Revision: 399

Fritidsundersøgelsen 1964

DDA-3

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 3
    Maximum 3
    Gennemsnit 3
    Median 3
    Standardafvigelse 0

 • V2 SEKVENSNUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4397
    Gennemsnit 2199
    Median 2199
    Standardafvigelse 1269

 • V3 UNDERSØGELSESNR.
  • Eksternt studienummer
  • %MD%AntalKodeKategori
   0090Blank
   8080352623Oprindeligt studienummer
   191983224Oprindeligt studienummer med et 11-overhul
   113025Oprindeligt studienummer med et 12-overhul
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V4 DISTRIKTSNR.
  Første del af respondentidentifikationen. Firecifret kode, hvor det første ciffer har følgende betydning : 0 København, Frederiksberg og Gentofte 2 Københavns forstæder 3 Provinsbyer m. forstæder 4 Bymæssige bebyggelser 5 Landdistrikter
  • Distriktsnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 11
    Maximum 5931
    Gennemsnit 3474
    Median 3681
    Standardafvigelse 2087

 • V5 HUSSTANDSNR.
  Anden del af respondentidentifikationen
  • Husstandsnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 72
    Gennemsnit 22
    Median 20
    Standardafvigelse 14

 • V6 PERSONNR.
  Tredie del af respondentidentifikationen
  • Personnummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 12
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 1

 • V7 KØN
  Denne variabel stammer fra kort 16
  • Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   464620341Mand
   545423632Kvinde
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V8 KØN
  Denne variabel stammer fra kort 1
  • Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   464620321Mand
   545423562Kvinde
   0 999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V9 ALDER
  Denne variabel stammer fra kort 16 Eksakt alder værdiområde: 12-97
  • Alder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 12
    Maximum 97
    Gennemsnit 44
    Median 44
    Standardafvigelse 18

 • V10 ALDER
  Denne variabel stammer fra kort 1 Eksakt alder værdiområde : 12-97 999 Blank
  • Alder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4388
    Manglende 9
    Minimum 12
    Maximum 97
    Gennemsnit 44
    Median 44
    Standardafvigelse 18

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V11 CIVILSTAND
  Kateogorierne 'forladt' og 'faktisk samlevende' er kun anført, hvis de direkte er nævnt af IP. Denne variabel stammer fra kort 16
  • Civilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   21219121Ugift
   686830102Gift
   0063Faktisk samlevende
   0054Forladt
   00185Separeret
   22946Fraskilt
   883517Enkestand
   0 111Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V12 CIVILSTAND
  Kateogorierne 'forladt' og 'faktisk samlevende' er kun anført, hvis de direkte er nævnt af IP. Denne variabel stammer fra kort 1
  • Civilstand
  • %MD%AntalKodeKategori
   21219081Ugift
   686830052Gift
   0063Faktisk samlevende
   0054Forladt
   00185Separeret
   22956Fraskilt
   883507Enkestand
   0 111Deltager ikke
   0 999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V13 SKOLEUDDANNELSE
  • Hvilken skoleuddannelse har De?
  • %MD%AntalKodeKategori
   2727118605. klasse og derunder/landsbyskole
   4747205316., 7.,8. klasse/fri mellem
   331322Eksamens-mellem, uden eksamen
   552263Mellemskoleeksamen
   00144Pigeskoleeksamen
   331135Real- og preliminær, uden eksamen
   773146Realeksamen
   11587Preliminæreksamen
   0018Gymnasium uden eksamen
   331279Studentereksamen
   3313712Går i skole
   1 3611Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V14 STILLING OG FAG
  Den stilling, der er kodet her, er hovedbeskæftigelsen. En hovedbeskæftigelse er defineret ved, at den tager mere end 20 timer om ugen. Hvis IP har en hovedbeskæftigelse, men er midlertidigt fraværende pga. sygdom, barselsorlov el.lign., kodes denne hovedbeskæftigelse her. Man må antage, at 12-kategorien omfatter arbejdsløse, hjemmegående husmødre, pensionister, studerende samt folk, der kun har en deltidsbeskæftigelse. Denne variabel stammer fra kort 16
  • Hvad er Deres stilling og fag ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552140Ledende funktionær
   11114631Øvrige funktionærer
   662482Faglærte arbejdere
   14145993Ufaglærte arbejdere
   11604Medhjælp i familiebedrift
   11114925Selvstændige
   221026Husassistenter
   441807Lærlinge
   0078Andre
   4646202812Ikke arbejde
   0 411Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V15 ARBEJDSSTILLING
  Dette spørgsmål stilles kun for hovedbeskæftigelsen, dvs. en beskæftigelse, der optager 21 timer eller derover pr. uge. Denne variabel stammer fra kort 1
  • Hvad er Deres stilling og fag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552130Ledende funktionærer
   11114631Øvrige funktionærer
   662472Faglærte arbejdere
   14145993Ufaglærte arbejdere
   11584Medhjælp i familiebedrift
   11114915Selvstændig
   221026Husassistenter
   441807Lærlinge
   0078Andre
   4646202412Ikke i arbejde
   0 411Deltager ikke
   0 999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V16 HVAD ER I.P. FOR TIDEN
  Dette spørgsmål beskæftiger sig med IP's status på interviewdagen. Hvis IP f.eks. normalt er beskæftiget, men på interviewdagen holder ferie, kodes 06. Hvis IP har barselsorlov, kodes 02.
  • Hvad er IP for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   515122331Har arbejde
   11492Midlertidigt ude af arbejde/arbejdsløs
   552143Under uddannelse
   11114934Pensionist/rentemodtager
   11535Syg
   0026Holder ferie
   252511107Husmoder uden anden beskæftigelse
   552248Husmoder med bibeskæftigelse
   0029Andet
   00512Udokumenteret kode
   0 311Deltager ikke
   0 999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V17 ANTAL TIMER
  Antal timer kodet værdier: 0-99 111: Uoplyst 112: Ikke i arbejde 999: Blank
  • Hvor mange timer arbejder De om ugen i denne virksomhed?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4297
    Manglende 100
    Minimum 0
    Maximum 112
    Gennemsnit 78
    Median 70
    Standardafvigelse 33

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V18 ERHVERVSOMRÅDE
  • I hvilken slags virksomhed er De beskæftiget?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883700Landbrug m.v.
   331481Byggevirksomhed og anlægsvirksomhed
   15156732Håndværk og industri
   441863Transport
   994124Handel og omsætning
   221035Administration
   552056Social aktivitet
   22747Liberale erhverv
   22848Husligt erhverv
   22979Andre
   4646202812Ikke i erhverv
   0 811Deltager ikke
   0 999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V19 BIERHVERV
  Ved bierhverv forstås erhvervsmæssigt arbejde, der tager 20 timer eller mindre om ugen. Variablen er sumkodet efter følgende kode : 000 Har ikke noget bierhverv (gå til spm. 7) 3926 001 Arbejdsmandsarbejde 15 002 Håndværksarbejde 21 004 Kontorarbejde 57 010 Undervisning 30 020 Husgerning 80 040 Børnepasning 9 100 Budtjeneste 30 200 Butiksarbejde, lagerarbejde 50 400 Andet 166 888 Uoplyst 11 999 Blank 9 total 4404
  • Har De noget bierhverv? Hvis ja: hvori består det?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4377
    Manglende 20
    Minimum 0
    Maximum 420
    Gennemsnit 19
    Median 0
    Standardafvigelse 79

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 888.

 • V20 BIERHVERV - ANTAL TIMER
  Antal timer kodet værdier: 0-42 111: Uoplyst 112: Har ikke bierhverv 999: Blank
  • (Har De noget bierhverv? Hvis ja: hvori består det?) Hvis ja: hvor mange timer bruger De om ugen til Deres bierhverv?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4360
    Manglende 37
    Minimum 0
    Maximum 112
    Gennemsnit 102
    Median 112
    Standardafvigelse 30

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V21 INDKOMST 1964-65
  Indkomsten er kodet i hele tusinde kroner. Denne oplysning er formodentlig hentet fra anden kilde (skattemyndighederne). 000 Ingen indkomst 099 99.000 og derover 111 Uoplyst 999 Blank
  • IPs indkomst i 1964.
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4044
    Manglende 353
    Minimum 0
    Maximum 99
    Gennemsnit 14
    Median 13
    Standardafvigelse 9

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V22 INDEKSKONTRAKTER
  Spørgsmålet stilles kun til respondenter mellem 21 og 61 år.
  • Har De eller Deres ægtefælle tegnet pristalsregulerede opsparingskontrakter (indekskontrakter) i bank, sparekasse eller forsikringsselskab?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udokumenteret kode
   616226731Nej
   773072Ja
   0023Udokumenteret kode
   3031132512IP ikke mellem 21 og 61 år
   2 7811Deltager ikke
   0 1199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V23 HOLDN.LØNMODTAGERPENSION
  Spørgsmålet stilles kun til respondenter mellem 21 og 61 år.
  • Jeg vil gerne høre Deres mening om en pensionsordning, der findes i flere lande. Alle lønmodtagere er med i den, og De får, når De har nået en vis alder, en pension på omkring 2/3 af, hvad De tidligere har tjent, dvs. nogenlunde svarende til vores tjenestemandspensioner. For at få denne alderspension, som pristalsreguleres, skal der indtil pensionsalderen betales en præmie på omkring 8% svarende til ca. en måneds indtægt om året. Synes De, en sådan ordning skulle indføres i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14156330Ved ikke
   18187971Nej
   363615802Ja
   0014Udokumenteret kode
   3031132412IP ikke mellem 21 og 61 år
   1 5011Deltager ikke
   0 1299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V24 HOLDN.ERHVERVSINDT.PENS.
  Spørgsmålet stilles kun til respondenter mellem 21 og 61 år.
  • Jeg vil gerne høre Deres mening om en pensionsordning, der findes i flere lande. Alle lønmodtagere er med i den, og De får, når De har nået en vis alder, en pension på omkring 2/3 af, hvad De tidligere har tjent, dvs. nogenlunde svarende til vores tjenestemandspensioner. For at få denne alderspension, som pristalsreguleres, skal der indtil pensionsalderen betales en præmie på omkring 8% svarende til ca. en måneds indtægt om året. Ville De være tilhænger af ordningen, hvis den kom til at omfatte alle med erhvervsindtægt (dvs. også selvstændige)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15166790Ved ikke
   17177361Nej
   343515012Ja
   0013Udokumenteret kode
   0014Udokumenteret kode
   0016Udokumenteret kode
   3031132212IP ikke mellem 21 og 61 år
   3 14311Deltager ikke
   0 1399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V25 HUSSTANDSTYPE
  Variablen stammer fra kort 16 Denne variabel er sumkodet efter følgende kode: 000 Hustandsoverhovede 4397 001 Ægtefælle 3574 002 Gifte børn/svigerbørn 34 004 Andre børn 2682 010 Forældre eller svigerforældre 67 020 Medhjælpere 180 040 Logerende (slægtninge eller andre) 266 111 Uoplyst 1 999 Blank 1 total 11202
  • Husstandstype
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4395
    Manglende 2
    Minimum 0
    Maximum 64
    Gennemsnit 7
    Median 5
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V26 HUSSTANDSTYPE
  Variablen stammer fra kort 1 Variablen er sumkodet efter følgende kode: 000 Husstandsoverhovede 4397 001 Ægtefælle 3568 002 Gifte børn/svigerbørn 34 004 Andre børn 2693 010 Forældre eller svigerforældre 67 020 Medhjælpere 178 040 Logerende 267 111 Uoplyst 1 999 Blank 10 total 11215
  • Husstandstype: hvilke personer forekommer i husstanden?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4386
    Manglende 11
    Minimum 0
    Maximum 64
    Gennemsnit 7
    Median 5
    Standardafvigelse 10

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V27 STILLING I HUSSTAND
  Det personnummer, der refereres til, er personens nummer på registreringsskemaet, hvor intervieweren opførte husstandens personer efterhånden som han fik forbindelse med dem, startende ved 1 og stigende op gennem alle husstande.
  • Respondentens stilling i husstanden
  • %MD%AntalKodeKategori
   0030Udokumenteret kode
   464620181Husstandsoverhovede (lejlighedsindehaver)
   363615932Husmoder (husstandsoverhovedets hustru)
   13135583Barn af husstandsoverhovedet og dennes hustru (anfør forældres personnummer)
   00104Barnebarn af husstandsoverhovedet og dennes hustru (anfør forældres personnummer)
   00105Svigersøn eller svigerdatter af husstands- overhovedet og dennes hustru (anfør ægtefælles personnummer)
   11246Forældre til husstandsoverhovedet og dennes hustru (anfør pågældendes personnummer)
   11567Boende medhjælp i hus eller bedrift
   11398Logerende slægtninge
   22769Andre logerende, incl. samlever
   0 1099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V28 ANTAL PERS.I HUSSTANDEN
  Antallet kodet værdiområde: 1-9 09 9 eller flere 99 Blank
  • Antal personer i husstanden
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4388
    Manglende 9
    Minimum 1
    Maximum 9
    Gennemsnit 3
    Median 3
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V29 BOLIGENS ART
  • Hvordan bor husstanden ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udokumenteret kode
   373816481Etagelejlighed, forhus
   11642Etagelejlighed, baghus
   11323Lejet værelse
   282812174Villa
   441795Villalejlighed
   883636Rækkehus/dobbelthus
   17177587Landejendom
   22998Andet
   00112Udokumenteret kode
   1 2511Deltager ikke
   0 1099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V30 BØRN UNDER 15 ÅR
  • Har De børn (under 15 år) - og er disse over eller under 7 år ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   646428220Ingen børn
   11114671Barn/børn under 7 år
   15156762Barn/børn over 7 år
   10104313Både og
   0 111Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V31 HOLDNING PROBLEMER
  • Sig mig om De føler, at denne påstand passer på Dem: Der er ikke meget, jeg kan gøre ved De fleste vigtige problemer, som vi idag stilles overfor.
  • %MD%AntalKodeKategori
   293012721Passer helt
   262611252Passer nogenlunde
   19198233Ved såmænd ikke
   15156604Passer ikke særlig godt
   10104255Passer slet ikke
   00112Vild kode
   2 8311Deltager ikke
   0 899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V32 HOLDNING INDVIKLET
  • Passer følgende påstand på Dem : Alting her i verden er blevet så indviklet, at jeg faktisk ikke forstår, hvad der foregår.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udokumenteret kode
   19198191Passer helt
   20208592Passer nogenlunde
   9104163Ved såmænd ikke
   252611094Passer ikke særlig godt
   262611395Passer slet ikke
   1 5311Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V33 HOLDNING ULOVLIGHED
  • Passer denne påstand på Dem : Man er næsten tvunget til at gøre forskellige ting, som ikke er helt lovligt og rigtigt, hvis man skal komme nogen vegne her i verden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udokumenteret kode
   12125191Passer helt
   15156552Passer nogenlunde
   11114763Ved såmænd ikke
   22229514Passer ikke særlig godt
   394017165Passer slet ikke
   2 7711Deltager ikke
   0 299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V34 HOLDNING FILM/UGEBL/TV
  • Passer denne påstand på Dem : Jeg er ikke særlig interesseret i de film, ugeblade eller TV-udsendelser, som de fleste lader til at synes så godt om.
  • %MD%AntalKodeKategori
   19208511Passer helt
   17177422Passer nogenlunde
   15166793Ved såmænd ikke
   262611364Passer ikke særlig godt
   20218805Passer slet ikke
   2 10911Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V35 HOLDNING ENSOMHED
  • Passer denne påstand på Dem : Jeg føler mig ofte ensom
  • %MD%AntalKodeKategori
   552141Passer helt
   662492Passer nogenlunde
   331283Ved såmænd ikke
   13135754Passer ikke særlig godt
   727331685Passer slet ikke
   0026Udokumenteret kode
   0018Udokumenteret kode
   0019Udokumenteret kode
   00212Udokumenteret kode
   1 5711Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V36 HOLDNING ARBEJDE
  • Passer denne påstand på dem: Meget af det arbejde jeg udfører, synes jeg egentlig ikke om, men jeg må gøre det for at tjene tilstrækkeligt.
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udokumenteret kode
   893351Passer helt
   8103542Passer nogenlunde
   451773Ved såmænd ikke
   15186664Passer ikke særlig godt
   495821425Passer slet ikke
   0017Udokumenteret kode
   0018Udokumenteret kode
   0019Udokumenteret kode
   00412Udokumenteret kode
   16 71111Deltager ikke
   0 499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 84
 • V37 TROSSAMFUND KIRKEGANG
  • Er De medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Hvis ja: Går De ofte i kirke?
  • %MD%AntalKodeKategori
   313213790Medlem af folkekirken, aldrig i kirke
   313113441Medlem af folkekirken, i kirke til højtider
   252510952Medlem af folkekirken, i kirke af og til
   552353Medlem af folkekirken, i kirke et par gange om måneden
   331244Medlem af folkekirken, i kirke en gang om ugen eller hyppigere
   00205Medlem af andet trossamfund, aldrig i kirke
   0066Medlem af andet trossamfund, i kirke til højtiderne
   00147Medlem af andet trossamfund, i kirke af og til
   00178Medlem af andet trossamfund, i kirke et par gange om måneden
   11449Medlem af andet trossamfund, i kirke en gang om ugen eller hyppigere
   115112Ikke medlem af folkekirken eller andet trossamfund
   2 6811Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V38 ANTAL LEDIGE TIMER
  Fra interviewerinstruktionen : her forstås timer, som ikke på nogen måde er besat med pligter. Det er de timer, hvor IP føler, at han har fri.
  • Hvor mange virkelige ledige timer har De på en almindelig hverdag ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883440Ingen
   3312810,01 - 1,00
   121251421,01 - 2,00
   131458432,01 - 3,00
   171876443,01 - 4,00
   151564654,01 - 5,00
   111146665,01 - 6,00
   4418276,01 - 7,00
   3415287,01 - 8,00
   2210498,01 og mere
   7832712Har fri hele dagen
   4 18211Deltager ikke
   0 499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V39 TID TIL FORNØJELSESLÆSN.
  • Hvor megen tid om dagen plejer De at bruge til fornøjelseslæsning (jeg tænker ikke her på avislæsning)
  • %MD%AntalKodeKategori
   331440Ved ikke
   363715921Ca. 1/2 time
   272711832Ca. 1 time
   12135433Mere end 1 time - mindre end 2
   883564Mere end to timer
   11114885Læser ikke bøger eller blade
   0048Udokumenteret kode
   001812Kan ikke læse
   2 6911Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V40 AVISLÆSNING
  Her tænkes ikke kun på aviser, som folk selv holder, men også på dem, folk har lejlighed til at læse andre steder.
  • Læser De avis? - hvor tit? - læser De mere end en avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0020Udokumenteret kode
   331321Læser sjældent eller aldrig
   441972Læser kun nu og da
   666729143Læser daglig en avis
   262611314Læser daglig flere aviser
   0015Udokumenteret kode
   0016Udokumenteret kode
   00112Udokumenteret kode
   0 1811Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V41 GÆSTER HJEMME
  • Hvor tit har De gæster hjemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11390Ved ikke
   16166861Sjældent/aldrig
   13135642En gang om måneden
   18188023Hver 14. dag
   333314444Ugentlig
   18188075Flere gange ugentlig
   0018Udokumenteret kode
   112412Kan ikke have gæster
   1 3011Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V42 GÅR PÅ BESØG
  • Hvor tit går De på besøg?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Ved ikke
   15156681Sjældent/aldrig
   14146282En gang om måneden
   20208723Hver 14. dag
   313113754Ugentlig
   18187875Flere gange ugentlig
   0026Udokumenteret kode
   112512Kan ikke gå ud
   0 2011Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V43 HVOR TIT I BIOGRAFEN
  • Hvor tit går De i biografen ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Husker ikke
   434318761Få gange om året
   3435151121 gang månedlig
   10104253Et par gange månedlig
   7729741 gang om ugen
   441875Flere gange om ugen
   11356Daglig
   113112Kan ikke gå ud
   0 2111Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V44 FORENINGSMØDER
  • Hvor mange foreningsmøder har De deltaget i indenfor de sidste fire uger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   798134530Ingen
   772961Et møde
   441682To møder
   22743Tre møder
   331214Fire møder
   11315Fem møder
   00186Seks møder
   00107Syv møder
   11238Otte møder
   11599Ni møder eller flere
   00112Udokumenteret kode
   3 14211Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 97
 • V45 DYRKER DE SPORT
  Kategorien skal ikke bevares, er anført i spørgeskemaet til trods for at det samtidigt er anført at spørgsmålet skal stilles til alle.
  • Dyrker De sport?
  • %MD%AntalKodeKategori
   808135361Nej
   15156762Ja
   441573Ja, men ikke for tiden
   001612Skal ikke besvares
   0 1211Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V46 INTERESSE FOR KUNST
  • Interesserer De Dem for kunst? Hvis ja: Er De medlem af en kunstforening eller har De i denne sæson været til kunstudstilling eller på kunstmuseum?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00150Ved ikke
   606026371Nej
   22229682Interesseret, men ikke kunstforening/udstilling eller museum
   11393Medlem af forening
   15156484Været til udstilling/museum
   22735Både medlem af forening og været til udstilling/ på museum
   0 1711Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V47 OPERA/TEATER/KONCERT
  De oprindelige svarmuligheder til disse spørgsmål kan ses i spørgeskemaet. Som positivt svar på spm. 99 regnes : Ja, husker hvilken Ja, husker ikke hvilken Som positivt svar på spm. 100 og spm. 106 regnes: Ja, en gang Ja, to gange Ja, tre eller flere gange
  • Spm 99: Har De nogensinde overværet en opera på teatret? Spm 100: Har De ellers været i teatret i denne sæson? Spm 106: Har De været til klassisk koncert i denne sæson?
  • %MD%AntalKodeKategori
   666729230Ingen af delene
   11601Alle tre dele
   662622Opera og teater
   11463Opera og koncert
   15166814Opera
   00145Teater og koncert
   993776Teater
   11247Koncert
   0 511Deltager ikke
   0 599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V48 KURSUSDELTAGELSE
  Variablen er sumkodet efter følgende kode: 0000 Andet 102 0001 Nej 3932 0002 Fremmede sprog 94 0004 Dansk sprog og litteratur 32 0010 Regning og matematik 21 0020 Handels- og kontorfag 62 0040 Håndgerning, håndværksfag,husflid 156 0100 Kunst, teater, musik 10 0200 Psykologi 3 1111 Uoplyst 15 total 4427 De 102 'andet'-er er dem, man umiddelbart kan 'se', dvs. dem, der kun er kodet 'andet'. Denne kode i kombination med en hvilkensomhelst anden kode er ifølge sagens natur umulig at udskille.
  • Deltager De i aftenskoleundervisning eller frivillig kursusundervisning? Hvis ja: hvilke fag? (Gerne flere svar)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4382
    Manglende 15
    Minimum 0
    Maximum 200
    Gennemsnit 3
    Median 1
    Standardafvigelse 11

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999, 1111.

 • V49 TV/HVOR OFTE/HVOR MEGET
  Denne variabel stammer fra kort 16. De oprindelige svarmuligheder til disse spørgsmål kan ses i spørgeskemaet. Som positivt svar på spm. 24 regnes : Ja, med radio Ja, uden radio Som 'ser hyppigt' i spm. 26 og 32 regnes : Måske en gang om ugen Flere gange ugentlig Daglig Som 'ser sjældent' regnes : Aldrig Sjældent Et par gange månedligt Som positivt svar på spm. 32 regnes: Ja, hos familie/bekendte Ja, på restaurant/kaffebar De fem spørgsmål er kodet i en variabel.
  • Spm 24: Har De fjernsyn i husstanden ? Spm 26: Hvor tit ser De dansk fjernsyn ? Spm 31: Ser De fjernsyn andet sted ? Hvis ja til spm. 31: Spm 32: Hvor tit ser De dansk fjernsyn ? Spm 33: Når De ser dansk fjernsyn, ser De da som regel hele programmet eller kun enkelte udsendelser ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11550Har TV, ser sjældent, ser hele programmet
   331361Har TV, ser sjældent, ser enkelte udsendelser
   23239952Har TV, ser hyppigt, ser hele programmet
   454520003Har TV, ser hyppigt, ser enkelte udsendelser
   10104594Har ikke TV, ser ikke andre steder
   993885Har ikke TV, ser meget sjældent andre steder
   552276Har ikke TV, ser hyppigt andre steder, ser enkelte udsendelser
   331337Har ikke TV, ser hyppigt andre steder, ser hele programmet
   00212Udokumenteret kode
   00115Udokumenteret kode
   00116Udokumenteret kode
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V50 FJERNSYN I HUSSTANDEN
  Denne variabel stammer fra kort 1.
  • Har De fjernsyn i hustanden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   242910461Nej
   22279722Ja, med radio
   374516213Ja, uden radio
   00312Spørgsmålet ikke stillet
   0 1211Deltager ikke
   17 74399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 83
 • V51 HAFT TV ANTAL ÅR
  Denne variabel stammer fra kort 16
  • Hvor længe har De haft TV ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0050Ved ikke
   994151Under 1 år
   10104502Under 2 år
   12125273Under 3 år
   13135684Under 4 år
   11114715Under 5 år
   773136Under 6 år
   552057Under 7 år
   221038Under 8 år
   3313198 år og derover
   2727120412Har ikke TV
   0 511Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V52 FJERNSYN HVOR LÆNGE
  Denne variabel stammer fra kort 1
  • Hvor længe har De haft fjernsyn?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0030Ved ikke
   893411Under 1 år
   9103762Under 2 år
   10124233Under 3 år
   11134844Under 4 år
   9113885Under 5 år
   562346Under 6 år
   441627Under 7 år
   22838Under 8 år
   3311198 år og derover
   2429104012Spørgsmålet ikke stillet/har ikke fjernsyn
   0 611Deltager ikke
   17 74699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 83
 • V53 INTERESSERET I TV
  • Er De mere eller mindre interesseret i at se TV nu end i begyndelsen ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22740Ved ikke
   13135771Mere interesseret
   484921052Det samme
   282912443Mindre interesseret
   0015Udokumenteret kode
   7732412Ser ikke TV
   2 7011Deltager ikke
   0 299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 98
 • V54 ANTAL TIMER TV
  Denne oplysning er trukket ud af svaret på et spørgsmål, der lød : Hvordan tror De, Deres gennemsnitsdag er i timeforbrug? Rubrikkerne (der muligvis i mange tilfælde er blevet nævnt for IP) var: Husligt arbejde Uddannelsesarbejde Erhvervsarbejde, hovedbeskæftigelse Bierhverv Transport Anden spildtid (småpligter) Søvn Radio Fjernsyn Anden fritid
  • Antal timer pr. dag, der bruges til at se fjernsyn
  • %MD%AntalKodeKategori
   323314290Ingen
   121254410,01 - 1,00
   3939171621,01 - 2,00
   131357032,01 - 3,00
   228043,01 - 4,00
   00754,01 - 5,00
   00265,01 - 6,00
   00076,01 - 7,00
   00287,01 - 8,00
   00498,01 og mere
   1 4311Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V55 TIDLIGERE BRUG AF TV-TID
  • Hvad brugte De tidligere især den tid til, som De bruger til at se TV ?
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Ved ikke, intet særligt
   444419311Radiolytning
   441832Læsning
   0043Biograf, teater
   331414Samvær med familie
   0005Selskabelighed
   0036Foredrag
   0007Foreningsliv
   0008Aftenkursus o.l.
   0009Andre fritidsbeskæftigelser
   2929125610Udokumenteret kode
   00311Uoplyst
   112512Ser ikke TV
   00214Udokumenteret kode
   111149820Udokumenteret kode
   00121Udokumenteret kode
   112322Udokumenteret kode
   00624Udokumenteret kode
   00226Udokumenteret kode
   4418630Udokumenteret kode
   00632Udokumenteret kode
   001240Udokumenteret kode
   00350Udokumenteret kode
   001460Udokumenteret kode
   00161Udokumenteret kode
   00470Udokumenteret kode
   1161112Udokumenteret kode
   1 31111Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V56 TV EKKO
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Ekko (indenrigspolitisk)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11250Kender ikke den udsendelse
   552201Nej, interesserer ikke
   11472Nej, ikke tid
   0003Nej, udsendes for tidligt
   00104Nej, udsendes for sent
   0055Nej, kan ikke den dag
   11536Nej uden begrundelse
   15156777Ja, nu og da
   495021668Ja, altid (næsten)
   0029Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 2411Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V57 TV LØRDAGSMAGASINET
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Lørdagsmagasinet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11560Kender ikke den udsendelse
   11114991Nej, interesserer ikke
   662592Nej, ikke tid
   00193Nej, udsendes for tidligt
   0014Nej, udsendes for sent
   0065Nej, kan ikke den dag
   441886Nej uden begrundelse
   19198507Ja, nu og da
   303013158Ja, altid (næsten)
   0019Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 3311Deltager ikke
   0 399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V58 TV SPEJLET
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Spejlet (kulturproblemer)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11630Kender ikke den udsendelse
   18188021Nej, interesserer ikke
   22682Nej, ikke tid
   0003Nej, udsendes for tidligt
   0044Nej, udsendes for sent
   0065Nej, kan ikke den dag
   441896Nej uden begrundelse
   232310047Ja, nu og da
   242410478Ja, altid (næsten)
   0019Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 3411Deltager ikke
   0 1299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V59 TV I KRYDSILD
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? I krydsild
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110Kender ikke den udsendelse
   552051Nej, interesserer ikke
   11282Nej, ikke tid
   0003Nej, udsendes for tidligt
   0004Nej, udsendes for sent
   0015Nej, kan ikke den dag
   11646Nej uden begrundelse
   13135637Ja, nu og da
   535323308Ja, altid (næsten)
   0019Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 2611Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V60 TV SKÆVT IND PÅ LIVET
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Skævt ind på livet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11510Kender ikke den udsendelse
   441611Nej, interesserer ikke
   22942Nej, ikke tid
   0023Nej, udsendes for tidligt
   0054Nej, udsendes for sent
   11265Nej, kan ikke den dag
   22816Nej uden begrundelse
   11114677Ja, nu og da
   535323118Ja, altid (næsten)
   0019Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 2711Deltager ikke
   0 499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V61 TV KVINDER I MANDSSAMF.
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Kvinder i mandssamfundet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22750Kender ikke den udsendelse
   672851Nej, interesserer ikke
   22952Nej, ikke tid
   0003Nej, udsendes for tidligt
   0074Nej, udsendes for sent
   00205Nej, kan ikke den dag
   331276Nej uden begrundelse
   13135607Ja, nu og da
   464620248Ja, altid (næsten)
   0019Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 3311Deltager ikke
   0 399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V62 TV FILMORIENTERING
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Filmorientering
  • %MD%AntalKodeKategori
   00100Kender ikke den udsendelse
   773111Nej, interesserer ikke
   11322Nej, ikke tid
   0013Nej, udsendes for tidligt
   0004Nej, udsendes for sent
   00105Nej, kan ikke den dag
   11636Nej uden begrundelse
   19198287Ja, nu og da
   444519448Ja, altid (næsten)
   0009Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 3011Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V63 TV FJERNSYNSTEATER
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Fjernsynsteater
  • %MD%AntalKodeKategori
   0080Kender ikke den udsendelse
   331161Nej, interesserer ikke
   11222Nej, ikke tid
   0003Nej, udsendes for tidligt
   0024Nej, udsendes for sent
   0015Nej, kan ikke den dag
   11306Nej uden begrundelse
   15166797Ja, nu og da
   535423478Ja, altid (næsten)
   0019Udokumenteret kode
   2627116512Har ikke fjernsyn
   1 2311Deltager ikke
   0 399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V64 TV FJERNSYNSOPERA
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Fjernsynsopera
  • %MD%AntalKodeKategori
   0040Kender ikke den udsendelse
   383816691Nej, interesserer ikke
   11242Nej, ikke tid
   0003Nej, udsendes for tidligt
   0014Nej, udsendes for sent
   0025Nej, kan ikke den dag
   331336Nej uden begrundelse
   18187857Ja, nu og da
   13135778Ja, altid (næsten)
   0009Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 3011Deltager ikke
   0 599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V65 TV FJERNSYNSBALETTER
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Fjernsynsballet
  • %MD%AntalKodeKategori
   0060Kender ikke den udsendelse
   333414631Nej, interesserer ikke
   11222Nej, ikke tid
   0013Nej, udsendes for tidligt
   0014Nej, udsendes for sent
   0015Nej, kan ikke den dag
   221076Nej uden begrundelse
   19198397Ja, nu og da
   17177578Ja, altid (næsten)
   0009Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 2911Deltager ikke
   0 499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V66 TV SKOLE-TV
  • Er der nogen af de faste TV-udsendelser, De ser regelmæssigt eller så tit, De kan? Hvis nej: hvorfor ikke? Skole-tv
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Kender ikke den udsendelse
   16177241Nej, interesserer ikke
   773152Nej, ikke tid
   11503Nej, udsendes for tidligt
   0064Nej, udsendes for sent
   0065Nej, kan ikke den dag
   552286Nej uden begrundelse
   262611397Ja, nu og da
   16167198Ja, altid (næsten)
   0009Udokumenteret kode
   2727116712Har ikke fjernsyn
   1 2611Deltager ikke
   0 399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V67 TV-AKT/SPORT/POL/ENGELSK
  De oprindelige svarmuligheder til disse spørgsmål kan ses i spørgeskemaet. Som ja-svar til spm. 61 regnes: daglig Som ja-svar til spm. 63 regnes: daglig Som ja-svar til spm. 66 regnes: ja, fra folketinget; ja, andet indenrigspolitik; ja, udenrigspolitik; ja, flere af ovenstående emner; ja, glemt emnet; Som ja-svar til spm. 73 regnes: ja, men har ikke hæftet; ja, har hæftet Svarkategorien 'Har af og til ikke TV' stammer fra kodenøglen.
  • Spm 61: Hvor tit ser De TV-aktuelt? Spm 63: Ser De sportsudsendelserne i TV? Spm 66: Har De set nogen politiske udsendelser i TV den sidste måned? Spm 73: Følger De TV-engelskundervisning?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21229280Ser alle fire udsendelser
   772901Ser TV-aktuelt, sport og politiske udsendelser
   22902Ser TV-aktuelt, sport og engelskundervisning
   441723Ser TV-aktuelt og sport
   00114Ser sport og engelskundervisning
   11415Ser sport
   00216Ser sport, politiske udsendelser og engelsk- undervisning
   22967Ser sport og politiske udsendelser
   11278Ser engelskundervisning
   552199Ser ingen af udsendelserne
   229110Ser politiske udsendelser og engelskundervisning
   5521811Ser politiske udsendelser
   226612Ser TV-aktuelt og engelskundervisning
   4417913Ser TV-aktuelt
   4519214Ser TV-aktuelt, politiske udsendelser og engelsk- undervisning
   131355815Ser TV-aktuelt og politiske udsendelser
   24251053112Har ikke TV
   3 145111Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 97
 • V68 ANTAL RADIOER I HUSST.
  Antallet kodet værdier: 0-7 11: Uoplyst 12: Spørgsmålet ikke stillet 99: Blank
  • Hvor mange selvstændige radioapparater disponerer husstanden over?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4356
    Manglende 41
    Minimum 0
    Maximum 12
    Gennemsnit 3
    Median 1
    Standardafvigelse 4

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V69 ANTAL RADIOER MED FM
  Antallet kodet værdier: 0-4 11: Uoplyst 12: Spørgsmålet ikke stillet 99: Blank
  • Hvor mange selvstændige radioapparater disponerer husstanden over? Hvor mange heraf er forsynet med FM?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3595
    Manglende 802
    Minimum 0
    Maximum 12
    Gennemsnit 1
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V70 ANTAL TRANSISTORRADIOER
  Antallet kodet værdier: 0-5 11: Uoplyst 12: Spørgsmålet ikke stillet 99: Blank
  • Hvor mange selvstændige radioapparater disponerer husstanden over? Hvor mange heraf er transistormodtagere?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3445
    Manglende 952
    Minimum 0
    Maximum 12
    Gennemsnit 0
    Median 0
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V71 MUSIKRADIO
  Variablen er sumkodet efter følgende kode : 000 Ved ikke 17 001 Hører den aldrig 1384 002 Morgen 640 004 Middag 1312 010 Aften 860 020 Forskelligt 488 040 Enkelte udsendelser 408 111 Uoplyst 6 112 Ikke mulighed for at høre 186 total 5301
  • Lytter De til musikradioen? Hvis ja: på hvilken tid af dagen lytter De mest? (Gerne flere svar)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4391
    Manglende 6
    Minimum 0
    Maximum 112
    Gennemsnit 14
    Median 4
    Standardafvigelse 24

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V72 REGIONALPROGRAMMET
  • Lytter De til regionalprogrammet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11360Ved ikke
   262611321Kan ikke høre det på radioen
   323214162Kan høre det, men stiller ikke ind
   16167223Nu og da
   552034Altid (næsten)
   15156775Kender det ikke
   331316Kender ikke sendetiden
   116212Har ikke radio
   0 1811Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V73 FOREDRAG
  • Hvor tit hører De foredrag i radioen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11250Ved ikke
   777733801Sjældent/aldrig
   773102Ca. en gang månedlig
   772953Et par gange månedlig
   552174Ca. en gang ugentlig
   22915Flere gange ugentlig
   227012Har ikke radio
   0 911Deltager ikke
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V74 RADIOAVIS/AKT.KV./SPORT
  De oprindelige svarmuligheder kan ses i spørgeskemaet. Som ja-svar til spm. 59 regnes: dagligt, flere gange dagligt Som ja-svar til spm. 60 regnes: dagligt Som ja-svar til spm. 62 regnes: altid (næsten)
  • Spm 59: Hvor tit hører De pressens radioavis? Spm 60 : Hvor tit hører De aktuelt kvarter? Spm 62 : Lytter De til sportsudsendelserne i pressens radioavis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883491Hører alle tre udsendelser
   313113802Hører pressens radioavis og aktuelt kvarter
   772993Hører pressens radioavis og sport
   373716374Hører pressens radioavis
   0055Hører aktuelt kvarter og sport
   0096Hører aktuelt kvarter
   11497Hører sport
   15156698Hører ingen af udsendelserne
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V75 RADIO EMNER KOMBINERET 1
  Oprindelig var der ti forskellige svarkategorier, hvoraf to var bekræftende svar ('ja, nu og da' og 'ja, altid (næsten)') og resten negative med forskellige kvalifikationer. Svarmulighederne i V56 til V66 er udformet på tilsvarende vis. Se iøvrigt spørgeskemaet. Ved kodningen af denne variabel er der anlagt følgende betragtning: Udsendelserne er opdelt i emnegrupper og en respondent har fået et 'plus' i en gruppe, hvis der var bekræftende svar for mindst en udsendelse i denne gruppe. Man har derefter kodet variablen efter de givne 'plusser'. For en udtømmende kodenøgle og beskrivelse af grupperne, se bilaget. Her er kun angivet frekvenserne for grupperne. Kirkelige udsendelser 1701 Seriøs musik 1140 Lettere udsendelser 3430 Politiske udsendelser 2136 Litterært/dramatiske udsendelser 2308 Oplysende udsendelser 2639
  • Er der nogen af de faste udsendelser, som De hører regelmæssigt eller så tit, De kan ? f.eks.: (udsendelserne nævnes en ad gangen). Hvis nej: hvorfor ikke?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 63
    Gennemsnit 11
    Median 6
    Standardafvigelse 12

 • V76 RADIO EMNER KOMBINERET 2
  Oprindelig var der ti forskellige svarkategorier, hvoraf to var bekræftende svar ('ja, nu og da' og 'ja, altid (næsten)') og resten negative med forskellige kvalifikationer. Svarmulighederne i V56 til V66 er udformet på tilsvarende vis. Se iøvrigt spørgeskemaet. Ved kodningen af denne variabel er der anlagt følgende betragtning: Udsendelserne er opdelt i emnegrupper, og en respondent har fået 'plus' i en gruppe hvis der var bekræftende svar for mindst to udsendelser i denne gruppe. Man har derefter kodet variablen efter De givne'plusser'. For en udtømmende kodenøgle, se bilaget. Her er kun angivet frekvensen for grupperne. Kirkelige udsendelser 1017 Seriøs musik 568 Lettere udsendelser 1498 Politiske udsendelser 1342 Litterært/dramatiske udsendelser 1102 Oplysende udsendelser 1462
  • Er der nogen af de faste udsendelser, som De hører regelmæssigt eller så tit, De kan ? f.eks.: (udsendelserne nævnes en ad gangen). Hvis nej: hvorfor ikke?
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4397
    Manglende 0
    Minimum 0
    Maximum 63
    Gennemsnit 18
    Median 9
    Standardafvigelse 19

 • V77 RADIO I TV-TIDEN
  • Hører De nogensinde radio i TV-tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Ved ikke
   221071Nej, har ikke radio
   424318672Nej, foretrækker normalt TV
   252510913Ja, har ikke TV
   242510704Ja, undertiden
   441745Ja, ofte
   00106Har hverken TV eller radio
   0017Vild kode
   0018Vild kode
   1 5611Deltager ikke
   0 199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 99
 • V78 BESKÆFTIGELSE KL.05.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 5.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   899339080Sov
   22811Toilette etc.
   00192Måltider
   11223Husligt arbejde
   0004Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00165Erhvervsarbejde hjemme
   0016Fritidssysler hjemme
   0007Havde gæster
   0008Læsning (bortset fra lektier)
   0099Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   113811Andet
   3311812Ikke hjemme
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V79 BESKÆFTIGELSE KL.05.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 5.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   848736770Sov
   441831Toilette etc.
   22722Måltider
   11383Husligt arbejde
   0004Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11335Erhvervsarbejde hjemme
   0026Fritidssysler hjemme
   0007Havde gæster
   0008Læsning (bortset fra lektier)
   00119Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   113811Andet
   4415912Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V80 BESKÆFTIGELSE KL.06.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 6.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   727531630Sov
   993901Toilette etc.
   441672Måltider
   221003Husligt arbejde
   0004Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22905Erhvervsarbejde hjemme
   0036Fritidssysler hjemme
   0007Havde gæster
   0048Læsning (bortset fra lektier)
   11319Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114111Andet
   5522312Ikke hjemme
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V81 BESKÆFTIGELSE KL.06.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 6.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   687129900Sov
   662611Toilette etc.
   772992Måltider
   441743Husligt arbejde
   0004Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   331235Erhvervsarbejde hjemme
   0066Fritidssysler hjemme
   0007Havde gæster
   00158Læsning (bortset fra lektier)
   00219Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   113911Andet
   6728212Ikke hjemme
   4 18799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V82 BESKÆFTIGELSE KL.06.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 6.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   586025470Sov
   10104281Toilette etc.
   883352Måltider
   662533Husligt arbejde
   0004Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   341505Erhvervsarbejde hjemme
   00116Fritidssysler hjemme
   0007Havde gæster
   00108Læsning (bortset fra lektier)
   11289Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114011Andet
   91041312Ikke hjemme
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V83 BESKÆFTIGELSE KL.06.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 6.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   525523060Sov
   883331Toilette etc.
   773152Måltider
   893683Husligt arbejde
   0004Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   441825Erhvervsarbejde hjemme
   00136Fritidssysler hjemme
   0007Havde gæster
   00208Læsning (bortset fra lektier)
   11329Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114311Andet
   141460212Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V84 BESKÆFTIGELSE KL.07.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 7.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   394016950Sov
   13145851Toilette etc.
   11124912Måltider
   993883Husligt arbejde
   0034Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   451945Erhvervsarbejde hjemme
   00216Fritidssysler hjemme
   0047Havde gæster
   00158Læsning (bortset fra lektier)
   11569Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   115411Andet
   161770312Ikke hjemme
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V85 BESKÆFTIGELSE KL.07.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 7.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   353615260Sov
   883561Toilette etc.
   13145812Måltider
   12135403Husligt arbejde
   0044Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   552105Erhvervsarbejde hjemme
   11396Fritidssysler hjemme
   0047Havde gæster
   11238Læsning (bortset fra lektier)
   22789Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114911Andet
   181980312Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V86 BESKÆFTIGELSE KL.07.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 7.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   293012610Sov
   773151Toilette etc.
   14146112Måltider
   14156163Husligt arbejde
   0034Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   552295Erhvervsarbejde hjemme
   11386Fritidssysler hjemme
   0017Havde gæster
   11278Læsning (bortset fra lektier)
   221019Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114711Andet
   222396512Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V87 BESKÆFTIGELSE KL.07.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 7.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   262711550Sov
   451901Toilette etc.
   11124972Måltider
   17187403Husligt arbejde
   0014Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   662485Erhvervsarbejde hjemme
   11486Fritidssysler hjemme
   0027Havde gæster
   11288Læsning (bortset fra lektier)
   22949Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   115311Andet
   2627115712Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V88 BESKÆFTIGELSE KL.08.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 8.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   16177230Sov
   993811Toilette etc.
   13145802Måltider
   16177073Husligt arbejde
   0044Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   662485Erhvervsarbejde hjemme
   11526Fritidssysler hjemme
   0067Havde gæster
   11428Læsning (bortset fra lektier)
   331399Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   115211Andet
   2930127912Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V89 BESKÆFTIGELSE KL.08.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 8.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156450Sov
   662441Toilette etc.
   13135672Måltider
   19208283Husligt arbejde
   0044Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   662735Erhvervsarbejde hjemme
   22696Fritidssysler hjemme
   00117Havde gæster
   11458Læsning (bortset fra lektier)
   331129Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   116111Andet
   3132135212Ikke hjemme
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V90 BESKÆFTIGELSE KL.08.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 8.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114690Sov
   562371Toilette etc.
   11114802Måltider
   22239643Husligt arbejde
   0064Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   773015Erhvervsarbejde hjemme
   22966Fritidssysler hjemme
   00167Havde gæster
   11408Læsning (bortset fra lektier)
   331149Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   226911Andet
   3234141812Ikke hjemme
   4 18799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V91 BESKÆFTIGELSE KL.08.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 8.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104320Sov
   331321Toilette etc.
   993822Måltider
   252610883Husligt arbejde
   0074Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   773145Erhvervsarbejde hjemme
   221036Fritidssysler hjemme
   00177Havde gæster
   11498Læsning (bortset fra lektier)
   331169Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227111Andet
   3436150212Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V92 BESKÆFTIGELSE KL.09.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 9.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   662530Sov
   441781Toilette etc.
   893732Måltider
   252611123Husligt arbejde
   00114Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   772935Erhvervsarbejde hjemme
   331206Fritidssysler hjemme
   00157Havde gæster
   11618Læsning (bortset fra lektier)
   331439Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227811Andet
   3637157412Ikke hjemme
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V93 BESKÆFTIGELSE KL.09.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 9.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   441790Sov
   331171Toilette etc.
   772862Måltider
   262711283Husligt arbejde
   00184Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   773025Erhvervsarbejde hjemme
   441576Fritidssysler hjemme
   00207Havde gæster
   22798Læsning (bortset fra lektier)
   341529Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229011Andet
   3840168112Ikke hjemme
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V94 BESKÆFTIGELSE KL.10.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 10.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   331230Sov
   22961Toilette etc.
   441882Måltider
   262711333Husligt arbejde
   00204Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   783155Erhvervsarbejde hjemme
   441776Fritidssysler hjemme
   11267Havde gæster
   22888Læsning (bortset fra lektier)
   441839Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229111Andet
   4042175212Ikke hjemme
   5 20599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V95 BESKÆFTIGELSE KL.10.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 10.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22740Sov
   22671Toilette etc.
   22822Måltider
   242510503Husligt arbejde
   0084Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   883305Erhvervsarbejde hjemme
   552136Fritidssysler hjemme
   11327Havde gæster
   22898Læsning (bortset fra lektier)
   562329Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228611Andet
   4446194512Ikke hjemme
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V96 BESKÆFTIGELSE KL.11.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 11.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11560Sov
   11541Toilette etc.
   221042Måltider
   242510383Husligt arbejde
   00104Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   783205Erhvervsarbejde hjemme
   552186Fritidssysler hjemme
   11367Havde gæster
   22988Læsning (bortset fra lektier)
   562359Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228411Andet
   4446195412Ikke hjemme
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V97 BESKÆFTIGELSE KL.11.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 11.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11460Sov
   11421Toilette etc.
   552092Måltider
   252610803Husligt arbejde
   00134Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   772945Erhvervsarbejde hjemme
   441846Fritidssysler hjemme
   11307Havde gæster
   22908Læsning (bortset fra lektier)
   562359Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228511Andet
   4345189812Ikke hjemme
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V98 BESKÆFTIGELSE KL.12.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 12.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11420Sov
   11461Toilette etc.
   363815782Måltider
   10114543Husligt arbejde
   0074Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   221005Erhvervsarbejde hjemme
   22886Fritidssysler hjemme
   11287Havde gæster
   00218Læsning (bortset fra lektier)
   441559Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227611Andet
   3738161312Ikke hjemme
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V99 BESKÆFTIGELSE KL.12.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 12.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   22680Sov
   11411Toilette etc.
   373916412Måltider
   9104083Husligt arbejde
   0054Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22865Erhvervsarbejde hjemme
   22816Fritidssysler hjemme
   11287Havde gæster
   11248Læsning (bortset fra lektier)
   441759Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228411Andet
   3637156512Ikke hjemme
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V100 BESKÆFTIGELSE KL.12.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 12.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   441660Sov
   11351Toilette etc.
   23249902Måltider
   13145873Husligt arbejde
   0074Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22875Erhvervsarbejde hjemme
   221016Fritidssysler hjemme
   11337Havde gæster
   11508Læsning (bortset fra lektier)
   11114829Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311511Andet
   3537155312Ikke hjemme
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V101 BESKÆFTIGELSE KL.13.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 13.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   993840Sov
   11461Toilette etc.
   10104302Måltider
   15156413Husligt arbejde
   00144Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   331385Erhvervsarbejde hjemme
   331366Fritidssysler hjemme
   11497Havde gæster
   22748Læsning (bortset fra lektier)
   11114669Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3415011Andet
   3840166512Ikke hjemme
   5 20499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V102 BESKÆFTIGELSE KL.13.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 13.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   9104130Sov
   11441Toilette etc.
   552002Måltider
   13135533Husligt arbejde
   00204Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   441845Erhvervsarbejde hjemme
   451976Fritidssysler hjemme
   11567Havde gæster
   22868Læsning (bortset fra lektier)
   11124989Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   4416411Andet
   4143179312Ikke hjemme
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V103 BESKÆFTIGELSE KL.14.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 14.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   772900Sov
   11421Toilette etc.
   331322Måltider
   11114683Husligt arbejde
   00194Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   662575Erhvervsarbejde hjemme
   672806Fritidssysler hjemme
   22847Havde gæster
   221058Læsning (bortset fra lektier)
   12125089Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3314111Andet
   4345188412Ikke hjemme
   4 18799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V104 BESKÆFTIGELSE KL.14.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 14.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   441710Sov
   11331Toilette etc.
   331332Måltider
   9104083Husligt arbejde
   00214Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   672845Erhvervsarbejde hjemme
   883316Fritidssysler hjemme
   331307Havde gæster
   331158Læsning (bortset fra lektier)
   12135329Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311911Andet
   4446193112Ikke hjemme
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V105 BESKÆFTIGELSE KL.15.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 15.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   22890Sov
   11291Toilette etc.
   562372Måltider
   893683Husligt arbejde
   11224Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   672795Erhvervsarbejde hjemme
   883516Fritidssysler hjemme
   441597Havde gæster
   331168Læsning (bortset fra lektier)
   12125179Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2210511Andet
   4446193312Ikke hjemme
   4 19299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V106 BESKÆFTIGELSE KL.15.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 15.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11510Sov
   11251Toilette etc.
   331402Måltider
   993813Husligt arbejde
   11374Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   772935Erhvervsarbejde hjemme
   993926Fritidssysler hjemme
   441617Havde gæster
   331428Læsning (bortset fra lektier)
   13135529Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229311Andet
   4446194212Ikke hjemme
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V107 BESKÆFTIGELSE KL.16.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 16.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11380Sov
   11331Toilette etc.
   441612Måltider
   993843Husligt arbejde
   11404Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   773055Erhvervsarbejde hjemme
   993896Fritidssysler hjemme
   441657Havde gæster
   441728Læsning (bortset fra lektier)
   13145749Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2210211Andet
   4244183912Ikke hjemme
   4 19599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V108 BESKÆFTIGELSE KL.16.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 16.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11360Sov
   11421Toilette etc.
   331152Måltider
   10104213Husligt arbejde
   11474Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   773155Erhvervsarbejde hjemme
   10114466Fritidssysler hjemme
   441637Havde gæster
   441868Læsning (bortset fra lektier)
   14156189Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2210411Andet
   3941171512Ikke hjemme
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V109 BESKÆFTIGELSE KL.16.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 16.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11450Sov
   12641Toilette etc.
   331152Måltider
   11114663Husligt arbejde
   11464Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   883385Erhvervsarbejde hjemme
   10104356Fritidssysler hjemme
   441687Havde gæster
   451978Læsning (bortset fra lektier)
   15166579Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2210411Andet
   3637157112Ikke hjemme
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V110 BESKÆFTIGELSE KL.16.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 16.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11380Sov
   11631Toilette etc.
   331182Måltider
   12125113Husligt arbejde
   11484Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   883425Erhvervsarbejde hjemme
   9104156Fritidssysler hjemme
   441707Havde gæster
   552038Læsning (bortset fra lektier)
   16177149Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2310611Andet
   3435147812Ikke hjemme
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V111 BESKÆFTIGELSE KL.17.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 17.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11410Sov
   11591Toilette etc.
   451912Måltider
   14146093Husligt arbejde
   11434Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   883355Erhvervsarbejde hjemme
   993826Fritidssysler hjemme
   341497Havde gæster
   552058Læsning (bortset fra lektier)
   16177229Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311711Andet
   3132135112Ikke hjemme
   4 19399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V112 BESKÆFTIGELSE KL.17.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 17.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11430Sov
   221021Toilette etc.
   772972Måltider
   22239763Husligt arbejde
   11334Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   883315Erhvervsarbejde hjemme
   672836Fritidssysler hjemme
   331187Havde gæster
   451948Læsning (bortset fra lektier)
   15156469Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2310711Andet
   2426107212Ikke hjemme
   4 19599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V113 BESKÆFTIGELSE KL.17.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 17.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11480Sov
   221001Toilette etc.
   13145712Måltider
   22239753Husligt arbejde
   11314Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   772895Erhvervsarbejde hjemme
   662456Fritidssysler hjemme
   231087Havde gæster
   551998Læsning (bortset fra lektier)
   14146099Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229911Andet
   212293712Ikke hjemme
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V114 BESKÆFTIGELSE KL.17.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 17.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11430Sov
