English

 
DDA-28079

Tryghedsmålingen 2009

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Anders Hede, Trygfonden,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at måle danskeres tryghed niveau. Første måling er foretaget i 2004.

Abstract

I løbet af de to år siden Tryghedsmåling 2007 har en række nye trusler og flere ældre trusler fået ny aktualitet. F.eks. drøftes en fremtidig klimakatastrofe nu som en reel mulighed. Internationale terrornetværk taler om Danmark som et nærliggende mål, og lokale sympatisører har - som et par spektakulære retssager har vist - ikke ladet det blive ved snakken. Den såkaldte bandekrig har raset i hovedstadens gader og har krævet sine første civile ofre.

Endelig er der den økonomisk krise, som en overgang så ud til at true hele verdens finansielle systemer, og som har fået aktier og huspriser til at falde, og ledigheden til at stige.

Hvordan har danskerne taget alt det? Har det kunnet undgå at underminere danskernes grundmurede tiltro til, at det skal nok gå alt sammen, som blev fundet i de foregående tre tryghedsmålinger?

Nøgleord

Arbejdsløshed, Bekymring, Boligejeres forhold, Boligforhold, Dansk politik, Erhvervsuddannelse, Forbrugsmønster, Forbrugsvane, Friværdi, Helbred, Helbredsforhold, Helbredstilstand, Husstandsindkomst, Indkomst, Kontakt med offentlig myndighed, Lån i fast ejendom, Mediedækning, Mediepåvirkning, Medmenneskelig tillid, Offentlig ansættelse, Overfald, Personlig sikkerhed, Politianmeldelse, Prioritering, Privat ansættelse, Stemmeintention, Stilling, Sundhed, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere, Trussel, Tryghed, Tryghed i ansættelse, Tryghed i boligområde, Velfærd, Vold, Økonomisk krise, Økonomisk situation

Klassifikation

Samfund og kultur

Universe

Aldersgrænser, Personer i alderen 18-74 år.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 225
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4016
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, WEBpanelundersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 44

Indsamler: YouGov Zapera A/S

Indsamlingsperiode

Start: 2009-06-24
Slut: 2009-07-15

Citation

Jørgen Goul Andersen, Anders Hede, Tryghedsmålingen 2009, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-28079, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28079

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28079

Arkiv information

Modtaget: 2014-01-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Andersen, Jacob; Hede, Anders; Andersen, Jørgen Goul, Danskernes hverdagsproblemer, 115 pp., 2013