English

 
DDA-27067

Valgundersøgelsen 2011

Del af serie

Primærundersøger

Rune Stubager, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Universitetsparken
Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Beskrivelse

Formål

Valgundersøgelsen er foretaget i forbindelse med folketingsvalget 2011 og belyser ligesom de tidligere valgundersøgelser folks holdninger til politikere, politiske emner osv. i forbindelse med valget.

Abstract

Valgundersøgelsen 2011 er indsamlet af SFI i perioden 16. sep. 2011 - 17. dec. 2011.

Valgundersøgelsen 2011 består af en hovedundersøgelse, hvor der indgår en survey, der belyser en bred række aspekter i forbindelse med folketingsvalget såsom tillid til det politiske system og præferencer af politiske partier og emner. Undersøgelsen er lavet på samme vis som tidligere valgundersøgelser og er således sammenlignelig med disse.

Nøgleord

Beslutningstidspunkt, BRUTTONATIONALPRODUKT, Dansk politik, Demokrati, Den offentlige sektor, Finanskrise, Flygtningepolitik, Folketingsvalg, Friværdi, Globalisering, Grøn politik, Holdning til EU, Holdning til politikere, Indvandrerpolitik, Integration af indvandrere, Interesse for politik, International konflikt, Kriminalitetsforebyggelse, Medievane, Medlemskab af politisk parti, Medmenneskelig tillid, Offentlig service, Offentlige udgifter, Opsparing, Partipræference, Partivalg, Politisk dagsorden, Politisk debat, Politisk deltagelse, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk placering, Politisk problem, POLITISKE EMNER, Skattelettelse, Skattereform, Skattestop, Social lighed, Social reform, Social ulighed, Starthjælp, Stemmeafgivelse, Stemmeintention, Strafudmåling, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid til danskere, Tillid til medier, Tillid til partier, Tillid til politikere, Udlicitering, Udvikling, Valg, Valgdeltagelse, Valgkamp, Valgkampagne, Valgprogram, Velfærd, Velfærdsstat, Værdipapir, Økonomisk reform

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg

Universe

Aldersgrænser, Undersøgelsens population er defineret som herboende personer på 18 år eller mere.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 384
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 2078
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse, Udvælgelsen af adresser er sket ved en klyngeudvælgelse blandt alle private husstande i Danmark fra Indenrigsministeriets adressedatabase.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Mundtligt interview, En kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interviews.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsamlingsperiode

Start: 2011-09-16
Slut: 2011-12-17

Citation

Rune Stubager, Jørgen Goul Andersen, Kasper Møller Hansen, Valgundersøgelsen 2011, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2013. 1 datafil: DDA-27067, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-27067

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-27067

Arkiv information

Modtaget: 2013-02-28
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer