English

 
DDA-28078

Tryghedsmålingen 2007

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Anders Hede, Trygfonden,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at måle danskeres tryghed niveau. Første måling er foretaget i 2004.

Abstract

For et par årtier siden betragtede man ofte trygheden som frihedens modsætning. Mange frygtede, at friheden ville gå tabt, hvis samfundet pakkede sine borgere ind i for meget velfærd.

I dag ses den basale tryghed som frihedens forudsætning, som sikkerhedsnettet under borgernes frie udfoldelser. Den politiske og ideologiske konkurrence drejer sig ikke længere om at reducere velfærdstrygheden, men om at udbygge den på en holdbar måde. Trygheden skal kunne finansieres, og den skal sikre borgerne på en måde, der ikke ødelægger erhvervslivets eller samfundets omstillingsevne. Et eksempel er dagpengesystemet, der har givet ledige en ret god beskyttelse mod fattigdom og udstødelse, men samtidig har givet virksomhederne
stor frihed til at tilpasse arbejdsstyrken. Denne form for social tryghed er ligefrem blevet en dansk eksportartikel under varemærket Flexicurity.


I takt med denne udvikling er trygheden blevet et ideal i stadig flere sammenhænge. Det skal være trygt derhjemme, men også i nærområdet, på jobbet og i hele samfundet. I løbet af de senere år er borgernes tryghed endda blevet en central målsætning for EU. Derfor er det også blevet centralt at forstå, hvad tryghed er, og hvad den bygger på. Hvad
får mennesker til at føle sig trygge? Hvad skal vi i særlig grad interessere os for, hvis vi skal mindske den utryghed, der også er en del af hverdagen for mange mennesker?


Nøgleord

Alkohol, Arbejdsløshed, Barndom, Bekymring, Boligejeres forhold, Boligforhold, Erhvervsuddannelse, Forbrugsmønster, Forbrugsvane, Friværdi, Førstehjælp, Helbred, Helbredsforhold, Helbredstilstand, Husstandsindkomst, Indkomst, Mediedækning, Mediepåvirkning, Offentlig ansættelse, Personlig sikkerhed, Prioritering, Privat ansættelse, Røgalarm, Socialt netværk, Stemmeintention, Stilling, Sundhed, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid til offentlige institutioner, Tillid til politikere, Trussel, Tryghed, Tryghed i boligområde, Velfærd, Økonomisk krise, Økonomisk situation

Klassifikation

Samfund og kultur

Universe

Aldersgrænser, Personer i alderen 18-74 år.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 178
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4275
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, WEBpanelundersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 74

Indsamler: YouGov Zapera A/S

Indsamlingsperiode

Start: 2007-08-10
Slut: 2007-08-31

Citation

Jørgen Goul Andersen, Anders Hede, Tryghedsmålingen 2007, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-28078, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28078

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28078

Arkiv information

Modtaget: 2014-01-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Andersen, Jacob; Hede, Anders; Andersen, Jørgen Goul, Danskernes hverdagsproblemer, 115 pp., 2013