Revision: 399

Valgundersøgelsen 2007

DDA-26471

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4018
    Manglende 0
    Minimum 26471
    Maximum 26471
    Gennemsnit 26471
    Median 26471
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4018
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 4018
    Gennemsnit 2010
    Median 2010
    Standardafvigelse 1160

 • V3 RESPONDENT NUMMER
  • Respondent nummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4018
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 8100
    Gennemsnit 3483
    Median 3343
    Standardafvigelse 2509

 • V4 DATAKILDE
  • Datakilde
  • %MD%AntalKodeKategori
   17177001CAPI
   551812CAWI
   552173PAPI (Postal)
   883094PAPI (Scan)
   11355CAPI (interviewers from Statskundskab)
   646425766Webpanel
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V5 RESPONSE
  • Response
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3709
    Manglende 309
    Minimum 1
    Maximum 4247
    Gennemsnit 1518
    Median 1134
    Standardafvigelse 1270

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V6 RESP.ID/UNIK H.DATAKILDE
  • Respondent ID - unik for hver datakilde
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3709
    Manglende 309
    Minimum 1
    Maximum 6100
    Gennemsnit 2230
    Median 1740
    Standardafvigelse 1910

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 10000.

 • V7 LØBENUMMER
  • L°benummer
   • Text (max length: 297)
 • V8 INTERVIEWETS START
  • Interviewets start minus postal, Scan og CAPI
   • Text (max length: 69)
 • V9 INTERVIEWETS SLUT
  • Interviewets slut minus postal, Scan og CAPI
   • Text (max length: 60)
 • V10 INTERVIEW SLUT ALLE
  • Interview slut alle
   • Text (max length: 60)
 • V11 PUID FOR WEB
  • Puid for WEB
   • Text (max length: 120)
 • V12 KØN FRA PANELET
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Er du ...?
  • %MD%AntalKodeKategori
   335213371Mand
   314812392Kvinde
   36 14429Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 64
 • V13 ALDER FRA PANELET
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Alder
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2576
    Manglende 1442
    Minimum 18
    Maximum 88
    Gennemsnit 52
    Median 54
    Standardafvigelse 17

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V14 KØN
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Spm. a1: Ïnsker du at deltage i unders°gelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   6410025761Ja
   0002Nej
   36 14429Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V15 KØN (SCREENINGSSPØRGSMÅL
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Er du ...? Er du ... ? (hvis k°n ikke stemmer overens med det k°n respondenten er registeret med i panelets baggrundsoplysninger er interviewet afsluttet - det drejer sig om fÕ respondenter)
  • %MD%AntalKodeKategori
   335213371Mand
   314812392Kvinde
   36 14429Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 64
 • V16 ALDER (SIKRE M. 18 ÅR
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Stillet som indledende sp°rgsmÕl: Hvad er deres alder? (sikrer at man skal vµre mindst 18 Õr for at kunne svare)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 4018
    Manglende 0
    Minimum 9
    Maximum 88
    Gennemsnit 37
    Median 37
    Standardafvigelse 25

 • V17 CAPI INTERVIEW ID
 • V18 UDTAGELSESNUMMER
 • V19 SKEMANUMMER
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Skemanummer
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 308
    Manglende 3710
    Minimum 1000
    Maximum 2832
    Gennemsnit 1826
    Median 1784
    Standardafvigelse 552

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V20 REGION
  • Baggrundsoplysninger fra
  • Region
  • %MD%AntalKodeKategori
   292911751Hovedstaden
   14145732Sjµlland
   23239053Sydddanmark
   22228904Midtjylland
   11114445Nordjylland
   1 319Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V21 IKKE SNAKKET POLITIK
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nµrmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Nej, har ikke snakket om politik
  • %MD%AntalKodeKategori
   919136670Ikke nµvnt
   993471Nµvnt
   0 49Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V22 SNAKKET POLITIK M.FAM.
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nµrmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med familie
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197590Ikke nµvnt
   818132551Nµvnt
   0 49Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V23 SNAKKET POLITIK M.VENNER
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nµrmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   373714750Ikke nµvnt
   636325391Nµvnt
   0 49Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V24 SNAKKET POLITIK M.KOL.
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nµrmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   555522050Ikke nµvnt
   454518091Nµvnt
   0 49Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V25 HAR IKKE FAM./VEN./KOL.
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nµrmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Har ikke familie/venner/kolleger
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010040070Ikke nµvnt
   0071Nµvnt
   0 49Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V26 SNAKKET POLITIK VED IKKE
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nµrmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ved ikke
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010040110Ikke nµvnt
   0031Nµvnt
   0 49Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V27 INTERESSE FOR POLITIK
  • Valgunders°gelsen
  • Spm.Q2: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   272710841Meget
   515120382Noget
   20208233Kun lidt
   22704Slet ikke
   0028Ved ikke
   0 19Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V28 STEMTE V. VALG 13.NOV 07
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q3: Stemte du ved folketingsvalget 13. november?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22229021A: Socialdemokraterne
   552182B. Radikale
   11114263C: Konservative
   15156075F: Socialistisk Folkeparti
   11446K: Kristendemokraterne
   993807O: Dansk Folkeparti
   331378Y: Ny Alliance
   252510199V: Venstre
   3312910Ï: Enhedslisten
   00111Kandidat uden for partierne
   00612Husker ikke parti
   114913Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte pÕ
   001214Stemte blankt
   226315Stemte ikke
   112216Havde ikke stemmeret
   00117Andre svar
   0 299Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V29 STEMTE PERSONLIGT
  • Valgunders°gelsen
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q3: Stemte du personligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   414216381Nej, stemte ikke personligt
   333413082Ja, stemte personligt pÕ mand
   21228473Ja, stemte personligt pÕ kvinde
   22644Ja, stemte personligt, men husker ikke k°n
   0058Ved ikke/husker ikke
   0 19Uoplyst
   4 15510Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 96
 • V30 BESLUTNINGSTIDSPUNKT
  • Valgunders°gelsen
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q4: HvornÕr besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage f°r valget, var det pÕ et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede f°r valgkampen, hvordan du ville stemme?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19207821I de sidste dage f°r valget
   20217982Tidligere i valgkampen
   575922773Vidste allerede f°r valgkampen
   0058Ved ikke
   0 19Uoplyst
   4 15510Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 96
 • V31 VIGT. GRUND TIL STEMME
 • V32 VIGT. GRUND REK. 3 CIFRE
  • Valgunders°gelsen
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? REKODET:
  • %MD%AntalKodeKategori
   00171Diffuse svar
   0082Andre specifikke svar
   114710Tautologiske svar af typen: det bedste parti
   113920God politik
   114830Partiets µrlighed, siger hvad de mener, trovµrdighed
   114135Utilfredshed med tidligere parti
   00240Orden pÕ det hele
   112150Det bedste for landet
   113560Tillid/mistillid generelt
   114570Demokratisk ret/pligt, her- under demokrati og frihedsrettig
   113980Valgkampagne / optrµden
   00185Kandidatens personlighed/ udstrÕling
   112190Udelukkelsesprincip
   011995Ingen andre alternativer/ i mangel pÕ bedre
   2397100Overbevisning, idealisme
   910369110Partiets ideer eller holdning/ vµrdier
   2394120Partiets program
   0014135Kritisk, vagthund, alternativ til det etablerede o. lign.
   1129140Partiets ideologi
   1140141Socialistisk indstilling
   2265142Borgerlig eller liberal indstilling
   008143Kristelig indstilling
   003144Nationalisme/Bevare danskheden
   001145Imod socialisme/ kommunisme
   0011190Andre ideologiske svar
   55196200Partiets politik
   007205Parti Performance
   1144210Ïkonomisk politik
   005212Finansloven
   1137220Skattepolitik
   003221Skattestop
   002230Beskµftigelsespolitik
   002232Arbejdsmarkedspolitik
   003235Erhvervspolitik
   2261240Socialpolitik
   0010241Erhvervspolitik
   0015242ãldrepolitik
   1255244Bevarelse af velfµrdsstaten/ velfµrdsreform
   001245Kulturpolitik
   007246Lov og orden/kriminalitet
   006250Familiepolitik/b°rnepolitik
   0014253Uddannelsespolitik
   003254Skolepolitik
   004260Udenrigspolitik
   005261EF- politik generelt, EU
   005262Skepsis over for EF / EU
   001263Forsvarspolitik
   003266Irak-krigen
   1129270Milj°politik, herunder energipolitik
   003271Dyrevelfµrd
   45179280Flygtninge/indvandrepolitik, herunder - debat
   0011281Integrationspolitik
   0012290Lokalpolitik
   008299Anden specifik politik
   1124300Regerer (bibeholde regering)/ har regeret
   2278310Ny regering/ vµlte regering
   001320Almindelig tillid til regeringen
   2289340Sympati/tilfredshed med regeringen
   1122350Antipati/utilfredshed med regeringen
   0118360Sympati for Anders Fogh Rasmussen
   0015370Antipati mod Anders Fogh Rasmussen
   0120400Gavner os/mig
   0014410Bedst for arbejderen, arbejderpartiet
   0118420Pensionisterne
   005430St°tter erhvervslivet
   003440Landmµndene
   008450Bedst for l°nmodtagerne
   0013460De fattige/smÕfolk/de svage
   009490Andre grupper nµvnt
   34126500Har altid stemt sÕdan/vane
   008501Ofte stemt pÕ sÕdan/nµsten altid
   1122510Vokset op med det
   002520Overtalt af µgtefµlle
   0010521PÕvirket af andre
   1148530Tilhµnger af parti
   2271540Medlem af partiet/politisk aktiv
   1121550Partiets stabilitet
   1148600Partiets ledere nµvnt (bortset fra Anders Fogh Rasmussen)
   0010610Anden fremtrµdende politikker nµvnt
   67254630Tillid til kandidaten/Lokal kandidat
   2278640Enig med kandidaten
   1146641Kandidat performance/dygtig politiker
   1129650K°n
   2265700Strategisk °nske om balance (fx 'modvµgt til')
   009701Strategi u.n.a / taktisk
   003710Imod en borgerlig regering
   001711Imod socialistisk/venstreorienteret regering
   1128720For socialdemokratiet
   0012721Imod socialdemokratiet
   0016722For Venstre
   005723Imod Venstre
   0010730For at styrke venstrefl°jen
   1127750Samarbejde over midten
   006755Partiets samarbejdspolitik
   005760Stort parti/gennemslagskraft
   2265770Ïnske om fornyelse/fortsµttelse af den f°rte politik
   009780For at fÕ nogen µndret
   1145785Stemme er til gavn/de havde brug for stemmer
   004800Internet test
   001810Generel tilfredshed
   001820Specifikke partimµssige grunde
   89325970Ved ikke/ingen bestemt grund
   004980Vil ikke svare
   7 266999Uoplyst
   4 1561000Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 89
 • V33 VIGT. GRUND VED IKKE
 • V34 NEJ IKKE STEM. A.PARTIER
 • V35 TÆNKTE STEM. SOCIALDEMO.
 • V36 TÆNKTE STEM. RAD.VENSTRE
 • V37 TÆNKTE STEM. KONSERVATIV
 • V38 TÆNKTE STEM. SOC. FOLK.
 • V39 TÆNKTE STEM. KRISTENDE.
 • V40 TÆNKTE STEM. DK. FOLKEP.
 • V41 TÆNKTE STEM. VENSTRE
 • V42 TÆNKTE STEM. NY ALLIANCE
 • V43 TÆNKTE STEM. ENHEDSLISTE
 • V44 STEM. KANDIDAT U. PARTI
 • V45 TÆNKTE STEM. ANDRE SVAR
 • V46 TÆNKTE STEM. VED IKKE
 • V47 PARTI ALDRIG STEMME PÅ
 • V48 ALDRIG STEM. SOC.DEMOK.
 • V49 ALDRIG STEM. RAD.VENSTRE
 • V50 ALDRIG STEM. KONSERVAT.
 • V51 ALDRIG STEM. SOC.FOLKEP.
 • V52 ALDRIG STEM. KRISTENDEM.
 • V53 ALDRIG STEM. DK. FOLKEP.
 • V54 ALDRIG STEM. VENSTRE
 • V55 ALDRIG STEM. NY ALLIANCE
 • V56 ALDRIG STEM. ENHEDSLISTE
 • V57 ALDRIG STEM. A.PARTIER
 • V58 ALDRIG STEM. VIL EJ SV.
 • V59 ALDRIG STEM. VED IKKE
 • V60 TÆNKTE PÅ AT STEMME
 • V61 PÅ HVILKET PARTI
 • V62 STEMTE V.FORRIGE VALG 05
  • Valgunders°gelsen
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q9: Stemte du ved det forrige folketingesvalg i februar 2005?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22238941A: Socialdemokraterne
   883192B. Det Radikale Venstre
   9103783C: Konservative
   11304D: Centrumdemokraterne
   993605F: Socialistisk Folkeparti
   11566K: Kristendemokraterne
   0057M: Minoritetspartiet
   993538O: Dansk Folkeparti
   282911389V: Venstre
   3313810Ï: Enhedslisten
   001811Kandidater uden for partierne
   228112Husker ikke parti
   113213Vil ikke svare om parti
   112114Stemte blankt
   226515Stemte ikke
   227916Havde ikke stemmeret
   00217Andre svar
   1 2499Uoplyst
   1 25100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V63 FULGTE VALGKAMPEN I 2007
  • Valgunders°gelsen
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q10: Hvor meget fulgte du med i valgkampen i 2007?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17176811Meget tµt
   464618302Ret tµt
   333413383Ikke sµrligt tµt
   331084Slet ikke
   001688Ved ikke
   00298Vil ikke svare
   0 1899Uoplyst
   1 25100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V64 BESØGTE POL.PARTI HJSIDE
 • V65 BEDST INFO PARTI/POLITIK
  • Valgunders°gelsen
  • STEMTE PERSONLIGT
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q12_1: Hvor har du bedst fÕet noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24249541Nyhedsudsendelser i TV
   404015912Debatprogrammer i TV
   441653Radio
   16166504Aviser
   772885Internettet
   11456Valgm°der og lignende
   441717Tale med familie, venner og bekendte
   22618Andet (noter)
   226388Ved ikke
   1 3099Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V66 BEDST INFO PARTI/POL HV.
 • V67 N.BEDST INFO PARTI/POL.
  • Valgunders°gelsen
  • BEDST INFO PARTI/POL HV.
  • Variablen er filtreret af: V65
   • Filtrerende variable: V65
  • Variablen er filtreret af: V28
   • Filtrerende variable: V28
  • Spm. Q12_2: Hvor har du nµstbedst fÕet noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   293011621Nyhedsudsendelser i TV
   20218102Debatprogrammer i TV
   10103903Radio
   20218174Aviser
   772715Internettet
   22676Valgm°der og lignende
   772677Tale med familie, venner og bekendte
   11278Andet (noter)
   226488Ved ikke
   2 8099Uoplyst
   2 63100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 96
 • V68 N.BEDST INFO PART/POL HV
 • V69 ANTAL GANGE UGE TV-NYHED
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q12a: Mange mennesker ser ikke TV nyheder hver dag. Hvor mange gange om ugen, i en typisk uge, ser du TV-nyheder om aftenen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   227410 dage
   228021 dag
   3314032 dage
   6622743 dage
   8834054 dage
   141456065 dage
   131454176 dage
   5151203387 dage
   001188Ved ikke
   0 1299Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V70 ANTAL GANGE UGE LÆSE AV.
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q12b: Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge, lµser du avis?
  • %MD%AntalKodeKategori
   101040010 dage
   8833021 dag
   9935732 dage
   7728643 dage
   5521354 dage
   9934865 dage
   8830676 dage
   4444175887 dage
   00888Ved ikke
   0 1299Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V71 KLARGØRE PARTI STANDPKT.
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q13: NÕr du ser tilbage pÕ valgkampen i aviser, TV mv., i hvor h°j grad mener du sÕ, valgkampen bidrog til at klarg°re partiernes standpunkter?
  • %MD%AntalKodeKategori
   993771I h°j grad
   585823352I nogen grad
   272710843I ringe grad
   331384Slet ikke
   0035Vil ikke svare
   22716Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V72 DELTAGET I VALGMØDE
  • Valgunders°gelsen
  • Spm. Q14: Har du deltaget i noget valgm°de op til folketingsvalget den 13. november?
  • %MD%AntalKodeKategori
   772631Ja
   939337442Nej
   0063Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V73 VIGT. PROBLEM
  • Vigtigste problemer
  • Spm. Q15: I forlµngelse af folketingsvalget vil jeg gerne sp°rge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skal tage sig af i dag? Emne 1:
   • Text (max length: 600)
 • V74 VIGT. PROBLEM VED IKKE
  • Vigtigste problemer
  • Vigtigste problem - Ved ikke og ingen problemer.
  • %MD%AntalKodeKategori
   14865471Ved ikke
   214922Kan ikke nµvne flere problemer
   84 33799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 16
 • V75 KAN NÆVNE FL. PROBLEMER
 • V76 NÆVNE FL. PROB. VED IKKE
  • Vigtigste problemer
  • Kan du nµvne flere problemer - Ved ikke og ikke flere problemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   6392521Ved ikke
   10613932Kan ikke nµvne flere problemer
   84 33739Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 16
 • V77 KAN NÆVNE FL. PROBLEMER
 • V78 NÆVNE FL. PROB. VED IKKE
  • Vigtigste problemer
  • Kan du nµvne flere problemer - Ved ikke og ikke flere problemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   6282391Ved ikke
   16726242Kan ikke nµvne flere problemer
   79 31559Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 21
 • V79 KAN NVÆNT FL. PROBLEMER
 • V80 NÆVNE FL. PROB. VED IKKE
  • Vigtigste problemer
  • Kan du nµvne flere problemer - Ved ikke og ikke flere problemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   3171321Ved ikke
   16836412Kan ikke nµvne flere problemer
   81 32459Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 19
 • V81 VIGT. PROBLEM REKODET
  • Vigtigste problemer
  • Vigtigste problem - rekodet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3804
    Manglende 214
    Minimum 1
    Maximum 8888
    Gennemsnit 1405
    Median 631
    Standardafvigelse 2522

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V82 N.VIGT. PROBLEM REKODET
  • Vigtigste problemer
  • Nµstvigtigste problem - rekodet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 3184
    Manglende 834
    Minimum 1
    Maximum 8888
    Gennemsnit 727
    Median 630
    Standardafvigelse 1158

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V83 3.VIGT. PROBLEM REKODET
  • Vigtigste problemer
  • Tredje vigtigste problem - rekodet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 2577
    Manglende 1441
    Minimum 1
    Maximum 8888
    Gennemsnit 730
    Median 631
    Standardafvigelse 1238

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V84 4.VIGT. PROBLEM REKODET
  • Vigtigste problemer
  • Fjerde vigtigste problem - rekodet
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1791
    Manglende 2227
    Minimum 1
    Maximum 8888
    Gennemsnit 763
    Median 630
    Standardafvigelse 1472

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9999.

 • V85 BEDST HÅNDTERE PROBLEM 1
  • Vigtigste problemer
  • BEDST HÅNDTERE PROBLEM 1
  • Variablen er filtreret af: V73
   • Filtrerende variable: V73
  • Spm. Q16: Du nµvnte (spm. Q15) som det f°rste problem, som politikerne skulle tage sig af. Hvilket parti synes du sÕ er bedst til at hÕndtere dette problem?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18227291A: Socialdemokraterne
   451642B: Radikale
   682533C: Konservative
   15185864F: Socialistisk Folkeparti
   00125K: Kristendemokraterne
   9113766O: Dansk Folkeparti
   14175807V: Venstre
   11378Y: Ny Alliance
   331039Ï: Enhedslisten
   001110Andet parti
   121448188Ved ikke
   001598Vil ikke svare
   0 899Uoplyst
   17 663100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 83
 • V86 BEDST HÅNDTERE PROBLEM 2
 • V87 SYNES OM SOC.DEMOKRATIET
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   4416910. Synes meget dÕrligt om partiet
   3311021.
   5518632.
   8832043.
   9935554.
   171766665.
   111144876.
   131353287.
   131351198.
   88311109.
   883251110. Synes virkelig godt om partiet
   113212Ved ikke nok om partiet
   001188Ved ikke
   112498Vil ikke svare
   0 1899Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V88 SYNES OM RADIKALE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   8833010. Synes meget dÕrligt om partiet
   7727421.
   9934832.
   111142543.
   111142454.
   151560065.
   111144576.
   111142287.
   8832798.
   44145109.
   22831110. Synes virkelig godt om partiet
   3312312Ved ikke nok om partiet
   112388Ved ikke
   113298Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V89 SYNES OM KONSERVATIVE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   5622010. Synes meget dÕrligt om partiet
   6622221.
   8934032.
   111142243.
   111143854.
   121249865.
   9936676.
   111145387.
   101041398.
   77288109.
   552011110. Synes virkelig godt om partiet
   228612Ved ikke nok om partiet
   012088Ved ikke
   113298Vil ikke svare
   0 1999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V90 SYNES OM SOC. FOLKEPARTI
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   7729610. Synes meget dÕrligt om partiet
   6623821.
   8831032.
   9934843.
   7729954.
   9937165.
   9934576.
   101039087.
   111246098.
   1010411109.
   993761110. Synes virkelig godt om partiet
   3310212Ved ikke nok om partiet
   001588Ved ikke
   112898Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V91 SYNES OM KRISTENDEMOKR.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   202079710. Synes meget dÕrligt om partiet
   141454821.
   131351932.
   111142443.
   8832754.
   101040065.
   5518376.
   4415087.
   226598.
   1132109.
   11241110. Synes virkelig godt om partiet
   101040312Ved ikke nok om partiet
   226888Ved ikke
   115598Vil ikke svare
   1 2399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V92 SYNES OM DK FOLKEPARTI
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   3636143410. Synes meget dÕrligt om partiet
   101039721.
   7729432.
   6624543.
   5520054.
   7730065.
   5521576.
   6622487.
   5521098.
   55189109.
   662281110. Synes virkelig godt om partiet
   113112Ved ikke nok om partiet
   001188Ved ikke
   112998Vil ikke svare
   0 1199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V93 SYNES OM VENSTRE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   101039210. Synes meget dÕrligt om partiet
   9937321.
   8833432.
   7729143.
   7726454.
   7729365.
   6624676.
   8830287.
   121246898.
   1111430109.
   13135271110. Synes virkelig godt om partiet
   114412Ved ikke nok om partiet
   001488Ved ikke
   112398Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V94 SYNES OM NY ALLIANCE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   2626105010. Synes meget dÕrligt om partiet
   141455121.
   131353132.
   111144743.
   9934954.
   9936265.
   4417476.
   3313287.
   226798.
   1123109.
   11231110. Synes virkelig godt om partiet
   6622812Ved ikke nok om partiet
   112588Ved ikke
   113998Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V95 SYNES OM ENHEDSLISTEN
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti pÕ en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dÕrligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   3738150310. Synes meget dÕrligt om partiet
   121248421.
   8832932.
   7729143.
   6622154.
   7727065.
   4416976.
   4416987.
   4415998.
   33106109.
   22781110. Synes virkelig godt om partiet
   4416912Ved ikke nok om partiet
   001688Ved ikke
   113798Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V96 SYNES OM HELLE THORNING
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? A: Helle Thorning-Schmidt
  • %MD%AntalKodeKategori
   5519710. Synes meget dÕrligt om personen
   3314021.
   5521332.
   7728443.
   9935954.
   151560965.
   111144976.
   131350787.
   131352598.
   88323109.
   883221110. Synes virkelig godt om personen
   115312Ved ikke nok om personen
   00888Ved ikke
   001898Vil ikke svare
   0 1199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V97 SYNES OM M. VESTAGER
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? B: Margrethe Vestager
  • %MD%AntalKodeKategori
   4417410. Synes meget dÕrligt om personen
   5520521.
   7727332.
   9934443.
   101038454.
   141457965.
   111144676.
   131350787.
   111145298.
   66231109.
   551971110. Synes virkelig godt om personen
   4416612Ved ikke nok om personen
   001788Ved ikke
   112998Vil ikke svare
   0 1499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V98 SYNES OM BENDT BENDTSEN
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? C: Bendt Bendtsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   7728810. Synes meget dÕrligt om personen
   7727021.
   9936932.
   101038543.
   111145854.
   131353865.
   111144876.
   111142287.
   9935198.
   55212109.
   331251110. Synes virkelig godt om personen
   229312Ved ikke nok om personen
   001188Ved ikke
   113198Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V99 SYNES OM VILLY SØVNDAHL
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? F: Villy S°vndal
  • %MD%AntalKodeKategori
   3314010. Synes meget dÕrligt om personen
   3313221.
   4415732.
   5520343.
   6623554.
   101040765.
   111144276.
   141454587.
   151558698.
   1212492109.
   14145761110. Synes virkelig godt om personen
   115912Ved ikke nok om personen
   00988Ved ikke
   112198Vil ikke svare
   0 1499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V100 SYNES OM BODIL KORNBÆK
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? K: Bodil Kornbµk
  • %MD%AntalKodeKategori
   161664010. Synes meget dÕrligt om personen
   131353321.
   111142632.
   9937743.
   7728954.
   8833965.
   4417276.
   4416287.
   3310998.
   1152109.
   11371110. Synes virkelig godt om personen
   181873412Ved ikke nok om personen
   227688Ved ikke
   115898Vil ikke svare
   0 1499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V101 SYNES OM PIA KJÆRSGAARD
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? O: Pia Kjµrsgaard
  • %MD%AntalKodeKategori
   3030120510. Synes meget dÕrligt om personen
   9937221.
   8832232.
   6625543.
   6624354.
   8830365.
   6625876.
   7728287.
   7727798.
   55182109.
   662411110. Synes virkelig godt om personen
   113212Ved ikke nok om personen
   00788Ved ikke
   112998Vil ikke svare
   0 1099Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V102 SYNES OM FOGH RASMUSSEN
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? V: Anders Fogh Rasmussen
  • %MD%AntalKodeKategori
   121248010. Synes meget dÕrligt om personen
   8831421.
   7726932.
   6625743.
   6625254.
   8832265.
   6624776.
   8831187.
   121247798.
   1212479109.
   13135291110. Synes virkelig godt om personen
   114012Ved ikke nok om personen
   00888Ved ikke
   001898Vil ikke svare
   0 1599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V103 SYNES OM NASER KHADER
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? Y: Naser Khader
  • %MD%AntalKodeKategori
   191977110. Synes meget dÕrligt om personen
   131353621.
   131353632.
   121248243.
   111143954.
   111144665.
   6625876.
   4417987.
   3312998.
   1156109.
   11341110. Synes virkelig godt om personen
   229512Ved ikke nok om personen
   001188Ved ikke
   113298Vil ikke svare
   0 1499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V104 SYNES OM LINE BARFOD
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q19: Det f°lgende handler om hvor godt eller dÕrligt, du synes om nogle af vore politiske ledere. Hvor vil du placere... pÕ denne skala? Ï: Line Barfod
  • %MD%AntalKodeKategori
   202080810. Synes meget dÕrligt om personen
   101041021.
   9935032.
   8831643.
   7728954.
   8832165.
   5521976.
   4417787.
   4415398.
   2296109.
   22771110. Synes virkelig godt om personen
   171767912Ved ikke nok om personen
   115988Ved ikke
   115098Vil ikke svare
   0 1499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V105 TROVÆRDIGHED ANDERS FOGH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen Trovµrdig
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228941Passer meget godt
   313112302Passer godt
   18187073Hverken eller
   18187284Passer dÕrligt
   10104105Passer meget dÕrligt
   00988Ved ikke
   112598Vil ikke svare
   0 1599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V106 INSPIRERENDE ANDERS FOGH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104031Passer meget godt
   282911402Passer godt
   282811133Hverken eller
   22228814Passer dÕrligt
   10103995Passer meget dÕrligt
   112688Ved ikke
   113598Vil ikke svare
   1 2199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V107 STOR VIDEN ANDERS FOGH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen Stor viden
  • %MD%AntalKodeKategori
   373714981Passer meget godt
   444417662Passer godt
   12124933Hverken eller
   331294Passer dÕrligt
   22815Passer meget dÕrligt
   001788Ved ikke
   002098Vil ikke svare
   0 1499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V108 VED FOLK TÆNKER A. FOGH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen Ved hvad almindelige mennesker mener og tµnker
  • %MD%AntalKodeKategori
   883021Passer meget godt
   303012152Passer godt
   272710853Hverken eller
   23239064Passer dÕrligt
   10104175Passer meget dÕrligt
   113388Ved ikke
   113998Vil ikke svare
   1 2199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V109 OPRIGTIG ANDERS FOGH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen Mener oprigtigt hvad han siger
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156161Passer meget godt
   333313312Passer godt
   22228943Hverken eller
   17176984Passer dÕrligt
   10104085Passer meget dÕrligt
   112288Ved ikke
   113198Vil ikke svare
   0 1899Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V110 EGNET STATSMINISTER FOGH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Vi starter med Anders Fogh Rasmussen Egnet til at vµre statsminister
  • %MD%AntalKodeKategori
   393915521Passer meget godt
   282811232Passer godt
   16166343Hverken eller
   10104004Passer dÕrligt
   772685Passer meget dÕrligt
   00988Ved ikke
   112398Vil ikke svare
   0 999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V111 TROVÆRDIGHED HELLE TH.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og Helle Thorning-Schmidt Trovµrdig
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114521Passer meget godt
   464618412Passer godt
   292911763Hverken eller
   10103874Passer dÕrligt
   331045Passer meget dÕrligt
   114288Ved ikke
   00198Vil ikke svare
   0 1599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V112 INSPIRERENDE HELLE TH.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og Helle Thorning-Schmidt Inspirerende
  • %MD%AntalKodeKategori
   883071Passer meget godt
   353513962Passer godt
   343513843Hverken eller
   17176804Passer dÕrligt
   441675Passer meget dÕrligt
   226488Ved ikke
   00098Vil ikke svare
   0 2099Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V113 STOR VIDEN HELLE TH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og Helle Thorning-Schmidt Stor viden
  • %MD%AntalKodeKategori
   993501Passer meget godt
   444417732Passer godt
   323212823Hverken eller
   10104084Passer dÕrligt
   331125Passer meget dÕrligt
   227288Ved ikke
   00298Vil ikke svare
   0 1999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V114 VED FOLK TÆNKER HELLE TH
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og Helle Thorning-Schmidt Ved hvad almindelige mennesker mener og tµnker
  • %MD%AntalKodeKategori
   893401Passer meget godt
   434317232Passer godt
   313112413Hverken eller
   11124614Passer dÕrligt
   331385Passer meget dÕrligt
   228588Ved ikke
   00798Vil ikke svare
   1 2399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V115 OPRIGTIG HELLE THORNING
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og Helle Thorning-Schmidt Mener oprigtigt hvad hun siger
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135121Passer meget godt
   474718862Passer godt
   272710763Hverken eller
   993464Passer dÕrligt
   331095Passer meget dÕrligt
   226888Ved ikke
   00298Vil ikke svare
   0 1999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V116 EGNET STATSMIN. THORNING
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q21: Nedenfor findes nogle udtryk, som kan bruges til at beskrive forskellige egenskaber hos partiledere. Hvor godt synes du, hvert af disse udtryk passer pÕ hhv. Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og Helle Thorning-Schmidt Egnet til at vµre statsminister
  • %MD%AntalKodeKategori
   993531Passer meget godt
   272710742Passer godt
   262710613Hverken eller
   22228884Passer dÕrligt
   14145625Passer meget dÕrligt
   226488Ved ikke
   00198Vil ikke svare
   0 1599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V117 TILHÆNGER BESTEMT PARTI
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q22: Mange betragter sig som tilhµngere af et bestemt parti. Der findes ogsÕ mange, der ikke f°ler sig som tilhµngere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SFer eller andet, eller f°ler du dig ikke som tilhµnger af et bestemt parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545421581Ja, betragter mig som tilhµnger af et bestemt parti
   373714932Nej, ikke tilhµnger af noget parti
   993443I tvivl
   001688Ved ikke
   0 799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V118 HVILKET PARTI
  • Holdning de enkelte part
  • HVILKET PARTI
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. Q23: Hvilket parti er der tale om?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15275891A: Socialdemokraterne
   24922B: Radikale
   6112383C: Konservative
   8143124F: Socialistisk Folkeparti
   01195K: Kristendemokraterne
   591996O: Dansk Folkeparti
   16296317V: Venstre
   01118Y: Ny Alliance
   13579Ï: Enhedslisten
   00110Andre partier
   00988Ved ikke
   00298Vil ikke svare
   0 699Uoplyst
   46 1852100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 54
 • V119 OVERBEVISTE TILHÆNGERE
 • V120 PARTI STÅR NÆRMERE
  • Holdning de enkelte part
  • HVILKET PARTI
  • Variablen er filtreret af: V117
   • Filtrerende variable: V117
  • Spm. Q25: Er der alligevel et parti, som du synes du stÕr nµrmere end andre partier?
  • %MD%AntalKodeKategori
   481521Nej, ikke noget parti nµrmest
   7162952A: Socialdemokratiet
   481573B: Radikale
   4101794C: Konservative
   8183275F: Socialistisk Folkeparti
   11236K: Kristendemokraterne
   481517O: Dansk Folkeparti
   10213828V: Venstre
   11259Y: Ny Alliance
   134710Ï: Enhedslisten
   00311Andre partier
   3610488Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   0 1299Uoplyst
   54 2158100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 46
 • V121 ER/HAR V. MEDLEM POL.PA.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q26: Er du, eller har du tidligere vµret medlem af et politisk parti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135381Ja, er medlem
   15156182Nej, men tidligere medlem
   717128443Nej, har aldrig vµret medlem
   00118Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V122 LØSE LANDETS ØKO. PROB.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at l°se landets °konomiske problemer i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18187251Socialdemokratisk ledet regering
   565622482Borgerlig regering
   24249603Ingen forskel
   22728Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V123 BEDST BEKÆMPE ARB.LØSHED
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at bekµmpe arbejdsl°sheden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   272710731Socialdemokratisk ledet regering
   484819102Borgerlig regering
   24249483Ingen forskel
   22748Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V124 VARETAGE INTERESSER I EU
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at varetage Danmarks interesser i EU?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197541Socialdemokratisk ledet regering
   444417812Borgerlig regering
   343413553Ingen forskel
   331138Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V125 BEDST TIL AT SIKRE MILJØ
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at sikre milj°et?
  • %MD%AntalKodeKategori
   525321031Socialdemokratisk ledet regering
   19197552Borgerlig regering
   262610613Ingen forskel
   22858Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V126 BEDST SIKRE LOV OG ORDEN
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at sikre lov og orden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166271Socialdemokratisk ledet regering
   444417692Borgerlig regering
   373714993Ingen forskel
   331098Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V127 BAL. SK.TRYK/SOC.TRYGHED
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464618511Socialdemokratisk ledet regering
   353513992Borgerlig regering
   16176623Ingen forskel
   22938Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V128 FORNUFT. FLYGT./INDV.POL
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   404116241Socialdemokratisk ledet regering
   393915792Borgerlig regering
   18187103Ingen forskel
   22928Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V129 TILGODESE BØRNEFAM.BEHOV
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at tilgodese b°rnefamiliernes behov?
  • %MD%AntalKodeKategori
   565722641Socialdemokratisk ledet regering
   15156172Borgerlig regering
   262610273Ingen forskel
   22968Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V130 TILFR. FORHOLD FOR ÆLDRE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at sikre tilfredsstillende forhold for de µldre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545421581Socialdemokratisk ledet regering
   18187312Borgerlig regering
   262610353Ingen forskel
   22818Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V131 VELFUNG. SUNDHEDSVÆSEN
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27aa: Her f°lger en rµkke problemer, som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemer; en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Til at sikre et velfungerende sundshedsvµsen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   444417751Socialdemokratisk ledet regering
   24249732Borgerlig regering
   292911723Ingen forskel
   22858Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V132 GOD UNDERVIS. FOLKESKOLE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre en god undervisning i folkeskolen?
  • %MD%AntalKodeKategori
   373714811Socialdemokratisk ledet regering
   292911482Borgerlig regering
   323212863Ingen forskel
   22908Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V133 UDFORD. GLOBAL. STILLER
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at klare de udfordringer, globaliseringen stiller?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18187281Socialdemokratisk ledet regering
   444417552Borgerlig regering
   343413773Ingen forskel
   441458Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V134 RETFÆRDIG FORD. GODERNE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre en retfµrdig fordeling af goderne i samfundet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   545421501Socialdemokratisk ledet regering
   22228882Borgerlig regering
   22228813Ingen forskel
   22868Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V135 SIKRE SOC. BALANCE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre den sociale balance i den °konomiske politik?
  • %MD%AntalKodeKategori
   474718831Socialdemokratisk ledet regering
   303011902Borgerlig regering
   20208033Ingen forskel
   331258Ved ikke
   0 179Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V136 DK POS. ROLLE INT, SAMA.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at s°rge for, at Danmark spiller en positiv rolle i internationalt samarbejde?
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166581Socialdemokratisk ledet regering
   505020142Borgerlig regering
   313112323Ingen forskel
   22978Ved ikke
   0 179Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V137 HOLDE SKATTENE I RO
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at holde skatterne i ro?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104151Socialdemokratisk ledet regering
   686827362Borgerlig regering
   19197603Ingen forskel
   22948Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V138 KVALITETEN OFF. SEKTOR
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at sikre kvaliteten i den offentlige sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   454618231Socialdemokratisk ledet regering
   24249682Borgerlig regering
   282811113Ingen forskel
   331038Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V139 BREDT SAMARB. O. MIDTEN
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Til at formidle et bredt samarbejde hen over midten?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393915811Socialdemokratisk ledet regering
   22228722Borgerlig regering
   353614263Ingen forskel
   331278Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V140 FLEST PENGE T.RÅDIGHED
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. 27ab: Her f°lger en rµkke problemer som vi gerne h°re, hvem du mener, er bedst til at l°se problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? Og hvilken regering tror du, ville give dig selv flest penge til rÕdighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18187231Socialdemokratisk ledet regering
   525220722Borgerlig regering
   262610553Ingen forskel
   441568Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V141 PARTI REP. ÆLDRE BEDST
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: De µldre
  • %MD%AntalKodeKategori
   333313141A: Socialdemokraterne
   11542B: Radikale
   441573C: Konservative
   10104014F: Socialistisk Folkeparti
   11475K: Kristendemokraterne
   363614436O: Dansk Folkeparti
   883077V: Venstre
   0058Y: Ny Alliance
   11459Ï: Enhedslisten
   5518388Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   1 5699Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V142 PARTI REP. LAVINDK BEDST
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: De laveste indkomstgrupper
  • %MD%AntalKodeKategori
   363714541A: Socialdemokraterne
   11352B: Radikale
   11463C: Konservative
   303011994F: Socialistisk Folkeparti
   00195K: Kristendemokraterne
   11114276O: Dansk Folkeparti
   551857V: Venstre
   0088Y: Ny Alliance
   11114309Ï: Enhedslisten
   4415488Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   1 5899Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V143 PARTI REP. VELHAVENDE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: De velhavende
  • %MD%AntalKodeKategori
   22741A: Socialdemokraterne
   11342B: Radikale
   565722613C: Konservative
   11294F: Socialistisk Folkeparti
   11225K: Kristendemokraterne
   11276O: Dansk Folkeparti
   343413517V: Venstre
   11418Y: Ny Alliance
   0069Ï: Enhedslisten
   3311688Ved ikke
   00298Vil ikke svare
   1 5599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V144 PARTI REP. HØJTUDDANNEDE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: De h°jtuddannede
  • %MD%AntalKodeKategori
   441701A: Socialdemokraterne
   16166532B: Radikale
   293011733C: Konservative
   662224F: Socialistisk Folkeparti
   00105K: Kristendemokraterne
   11326O: Dansk Folkeparti
   353614197V: Venstre
   11408Y: Ny Alliance
   11289Ï: Enhedslisten
   5520688Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   1 5999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V145 PARTI REP. LAVEUDDANNEDE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: De lavtuddannede
  • %MD%AntalKodeKategori
   434317101A: Socialdemokraterne
   22622B: Radikale
   12603C: Konservative
   24249464F: Socialistisk Folkeparti
   00125K: Kristendemokraterne
   13135066O: Dansk Folkeparti
   662487V: Venstre
   0088Y: Ny Alliance
   662479Ï: Enhedslisten
   4415788Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   1 5699Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V146 PARTI REP. ET. MINORITET
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: De etniske minoriteter
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166481A: Socialdemokraterne
   15156112B: Radikale
   22733C: Konservative
   20218184F: Socialistisk Folkeparti
   11415K: Kristendemokraterne
   22616O: Dansk Folkeparti
   662237V: Venstre
   12124788Y: Ny Alliance
   18187289Ï: Enhedslisten
   7726888Ved ikke
   00498Vil ikke svare
   2 6599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 98
 • V147 PARTI REP. SUNDE FORNUFT
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27a: SÕ vil vi gerne h°re, hvilket parti du mener, bedst reprµsenterer bestemte grupper: .. og hvilket parti reprµsenterer bedst Den sunde fornuft?
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197551A: Socialdemokraterne
   883222B: Radikale
   993533C: Konservative
   17187014F: Socialistisk Folkeparti
   11475K: Kristendemokraterne
   772946O: Dansk Folkeparti
   292911477V: Venstre
   11438Y: Ny Alliance
   22659Ï: Enhedslisten
   6622688Ved ikke
   001498Vil ikke svare
   1 5199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V148 OVERV STEMME NY ALLIANCE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q27b: Har du pÕ noget tidspunkt i l°bet af valgkampen overvejet at stemme pÕ Ny Alliance?
  • %MD%AntalKodeKategori
   20208171Ja
   797931822Nej
   00688Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   0 799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V149 MINDSKE OFFENTLIG SEKTOR
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Mindske den offentlige sektor
  • %MD%AntalKodeKategori
   883231Et sµrdeles godt forslag
   20208162Et ret godt forslag
   23239153Hverken eller
   282811304Et ret dÕrligt forslag
   19197595Et sµrdeles dÕrligt forslag
   226188Ved ikke
   00198Vil ikke svare
   0 1399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V150 MINDSKE FORSVARSUDGIFTER
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Mindske forsvarsudgifterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   18187361Et sµrdeles godt forslag
   303011932Et ret godt forslag
   282811403Hverken eller
   17176774Et ret dÕrligt forslag
   551915Et sµrdeles dÕrligt forslag
   226488Ved ikke
   00198Vil ikke svare
   0 1699Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V151 MINDSTE INDKOMSTFORSKEL
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Mindske indkomstforskellene i samfundet
  • %MD%AntalKodeKategori
   20207881Et sµrdeles godt forslag
   333313262Et ret godt forslag
   272710693Hverken eller
   14145804Et ret dÕrligt forslag
   441775Et sµrdeles dÕrligt forslag
   226288Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   0 1399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V152 ØGE PRIVAT. SUNDHEDSVÆS.
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Ïge privatiseringen af sundhedsvµsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   662481Et sµrdeles godt forslag
   20218222Et ret godt forslag
   19207813Hverken eller
   262610534Et ret dÕrligt forslag
   262610425Et sµrdeles dÕrligt forslag
   115888Ved ikke
   00198Vil ikke svare
   0 1399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V153 FORBYDE KØB SEKS.YDELSER
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Forbyde k°b af seksuelle ydelser
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156031Et sµrdeles godt forslag
   17176832Et ret godt forslag
   353514153Hverken eller
   20208044Et ret dÕrligt forslag
   10103855Et sµrdeles dÕrligt forslag
   3310788Ved ikke
   00898Vil ikke svare
   0 1399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V154 FÆRRE FLYGTNINGE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Tage imod fµrre flygtninge i Danmark
  • %MD%AntalKodeKategori
   17176661Et sµrdeles godt forslag
   22228832Et ret godt forslag
   293011823Hverken eller
   22228704Et ret dÕrligt forslag
   993455Et sµrdeles dÕrligt forslag
   115688Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   0 1399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V155 SÆNKE SKATTERNE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Sµnke skatterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156041Et sµrdeles godt forslag
   23239362Et ret godt forslag
   293011833Hverken eller
   22228744Et ret dÕrligt forslag
   993515Et sµrdeles dÕrligt forslag
   114788Ved ikke
   00298Vil ikke svare
   1 2199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V156 MILJØVENLIGT SAMFUND
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q28: Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem? Satse pÕ et milj°venligt samfund, ogsÕ selv om det indebµrer lav eller ingen vµkst
  • %MD%AntalKodeKategori
   21218271Et sµrdeles godt forslag
   404016002Et ret godt forslag
   262610533Hverken eller
   993544Et ret dÕrligt forslag
   22995Et sµrdeles dÕrligt forslag
   227188Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   0 1199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V157 STARTHJÆLP INDVANDRERE
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q29: Skal kontanthjµlpen for indvandrere besvares som nu, skal den hµves, sÕ den kommer tµttere pÕ kontanthjµlp, eller skal den helt afskaffes, sÕ indvandrerne fÕr normal kontanthjµlp?
  • %MD%AntalKodeKategori
   552111Forringes
   373714702Bevares som nu
   21218513Forbedres, sÕ den kommer tµttere pÕ kontanthjµlp
   333313144Afskaffes sÕ indvandrerne fÕr almindelig kontanthjµlp
   4415888Ved ikke
   00698Vil ikke svare
   0 899Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V158 FORBUD HOVEDTØRKLÆDER
  • Holdning de enkelte part
  • Spm. Q29a: B°r der indf°res forbud mod at bµre hovedt°rklµde i offentlige bygninger?
  • %MD%AntalKodeKategori
   393915481Ja
   595923572Nej
   331068Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V159 SPLIT HALF GRUPPER
 • V160 SOCIALE REFORMER
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30: F°rst har vi et sp°rgsmÕl om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gÕet for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. . B siger: De sociale reformer, som er gennemf°rt i vores land, b°r opretholdes i mindst samme omfang som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   8163241Mest enig med A
   387715292Mest enig med B
   361223Ikke enig med nogen af parterne
   01208Ved ikke
   0 69Uoplyst
   50 201710Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V161 FORSKEL LEVEST./INDKOMST
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30aa: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om levestandard og indtµgtsforhold. A siger: Forskellene i indtµgter og levestandard er stadig for store i vores land. . B siger: Indtµgtsudjµvningen er gÕet tilstrµkkeligt langt. De indtµgtsforskelle som endnu findes, b°r stort set bibeholdes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   265310631Mest enig med A
   18367132Mest enig med B
   5101963Ikke enig med nogen af parterne
   11248Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 201710Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V162 SOCIALE REFORMER
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30b: F°rst har vi et sp°rgsmÕl om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gÕet for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet . B siger: De sociale reformer, som er gennemf°rt her i landet, b°r opretholdes i mindst samme omfang som nu
  • %MD%AntalKodeKategori
   9173501Mest enig med A
   387515092Mest enig med B
   371363Ikke enig med nogen af parterne
   01188Ved ikke
   0 49Uoplyst
   50 200110Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V163 FORSKEL LEVEST./INDKOMST
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30ba: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om levestandard og indtµgtsforhold. A siger: Forskellene i indtµgter og levestandard er stadig for store her i landet. . B siger: Indtµgtsudjµvningen er gÕet tilstrµkkeligt langt. De indtµgtsforskelle som endnu findes, b°r stort set bibeholdes.
  • %MD%AntalKodeKategori
   275410861Mest enig med A
   17336632Mest enig med B
   481653Ikke enig med nogen af parterne
   25998Ved ikke
   0 49Uoplyst
   50 200110Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V164 KONTROL/SAMORD. ERH.LIV.
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30c: Nµste sp°rgsmÕl drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: Forretnings- og industrifolk b°r i st°rre grad have lov til at bestemme over deres egne forretninger. . B siger: Staten b°r kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol b°r i hvert fald ikke vµre mindre end den er i dagens Danmark.
  • %MD%AntalKodeKategori
   464618371Mest enig med A
   404016012Mest enig med B
   12124883Ikke enig med nogen af parterne
   22818Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V165 BRUGERBETALING
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30d: Det diskuteres ogsÕ, om der b°r indf°res mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: Der b°r i langt st°rre grad end nu indf°res brugerbetaling i den offentlige sektor. . B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige omrÕder b°r der ikke indf°res mere brugerbetaling.
  • %MD%AntalKodeKategori
   18187211Mest enig med A
   767730722Mest enig med B
   551863Ikke enig med nogen af parterne
   11298Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V166 UDLICITERING
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30e: SÕ er der sp°rgsmÕlet om udlicitering af velfµrdsstatens opgaver, f.eks. b°rnepasning, hjemmehjµlp eller sygehusbehandling. A siger: Man b°r i h°jere grad end nu udlicitere velfµrdsstatens opgaver til private, hvis de kan konkurrere pÕ pris og kvalitet. . B siger: Veldµrdsstatens opgaver b°r forblive pÕ offentlige hµnder i mindst samme grad som nu.
  • %MD%AntalKodeKategori
   393915471Mest enig med A
   555521922Mest enig med B
   662263Ikke enig med nogen af parterne
   11448Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V167 STØRRE VALGFRIHED BORGER
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30f: Man diskuterer ogsÕ st°rre valgfrihed for borgerne f.eks. mellem offentlige og private leverand°rer af serviceopgaver eller mellem forskellige offentlige institutioner. A siger: Der b°r i vµsentligt h°jere grad end nu indf°res valgfrihed i den offentlige sektor. . B siger: Valgfriheden for borgerne er tilstrµkkelig i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   555522191Mest enig med A
   343413592Mest enig med B
   993543Ikke enig med nogen af parterne
   22788Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V168 FORHOLDE SIG T.KONFLIKT
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30g: Det diskuteres ogsÕ, hvordan Danmark skal forholde sig til konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte ber°rer os selv. A siger: Danmark b°r sÕ vidt som muligt lade vµre med at blande sig i sÕdanne konflikter, der ikke ber°rer os selv. . B siger: Danmark b°r sÕ vidt som muligt give sine synspunkter til kende og s°ge at pÕvirke udviklingen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23239141Mest enig med A
   686827222Mest enig med B
   883153Ikke enig med nogen af parterne
   11588Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V169 GLOBALISERINGENS BETYD.
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30h: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om globaliseringens betydning for velfµrdssystemet i Danmark. A siger: Globaliseringen tvinger os til at sµnke skattetrykket og velfµrdsudgifterne. Ellers kan Danmark ikke klare konkurrencen. . B siger: Globaliseringen forhindrer ikke Danmark i at have et h°jt skattetryk og h°je velfµrdsudgifter, hvis det er det, vi °nsker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   272710851Mest enig med A
   525220992Mest enig med B
   16166443Ikke enig med nogen af parterne
   551818Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V170 KONTANTHJÆLPENS BETYD.
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30i: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om kontanthjµlpens betydning for at folk kommer i arbejde. A siger: Lavere kontanthjµlp er en god mÕde at fÕ kontanthjµlpsmodtagere i arbejde pÕ. . B siger: Lavere kontanthjµlp skaber fattigdom og fÕr ikke flere i arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   333413461Mest enig med A
   555522182Mest enig med B
   10103823Ikke enig med nogen af parterne
   22658Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V171 KANDIDATER NY ALLIANCE
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30j: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om dit syn pÕ kandidaterne fra Ny Alliance og deres rolle i dansk politik. A siger: Det var tiltrµngt for dansk politik, at et parti som Ny Alliance opstillede kandidater, som er bredt kendt i offentligheden. . B siger: Det er et problem for dansk politik, at et parti som Ny Alliance opstillede kandidater, som havde ringe politisk erfaring.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156091Mest enig med A
   646425602Mest enig med B
   19197603Ikke enig med nogen af parterne
   22808Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V172 VELFÆRD/SKATTELETTELSER
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30k: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om skat og velfµrd. A siger: Man beh°ver ikke vµlge mellem bedre velfµrd og skattelettelser. Udviklingen de seneste par Õr har vist, at vi har rÕd til begge dele. . B siger: Man er n°dt til at vµlge mellem bedre velfµrd og skattelettelser. Det er ikke realistisk at fÕ rÕd til begge dele.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24499751Mest enig med A
   21438582Mest enig med B
   371333Ikke enig med nogen af parterne
   12308Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 201710Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V173 VELFÆRD/SKATTELETTELSER
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q30l: SÕ har vi et sp°rgsmÕl om skat og velfµrd. A siger: Man beh°ver ikke vµlge mellem velfµrd og skattelettelser. Skattelettelser fÕr flere i arbejde, og det giver rÕd til bedre velfµrd. . B siger: Man er n°dt til at vµlge mellem bedre velfµrd og skattelettelser. Det er ikke realistisk at fÕ rÕd til begge dele.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23459151Mest enig med A
   22459002Mest enig med B
   481603Ikke enig med nogen af parterne
   12398Ved ikke
   0 39Uoplyst
   50 200110Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V174 FAMILIE ØKO. SITUATION
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan er din egen og din families °konomiske situation i dag sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   883411Meget bedre
   333313442Noget bedre
   444417643Ingen µndring
   11114544Noget dÕrligere
   22955Meget dÕrligere
   00158Ved ikke
   0 59Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V175 DANMARKS ØKO. SITUATION
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan synes du den °konomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114431Meget bedre
   505020192Noget bedre
   262610483Ingen µndring
   993594Noget dÕrligere
   11325Meget dÕrligere
   331108Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V176 ERH.LIVETS KONKUR.EVNE
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan synes du erhvervslivets konkurrenceevne er i dag, sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551951Meget bedre
   363614312Noget bedre
   434317353Ingen µndring
   993434Noget dÕrligere
   0085Meget dÕrligere
   772998Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V177 STÅR TIL MED VELFÆRD DK
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan synes du det stÕr til med velfµrden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   331121Meget bedre
   24249822Noget bedre
   363614353Ingen µndring
   303012034Noget dÕrligere
   662235Meget dÕrligere
   11558Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V178 STÅR TIL M.INTEGRATIONEN
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan synes du det gÕr med integrationen af indvandrere i dag, sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22651Meget bedre
   19197502Noget bedre
   464618463Ingen µndring
   23239354Noget dÕrligere
   772955Meget dÕrligere
   331198Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V179 STÅR TIL MED MILJØET
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan synes du det stÕr til med milj°et i Danmark, sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11531Meget bedre
   20208192Noget bedre
   484819303Ingen µndring
   21228634Noget dÕrligere
   662525Meget dÕrligere
   22948Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V180 OVERHOLDELSE LOV/ORDEN
  • Politiske pÕstande - opf
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q32: SÕ har vi nogle sp°rgsmÕl om, hvordan udviklingen har vµret de sidste 3 Õr. Hvordan synes du det stÕr til med overholdelse af lov og orden i samfundet sammenlignet med for 3 Õr siden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   00201Meget bedre
   662362Noget bedre
   393915723Ingen µndring
   404015944Noget dÕrligere
   13135385Meget dÕrligere
   11508Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V181 SIKKER MHT ØKO SITUATION
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q33: Hvis vi kigger 3-5 Õr frem, vil du sÕ sige, at du f°ler dig meget sikker med hensyn til din °konomiske situation, rimelig sikker, lidt usikker, eller f°ler du dig meget usikker pÕ din °konomiske situation?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155891Meget sikker
   545421812Rimelig sikker
   252510033Lidt usikker
   552144Meget usikker
   001088Ved ikke
   001298Vil ikke svare
   0 999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V182 ØKONOMI FOGH REG. HÅNDT.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Ïkonomien
  • %MD%AntalKodeKategori
   25259941Meget godt
   474718862Godt
   21218513Hverken godt eller dÕrligt
   552084DÕrligt
   11405Meget dÕrligt
   11338Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V183 BESKÆFT FOGH REG. HÅNDT.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Beskµftigelsen
  • %MD%AntalKodeKategori
   282811301Meget godt
   474719032Godt
   18187243Hverken godt eller dÕrligt
   551924DÕrligt
   11375Meget dÕrligt
   11258Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V184 VELFÆRD FOGH REG. HÅNDT.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Velfµrden
  • %MD%AntalKodeKategori
   883081Meget godt
   313112412Godt
   303012083Hverken godt eller dÕrligt
   24249454DÕrligt
   772705Meget dÕrligt
   11388Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V185 SKATTERNE FOGH REG. HÅND
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Skatterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   993511Meget godt
   353614262Godt
   343413533Hverken godt eller dÕrligt
   17176854DÕrligt
   441545Meget dÕrligt
   11388Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V186 KRIMI. FOGH REG. HÅNDT.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Kriminaliteten
  • %MD%AntalKodeKategori
   22641Meget godt
   13135132Godt
   414116633Hverken godt eller dÕrligt
   343413614DÕrligt
   993595Meget dÕrligt
   11508Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V187 MILJØ FOGH REG. HÅNDTER.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Milj°et
  • %MD%AntalKodeKategori
   22851Meget godt
   19197702Godt
   424216813Hverken godt eller dÕrligt
   252510034DÕrligt
   10104015Meget dÕrligt
   22688Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V188 OFF. SERV. FOGH REG. HÅN
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Kvaliteten af den offentlige service
  • %MD%AntalKodeKategori
   22661Meget godt
   13135352Godt
   343413563Hverken godt eller dÕrligt
   353514064DÕrligt
   15156005Meget dÕrligt
   11468Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V189 SOC.ULIGHED FOGH REG HÅN
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Den sociale ulighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   22691Meget godt
   12124842Godt
   383815253Hverken godt eller dÕrligt
   303011934DÕrligt
   17176685Meget dÕrligt
   22718Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V190 FLYGT/INDVAND. FOGH REG.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? Flygtninge- og indvandrerpolitikken
  • %MD%AntalKodeKategori
   441681Meget godt
   22239042Godt
   272710883Hverken godt eller dÕrligt
   292911464DÕrligt
   16166395Meget dÕrligt
   11608Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V191 FOGH REGERINGENS ARB.
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Hvor godt mener du, at Anders Fogh Rasmussens regering har hÕndteret de f°lgende omrÕder i de sidste 3 Õr? - Og tilsvarende vil vi gerne h°re din vurdering af regeringens arbejde generelt de sidste 3 Õr
  • %MD%AntalKodeKategori
   993711Meget godt
   373815042Godt
   282811123Hverken godt eller dÕrligt
   20207914DÕrligt
   551995Meget dÕrligt
   11328Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V192 GENNEMFØRE POLITIK M. DF
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34: Mener du, at det var rigtigt eller forkert af regeringen at gennemf°re de vigtigste dele af sin politik sammen med Danske Folkeparti?
  • %MD%AntalKodeKategori
   434317421Rigtigt
   545421522Forkert
   228088Ved ikke
