English

 
DDA-28075

Tryghedsmålingen 2004

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Anders Hede, Trygfonden,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge årsagerne til danskernes tryghed og utryghed i hverdagen. Dette er 1. runde i serien af tryghedsmålinger.

Abstract

Tryghed er et nøgleord både i den enkeltes liv og i samfundsdebatten. Alligevel er danskernes tryghed hidtil kun undersøgt forholdsvis sporadisk med videnskabelige metoder. Denne omfattende spørgeskemaundersøgelse, om tryghed og utryghed i Danmark, er 1. runde i serien af tryghedsmålinger, og den forsøger at udfylde noget af hullet. Samtidig baner den nye veje i studiet af utrygheden og årsagerne til den.
Udgangspunktet for undersøgelsen, er på den ene side, at klarlægge årsagerne til den voksende utryghed, og på den anden side at skabe en fremadrettet debat om, hvordan vi skaber tryghed i Danmark.


Nøgleord

Ansættelsessikkerhed, Borgersikkerhed, Børnesikkerhed, Den økonomiske samfundskrise, Familiens økonomiske situation, Frygt for kriminalitet, Frygt for sygdom, Frygt for vold, Jobsikkerhed, Jobsituation, Kriminalitet, Personlig frygt, Personlig sikkerhed, Privatøkonomi, Samfund, Samfundsforhold, Samfundsliv, Samfundssyn, Sikkerhed, Svage grupper i samfundet, Tryghed, Tryghed i ansættelse, Tryghed i boligområde, Vold

Klassifikation

Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Område, kommune, landsdel, etc.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 113
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1007
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Andet, Internetbaseret spørgeskema

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 39

Indsamler: YouGov Zapera A/S

Indsamlingsperiode

Start: 2004-09-01
Slut: 2004-09-08

Citation

Jørgen Goul Andersen, Anders Hede, Tryghedsmålingen 2004, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-28075, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28075

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28075

Arkiv information

Modtaget: 2014-01-29
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Anders Hede, Tryghedsrapport 2004, Huset Mandag Morgen og TrygFonden, 79, 2004