   221041Toilette etc.
   15166652Måltider
   242510703Husligt arbejde
   11374Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   662585Erhvervsarbejde hjemme
   552226Fritidssysler hjemme
   331127Havde gæster
   441898Læsning (bortset fra lektier)
   13145749Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229111Andet
   192084612Ikke hjemme
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V115 BESKÆFTIGELSE KL.18.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 18.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11240Sov
   22841Toilette etc.
   444619472Måltider
   11125013Husligt arbejde
   11274Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   341535Erhvervsarbejde hjemme
   331176Fritidssysler hjemme
   22967Havde gæster
   331108Læsning (bortset fra lektier)
   893679Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227911Andet
   161770812Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V116 BESKÆFTIGELSE KL.18.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 18.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Sov
   22871Toilette etc.
   414317962Måltider
   12135283Husligt arbejde
   11274Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   331305Erhvervsarbejde hjemme
   331326Fritidssysler hjemme
   221027Havde gæster
   341498Læsning (bortset fra lektier)
   12125119Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227211Andet
   151665612Ikke hjemme
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V117 BESKÆFTIGELSE KL.18.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 18.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Sov
   22891Toilette etc.
   23249992Måltider
   15156493Husligt arbejde
   11364Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   331175Erhvervsarbejde hjemme
   552106Fritidssysler hjemme
   331147Havde gæster
   552088Læsning (bortset fra lektier)
   23249909Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227511Andet
   161770212Ikke hjemme
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V118 BESKÆFTIGELSE KL.18.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 18.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11270Sov
   331141Toilette etc.
   13145722Måltider
   16166913Husligt arbejde
   11524Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   331255Erhvervsarbejde hjemme
   772866Fritidssysler hjemme
   331267Havde gæster
   672798Læsning (bortset fra lektier)
   252610829Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229811Andet
   171876112Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V119 BESKÆFTIGELSE KL.19.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 19.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11530Sov
   11631Toilette etc.
   773092Måltider
   11114803Husligt arbejde
   11514Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   331135Erhvervsarbejde hjemme
   893666Fritidssysler hjemme
   441867Havde gæster
   993898Læsning (bortset fra lektier)
   282912369Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311311Andet
   192085512Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V120 BESKÆFTIGELSE KL.19.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 19.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11570Sov
   11611Toilette etc.
   441622Måltider
   893733Husligt arbejde
   11494Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   231075Erhvervsarbejde hjemme
   9104026Fritidssysler hjemme
   551997Havde gæster
   10104238Læsning (bortset fra lektier)
   313213529Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311211Andet
   212291012Ikke hjemme
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V121 BESKÆFTIGELSE KL.19.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 19.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11560Sov
   11451Toilette etc.
   22972Måltider
   662523Husligt arbejde
   11314Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22875Erhvervsarbejde hjemme
   883546Fritidssysler hjemme
   562387Havde gæster
   993778Læsning (bortset fra lektier)
   363715719Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311311Andet
   222398912Ikke hjemme
   4 18799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V122 BESKÆFTIGELSE KL.19.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 19.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11510Sov
   11301Toilette etc.
   12642Måltider
   451943Husligt arbejde
   11314Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   22775Erhvervsarbejde hjemme
   883306Fritidssysler hjemme
   662597Havde gæster
   883508Læsning (bortset fra lektier)
   383916589Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   3311411Andet
   2425104812Ikke hjemme
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V123 BESKÆFTIGELSE KL.20.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 20.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11590Sov
   0081Toilette etc.
   11592Måltider
   11553Husligt arbejde
   11364Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11465Erhvervsarbejde hjemme
   552006Fritidssysler hjemme
   772897Havde gæster
   331248Læsning (bortset fra lektier)
   495121449Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229511Andet
   2526108212Ikke hjemme
   5 20099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V124 BESKÆFTIGELSE KL.20.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 20.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11630Sov
   0091Toilette etc.
   11482Måltider
   11423Husligt arbejde
   11364Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11415Erhvervsarbejde hjemme
   451916Fritidssysler hjemme
   773147Havde gæster
   331238Læsning (bortset fra lektier)
   495221699Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229611Andet
   2425107112Ikke hjemme
   4 19499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V125 BESKÆFTIGELSE KL.20.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 20.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22770Sov
   11221Toilette etc.
   11402Måltider
   11423Husligt arbejde
   11384Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11455Erhvervsarbejde hjemme
   552036Fritidssysler hjemme
   883337Havde gæster
   331218Læsning (bortset fra lektier)
   485021139Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2210211Andet
   2425106712Ikke hjemme
   4 19499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V126 BESKÆFTIGELSE KL.20.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 20.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   22940Sov
   11241Toilette etc.
   11342Måltider
   11333Husligt arbejde
   11284Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11365Erhvervsarbejde hjemme
   451976Fritidssysler hjemme
   883437Havde gæster
   331218Læsning (bortset fra lektier)
   495121359Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   2210211Andet
   2425105512Ikke hjemme
   4 19599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V127 BESKÆFTIGELSE KL.21.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 21.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   441810Sov
   11221Toilette etc.
   22732Måltider
   11393Husligt arbejde
   11254Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11305Erhvervsarbejde hjemme
   551986Fritidssysler hjemme
   883407Havde gæster
   331158Læsning (bortset fra lektier)
   474920779Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   229611Andet
   2324100712Ikke hjemme
   4 19499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V128 BESKÆFTIGELSE KL.21.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 21.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   552230Sov
   11231Toilette etc.
   22762Måltider
   11313Husligt arbejde
   11264Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11295Erhvervsarbejde hjemme
   451926Fritidssysler hjemme
   883407Havde gæster
   221048Læsning (bortset fra lektier)
   475020809Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228211Andet
   232499312Ikke hjemme
   5 19899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V129 BESKÆFTIGELSE KL.21.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 21.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104220Sov
   11401Toilette etc.
   22882Måltider
   11393Husligt arbejde
   11264Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11275Erhvervsarbejde hjemme
   341506Fritidssysler hjemme
   783287Havde gæster
   331218Læsning (bortset fra lektier)
   444619429Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228911Andet
   212292512Ikke hjemme
   5 20099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V130 BESKÆFTIGELSE KL.21.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 21.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11124920Sov
   22691Toilette etc.
   22882Måltider
   11413Husligt arbejde
   11234Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11255Erhvervsarbejde hjemme
   441566Fritidssysler hjemme
   783217Havde gæster
   331238Læsning (bortset fra lektier)
   434518809Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   228911Andet
   202189312Ikke hjemme
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V131 BESKÆFTIGELSE KL.22.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 22.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   21229370Sov
   231081Toilette etc.
   331152Måltider
   11483Husligt arbejde
   11294Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00205Erhvervsarbejde hjemme
   331306Fritidssysler hjemme
   672807Havde gæster
   331398Læsning (bortset fra lektier)
   343615169Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   227511Andet
   181981212Ikke hjemme
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V132 BESKÆFTIGELSE KL.22.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 22.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   282912160Sov
   441841Toilette etc.
   22892Måltider
   11523Husligt arbejde
   11274Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00195Erhvervsarbejde hjemme
   331316Fritidssysler hjemme
   662527Havde gæster
   441628Læsning (bortset fra lektier)
   293012689Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   226711Andet
   171874112Ikke hjemme
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V133 BESKÆFTIGELSE KL.22.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 22.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   404217770Sov
   231091Toilette etc.
   22692Måltider
   11433Husligt arbejde
   11244Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   11235Erhvervsarbejde hjemme
   331176Fritidssysler hjemme
   552247Havde gæster
   441698Læsning (bortset fra lektier)
   21229299Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   116011Andet
   151666812Ikke hjemme
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V134 BESKÆFTIGELSE KL.22.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 22.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   464820130Sov
   441751Toilette etc.
   11422Måltider
   11363Husligt arbejde
   11244Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00215Erhvervsarbejde hjemme
   22916Fritidssysler hjemme
   441807Havde gæster
   341528Læsning (bortset fra lektier)
   18198069Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   116311Andet
   141461112Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V135 BESKÆFTIGELSE KL.23.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 23.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   616426910Sov
   22721Toilette etc.
   11222Måltider
   11323Husligt arbejde
   11234Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00215Erhvervsarbejde hjemme
   11546Fritidssysler hjemme
   331337Havde gæster
   22928Læsning (bortset fra lektier)
   12125179Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   115611Andet
   111250212Ikke hjemme
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V136 BESKÆFTIGELSE KL.23.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 23.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   666828820Sov
   22861Toilette etc.
   11222Måltider
   11333Husligt arbejde
   11244Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00205Erhvervsarbejde hjemme
   11486Fritidssysler hjemme
   231067Havde gæster
   22908Læsning (bortset fra lektier)
   9104039Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   115911Andet
   101044112Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V137 BESKÆFTIGELSE KL.23.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 23.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   727531710Sov
   11471Toilette etc.
   00112Måltider
   11393Husligt arbejde
   00214Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00175Erhvervsarbejde hjemme
   11426Fritidssysler hjemme
   22827Havde gæster
   11618Læsning (bortset fra lektier)
   772889Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   115411Andet
   9938012Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V138 BESKÆFTIGELSE KL.23.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 23.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   757832830Sov
   22931Toilette etc.
   0072Måltider
   11373Husligt arbejde
   00184Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00165Erhvervsarbejde hjemme
   11356Fritidssysler hjemme
   12647Havde gæster
   11518Læsning (bortset fra lektier)
   562359Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114811Andet
   7832812Ikke hjemme
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V139 BESKÆFTIGELSE KL.24.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 24.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   838636360Sov
   11481Toilette etc.
   0072Måltider
   00103Husligt arbejde
   00134Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   00105Erhvervsarbejde hjemme
   00166Fritidssysler hjemme
   11447Havde gæster
   11268Læsning (bortset fra lektier)
   331179Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114611Andet
   5624112Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V140 BESKÆFTIGELSE KL.00.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 00.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   868937690Sov
   00181Toilette etc.
   00102Måltider
   00123Husligt arbejde
   00104Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0085Erhvervsarbejde hjemme
   00106Fritidssysler hjemme
   11337Havde gæster
   00198Læsning (bortset fra lektier)
   22749Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114811Andet
   5520312Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V141 BESKÆFTIGELSE KL.00.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 00.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   879138440Sov
   00141Toilette etc.
   0072Måltider
   0053Husligt arbejde
   0084Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0065Erhvervsarbejde hjemme
   0066Fritidssysler hjemme
   11237Havde gæster
   00188Læsning (bortset fra lektier)
   11539Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114711Andet
   4418312Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V142 BESKÆFTIGELSE KL.00.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 00.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   889238840Sov
   11251Toilette etc.
   0032Måltider
   0023Husligt arbejde
   0084Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0065Erhvervsarbejde hjemme
   0056Fritidssysler hjemme
   00197Havde gæster
   00178Læsning (bortset fra lektier)
   11459Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114711Andet
   3415212Ikke hjemme
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V143 BESKÆFTIGELSE KL.01.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 01.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   909439410Sov
   00161Toilette etc.
   0022Måltider
   0033Husligt arbejde
   0074Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0055Erhvervsarbejde hjemme
   0036Fritidssysler hjemme
   00117Havde gæster
   0088Læsning (bortset fra lektier)
   11369Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114711Andet
   3313512Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V144 BESKÆFTIGELSE KL.01.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 01.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   909439590Sov
   00111Toilette etc.
   0002Måltider
   0033Husligt arbejde
   0074Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0055Erhvervsarbejde hjemme
   0026Fritidssysler hjemme
   0087Havde gæster
   00108Læsning (bortset fra lektier)
   11329Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114711Andet
   3313012Ikke hjemme
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V145 BESKÆFTIGELSE KL.01.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse hjemme (i boligen) klokken 01.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   909439770Sov
   0051Toilette etc.
   0002Måltider
   0023Husligt arbejde
   0074Hjemmearbejde vedr. uddannelse
   0055Erhvervsarbejde hjemme
   0016Fritidssysler hjemme
   0087Havde gæster
   0078Læsning (bortset fra lektier)
   11319Passivt hjemmeliv (herunder høre radio/se TV)
   114611Andet
   3312312Ikke hjemme
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V146 BESK.UDE KL.05.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 5.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00180Undervejs
   11521Erhvervsarbejde
   00202På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   00911Andet
   9498411412Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V147 BESK.UDE KL.05.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 5.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11330Undervejs
   22771Erhvervsarbejde
   00202På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   00611Andet
   9397407712Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V148 BESK.UDE KL.06.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 6.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11350Undervejs
   331341Erhvervsarbejde
   00212På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   00811Andet
   9195401512Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V149 BESK.UDE KL.06.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 6.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   22670Undervejs
   441611Erhvervsarbejde
   11222På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   00711Andet
   9094395312Ikke ude
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V150 BESK.UDE KL.06.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 6.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   331320Undervejs
   552281Erhvervsarbejde
   11242På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   00811Andet
   8791382012Ikke ude
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V151 BESK.UDE KL.06.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 6.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   562360Undervejs
   783171Erhvervsarbejde
   11252På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   00811Andet
   8286362712Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V152 BESK.UDE KL.07.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 7.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   221030Undervejs
   12135411Erhvervsarbejde
   11272På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0036Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   001511Andet
   8084351812Ikke ude
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V153 BESK.UDE KL.07.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 7.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   331100Undervejs
   14156131Erhvervsarbejde
   11312På besøg
   0053Indkøb/ærinder
   00134Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0036Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   001611Andet
   7881342112Ikke ude
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V154 BESK.UDE KL.07.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 7.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   441870Undervejs
   16166921Erhvervsarbejde
   11342På besøg
   0043Indkøb/ærinder
   00144Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   0076Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   001711Andet
   7477325512Ikke ude
   4 18799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V155 BESK.UDE KL.07.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 7.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   672750Undervejs
   18187701Erhvervsarbejde
   11352På besøg
   0083Indkøb/ærinder
   00144Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   00186Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   112211Andet
   7073307312Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V156 BESK.UDE KL.08.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 8.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   331370Undervejs
   22229461Erhvervsarbejde
   11402På besøg
   00123Indkøb/ærinder
   00144Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   22796Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0009Forlystelser/adspredelser
   113311Andet
   6770294912Ikke ude
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V157 BESK.UDE KL.08.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 8.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   231070Undervejs
   232410281Erhvervsarbejde
   11472På besøg
   00173Indkøb/ærinder
   0054Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   221006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0019Forlystelser/adspredelser
   113311Andet
   6568287212Ikke ude
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V158 BESK.UDE KL.08.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 8.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22850Undervejs
   252610881Erhvervsarbejde
   11542På besøg
   11283Indkøb/ærinder
   0094Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   221036Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0019Forlystelser/adspredelser
   113611Andet
   6467280812Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V159 BESK.UDE KL.08.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 8.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   22980Undervejs
   262711261Erhvervsarbejde
   11582På besøg
   11513Indkøb/ærinder
   00124Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   231086Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0029Forlystelser/adspredelser
   114111Andet
   6264271612Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V160 BESK.UDE KL.09.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 9.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11530Undervejs
   272811811Erhvervsarbejde
   22762På besøg
   22663Indkøb/ærinder
   00174Aktiv idræt/tur
   0005Foreningsliv
   331186Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0029Forlystelser/adspredelser
   114611Andet
   6063265312Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V161 BESK.UDE KL.09.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 9.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11620Undervejs
   282912101Erhvervsarbejde
   22862På besøg
   231073Indkøb/ærinder
   11244Aktiv idræt/tur
   0015Foreningsliv
   331226Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0039Forlystelser/adspredelser
   114811Andet
   5860254612Ikke ude
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V162 BESK.UDE KL.10.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 10.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11480Undervejs
   282912201Erhvervsarbejde
   331102På besøg
   331223Indkøb/ærinder
   11314Aktiv idræt/tur
   0025Foreningsliv
   331246Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0088Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0069Forlystelser/adspredelser
   227211Andet
   5659246812Ikke ude
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V163 BESK.UDE KL.10.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 10.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22660Undervejs
   282912221Erhvervsarbejde
   331422På besøg
   552303Indkøb/ærinder
   11514Aktiv idræt/tur
   0045Foreningsliv
   331246Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00138Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0089Forlystelser/adspredelser
   227611Andet
   5254228012Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V164 BESK.UDE KL.11.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 11.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11500Undervejs
   282912161Erhvervsarbejde
   441562På besøg
   562323Indkøb/ærinder
   11584Aktiv idræt/tur
   0065Foreningsliv
   331226Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00138Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0089Forlystelser/adspredelser
   228911Andet
   5254226712Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V165 BESK.UDE KL.11.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 11.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22750Undervejs
   272811811Erhvervsarbejde
   441652På besøg
   441843Indkøb/ærinder
   11604Aktiv idræt/tur
   0055Foreningsliv
   331206Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00168Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0099Forlystelser/adspredelser
   228311Andet
   5355231712Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V166 BESK.UDE KL.12.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 12.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   22960Undervejs
   232410051Erhvervsarbejde
   441822På besøg
   22983Indkøb/ærinder
   11524Aktiv idræt/tur
   0025Foreningsliv
   331126Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0069Forlystelser/adspredelser
   126511Andet
   5961258412Ikke ude
   4 19399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V167 BESK.UDE KL.12.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 12.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   22770Undervejs
   22239651Erhvervsarbejde
   451932På besøg
   22963Indkøb/ærinder
   11474Aktiv idræt/tur
   0025Foreningsliv
   331166Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0049Forlystelser/adspredelser
   116211Andet
   6063265012Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V168 BESK.UDE KL.12.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 12.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22660Undervejs
   22239781Erhvervsarbejde
   552112På besøg
   22773Indkøb/ærinder
   11434Aktiv idræt/tur
   0025Foreningsliv
   331146Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0039Forlystelser/adspredelser
   115611Andet
   6063265712Ikke ude
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V169 BESK.UDE KL.13.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 13.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   331120Undervejs
   232410251Erhvervsarbejde
   552212På besøg
   22733Indkøb/ærinder
   11534Aktiv idræt/tur
   0025Foreningsliv
   231066Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00108Kulturelle interesser (incl. kirke)
   0089Forlystelser/adspredelser
   115611Andet
   5860254512Ikke ude
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V170 BESK.UDE KL.13.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 13.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22700Undervejs
   252610861Erhvervsarbejde
   662622På besøg
   221053Indkøb/ærinder
   22754Aktiv idræt/tur
   0035Foreningsliv
   22996Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00138Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00109Forlystelser/adspredelser
   126511Andet
   5558242412Ikke ude
   4 18599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V171 BESK.UDE KL.14.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 14.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   22790Undervejs
   252610881Erhvervsarbejde
   773122På besøg
   331253Indkøb/ærinder
   22954Aktiv idræt/tur
   0045Foreningsliv
   22756Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00168Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00119Forlystelser/adspredelser
   227311Andet
   5355233712Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V172 BESK.UDE KL.14.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 14.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   331220Undervejs
   242510711Erhvervsarbejde
   883472På besøg
   331343Indkøb/ærinder
   221024Aktiv idræt/tur
   0055Foreningsliv
   11496Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00178Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00139Forlystelser/adspredelser
   227311Andet
   5254228212Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V173 BESK.UDE KL.15.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 15.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   22890Undervejs
   242510471Erhvervsarbejde
   993982På besøg
   331433Indkøb/ærinder
   331104Aktiv idræt/tur
   0055Foreningsliv
   11426Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   00178Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00219Forlystelser/adspredelser
   227911Andet
   5154226412Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V174 BESK.UDE KL.15.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 15.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   231060Undervejs
   22239891Erhvervsarbejde
   10104212På besøg
   441603Indkøb/ærinder
   331134Aktiv idræt/tur
   0055Foreningsliv
   11416Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0058Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00199Forlystelser/adspredelser
   227411Andet
   5254228012Ikke ude
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V175 BESK.UDE KL.16.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 16.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   441810Undervejs
   19198211Erhvervsarbejde
   10104212På besøg
   331463Indkøb/ærinder
   331204Aktiv idræt/tur
   0065Foreningsliv
   11416Skole/kursus
   00137Teater/biograf
   0058Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00189Forlystelser/adspredelser
   228211Andet
   5456236112Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V176 BESK.UDE KL.16.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 16.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   441640Undervejs
   17187381Erhvervsarbejde
   9104102På besøg
   331353Indkøb/ærinder
   231094Aktiv idræt/tur
   0065Foreningsliv
   11386Skole/kursus
   00137Teater/biograf
   0068Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00189Forlystelser/adspredelser
   228611Andet
   5759249312Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V177 BESK.UDE KL.16.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 16.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   441660Undervejs
   14156221Erhvervsarbejde
   9104022På besøg
   331203Indkøb/ærinder
   221004Aktiv idræt/tur
   0075Foreningsliv
   11356Skole/kursus
   00137Teater/biograf
   0078Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00199Forlystelser/adspredelser
   228711Andet
   6063263812Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V178 BESK.UDE KL.16.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 16.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   441540Undervejs
   13135551Erhvervsarbejde
   993922På besøg
   331183Indkøb/ærinder
   22884Aktiv idræt/tur
   0075Foreningsliv
   11366Skole/kursus
   00137Teater/biograf
   0088Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00199Forlystelser/adspredelser
   228611Andet
   6265273712Ikke ude
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V179 BESK.UDE KL.17.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 17.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   441780Undervejs
   11124831Erhvervsarbejde
   893672På besøg
   22913Indkøb/ærinder
   11624Aktiv idræt/tur
   0075Foreningsliv
   11336Skole/kursus
   0047Teater/biograf
   0078Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00189Forlystelser/adspredelser
   227811Andet
   6568286512Ikke ude
   5 20499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V180 BESK.UDE KL.17.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 17.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   441580Undervejs
   883481Erhvervsarbejde
   783252På besøg
   22873Indkøb/ærinder
   11384Aktiv idræt/tur
   0085Foreningsliv
   00186Skole/kursus
   0047Teater/biograf
   0058Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00139Forlystelser/adspredelser
   115911Andet
   7275315012Ikke ude
   4 18499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V181 BESK.UDE KL.17.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 17.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   331110Undervejs
   773101Erhvervsarbejde
   773142På besøg
   11543Indkøb/ærinder
   11344Aktiv idræt/tur
   0075Foreningsliv
   00186Skole/kursus
   0057Teater/biograf
   0048Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00159Forlystelser/adspredelser
   115811Andet
   7578327912Ikke ude
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V182 BESK.UDE KL.17.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 17.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   22900Undervejs
   672811Erhvervsarbejde
   772992På besøg
   11363Indkøb/ærinder
   11314Aktiv idræt/tur
   0085Foreningsliv
   00186Skole/kursus
   0027Teater/biograf
   0038Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00179Forlystelser/adspredelser
   115011Andet
   7780337212Ikke ude
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V183 BESK.UDE KL.18.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 18.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   22910Undervejs
   552091Erhvervsarbejde
   662702På besøg
   11253Indkøb/ærinder
   11264Aktiv idræt/tur
   0085Foreningsliv
   00156Skole/kursus
   0027Teater/biograf
   0018Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00149Forlystelser/adspredelser
   114011Andet
   8083350512Ikke ude
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V184 BESK.UDE KL.18.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 18.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11610Undervejs
   451901Erhvervsarbejde
   662682På besøg
   00193Indkøb/ærinder
   11244Aktiv idræt/tur
   0075Foreningsliv
   00196Skole/kursus
   0017Teater/biograf
   0018Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00159Forlystelser/adspredelser
   114411Andet
   8185355912Ikke ude
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V185 BESK.UDE KL.18.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 18.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22660Undervejs
   441651Erhvervsarbejde
   773042På besøg
   11303Indkøb/ærinder
   11224Aktiv idræt/tur
   00125Foreningsliv
   11276Skole/kursus
   0067Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00159Forlystelser/adspredelser
   114811Andet
   8083351012Ikke ude
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V186 BESK.UDE KL.18.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 18.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   22700Undervejs
   441581Erhvervsarbejde
   883372På besøg
   11293Indkøb/ærinder
   11254Aktiv idræt/tur
   00175Foreningsliv
   11336Skole/kursus
   0097Teater/biograf
   0058Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00219Forlystelser/adspredelser
   114811Andet
   7882345112Ikke ude
   4 19499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V187 BESK.UDE KL.19.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 19.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   22840Undervejs
   341511Erhvervsarbejde
   993942På besøg
   11333Indkøb/ærinder
   11244Aktiv idræt/tur
   11235Foreningsliv
   11426Skole/kursus
   00167Teater/biograf
   0068Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11309Forlystelser/adspredelser
   114011Andet
   7780336412Ikke ude
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V188 BESK.UDE KL.19.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 19.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   22850Undervejs
   341521Erhvervsarbejde
   10104242På besøg
   11373Indkøb/ærinder
   11244Aktiv idræt/tur
   11315Foreningsliv
   11446Skole/kursus
   00217Teater/biograf
   00158Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11339Forlystelser/adspredelser
   114311Andet
   7578330512Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V189 BESK.UDE KL.19.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 19.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22760Undervejs
   341481Erhvervsarbejde
   11114822På besøg
   11383Indkøb/ærinder
   11294Aktiv idræt/tur
   11395Foreningsliv
   11466Skole/kursus
   11247Teater/biograf
   11268Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11339Forlystelser/adspredelser
   114211Andet
   7477323212Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V190 BESK.UDE KL.19.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 19.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11580Undervejs
   331461Erhvervsarbejde
   12135492På besøg
   11303Indkøb/ærinder
   11274Aktiv idræt/tur
   11465Foreningsliv
   11496Skole/kursus
   11287Teater/biograf
   11288Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11419Forlystelser/adspredelser
   113711Andet
   7275317512Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V191 BESK.UDE KL.20.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 20.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11340Undervejs
   331361Erhvervsarbejde
   14146052På besøg
   00143Indkøb/ærinder
   11284Aktiv idræt/tur
   11505Foreningsliv
   11526Skole/kursus
   11437Teater/biograf
   11298Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11449Forlystelser/adspredelser
   113311Andet
   7275314712Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V192 BESK.UDE KL.20.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 20.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11270Undervejs
   331301Erhvervsarbejde
   14156162På besøg
   00103Indkøb/ærinder
   11234Aktiv idræt/tur
   11545Foreningsliv
   11496Skole/kursus
   11437Teater/biograf
   11298Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11449Forlystelser/adspredelser
   113211Andet
   7275315812Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V193 BESK.UDE KL.20.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 20.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11410Undervejs
   331161Erhvervsarbejde
   14156222På besøg
   0073Indkøb/ærinder
   00214Aktiv idræt/tur
   11545Foreningsliv
   11506Skole/kursus
   11437Teater/biograf
   00188Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11459Forlystelser/adspredelser
   113311Andet
   7275316512Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V194 BESK.UDE KL.20.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 20.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11440Undervejs
   331151Erhvervsarbejde
   14156132På besøg
   0073Indkøb/ærinder
   00204Aktiv idræt/tur
   11545Foreningsliv
   11486Skole/kursus
   11497Teater/biograf
   00188Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11439Forlystelser/adspredelser
   113111Andet
   7275317312Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V195 BESK.UDE KL.21.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 21.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Undervejs
   221041Erhvervsarbejde
   14146052På besøg
   0053Indkøb/ærinder
   00164Aktiv idræt/tur
   11515Foreningsliv
   11436Skole/kursus
   11597Teater/biograf
   00178Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11439Forlystelser/adspredelser
   113011Andet
   7376321812Ikke ude
   4 18399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V196 BESK.UDE KL.21.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 21.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11280Undervejs
   22991Erhvervsarbejde
   13145922På besøg
   0043Indkøb/ærinder
   00154Aktiv idræt/tur
   11495Foreningsliv
   11356Skole/kursus
   11587Teater/biograf
   00158Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11429Forlystelser/adspredelser
   113111Andet
   7477324212Ikke ude
   4 18799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V197 BESK.UDE KL.21.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 21.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11370Undervejs
