English

 
DDA-28076

Tryghedsmålingen 2005 - Voksne

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Anders Hede, Trygfonden,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

"Tryghedsmåling 2005", er 2. runde af Tryghedsmålingen, som blev gennemført første gang i 2004. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge årsagerne til danskernes tryghed og utryghed i hverdagen.

Abstract

''Tryghedsmålingen 2005'' er 2. runde af Tryghedsmålingen, som blev gennemført første gang i 2004, og som er et led i en løbende bestræbelse på at måle og udvide forståelsen af danskernes tryghed. Hovedresultatet af undersøgelsen er, at de fleste danskere føler sig trygge, men der er et ret stort - og måske endda voksende - mindretal, der har problemer med utryghed.
Undersøgelsen påviser at tryghedsproblemer ofte har udgangspunkt i nære problemer og konkrete oplevelser med eksempelvis presset privat økonomi, frygt for at miste jobbet, uro og ballede i ens boligkvarter, konflikter i familien osv. Til gengæld skabes danskernes tryghedspolitiske dagsorden ikke af deres personlige oplevelser, men af begivenheder i samfundet og ude i verden.


Nøgleord

Ansættelsessikkerhed, Borgersikkerhed, Børnesikkerhed, Den økonomiske samfundskrise, Familiens økonomiske situation, Frygt for kriminalitet, Frygt for sygdom, Frygt for vold, Helbred, Jobsikkerhed, Jobsituation, Kriminalitet, Personlig frygt, Personlig sikkerhed, Privatøkonomi, Samfund, Samfundsforhold, Samfundsliv, Samfundssyn, Sikkerhed, Svage grupper i samfundet, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid til offentlige institutioner, Tryghed, Tryghed i ansættelse, Tryghed i boligområde, Vold

Klassifikation

Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Andet, Surveyundersøgelse gennemført af Zapera (nu YouGov) blandt deres faste panel.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 76
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1006
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 25

Indsamler: YouGov Zapera A/S

Indsamlingsperiode

Start: 2005-04-01
Slut: 2005-04-01

Citation

Jørgen Goul Andersen, Anders Hede, Tryghedsmålingen 2005 - Voksne, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-28076, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28076

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28076

Arkiv information

Modtaget: 2014-01-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Anders Hede, Tryghedsmåling 2005 - af den danske befolkning, Huset Mandag Morgen og Trygfonden, 36, 2005