   113598Vil ikke svare
   0 999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V193 MUHAMMED KRISEN I 2006
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34b: Nu kommer der et par sp°rgsmÕl om nogle af regeringens beslutninger. Her vil vi gerne bede dig svare pÕ, om det, regeringen gjorde, efter din mening var helt rigtigt, overvejende forkert eller helt forkert. Regeringens hÕndering af Muhammedkrisen i 2006?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21218581Helt rigtigt
   434417462Overvejende rigtigt
   22229003Overvejende forkert
   11114344Helt forkert
   11295Hverken rigtigt eller forkert
   11418Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V194 ANVEND. STATENS OVERSKUD
  • Ïkonomiske forhold m.m.
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q34b: Nu kommer der et par sp°rgsmÕl om nogle af regeringens beslutninger. Her vil vi gerne bede dig svare pÕ, om det, regeringen gjorde, efter din mening var helt rigtigt, overvejende forkert eller helt forkert. Anvendelse af statens overskud til at afdrage pÕ gµlden i stedet for at bruge nogle flere af pengene pÕ skattelettelser?
  • %MD%AntalKodeKategori
   444417571Helt rigtigt
   444417652Overvejende rigtigt
   883083Overvejende forkert
   22834Helt forkert
   11225Hverken rigtigt eller forkert
   22728Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V195 UDGIFTER FORSVARET
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Forsvaret
  • %MD%AntalKodeKategori
   424317061For mange penge
   494919612Passende
   662463For fÕ penge
   22958Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V196 UDGIFTER SUNDHEDSVÆSEN
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Sundhedsvµsenet
  • %MD%AntalKodeKategori
   11561For mange penge
   24249462Passende
   747529923For fÕ penge
   00158Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V197 UDGIFTER UDDANNELSE
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Uddannelse
  • %MD%AntalKodeKategori
   11431For mange penge
   404016162Passende
   575722983For fÕ penge
   11508Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V198 UDFIGTER FOLKEPENSION
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Folkepension
  • %MD%AntalKodeKategori
   11551For mange penge
   494919612Passende
   484819193For fÕ penge
   22738Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V199 UDGIFTER MILJØPROBLEMER
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Milj°problemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   331051For mange penge
   434417462Passende
   515220673For fÕ penge
   22888Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V200 UDGIFTER KULTUREL.FORMÅL
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Kulturelle formÕl
  • %MD%AntalKodeKategori
   313112291For mange penge
   535421462Passende
   14145453For fÕ penge
   22878Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V201 UDGIFTER BØRNEHAVE/VUGGE
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? B°rnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   22871For mange penge
   434317222Passende
   535321183For fÕ penge
   22818Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V202 UDGIFTER ARB.LØSHEDSUND.
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Arbejdsl°shedsunderst°ttelse til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   883321For mange penge
   727228842Passende
   17176723For fÕ penge
   331218Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V203 UDGIFTER KONTANTHJÆLP
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Kontanthjµlp til den enkelte
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135161For mange penge
   626224972Passende
   21218393For fÕ penge
   441558Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V204 UDGIFTER ULANDSBISTAND
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Ulandsbistand
  • %MD%AntalKodeKategori
   282811051For mange penge
   454517912Passende
   262610313For fÕ penge
   22808Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V205 UDGIFTER FLYGT./INDVAND.
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Flygtninge og indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   24249721For mange penge
   464618302Passende
   282811153For fÕ penge
   22918Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V206 UDGIFTER HJEMMEHJÆLP
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Hjemmehjµlp
  • %MD%AntalKodeKategori
   11421For mange penge
   272710992Passende
   707028213For fÕ penge
   11488Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V207 UDGIFTER KOLLEKTIV TRANS
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Kollektiv transport
  • %MD%AntalKodeKategori
   552011For mange penge
   363614492Passende
   565622613For fÕ penge
   22968Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V208 UDGIFTER FORSKNING
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Forskning
  • %MD%AntalKodeKategori
   22881For mange penge
   484819092Passende
   464618573For fÕ penge
   441538Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V209 UDGIFTER MOTORVEJE/BROER
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Motorveje og broer
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166611For mange penge
   535321272Passende
   282811393For fÕ penge
   22828Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V210 UDGIFTER POLITIET
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? Politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22991For mange penge
   333313182Passende
   636325143For fÕ penge
   22748Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V211 UDGIFTER LØN OFF.ANSAT
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q35: Vi vil nu sp°rge om dit syn pÕ det offentliges udgifter til forskellige formÕl. Nedenfor er listet nogen offentlige opgaver, og for hver vil vi bede dig svare pÕ, om du mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for fÕ penge til opgaven? L°n til den enkelte offentligt ansatte
  • %MD%AntalKodeKategori
   331051For mange penge
   424216862Passende
   535321323For fÕ penge
   22838Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V212 OFF.SERVICE BIBLIOTEKER
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q36: Nu vil vi gerne h°re, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer pÕ en rµkke omrÕder. Vurder venligst hvert af omrÕderne Bibliotekerne
  • %MD%AntalKodeKategori
   393915791Udmµrket
   494919802Ganske godt
   772623Ikke helt godt
   11414DÕrligt
   441448Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V213 OFF.SERVICE SYFEHUSENE
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q36: Nu vil vi gerne h°re, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer pÕ en rµkke omrÕder. Vurder venligst hvert af omrÕderne Sygehusene
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114241Udmµrket
   363614452Ganske godt
   424217003Ikke helt godt
   10104114DÕrligt
   11258Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V214 OFF.SERVICE FOLKESKOLE
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q36: Nu vil vi gerne h°re, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer pÕ en rµkke omrÕder. Vurder venligst hvert af omrÕderne Folkeskolen
  • %MD%AntalKodeKategori
   441661Udmµrket
   373714872Ganske godt
   454517923Ikke helt godt
   11114394DÕrligt
   331218Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V215 OFF.SERVICE BØRNEHAVER
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q36: Nu vil vi gerne h°re, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer pÕ en rµkke omrÕder. Vurder venligst hvert af omrÕderne B°rnehaver og vuggestuer
  • %MD%AntalKodeKategori
   552011Udmµrket
   464618392Ganske godt
   363614523Ikke helt godt
   883224DÕrligt
   551928Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V216 OFF.SERVICE HJEMMEHJÆLP
  • Offentlige udgifter og o
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q36: Nu vil vi gerne h°re, hvor godt du synes, at den offentlige service fungerer pÕ en rµkke omrÕder. Vurder venligst hvert af omrÕderne Hjemmehjµlpen
  • %MD%AntalKodeKategori
   22931Udmµrket
   22239032Ganske godt
   515120603Ikke helt godt
   21218304DÕrligt
   331198Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V217 LAVERE SKAT/OFF.SERVICE
  • Skatter og flygtninge-/i
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q37a: Hvis der pÕ lµngere sigt bliver mulighed for at sµnke skatten, hvad ville du da foretrµkke? A. Lavere skatter eller B. Forbedring af den offentlige service
  • %MD%AntalKodeKategori
   282811341Foretrµkker A
   707128272Foretrµkker B
   11428Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V218 SÆNK. INDK.SKAT/MOMS/AF.
  • Skatter og flygtninge-/i
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q37b: Hvis der pÕ lµngere sigt bliver mulighed for at sµnke skatten, hvad ville du da foretrµkke? A. Sµnkning af indkomstskatten B. Sµnkning af moms og afgifter
  • %MD%AntalKodeKategori
   292911701Foretrµkker A
   686827352Foretrµkker B
   22998Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V219 SÆNK. TOPSKAT/INDK.SKAT
  • Skatter og flygtninge-/i
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q37c: Hvis der pÕ lµngere sigt bliver mulighed for at sµnke skatten, hvad ville du da foretrµkke? A. Sµnkning af topskatten B. Sµnkning af indkomstskatten for alle indkomster
  • %MD%AntalKodeKategori
   20208201Foretrµkker A
   777730912Foretrµkker B
   22958Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V220 STRAM. FLYGT./INDV.POL.
  • Skatter og flygtninge-/i
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q38: Fogh-regeringen har gennemf°rt en rµkke stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. Mener du, at disse stramninger har vµret passende, er de gÕet for vidt, eller har de ikke vµre vidtgÕende nok?
  • %MD%AntalKodeKategori
   343513851For vidtgÕende
   464618422Passende
   17176913Ikke vidtgÕende nok
   22918Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V221 HØJ. INDTÆGT.BESKAT HÅRD
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. H°je indtµgter burde beskattes hÕrdere end tilfµldet er i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135281Helt enig
   20208112Nµrmest enig
   272710673Hverken/eller
   20208094Nµrmest uenig
   19197485Helt uenig
   11418Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V222 IKKE RÅD T. SKATTELET.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. I den nuvµrende °konomiske situation er der ikke rÕd til skattelettelser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17176881Helt enig
   262610532Nµrmest enig
   272710713Hverken/eller
   21218304Nµrmest uenig
   772915Helt uenig
   22728Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V223 IKKE RÅD T. LØNSTIGNING
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. I den nuvµrende °konomiske situation er der ikke rÕd til l°nstigninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331081Helt enig
   16166462Nµrmest enig
   252510093Hverken/eller
   404016154Nµrmest uenig
   14145685Helt uenig
   11598Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V224 INDVANDRING TRUSSEL
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. Indvandring udg°r en alvorlig trussel mod vores nationale egenart.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166401Helt enig
   18187312Nµrmest enig
   19197623Hverken/eller
   20207954Nµrmest uenig
   262610465Helt uenig
   11308Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V225 ØKO. VÆKST UDBYG. INDUS.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. Den °konomiske vµkst b°r sikres gennem en udbygning af industrien, ogsÕ selv om det kommer i strid med milj°interesser.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331281Helt enig
   13135072Nµrmest enig
   23239313Hverken/eller
   333313164Nµrmest uenig
   272710655Helt uenig
   11608Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V226 INDSATS FORB. MILJØET
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. Indsatsen for at forbedre milj°et mÕ ikke gÕ sÕ vidt, at den skader erhvervslivet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883041Helt enig
   24249702Nµrmest enig
   262610443Hverken/eller
   272710804Nµrmest uenig
   14145645Helt uenig
   11428Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V227 MANGE ARB.LØS VIL EJ ARB
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. Mange af de arbejdsl°se °nsker reelt ikke at pÕtage sig et arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155961Helt enig
   272710702Nµrmest enig
   20208033Hverken/eller
   21218384Nµrmest uenig
   16166345Helt uenig
   22668Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V228 MUSLIMSKE LANDE TRUSSEL
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39a: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig, du er i hvert synspunkt. De muslimske lande udg°r pÕ lµngere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23239291Helt enig
   24249502Nµrmest enig
   21218283Hverken/eller
   17176884Nµrmest uenig
   14145605Helt uenig
   11528Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V229 VOLDSF0RBRYD.STRAF. HÅRD
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Voldsforbrydelser b°r straffes langt hÕrdere end i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   515120581Helt enig
   282811412Nµrmest enig
   11114493Hverken/eller
   552124Nµrmest uenig
   331165Helt uenig
   11308Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V230 OFF. AKT. UDF. BEDRE/BIL
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Mange offentlige aktiviteter kunne udf°res bÕde bedre og billigere, hvis de blev overladt til private.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114541Helt enig
   262610582Nµrmest enig
   262610433Hverken/eller
   21218534Nµrmest uenig
   13135335Helt uenig
   22648Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V231 FLYGT./INDV. RET SOC.BI.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Flygtninge og indvandrere b°r have samme ret til social bistand som danskere, ogsÕ selv om de ikke er danske. statsborgere
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114231Helt enig
   21218572Nµrmest enig
   21228633Hverken/eller
   272710944Nµrmest uenig
   18187135Helt uenig
   11568Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V232 IKKE RÅD VEDFÆRDSSTATEN
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. PÕ lµngere sigt er der ikke rÕd til at opretholde velfµrdsstaten, som vi kender den i dag.
  • %MD%AntalKodeKategori
   331301Helt enig
   16166252Nµrmest enig
   282811163Hverken/eller
   343413824Nµrmest uenig
   17176645Helt uenig
   22898Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V233 ALLE SAMME ØKO. VILKÅR
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. I politik b°r man strµbe efter at skaffe alle de samme °konomiske vilkÕr, uanset uddannelse og beskµftigelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103901Helt enig
   21228622Nµrmest enig
   252510153Hverken/eller
   272710904Nµrmest uenig
   15155975Helt uenig
   11498Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V234 FØLE SIG EUROPÆER/DANSK
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Jeg f°ler mig lige sÕ meget som en europµer, som jeg f°ler mig som dansker.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10103961Helt enig
   19197502Nµrmest enig
   19197783Hverken/eller
   292911624Nµrmest uenig
   22228865Helt uenig
   11328Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V235 EFFEKT. OFFENTLIG SEKTOR
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Der kan stadig spares masser af penge pÕ at effektivisere den offentlige sektor, uden at det gÕr ud over servicen til borgerne.
  • %MD%AntalKodeKategori
   17176951Helt enig
   293011822Nµrmest enig
   19197633Hverken/eller
   19197524Nµrmest uenig
   14145455Helt uenig
   22678Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V236 BØRNECHECK
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39b: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. B°rnechecken til b°rnefamilierne b°r afskaffes for folk med gode indtµgter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   353514141Helt enig
   303012142Nµrmest enig
   16166383Hverken/eller
   11114424Nµrmest uenig
   662545Helt uenig
   11428Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V237 SOC. YDEL. U. AT TRÆNGE
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Der er for mange, der fÕr sociale ydelser, uden at de trµnger til det.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156021Helt enig
   282811112Nµrmest enig
   292911493Hverken/eller
   19197454Nµrmest uenig
   772785Helt uenig
   331198Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V238 STATENS KONTROL PR. INV.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer
  • %MD%AntalKodeKategori
   662461Helt enig
   16166282Nµrmest enig
   464618433Hverken/eller
   17176914Nµrmest uenig
   772915Helt uenig
   883058Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V239 EJENDOMSSKATTEN I VEJRET
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Ejendomsskatten for boligejere b°r sµttes i vejret, sÕ indkomstskatten kan sµttes ned
  • %MD%AntalKodeKategori
   551891Helt enig
   10104062Nµrmest enig
   21218543Hverken/eller
   303011914Nµrmest uenig
   313112415Helt uenig
   331238Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V240 GRØN AFG BENZIN I VEJRET
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. De gr°nne afgifter pÕ benzin b°r sµttes i vejret
  • %MD%AntalKodeKategori
   772771Helt enig
   16166332Nµrmest enig
   21218513Hverken/eller
   282811244Nµrmest uenig
   262710625Helt uenig
   11568Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V241 STOLER MERE PÅ DANSKERE
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. GennemgÕende stoler jeg mere pÕ danskere end pÕ folk fra andre lande
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114361Helt enig
   20207982Nµrmest enig
   353513953Hverken/eller
   18197414Nµrmest uenig
   15155935Helt uenig
   11418Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V242 BANKER/ERHV.LIV INDFLYD.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Hvis samfundet ikke har mulighed for at kontrollere det private erhvervsliv, fÕr de ledende i bankerne og industrien alt for stor indflydelse.
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135041Helt enig
   272710762Nµrmest enig
   363614523Hverken/eller
   15156084Nµrmest uenig
   551945Helt uenig
   441708Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V243 PARAT SENDE DANSK I KRIG
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Vi b°r vµre parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er n°dvendigt for at beskytte menneskerettighederne i andre lande.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124661Helt enig
   323212802Nµrmest enig
   22229003Hverken/eller
   19197464Nµrmest uenig
   13135385Helt uenig
   22748Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V244 AFSKAFFE EFTERLØNNEN
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39c: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. PÕ lµngere sigt bliver det n°dvendigt at afskaffe efterl°nnen.
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114411Helt enig
   21218352Nµrmest enig
   23239333Hverken/eller
   22228874Nµrmest uenig
   20207935Helt uenig
   331158Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V245 FORKERT GÅ I IRAK-KRIGEN
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Det var forkert af Danmark at gÕ med i Irak-krigen
  • %MD%AntalKodeKategori
   353514121Helt enig
   19197512Nµrmest enig
   16166583Hverken/eller
   17176784Nµrmest uenig
   11114295Helt uenig
   22758Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V246 OPRETHOLDE SKATTESTOPPET
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Det er en god ide, at regeringen opretholder skattestoppet
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228911Helt enig
   282811232Nµrmest enig
   21228623Hverken/eller
   16166284Nµrmest uenig
   11114275Helt uenig
   22738Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V247 INGEN FORSKEL PARTI
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Det g°r ingen st°rre forskel, om det er det ene eller det andet parti, der vinder valget
  • %MD%AntalKodeKategori
   331171Helt enig
   14145642Nµrmest enig
   14145533Hverken/eller
   323212774Nµrmest uenig
   363614565Helt uenig
   11378Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V248 FORPLIGTELSE STEMME
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Hvis man tror pÕ demokratiet, har man ogsÕ en forpligtigelse til at stemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   808032011Helt enig
   14145572Nµrmest enig
   441463Hverken/eller
   11264Nµrmest uenig
   11525Helt uenig
   11228Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V249 KØNSFORDELING FOLKETING.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Folketingets k°nsfordeling b°r modsvare k°nsfordelingen i samfundet.
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166271Helt enig
   20207982Nµrmest enig
   363614383Hverken/eller
   14145644Nµrmest uenig
   12124915Helt uenig
   22858Ved ikke
   0 159Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V250 SAMFUND KRISTNE VÆRDIER
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Vi b°r satse pÕ et samfund hvor kristne vµrdier spiller en st°rre rolle.
  • %MD%AntalKodeKategori
   772841Helt enig
   16166322Nµrmest enig
   353514033Hverken/eller
   20208104Nµrmest uenig
   20207965Helt uenig
   22778Ved ikke
   0 169Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V251 HOMOSEK. PAR LOV ADOPT.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Homoseksuelle par b°r have samme rettigheder som andre til at adoptere b°rn
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197581Helt enig
   19197782Nµrmest enig
   19197693Hverken/eller
   17176954Nµrmest uenig
   23239215Helt uenig
   22838Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V252 RELIGION FØRER KRIG MED
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39d: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner f°rer mere konflikt med sig end fred.
  • %MD%AntalKodeKategori
   525220991Helt enig
   303112222Nµrmest enig
   10104113Hverken/eller
   441524Nµrmest uenig
   22845Helt uenig
   11368Ved ikke
   0 149Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V253 INTEGRATION LØSER SIG
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Integrationen af indvandrere og flygtninge l°ser sig selv, hvis de fÕr arbejde.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883371Helt enig
   494919672Nµrmest enig
   19197803Hverken/eller
   15155974Nµrmest uenig
   772715Helt uenig
   11538Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V254 SAMFUND MERE INTERNAT.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Vi b°r satse pÕ et samfund med mere international orientering og med mindre vµgt pÕ grµnser mellem landene og deres befolkninger.
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104171Helt enig
   353514202Nµrmest enig
   303011953Hverken/eller
   17176644Nµrmest uenig
   662275Helt uenig
   22868Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V255 USA INDSATS FRED VERDEN
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt USA g°r en meget positiv indsats for at fremme freden i verden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   551841Helt enig
   14155812Nµrmest enig
   262610583Hverken/eller
   282811414Nµrmest uenig
   24249795Helt uenig
   22638Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V256 ARB.GIVER FORETRÆK DANSK
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Hvis der er for fÕ jobs, burde arbejdsgiverne foretrµkke danskere frem for indvandrere
  • %MD%AntalKodeKategori
   993591Helt enig
   13135072Nµrmest enig
   272710693Hverken/eller
   272710814Nµrmest uenig
   24249515Helt uenig
   11418Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V257 RIGT. VEDTAGE KOM.REFORM
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Det var rigtigt af regeringen at vedtage kommunalreformen
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104131Helt enig
   22228762Nµrmest enig
   323213023Hverken/eller
   18187214Nµrmest uenig
   12124995Helt uenig
   551968Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V258 MÅ ACCEPT.GRAD ULIGHED
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt For at skabe dynamik og fremgang i samfundet mÕ man acceptere en vis grad af ulighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   17176801Helt enig
   383915442Nµrmest enig
   22228963Hverken/eller
   12124944Nµrmest uenig
   883165Helt uenig
   22758Ved ikke
   0 139Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V259 NATURLIGT ACC GRAD ULIG.
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Fordi folks evner er forskellige, er det naturligt at acceptere en vis ulighed
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228761Helt enig
   474718852Nµrmest enig
   17176643Hverken/eller
   883184Nµrmest uenig
   552145Helt uenig
   11508Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V260 GRAD ULIGHED ØNSKELIGT
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt En vis grad af ulighed er °nskelig, fordi der nu en gang er forskel pÕ folks indsats
  • %MD%AntalKodeKategori
   19197761Helt enig
   424216952Nµrmest enig
   21218573Hverken/eller
   9103814Nµrmest uenig
   662435Helt uenig
   11558Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V261 OFF.ANSAT LØNSTIGNINGER
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt Offentligt ansatte b°r i nµrmeste Õr fÕ vµsentligt h°jere l°nstigninger end privat ansatte
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166521Helt enig
   282811202Nµrmest enig
   272710763Hverken/eller
   17176874Nµrmest uenig
   10104195Helt uenig
   11568Ved ikke
   0 89Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V262 IMPORT KVAL. ARB.KRAFT
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt I dag er det n°dvendigt at Õbne grµnserne for import af kvalificeret arbejdskraft
  • %MD%AntalKodeKategori
   16166301Helt enig
   454518072Nµrmest enig
   25259883Hverken/eller
   993774Nµrmest uenig
   441505Helt uenig
   11568Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V263 ASYLANSØGER LOV ARB. UDE
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39e: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt De afviste asylans°gere skal have lov til at bosµtte sig og arbejde udenfor asylcentrerne indtil de kan komme hjem.
  • %MD%AntalKodeKategori
   22228931Helt enig
   323212772Nµrmest enig
   16166403Hverken/eller
   11114614Nµrmest uenig
   17176725Helt uenig
   22668Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V264 SKATTESYSTEM 40% ALLE
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39f: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig du er i hvert synspunkt. PÕ lµngere sigt b°r skattesystemet indrettes, sÕ ingen betaler mere end 40 procent i skat af den sidst tjente krone.
  • %MD%AntalKodeKategori
   12234651Helt enig
   13255052Nµrmest enig
   11214243Hverken/eller
   8173324Nµrmest uenig
   5112185Helt uenig
   13528Ved ikke
   0 59Uoplyst
   50 201710Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V265 SKAT HØJ. INDK. SÆNKES
  • Synspunkter fra den poli
  • SOCIALE REFORMER
  • Variablen er filtreret af: V159
   • Filtrerende variable: V159
  • Spm. Q39f: Herunder listes en rµkke synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hvor du enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Skatten pÕ de h°je indkomster b°r sµnkes, sÕ ingen betaler mere end 40 procent af den sidst tjente krone.
  • %MD%AntalKodeKategori
   8163271Helt enig
   10204052Nµrmest enig
   9183523Hverken/eller
   12234724Nµrmest uenig
   11214225Helt uenig
   12338Ved ikke
   0 69Uoplyst
   50 200110Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 50
 • V266 POLIITIKER F.LIDT HENSYN
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Politikerne tager gennemgÕende for lidt hensyn til, hvad vµlgerne mener
  • %MD%AntalKodeKategori
   14145601Helt enig
   343413612Nµrmest enig
   292911493Hverken/eller
   18187364Nµrmest uenig
   441575Helt uenig
   11448Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V267 POL.LEDERE RIGT. BESLUT.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Man kan i almindelighed stole pÕ, at vore politiske ledere trµffer de rigtige beslutninger for landet
  • %MD%AntalKodeKategori
   441681Helt enig
   404016112Nµrmest enig
   313112483Hverken/eller
   18187314Nµrmest uenig
   552145Helt uenig
   11358Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V268 POLITIK SÅ INDVIKLET
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Undertiden er politik sÕ indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstÕ, hvad der foregÕr
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155831Helt enig
   303012092Nµrmest enig
   25259993Hverken/eller
   21218514Nµrmest uenig
   993445Helt uenig
   11228Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V269 EJ SVÆRT STIL. POL. SPM.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. GennemgÕende synes jeg egentlig ikke, det er sÕ svµrt at tage stilling til politiske sp°rgsmÕl
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155911Helt enig
   434317242Nµrmest enig
   24249503Hverken/eller
   14145774Nµrmest uenig
   331215Helt uenig
   11448Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V270 POLITIKER OPT. AF GENV.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. De fleste politikere er mere optaget af at blive genvalgt end af at gennemf°re deres politik.
  • %MD%AntalKodeKategori
   24249451Helt enig
   383815082Nµrmest enig
   252510123Hverken/eller
   11114374Nµrmest uenig
   22635Helt uenig
   11428Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V271 POL. ØDSLE SKATTEB PENGE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Politikerne er for °dsle med skatteborgernes penge
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114421Helt enig
   22228842Nµrmest enig
   383815283Hverken/eller
   22228944Nµrmest uenig
   551915Helt uenig
   22698Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V272 INDHOLD VALGKAMPAGNE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Partiernes valgkampagner handlede i h°j grad om synspunkter og politisk indhold.
  • %MD%AntalKodeKategori
   883331Helt enig
   343413632Nµrmest enig
   333313213Hverken/eller
   18187364Nµrmest uenig
   441675Helt uenig
   22888Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V273 HENSYN MENINGSMÅLINGER
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Politikerne tager alt for meget hensyn til meningsmÕlinger om vµlgernes holdninger og stÕr alt for lidt fast pÕ deres egne standpunkter.
  • %MD%AntalKodeKategori
   23239351Helt enig
   424216852Nµrmest enig
   23239343Hverken/eller
   883234Nµrmest uenig
   22685Helt uenig
   22638Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V274 FOKUS PARTIERS STRATEGI
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q40: Herunder kommer en rµkke udsagn om politik og politikerne som helhed. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert synspunkt. Under valgkampen fokuserede medierne for meget pÕ partiernes strategier og spin og for lidt pÕ det politiske indhold.
  • %MD%AntalKodeKategori
   313112551Helt enig
   434317202Nµrmest enig
   20207843Hverken/eller
   331354Nµrmest uenig
   11325Helt uenig
   22828Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V275 TILLID DANSKE POLITIKERE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q41: Hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed?
  • %MD%AntalKodeKategori
   551911Meget stor tillid
   646525902Ret stor tillid
   262610503Ret lille tillid
   331384Meget lille tillid
   11428Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V276 VED SÅ LIDT OM EU
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. Jeg ved sÕ lidt om EU, at jeg nµsten har opgivet at f°lge med i, hvad er foregÕr
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135071Helt enig
   292911542Nµrmest enig
   23239153Hverken/eller
   252510224Nµrmest uenig
   10103875Helt uenig
   11268Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V277 FORSTÅR BRØKDEL ØKO.POL.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. NÕr politikerne diskuterer den °konomiske politik, forstÕr jeg kun en br°kdel af, hvad de snakker om.
  • %MD%AntalKodeKategori
   993651Helt enig
   24249792Nµrmest enig
   25259873Hverken/eller
   313112364Nµrmest uenig
   10104175Helt uenig
   11258Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V278 GNF. OMFAT. ØKO.UDLIGN.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. Der b°r gennemf°res en omfattende °konomisk udligning inden for EU, sÕ de rige lande betaler til at trµkke de fattige lande med op.
  • %MD%AntalKodeKategori
   662251Helt enig
   252510152Nµrmest enig
   343413583Hverken/eller
   23239264Nµrmest uenig
   10103905Helt uenig
   22948Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V279 FÆLLES FLYGT.POL. FOR EU
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. Danmark b°r tilslutte sig, at der f°res en fµlles flygtningepolitik for EU
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156071Helt enig
   363614532Nµrmest enig
   20208153Hverken/eller
   15156104Nµrmest uenig
   10114215Helt uenig
   331038Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V280 EU STORPOL./MILITÆR ROL.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. EU b°r spille en storpolitisk og militµr rolle, der svarer til EU-landenes °konomiske betydning.
  • %MD%AntalKodeKategori
   993801Helt enig
   272711002Nµrmest enig
   313112403Hverken/eller
   16166554Nµrmest uenig
   12124715Helt uenig
   441628Ved ikke
   0 109Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V281 EU BØR UDVIDES M.TYRKIET
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. EU b°r med tiden udvides med Tyrkiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   662281Helt enig
   13135182Nµrmest enig
   21218283Hverken/eller
   21218594Nµrmest uenig
   363614475Helt uenig
   331298Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V282 BEKÆMP. ARB.LØSHED I EU
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm . Q42: Herunder kommer en rµkke udsagn om EU. Du bedes angive, hvor enig eller uenig du er i hvert sp°rgsmÕl. Bekµmpelse af arbejdsl°sheden b°r sµttes °verst pÕ EUs dagsorden.
  • %MD%AntalKodeKategori
   15155981Helt enig
   343413762Nµrmest enig
   353514043Hverken/eller
   10104114Nµrmest uenig
   331245Helt uenig
   22968Ved ikke
   0 99Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V283 GENERELLE HOLDNING EU
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. 43: Hvordan er din generelle holdning til EU?
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104061Meget positiv
   434317272Overvejende positiv
   272710723Neutral/hverken positiv eller negativ
   15155884Overvejende negatig
   551885Meget negativ
   001388Ved ikke
   001798Vil ikke svare
   0 799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V284 STEM. FOR/IMOD EU-TRAK.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm, Q44: Vil du stemme for eller imod den nye EU-traktat, hvis der bliver en dansk folkeafstemning om den?
  • %MD%AntalKodeKategori
   333313301For den
   292911572Ved ikke, men hµlder til at stemme for
   17176813Imod
   14145474Ved ikke, men hµlder til at stemme imod
   22635Vil ikke stemme
   4417488Ved ikke
   116098Vil ikke svare
   0 699Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V285 BETYD. GLOBALISERING
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q45: Det diskuteres ofte, hvilken betydning, den sÕkaldte globalisering vil fÕ for Danmark. Du bedes angive, hvor positiv eller negativ en betydning, du mener, at globaliseringen vil fÕ for Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   993421Meget positive
   454517942Ret positive
   353514173Hverken postiv eller negativ
   772684Ret negative
   11255Meget negative
   0026Vil ikke svare
   441638Ved ikke
   0 79Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V286 EU-SAMARBEJDET
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q46: Hvilke af nedenstÕende udsagn om EU-samarbejdet er du mest enig i?
  • %MD%AntalKodeKategori
   662561Danmark b°r melde sig ud af EU
   656526002I EU-samarbejdet b°r de enkelte medlemslande bevare fuld selv- stµndighed og have voteret over for EU-beslutninger
   19197793De enkelte EU-lande b°r i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fµllesskabet
   662344EU b°r med tiden udvikle sig til Europas Forenede Stater med en fµlles regering
   331288Ved ikke
   1 219Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V287 TILFR. DEMOKRATIET FUNG.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q47: Hvor tilfreds er du alt i alt med den mÕde, demokratiet fungerer pÕ i Danmark?
  • %MD%AntalKodeKategori
   24249771Meget tilfreds
   626224792Ret tilfreds
   11114223Ikke sµrlig tilfreds
   22694Slet ikke tilfreds
   11435Ved ikke nok om emnet
   11228Ved ikke
   0 69Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V288 TILFREDS MED TILVÆRELSEN
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q48: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilvµrelsen for tiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   113010. Meget utilfreds
   112121.
   226132.
   227343.
   227654.
   6623565.
   6624276.
   161666087.
   2828113598.
   2020784109.
   17176721110. Meget tilfreds
   001212Ved ikke nok om - kun hvis datakilde er HU
   00788Ved ikke
   0 1099Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V289 STOLE PÅ MENNESKER
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q49: Synes du, man kan stole pÕ de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan vµre for forsigtig nok i omgangen med andre mennesker?
  • %MD%AntalKodeKategori
   858634271Stole pÕ de fleste
   14145432Kan ikke vµre forsigtig nok
   11378Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V290 OPTAGET AF INDENF. POL.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q50: Der er stor forskel pÕ, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede samfundssp°rgsmÕl. Andre er mest optaget af de nµre ting, der pÕvirker deres egen hverdag. Hvor vil du placere dig selv pÕ denne skala?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14145551Mest optaget af de brede samfundssp°rgsmÕl
   23239112
   383815233
   15155964
   10103955Mest optaget af de nµre ting, der pÕvirker min egen hverdag
   11278Ved ikke
   0 119Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V291 RESP. HØJRE/VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   5518110. Venstre
   4417821.
   9935432.
   111145143.
   9934654.
   141456665.
   9935576.
   131351387.
   121249198.
   55202109.
   552041110. H°jre
   226688Ved ikke
   227198Vil ikke svare
   1 4099Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V292 SOC.D. HØJ./VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   3312810. Venstre
   3313021.
   101041432.
   171869843.
   2526102454.
   222287865.
   6622876.
   3312787.
   226198.
   1144109.
   331011110. H°jre
   228388Ved ikke
   227098Vil ikke svare
   1 3299Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V293 RADIKALE HØJ./VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   227010. Venstre
   3311021.
   7728732.
   141455043.
   222390454.
   2828111365.
   131350476.
   3313587.
   226198.
   1124109.
   11321110. H°jre
   3310288Ved ikke
   229398Vil ikke svare
   1 3399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V294 KONSERV. HØJ./VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   226710. Venstre
   227721.
   228832.
   229743.
   228154.
   5520665.
   8833176.
   181872087.
   232493898.
   1818719109.
   12124901110. H°jre
   229288Ved ikke
   228198Vil ikke svare
   1 3199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V295 SOC. F. HØJ./VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   9937610. Venstre
   202080121.
   2727107932.
   171769243.
   7727854.
   5521665.
   227776.
   227187.
   229398.
   2265109.
   22641110. H°jre
   229788Ved ikke
   227998Vil ikke svare
   1 3099Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V296 KR.DEMO. HØJ./VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   3311010. Venstre
   4415321.
   5521432.
   8832843.
   141457454.
   2828112965.
   121247876.
   8830787.
   4414498.
   2292109.
   22631110. H°jre
   6625688Ved ikke
   3313698Vil ikke svare
   1 3499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V297 DF HØJ./VENSTRE PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   3310710. Venstre
   229821.
   229032.
   228543.
   228554.
   6624465.
   5519276.
   7728287.
   111145298.
   1717695109.
   373714801110. H°jre
   3310288Ved ikke
   227998Vil ikke svare
   1 2799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V298 VENSTRE HØJ./VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   5520610. Venstre
   229221.
   226632.
   114643.
   114254.
   4416865.
   6624876.
   151559087.
   242496198.
   2122861109.
   14145581110. H°jre
   228188Ved ikke
   227198Vil ikke svare
   1 2899Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V299 NY ALLI. HØJ/VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   3311710. Venstre
   227821.
   229432.
   3313643.
   6726054.
   232393365.
   212184476.
   141557887.
   9934398.
   44162109.
   331321110. H°jre
   5518388Ved ikke
   3312498Vil ikke svare
   1 3499Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V300 ENHEDSL. HØJ/VEN. PLAC.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q51: I politik taler man ofte om venstre og h°jre. Nedenfor er vist en skala? 0. Venstre, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7,-, 8,-, 9.-, 10. H°jre. Hvor vil du placere dig selv og de enkelte partier pÕ denne skala Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   5151204210. Venstre
   202182021.
   7727232.
   229643.
   227054.
   4518065.
   113576.
   113787.
   114598.
   1157109.
   331031110. H°jre
   3313188Ved ikke
   3310198Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V301 FLYGT. SOC.DEMOKRATERNE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11431Langt fµrre flygtninge
   772742Lidt fµrre flygtninge
   464618493Det samme antal
   363614354Lidt flere flygtninge
   552115Mange flere flygtninge
   551848Ved ikke
   1 229Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V302 FLYGT. RADIKALE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   11371Langt fµrre flygtninge
   551932Lidt fµrre flygtninge
   262710633Det samme antal
   414116504Lidt flere flygtninge
   19197765Mange flere flygtninge
   772728Ved ikke
   1 279Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V303 FLYGT. KONSERVATIVE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   10104071Langt fµrre flygtninge
   404016152Lidt fµrre flygtninge
   394015823Det samme antal
   441474Lidt flere flygtninge
   00125Mange flere flygtninge
   662298Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V304 FLYGT. SOC. FOLKEPARTI
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11461Langt fµrre flygtninge
   331372Lidt fµrre flygtninge
   15156003Det samme antal
   454518054Lidt flere flygtninge
   293011805Mange flere flygtninge
   662248Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V305 FLYGT. DANSK FOLKEPARTI
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   848533861Langt fµrre flygtninge
   883312Lidt fµrre flygtninge
   331073Det samme antal
   00164Lidt flere flygtninge
   00175Mange flere flygtninge
   331398Ved ikke
   1 229Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V306 FLYGT. VENSTRE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   15166211Langt fµrre flygtninge
   404116212Lidt fµrre flygtninge
   363614553Det samme antal
   331104Lidt flere flygtninge
   00165Mange flere flygtninge
   441718Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V307 FLYGT. NY ALLIANCE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   22731Langt fµrre flygtninge
   993632Lidt fµrre flygtninge
   353614253Det samme antal
   373714714Lidt flere flygtninge
   883365Mange flere flygtninge
   883228Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V308 FLYGT. ENHEDSLISTEN
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   331151Langt fµrre flygtninge
   22982Lidt fµrre flygtninge
   11114243Det samme antal
   24249494Lidt flere flygtninge
   525220815Mange flere flygtninge
   883248Ved ikke
   1 279Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V309 FLYGT. RESP. SELV
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q52: Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage imod flere flygninge. Her er angivet en skala: 1. Langt fµrre flygtninge, 2. Lidt fµrre flygtninge, 3. Det samme antal, 4. Lidt flere flygninge, 5. Mange flere flygtninge Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156121Langt fµrre flygtninge
   18187152Lidt fµrre flygtninge
   393915733Det samme antal
   21218284Lidt flere flygtninge
   441585Mange flere flygtninge
   331038Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V310 OFF. UDGIFTER SOC.DEMO.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   00181Skµre stµrkt ned
   331092Skµre lidt ned
   13135183Er passende
   585823124De mÕ stige lidt
   21218435De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   551908Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V311 OFF. UDGIFTER RADIKALE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   01201Skµre stµrkt ned
   662322Skµre lidt ned
   292911603Er passende
   474818994De mÕ stige lidt
   993755De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   883048Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V312 OFF. UDGIFTER KONSERVA.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   13135371Skµre stµrkt ned
   424316952Skµre lidt ned
   333313073Er passende
   551904De mÕ stige lidt
   01205De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   662378Ved ikke
   1 329Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V313 OFF. UDGIFTER SOC. FOLK.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11331Skµre stµrkt ned
   22882Skµre lidt ned
   993743Er passende
   393915554De mÕ stige lidt
   424216905De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   662488Ved ikke
   1 309Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V314 OFF. UDGIFTER DF
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11124591Skµre stµrkt ned
   22228692Skµre lidt ned
   282911453Er passende
   262710614De mÕ stige lidt
   552085De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   662448Ved ikke
   1 329Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V315 OFF. UDGIFTER VENSTRE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   15166191Skµre stµrkt ned
   393915532Skµre lidt ned
   333313243Er passende
   772644De mÕ stige lidt
   11255De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   552058Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V316 OFF. UDGIFTER NY ALLIAN.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   551821Skµre stµrkt ned
   18187132Skµre lidt ned
   444417703Er passende
   18187194De mÕ stige lidt
   22825De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   13135228Ved ikke
   1 309Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V317 OFF. UDGIFTER ENHEDSLIS.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11551Skµre stµrkt ned
   331192Skµre lidt ned
   10104123Er passende
   21228614De mÕ stige lidt
   545521755De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   993688Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V318 OFF. UDGIFTER RESP.SELV
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q53: Partierne er ogsÕ uenige om, hvor stor den offentlige sektor b°r vµre. Nogle partier siger, at vi skal skµre ned pÕ de offentlige indtµgter og udgifter. Andre siger, at vi mÕ regne med stigende offentlige udgifter og indtµgter i fremtiden. Nedenfor er igen en skala fra 1 til 5 1. Skµre stµrkt ned, 2. Skµre lidt ned, 3. Er passende, 4. De mÕ stige lidt, 5. De mÕ sµttes kraftigt i vejret Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? -og hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22911Skµre stµrkt ned
   13135162Skµre lidt ned
   343513763Er passende
   383815254De mÕ stige lidt
   883315De mÕ sµttes kraftigt i vejret
   441498Ved ikke
   1 309Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V319 GRØN POL. SOC.DEMOKRAT.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   11251Den mindst gr°nne politik
   441422
   383815113
   444417494
   883315Den mest gr°nne politik
   662358Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V320 GRØN POL. RADIKALE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   00171Den mindst gr°nne politik
   441742
   323212773
   414116394
   15155865Den mest gr°nne politik
   783008Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V321 GRØN POL. KONSERVATIVE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   772621Den mindst gr°nne politik
   282911442
   414116423
   14145694
   331085Den mest gr°nne politik
   772678Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V322 GRØN POL. SOC. FOLKEP.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   11231Den mindst gr°nne politik
   22872
   13135263
   353514094
   424216705Den mest gr°nne politik
   772718Ved ikke
   1 329Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V323 GRØN POL. DF
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   15156091Den mindst gr°nne politik
   282811222
   373714933
   9103804
   22625Den mest gr°nne politik
   883278Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V324 GRØN POL. VENSTRE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   11114571Den mindst gr°nne politik
   272710722
   404016093
   13135344
   22725Den mest gr°nne politik
   662468Ved ikke
   1 289Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V325 GRØN POL. NY ALLIANCE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   441511Den mindst gr°nne politik
   17176672
   484819173
   15166194
   22755Den mest gr°nne politik
   14145628Ved ikke
   1 279Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V326 GRØN POL. ENHEDSLISTEN
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   11511Den mindst gr°nne politik
   331312
   12124883
   19207824
   545421595Den mest gr°nne politik
   10103828Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V327 GRØN POL. RESP. SELV
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q54: Man taler undertiden om en gr°n dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lµgge overordentlig stor vµgt pÕ milj°hensyn, mens andre siger, at milj°hensynene efterhÕnden er ved at tage overhÕnd. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for den mindst gr°nne politik, mens 5 stÕr for den mest gr°nne. 1. Den mindst gr°nne politik, 2.-, 3.-, 4.-, 5. Den mest gr°nne politik Hvor omtrent vil du placere de enkelte partier pÕ denne skala? Hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11511Den mindst gr°nne politik
   551942
   383815173
   353514004
   17176875Den mest gr°nne politik
   441428Ved ikke
   1 279Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V328 LOV OG ORDEN SOC.DEMO.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   341401GÕr mest ind for lov og orden
   993752
   383815343
   333413424
   9103805Forebyggelse og human behandling
   662238Ved ikke
   1 249Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V329 LOV OG ORDEN RADIKALE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   22811GÕr mest ind for lov og orden
   883322
   333313233
   333313114
   16176595Forebyggelse og human behandling
   772878Ved ikke
   1 259Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V330 LOV OG ORDEN KONSERVAT.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   343413691GÕr mest ind for lov og orden
   363614402
   18187383
   441624
   11375Forebyggelse og human behandling
   662468Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V331 LOV OG ORDEN SOC. FOLKE.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   22841GÕr mest ind for lov og orden
   552022
   17187033
   363614274
   333313105Forebyggelse og human behandling
   772668Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V332 LOV OG ORDEN DF
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   595923561GÕr mest ind for lov og orden
   20208112
   12124643
   22844
   11405Forebyggelse og human behandling
   662288Ved ikke
   1 359Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V333 LOV OG ORDEN VENSTRE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   282811301GÕr mest ind for lov og orden
   424316972
   20207853
   331224
   11385Forebyggelse og human behandling
   562208Ved ikke
   1 269Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V334 LOV OG ORDEN NY ALLIANCE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   441511GÕr mest ind for lov og orden
   19197482
   495019783
   11114364
   441545Forebyggelse og human behandling
   13135228Ved ikke
   1 299Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V335 LOV OG ORDEN ENHEDSLISTE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   22621GÕr mest ind for lov og orden
   331392
   14145633
   19197534
   525321065Forebyggelse og human behandling
   993688Ved ikke
   1 279Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V336 LOV OG ORDEN RESP.SEL.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q55: Nogle partier gÕr ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. PÕ nedenstÕende skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for lov og orden, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for forebyggelse og human behandling af forbrydere. 1. GÕr mest ind for lov og orden, 2.-, 3.-,4.-, 5. Forebyggelse og human behandling. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala. Hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   21218511GÕr mest ind for lov og orden
   22228682
   262610523
   17176694
   11114555Forebyggelse og human behandling
   22968Ved ikke
   1 279Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V337 LIGHED/ULIGHED SOC.DEMO.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala A: Socialdemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   262610251Udstrakt grad af lighed
   434417452
   21218343
   331214
   11285Ulighed n°dvendigt
   3311788Ved ikke
   3312298Vil ikke svare
   1 2699Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V338 LIGHED/ULIGHED RADIKALE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala B: Radikale
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124821Udstrakt grad af lighed
   373714812
   353514023
   772844
   11465Ulighed n°dvendigt
   4415688Ved ikke
   3313898Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V339 LIGHED/ULIGHED KONSERV.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala C: Konservative
  • %MD%AntalKodeKategori
   22711Udstrakt grad af lighed
   662342
   19207833
   363614504
   293011815Ulighed n°dvendigt
   4414488Ved ikke
   3312698Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V340 LIGHED/ULIGHED SOC.FOLK.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala F: Socialistisk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   505020031Udstrakt grad af lighed
   272810972
   11114533
   22904
   22745Ulighed n°dvendigt
   4414288Ved ikke
   3313098Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V341 LIGHED/ULIGHED KR.DEMO.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala K: Kristendemokraterne
  • %MD%AntalKodeKategori
   13145411Udstrakt grad af lighed
   272810992
   373714713
   662244
   22675Ulighed n°dvendigt
   9934588Ved ikke
   6624098Vil ikke svare
   1 3199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V342 LIGHED/ULIGHED DF
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala O: Dansk Folkeparti
  • %MD%AntalKodeKategori
   551851Udstrakt grad af lighed
   15155942
   343413693
   23239274
   15156025Ulighed n°dvendigt
   4417388Ved ikke
   4414198Vil ikke svare
   1 2799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V343 LIGHED/ULIGHED VENSTRE
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala V: Venstre
  • %MD%AntalKodeKategori
   22981Udstrakt grad af lighed
   552072
   21218303
   373714714
   282911405Ulighed n°dvendigt
   3312888Ved ikke
   3311698Vil ikke svare
   1 2899Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V344 LIGHED/ULIGHED NY ALLIA.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala Y: Ny Alliance
  • %MD%AntalKodeKategori
   331321Udstrakt grad af lighed
   13135172
   454517933
   19197514
   772735Ulighed n°dvendigt
   8830588Ved ikke
   5521898Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V345 LIGHED/ULIGHED ENHEDSL.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala Ï: Enhedslisten
  • %MD%AntalKodeKategori
   646425631Udstrakt grad af lighed
   11114322
   10104133
   331054
   331045Ulighed n°dvendigt
   5520688Ved ikke
   4416698Vil ikke svare
   1 2999Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V346 LIGHED/ULIGHED RESP.SELV
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56: Nogle partier gÕr ud fra en udstrakt grad af lighed mens andre mener at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik i samfundet. 1. GÕr ind for udstrakt grad af lighed, 2.-, 3.-, 4.-, 5. GÕr mest ind for at ulighed er n°dvenligt for at skabe dynamik PÕ denne skala stÕr 1 for dem, der gÕr mest ind for udstrakt ulighed, og 5 stÕr for dem, der gÕr mest ind for at ulighed er n°dvendigt for at skabe dynamik. Du bedes placere de enkelte politiske partier pÕ nedenstÕende skala Hvor vil du placere dig selv?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12124701Udstrakt grad af lighed
   21218392
   353514143
   20207874
   883105Ulighed n°dvendigt
   227888Ved ikke
   229598Vil ikke svare
   1 2599Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V347 SOCIALDEMO. SKATTESTOP
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56a: Socialdemokraterne har tilsluttet sig ideen om et skattestop i den nµste valgperiode. Tror du, at det skyldes et holdningsmµssigt skifte i partiets syn pÕ skat, eller skal det ses som en strategisk beslutning for at fÕ flest mulige vµlgere?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441481Skyldes udelukkende et holdningsmµssigt skifte
   662432
   18187103
   282811154
   424216825Skyldes udelukkende en strategisk beslutning for at fÕ flest mulige vµlgere
   116088Ved ikke
   114798Vil ikke svare
   0 1399Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V348 RIGT. SOC. TILSLUT. SKAT
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56Ab: Synes du i den givne situation, det var rigtigt af Socialdemokraterne at tilslutte sig skattestoppet?
  • %MD%AntalKodeKategori
   495019841Ja
   444417762Nej
   662468Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V349 VENSTRE STOR/UDBYG.OFF.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56b: Venstre har i stigende grad tilsluttet sig ideen om en stor og udbygget offentlig sektor. Tror du, at det skyldes et holdningsmµssigt skifte i partiets syn pÕ den offentlige sektor, eller skal det ses som en strategisk beslutning for at fÕ flest mulige vµlgere?
  • %MD%AntalKodeKategori
   441571Skyldes udelukkende et holdnings- mµssigt skifte
   993532
   23239313
   262610584
   343413745Skyldes udelukkende en strategisk beslutning for at fÕ flest mulige vµlgere
   228188Ved ikke
   114798Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V350 RIGT. TILSLUT. UDBY.OFF.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q56Bb: Synes du i den givne situation, det var rigtigt af Venstre at tilslutte sig ideen om en stor og udbygget offentlig sektor?
  • %MD%AntalKodeKategori
   575722971Ja
   353514172Nej
   772878Ved ikke
   0 179Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V351 PARTIER REPRÆS. SYNSPKT.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q57: Vil du mene, at nogle af partierne i Danmark reprµsenterer dine synspunkter forholdsvis godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   858534191Ja
   12124652Nej
   331158Ved ikke
   0 199Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V352 PARTI REPRÆS. SYNSPUNKT
  • Synspunkter fra den poli
  • PARTI REPRãS. SYNSPUNKT
  • Variablen er filtreret af: V351
   • Filtrerende variable: V351
  • Spm. Q58: Hvilket parti reprµsenterer dine synspunkter bedst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   17206901A: Socialdemokratiet
   672292B: Radikale
   9113773C: Konservative
   16186284F: Socialistisk Folkeparti
   11355K: Kristendemokraterne
   8103396O: Dansk Folkeparti
   23279137V: Venstre
   11498Y: Ny Alliance
   23919Ï: Enhedslisten
   00610Andre partier
   226188Ved ikke
   00398Vil ikke svare
   0 1799Uoplyst
   14 580100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 85
 • V353 PARTILEDER REPRÆS. SYNS.
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q59: Uanset hvordan du ser pÕ partierne, vil du sÕ sige, at der er enkelte partiledere, der reprµsenterer dine synspunkter nogenlunde godt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   818132531Ja
   16166322Nej
   331118Ved ikke
   1 229Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 99
 • V354 HVILKEN PARTILEDER
  • Synspunkter fra den poli
  • HVILKEN PARTILEDER
  • Variablen er filtreret af: V353
   • Filtrerende variable: V353
  • Spm. Q60: Hvilken partileder reprµsenterer dine synspunkter bedst?
  • %MD%AntalKodeKategori
   14175541A: Helle Thorning-Smith
   572152B: Margrethe Vestager
   682453C: Bendt Bendtsen
   18237434F: Villy S°vndahl
   01205K: Bodil Kornbµk
   9113566O: Pia Kjµrsgaard
   22278947V: Anders Fogh Rasmussen
   11278Y: Naser Khader
   22669Ï: Line Barfod
   113510Andre partier: (notÚr)
   227988Ved ikke
   112698Vil ikke svare
   0 1599Uoplyst
   18 743100Irrelevant
   1001004018
   Svarprocent: 81
 • V355 HVILKEN PARTILEDER ANDRE
 • V356 FORSKEL HVEM REG.MAGTEN
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q61: Nogle mener, at det g°r en stor forskel, hvem der har regeringsmagten. Andre siger, at det ikke betyder noget, hvem der har regeringsmagten. Hvis vi bruger nedenstÕende skala fra 1-5, hvor vil du sÕ placere din egen opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   373714771Det g°r en forskel, hvem der har regeringsmagten
   333313312
   19197543
   772984
   331225Det betyder ikke noget, hvem der har regeringsmagten
   11248Ved ikke
   0 129Uoplyst
   1001004018
   Svarprocent: 100
 • V357 LIGEGYLDIGT HVAD STEMMER
  • Synspunkter fra den poli
  • Spm. Q62: Nogle mener, at uanset hvem folk stemmer pÕ, har det ikke nogen betydning for, hvad der sker i samfundet. Andre mener, at hvem folk stemmer pÕ, godt kan have en betydning for, hvad der sker. Hvis vi bruger nedenstÕende skala fra 1-5, hvor vil du sÕ placere din egen opfattelse?
  • %MD%AntalKodeKategori
   464618291Det kan have stor betydning, hvem folk stemmer pÕ
   34