   22911Erhvervsarbejde
   12135452På besøg
   0023Indkøb/ærinder
   00114Aktiv idræt/tur
   11495Foreningsliv
   11296Skole/kursus
   11567Teater/biograf
   00128Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11419Forlystelser/adspredelser
   112711Andet
   7579331612Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V198 BESK.UDE KL.21.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 21.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11370Undervejs
   22891Erhvervsarbejde
   12125242På besøg
   0023Indkøb/ærinder
   00124Aktiv idræt/tur
   11475Foreningsliv
   11276Skole/kursus
   11557Teater/biograf
   00118Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11389Forlystelser/adspredelser
   002111Andet
   7680335312Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V199 BESK.UDE KL.22.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 22.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11570Undervejs
   22791Erhvervsarbejde
   11114732På besøg
   0043Indkøb/ærinder
   0054Aktiv idræt/tur
   11405Foreningsliv
   00146Skole/kursus
   11497Teater/biograf
   0098Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11329Forlystelser/adspredelser
   002011Andet
   7881343412Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V200 BESK.UDE KL.22.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 22.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11510Undervejs
   22711Erhvervsarbejde
   10104422På besøg
   0013Indkøb/ærinder
   0064Aktiv idræt/tur
   11385Foreningsliv
   0096Skole/kursus
   11447Teater/biograf
   0058Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11279Forlystelser/adspredelser
   001911Andet
   8083350312Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V201 BESK.UDE KL.22.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 22.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   22670Undervejs
   22661Erhvervsarbejde
   993802På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0054Aktiv idræt/tur
   11365Foreningsliv
   0066Skole/kursus
   11417Teater/biograf
   0038Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11299Forlystelser/adspredelser
   001911Andet
   8185356412Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V202 BESK.UDE KL.22.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 22.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   22800Undervejs
   22661Erhvervsarbejde
   783172På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0064Aktiv idræt/tur
   11315Foreningsliv
   0066Skole/kursus
   11347Teater/biograf
   0028Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11299Forlystelser/adspredelser
   001911Andet
   8286362612Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V203 BESK.UDE KL.23.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 23.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11550Undervejs
   12641Erhvervsarbejde
   662542På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0064Aktiv idræt/tur
   11295Foreningsliv
   0056Skole/kursus
   11237Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11289Forlystelser/adspredelser
   001811Andet
   8589373312Ikke ude
   4 18299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V204 BESK.UDE KL.23.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 23.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   22700Undervejs
   11491Erhvervsarbejde
   562322På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   00195Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0097Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11309Forlystelser/adspredelser
   001511Andet
   8690379112Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V205 BESK.UDE KL.23.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 23.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11590Undervejs
   11411Erhvervsarbejde
   451942På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0024Aktiv idræt/tur
   00105Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0047Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11309Forlystelser/adspredelser
   001511Andet
   8892386212Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V206 BESK.UDE KL.23.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter ? Beskæftigelse ude klokken 23.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11480Undervejs
   11421Erhvervsarbejde
   441582På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0034Aktiv idræt/tur
   0085Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0037Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11289Forlystelser/adspredelser
   001511Andet
   8993391212Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V207 BESK.UDE KL.24.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 24.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11410Undervejs
   11371Erhvervsarbejde
   22952På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0034Aktiv idræt/tur
   0035Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0027Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11259Forlystelser/adspredelser
   001211Andet
   9195399812Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V208 BESK.UDE KL.00.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 00.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11360Undervejs
   11381Erhvervsarbejde
   22712På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0014Aktiv idræt/tur
   0035Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   11239Forlystelser/adspredelser
   001111Andet
   9296403412Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V209 BESK.UDE KL.00.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 00.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11360Undervejs
   11351Erhvervsarbejde
   11582På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0004Aktiv idræt/tur
   0035Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00189Forlystelser/adspredelser
   00911Andet
   9296405812Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V210 BESK.UDE KL.00.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 00.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00210Undervejs
   11371Erhvervsarbejde
   11422På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0004Aktiv idræt/tur
   0025Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00179Forlystelser/adspredelser
   00911Andet
   9397408912Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V211 BESK.UDE KL.01.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 01.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00170Undervejs
   11351Erhvervsarbejde
   11322På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0004Aktiv idræt/tur
   0015Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00169Forlystelser/adspredelser
   00911Andet
   9397410712Ikke ude
   4 18099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V212 BESK.UDE KL.01.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 01.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00160Undervejs
   11351Erhvervsarbejde
   11272På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0004Aktiv idræt/tur
   0015Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00169Forlystelser/adspredelser
   00811Andet
   9498411312Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V213 BESK.UDE KL.01.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Beskæftigelse ude klokken 01.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Undervejs
   11351Erhvervsarbejde
   11232På besøg
   0003Indkøb/ærinder
   0004Aktiv idræt/tur
   0015Foreningsliv
   0006Skole/kursus
   0007Teater/biograf
   0008Kulturelle interesser (incl. kirke)
   00169Forlystelser/adspredelser
   00811Andet
   9498411912Ikke ude
   4 18199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V214 RADIO/TV KL.05.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 5.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00100Radio åben, ukendt program
   0011Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0013Hørte musikradio
   0044Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100419012Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V215 RADIO/TV KL.05.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 5.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   0020Radio åben, ukendt program
   0041Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0033Hørte musikradio
   0044Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100419312Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V216 RADIO/TV KL.06.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 6.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   0070Radio åben, ukendt program
   441661Hørte program 1
   0092Hørte program 2
   22693Hørte musikradio
   0054Hørte udenlandsk radio
   0005Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9094395112Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V217 RADIO/TV KL.06.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 6.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110Radio åben, ukendt program
   221011Hørte program 1
   00132Hørte program 2
   22963Hørte musikradio
   0064Hørte udenlandsk radio
   0005Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9095397912Hverken hørte eller så
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V218 RADIO/TV KL.06.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 6.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   331221Hørte program 1
   00132Hørte program 2
   331133Hørte musikradio
   0084Hørte udenlandsk radio
   0005Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9094393612Hverken hørte eller så
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V219 RADIO/TV KL.06.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 6.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   331271Hørte program 1
   00122Hørte program 2
   331253Hørte musikradio
   0084Hørte udenlandsk radio
   0005Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8993392012Hverken hørte eller så
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V220 RADIO/TV KL.07.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 7.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Radio åben, ukendt program
   993931Hørte program 1
   11242Hørte program 2
   451933Hørte musikradio
   00204Hørte udenlandsk radio
   0005Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8185355712Hverken hørte eller så
   4 19199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V221 RADIO/TV KL.07.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 7.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Radio åben, ukendt program
   662481Hørte program 1
   11232Hørte program 2
   552073Hørte musikradio
   11274Hørte udenlandsk radio
   00105Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8387366912Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V222 RADIO/TV KL.07.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 7.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Radio åben, ukendt program
   662521Hørte program 1
   00192Hørte program 2
   552103Hørte musikradio
   11324Hørte udenlandsk radio
   00115Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8387365812Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V223 RADIO/TV KL.07.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 7.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   662661Hørte program 1
   00202Hørte program 2
   451943Hørte musikradio
   11334Hørte udenlandsk radio
   00115Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8387366112Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V224 RADIO/TV KL.08.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 8.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00210Radio åben, ukendt program
   15166541Hørte program 1
   11242Hørte program 2
   22853Hørte musikradio
   11424Hørte udenlandsk radio
   00115Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   7780336912Hverken hørte eller så
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V225 RADIO/TV KL.08.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 8.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11250Radio åben, ukendt program
   662521Hørte program 1
   00142Hørte program 2
   11273Hørte musikradio
   11604Hørte udenlandsk radio
   00125Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8791381812Hverken hørte eller så
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V226 RADIO/TV KL.08.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 8.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11250Radio åben, ukendt program
   552301Hørte program 1
   0082Hørte program 2
   0093Hørte musikradio
   22744Hørte udenlandsk radio
   0025Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8892386112Hverken hørte eller så
   4 18899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V227 RADIO/TV KL.08.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 8.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11220Radio åben, ukendt program
   331441Hørte program 1
   00112Hørte program 2
   0083Hørte musikradio
   22734Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9094394812Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V228 RADIO/TV KL.09.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 9.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Radio åben, ukendt program
   552241Hørte program 1
   22942Hørte program 2
   0093Hørte musikradio
   22824Hørte udenlandsk radio
   0055Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8690377412Hverken hørte eller så
   4 19099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V229 RADIO/TV KL.09.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 9.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   11511Hørte program 1
   221042Hørte program 2
   0093Hørte musikradio
   22824Hørte udenlandsk radio
   00155Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8993392212Hverken hørte eller så
   4 19499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V230 RADIO/TV KL.10.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 10.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Radio åben, ukendt program
   11571Hørte program 1
   12652Hørte program 2
   0073Hørte musikradio
   22814Hørte udenlandsk radio
   0065Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0017Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9094396012Hverken hørte eller så
   5 20199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V231 RADIO/TV KL.10.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 10.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   01210Radio åben, ukendt program
   11491Hørte program 1
   0072Hørte program 2
   0083Hørte musikradio
   11464Hørte udenlandsk radio
   0055Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9297404812Hverken hørte eller så
   0 113
   5 21099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V232 RADIO/TV KL.11.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 11.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   11321Hørte program 1
   0052Hørte program 2
   0083Hørte musikradio
   11474Hørte udenlandsk radio
   0045Så dansk fjernsyn
   0026Så svensk fjernsyn
   0037Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   9397406812Hverken hørte eller så
   0 113
   5 20699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V233 RADIO/TV KL.11.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 11.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Radio åben, ukendt program
   11371Hørte program 1
   0082Hørte program 2
   00103Hørte musikradio
   11434Hørte udenlandsk radio
   0035Så dansk fjernsyn
   0026Så svensk fjernsyn
   0037Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   9297406612Hverken hørte eller så
   0 113
   5 20499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V234 RADIO/TV KL.12.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 12.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11260Radio åben, ukendt program
   11114741Hørte program 1
   11362Hørte program 2
   662703Hørte musikradio
   11274Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0026Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   7680335912Hverken hørte eller så
   5 20099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V235 RADIO/TV KL.12.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 12.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11230Radio åben, ukendt program
   12135261Hørte program 1
   11392Hørte program 2
   783183Hørte musikradio
   00194Hørte udenlandsk radio
   0005Så dansk fjernsyn
   0026Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   7478327012Hverken hørte eller så
   5 19899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V236 RADIO/TV KL.12.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 12.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11260Radio åben, ukendt program
   262711271Hørte program 1
   11542Hørte program 2
   773103Hørte musikradio
   00134Hørte udenlandsk radio
   0035Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0037Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   6163266412Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V237 RADIO/TV KL.13.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 13.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11250Radio åben, ukendt program
   11125051Hørte program 1
   11392Hørte program 2
   883413Hørte musikradio
   00134Hørte udenlandsk radio
   11225Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0027Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   7477325012Hverken hørte eller så
   5 20099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V238 RADIO/TV KL.13.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 13.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11280Radio åben, ukendt program
   893601Hørte program 1
   11392Hørte program 2
   883303Hørte musikradio
   00124Hørte udenlandsk radio
   11245Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0037Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   7781340112Hverken hørte eller så
   5 20099Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V239 RADIO/TV KL.14.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 14.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11310Radio åben, ukendt program
   331461Hørte program 1
   11352Hørte program 2
   883373Hørte musikradio
   00184Hørte udenlandsk radio
   11285Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0047Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8286359612Hverken hørte eller så
   5 20199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V240 RADIO/TV KL.14.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 14.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11310Radio åben, ukendt program
   331421Hørte program 1
   11392Hørte program 2
   893623Hørte musikradio
   01214Hørte udenlandsk radio
   11325Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0057Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8185356212Hverken hørte eller så
   5 20299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V241 RADIO/TV KL.15.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 15.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11290Radio åben, ukendt program
   451951Hørte program 1
   11402Hørte program 2
   893643Hørte musikradio
   11254Hørte udenlandsk radio
   11475Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0057Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   7983348712Hverken hørte eller så
   5 20599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V242 RADIO/TV KL.15.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 15.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   01210Radio åben, ukendt program
   331461Hørte program 1
   11372Hørte program 2
   883363Hørte musikradio
   11334Hørte udenlandsk radio
   22775Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0047Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8084353812Hverken hørte eller så
   5 20499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V243 RADIO/TV KL.16.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 16.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00150Radio åben, ukendt program
   22861Hørte program 1
   11252Hørte program 2
   672763Hørte musikradio
   11264Hørte udenlandsk radio
   22955Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0047Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8387366112Hverken hørte eller så
   5 20899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V244 RADIO/TV KL.16.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 16.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00160Radio åben, ukendt program
   22781Hørte program 1
   00142Hørte program 2
   662473Hørte musikradio
   11284Hørte udenlandsk radio
   231075Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0067Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8488368812Hverken hørte eller så
   5 21299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V245 RADIO/TV KL.16.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 16.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00160Radio åben, ukendt program
   11531Hørte program 1
   00112Hørte program 2
   552243Hørte musikradio
   11274Hørte udenlandsk radio
   331315Så dansk fjernsyn
   0036Så svensk fjernsyn
   0077Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8489371412Hverken hørte eller så
   5 21199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V246 RADIO/TV KL.16.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 16.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00170Radio åben, ukendt program
   11441Hørte program 1
   00102Hørte program 2
   552133Hørte musikradio
   11294Hørte udenlandsk radio
   331345Så dansk fjernsyn
   0036Så svensk fjernsyn
   0067Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8589373012Hverken hørte eller så
   5 21199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V247 RADIO/TV KL.17.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 17.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00170Radio åben, ukendt program
   22771Hørte program 1
   00182Hørte program 2
   552223Hørte musikradio
   01214Hørte udenlandsk radio
   331175Så dansk fjernsyn
   0026Så svensk fjernsyn
   00137Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   8488370212Hverken hørte eller så
   5 20899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V248 RADIO/TV KL.17.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 17.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   22851Hørte program 1
   00122Hørte program 2
   441843Hørte musikradio
   11234Hørte udenlandsk radio
   11585Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   00127Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   0019Udokumenteret kode
   8690378012Hverken hørte eller så
   5 21999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V249 RADIO/TV KL.17.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 17.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   22861Hørte program 1
   00122Hørte program 2
   441823Hørte musikradio
   00174Hørte udenlandsk radio
   11535Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   00117Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   0019Udokumenteret kode
   8691379712Hverken hørte eller så
   5 21599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V250 RADIO/TV KL.17.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 17.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   22911Hørte program 1
   00152Hørte program 2
   441853Hørte musikradio
   00184Hørte udenlandsk radio
   11515Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   00117Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   8691378912Hverken hørte eller så
   5 21599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V251 RADIO/TV KL.18.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 18.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11270Radio åben, ukendt program
   22701Hørte program 1
   11502Hørte program 2
   441573Hørte musikradio
   00114Hørte udenlandsk radio
   331185Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0067Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   8589373812Hverken hørte eller så
   5 21799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V252 RADIO/TV KL.18.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 18.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11270Radio åben, ukendt program
   22921Hørte program 1
   11472Hørte program 2
   441553Hørte musikradio
   00164Hørte udenlandsk radio
   331325Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0087Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   8489370112Hverken hørte eller så
   5 21899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V253 RADIO/TV KL.18.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 18.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Radio åben, ukendt program
   272912061Hørte program 1
   22932Hørte program 2
   331283Hørte musikradio
   00144Hørte udenlandsk radio
   22745Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   00127Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   6063263312Hverken hørte eller så
   5 21799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V254 RADIO/TV KL.18.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 18.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00200Radio åben, ukendt program
   19208271Hørte program 1
   22812Hørte program 2
   331243Hørte musikradio
   00144Hørte udenlandsk radio
   22735Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   00157Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   6972301512Hverken hørte eller så
   5 22799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V255 RADIO/TV KL.19.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 19.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11320Radio åben, ukendt program
   12125191Hørte program 1
   22682Hørte program 2
   331303Hørte musikradio
   11224Hørte udenlandsk radio
   22935Så dansk fjernsyn
   00126Så svensk fjernsyn
   11267Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   7478327212Hverken hørte eller så
   5 22199Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V256 RADIO/TV KL.19.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 19.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11370Radio åben, ukendt program
   9104101Hørte program 1
   11562Hørte program 2
   331253Hørte musikradio
   11274Hørte udenlandsk radio
   221025Så dansk fjernsyn
   00136Så svensk fjernsyn
   11257Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   7781337512Hverken hørte eller så
   5 22599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V257 RADIO/TV KL.19.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 19.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11330Radio åben, ukendt program
   773061Hørte program 1
   22662Hørte program 2
   231073Hørte musikradio
   11394Hørte udenlandsk radio
   13145835Så dansk fjernsyn
   00176Så svensk fjernsyn
   11307Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   6872298912Hverken hørte eller så
   5 22699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V258 RADIO/TV KL.19.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 19.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11340Radio åben, ukendt program
   552231Hørte program 1
   11592Hørte program 2
   22943Hørte musikradio
   11374Hørte udenlandsk radio
   16177225Så dansk fjernsyn
   00166Så svensk fjernsyn
   11317Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   6771295812Hverken hørte eller så
   5 22299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V259 RADIO/TV KL.20.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 20.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11300Radio åben, ukendt program
   22801Hørte program 1
   22702Hørte program 2
   11563Hørte musikradio
   11444Hørte udenlandsk radio
   444619185Så dansk fjernsyn
   11236Så svensk fjernsyn
   00147Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   4447194812Hverken hørte eller så
   5 21499Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V260 RADIO/TV KL.20.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 20.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11300Radio åben, ukendt program
   12641Hørte program 1
   22682Hørte program 2
   11583Hørte musikradio
   11474Hørte udenlandsk radio
   434619125Så dansk fjernsyn
   11266Så svensk fjernsyn
   00147Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   4547197012Hverken hørte eller så
   5 20899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V261 RADIO/TV KL.20.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 20.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   11300Radio åben, ukendt program
   22821Hørte program 1
   11562Hørte program 2
   11553Hørte musikradio
   11514Hørte udenlandsk radio
   404217375Så dansk fjernsyn
   11316Så svensk fjernsyn
   00197Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   4851212212Hverken hørte eller så
   5 21399Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V262 RADIO/TV KL.20.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 20.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   11330Radio åben, ukendt program
   22901Hørte program 1
   11562Hørte program 2
   11543Hørte musikradio
   11564Hørte udenlandsk radio
   414317945Så dansk fjernsyn
   11246Så svensk fjernsyn
   01217Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   4749205312Hverken hørte eller så
   5 21599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V263 RADIO/TV KL.21.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 21.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   11290Radio åben, ukendt program
   22921Hørte program 1
   11442Hørte program 2
   12643Hørte musikradio
   11524Hørte udenlandsk radio
   404117375Så dansk fjernsyn
   01216Så svensk fjernsyn
   11257Så vesttysk fjernsyn
   0028Så østtysk fjernsyn
   4851212512Hverken hørte eller så
   5 20699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V264 RADIO/TV KL.21.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 21.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   11280Radio åben, ukendt program
   22831Hørte program 1
   11452Hørte program 2
   11623Hørte musikradio
   11514Hørte udenlandsk radio
   384016665Så dansk fjernsyn
   11246Så svensk fjernsyn
   11297Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   5052219312Hverken hørte eller så
   5 21599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V265 RADIO/TV KL.21.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 21.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00130Radio åben, ukendt program
   22791Hørte program 1
   11492Hørte program 2
   22753Hørte musikradio
   11354Hørte udenlandsk radio
   333514715Så dansk fjernsyn
   00176Så svensk fjernsyn
   11277Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0039Udokumenteret kode
   5658244112Hverken hørte eller så
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V266 RADIO/TV KL.21.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 21.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   22851Hørte program 1
   11442Hørte program 2
   22753Hørte musikradio
   11374Hørte udenlandsk radio
   313213685Så dansk fjernsyn
   00186Så svensk fjernsyn
   11267Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0039Udokumenteret kode
   5860254012Hverken hørte eller så
   4 18699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V267 RADIO/TV KL.22.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 22.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00170Radio åben, ukendt program
   662491Hørte program 1
   11482Hørte program 2
   22683Hørte musikradio
   11314Hørte udenlandsk radio
   20218925Så dansk fjernsyn
   00156Så svensk fjernsyn
   11237Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0039Udokumenteret kode
   6568286112Hverken hørte eller så
   4 18999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V268 RADIO/TV KL.22.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 22.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00190Radio åben, ukendt program
   22801Hørte program 1
   11422Hørte program 2
   22753Hørte musikradio
   11294Hørte udenlandsk radio
   15166595Så dansk fjernsyn
   00186Så svensk fjernsyn
   11227Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0039Udokumenteret kode
   7477325712Hverken hørte eller så
   4 19299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V269 RADIO/TV KL.22.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 22.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00130Radio åben, ukendt program
   11391Hørte program 1
   11312Hørte program 2
   11633Hørte musikradio
   11274Hørte udenlandsk radio
   10104305Så dansk fjernsyn
   00176Så svensk fjernsyn
   00127Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0039Udokumenteret kode
   8185356912Hverken hørte eller så
   4 19299Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V270 RADIO/TV KL.22.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 22.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   11341Hørte program 1
   11242Hørte program 2
   11493Hørte musikradio
   11244Hørte udenlandsk radio
   783165Så dansk fjernsyn
   00136Så svensk fjernsyn
   0097Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0019Udokumenteret kode
   8588371712Hverken hørte eller så
   4 19599Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V271 RADIO/TV KL.23.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 23.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00160Radio åben, ukendt program
   11391Hørte program 1
   0062Hørte program 2
   11513Hørte musikradio
   00194Hørte udenlandsk radio
   441625Så dansk fjernsyn
   0046Så svensk fjernsyn
   00117Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0019Udokumenteret kode
   8893389112Hverken hørte eller så
   4 19699Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V272 RADIO/TV KL.23.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 23.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   00181Hørte program 1
   0012Hørte program 2
   11463Hørte musikradio
   01214Hørte udenlandsk radio
   22945Så dansk fjernsyn
   0036Så svensk fjernsyn
   00107Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   0019Udokumenteret kode
   9195399012Hverken hørte eller så
   5 19899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V273 RADIO/TV KL.23.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 23.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   00151Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   11363Hørte musikradio
   00164Hørte udenlandsk radio
   11605Så dansk fjernsyn
   0036Så svensk fjernsyn
   0087Så vesttysk fjernsyn
   0018Så østtysk fjernsyn
   9296404712Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V274 RADIO/TV KL.23.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 23.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00140Radio åben, ukendt program
   00131Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   11323Hørte musikradio
   00144Hørte udenlandsk radio
   00215Så dansk fjernsyn
   0036Så svensk fjernsyn
   0067Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9398409712Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V275 RADIO/TV KL.24.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 24.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00120Radio åben, ukendt program
   00111Hørte program 1
   0022Hørte program 2
   0093Hørte musikradio
   0094Hørte udenlandsk radio
   00135Så dansk fjernsyn
   0016Så svensk fjernsyn
   0037Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9499413812Hverken hørte eller så
   5 19999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V276 RADIO/TV KL.00.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 00.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110Radio åben, ukendt program
   0021Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0003Hørte musikradio
   0084Hørte udenlandsk radio
   0025Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0037Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   9599417412Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V277 RADIO/TV KL.00.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 00.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110Radio åben, ukendt program
   0001Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0003Hørte musikradio
   0074Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0017Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100418012Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V278 RADIO/TV KL.00.45
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 00.45
  • %MD%AntalKodeKategori
   00110Radio åben, ukendt program
   0001Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0003Hørte musikradio
   0064Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0017Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100418112Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V279 RADIO/TV KL.01.00
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 01.00
  • %MD%AntalKodeKategori
   00100Radio åben, ukendt program
   0001Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0003Hørte musikradio
   0064Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100418312Hverken hørte eller så
   4 19799Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 96
 • V280 RADIO/TV KL.01.15
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 01.15
  • %MD%AntalKodeKategori
   00100Radio åben, ukendt program
   0001Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0003Hørte musikradio
   0054Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100418312Hverken hørte eller så
   5 19899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V281 RADIO/TV KL.01.30
  • Så vil jeg gerne have lov til at høre specielt om Deres dag igår, hvad De foretog Dem på forskellige tider, og om De hørte radio eller så fjernsyn. De sagde, at De stod op klokken ..., Hvad foretog De Dem derefter? Hørte radio eller så TV klokken 01.30
  • %MD%AntalKodeKategori
   00100Radio åben, ukendt program
   0001Hørte program 1
   0002Hørte program 2
   0003Hørte musikradio
   0054Hørte udenlandsk radio
   0015Så dansk fjernsyn
   0006Så svensk fjernsyn
   0007Så vesttysk fjernsyn
   0008Så østtysk fjernsyn
   95100418312Hverken hørte eller så
   5 19899Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 95
 • V282 UGEDAG FOR INTERVIEW
  • Ugedag for interview
  • %MD%AntalKodeKategori
   18187801Mandag
   16167002Tirsdag
   16167133Onsdag
   16166914Torsdag
   13135755Fredag
   15156696Lørdag
   662607Søndag
   0 999Uoplyst
   1001004397
   Svarprocent: 100
 • V283 INTERVIEWDATO DAG
  Dagens nummer i måneden kodet værdier : 1-92 111: Uoplyst 999: Blank
  • Dato for interview, dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4139
    Manglende 258
    Minimum 1
    Maximum 92
    Gennemsnit 15
    Median 15
    Standardafvigelse 8

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999, 111.

 • V284 INTERVIEWDATO MÅNED
  Månedens nummer kodet værdier: 1-9 (sic) 11: Uoplyst 99: Blank
  • Dato for interview, måned
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4139
    Manglende 258
    Minimum 0
    Maximum 9
    Gennemsnit 3
    Median 3
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V285 ANTAL DAGE UDE
  Antal dage kodet værdier: 0-7, 11, 12, 99
  • Antal dage ude
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4368
    Manglende 29
    Minimum 0
    Maximum 12
    Gennemsnit 2
    Median 2
    Standardafvigelse 2

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V286 ANTAL BESØG I HUSSTANDEN
  Antal besøg kodet værdier: 0-6 11: Uoplyst 12: ???? 99: Blank
  • Antal besøg i husstanden
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4160
    Manglende 237
    Minimum 0
    Maximum 12
    Gennemsnit 1
    Median 1
    Standardafvigelse 1

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 11.

 • V287 ÅRSAG MGL. GENNEMFØRELSE
  • Årsag til manglende gennemførelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   0010Udokumenteret kode
   0051Midlertidig fraværende
   00<