English

 
DDA-25173

Salllingdatabasen. Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre jyske landsogne 1750-1850.

Primærundersøger

Beskrivelse

Formål

Undersøgelsen har til formål at undersøge årsagerne til social mobilitet og social stabilitet på individniveau.

Abstract

Data er indsamlet til brug ved phd-projektet: "Lykkends smedje? Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre jyske landsogne 1750-1850". Data er indsamlet med henblik på at undersøge årsagerne til social mobilitet og social stabilitet på individniveau. Der anvendes såvel kvantitative som kvalitative analyseteknikker, men datamaterialet i databasen er primært blevet brugt til de kvantitative dele af analysen. Undersøgelsens population omfatter alle børn, der blev født 1750-1830 i Junget, Torum og Selde sogne, samt disses forældre, bedsteforældre, ægtefæller og svigerforældre. Databasen indeholder sammenkædede oplysninger om knap 5.600 personer.

Nøgleord

Ejendom, Familie, Folketællingsdata, Formue, Kirkebøger, Social mobilitet

Klassifikation

Social stratifikation: Social og erhvervsmæssig mobilitet, Samfund og kultur: Social forandring, Samfund og kultur: Lokalsamfund, by- og landboliv, Samfund og kultur: Sociale forhold og indikatorer

Universe

Geografisk afgrænsning

Lokal,

Datasæt

Bestil data

Variabler: Ikke oplyst
Observationsenheder: Individer

Respondenter

I datasæt:
Oprindelig stikprøve: Ikke oplyst!

Metode

Datatype: Folketællinger

Tidsdimension: ,

Udvælgelsesprocedurer: Ikke oplyst!

Indsats for at minimere frafald: Ikke oplyst!

Dataindsamling

Indsamlingsmetode:

Testtype:

Antal spørgsmål: 0

Indsamler: Ikke oplyst!

Indsamlingsperiode

Start: 2001-01-01
Slut: 2010-12-30

Citation

Asbjørn Romvig Thomsen Landsarkivet for Nørrejylland, Salllingdatabasen. Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre jyske landsogne 1750-1850., Dansk Data Arkiv Danish Data Archive, 2011. 1 datafil: DDA-25173, version: 1.0.0, http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-25173

Persistent identifikation:

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-25173

Arkiv information

Modtaget: 2011-01-31
Publiceret:

Adgang

Studiestatus: Dansk Data Arkiv har modtaget data fra donor.
Adgangskriterier: Andre adgangsbetingelser

Metadata

DDI-L-3.1 XML Studiemetadata

Nyeste version: 1.0.0

Andre metadata formater

DDA XML Studiebeskrivelse

Publikationer

Primærpublikationer

  • Asbjørn Thomsen, De forsvundne karle - og dem, der var tilstede, Personalhistorisk Tidsskrift, , 2008
  • Asbjørn Thomsen, Den gode, den griske - og den gale godsejer (Det pryder vel en Ædelmand - festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen), , Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen, 2010
  • Asbjørn Thomsen, Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre jyske landsogne 1750-1850, 2011