English

 
DDA-26941

Kulturvaneundersøgelsen 2012, nydanskere

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse befolkningens aktuelle kulturvaner samt ændringer heri over tid fra 1964 til 2012 (nærværende undersøgelse er gennemført blandt voksne nydanskere i 2012), herunder ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud, medier og aktiviteter. Dette skal ske med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og faglige overvejelser samt til brug for forskning og befolkningens almene orientering.

Abstract

Foruden at undersøge befolkningens kulturelle adfærd spørger undersøgelsen også ind til deres kulturelle værdier.

Nøgleord

Anvendte medier, Biografbesøg, Computerspil, Deltagelse i kulturaktiviteter, Elektroniske medier, Fritid, Fritidsaktivitet, Fritidsbeskæftigelse, Fritidsinteresse, Fritidsvane, Indvandrer, Informationsmedier, Kultur, Kulturadfærd, Kulturel aktivitet, Kulturliv, Kulturtilbud, Kulturvane, Massemedier, Medieforbrug, Medievane, Social aktivitet (fritid), Teaterbesøg, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, tv-underholdning

Klassifikation

Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Tidsforbrug, Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport

Universe

Aldersgrænser, Personer på 15 år og derover.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 666
Observationsenheder: Individer, Nydanskere.

Respondenter

I datasæt: 1292
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse, Samt webbaseret undersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 32

Indsamler: Epinion P/S Pluss Leadership

Indsamlingsperiode

Start: 2012-04-01
Slut: 2012-05-31

Citation

Epinion P/S, Kulturvaneundersøgelsen 2012, nydanskere, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2013. 1 datafil: DDA-26941, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-26941

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-26941

Arkiv information

Modtaget: 2013-01-15
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Bak, Lene; Henrichsen, Bettina; Madsen, Anne Sophie; Troldborg Søren, Danskernes kulturvaner 2012, Schultzboghandel, 2012