest enig
   6242513Hverken enig eller uenig
   4171714Nærmest uenig
   4181845Helt uenig
   27688Ved ikke
   0 39Uoplyst
   75 311910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V199 GØR INGEN FORSKEL HVEM DER VINDER VALGET
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ay) Det gør ingen større forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinder valget
  • %MD%AntalKodeKategori
   481701Helt enig
   12234852Nærmest enig
   8153133Hverken enig eller uenig
   12245014Nærmest uenig
   13265405Helt uenig
   24758Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 205810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V200 ØKONOMISK ULIGHED GAVNER SAMFUNDET
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59az) Økonomisk ulighed gavner samfundet
  • %MD%AntalKodeKategori
   361241Helt enig
   8173472Nærmest enig
   12245003Hverken enig eller uenig
   11214434Nærmest uenig
   12244975Helt uenig
   481718Ved ikke
   0 79Uoplyst
   50 205810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V201 SAMFUND MED MERE INTERNATIONAL ORIENTERING
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59aæ) Vi bør satse på et samfund med mere international orientering og med mindre vægt på grænser mellem landene og deres befolkninger
  • %MD%AntalKodeKategori
   6132631Helt enig
   13265412Nærmest enig
   11224673Hverken enig eller uenig
   10194014Nærmest uenig
   6122595Helt uenig
   471528Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 205910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V202 STARTYDELSE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59aø) Startsydelse for flygtninge og indvandrere skal sættes ned til samme niveau som SU
  • %MD%AntalKodeKategori
   15306301Helt enig
   10214312Nærmest enig
   8153213Hverken enig eller uenig
   7142984Nærmest uenig
   6112335Helt uenig
   481718Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 205810Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V203 HVIS FOR FÅ JOBS FORETRÆKKE DANSKERE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59aå) Hvis der er for få jobs, burde arbejdsgiverne foretrække danskerne frem for udlændinge
  • %MD%AntalKodeKategori
   14275671Helt enig
   9183792Nærmest enig
   10204203Hverken enig eller uenig
   8153204Nærmest uenig
   7153075Helt uenig
   24908Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 205910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V204 ACCEPTERE ULIGHED SKABE DYNAMIK OG FREMGANG
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59ba) For at skabe dynamik og fremgang i samfundet må man acceptere en vis grad af ulighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194011Helt enig
   18367412Nærmest enig
   11224533Hverken enig eller uenig
   591924Nærmest uenig
   371385Helt uenig
   471568Ved ikke
   0 79Uoplyst
   50 205910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V205 ÅBNE GRÆNSERNE FOR IMPORT AF KVALIFICERET ARB.KRAFT
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59bb) I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejdskraft
  • %MD%AntalKodeKategori
   7142931Helt enig
   15296052Nærmest enig
   11224623Hverken enig eller uenig
   7142994Nærmest uenig
   6122585Helt uenig
   481628Ved ikke
   0 99Uoplyst
   50 205910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V206 ØKONOMISK FORDEL VED AT ARBEJDE SKAL VÆRE STØRRE
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59bc) Den økonomiske fordel ved at være i arbejde skal værre større
  • %MD%AntalKodeKategori
   20418441Helt enig
   15306332Nærmest enig
   8173443Hverken enig eller uenig
   361184Nærmest uenig
   23675Helt uenig
   24758Ved ikke
   0 79Uoplyst
   50 205910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V207 PET FLERE MULIGHEDER I KAMPEN MOD TERROR
  • Den politiske debat
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 59: Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg vil gerne bede dig vælge det af svarene, der stemmer bedst overens med din egen overbevisning. Nu kommer det første synspunkt: (Vis kort 1). Int: læs udsagnene op ét af gangen, og afvent svar før du læser næste udsagn op.
   59bd)Som led i kampen mod terror bør Politiets Efterretningstjeneste have langt flere muligheder for at indsamle oplysninger om os alle sammen
  • %MD%AntalKodeKategori
   11224621Helt enig
   12234882Nærmest enig
   9193933Hverken enig eller uenig
   7142824Nærmest uenig
   8153185Helt uenig
   361348Ved ikke
   0 119Uoplyst
   50 205910Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V208 UDVIKLING OFFENTLIG SEKTOR
  • Den offentlige sektor
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 60a: Hvordan bør størrelsen på den offentlige sektor udvikle sig over de næste 3 år? Bør den offentlige sektor over de næste 3 år blive mindre, blive større eller forblive som den er? (Kig på kort 22)
  • %MD%AntalKodeKategori
   8153131Den offentlige sektor skal blive mindre
   13255262Den offentlige sektor skal blive større, gå til spm. 60c
   254910183Den offentlige sektor skal forblive som nu, gå til spm. 61
   6112298Ved ikke, gå til spm. 61
   0 19Uoplyst
   50 206010Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V209 OFFENTLIG SEKTOR GØRES MINDRE NÆSTE 3 ÅR
  • Den offentlige sektor
  • Variablen er filtreret af: V208
   • Filtrerende variable: V208
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 60b: Hvor meget skal den offentlige sektor gøres mindre over de næste 3 år målt i procentpoint af den nuværende størrelse? (Kig på kort 23)
  • %MD%AntalKodeKategori
   231991-2% eller mindre, gå til spm. 61
   0262-1,8%, gå til spm. 61
   0143-1,6%, gå til spm. 61
   03114-1,4%, gå til spm. 61
   03115-1,2%, gå til spm. 61
   220646-1,0%, gå til spm. 61
   0387-0,8%, gå til spm. 61
   04148-0,6%, gå til spm. 61
   03109-0,4%, gå til spm. 61
   031010-0,2%, gå til spm. 61
   2257988Ved ikke, gå til spm. 61
   92 3831100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 8
 • V210 OFFENTLIG SEKTOR GØRES STØRRE NÆSTE 3 ÅR
 • V211 POLITIKEREN TAGER FOR LIDT HENSYN TIL VÆLGERNE
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61a) Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener
  • %MD%AntalKodeKategori
   11224661Helt enig
   16336842Nærmest enig
   11234753Hverken enig eller uenig
   7132744Nærmest uenig
   24835Helt uenig
   251028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   50 206210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V212 KAN STOLE PÅ VORE POLITISKE LEDERE
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61b) Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   25991Helt enig
   14285772Nærmest enig
   16326743Hverken enig eller uenig
   11214464Nærmest uenig
   5102095Helt uenig
   24798Ved ikke
   0 19Uoplyst
   50 206210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V213 FORSTÅR EN BRØKDEL AF HVAD POLITIKERNE SNAKKER OM
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61c) Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om
  • %MD%AntalKodeKategori
   7132791Helt enig
   11224512Nærmest enig
   11224583Hverken enig eller uenig
   13255204Nærmest uenig
   7153065Helt uenig
   23708Ved ikke
   0 19Uoplyst
   50 206210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V214 POLITIK SÅ INDVIKLET
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61d) Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke kan forstå, hvad der foregår
  • %MD%AntalKodeKategori
   7153071Helt enig
   11234722Nærmest enig
   10204153Hverken enig eller uenig
   12244914Nærmest uenig
   8163295Helt uenig
   23688Ved ikke
   0 39Uoplyst
   50 206210Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V215 IKKE SVÆRT TAGE STILLING POLITISKE SPØRGSMÅL
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61e) Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   10194031Helt enig
   18367592Nærmest enig
   10204273Hverken enig eller uenig
   8163344Nærmest uenig
   24935Helt uenig
   23678Ved ikke
   0 19Uoplyst
   50 206310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V216 POLITIKERE MERE OPTAGET AF AT BLIVER GENVALGT
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61f) De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemføre deres politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   18367551Helt enig
   18367402Nærmest enig
   8163333Hverken enig eller uenig
   371454Nærmest uenig
   11245Helt uenig
   24868Ved ikke
   0 19Uoplyst
   50 206310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V217 POLITIKERNE FOR ØDSLE MED SKATTEBORGERNES PENGE
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 61: Jeg har nu nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der et kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op og for hvert udsagn vil jeg bede dig om at svare ud fra skalaen på kortet. (Vis kort 1)
   61g) Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   12234831Helt enig
   14275602Nærmest enig
   14285733Hverken enig eller uenig
   6132684Nærmest uenig
   23655Helt uenig
   361338Ved ikke
   0 29Uoplyst
   50 206310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V218 TILLID TIL DANSKE POLITIKERE I ALMINDELIGHED
  • Politikerne
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 62: Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid eller meget lille tillid?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12451Meget stor tillid
   21428822Ret stor tillid
   19398053Ret lille tillid
   6122584Meget lille tillid
   24928Ved ikke
   0 29Uoplyst
   50 206310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V219 GENERELLE HOLDNING TIL EU
  • EU
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 63: Hvordan er din generelle holdning til EU - meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ eller meget negativ? (Vis kort 25)
  • %MD%AntalKodeKategori
   481631Meget positiv
   20398222Overvejende positiv
   13265443Neutral/hverken positiv eller negativ
   9183684Overvejende negativ
   361195Meget negativ
   23678Ved ikke
   0 19Uoplyst
   50 206310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V220 STEMME HVIS AFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET I MORGEN
  • EU
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 64: Vælgerne skal senest i begyndelsen af 2016 til folkeafstemning om det danske retsforbehold over for EU. Hvad ville du stemme, hvis afstemningen var i morgen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18357271Ville stemme ja for en ny ordning
   17357202Ville stemme nej og beholde retsforbeholdet i sin nuværende form
   15306338Ved ikke
   0 49Uoplyst
   50 206310Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V221 GLOBALISERING POSITIV/NEGATIV BETYDNING FOR DANMARK
  • EU
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 65: Det diskuteres ofte om den såkaldte globalisering overvejende vil få positiv betydning for Danmark fremover, eller om den overvejende vil få negativ betydning. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget positiv, og 5 betyder meget negativ, hvilken betydning mener du så, at globaliseringen vil få? (Vis kort 25)
  • %MD%AntalKodeKategori
   351071Meget positiv
   18367562Overvejende positiv
   15306143Neutral/hverken positiv eller negativ
   5102094Overvejende negativ
   11305Meget negativ
   9173638Ved ikke
   0 49Uoplyst
   50 206410Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V222 ALT I ALT TILFREDS MED DIT LIV FOR TIDEN
  • Livet
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 66: Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så med dit liv som helhed for tiden? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds, og 10 betyder særdeles tilfreds (Vis kort 26)
  • %MD%AntalKodeKategori
   0080Særdeles utilfreds
   00811
   011522
   123533
   123544
   247755
   3611766
   71530377
   142756188
   122551299
   91838010Særdeles tilfreds
   113088Ved ikke
   0 299Uoplyst
   50 2064100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V223 KAN MAN STOLE PÅ DE FLESTE MENNESKER
  • Livet
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 67: Synes du, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker?
  • %MD%AntalKodeKategori
   397916361Stole på de fleste
   8173472Kan ikke være forsigtig nok
   25988Ved ikke
   0 29Uoplyst
   50 206410Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 50
 • V224 HVILKET LAND BØR VÆRE FORBILLEDE FOR DANMARK
  • Livet
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 68: Hvis du skulle vælge, hvilket andet land i verden mener du bør være forbillede for Danmark? Du må kun vælge ét land, og det må ikke være Danmark. Skriv landet her:
   • Text (max length: 200)
 • V225 REGERING BEDST TIL AT LØSE LANDETS ØKONOMISKE PROBLEMER
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69a) Hvilken regering er bedst til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8323231En socialdemokratisk ledet regering
   9363692En borgerlig regering
   5222213Ingen forskel
   3101048Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V226 REGERING BEDST TIL AT BEKÆMPE ARBEJDSLØSHEDEN
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69b) Hvilken regering er bedst til at bekæmpe arbejdsløsheden? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10404061En socialdemokratisk ledet regering
   7272732En borgerlig regering
   5212183Ingen forskel
   3121208Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V227 REGERING BEDST TIL AT VARETAGE DK INTERESSER I EU
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69c) Hvilken regering er bedst til at varetage Danmarks interesser i EU? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   7303101En socialdemokratisk ledet regering
   7292992En borgerlig regering
   6252573Ingen forskel
   4151518Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V228 REGERING BEDST TIL AT SIKRE MILJØET
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69d) Hvilken regering er bedst til at sikre miljøet? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14585941En socialdemokratisk ledet regering
   210992En borgerlig regering
   5191963Ingen forskel
   3131288Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V229 REGERING BEDST TIL AT SIKRE LOV OG ORDEN
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69e) Hvilken regering er bedst til at sikre lov og orden? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5202041En socialdemokratisk ledet regering
   9363692En borgerlig regering
   7303063Ingen forskel
   3141388Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V230 REGERING BEDST TIL AT SIKRE BALANCE SKATTETRYK/SOCIAL TRYGHED
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69f) Hvilken regering er bedst til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12474771En socialdemokratisk ledet regering
   6242402En borgerlig regering
   4171693Ingen forskel
   3131318Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 25
 • V231 REGERING BEDST TIL AT SIKRE FORNUFTIG FLYGTNINGEPOLITIK
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69g) Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge- og indvandrerpolitik? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8343501En socialdemokratisk ledet regering
   9383832En borgerlig regering
   4151563Ingen forskel
   3121268Ved ikke
   0 79Uoplyst
   75 312510Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V232 REGERING BEDST TIL AT SIKRE DK MODERNE ERHVERVSLIV
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69h) Hvilken regering er bedst til at sikre Danmark et moderne erhvervsliv, så Danmark bliver ved med at være et af de rigeste lande i verden? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   5202041En socialdemokratisk ledet regering
   12484902En borgerlig regering
   5191983Ingen forskel
   3121248Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V233 REGERING BEDST TIL AT SIKRE TILFREDSSTIL. FORHOLD ÆLDRE
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69i) Hvilken regering er bedst til at sikre tilfredsstillende forhold for de ældre? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11454601En socialdemokratisk ledet regering
   6232292En borgerlig regering
   6232323Ingen forskel
   29958Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V234 REGERING BEDST TIL AT SIKRE VELFUNGERENDE SUNDHEDSVÆSEN
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69j) Hvilken regering er bedst til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11444431En socialdemokratisk ledet regering
   5212142En borgerlig regering
   6262603Ingen forskel
   210998Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V235 REGERING BEDST TIL AT SIKRE GOD UNDERVISNING I SKOLEN
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69k) Hvilken regering er bedst til at sikre en god undervisning i folkeskolen? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   8323251En socialdemokratisk ledet regering
   6232332En borgerlig regering
   8323273Ingen forskel
   3131318Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V236 REGERING BEDST TIL AT SKABE LIGEVÆGT STATSBUDGETTET
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69l) Hvilken regering er bedst til at skabe ligevægt på statsbudgettet? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6262661En socialdemokratisk ledet regering
   7303092En borgerlig regering
   7272783Ingen forskel
   4161638Ved ikke
   0 59Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V237 REGERING BEDST TIL AT HOLDE SKATTEN I RO
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69m) Hvilken regering er bedst til at holde skatterne i ro? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6262671En socialdemokratisk ledet regering
   9383822En borgerlig regering
   5212163Ingen forskel
   4151498Ved ikke
   0 79Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V238 REGERING BEDST TIL BREDT SAMARBEJDE OVER MIDTEN
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69n) Hvilken regering er bedst til at formidle et bredt samarbejde hen over midten? Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering?
  • %MD%AntalKodeKategori
   9363681En socialdemokratisk ledet regering
   4181832En borgerlig regering
   8313143Ingen forskel
   4151478Ved ikke
   0 99Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V239 REGERING VIL GIVE DIG FLEST PENGE TIL RÅDIGHED
  • Politiske opgaver
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 69: Jeg vil nu læse en række problemer op for dig, og jeg vil gerne høre, hvem du mener, er bedst til at løse dem; En socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Int: Læs udsagnene op enkeltvis og afvent svar, før du går videre til næste udsagn. (Vis kort 27)
   69o) Hvilken regering, tror du, ville give dig selv flest penge til rådighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   4181801En socialdemokratisk ledet regering
   11464632En borgerlig regering
   6232343Ingen forskel
   3131358Ved ikke
   0 99Uoplyst
   75 312610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 24
 • V240 VENSTRE/HØJRE PLACERING: DIG SELV
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70a) Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   24870Venstre
   248911
   3714322
   51122733
   4918344
   71530655
   4715066
   51122277
   61225088
   249099
   248310Højre
   51121688Ved ikke
   1 2799Uoplyst
   50 2074100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V241 VENSTRE/HØJRE PLACERING: SOCIALDEMOKRATERNE
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70b) A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   24770Venstre
   125111
   3612122
   71530733
   122448144
   102142355
   3713866
   236677
   123888
   011599
   236610Højre
   61325888Ved ikke
   1 3299Uoplyst
   50 2074100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V242 VENSTRE/HØJRE PLACERING: RADIKALE VENSTRE
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70c) B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   13510Venstre
   123611
   259322
   4917633
   71327244
   132754555
   71530666
   3611577
   135788
   011699
   011510Højre
   91835788Ved ikke
   1 3499Uoplyst
   50 2074100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V243 VENSTRE/HØJRE PLACERING: KONSERVATIVE FOLKEPARTI
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70d) C: Det Konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   12370Venstre
