English

 
DDA-28077

Tryghedsmålingen 2005 - Unge

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Anders Hede, Trygfonden,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at måle danskeres tryghedsniveau. Første måling er foretaget i 2004.

Abstract

Undersøgelsen har sigtet mod på en gang at kortlægge danske unges risikoadfærd, bekymringer, holdninger til risiko, ønsker til kæreste og venner og deres livskvalitet.

Undersøgelsen viser blandt andet, at unges ønsker og forventninger til hinanden spænder vidt. Den ønskværdige kæreste er særdeles fornuftig eller dydig, mens den ideelle ven er lidt mere vild. Samtidigt overvurderer unge systematisk, hvor accepterende eller direkte bifaldende, andre unge er overfor risikoadfærd eller dårskab.

Ønsket har været på denne måde at udvikle nye indsigter, der kan bruges i arbejdet med at forbedre trygheden blandt danske unge. Undersøgelsen er udviklet for at undersøge sammenhænge på tværs af unges liv. Undersøgelsen kan også yderligere underbygge og nuancere allerede kendte indsigter.

Nøgleord

Alkoholforbrug, Alkoholvaner, Bekymring, Fest, Forhold til forældre, Helbredstilstand, Pjæk, Rusmiddel, Rådighedsbeløb, Selvopfattelse, Selvvurderet helbred, Spritkørsel

Klassifikation

Samfund og kultur

Universe

Aldersgrænser, Personer i alderen 14-20 år.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 120
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 846
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, WEBpanelundersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 31

Indsamler: YouGov Zapera A/S

Indsamlingsperiode

Start: 2005-05-01
Slut: 2005-05-07

Citation

Jørgen Goul Andersen, Anders Hede, Tryghedsmålingen 2005 - Unge, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-28077, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28077

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28077

Arkiv information

Modtaget: 2014-01-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Andersen, Jacob; Hede, Anders; Andersen, Jørgen Goul, Danskernes hverdagsproblemer, 115 pp., 2013