Revision: 399

Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2006

DDA-25076

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Vejledning til at læse kodebogen
Information om anvendt oparbejdningsproces

Variabler

 • V1 DDA STUDIENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1964
    Manglende 0
    Minimum 25076
    Maximum 25076
    Gennemsnit 25076
    Median 25076
    Standardafvigelse 0

 • V2 DDA LØBENUMMER
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1964
    Manglende 0
    Minimum 1
    Maximum 1964
    Gennemsnit 982.5
    Median 982.5
    Standardafvigelse 567.102

 • V3 KØN
  • Spm. 1: Køn
  • %MD%AntalKodeKategori
   43438471Pige
   575711172Dreng
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V4 ALDER
  • Spm. 2: Alder
  • %MD%AntalKodeKategori
   2020394116 år
   2222430217 år
   2020396318 år
   1818345419 år
   2020399520 år
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V5 GÅR DU I SKOLE
  • Spm. 3: Går du i skole, er under uddannelse eller andet? (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   808115711Jeg går i skole/er under uddannelse - Gå til spm. 4 (V7)
   18193622Jeg laver noget andet - Gå til spm. 5 (V9)
   2 319Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V6 NUVÆR. UDD.RETNING
  • NUVÆR. UDD.RETNING
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 4: Hvis du går i skole, er under uddannelse eller står i lære, hvilken skole eller uddannelse går du så på? (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   56891Alm. folkeskole
   11212Privatskole
   571063Efterskole
   26325094Alm. gymnasium
   45775Hf
   9111676Handelsgymnasium (Hh/Hhx)
   34597Teknisk gymnasium (Htx)
   45838Grundforløb på teknisk skole (f.eks. teknologi og kommunikation, fra jord til bord)
   34669Grundforløb på Handelsskole (f.eks. HG)
   7914110I lære (f.eks. elektriker, murer eller datamatiker) eller i skolepraktik på Teknisk skole.
   122411I lære på Handelsskole (f.eks. salgsassistent eller dekoratør) eller i skolepraktik på Handelsskole
   111012Landsbrugsuddannelse
   112313Social- og sundhedsuddannelserne
   122714Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, installatør eller produktionsteknolog)
   234515Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, diplomingeniør, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   458516Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   234817Andet (f.eks. produktionsskole): ___________
   1 2099Uoplyst
   19 364100Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 80
 • V7 ANDEN UDD. - HVAD
  Variablen lister andre uddannelser.
 • V8 BESKÆFT. IKKE SKOLE
  • NUVÆR. UDD.RETNING
  • Variablen er filtreret af: V6
   • Filtrerende variable: V6
  • Spm. 5: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (gælder ikke fritidsarbejde) (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11562091Erhversarbejde
   13122Arbejdsløs/under aktivering
   15203Langtidssygemeldt
   0274Soldat. værnepligtig eller på kontrakt
   0155Under revalidering eller lignende
   6331226Andet, f.eks. sabbatår
   0 69Uoplyst
   81 158310Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 19
 • V9 VED COMPUTEREN
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 99 = Uoplyst (18719)
  • Daglige aktiviteter Stillesiddende ...
  • Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Ved computeren - det gælder uanset hvad du laver ved computeren. __ timer pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1599
    Manglende 365
    Minimum 0
    Maximum 30
    Gennemsnit 2.411
    Median 2
    Standardafvigelse 2.25

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V10 VED COMPUTEREN, MINUT
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 99 = Uoplyst (18992)
  • Daglige aktiviteter Stillesiddende ...
  • Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Ved computeren - det gælder uanset hvad du laver ved computeren. __ minutter pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1326
    Manglende 638
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 16.428
    Median 15
    Standardafvigelse 14.898

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V11 MED AT SE TV/DVD
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 99 = Uoplyst (18617)
  • Daglige aktiviteter Stillesiddende ...
  • Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. __ timer pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1701
    Manglende 263
    Minimum 0
    Maximum 70
    Gennemsnit 2.182
    Median 2
    Standardafvigelse 2.451

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V12 MED AT SE TV/DVD, MINUT
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 99 = Uoplyst (19123)
  • Daglige aktiviteter Stillesiddende ...
  • Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. __ minutter pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1195
    Manglende 769
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 14.102
    Median 0
    Standardafvigelse 15.451

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V13 STILLESIDDENDE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 99 = Uoplyst (18634)
  • Daglige aktiviteter Stillesiddende ...
  • Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm. __ timer pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1684
    Manglende 280
    Minimum 0
    Maximum 30
    Gennemsnit 2.683
    Median 2
    Standardafvigelse 2.467

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V14 STILLESIDDENDE, MINUT
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 55. 99 = Uoplyst (19272)
  • Daglige aktiviteter Stillesiddende ...
  • Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm. __ minutter pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1046
    Manglende 918
    Minimum 0
    Maximum 55
    Gennemsnit 10.8
    Median 0
    Standardafvigelse 14.752

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V15 TIM. UGE, ANSTR. ARB
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 99 = Uoplyst (14020)
  • FILTER: 2 Hvis du ikke har arbejde ...
  • Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1379
    Manglende 585
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 4.829
    Median 1
    Standardafvigelse 9.064

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V16 TIM. UGE, JÆVNT FYSISK
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 99 = Uoplyst (9007)
  • FILTER: 2 Hvis du ikke har arbejde ...
  • Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1460
    Manglende 504
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 9.229
    Median 5
    Standardafvigelse 10.472

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V17 TIM. UGE, SIDDENDE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 84. 99 = Uoplyst (13999)
  • FILTER: 2 Hvis du ikke har arbejde ...
  • Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Stillesiddende arbejde, f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1317
    Manglende 647
    Minimum 0
    Maximum 84
    Gennemsnit 7.402
    Median 2
    Standardafvigelse 11.664

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V18 GENS. ARB.TIMER. UGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 80. 99 = Uoplyst (11649)
  • FILTER: 2 Hvis du ikke har arbejde ...
  • Spm. 7a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit pr. uge? __ timer pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1507
    Manglende 457
    Minimum 0
    Maximum 80
    Gennemsnit 18.322
    Median 11
    Standardafvigelse 15.276

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V19 SIDS. UGE CYKLET, DAGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 28. 99 = Uoplyst (18631)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? ___ Dage pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1687
    Manglende 277
    Minimum 0
    Maximum 28
    Gennemsnit 3.544
    Median 4
    Standardafvigelse 2.888

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V20 SIDS. UGE GÅET, DAGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 99 = Uoplyst (18715)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? ___ Dage pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1603
    Manglende 361
    Minimum 0
    Maximum 30
    Gennemsnit 4.427
    Median 5
    Standardafvigelse 3.047

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V21 SIDS. UGE KØRT, DAGE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 28. 99 = Uoplyst (18571)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) ___ Dage pr. uge
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1747
    Manglende 217
    Minimum 0
    Maximum 28
    Gennemsnit 4.175
    Median 5
    Standardafvigelse 2.699

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V22 SIDS. UGE CYKLET, TIME
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 30. 99 = Uoplyst (19265)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? ___ Timer pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1053
    Manglende 911
    Minimum 0
    Maximum 30
    Gennemsnit 0.954
    Median 0
    Standardafvigelse 2.251

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V23 SIDS. UGE GÅET, TIME
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 45. 99 = Uoplyst (19214)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? ___ Timer pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1104
    Manglende 860
    Minimum 0
    Maximum 45
    Gennemsnit 2.138
    Median 1
    Standardafvigelse 4.344

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V24 SIDS. UGE KØRT, TIME
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 37. 99 = Uoplyst (19035)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) ___ Timer pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1283
    Manglende 681
    Minimum 0
    Maximum 37
    Gennemsnit 2.205
    Median 1
    Standardafvigelse 3.507

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V25 SIDS. UGE CYKLET, MIN.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 50. 99 = Uoplyst (18988)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? ___ Minutter pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1330
    Manglende 634
    Minimum 0
    Maximum 50
    Gennemsnit 17.714
    Median 20
    Standardafvigelse 15.339

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V26 SIDS. UGE GÅET, MIN.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 55. 99 = Uoplyst (19127)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? ___ Minutter pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1191
    Manglende 773
    Minimum 0
    Maximum 55
    Gennemsnit 17.286
    Median 20
    Standardafvigelse 15.026

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V27 SIDS. UGE KØRT, MIN.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 99 = Uoplyst (19020)
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) ___ Minutter pr. dag
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1298
    Manglende 666
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 18.046
    Median 20
    Standardafvigelse 15.761

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V28 INT. TRANSP. SKOLE/ARB
  • Transport Disse spørgsmål handler o ...
  • Spm. 8a: Hvordan opfatter du normalt din gåeller cykeltur?
  • %MD%AntalKodeKategori
   33611Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   40437842Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   51549923Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   6 1279Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 94
 • V29 ANT. IDRÆTST. SKOLE
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 45. 99 = Uoplyst (5459)
  • FILTER: 3 Hvis du ikke går i skole ...
  • Spm. 9: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på anden uddannelse? (hele tal) __ timer pr. uge (kun hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1499
    Manglende 465
    Minimum 0
    Maximum 45
    Gennemsnit 1.805
    Median 1
    Standardafvigelse 3.142

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V30 INT. AF SKOLEIDRÆT
  • FILTER: 3 Hvis du ikke går i skole ...
  • INT. AF SKOLEIDRÆT
  • Variablen er filtreret af: V29
   • Filtrerende variable: V29
  • Spm. 9a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
  • %MD%AntalKodeKategori
   12232311Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   31626072Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   7151473Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   23 4619Uoplyst
   26 51810Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 50
 • V31 TIM/UGE FYS. AKT. FRI.
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 70. 99 = Uoplyst (3044)
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 10: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer per uge (kun hele tal)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1752
    Manglende 212
    Minimum 0
    Maximum 70
    Gennemsnit 4.669
    Median 4
    Standardafvigelse 5.048

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99.

 • V32 ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Fritidsaktiviteter
  • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Variablen er filtreret af: V31
   • Filtrerende variable: V31
  • Spm. 10: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 11 (V34)
  • %MD%AntalKodeKategori
   181003441Nævnt
   2 349Uoplyst
   81 158610Irrelevant
   1001964
 • V33 INT. FYS. AKT. FRITID
  • Fritidsaktiviteter
  • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • Variablen er filtreret af: V31
   • Filtrerende variable: V31
  • Spm. 10a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
  • %MD%AntalKodeKategori
   36467161Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig.
   35446862Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig.
   8101553Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig.
   16 3239Uoplyst
   4 8410Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 79
 • V34 SELV. FYS. AKT. HALVÅR
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 11: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden? (sæt max. ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   16173201Jeg træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen. (f.eks. konkurrencesvømmer, håndbold/fodbold på konkurrenceplan)
   39407652jeg dyrker motionsidræt eller har tungt arbejde mindst 4 timer pr. uge. (f.eks. motionsløb, styrketræning, aerobic 1-2 gange ugentligt, tungt bygge- eller gravearbejde)
   33336483Jeg spadsere, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge. (transport til og fra skole/arbejde)
   10102034Jeg bruger tiden på at læse, se fjernsyn, spille computer eller anden stillesiddende beskæftigelse.
   1 289Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V35 GRUND IDRÆT - KAM.SKAB
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Kammeratskabet
  • %MD%AntalKodeKategori
   40467771Stor betydning
   32376362Nogen betydning
   15172913Slet ingen betydning
   13 2609Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 87
 • V36 GRUND IDRÆT - KONKURRE
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Konkurrencen
  • %MD%AntalKodeKategori
   16193131Stor betydning
   29335602Nogen betydning
   42488173Slet ingen betydning
   14 2749Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 86
 • V37 GRUND IDRÆT - TABE SIG
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) For at tabe mig
  • %MD%AntalKodeKategori
   21244031Stor betydning
   34396642Nogen betydning
   33376403Slet ingen betydning
   13 2579Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 87
 • V38 GRUND IDRÆT - AFSTRESS
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Afstresning
  • %MD%AntalKodeKategori
   23274511Stor betydning
   37437312Nogen betydning
   26305093Slet ingen betydning
   14 2739Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 86
 • V39 GRUND IDRÆT - PROFESS.
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) For at blive professionel
  • %MD%AntalKodeKategori
   45871Stor betydning
   12142282Nogen betydning
   698113643Slet ingen betydning
   15 2859Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 85
 • V40 GRUND IDRÆT - SELVTIL.
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det styrker selvtilliden
  • %MD%AntalKodeKategori
   25294901Stor betydning
   42498272Nogen betydning
   20233843Slet ingen betydning
   13 2639Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 87
 • V41 GRUND IDRÆT - VELVÆRE
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Oplevelse af velvære
  • %MD%AntalKodeKategori
   42498261Stor betydning
   36416992Nogen betydning
   9101763Slet ingen betydning
   13 2639Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 87
 • V42 GRUND IDRÆT - ER IN
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det er in
  • %MD%AntalKodeKategori
   33521Stor betydning
   13152542Nogen betydning
   708213673Slet ingen betydning
   15 2919Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 85
 • V43 GRUND IDRÆT - ER SUNDT
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det er sundt
  • %MD%AntalKodeKategori
   596711591Stor betydning
   24274652Nogen betydning
   56953Slet ingen betydning
   12 2459Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 88
 • V44 GRUND IDRÆT - ER SJOVT
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Fordi det er sjovt
  • %MD%AntalKodeKategori
   596811661Stor betydning
   23264522Nogen betydning
   56953Slet ingen betydning
   13 2519Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 87
 • V45 DYRKER SLET IKKE IDRÆT
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Jeg dyrker slet ikke idræt/motion
  • %MD%AntalKodeKategori
   888817270Ikke nævnt
   12122371Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V46 KUN. TÆNKE BEVÆG. SIG ME
  • Fritidsaktiviteter
  • Spm. 13: Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør i dag?
  • %MD%AntalKodeKategori
   676713081Ja
   17173292Nej
   16163093Ved ikke
   1 189Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V47 RYGER DU
  • Tobaksrygning
  • Spm. 14: Ryger du? (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   16163211Ja, hver dag gå til næste spm. (V49)
   44702Ja, mindst én gang om ugen gå til spm. 16 (V50)
   661263Ja, men sjældnere end hver uge gå til spm. 16 (V50)
   737414354Nej - gå til spm. 19 (V55)
   1 129Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V48 ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Tobaksrygning
  • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 15: Hvor mange cigaretter ryger du dagligt?
  • %MD%AntalKodeKategori
   418731Ryger ikke cigaretter hver dag
   3145521-4 cigaretter
   2124935-9 cigaretter
   21246410-14 cigaretter
   42080515-19 cigaretter
   1417620-24 cigaretter
   41975725-29 cigaretter
   001830 cigaretter eller derover
   0 19Uoplyst
   80 156710Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 20
 • V49 FORSØGT AT HOLDE OP
  • Tobaksrygning
  • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Ja, jeg har forsøgt at holde op
  • %MD%AntalKodeKategori
   17663420Ikke nævnt
   9341731Nævnt
   1 179Uoplyst
   73 143210Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 26
 • V50 FORS. NEDSÆTTE FORBRUG
  • Tobaksrygning
  • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
  • %MD%AntalKodeKategori
   17643290Ikke nævnt
   9361831Nævnt
   1 179Uoplyst
   73 143510Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 26
 • V51 IKKE FORSØGT AT STOPPE
  • Tobaksrygning
  • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Nej
  • %MD%AntalKodeKategori
   16593080Ikke nævnt
   11412161Nævnt
   1 179Uoplyst
   72 142310Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 27
 • V52 VIL GERNE HOLDE OP
 • V53 HAR PLANER OM RYGESTOP
  • Tobaksrygning
  • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 18: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge? (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   311581Ja, inden for den kommende måned
   416832Ja, om 1-6 måneder
   10361883Ja, længere ude i fremtiden
   5201054Nej, jeg har ikke planer om at holde op med at ryge
   417875Ved ikke
   1 149Uoplyst
   73 142910Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 27
 • V54 HAR TIDLIGERE RØGET
  • Tobaksrygning
  • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • Variablen er filtreret af: V48
   • Filtrerende variable: V48
  • Spm. 19: Har du røget tidligere? (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   23401Ja, men jeg holdt op for mindre end 12 måneder siden
   23452Ja, men jeg holdt op for mere end 12 måneder siden
   21284103Ja, men jeg har bare røget nogle få gange
   50679894Nej, jeg har aldrig røget gå til spørgsmål 22 (V59)
   24 4709Uoplyst
   1 1010Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 76
 • V55 ANT. CIGAR. RØG DGL.
 • V56 ALDER VED RYGESTART
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 19. 099 = Uoplyst (442) 100 = Irrelevant (1301)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V57 ALDRIG RØGET 1 GANG UGE
 • V58 NOGENS. PRØV. VANDPIBE
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 22: Har du nogensinde røget vandpibe?
  • %MD%AntalKodeKategori
   34356741Nej
   19193782Ja, en enkelt gang
   45458743Ja, flere gange
   11234Ja, ryger det mindst en gang om ugen
   0025Ja, ryger hver dag
   1 139Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V59 NOGENS. PRØV. SNUS SKRÅ
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 23: Har du nogensinde prøvet snus/skrå?
  • %MD%AntalKodeKategori
   899117561Nej
   771412Ja, en enkelt gang
   22393Ja, flere gange
   0015Ja, tager det hver dag
   1 279Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V60 BRUGER NIKOTINTYGGE
 • V61 BRUGER NIKOTINPLAST
 • V62 BRUGER NIKOTINPRÆP.
 • V63 MOR RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) a: Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   28285451Ja
   707113672Nej
   11173Har ikke
   2 359Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V64 STEDMOR RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) b: Stedmor
  • %MD%AntalKodeKategori
   661111Ja
   20213902Nej
   707313773Har ikke
   4 869Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 96
 • V65 FAR RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) c: Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   31326111Ja
   636512462Nej
   44703Har ikke
   2 379Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V66 STEDFAR RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) d: Stedfar
  • %MD%AntalKodeKategori
   661101Ja
   21224182Nej
   697213483Har ikke
   4 889Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 96
 • V67 MINDST EN SØSKENDE RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) e: Mindst en af dine søskende
  • %MD%AntalKodeKategori
   25264961Ja
   676813092Nej
   661133Har ikke
   2 469Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V68 KÆRESTE/SAMLEVER RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • %MD%AntalKodeKategori
   15163041Ja
   44468702Nej
   37387313Har ikke
   3 599Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 97
 • V69 BEDSTE VEN RYGER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) g: Bedste ven eller veninde
  • %MD%AntalKodeKategori
   44458651Ja
   525410312Nej
   22313Har ikke
   2 379Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V70 UDS. PAS.RYG. SKOLE
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din skole/uddannelsesinstitution
  • %MD%AntalKodeKategori
   30315901Ja
   525310132Nej
   15163043Kommer der ikke
   3 579Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 97
 • V71 UDS. PAS.RYG. ARBEJDE
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din arbejdsplads
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234431Ja
   42448242Nej
   32336273Kommer der ikke
   4 709Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 96
 • V72 UDS. PAS.RYG. FRIT.ARB.
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Dit fritidsarbejde
  • %MD%AntalKodeKategori
   17183341Ja
   45478882Nej
   33356493Kommer der ikke
   5 939Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 95
 • V73 UDS. PAS.RYG. HJEMMET
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Dit hjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   31326051Ja
   666712952Nej
   11193Kommer der ikke
   2 459Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V74 UDS. PAS.RYG. SPORTSHAL
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Idrætsklubber/sportshaller
  • %MD%AntalKodeKategori
   12132411Ja
   616311942Nej
   23244553Kommer der ikke
   4 749Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 96
 • V75 UDS. PAS.RYG. CAFEER
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Caféer
  • %MD%AntalKodeKategori
   666812981Ja
   18183522Nej
   13142613Kommer der ikke
   3 539Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 97
 • V76 UDS. PAS.RYG. RESTAUR.
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Restauranter
  • %MD%AntalKodeKategori
   586011421Ja
   29305792Nej
   10101913Kommer der ikke
   3 529Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 97
 • V77 RYGER, SANDS. LUNGEKR.
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 28: Forestil dig at du i fremtiden ryger en pakke cigaretter hver dag. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X) 1. En pakke cigaretter hver dag
  • %MD%AntalKodeKategori
   22471Slet ikke sandsynligt
   559522
   202039033
   383874144
   34346685Meget sandsynligt
   1 239Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V78 IKKE RYG., SAN. LUNGEK
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 28: Forestil dig at du i fremtiden ikke ryger overhovedet. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X) 2. Overhovedet ikke ryger
  • %MD%AntalKodeKategori
   32336341Slet ikke sandsynligt
   5455105922
   101020133
   223044
   11195Meget sandsynligt
   1 219Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V79 VIL DU RYGE OM 1 ÅR
  • De næste spørgsmål besvares af alle
  • Spm. 28: Tror du at du vil ryge om et år? (sæt kun ét X) 3. Tror du at du vil ryge
  • %MD%AntalKodeKategori
   737514431Slet ikke sandsynligt
   7814722
   9917133
   447544
   55965Meget sandsynligt
   2 329Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V80 DRIK. SLET IKKE ALKOHOL
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 36 (V122)
  • %MD%AntalKodeKategori
   656512820Ikke nævnt
   35356821Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V81 DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • %MD%AntalKodeKategori
   656512820Ikke nævnt
   35356821Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V82 GENSTANDE, MANDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 60. 099 = Uoplyst (1198) 100 = Irrelevant (427)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1799
    Manglende 165
    Minimum 0
    Maximum 15
    Gennemsnit 0.143
    Median 0
    Standardafvigelse 0.841

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V83 GENSTANDE, TIRSDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 88. 099 = Uoplyst (1210) 100 = Irrelevant (432)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1794
    Manglende 170
    Minimum 0
    Maximum 20
    Gennemsnit 0.21
    Median 0
    Standardafvigelse 1.133

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V84 GENSTANDE, ONSDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 45. 099 = Uoplyst (1205) 100 = Irrelevant (439)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1796
    Manglende 168
    Minimum 0
    Maximum 30
    Gennemsnit 0.288
    Median 0
    Standardafvigelse 1.546

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V85 GENSTANDE, TORSDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 90. 099 = Uoplyst (1177) 100 = Irrelevant (442)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1797
    Manglende 167
    Minimum 0
    Maximum 40
    Gennemsnit 0.677
    Median 0
    Standardafvigelse 2.375

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V86 GENSTANDE, FREDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 95. 099 = Uoplyst (924) 100 = Irrelevant (443)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1830
    Manglende 134
    Minimum 0
    Maximum 50
    Gennemsnit 3.544
    Median 0
    Standardafvigelse 5.521

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V87 GENSTANDE, LØRDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 95. 099 = Uoplyst (944) 100 = Irrelevant (449)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1822
    Manglende 142
    Minimum 0
    Maximum 60
    Gennemsnit 3.951
    Median 1
    Standardafvigelse 5.79

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V88 GENSTANDE, SØNDAG
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 71. 099 = Uoplyst (1364) 100 = Irrelevant (453)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1772
    Manglende 192
    Minimum 0
    Maximum 70
    Gennemsnit 0.264
    Median 0
    Standardafvigelse 1.988

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V89 DEBUTALDER ALKOHOL
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 43. 099 = Uoplyst (736) 100 = Irrelevant (1740)
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1516
    Manglende 448
    Minimum 0
    Maximum 43
    Gennemsnit 13.806
    Median 14
    Standardafvigelse 1.849

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V90 DEBUTALDER FULDSKAB
  Variablen er kodet i intervallet fra 1 til 20. 099 = Uoplyst (1147) 100 = Irrelevant (1795)
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 31: Hvor gammel var du, da du første gang var fuld? __ år
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1437
    Manglende 527
    Minimum 2
    Maximum 19
    Gennemsnit 14.505
    Median 15
    Standardafvigelse 1.55

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V91 HAR ALDRIG VÆRET FULD
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 31: Har aldrig været fuld
  • %MD%AntalKodeKategori
   5100971Nævnt
   64 12519Uoplyst
   31 61610Irrelevant
   1001964
 • V92 ANT. DRUKKET SIDS. 30 DG
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 32: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket øl, vin eller spiritus? (sæt kun ét X)
  • %MD%AntalKodeKategori
   65 12829Uoplyst
   35 68210Irrelevant
 • V93 ANT. ALM ØL 30 DAGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   202538810 gange
   232945021-2 gange
   212741033-5 gange
   91218346-9 gange
   5698510+ gange
   15 2969Uoplyst
   7 13910Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V94 ANT. STÆRK ØL 30 DAGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • %MD%AntalKodeKategori
   6183120410 gange
   91217921-2 gange
   345533-5 gange
   111046-9 gange
   005510+ gange
   18 3549Uoplyst
   8 15710Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 74
 • V95 ANT. VIN 30 DAGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) c: Drukket vin?
  • %MD%AntalKodeKategori
   415480810 gange
   253349021-2 gange
   81115933-5 gange
   122346-9 gange
   006510+ gange
   16 3249Uoplyst
   8 15410Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 76
 • V96 ANT. ALKO.SODA. 30 SAGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   364871410 gange
   263450421-2 gange
   111421333-5 gange
   345446-9 gange
   019510+ gange
   24 47010Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 76
 • V97 ANT. SPIRITUS 30 DAGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • %MD%AntalKodeKategori
   253349510 gange
   303959721-2 gange
   162132233-5 gange
   468446-9 gange
   1119510+ gange
   16 3069Uoplyst
   7 14110Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 77
 • V98 ANT. MERE 5 GENST. 30 DG
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 34: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) a: Drukket mere end 5 genstande?
  • %MD%AntalKodeKategori
   202538810 gange
   283755721-2 gange
   212740833-5 gange
   81015346-9 gange
   1117510+ gange
   16 3069Uoplyst
   7 13510Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V99 ANT. FULD 30 DAGE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 34: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) b: Været fuld?
  • %MD%AntalKodeKategori
   243147110 gange
   314060221-2 gange
   162131433-5 gange
   5710746-9 gange
   007510+ gange
   16 3239Uoplyst
   7 14010Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 76
 • V100 ALKOHOL - SLAGSMÅL
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) a: Været i slagsmål
  • %MD%AntalKodeKategori
   668412921Aldrig
   6812421 gang
   234832 gange
   456943 el. flere gange
   15 2959Uoplyst
   7 13610Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V101 ALKOHOL - ULYKKE
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) b: Involveret i ulykke/uheld
  • %MD%AntalKodeKategori
   729314121Aldrig
   457921 gang
   111632 gange
   111943 el. flere gange
   15 2999Uoplyst
   7 13910Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V102 ALKOHOL - MISTET TING
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) c: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • %MD%AntalKodeKategori
   546910611Aldrig
   151928821 gang
   569132 gange
   569343 el. flere gange
   15 2939Uoplyst
   7 13810Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V103 ALKOHOL - PROB. FORÆLD
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) d: Problemer med dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   627912171Aldrig
   81116221 gang
   345932 gange
   569543 el. flere gange
   15 2949Uoplyst
   7 13710Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V104 ALKOHOL - PROB. VENNER
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) e: Problemer med dine venner
  • %MD%AntalKodeKategori
   516610031Aldrig
   131625121 gang
   6812432 gange
   81015243 el. flere gange
   15 2989Uoplyst
   7 13610Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V105 ALKOHOL - NEDSAT PRÆST
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) f: Nedsat din præstation i skolen eller på arbejdet
  • %MD%AntalKodeKategori
   557110831Aldrig
   81116121 gang
   6711332 gange
   91116743 el. flere gange
   15 3009Uoplyst
   7 14010Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V106 ALKOHOL - UFRIV. SAM.
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) g: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • %MD%AntalKodeKategori
   709013771Aldrig
   5710221 gang
   223432 gange
   112243 el. flere gange
   15 2939Uoplyst
   7 13610Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V107 ALKOHOL - KØRTE BIL
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) h: Kørte motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • %MD%AntalKodeKategori
   719214041Aldrig
   346521 gang
   112232 gange
   234343 el. flere gange
   15 2939Uoplyst
   7 13710Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V108 ALKOHOL - POLITIET
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) i: Problemer med politiet
  • %MD%AntalKodeKategori
   719113931Aldrig
   458021 gang
   223232 gange
   122743 el. flere gange
   15 2959Uoplyst
   7 13710Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V109 ALKOHOL - HOSPITALET
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (ét kryds i hver linje) j: Været på hospitalet eller skadestue
  • %MD%AntalKodeKategori
   719113961Aldrig
   5710521 gang
   111632 gange
   111443 el. flere gange
   15 2949Uoplyst
   7 13910Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V110 ALKOHOL - STOFFER
  • Øl, vin og spiritus
  • Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) k: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
  • %MD%AntalKodeKategori
   749514571Aldrig
   234121 gang
   111032 gange
   122343 el. flere gange
   15 2949Uoplyst
   7 13910Irrelevant
   1001001964
   Svarprocent: 78
 • V111 HAR PRØVET HASH
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • %MD%AntalKodeKategori
   671181Ja, inden for den seneste måned
   9111772Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   12142313Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   566810974Nej, har aldrig prøvet stoffer
   17 3419Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 83
 • V112 HAR PRØVET AMFETAMIN
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • %MD%AntalKodeKategori
   11231Ja, inden for den seneste måned
   22322Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   23453Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   779415044Nej, har aldrig prøvet stoffer
   18 3609Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 82
 • V113 HAR PRØVET ECSTASY
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) c: Ecstasy
  • %MD%AntalKodeKategori
   11191Ja, inden for den seneste måned
   11212Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11223Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   789615394Nej, har aldrig prøvet stoffer
   18 3639Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 82
 • V114 HAR PRØVET KOKAIN
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) d: Kokain
  • %MD%AntalKodeKategori
   11181Ja, inden for den seneste måned
   12262Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   12263Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   789615324Nej, har aldrig prøvet stoffer
   18 3629Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 82
 • V115 HAR PRØVET LSD
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) e: LSD
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111Ja, inden for den seneste måned
   0052Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   0063Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   809915734Nej, har aldrig prøvet stoffer
   19 3699Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 81
 • V116 HAR PRØVET HEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) f: Heroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Ja, inden for den seneste måned
   0073Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   809915764Nej, har aldrig prøvet stoffer
   19 3719Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 81
 • V117 HAR PRØVET RYGEHEROIN
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) g: Rygeheroin
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Ja, inden for den seneste måned
   0012Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   0043Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   809915754Nej, har aldrig prøvet stoffer
   19 3749Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 81
 • V118 HAR PRØVET SVAMPE
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) h: Euforiserende svampe
  • %MD%AntalKodeKategori
   11111Ja, inden for den seneste måned
   0062Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11113Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   809815624Nej, har aldrig prøvet stoffer
   19 3749Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 81
 • V119 HAR PRØVET OPLØS.MID.
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • %MD%AntalKodeKategori
   11121Ja, inden for den seneste måned
   0072Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   22313Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   799715424Nej, har aldrig prøvet stoffer
   19 3729Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 81
 • V120 HAR PRØVET ANDRE STOF
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Ja, inden for den seneste måned
   0192Ja, inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned)
   11153Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år)
   739814274Nej, har aldrig prøvet stoffer
   26 5039Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 74
 • V121 ANDRE STOFFER - TEKST
  Variablen lister andre stoffer som respondenten har prøvet.
  • Stoffer
  • Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
   • Text (max length: 90)
 • V122 RØGET HASH SIDSTE 30 DAG
 • V123 DEBUTALDER FOR HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 25. 099 = Uoplyst (5323) 100 = Irrelevant (7716)
 • Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 99, 100.

 • V124 HAR ALDRIG RØGET HASH
 • V125 DEBUTALD.ANDET END HASH
  Variablen er kodet i intervallet fra 0 til 20. 099 = Uoplyst (5355) 100 = Irrelevant (13016)
  • FILTER: 5 Hvis du aldrig har prøvet ...
  • Spm. 39: Hvis du har prøvet andre stoffer end hash, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 128
    Manglende 1836
    Minimum 0
    Maximum 20
    Gennemsnit 15.633
    Median 16
    Standardafvigelse 2.886

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 100.

 • V126 ALDRIG PRØV. ANDET HASH
 • V127 HØJDE I CM
  Variablen er kodet i intervallet fra 2 til 215. 999 = Uoplyst (833)
  • Krop og helbred
  • Spm. 40: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): ___ cm
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1673
    Manglende 291
    Minimum 2
    Maximum 205
    Gennemsnit 173.072
    Median 172
    Standardafvigelse 12.607

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V128 VÆGT I KG
  Variablen er kodet i intervallet fra 25 til 199. 999 = Uoplyst (927)
  • Krop og helbred
  • Spm. 41: Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): ___ kg
   • Double (0 decimaler)
   • Gyldige 1657
    Manglende 307
    Minimum 35
    Maximum 167
    Gennemsnit 66.9
    Median 65
    Standardafvigelse 13.608

  Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 999.

 • V129 SELVVURD. HELBRED
  • Krop og helbred
  • Spm. 42: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • %MD%AntalKodeKategori
   18213531Virkelig godt
   47559312Godt
   18213473Nogenlunde
   23424Dårlig
   0065Meget dårlig
   15 2859Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 85
 • V130 SELVVURD. FYSISK FORM
  • Krop og helbred
  • Spm. 43: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • %MD%AntalKodeKategori
   781391Virkelig god
   31366002God
   35416823Nogenlunde
   11132174Dårlig
   22315Meget dårlig
   15 2959Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 85
 • V131 SMERTER I SKULDRE
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101951Meget generet af
   30315962Lidt generet af
   20203933Næsten ikke generet af
   38397554Slet ikke generet af
   1 259Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V132 SMERTER I RYG LÆND
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i ryg eller lænd
  • %MD%AntalKodeKategori
   8111531Meget generet af
   22314362Lidt generet af
   14202823Næsten ikke generet af
   28385454Slet ikke generet af
   28 5489Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 72
 • V133 SMERTER I ARME HÆNDER
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led
  • %MD%AntalKodeKategori
   881491Meget generet af
   20214012Lidt generet af
   20203853Næsten ikke generet af
   515210074Slet ikke generet af
   1 229Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V134 HOVEDPINE
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Hovedpine
  • %MD%AntalKodeKategori
   10101941Meget generet af
   26265112Lidt generet af
   27275303Næsten ikke generet af
   36377114Slet ikke generet af
   1 189Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V135 HURTIG HJERTEBANKEN
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Hurtig hjertebanken
  • %MD%AntalKodeKategori
   22331Meget generet af
   661102Lidt generet af
   12122323Næsten ikke generet af
   798115574Slet ikke generet af
   2 329Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V136 NERVØSITET URO
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst
  • %MD%AntalKodeKategori
   34681Meget generet af
   10112052Lidt generet af
   17173353Næsten ikke generet af
   686913304Slet ikke generet af
   1 269Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V137 SØVNBEVSÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Søvnbevsær, søvnproblemer
  • %MD%AntalKodeKategori
   551031Meget generet af
   13142632Lidt generet af
   18183503Næsten ikke generet af
   626312224Slet ikke generet af
   1 269Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V138 NEDTRYKTHED ULYKKELIG
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig
  • %MD%AntalKodeKategori
   551061Meget generet af
   13142642Lidt generet af
   20203903Næsten ikke generet af
   606111774Slet ikke generet af
   1 279Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V139 TRÆTHED
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Træthed
  • %MD%AntalKodeKategori
   18183511Meget generet af
   37387322Lidt generet af
   27275323Næsten ikke generet af
   17173314Slet ikke generet af
   1 189Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V140 MAVESMERTER
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Mavesmerter, ondt i maven
  • %MD%AntalKodeKategori
   44831Meget generet af
   13132512Lidt generet af
   20214013Næsten ikke generet af
   616212044Slet ikke generet af
   1 259Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V141 FORDØJELSESBESVÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave
  • %MD%AntalKodeKategori
   33621Meget generet af
   991822Lidt generet af
   14152843Næsten ikke generet af
   727314144Slet ikke generet af
   1 229Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V142 EKSEM HUDUDSLET KLØE
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Eksem, hududslet, kløe
  • %MD%AntalKodeKategori
   44811Meget generet af
   991712Lidt generet af
   991753Næsten ikke generet af
   777815124Slet ikke generet af
   1 259Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V143 FORKØLELSE SNUE
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Forkølelse, snue, hoste
  • %MD%AntalKodeKategori
   991761Meget generet af
   20213992Lidt generet af
   23234513Næsten ikke generet af
   47479184Slet ikke generet af
   1 209Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V144 ÅNDREDRÆTSBESVÆR
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Åndredrætsbesvær, forpustethed
  • %MD%AntalKodeKategori
   12291Meget generet af
   581062Lidt generet af
   11152153Næsten ikke generet af
   547510634Slet ikke generet af
   28 5519Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 72
 • V145 STRESS
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Stress
  • %MD%AntalKodeKategori
   661261Meget generet af
   19193752Lidt generet af
   22224323Næsten ikke generet af
   515210104Slet ikke generet af
   1 219Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V146 IRRITABEL
  • Krop og helbred
  • Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Været irritabel
  • %MD%AntalKodeKategori
   771451Meget generet af
   23234512Lidt generet af
   30305883Næsten ikke generet af
   39397584Slet ikke generet af
   1 229Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V147 TRIVES I SKOLEN
  • Trivsel
  • Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) I skolen/arbejdet
  • %MD%AntalKodeKategori
   34476681Ja, altid
   36507122Ja, for det meste
   22353Nej, næsten aldrig
   11164Nej, aldrig
   27 5339Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 73
 • V148 TRIVES FRITIDSJOB
  • Trivsel
  • Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) På dit fritidsjob
  • %MD%AntalKodeKategori
   37507171Ja, altid
   29405772Ja, for det meste
   22333Nej, næsten aldrig
   681184Nej, aldrig
   26 5199Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 74
 • V149 TRIVES HJEMME
  • Trivsel
  • Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) Hjemme
  • %MD%AntalKodeKategori
   585811351Ja, altid
   38387412Ja, for det meste
   33563Nej, næsten aldrig
   11184Nej, aldrig
   1 149Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V150 TRIVES I FRITIDEN
  • Trivsel
  • Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) I fritiden
  • %MD%AntalKodeKategori
   585811301Ja, altid
   39407732Ja, for det meste
   11183Nej, næsten aldrig
   11184Nej, aldrig
   1 259Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V151 TRIVES GENERELT
  • Trivsel
  • Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) Generelt
  • %MD%AntalKodeKategori
   47489221Ja, altid
   49509692Ja, for det meste
   11273Nej, næsten aldrig
   11184Nej, aldrig
   1 289Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V152 VANSK. DAGL. GØREMÅL
  • Trivsel
  • Spm. 46: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • %MD%AntalKodeKategori
   44711Ja, meget
   12122292Ja, i nogen grad
   22224323Ja, i mindre grad
   626212204Slet ikke
   1 129Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V153 TALER MED NOGEN OM PROB.
  • Trivsel
  • Spm. 47: Taler du i almindelighed med nogen om problemer? (kun ét kryds)
  • %MD%AntalKodeKategori
   747514601Ja, jeg taler med nogen
   24244632Nej, jeg klarer det selv
   22333Nej, jeg har ikke nogen at tale med
   0 89Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V154 ANTAL NÆRE VENNER
  • Trivsel
  • Spm. 48: Hvor mange nære venner har du? (kun ét kryds)
  • %MD%AntalKodeKategori
   22441Har ingen nære venner
   771312En
   23234543To
   676813254Tre eller flere
   1 109Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V155 NEMT SVÆRT NYE VENNER
  • Trivsel
  • Spm. 49: Er det nemt eller svært for dig at få nye venner?
  • %MD%AntalKodeKategori
   23234451Meget nemt
   595911542Nemt
   15163043Svært
   33514Meget svært
   1 109Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V156 HVOR OFTE FØLES ENSOMHED
  • Trivsel
  • Spm. 50: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • %MD%AntalKodeKategori
   22351Meget ofte
   10101872Ofte
   606011783Sjældent
   28285564Aldrig
   0 89Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V157 HOLD. EGEN UDDANNELSE
 • V158 HOLD. EGEN ARBEJDSPLADS
 • V159 TABTE DAGE PGA SYGDOM
  • FILTER: 6 Hvis ikke du går i skole ...
  • Spm. 53: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (ét X i hver linje) På grund af sygdom
  • %MD%AntalKodeKategori
   626512081Ingen
   161731121 dag
   8815632 dage
   5610843-4 dage
   224055-6 dage
   223767 eller flere dage
   5 1049Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 95
 • V160 TABTE DAGE PGA PJÆK
  • FILTER: 6 Hvis ikke du går i skole ...
  • Spm. 53: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (ét X i hver linje) På grund af pjæk
  • %MD%AntalKodeKategori
   717713881Ingen
   131425221 dag
   458632 dage
   234943-4 dage
   111155-6 dage
   111267 eller flere dage
   8 1669Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 92
 • V161 UDSAT FOR MOBNING, 12 MD
  • FILTER: 6 Hvis ikke du går i skole ...
  • Spm. 54: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning? (ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod)
  • %MD%AntalKodeKategori
   0071Ja, dagligt
   11172Ja, ugentligt
   11113Ja, månedligt
   881624Ja, af og til
   899017435Nej
   1 249Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V162 MOBBET ANDRE, 12 MDR
  • FILTER: 6 Hvis ikke du går i skole ...
  • Spm. 55: Har du inden for de sidste 12 måneder mobbet andre?
  • %MD%AntalKodeKategori
   11101Ja, dagligt
   11102Ja, ugentligt
   11173Ja, månedligt
   11122234Ja, af og til
   858716745Nej
   2 309Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V163 BOR MED MOR
 • V164 BOR MED STEDMOR
 • V165 BOR MED FAR
 • V166 BOR MED STEDFAR
 • V167 BOR MED SØSKENDE
 • V168 BOR MED KÆRESTE
 • V169 BOR MED ANDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegium/skolehjem
  • %MD%AntalKodeKategori
   969618840Ikke nævnt
   44801Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V170 BOR MED VENNER
 • V171 BOR ALENE
 • V172 ER DINE FORÆLDRE SKILT
 • V173 MORS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét X i hver kolonne)
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 58: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • %MD%AntalKodeKategori
   112317 eller færre års skolegang
   7713528-10 års skolegang
   661133Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   18183534Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   991735Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf eller hh)
   11112226Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   31326147Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   881528Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   551029Ved ikke
   335110Andet: ______________
   1 2699Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 99
 • V174 MORS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét X i hver kolonne) Variablen lister andre uddannelser som moderen har.
 • V175 FARS HØJ. UDDANNELSE
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét X i hver kolonne)
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 58: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • %MD%AntalKodeKategori
   224617 eller færre års skolegang
   8815228-10 års skolegang
   661123Specialarbejder (f.eks. rengøringsass., chauffør, postarbejder, dagplejemor)
   28295594Lærlingeuddannelse eller anden faglig uddannelse (f.eks. tømreruddannelse, social- og sundhedsudd., landbrugsudd.)
   551055Gymnasial uddannelse (gymnasium, hf eller hh)
   881486Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsøkonom, elinstallatør eller maskintekniker)
   15152957Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog)
   16163168Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog)
   771379Ved ikke
   335610Andet: ______________
   2 3899Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 98
 • V176 FARS EVT ANDEN UDD.
  (hvis du har mest kontakt med din stedmor/stedfar, angives hendes/hans uddannelse - kun ét X i hver kolonne) Variablen lister andre uddannelser som faderen har.
 • V177 RELIGIØS BAGGRUND
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 59: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • %MD%AntalKodeKategori
   757814761Protestantisk (Den Danske Folkekirke)
   0012Katolsk
   16173243Islamisk
   0044Jødisk
   33515Buddhistisk
   0086Ikke troende
   22388Anden, hvilken: _________
   3 629Uoplyst
   1001001964
   Svarprocent: 97
 • V178 REL. BAG. TEKST
  Variablen lister andre trosforhold som respondenten har.
 • V179 FAR FØDT I DANMARK
 • V180 FAR FØDT LAND - TEKST
  Variablen lister andre lande hvor faderen er født.
 • V181 MOR FØDT I DANMARK
 • V182 MOR FØDT LAND - TEKST
  Variablen lister andre lande hvor moderen er født.
 • V183 ER DU FØDT I DANMARK
 • V184 FØDT I HVILKET LAND
  Variablen lister andre lande hvor respondenten er født.
 • V185 DANSK - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Dansk - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   11220Ikke nævnt
   999919421Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V186 DANSK - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Dansk - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   30305810Ikke nævnt
   707013831Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V187 NORDISK - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet nordisk sprog - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919390Ikke nævnt
   11251Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V188 NORDISK - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet nordisk sprog - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919440Ikke nævnt
   11201Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V189 VESTEURO - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Engelsk, tysk, spansk eller andet vesteuropæisk sprog - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   929218050Ikke nævnt
   881591Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V190 VESTEURO - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Engelsk, tysk, spansk eller andet vesteuropæisk sprog - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   969618900Ikke nævnt
   44741Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V191 TYRKISK - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Tyrkisk - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919500Ikke nævnt
   11141Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V192 TYRKISK - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Tyrkisk - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919530Ikke nævnt
   11111Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V193 JUGOSLAVISK - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Bosnisk/serbisk/kroatisk - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019620Ikke nævnt
   0021Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V194 JUGOSLAVISK - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Bosnisk/serbisk/kroatisk - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019630Ikke nævnt
   0011Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V195 ARABISK - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Arabisk - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019560Ikke nævnt
   0081Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V196 ARABISK - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Arabisk - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019570Ikke nævnt
   0071Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V197 FARSI - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Farsi - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019590Ikke nævnt
   0051Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V198 FARSI - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Farsi - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019580Ikke nævnt
   0061Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V199 PAKI/INDIEN - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Sprog fra Pakistan/Indien (Urdu, punjabi, hindi mv.) - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019570Ikke nævnt
   0071Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V200 PAKI/INDIEN - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Sprog fra Pakistan/Indien (Urdu, punjabi, hindi mv.) - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   10010019570Ikke nævnt
   0071Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V201 ANDET - DIG
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet, hvad: _________ - Dig selv
  • %MD%AntalKodeKategori
   989819330Ikke nævnt
   22311Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V202 ANDET - FORÆLDRE
  • Til slut nogle spørgsmål om din fam ...
  • Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet, hvad: _________ - Dine forældre
  • %MD%AntalKodeKategori
   999919460Ikke nævnt
   11181Nævnt
   1001001964
   Svarprocent: 100
 • V203 ANDET SPROG - HVAD
   • Text (max length: 90)