   112811
   135922
   135133
   124844
   2510355
   4815866
   81531577
   101939588
   71529999
   51020110Højre
   81734588Ved ikke
   1 3399Uoplyst
   50 2075100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V244 VENSTRE/HØJRE PLACERING: SOC. FOLKEPARTI
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70e) F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   25920Venstre
   61223911
   132653722
   102141933
   5918744
   136255
   123666
   123977
   123688
   112499
   113010Højre
   81733988Ved ikke
   1 3299Uoplyst
   50 2075100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V245 VENSTRE/HØJRE PLACERING: LIBERAL ALLIANCE
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70f) I: Liberal Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   13520Venstre
   123111
   124722
   123433
   124544
   3613155
   3612266
   61123077
   71327488
   71428699
   102142010Højre
   91836788Ved ikke
   1 3399Uoplyst
   50 2075100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V246 VENSTRE/HØJRE PLACERING: DANSK FOLKEPARTI
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70g) O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   13560Venstre
   112911
   123122
   124433
   247744
   51020755
   51019766
   51121677
   71428488
   61326399
   81733910Højre
   71530088Ved ikke
   1 3099Uoplyst
   50 2074100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V247 VENSTRE/HØJRE PLACERING: VENSTRE
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70h) V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   25930Venstre
   135411
   123122
   112133
   112444
   3510555
   61225066
   91836077
   102040488
   61225599
   4918410Højre
   61326088Ved ikke
   1 3199Uoplyst
   50 2075100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V248 VENSTRE/HØJRE PLACERING: ENHEDSLISTEN
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70i) Ø: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   16326500Venstre
   122550511
   51020922
   248833
   135944
   136255
   112666
   112677
   112488
   011999
   135610Højre
   81531588Ved ikke
   1 3299Uoplyst
   50 2076100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V249 VENSTRE/HØJRE PLACERING: ALTERNATIVET
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Og hvor vil du placere de enkelte partier? (Vis kort 28) Int: Læs partierne op ét for ét
   70j) Å: Alternativet
  • %MD%AntalKodeKategori
   5112200Venstre
   61123211
   61123022
   51020833
   4715244
   61224955
   135866
   112977
   112288
   011899
   112910Højre
   142958988Ved ikke
   1 3699Uoplyst
   50 2075100Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V250 ANTAL FLYGTNINGE TAGER: SOCIALDEMOKRATERNE
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: Partierne er blandt andet uenig om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, at vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge, og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere..? (Vis kort 29). Int: læs partinavnene op ét for ét
   71a) A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   23631Langt færre flygtninge
   8173392Lidt færre flygtninge
   17346923Det samme antal som nu
   13255214Lidt flere flygtninge
   361235Mange flere flygtninge
   7153078Ved ikke
   0 169Uoplyst
   50 208610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V251 ANTAL FLYGTNINGE TAGER: RADIKALE VENSTRE
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: Partierne er blandt andet uenig om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, at vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge, og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere..? (Vis kort 29). Int: læs partinavnene op ét for ét
   71b) B: Det Radikale Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   12501Langt færre flygtninge
   491822Lidt færre flygtninge
   11224443Det samme antal som nu
   13265304Lidt flere flygtninge
   8163335Mange flere flygtninge
   12255078Ved ikke
   0 159Uoplyst
   50 208610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V252 ANTAL FLYGTNINGE TAGER: KONSERVATIVE FOLKEPARTI
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: Partierne er blandt andet uenig om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, at vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge, og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere..? (Vis kort 29). Int: læs partinavnene op ét for ét
   71c) C: Det Konservative Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   9193901Langt færre flygtninge
   19387722Lidt færre flygtninge
   7152973Det samme antal som nu
   23714Lidt flere flygtninge
   0065Mange flere flygtninge
   12255078Ved ikke
   0 189Uoplyst
   50 208610Irrelevant
   1001004147
   Svarprocent: 49
 • V253 ANTAL FLYGTNINGE TAGER: SOC. FOLKEPARTI
  • Politisk placering
  • Variablen er filtreret af: V380
   • Filtrerende variable: V380
  • Spm. 70: Partierne er blandt andet uenig om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, at vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge, og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. Hvor omtrent vil du placere..? (Vis kort 29). Int: læs partinavnene op ét for ét
   71d) F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   12361Langt færre flygtninge
   23692Lidt færre flygtninge
   7142943Det samme antal som nu
   18377484Lidt flere flygtninge
   11224415