English

 
DDA-26940

Kulturvaneundersøgelsen 2012, børn

Primærundersøger

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse befolkningens aktuelle kulturvaner samt ændringer heri over tid fra 1964 til 2012 (nærværende undersøgelse er gennemført blandt børn i 2012), herunder ændringer i aktivitets- og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud, medier og aktiviteter. Dette skal ske med henblik på at afdække relevante, aktuelle kulturfaglige og kulturpolitiske problemstillinger, der kan indgå som grundlag for kulturpolitiske og faglige overvejelser samt til brug for forskning og befolkningens almene orientering.

Abstract

Der undersøges 7-14 årige børns kulturelle adfærd.

Nøgleord

Anvendte medier, Avislæsning, Biografbesøg, Børns fritid, Børns kulturvaner, Børns tidsforbrug, Computerspil, Deltagelse i kulturaktiviteter, Elektroniske medier, Fritid, Fritidsaktivitet, Fritidsbeskæftigelse, Fritidsinteresse, Fritidsvane, Informationsmedier, Internet, Internetbrug, Kultur, Kulturadfærd, Kulturel aktivitet, Kulturliv, Kulturtilbud, Kulturvane, Massemedier, Medieforbrug, Medievane, Motionsvane, Musik, Social aktivitet (fritid), Sport og motion, Teaterbesøg, Tidsanvendelse, Tidsforbrug, tv-underholdning

Klassifikation

Samfund og kultur: Kulturel aktivitet og deltagelse, Samfund og kultur: Fritid, turisme og sport, Samfund og kultur: Social adfærd og holdninger, Samfund og kultur: Tidsforbrug

Universe

Aldersgrænser

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 446
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 1525
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse, Samt webbaseret undersøgelse.

Testtype: Struktureret spørgeskema

Antal spørgsmål: 31

Indsamler: Epinion P/S

Indsamlingsperiode

Start: 2012-04-01
Slut: 2012-04-01

Citation

Epinion P/S, Kulturvaneundersøgelsen 2012, børn, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2013. 1 datafil: DDA-26940, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-26940

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-26940

Arkiv information

Modtaget: 2013-01-11
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Bak, Lene; Henrichsen, Bettina; Madsen, Anne Sophie; Troldborg, Søren, Danskernes kulturvaner 2012, Schultzboghandel, 2012