English

 
DDA-26632

Forebyggelse - ifølge danskerne, 2011

Primærundersøger

Astrid Læssø, Mandag Morgen og TrygFonden,

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Formålet med undersøgelsen er at give et afsæt for den fremtidige indsats på forebyggelsesområdet ved at vise, hvilket farvand praktikere og politiske beslutningstagere kommer til at navigere i. Det diskuteres, hvordan den nuværende forebyggelsesindsats kan forbedres.

Abstract

I denne undersøgelse er ca. 2000 danskere adspurgt om deres holdning til forebyggelse på sundhedsområdet. De er adspurgt inden for fire områder; opbakning, ansvar, syn på sundhed og redskaber. Herunder blev de spurgt om spørgsmål omkring prioritering og opbakning til forebyggelse, hvem der har det overordnede ansvar for sundhed, og hvordan de ser på sundhed, herunder ulighed i sundhed og deres egen sundhed. Deltagerne har også vurderet en række tiltag til at fremme folkesundheden.

Nøgleord

Forebyggelse, Fremtidsønske, Holdning til forebyggelse, Sundhed, Sundhedsmæssig ulighed, Sundhedspolitik, Sundhedstilstand

Klassifikation

Sundhed, Sundhed: Sundhedspolitik, Sundhed: Sundhed generelt

Universe

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 299
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 2022
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie,

Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode: Postal undersøgelse

Testtype:

Antal spørgsmål: 30

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2011-10-04
Slut: 2011-10-20

Citation

Astrid Læssø, Forebyggelse - ifølge danskerne, 2011, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2014. 1 datafil: DDA-26632, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-26632

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-26632

Arkiv information

Modtaget: 2012-09-06
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Fri adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Astrid Læssø, Liv Fisker mfl., Forebyggelse- ifølge danskerne, Mandag morgen og Trygfonden, 72 sider, 2012