English

 
DDA-28054

Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 2

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse danskernes præferencer i forbindelse med folketingsvalg, deriblandt foretrukne emner, politikere mm.

Abstract

Valgundersøgelsen 2005 - Kombinationsundersøgelse 2 er et panel på772 vælgere, der blev interviewet i forbindelse med folketingsvalget i 2001 og igen efter valget i 2005.

Valgundersøgelsen 2005 indeholder data indsamlet af TNS Gallup A/S i februar 2005 - august 2005. Valgundersøgelsen 2005 består af en hovedundersøgelse, hvor der indgår en survey, der belyser en bred række aspekter i forbindelse med folketingsvalget såsom tillid til det politiske system og præferencer af politiske partier og emner. Undersøgelsen er lavet på samme vis som tidligere valgundersøgelser og er således sammenlignelig med disse.

Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002. Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab.

Nøgleord

Demokrati, Den offentlige sektor, Folketingsvalg, Holdning til politik, Holdning til politikere, Offentlig debat, Parlamentsvalg, Partipræference, Politisk parti, Stemmeafgivelse, Valg, Valgdeltagelse, Valgkamp

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg

Universe

Aldersgrænser

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 688
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 772
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Panel studie,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 226

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2001-12-01
Slut: 2005-08-31

Citation

Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 2, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-28054, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-28054

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-28054

Arkiv information

Modtaget: 2014-01-17
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer