English

 
DDA-3

Fritidsundersøgelsen 1964

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Undersøgelsen søger at kortlægge befolkningens fritidsvaner specielt m.h.t. tid anvendt til at høre radio og se fjernsyn. Undersøgelsen indeholder en række tidsskema-variable med oplysninger om aktiviteter i hjemmet og udenfor hjemmet på tidspunkter fra kl. 5 om morgenen til kl. 01.30 om aftenen. Herunder findes specielt en række variable med oplysninger om radio- og TV-vaner

Nøgleord

Aftenskoleundervisning, Bierhverv, Biografbesøg, Efteruddannelse, Fagblad, Foreningsaktivitet, Fritidsaktivitet, Fritidsundervisning, Gæstebud, Kirkegang, Kulturvane, Kunst, Kursus, Magasin, Medlem af folkekirken, Motion, Pension, Radiovane, Religion, Seervane, Sportsaktivitet, Teaterbesøg, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, Tidsskrift, TV, tv-vaner, Ugeblade, Voksenundervisning

Klassifikation

Information og kommunikation: Massemedier, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Tidsforbrug

Universe

Aldersgrænser, Personer på 15 år eller mere i private husstande.

Geografisk afgrænsning

National, Til husstande, hvor der ikke var opnået interview sendtes et brev, der forklarede undersøgelsends formål. Dette brev er fulgt op af et nyt forsøg på at opnå interview.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 289
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4397
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie, Variable omhandlende lignende emner findes i Omnibus 1972 (DDA-0001) og fritidsundersøgelserne 1975 (DDA-0048), 1982 (DDA-0542), 1987 (DDA-1237 samt DDA-1342 til DDA-1346), 1993 (DDA-1828, DDA-3905 og DDA-3906) og 1998 (DDA-4755).

Udvælgelsesprocedurer: Andet, Hele landet blev opdelt i 2833 strata, der blev grupperet i 111 rupper, hvorefter der valgtes et stratum fra hver gruppe. De 111 udvalgte strata opdeltes igen i segmenter, der hver formodedes at indeholde 5 husstande. Fra hvert stratum udvalgtes i gennemsnit 8 segmenter. Alle husstande i de udvalgte segmenter skulle kontaktes og interviewes, og alle personer i husstandene skulle registreres. Personer på 15 år eller derover fik tildelt et nummer. På forhånd var nogle numre blevet mærket af, og personer, der fik tildelt disse afmærkede numre, skulle interviewes videre. Knap halvdelen af numrene var afmærket.

Indsats for at minimere frafald: Til husstande, hvor der ikke var opnået interview sendtes et brev, der forklarede undersøgelsends formål. Dette brev er fulgt op af et nyt forsøg på at opnå interview.

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 287

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 1964-01-01
Slut: 1964-12-30

Citation

P. H. Kühl, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Fritidsundersøgelsen 1964, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 1976. 1 datafil: DDA-3, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-3

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3

Arkiv information

Modtaget: 1976-12-01
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

 • Kühl. P.-H.; Koch-Nielsen, I. og Westergaard, K., Fritidsvaner i Danmark med særligt hensyn til radio og fjernsyn, København, Teknisk Forlag, Publikation 25, 447 pp., 1966
 • Kühl, P.-H., Fritid 1964-1975. Udviklingstendenser i fritidsadfærd og kultur, København, Teknisk Forlag, Meddelelse 27, 70 pp., 1980
 • Kühl, P.-H. og Munk, Jens Kristian, Døgnrytme - fritidsanvendelse, Socialforskningsinstituttet, Meddelelse 15, 100 pp., 1976
 • Kühl, P.-H., Radio/TV undersøgelsen. Nogle foreløbige resultater, Socialforskningsinstituttet, 200 pp., 1965
 • Socialforskningsinstituttet, Visse af ungdommens fritidsaktiviteter 1964 sammenlignet med 1946, 24 pp. + 27 pp. bilag, 1966
 • Fridberg, Torben, Fra eliteforbrug til masseforbrug. Interessen for kultur 1964-1993, København: Socialforskningsinstituttet, 97:16, 95 pp., 1997

Sekundærpublikationer

 • Schmidt, Erik Ib, Behøver vi nå det hele?, København: Spektrum, 187 pp., 1990
 • Schmidt, Erik Ib; K”rmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon, 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne, Herning: Systime, 231 pp., 1989
 • Mogensen, Gunnar Viby (ed.), Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades, København: Danmarks Statistik, 440 pp., 1990
 • Gershuny, Jonathan, Time Use and the Dynamics of the Service Sector, The Service Industries Journal, Vol. 7, No. 4, Frank Cass, London, 1987
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, The Multinational Longitudinal Time Budget Archive (MLTBA), University of Bath, 101 pp. + Appendix, 1987
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, Time Use in Seven Countries 1961 to 1984, University of Bath, 105 pp., 1986
 • Gershuny, Jonathan og Jones, Sally, Time Use in Seven Countries 1961 to 1984. Appendix One. Time-Studies in Various Countries, University of Bath, 125 pp., 1986
 • Willumsen, Jens Ole, Anvendelsen af Dansk Data Arkiv, Handelshøjskolen i Aarhus, 1980
 • Fridberg, Torben, Danskerne og kulturen, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp., 1989
 • Ibsen, Bjarne, Danskernes idrætsaktivitet, København, Danmarks Højskole for Legemsøvelser, 47 pp., 1985
 • Bonke, Jens, Ligestilling i husholdningsarbejdet 1964-87 - en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne, København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp., 1989
 • Bonke, Jens, Øget ligestilling i husholdningsarbejdet, København, djøf, Samfundsøkonomen 1991:2, pp. 15-19, 1991
 • Schonemann-Paul, Helle; K”rmendi, Eszter og Gelting, Thomas, Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet, København: Spektrum, 230 pp., 1992
 • Bonke, Jens, Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp., 1995
 • Bonke, Jens, Faktotum - husholdningernes produktion, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp., 1995
 • Fridberg, Torben, Kultur- og fritidsaktiviteter 1993, København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp., 1994