Instrumentering

Hovedsekvens

 • Main Sequence
  • V3: Spm. 1: Køn
  • V4: Spm. 2: Alder
  • V5: Spm. 3: Går du i skole, er under uddannelse eller andet? (sæt kun ét X)
  • If V6 then NUVÆR. UDD.RETNING
  • V9: Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Ved computeren - det gælder uanset hvad du laver ved computeren. __ timer pr. dag
  • V10: Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Ved computeren - det gælder uanset hvad du laver ved computeren. __ minutter pr. dag
  • V11: Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. __ timer pr. dag
  • V12: Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. __ minutter pr. dag
  • V13: Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm. __ timer pr. dag
  • V14: Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)....? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm. __ minutter pr. dag
  • V15: Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. __ timer pr. uge
  • V16: Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. __ timer pr. uge
  • V17: Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Stillesiddende arbejde, f.eks. ved arbejdsbord eller computer. __ timer pr. uge
  • V18: Spm. 7a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit pr. uge? __ timer pr. uge
  • V19: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? ___ Dage pr. uge
  • V20: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? ___ Dage pr. uge
  • V21: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) ___ Dage pr. uge
  • V22: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? ___ Timer pr. dag
  • V23: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? ___ Timer pr. dag
  • V24: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) ___ Timer pr. dag
  • V25: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? ___ Minutter pr. dag
  • V26: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? ___ Minutter pr. dag
  • V27: Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) ___ Minutter pr. dag
  • V28: Spm. 8a: Hvordan opfatter du normalt din gåeller cykeltur?
  • V29: Spm. 9: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på anden uddannelse? (hele tal) __ timer pr. uge (kun hele tal)
  • If V29 then INT. AF SKOLEIDRÆT
  • V31: Spm. 10: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) __ timer per uge (kun hele tal)
  • If V31 then ALDRIG TID FYSK FRITID
  • V34: Spm. 11: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden? (sæt max. ét X)
  • V35: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Kammeratskabet
  • V36: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Konkurrencen
  • V37: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) For at tabe mig
  • V38: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Afstresning
  • V39: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) For at blive professionel
  • V40: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det styrker selvtilliden
  • V41: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Oplevelse af velvære
  • V42: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det er in
  • V43: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det er sundt
  • V44: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Fordi det er sjovt
  • V45: Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Jeg dyrker slet ikke idræt/motion
  • V46: Spm. 13: Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør i dag?
  • V47: Spm. 14: Ryger du? (sæt kun ét X)
  • If V48 then ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • V58: Spm. 22: Har du nogensinde røget vandpibe?
  • V59: Spm. 23: Har du nogensinde prøvet snus/skrå?
  • V60: Spm. 24: Bruger du nikotintyggegummi?
  • V61: Spm. 25: Bruger du nikotinplaster?
  • V62: Spm. 26: Bruger du andre nikotinpræparater fra apoteket?
  • V63: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) a: Mor
  • V64: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) b: Stedmor
  • V65: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) c: Far
  • V66: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) d: Stedfar
  • V67: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) e: Mindst en af dine søskende
  • V68: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) f: Kæreste/samlever/ægtefælle
  • V69: Spm. 27: Ryger din....? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i Har ikke) g: Bedste ven eller veninde
  • V70: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din skole/uddannelsesinstitution
  • V71: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din arbejdsplads
  • V72: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Dit fritidsarbejde
  • V73: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Dit hjem
  • V74: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Idrætsklubber/sportshaller
  • V75: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Caféer
  • V76: Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Restauranter
  • V77: Spm. 28: Forestil dig at du i fremtiden ryger en pakke cigaretter hver dag. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X) 1. En pakke cigaretter hver dag
  • V78: Spm. 28: Forestil dig at du i fremtiden ikke ryger overhovedet. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X) 2. Overhovedet ikke ryger
  • V79: Spm. 28: Tror du at du vil ryge om et år? (sæt kun ét X) 3. Tror du at du vil ryge
  • V80: Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 36 (V122)
  • V81: Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge
  • V90: Spm. 31: Hvor gammel var du, da du første gang var fuld? __ år
  • V91: Spm. 31: Har aldrig været fuld
  • V92: Spm. 32: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket øl, vin eller spiritus? (sæt kun ét X)
  • V93: Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) a: Drukket alm. øl?
  • V94: Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) b: Drukket stærk øl?
  • V95: Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) c: Drukket vin?
  • V96: Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)?
  • V97: Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) e: Drukket spiritus (f.eks. rom, gin, tequilla)?
  • V98: Spm. 34: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) a: Drukket mere end 5 genstande?
  • V99: Spm. 34: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) b: Været fuld?
  • V100: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) a: Været i slagsmål
  • V101: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) b: Involveret i ulykke/uheld
  • V102: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) c: Mistet penge eller andre ting af værdi for dig
  • V103: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) d: Problemer med dine forældre
  • V104: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) e: Problemer med dine venner
  • V105: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) f: Nedsat din præstation i skolen eller på arbejdet
  • V106: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) g: Har haft samleje, selv om du ikke ønskede det
  • V107: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) h: Kørte motorcykel/bil under påvirkning af alkohol
  • V108: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) i: Problemer med politiet
  • V109: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket alkohol? (ét kryds i hver linje) j: Været på hospitalet eller skadestue
  • V110: Spm. 35: Har du nogensinde haft et eller flere problemer på grund af, at du har drukket øl, vin eller spiritus? (ét X i hver linje) k: Taget euforiserende stoffer du ikke ville have taget, hvis du var ædru - hash, ecstasy, heroin el. lign.
  • V111: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét kryds i hver linje) a: Hash (pot, marihuana)
  • V112: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) b: Amfetamin (speed)
  • V113: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) c: Ecstasy
  • V114: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) d: Kokain
  • V115: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) e: LSD
  • V116: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) f: Heroin
  • V117: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) g: Rygeheroin
  • V118: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) h: Euforiserende svampe
  • V119: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) i: Snifning af opløsningsmidler eller lightergas
  • V120: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • V121: Spm. 36: Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (ét X i hver linje) j: Andre stoffer - hvilke: _________
  • If V112 then RØGET HASH SIDSTE 30 DAG
  • If V113 then else
  • V127: Spm. 40: Hvad er din højde uden sko? Angiv i centimeter (kun hele tal): ___ cm
  • V128: Spm. 41: Hvad vejer du? Angiv i kg (kun hele tal): ___ kg
  • V129: Spm. 42: Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred?
  • V130: Spm. 43: Hvordan vil du vurdere din fysiske form?
  • V131: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i skuldre eller nakke
  • V132: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i ryg eller lænd
  • V133: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led
  • V134: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Hovedpine
  • V135: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Hurtig hjertebanken
  • V136: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst
  • V137: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Søvnbevsær, søvnproblemer
  • V138: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig
  • V139: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Træthed
  • V140: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Mavesmerter, ondt i maven
  • V141: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave
  • V142: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Eksem, hududslet, kløe
  • V143: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Forkølelse, snue, hoste
  • V144: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Åndredrætsbesvær, forpustethed
  • V145: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Stress
  • V146: Spm. 44: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af nedenfor nævnte former for smerter eller ubehag? (ét kryds i hver linje) Været irritabel
  • V147: Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) I skolen/arbejdet
  • V148: Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) På dit fritidsjob
  • V149: Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) Hjemme
  • V150: Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) I fritiden
  • V151: Spm. 45: Føler du at du trives...... (ét X i hver linie) Generelt
  • V152: Spm. 46: Føler du, at du for øjeblikket har personlige problemer, der gør det vanskeligt for dig at klare daglige gøremål?
  • V153: Spm. 47: Taler du i almindelighed med nogen om problemer? (kun ét kryds)
  • V154: Spm. 48: Hvor mange nære venner har du? (kun ét kryds)
  • V155: Spm. 49: Er det nemt eller svært for dig at få nye venner?
  • V156: Spm. 50: Hvor ofte i hverdagen føler du dig ensom?
  • If V3 then HOLD. EGEN UDDANNELSE
  • V159: Spm. 53: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (ét X i hver linje) På grund af sygdom
  • V160: Spm. 53: Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du mistet i de sidste 30 dage? (ét X i hver linje) På grund af pjæk
  • V161: Spm. 54: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning? (ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod)
  • V162: Spm. 55: Har du inden for de sidste 12 måneder mobbet andre?
  • V163: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere krydser) Mor
  • V164: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Stedmor
  • V165: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Far
  • V166: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Stedfar
  • V167: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Søskende
  • V168: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Kæreste/ægtefælle
  • V169: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Andre, f.eks. i kollektiv, på kollegium/skolehjem
  • V170: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Venner
  • V171: Spm. 56: Hvem bor du sammen med? (gerne flere X) Ingen, jeg bor alene
  • V172: Spm. 57: Er dine forældre skilt/separeret/ flyttet fra hinanden?
  • V173: Spm. 58: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V174: Spm. 58: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Mor
  • V175: Spm. 58: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V176: Spm. 58: Hvad er din mors og fars højeste uddannelse? Far
  • V177: Spm. 59: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V178: Spm. 59: Hvilken religiøs baggrund har du?
  • V179: Spm. 60: Hvor er din far født?
  • V180: Spm. 60: Hvor er din far født?
  • V181: Spm. 61: Hvor er din mor født?
  • V182: Spm. 60: Hvor er din mor født?
  • V183: Spm. 62: Hvor er du født?
  • V184: Spm. 62: Hvor er du født?
  • V185: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Dansk - Dig selv
  • V186: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Dansk - Dine forældre
  • V187: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet nordisk sprog - Dig selv
  • V188: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet nordisk sprog - Dine forældre
  • V189: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Engelsk, tysk, spansk eller andet vesteuropæisk sprog - Dig selv
  • V190: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Engelsk, tysk, spansk eller andet vesteuropæisk sprog - Dine forældre
  • V191: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Tyrkisk - Dig selv
  • V192: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Tyrkisk - Dine forældre
  • V193: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Bosnisk/serbisk/kroatisk - Dig selv
  • V194: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Bosnisk/serbisk/kroatisk - Dine forældre
  • V195: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Arabisk - Dig selv
  • V196: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Arabisk - Dine forældre
  • V197: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Farsi - Dig selv
  • V198: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Farsi - Dine forældre
  • V199: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Sprog fra Pakistan/Indien (Urdu, punjabi, hindi mv.) - Dig selv
  • V200: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Sprog fra Pakistan/Indien (Urdu, punjabi, hindi mv.) - Dine forældre
  • V201: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet, hvad: _________ - Dig selv
  • V202: Spm. 63: Hvilket sprog taler du og dine forældre i hjemmet? (gerne flere krydser) Andet, hvad: _________ - Dine forældre

Undersekvenser

 • seqc-Spm. 50: Hvor ofte i hverdagen føle ...
 • seqc-Spm. 38: Har aldrig røget hash.
  • seq12 na DEBUTALD.ANDET END HASH
 • seqc-Spm. 36: Har du nogensinde prøvet e ...
 • seqc-Spm. 14: Ryger du? (sæt kun ét X)
 • seqc-Spm. 10: Hvor lang tid bruger du no ...
 • seqc-Spm. 9: Hvor mange idrætstimer har ...
 • seqc-Spm. 3: Går du i skole, er under ud ...
 • NUVÆR. UDD.RETNING
  • V6: Spm. 4: Hvis du går i skole, er under uddannelse eller står i lære, hvilken skole eller uddannelse går du så på? (sæt kun ét X)
  • V7: Spm. 4: Hvis du går i skole, er under uddannelse eller står i lære, hvilken skole eller uddannelse går du så på? (sæt kun ét X)
  • V8: Spm. 5: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (gælder ikke fritidsarbejde) (sæt kun ét X)
 • INT. AF SKOLEIDRÆT
  • V30: Spm. 9a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne?
 • ALDRIG TID FYSK FRITID
  • V32: Spm. 10: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 11 (V34)
  • V33: Spm. 10a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden?
 • ANT. CIGAR. RYGE DGL.
  • V48: Spm. 15: Hvor mange cigaretter ryger du dagligt?
  • V49: Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Ja, jeg har forsøgt at holde op
  • V50: Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget
  • V51: Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Nej
  • V52: Spm. 17: Vil du gerne holde op med at ryge?
  • V53: Spm. 18: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge? (sæt kun ét X)
  • V54: Spm. 19: Har du røget tidligere? (sæt kun ét X)
  • V55: Spm. 20: Hvor mange cigaretter røg du dagligt? (sæt kun ét X)
  • V56: Spm. 21: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen? __ år
  • V57: Spm. 21: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen?
 • RØGET HASH SIDSTE 30 DAG
  • V122: Spm. 37: Hvor mange gange har du røget hash (pot, marihuana) de seneste 30 dage?
  • V123: Spm. 38: Hvis du har prøvet at ryge hash, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
  • V124: Spm. 38: Har aldrig røget hash.
 • DEBUTALD.ANDET END HASH
  • V125: Spm. 39: Hvis du har prøvet andre stoffer end hash, hvor gammel var du, da du prøvede det første gang? __ år
  • V126: Spm. 39: Har aldrig prøvet andre stoffer end hash.
 • HOLD. EGEN UDDANNELSE
  • V157: Spm. 51: Hvad synes du for tiden om at gå i skole eller være under uddannelse
  • V158: Spm. 52: Hvis du er i arbejde (gælder ikke fritidsarbejde) eller står i lære, hvad synes du så om din arbejdsplads for tiden?

Universer

Univers

Subuniverser

Koncepter