English

 
DDA-28880

Ulykkesregisteret, 2007-2010

Primærundersøger

Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

.

Abstract

Data omfatter skadestueregistreringer på 5 danske skadestuer i perioden 1998-2010. Registreringerne omfatter alle ulykker fra 1998-2010 og desuden kontakter i forbindelse med vold og selvskade fra 2008-2010.

Registreringerne er baserte på skadejournaler fra de nævnte skadestuer. Disse er kodet efter skadesklassifikationer (forskellige, afhængig af periode og skadetype).

Nøgleord

Behandling, Indlæggelse, Selvskade, Tilskadekomst, Ulykke, Vold

Klassifikation

Sundhed: Ulykker og skader

Universe

Andet, Skadesramte.

Geografisk afgrænsning

Andet, Skadestuer på Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Randers skadestue.

Datasæt

Bestil data

Variabler: 62
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 263402
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype:

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet

Testtype: Andet

Antal spørgsmål: 62

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 1998-01-01
Slut: 2000-12-31

Citation

Bjarne Laursen, Ulykkesregisteret, 2007-2010, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2015. 1 datafil: DDA-28880, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28880

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28880

Arkiv information

Modtaget: 2014-08-19
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Konsulter donor

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer