English

 
DDA-26471

Valgundersøgelsen 2007

Del af serie

Primærundersøger

Jørgen Goul Andersen, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Dokumentation

Kodebog: Variabler, universer, koncepter, surveydesign og frekvensfordeling

Beskrivelse

Formål

Se abstract

Abstract

Valgundersøgelsen 2007 består af to undersøgelser:

1. En interviewdel med 2576 respondenter på TNS Gallups internetpanel Gallup@Forum gennemført i januar-februar 2008.

2. En hovedundersøgelse med 1442 respondenter, som var en kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interview. Dette blev gennemført i perioden 21. november 2007 -12. juni 2008.

Nøgleord

Beslutningstidspunkt, Dansk politik, Demokrati, Den offentlige sektor, EU, EU-traktat, Flygtningepolitik, Folketingsvalg, Globalisering, Grøn politik, Holdning til EU, Indvandrerpolitik, Integration af indvandrere, International konflikt, Kriminalitetsforebyggelse, Medievane, Medlemskab af politisk parti, Medmenneskelig tillid, Offentlig service, Offentlige udgifter, Partipræference, Partivalg, Politisk debat, Politisk deltagelse, Politisk diskussion, Politisk interesse, Politisk placering, Politisk problem, Skattelettelse, Skattereform, Skattestop, Social lighed, Social reform, Social ulighed, Starthjælp, Stemmeafgivelse, Stemmeintention, Strafudmåling, Tilfredshed med tilværelsen, Tillid til danskere, Tillid til medier, Tillid til partier, Tillid til politikere, Tørklædeforbud, Udlicitering, Udvikling, Valg, Valgdeltagelse, Valgkamp, Valgkampagne, Valgprogram, Velfærd, Velfærdsstat, Økonomisk reform

Klassifikation

Politik: Politisk adfærd, holdninger/meninger, Politik: Valg

Universe

Aldersgrænser, Undersøgelsens population er defineret som herboende personer på 18 år eller mere med bopæl i en privat husstand.For webpanelet er stikprøven udtrukket straticificeret efter køn*alder, region og uddannelse blandt 45.000 i Gallups webpanel.

Geografisk afgrænsning

National,

Datasæt

Bestil data

Variabler: 524
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt: 4018
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Spørgeskemaundersøgelse

Tidsdimension: Tværsnitsstudie med delvis replikation,

Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse, Udvælgelsen af adresser er sket ved en klyngeudvælgelse blandt alle private husstande i Danmark fra Indenrigsministeriets adressedatabase.

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype: Åbent spørgeskema

Antal spørgsmål: 522

Indsamler: TNS Gallup

Indsamlingsperiode

Start: 2007-11-07
Slut: 2008-06-12

Citation

Jørgen Goul Andersen, Valgundersøgelsen 2007, Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2012. 1 datafil: DDA-26471, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-26471

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-26471

Arkiv information

Modtaget: 2012-06-22
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har fuldt dokumenteret og bevaret data i et langtidsholdbart format.
Adgangskriterier: Krav om tilladelse til adgang

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer